» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 332 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Cohere är ett engelskt verb som betyder att något hänger samman, är förenat eller sammanlänkat på ett logiskt eller naturligt sätt. Det kan användas för att beskriva relationer mellan idéer, tankar, argument eller objekt som passar väl ihop och bildar en sammanhängande helhet. Begreppet kan även användas för att beskriva en känsla av enhet och sammanhang inom en grupp eller organisation. Cohere kan också användas för att beskriva fysiska fenomen, som när molekyler hålls samman av krafter som gör att de bildar en stabil struktur.

Senaste nytt kring Cohere

Två av Oracles ledande chefer, Evan Goldberg och Steve Miranda, har nyligen betonat vikten av GenAI inom företagets affärsapplikationserbjudanden. Goldberg, verkställande vicepresident för Oracle NetSuite, menar att vi fortfarande befinner oss i gryningen av AI-åldern. Trots vissa kundbekymmer kring GenAI, ser de flesta fram emot att använda och experimentera med verktygen. Miranda, verkställande vicepresident för Oracle Applications produktutveckling, nämnde att det redan finns en mängd AI-funktioner inom Oracle Fusion-applikationssviten. Han betonade att de 50 GenAI-funktioner som lagts till under slutet av 2023 och början av 2024 är mycket populära bland kunderna.

Computer Weekly fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Få företag har implementerat generativ AI i full skala

Trots att många företag experimenterar med generativ AI, har få företag satt denna teknik i full produktion på företagskritisk nivå. Oro över tillförlitlighet och framför allt kostnad och avkastning på investeringar håller tillbaka fullständig implementering. Det finns tecken på att hypen kring AI börjar avta, och att vi kanske är på väg in i ´besvikelsens dal´ i teknikens utvecklingscykel. En bloggpost från Air Street Capital argumenterar för att marknadsdynamiken för de som bygger AI-grundmodeller ser särskilt ogynnsam ut. Kostnaden för både träning och inferens (att faktiskt köra stora AI-modeller på GPU:er) är för hög. Detta innebär att driftsmarginalerna för de som erbjuder tillgång till dessa modeller genom ett API är lägre än för andra mjukvaruföretag, och totala vinstmarginaler är troligen negativa när kapitalutgifter beaktas. Dessutom vinner öppen källkodsmodeller som erbjuds gratis mark mot de proprietära modellerna.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade igår

Amazon Bedrock släpper nya AI-funktioner och stödjer flera stora språkmodeller

Amazon Web Services (AWS) har släppt en grupp funktioner för sin Amazon Bedrock generativa AI-plattform, vilket förenklar processen att importera, utvärdera och utforma säkerhetsskydd för tredjeparts stora språkmodeller. Dessutom har molnjätten gjort text-till-bild-funktioner allmänt tillgängliga för sin egen grundmodell, Titan, tillsammans med en ansvarsfrihetspolicy för användare och en vattenstämpelfunktion för att säkerställa att bilder är autentiska. Flera modeller som AI21, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral och Stability AI är redan tillgängliga på Bedrock och Amazon SageMaker maskininlärning AI-utbildning och distributionstjänst.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade igår

HUDstats använder AI för att förvandla e-sportdata till berättelser

Nederländska företaget HUDstats använder artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att omvandla e-sportdata till berättelser. Bolagets avancerade videoanalys (AVA) extraherar data i realtid från live-sändningar av e-sport och omvandlar den till statistik för underhållning, coaching eller speländamål. HUDstats har anammat Amazon Bedrock för generativ AI. Företaget har byggt en AI-driven datainfrastruktur och generativ AI-berättelselösning för e-sportindustrin. En av de mest spännande tillämpningarna av HUDstats innovation är dess lösning för FC24:s officiella e-sportliga LaLiga.

Direktlänk Dela rAVe [Publications] fördjupade i förrgår

Meta introducerar nya AI-system, avslöjar pågående begränsningar

Facebooks moderbolag Meta Platforms har presenterat en ny uppsättning AI-system som driver vad VD Mark Zuckerberg kallar ´den mest intelligenta AI-assistenten som du kan använda fritt´. Men när Metas AI-agenter började interagera med riktiga människor på sociala medier, avslöjades deras konstiga utbyten och de pågående begränsningarna av även den bästa generativa AI-tekniken. Meta, tillsammans med ledande AI-utvecklare som Google och OpenAI, och startups som Anthropic, Cohere och Frankrikes Mistral, har producerat nya AI-språkmodeller och försöker övertyga kunder om att de har de smartaste, mest praktiska eller mest effektiva chatbotarna. Meta sparar den mest kraftfulla av sina AI-modeller, kallad Llama 3, till senare.

Direktlänk Dela The Daily Nonpareil fördjupade 21 april

Metas AI-assistenter visar upp märkliga beteenden på sociala medier

Facebooks moderbolag Meta Platforms har presenterat en ny uppsättning artificiella intelligenssystem som driver vad VD Mark Zuckerberg kallar ´den mest intelligenta AI-assistenten som du kan använda fritt´. Meta har dock stött på problem när AI-assistenterna började interagera på sociala medier, med märkliga utbyten som visar på begränsningarna med AI-teknologi. En AI-assistent gick med i en Facebookgrupp för mammor och pratade om sitt ´begåvade barn´, medan en annan försökte ge bort icke-existerande saker till förvirrade medlemmar i ett ´Köp Inget´-forum. Företaget har släppt två mindre versioner av sitt mest kraftfulla AI-modell, Llama 3, och säger att den nu är inbyggd i Meta AI-assistentfunktionen på Facebook, Instagram och WhatsApp.

Direktlänk Dela The News Herald fördjupade 21 april

Facebooks föräldraföretag Meta lanserar nytt AI-system

Meta Platforms, Facebooks moderbolag, har avtäckt en ny uppsättning artificiella intelligenssystem som driver vad VD Mark Zuckerberg kallar ´den mest intelligenta AI-assistenten du kan använda fritt´. Men AI-agenterna har visat upp begränsningarna med AI-teknologi genom att försöka engagera sig med riktiga människor på sociala medier på bisarra sätt. Meta AI är en gratis virtuell assistent som kan användas för allt från forskning till att planera en resa med din gruppchatt, skriva en bildtext och mer. AI-assistenten kan även skapa AI-genererade bilder. Meta, tillsammans med ledande AI-utvecklare som Google och OpenAI, och startups som Anthropic, Cohere och Frankrikes Mistral, har producerat nya AI-språkmodeller och hoppas övertyga kunder om att de har de smartaste, mest praktiska eller effektiva chattbotarna.

Direktlänk Dela CBS News fördjupade 19 april

Mistral AI släpper banbrytande AI-modell Mixtral 8x22B

Franska teknikstartföretaget Mistral AI har släppt sin banbrytande öppna källkodsmodell, Mixtral 8x22B, vilket skapat stora vågor inom AI-gemenskapen. Modellen, som är baserad på ett Sparse Mixture-of-Experts (SMoE)-ramverk, sätter en ny standard för AI-prestanda och effektivitet. Mixtral 8x22B talar fem språk, visar robusta färdigheter inom matematik och kodning och kan hantera stora dokument med lätthet. I jämförelse med konkurrenter som Llama 2 70B och Command R+ från Cohere överträffar Mixtral 8x22B dem i kostnadseffektivitet. Mistral AI har släppt Mixtral 8x22B under Apache 2.0-licensen, vilket ger total frihet att använda modellen.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 18 april

Meta avslöjar nya AI-språkmodeller trots tekniska begränsningar

Stora teknikföretag som Google, Meta Platforms och OpenAI samt startups som Anthropic, Cohere och Frankrikes Mistral har utvecklat AI-språkmodeller för att övertyga kunder om att de har de smartaste eller mest effektiva chatbotarna. Meta presenterade nyligen nya modeller som redan integreras i Facebook, Instagram och WhatsApp. Men det har rapporterats om tekniska begränsningar, då Metas AI-agenter har förvirrat Facebook-användare genom att utge sig för att vara människor med påhittade livserfarenheter. Meta har offentliggjort två mindre versioner av sitt mest kraftfulla AI-system, Llama 3, men en större modell med cirka 400 miljarder parametrar är fortfarande under utbildning.

Direktlänk Dela Yahoo Finance Canada fördjupade 18 april

Google investerar kraftigt i AI för att konkurrera med Microsoft och OpenAI

Google förbereder sig för att investera betydande medel i Project Gemini för att bli en stark konkurrent i den eskalerande kapprustningen inom artificiell intelligens (AI). Företagets AI-chef, Demis Hassabis, som också var medgrundare till DeepMind innan det förvärvades av Google, har signalerat företagets engagemang för innovation inom AI-teknologi. Google planerar att investera över 100 miljarder dollar för att konkurrera med Microsoft och OpenAI:s påstådda superdatorinitiativ, Stargate. Alphabet Inc, Googles moderbolag, har tidigare investerat stora summor i AI, inklusive 600 miljoner dollar för förvärvet av DeepMind.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 17 april

Ny AI-modell från OpenAI-spinoff störtar GPT-4 från tronen

En spinoff från OpenAI har lyckats störta GPT-4 från tronen med hjälp av miljarder från Google och Amazon. Företaget, Anthropic, som drivs av tidigare OpenAI-anställda Daniela Amodei, Dario Amodei, Jack Clark och Jared Kaplan, har utvecklat en AI-modell, Claude 3, som presterade bättre i tester än GPT-4 Turbo, OpenAI:s bästa AI-modell hittills. Även om Google inte har lyckats göra detta med Gemini, har AI-startupen Cohere lyckats komma på fjärde plats med sin AI-modell Command R+. Modellerna rankas enligt Chatbot Arenas bästa lista.

Direktlänk Dela Trending Topics fördjupade 17 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Amazon Web Services integrerar Anthropic´s Claude 3-modeller i sin Bedrock-tjänst

Amazon Web Services (AWS) har meddelat integrationen av Anthropic´s Claude 3-modeller i sin Amazon Bedrock-tjänst, vilket betydligt utökar dess AI-förmågor. Nu erbjuds hela sviten av Claude 3-modeller - Opus, Sonnet och Haiku - som en hanterad tjänst till sina kunder. Claude 3-serien av Anthropic har gjort betydande framsteg inom AI-teknik. Dess flaggskeppsmodell, Claude 3 Opus, anses vara den bästa grundmodellen på marknaden, överlägsen andra framstående modeller som OpenAI´s GPT-4. Dessutom har de visionaktiverade modellerna i Claude 3-serien berikat detta erbjudande, vilket möjliggör bearbetning och analys av olika dataformat och visuella tillgångar.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 17 april

Bästa stora språkmodeller för ditt företag: GPT-4, Falcon, Llama 2, Cohere, Gemini och Claude 3

Stora språkmodeller (LLM) och de AI-verktyg de stöder har en anmärkningsvärd förmåga att öka den operativa effektiviteten för företag av alla storlekar och branscher. LLMs kan strömlinjeforma en mängd olika affärsuppgifter, från innehållsskapande och kundservice till dataanalys och dokumentbehandling. De kan också integreras i dina nuvarande mjukvaruplattformar för att förbättra deras effektivitet och effektivitet och öppna upp ny funktionalitet och automatiseringar. De bästa LLMs för ditt företag inkluderar GPT-4, Falcon, Llama 2, Cohere, Gemini och Claude 3.

Direktlänk Dela eWEEK fördjupade 16 april

Sex indisk-amerikanska företag på Forbes AI 50-lista

Sex företag ledda av indisk-amerikaner finns med på Forbes sjätte årliga AI 50-lista som erkänner de mest lovande privatägda företagen inom artificiell intelligens. Dessa företag är: Abridge (VD Shiv Rao), Baseten (VD Tuhin Srivastava), Codieum (Varun Mohan), Glean (VD Arvind Jain), Perplexity (VD Aravind Srinivas) och Together AI (Vipul Ved Prakash). Företagen på årets AI 50-lista har samlat in totalt 34,7 miljarder dollar i finansiering. Nästan en tredjedel av den totala summan kommer från OpenAI, tack vare cirka 10 miljarder dollar från Microsoft.

Direktlänk Dela American Bazaar Online fördjupade 15 april

OpenAI öppnar kontor i Tokyo och utser tidigare Amazon-chef till ledare

OpenAI har utsett den tidigare presidenten för Amazon Web Services japanska gren till att leda sin expansion i landet. OpenAI har också öppnat ett kontor i Tokyo och lanserat en anpassad GPT-4-modell för japanska användare. Företaget har två miljoner aktiva användare i veckan i Japan, och dess företagskunder inkluderar Daikin Industries Ltd., Rakuten Group Inc. och en filial av Toyota Motor Corp. OpenAI hoppas att den växande efterfrågan på företagsversionen av ChatGPT kommer att hjälpa dem att konkurrera med andra företag som erbjuder liknande produkter.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 15 april

Generativa AI-verktygsindustrin förväntas växa till 2031

Enligt en rapport i Orbisresearch.coms databas förväntas generativa AI-verktygsindustrin växa fram till 2031. Rapporten ger insikt i nuvarande landskap, tillväxtmotorer och framtida möjligheter för marknaden. Märkena inom generativa AI-verktyg expanderar sin räckvidd på marknaden genom strategiska initiativ som robusta marknadsföringskampanjer, partnerskap med återförsäljare och utnyttjande av digitala plattformar för ökad synlighet. Den växande konsumentintresset för generativa AI-verktyg lyfter marknaden, drivet av faktorer som ökad medvetenhet om fördelarna med generativa AI-verktyg, förändrade livsstilspreferenser och växande disponibla inkomster.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 15 april

Insider listar 100 ledande personer inom AI

Insider har sammanställt en lista över 100 personer som är ledande inom artificiell intelligens (AI). Bland dem finns Naveen Rao, vice VD för generativ AI på Databricks, Dario Amodei, medgrundare och VD för AI-startupen Anthropic, och Greg Brockman, president och medgrundare av OpenAI. Listan inkluderar också ledare från företag som Hugging Face, Cohere, Baidu, Seek AI, Grammarly, Google, Salesforce, Microsoft, Inflection AI och Amazon Web Services. Dessa individer och företag har bidragit till den snabba utvecklingen och tillämpningen av generativ AI inom olika branscher.

Direktlänk Dela Yahoo Movies Canada fördjupade 15 april

LLM Chat Bot-industrin förväntas växa till 2031, enligt ny rapport

En ny rapport i Orbisresearch.com-databasen, ´LLM Chat Bot Industry Forecast to 2031´, visar att LLM Chat Bot-marknaden har upplevt en märkbar expansion på senare år. Denna tillväxt drivs av en förändring i konsumentbeteendet mot trender som ökad digital anslutning och en preferens för upplevelsebaserade aktiviteter. Rapporten ger värdefulla insikter i branschtrender, framtida tillväxtprognoser och framväxande möjligheter, vilket gör det möjligt för företag att stanna före kurvan, förutse marknadsförskjutningar och formulera hållbara långsiktiga strategier inom LLM Chat Bot-marknaden.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 14 april

Amazon Web Services utökar stödet till startups inom AI-sektorn

Amazon Web Services (AWS) har utökat sitt stöd till startups genom att inkludera stora AI-modeller i sitt cloud credits-program. Detta ställer AWS som en central aktör inom startup-ekosystemet. Howard Wright, Vice President och Global Head of Startups på AWS, avslöjade att molndatatjänstjätten utökar sitt gratis kreditprogram till startups. Initiativet innefattar nu användning av AI-modeller från välkända leverantörer som Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Utvidgningen följer efter Amazons betydande investering på 4 miljarder dollar i Anthropic.

Direktlänk Dela Digital Market Reports fördjupade 14 april

Amazon investerar 4 miljarder dollar i AI-företaget Anthropic

E-handelsgiganten Amazon har investerat 4 miljarder dollar i AI-forskningsföretaget Anthropic i ett strategiskt drag för att expandera sin närvaro inom det framväxande området artificiell intelligens (AI). Anthropic, grundat av före detta anställda på OpenAI, inklusive ex-Vice President Dario Amodei, är på uppdrag att utveckla AI-system som kan lita på av människor och för att undersöka kapabiliteterna och riskerna med neurala nätverk. Denna betydande investering signalerar Amazons åtagande mot avancerade AI-teknologier. Det inkluderar ett partnerskap där Anthropic kommer att använda Amazon Web Services (AWS) för sina betydande arbetsbelastningar inriktade på forskning och utveckling av nya AI-modeller.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 14 april

OpenAI och Meta närmar sig lanseringen av nya AI-modeller

OpenAI och Meta närmar sig lanseringen av nya AI-modeller som kommer att kunna tänka och planera. Meta kommer att lansera Llama 3 inom de kommande veckorna, och OpenAI lovar att introducera en ny modell (troligen GPT-5) snart. Dessa nya AI-modeller kommer att kunna lösa komplexa uppgifter, generera mer realistiskt innehåll, utföra en sekvens av relaterade uppgifter och förutse konsekvenserna av sina handlingar. Att tänka och planera är viktiga steg mot en allmän artificiell intelligens som kommer att ha mänsklig nivå av kognition. Andra ledande företag som Google, Anthropic och Cohere har också introducerat stora nya språkmodeller i år.

Direktlänk Dela News You fördjupade 13 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Storbritanniens konkurrensmyndighet varnar för AI-investeringar av stora teknikföretag

Storbritanniens konkurrensmyndighet, Competition and Markets Authority (CMA), varnar för att investeringar i artificiell intelligens (AI) av företag som Google, Apple och Microsoft kräver djupare granskning på grund av oro att de används för att ytterligare befästa deras marknadsmakt. CMA har upptäckt ett ´sammanflätat nätverk´ av partnerskap och investeringar inom AI som involverar samma teknikföretag, vilket kan tillåta dem att ´forma dessa marknader i sina egna intressen´. Meta Platforms, Amazon och Nvidia nämndes också.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 12 april

AI-modeller riskerar att marginalisera icke-engelska språk

Bonaventure Dossou, en datavetare vid McGill University i Kanada, upptäckte att en populär AI-modell beskrev Fon, ett språk talat av miljontals människor i Benin och grannländer, som ett ´fiktivt språk´. Denna upptäckt belyser det ökande problemet med att AI-modeller och teknologi ofta inte är anpassade till kulturer och språk utanför den engelsktalande världen. Dossou och andra forskare, som Ife Adebara vid University of British Columbia och Sara Hooker, chef för Cohere for AI, arbetar för att utveckla AI-verktyg för afrikanska språk. Deras mål är att rädda språk som är dåligt representerade på webben och undvika att de försvinner på grund av teknologins dominans.

Direktlänk Dela The Atlantic fördjupade 12 april

AI-startups söker kunder i en föränderlig investeringsmiljö

Investeringar i AI-startups har minskat sedan toppen förra året, men seed-stage-pipelinen ser starkare ut än någonsin. Företag som Contextual AI är i processen att få ny finansiering. Större LLM-företag står inför utmaningen att generera intäkter och konkurrera med teknikjättarna. AI-forskningslabbet Cohere förhandlar om att höja 500 miljoner dollar till en värdering på 5 miljarder dollar. Perplexity, en AI-driven sökmotor, värderas till 1 miljard dollar. Anthropic förväntas rapportera inkomster i nio siffror i år. Inflection AI har dragit tillbaka ambitioner på sin Pi-chatbot.

Direktlänk Dela Newcomer fördjupade 12 april

Amazon positionerar sig för att dra nytta av AI:s omvälvande potential

Artificiell intelligens (AI) kan vara lika omvälvande som elektricitet och internet. Generativ AI har potential att spara tid och pengar, vilket utlöser en rusning för att anamma denna banbrytande teknik. JPMorgan Chase VD Jamie Dimon har sagt att generativ AI kan vara ´lika omvälvande som några av de största tekniska uppfinningarna under de senaste flera hundra åren´. Amazon är ett företag som kan dra stor nytta av AI. Amazon har länge dominerat e-handelsindustrin och har länge använt AI för att behålla sin fördel över konkurrenterna. Dessutom har företagets ledande molnberäkningsarm, Amazon Web Services (AWS), använt AI för att förbättra sin strategi. Amazon har också investerat stort i AI-startupen Anthropic. Trots sin senaste framgång säljs Amazon-aktien för ungefär 2,7 gånger framtida försäljning, vilket är ett fynd jämfört med dess sjunde års genomsnitt på 3,5 gånger försäljning.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 12 april

Amazon uttrycker optimism för sin AI-strategi

Amazon försäkrar sina aktieägare om företagets plats i den pågående AI-kapplöpningen. Trots att marknaden och konsumenter generellt tror att Amazon ligger efter inom AI, uttryckte Andy Jassy, Amazon´s VD, optimism i ett årligt aktieägarbrev. Jassy tror att en stor del av denna banbrytande AI kommer att byggas ovanpå Amazon Web Services, företagets molndatordivision. Företaget är mer intresserat av att utveckla de underliggande ´grundläggande´ AI-modellerna och sälja dem till företagskunder, vilket för närvarande inkluderar Siemens, Pfizer och Delta Air Lines, än att skapa konsumentinriktade applikationer.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 12 april

Storbritanniens konkurrensmyndighet kräver granskning av techjättarnas AI-investeringar

Alphabet Inc:s Google, Apple Inc. och Microsoft Corp:s investeringar i artificiell intelligens (AI) bör granskas närmare av Storbritanniens konkurrensmyndighet, Competition and Markets Authority (CMA), på grund av oro för att de används för att ytterligare befästa deras marknadsmakt. CMA har upptäckt ett ´sammanlänkat nätverk´ av partnerskap och investeringar inom AI som involverar ett fåtal av samma teknikföretag, vilket kan tillåta dem att ´forma dessa marknader i sina egna intressen´. Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. och Nvidia Corp. nämndes också. CMA vill lära av det förflutna där en vinnare-tar-allt-dynamik ledde till uppkomsten av ett litet antal allsmäktiga plattformar.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 11 april

Amazon satsar stort på generativ AI

Amazon (AMZN) VD Andy Jassy meddelade i sitt årliga brev till aktieägarna att företaget ser generativ AI som sin nästa stora produktmöjlighet. Jassy förklarade att Amazon är unikt positionerat för att blomstra i generativ AI-eran, med alla nödvändiga delar på plats för att bli det ledande teknikföretaget för både företagskunder och konsumenters behov av generativ AI. Jassy pekade också på Amazons investeringar i sina Graviton CPU-chips, Trainium-chip för att träna AI-modeller och Inferentia-chip för att utföra uppgifter med AI-modeller, som viktiga erbjudanden som skiljer Amazon från konkurrensen.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 11 april

Stora språkmodeller testas i videospel

Utvecklare och forskare undersöker hur stora språkmodeller (LLM) kan användas i videospel. Banjo Obayomi, Senior Developer Advocate på Amazon Web Services (AWS), skapade nyligen ett projekt där olika LLMs tävlade mot varandra i Street Fighter III. Även om det är underhållande att se LLMs spela spel, kan resultaten ha viktiga implikationer för verkliga tillämpningar som kräver realtidsrespons och dynamiskt beslutsfattande. Obayomi inspirerades av LLM Colosseum, ett öppet källkodsprojekt som ställer OpenAI och Mistral-modeller mot varandra i Street Fighter III. Han använde Amazons Bedrock-plattform, som ger serverlös tillgång till ett brett utbud av LLMs, inklusive modeller från Anthropic, AI21 Labs, Cohere och Mistral.

Direktlänk Dela BD Tech Talks fördjupade 10 april

Konkurrensen om AI-modeller intensifieras, nya modeller matchar och överträffar GPT-4

Tävlingen om den bästa AI-modellen har intensifierats, med många modeller som nu når kapaciteterna hos GPT-4. Cohere´s senaste open-source-modell, Command R+, har nyligen klättrat till 6:e plats, matchande GPT-4-nivån med över 13 000 mänskliga röster. Anthropic´s Claude 3 Opus presterar bättre än GPT-4 på gemensamma benchmarks som MMLU och HumanEval. Elon Musk har meddelat att xAI´s nästa modell, Grok-2, kommer att börja träna i maj och förväntas överträffa GPT-4. Mistral har introducerat sin senaste modell, 8X22B, som slår Claude Sonnet och är lite sämre än GPT-4. Google´s Gemini 1.5, som har det längsta 1 miljon kontextfönstret, är nu tillgängligt i över 180 länder via Gemini API i offentlig förhandsgranskning. Apple´s senaste LLM-modell, ReALM, matchar prestandan hos OpenAI GPT-4. Samtidigt arbetar Meta tyst på Llama 3, som förväntas ha förbättrade resonemangsförmågor och vara kapabel att hantera kontroversiella och knepiga frågor.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 10 april

OpenAI uppgraderar sin GPT-4 Turbo-modell och API

OpenAI har meddelat två stora uppgraderingar till sin senaste GPT-4 Turbo-modell samt till dess API, samtidigt som Google annonserade en betydande uppgradering till sin Gemini 1.5 Pro-modell. OpenAI:s GPT-4 Turbo med Vision-modell är nu tillgänglig via dess API, vilket förväntas förbättra arbetsflödet för utvecklare och öka effektiviteten i deras applikationer. Trots att GPT-4 Turbo-modellen ligger efter i jämförelsetester mot nyare modeller som Anthropic´s Claude 3 Opus och Cohere´s Command R+, förväntas OpenAI:s drag att göra GPT-4 Turbo med Vision mer tillgänglig för potentiella företagskunder och utvecklare att bibehålla attraktiviteten hos OpenAI:s modeller.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 10 april

Cohere introducerar Command R+, en AI-lösning för företag

Cohere, med bas i Toronto, Kanada, har nyligen introducerat Command R+, en skalbar LLM designad för att utmärka sig i affärstillämpningar. Command R+ har klättrat till sjätte plats, enligt de senaste Arena-resultaten, och matchar GPT-4-0314-nivån med över 13 000 mänskliga röster. Den nya modellen erbjuder avancerade RAG-funktioner, förbättrad prestanda och flerspråkigt stöd. Command R+ kommer med verktygsanvändningsfunktioner som är tillgängliga via Cohere och LangChain API:er. Modellen förbättrar svarsprecisionen och ger källcitat som minskar hallucinationer, vilket ger företag möjlighet att skala med AI för att stödja uppgifter inom olika affärsfunktioner. Den stöder också 10 nyckelspråk inom global affärsverksamhet.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 10 april

OpenAI och Meta förbereder att lansera nya AI-modeller med förbättrad resonemang och planeringsförmåga

OpenAI och Meta står på tröskeln till att släppa nya artificiella intelligensmodeller som de säger kommer att kunna resonera och planera, viktiga steg mot att uppnå övermänsklig kognition i maskiner. Meta meddelade att det kommer att börja rulla ut Llama 3 inom de kommande veckorna, medan Microsoft-stödda OpenAI indikerade att dess nästa modell, förväntat att kallas GPT-5, kommer ´snart´. Dessa uppgraderingar är del av en våg av nya stora språkmodeller som släpps i år av företag som Google, Anthropic och Cohere.

Direktlänk Dela New Zealand Herald fördjupade 9 april

Weights & Biases mottager 2024 Google Cloud Technology Partner of the Year Award

AI-utvecklarplattformen Weights & Biases har tilldelats utmärkelsen ´Google Cloud Technology Partner of the Year 2024´ för generativ AI - total påverkan. Företaget hyllas för sina framgångar inom Google Cloud-ekosystemet, där det hjälper gemensamma kunder att spåra, analysera, utvärdera och distribuera generativa AI-applikationer drivna av LLMs i företagsskala. Weights & Biases tillhandahåller AI-utvecklare med verktyg för att bygga och distribuera generativa AI-applikationer för företag i alla storlekar och inom alla vertikaler. Företaget integrerar med alla maskininlärningsarbetsflöden på Google Cloud.

