» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 133 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

EU står för Europeiska Unionen, en politisk och ekonomisk union bestående av 27 europeiska länder. EU grundades för att främja ekonomiskt samarbete, politisk stabilitet och fred mellan medlemsländerna. Unionen har en gemensam marknad genom en standardiserad lagstiftning som tillämpas på alla medlemsstater. EU har också en gemensam valuta, euron, som används av 19 av medlemsländerna. Unionen arbetar också med att samordna medlemsländernas utrikes- och säkerhetspolitik, samt att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer både inom och utanför EU.

Senaste nytt kring EU

EU:s AI-förslag går in i slutstadierna av lagstiftningsprocessen

På onsdag kommer EU:s AI-förslag att gå in i de slutliga stadierna av lagstiftningsprocessen. Propositionen är ett försök att reglera artificiell intelligens (AI) baserat på dess förmåga att orsaka skada. Den är dock nu i riskzonen på grund av interna meningsskiljaktigheter om vissa centrala aspekter av det föreslagna lagstiftningen, särskilt de som rör reglering av AI-modeller som tränas på massiva datamängder. Dessa system är extremt dyra att bygga och det finns bara cirka 20 företag globalt som har råd att delta i detta spel. Tidigare verkade många medlemmar i Europaparlamentet fast beslutna att inkludera denna nivå av granskning i AI-lagstiftningen, men nyligen har de franska, tyska och italienska regeringarna förespråkat mindre intrångsfull reglering av grundmodeller.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupar idag

AI-styrning och policyer ger effektivare och etiska operationer

Dedikerade AI-policyer hjälper organisationer att effektivare hantera AI-styrning, dataanvändning och etiska bästa praxis. AI-styrning, som innebär övervakning, reglering och hantering av AI-modeller och användning, antas snabbt av organisationer över hela världen. En omfattande AI-policy som betonar alla områden av AI-styrning kan leda till mer hanterbar, förklarlig AI och en mer etisk och framgångsrik verksamhet som helhet. AI-policyer kan variera mellan organisationer men inkluderar generellt visioner för AI-användning och tillväxt i organisationen, information om relevanta lagar och etiska överväganden, godkända verktyg och tjänster för AI-utveckling och utplacering, definierade roller och ansvar samt standarder för AI-modellprestanda.

Direktlänk Dela Compliance Week fördjupar idag

EU-lagstiftare kan inte komma överens om reglering av AI-system

Teknikledare deltar i ett möte om generativ AI (Artificiell Intelligens) i San Francisco, som försöker positionera sig som ´AI-huvudstaden i världen´. EU-lagstiftare kan inte komma överens om hur system som ChatGPT ska regleras, vilket hotar banbrytande lagstiftning som syftar till att hålla AI i schack. Förhandlare möts på fredag för avgörande diskussioner inför slutliga samtal planerade till den 6 december. ´Foundation models´ eller generativ AI har blivit det största hindret i samtalen om EU:s föreslagna AI-akt. Om de inte kan komma överens riskerar akten att skrotas på grund av tidsbrist före de europeiska parlamentsvalen nästa år. Största utmaningen för att få till ett avtal har kommit från Frankrike, Tyskland och Italien, som föredrar att tillverkare av generativ AI-modeller självreglerar istället för att ha hårda regler. Andra pågående problem i samtalen inkluderar definition av AI, bedömning av grundläggande rättigheters inverkan, undantag för brottsbekämpning och nationell säkerhet.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade igår

EU:s AI-lag riskerar att försenas

EU:s AI-lag, en omfattande uppsättning regler och bestämmelser för AI-system som tycks vara modellerade efter EU:s inflytelserika dataskyddsförordning GDPR, verkar vara på väg att stöta på problem. Lagförslaget har varit under arbete sedan 2017 och var nära att slutföras. Ursprungligen var planen att anta lagen före 2024 för att undvika att den skulle bli en valfråga under EU-valet 2024. Nu tycks dock antagandet av lagen bli försenat. Tre av EU:s största medlemsländer - Frankrike, Italien och Tyskland - har uttryckt oro över lagen och vill ändra delar av den innan de godkänner den. Det finns flera konkurrerande politiska preferenser mellan den ursprungliga utkastet från Europeiska kommissionen, förslag från Europaparlamentet och förslag från de tre nyckelmedlemsstaterna.

Direktlänk Dela The National Law Review fördjupade i förrgår

ChatGPT: dess inverkan på företagsprogramvara och dess framtid

Sedan lanseringen av OpenAI:s ChatGPT den 30 november 2022 har AI-chatten hjälpt till att göra artificiell intelligens till en industri värd 207 miljarder dollar. Två månader efter lanseringen erkändes ChatGPT som den snabbast växande konsumentapplikationen i historien. ChatGPT har lett till diskussioner om potentiella säkerhetsproblem och säkerhetsrisker. Enligt en studie från Pew Research hade endast 24% av de personer som hört talas om ChatGPT använt det. OpenAI har lanserat monetära versioner som ChatGPT Plus och ChatGPT Enterprise. Företag som Google, Microsoft och Amazon har nu mer robusta generativa AI-chattbot-produkter.

Direktlänk Dela TechRepublic fördjupade i förrgår

Året i översikt för ChatGPT och globala framsteg inom AI-styrning

Världen firar ettårsjubileet för ChatGPTs offentliga debut den 30 november 2023. Detta markerar ett stort år för AI-teknikens innovation och antagande, och vi granskar 10 stora marknads- och regleringsmilstolpar som omger dess lansering. Länge före ChatGPTs debut togs det steg för att införa lagstiftning om AI-styrning. Europeiska kommissionen föreslog den första EU-regleringsramen för AI i april 2021. Singapore, Kanada och andra länder har också tagit fram egna AI-styrningsramar. ChatGPT lanserades av OpenAI den 30 november 2022 och blev snabbt populär. Inom fem dagar lockade plattformen över en miljon användare. Stora företag som Microsoft hoppade på möjligheten att införliva AI i sina applikationer. Nyligen investerade Google 300 miljoner dollar för en 10% andel i San Francisco-baserade generativa AI-startup Anthropic.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 29 november

Oreglerad AI kan leda till ökning av global energiförbrukning

Oreglerad användning av artificiell intelligens (AI) kan leda till en betydande ökning av global energiförbrukning, liknande den effekt vi sett med kryptovalutautvinning. Avancerade teknologier, särskilt AI, blir allt viktigare verktyg inom olika industrier, vilket optimerar verksamheten men potentiellt driver upp energianvändningen. EU:s AI-lag erkänner AI-systemens energiintensiva natur och belyser behovet av globala regleringsåtgärder för att hantera ökningen i energiförbrukningen från nya teknologier. Företag som Nvidia använder nu avancerade grafikprocessorer (GPU) snarare än enklare processorer, kallade CPU, vilket kräver mer energi.

Direktlänk Dela OilPrice.com fördjupade 29 november

Problem med EU:s AI-lagstiftning inför nästa veckas trilogförhandlingar

Lagstiftare är långt från att slutföra principerna och normerna som styr företags tillvägagångssätt för AI-utveckling i EU enligt AI-lagen. AI-lagen kommer att genomgå en femte runda av trilogförhandlingar den 6 december 2023. Hittills har denna lagstiftning varit föremål för fyra trilogförhandlingar mellan EU-rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen sedan Europaparlamentet antog det i juni 2023. Trots detta är lagstiftarna inte nära att slutföra principerna och normerna. Frankrike, Tyskland och Italien har uttryckt oro över en del av den föreslagna AI-lagen som styr grundläggande modeller. Den nya förordningen har också stött på hinder över några andra hett debatterade frågor.

Direktlänk Dela Spiceworks fördjupade 29 november

Maskininlärning och djupinlärning: Framtiden för företag

I den snabbt föränderliga tekniklandskapet har integrationen av maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL) blivit en hörnsten för företag som siktar på att ligga före i sina respektive branscher. Denna artikel strävar efter att belysa den djupa betydelsen av ML och DL över olika sektorer, och visar den avgörande roll dessa teknologier kan spela för att forma företagens framtid. Experter som Namratha Vempaty använder dessa teknologier för att driva bästa möjliga affärsresultat, vilket ger en omfattande översikt över hur dessa teknologier verkligen kan omforma branscher och revolutionera konventionella metoder. ML och DL-algoritmer har visat sig vara avgörande för att optimera och automatisera olika affärsprocesser. Från supply chain management till kundservice, företag utnyttjar dessa teknologier för att förbättra effektiviteten och minska driftskostnaderna. De datadrivna insikter som genereras av ML och DL ger företag möjlighet att fatta välgrundade beslut. Genom avancerad analys och prediktiv modellering kan organisationer få en konkurrensfördel genom att förutse trender och identifiera möjligheter. I personaliseringens era analyserar ML och DL-algoritmer stora datamängder för att förstå kundbeteende. Detta gör det möjligt för företag att skräddarsy produkter, tjänster och marknadsföringsstrategier, vilket i slutändan förbättrar kundnöjdheten och lojaliteten. Från hälso- och sjukvård till tillverkning driver ML och DL innovationer inom produktutveckling. Prediktiv modellering och simulering bidrar till skapandet av banbrytande produkter, vilka möter marknadens utvecklande krav. Namratha Vempaty är för närvarande ledande forskare inom affärsintelligens på en amerikansk organisation, där hon hjälper till med strategier för team över hela USA och EU, Kanada och Indien. Som en tankeledare inom området har Ms. Vempaty aktivt bidragit till implementeringen och utvecklingen av dessa teknologier i olika branscher, vilket talar för sig själv i hennes djupgående analys av branschtrender, vilket ger värdefulla insikter i den transformerande potentialen för ML och DL. Hon har kommit att bli vördad som en av de mer inflytelserika unga ledarna i USA:s landskap av AI & ML. Hennes praktiska erfarenhet och framgångshistorier av strategiska implementeringar av ML och DL i verkliga affärsscenarier tjänar som övertygande exempel på den inverkan dessa teknologier kan ha, och är mycket refererade inom branschen. En av Vempatys anmärkningsvärda bidrag ligger i hennes arbete med AI-förstärkt empowerment genom en omfattande affärsplan och strategiskt ramverk för en företagsutbildningsplattform. I denna banbrytande artikel skisserar hon hur organisationer kan utnyttja avancerade teknologier för att leverera effektfulla och skräddarsydda utbildningslösningar. Genom att kombinera ML-algoritmer med strategiska insikter visar Namratha potentialen för ML att förbättra arbetskraftens kompetens och övergripande prestanda. Vempatys expertis sträcker sig till detaljhandelssektorn, där hon introducerar en robust bildbehandlingsalgoritm för korrekt lagerhantering. Genom tillämpningen av k-means clustering erbjuder hennes forskning ett praktiskt tillvägagångssätt för att automatisera lagerantal i detaljhandelsinställningar. Detta förbättrar inte bara effektiviteten utan exemplifierar också de konkreta fördelarna med att integrera ML i verkliga affärsprocesser. I sin utforskning av AI-drivna lösningar introducerade Vempaty konceptet med AI-drivna antagningschattbotar för att effektivisera studentregistreringsprocessen. Genom att ta hand om vanliga och repetitiva frågor bidrar dessa chattbotar till en mer effektiv och användarvänlig antagningsupplevelse. Denna tillämpning av AI inom utbildningssektorn visar Vempatys engagemang för innovation och effektivitet. Ganska avgörande sträcker sig Vempatys framåtblickande tillvägagångssätt till hälso- och sjukvårdsområdet, där hon utforskar tillämpningen av hybridmaskininlärning i tolkningen av biomedicinska bilder. Detta ännu inte publicerade arbete understryker hennes engagemang för att ta itu med verkliga utmaningar, vilket erbjuder potentiella framsteg inom diagnostisk noggrannhet och patientvård. När hon djupdyker i de etiska övervägandena av AI och ML utforskar Namrathas studie den delikata balansen mellan innovation och ansvar i affärstillämpningar. Med utgångspunkt från hennes omfattande forskning navigerar hon genom det komplexa landskapet av etiskt beslutsfattande i antagandet av AI-teknologier, vilket ger värdefulla insikter för företag som siktar på att gå denna väg ansvarsfullt. Med erkännande av de etiska dimensionerna av AI har Vempatys arbete betonat ansvarsfulla AI-praktiker, vilket säkerställer att företag utnyttjar kraften i ML och DL på ett etiskt ljudligt sätt. Namratha Vempatys arbete visar inte bara den stora potentialen för ML och DL utan också de etiska överväganden som bör ligga till grund för deras implementering över olika affärssektorer. Genom hennes forskning och praktiska tillämpningar gör hon stora framsteg för att forma berättelsen om hur företag kan utnyttja kraften i AI ansvarsfullt för en ljusare och mer innovativ framtid. Sammanfattningsvis, när vi reser in i företagens framtid, är det inte bara en teknologisk uppgradering att omfamna AI utan också en strategisk nödvändighet. De som effektivt integrerar AI i sina verksamheter kommer inte bara att vara säkra på att få en konkurrensfördel utan också bidra till den pågående transformationen av branscher, vilket formar ett mer intelligent, effektivt och hållbart affärslandskap.

Direktlänk Dela SiliconIndia fördjupade 29 november

Göteborgs filmfestival 2024 fokuserar på AI och dess inverkan på filmindustrin

Göteborgs filmfestival 2024 kommer att fokusera på artificiell intelligens (AI) och dess potentiella konsekvenser för filmindustrin. Festivalens konstnärliga ledare, Jonas Holmberg, jämför den nuvarande teknikutvecklingen med atombombens skapande. Han pekar på likheter mellan den ångest som fysikprofessorn Robert Oppenheimer kände över sin uppfinning och den oro som nu finns bland teknikarbetare i Silicon Valley. Festivalen kommer att visa en AI-genererad version av Ingmar Bergmans klassiska film ´Persona´, med Alma Pöysti i huvudrollen istället för Liv Ullmann.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 29 november

AI-reglering diskuteras i Storbritannien, EU och USA

Den 8 november 2023 modererade Neil Robson, partner i Financial Markets and Funds, en panel om den regulatoriska klyftan för artificiell intelligens (AI) i Storbritannien, EU och USA, med fokus på juridiska och efterlevnadsinsikter för kapitalförvaltningsindustrin. Diskussionen belyste olika tillvägagångssätt för AI-reglering. EU föreslår en regelbaserad strategi, medan Storbritannien utforskar hur AI kan integreras i befintliga ramar och USA fokuserar på att begränsa vissa användningar av AI. AI används redan i kapitalförvaltningsindustrin för att upptäcka bedrägerier, efterlevnad och algoritmisk handel. Utmaningar inkluderar potentiell desinformation, brist på klarhet om dokumentbevarande, osäkerhet om ansvar och säkerhetsrisker.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 28 november

Techmiljardärer varnar för risker med AI

Jaan Tallinn, medgrundare till Skype, Elon Musk, Bill Gates och andra techmiljardärer varnar för existentiella risker med AI. Anonyma källor har varnat styrelsen för Open AI om en ny upptäckt inom artificiell intelligens som kan utgöra ett ”hot mot mänskligheten”. Ex-styrelseledamoten Helen Toner har kritiserat Open AI:s säkerhetstänk. Altman, Hassabis och Amodei från ledande AI-företag samt Bill Gates har undertecknat en text om att mildra riskerna med AI. Elon Musk kallar AI för en ”existensiell risk” för mänskligheten och har en plan att kolonisera mars.

Direktlänk Dela Svenska Dagbladet fördjupade 27 november

USA:s långväntade reglering av artificiell intelligens: Har de missat sin chans?

USA:s Vita hus har tillkännagivit en verkställande order för säker, trygg och pålitlig artificiell intelligens (AI). Order kräver att företag informerar den federala regeringen om alla modeller som utgör en allvarlig risk för nationell säkerhet och stöder användningen av AI för cybersäkerhet. Den syftar också till att skydda amerikaner från AI-möjliggjord bedrägeri genom användning av AI-upptäckningsverktyg. Trots detta ser branschexperter EU:s AI-lag som två år före och USA:s reglering av AI som bara början.

Direktlänk Dela IT Pro fördjupade 27 november

Spanien ber EU-medlemsländer om flexibilitet inför AI-lagstiftning

Det spanska ordförandeskapet för EU-rådet har bett medlemsstaterna om flexibilitet inom det känsliga området brottsbekämpning inför ett avgörande politiskt möte för AI-lagen. AI-lagen är en viktig lag för att reglera artificiell intelligens baserat på dess kapacitet att orsaka skada. EU:s beslutsfattare hoppas nå en slutlig överenskommelse vid trilogen den 6 december. Ordförandeskapet föreslår att acceptera förbud mot ospecifika skrapning av ansiktsbilder, känslomässig igenkänning på arbetsplatsen och utbildningsinstitutioner, biometrisk kategorisering för att utläsa känslig data som sexuell läggning och religiösa övertygelser, samt prediktiv polisering för individer.

Direktlänk Dela Euractiv fördjupade 27 november

Qure.ai meddelar att de kommer att integrera sina djupinlärnings- och AI-verktyg i Deepcs AI-plattform, deepcOS. Det strategiska partnerskapet syftar till att förbättra vårdkoordinationsarbetsflöden. Qures AI-lösningar för bröstkommunikation, hjärnkommunikation, bröstradiografi och muskuloskeletal radiografi kommer att integreras sömlöst i deepcOS. Integrationen är utformad för att förbättra noggrannheten i radiologiska fynd, minska missade fynd och effektivisera radiologiska arbetsflödesprocesser. Produkterna kommer att vara tillgängliga för användning i EU och Storbritannien.

AuntMinnie fördjupade 26 november

Artificiell intelligens (AI) kan en dag betraktas som mänsklighetens största uppfinning och kraftfullaste verktyg. Elon Musk, under samtal med Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak vid en AI-säkerhetstoppmöte, uttryckte både hopp och rädsla för AI. Storbritanniens AI-säkerhetstoppmöte gav en försmak av hur regeringar kommer att konkurrera och samarbeta kring AI. Nationer ser redan AI som en väg till ekonomisk tillväxt, militär makt och global inflytande. AI kommer nästan säkert att påverka maktbalansen mellan stater och kan till och med förändra grundläggande egenskaper hos det internationella systemet.

Medium fördjupade 26 november

Tysk fotograf stämmer AI-organisation för upphovsrättsintrång

Den tyska fotografen Robert Kneschke har stämt organisationen LAION för upphovsrättsintrång efter att de utan tillstånd använt hans bilder i en stor databas för att träna generativ AI. Svenska Tecknares ordförande, Josefine Engström, uttrycker oro över att AI-företag kommersialiserar tekniken utan att de ekonomiska framgångarna når upphovspersonerna. LAION hävdar dock att de har rätt att använda Kneschkes bilder, i enlighet med upphovsrättsliga undantag. Svenska tecknare tror att det här blir relevant även för Sverige eftersom den tyska domstolen antagligen kommer att behöva rådfråga EU-domstolen i målet.