Direktlänk Dela Business Wire fördjupade 9 april

Cohere introducerar Command R+: En skalbar LLM skapad för företag

Cohere har nyligen lanserat Command R+, en banbrytande tillägg till dess R-serie av stora språkmodeller (LLM). Cohere CEO Aidan Gomez förklarar hur den nya modellen kommer att förbättra företagsklassade AI-applikationer genom förbättrad effektivitet, noggrannhet och ett starkt partnerskap med Microsoft Azure. Command R+ kommer först att vara tillgänglig på Azure och kommer snart även att finnas på Oracle Cloud Infrastructure (OCI) och andra molnplattformar. Modellen kommer också att vara tillgänglig omedelbart på Cohere´s värd-API.

Direktlänk Dela Datanami fördjupade 8 april

Kanadas liberala regering avslöjar 2,4 miljarder CAD-paket för att stärka AI-sektorn

Kanadas liberala regering har presenterat ett paket med åtgärder på 2,4 miljarder CAD för att stärka landets artificiella intelligens (AI) sektor. Premiärminister Justin Trudeau tillkännagav planerna på Scale AI:s kontor i Montréal. Genom sin kommande budget för 2024 planerar den kanadensiska regeringen att pumpa in 2 miljarder CAD för att öka datorkraften tillgänglig för landets AI-forskare, startups och scaleups. Regeringen avser också att finansiera dessa gruppers närtida bearbetningsbehov genom en ny AI Compute Access Fund. Dessutom har regeringen åtagit sig ytterligare 405 miljoner CAD för att hjälpa AI-startups att föra ny teknik till marknaden, öka AI-användningen i kritiska sektorer och bland små och medelstora företag, finansiera skapandet av ett nytt kanadensiskt AI Safety Institute, stödja arbetare som påverkas av AI och stärka verkställandet av det föreslagna Artificial Intelligence and Data Act (AIDA), som är en del av Bill C-27.

Direktlänk Dela BetaKit fördjupade 8 april

Cohere introducerar Command R+ LLM för företagstillämpningar och tecknar avtal med Microsoft Azure

Cohere har introducerat Command R+, en stor språkmodell (LLM) för företagsapplikationer som visar sig kunna överträffa OpenAI:s GPT-4 Turbo-modell i vissa prestandatester. Command R+ är den senaste i Cohere´s R-serie av modeller, förbättrad med mer avancerad infrastruktur, förbättrade Retrieval Augmented Generation (RAG)-metoder och flerspråkiga förmågor. Cohere har också ingått ett nytt partnerskap med Microsoft Azure som kommer att ta med Command R+ till Azures marknadsplats för LLM:s samtidigt som den blir tillgänglig via företagets API. Cohere hade tidigare ett avtal med Google Cloud för att få tillgång till Googles superdatorer för att träna sina LLM:er.

Direktlänk Dela Voicebot fördjupade 5 april

Cohere lanserar avancerad stor språkmodell Command R+ på Microsoft Azure

Cohere har presenterat sin senaste stora språkmodell (LLM), Command R+, designad för att förbättra företags arbetsflöden och program. Modellen är Cohere´s mest avancerade och skalbara LLM hittills. Trots att Cohere i mars meddelade att de skulle träna och driftsätta sina modeller på Oracle Cloud Infrastructure (OCI) under sitt partnerskap med Oracle, har de valt att först göra Command R+ tillgänglig på Microsoft Azure. Programvaran ska lanseras på OCI inom kort, med planer på att utvidga till fler molnplattformar de kommande veckorna, enligt Cohere´s talesman Kyle Lastovica. Command R+ gör det möjligt för företag att integrera sina egna data, med förbättrad noggrannhet genom att använda ´retrieval-augmented generation´ (RAG), som minimerar fel. Command R+ fungerar i tio språk, inklusive engelska, spanska och kinesiska.

Direktlänk Dela InfoWorld fördjupade 5 april

Cohere avslöjar nytt AI-språkmodell Command R+ och samarbetar med Microsoft

Toronto-baserade AI-startup Cohere, en konkurrent till OpenAI, har lanserat sin senaste stora språkmodell (LLM), Command R+. Cohere, som rapporteras vara i förhandlingar om att samla in en stor finansieringsrunda till en värdering på 5 miljarder dollar, säger att den nya LLM är byggd på dess nyligen lanserade Command R, men med förbättrad prestanda för att konkurrera med dyrare LLM på ´nyckel affärskritiska förmågor´. Microsoft meddelade samtidigt att Command R+ kommer att integreras i dess Azure AI-modellkatalog genom ett nytt samarbete med Cohere. Command R+ kommer att vara tillgänglig för utvecklare och företag omedelbart och kommer att bli tillgänglig på Oracle Cloud Infrastructure och andra molnplattformar de kommande veckorna.

Direktlänk Dela BetaKit fördjupade 5 april

Forskning undersöker hallucinationer i AI-paket

Forskning undersöker förekomsten av hallucinationer i AI-paket, där stora språkmodeller (LLM) rekommenderar icke-existerande skadliga paket. Langchain-ramverket har använt olika programmeringsspråk och modeller för att bedöma om hallucinationer är ihållande och återkommande. Fyra stora språkmodeller jämfördes för deras benägenhet att generera hallucinationer, med GEMINI som producerade flest och COHERE minst. Studien visade att hallucinationer med potential för utnyttjande var sällsynta på grund av faktorer som decentraliserade paketförråd. Forskare laddade upp två dummy-paket för att övervaka nedladdningshastigheter under tre månader, vilket tyder på en möjlig sårbarhet där utvecklare förlitar sig på ofullständiga eller felaktiga informationskällor för att upptäcka Python-paket.

Direktlänk Dela GBHackers On Security fördjupade 5 april

Microsofts Azure AI lägger till Cohere´s Command R+

Microsoft har nyligen meddelat att de har lagt till Cohere´s Command R+ i sin Azure AI-tjänst. Command R+ är en företagsgradig LLM som kan utmana GPT-4 Turbo. Modellen har 104 miljarder parametrar, stöd för tio språk och kan generera text samt automatisera företagsuppgifter. Cohere hävdar att deras modell är en stor uppgradering från den tidigare Command R. Den är billigare än OpenAI´s GPT-4 Turbo och kommer att expandera till andra plattformar i framtiden. Azure AI erbjuder nu över 1 600 modeller från olika AI-teknikföretag, inklusive Databricks, Deci AI, Meta och andra.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 5 april

Cohere Inc lanserar AI-modell för företag

Cohere Inc, en ledande aktör inom artificiell intelligens, har lanserat sin senaste AI-modell, Command R+, som är speciellt riktad mot företag. Till skillnad från konkurrenter som ChatGPT har Cohere valt att helt fokusera på företagssektorn. AI-modellen är designad för att hantera alla olika uppgifter ett företag har. Cohere betonar modellens förmåga att förbättra processer som datanalys och skapandet av marknadsföringsmaterial.

Direktlänk Dela Dagens PS fördjupade 5 april

Cohere lanserar Command R+, en avancerad AI-lösning för företag

Cohere har meddelat lanseringen av Command R+, deras mest avancerade och skalbara stora språkmodell (LLM) designad specifikt för verkliga affärstillämpningar. Den nya modellen bygger på styrkorna hos sin föregångare, Command R, och erbjuder förbättrad prestanda, flerspråkigt stöd och avancerade hämtningsskapade generation (RAG) -funktioner. Command R+ är optimerad för företagsanvändning och erbjuder bästa RAG med citat för att minska felaktigheter, flerspråkigt täckning i 10 nyckelaffärsspråk och ett kraftfullt verktygsanvändnings-API för automatisering av komplexa arbetsflöden. Cohere förblir oberoende och molnagnostisk, med Command R+ och dess andra sök- och hämtningsmodeller nu tillgängliga på Microsoft Azure.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 4 april

Amazon Web Services ökar stödet till AI-startups

Amazon Web Services (AWS) har avslöjat nya planer på att stödja AI-startups, särskilt de som samarbetar med Y Combinator, genom att avsätta $500 000 i krediter per startup för Amazon Bedrock. Tidigare erbjöd AWS startups som samarbetade med Activate Provider $100 000 i gratis krediter, men molnjätten har nu ökat detta femfaldigt för den senaste gruppen av Y Combinator-finansierade startups. AWS tillåter nu mottagare av krediter att lösa in deras AWS-valuta mot tredjepartsmodeller på Amazon Bedrock från företag som AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI och Stability AI.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 3 april

AWS utökar AI-erbjudanden med Mistral Large i Amazon Bedrock

Amazon Web Services (AWS) fortsätter att utöka sitt utbud av AI-modeller i sin managed service, Amazon Bedrock. Företaget har nu offentliggjort att Mistral Large är tillgänglig för kunder att bygga ut sina AI-applikationer. Mistral Large är en avancerad textgenereringsmodell för komplexa flerspråkiga resonemangsuppgifter. Modellen är en av de bäst rankade modellerna som allmänt är tillgängliga genom ett API. Alla Mistral-modeller är tillgängliga från och med idag i USA:s östra (N. Virginia), västra (Oregon) och EU-Väst-3 (Paris) regioner. Dessutom är Amazon Bedrock nu tillgängligt i Frankrike.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 3 april

Amazon utökar sin kreditprogram för startups till att omfatta AI-modeller

Amazon Web Service (AWS) har utökat sitt kreditprogram för startups för att täcka kostnaderna för att använda större AI-modeller. Detta i ett försök att öka marknadsandelen för sin AI-plattform Bedrock. Amazon tillåter nu att dess molnkrediter täcker användningen av modeller från andra leverantörer, inklusive Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Detta följer efter Amazons nyligen slutförda investering på 4 miljarder dollar i Anthropic. Amazon har erbjudit över 6 miljarder dollar i krediter till startups under det senaste decenniet.

Direktlänk Dela Business Standard fördjupade 3 april

Amazon Web Service utökar sitt fria kreditprogram för att täcka AI-modeller

Amazon Web Service (AWS) har utökat sitt program för fria krediter för att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller. Detta drag, som syftar till att främja startup-ekosystemet, tillåter att AWS molnkrediter används för modeller från leverantörer som Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Howard Wright, vice VD och global chef för startups på AWS, betonade betydelsen av detta initiativ för att främja innovation och stödja startups. Beslutet att utöka fria krediter för att täcka AI-modellanvändning speglar Amazons engagemang för att ge startups de verktyg och resurser de behöver för att blomstra.

Direktlänk Dela Minute Mirror fördjupade 2 april

Amazon utökar sitt fria kreditprogram för startups för att täcka AI-kostnader

Amazon Web Service (AWS) har utökat sitt program med fria krediter för startups för att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller. Amazon tillåter nu att dess molnkrediter täcker användningen av modeller från andra leverantörer, inklusive Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Detta följer Amazons nyligen avslutade investering på 4 miljarder dollar i Anthropic. Som en del av avtalet kommer Anthropic att använda AWS som sin primära molnleverantör. Amazon har erbjudit över 6 miljarder dollar i krediter till startups under det senaste decenniet.

Direktlänk Dela Express Tribune fördjupade 2 april

AWS erbjuder krediter till småföretag och startups för att främja användningen av AI-modeller

Amazon Web Services (AWS) kommer att erbjuda krediter till småföretag och startups för att hjälpa till med kostnaderna för att implementera stora AI-modeller, inklusive Anthropic och Mistral AI-modeller. Dessa krediter är avsedda att främja användningen av AWS egen AI-plattform Bedrock. Bedrock låter företag få tillgång till AI-modeller från företag som Anthropic, Mistral AI, Meta och Cohere genom ett enhetligt API. AWS har tidigare delat ut över 6 miljarder dollar i gratis krediter till startups och småföretag. Microsoft har erbjudit liknande krediter för företag som väljer att använda OpenAI-verktyg på sin Azure-plattform.

Direktlänk Dela Verdict Media fördjupade 2 april

Amazon erbjuder AI-startups $500k i krediter på Amazon Bedrock

Amazon kommer att erbjuda unga AI-startups som samarbetar med Y Combinator 500 000 dollar i krediter var på Amazon Bedrock för att använda med tredjepartsmodeller som Anthropic och Mistral AI. Normalt ger AWS ut 100 000 dollar i gratis krediter till startups som samarbetar med en Activate Provider, men den senaste omgången av Y Combinator-finansierade startups kommer att få fem gånger det beloppet. Detta öppnar upp möjligheten att Amazon kan erbjuda ännu mer krediter till framtida startups. AWS-krediter kan också äntligen användas på tredjeparts AI-modeller som Amazon Bedrock hostar.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 2 april

Amazon utökar gratis krediter för start-ups att täcka AI-modeller

Amazon Web Service (AWS) har utökat sitt gratis kreditprogram för start-ups för att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller. Amazon tillåter nu att dess molnkrediter täcker användningen av modeller från andra leverantörer inklusive Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Detta följde efter Amazons nu avslutade investering på 4 miljarder dollar i Anthropic i konvertibla skuldebrev. Amazon har erbjudit över 6 miljarder dollar i krediter till start-ups under det senaste decenniet. I ett partnerskap med Y Combinator erbjuder det 500 000 dollar i krediter för den senaste kohorten som lanserades i januari.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupade 2 april

Amazon Web Services erbjuder krediter för att främja AI-användning bland småföretag och startups

Amazon Web Services (AWS) kommer att erbjuda småföretag och startups krediter för att hjälpa till med kostnaderna för att implementera stora AI-modeller, inklusive Anthropic och Mistral AI-modeller. Dessa krediter är avsedda att främja användningen av AWS egen AI-plattform Bedrock. Bedrock gör det möjligt för företag att få tillgång till AI-modeller från företag som Anthropic, Mistral AI, Meta och Cohere genom ett enhetligt API. Enligt AWS är Anthropics Claude stora språkmodell (LLM) den mest använda modellen på Bedrock. AWS har tidigare gett bort över 6 miljarder dollar i gratis krediter till startups och småföretag. Howard Wright, vice VD och chef för startups på AWS, försäkrade att AWS krediter inte skulle skapa ett monopol.

Direktlänk Dela Verdict Media fördjupade 2 april

OpenAI gör ChatGPT tillgänglig utan behov av registrering

OpenAI, som stöds av Microsoft, har meddelat att användare nu kan använda deras konversationella chatbot ChatGPT utan att behöva registrera sig. Företaget planerar att gradvis rulla ut denna tillgänglighet, med målet att göra artificiell intelligens tillgänglig för alla som är nyfikna på dess förmågor. Mer än 100 miljoner människor i 185 länder använder för närvarande ChatGPT, som lanserades i november 2022. Microsoft investerade först 1 miljard dollar i OpenAI 2019 och utökade partnerskapet 2023. Företaget uppskattas nu vara värt 80 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Mint fördjupade 2 april

Amazon Web Service utökar sitt program för fria krediter för att locka AI-startups

Amazon Web Service (AWS) utökar sitt program för fria krediter för att locka startup-kunder. Programmet kommer nu att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller, inklusive de från andra leverantörer som Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Detta syftar till att stärka marknadsandelen för AWS AI-plattform, Bedrock. AWS har nyligen investerat $4 miljarder i Anthropic och som en del av avtalet kommer Anthropic att använda AWS som sin primära molnleverantör. AWS har tidigare erbjudit över $6 miljarder i krediter till startups under det senaste decenniet.

Direktlänk Dela Republic World fördjupade 2 april

Amazon Web Services utökar sitt gratis kreditprogram för att attrahera fler startup-kunder

Amazon Web Service (AWS) försöker locka till sig fler startup-kunder genom att utöka sitt gratis kreditprogram för att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller, inklusive de från andra leverantörer som Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Detta syftar till att stärka marknadsandelen för AWS AI-plattform, Bedrock. Beslutet att inkludera Anthropics modeller i det gratis kreditprogrammet följer Amazons nyligen genomförda investering på 4 miljarder dollar i Anthropic. Amazon har en historia av att stödja startups, med över 6 miljarder dollar i krediter till startups under det senaste decenniet.

Direktlänk Dela Republic World fördjupade 2 april

Amazon utökar kreditprogram för startups för att täcka AI-kostnader

Amazon Web Service (AWS) har utökat sitt kreditprogram för startups för att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller. Detta är ett försök att öka marknadsandelen för sin AI-plattform Bedrock. Amazon tillåter nu att dess molnkrediter täcker användningen av modeller från andra leverantörer, inklusive Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Detta följer efter Amazons nyligen avslutade investering på 4 miljarder dollar i Anthropic. Amazon har erbjudit över 6 miljarder dollar i krediter till startups under det senaste decenniet. I ett partnerskap med Y Combinator erbjuder det 500 000 dollar i krediter för den senaste kohorten som lanserades i januari.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupade 2 april

Grundläggande om promptteknik för stora språkmodeller

Generativ AI-användning är en växande trend och Fortune 500-ledare är angelägna om att skapa införandeplaner för sina företag. I detta blogginlägg dyker vi in i grunderna för promptteknik för stora språkmodeller (LLM) för din applikation. Effektiv promptteknik är avgörande för att utnyttja deras potential. Detta blogginlägg ger en guide för att identifiera bästa praxis inom promptteknik, till exempel att etablera tydliga mål, ge sammanhang och specificitet, överväga promptlängd, använda användarinstruktioner och iterera baserat på utdata. Att förstå dessa grunder säkerställer optimal interaktion med LLM, vilket gör att användare kan generera sammanhängande och relevanta textutdata.

Direktlänk Dela Oracle Corporation fördjupade 2 april

Amazon investerar 4 miljarder dollar i AI-startup Anthropic

Amazon har gått med på att betala 4 miljarder dollar till AI-modellföretaget Anthropic, i utbyte mot att AWS blir Anthropics primära molnleverantör för uppdrag-kritiska arbetsbelastningar. Detta tvåstegsinvesteringsavtal ger Amazon Web Services (AWS) ett välbehövligt lyft i kriget om moln- och AI-tjänster, där de har förlorat mark till andra stora aktörer som Microsoft, Google Cloud och Oracle. Amazon, trots framgångar med AWS, är i grunden ett detaljhandels- och logistikföretag, medan Microsoft, Google och Oracle har decennier av erfarenhet inom företagsmjukvara. Genom att samarbeta med Anthropic får AWS ökad kapacitet och trovärdighet för AI-eran.

Direktlänk Dela Accelerationeconomy.com fördjupade 1 april

Cognition Labs siktar på att bli nästa stora AI-startup

Cognition Labs, som utvecklar ett AI-verktyg för kodskrivning, rapporteras sikta på att bli nästa flermiljard-dollar startup inom artificiell intelligens (AI). Företaget är i diskussioner med investerare för att höja pengar till en värdering på upp till 2 miljarder dollar. Om framgångsrik skulle rundan öka Cognitions värdering till nästan sex gånger vad den var för några veckor sedan. Källor säger att riskkapitalföretag i Silicon Valley, inklusive Founders Fund, redan en aktieägare, diskuterar att investera i rundan. Cognition började som ett kryptocurrencyföretag men bytte till AI

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 1 april

Cognition Labs siktar på en värdering på $2 miljarder med AI-verktyg för mjukvaruutveckling

Cognition Labs, en startup som tidigare var inriktad på kryptovalutor, siktar på en värdering på $2 miljarder när den samlar in medel för att utveckla sitt artificiella intelligens (AI)-verktyg för mjukvaruutveckling. Företaget har introducerat sitt kodverktyg Devin, som har imponerat på investerare med sin förmåga att autonomt hantera komplexa koduppgifter. Insamlingsansträngningarna sker mitt i en bredare trend av stigande värderingar inom AI-sektorn, med betydande investeringar som flödar in i utvecklingen av AI och stora språkmodeller (LLM), inte bara från nya aktörer utan också etablerade teknikjättar.

Direktlänk Dela YTech News fördjupade 1 april

Experter varnar för en potentiell ´AI-bubbla´

Investerare pumpar in miljarder dollar i AI-sektorn, vilket väcker oro bland analytiker för en potentiell ´AI-bubbla´ som kan skada investerare. Teknikaktieanalytikern Richard Windsor jämför situationen med tidigare hypecykler som internet 1999 och autonoma fordon 2017. AI-startupen Cohere är i sena diskussioner om en värdering på 5 miljarder dollar, medan Microsoft har satsat 13 miljarder dollar på OpenAI och anställt personal från AI-startupen Inflection AI. Windsor varnar för att endast chipmakaren Nvidia gör konkreta vinster från den nuvarande AI-boomen, vilket kan få katastrofala konsekvenser under en korrigering.

Direktlänk Dela Futurism fördjupade 31 mars

Teknikjättar investerar miljarder i AI

Teknikjättar som Microsoft, Google och Amazon investerar miljarder i artificiell intelligens (AI) för att inte hamna efter i en marknad som förväntas överstiga $1 miljard i intäkter inom ett decennium. Amazon har nyligen investerat $2,75 miljarder i AI-startupen Anthropic, vilket är deras största venture deal hittills. Anthropic är utvecklaren bakom AI-modellen Claude, som konkurrerar med GPT från Microsoft-stödda OpenAI och Googles Gemini. Microsoft har tidigare investerat $1 miljard i OpenAI, en investering som sedan har växt till cirka $13 miljarder. Google har åtagit sig att investera $2 miljarder i Anthropic.

Direktlänk Dela EMEA Tribune fördjupade 31 mars

Amazon har investerat $2,75 miljarder i AI-startupen Anthropic, vilket är dess största venture deal hittills. Anthropic utvecklar AI-modellen Claude, som konkurrerar med GPT från Microsoft-stödda OpenAI, och Googles Gemini. Stora teknikföretag som Meta och Apple försöker integrera generativ AI i sina produktportföljer för att inte hamna efter på en marknad som förväntas överstiga $1 miljard i intäkter inom ett decennium. 2023 investerade investerare totalt $29,1 miljarder i nästan 700 generativa AI-erbjudanden, en ökning med mer än 260% jämfört med föregående år.

Consumer News and Business Channel fördjupade 30 mars

AI-nyheter: Vita huset presenterar regler för AI, Amazon samarbetar med Dashbot och OpenAI möter konkurrens

Vita huset har presenterat regler för att främja säker och etisk användning av AI av regeringen. Varje federal myndighet måste inom 60 dagar utse en AI-chef som ska övervaka myndighetens användning av AI och se till att de nya reglerna följs. Amazon har samarbetat med Dashbot för att förenkla skapandet av chatbots för företag. Samarbetet är utformat för att förbättra verktygen tillgängliga för utvecklare som skapar chatbots med Lex, som använder tekniken bakom Amazon Alexa. OpenAI:s framgång med ChatGPT har startat en kapplöpning för att utveckla framtidens avancerade stora språkmodeller. Flera företag tävlar om att överta OpenAI:s banbrytande position.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 29 mars

Analytiker varnar för potentiell AI-bubbla

Teknikanalytikern Richard Windsor, grundare av Radio Free Mobile, har identifierat tre händelser som kan indikera en AI-bubbla. Först pekar han på Cohere, ett AI-företag stöttat av NVIDIA, vars värdering på 5 miljarder dollar han kallar ´huvudlös övergivenhet´. Andra tecknet är Microsofts ovanliga affär med AI-startupen Inflection AI, där Microsoft betalade cirka 650 miljoner dollar för att anställa personal och använda tekniken. Det tredje tecknet är Amazons ytterligare investering på 2,75 miljarder dollar i Anthropic, en AI-startup. Windsor varnar för att även techjättar inte är immuna mot AI-hypen.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 29 mars

Acceleration Economy presenterar topp 10 företag inom AI-ekosystemet

Acceleration Economy har presenterat sina topp 10 företag inom AI-ekosystemet. Listan inkluderar OpenAI, NVIDIA, IBM, Anthropic, Microsoft, Cohere, Databricks, UiPath, Celonis och ServiceNow. OpenAI, värderat till över 80 miljarder dollar, har en central roll i ekosystemet och har inspirerat andra utvecklare som Anthropic och Cohere. NVIDIA tillhandahåller nödvändig hårdvara för AI-programvara. IBM har lanserat sin nya AI- och dataplattform för företag, watsonx. Anthropic, grundat 2021, har en ljus framtid inom ansvarsfull AI-forskning. Microsoft har transformerat Azure till en AI-plattform. Cohere, en plattformsleverantör som OpenAI och Anthropic, har ett unikt fokus på företagskunder. Databricks hjälper organisationer med dataförberedelse och träning för AI-system. UiPath har positionerat sig som ledare inom processautomation med hjälp av AI. Celonis har fokuserat på processgruvdrift och processintelligens. ServiceNow, en molnbaserad arbetsflödesautomatiseringsplattform, har visat ökat intresse för partnerskap för att snabbt kunna erbjuda produkter till olika marknader.

Direktlänk Dela Accelerationeconomy.com fördjupade 28 mars

AI-startups värderade till över $1 miljard använder upphovsrättsskyddat material utan samtycke

Generativa AI-startups som OpenAI (skaparen av ChatGPT) och dess rivaler Anthropic, Cohere och Perplexity är alla privata företag värderade till över $1 miljard, vilket gör dem till ´enhörningar´ i Silicon Valleys terminologi. Dessa företag har utvecklat potentiellt transformativ teknik som är i stort sett värdelös utan det innehåll på vilket den ´tränas´ för att leverera sina resultat. De får detta nödvändiga innehåll genom att skrapa internet, och suger upp miljontals upphovsrättsskyddade verk i processen - allt utan samtycke.

Direktlänk Dela The Wrap News fördjupade 28 mars

Intensiv konkurrens för att utveckla nästa generation av stora språkmodeller

OpenAI:s framgång med ChatGPT har lett till en intensiv konkurrens för att utveckla nästa generation av stora språkmodeller (LLMs). Företag som kan få en ledning i AI-racet kan dominera en betydande del av handels- och betalningsindustrin, som i allt högre grad formas av AI-teknik. Kanadensiska start-up företaget Cohere är en stor konkurrent, med en rapporterad finansieringsrunda på 500 miljoner dollar, vilket potentiellt värderar företaget till 5 miljarder dollar. Teknikjättar som Google, Meta, HP, Anthropic och Mistral utvecklar aggressivt sina egna LLMs. Microsoft, en viktig investerare i OpenAI, bygger självständigt grundläggande modeller för att säkerställa att det förblir i framkant.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 27 mars

Amazon investerar 4 miljarder dollar i AI-utvecklaren Anthropic

Amazon gör sin största kapitalinvesteringsinsats hittills genom att investera 4 miljarder dollar i Anthropic, en utvecklare av generativ AI-teknologi baserad i San Francisco. Detta inkluderar en finansieringsrunda på 2,75 miljarder dollar som följer en initial investering på 1,25 miljarder dollar. Anthropic kommer att använda Amazon Web Services (AWS) Trainium och Inferentia-chips för att bygga, träna och distribuera sina framtida grundmodeller. Dessutom kommer Anthropic att tillhandahålla globala AWS-kunder tillgång till framtida generationer av sina grundmodeller via Amazon Bedrock, en fullt hanterad generativ AI-tjänst från AWS.

Direktlänk Dela Chain Store Age fördjupade 27 mars

AI Content Generator drivet av Amazon Bedrock lanseras på Contentful Marketplace

Contentful har i samarbete med Amazon Bedrock lanserat AI Content Generator, en app som låter användare skapa, omskriva, sammanfatta och översätta innehåll med hjälp av generativa AI-modeller. Appen, tillgänglig på Contentful Marketplace, hjälper innehållsproducenter att minska ledtiden för publicering av innehåll samtidigt som kvaliteten och konsekvensen i det producerade innehållet förbättras. Contentful-kunder kan dra nytta av de olika modellerna som Amazon Bedrock erbjuder direkt inom Contentful. De kan välja den modell som bäst passar deras önskade språkstil, kreativitet, hastighet och budget.