Direktlänk Dela Sveriges Television fördjupade 25 november

Tyskt rättsfall kan påverka användningen av upphovsrättsskyddat material i AI-träning

Ett tyskt rättsfall kan bli avgörande för hur upphovsrättsskyddat material får användas i AI-träning. Frågan har uppkommit efter att den tyska fotografen Robert Kneschke stämt organisationen Laion, som levererar data till AI-företaget Stability AI, för att ha använt hans bilder utan tillstånd. Laion hänvisar till undantag i den europeiska upphovsrättslagen gällande text- och datautvinning. Juristen Amanda Ghanbari Lundberg, från Svenska Tecknare, menar att fallet kan få stor påverkan i Sverige, då EU:s upphovsrättslagar skiljer sig från USA:s. Rättsfallet tas upp i domstol i april 2024.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 24 november

OpenAI:s VD, Sam Altman, avlägsnades av företagets styrelse men återvände efter massprotester från personalen. Denna förändring ledde till att styrelsen omorganiserades, med flera medlemmar som lämnade sina poster. Detta har lett till spekulationer om företagets framtid och hur AI-industrin ska styras. Styrelsen hade tidigare en kritisk roll i att hålla företagsledningen i schack, men frågan är nu om de kommer att ha samma makt i framtiden. Situationen har också lett till diskussioner om reglering av AI-företag och huruvida de kan lita på att balansera potentiella risker med en önskan att tjäna pengar.

Wired fördjupade 22 november

Forskare uppmanar till större fokus på AI-säkerhet och reglering

Sören Mindermann, postdoktor vid MILA som arbetar med AI-säkerhet, har uttryckt oro över att stora teknikföretag som IBM förnekar riskerna med AI och lobbyar mot reglering. Han anser att det finns ett växande akademiskt konsensus om behovet av reglering och erkännande av verkliga risker. Mindermann har nyligen publicerat en artikel tillsammans med 22 medförfattare från USA, Kina, EU och Storbritannien, inklusive Geoffrey Hinton, Stuart Russell och Yoshua Bengio. I artikeln uppmanas företag som arbetar med AI-system att tilldela minst en tredjedel av sina resurser för att säkerställa AI-säkerhet och etisk användning.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 22 november

Tekniknyheter: OpenAI utökar ChatGPT, Sam Altman kan återvända till OpenAI, Bing använder GPT-4, EU överens om AI-reglering, Binance VD avgår

1) OpenAI har meddelat att ChatGPT:s röstfunktion nu kommer att utökas till alla användare. Tidigare var ChatGPT:s röstfunktion endast tillgänglig för plusprenumerationsanvändare. 2) OpenAI:s styrelse förhandlar med Sam Altman om hans möjliga återkomst till företaget. Om allt går bra kan Altman återvända som företagets VD redan i slutet av veckan. 3) Microsofts sökmotor Bing kommer snart att använda OpenAI:s senaste stora språkmodell, GPT-4, för att generera AI-genererade bildtexter och söksnuttar för varje enskild webbsida. 4) Tyskland, Frankrike och Italien har nått en betydande överenskommelse om hur AI behöver regleras i framtiden inom EU:s territorium. 5) Binance VD Changpeng Zhao har erkänt sig skyldig i penningtvättsfallet i USA. Som en del av avtalet med den amerikanska domstolen kommer Zhao att avgå som Binance VD och ordförande med omedelbar verkan. Binance har också gått med på att betala en böter på 4,3 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Techpluto fördjupade 22 november

Apple VD Tim Cook ser obegränsade möjligheter med AI men betonar behovet av reglering

Apple VD Tim Cook uttryckte optimism för framtiden för artificiell intelligens (AI), och kallade det livsförändrande med obegränsade möjligheter, men betonade att tekniken behöver regler och skyddsräcken för att förhindra missbruk. Han sa att AI finns i alla Apples produkter trots att företaget inte märker det som sådant. Teknikföretag har investerat tungt i generativ AI sedan lanseringen av OpenAI:s flaggskeppsmodell, GPT-3, förra året. Trots sin optimism uttryckte Cook dock försiktighet och sa att det behövs reglering kring AI. Han nämnde att Apple är försiktigt när det gäller AI och tänker djupt på hur människor kommer att använda sina produkter och om de kan användas av skadliga skäl.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 22 november

EU:s försök att reglera artificiell intelligens (AI) möter oväntat motstånd, medan AI-startupen OpenAI upplever interna konflikter. EU föreslog en lagstadgad AI-lag, men när OpenAI:s ChatGPT introducerades förändrades läget. Frankrike, Tyskland och Italien uttryckte sitt motstånd mot att reglera avancerade AI ChatGPT “foundation models”. I en tvåsidig icke-papper avvisade de tre EU-tunga viktarna parlamentets försök att införa strikta bindande regler. Samtidigt har OpenAI:s styrelse avskedat VD Sam Altman, vilket har lett till rykten om styrelsens motiv. Mer än 700 av OpenAIs 770 anställda har undertecknat ett brev där de säger att de kan lämna företaget om Altman inte återinsätts.

Center for European Policy Analysis fördjupade 22 november

Kanada föreslår ändringar i lag om artificiell intelligens och data

Den 5 oktober skrev Kanadas minister för innovation, vetenskap och industri (ISED) ett brev till stående kommittén för industri och teknologi där han föreslog ändringar i lagen om artificiell intelligens och data (AIDA), som introducerades som en del av lagförslag C-27 i juni 2022. Brevet föreslår ändringar inom följande områden: specificering av roller och skyldigheter för olika aktörer i AI-värdekedjan; klargörande av skyldigheter för generativa AI-system med allmänt syfte, som ChatGPT; definition av systemklasser som skulle anses ha hög inverkan; stärkande och klargörande av rollen som föreslagen AI- och datakommissionär; och anpassning till EU:s AI-lag samt andra avancerade ekonomier.

Direktlänk Dela Norton Rose Fulbright fördjupade 21 november

EU-lagstiftare föreslår kompromiss om AI-lag

EU-lagstiftare som arbetar med AI-lagen har cirkulerat ett möjligt kompromissförslag gällande lagens tillämpning inom brottsbekämpning, ett av de mest känsliga områdena. AI-lagen är ett lagförslag för att reglera artificiell intelligens baserat på dess potentiella skada på människor och deras grundläggande rättigheter. Dragoș Tudorache och Brando Benifei, de två huvudansvariga för lagförslaget, har presenterat en kompromisstext om det känsliga kapitlet om brottsbekämpning. De föreslår bland annat att förbjuda vissa AI-applikationer och bredda kategorin av AI-användning som anses högrisk.

Direktlänk Dela Euractiv fördjupade 21 november

Sam Altman, offentligt ansikte för OpenAI, tvingades plötsligt avgå på grund av bristande ärlighet i sina kommunikationer. Efter att företagets president avgick och personal hotade att följa efter, verkar de som avsatte honom ha ångrat sig. OpenAI utsåg teknikchefen Mira Murati till tillförordnad VD. Över 500 anställda skrev under ett brev där de hotade att sluta om inte Altman återvände. Altman och Greg Brockman, tidigare president för OpenAI, har gått med i ett AI-forskningsteam hos Microsoft. OpenAI anställde Emmett Shear, tidigare chef för Twitch, som Altmans ersättare.

Sky News fördjupade 21 november

Elastisys erbjuder säker drifttjänst för molnapplikationer

Svenska företaget Elastisys erbjuder en drifttjänst med fokus på säkerhet för att möta ökade krav på cybersäkerhet och regeluppföljning för applikationer i molnet. Tjänsten syftar till att frigöra resurser från företag så att de kan fokusera på att utveckla sina tjänster medan Elastisys sköter driften av deras infrastruktur i molnet. Elastisys plattform har inbyggda funktioner för säkerhet och dataskydd, övervakas dygnet runt och hålls uppdaterad av företagets team. Plattformen bygger helt på öppen källkod.

Direktlänk Dela Dagens Industri fördjupade 21 november

Svenskarnas förtroende för AI minskar kraftigt

Enligt en undersökning av Insight Intelligence har svenskarnas förtroende för artificiell intelligens (AI) sjunkit drastiskt. Detta kan bero på fenomenet ´deep fakes´, säger Lukas Berg, VD för analysföretaget. Många känner att de inte längre kan vara säkra på vad som är sant eller falskt. De positiva inställningarna till AI har minskat från 54% 2021 till 35% idag, medan de negativa har ökat från 24% till 32%. Svenskarnas främsta oro är att de inte kommer att kunna skilja mellan sanning och lögn.

Direktlänk Dela TV4 fördjupade 21 november

Microsofts investeringar i OpenAI skakas av interna stridigheter

Microsofts investeringar i OpenAI, ett ledande företag inom generativ AI, har skakats av interna stridigheter. OpenAIs styrelse avskedade nyligen medgrundaren och VD:n Sam Altman och medgrundaren och presidenten Greg Brockman avgick, vilket har lett till osäkerhet och förvirring inom företaget. Microsoft har investerat 13 miljarder dollar i OpenAI under de senaste fyra åren, trots att de inte har någon kontroll över företaget eller en plats i styrelsen. Microsofts VD Satya Nadella försökte utan framgång övertyga OpenAIs styrelse att återanställa Altman och Brockman. Emmett Shear, tidigare Twitch VD, har utsetts till tillförordnad VD för OpenAI. Altman och Brockman har fått positioner på Microsoft för att leda ett nytt ´avancerat AI-team´.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 21 november

ClearFarm-projektet använder AI och sensorer för att övervaka djurvälfärd

ClearFarm-projektet använder sensor- och djupinlärningsteknologier för att effektivt bedöma välfärden hos jordbruksdjur genom hela värdekedjan. Projektet syftar till att skapa en plattform för producenter och konsumenter att övervaka information om djurvälfärd hos grisar och mjölkkor med hjälp av sensorteknik. Plattformen samlar in information om välfärd och miljöpåverkan från mjölkkor och grisar på gården och överför den till molnservrar för analys. ClearFarm har också utvecklat maskininlärningsmodeller för att förutsäga sannolikheten för djursjukdomar och möjliggöra tidig varning.

Direktlänk Dela Innovation News Network fördjupade 21 november

Stora europeiska ekonomier motsätter sig AI-reglering

Frankrike, Tyskland och Italien motsätter sig reglering av de mest kraftfulla typerna av artificiell intelligens (AI), vilket kan påverka EU:s banbrytande lag om AI. De tre länderna blockerar förhandlingar om en kontroversiell sektion i EU:s utkast till AI-lagstiftning för att inte hindra Europas egen utveckling av ´grundmodeller´, AI-infrastruktur som ligger till grund för stora språkmodeller som OpenAI:s GPT och Googles Bard. Regeringstjänstemän hävdar att stränga restriktioner för dessa nya modeller skulle skada EU:s egna mästare i kapplöpningen om att utnyttja AI-teknik. I ett gemensamt dokument föreslår de att självreglera grundmodeller genom företagens löften och uppförandekoder. Detta ställer dem mot europeiska lagstiftare som vill begränsa grundmodeller. Förhandlingarna om AI-lagen kan till och med komma att upphöra helt.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 20 november

OpenAI:s VD Sam Altman avskedas, Microsoft anställer honom för ny AI-forskningsenhet

Sam Altman, VD för OpenAI, avskedades överraskande på fredagen, vilket utlöste en dramatisk händelse i Silicon Valley. OpenAI, företaget bakom AI-chattboten ChatGPT, var i förhandlingar om en finansieringsrunda som skulle ha värderat företaget till 80 miljarder dollar. Altman, som var en synonym till framgången med ChatGPT, avskedades eftersom han inte var konsekvent ärlig i sin kommunikation med styrelsen. Hans interimistiska efterträdare som VD, Emmett Shear, medgrundare av streamingplattformen Twitch, sa att avskedandet inte berodde på någon oenighet om säkerheten. Microsoft, OpenAI:s största investerare, försökte återinsätta Altman, ett drag som stöddes av OpenAIs personal. På måndagen meddelade Microsoft att de har anställt Altman och hans nära kollega, före detta OpenAI-presidenten Greg Brockman, för att leda en ny avancerad AI-forskningsenhet.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 20 november

Windows Copilot kommer officiellt till Windows 10

Microsoft har bekräftat att Windows 11:s AI, Copilot, kommer att lanseras på Windows 10, till glädje för användare som inte kan uppgradera sina system till den senaste versionen av Microsofts operativsystem. Stödet för Windows 10 fortsätter att planeras fram till den 14 oktober 2025. Copilot är för närvarande inte tillgänglig i Europa på grund av den digitala marknadslagen, men det förväntas bli tillgängligt i början av 2024. Användare utanför EU kan dock aktivera Copilot på Windows 10 genom att följa vissa steg, inklusive att ha en viss version av Windows 10 och nedladdning av en specifik uppdatering.

Direktlänk Dela SoftZone fördjupade 20 november

År 2017 besegrades världsmästaren i Go, Lee Sedol, av en maskin - AlphaGo, skapad av Google-ägda DeepMind. Sedols reaktioner under spelet speglar människans förvåning och utmaning inför framväxten av AI-chatbotar som ChatGPT. Sara Hooker, framstående forskare och grundare av Cohere For AI, menar att 2023 var året då AI:s språkliga framsteg nådde allmänheten och markerade början på vår förståelse för hur man använder tekniken på ett meningsfullt och ansvarsfullt sätt. Hon jämför det med framväxten av internet och mobiltelefoner. AI:s framsteg har dock även skapat en miljö av digital hysteri, enligt filosofen Daniel Innerarity. Företag som Alphabet (Google), Meta och Microsoft vill att AI ska garantera deras oändliga tillväxt och har varit ivriga att erövra spelplanen. Men detta kräver människans fascination för tekniken. AI:s förmåga att tala med känslor har fångat global uppmärksamhet och övertygat världsledare om att problemet - eller revolutionen - kräver brådskande åtgärder. President Joe Biden har redan publicerat sitt lagstiftningsramverk för USA, medan EU vill ha regler klara till slutet av året. Det finns dock en oro att stora teknikföretag vill införa regler för att förhindra att nya konkurrenter dyker upp, eftersom de skulle belastas av ett strängare regulatoriskt ramverk.

El País fördjupade 20 november

Globala framsteg för att reglera AI: senaste stegen

Artificiell intelligens (AI) utvecklas snabbt och stör regeringars försök att reglera tekniken. Australien planerar regler för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI. Storbritannien har tredubblat sin finansiering för ´AI Research Resource´ till 300 miljoner pund. Kina har infört tillfälliga regler och är redo att öka samarbetet kring AI-säkerhet. EU planerar regler och tre länder har kommit överens om hur AI bör regleras. Frankrike, Italien, Japan, Polen och Spanien undersöker möjliga brott. USA planerar att lansera ett AI-säkerhetsinstitut.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 20 november

Stora EU-länder pressar på för uppförandekoder i AI-regelboken

De tre största EU-länderna, Frankrike, Tyskland och Italien, pressar på för uppförandekoder utan initiala sanktionsregimer för grundmodeller snarare än föreskrivna skyldigheter i AI-regelboken, enligt ett icke-papper. AI-lagen är en flaggskeppslagstiftning för EU för att reglera artificiell intelligens baserat på dess kapacitet att orsaka skada. Förhandlingarna om världens första heltäckande AI-lag har störts av uppkomsten av ChatGPT, en mångsidig typ av AI-system. Frankrike, som fick stöd från Tyskland och Italien, motsatte sig reglering av grundmodeller. De tre länderna argumenterar för att reglera allmänna AI-system som kan vara tillgängliga för specifika tillämpningar snarare än grundmodeller.

Direktlänk Dela Euractiv fördjupade 19 november

Tyskland, Frankrike och Italien överens om reglering av artificiell intelligens

Tyskland, Frankrike och Italien har enats om hur artificiell intelligens (AI) ska regleras i framtiden, enligt ett gemensamt dokument. De tre regeringarna förespråkar bindande frivilliga åtaganden för både stora och små AI-leverantörer inom EU. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och EU-rådet förhandlar för närvarande om hur blocket ska positionera sig inom detta nya område. I dokumentet anges att reglerna för uppförande och transparens bör vara bindande för alla. Om överträdelser av uppförandekoden identifieras efter en viss tid kan ett sanktionssystem upprättas.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 18 november

Reglering av AI: Hur olika länder och regioner hanterar risker och innovation

AI kan både bidra till innovation och utgöra risker, som att kränka privatlivet, automatisera jobb och sprida desinformation. Därför finns det behov av reglering av AI. EU:s AI-akt syftar till att minska potentiella risker och främja entreprenörskap och innovation inom AI. Den förbjuder AI-verktyg som anses ha oacceptabla risker och begränsar starkt högrisk-AI. Bletchley-deklarationen i Storbritannien är ett uppmaning till utveckling av reglering genom internationellt samarbete. USA och Kina dominerar den kommersiella AI-landskapet och försöker få fotfäste inom reglering. Framtida regleringsinsatser bör involvera allmänheten och lära av redan reglerade industrier.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 18 november

IT-säkerhet fortsätter att vara en central fråga inför 2024

Säkerhet inom IT och teknik fortsätter att vara en central fråga inför 2024. Enligt IT-säkerhetskonsult Åsa Schwarz blir programvaror som hackare använder allt mer sofistikerade och svårare att genomskåda, vilket kräver att användare är mer vaksamma än någonsin. Samtidigt ser säkerhetskonsulten Karl Emil Nikka ett växande problem med så kallade polymorfiska skadeprogram, som döljer sig för vanliga antivirusprogram genom att ständigt ändra sin kod. Dessutom har framväxten av AI-chattbotar skapat en risk att oavsiktligt dela personuppgifter och annan känslig information, både med företagen som driver AI-bottarna och med internet i stort.

Direktlänk Dela PC för Alla fördjupade 15 november

Grönt vätgasbolag Plug Power riskerar konkurs

Grönt vätgas- och bränslecellstillverkaren Plug Power har meddelat att företaget riskerar att gå i konkurs. Följaktligen sjönk företagets aktiekurs från en historiskt låg nivå till en något lägre nivå. Andra bränslecellsföretag som Ballard Power och FuelCell Energy påverkades också av nyheten. Alla tre företagens aktier har sjunkit i värde under de senaste veckorna. Enligt Boston Consulting Group kommer priset på vätgas per kilogram att förbli mycket högt fram till 2030.

Direktlänk Dela CleanTechnica fördjupade 15 november

Australienska hamnar drabbade av cyberattack och AI-företag ansluter sig till Christchurch Call to Action

Australiens största leverantör av leveranskedjor, DP World, drabbades av en cyberattack vilket ledde till att landoperationer i hamnarna i Sydney, Melbourne, Fremantle och Brisbane stängdes ner. DP World kopplade proaktivt från sitt IT-nätverk. Det är oklart om angriparna använde ransomware eller CitrixBleed. Frakttransporter sitter fast i hamnen, men fartyg som redan har ankrat kan lossa last. AI-företagen OpenAI och Anthropic, samt Discord och Vimeo, har anslutit sig till Christchurch Call to Action, ett initiativ för att bekämpa spridningen av terroristinnehåll online.

Direktlänk Dela CISO Series fördjupade 14 november

Linköpings universitet leder EU-projekt för att utveckla språk-AI

Linköpings universitet ska leda projektet TrustLLM, en EU-satsning för att skapa en pålitlig språkmodell för germanska språk. Modellen ska tränas på svenska, danska, isländska, tyska och holländska. Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid universitetet, är en av ledarna för projektet. ´Vi vill utforska olika metoder för att göra språk-AI mer pålitlig´, säger Heintz.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 13 november

Microsofts Bing och OpenAI-partnerskap har inte lyckats öka marknadsandelen

Trots att Microsofts sökmotor Bing är Googles största konkurrent, har dess marknadsandel minskat under det senaste året, enligt StatCounter. Detta trots att Microsofts partnerskap med OpenAI skapade stor hype och till och med påverkade Googles aktiekurs. Microsoft har integrerat ChatGPT:s människolika chattbot i nästan alla sina produkter, men Bing har inte lyckats leverera på löftet om att spara tid för användarna genom att återanvända innehåll från webben. Dessutom har Microsoft Edge bara lyckats stjäla 1% av Googles Chrome webbläsarandel, vilket fortfarande är en droppe i havet med bara 5,5% marknadsandel.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupade 13 november

Amazon döms att betala 46,7 miljoner dollar för patentintrång, G7 publicerar uttalande om digital konkurrens

En Delaware-jury har bestämt att Amazon måste betala 46,7 miljoner dollar till VB Assets för att ha intrångit i flera patent som täcker taligenkänning och språkbearbetningsteknik. G7-medlemmar publicerade ett uttalande om digital konkurrens, med åtaganden för att hantera problem kring framväxande teknologier som AI. Arvingarna till fotbollsikonen Diego Maradona vann en varumärkesstrid mot hans tidigare advokat. OpenAI meddelade att det kommer att betala kostnaderna för rättsprocesser kopplade till upphovsrättsintrång. Nike har stämt New Balance och Skechers för patentintrång. Värdet på musikupphovsrätt översteg 40 miljarder dollar 2022.

Direktlänk Dela IPWatchdog fördjupade 10 november

90% av internetinnehåll kan vara AI-genererat inom 3 år

Enligt en rapport från Europol kan 90 procent av allt innehåll på internet vara genererat av AI inom tre år. Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Bonnier News, diskuterade detta under en föreläsning i Gävle. Han jämförde introduktionen av chatroboten Chat GPT med internets födelse och lanseringen av iPhone. Nio stora företag, inklusive Amazon, Google, Facebook, Microsoft, IBM, Apple, Tencent, Baidu och Alibaba, står för 95 procent av investeringarna i AI. Jönsson påpekade att utvecklingen av AI innebär potentiella problem med upphovsrätt och spridning av felaktig information.

Direktlänk Dela Arbetarbladet fördjupade 10 november

Storbritannien leder internationellt genombrott för AI-säkerhet

Under UK AI Safety Summit förra veckan tog Storbritannien ledningen för att minska riskerna och säkra större fördelar från artificiell intelligens (AI). Mötet, som värd var premiärminister Rishi Sunak, samlade högre regeringstjänstemän, ledare för stora AI-företag och civilsamhällets ledare för att lägga grunden för ett internationellt AI-säkerhetsregime. Resultatet var ett gemensamt åtagande av 28 regeringar och ledande AI-företag att utsätta avancerade AI-modeller för en rad säkerhetstester innan de släpps. Dessutom tillkännagavs inrättandet av ett nytt brittiskt AI-säkerhetsinstitut och en stor satsning på regelbundna, vetenskapsledda bedömningar av AI-förmågor och säkerhetsrisker.

Direktlänk Dela Carnegie Endowment for International Peace fördjupade 9 november

Australien ansluter sig till globala initiativ för säker och etisk AI-utveckling

Australiens minister för industri och vetenskap, Ed Husic, har meddelat att Australien har undertecknat nya globala initiativ för att uppmuntra säker, etisk och ansvarsfull utveckling av artificiell intelligens (AI). Australien, tillsammans med EU och 27 andra länder, inklusive USA, Storbritannien och Kina, undertecknade Bletchley-deklarationen. Deklarationen bekräftar att AI ska utformas, utvecklas, implementeras och användas på ett säkert, människocentrerat, pålitligt och ansvarsfullt sätt. Deklarationen undertecknades vid AI Safety Summit som Storbritanniens regering anordnade denna vecka.

Direktlänk Dela Technology Decisions fördjupade 9 november

Internationella toppmötet för artificiell intelligens 2023 startar i Bryssel

Det internationella toppmötet för artificiell intelligens 2023 har just inletts i Bryssel. Mötet syftar till att hitta svar på många av de frågor som rör globalt regleringssamarbete kring AI och vad det kommer att innebära i praktiken. Toppmötet arrangeras av Forum Europe och presenteras av Cameron Kerry och Joshua Meltzer från The Brookings Institution och Andrea Renda från Centre for European Policy Studies. Under dagen kommer experter, ledare och beslutsfattare att diskutera och hitta lösningar på hur man kan stärka internationellt samarbete, bygga ansvarsfull AI och prioritera samarbete om forskning och utveckling.

Direktlänk Dela Euronews fördjupade 8 november

Adobe anklagas för att sälja AI-genererade bilder om Israel-Palestina-konflikten

Adobe anklagas för att sälja konstgjorda bilder om Israel-Palestina-konflikten genom sin bildtjänst Adobe Stock. Bilderna, som rapporteras vara fotorealistiska, kritiseras för att de kan bidra till spridningen av falsk information om den pågående humanitära krisen i Gaza. Enligt en rapport används dessa AI-genererade bilder över internet utan att det anges att de realistiska fotografierna är falska. Adobe har nyligen tillåtit användarna att skicka in och sälja AI-bilder genom Adobe Stock, förutsatt att bilderna avslöjas som ´genererade med AI´.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 7 november

Konstnärer oroar sig för artificiell intelligens stjäl deras verk

Artificiell intelligens (AI) utgör ett hot mot upphovsrätten, enligt flera konstnärer som anklagar teknologin för att stjäla deras verk. Skådespelarna Stephen Fry och Scarlett Johansson har offentligt uttryckt sin indignation över hur deras röster och bilder har använts utan tillstånd. EU förbereder lagstiftning för att göra AI mer rättvis, inklusive inom det kreativa området, som planeras träda i kraft mellan 2024 och 2025. Frågan om AI stjäl konstnärers verk diskuteras allt mer i ateljéer, studior och parlament.

Direktlänk Dela El País fördjupade 6 november

AI:s framväxt inom hälso- och sjukvården: Etiska överväganden och utmaningar

Artificiell intelligens (AI) har på senare år integrerats allt mer i hälso- och sjukvården, vilket representerar ett banbrytande skifte i hur sjukdomar diagnostiseras, behandlas och hanteras. AI har potential att revolutionera sjukvårdssektorn genom att använda avancerade algoritmer och maskininlärningstekniker för att erbjuda nya möjligheter inom dataanalys, kliniskt beslutsfattande och personliga behandlingsalternativ. Men med ökad användning av AI inom sjukvården kommer etiska frågor att uppstå och bli allt viktigare. Till exempel, frågor som rör datasekretess och säkerhet, potentiella snedvridningar i AI-algoritmer, problemet med att upprätthålla patientautonomi och informerat samtycke, hur sjukvårdspersonalens professionella ansvar kan behöva anpassas och vilka regler och riktlinjer som behöver etableras för att säkerställa att användningen av AI inom sjukvården förblir etisk.

Direktlänk Dela AZoM.com fördjupade 6 november

Vita huset vill veta vilka som använder AI-kluster och tränar stora språkmodeller

USA:s president Joe Biden har undertecknat en exekutiv order som kräver att operatörer av AI-kluster och modeller som överstiger vissa tröskelvärden rapporterar sina aktiviteter till regeringen. Kravet gäller endast de allra största ML-företagen och infrastrukturleverantörerna. Administrationen vill veta om utvecklingen av potentiella dubbelanvändningsmodeller, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda dem och vilka steg som tas för att förhindra missbruk. Vita huset vill också veta vilka företag som äger, planerar att äga eller bygger storskaliga AI-kluster, samt omfattningen av den utplacerade beräkningskraften och placeringen av anläggningarna.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 5 november

Föråldrade system hotar cybersäkerheten inom uppkopplad industri

Maskiner och industriprocesser blir allt mer uppkopplade, vilket ökar risken för cyberattacker mot företag och samhällskritisk infrastruktur. Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director på OT-säkerhetsexperten TXOne, menar att det är nödvändigt att förbättra säkerheten för dessa system. Han påpekar att många system fortfarande använder föråldrade tekniker och operativsystem, vilket gör dem sårbara för cyberattacker. En attack kan få allvarliga konsekvenser, både ekonomiskt och fysiskt, och kan till och med lamslå hela produktionen. TXOne specialiserar sig på OT-säkerhet och strävar efter att skydda industriella och infrastrukturella processer från cyberhot.

Direktlänk Dela Dagens Industri fördjupade 5 november

ChatGPT, OpenAI:s AI-textgenererande chatbot, har blivit en global sensation. Den kan skriva uppsatser, kod och mer, vilket ökar produktiviteten dramatiskt. Stora varumärken experimenterar nu med den för att generera reklam- och marknadsföringskopior, bland annat. OpenAI investerar också kraftigt i den. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAI:s laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Dessutom har OpenAI nyligen anslutit ChatGPT till internet för alla användare. Med integrationen av DALL-E 3 kan användare också generera både textuppmaningar och bilder direkt i ChatGPT.

TechCrunch fördjupade 3 november

AI-utvecklare överens om att samarbeta med regeringar för att testa och hantera risker

Under den andra och sista dagen av Storbritanniens toppmöte om artificiell intelligens (AI) kom ledande utvecklare överens om att samarbeta med regeringar för att testa nya gränsmodeller innan de lanseras och hjälpa till att hantera risker snabbt. Brittiska premiärministern Rishi Sunak sa att USA, EU och andra likasinnade länder också var överens om att modellerna skulle genomgå noggrann utvärdering före och efter skapandet. Yoshua Bengio, känd som gudfadern till AI, kommer att hjälpa till att förbereda en ´state of science´-rapport för att skapa en gemensam förståelse för de kommande förmågorna och riskerna. Sunak har tidigare kritiserats för att bjuda in Kina, trots att många västerländska regeringar har dragit ned på sitt tekniska samarbete med Beijing, men han anser att alla AI-säkerhetsinsatser bör inkludera huvudaktörerna.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 3 november

Storbritannien tillkännager AI-säkerhetstestningsplan, Kina inte undertecknat

Den brittiska regeringen har tillkännagivit en överenskommelse inom teknikindustrin som den hävdar kommer att utforma en plan för säkerhetstestning av AI. Med olika typer av AI som regelbundet byggs in i konsument- och företagsinriktad programvara, har utvecklare kommit överens om att regeringar har en roll i att övervaka extern säkerhetstestning av AI-modeller. Australien, Kanada, EU, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Sydkorea har alla skrivit under överenskommelsen, även om Kina, som gör stora investeringar i AI, inte var en undertecknare, även om det deltog i denna veckas brittiska AI Safety Summit. Regeringarna förklarade också en ´gemensam ambition´ att investera i offentlig sektors kapacitet för testning och annan säkerhetsforskning, och att dela resultaten med andra nationer.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 3 november

AI-regleringar: USA:s och Storbritanniens initiativ

President Joe Biden har utfärdat en exekutiv order om säker, säker och pålitlig utveckling och användning av artificiell intelligens (AI), medan Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak har undertecknat ett 28-länders avtal för internationellt samarbete för att utveckla AI ansvarsfullt. Biden planerar att uppmuntra fördelarna med AI samtidigt som han kontrollerar dess negativa sidor genom att skapa nya kommittéer, arbetsgrupper, styrelser och arbetsstyrkor. Sunaks Bletchley-förklaring framstår som ett uttryck för goda avsikter, men specificerar inte några åtgärder som ska vidtas.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 3 november

Experter ifrågasätter EU:s förmåga att förhindra AI-marknadsdominans

Konstgjord intelligens (AI) är nästa område för marknadskoncentration inom internetteknik, men experter tror att EU:s nya regleringsverktyg kanske inte passar för att förhindra missbruk av marknadsdominans. EU:s beslutsfattare förväntas snart slutföra AI-lagen, en lagstiftning för att reglera AI baserat på dess potential att orsaka skada. Diskussioner om AI-lagen har dock störts av framväxten av ChatGPT och liknande modeller. Kris Shrishak, senior fellow vid Irish Council for Civil Liberties, menar att Big Tech utnyttjar sin marknadsmakt inom molntjänster för att få en dominerande position på AI-marknaden. Detta har pågått länge, enligt Shrishak. Dessutom pekar Max von Thun, Europadirektör för Open Markets Institute, på att ledande AI-företag samarbetar med teknikjättar utan inblandning från konkurrensmyndigheter, som i fallet med OpenAI och Microsoft samt Anthropic och Amazon. Samtidigt menar Sebastiano Toffaletti, generalsekreterare för Digital SME Alliance, att det skulle vara mer effektivt att replikera DMA: s systemiska tillvägagångssätt specifikt för grundmodeller.

Direktlänk Dela Euractiv fördjupade 3 november

Utmaningar och potential med AI inom hälso- och sjukvård

Trots att över 500 AI-verktyg har godkänts av USA:s FDA, är deras användning av läkare fortfarande begränsad på grund av skepticism kring deras effektivitet. Hälso- och sjukvårdsteknikföretaget Kry har integrerat AI i sina tjänster, vilket har lett till en 20% ökning av kliniker effektivitet. AI används för att hantera icke-medicinska administrativa uppgifter, vilket frigör motsvarande 10 000 extra patientbesök per månad. Men för att AI ska få en större roll inom hälso- och sjukvården behövs en solid rättslig ram. EU utvecklar förslaget till AI-lag, som skulle klassificera AI-system enligt risk och fastställa skyldigheter för leverantörer och användare.

Direktlänk Dela Innovation Origins fördjupade 3 november

Jämförelse mellan generativa AI-modeller: Google Bard, ChatGPT-3.5 och ChatGPT-4

Generativa AI-modeller har sett en snabb tillväxt inom Big Tech-industrin, främst katalyserad av OpenAIs introduktion av ChatGPT-3 den 30 november 2022. Google har utvecklat en liknande teknik kallad LaMDA, men efter framgången med ChatGPT släppte Google sin första publika chatbaserade generativa modell, Bard. En jämförelse mellan ChatGPT-3.5, ChatGPT-4 och Bard visar att GPT-4 leder med sin avancerade förmåga att hantera längre konversationer. När det gäller att sammanfatta texter och ge köprekommendationer presterar alla tre modellerna bra, men Bard och GPT-4 har fördelar tack vare sina webbläsarfunktioner. Däremot är GPT-4 överlägsen när det gäller att rekommendera Excel-formler och planera turistresor. Slutligen, när det gäller att vägleda genom processen att anmäla sig till ett doktorandprogram i USA, erbjuder GPT-4 den mest omfattande vägledningen.

Direktlänk Dela Android Police fördjupade 3 november

Nationella och internationella styrorgan tar steg för att reglera AI-verktyg

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) såsom Microsoft-stödda OpenAI´s ChatGPT komplicerar regeringars försök att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Här är de senaste stegen som nationella och internationella styrorgan tar för att reglera AI-verktyg: AUSTRALIEN * Planerar regleringar för att förhindra spridning av barnsexuellt missbrukssmaterial skapat av AI. STORBRITANNIEN * Planerar regleringar och kommer att tredubbla sin finansiering för ´AI Research Resource´. KINA * Har implementerat tillfälliga regler. EUROPEISKA UNIONEN * Planerar regleringar och närmar sig ett bredare avtal om den banbrytande AI-lagen. FRANKRIKE * Utreder möjliga överträdelser. G7 * Söker input på regler. ITALIEN * Utreder möjliga överträdelser. JAPAN * Utreder möjliga överträdelser. POLEN * Utreder möjliga överträdelser. SPANIEN * Utreder möjliga överträdelser. FÖRENTA NATIONERNA * Planerar regleringar. USA * Söker input på regler.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 3 november

Stora AI-företag går med på säkerhetstester för AI-modeller

Stora AI-företag och länder har undertecknat en överenskommelse vid AI Safety Summit om att låta myndigheter granska AI-modeller ur säkerhetssynpunkt innan de blir offentliga. Överenskommelsen är dock inte juridiskt bindande. Bland företagen finns Open AI, Google Deep Mind, Anthropic, Amazon, Mistral, Microsoft och Meta. Länder som EU, USA och Storbritannien har också skrivit under. Kina, som deltog i toppmötet, är inte en del av överenskommelsen.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 3 november

Nya initiativ för att minska risker med AI

USA:s president Joe Biden har undertecknat en presidentorder som kräver att stora AI-modeller säkerhetstestas innan de släpps ut på marknaden. 28 länder, inklusive Kina och USA, har enats om att samarbeta kring risker med AI vid ett AI-säkerhetsmöte i Storbritannien. EU-förordningen AI Act förhandlas just nu i Bryssel. FN planerar att skapa ett särskilt organ för AI och har bildat ett expertorgan för artificiell intelligens med 38 experter, inklusive Virginia Dignum från Umeå universitet. Dignum betonar att reglering av AI bör baseras på mänskliga rättigheter och utformas genom en demokratisk process.

Direktlänk Dela Forskning & Framsteg fördjupade 3 november

USA och Kina möts för att diskutera internationella regler för AI på Bletchley Park

På den historiska platsen Bletchley Park i Storbritannien samlades höga representanter från USA och Kina för första gången för att diskutera internationella regler för artificiell intelligens (AI). Båda länderna var bland de 28 som skrev under ”Bletchley-deklarationen”, ett avtal om att arbeta tillsammans med säkerhetsstandarder för att förhindra att AI-system vänder sig mot mänskligheten. Trots diplomatiska framgångar finns det tecken på att världens stora makter kämpar om positionen att vara ledande när det gäller att sätta reglerna för hur AI ska utvecklas.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 3 november

Storbritanniens premiärminister tillkännager överenskommelse för att testa AI-modeller

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak tillkännagav en ny överenskommelse under en tvådagars konstgjord intelligens (AI) toppmöte på Bletchley Park. I överenskommelsen, som undertecknats av Australien, Kanada, EU, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Singapore, USA och Storbritannien, kommer åtta ledande teknikföretags AI-modeller att testas innan de släpps. De åtta företagen är Amazon Web Services, Anthropic, Google, Google DeepMind, Inflection AI, Meta, Microsoft, Mistral AI och Open AI. Sunak tillkännagav också ytterligare detaljer om en överenskommelse för att inrätta en internationell rådgivande panel om framstående AI-risker.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 2 november

Världsledare samlas för att diskutera AI:s framtid

USA:s vicepresident Kamala Harris är i Storbritannien för att diskutera artificiell intelligens (AI). Världens politiska ledare har samlats för att diskutera hur AI ska utvecklas i framtiden, med nya riktlinjer och direktiv från USA och G7-länderna. Ledare från USA, Kina och EU har också samlats i Storbritannien för att diskutera de potentiella positiva och negativa effekterna av AI. Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak menar att AI kan förbättra både ekonomin och samhället.

Direktlänk Dela Svenska Dagbladet fördjupade 2 november

AI kan utgöra en risk i samma skala som en pandemi eller kärnvapenkrig, varnar Rishi Sunak

Artificiell intelligens (AI) kan utgöra en risk för mänskligheten i samma skala som en pandemi eller kärnvapenkrig, varnar Rishi Sunak när världsledare samlas på Bletchley Park för att diskutera hur man kan reglera industrin. Sunak hoppas få överenskommelse från regeringar, inklusive USA, EU, Japan och Kanada, om hur länder kan samarbeta för att testa säkerheten för AI-verktyg innan de släpps. Sunak kommer att träffa Kamala Harris, USA:s vicepresident, på toppmötet och kommer att hålla diskussioner med Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, och Georgia Meloni, Italiens premiärminister.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 2 november

AlgosOne.ai introducerar nästa generations AI-drivna handelslösning

AlgosOne.ai har introducerat en nästa generations AI-drivna handelslösning som använder generativ AI-modellering och djupa neurala nätverk för att analysera omfattande datamängder och förutse prisrörelser på olika finansmarknader. Med varje genomförd handel förbättrar AlgosOne.ai sina marknadsprognoser, vilket gör det möjligt för alla, oavsett tidigare erfarenhet, att investera som en erfaren professionell. Plattformen kräver en minsta insättning på bara 300 dollar. AlgosOne.ai har en EU-utfärdad licens för att tillhandahålla finansiella tjänster, inklusive kryptovalutahandel.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 2 november

Storbritanniens Sunak leder samtal om AI-säkerhet på toppmöte

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak kommer att träffa representanter från USA, EU och FN för att diskutera de steg som behövs för att säkra AI, efter att han säkrat Kinas stöd för en internationell insats för att hantera riskerna med tekniken. Sunak leder samtal på den slutliga dagen av den första konferensen om AI-säkerhet på Bletchley Park i England innan ett samtal med teknikmiljardären Elon Musk i centrala London. Fokus kommer att ligga på ´likasinnade´ länder och företag som OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Microsoft, Meta och xAI. De kommer att diskutera planen för statligt stödda tester och utvärderingar av AI-modeller innan de släpps.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 2 november

AI-reglering i fokus i USA, Storbritannien och EU

Det har varit en stor vecka för AI-reglering, eller åtminstone idén om det. USA:s president Joe Bidens administration publicerade en exekutiv order om ´säker, säker och pålitlig utveckling och användning av artificiell intelligens´. Samtidigt öppnade den brittiska regeringen en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet på Bletchley Park. Rishi Sunak, premiärministern, sa att AI kommer att medföra förändringar ´lika långtgående som den industriella revolutionen, elektricitetens ankomst, eller internets födelse´. Europeiska unionen har försökt driva fram AI-lagstiftning som den har arbetat på i mer än två år. AI och dess potentiella risker och fördelar är högst upp på många agendor samtidigt.