Direktlänk Dela Amazon Web Services fördjupade 22 mars

Nvidias GTC-konferens markerar en viktig milstolpe i AI: s framsteg

Nvidias årliga GTC-konferens i San Jose markerade en betydande milstolpe i AI: s framsteg. En särskild session med en diskussion mellan Huang och sju av de åtta författarna till en banbrytande artikel från 2017 om generativ AI var särskilt populär. Nvidia var inte det enda företaget som gjorde rubriker inom AI, med Apple, x.AI och andra nyckelspelare som avtäckte nya AI-modeller. Dessutom öppnar börsintroduktionsfönstret möjligen upp mer, med Astera Labs och Reddit som upplever betydande aktieuppgångar efter deras respektive börsintroduktioner. Samtidigt riktade justitiedepartementet in sig på Apple, och lämnade in en antitruststämning mot teknikjätten.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 22 mars

Kanadensisk AI-startup Cohere i diskussioner om att höja $500 miljoner

Cohere, en kanadensisk AI-startup, är i diskussioner om att höja $500 miljoner, vilket skulle värdera företaget till $5 miljarder. Cohere, som utvecklar grundläggande produkter för att konkurrera med OpenAI, har ökat sin årliga intäktstakt till $22 miljoner denna månad, upp från $13 miljoner i december. Företaget värderades till $2,2 miljarder i juni 2023 efter att ha höjt $220 miljoner. Cohere har ett partnerskap med Oracle och siktar på att göra sina versioner tillgängliga via andra stora molnleverantörer.

Direktlänk Dela Tech Gate fördjupade 22 mars

Kanadensiska AI-startupen Cohere i avancerade samtal om att höja 500 miljoner dollar

Cohere, en kanadensisk AI-startup, är rapporterat i avancerade diskussioner om att höja 500 miljoner dollar. Finansieringen skulle värdera företaget, som tillverkar grundmodeller för att konkurrera med ChatGPT-skaparen OpenAI, till 5 miljarder dollar. Cohere har försökt sälja sin potential till finansiärer genom att utveckla företagsinriktade AI-modeller. Företaget har ett partnerskap med Oracle och har också för avsikt att göra sina modeller tillgängliga genom andra stora molnleverantörer.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 21 mars

Databricks bildar partnerskap med Mistral AI

Databricks har avslöjat ett partnerskap med generativa AI-specialisten Mistral AI, inklusive integreringar med företagets språkmodeller och en investering i företaget. Detta följer tätt efter Microsoft och Snowflake, som nyligen också bildade partnerskap med Mistral AI. Mistral AI, baserat i Paris, är en AI-leverantör som erbjuder både öppen källkod och proprietära stora språkmodeller (LLM). På bara 11 månader har Mistral AI samlat in mer än 550 miljoner dollar i finansiering och utvecklat LLM:er som presterar bra mot mer etablerade LLM:er i benchmark-testning. Databricks tillhandahåller också tillgång till språkmodeller från Anthropic, AWS Bedrock, Azure OpenAI, BGE, Llama 2 och OpenAI, bland andra.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 21 mars

AI-startupen Cohere planerar att höja 500 miljoner dollar till ett värde av 5 miljarder dollar

Cohere, en rival till OpenAI, planerar att höja 500 miljoner dollar till ett värde av cirka 5 miljarder dollar, enligt källor nära ärendet. Cohere, baserat i Kanada, grundades av tidigare Google-forskare och har specialiserat sig på att bygga företagsfokuserade AI-modeller. Cohere är för närvarande i ett partnerskap med molnjätten Oracle och planerar att expandera sina modeller till andra ledande molnleverantörer. Cohere värderades till 2,2 miljarder dollar i juni efter att ha höjt 270 miljoner dollar från NVIDIA, Oracle och andra investerare.

Direktlänk Dela Verdict Media fördjupade 21 mars

Marknaden för Large Language Models väntas vara värd 36,1 miljarder dollar 2030

Marknaden för Large Language Models (LLM) förväntas växa från 6,4 miljarder USD 2024 till 36,1 miljarder USD 2030, enligt en rapport från MarketsandMarkets. Denna tillväxt drivs av utvecklingar inom naturlig språkförståelse och multimodal integration samt ökad industriintegration. Regleringar och implementering på kanten kommer att vägleda marknadens utveckling mot personliga, varierade och integritetsmedvetna applikationer. Samtidigt kommer etiska överväganden, integritetsfrågor och samarbete med domänspecifika AI-modeller att driva ansvarsfull utveckling.

Direktlänk Dela Itnewsonline.com fördjupade 21 mars

AI-startup Cohere säkrar 500 miljoner dollar i ny finansieringsrunda

Toronto-baserade AI-startupen Cohere är i förhandlingar om att säkra en imponerande 500 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda, med målet att nå en värdering på omkring 5 miljarder dollar. Cohere, som grundades av tidigare Google-forskare, har haft en snabb inkomsttillväxt och strategiska partnerskap, inklusive med teknikjätten Oracle, vilket understryker dess ambitiösa bud att konkurrera med OpenAI, skaparen av ChatGPT. Cohere har visat betydande tillväxt sedan dess senaste värdering på 2,2 miljarder dollar i juni, med en årlig inkomstökning från 13 miljoner dollar i december till 22 miljoner dollar denna månad.

Direktlänk Dela Xpert Times fördjupade 21 mars

AI-modell KL3M får licensieringscertifiering, utmanar OpenAIs dataskrapningspraxis

AI-startup 273 Ventures har utvecklat en AI-modell, kallad KL3M, som inte använder upphovsrättsskyddat material för sin träning. Modellen har nyligen tilldelats en ´Licensed Model (L) Certification´ av den oberoende revisionsföretaget Fairly Trained. Detta markerar första gången en stor språkmodell (LLM) har erhållit denna certifiering. OpenAI har tidigare kritiserats för sina massiva dataskrapningsmetoder för att träna sina AI-modeller, inklusive GPT-3.5/4, och företaget hävdar att det är omöjligt att träna ledande AI-modeller utan att använda upphovsrättsskyddat material.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 21 mars

Microsoft hävdar att Google har konkurrensfördel inom AI

Microsoft har rapporterat till EU:s konkurrensmyndigheter att Google har en konkurrensfördel inom generativ artificiell intelligens (AI) på grund av sin data och AI-optimerade chips. Microsofts kommentarer var ett svar på en konsultation som Europeiska kommissionen startade i januari om konkurrensnivån mellan teknikföretag inom generativ AI. Microsoft förklarade att Googles AI-halvledare kommer att ge det en konkurrensfördel i flera år framöver och att dess stora uppsättningar av proprietär data från Google Search Index och YouTube gör det möjligt att träna stora språkmodeller som driver Gemini.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 18 mars

PGA TOUR och AWS utvecklar AI-driven virtuell assistent för golfintresserade

PGA TOUR har tillsammans med Scott Gutterman utvecklat en prototyp för en AI-driven virtuell assistent. Assistansen är tänkt att fungera som en interaktiv plattform för fans, där de kan ställa frågor och få svar om olika tävlingar, spelare och statistik. Systemet bygger på generativ AI och stora språkmodeller (LLM), vilket har möjliggjort att skapa en chattbot på bara några veckor, jämfört med de år det tidigare skulle ha tagit. Systemet använder strukturerad data för att svara på frågor och använder Amazon Athena för att returnera relevant data. Amazon Kendra används som index för dokument och för att snabbt hitta relevant information.

Direktlänk Dela Amazon Web Services fördjupade 14 mars

Oracle lanserar 50 användningsfall för gen AI i sin Fusion Applications-svit

Oracle har lanserat 50 användningsfall för gen AI i sin Fusion Applications-svit, vilket låter vektorbaserade statistiska modeller tillhandahålla finansiella rapporter, hjälpa till att filtrera jobbkandidater och tillhandahålla produktbeskrivningar. Genom Big Reds avtal med LLM-företaget Cohere ska gen AI-funktionerna integreras i befintliga affärsarbetsflöden inom finans, leveranskedja, HR, försäljning, marknadsföring och service. Oracle medger dock att mänsklig ´ingripande´ är en nödvändig länk i kedjan före utdata från GenAI används i affärer. Talespersonen vägrade att kommentera om Oracle skulle ta ansvar för utdata från sina LLM:er eller hållas ansvariga om en användare skulle drabbas av de risker han hänvisade till.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 14 mars

Oracle lägger till generativ AI i sin företagsmjukvara

Oracle meddelade på torsdagen att de lägger till generativa artificiella intelligensfunktioner i sin företagsmjukvaruproduktlinje, vilket ökar konkurrensen med Microsoft och andra teknikföretag för att sälja tekniken till företagskunder. Oracles molnbaserade mjukvaruutbud är centralt för många företags finanser, leveranskedjor och personalavdelningar, och företaget säger att de nya funktionerna är utformade för att spara tid genom att generera rapporter, sammanfatta komplicerade data eller utforma jobbeskrivningar, bland annat. Oracle har spenderat miljarder dollar på Nvidia-chip och samarbetat med AI-startupen Cohere. Steve Miranda, verkställande vicepresident för applikationsutveckling på Oracle, sade att företaget inte planerar att ta extra betalt för de nya funktionerna.

Direktlänk Dela Express Tribune fördjupade 14 mars

Midjourney lanserar funktion för konsekvent karaktärsåterskapande i AI-bildgenerering

AI-bildgenereringstjänsten Midjourney har lanserat en mycket efterfrågad funktion: förmågan att återskapa karaktärer konsekvent över nya bilder. Detta har varit en stor utmaning för AI-bildgeneratorer hittills. Men Midjourney introducerar nu en ny tagg, ´-cref´ (kort för ´character reference´), som användare kan lägga till i slutet av sina textkommandon i Midjourney Discord. Funktionen fungerar bäst med tidigare genererade Midjourney-bilder. Användaren kan i viss mån styra ´vikten´ av hur noga den nya bilden reproducerar den ursprungliga karaktären genom att lägga till taggen ´-cw´ följt av ett nummer mellan 1 och 100 i slutet av sitt nya kommando.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 12 mars

Cohere och Accenture samarbetar för att sprida generativ AI

Cohere, en rival till OpenAI inom generativ artificiell intelligens (gen AI), har meddelat ett partnerskap med Accenture för att hjälpa till att sprida gen AI genom företag. Samarbetet kommer att se de två företagen tillhandahålla företag med gen AI-lösningar drivna av Cohere´s generativa LLM (Command) och företagssöksteknologier (Embed och Rerank). Cohere kommer att arbeta med Accenture för att skräddarsy individuella lösningar för varje kunds specifika behov. Enligt Cohere rör sig företagen snabbt och lämnar experimentfasen med generativ AI och ser nu till att skala tekniken för att ge affärsvärde.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 5 mars

Alida förbättrar analys av öppna enkätsvar med maskininlärning

Alida, som hjälper stora varumärken att skapa engagerade forskningsgemenskaper för att samla feedback, har börjat använda maskininlärning (ML) för att hantera sina kunders behov i större skala. Traditionella natural language processing (NLP) modeller hade svårt att förstå den nyanserade feedbacken i öppna enkätsvar. Genom att använda Anthropic´s Claude Instant model på en viss plattform, kunde Alida-teamet snabbt bygga en skalbar tjänst som mer exakt bestämmer ämnet och känslan inom komplexa enkätsvar. Den nya tjänsten uppnådde en 4-6 gånger förbättring i ämnespåstående genom att tätt klustra på flera dussin nyckelämnen mot hundratals bullriga NLP-nyckelord.

Direktlänk Dela Amazon Web Services fördjupade 4 mars

San Francisco-startupen Anthropic släpper världens mest kraftfulla AI-modell

San Francisco-baserade startup-företaget Anthropic har lanserat en ny stor språkmodell (LLM), Claude 3, som verkar vara den mest kraftfulla i världen hittills. Den överträffar tidigare ledare som OpenAI:s GPT-4 och Googles Gemini Advanced på vanliga benchmark-tester. Dess investerare och partner Amazon har redan lagt till den nya Claude 3-modellfamiljen till Bedrock, Amazons plattform för att bygga och köra AI-tjänster i molnet. Anthropic meddelade tre nya Claude 3-modeller idag - Opus, Sonnet och Haiku, i fallande ordning av intelligens. De nya modellerna tränades på syntetiska data, det vill säga data genererade av AI själv snarare än främst mänskliga författare.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 4 mars

AWS tillkännager tillgänglighet för AI-säkerhets- och forskningsföretaget Anthropics Claude 3-modeller

Amazon Web Services (AWS) har meddelat att AI-säkerhets- och forskningsföretaget Anthropics Claude 3-familj av toppmoderna modeller kommer att finnas tillgängliga på Amazon Bedrock. Detta förbättrar kundernas förmåga att snabbt testa, bygga och distribuera generativa AI-applikationer inom sina organisationer. Amazon Bedrock erbjuder kunderna säker, enkel tillgång till det bredaste urvalet av högpresterande, fullständigt hanterade stora språkmodeller (LLM) och andra grundmodeller (FMs).

Direktlänk Dela Amazon fördjupade 4 mars

Global rapport om generativa AI-verktygsmarknaden

En global rapport om generativa AI-verktygsmarknaden har släppts, inklusive detaljerade analyser av olika marknadssegment. Rapporten innehåller djupgående intervjuer med experter inom området och erbjuder insikter om investeringsmöjligheter, marknadsbegränsningar och senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Studien identifierar miljömässiga, interpersonella och externa hinder för framsteg och inkluderar relevant data om branschbekymmer och den globala ekonomiska statusen för generativa AI-verktygsindustrin. Rapporten ger också en prognos för marknadsstorleken och tillväxten för denna industri från 2022 till 2031.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 2 mars

Utvärdering av generativa AI-startups: Vad marknadsförare bör tänka på

Marknadsförare står inför utmaningen att skilja seriösa aktörer från oseriösa inom det snabbväxande området generativ AI. När man överväger att samarbeta med en generativ AI-startup bör man ställa viktiga frågor som: Vilken modell är företagets AI byggd på? Vilken data är modellen tränad på och hur har startupen säkrat rättigheterna till träningsdata? Erbjuder startupen skydd mot upphovsrättsintrång? Vad kostar det? Passar modellen ditt användningsfall? Fungerar det? Företag som Code and Theory, Bria.ai, Razorfish, Mod Op, AudioStack, Jasper, Munch, Omneky, Pencil, Photoroom, Runway och Typeface nämns i artikeln.

Direktlänk Dela AdExchanger fördjupade 26 februari

Enklare metoder kan effektivisera anpassningen av stora språkmodeller till mänskliga preferenser, enligt forskning

Att få stora språkmodeller (LLM) att överensstämma med mänskliga preferenser har blivit ett viktigt forskningsområde. Traditionellt har detta inneburit avancerade förstärkningsinlärningstekniker, med Proximal Policy Optimization (PPO) i spetsen. Men detta medför utmaningar som höga beräkningskrav och behovet av noggranna justeringar av hyperparametrar. Forskningsteamet från Cohere For AI och Cohere har undersökt en mindre beräkningsintensiv metod som inte kompromissar med prestanda. De fann att enklare metoder kan matcha eller överträffa prestandan hos deras mer komplexa motsvarigheter när det gäller att anpassa LLM till mänskliga preferenser.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 25 februari

Jämförelse av generativa AI-applikationer i Kanada: OpenAI´s ChatGPT, Microsoft´s Copilot och Google´s Gemini

OpenAI´s ChatGPT, Microsoft´s Copilot och Google´s Gemini är de hetaste generativa AI-applikationerna i Kanada idag. Grundversionerna är gratis, men för mer avancerade versioner måste man betala. Google säljer Gemini Advanced för $27 per månad, som inkluderar 2 terabyte molnlagring och andra tjänster. ChatGPT Plus kostar också $27 per månad, och Copilot Pro, skapad av Microsoft, har samma pris. Alla tre AI:er är under konstant utveckling, men ingen av dem är bra på matematik eftersom de är probabilistiska språkmodeller. Dessutom finns det andra företag som Anthropic, Meta och Cohere som också erbjuder generativa AI-applikationer.

Direktlänk Dela Actualnewsmagazine.com fördjupade 25 februari

Ökad efterfrågan på AI-kompetens driver upp lönerna

Enligt en rapport från TalentNeuron förväntas icke-tekniska företag bli allt mer intresserade av maskininlärning (ML) och AI-kompetens år 2024, med särskilt hög efterfrågan inom försvars-, tillverknings- och hälsosektorn. Detta speglas i att företag som Booz Allen Hamilton, Blue Origin, Cohere Health, Lockheed Martin Corporation och Leidos ständigt anställer. Löner för ML-ingenjörer börjar på $100 000 och kan överstiga $300 000 för mer seniora positioner. En studie av Bizreport visar att Connecticut har den högsta genomsnittliga AI-lönen på $178 000, medan Arizona hade den högsta listade lönen för en AI-roll - $450 000 för en System AI Architect.

Direktlänk Dela NextPit fördjupade 16 februari

Nvidia blir USA:s tredje mest värdefulla företag tack vare AI-investeringar

Nvidia, en ledande tillverkare av artificiell intelligens (AI) chips, har blivit USA:s tredje mest värdefulla företag, med en marknadsvärdering som överstiger både Amazon och Alphabet. Aktierna i företaget har ökat med mer än 200% under det senaste året. Nvidia har investerat i flera AI-företag, inklusive SoundHound, Nano-X, och TuSimple, och dessa företags aktier har också ökat kraftigt efter att Nvidia offentliggjorde sina investeringar. Nvidia förväntas rapportera en årlig intäktsökning på över 200% till mer än $20 miljarder nästa vecka.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 15 februari

Pengar var viktiga i WGA/SAG-AFTRA-strejken, men det långsiktiga slaget handlar om intuitiv/generativ AI och dess fördelar för studior, skapare och publik. AI-experter som Greg Brockman (OpenAI), Clement Delangue (Hugging Face), Sundar Pichai (Alphabet/Google), Satya Nadella (Microsoft), Aidan Gomez (Cohere) och hundratals VC-finansierade start-ups runt om i världen har framhållit AI:s potential att leverera bättre, snabbare och billigare produkter, tjänster och lösningar. Nvidia har noterat att tekniken kan användas för nästan alla applikationer/krav/mål. WGA/SAG-AFTRA ville dock införa vissa regler för hur, när och var den används och försäkringar om att den inte ersätter skapande/produktionsspecialister. Trots oro ser många AI som en värdefull verktyg för att assistera yrkesverksamma och förutspår att den kommer att förbättra vissa jobb och skapa nya möjligheter inom industrin.

Mesa Association for Sports and Physical Education fördjupade 15 februari

Cohere for AI avtäcker Aya, en språkmodell som stöder 101 språk

Cohere for AI, den ideella forskningslaboratoriet grundat av Cohere, har avtäckt Aya, en öppen källkods storskalig språkmodell (LLM) som stöder 101 språk. Detta är mer än dubbelt så många språk som stöds av befintliga öppen källkod-modeller. Forskarna har även släppt Aya-datasetet, en motsvarande samling av mänskliga annotationer. Detta är viktigt eftersom en utmaning med att utbilda mindre vanliga språk är att det finns mindre källmaterial att träna på. Aya-projektet, som lanserades i januari 2023, var ett ´stort företag´ med över 3000 medarbetare över hela världen.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 13 februari

Amazon står inför utmaningar inom AI i molnkriget

Amazons aktie har stigit med 11% denna månad tack vare bättre än förväntade intäkter och försäljning. Trots att företagets molntjänst, Amazon Web Services (AWS), förblir dominerande inom teknikindustrin, står det inför utmaningar från snabbväxande AI-trender. Microsoft och Google har båda tagit ledningen inom AI och investerar mer i tekniken. Trots detta hävdar Amazons VD Andy Jassy att företaget fortsätter att se momentum kring kunder som vill göra sitt långsiktiga AI-arbete med AWS. Han tror att generativ AI kommer att generera tiotals miljarder dollar i intäkter de närmaste åren.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 9 februari

OpenAI överträffar 2 miljarder dollar i årliga intäkter tack vare framgången med ChatGPT

OpenAI har nått årliga intäkter på över 2 miljarder dollar, tack vare den anmärkningsvärda framgången med sin ledande artificiella intelligensprodukt, ChatGPT. Detta prestation placerar OpenAI bland de snabbast växande teknikföretagen i historien. Enligt två individer bekanta med företagets finanser uppnådde det San Francisco-baserade startföretaget en betydande milstolpe i december 2023, med en årlig löptakt på 2 miljarder dollar. Företaget är övertygat om att det kan öka detta antal avsevärt till 2025. Detta beror på den höga efterfrågan från företagskunder som är intresserade av att använda OpenAI:s generativa AI-verktyg för sitt arbete.

Direktlänk Dela Editorial GE fördjupade 9 februari

Bästa ChatGPT-tilläggen för VS Code förbättrar programmeringsupplevelsen

De bästa ChatGPT-tilläggen för VS Code kan förbättra din kodningsupplevelse. Med dessa tillägg kan du lätt lägga till kraften hos ChatGPT i din kodningsmiljö, vilket ger dig mer tid att arbeta och vara kreativ. Med uppgången av AI-drivna verktyg letar utvecklare efter bättre sätt att snabba upp sitt arbete och förbättra sina kodningsfärdigheter. Detta behov uppfylls av de bästa ChatGPT-tilläggen för VS Code, som har lättanvända funktioner som använder naturligt språk för att hjälpa utvecklare i alla skeden av deras projekt. Med dessa tillägg kan användarna göra kodsnuttar, komma på idéer och få smarta förslag direkt i VS Code-redigeraren.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 6 februari

Prestandaförbättringar i generativ AI kan börja sakta ner

Företagsvärlden har varit fascinerad av generativ artificiell intelligens (AI) i mer än ett år, men prestandaförbättringarna i stora språkmodeller, som kan producera och sammanfatta text, kan börja sakta ner. Teknik som utvecklats av ledande aktörer som OpenAI, Google, Cohere och Anthropic kanske inte är unik, vilket antyder att konkurrensen kommer att bli mycket intensivare. OpenAI, baserat i San Francisco, startade en våg av generativ AI-hype när det släppte ChatGPT i november 2022. Dock finns det fortfarande utmaningar, till exempel stora språkmodellers benägenhet att hallucinera och hitta på saker. Generativa AI-företag står också inför rättsliga problem med att träna på upphovsrättsskyddat material.

Direktlänk Dela The Globe and Mail fördjupade 29 januari

Elon Musks AI-startup xAI söker upp till 6 miljarder dollar i finansiering

Elon Musks AI-startup, xAI, diskuterar att säkra finansiering på upp till 6 miljarder dollar. Musk, som är VD för Tesla och SpaceX, vänder sig till investerare globalt, inklusive de i Hongkong, för att stödja hans företag som syftar till att konkurrera med Microsoft-stödda OpenAI. Enligt källor har xAI engagerat sig med förmögna individer och investerare över hela världen. En del av diskussionerna hölls i familjekontor i Hongkong. Musk siktar på att säkra upp till 6 miljarder dollar i färskt eget kapital för xAI till ett föreslaget värde av 20 miljarder dollar.

Direktlänk Dela The Heritage Times fördjupade 26 januari

Översikt över de 20 bästa generativa AI-verktygen

Generativa AI-verktyg, som utnyttjar avancerade maskininlärningstekniker, har revolutionerat branschen och påverkar framtida kreativitet och innovation. Dessa verktyg utvecklar modeller och algoritmer som kan generera nytt och unikt innehåll. De lär sig att skapa nya instanser som speglar träningsdata genom att fånga den statistiska fördelningen av indata under träningsfasen. Några av de mest framstående verktygen inkluderar GPT-4, ChatGPT, AlphaCode, GitHub Copilot, Bard, Cohere Generate, Claude, Synthesia, DALL-E 2, StyleGAN, Bardeen, Copy.ai, Rephrase.ai, Descript, Type Studio, Murf.ai, Designs.ai, Soundraw, ChatFlash och ChatSonic.

Direktlänk Dela Simplilearn fördjupade 25 januari

Oracle lanserar generativa AI-tjänster

Databasjätten Oracle meddelade tillgängligheten för OCI Generative AI-tjänster, en AI-hanterad tjänst, på ett partner-event i Dubai. Företaget lanserade också två nya erbjudanden, fortfarande i beta: OCI Gen AI-agenter och OCI Data Science AI Quick Actions. Oracles strategi är att bygga AI-applikationer ovanpå befintliga databaser, vilket enligt dem är både effektivare och mer ekonomiskt än att köpa extra infrastruktur. Oracle har också samarbetat med startup-företaget Cohere för GenAI-tjänsten. Kunddata som används i OCI för att träna eller finjustera modellerna kan inte ses av andra Oracle-kunder.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 24 januari

SAP SE planerar omstrukturering och ökar fokus på AI

SAP SE:s aktier hoppade mest på över tre år efter att det tyska programvaruföretaget meddelat att det planerar en omstrukturering som kommer att påverka cirka 8 000 jobb och öka sitt fokus på artificiell intelligens. Företaget förutspår att rörelseresultatet kommer att stiga till cirka 10 miljarder euro nästa år som ett resultat. Som en del av omstruktureringen i år kommer SAP att öka sitt fokus på strategiska tillväxtområden, särskilt artificiell intelligens för företag. SAP planerar att avsluta 2024 med en personalstyrka liknande dagens nivåer på grund av ´återinvesteringar´ inom andra områden.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 24 januari

Topp 10 AI-företag revolutionerar tekniklandskapet

Artificiell intelligens (AI) har snabbt utvecklats från ett futuristiskt koncept till en omvandlande kraft som formar olika aspekter av våra liv. År 2023 har visat sig vara ett avgörande ögonblick för AI. Artikeln utforskar de tio företag som är i framkant av denna AI-revolution, och gör betydande framsteg inom innovation, forskning och tillämpning. OpenAI, Cohere, Character.ai och Google DeepMind är några av de företag som omnämns.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 23 januari

OpenAI VD: Energi genombrott nödvändigt för AI, investerar i kärnfusion

OpenAI:s VD, Sam Altman, har framhåvt att en banbrytande framsteg inom energiproduktion är oumbärlig för utvecklingen av alltmer kapabla och energikrävande AI-modeller. Han betonade att framsteg inom AI kräver ett genombrott inom energilösningar. Altman har personligen investerat 375 miljoner dollar i Helion Energy, ett kärnfusionstartup som planerar att leverera energi till Microsoft. Samtidigt har Google DeepMind utvecklat AlphaGeometry, ett AI-system som representerar ett betydande språng i AI: s logiska resonemangsförmåga. Världshälsoorganisationen (WHO) har uttryckt oro över potentiella begränsningar hos medicinska AI-system i att gynna fattigare länder. Amazon har lanserat en experimentell AI-shoppingassistent.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 22 januari

AI-startupen Zapata gör AI-modeller mer effektiva och kostnadseffektiva

AI-startupen Zapata, utvecklar AI-modeller som kräver 10 till 300 gånger mindre träningsdata för samma eller bättre noggrannhet. Företaget, som drivs av datavetenskapliga och kvantforskningsforskare, har vunnit förtroende från företag som Andretti Global och BMW. Zapata har samlat in $64,7 miljoner i riskkapital från investerare som Comcast Ventures och Prelude Ventures. Företaget planerar att bli börsnoterat genom en SPAC. Trots framgångarna rapporterade Zapata en förlust på $23,4 miljoner från verksamheten 2022.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 19 januari

AI-nyheter: BenchSci minskar personalstyrka, Google presenterar nya robotmodeller, OpenAI i licenssamtal med CNN och Fox

BenchSci, ett AI- och biomedicinskt startup baserat i Toronto, har minskat sin personalstyrka för att anpassa sig till effekterna av generativ AI inom läkemedelsupptäckt. Google har presenterat nya robotmodeller för att förbättra datainsamling, hastighet och generalisering. Montréal-baserade Clinia har säkrat 10 miljoner dollar i finansiering från Telus Ventures. OpenAI diskuterar licensiering av sitt arbete med CNN, Fox Corp. och Time. Gatiks autonoma lastbilar, som transporterar varor åt Loblaw, lär sig hantera halkiga vägar. AI-företagen OpenAI, Anthropic och Cohere har haft hemliga samtal med kinesiska AI-experter. Humane har sagt upp fyra procent av sina anställda. Toronto-baserade ArenaX Labs har säkrat 6 miljoner dollar i finansiering. Falsk och vilseledande information förstärkt med avancerad AI hotar att erodera demokratin och polarisera samhället, enligt World Economic Forum.