Direktlänk Dela Columbia Journalism Review fördjupade 2 november

Globala regleringar försöker reglera artificiell intelligens

Framsteg inom artificiell intelligens (AI) komplicerar regeringars försök att skapa lagar som styr teknologins användning. Australien planerar att tvinga sökmotorer att skapa nya koder för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI. Storbritannien kommer att tredubbla sin finansiering till ´AI Research Resource´ och kommer att inrätta världens första AI-säkerhetsinstitut. Kina har infört tillfälliga regler och är redo att öka samarbetet kring AI-säkerhet. EU planerar att införa nya AI-regler. Frankrike, Italien, Polen, Spanien och Japan utreder möjliga överträdelser. G7 söker input på regler och FN planerar regler.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 2 november

Kina, USA och EU samarbetar för att säkra artificiell intelligens

Kina har gått med på att samarbeta med USA, EU och andra länder för att gemensamt hantera riskerna med artificiell intelligens (AI) vid ett brittiskt toppmöte. Mer än 25 länder, inklusive USA och Kina, samt EU, undertecknade en ´Bletchley-deklaration´ som uppmanar länder att samarbeta och etablera en gemensam tillsynsstrategi. Deklarationen fokuserar på att identifiera gemensamma risker och bygga vetenskaplig förståelse för dem, samtidigt som man utvecklar tvärnationella policyer för att mildra dem. Wu Zhaohui, Kinas vice vetenskaps- och teknikminister, meddelade att Peking är redo att öka samarbetet kring AI-säkerhet.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade 2 november

Kamala Harris tar ledningen i global AI-styrning, Storbritannien halkar efter

USA:s vicepresident Kamala Harris har lagt fram sin vision för hur världen bör styra artificiell intelligens (AI), i samband med att Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak inledde en AI-händelse i Bletchley Park. Harris uppmanade det internationella samfundet att fokusera på hela spektrumet av risker med AI, inklusive befintliga hot som snedvridning och diskriminering. Harris talade för att USA:s sätt att närma sig AI bör vara förebilden för varje land, inklusive Storbritannien. Storbritannien anses ligga efter EU, Kanada och nu USA i att införa konkreta regler kring AI.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 1 november

Internationell överenskommelse om risker med artificiell intelligens

Storbritannien, USA, EU och Kina har alla godkänt att artificiell intelligens (AI) utgör en potentiellt katastrofal risk för mänskligheten, i den första internationella förklaringen som hanterar den snabbt framväxande tekniken. 28 regeringar anslöt sig till den så kallade Bletchley-deklarationen under den första dagen av AI-säkerhetstoppmötet, som värd av den brittiska regeringen. Länderna kom överens om att samarbeta om forskning om AI-säkerhet, trots tecken på att USA och Storbritannien konkurrerar om att ta ledningen över utvecklingen av nya regler.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 1 november

SAS Institute Inc. inför styrmodell för etiska frågor kring AI

Generativ artificiell intelligens (AI) är ett hett ämne inom teknik just nu, med etiska frågor som en stor del av diskussionen. SAS Institute Inc. har infört en styrmodell för att hantera dessa frågor, med fokus på AI-övervakning. Reggie Townsend, vice VD för dataetik på SAS, diskuterade vikten av styrning och etisk granskning i AI-utveckling, samt de rättsliga och tekniska utmaningar som är förknippade med gen AI. Han betonade att det är viktigt att människor är involverade i processen tidigt, långt innan den första koden skrivs. Townsend påpekade också att olika länder närmar sig AI på olika sätt, med USA och EU som har sina egna metoder.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 1 november

Teknikpanik kring AI kan få allvarliga konsekvenser

Teknikpanik, som tidigare kring millenniebuggen och genmodifierade växter (GMO), kan få allvarliga konsekvenser, skriver Mathias Sundin. Nu är det artificiell intelligens (AI) som står i skottgluggen. Flera öppna brev kräver pauser och moratorium för AI, och världsledare samlas till en AI Safety Summit på initiativ av Storbritanniens premiärminister, Rishi Sunak. Sundin varnar för att hårda AI-regleringar kan bromsa viktig utveckling, exempelvis inom biologi, medicin och klimatinnovationer. Han menar att regleringar bör baseras på konkreta skador och inte på gissningar.

Direktlänk Dela Expressen fördjupade 1 november

De fem största AI-trenderna för 2024

De fem mest betydande AI-trenderna som kommer att omforma vår värld 2024 har identifierats. På femte plats kommer Quantum AI, som förväntas revolutionera datahantering. På fjärde plats finns AI-lagstiftning, med ledande nationer som Kina, EU, USA och Indien som arbetar med att utforma omfattande AI-policyer. Den tredje trenden är etisk AI, med ett ökat fokus på transparens och rättvisa. På andra plats kommer förstärkt arbete, där AI ses som en värdefull allierad inom många yrken. Den främsta trenden är nästa generation av generativ AI, där AI-system kan skapa komplexa berättelser och musiksymfonier.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 1 november

AI-reglering diskuteras av västerländska regeringar

Vita huset har publicerat en verkställande order om artificiell intelligens (AI), från finansiering av nya former av tekniken till att knäcka ner på potentiella missbruk. Samma dag meddelade G7-gruppen en separat, icke-bindande lag för att begränsa så kallad generativ AI. Samtidigt håller Storbritannien en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet, med gäster som USA:s vicepresident Kamala Harris och Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen. EU arbetar också på att utforma sina nya lagar, som förväntas bli klara till nästa december. Dessa händelser understryker att västerländska regeringar fortfarande kämpar för att positionera sig i den teknologiska kapplöpningen.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 31 oktober

USA positionerar sig som global ledare inom AI-policy

Efter att Vita huset släppte sin efterlängtade exekutiva order om ´Säker, säker och pålitlig´ AI, diskuterar experter USA:s position inom global AI-policy. Merve Hickok, ordförande för det oberoende ideella centret för AI och digital policy, kallade veckan för ´Världscupen´ för AI-policy. Caitlin Fennessy, vice ordförande och chefskunskapschef för International Association of Privacy Professionals (IAPP), och Florian Douetteau, medgrundare och VD för AI-unicorn Dataiku, uttryckte att USA positionerar sig för att leda global AI-policy. Andra länder, särskilt Kina, ses som konkurrenter på AI-policyfronten.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 31 oktober

Storbritannien värd för globalt AI-möte medan experter varnar för potentiella risker

AI-tekniken utvecklas snabbt och förändrar många aspekter av det moderna livet. Vissa experter fruktar dock att den kan användas för skadliga ändamål. Storbritannien är värd för ett globalt möte med världsledare och teknikchefer, inklusive Elon Musk, för att diskutera hur avancerade AI kan användas säkert. AI låter datorer lära sig och lösa problem nästan som en person. Tekniken ligger bakom röststyrda virtuella assistenter som Siri och Alexa och hjälper Facebook och X (tidigare Twitter) att bestämma vilka sociala medieinlägg som ska visas för användare. AI låter även Amazon analysera kunders köpvanor för att rekommendera framtida köp. Många experter är förvånade över hur snabbt AI har utvecklats och fruktar att dess snabba tillväxt kan vara farlig. Vissa har till och med sagt att AI-forskningen bör stoppas.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 31 oktober

G7-länderna enas om uppförandekod för AI

Gruppen av Sju (G7) industriella länder har kommit överens om att etablera en uppförandekod för företag som utvecklar avancerade artificiella intelligenssystem. Koden består av 11 huvudpunkter designade för att främja säker, säker och pålitlig användning av AI globalt. Koden betonar företagens operationer, inklusive att anta lämpliga åtgärder för att identifiera, bedöma och mildra risker under hela AI-utvecklingslivscykeln. Företag uppmanas även att släppa offentliga rapporter som ger insikt i deras AI-systems kapabiliteter och begränsningar.

Direktlänk Dela The Tech Report fördjupade 31 oktober

Globala ledare kämpar för att reglera den snabbt växande AI-sektorn

Det har varit en intensiv aktivitet denna vecka när USA, Europa och G7-ekonomierna kämpar för att utveckla regelverk för att reglera den snabbt utvecklande sektorn för artificiell intelligens. USA:s president Joe Biden undertecknade på måndag en exekutiv order, där han använder befogenheter från Koreakriget för att försöka hantera riskerna med en teknologi han beskrev som ´den mest betydelsefulla teknologin i vår tid´. G7, som möttes i Hiroshima i Japan, kom överens om en frivillig uppförandekod för företag som utvecklar avancerade AI-system, medan EU är nära att införa omfattande lagstiftning som reglerar alla aspekter av AI-utveckling och användning. På onsdag kommer politiska ledare, tech-exekutiver inklusive Elon Musk och AI-experter att träffas i Storbritannien för ett toppmöte organiserat av premiärminister Rishi Sunak för att diskutera de säkerhetsfrågor som generativ AI presenterar.

Direktlänk Dela The Sydney Morning Herald fördjupade 31 oktober

AI-reglering i fokus för USA och EU

Regeringar kämpar med att hålla jämna steg med framväxande teknik som artificiell intelligens (AI), som väcker juridiska, nationella säkerhets- och medborgerliga rättighetsfrågor. Vissa amerikanska städer och stater har redan infört lagstiftning som begränsar användningen av AI inom områden som polisutredningar och anställningar. EU har föreslagit en omfattande lag som skulle sätta gränser för tekniken. President Joe Biden riktar in sig på att regeringsorgan granskar framtida AI-produkter för potentiella nationella eller ekonomiska säkerhetsrisker.

Direktlänk Dela Bloomberg Law fördjupade 30 oktober

USA:s president Biden undertecknar order för reglering av AI

USA:s president Joe Biden har undertecknat en exekutiv order för att möjliggöra omfattande reglering av artificiell intelligens (AI). Order kommer strax före Storbritanniens premiärminister Rishi Sunaks AI-säkerhetstoppmöte i Bletchley Park. Order åberopar Defense Production Act, som senast användes för att ge den amerikanska federala regeringen befogenheter att styra produktionen under Covid-19-pandemin. Med denna lag kommer företag som utvecklar AI-system att behöva meddela den amerikanska federala regeringen om teknik som har konsekvenser för nationell säkerhet, nationell ekonomisk säkerhet eller nationell folkhälsa.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupade 30 oktober

AlgosOne.ai introducerar nästa generations AI-drivna handelslösning

AlgosOne.ai har introducerat en AI-drivna handelslösning som använder generativ AI-modellering och djupa neurala nätverk. Plattformen använder maskininlärning för att analysera omfattande datamängder och förutse prisrörelser på olika finansmarknader, inklusive aktier, obligationer, index, råvaror, kryptovalutor och valuta. AlgosOne.ai förbättrar och finjusterar sina marknadsförutsägelser med varje utförd handel, vilket gör det möjligt för alla att investera som en erfaren professionell. Tidiga användare har recenserat AlgosOne.ai mycket positivt. AlgosOne.ai har en EU-utfärdad licens för att tillhandahålla finansiella tjänster, inklusive kryptohandel.

Direktlänk Dela PR Newswire fördjupade 30 oktober

G7-länderna att underteckna uppförandekod för säker AI

G7-länderna kommer att underteckna ett dokument om hur artificiell intelligens (AI) ska säkras framåt. Uppförandekoden är ett frivilligt åtagande där företag uppmanas att identifiera, utvärdera och hantera risker med AI, och agera vid incidenter eller missbruk. Koden syftar till att främja trygg, säker och tillförlitlig AI i hela världen och kommer att tillhandahålla frivillig vägledning för åtgärder som vidtas av organisationer som utvecklar de mest avancerade AI-systemen.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 30 oktober

Sammanfattning av gemensamt uttalande om AI och maskininlärning (PRA FS2/23 / FCA FS23/6)

Det gemensamma uttalandet om AI och maskininlärning (PRA FS2/23 / FCA FS23/6) sammanfattar svaren på diskussionspappret om AI och maskininlärning (DP5/22) från oktober 2022. Uttalandet syftar till att erkänna och sammanfatta svaren på DP5/22 och identifiera de huvudsakliga teman som framkommer från svaren. Det inkluderar inte policyförslag men föreslår den regulatoriska riktningen och visar hur företag prioriterar AI-risker och närmar sig skapandet av AI-styrningsramverk. DP5/22 mottog 54 svar från reglerade företag, branschorgan och icke-finansiella företag. Regulatorerna konstaterar att det inte fanns någon betydande meningsskiljaktighet mellan sektorerna.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 27 oktober

Ukraina anses vara världens mest minerade land och Sverige ansöker om Nato-medlemskap

Ukraina anses idag vara världens mest minerade land. En tidigare specialistofficer inom Försvarsmakten, känd som ´Dalle´, är nu frivillig i Ukraina där han utbildar soldater i minhantering. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har undertecknat Sveriges Natoansökan och skickat den vidare till det turkiska parlamentet. Två svenskar har skjutits till döds i centrala Bryssel. En bastudebatt har brutit ut i Jämtland. Mellanöstern är återigen i fokus efter Hamas attack på Israel och Israels bombningar av Gaza. Ukrainas motoffensiv har lett till framgångar, särskilt runt byn Robotyne.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 27 oktober

AI-reglering: intensiva diskussioner och nya initiativ

Frågan om hur AI ska regleras blir allt mer brännande. EU har valt lagstiftning som väg framåt och håller på att förhandla om AI Act. Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak förbereder sig för AI Safety Summit, ett möte som syftar till att nå konsensus om AI-reglering. Teknikföretag som Microsoft, Open AI, Google och Anthropic har nyligen presenterat en ny chef och 100 miljoner i finansiering för sin branschorganisation Frontier Model Forum och dess nya AI Safety Fund. Trots aktivitet och insatser råder fortfarande osäkerhet om vad som exakt ska regleras och hur.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 27 oktober

Ursula von der Leyen förväntas delta i brittisk AI-konferens

Efter att den franska presidenten Emmanuel Macron blev den senaste världsledaren att nobba Rishi Sunaks mycket hypade globala evenemang för artificiell intelligens, förväntas Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ge britterna åtminstone en stor EU-profil att visa upp på Bletchley Park nästa vecka. Den tyska politikern kommer att delta på nästa veckas evenemang, enligt två EU-tjänstemän. En övervägande faktor för kommissionens ordförande att resa över kanalen är att visa stöd efter att Storbritannien återinträdde i EU:s forskningsprogram Horizon.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 27 oktober

EU:s arbete med AI-förordning parallellt med snabb AI-utveckling

AI-system som tränas på stora mängder data utvecklas snabbt, parallellt med EU:s arbete med att ta fram en AI-förordning. Lagpaketet ska bygga på ett rankingsystem, där regleringen blir hårdare ju mer riskfylld en tillämpning av AI bedöms vara. Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring på Lunds universitet, förklarar.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 27 oktober

Storbritannien etablerar världens första AI-säkerhetsinstitut, säger premiärminister Rishi Sunak

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak meddelade att landet kommer att inrätta världens första institut för artificiell intelligens (AI) säkerhet. Syftet med institutet är att undersöka, utvärdera och testa nya typer av AI för att förstå vad varje ny modell är kapabel till, och utforska alla risker från sociala skador som snedvridning och desinformation till de mest extrema riskerna. Sunak vill att Storbritannien ska vara en global ledare inom AI-säkerhet, och skapa en roll efter Brexit mellan de konkurrerande ekonomiska blocken USA, Kina och EU. AI-företag, politiska ledare och experter kommer att samlas på Bletchley Park den 1-2 november för att diskutera AI:s säkra utveckling.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 26 oktober

AI kan underlätta konstruktionen av kemiska och biologiska vapen, varnar Storbritanniens premiärminister

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak varnar för att artificiell intelligens (AI) kan underlätta konstruktionen av kemiska och biologiska vapen. Han framhåller att det i värsta fall kan leda till att samhället förlorar all kontroll över AI. Sunak påpekar att AI redan skapar jobb och att utvecklingen av tekniken kommer att katalysera ekonomisk tillväxt och produktivitet, men medger att det kommer att påverka arbetsmarknaden. Han föreslår utbildning som lösning på förändringarna på arbetsmarknaden. Sunak vill positionera Storbritannien som en global ledare inom AI-säkerhet.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 26 oktober

Storbritannien etablerar världens första institut för AI-säkerhet

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak meddelade att landet kommer att inrätta världens första institut för artificiell intelligens (AI) säkerhet. Instituts uppgift blir att undersöka, utvärdera och testa nya typer av AI för att förstå vad varje ny modell kan göra, och att utforska alla risker, från social skada som snedvridning och desinformation till de mest extrema riskerna. Sunak vill att Storbritannien ska vara en global ledare inom AI-säkerhet och har sammankallat en global toppmöte nästa vecka för att diskutera riskerna med tekniken.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 26 oktober

Storbritanniens planer för nytt globalt AI-forskningsorgan stöter på motstånd

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunaks planer på att inrätta en ny internationell vetenskaplig organisation inriktad på risker från de mest kraftfulla AI-systemen har fått ett bakslag, enligt ett slutligt toppmöteskommuniké. Länder som deltar i Storbritanniens AI-säkerhetstoppmöte kommer att erkänna att gränsöverskridande AI kan orsaka ´allvarlig, till och med katastrofal skada´, men de förväntas signalera att ytterligare vetenskaplig studie av frågan kan genomföras genom befintliga insatser, inklusive Förenta nationerna och Global Partnership on AI. Detta kommer att ses som ett bakslag för den brittiska regeringen, som hade hoppats på att inrätta en ny global AI-forskningsorganisation vid sitt flaggskepp AI Safety Summit den 1 och 2 november.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 26 oktober

Brittiska regeringen använder AI för att bestämma bidragsbetalningar och upptäcka falska äktenskap

Den brittiska regeringens användning av AI kan leda till diskriminerande resultat mot bidragstagare och etniska minoriteter, enligt en utredning. Totalt åtta Whitehall-departement och vissa polisstyrkor använder tekniken för att fatta beslut som påverkar allmänheten. I ett fall hävdade Labour MP Kate Osamor att en algoritm som används av Department of Work and Pensions (DWP) för att upptäcka bedrägeri kan ha lett till att dussintals bulgarer fått sina bidrag indragna. Dessutom visade en intern utvärdering från inrikesministeriet att en algoritm som används för att indikera falska äktenskap oproportionerligt ofta pekade ut personer från Albanien, Grekland, Rumänien och Bulgarien.