Direktlänk Dela BetaKit fördjupade 17 januari

Tokyo-baserade Sakana AI samlar in 30 miljoner dollar för att bli en AI-hub och utveckla modeller för asiatiska marknaden

Sakana AI, ett AI-startup baserat i Tokyo och grundat av tidigare Google-forskare David Ha och Llion Jones, har samlat in 30 miljoner dollar i en seed-finansieringsrunda ledd av Lux Capital, med deltagande från Khosla Ventures. Sakana AI siktar på att sätta Tokyo på kartan som en AI-hub, liknande vad OpenAI gjorde för San Francisco och DeepMind för London. Företaget kommer också att arbeta med att utveckla AI-modeller bättre anpassade för den asiatiska marknaden, eftersom asiatiska teckenbaserade språk fungerar mycket annorlunda jämfört med västerländska språk.

Direktlänk Dela Economic Times Telecom fördjupade 17 januari

5 saker om AI du kanske missat: Diskussioner om AI-risker, lansering av AI-drivna HR-verktyg och mer

OpenAI:s VD Sam Altman och USA:s talmann Mike Johnson träffades för att diskutera AI-risker på Capitol Hill. Amerikanska och kinesiska AI-företag har haft hemliga samtal om AI-säkerhetsproblem. Pipefy lanserar AI-drivna HR-automatiseringstjänster med anpassningsbara chatbots. Google Cloud avtäcker generativa AI-verktyg för att förvandla detaljhandelsupplevelser. Amerikanska AI-företag OpenAI, Anthropic och Cohere genomförde hemlig diplomati med kinesiska AI-experter i Genève.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 13 januari

Sammanfattning av AI-nyheter: Diskussioner om AI-säkerhet, AI-drivna HR-verktyg och utmaningar för fingeravtrycksunika

OpenAI:s VD Sam Altman och USA:s talmann diskuterade riskerna med artificiell intelligens (AI) med tanke på regleringsutmaningar. Amerikanska och kinesiska AI-företag har hållit hemliga samtal om AI-säkerhetsproblem. Pipefy lanserar AI-drivna HR-automatiseringar med anpassningsbara chattrobotar. Google Cloud lanserar generativa AI-verktyg för att förvandla detaljhandelsupplevelser. En studie från Columbia University utmanar unikheten hos fingeravtryck med AI-analys.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 12 januari

AI i fokus på World Economic Forums årliga möte 2024

Vid det 54:e årliga mötet för World Economic Forum (WEF) i Davos är artificiell intelligens (AI) i fokus. Enligt WEF:s Global Risk Report 2024 utgör desinformation och felinformation genererad av AI risker för kommande val i USA, Storbritannien och Indien. Nyckeltalare kommer att diskutera AI:s inverkan på samhället, inklusive säkerhet, mänsklig interaktion och förtroende, samt dess användning inom olika sektorer och regioner. Globala ledare har uppmanat till internationellt samarbete för att styra AI-utvecklingen mot mänskligt välbefinnande snarare än exploatering.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 11 januari

Orbis Research publicerar rapport om generativa AI-verktygsmarknaden

Orbis Research har publicerat en omfattande rapport om marknaden för generativa AI-verktyg. Rapporten analyserar storleken på marknaden, tillväxtpotentialen, trender och utmaningar. Den är baserad på djupgående forskning utförd av analytiker och branschexperter. Marknaden är indelad i olika segment baserat på produkttyper, tillämpningar och geografiska platser. Rapporten profilerar också nyckelspelare på marknaden, inklusive deras marknadsandel, produktportföljer och genomförande strategier. Den globala marknaden för generativa AI-verktyg har påverkats signifikant av COVID-19-pandemin.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 6 januari

Topp 10 företag inom generativ AI som formar framtiden

Artikeln lyfter fram de tio ledande företagen inom generativ AI, som förvandlar teknikens framtid. Företagen inkluderar OpenAI, Anthropic, Midjourney, Stability AI, Hugging Face, Glean, Inflection AI, Jasper, Promptly AI och Perplexity AI. Dessa företag har inte bara utvecklat banbrytande AI-teknik, utan har också visat en djup förståelse för de etiska implikationerna av AI och dess potentiella inverkan på samhället. Många av dessa företag har utvecklat AI-verktyg som förändrar hur vi interagerar med teknik och data, från att skapa mänskligt liknande text till att generera fantastisk visuell konst.

Direktlänk Dela Fox Chronicle fördjupade 5 januari

År 2023: En milstolpe för AI-industrin

År 2023 markerade en milstolpe inom artificiell intelligens (AI), präglat av en ökning av generativa AI-framsteg och anpassningar över olika sektorer. Microsofts investering i OpenAI och lanseringen av GPT-4 var betydande händelser. Tillväxten parallelliserades dock av ökande etiska, juridiska och reglerande utmaningar, inklusive upphovsrättsintrångsmål mot AI-företag och ökad statlig inblandning. Teknologisk innovation är alltmer sammanflätad med krav på ansvarsfull utveckling och tillsyn. AI och andra nya tekniker visade sig mycket under FIFA:s dam-VM 2023. AI-relaterade risker för sociala medier var front och centrum på ett antal fronter. OpenAIs styrelse avsatte plötsligt grundaren och VD Sam Altman. En vecka senare gick OpenAIs styrelse med på att återanställa honom tillsammans med president Greg Brockman.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 29 december

24 AI-startups att hålla ett öga på 2024

År 2024 förväntas bli ett betydande år för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, med framväxten av innovativa uppstartsföretag. Dessa företag kommer att omdefiniera AI-landskapet, driva banbrytande framsteg och störa industrier genom sina banbrytande tekniska lösningar. De 24 företagen som förväntas göra mest avtryck är Adarga, Aleph Alpha, Anthropic, AI21 Labs, BrainSight AI, Causaly, Cleerly, Cohere, Cropin, Dataiku, Dataminr, DeepL, DeepMind, DefinedCrowd, Hugging Face, Luminar Technologies, Midjourney, Miso Robotics, Nuro, OpenAI, Rad AI, Robust Intelligence, Stability AI och Sylvera. Dessa företag har visat enastående förmåga att utnyttja AI för att ta itu med komplexa utmaningar, från hälsovårdsdiagnostik och miljöbevarande till naturlig språkbearbetning och autonoma fordon.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 29 december

AI-startup Cohere utvecklar stora språkmodeller för företag

Artificiell intelligens-startupen Cohere utvecklar stora språkmodeller som företag kan använda för att effektivisera uppgifter, likt sina mer kända konkurrenter OpenAI och Anthropic. Till skillnad från dessa har Cohere en mer konventionell företagsstruktur. Den tekniktunga organisationen förenar unga AI-forskningsbegåvningar med erfarna chefer från stora teknikföretag. Företaget har ledande medarbetare fördelade över Kanada och USA, och har huvudkontor i både Toronto och San Francisco.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 29 december

Big Tech står för majoriteten av AI-investeringar 2023

Ny data visar att stora delar av 2023 års investeringar i artificiell intelligens (AI) kom från Big Tech. De stora affärerna som Amazon, Google och Microsoft genomförde detta år utgjorde två tredjedelar av de 27 miljarder dollar som kanaliserades till AI-startups, enligt Financial Times. Trots att generativ AI har lockat riskkapitalbolag, har dessa företag tvingats minska sina utgifter på grund av högre räntor och minskade portföljvärderingar. Rapporten nämner att affärer som Microsofts investering på 10 miljarder dollar i OpenAI och Google och Amazons investeringar i Anthropic hjälpte till att öka de totala utgifterna på AI-företag till nästan tre gånger det tidigare rekordet på 11 miljarder dollar 2021.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 27 december

Optimeringsval påverkar kvantisering av storskaliga språkmodeller, säger Cohere AI-studie

Forskare vid Cohere AI har utforskat hur olika optimeringsval kan påverka prestanda och kvantisering av storskaliga språkmodeller (LLMs). De fann att optimeringsval gjorda under pre-träning betydligt påverkar kvantiseringens prestanda. Studien undersökte effekterna av viktminskning, dropout, gradientklippning och halvprecisionsutbildningsdata. Resultaten visade att högre nivåer av viktminskning under pre-träning ledde till förbättrad post-träning kvantisering prestanda. Forskarna betonade även den beräkningsmässiga kostnaden för att träna dessa stora modeller, vilket gör att man måste lita på tidiga kontrollpunkter för att förutsäga modellprestanda.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 27 december

MiniChain: banbrytande Python-bibliotek för att effektivt kedja prompts

MiniChain, ett kompakt Python-bibliotek, utvecklat gemensamt av forskare, erbjuder en banbrytande metod för kedjning av prompts och framstår som ett föredöme för enkelhet i detta område. Detta bibliotek gör det möjligt för utvecklare att smidigt sätta samman komplexa kedjor av interaktioner med stora språkmodeller. MiniChains styrkor ligger i dess minimalistiska tillvägagångssätt och laserfokuserade funktionalitet. Det har fått 986 stjärnor på GitHub, 62 forks och bidrag från 6 medarbetare, vilket visar på dess växande betydelse inom utvecklarsamhället.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 26 december

Anthropic i samtal om att höja 750 miljoner dollar i finansiering

Anthropic, en konkurrent till OpenAI som grundades av tidigare OpenAI-anställda, för diskussioner om att höja en finansieringsrunda på 750 miljoner dollar ledd av Menlo Ventures, enligt en källa med direkt kunskap om ärendet. Denna runda skulle värdera Anthropic till upp till 18,4 miljarder dollar, nästan 4,5 gånger företagets värdering på 4,1 miljarder dollar tidigare i år. Anthropic, som utvecklare av chatboten Claude 2, har tidigare finansierats av företag som Google, Salesforce och Zoom.

Direktlänk Dela Punch Nigeria fördjupade 24 december

Färre nya miljardföretag under 2023

År 2023 var ett långsamt år för nya miljardföretag då investeringar minskade och värderingar stagnerade. Endast 44 nordamerikanska företag nådde enhörningsstatus, jämfört med 195 år 2022 och 360 år 2021. AI-startups stod för den största andelen av de nyskapade enhörningarna. OpenAI, skaparen av ChatGPT, började året starkt med en värdering på 29 miljarder dollar i januari, för att avsluta året med en rapporterad värdering på över 80 miljarder dollar. Kryptovalutastartups, som tidigare drivit skapandet av enhörningar, var nästan helt frånvarande från listan detta år.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 22 december

AI blir en integrerad del av sökmotorer och sociala medier år 2023

År 2023 blev AI en del av användargränssnitten för toppsökmotorer, sociala medier, annonsplattformar, produktivitetsprogram och SEO-verktyg. Detta efter ett år av ständiga nyheter om generativ AI-forskning, stora språkmodeller, AI-startups, GPT-omslag och AI-integrationer. Denna snabbguid erbjuder över 100 av de bästa AI-chattbotarna, verktygen, lösningarna och utbildningarna för alla inom SEO, från enskilda konsulter till företagsmarknadsföringsteam. Dessutom ges viktiga varningar om användning av AI-verktyg eller onlinetjänster. Slutligen presenteras de bästa AI-chattbotarna och de bästa kurserna och guiderna för att få ut mesta möjliga av AI-chattbotar.

Direktlänk Dela Search Engine Journal fördjupade 21 december

Microsofts framtid inom AI hänger på OpenAI

Microsofts framtid inom AI hänger på OpenAI, som företaget har investerat 13 miljarder dollar i. Deras investeringar inkluderar begränsade kontanter och mycket Azure molnkrediter. Microsoft har ingen traditionell andel i OpenAI, utan är berättigad till ungefär hälften av OpenAIs finansiella avkastning tills en del av investeringen är återbetald. OpenAI är kärnan i Microsofts plan, i en tävling där konkurrenterna vinner mark. Om Microsofts relation med OpenAI skulle brytas eller om OpenAI skulle försvinna, skulle det sätta dem tillbaka, säger DA Davidson-analytikern Gil Luria. Microsoft lanserade sin Copilot-portfölj, en serie AI-assistenter som drivs av OpenAIs GPT-4, i november.

Direktlänk Dela Biz.crast.net fördjupade 21 december

Microsofts framtid inom AI ligger hos OpenAI

Microsofts investering i OpenAI, som rapporteras vara värd upp till 13 miljarder dollar, är centralt för företagets framtid inom AI. Microsoft äger inte en traditionell andel i OpenAI, utan har rätt till ungefär hälften av OpenAIs ekonomiska avkastning tills en del av investeringen återbetalas. OpenAI är kärnan i Microsofts plan, i en tävling där konkurrenter vinner mark. Om Microsofts relation med OpenAI skulle brytas eller om OpenAI försvann, skulle det försätta dem tillbaka, säger DA Davidson-analytiker Gil Luria. Microsoft lanserade sin Copilot-portfölj, en serie AI-assistenter drivna av OpenAIs GPT-4, i november. Prenumerationer på AI-botsarna kan lägga till 9,1 miljarder dollar i försäljning till räkenskapsåret 2026, berättade Macquaries chef för AI och programvaruforskning, Fred Havemeyer, för Yahoo Finance Live.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 20 december

Generativ AI-verktygsmarknadsrapport: Prognos 2023 - 2029

Den globala marknaden för generativa AI-verktyg förväntas nå miljoner dollar år 2029, en ökning från miljoner dollar år 2022, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på % under perioden 2023 till 2029. Efterfrågan från privatpersoner och företag är de största drivkrafterna för branschen. Marknadsundersökningsföretaget QYResearch har släppt sin senaste rapport ´Global Generative AI Tools Market Report, History and Forecast 2018-2029, Breakdown Data by Manufacturers, Key Regions, Types and Application´. Rapporten ger en omfattande analys av den globala marknaden för generativa AI-verktyg, inklusive marknadsstorlek, andel, efterfrågan, branschutvecklingsstatus och prognoser för de kommande åren.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 20 december

2023 års bästa råd och analys om AI-verktyg samlade i en notering

Under 2023 delade vi en stor mängd analys och vägledning om hur man bäst använder dagens spännande AI-verktyg. Vi bestämde oss för att samla dem i en enda, allmänt tillgänglig notering för att öppna upp en mängd resurser som vårt team har sammanställt för dig. Vi täcker: snabba tips för att komma igång, hur man pratar med din AI, våra tio favorituppmaningar från 2023, vad som kan gå fel och vad man ska göra åt det. Dessutom kommer jag att vara värd för en online workshop om uppmaningar för kvinnorna i vår gemenskap den 27 februari 2024.

Direktlänk Dela Exponential View fördjupade 20 december

AI-företagets Cohere väljer traditionell företagsstruktur framför OpenAI:s komplexa modell

AI-företaget Cohere, lett av medgrundaren och VD:n Aidan Gomez, föredrar en traditionell företagsstruktur snarare än den komplexa modellen som används av rivalen OpenAI. Cohere samlar in finansiering på det sätt som venturebackade startups har använt i ett halvt sekel, vilket undviker komplicerade band till teknikjättar som Microsoft, Amazon och Google. Cohere höjde 270 miljoner dollar i juni till ett värde av 2,2 miljarder dollar. Investeringen inkluderade Oracle, Nvidia och Salesforce Ventures. Cohere´s erbjudande till företagskunder är att dess teknik är ´molnagnostisk´, obunden av komplexa företagspartnerskap.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 18 december

Ökning av AI-baserade startups och betydande investeringar i AI-sektorn

Antalet företag som utnyttjar artificiell intelligens (AI) har ökat betydligt inom startup-landskapet. Av de tio enhörningarna som har uppstått i år är sex baserade på AI-startups. Denna trend har orsakat stor uppståndelse inom industrin, med befintliga AI-startups som också upplever en märkbar ökning i värdering. Bland de företag som har investerat i flera AI-startups finns Nvidia/nVentures, Google/GV, SVA, Salesforce Ventures, Coatue, A.Capital, Microsoft/12, Y Combinator, Samsung NEXT, Madrona, Lux Capital, General Catalyst, b2venture och Andreessen Horowitz. Framstående individer som Nat Friedman, Howie Liu och Amjad Masad har också investerat i flera AI-startups.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 16 december

Oracles generativa AI-strategi

Oracle har utvecklat en strategi för att integrera generativ AI i företagets verksamhet. Strategin bygger på tre huvudkomponenter: infrastruktur, modeller och tjänster. Oracle planerar att införliva generativ AI från Cohere i sina Fusion, NetSuite och vertikala SaaS-portföljer. Oracle skiljer sig från andra molnleverantörer genom att erbjuda kraftfulla och högpresterande modeller, oöverträffad datasäkerhet, integritet och styrning, samt inbyggda generativa AI-tjänster. Dessutom kommer Oracles kommande generativa AI-tjänst att vara tillgänglig på Oracle Cloud Infrastructure.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 15 december

Utforska kategorier och funktioner av generativa AI-verktyg

Generativa AI-tjänster som ChatGPT har ökat intresset för att tillämpa dessa nya verktyg på praktiska företagstillämpningar. Nu förbättras nästan varje företagsapp med generativa AI-funktioner. De flesta AI, data science, maskininlärningsutveckling, drift och operativa verktyg stöder generativa AI-fall. Det finns också många framväxande typer av generativ AI som inte använder sådana stora språkmodeller (LLM) för uppgifter som att generera bilder, video, ljud, syntetiska data och översättning över språk. Detta inkluderar modeller byggda med generativa motståndsnätverk, diffusion, variational autoencoders och multimodala tekniker. Här är mer information om de främsta kategorierna av generativa AI-utvecklingsverktyg och deras funktioner med några av de ledande leverantörs- eller öppna källkodsimplementationerna.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 15 december

Microsoft lanserar nya AI-funktioner och modeller i Azure

Microsoft har tillkännagivit nya funktioner och modeller i Azure AI. Bland dessa är tillgängligheten av Meta´s Llama 2 i Modeller som en tjänst (MaaS), förhandsgranskningen av GPT-4 Turbo med Vision för att påskynda utvecklingen av generativ AI och multimodal applikationsutveckling, och tillägget av fler modeller i Azure AI-katalogen, inklusive deras Phi 2 Small Language Model (SLM). Dessutom har Azure AI Studio lanserats för allmänheten. Microsoft har också utökat samarbetena med Mistral AI, G24, Cohere och Meta för att erbjuda deras modeller i MaaS.

Direktlänk Dela Microsoft Tech Community fördjupade 14 december

Nio alternativ till ChatGPT och generativa AI-API:er värt att kolla in

ChatGPT har stimulerat diskussionen om stora språkmodeller och utvecklare över hela världen använder det för allt från att integrera generativ chatt för kundservice i webbplatser och applikationer som Expedia och Duolingo till marknadsföring. Det integreras även i videospel. Nyligen började NetEase använda AI i sitt spel Cygnus Enterprises och Niantic, studion bakom Pokémon Go, har nyligen släppt en ny AR-upplevelse som heter Wol som drivs av Inworld AI. Här är nio av de bästa alternativen till ChatGPT och generativa AI-API:er för utvecklare att kolla in: Llama 2, Inworld AI, Cohere, Bard, LangChain, Claude, Google - PaLM, Azure - Open AI Services och Stability AI - Stable LLM.

Direktlänk Dela MakeUseOf fördjupade 13 december

Cohere föredrar att fokusera på AI:s enklare sida

Cohere, ett AI-företag baserat i Toronto, föredrar att fokusera på de enklare användningarna av tekniken. Företaget, som utvecklar AI för företagsanvändning, hjälper företag att bygga kraftfulla applikationer genom att använda stora språkmodeller. Trots att AI:s framtid är osäker, kommer Cohere sannolikt att vara ett av företagen i centrum för den. Cohere har en värdering på över 2,1 miljarder dollar och grundades 2019 av Aidan Gomez, en Google Brain-forskare, och Ivan Zhang. Nick Frosst, också medgrundare och tidigare Google-anställd, anslöt sig 2020.

Direktlänk Dela Financial Post fördjupade 13 december

Nvidia investerar kraftigt i AI-startups

Nvidia, världens mest värdefulla chip-tillverkare, har stärkt sin position som en framstående investerare i AI-startups. Företaget har deltagit i 35 affärer 2023, vilket markerar en betydande ökning från föregående år och gör det till en av de mest aktiva investerarna inom AI-området. Nvidias investeringar sträcker sig från stora AI-plattformar värderade i miljarder dollar till mindre startups som fokuserar på att tillämpa AI inom sektorer som hälso- och sjukvård och energi. Nvidia har etablerat en dedikerad venturekapitalarm kallad NVentures, som tillsammans med sitt företagsutvecklingsteam har byggt en portfölj som inkluderar framstående AI-aktörer som Inflection AI och Cohere.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 11 december

Nvidia investerar i AI-startups för potentiella vinster

Nvidia Corp. kommer att göra mer vinst i år än vad chip-tillverkaren samlat in under sina första 25 år som ett börsnoterat företag, tack vare artificiell intelligens. Nvidia använder några av dessa nya miljarder till att investera i AI-startups för att potentiellt skörda ännu större vinster. Företaget investerar i strategiska partnerskap med företag som Hugging Face, en konkurrent till OpenAI, satsar riskkapital i startups och tillhandahåller gratis teknik till tusentals startups. Nvidia har inte avslöjat hur mycket kapital det investerar genom NVentures, men har meddelat att VC-grenen hittills har gjort 19 investeringar. Mer än en tredjedel av dessa 19 företag fokuserar på att använda AI för att förbättra upptäckten av nya läkemedel.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 11 december

Kritik mot Kanadas AI-lagförslag för bristande samråd med civilsamhället

Kritiker av den kanadensiska federala regeringens lagförslag för att reglera artificiell intelligens (AI) och mildra dess potentiella skador anser att Ottawas samråd har varit starkt vinklade mot företag och branschgrupper. Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) höll 216 samråd med företag och branschrepresentanter mellan juni 2022 och september 2023 om lagförslaget C-27, som innehåller Artificial Intelligence and Data Act (AIDA). I kontrast höll ISED 28 möten med akademiker och nio med civilsamhällesgrupper. Enligt Andrew Clement, emeritus datavetenskapsprofessor vid University of Toronto, är det oroande att de som kan påverkas av AI är så underrepresenterade i samråden. AIDA, som skulle träda i kraft senast 2025, skulle gälla för ´hög-impact´ AI-system. De mest allvarliga överträdelserna kan resultera i böter på upp till $25 miljoner eller 5 procent av det överträdande företagets globala intäkter. ISED talesperson Hans Parmar sade att departementet har engagerat en mängd olika intressenter för att hjälpa till att forma lagförslaget C-27. Kritiker, som tidigare BlackBerry med-VD Jim Balsillie, har sagt att AIDA behöver ´skrotas helt´ delvis för att det inte skapar en verkligt oberoende regulator för AI-system.