Direktlänk Dela Evening Standard fördjupade 25 oktober

Storbritannien håller sin första AI Safety Summit

Storbritanniens regering kommer att hålla sin första AI Safety Summit den 1 och 2 november 2023 på Bletchley Park. Syftet med toppmötet är att främja och uppmuntra en internationell, samordnad strategi för AI-säkerhet, med särskilt fokus på ´grundmodeller´. Toppmötet kommer att samla internationella beslutsfattare, AI-företag, experter och forskare för att diskutera riskerna med dessa gränsmodeller och uppmuntra till säker, ansvarsfull utveckling. Den brittiska regeringen har nyligen lanserat Frontier AI Taskforce för att fokusera på de betydande risker som dessa specifika system utgör.

Direktlänk Dela Womble Bond Dickinson fördjupade 24 oktober

AI kan tillföra 4 biljoner dollar till den globala ekonomin årligen

En studie från juni 2023 uppskattar att generativ artificiell intelligens (AI) kan tillföra mer än 4 biljoner dollar årligen till den globala ekonomin, utöver de 11 biljoner dollar som icke-generativ AI och andra former av automatisering kan bidra med. Dessa siffror är enorma jämfört med till exempel Tysklands ekonomi, som är värd cirka 4 biljoner dollar. Studien förutspår att denna effekt främst kommer från ökningar i produktiviteten. Trots tekniska, processrelaterade och organisatoriska hinder, samt industridynamik, kan AI-driven global ekonomi bli en ledande drivkraft för global välstånd i början av nästa årtionde. För att frigöra hela kraften i en AI-driven ekonomi krävs dock inte bara en ny politisk ram utan också ett nytt förhållningssätt till AI.

Direktlänk Dela Foreign Affairs fördjupade 24 oktober

Domstol beslutar att AI-skapade verk inte kan skyddas av upphovsrätt

En domstol i Washington DC har avgjort att verk skapade av artificiell intelligens (AI) inte kan skyddas av upphovsrätten. Fallet involverade ett konstverk från 2018 som skickats in av Stephen Thaler till upphovsrättskontoret. Flera författare är oroliga för att AI-företag använder deras verk utan licenser och Getty Images hävdar att över 12 miljoner av deras bilder har stulits. Domstolen menade att AI-företag utnyttjar en teknik som sprungit före den rättsliga status quo och valt att agera först och be om ursäkt senare. Frågan om upphovsrätten till AI-skapat innehåll är en gråzon som kan komma att bromsa utvecklingen av AI.

Direktlänk Dela Startup Daily fördjupade 23 oktober

Google ger tips för att använda sin AI, Bard, korrekt

Google har gett tips för att få ut det mesta av sin AI, Bard. För att få bästa möjliga resultat rekommenderar Google att användare tydligt definierar en roll för Bard, anger en önskad ålder för att få enkla svar, specificerar en målgrupp, angiver längden på det önskade svaret, använder Bard för att sammanfatta nyheter, definierar ett format för svaret, använder Bard för att skapa anpassade handledningar och för att översätta text. Bard är en direkt konkurrent till andra AI-plattformar som ChatGPT och Dall-E.

Direktlänk Dela SoftZone fördjupade 20 oktober

Marc Andreessen: Inbromsning i AI-utveckling likvärdig med mord

Riskkapitalisten Marc Andreessen kritiserade nyligen de som varnar för utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Han menar att en inbromsning i AI-utvecklingen är likvärdig med mord. I ett ´teknikoptimistiskt manifest´ på 5 200 ord, publicerat den 16 oktober, framhöll Andreessen, generalpartner på Andreessen Horowitz, AI som en universell problemlösare. Han kallade AI-skeptiker och jämställde tekniken med en ´filosofisk sten´ som kan bota sjukdomar och förhindra dödsfall orsakade av allt från bilolyckor till pandemier till vänligt eld i krig. ´Vi tror att varje inbromsning av AI kommer att kosta liv. Dödsfall som kunde ha förhindrats av den AI som hindrades från att existera är en form av mord´, sa Andreessen. Andreessens åsikter skiljer sig mycket från andra teknikledare som Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) VD Elon Musk, som grundade X.ai för att ´förstå verkligheten´ och har varnat för att AI-utvecklingen bör pausas för mänsklighetens skull. I ett öppet brev undertecknat av mer än 1 000 teknikledare varnade Musk och andra för att AI-verktyg innebär ´djupa risker för samhället´ och sa att inte ens skaparna av dessa verktyg kan ´förstå, förutsäga eller pålitligt kontrollera´ tekniken. Denna vecka föreslog rapporter att EU planerar att föreslå strängare regler för AI-utveckling, vilket skulle vara den första västerländska regeringen att införa obligatoriska regler för AI. Om åtgärder vidtas kan det bana väg för att andra regeringsorgan vidtar liknande åtgärder.

Direktlänk Dela Investing.com United Kingdom fördjupade 19 oktober

Globala perspektiv på AI-reglering och upphovsrätt

Regeringar över hela världen kämpar med att anpassa lagar och regler till den snabbt växande AI-teknologin, särskilt när det gäller upphovsrätt och immateriell egendom. EU arbetar med att skapa en AI-regleringsram genom ett föreslaget nytt AI-lagförslag. Storbritannien utvecklar en praxis för att klargöra IP och AI, medan USA har en mer laissez-faire inställning till AI-reglering. Kina inför mycket stränga AI-regler, medan Japan har ett mycket tillåtande tillvägagångssätt för upphovsrätt i sina AI-utbildningspolicyer. Sydkorea, Singapore, Israel, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Indien och Brasilien utvecklar alla sina egna unika metoder för att hantera AI-reglering och upphovsrätt.

Direktlänk Dela Finance Magnates fördjupade 19 oktober

Microsoft introducerar ny AI-assistent för att förbättra kontorsproduktiviteten

Microsoft har utvecklat en ny AI-assistent kallad Microsoft 365 Copilot, tillgänglig för alla användare från 1 november. Denna AI-assistent är inbäddad i Microsofts kontorsappar och erbjuder en rad funktioner, inklusive att sammanfatta möten i Teams för de som väljer att inte delta. Den kan också skriva utkast till e-post, skapa Word-dokument, kalkylblad och Powerpoint-presentationer på några ögonblick. Syftet med Microsoft 365 Copilot är att eliminera vissa tråkiga uppgifter, men det finns oro över potentiell ersättning av arbetare med AI-teknik. Det finns också bekymmer om att företag blir överdrivet beroende av AI-drivna assistenter. Dessutom kanske den nuvarande formen av AI-assistenten inte följer nya AI-regler, eftersom den inte tydligt anger när innehåll inte har genererats av människor. Collette Stallbaumer, chef för Microsoft 365, betonar att det är individens ansvar som använder Copilot att klargöra när de använder AI.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 19 oktober

Microsoft 365 Copilot, en AI-assistent, kommer att bli tillgänglig för alla från 1 november 2023

Microsoft Incorporated har utvecklat en AI-assistent kallad Microsoft 365 Copilot, som kommer att bli tillgänglig för alla från 1 november 2023. Denna AI kan sammanfatta möten i Teams för dem som väljer att inte delta, utforma e-post, skapa Word-dokument, kalkylblad och Powerpoint-presentationer. Det finns dock oro för att denna teknik kommer att ersätta arbetare och att företag kan bli farligt beroende av AI-stöd. Dessutom kan det strida mot nya regler för AI, eftersom det kanske inte är klart när innehåll inte har skapats av människor.

Direktlänk Dela Consumerconnectng.com fördjupade 19 oktober

Organisationer kämpar med att skydda data från läckor i AI-modeller

Organisationer har kämpat med att kontrollera oavsiktlig eller avsiktlig exponering av data som används som indata för AI-modeller. Två framträdande fall har inträffat tidigare i år: Microsoft råkade göra en stor mängd kunddata offentlig via ett öppet GitHub-repositorium och flera Samsung-ingenjörer lade medvetet in proprietär kod i sina ChatGPT-frågor. Företag och organisationer behöver bättre verktyg och metoder för att skydda sin data och förhindra läckor. Detta innefattar bland annat att förstå vilken version av AI som används av varje säkerhetsleverantör och vilka specifika åtgärder som har vidtagits för att skydda deras dataflöden.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 19 oktober

Ingen framstående AI-utvecklare släpper tillräcklig information om deras möjliga samhällspåverkan, enligt Stanford HAI

Ingen framstående utvecklare av AI-grundmodeller, inklusive företag som OpenAI och Meta, släpper tillräcklig information om deras potentiella påverkan på samhället, enligt en ny rapport från Stanford HAI (Human-Centered Artificial Intelligence). Idag släppte Stanford HAI sin Foundation Model Transparency Index, som spårade om skaparna av de 10 mest populära AI-modellerna avslöjar information om sitt arbete och hur människor använder deras system. Bland de modeller som testades fick Meta´s Llama 2 högst poäng, följt av BloomZ och sedan OpenAI´s GPT-4. Men ingen av dem fick särskilt höga betyg.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 oktober

Generativ AI, en ny form av artificiell intelligens, har potential att revolutionera precisionsmedicin genom att förbättra diagnoser, behandlingar och läkemedelsupptäckt. Den består av stora språkmodeller och andra intelligenta system som replikerar människans förmåga att skapa text, bilder, musik, video, dator kod och mer. Generativ AI kan skriva kliniska anteckningar i standardformat, tilldela medicinska koder, generera trovärdiga och evidensbaserade hypoteser och tolka komplexa laboratorieresultat. Det förväntas också ge fördelar inom läkemedelsupptäckt och utveckling, personaliserade behandlingsplaner och sjukdomsdiagnos.

Inside Precision Medicine fördjupade 18 oktober

Storbritannien värd för världens första globala AI-säkerhetstoppmöte

Storbritannien kommer att vara värd för världens första globala toppmöte om artificiell intelligens (AI) säkerhet nästa månad. Målet är att skapa en roll som skiljedomare mellan USA, Kina och EU inom en central tekniksektor efter Brexit. Toppmötet kommer att fokusera på det existentiella hot som vissa lagstiftare, inklusive Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak, fruktar att AI utgör. Sunak, som vill att Storbritannien ska bli ett nav för AI-säkerhet, har varnat för att tekniken kan användas av brottslingar och terrorister för att skapa massförstörelsevapen.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 18 oktober

Behovet av mänsklig inblandning i AI-övervakning ännu inte adresserat i lagstiftning

Artificiell intelligens (AI) har överträffat mänsklig prestation inom många områden. En central fråga blir vilken grad av autonomi vi ger AI och hur mycket mänsklig övervakning vi kräver. Kina införde sina tillfälliga åtgärder för generativ AI i augusti, EU släppte utkast till sin reglering, ´AI Act´, och i USA säkrade Vita huset nyligen frivilliga åtaganden från ledande AI-företag för att främja säkerhet och tillit i AI. Inget av dessa ger mycket vägledning om graden av mänsklig inblandning som krävs eller rekommenderas för att övervaka potentiella problem med AI. Företag som implementerar AI kommer att behöva säkerställa efterlevnad av dessa regelverk. Vissa ledande teknikföretag har redan identifierat behovet av en ny typ av befattning: en AI-etikofficer.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 18 oktober

Microsoft planerar förändringar i Windows 11 för att förbättra privatlivet i Europa

Microsoft planerar att införa en förändring i Windows 11 som rör privatlivsfrågor i Europa. En äldre förhandsversion av Windows 11 avslöjade att i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer Windows nu att kräva samtycke för att dela data mellan Windows och andra inloggade Microsoft-tjänster. Om samtycket nekas av Windows 11-användaren kan viss funktionalitet i Windows-funktioner vara otillgänglig. Denna förändring verkar fortfarande rullas ut till dem som testar Windows 11 och har ännu inte kommit till alla. Detta kan kopplas till tillgängligheten av Microsofts Copilot AI, som på grund av striktare integritetsregler i EU inte kan distribueras till användare som bor där.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 17 oktober

Tysklands förbundskansler kan avböja inbjudan till brittisk AI-konferens

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz kanske avböjer sin inbjudan till en stor brittisk konferens om artificiell intelligens (AI). Konferensen, som värdas av den brittiska regeringen, är riktad till teknikledare, akademiker och politiska ledare för att diskutera AI-säkerhet. Det är oklart om evenemanget kommer att locka toppledare. Den två dagar långa konferensen kommer att samla ledande politiker, oberoende experter och höga chefer från teknikjättar, främst från USA. Det är nu osannolikt att den tyska förbundskanslern kommer att delta. Detta kan orsaka oro för en ´dominoeffekt´ med andra världsledare, såsom Frankrikes president Emmanuel Macron, vars deltagande också är obekräftat.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 17 oktober

Ny AI-databas ska hjälpa till att återanvända kläder

Mer än hälften av alla kläder och textilier som samlas in i Sverige slängs, trots att de kan återanvändas. För att motverka detta har en ny AI-databas skapats för att säkerställa att fler plagg återanvänds. Denna databas är unik i världen och kommer att bli ett värdefullt verktyg när EU:s avfallsdirektiv träder i kraft 2025, vilket kommer att kräva att textilier tas om hand på ett annat sätt. Databasen kommer att vara redo att användas i praktiken under våren.

Direktlänk Dela Hallandsposten fördjupade 16 oktober

USA:s rymdstyrka uttrycker oro över AI-data risker, inför tillfälligt förbud

USA:s rymdstyrka har uttryckt oro över data risker kopplade till användningen av generativ artificiell intelligens (AI) i sina operationer, vilket effektivt förbjuder anställda att använda dessa verktyg. Enligt en intern memo delad av myndigheten kan företagets data hamna i fel händer genom att förlita sig på generativa AI-plattformar. Förbudet är tänkt att vara tillfälligt medan myndigheten utforskar nya metoder för att mildra ´AI-aggregationsrisker´. Anställda i USA:s rymdstyrka kommer att förhindras från att använda OpenAI:s ChatGPT, Bard, eller andra stora språkmodeller (LLM) på officiella datorer.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 14 oktober

Kreatörer under press i den digitala eran

Kreatörer och designers står under stor press på grund av en ökande efterfrågan på innehåll, AI-hot och förändringar i annonsstrategier, varnar Zuuvis VD, Alexander Augustesen. Han påpekar att den globala marknaden för skapande av digitalt innehåll förväntas växa med 12% per år från 2022 till 2033. Augustesen menar att AI inte kommer att ersätta kreatörer, eftersom AI inte har den mänskliga finessen som krävs för att skapa starka emotionella reaktioner. Han uppmanar marknadschefer att tänka på hur de kan underlätta för kreatörer att arbeta smartare och snabbare.

Direktlänk Dela Resumé fördjupade 12 oktober

Majoriteten av EU-medborgare vill ha AI-reglering, enligt enkät

Enligt en ny undersökning från IE University vill 68 procent av medborgarna i EU och Storbritannien att myndigheterna ska reglera användningen av artificiell intelligens (AI). Den största oron är att AI kan leda till jobbförluster. Det finns också oro för att AI kan hota den personliga integriteten, till exempel genom att samla in information från appar som TikTok. Å andra sidan skulle 27 procent av svenskarna lita mer på en diagnos från ett AI-system än en riktig läkare.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 12 oktober

EU och Storbritannien utvecklar reglering för AI

EU och Storbritannien arbetar med att utveckla reglering för artificiell intelligens (AI). EU:s föreslagna AI-lag centrerar kring ett klassificeringssystem för att kategorisera AI-teknologier baserat på potentiella risker de kan innebära för användarnas hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter. Storbritanniens regering utvecklar en egen AI-regulatorisk ram. De har uttryckt sin avsikt att etablera en regulatorisk strategi som främjar innovation samtidigt som de upprätthåller ansvarsfull och etisk implementering av AI. Gibraltar, som har en historia av att ligga i framkant när det gäller att omfamna digitala teknologier, investerar aktivt i att förstå detaljerna i AI-teknologi.

Direktlänk Dela Lexology.com fördjupade 12 oktober

Global AI-reglering: Länder försöker balansera säkerhet och innovation

Regeringar världen över försöker skapa AI-regleringar för att främja säkerhet och rättvis användning samtidigt som innovation uppmuntras. USA har låtit teknikföretag skapa egna skydd kring AI, men lagstiftare hävdar att AI-reglering är nödvändig. Storbritannien vill undvika tunga regleringar som kan kväva innovation. EU har sedan 2021 arbetat mot att anta AI-lagen, vilket skulle vara den första AI-lagen i väst. Kina kräver att generativa AI-leverantörer genomgår en säkerhetsbedömning, och AI-verktyg måste följa socialistiska värderingar. Japan lutar mot mjukare regler för användning av AI. Brasilien har börjat utarbeta regler för AI. Israel föreslår reglering som fokuserar på ´ansvarsfull innovation´. Italien var det första västerländska landet att tillfälligt förbjuda ChatGPT.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 11 oktober

Sydostasiatiska länder tar ett företagsvänligt tillvägagångssätt till reglering av artificiell intelligens (AI), vilket är ett bakslag för Europeiska unionens försök att skapa globalt harmoniserade regler i linje med dess egna stränga ramverk. Ett konfidentiellt utkast till ASEANs (Association of Southeast Asian Nations) ´guide till AI-etik och styrning´ cirkulerar för feedback från teknikföretag och förväntas bli färdigställd i slutet av januari 2024. Företag som har mottagit det inkluderar Meta, IBM och Google. Till skillnad från EU:s AI-lag föreslår ASEAN-guiden att företag tar hänsyn till ländernas kulturella skillnader och föreskriver inte oacceptabla riskkategorier.

Reuters fördjupade 11 oktober

OpenAI och andra företag arbetar mot AGI utan tillsyn

OpenAI, företaget bakom ChatGPT och Dall-E, arbetar för att bygga artificiell allmän intelligens (AGI), enligt en artikel i Wired. Alla 500+ anställda i företaget, som nyligen var ett start-up men nu delvis ägs av Microsoft, arbetar mot AGI. OpenAI insisterar på att deras verkliga strategi är att skapa en mjuk landning för singulariteten. AI-investeraren Ian Hogarth påpekar att AI-utvecklingen är helt vinststyrd. Medan Google-ägda DeepMind ägnar 2% av sina anställda åt att göra AI ansvarsfull, spenderar OpenAI endast 7%. Resten handlar om att göra AI mer kapabel, enligt Hogarth. Han varnar för att det borde vara olagligt att arbeta för att bygga AGI.

Direktlänk Dela Data Ethics fördjupade 10 oktober

Generativ AI-teknik förväntas få kalldusch

Generativ AI-teknik förväntas få en kalldusch under nästa år, enligt analysfirman CCS Insight. Företag inom generativ AI, speciellt de mindre, kommer att drabbas hårt i takt med att allmänt intresse minskar, kostnaderna för tekniken ökar och efterfrågan på regleringar ökar. CCS tror dock att EU:s regleringar kommer att dröja, eftersom AI-tekniken utvecklas snabbt.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 10 oktober

Windows 11-användare kan nu använda Windows Copilot

Användare av Windows 11 runt om i världen kan nu använda Windows Copilot, men inte i EU på grund av sekretesslagar. Microsofts AI-drivna assistent är fortfarande i början av sin utveckling, men Microsoft arbetar redan på betydande gränssnittsförändringar. Fokus ligger på att göra Windows Copilot mer anpassningsbart snarare än att tvinga en ´one-size-fits-all´-design på alla. Den första versionen av Windows Copilot har visat sig vara lite buggig och erbjuder lite utrymme för personalisering. Men detta ser ut att ändras då en ny funktion är på väg som kommer att introducera ett justerbart gränssnitt för assistenten.