Direktlänk Dela The Globe and Mail fördjupade 10 december

Eccentrisk rörelse för teknikacceleration vill frigöra kraftfull AI

En pro-tech-rörelse känd som ´Effektiv Accelerationism´ (e/acc) vill frigöra kraftfull AI och festa under processen. Rörelsen tror att AI och andra framväxande teknologier bör tillåtas röra sig så snabbt som möjligt, utan hinder eller grindvakter som står i vägen för innovation. E/acc bildades på sociala medier förra året och har flyttat offline med fester och hackathons i San Francisco-området och bortom. Rörelsens anhängare föredrar att öppna källkod för AI-programvara snarare än att låta den kontrolleras av stora företag, och de tror att AI:s fördelar vida överstiger dess skador. Kritiker menar dock att rörelsen är en farlig och oansvarig ideologi inspirerad av att ersätta mänskligheten med AI.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 10 december

Mistral AI samlar in 450 miljoner euro, Google presenterar ny AI-modell

Google har presenterat sin nya flaggskeppsmodell för AI, Gemini, men det verkar inte vara så imponerande som företaget först framställde det. En större nyhet är att AI-startupen Mistral AI har lyckats samla in 450 miljoner euro till ett värde av 2 miljarder dollar. Mistral AI, som grundades av tidigare anställda på Google DeepMind och Meta, släppte sin första modell, Mistral 7B, i september. Bolaget har ännu inte lanserat en produkt. Mistral AI:s framgångar anses av många vara ett tecken på bristande inkludering inom AI-sektorn, då företagets grundare alla är vita män. Samtidigt ser investerare Mistral AI och dess tyska rival Aleph Alpha som Europas chans att ta mark inom generativ AI. EU försöker balansera mellan att stödja europeiska AI-företag och att införa regleringar för teknikens utveckling. Mistral AI har förespråkat att generativa AI-modeller ska undantas från reglering, men EU har hittills motstått detta.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 9 december

Google lanserar Gemini, påstår att överträffa GPT-4

Google har delvis lanserat sin Gemini-modell, som påstår sig ha prestandafördelar över OpenAIs GPT-4. En högpresterande version av Gemini förväntas släppas tidigt nästa år. Samtidigt har Microsoft lagt till stöd för GPT-4 Turbo till Windows 11 och sökmotorn Bing, och Google har lanserat en jämförbar Pro-version av Gemini 1.0 för sin Bard-sökmotor. Dessutom har Google släppt en ny version av sin tensorbehandlingsenhet (TPU) och en Google Cloud AI Hypercomputer-tjänst. Trots Googles framsteg hävdar analytiker att Microsoft fortfarande har fördelen när det gäller utvecklarverktyg.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 6 december

Stora företag hypear AI, men få använder det faktiskt

Amerikas största företag fortsätter att hypea artificiell intelligens (AI) till investerare, men nya data visar att få företag faktiskt använder tekniken. Nästan hälften av S&P 500-företagen har pratat om AI under inkomstrapporter sedan maj. Intresset för AI ökade kraftigt med OpenAIs introduktion av ChatGPT i november 2022. Företag som har börjat hylla AI inkluderar Salesforce, vars VD, Marc Benioff, berättade för investerare att företaget leder sina kunder in i ´den nya AI-eran´. Andra företag som Walmart och Bath & Body Works testar också AI-drivna funktioner. Men enligt en undersökning från Census Bureau använder endast 4,4% av företagen nationellt AI för att producera varor eller tjänster.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 3 december

Amazon-aktier återhämtar sig starkt efter stora förluster

Amazon-aktier har ökat med 76% hittills 2023, en anmärkningsvärd återhämtning efter att ha förlorat nästan hälften av sitt värde 2022. Företagets senaste kvartalsresultat var imponerande, med intäkter och vinst som överträffade konsensusprognoserna. Företagets fria kassaflöde ökade till 21,4 miljarder dollar under de 12 månaderna fram till 30 september, jämfört med ett negativt värde på 19,7 miljarder dollar föregående år. E-handelsverksamheten förbättras snabbt och Amazon Web Services fortsätter att stabiliseras. Dessutom kan Prime Video bli en betydande inkomstkälla.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 2 december

Amazon Web Services lanserar en rad uppdateringar för att bli ledande inom generativ AI

Amazon Web Services (AWS) har nyligen presenterat en rad uppdateringar av generativ AI under sin AWS Re:Invent-konferens. Swami Sivasubramanian, AWS:s vice VD för Data och AI, tillkännagav flera uppdateringar för att förbättra företagets generativa AI-projekt. En av dessa var Amazon Q-assistenten, som erbjuder företagsanställda all slags hjälp med sitt arbete. AWS försöker också skilja sig från konkurrenterna genom att erbjuda kunderna valmöjligheter. Företaget planerar att erbjuda tillgång till flera leverantörer genom sin Bedrock-tjänst som stöder många av de ledande LLM-modellerna.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 30 november

År i översikt: OpenAI:s ChatGPT förändrade världen

För ett år sedan lanserade OpenAI sin ChatGPT, en AI-baserad chattbot. Sedan dess har den blivit den snabbast växande konsumentapplikationen i historien. Trots kritik och debatt om dess användning, har ChatGPT haft en betydande inverkan på AI-branschen. Google investerade 300 miljoner dollar i Anthropic, en konkurrent till OpenAI, och OpenAI släppte den efterlängtade GPT-4-modellen. OpenAI:s VD Sam Altman avskedades i november, vilket markerade en dramatisk vändning för företaget. Framtiden för ChatGPT och dess inverkan på världen återstår att se.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 29 november

Amazon fokuserar på att återuppfinna OpenAI:s produkter vid AWS re:Invent

Under AWS re:Invent konferensen fokuserade Amazon på att återuppfinna OpenAI:s produkter och påpekade säkerhetsbrister i OpenAI:s system. Amazon lanserade Amazon Q, en generativ AI-assistent för företag, vilket är liknande OpenAI:s ChatGPT Enterprise och Microsofts Copilot Studio. AWS meddelade också att de bygger sina egna LLM-modeller och introducerade tre nya modeller till Titan-familjen. Dessutom presenterade AWS två nya AI-chip, AWS Graviton4 och AWS Trainium2. AWS försöker sätta sig själva isär från både Microsoft och OpenAI genom att förespråka ansvarsfull AI och tillkännage skyddsräcken för Amazon Bedrock. Samtidigt har OpenAI försäkrat sina kunder om sitt engagemang för dataskydd och integritet för företagsanvändare.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 29 november

Asiatiska marknader sjunker, Charlie Munger dör, Disney planerar expansion, Apple vill avsluta partnerskap med Goldman Sachs

Hongkongs aktier ledde förlusterna på Asienmarknaden på onsdag, med Hang Seng-indexet som sjönk så mycket som 2,7%. Kina´s CSI300 slutade ner 0,9%, Japans Nikkei 225 slutade ner 0,3% och Koreas KOSPI slutade 0,1% lägre. Charlie Munger, miljardär och investeringsrådgivare som gjorde en förmögenhet innan han blev Warren Buffetts högra hand på Berkshire Hathaway, har dött vid 99 års ålder. Disney-chefen Bob Iger planerar att utöka Disney´s temaparker med ett engagemang på $60 miljarder under de nästa 10 åren. Apple har föreslagit att Goldman Sachs ska avsluta sitt kreditkorts- och sparkontospartnerskap med teknikjätten inom de nästa 12 till 15 månaderna.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 29 november

AI-startups ser ökad efterfrågan efter OpenAIs kaos

AI-startupen Hugging Face rapporterar ökat intresse från potentiella kunder efter kaoset hos rivalen OpenAI. Företag är oroliga över riskerna med att outsourca sin AI till en enda leverantör, enligt Hugging Face VD Clément Delangue. Även Cohere, en språkmodells-startup baserad i Toronto, har sett fler förfrågningar från potentiella kunder. Flera företag har övervägt att byta från OpenAI till konkurrenternas tjänster. Hugging Face, baserat i New York, samlade in 235 miljoner dollar i augusti till ett värde av 4,5 miljarder dollar. Investorer inkluderar Google, Amazon, Nvidia, Salesforce, AMD, Intel, IBM och Qualcomm.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 29 november

Amazon introducerar AI-assistenten Q för AWS

Amazon har introducerat sin egen AI-assistent, en ny chatbot för Amazon Web Services (AWS) kallad Q. Amazon Q är en ChatGPT-typ chatbot designad för företagsanvändare och kommer att vara tillgänglig som en del av Amazons AWS molnplattform. Q kan hjälpa utvecklare att skriva kod, svara på frågor om hur man använder AWS molntjänster och generera affärsrapporter. Q är även integrerad i Amazon Connect, en kundtjänstplattform, för att hjälpa agenter lösa supportförfrågningar. Adam Selipsky, VD för AWS, tillkännagav Q på Amazons årliga molnkonferens, re:Invent, tillsammans med andra AI-initiativ. Q använder en rad olika AI-modeller, inklusive Amazons egen Titan stora språkmodell och LLMs byggda av Cohere och Anthropic. Amazon har även meddelat två nya AI-chip tillgängliga för sina kunder idag, Graviton 4 och Trainium 2.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 28 november

OpenAI:s framtid osäker trots återkomst av Sam Altman

OpenAI har haft en turbulent tid med VD:n Sam Altman lämnande företaget, sedan anslöt han sig till Microsoft, bara för att AI-startupen skulle meddela att Altman skulle återvända till företaget med det mesta av sin styrelse ersatt. OpenAI planerar att genomföra en aktieförsäljning som värderar företaget till cirka 86 miljarder dollar. Men hur känner investerare för företaget? Glen Anderson, Managing Partner på RainMaker Group Holdings, säger att investerare nu har ett mer försiktigt och pragmatiskt tillvägagångssätt gentemot aktien.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 28 november

Salesforce och Amazon Web Services utökar sitt AI-fokuserade partnerskap

Salesforce och Amazon Web Services (AWS) har meddelat en betydande AI-fokuserad utvidgning av sitt partnerskap. Det nya avtalet gör det lättare för kunder att hantera sina data över Salesforce och AWS och införa de senaste generativa artificiella intelligens (AI) teknologierna i sina applikationer och arbetsflöden. Salesforce kommer att börja stödja Amazon Bedrock, företagets fullt hanterade tjänst som gör grundmodeller från ledande AI-företag tillgängliga via ett enda applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Salesforce kommer att utöka sin användning av AWS, inklusive beräkning, lagring, data och AI-teknologier, genom Hyperforce för att förbättra populära tjänster som Salesforce Data Cloud. AWS kommer att öka sin användning av Salesforce-produkter som Data Cloud.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 27 november

OpenAI återanställer VD efter dramatiska omvälvningar

OpenAI, företaget bakom AI-boten ChatGPT, har genomgått dramatiska förändringar under den senaste veckan. Företagets VD, Sam Altman, avskedades den 17 november men återanställdes fem dagar senare efter protester från anställda. Händelsen har väckt diskussioner om hur kommersiell konkurrens påverkar utvecklingen av AI-system och hur snabbt AI kan implementeras på ett etiskt och säkert sätt. Altman, som är en framgångsrik investerare och entreprenör, var medgrundare till OpenAI och har varit VD sedan 2019. Han övervakade en investering på cirka 13 miljarder dollar från Microsoft.

Direktlänk Dela Nature fördjupade 23 november

Meta kan dra nytta av OpenAI:s ledningsdrama

Meta-VD Mark Zuckerberg var inte direkt involverad i dramatiken kring Sam Altmans avgång och återkomst till OpenAI, men hans företag kan dra fördel av situationen. Microsoft, OpenAI:s största finansiella stöd, har positionerat startupföretaget som en viktig molnpartner, men detta har fått kritik när frågor uppstått om hur styrelseproblemen kunde undgå Microsoft och dess VD Satya Nadella. Meta har å andra sidan haft lyxen att följa händelserna på sidlinjen. Detta kan hjälpa Meta att stärka sina open-source Llama AI-initiativ och kan även hjälpa med rekrytering. Meta fortsätter att investera tungt i generativ AI och stora språkmodeller, liknande de som hjälpte till att skapa OpenAI:s ChatGPT.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 23 november

OpenAI:s ledarskapsförändringar leder till att kunder söker alternativ

Efter förra veckans ledarskapsförändringar på OpenAI har många kunder börjat leta efter alternativ. Flera uppstartsföretag säger att de eller deras kunder överväger att lita mindre på OpenAI:s stora språkmodeller (LLM) sedan företaget avskedade Sam Altman, företagets medgrundare och VD. Trots att Altman nu verkar ha blivit återinsatt, anser vissa att oron beror på omvälvningen i sig, inte Altmans avgång. Bland dem finns Arjun Bansal, vars företag Log10 producerar verktyg som utvecklare kan använda för att skapa LLM-drivna applikationer. Martin Kon, president och COO för Cohere, som också tillhandahåller LLM för användning i applikationer, har också sett en ökning av förfrågningar sedan OpenAI:s omstrukturering började.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 22 november

Förståelse av Retrieval Augmented Generation och dess användning i stora språkmodeller

Retrieval Augmented Generation (RAG) är ett viktigt verktyg för att använda stora språkmodeller (LLM). RAG möjliggör för LLM att införliva externa dokument i sina svar, vilket gör dem mer anpassade till användarens behov. Detta är särskilt fördelaktigt i områden där LLM traditionellt har svårt, särskilt när fakticitet är viktig. RAG verktyg och bibliotek har dykt upp sedan ChatGPT och liknande LLM introducerades. RAG fungerar genom att identifiera ett eller flera dokument relevanta för din fråga, införliva dem i din prompt och modifiera prompten för att inkludera instruktioner för modellen att basera sina svar på dessa dokument. LlamaIndex har nyligen släppt ett öppet verktyg som tillåter dig att utveckla en grundläggande RAG-applikation med nästan ingen kodning.

Direktlänk Dela BD Tech Talks fördjupade 22 november

OpenAI genomgår dramatiska förändringar, Microsoft anställer avsatta ledare

Under de senaste fyra dagarna har OpenAI, AI-företaget bakom ChatGPT, genomgått dramatiska förändringar. OpenAIs styrelse avsatte Sam Altman, VD och medgrundare, och degraderade Greg Brockman, president och medgrundare, vilket ledde till att Brockman avgick. Detta följdes av ett uppror bland personalen som krävde att grundarna skulle återinsättas. Microsoft hade redan anställt Altman och Brockman för att leda en ny intern AI-enhet, men inga avtal hade ännu undertecknats. Det finns rykten om att de avsatta ledarna kan återvända till OpenAI. Denna händelse har satt fokus på de krafter som styr AI-revolutionen och väcker frågor om vad som händer om man satsar allt på en centraliserad, proprietär aktör och vad som händer om saker och ting sedan går snett. I ett öppet brev publicerat av Mozilla uppmanade Meta´s chefsforskare för AI, Yann LeCun, tillsammans med 70 andra undertecknare till mer öppenhet i AI-utveckling. Bakgrunden är att stora teknikföretag som OpenAI och Googles DeepMind efterfrågar mer reglering och varnar för katastrofala konsekvenser om AI hamnar i fel händer. LeCun och andra håller inte med och menar att öppna modeller kommer med risker och sårbarheter men att ökad offentlig tillgång och granskning gör tekniken säkrare, inte farligare. Meta har nyligen samarbetat med Hugging Face för att lansera en ny startup-accelerator designad för att främja användningen av öppna AI-modeller. Många företag har byggt sina affärer på OpenAIs proprietära GPT-X stora språkmodeller (LLM), och över helgen började hundratals av OpenAIs kunder rapporteras ha kontaktat OpenAIs konkurrenter, som inkluderar Anthropic, Google och Cohere, oroliga för att deras egna företag kan påverkas om OpenAI skulle upplösas över en natt.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 21 november

AI:s explosiva tillväxt och globala säkerhetssammanträde

Under 2023 har AI-teknologin genomgått en betydande tillväxt, med Chat GPT som firar sitt första år i slutet av november. Användningen av generativa AI-verktyg har exploderat inom företagsfunktioner, med tre fjärdedelar av deltagarna på Recorded Future Predict-konferensen i London som använder AI-verktyg. En undersökning av McKinsey visade att en tredjedel av företagen regelbundet använder generativa AI-verktyg i minst en affärsfunktion. I mars släpptes version 4 av Chat GPT-applikationen, vilket innebar en förbättring med 40%. Storbritannien värdade den första globala AI Safety Summit i november 2023, vilket samlade ledande AI-nationer, politiker, teknikföretag och forskare för att diskutera säker och ansvarsfull utveckling av AI.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 21 november

Kanadensiska handelskammaren skapar råd för AI-policy

Kanadensiska handelskammaren har meddelat att de skapar ett råd för att definiera offentliga policys kring artificiell intelligens (AI). Rådet kommer att förespråka regeringspolicys som fokuserar på ansvarsfull utveckling, implementering och etisk användning av AI inom företag. Det 30-medlemmar starka ´Framtidens AI-råd´ kommer att samordnas av e-handelsjätten Amazon och mjukvaruföretaget SAP Canada. Andra medlemmar inkluderar Meta Platforms, Google, BlackBerry, Cohere, Scotiabank och Microsoft. En av rådets första uppgifter kommer att vara att granska Bill C-27, en lagstiftning som den federala regeringen planerar att använda för att begränsa vissa risker med AI.

Direktlänk Dela Wire News Fax fördjupade 21 november

År 2017 besegrades världsmästaren i Go, Lee Sedol, av en maskin - AlphaGo, skapad av Google-ägda DeepMind. Sedols reaktioner under spelet speglar människans förvåning och utmaning inför framväxten av AI-chatbotar som ChatGPT. Sara Hooker, framstående forskare och grundare av Cohere For AI, menar att 2023 var året då AI:s språkliga framsteg nådde allmänheten och markerade början på vår förståelse för hur man använder tekniken på ett meningsfullt och ansvarsfullt sätt. Hon jämför det med framväxten av internet och mobiltelefoner. AI:s framsteg har dock även skapat en miljö av digital hysteri, enligt filosofen Daniel Innerarity. Företag som Alphabet (Google), Meta och Microsoft vill att AI ska garantera deras oändliga tillväxt och har varit ivriga att erövra spelplanen. Men detta kräver människans fascination för tekniken. AI:s förmåga att tala med känslor har fångat global uppmärksamhet och övertygat världsledare om att problemet - eller revolutionen - kräver brådskande åtgärder. President Joe Biden har redan publicerat sitt lagstiftningsramverk för USA, medan EU vill ha regler klara till slutet av året. Det finns dock en oro att stora teknikföretag vill införa regler för att förhindra att nya konkurrenter dyker upp, eftersom de skulle belastas av ett strängare regulatoriskt ramverk.

El País fördjupade 20 november

Tre aktier att hålla koll på inom artificiell intelligens 2024: Amazon, Micron Technology och Super Micro Computer

Om du inte redan äger aktier inom artificiell intelligens (AI) kan du missa en av de största teknikinflationerna i historien. Men det är fortfarande tid att investera då många viktiga aktörer inom AI-industrin fortfarande handlas under sina 2021-toppar. Tre företag att hålla koll på är Amazon, Micron Technology och Super Micro Computer. Amazon har nyligen gjort stora framsteg inom AI, Micron Technology är en av endast tre stora DRAM-tillverkare och Super Micro Computer har sett en stark tillväxt inom AI-relaterade servrar.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 20 november

Oracle integrerar AI och maskininlärning i hela sin produktportfölj

Amerikanska teknikjätten Oracle har integrerat artificiell intelligens (AI) och maskininlärning i hela sin produktportfölj. Företaget utvecklar en rad generativa AI-tjänster som sträcker sig från infrastruktur till applikationer. Dessa tjänster syftar till att hjälpa organisationer att automatisera affärsprocesser från början till slut, förbättra beslutsfattandet och förbättra kundupplevelserna. Shailender Kumar, senior vice-president och regional managing director för Oracle India, diskuterar företagets tillväxtutsikter för AI och dess senaste utveckling inom gen AI med fokus på hälsosektorn.

Direktlänk Dela TechCircle fördjupade 20 november

OpenAIs framtid osäker utan Microsofts fortsatta stöd

OpenAI förhandlar om att återanställa sin tidigare VD, Sam Altman, med stöd från Microsoft och andra investerare. Jason Kwon, företagets strategichef, uttryckte optimism över att Altman och andra högre chefer som avgick i protest mot hans plötsliga avskedande kan återvända. Microsoft har bidragit med minst 13 miljarder dollar till OpenAI sedan 2019 och har därmed stor makt över företaget. OpenAI, som för närvarande rapporteras tjäna omkring 80 miljoner dollar per månad, är starkt beroende av Microsofts molndatatjänster för att träna och köra sina modeller. Utan fortsatt ekonomiskt stöd från Microsoft kan företagets framtid vara hotad.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 19 november

Amazon kan vara det bästa AI-aktieköpet just nu

Amazons aktier har skjutit i höjden med över 40% under 2023, men det är fortfarande inte det bästa mega-cap-aktien detta år. Meta Platforms och Nvidia slåss om den äran. Alla dessa högflygande aktier har en gemensam nämnare: de fokuserar på artificiell intelligens (AI). Amazon har lanserat sin egen stora språkmodell (LLM), Titan, tidigare i år och fortsätter aggressivt med sin AI-utveckling. Företaget investerar kraftigt i träning av en ny LLM, kodnamn ´Olympus´, som har cirka 2 biljoner parametrar. Amazon kan ha en nyckelfördel över sin konkurrens, enligt VD Andy Jassy, då mycket av data finns i AWS (Amazon Web Services) som är marknadsledare inom molninfrastruktur. Amazon fortsätter också att expandera till nya marknader och kommer att börja sälja bilar online i USA 2024.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 18 november

Microsoft integrerar AI-assistenten Copilot i alla sina produkter och tjänster

Microsoft har presenterat sin AI-assistent, Copilot, som kommer att integreras i alla företagets produkter och tjänster. Företagets VD, Satya Nadella, meddelade att Microsoft har över 1 miljon betalande Copilot-användare i mer än 37 000 organisationer. Dessutom kommer företagets chatbot, Bing Chat, att byta namn till Copilot. Copilot kommer också att läggas till i en mängd produkter och tjänster, inklusive Microsoft Fabric, Azure, Dynamics 365, Microsoft 365, Teams, Viva, Power och mer. Microsoft introducerade också två nya rollspecifika copiloter; Service och Försäljning, var och en kostar 50 dollar per användare och månad.

Direktlänk Dela IT World Canada fördjupade 18 november

Generativ AI överskuggar traditionell AI, men båda har sin plats

Ett år efter lanseringen av ChatGPT har företag börjat använda generativ AI (GenAI) för att få en konkurrensfördel. Men det verkar inte finnas någon ökning i användningen av mer traditionella former av AI, som prediktiva modeller baserade på maskininlärningsalgoritmer. Enligt McKinseys senaste rapport om AI är 2023 GenAIs ´genombrottsår´, med en tredjedel av de undersökta organisationerna som använder GenAI regelbundet. Forskaren Kjell Carlsson påpekar att det finns meningsfulla skillnader mellan GenAI och traditionell AI. Till exempel tränas GenAI främst på ostrukturerade data, medan traditionell maskininlärning i stor utsträckning baseras på strukturerade data. Carlsson ser också att GenAI används för att påskynda läkemedelsupptäckter bland läkemedelsföretag.

Direktlänk Dela Datanami fördjupade 14 november

Molnleverantörer och mjukvarutillverkare spelar nyckelroll i företags anpassning av generativ AI

Molnleverantörer och mjukvarutillverkare kommer att spela en viktig roll i företags anpassning av generativ AI, eftersom kunder använder deras produkter och tjänster för att införliva den potentiellt transformerande tekniken i verksamheten. Experter är överens om att det blir mycket mer kostnadseffektivt för företag att använda GenAI-tjänster istället för att bygga upp kapaciteterna själva. CIO:er står under press från VD:ar och styrelser att snabbt införa GenAI. Molnleverantörer och de mest framstående mjukvarutillverkarna, inklusive Microsoft, Oracle och Salesforce, hävdar att de tillhandahåller skydd och dataskyddsverktyg för att uppfylla företagspolicyer, skydda känslig data och tillfredsställa statliga regulatorer. Framtiden kommer troligen att innebära att molnleverantörer erbjuder företag möjlighet att välja mellan olika LLM:er och ger rekommendationer om de bästa för specifika uppgifter.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 14 november

Open AI:s nya uppdateringar hotar leverantörer av öppen källkodsprogramvara

Open AI, skaparen av ChatGPT och GPT-4, presenterade flera uppdateringar vid sin första utvecklarkonferens som kan hota överlevnaden för flera leverantörer av öppen källkodsprogramvara. Uppdateringarna inkluderar bland annat ett nytt Assistants API, nya modaliteter, anpassade GPT:er, en ny butik för modeller och nya prispolicyer. Dessa lanseringar riktar sig direkt mot open source-communityn och kan orsaka intäktsförluster för företag som Langchain, Llamaindex och Chroma DB. Open AI:s nya modell GPT-4 Turbo, som är snabbare, mer effektiv och billigare än befintliga erbjudanden, kan också göra det svårt för många företag, särskilt startups, att konkurrera inom generativ AI.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 14 november

IBM positionerar sig för att bli en viktig spelare inom generativ AI

Med Watson 2.0, eller watsonx, har IBM positionerat sig för att bli en viktig spelare inom generativ AI. Företaget har en ledande teknologisk grund, en robust och snabbt framåtskridande AI-stack, en stark hybridmolnposition (tack vare Red Hat), ett växande ekosystem och en konsultorganisation med djup domänexpertis för att tillämpa AI i branschspecifika användningsfall. Denna positionering är resultatet av företagets djupa forskning inom AI och lärdomar från tidigare misstag. I en nyligen genomförd analys delar vi våra slutsatser och perspektiv från ett nyligen besök på IBMs forskningshuvudkontor.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 11 november

Salesforce AI:s VD Clara Shih omdefinierar jobb med hjälp av AI

Clara Shih, VD för Salesforce AI, har länge fokuserat på artificiell intelligens (AI) och dess potential att omdefiniera arbetsroller och rutiner. Shih leder Salesforce AI:s strategi för att integrera AI i produkter som Slack och Tableau, vilket redan börjar omdefiniera jobb och dagliga arbetsuppgifter för försäljnings- och kundtjänstrepresentanter hos de 150 000 företag som använder Salesforce´s mjukvara. Salesforce AI utvecklar nya funktioner som förenklar rutinmässiga uppgifter, som att schemalägga möten och skriva försäljningsmejl. Trots potentialen för AI att förändra arbetslivet, påpekar Shih att det också finns säkerhets- och integritetsproblem, och betonar vikten av att uppgradera och anamma AI för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 8 november

Elon Musks nya företag xAI utvecklar AI-modell med färre begränsningar

Elon Musk har meddelat att hans senaste företag, xAI, har utvecklat en kraftfull AI-modell, Grok, med färre begränsningar än konkurrenterna. Grok är designad för att svara på frågor med humor och ett rebelliskt inslag. Modellen är byggd på en språkmodell kallad Grok-1 med 33 miljarder parametrar och utvecklades på två månader. Företaget hävdar att Grok har en fördel i sin ´real-tids kunskap om världen via X-plattformen´, tidigare känd som Twitter, som Musk förvärvade för 44 miljarder dollar 2022. xAI har inte offentliggjort några modeller än.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 6 november

Vectara lanserar öppen-källkodsmodell för utvärdering av hallucinationer i LLM

Vectara, en byggare av Large Language Models (LLM) och betrodd Generative AI (GenAI) plattform, har släppt sin öppen-källkods Hallucination Evaluation Model. Denna första i sitt slag initiativ erbjuder en kommersiellt tillgänglig och öppen-källkodsmodell som adresserar noggrannhet och nivå av hallucinationer i LLM, tillsammans med en offentligt tillgänglig och regelbundet uppdaterad leaderboard. Modellen är utformad för att kvantifiera hur mycket en LLM avviker från fakta vid syntetisering av en sammanfattning relaterad till tidigare tillhandahållna referensmaterial. Vectara uppmanar andra modellbyggare som OpenAI, Cohere, Google och Anthropic att delta i att definiera en öppen och fri branschstandard i stöd för självstyrning och ansvarsfull AI.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 6 november

Generativ AI:s tillväxt och inverkan på industrierna

Generativ AI (gen AI) antas i en mängd olika ramverk med olika driftsmodeller, datamängder och domänspecifika egenskaper. Gen AI:s omvandlande kraft för industrier är enorm och AI kommer att röra sig mot där data finns. Gen AI:s kraftlag, utvecklad av theCUBE Research team, beskriver de antagningsmönster vi ser framträda i molnet, på plats och på kanten med en lång svans av mycket specifika domänmodeller över varje industri. Vi introducerar nya undersökningsdata från Enterprise Technology Research som tittar på några av leverantörerna som antas eller övervägs med en speciell titt in i den framväxande tekniksektorn med data på Hugging Face, Anthropic, Cohere och Jasper. Vi kommenterar också antagandet av Meta Platforms ´Llama 2 och den potentiella påverkan av öppen källkod och andra tredje parter på kurvans form. Vi delar våra uppskattningar av Microsoft Azures AI-intäktsinverkan, som vi ser närmar sig en löptakt på 2 miljarder dollar utgående 2023. Slutligen gräver vi in i effekterna av återhämtning förstärkt generation, eller RAG, med hjälp av verkliga världsexempel med vissa förbehåll för RAG-implementeringar som utövare bör överväga.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 4 november

Indien leder teknologiska eran, SAP TechEd 2023 lanseras

Sindhu Gangadharan, Senior Vice President och Managing Director för SAP Labs India, talade vid lanseringen av SAP TechEd 2023 och förklarade att Indien leder den teknologiska eran. Hon förutspår att landet kommer att ha en ekonomi värd 1 biljon dollar till 2030 och 1,5 miljoner molnproffs till 2025. Hon tillade också att 16% av den globala AI-talangpoolen kommer från Indien. Vid SAP TechEd 2023 presenterades 12 sessionformat, över 1000 timmars utbildning och över 500 SAP-talare från hela världen. Bland dessa kommer det att finnas över 70 externa talare och över 500 sessioner. Gangadharan tillade att AI representerar en unik möjlighet idag.

Direktlänk Dela Dataquest India fördjupade 3 november

SAP lanserar AI-baserade produkter för att förbättra utvecklarproduktiviteten

SAP har lanserat tre AI-baserade produkter för att förbättra utvecklarproduktiviteten: SAP Build Code för professionella utvecklare, en vektordatabas för HANA Cloud och AI Foundation. SAP Build Code är ett verktyg som använder en liknande modell som SAP Build och ger AI-funktioner för Java och JavaScript-utveckling. SAP lägger till en vektordatabas i SAP HANA Cloud databas för AI-datahantering. Slutligen presenterade SAP AI Foundation, en samling AI-tjänster designade för att hjälpa utvecklare att skapa AI- och generativ AI-baserade tillägg och applikationer på SAP BTP. SAP har inte specificerat några tillgänglighetsdatum eller priser för de nya verktygen.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 2 november

Storbritannien håller toppmöte om artificiell intelligens

Storbritannien håller ett toppmöte om artificiell intelligens (AI) den 1 och 2 november. Mötet kommer att värd för regeringstjänstemän och företag från hela världen, inklusive USA och Kina. Premiärminister Rishi Sunak kommer att uttala sig om Storbritanniens roll i den globala diskussionen om AI och hur tekniken bör regleras. Toppmötet kommer att äga rum i Bletchley Park, en historisk plats norr om London. Målet med toppmötet är att hitta internationell samordning när det gäller etiska principer för utvecklingen av AI. Stora namn inom teknik och politik kommer att närvara, inklusive Microsofts president Brad Smith, OpenAIs VD Sam Altman och Google DeepMinds VD Demis Hassabis. Flera ledare har dock valt att inte delta, inklusive USA:s president Joe Biden och Kanadas premiärminister Justin Trudeau.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 31 oktober

Ny macOS-app, MindMac, stödjer ChatGPT OpenAI och andra AI-plattformar

En ny macOS-app, kallad MindMac, har utvecklats för att stödja ChatGPT OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic Claude och OpenRouter API. MindMac gör det möjligt att enkelt komma åt ChatGPT API och börja chatta med chatboten direkt från dina Mac-enheter. Appen är designad för att dra full nytta av Mac:ens hård- och mjukvaruförmågor, vilket innebär att den körs smidigt och effektivt. Användare behöver ingen kodningserfarenhet eller teknisk kunskap för att komma igång. Framtida funktioner inkluderar stöd för Google PaLM och Cohere.