Direktlänk Dela BetaNews fördjupade 10 oktober

Regeringar över hela världen utformar AI-regleringar

Regeringar över hela världen är i olika stadier av att skapa och införa regleringar för AI. EU kan bli först med att införa regleringar för generativ AI, medan Kina tar en mer restriktiv hållning. USA har förlitat sig på branschexperter medan EU och Brasilien syftar till att etablera ett kategorisystem. Generativ AI exploderade till det allmänna medvetandet sent 2022. Inom ett år kan tekniken vara en av de mest reglerade i branschen. EU:s förslag till regler kräver att det som är artificiellt genererat innehåll ska anges obligatoriskt, liksom uppgifterna som används för att träna någon stor språkmodell.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 10 oktober

Snapchat kan förbjudas i Storbritannien på grund av AI-funktion som riskerar barns integritet

Snapchats funktion ´My AI´, som använder OpenAIs teknologi, granskas i Storbritannien på grund av oro för kränkning av barns integritet och otillräcklig riskbedömning. Brittiska tjänstemän pressar stora AI-företag som OpenAI och Google för djupare insikt i hur deras AI-modeller fungerar. Denna granskning sker i samband med förhandlingar med EU inför en säkerhetstoppmöte. ´My AI´-funktionen, lanserad i april, kan komma att förbjudas i Storbritannien om den misslyckas. Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak har hållit ett AI-toppmöte för globala ledare, i syfte att stärka sin ställning inför kommande val.

Direktlänk Dela BeInCrypto fördjupade 10 oktober

Världsledare förbereder sig för AI-säkerhetstoppmötet

Rishi Sunaks rådgivare arbetar för att komma överens om en gemensam varning för riskerna med artificiell intelligens (AI) inför nästa månads AI-säkerhetstoppmöte. Downing Street har fört samtal med Kina, EU och USA för att enas om en gemensam kommuniké under konferensen. Det är dock osannolikt att man kommer att enas om en ny internationell organisation för att granska AI, trots Storbritanniens intresse för att ge regeringens AI-arbetsgrupp en global roll. Toppmötet kommer att resultera i en kommuniké om riskerna med AI-modeller och diskussioner om hur nationella säkerhetsorgan kan granska de farligaste versionerna av tekniken.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 10 oktober

Röstbaserade tjänster riskerar att diskriminera personer med afasi

Allt fler tjänster i regioner, kommuner och företag använder röstbaserad styrning, vilket kan vara diskriminerande för personer med afasi eller de som talar på ett avvikande sätt. Dessa tjänster har svårt att förstå olika sätt att tala, vilket leder till upprepade misslyckanden för användaren att göra sig förstådd. Trots att artificiell intelligens (AI) har potentialen att lära sig oändliga variationer av uttal, fortsätter många att upphandla röststyrda tjänster som inte är universellt utformade. EU:s Tillgänglighetsdirektiv träder i kraft i Sverige i juni 2025, vilket kräver att tjänster ska vara tillgängliga för alla medborgare.

Direktlänk Dela Sveriges Television fördjupade 10 oktober

Microsofts AI-assistent Copilot är ännu inte tillgänglig i Europa på grund av EU:s dataskyddslagar

Microsoft vill att dess nya AI-drivna Windows Copilot ska bli din nya universella assistent, men för närvarande är Copilot bara tillgänglig i USA (och Nordamerika), Storbritannien och vissa asiatiska och sydamerikanska länder. Europa saknas märkbart på listan, och enligt Microsoft beror detta på EU:s omfattande regler för skydd av personuppgifter. Teknikjätten har också bekräftat att den arbetar på en version av Copilot som är i linje med EU-lagarna och avser att ”lägga till fler marknader över tid”. Copilot är det senaste stora projektet i Microsofts AI-vision, som ansluter till Bing Chat, som integrerar den populära ChatGPT, och dess andra stora språkmodeller (LLM).

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 9 oktober

Google utvecklar AI-plattformen Bard med nya språk, Google Lens-integration och mer

Google fortsätter att utveckla sin artificiella intelligens (AI) plattform, Bard Experiment, med betydande expansioner i dess senaste uppdatering. Bard är nu tillgänglig på över 40 nya språk och har utökats till alla 27 EU-länder samt Brasilien. Integrationen av Google Lens i Bard tillåter användare att ladda upp bilder tillsammans med text i sina konversationer, vilket öppnar upp nya vägar för kreativitet. Bard kan nu också läsa upp svar på över 40 språk. Dessutom har Bard introducerat möjligheten att fästa konversationer, döpa om dem och ha flera pågående konversationer. Användare kan nu dela delar eller hela sina Bard-konversationer med andra via delbara länkar. Fem nya alternativ har lagts till för att modifiera svar som genereras av Bard. Slutligen kan Python-kod nu exporteras från Bard till programmeringsplattformen Replit.

Direktlänk Dela Nolapeles fördjupade 9 oktober

Artificiell intelligens kan förändra hela branscher

Artificiell intelligens (AI) har potential att förändra hela branscher, vilket påverkar företagsstrategi, risk, intressentrelationer och efterlevnad. Detta kräver uppmärksamhet från företagets styrelse. AI har blivit mycket bättre på att efterlikna aspekter av mänsklig intelligens och förbättras ständigt i sin förmåga att förbättra sin egen prestanda (maskininlärning). AI kan skapa nya affärsmöjligheter och presentera nya risker för företag. Styrelser och deras rådgivare behöver överväga hur AI för närvarande används av företaget och dess konkurrenter, hur AI kan störa företagets verksamhet och bransch, de strategiska konsekvenserna och riskerna som är förknippade med AI-produkter och tjänster, effekterna av AI-applikationer på arbetskraften och andra intressenter, konsekvenserna för efterlevnad av lagar, regler och etiska skyldigheter samt styrningskonsekvenserna av användning av AI och relaterade policys och kontroller.

Direktlänk Dela Harvard Law School Forum on Corporate Governance fördjupade 7 oktober

Veckans tekniknyheter: AI-investeringar, antitrustutredningar och cybersäkerhet

Generativ AI fortsätter att dominera nyheterna när Anthropic rapporteras samla in ytterligare 2 miljarder dollar från Google och andra. AI-partners OpenAI och Microsoft planerar att designa sina egna AI-chips under en brist på grafikprocessorer från Nvidia. I Storbritannien undersöker antitrustmyndigheterna molnleverantörer, särskilt Amazon Web Services och Microsoft. I USA fortsätter rättsfallet mot Google, medan det finns tvivel om Federal Trade Commissions liknande fall mot Amazon. MGM Resorts International vägrade att betala lösensumma efter en kostsam attack. Chipjätten Intel fortsätter att avyttra delar av sin verksamhet, denna gång sin programmerbara chip-verksamhet, för att stärka sin ekonomi.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 7 oktober

Länder runt om i världen försöker reglera AI-teknik

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI), som Microsoft-stödda OpenAI:s ChatGPT, komplicerar regeringars försök att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Här är de senaste stegen nationella och internationella styrorgan tar för att reglera AI-verktyg: Australien planerar regler för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI. Storbritannien har utfärdat en preliminär verkställighetsanmälan till Snap Inc:s Snapchat för eventuell bristande bedömning av integritetsrisker. Kina har infört tillfälliga regler som kräver säkerhetsbedömningar innan AI-produkter släpps på marknaden. EU:s lagstiftare Brando Benifei uppmanade medlemsländerna att kompromissa för att nå en överenskommelse om AI-lagen innan årets slut. Frankrike, Italien, Japan, Polen och Spanien undersöker möjliga överträdelser. G7-ledare, FN och USA söker input om regleringar.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 6 oktober

Kulturdepartementet inrättar AI-enhet för kultursektorn

Kulturminister Parisa Liljestrand avslöjade tidigare i år att Kulturdepartementet planerar att inrätta en ny AI-enhet. Enheten kommer att fokusera på möjligheter och utmaningar som artificiell intelligens innebär för kultursektorn. Det övergripande målet är att bygga upp kompetens om hur AI påverkar de sektorer som berörs av Kulturdepartementets politikområden. AI-arbetsgruppen kommer inte att vara en egen enhet, utan en arbetsgrupp som samlar tjänstemän från samtliga departementets sakpolitiska enheter. Arbetsgruppen kommer att samverka med liknande arbete i de nordiska grannländerna.

Direktlänk Dela Musikindustrin fördjupade 5 oktober

Ebbot utvecklar egen GPT-modell för kundsupport

Techbolaget Ebbot har utvecklat en egen GPT-modell för kundsupport, vilket gör det till det första svenska företaget att erbjuda en sådan tjänst. Modellen är baserad på samma teknologi som ChatGPT, men är anpassad för att endast svara utifrån företagsspecifika data och hostas inom EU. Detta innebär att företag som använder Ebbots GPT-modell kan behålla kontrollen över sin datasäkerhet och personuppgiftshantering. EbbotGPT kan också bygga en helt ny chatbot på bara några minuter, vilket gör det mer kostnadseffektivt att utveckla och underhålla en chatbot.

Direktlänk Dela Dagens Industri fördjupade 5 oktober

Google Assistant kommer snart att inkorporera AI-programmet Bard

Google har meddelat att dess webbläsarbaserade AI-program, Bard, snart kommer att användas av Google Assistant-enheter. Bard är ett nyare AI-program som kan utföra många saker som Google Assistant inte kan, till exempel generera ett följebrev till ett CV, skapa datorprogram, skriva uppsatser, svara på komplexa frågor om historia eller matematik och utföra många andra sofistikerade åtgärder baserat på användarprompts. Google Assistant kan bara ge svar på mycket enkla frågor. Google har inte givit ett exakt datum för när det kommer att släppas, men påstod att det för närvarande testas.

Direktlänk Dela Cointelegraph fördjupade 4 oktober

EU-kommissionen rekommenderar riskbedömning av kritiska teknikområden

EU-kommissionen har antagit en rekommendation om kritiska teknikområden för EU:s ekonomiska säkerhet, för ytterligare riskbedömning med medlemsstaterna. Rekommendationen omfattar bedömning av teknologiska risker och teknikläckage. Kommissionen presenterar en lista över tio kritiska teknikområden, och identifierar fyra teknikområden som sannolikt innebär de mest känsliga och omedelbara riskerna: avancerade halvledartekniker, artificiell intelligens, kvantteknik och bioteknik. Kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna, tillsammans med kommissionen, inleder gemensamma riskbedömningar av dessa fyra områden innan årets slut.

Direktlänk Dela European Sting fördjupade 4 oktober

Debatt om reglering av öppna grundmodeller för AI

Grundmodeller är centrala i det moderna AI-ekosystemet och har lett till snabb innovation, implementering och användning av kraftfulla AI-system. Utvecklare släpper ibland ´modellvikt´ för vissa grundmodeller, vilket gör att nästan vem som helst kan använda, granska och anpassa modellen. Dessa öppna grundmodeller, som Stable Diffusion 2, BLOOM, Pythia, Llama 2 och Falcon, har blivit kritiska för industrin. De har diversifierat och utvidgat marknaden för grundmodeller, vilket ger viktiga fördelar när det gäller tillgång, transparens och vetenskaplig upptäckt. Men de kan också introducera risker och bidra till skada om de antas i stor skala, vilket har lett till att vissa beslutsfattare kräver strikta restriktioner. Frågan om huruvida regeringar ska reglera öppna grundmodeller och hur de ska göra det har blivit central i pågående förhandlingar om AI-reglering.

Direktlänk Dela Stanford University Human AI Interaction fördjupade 4 oktober

EU identifierar fyra teknikområden som riskabla för spridning

EU har pekat ut fyra teknikområden som särskilt riskabla för spridning: avancerade halvledare, artificiell intelligens, kvantteknik och bioteknik. Dessa teknologier bör riskbedömas för att förhindra att kunskap om hur de utvecklas sprids utanför unionen. Trots att ingen officiellt pekar ut Kina, är det tydligt att oron huvudsakligen gäller export till det landet. Inremarknadskommissionär Thierry Breton understryker att det är viktigt att regelbundet övervaka dessa tekniker och vidta åtgärder för att skydda EU:s strategiska intressen och säkerhet.

Direktlänk Dela Elektroniktidningen fördjupade 4 oktober

AI kan hjälpa till att behandla kronisk smärta

Forskare vid Högskolan Dalarna utvecklar ett digitalt beslutsstödsystem som kombinerar stora datamängder från olika patientregister med artificiell intelligens (AI) för att förbättra behandlingen av långvarig smärta. Systemet ska hjälpa läkare att bestämma om multimodal rehabilitering (MMR) är lämplig och föreslå vilken kombination av behandlingar som fungerar bäst. AI:n kommer att tränas på data från över 60 000 patienter som tidigare har remitterats till specialistvård för kroniska smärtor. Projektet är i sin första utvecklingsfas till 2025.

Direktlänk Dela Forskning & Framsteg fördjupade 4 oktober

Behovet av reglering för generativ AI i Indiens digitala revolution

I Indiens digitala revolution spelar Generativ AI en allt större roll, vilket innebär utmaningar för företag, politiker och yrkesverksamma att skapa en reglerande vägkarta för AI-eran. Alok Bansal, VD för Global Business Process Management på Visionet Systems, betonar vikten av tydliga, konsekventa och ansvarstagande riktlinjer för att förhindra potentiellt missbruk av Gen AI. En studie från McKinsey 2023 visar Gen AIs centrala roll inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling och verksamhet. Trots detta saknar Indien, som övervakas av Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), specifika AI-lagar.

Direktlänk Dela TechGraph fördjupade 3 oktober

EU-kommissionen vill utreda risker med export av kritisk teknologi

EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att utreda riskerna med export av kritiska teknologier. I syfte att stärka EU:s ekonomiska säkerhet föreslår kommissionen att unionen förbereder handelsrestriktioner för avancerade chip, artificiell intelligens, bioteknik och kvantteknik. Vice ordförande Vera Jourova uttrycker att EU vill vara en aktör, inte en lekplats.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 3 oktober

EU ska utvärdera ekonomiska säkerhetsrisker med vissa teknologier

Europeiska unionen (EU) kommer att utvärdera potentiella risker med halvledar-, artificiell intelligens (AI), kvant- och bioteknikteknik för att bedöma om dessa tekniker kan hota EU:s ekonomiska säkerhet och leda till export- eller investeringsrestriktioner för tredjeländer. EU:s strategi är att minska beroendet av vissa länder och främja partnerskap med likasinnade nationer. De teknologier som identifierats för bedömning inkluderar avancerad halvledarteknik, AI för dataanalys och objektigenkänning, kvantteknologier för kryptografi, kommunikation och avkänning samt bioteknik för genetiska modifieringar och nya genomiska tekniker.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 3 oktober

EU avslöjar de första fyra kritiska teknologierna i sin riskminskningsplan mot Kina

EU har avslöjat de första fyra kritiska teknologierna i sin riskminskningsplan mot Kina. Avancerade halvledare, artificiell intelligens, kvantteknologier och bioteknik kommer att vara i fokus för en ekonomisk säkerhetsstrategi, meddelade Bryssel på tisdagen, eftersom de utgör de ´allvarligaste och mest omedelbara riskerna´ för unionens säkerhet och motståndskraft. EU:s inre marknadskommissionär Thierry Breton sa att ´Europa anpassar sig till de nya geopolitiska realiteterna, sätter stopp för naivitetens era och agerar som en verklig geopolitisk makt´.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade 3 oktober

OpenAI granskas i Polen efter GDPR-klagomål

OpenAI, som redan utreds av dataskyddsmyndigheter i flera EU-länder, granskas nu även i Polen till följd av ett GDPR-klagomål i augusti. Klagomålet inlämnades av säkerhets- och integritetsforskaren Lukasz Olejnik och hävdar att ChatGPT begår en rad överträdelser, inklusive otillräcklig transparens och felaktig rättslig grund för databehandling. Det polska kontoret för personuppgiftsskydd (UODO) har offentligt tillkännagivit utredningen, något som det normalt inte gör, och sa att det sannolikt kommer att vara ´svårt´ på grund av teknikens nyhet och OpenAIs brist på fysisk närvaro i EU.

Direktlänk Dela CPO Magazine fördjupade 3 oktober

Behovet av reglering för AI diskuteras av ledande teknikföretag

Sam Altman, VD för OpenAI, Brad Smith, president för Microsoft, och Sundar Pichai, VD för Google, har nyligen uttalat sig om behovet av reglering för artificiell intelligens (AI). Altman har föreslagit att det bör finnas en ny myndighet som licensierar alla AI-insatser över en viss skala och kan ta bort licenser för att säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder. Smith har tidigare stött idén om en digital regleringsmyndighet och Pichai har meddelat ett avtal med EU för att utveckla en ”AI-pakt” av frivilliga beteendestandarder före implementeringen av EU:s AI-lag.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 3 oktober

Windows 11 uppdatering kan orsaka problem för AMD grafikkort användare i EU

Förra veckan lanserade Microsoft sin Windows 11 22H2 Moment 4-uppdatering som introducerade flera nya funktioner, inklusive Copilot. Men den var inte tillgänglig i EU på grund av en ny Digital Markets Act (DMA)-policy. Copilot är en centraliserad AI-assistent för Windows liknande Microsoft 365 Copilot. Det rapporteras att Windows Copilot kan orsaka problem för de som äger AMD grafikkort. Överklockningsprofiler och inställningar sparas inte efter varje omstart. Problemet tycks endast förekomma med den senaste AMD Adrenalin 23.9.3 beta-drivrutinen. En användare på AMD:s communityforum har hittat en lösning för problemet.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 2 oktober

Utmaningar och lagstiftningsåtgärder mot deepfakes i Australien och EU

Artificiell intelligens (AI) blir allt mer genomgripande i alla aspekter av det moderna samhället och handeln: från användning i automatiserade beslutsprocesser till ansiktsigenkänning och generativ AI. Samtidigt har den snabba utvecklingen inom AI-teknik, som djupinlärning, lett till en ökad genomslagskraft och spridning av felinformation genom deepfakes, en typ av syntetiska AI-genererade medier, som blivit allt svårare att upptäcka både för det mänskliga ögat och för befintliga detekteringstekniker. Dessa utvecklingar har avsevärt ökat riskerna för integritet, cybersäkerhet och identitetsstöld på individuell, företags- och statsnivå. Nedan behandlar vi några av de viktigaste utmaningarna som denna produkt av generativ AI ställer för integriteten och överväger några av de nuvarande föreslagna lagstiftningsåtgärderna mot den i Australien och Europeiska unionen (EU) i dess föreslagna AI-lag, särskilt när det gäller syntetiska deepfake-medier. Slutligen föreslår vi en möjlig väg framåt med hjälp av en ´icke-syntetisk´ modell för mediaautentisering. I detta uppmanar vi till att alla regleringar av användningen av dessa tekniker och eventuella följande deepfakes måste vara ändamålsenliga och balansera behovet av reglering med och skydd av individer som främjar teknologisk innovation och yttrandefrihet.