Direktlänk Dela MacRumors fördjupade 30 oktober

Google investerar 2 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic

Google har bekräftat en investering på 2 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic, grundad av tidigare chefer på OpenAI. Investeringspaketet inkluderar en initial kontantinsats på 500 miljoner dollar och ytterligare 1,5 miljarder dollar över tid. Anthropic, känt för sin chatbot Claude 2, värderades till 4,1 miljarder dollar tidigare i år och konkurrerar med OpenAI:s ChatGPT. Anthropic har kunder som Slack, Notion och Quora. Investeringsbeslutet är ett tecken på Googles fortsatta intresse för den snabbt utvecklande AI-sektorn och dess potentiella tillämpningar.

Direktlänk Dela Digital Chew fördjupade 29 oktober

Fokus på domedagsscenarier i AI distraherar från omedelbara risker, säger branschexpert

Enligt Aidan Gomez, medförfattare till en forskningsstudie som hjälpte till att skapa tekniken bakom chatbots, är fokuseringen på domedagsscenarier i artificiell intelligens (AI) en distraktion som spelar ner omedelbara risker som storskalig generering av felinformation. Gomez, som är VD för Cohere, ett nordamerikanskt företag som tillverkar AI-verktyg för företag, inklusive chatbots, anser att AI redan används i stor utsträckning och att toppmötet bör fokusera på dessa applikationer. Han uttrycker oro över spridningen av felaktig eller felaktig information online, då AI-modeller kan skapa media som är extremt övertygande och nästan omöjliga att skilja från mänskligt skapade texter eller bilder.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 29 oktober

En av fem nya miljardföretag 2023 inom AI

En av fem nya startups som nått miljardvärdering och anslutit sig till The Crunchbase Unicorn Board 2023 var AI-företag. Dessa 15 AI-företag, som främst var inom generativ AI, ökade sammantaget värdet på tavlan med 21 miljarder dollar. De mest värdefulla privata företagen inom AI-sektorn på tavlan är Databricks, Cruise och OpenAI. Trots stort intresse från investerare har antalet nya ´unicorns´ inom AI minskat kraftigt år över år. Bland företagen som blivit ´unicorns´ 2023 finns Cohere, Zhipu AI, AI21 Labs, Light Years Beyond, Imbue, Video Runway, Synthesia, CoreWeave, Quantexa, Replit, DeepL, Adept AI, Character.ai, Typeface och Helsing.

Direktlänk Dela Crunchbase News fördjupade 27 oktober

AI:s höjdpunkt och problem med stora språkmodeller

AI upplever just nu en höjdpunkt, särskilt sedan OpenAI:s konversationsagent ChatGPT gick viral förra året. Teknikindustrin har varit upptagen med stora språkmodeller (LLM), tekniken bakom ChatGPT. Google, Meta och Microsoft, samt startups som Anthropic och Cohere, har alla släppt egna LLM-produkter. Företag över hela sektorer har skyndat sig att integrera LLM i sina tjänster. OpenAI rapporteras vara på väg att uppnå över en miljard dollar i årlig intäkt. Men det finns problem med LLM, inklusive ´hallucinationer´, där LLM självsäkert skapar felaktig information, samt frågor om fördomar och upphovsrätt.

Direktlänk Dela KDnuggets fördjupade 27 oktober

Nytt verktyg för att spåra ursprunget till AI-utbildningsdata

Ett nytt onlineverktyg, Data Provenance Explorer, låter användare identifiera, spåra och lära sig om den rättsliga statusen för träningsdatauppsättningar för generativ AI. Verktyget är resultatet av ett gemensamt arbete mellan maskininlärnings- och juridiska experter från MIT, generativ AI API-leverantör Cohere och 11 andra organisationer, inklusive Harvard Law School, Carnegie Mellon University och Apple. Data Provenance Explorer låter forskare och journalister söka igenom tusentals AI-utbildningsdatabaser och spåra ´släktlinjen´ för allmänt använda datauppsättningar. Målet är att ge ett sätt att utforska den ibland dunkla världen av träningsdata som används för att utveckla generativ AI.

Direktlänk Dela Computerworld fördjupade 26 oktober

Amazon Web Services utvecklar generativ AI med Amazon Bedrock och CodeWhisperer

Generativ artificiell intelligens (AI) sammanför hype och verklighet i hög hastighet, en kollision som theCUBE undersöker på Supercloud 4, med fokus på nästa generations molntekniker, industrin och utvecklare som bygger nästa generations appar. Amazon Web Services Inc. har introducerat allmän tillgänglighet för Amazon Bedrock tidigare i år. Bratin Saha, vice VD och general manager för AI och maskininlärning på AWS, påpekade att fler modeller har lagts till i Bedrock. Amazon CodeWhisperer var också i fokus tidigare i år, som återlanserade en anpassningsfunktion så att kunderna kunde anpassa den för sin egen kodbas och egna kodningsstilar. AWS tillhandahåller också maskininlärningsinfrastruktur och programvaruinfrastruktur för kunder att bygga sina egna grundmodeller.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 26 oktober

Teknikexperter och investerare diskuterar AI:s framtid på Capitol Hill

Teknologer och förespråkare kommer återigen att besöka Capitol Hill för att diskutera fördelarna och farorna med artificiell intelligens (AI) med ledare i senaten. Bland deltagarna finns riskkapitalisterna Marc Andreessen, medgrundare och generell partner på Andreessen Horowitz, och John Doerr, ordförande för Kleiner Perkins. Diskussionen kommer att fokusera på innovation och hur regeringen kan balansera att behålla en ledande position inom AI samtidigt som man säkerställer dess säkerhet. Andra teknikledare, akademiker och civila samhällsledare kommer också att delta.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 23 oktober

AI-modeller har brist på transparens, enligt global rapport

Artificiella intelligens (AI) baserade stiftelsemodeller som Meta´s Llama 2 och OpenAI’s GPT-4 har låg transparens, enligt en global rapport. Rapporten skapades av en grupp av åtta AI-forskare från Stanford University, MIT Media Lab och Princeton University. Rapporten visade att ”ingen större stiftelsemodellsutvecklare är nära att tillhandahålla tillräcklig transparens, vilket avslöjar en grundläggande brist på transparens inom AI-industrin”. Bland de testade modellerna fick Meta´s Llama 2 högst poäng (54 %), tätt följt av BloomZ (53 %) och sedan OpenAI’s GPT-4 (48 %).

Direktlänk Dela Daijiworld Media fördjupade 21 oktober

OpenAI:s värdering kan tredubblas till 80 miljarder dollar

San Francisco-startupen OpenAI är i diskussioner om att slutföra en affär som skulle värdera företaget till mer än 80 miljarder dollar, nästan en tredubbling av dess värdering för mindre än sex månader sedan. Företaget skulle sälja befintliga aktier i ett så kallat inlösenbud lett av riskkapitalbolaget Thrive Capital, vilket skulle göra OpenAI till det mest värdefulla startup-företaget i San Francisco. OpenAI, som har sett en boom inom AI efter lanseringen av online-chattboten ChatGPT, har lockat stora investeringar från techjättar som Microsoft, som investerade 10 miljarder dollar i företaget i januari.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 20 oktober

OpenAI söker att sälja anställdas aktier till investerare till ett värde av 86 miljarder dollar

OpenAI söker att sälja anställdas aktier till investerare till ett värde av 86 miljarder dollar, en betydande ökning från företagets värdering på 29 miljarder dollar i april när det höjde kapital från Microsoft och Thrive Capital. Det är oklart vem köparna kommer att vara, men de kan inkludera befintliga OpenAI-bakomliggande som Andreessen Horowitz, Khosla Ventures och Sequoia Capital. Sedan lanseringen av ChatGPT i november 2022 har OpenAI lagt till flera funktioner till sin flaggskeppsprodukt. Inkomsterna från aktieförsäljningen skulle tillåta företaget att beställa fler databehandlingsresurser.

Direktlänk Dela BeInCrypto fördjupade 20 oktober

Brister i transparensen kring AI-modeller, enligt Stanford HAI-rapport

Ingen framstående utvecklare av AI-grundmodeller, inklusive företag som OpenAI och Meta, släpper tillräcklig information om deras potentiella inverkan på samhället, enligt en ny rapport från Stanford HAI (Human-Centered Artificial Intelligence). Stanford HAI har släppt sin Foundation Model Transparency Index, vilken spårade om skaparna av de 10 mest populära AI-modellerna avslöjar information om sitt arbete och hur människor använder deras system. Meta´s Llama 2 fick högst poäng, följt av BloomZ och sedan OpenAI´s GPT-4. Men ingen av dem fick särskilt höga betyg.

Direktlänk Dela Predictive Analytics World fördjupade 19 oktober

AI-företag misslyckas med transparens enligt Stanford-studie

En studie från Stanford University har gett stora AI-företag, inklusive OpenAI, Google och Anthropic, låga betyg för transparens. Forskarna bedömde varje företags flaggskeppsmodell utifrån om dess utvecklare offentligt avslöjade 100 olika bitar av information, såsom vilka data den tränades på och när modellen inte ska användas. Ingen av företagen fick mer än 50 av de 100 möjliga poängen, vilket ger dem alla ett underkänt betyg. Företagen hävdar att de håller sådan information hemlig av konkurrensskäl eller för att förhindra riskabel spridning av deras teknik.

Direktlänk Dela The Atlantic fördjupade 19 oktober

OpenAI lanserar GPT-4 och andra AI-verktyg

OpenAI har lanserat GPT-4, den senaste versionen av sin språkmodell. GPT-4 har förbättrade prestanda, noggrannhet och säkerhet jämfört med sina föregångare, och kan även hantera bilder, PDF-filer och CSV-filer. GPT-4 används för att driva Bing AI, som kan söka på webben för att ge exakta svar och generera bilder från användarprompts. OpenAI har även utvecklat DALL-E 2, ett verktyg för att generera bilder från text, och GitHub Copilot, ett AI-verktyg för kodkomplettering. Andra företag har också lanserat nya AI-verktyg, inklusive Adobe Firefly, en bildgenererings- och redigeringsverktyg, och Bard, en chatbot utvecklad av Google.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 19 oktober

Sekretess kring AI-system kan vara farligt, enligt Stanford-studie

När OpenAI publicerade detaljer om den kapabla AI-språkmodellen GPT-4 i mars, utelämnade de viktiga detaljer om hur den faktiskt byggdes och fungerar. Stanford University släppte en studie som visar hur djup och potentiellt farlig sekretessen är kring GPT-4 och andra toppmoderna AI-system. Studien tittade på 10 olika AI-system, mestadels stora språkmodeller som de bakom ChatGPT och andra chatbots. Dessa inkluderar kommersiellt använda modeller som GPT-4 från OpenAI, PaLM 2 från Google, och Titan Text från Amazon. Forskarna fann att ingen modell uppnådde mer än 54 procent på deras transparens skala över alla dessa kriterier. Amazon´s Titan Text bedömdes vara minst transparent, medan Meta´s Llama 2 var mest öppen. Men även en ´open source´-modell som Llama 2 visade sig vara ganska ogenomskinlig.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 19 oktober

AI-modeller som Metas Llama 2 och OpenAIs GPT-4 har låg transparens, enligt global rapport

Artificiell intelligens (AI) baserade grundmodeller som Metas Llama 2 och OpenAIs GPT-4 har brist på transparens, enligt en global rapport. Rapporten, skapad av åtta AI-forskare från Stanford University, MIT Media Lab och Princeton University, visade att ingen större utvecklare av grundmodeller kommer nära tillräcklig transparens. Meta’s Llama 2 (54 procent) fick högst poäng, tätt följt av BloomZ (53 procent) och sedan OpenAIs GPT-4 (48 procent). Forskarna definierade transparens baserat på 100 indikatorer för information om hur modellerna är byggda, hur de fungerar och hur människor använder dem.

Direktlänk Dela The Hans India fördjupade 19 oktober

Ingen framstående AI-utvecklare släpper tillräcklig information om deras möjliga samhällspåverkan, enligt Stanford HAI

Ingen framstående utvecklare av AI-grundmodeller, inklusive företag som OpenAI och Meta, släpper tillräcklig information om deras potentiella påverkan på samhället, enligt en ny rapport från Stanford HAI (Human-Centered Artificial Intelligence). Idag släppte Stanford HAI sin Foundation Model Transparency Index, som spårade om skaparna av de 10 mest populära AI-modellerna avslöjar information om sitt arbete och hur människor använder deras system. Bland de modeller som testades fick Meta´s Llama 2 högst poäng, följt av BloomZ och sedan OpenAI´s GPT-4. Men ingen av dem fick särskilt höga betyg.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 oktober

AI-säkerhetsföretaget Lakera lanserar, förstärker säkerheten för generativa AI-applikationer

AI-säkerhetsföretaget Lakera, känt för det virala spelet Gandalf AI, lanserades officiellt för att hjälpa utvecklare att säkra generativa AI-applikationer i företag. Lakera, som redan är en betrodd källa för att bygga och distribuera säkra AI-system, ger nu utvecklare tillgång till branschledande AI-baserad hotinformation. Företagets kundbas sträcker sig från Fortune 500-företag till uppstartsföretag och företag som integrerar LLM i sina system. I augusti 2023 släppte Lakera en betaversion av sin senaste produkt, Lakera Guard, som skyddar LLM i produktion.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 17 oktober

På Metas årliga Connect-konferens var artificiell intelligens (AI) ett huvudämne, med flera sessioner ägnade åt företagets stora språkmodell Llama. Joseph Spisak, direktör för produktutveckling för generativ AI på Meta, skämtade om att konferensen kändes mer som en AI-konferens än en om blandad verklighet. Llama har blivit populär sedan OpenAI:s ChatGPT chatbot introducerades och har fått ledande teknikföretag att konkurrera om att ta fram liknande produkter. Meta ser Llama och dess familj av generativ AI-programvara som det öppna källkodsalternativet till GPT, LLM från Microsoft-stödda OpenAI, och Googles PaLM 2.

Consumer News and Business Channel fördjupade 16 oktober

Venturekapitalister diskuterar framtidens AI-startups

Startups inom AI står inför utmaningar och möjligheter när det gäller att hitta fotfäste på marknaden. Flera venturekapitalister har diskuterat hur startups bör närma sig byggandet av verktyg för AI-teknik och hur de bör ta betalt för AI-drivna verktyg. Rick Grinnell, grundare och chefspartner på Glasswing Ventures, påpekade att de bästa tillämpningarna kommer att bygga specialiserade mellanlagerverktyg och blanda dem med lämpliga grundläggande modeller. Edward Tsai, chefspartner på Alumni Ventures, föreslog att fokus bör ligga på produkter som levererar betydande värde och hastighet till marknaden.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 13 oktober

Oracle lanserar generativ AI-teknik över hela sin molninfrastruktur

I juni gick Oracle in på marknaden för generativ AI genom att erbjuda stora språkmodeller (LLM) till sina kunder och tillkännage miljarder dollar i molnberäkningsåtaganden från startups som tränar komplexa system. Tre månader senare levererar mjukvarutillverkaren bred tillgång till den kraftfulla AI-tekniken över deras molninfrastruktur, elektroniska hälsojournaler (EHR), dataanalysverktyg, ERP och kundtjänstprogramvara. Affärer från AI-utvecklare har fördubblats till 4 miljarder dollar. Oracle lanserade en generativ AI molntjänst, AI-förbättringar till deras mjukvara för vårdpersonal, och nya databaskapaciteter för att lagra och snabbt hämta ostrukturerade och semi-strukturerade data som används i AI-system. Oracle expanderar också användningen av chipmaker NVIDIAs mest kraftfulla H100 AI-processorer i deras moln.

Direktlänk Dela Government Technology Insider fördjupade 4 oktober

Sequoia Capital inte intresserade av att investera i byggstenar för AI-teknologi

Sequoia Capital, med förvaltaren Roelof Botha, planerar inte att bli en aktiv investerare i företag som är inblandade i byggstenarna för artificiell intelligens (AI) teknologi. Botha uttalade sig om detta på en konferens arrangerad av JPMorgan Chase & Co. i London. Han hänvisade till de enorma kostnaderna för datorkraft som krävs för att bygga stora språkmodeller och motsvarigheter inom andra medier, som bilder. Sequoia är en investerare i OpenAI, men fokuserar på företag som interagerar med grundmodeller snarare än att skapa modellerna själva.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 3 oktober

Amazon Bedrock nu allmänt tillgänglig för att bygga AI-applikationer

Amazon Bedrock, en serverlös hanterad tjänst som tillhandahåller grundmodeller för att bygga generativa AI-applikationer, är nu allmänt tillgänglig från Amazon Web Services. Tjänsten tillkännagavs den 28 september, efter att ha presenterats i en privat förhandsvisning i april. Bedrock uppdaterades också i juli med nya modeller och verktyg. Grundmodellerna kommer från AI-företag som AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta och Stable Diffusion och erbjuds via ett enda API. Dessutom har AWS lagt till Amazon Titan Embeddings och Meta 2 Llama-modeller till Bedrock. Användningsfallen för grundmodeller sträcker sig från sökning till innehållsskapande till läkemedelsupptäckt, enligt AWS.

Direktlänk Dela InfoWorld fördjupade 2 oktober

Amazon lanserar generativ AI-tjänst Bedrock för företag

Amazon lanserar en ny produkt kallad Bedrock, som erbjuder dess Amazon Web Services (AWS)-kunder möjlighet att använda och anpassa generativa AI-verktyg för sina behov. Tjänsten är riktad mot företag och används redan av företag som Adidas, BMW Group, Merck & Co Inc och PGA Tour. Bedrock kommer att konkurrera med generativa AI-erbjudanden från Microsoft Corp.´s Azure och Alphabet Inc.´s Google Cloud. Amazon tillkännagav tidigare i veckan en investering på upp till 4 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic. Anthropic är skaparen av Claude, en konversations-AI-assistent och storspråksmodell som kan generera text på ett liknande sätt som OpenAI´s ChatGPT.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 28 september

SCALE AI arrangerar toppmöte om artificiell intelligens i Kanada

SCALE AI, en global innovationskluster för AI i Kanada, bjuder in medier till ALL IN, ett av de viktigaste mötena om kanadensisk artificiell intelligens. Evenemanget arrangeras i Palais des congrès de Montréal den 27-28 september, samt virtuellt. Initiativet är ett samarbete med CEIMIA, Mila - Quebec AI Institute och Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal. Det kommer att samla ledande AI-experter, startups, investerare, forskare och regeringsrepresentanter för att diskutera hur AI omformar den kanadensiska ekonomin.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 26 september

SAP introducerar Joule, en AI som förändrar affärsverksamheten

SAP har presenterat Joule, en AI-kopilot med naturligt språk som kommer att omvandla hur företag fungerar. Joule kommer att vara inbyggd i SAP:s molnbaserade företagsportfölj och leverera proaktiva och kontextualiserade insikter från SAP-lösningar och tredjepartskällor. Joule kommer att integreras i SAP-applikationer från HR till finans, leveranskedja, inköp och kundupplevelse. Joule kommer att finnas tillgänglig med SAP SuccessFactors-lösningar och SAP Start-webbplatsen senare i år, och med SAP S/4HANA Cloud, offentlig utgåva, i början av nästa år.

Direktlänk Dela SAP fördjupade 26 september

Amazon investerar upp till $4 miljarder i AI-utvecklaren Anthropic

Amazon meddelade den 25 september att de kommer att investera upp till 4 miljarder dollar i Anthropic, en AI-utvecklare känd för att utveckla språkmodeller som Claude 2. Som en del av avtalet kommer Amazon, världens största leverantör av molninfrastrukturtjänster genom sin AWS-enhet, att bli den primära leverantören av beräkningskraft för Anthropic. Amazon kommer i gengäld att förvärva en minoritetsägarandel i Anthropic och Amazons ingenjörer kommer att kunna införliva Anthropics AI-modeller i sina produkter och tjänster som Amazons personliga assistent, Alexa.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 26 september

Amazon investerar upp till 4 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic

Amazon har meddelat att de kommer att investera upp till 4 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic. Detta är ett försök att hålla jämna steg med konkurrenter som Microsoft och Google, som båda har investerat miljarder i AI-forskning. Anthropic kommer att använda Amazons datacenter, molnplattform och AI-chip. Anthropic, som driver en chatbot vid namn Claude, är känd för att utveckla generativ AI, teknik som kan lära sig från stora mängder data för att skapa mänsklika texter och bilder. Deras verktyg anses ha potential att automatisera många uppgifter och omforma delar av den globala ekonomin.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 25 september

Salesforce lanserar nästa generations AI-assistent Einstein Copilot

Salesforce har introducerat sin nya generativa AI-assistent, Einstein Copilot, vid sin årliga Dreamforce 2023-konferens. Den nya teknologin kommer att läggas till i varje CRM-appupplevelse. Einstein Copilot kan bland annat skapa automatiska kontouppdateringar och försäljningsmejl baserat på specifika sammanhang, skapa anpassade svar för kundserviceteam och hjälpa till att skapa digitala butiker och kataloghantering. Salesforce har även lanserat Einstein Copilot Studio, ett verktyg för att skapa, testa och distribuera ännu mer individualiserade LLMs. Dessutom har Salesforce meddelat stora nya utvecklingar för Salesforce Data Cloud genom Einstein 1 Platform.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 22 september

Tel Aviv-baserade startup-företaget AI21 Labs, som utvecklar en rad textgenererande AI-verktyg, har samlat in 155 miljoner dollar i en serie C-finansieringsrunda. Rundan leddes av Walden Catalyst, Pitango, SCB10X, b2venture, Samsung Next och Amnon Shashua, grundare av Intel-ägda Mobileye och medgrundare av AI21 Labs. Google och Nvidia deltog också. Detta höjer AI21 Labs totala insamlade kapital till 283 miljoner dollar och värderar företaget till 1,4 miljarder dollar. AI21 Labs grundades 2017 av Shashua, Yoav Shoham och Ori Goshen. Företagets flaggskeppsprodukt är AI21 Studio, en utvecklarplattform för att bygga anpassade textbaserade företagsappar. Företaget säljer också tillgång till Wordtune, en flerspråkig läs- och skriv AI-assistent.

TechCrunch fördjupade 22 september

Oracle lanserar OCI Generative AI-tjänst för att förbättra affärsprocesser och kundupplevelser

Oracle har tillkännagivit begränsad tillgänglighet för sin OCI Generative AI-tjänst, som låter användare integrera stora språkmodeller (LLM) i sina egna applikationer genom att använda API:er. Företaget hoppas att tjänsten kommer att hjälpa organisationer att automatisera affärsprocesser, förbättra beslutsfattandet och förbättra kundupplevelserna. Produkten lovar också att lägga tonvikt vid säkerhet och integritet samtidigt som kostnadseffektivitet balanseras med prestanda. OCI Generative AI-tjänster kommer att fokusera på tre huvudområden: att generera text från användarprompts, sammanfatta stora textvolymer och stödja översättning av text till numeriska vektorer som modeller kan förstå.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 21 september

Hackare bryter genom AI:s etiska skydd för cyberkriminella syften

Amerikanska lagstiftare och Vita huset försöker hålla artificiell intelligens (AI) under kontroll, men hackare bryter genom AI:s etiska skydd och använder tekniken för sina cyberkriminella syften. Forskare på SlashNext har publicerat en rapport som beskriver hur brottslingar använder och missbrukar AI-verktyg. Rapporten säger att entusiastgemenskaper arbetar hårt med att bryta sig in i verktyg som ChatGPT för att använda dem för illasinnade ändamål. Detta inbrott i AI innebär att man identifierar sårbarheter i de generativa AI-modellerna och utnyttjar dem för att undvika de inbyggda säkerhetsåtgärderna och etiska riktlinjerna som finns för deras användning. Resultatet är skapandet av ocensurerat innehåll utan mycket hänsyn till de potentiella konsekvenserna.

Direktlänk Dela SC Media fördjupade 13 september

Salesforce VD: Slack kommer att ha sin egen AI och användas av ledande AI-företag

Salesforce VD Marc Benioff berättade för CNBC:s Jim Cramer att deras meddelandeprogram Slack kommer att ha sin egen AI, och kommer att användas av några av de största namnen inom artificiell intelligens. Slack håller mycket data för företagets kunder och kommer att vara AI:s löfte för många av deras viktigaste kunder. Benioff nämnde OpenAI, Cohere och Anthropic som exempel på företag som alla är Slack-först-företag. Han diskuterade också nästa iteration av företagets Einstein, ett AI-program med kapacitet att hjälpa företag med kundrelationshantering.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 13 september

DefCon 31:s AI Village lockar tusentals hackare till Hack The Future-utmaningen

Sven Cattell, grundare av AI Village vid DefCon 31, lockade tusentals hackare till sin Hack The Future-utmaning. Deltagarna fick möjlighet att hitta och utnyttja olika AI-anomalier genom att testa AI själva. Tävlingen, som stöddes av både DefCon och president Bidens vetenskapliga rådgivare, var den första offentliga tävlingen utformad för att främja vetenskaplig kunskap om sårbarheterna hos generativ AI. Cattell har nyligen startat ett AI-säkerhetsföretag, nbhd.ai, som fokuserar på säkerhet och integritet för datamängder och den AI de bygger.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 12 september

Nvidia, Adobe, IBM, Salesforce och Palantir ansluter sig till Vita husets AI-standarder

Nvidia, Adobe, IBM, Salesforce och Palantir är bland företagen som ansluter sig till Vita husets frivilliga standarder för utveckling av artificiell intelligens (AI). Detta ökar antalet företag som skrivit under standarderna till 15, inklusive Alphabet, Meta Platform, Microsoft och OpenAI, tillverkaren av ChatGPT. Avtalet innebär krav på att avslöja AI-genererat innehåll, dela sårbarheter och åtaganden om extern testning innan produkter släpps.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupade 12 september

Åtta stora teknikföretag skriver under president Bidens frivilliga AI-åtaganden

Vita huset meddelade att åtta stora teknikföretag, inklusive Adobe, IBM och chipmaker Nvidia, har skrivit under president Joe Bidens frivilliga AI-åtaganden som syftar till att säkerställa att den nya tekniken används ansvarsfullt. Åtagandena kräver åtgärder för att mildra negativa användningar av artificiell intelligens, som vattenmärkning av innehåll genererat av AI-verktyg. Företagen har tagit ´ett kritiskt steg mot att utveckla ansvarsfull AI genom att skriva under´.