Direktlänk Dela Clyde & Co fördjupade 2 oktober

Internetfriheten minskar globalt på grund av AI, varnar rapport

Internetfriheten minskar globalt, drivet av framsteg inom AI, varnar en ny rapport från Freedom House. Rapporten, ´Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence´, visar att regeringar använder automatiserade system för att öka onlinecensuren, medan spridare av desinformation använder AI-verktyg för att fabricera bilder, ljud och text. Rapporten varnar för att även demokratier förlitar sig för mycket på industrin för att reglera sig själv och uppmanar beslutsfattare att utveckla starka mänskliga rättighetsstandarder för både statliga och icke-statliga aktörer.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 2 oktober

Generativ AI och dess integritetsrisker kräver försiktig hantering, enligt experter

Generativ AI är en transformativ teknik som tillämpas nästan överallt, men företag bör vara försiktiga med att dela känslig personlig information med hjälp av verktygen, eftersom det kan leda till att de bryter mot integritetsbestämmelser både i hemlandet och utomlands. Det finns inga federala dataskyddslagar i USA, men ett antal lagar kan tillämpas på användning av generativ AI. I EU har GDPR striktare standarder för vad som utgör ett brott som kan resultera i böter. Californiens justitieminister Rob Bonta har noterat att företag måste avslöja vilka personuppgifter som samlas in, dess syfte och eventuella tredjepartsmottagare. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har utfärdat en verkställande order för att studera hur generativa AI-verktyg utvecklas och används, och deras risker.

Direktlänk Dela Multichannel Merchant fördjupade 28 september

Svenska chefer ser potential i AI men saknar strategi

Svenska chefer är generellt sett positiva till AI, men många företag saknar fortfarande en AI-strategi, enligt en undersökning. Endast 4% av cheferna uppgav att arbetsplatsens inställning till AI präglades av rädsla och hot, medan 64% vittnade om att även andra medarbetare visade intresse och nyfikenhet. Trots detta uppger en fjärdedel av cheferna att det inte alls pratas om AI på arbetsplatsen. Cheferna bedömde sin egen AI-kunskap till 2,5 på en 5-gradig skala. Endast 8% har gått en AI-utbildning och 63% lär sig på egen hand.

Direktlänk Dela Chef fördjupade 28 september

Experter och lagstiftare diskuterar svårigheterna med AI-reglering

Under AI & Tech Summit 2023 diskuterades de snabbt framväxande riskerna och möjligheterna kring AI. Expertpanelen konstaterade att AI nu är en toppfråga som inte längre kan ignoreras, men att det fortfarande är svårt att reglera. Diskussionen kring AI har blivit mer brådskande och konkret, särskilt efter lanseringen av ChatGPT. Det finns dock fortfarande många utmaningar, inklusive den dåliga datan och de potentiella riskerna med energiförbrukning och diskriminering. Lagstiftare erkänner att de är långt ifrån att ha en omfattande reglering för AI, och det finns också hinder som en eventuell kommande regeringsstopp.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 28 september

Företag varnar för att överdriven reglering av generella AI-system (GPAIS) och grundläggande modeller (FM) kan förhindra innovation och förbättring av produkter och tjänster. De påpekar att det är svårt att bedöma riskerna med dessa system, eftersom det beror på användningsområdet. Företagen ifrågasätter också Europaparlamentets förslag att reglera grundläggande modeller i AI-akten. De föreslår istället att hantera dessa system genom uppförandekoder. Företagen uppmanar lagstiftare att följa principer som gynnar investeringar, förbättrar innovationsmöjligheter och stärker konkurrenskraften.

Svenskt Näringsliv fördjupade 27 september

Globala regler för artificiell intelligens: en lång väg framåt

Dr. Stefan Sigg från Software AG belyser den pågående diskussionen kring reglering av artificiell intelligens (AI). Företagsledare och akademiker varnar allt mer för potentiella risker med AI. Frågor om lämplig AI-reglering diskuteras globalt och företag kan i framtiden ställas inför fragmenterad global AI-reglering, vilket kräver större anpassningsförmåga från deras IT-infrastruktur. EU och USA har tillkännagivit en gemensam AI-uppförandekod inom handels- och teknologirådet (TTC). Denna kod innehåller en uppsättning frivilliga internationella standarder som organisationer som är involverade i utvecklingen av AI ska följa. Men vägen mot lagligt bindande och globalt enhetliga regler för utveckling och användning av AI är fortfarande lång och stenig.

Direktlänk Dela Spiceworks fördjupade 27 september

Företag förbjuder AI-chatt på arbetsplatsen på grund av säkerhetsproblem

Intresset för AI ökade efter att ChatGPT släpptes i november förra året, men några månader senare förbjöd flera stora företag, inklusive JPMorgan Chase, Apple och Accenture, användningen av AI-chatten på arbetsplatsen. Huvudorsaken var säkerhetsbekymmer. OpenAI hoppas att deras senaste version av ChatGPT, som är specifikt utformad för företag, kommer att lösa många av dessa problem. ChatGPT Enterprise lovar större säkerhet, snabbare svar och mer avancerade funktioner. Men det finns fortfarande problem, till exempel risk för IP-intrång och reglering av AI.

Direktlänk Dela Raconteur Media fördjupade 26 september

AI: Verktyg för framsteg eller riskfaktor?

Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, menar att AI bör utvecklas till ett verktyg som gör individer mer konkurrenskraftiga, men att detta inte innebär att han stöder alla förslag från teknikföretag som Google. Han understryker vikten av att anställda får vara delaktiga i hur AI implementeras och varnar för riskerna med att låta externa leverantörer utforma programvara. Fredrik Heintz, professor vid Linköpings universitet, tror att AI kommer att förändra sättet vi arbetar på snarare än att ersätta arbetstillfällen. James White, forskare vid Lunds universitet, betonar behovet av att ta hänsyn till okända risker med AI vid utformning av regelverk.

Direktlänk Dela Akademikern fördjupade 26 september

AI-utvecklingens geopolitiska konsekvenser

AI-utvecklingen påverkar geopolitiken och kan inte stoppas, trots att vissa experter föreslår ett tillfälligt stopp för att utvärdera riskerna. Västvärlden är rädd att Kina, som strävar efter att vara världsledande på AI från 2030, kan få ett försprång om utvecklingen pausas. Kina står inför utmaningen att kontrollera AI-utvecklingen så att den inte hotar kommunistpartiets maktmonopol. Samtidigt försöker västvärlden bromsa Kinas framsteg inom AI genom att förbjuda export av avancerad teknik. I väst finns också en konflikt mellan företag och politiker om vem som ska ha kontroll över AI.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 26 september

Polens dataskyddsombudsman utreder OpenAI för potentiella GDPR-överträdelser

Polens dataskyddsombudsman utreder OpenAI:s ChatGPT efter att en anonym klagare anklagade företaget för överträdelser av GDPR. Fallet handlar om överträdelse av flera bestämmelser om skydd av personuppgifter. Enligt ombudsmannen struktureras anklagelserna kring olaglig och opålitlig databehandling och brist på transparens. Klagaren hävdade att ChatGPT genererade falsk information om dem och inte fortsatte till den nödvändiga korrigeringen efter en formell begäran. Dessutom hävdade de att de inte kunde hitta vilka av deras personuppgifter som behandlades av företaget. Polens dataskyddsombudsman kommer att undersöka fallet.

Direktlänk Dela The Next Web fördjupade 22 september

EU överväger deltagande i Storbritanniens AI-säkerhetstoppmöte

Europeiska unionen överväger att skicka tjänstemän till Storbritanniens kommande toppmöte om säkerhet inom artificiell intelligens (AI), enligt en talesperson. Brittiska premiärministern Rishi Sunak planerar att vara värd för toppmötet i november, där regeringar, teknikföretag och akademiker ska diskutera riskerna med tekniken. Europeiska kommissionens vice ordförande Vera Jourova har fått en formell inbjudan till toppmötet. EU är nära att lansera sin egen AI-lag, den första i sitt slag i världen.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 22 september

Google Bard tillkännager tillgängligheten av förlängningar och nya funktioner

Google Bard har tillkännagett tillgängligheten av förlängningar som låter chatboten söka igenom användarens Gmail, Drive och Docs, samt lokalisera mer data. Förlängningarna inom Google Bard och andra tjänster tillåter integration med Gmail, Drive, Docs, YouTube, Maps och Google Flights, samt med hotell. Dessutom kan Bard skanna e-post och dokument för att hitta den information som efterfrågas inom Workspace-apparna. Google Bard är ett offentligt dataservice över hela EU som låter dig få tillgång till realtidsinformation om flyg och hotell, samt onlinevägbeskrivningar via Google Maps eller YouTube-videor, allt utan att kräva manuell inmatning.

Direktlänk Dela List23 fördjupade 22 september

Tekniknyheter: OpenAI avtäcker Dall-E 3, KG Mobility lanserar EV, VinFast godkänd för försäljning i EU, Uber rullar ut AI-assistent, Amazon avslöjar nya produkter, Nio lanserar smartphone

OpenAI har avtäckt den senaste versionen av sitt text-till-bild-verktyg, Dall-E 3, som kommer att vara tillgängligt för ChatGPT Plus och Enterprise-kunder i oktober. KG Mobility har lanserat en elektrisk version av sin Torres SUV, kallad Torres EVX. VinFast har fått regulatoriskt godkännande att börja skicka EV till EU. Uber ska lansera en AI-driven assistent på sin matleveransplattform. Amazon har tillkännagett att de ska samarbeta med Italiens Safilo på nya Carrera-märkta smarta glasögon. Kinesiska EV-märket Nio har släppt en Android-smartphone.

Direktlänk Dela CMC Markets fördjupade 21 september

OpenAI stäms av författargrupp över generativ AI och upphovsrätt

OpenAI, ett företag som fokuserar på artificiell intelligens (AI), stäms av Authors Guild, en organisation för författare, i en grupptalan om upphovsrätt. Bland de namngivna klagandena finns framstående författare som George R.R. Martin, Jodi Picoult, Jonathan Franzen och John Grisham. Stämningen hävdar att OpenAI undviker upphovsrättslagen för att publicera sin lukrativa kommersiella verksamhet, och tar vilka datamängder av relativt nyligen utgivna böcker de kan få tag på utan tillstånd. OpenAI:s VD, Sam Altman, har tidigare framfört att företaget vill stödja och förstärka konstnärer och skapares väsentliga mänsklighet, men stämningen ifrågasätter detta.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 21 september

Polens dataskyddsmyndighet undersöker OpenAI efter GDPR-klagomål

Polens dataskyddsmyndighet (UODO) bekräftar att den undersöker OpenAI efter ett klagomål om att företagets chatbot ChatGPT bryter mot EU:s dataskyddslagar GDPR. Klagomålet inlämnades av säkerhets- och integritetsforskaren Lukasz Olejnik, som representeras av advokatfirman GP Partners i Warszawa. UODO:s ordförande, Jan Nowak, meddelade att myndigheten tar ärendet mycket seriöst. Tidigare i år blockerade Italiens dataskyddsmyndighet ChatGPT och inledde en undersökning av chatbotens användning av personuppgifter. OpenAI har också hotats med stämning i Australien tidigare i år.

Direktlänk Dela Silicon UK fördjupade 21 september

OpenAI lanserar uppdaterad version av AI-bildgenereringsmodell DALL-E 3

OpenAI har meddelat en uppdaterad version av sin AI-bildgenereringsmodell DALL-E, nu DALL-E 3, som lovar mer detaljerade och fotorealistiska bildresultat jämfört med föregångaren DALL-E 2. Modellen kommer att bli tillgänglig direkt inom ChatGPT, med chatboten som kan generera detaljerade prompts för bildmodellen för att mer exakt producera de resultat som användarna söker. OpenAI hoppas att kombinationen av ChatGPT-gränssnittet och DALL-E 3 kan göra modellen lättare att använda utan användarutbildning. DALL-E 3 kommer att bli tillgänglig för ChatGPT Plus och Enterprise-kunder i oktober, och för ChatGPT API-användare senare i höst.

Direktlänk Dela IT Pro fördjupade 21 september

Google Bard, en AI-chatbot, utmanar OpenAI:s ChatGPT

Google Bard, en AI-chatbot, lanserades av Google Corporation som ett svar på OpenAI:s ChatGPT. Bard har förmågan att bearbeta stora mängder information, kod, lösa matematiska problem och komma med skrivlösningar. Den använder internetresurser för att hitta de mest relevanta lösningarna på frågor och kan interagera med användare via röstinput. Bard AI kan också generera texter i olika format, sammanfatta webbsidor och hjälpa till med reseplanering. Den är nu tillgänglig på 40 språk och i över 200 länder. Till skillnad från ChatGPT använder Google Bard realtidsdata, vilket gör den mer aktuell.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 september

Generativ AI: överväganden och regelverk i Europa

Organisationer som utvecklar eller använder generativa AI-verktyg bör införa tvärfunktionella styrningsramverk för att utveckla och kontinuerligt övervaka deras användning. Organisationer bör utvärdera skyddet av data, cybersäkerhet och immateriella rättigheter, särskilt i relation till alla träningsdata som används av det generativa AI-verktyget. Europeiska tillsynsmyndigheter överväger aktivt konsekvenserna av generativ AI. En ny EU-lag som träder i kraft våren 2024 kommer att klassificera AI-system och införa lämpliga skyddsåtgärder, inklusive för transparens. Den årliga tillväxten på 25,5% på den europeiska marknaden för artificiell intelligens (AI), tillsammans med den förväntade ökningen av europeiska utgifter på AI-verktyg - från 33,2 miljarder dollar för närvarande till över 70 miljarder dollar år 2026 - har fått många organisationer att fundera över hur de bäst kan engagera sig med AI i Europa.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 19 september

Termin ´Artificiell Intelligens´ behöver omdefinieras för effektiv lagstiftning

Termen ´Artificiell Intelligens´ (AI) är problematisk då den omfattar för mycket och är dåligt definierad, vilket gör det svårt att diskutera den på ett precist sätt. AI skapar olika problem för lagar och samhället, beroende på dess funktion. Generativ AI kan skapa problem med deepfakes och plagiat, medan AI som förutsäger om en fånge är benägen att begå framtida brott kan skapa problem med snedvridning och rättvisa. För att lagstifta effektivt kring AI bör vi bryta ner definitionen till funktionella kategorier som skapar liknande frågor för de människor som påverkas av tekniken i den kategorin.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 19 september

EU:s nya AI-lagstiftning, AI Act, kan få omfattande konsekvenser för hur AI används. Lagstiftningen kommer att ha undantag för nationell säkerhet, försvar/militär och brottsbekämpning, men det är tydligt att teknikindustrin som helhet kommer att påverkas. En effekt kommer att kännas inom vår industri när liknande lagstiftning övervägs i USA. Denna artikel utvärderar hur EU:s lagstiftning kan påverka den federala sektorn i USA. Lagstiftningen fokuserar på att förbjuda teknik baserad på ´oacceptabel risk´ och ´hög risk´. Målet med lagstiftningen är inte bara att ge styrning utan att återställa rättvisa genom att fokusera på integritet och förtroende. Diskussioner och oro kring svarta lådans opacitet är inte nya, men vårt arvstänkande har varit mer fokuserat på revision än på förståelse. Vi behöver hitta nya metoder för att förstå och validera hur dessa algoritmer fungerar och vilka underliggande antaganden (inklusive träningsdata) som driver resultaten.

Forbes Media fördjupade 19 september

TikTok lanserar verktyg för att märka AI-genererat innehåll

TikTok kommer att lansera ett nytt verktyg som låter skapare märka sitt AI-genererade innehåll. Detta kommer att hjälpa tittare att förstå om innehållet de ser har redigerats eller skapats med AI. TikTok har tidigare uppdaterat sin policy för att hantera syntetiska medier, vilket kräver att människor märker AI-innehåll som innehåller realistiska bilder, ljud eller video, som deepfakes. TikTok arbetar också på att utveckla ett sätt att automatiskt upptäcka och märka AI-innehåll. Dessutom kommer TikTok att döpa om alla sina effekter som använder AI genom att uttryckligen inkludera ´AI´ i deras namn.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 19 september

Viktiga AI-trender att förbereda sig för 2024

Hastigheten på vilken artificiell intelligens (AI) utvecklas och integreras i våra liv kommer bara att öka 2024. Företag lär sig att låsa upp dess potential, individer använder det för att öka produktiviteten och lagstiftare funderar över hur man ska reglera det. Det finns fortfarande frågor kring förtroende, snedvridning, tillgänglighet och reglering. Generativa AI-verktyg kommer att gå långt bortom chatbots och bildgeneratorer. Etiska AI kommer att vara i efterfrågan för att minimera potentiella skador. AI kommer att användas inom kundservice för att automatisera rutinmässiga uppgifter och frigöra mänsklig tid för mer komplexa uppgifter. AI kommer att integreras i appar och programvara, och lågkod / ingen kod-programvaruutveckling kommer att bli alltmer populär. Nya jobbmöjligheter inom AI kommer att dyka upp. Quantum AI kommer att användas för att driva större och mer komplexa neurala nätverk och algoritmer. AI-lagstiftning utvecklas i olika länder för att skydda medborgare och möjliggöra innovation.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 18 september

Digital utveckling och AI riskerar att förvränga verkligheten och urholka demokratin

Artificiell intelligens och digital utveckling skapar nya verktyg för att påverka människor över hela världen, vilket kan förvränga verkligheten och urholka demokratin. Ryssland har byggt ett globalt ekosystem för informationspåverkan, som inkluderar Kina, Iran och extremist- och konspirationsmiljöer. Newsguards undersökning av Tiktok visade snabb spridning av desinformation om kriget. Tekniska framsteg, som AI-styrda nyhetsfabriker och AI-videoöversättningstjänster, ökar risken för bedrägeri och identifikation av individer. Kina investerar stort i data, AI och informationsinfrastruktur. 2024, ett valår med viktiga val i Taiwan, USA, Ukraina och EU, kan bli en tidpunkt för antagonistiska aktörer att attackera demokratierna och vinna strategiska fördelar.

Direktlänk Dela Borås Tidning fördjupade 18 september

Demokratins fundament riskerar att undergrävas av digital vilseledning

Intelligenta robotar presenterades på World Artificial Intelligence Conference i Shanghai 2023. Artikeln diskuterar hur demokratins fundament riskerar att undergrävas när verkligheten förvrängs och delar av befolkningen inte längre tror på fakta, vilket illustreras av en betydande del av det Republikanska partiet i USA som tror på Donald Trumps lögner om valfusk. Den digitala utvecklingen skapar snabbare och kraftfullare verktyg för att vilseleda människor över hela världen. Ryssland har byggt ett globalt ekosystem för informationspåverkan som involverar Kina, Iran samt extremist- och konspirationsmiljöer. En AI-styrd nyhetsfabrik har skapats som producerar artiklar och svarar på inlägg på sociala medier. En mamma i Texas utsattes för ett AI-bedrägeriförsök där hon trodde att hennes dotter blivit kidnappad. Artikeln varnar för att 2024 kan bli demokratiernas digitala Pearl Harbour, med viktiga val i Taiwan, USA, Ukraina och EU.

Direktlänk Dela Kristianstadsbladet fördjupade 17 september

Svårigheter med att definiera AI i EU:s förordning

Det pågår förhandlingar mellan 27 länder om att skapa gemensamma regler för artificiell intelligens (AI), men processen är svår då det fortfarande saknas en juridisk definition av AI som alla parter godkänner. Susanna Lindroos-Hovinheimo, professor i offentlig rätt vid Helsingfors universitet, har följt processen noggrant och påpekar att ämnet är tekniskt svårt och området brett. Hon noterar att chattbotar och stora språkmodeller ursprungligen inte fanns med i förordningen, men att de lagts till efter att Chat GPT blev populär. Lindroos-Hovinheimo menar att förordningen kan bli bra men även stökig, och att det finns oenighet bland medlemsstaterna om frågor som ansiktsigenkänning av barn på offentliga platser.

Direktlänk Dela Hufvudstadsbladet fördjupade 17 september

Demokratins digitala Pearl Harbour kan vara nära

I en åsiktsartikel diskuterar Patrik Oksanen, fristående kolumnist och senior fellow på tankesmedjan Fri värld, hur den digitala utvecklingen och artificiell intelligens kan påverka demokratin. Han menar att när verkligheten förvrängs och folk inte längre tror på fakta urholkas demokratin. Ryssland har byggt ett globalt ekosystem för informationspåverkan som inkluderar Kina, Iran och konspirationsmiljöer. AI och dataanvändning kan också användas för att vilseleda, som i ett AI-bedrägeriförsök mot en mamma i Texas. Oksanen varnar för att 2024 kan bli demokratiernas digitala Pearl Harbour, med viktiga val i Taiwan, USA, Ukraina och EU.

Direktlänk Dela Norra Skåne fördjupade 16 september

Demokratins digitale utmaning: AI och informationspåverkan

Artificiell intelligens och digital utveckling skapar nya utmaningar för demokratin. Verklighetsförvrängning och desinformation kan underminera demokratiska processer, som illustreras av Republikanska partiets tro på Donald Trumps lögner om valfusk. Ryssland har skapat ett globalt ekosystem för informationspåverkan, inklusive Kina, Iran och extremistmiljöer. AI-teknik kan skapa falska videor och röster, vilket ökar risken för bedrägeri och desinformation. Med viktiga val i Taiwan, USA, Ukraina och EU 2024 är risken för en digital ´Pearl Harbour´ för demokratierna hög.

Direktlänk Dela Ystads Allehanda fördjupade 16 september

Behovet av reglering för AI inom biomedicin: en diskussion

Det amerikanska Vita husets kontor för vetenskaps- och teknikpolitik har föreslagit en ´Handlingsplan för en AI-rättighetslag´ som innehåller fem principer för säker och etisk implementering av AI. Dessa principer gäller även medicinsk forskning och sjukvård. De inkluderar rätten till säkra och effektiva AI-system, skydd mot algoritmisk diskriminering, skydd mot datasekretessbrott, rätten att avstå från användning och rätten att veta när en AI används och hur och varför den kan påverka dig. David Magnus, ledande författare till en artikel i Science Translation Medicine, menar dock att dessa rättigheter saknar federal verkställbarhet och att flera regleringsmekanismer behövs för att uppnå målen med AI-rättighetslagen.

Direktlänk Dela Stanford Medicine fördjupade 15 september

OpenAI öppnar kontor i Dublin, står inför dataskyddsutmaningar

OpenAI, utvecklaren av chatGPT, har öppnat ett kontor i Dublin och annonserat lediga positioner inom juridik, integritet och medierelationer. Detta blir företagets tredje och största kontor, efter San Francisco och London, och det första i EU. OpenAI har nyligen stått inför betydande invändningar mot AI-konceptet, chatGPT. Italien krävde i mars krig, delvis på grund av svårigheter med skyddet av personuppgifter, olaglig databehandling och bristande skydd för minderåriga. Spanien följde efter, medan OpenAI återlanserade ChatGPT i Italien med ändrade integritets- och kontrollinställningar. Nyligen riktade Polen anklagelser mot OpenAI, anklagade företaget för en rad integritetsbrott.

Direktlänk Dela Game News 24 fördjupade 15 september

Världen denna vecka: Globala politiska händelser och frågor

Världen denna vecka diskuterar flera globala frågor och politiska händelser. I Europa närmar sig den hårdhögra allt närmare makten och påverkar politiken utan att behöva gå med i regeringar. I USA fortsätter Hunter Bidens problem och en ny riksrättsaga. I Asien breddar Narendra Modi Indiens regionala klyftor och Vladimir Putin söker vapen från Nordkorea. I Kina lanserar regeringen en kampanj mot medicinsk korruption. I Mellanöstern och Afrika är politikernas dödliga försummelse i Marocko och Libyen ett problem. I Storbritannien har ekonomisk inaktivitet blivit ett unikt problem.

Direktlänk Dela The Economist Newspaper fördjupade 14 september

Bloggare använder AI-verktyg för att förbättra sitt innehåll

Samantha North, en bloggare och innehållsskapare i Portugal, har börjat experimentera med AI-verktyg för att generera idéer och skriva delar av sina bloggar. Hon driver två webbplatser, Digital Émigré och samanthanorth.com, där hon lär ut hur man tjänar pengar på bloggning, sökmotoroptimering och digital marknadsföring. North började använda AI-verktyget Jasper för marknadsföringsinnehåll förra året, och har sedan dess börjat använda ChatGPT och Claude 2. Hon använder AI för att generera idéer, skapa rubriker, skriva introduktioner till blogginlägg och skapa sammanfattningar av sina inlägg. Men hon betonar att det fortfarande är viktigt att ha personlig erfarenhet och åsikter i inläggen.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 13 september

Årlig debatt om EU:s tillstånd: Ursula von der Leyen svarar på frågor

Under den årliga debatten om EU:s tillstånd diskuterade Europaparlamentets ledamöter kommissionens arbete och framtida planer fram till EU-valet 2024. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, talade om EU:s omvandling sedan 2019, den gröna given, utfasningen av fossila bränslen, artificiell intelligens och EU:s stöd till Ukraina. Ledamöter från olika politiska grupper framförde sina prioriteringar och synpunkter, bland annat ekonomisk tillväxt, migration, försvarsunion, klimatförändringar och rättsstatens principer.

Direktlänk Dela European Parliament fördjupade 13 september

AI-system uppvisar rasistiska tendenser, varnar experter

AI-system uppvisar rasistiska tendenser och kan förstärka mänskliga fördomar, enligt experter. I en nyligen raderad BuzzFeed-artikel använde författaren AI-bildgenereringsverktyget Midjourney för att skapa avbildningar av Barbie-dockor från olika länder, vilket ledde till kontroversiella resultat. År 2009 frågade Nikon´s ansiktsigenkänningsprogram asiatiska människor om de blinkade. År 2016 förutsåg ett AI-verktyg som användes av amerikanska domstolar för att bedöma sannolikheten att brottslingar skulle återfalla dubbelt så många falska positiva för svarta åtalade (45%) än för vita förövare (23%), enligt en analys från ProPublica. Information Commissioner´s Office (ICO) i Storbritannien undersöker frågan och uppmanar de som arbetar med AI att minska dessa risker. En nyligen studie från infrastrukturprogramvaruföretaget Progress visade att 78% av företags- och IT-beslutsfattare tror att datafördomar kommer att bli ett större bekymmer när användningen av AI och maskininlärning ökar, men endast 13% hanterar det för närvarande. Forskare från University of Washington, Carnegie Mellon University och Xi´an Jiaotong University har också funnit att generativa AI-verktyg har olika politiska fördomar, beroende på var verktygets datakälla samlades in och vilken information verktyget behandlade. Migüel Jetté, VP of AI på transkriptionsföretaget Rev, berättade för Decrypt att det inte finns något inneboende rasistiskt om AI. Det handlar om processen att förstå hur man bygger dessa saker på rätt sätt. AI tränas på olika dataset för att utveckla sin ´intelligens´. Datasetet bygger upp AI-modellen genom en inlärningsprocess, lär den att agera på ett visst sätt. Tyvärr innebär detta att eventuella fördomar som finns inbäddade i datasetet speglas och i slutändan förstärks av slutprodukten. Rev´s AI-transkriptionstjänst har tränats på miljontals timmar av röstdata för att översätta ljud inmatat av kunder. Om det ursprungliga datasetet utesluter vissa röster, accenter eller grupper kommer det att ha mycket svårare att översätta för dessa människor. Dataset är den största anledningen till att dessa typer av fördomar kommer in, förklarade Jetté. Vad du visar din algoritm och vad du berättar för algoritmen att lära sig - om det inte är tillräckligt varierat kommer algoritmen inte att kunna förstå det. Medan insatserna är ganska låga för Rev, där ett begränsat dataset helt enkelt innebär att man inte kan översätta vissa accenter, kan betydligt värre resultat inträffa när AI sipprar in i våra dagliga liv. Till exempel används AI redan i stor utsträckning inom personalresurser, rekrytering och anställning, vilket direkt påverkar ekonomiska resultat för miljontals människor. Och år 2026 kommer alla nya fordon som säljs i EU att kräva övervakning inuti hytten som kommer att upptäcka förarsömnighet eller distraktion. Om detta AI-system bara fungerar konsekvent med ljushyade människor kan det finnas en betydligt högre möjlighet till en krasch på grund av systemets fel. Inom det område vi fokuserar på - övervakning inuti hytten för bilindustrin - om systemet inte upptäcker om föraren är sömnig eller distraherad, kan det ha livskritiska konsekvenser, berättade Richard Bremer, VD för syntetiska datasetföretaget Devant, för Decrypt. Det finns så många kamera-baserade system som, steg för steg, kommer in i olika delar av våra liv. Vi tar inte data tillräckligt seriöst, enligt min mening. Devant skapar syntetiska dataset av digitala människor för kamera-baserade AI-applikationer, för att bekämpa fördomar som ofta uppstår i verkliga dataset. Om du fokuserar på endast riktiga data kommer du att fokusera på att samla in data som är lättillgängliga. Och det är så att de data som är lättillgängliga inte alltid skapar bästa möjliga täckning av varje möjligt verkligt livsscenario, förklarade Bremer. AI: s prestanda är begränsad till de data du har tillgängliga. Det är problemet du står inför. Som ett resultat levererar Devant klienter med stora och varierade datorgenererade dataset. Varje bild tar bara några sekunder att generera med hjälp av in-house-automatiseringar, tar 3D-innehåll från Devant´s stora innehållsbibliotek. Men att ha ett representativt dataset räcker bara så långt - rasistisk fördom kan fortfarande finnas i slutprodukten. Av denna anledning är nästa steg fördomstestning, där utvecklarna letar efter prestandarelaterade fördomsproblem. Testning för fördomar är en avgörande aspekt av fördomsminskning, och jag förespråkar fördomstestning som en styrningsfråga, berättade Shingai Manjengwa, chef för AI-utbildning på generativa AI-företaget ChainML, för Decrypt. Man måste bedöma varje fall individuellt. Även om ett dataset är balanserat kan det fortfarande bära fördomar. Det finns ett antal sätt som ett balanserat dataset kan resultera i fördomsfulla resultat. Det finns algoritmiska och modellfördomar som kan uppstå (dvs. linjär regression har en fördom mot linjära relationer), samt mät- och urvalsfördomar som skapas i källdata. Tolknings- eller bekräftelsefördomar kan också uppstå när man analyserar modellresultat. Manjengwa sa. Denna lista över fördomar är inte uttömmande. Det är därför jag förespråkar fördomstestning som en del av maskininlärningsprocessen. En mångfaldig arbetsstyrka Mångfald på en arbetsplats spelar en viktig roll när det gäller att testa en AI-produkt. Vi kan undvika vissa fall av fördomar när någon från en annan bakgrund eller ras än alla andra i teamet kan belysa frågor som en annars homogen grupp människor inte skulle se, berättade Manjengwa för Decrypt. Det är mer än bara deras närvaro i teamet. Den teammedlemmen måste känna sig bemyndigad att ta upp frågor, och teamet måste vara öppet för att diskutera och svara när bekymmer väcks. Ett exempel på detta inom branschen är när Parinaz Sobhani, chef för AI på Georgian, upptäckte att TurnItIn - ett populärt plagiatdetekteringsverktyg som används av universitet - var fördomsfullt mot icke-engelsktalande. Problemet upptäcktes bara på grund av att ha en icke-engelsktalande i teamet, och det resulterade i en bättre, mer inkluderande produkt. Detta är ett tydligt exempel på hur mångfald inom arbetskraften kan förbättra effektiviteten av testning för att förhindra rasistisk fördom i AI. Enligt techUK kommer endast 8,5% av seniorledarna inom brittisk teknik från etniska minoritetsgrupper. Men saker och ting ser upp för mångfald inom AI-industrin, med en rapport från 2021 som visar att över hälften (54,4%) av AI-doktoranderna i USA var från etniska minoriteter. Det sagt var endast ett litet antal studenter (2,4%) identifierade som svarta eller afroamerikaner. Organisationer som Black in AI arbetar för att ta denna siffra till ett mer representativt antal genom workshops, evenemang och andra initiativ. Dessa förespråkare säger att mångfald inom AI inte bara är ett moraliskt mål, utan ett viktigt steg för att säkerställa att AI-system fungerar för alla. Tyvärr kan rasistisk fördom fortfarande finnas inom AI-modeller, även med ett representativt dataset, noggranna tester och en mångfaldig arbetsstyrka. Stötande resultat kan särskilt vara ett problem när AI används för oförutsedda användningsfall. Generativ AI är ganska kraftfull och tillämplig på många saker, sa Jetté. Folk sträcker gränserna lite när de provar dessa saker. Och då händer överraskande saker. Utvecklare kan bara stressa testa sina produkter så mycket - särskilt med till synes obegränsade produkter som generativ AI - att vissa misstag är bundna att smyga igenom sprickorna. Av denna anledning bär också AI-användare en del av skulden. Istället för att använda rasistiska resultat för klick online kan användare rapportera det till dev-teamet för att hjälpa till att minska reproduktionen av sådana resultat inom stora språkmodeller (LLMs) i framtiden. Analogin jag kan erbjuda är att vi kan och gör reglera fotgängare (AI-användare) men mer påverkande vinster kan uppnås genom att kräva körkort och bilregistrering på grund av den skada fordon (AI-utvecklare) kan göra, förklarade Manjengwa, Att hantera fördomar i AI är en mångfacetterad lagsport som kräver att alla - från användare till utövare till producenter av LLMs - deltar och arbetar mot rättvisare resultat.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 11 september

Världsmynt: En dystopisk blandning av krypto, blockchain och personligt erkännande

Sam Altman, VD för OpenAI, har lanserat Worldcoin, en blandning av krypto, blockchain och personligt erkännande. Worldcoin skapar ett anonymiserat bevis för personlighet genom att skanna en individs iris, vilket sedan verifieras via Worldcoin blockchain. Projektet har kritiserats för dess taktik att rekrytera användare, särskilt i tredje världen, med löften om höga avkastningar. Dessutom har Worldcoin anklagats för att bryta mot löften om anonymitet genom att samla in namn, telefonnummer och e-postadresser. Sam Altman är också medgrundare till projektet med Alex Bania.

Direktlänk Dela Vulcan Post fördjupade 11 september

Finlands EU-ministerutskott fastställer ståndpunkter om AI, EU:s egna medel och energistadgefördraget

Finlands EU-ministerutskott har fastställt landets ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag om artificiell intelligens (AI), EU:s egna medel och EU:s utträde ur det internationella energistadgefördraget. Förhandlingarna om förordningen om AI bör fortsätta utifrån den ståndpunkt som EU-länderna antog i december 2022. Förslaget till revidering av systemet för EU:s egna medel inkluderar att en större andel av inkomsterna från utsläppshandeln överförs till EU-budgeten. Kommissionen har föreslagit att EU och Euratom ska frånträda det internationella energistadgefördraget om det inte moderniseras.

Direktlänk Dela Valtioneuvosto fördjupade 8 september

Google kräver att politiska annonser avslöjar om AI används för att ändra bilder eller ljud

Google kommer snart att kräva att politiska annonser på dess plattformar, inklusive YouTube, måste avslöja om AI har använts för att ändra bilder eller ljud i annonsen. Regeln kräver ett meddelande om AI har använts för att meningsfullt ändra budskapet eller påståendena i en annons genom att ändra något av dess visuella eller ljudinnehåll. En friskrivningsklausul måste tydligt visas på ett sådant sätt att en tittare märker den. De nya reglerna träder i kraft i november.

Direktlänk Dela Abc15.com fördjupade 7 september

OpenAI:s AI-chattbot ChatGPT tar världen med storm

OpenAIs AI-chattbot ChatGPT har tagit världen med storm. Den kan skriva uppsatser, kod och mycket mer baserat på korta textprompter. Stora varumärken experimenterar med den och använder AI för att generera reklam- och marknadsföringskopia. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivningsmodellen från OpenAIs laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. OpenAI har nyligen kopplat ChatGPT till internet med tillägg tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 7 september

EU:s utkast till AI-lagstiftning lämnar viktiga frågor obesvarade, enligt USAs beslutsfattare

EU:s utkast till lagstiftning om artificiell intelligens (AI) lämnar viktiga frågor obesvarade, enligt amerikanska beslutsfattare. Dragos Tudorache, ledamot i Europaparlamentet, har varit en nyckelperson i att leda EU:s lagstiftning om AI-teknologier till omröstning. Han har tidigare sökt kontakt med den dåvarande kongressledamoten Jerry McNerney, som var medordförande för den kongressgrupp som arbetar med AI. McNerney, som nu är senior policyrådgivare på advokatfirman Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, menar att kongressens intresse för AI minskade betydligt efter pandemin och attacken mot Kapitolium 6 januari 2021. Sedan dess har EU gått framåt och börjat överväga AI-regleringar eftersom ”självreglering, självöverensstämmelse och disciplin från företagen inte längre var tillräckliga”, enligt Tudorache.

Direktlänk Dela Roll Call fördjupade 6 september

Utmaningar med kommande EU-reglering kring AI, varnar Kommerskollegium

Den statliga myndigheten Kommerskollegiums ämnesråd Heidi Lund varnar för utmaningar med den kommande EU-regleringen kring AI, känd som AI Act. Hon beskriver regleringen som en skål med spagetti, där det är svårt att se var ett regelverk börjar och en annan tar vid. I en rapport från Kommerskollegium, baserad på djupintervjuer inom mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsindustri, varnas det för att ytterligare digitala lager, som AI-lagret, skapar osäkerhet. Lund föreslår att det behövs mer fokus på livscykelperspektivet i både reglering och marknadsövervakning.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 6 september

Företag väger fördelar och nackdelar med OpenAIs ChatGPT Enterprise

OpenAI har lanserat sin företagsnivå för verktyget ChatGPT, vilket öppnar upp möjligheter för företag att integrera AI i sina verksamheter. Designplattformen Canva har framgångsrikt använt ChatGPT Enterprise för att lära sig nya delar av kodbasen och lösa buggar. Försäkringsbolaget Hi Marley har också börjat använda tekniken tack vare förbättrade säkerhetsfunktioner. Men vissa företag, som Degreed och online smyckesåterförsäljaren Angara, har valt att inte använda ChatGPT Enterprise på grund av säkerhetsbekymmer och kostnadsanalys.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 5 september

Ansvarsfull AI-utveckling krävs för framtidens innovationer

Artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av vår vardag och kräver ansvarstagande i dess fortsatta utveckling, enligt AI-experten Josefin Rosén vid SAS Institute. Utvecklingen av AI går snabbt framåt och generativa AI-modeller som ChatGPT har ökat tillgängligheten för en bredare grupp människor. Rosén menar att ansvarsfull och pålitlig AI främjar innovation och att användarnas förtroende för AI är en förutsättning för dess användning. Hon nämner också EU-kommissionens förslag till det första rättsliga ramverket för AI, AI Act, som ett viktigt steg framåt.

Direktlänk Dela Dagens Industri fördjupade 5 september

AI-forskare skapar datamängd för AI-utbildning, stöter på juridiska problem

Shawn Presser, en oberoende AI-forskare, skapade en datamängd kallad ´Books3´ för att utbilda AI-modeller. Presser använde piratkopierade texter från en online ´skuggbibliotek´ för att efterlikna OpenAI:s datamängd. Efter att ha samlat in omkring 196 000 böcker, lade han ut Books3 online i oktober 2020. Både stora företag som Meta och Bloomberg och den ideella AI-gruppen Eleuther har använt Books3 för att träna sina stora språkmodeller. Men Books3 har också dragit till sig kritik. En