Direktlänk Dela United Press International fördjupade 12 september

Stora teknikföretag lovar att minska riskerna med AI

Teknikchefer möter höga tjänstemän i Biden-administrationen för att komma överens om frivilliga åtgärder för att minska riskerna med AI. Vita huset har säkrat löften från åtta stora teknikföretag, inklusive Adobe, Cohere, IBM, Nvidia, Palantir, Salesforce, Scale AI och Stability, att göra mer testning, rapportering och forskning om riskerna med artificiell intelligens. Kongressen har undersökt riskerna med AI och Vita huset har arbetat på en exekutiv order om AI samt formella policyer för utveckling, inköp och användning av AI-system inom federala myndigheter.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 12 september

Adobe, IBM, Nvidia och andra företag undertecknar Bidens AI-åtaganden

Adobe, IBM, Nvidia och fem andra företag har undertecknat president Joe Bidens frivilliga åtaganden för att styra artificiell intelligens (AI), vilket kräver åtgärder som att vattenmärka AI-genererat innehåll, enligt Vita huset. Ursprungliga åtaganden, som tillkännagavs i juli, syftade till att säkerställa att AI:s betydande kraft inte används för destruktiva ändamål. Google, OpenAI och OpenAIs partner Microsoft skrev under åtagandena i juli. De andra fem företagen som undertecknar åtagandena är Palantir, Stability, Salesforce, Scale och Cohere.

Direktlänk Dela Economic Times Telecom fördjupade 12 september

Teknikföretag samarbetar med Biden-administrationen för att begränsa riskerna med AI

Vita huset meddelade på tisdagen att flera företag, inklusive Nvidia, IBM och Salesforce, ansluter sig till Biden-administrationens frivilliga regler som syftar till att begränsa riskerna med artificiell intelligens (AI). De frivilliga åtagandena delas upp i tre kategorier: att säkerställa att AI-produkter är säkra innan de introduceras för allmänheten, att prioritera säkerhet och att vinna allmänhetens förtroende för tekniken. Adobe, Cohere, Palantir, Scale och Stability är också bland de åtta företag som ingår i avtalet. Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft och OpenAI har också frivilligt anslutit sig till administrationens insatser.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 12 september

Åtta teknikföretag ansluter sig till Vita husets frivilliga AI-löfte

Åtta teknikföretag, inklusive Salesforce och Nvidia, har anslutit sig till Vita husets frivilliga löfte om artificiell intelligens (AI), där de lovar att mildra riskerna med AI. Nya deltagare inkluderar IBM, datautvinningsföretaget Palantir och Stability, tillverkaren av text-till-bild-generatorn Stable Diffusion. Löftet har utvidgats bortom AI-jättarna som Microsoft och Meta och OpenAI. Vita huset fortsätter att visa intresse för AI-frågor, och arbetet pågår med en AI verkställande order. President Biden stöder ansträngningar i kongressen för att anta AI-lagstiftning.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 12 september

Google Cloud sätter generativ AI i centrum på Next 2023

Google Cloud satte generativ AI i centrum under Next 2023, med starkt intresse från kunder och partners som Wayfair, Wendy´s, Priceline, Orange, Vodafone, Uber och Mayo Clinic. Företaget presenterade sin omfattande AI-plattform Vertex AI, som erbjuder tillgång till över 100 grundmodeller och har sett en 15-faldig ökning i kundadoption från april till juli 2023. Google Cloud introducerade också Duet AI, en intelligent chatbot-assistent, och utökade dess tillgänglighet till större delen av Google Cloud. Trots framgångarna påpekades bristen på kostnadstransparens som ett problem för vidare adoption.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 8 september

Upphovsrättskontoret beslutar att AI-genererat innehåll inte är berättigat till upphovsrättsskydd

Det amerikanska upphovsrättskontoret har beslutat att Théâtre D’opéra Spatial, skapat med text till bild GenAI-appen Midjourney, inte är berättigat till upphovsrättsskydd. Det är oklart när och i vilket sammanhang AI-genererat innehåll kan skyddas av upphovsrätten. Apple rapporteras spendera miljoner dollar om dagen för att träna sin mest avancerade språkmodell, Ajax GPT. Felix och Paul Studios lanserade sin första blandade verklighetsupplevelse på 80:e Venedig filmfestival. Tidningens TIME100 AI-lista för 2023 innehåller 43 VD:ar, grundare och medgrundare. Hiber3D har integrerat Googles AI-verktyg för att ge skapare möjlighet att skapa en nedsänkande värld. Nintendo ryktas samarbeta med Google om en VR-headset. Meta ryktas samarbeta med LG om en ny Quest Pro. Enligt Tony “Skarred Ghost” Vitillo har VR inte varit så bra för spel.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 8 september

AI-forskningslabbet Imbue samlar in 200 miljoner dollar i serie B-finansiering

Imbue, det AI-forskningslabb som tidigare var känt som Generally Intelligent, har samlat in 200 miljoner dollar i en serie B-finansieringsrunda som värderar företaget till över 1 miljard dollar. Bland deltagarna finns Astera Institute, Nvidia, Cruise VD Kyle Vogt och Notion medgrundare Simon Last. Den nya finansieringsrundan tar Imbues totala insamling till 220 miljoner dollar, vilket gör det till ett av de bättre finansierade AI-startupsen på senare tid. Imbue lanserades i oktober förra året med ett ambitiöst mål: att undersöka grunderna för mänsklig intelligens som maskiner för närvarande saknar. Företagets tillvägagångssätt verkar ha förändrats något sedan dess. Istället för att släppa lös AI på 3D-världar utvecklar Imbue modeller som de anser vara ´internt användbara´ för att börja med, inklusive modeller som kan koda. Imbue tror också att kod är en viktig användningsfall utöver att möjliggöra för sitt team att bygga AI-appar i skala. Imbue säger att dess modeller är ´skräddarsydda´ för resonemang i den meningen att de tränas på data för att ´förstärka bra resonemangsmönster´, och använder tekniker som spenderar ´mycket mer beräkning under inferenstid´ för att komma fram till ´robusta slutsatser och åtgärder´.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 7 september

Anthropic lanserar premium prenumeration för AI-chattbot Claude 2

AI-startupen Anthropic, grundad av tidigare OpenAI-anställda, har lanserat sin första konsumentinriktade premium prenumeration, Claude Pro, för sin AI-drivna chattbot, Claude 2. För 20 dollar i månaden i USA eller 18 pund i Storbritannien får kunderna 5 gånger mer användning än den kostnadsfria nivån Claude 2 erbjuder, samt möjlighet att skicka fler meddelanden, prioriterad tillgång till Claude 2 under högtrafikperioder och tidig tillgång till nya funktioner. Claude Pro kostar lika mycket som OpenAI:s ChatGPT Plus, OpenAI:s betalplan för ChatGPT - en konkurrent till Claude 2.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 7 september

Novarc Technologies samlar in $20M för AI-drivna svetsrobotar, Cohere söker ny finansieringsrunda, Bank of Canada samarbetar med EvolutionQ, OpenAI passerar $1 miljard i intäkter

Vancouver-baserade Novarc Technologies har samlat in 20 miljoner dollar för att utöka sitt erbjudande av svetsrobotar och lansera sitt NovAI-robotvisionssystem. AI-startupen Cohere, med investerare som Oracle och Nvidia, söker ny finansiering efter att ha samlat in 270 miljoner dollar i juni. Bank of Canada har anlitat kvant-säkerhets-startupen EvolutionQ för att utforska kvant-datorsäkerhet för digitala valutor. OpenAI, som nyligen lanserade en företagsversion av ChatGPT, förväntas generera över 1 miljard dollar i intäkter under de närmaste 12 månaderna. Andra noterbara nyheter inkluderar Xanadu och Toronto Metropolitan Universitys samarbete för att utveckla ett utbildningsprogram inom kvantberäkning, och Conquest Plannings partnerskap med CapIntel för att erbjuda AI-drivna råd till fler finansiella rådgivare och investerare.

Direktlänk Dela BetaKit fördjupade 7 september

AI21 Labs siktar på att bli mer framträdande i AI-sektorn efter att ha säkrat 155 miljoner dollar i finansiering

AI21 Labs, ett företag baserat i Tel Aviv, grundades 2020 och var ett av de första företagen att kommersiellt använda generativa AI-verktyg i stor skala. Företaget lanserade genast Wordtune, ett AI-baserat skrivverktyg som förstår sammanhang och mening. Trots att Wordtune blev populärt saknade det chatten som gjorde OpenAI´s ChatGPT populär. 2023 skryter AI21 Labs med några av världens mest sofistikerade storskaliga språkmodeller (LLM) - dess Jurassic-2-modeller dyker regelbundet upp på ´bästa av´-listor. Trots detta är företaget mest känt för Wordtune. Efter en finansieringsrunda på 155 miljoner dollar förra veckan, med deltagande från Nvidia och Google, är det tydligt att AI21 har för avsikt att bli mer framträdande, särskilt när det gäller att konkurrera med OpenAI om företagsinvesteringar.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 5 september

AI-startup Cohere söker ytterligare finansiering

AI-startupföretaget Cohere arbetar på en ny finansieringsrunda, bara två månader efter att ha slutfört sin förra. Det är oklart hur mycket företaget försöker samla in, men det uppges sträva efter en värdering högre än de 2,2 miljarder dollar det uppnådde i juni då det samlade in 270 miljoner dollar. Cohere, en konkurrent till OpenAI, stöds av investerare som Oracle och NVIDIA. Företaget specialiserar sig på att bygga stora språkmodeller (LLM) som tränas på stora mängder internetdata för att analysera och generera text. Företagets medgrundare och VD, Aidan Gomez, har tidigare arbetat på Google.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 1 september

Salesforce dominerar som företagsinvesterare i AI-startups

Under det gångna året har företag dominerat investeringarna i AI-startups, med Salesforce i spetsen. Trots att teknikjättar som Microsoft, Google, Nvidia och Oracle har investerat miljarder i AI-startups, har Salesforce varit den mest aktiva företagsinvesteraren sett till antalet affärer. Sedan maj har företaget backat upp 11 AI-startups, inklusive de välkända stora språkmodellsutvecklarna Anthropic och Cohere.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 31 augusti

Experter varnar för ´modellkollaps´ i AI-träning

AI-experter varnar för ett fenomen kallat ´modellkollaps´, där generativa AI-verktyg kan tränas på innehåll genererat av andra AI, vilket kan leda till sämre kvalitet på output. Enligt forskare från universiteten i Oxford och Cambridge kan detta fenomen uppstå när AI-modeller tränas på ´syntetiska data´ istället för människoskapade innehåll. Andra termer för detta fenomen inkluderar ´Model Autography Disorder´ och ´Habsburg AI´. Effekterna av dessa fenomen är ännu oklara, men vissa teknikexperter tror att det kan bli svårt att identifiera ursprungskällan till informationen en AI-modell tränas på. Detta kan leda till att tillhandahållare av korrekt information begränsar det innehåll de publicerar online, vilket kan skapa en ´mörk ålder för offentlig information´.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 29 augusti

Google Cloud presenterar nya kunder, partners och produktinnovationer vid Next ´23

Google Cloud meddelade på Next ´23 en rad nya kunder, partners och produktinnovationer för att hjälpa alla företag, regeringar och användare att dra nytta av generativ AI och ledande molntekniker. Bland de organisationer som valt Google Cloud för digital transformation nämns bland andra Estée Lauder Companies, FOX Sports, GE Appliances, General Motors och HCA Healthcare. Google Cloud presenterade också nyckelförbättringar i infrastrukturen för att hjälpa kunder, inklusive Cloud TPUv5e, A3 VMs med NVIDIA H100 GPU, GKE Enterprise och Google Distributed Cloud (GDC). Dessutom tillkännagavs nya innovationer inom Vertex AI-plattformen.

Direktlänk Dela PR Newswire fördjupade 29 augusti

Weights & Biases tar emot Google Cloud Technology Partner of the Year Award för AI och Maskininlärning 2023

Weights & Biases har tillkännagett att de har mottagit priset Google Cloud Technology Partner of the Year Award för Artificiell Intelligens och Maskininlärning 2023. Företaget erkändes för sina framsteg i Google Cloud-ekosystemet, där de hjälper gemensamma kunder att påskynda sin maskininlärning och AI-utveckling för innovativa användningsfall som skapande och finjustering av stora språkmodeller. Weights & Biases ML-plattform används av branschledare som utvecklar maskininlärning och generativ AI på Google Cloud, som Cohere´s innovationer inom LLMs.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 29 augusti

Weights & Biases mottar Google Cloud Technology Partner of the Year Award 2023 för AI och maskininlärning

Weights & Biases har tillkännagett att de har mottagit utmärkelsen Google Cloud Technology Partner of the Year 2023 för Artificiell Intelligens och Maskininlärning. Företaget erkändes för sina prestationer inom Google Cloud-ekosystemet, där det hjälper gemensamma kunder att påskynda sin utveckling inom maskininlärning och AI för innovativa användningsfall som att skapa och finjustera stora språkmodeller (LLM). Weights & Biases ML-plattform används av branschledare som utvecklar maskininlärning och generativ AI på Google Cloud som Cohere´s innovationer inom LLM.

Direktlänk Dela Business Wire fördjupade 29 augusti

Översikt över AI-verktyg och chatbots för att förbättra affärsoperationer och produktivitet

En rad AI-verktyg och chatbots har utvecklats för att förbättra affärsoperationer och personlig produktivitet. OpenAI har lanserat GPT-4, en mer innovativ och exakt LLM än sina föregångare, som kan bearbeta bilder, PDF:er och CSV:er och köra sin egen kod. Bing AI använder GPT-4-modellen för att generera bilder från användarprompts och ge korrekta svar. GitHub Copilot, DALL-E 2, Cohere Generate och Adobe Firefly är andra framstående AI-verktyg. DeepMind har utvecklat AlphaCode, som kan skriva datorprogram på konkurrenskraftig nivå. Andra nämnda verktyg inkluderar Bard, Claude 2, Adobe Enhance, Synthesia, Copy.ai, Microsoft Designer, Midjourney, Poe, Kickresume, Perplexity AI, Murf.ai, Designs.ai, Soundraw, Replika, Socratic, Tome, Chatflash, Type Studio, Descript, Bardeen, Engage AI, Palette, Remove.bg, Picsart AI Writer, Gamma, Tutor AI, ChatPDF, Quizify, Boomy, Prompt Vine, Pi, GPTZero, ElevenLabs, Character.ai, Memecam, RoomGPT, Text to Pokemon, Extrapolate, Scribble Diffusion, Voicemod och CLIP Interrogator.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 29 augusti

AI-konstverktyget Midjourney tappar popularitet medan Ideogram AI växer

Sedan lanseringen har AI-konstgenereringsverktyget Midjourney använts av omkring en lakh människor på internet varje dag. Men verktygets popularitet minskar dramatiskt, delvis på grund av att plattformen slutade med gratis provperioder och att den endast kan nås via Discord, vilket gör den mindre intuitiv att använda. Dessutom erbjuder Midjourney fortfarande inte användarna möjligheten att direkt registrera sig, betala och få resultat. I stället har ett team av tidigare Google-anställda introducerat Ideogram AI, ett text-till-bild-verktyg liknande Midjourney. Användare påstår att Ideogram har pålitlig textgenerering, vilket kan ge den nya aktören en fördel för att generera logotyper.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 27 augusti

Amazons AWS utnyttjar AI för att driva tillväxt

Amazon Web Services (AWS) har fördubblat sina insatser för att integrera artificiell intelligens (AI) i sina tjänster. AWS har utvecklat egna AI-chips, Trainium och Inferentia, för att träna och köra AI-system. Företaget erbjuder också AI-modeller som en tjänst, tillåter kunder att bygga sina applikationer ovanpå. Dessutom har Amazon utvecklat applikationer som CodeWhisperer, en kodningsassistent som använder AI för att ge kodningsrekommendationer. Trots stenhård konkurrens på alla tre nivåer av AI-möjligheten tror företagets ledning att ökat kundintresse i GenAI kommer att ge mer affärer till AWS.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 27 augusti

Tidigare Meta-forskare samlar in $40 miljoner för att bygga AI för biologi

Tidigare forskare från Meta som utvecklade en AI-språkmodell för biologi har lanserat en ny startup, EvolutionaryScale, och samlat in minst $40 miljoner. EvolutionaryScale leds av Alexander Rives, som drev Meta AI:s proteinveckningsteam tills projektet lades ner i april. Start-up-företaget planerar att skala upp storleken på sin AI-modell för att förbättra sin forskning. Lux Capital ledde den ungefärliga $40 miljoner rundan. Två källor sa att finansieringen värderade EvolutionaryScale till $200 miljoner och att framstående AI-investerare Nat Friedman och Daniel Gross deltog i den.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 25 augusti

AI-företaget Hugging Face säkrar 235 miljoner dollar i finansiering, värderas till 4 miljarder dollar

Hugging Face, som underhåller en stor databas med öppna och icke-öppna AI-modeller och träningsdata, har nyligen avslutat en finansieringsrunda på 235 miljoner dollar, backad av ledande teknikspelare och en Hollywood-svårtyngd. Den senaste serie-D-rundan, ledd av Salesforce Ventures, skjuter upp Hugging Faces värdering till hela 4 miljarder dollar. Andra framstående investerare inkluderar Google, Amazon, Nvidia, AMD, Intel, IBM, Qualcomm och Sound Ventures, ett investeringsföretag lett av skådespelaren Ashton Kutcher. Det finns ett intresse för öppet tillgängliga AI-modeller då utvecklare överväger om det är värt att använda proprietära system.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 24 augusti

Tiger Global Management överväger att sälja sin andel i AI-startupen Cohere

Riskkapitalbolaget Tiger Global Management LLC överväger att sälja en del av sin investering i AI-startupen Cohere Inc. Tiger Global planerar att sälja en 2,1% andel i Cohere för cirka 63 miljoner dollar, vilket motsvarar det ursprungliga investeringsbeloppet. Detta representerar en 40% värdeökning på Cohere´s nuvarande värdering på 2,2 miljarder dollar. Efter försäljningen kommer Tiger Global fortfarande att ha en andel på cirka 5% i Cohere. Cohere, som leds av VD Aidan Gomez, en tidigare AI-forskare på Google LLC, erbjuder tillgång till en rad generativa AI-modeller genom molnbaserade applikationsprogrammeringsgränssnitt.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 23 augusti

Genesys diskuterar användningen av AI inom kontaktcenter och kundservice

I en intervju diskuterar Brett Weigl, Senior Vice President och General Manager, Digital, AI och Journey Analytics på Genesys, företagets användning av AI inom kontaktcenter och kundservice. Genesys Cloud CX, en molnbaserad plattform, används av cirka 5 000 kunder, många av dem använder minst en AI-funktion. Weigl beskriver företagets två tillvägagångssätt för att bygga AI: att använda inbyggda funktioner och att tillåta kunder att ta med sina egna lösningar. Han diskuterar också hur Genesys använder generativ AI, maskininlärning och konversationell AI för att förbättra kundupplevelsen och effektiviteten i kontaktcenter.

Direktlänk Dela No Jitter fördjupade 23 augusti

McKinsey & Company lanserar AI-verktyget Lilly

McKinsey & Company, ett ledande globalt konsultföretag, har lanserat sitt artificiella intelligensverktyg Lilly. Lilly är en chattapplikation som inte bara svarar på frågor utan även ger insikter, data och strategiska planer baserade på ett enormt arkiv på över 100 000 dokument. Verktyget har testats av 7000 anställda och har drastiskt minskat den tid som krävs för forskning och planering. Lilly använder stora språkmodeller (LLMs) från partner som Cohere och OpenAI, värd på Microsoft Azure-plattformen.

Direktlänk Dela World Nation News fördjupade 22 augusti

Generativ AI: Framväxten av alternativ till OpenAI

Som en industrianalytiker som observerar utvecklingen av generativ AI, markerar de otroliga förmågorna som upplåsts av modeller som GPT-3, DALL-E och ChatGPT en paradigmskift. Överberoendet av OpenAI, som pionjär inom detta område, har risker som nu måste hanteras när vi går in i nästa fas av innovation. Vi går mot en era där trovärdiga alternativ till OpenAI kommer att bli framstående. Dagarna då OpenAI monopoliserade den mest avancerade forskningen och kommersialiseringen av sådana modeller närmar sig sitt slut. Denna förändring drivs av oro kring koncentrationen av överdriven makt hos en leverantör, behovet av specialiserade nischmodeller snarare än allmänna modeller och kommersiella incitament att minska infrastrukturkostnaderna för databehandling. Många lovande uppstartsföretag och strategiska investerare omfamnar nu alternativ som är skräddarsydda för specifika branschtillämpningar. Framstående alternativ till OpenAI med differentierade förmågor inkluderar Cohere, Anthropic, Stability AI, Hugging Face och fler. De lovar anpassningsbarhet för unika användarbehov, inbyggd säkerhet och tillgänglighet bortom OpenAIs paraply. Till exempel banar Cohere och Anthropic väg för ´Konstitutionell AI´ - inpräntning av etik, värderingar och tillsyn rätt in i modellarkitekturen. Stability AI:s Stable Diffusion har visat anmärkningsvärd högupplöst generativ bildskapande som ett alternativ till DALL-E. Hugging Face´s modellkatalog hjälper till att demokratisera tillgången till en bredd av AI-förmågor. Dessa aktörer gör sin nisch inom specialiserade domäner som hälsovård, finans, vetenskap, cybersäkerhet, kodningsautomation och kreativa medier. Deras uppgång signalerar expansionen av det generativa AI-landskapet bortom ett ensidigt fokus på OpenAI.

Direktlänk Dela AppCraver fördjupade 21 augusti

Före detta Google-forskare grundar AI-startup i Tokyo

Llion Jones, en tidigare Google AI-forskare och medförfattare till en inflytelserik artikel om maskininlärningstransformatorer, har lämnat företaget för att hjälpa till att grunda en startup baserad i Tokyo. Jones, ursprungligen från Wales, lämnade Google tidigare i augusti för att starta Sakana AI med David Ha, den tidigare chefen för Googles japanska AI-forskningsenhet. Sakana AI planerar att bygga en generativ AI av egen design, trots intensiv konkurrens från teknikjättar som Microsoft och Google, samt kinesiska teknikjättar som Alibaba och Baidu.

Direktlänk Dela Silicon UK fördjupade 21 augusti

AI-marknaden i Latinamerika växer, beräknas nå 13,3 miljarder dollar 2028

Den globala teknologiska revolutionen inkluderar framväxten av banbrytande tekniker som blockchain, molnet och artificiell intelligens (AI). Enligt International Market Analysis Consulting and Research Group (IMARC Group) nådde AI-marknaden i Latinamerika 2,9 miljarder dollar 2022 och förväntas nå 13,3 miljarder dollar 2028, vilket innebär en tillväxttakt på 27,4% under perioden. Latinamerika kan förvänta sig en tillväxt på upp till 5% av BNP till 2030 på grund av implementering av AI. Oracle har nyligen ingått partnerskap med företag som Cohere och NVIDIA för att leverera AI:s kraft till företag i alla branscher och storlekar.

Direktlänk Dela The Costa Rica News fördjupade 19 augusti

Googles topp AI-experter startar egen AI-utvecklingsstudio

Googles ledande AI-experter, vars forskning ledde till skapandet av AI-bots som OpenAI:s ChatGPT, Google Bard, Stability AI, Midjourney och Dall-E, planerar att starta sina egna AI-utvecklingsstudior. En tidigare Google-forskare har tillsammans med en tidigare kollega skapat en AI-startup i Tokyo. Llion Jones, ursprungligen från Wales, lämnade nyligen Google och gick samman med David Ha, som tidigare ledde Googles AI-forskningsinsatser i Japan. David är nu VD för deras nya företag, Sakana AI. Llion, nu teknisk chef på Sakana, var en av hjärnorna bakom den transformerande programvaran som spelade en stor roll i utvecklingen av generativ AI.

Direktlänk Dela Firstpost fördjupade 18 augusti

Forskning visar skillnader i ´hallucination´ bland AI-modeller

Forskare vid Arthur AI har genomfört en studie som jämför prestanda hos olika AI-modeller från Meta, OpenAI, Cohere och Anthropic. Studien fokuserade på hur ofta modellerna fabricerade information, ett fenomen känt som ´hallucination´. Resultaten visade att Cohere´s AI uppvisade den högsta benägenheten för hallucination. GPT-4 presterade bäst av alla modeller, med en lägre hallucinationsfrekvens jämfört med sin föregångare, GPT-3.5. Studien bidrar till den pågående diskussionen om desinformation genererad av AI-system.

Direktlänk Dela Ticker fördjupade 18 augusti

Tidigare Google-forskare startar nytt AI-företag i Tokyo

Två framstående tidigare Google-forskare, varav en var meduppfinnare av den ´transformerande´ artificiella intelligensarkitekturen, meddelade på torsdagen att de har startat ett nytt AI-företag baserat i Tokyo. Sakana AI, grundat av David Ha och Llion Jones, avböjde att avslöja finansieringsdetaljer. Jones är den femte författaren till Googles forskningsrapport från 2017 ´Attention Is All You Need´, som introducerade den ´transformerande´ djupinlärningsarkitekturen. Ha var tidigare forskningschef på Stability AI och en Google Brain-forskare.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 17 augusti

AI kan ´hallucinera´ och presentera falsk information som sanning

Artificiell intelligens (AI) har potential att utvecklas ytterligare, men stora språkmodeller (LLM) har en nackdel - de tenderar att hitta på osannolika saker och presentera dem som sanning. Detta fenomen kallas ´AI-hallucination´. Modellerna arbetar genom att hitta gemensamma teman i en stor informationsbank och använda den för att svara på prompts. Problemet förvärras av modellens förmåga att ´ljuga´ övertygande, vilket i sig är en biprodukt av dess programmering. En forskargrupp har testat många populära alternativ och rankat dem baserat på hur benägna de är att hallucinera. Cohere´s modell var den sämsta, GPT-4 den bästa.

Direktlänk Dela SlashGear fördjupade 17 augusti

AI-modeller jämförda: Microsofts GPT-4 bäst på matematik, Meta´s Llama 2 mest genomsnittlig

En rapport från Arthur AI, en plattform för övervakning av maskininlärning, har jämfört toppmodellerna för AI inom teknikindustrin. Microsofts OpenAI’s GPT-4 presterade bäst på matematik, Meta´s Llama 2 var mest genomsnittlig, Anthropic’s Claude 2 var bäst på att känna sina gränser och Cohere AI fick titeln för mest hallucinationer och mest självsäkra felaktiga svar. Forskarna testade AI-modellerna inom kategorier som kombinatorisk matematik, amerikanska presidenter och marockanska politiska ledare. GPT-4 presterade bäst totalt sett och hallucinerade mindre än sin föregångare, GPT-3.5. Llama 2 hallucinerade mer totalt sett än GPT-4 och Claude 2.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 17 augusti

Australiska startup Marqo samlar in 4,4 miljoner dollar för att förbättra vektor databaser

Vektor databaser är en viktig del av den moderna AI-rörelsen, eftersom de lagrar ostrukturerad data som bilder, videor och text. De är särskilt viktiga för stora språkmodeller som GPT-4. Flera uppstartsföretag inom vektor databaser har nyligen fått stor finansiering. Pinecone och Weaviate har till exempel samlat in 100 miljoner dollar respektive 50 miljoner dollar. Det australiska startup-företaget Marqo, grundat av Jesse Clark och Tom Hamer, försöker nu kapitalisera på denna trend genom att erbjuda en mer holistisk lösning för vektor sökning. Marqo erbjuder en fullständig uppsättning av funktioner för vektor sökning, inklusive vektor generering, lagring och återhämtning. Företaget har nyligen samlat in 4,4 miljoner dollar i seed-finansiering.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 16 augusti

Vita huset utmanar hackare att överlista AI-modeller i stor tävling

Vita huset utmanade nyligen tusentals hackare och säkerhetsforskare att överlista ledande generativa AI-modeller från branschledare som OpenAI, Google, Microsoft, Meta och Nvidia. Tävlingen ägde rum som en del av världens största hackarkonferens, DEF CON, där cirka 2 200 personer deltog i utmaningen att försöka lura branschens främsta chattrobotar att göra saker de inte borde, som att generera falska nyheter, förtalande uttalanden och mer. Resultaten från tävlingen kommer att delas inom en vecka, med en policyrapport som släpps i oktober.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 15 augusti

Vita huset utmanar hackare att överlista AI-modeller på DefCon

Vita huset utmanade tusentals hackare och säkerhetsforskare att överlista ledande generativa AI-modeller från företag som OpenAI, Google, Microsoft, Meta och Nvidia under en tävling på DefCon-hackerkonferensen i Las Vegas. Tävlingen, som varade från 11 till 13 augusti, lockade cirka 2 200 personer att försöka lura toppchattbotar att generera falska nyheter, förtal, potentiellt farliga instruktioner och mer. Delta i utmaningen var åtta teknikföretag, inklusive Anthropic, Cohere, Hugging Face och Stability AI. Resultat från tävlingen kommer att delas inom en vecka, med en policyrapport släpps i oktober.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 15 augusti

Hackare försöker avslöja skadlig text från AI-system

Hackaren Dontae ´BYTEME´ Meyers deltog i en tävling kallad Generative Red Team Challenge under Defcon säkerhetskonferensen, där över 2 000 deltagare försökte avslöja skadliga effekter, fel och fördomar inbyggda i chatbots och textgenereringsmodeller från företag som Google, Meta och OpenAI. Deltagarna fick 50 minuter att försöka övervinna systemens säkerhetsfunktioner. Tävlingen hade stöd från Vita Huset och vinnarna valdes utifrån poäng under tävlingens tre dagar. Namnen på de främsta poängsamlarna har ännu inte offentliggjorts.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 15 augusti

Ny AI-verktyg FraudGPT demokratiserar skadliga cyberattacker

FraudGPT, ett nytt prenumerationsbaserat generativt AI-verktyg för att skapa skadliga cyberattacker, signalerar en ny era av attackmetoder. Verktyget, som upptäcktes av Netenrichs hotforskningsgrupp i juli 2023, har potentialen att demokratisera vapeniserad generativ AI i stor skala. FraudGPT automatiserar allt från att skriva skadlig kod och skapa odetekterbar skadlig programvara till att skriva övertygande phishing-e-post. Cybersecurity-leverantörer inklusive CrowdStrike, IBM Security, Ivanti, Palo Alto Networks och Zscaler har varnat för att angripare, inklusive statssponsrade cyberskerrorister, började vapeniserad generativ AI innan ChatGPT släpptes i slutet av november 2022. FraudGPT kostar $200 per månad eller $1700 per år och kräver ingen avancerad teknisk kompetens.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 14 augusti

OpenAI lanserar den senaste språkmodellen GPT-4 och andra AI-verktyg

OpenAI har släppt sitt senaste språkmodell, GPT-4, som är mer uppfinningsrik, noggrann och säkrare än dess föregångare. Den har multimodala funktioner, inklusive bild- och dokumentbehandling. Med hjälp av Code Interpreter kan GPT-4 nu köra sin egen kod. Andra AI-verktyg som nämns inkluderar GitHub Copilot, DALL-E 2, Copy.ai, Midjourney, Bing AI, Cohere Generate, AlphaCode, Poe, Adobe Firefly, Adobe Enhance, Claude 2, Bard, Murf.ai, Synthesia, Designs.ai, Perplexity AI, Soundraw, Kickresume, Picsart AI Writer och Replika.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

LiteLLM: Ring alla LLM API som om det är OpenAI

En ny artikel av @krrish introducerar LiteLLM, ett paket designat för att förenkla API-anrop över Azure, Anthropic, OpenAI, Cohere och Replicate. Paketet är redan live i produktion för författaren och över 500 andra, och har hanterat över 50 000 förfrågningar.

Direktlänk Dela Hacker Noon fördjupade 10 augusti

Anthropic släpper uppdaterad version av AI-modell, Claude Instant 1.2

AI-startupen Anthropic, grundad av tidigare OpenAI-chefer, har släppt en uppdaterad version av sin snabbare, billigare textgenereringsmodell, Claude Instant. Den uppdaterade versionen, Claude Instant 1.2, integrerar styrkor från Anthropics nyligen annonserade flaggskeppsmodell, Claude 2, och visar betydande framsteg inom områden som matematik, kodning, resonemang och säkerhet. I interna tester fick Claude Instant 1.2 58,7% på en kodningsbenchmark jämfört med Claude Instant 1.1, som fick 52,8%, och 86,7% på en uppsättning matematikfrågor jämfört med 80,9% för Claude Instant 1.1.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 9 augusti

Weights & Biases avslutar 50 miljoner dollar investeringsrunda och lanserar W&B Prompts

Weights & Biases, en ledande MLOps-plattform, har meddelat att de har avslutat en strategisk investeringsrunda på 50 miljoner dollar till ett värde av 1,25 miljarder dollar och lanserat W&B Prompts. Investeringsrundan leddes av Daniel Gross och Nat Friedman, med ytterligare deltagande från Sapphire Ventures, samt befintliga investerare som Coatue, Insight Partners, Felicis, BOND och BloombergBeta. W&B Prompts är ett verktyg för att hjälpa utvecklare av stora språkmodeller (LLM) att förstå varje steg i deras program. Företaget har sett en betydande användartillväxt sedan sin Series C-runda 2021, med en ökning från 100 000 till över 700 000 användare.

Direktlänk Dela Datanami fördjupade 9 augusti

AI- och maskininlärningsplattformen Weights & Biases säkrar 50 miljoner dollar i finansiering

AI- och maskininlärningsplattformen Weights & Biases har säkrat en ny finansieringsrunda på 50 miljoner dollar. Investeringen kommer från tidigare GitHub VD Nat Friedman och tidigare Y Combinator-partner Daniel Gross, tillsammans med befintliga investerare som Coatue, Insight Partners, Felicis, Bond, BloombergBeta och Sapphire. Investeringen värderar företaget till 1,25 miljarder dollar och ökar den totala finansieringen till 250 miljoner dollar. Weights & Biases förbereder för att lansera Prompts, en ny produkt utformad för att hjälpa användare övervaka och utvärdera prestanda för stora språkmodeller.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 9 augusti

HyperWrite lanserar AI-assistent för att underlätta komplexa uppgifter

En ung startup, HyperWrite, har offentligt lanserat en AI-driven assistent som lovar att hjälpa med uppgifter som kräver flera steg, till exempel att boka flygresor eller köpa kläder online. Aidan Gomez, medgrundare och VD för Cohere, kommenterade den nya produkten och sa att vi börjar få de första glimtarna av riktiga personliga agenter. Det bör noteras att Gomez är en investerare i HyperWrite och Cohere är en av dess AI-programvaruleverantörer.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 9 augusti

AI-startups kan vara redo för börsintroduktioner, men större företag kan köpa upp dem först

Stora företag som Microsoft, Google och Salesforce lockar mycket uppmärksamhet för sin användning av artificiell intelligens (AI), men även startups är redo för en börsintroduktion. Trots att IPO-marknaden är på uppgång, anser experter att det är för tidigt för AI-företag som OpenAI, Anthropic och Inflection att lansera en. Forskning visar att teknik-IPO:er presterar bäst efter att företaget har funnits i 10 år och tjänat ungefär 100 miljoner dollar i intäkter. Det är mer troligt att startups som utvecklar innovativa produkter som stora språkmodeller (LLM) kommer att köpas upp av större företag.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupade 6 augusti

Hackerkonferens testar stora techföretags AI-modeller

Världens största årliga hackerkonferens, Def Con 31, äger rum i Las Vegas där tusentals hackare samlas för att hitta brister i AI-modeller. Stora techföretag låter för första gången sina system testas. Fokus ligger på stora språkmodeller som OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard. Dr Rumman Chowdhury, VD för Humane Intelligence och ansvarig AI Fellow vid Harvard, är en av arrangörerna. Hon säger att evenemanget är en trygg plats för företag att diskutera sina problem och hur de kan lösas. Meta, Google, OpenAI, Anthropic, Cohere, Microsoft, Nvidia och Stability har öppnat upp sina modeller för att identifiera problem.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 6 augusti

Amazon uppdaterar investerare om AI-initiativ

Amazon uppdaterade investerare om företagets senaste initiativ inom artificiell intelligens (AI) under företagets andra kvartalsrapport på torsdagen. Amazon och dess molnbaserade dotterbolag, Amazon Web Services (AWS), har investerat mycket i AI. Amazon har främst fokuserat på att tillhandahålla AI-tjänster och stora språkmodeller till företagskunder. ´Generativ AI har fångat människors fantasi, men de flesta pratar om applikationslagret, specifikt vad OpenAI har gjort med ChatGPT´, sa VD Andy Jassy. Jassy förklarade att Amazon ser tre huvudmöjligheter inom AI: att tillverka de chips som behövs för att driva AI-program och stora språkmodeller (LLM), att tillhandahålla en plattform för företag att skapa sina egna AI-verktyg och LLM med hjälp av de som tillverkas av Amazon och andra företag, och att skapa verktyg som kodkompisar som enskilda personer kan använda.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 4 augusti

Amazon Connect integrerar AI för att förbättra kundupplevelser

Amazon Connect är en molnbaserad kontaktcenterlösning som möjliggör för företag att leverera utmärkta kundupplevelser. Tjänsten integrerar artificiell intelligens (AI) och använder maskininlärning och naturligt språkförståelse. En av AI-funktionerna är Contact Lens som kan transkribera samtal, analysera kundkänslor, identifiera trender och ge coaching till agenter. Dessutom kan Gen AI sammanfatta långa samtal och leverera insikter om agenters prestanda till chefer. Amazon Connect låter kunderna använda sina egna data tillsammans med AWS-tjänster som SageMaker. Amazon säkerställer att kunderna behåller kontrollen över sina data och tillhandahåller starka skydd för företagsdata. Amazons Gen AI-strategi är att demokratisera tekniken genom att tillhandahålla ett ramverk för att vara värd för olika stora språkmodeller (LLM) genom Amazon Bedrock.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 3 augusti

Forskare kan lura AI-chattrobotar att sprida skadligt innehåll

Forskare har upptäckt att de kan lura AI-chattrobotar, inklusive OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude och Google Bard, att sprida desinformation, hatprat och annat skadligt innehåll. Forskarna kunde lätt kringgå de filter som förhindrar att chattrobotarnas generativa AI-modeller sprider toxiskt innehåll. Detta ökar företagens oro över att ChatGPT och andra stora språkmodeller inte är säkra att använda. Forskarna från Carnegie Mellon University, Center for A.I. Safety i San Francisco och Bosch Center for AI fann att de kunde lura LLM:er som ligger till grund för chattrobotar att producera nästan obegränsade mängder desinformation, hatprat och annat skadligt innehåll. Exempel på skadligt innehåll som chattrobotarna tillhandahöll inkluderade hur man bygger en bomb, stjäl någons identitet eller stjäl från en välgörenhetsorganisation. Forskarna automatiserade processen, vilket bevisar att det är möjligt att lansera obegränsade LLM-attacker.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 31 juli

Kuwaitisk kunglig familjemedlem stödjer moln-startup; Nvidia konkurrerar med stora molnföretag

En medlem av den kungliga familjen i Kuwait rapporteras stödja en startup inom molnteknologi. Nästa torsdag kommer Aidan Gomez, medgrundare och VD för Cohere, en rival till OpenAI värderad till 2 miljarder dollar, och Edo Liberty, grundare och VD för Pinecone, en av de hetaste unga AI-infrastrukturstartups, att delta i en live ljudchatt med abonnenter. Företagsledarna kommer att prata med AI Agenda-författaren Stephanie Palazzolo och svara på frågor om vad som kommer härnäst inom det snabbt utvecklande fältet. De stora molnföretagen, inklusive Microsoft och Google, säljer eller utvecklar sina egna AI-serverkretsar för att konkurrera med Nvidias grafikprocessorer (GPUer). Nvidia är ivriga att stödja konkurrens och visa sin nya kungagörande förmåga genom att ge sin senaste GPU, H100, till molnserver-startups som CoreWeave, Lambda Labs och Crusoe Energy.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 28 juli

Amazon gör framsteg inom AI med tusentals kunder som testar deras tjänster

Amazon.coms molndivision gör framsteg inom artificiell intelligens (AI), med tusentals kunder som provar dess tjänster, enligt en verkställande direktör. Företaget har lanserat nya AI-verktyg, inklusive ett program för att skapa konversationskundtjänstagenter, teknikåtkomst från startupföretaget Cohere och ett hälso- och sjukvårdssystem för att generera kliniska anteckningar. Organisationer som har testat Amazons AI-erbjudande, kallat Bedrock, inkluderar Sony, Ryanair och Sun Life. Amazon strävar efter att göra varje företag till ett AI-företag genom sin molntjänst.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 27 juli

Amazons molndivision lockar tusentals kunder till sin AI-tjänst

Amazons molndivision har lockat tusentals kunder till sin tjänst, där den tävlar med Microsoft och Google inom artificiell intelligens (AI), berättade en verkställande direktör för företaget. Amazon meddelade också nya AI-verktyg, inklusive ett program för att bygga mer konversationella kundtjänstagenter, teknikåtkomst från startupföretaget Cohere och ett hälsovårdssystem för att generera kliniska anteckningar efter ett patientbesök. Organisationer inklusive Sony, Ryanair och Sun Life har provat Amazon Bedrock, en tjänst som företaget tillkännagav i april som låter företag skapa applikationer med en rad AI-modeller.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 26 juli

Amazon Web Services lanserar nya AI-produkter för att konkurrera med Microsoft och Google

Amazon Web Services (AWS), Amazons molnenhet, har presenterat en rad nya AI-produkter i ett försök att konkurrera med Microsoft och Google på den växande marknaden för generativ artificiell intelligens. Bland de nya produkterna finns en tjänst som hjälper vårdgivare att sammanfatta läkarbesök och en programvara som låter företag skapa egna chattrobotar. AWS nya HealthScribe-sammanfattningsverktyg har redan lockat intresse från 3M Health Information Systems Inc., Babylon Health och ScribeEMR. AWS planerar också att lägga till fler företagsintelligensverktyg till sin QuickSight-produkt.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 26 juli

Amazon Web Services presenterar nyheter inom generativ AI

Swami Sivasubramanian, vice VD för Databas, Analys och Maskininlärning på Amazon Web Services (AWS), förklarade hur AWS-tjänster och kapabiliteter kommer att demokratisera användningen av generativ AI. Han förväntar sig att detta kommer att bredda tillgången för alla typer av kunder, över alla affärsområden. Generativ AI kommer att förbättra kundupplevelser, öka produktiviteten för anställda och förbättra företagsverksamheter. Sivasubramanian betonade att allt detta värde för generativ AI kommer att låsas upp med AWS. Amazon har utvecklat AI och ML-teknologi i över 25 år, och nyligen har ML-innovationer gjort kapabiliteterna för generativ AI möjliga.

Direktlänk Dela Amazon fördjupade 26 juli

AI verktyg som kan hjälpa unga företag att snabba på sin expansion

AI revolutionerar kreativitet, analys och beslutsfattande på arbetsplatsen. AI erbjuder stora möjligheter för företag att snabba på expansionen och bättre kontrollera interna processer. Här är några av de bästa AI-verktygen som kan hjälpa unga företag att snabba på sin expansion. AdCreative.ai, DALL·E 2, Otter AI, Notion, tinyEinstein, Motion, Jasper, Lavender, Speak AI, GitHub Copilot, Taplio, Olivia by Paradox, Lumen5, Spellbook, Grammarly, ChatBot, Zendesk, Timely, AIReflex, Murf AI, ChatGPT, BARD by Google, BEAUTIFUL.AI, DUMME, Cohere Generate, Synthesia.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 26 juli

AI-modeller tränas nu med syntetiska data

Stora aktörer som Microsoft, OpenAI och Cohere använder syntetiska data för att träna sina stora språkmodeller (LLM), främst på grund av begränsningar i tillgången på människoskapade data. Dessa produkter kan generera trovärdig text, kod eller bilder när de tillhandahålls enkla prompts. LLM som driver chatbots som ChatGPT och Googles Bard är beroende av webbskrapningstekniker för att samla data från digitaliserade böcker, nyhetsartiklar, sociala medier, sökfrågor, bilder, videor och andra onlinekällor. Men när generativa AI-verktyg blir mer avancerade, börjar AI-företag möta betydande utmaningar relaterade till datatillgång och integritet. Datorgenererade syntetiska data erbjuder en kostnadseffektiv lösning på denna utmaning.

Direktlänk Dela Computing fördjupade 20 juli

SAP investerar i tre huvudaktörer inom generativ AI

Det tyska konsultföretaget SAP har investerat i tre stora aktörer inom generativ AI: Anthropic, Cohere och Aleph Alpha. Villkoren för de direkta investeringarna, som inte offentliggjordes, bygger på SAP:s åtagande att stödja AI-drivna teknikstartups med mer än $1 miljard genom företagskapitalföretaget Sapphire Ventures. Alla tre investeringarna är tydligt anpassade till SAP:s affärsintressen. SAP erbjuder en rad försäljnings-, service- och handelsorienterade produkter, alla som kan dra nytta av textanalyserande AI. Anthropic bygger ett AI-system, Claude, som hjälper till med en rad företag-till-företag-uppgifter. Cohere tillhandahåller en generativ textplattform som är tillgänglig via en API som en hanterad tjänst. Aleph Alpha, som redan var en SAP-partner, skapar och hostar multimodala, flerspråkiga modeller.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 19 juli

Historien och framtiden för stora språkmodeller

Stora språkmodeller (LLM) har fascinerat allmänheten och omkullkastat prioriteringar för datateam sedan ChatGPT introducerades i november 2022. Ursprunget till tekniken sträcker sig längre tillbaka än man kan tro, ända till 1950-talet då forskare vid IBM och Georgetown University utvecklade ett system för att automatiskt översätta en samling fraser från ryska till engelska. Det moderna LLM-tidsåldern började dock bara för några år sedan. Forskare har experimenterat med många olika metoder, inklusive konceptuella ontologier och regelbaserade system, men ingen av dessa metoder gav robusta resultat. Detta ändrades på 2010-talet då NLP-forskning sammanföll med det då blomstrande området neurala nätverk. Detta skapade grunden för de första stora språkmodellerna. BERT var den första stora språkmodellen som slog igenom 2019. Forskare anpassade och byggde vidare på den på ett sätt som gjorde den till en av de ursprungliga grundmodellerna. Mindre än 18 månader efter dess debut, drev BERT nästan varje engelskspråkig sökning som bearbetades av Google Sök. Sedan 2018 har NLP-forskare strävat mot allt större modeller. OpenAI:s GPT-2, färdigställd 2019 med 1,5 miljarder parametrar, imponerade genom att producera övertygande prosa. GPT-2:s imponerande prestanda fick OpenAI att tveka; företaget meddelade i februari samma år att det inte skulle släppa den fullstora versionen av modellen omedelbart, på grund av oro för att stora språkmodeller skulle användas för att generera vilseledande, partiskt eller kränkande språk i stor skala. Istället släppte de en mindre, mindre övertygande version av modellen först, och följde upp med flera allt större variationer. Därefter släppte OpenAI GPT-3 i juni 2020. Med 175 miljarder parametrar satte GPT-3 den nya storleksstandarden för stora språkmodeller. Den blev snabbt fokus för forskning om stora språkmodeller och tjänade som ursprungsunderlag för ChatGPT. Nyligen introducerade OpenAI GPT-4. Vid tidpunkten för denna skrivning har OpenAI inte offentligt meddelat GPT-4:s parameterantal, men en uppskattning baserad på samtal med OpenAI:s anställda sätter den till en biljon parametrar - fem gånger storleken på GPT-3 och nästan 3000 gånger storleken på den ursprungliga stora versionen av BERT. Den enorma modellen representerade en meningsfull förbättring jämfört med sina föregångare, vilket tillät användare att bearbeta upp till 50 sidor text på en gång och minskade förekomsten av hallucinationer som plågade GPT-3. Medan forskare och yrkesverksamma utformade och implementerade variationer av BERT, GPT-2, GPT-3 och T5, lade allmänheten knappt märke till det. Bevis för modellernas inverkan dök upp på webbplatser i form av sammanfattade recensioner och bättre sökresultat. De mest direkta exemplen på de befintliga LLM:erna, såvitt allmänheten var bekymrad, var en spridning av nyhetsartiklar skrivna helt eller delvis av GPT-varianter. Sedan släppte OpenAI ChatGPT i november 2022. Den interaktiva chattsimulatorn tillät icke-tekniska användare att uppmana LLM och snabbt få ett svar. När användaren skickade ytterligare uppmaningar, skulle systemet ta hänsyn till tidigare uppmaningar och svar, vilket gav interaktionen en konversationliknande kontinuitet. Detta nya verktyg orsakade uppståndelse. Spridningen av LLM-hjälpta nyhetsrapporter blev en flodvåg, när lokala reportrar över hela USA producerade historier om ChatGPT, de flesta av vilka avslöjade att reportern hade använt ChatGPT för att skriva en del av historien. Efter denna frenesi byggde Microsoft, som hade samarbetat med OpenAI sedan 2019, en version av sin Bing-sökmotor som drevs av ChatGPT. Under tiden blev företagsledare plötsligt intresserade av hur denna teknik kunde förbättra vinsterna. Forskare och teknikföretag svarade på ChatGPT-ögonblicket genom att visa sina egna förmågor med stora språkmodeller. I februari 2023 introducerade Cohere betaversionen av sin sammanfattande produkt. Den nya ändpunkten, byggd på en stor språkmodell anpassad specifikt för sammanfattning, tillät användare att mata in upp till 18-20 sidor text att sammanfatta, vilket var betydligt mer än vad användare kunde sammanfatta genom ChatGPT eller direkt genom GPT-3. En vecka senare introducerade Google Bard, sin egen LLM-backade chatbot. Händelsen som meddelade Bard föregick Microsoft och OpenAI:s första offentliga demonstration av en ny, ChatGPT-driven Bing-sökmotor, nyheter om vilken hade nått publikationer i januari. Meta avslutade månaden när det introducerade LLaMA (Large Language Model Meta AI). LLaMA var inte en direkt kopia av GPT-3 (Meta AI hade introducerat sin direkta GPT-3-konkurrent, OPT-175B, i maj 2020). Istället syftade LLaMA-projektet till att möjliggöra för forskningssamhället med kraftfulla stora språkmodeller av hanterbar storlek. LLaMA kom i fyra storleksvarianter, den största av vilka hade 65 miljarder parametrar - vilket fortfarande var knappt mer än en tredjedel av storleken på GPT-3. I april släppte DataBricks Dolly 2.0. Databricks VD Ali Ghodsi berättade för Bloomberg att den open-sourced LLM replikerade mycket av funktionaliteten hos dessa befintliga andra modeller, en inte så subtil blinkning till GPT-3. I samma intervju noterade Ghodsi att hans företag valde namnet Dolly till ära av det klonade fåret, och eftersom det lät lite som Dall-E, en annan framstående modell från OpenAI. Är tiden för jättestora LLM redan över? Kort efter att OpenAI släppte GPT-4, berättade OpenAI:s VD Sam Altman för en publik vid Massachusetts Institute of Technology att han trodde att eran av jättestora modeller var över. Strategin att kasta allt mer text på allt fler neuroner hade nått en punkt av avtagande avkastning. Bland andra utmaningar, sa han, stötte OpenAI på de fysiska gränserna för hur många datacenter företaget ägde eller kunde bygga. Vi kommer att förbättra dem på andra sätt, sa han till publiken. Altman är inte ensam. I samma stycke citerade Wired samstämmighet från Nick Frosst, en medgrundare på Cohere. Framtiden för LLM Om framtiden för LLM inte handlar om att vara större, vad handlar den då om? Det är för tidigt att säga med säkerhet, men svaret kan vara specialisering, datakurering och destillation. Medan de största LLM ger resultat som kan se ut som magi vid första anblicken, minskar värdet av deras svar när deras betydelse ökar. Tänk dig en bank som använder en GPT-modell för att hantera kundförfrågningar och den hallucinerar ett saldo. Maskininlärningsutövare kan minimera risken för off-target-svar genom att skapa en specialiserad version av modellen med riktad förträning och finjustering. Det är där datakurering kommer in. Genom att bygga en datamängd av troliga uppmaningar och högkvalitativa svar kan utövare träna modellen att svara på rätt frågor på rätt sätt. De kan använda ytterligare programvarulager för att hindra deras anpassade LLM från att svara på uppmaningar utanför dess kärnfokus. Men LLM kommer fortfarande att vara mycket dyra. Att köra hundratals miljarder - eller till och med biljoner - beräkningar för att svara på en fråga lägger upp. Det är där destillation kommer in. Forskare vid Snorkel AI banade väg för arbete som har visat att mindre, specialiserade stora språkmodeller fokuserade på specifika uppgifter eller domäner kan göras mer effektiva än deras behemoth-syskon på samma uppgifter. Oavsett hur nästa kapitel av LLM ser ut, kommer det att finnas ett nästa kapitel. Medan LLM-projekt just nu är en nyhet, kommer de snart att arbeta sig in i företagsimplementeringar; deras värde är för uppenbart att ignorera.

Direktlänk Dela Inside Big Data fördjupade 17 juli

Analytiker på Wall Street tävlar om att framhäva de bästa aktierna inom artificiell intelligens (AI) i takt med att investerarintresset ökar. Under företagsrapporteringssamtal har antalet gånger ledningen nämner AI ökat kraftigt. Men trots hype kring AI-aktier, uppmanas investerare att vara försiktiga. AI-teknik använder datoralgoritmer för att efterlikna människans förmåga att lära sig, tolka mönster och göra förutsägelser. De nyaste formerna av AI genererar innehåll. De bästa AI-aktierna att köpa sträcker sig över chiptillverkare, mjukvaruföretag, molnberäkningsleverantörer och teknikjättar som använder AI-verktyg i många applikationer.

Investor´s Business Daily fördjupade 5 juli

AI-startups behöver stora vänner i techindustrin

Nick Frosst, Martin Kon och Aidan Gomez vände sig till sin gamla arbetsgivare, Google, för att få datorhjälp att få sin start-up, Cohere, att lyfta. Att skapa ett nytt AI-system kräver mycket pengar och mycket datorkraft, vilket kontrolleras av branschens jättar. 2019 lämnade Aiden Gomez och Nick Frosst Google för att skapa en AI-start-up i Toronto som kunde konkurrera med deras tidigare arbetsgivare. Några månader senare gick de tillbaka till Google och frågade om de kunde sälja dem den enorma datorkraft de skulle behöva för att bygga sin egen AI-teknik. Efter att Googles VD, Sundar Pichai, personligen godkänt arrangemanget, gav tech-jätten dem vad de ville ha. Att bygga en banbrytande AI-start-up är svårt utan stöd från ´hyperscalers´, som kontrollerar de stora datacentren som kan köra AI-system. Detta har återigen satt branschens jättar i förarsätet för vad många förväntar sig vara det viktigaste skiftet för techindustrin på decennier.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 5 juli

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare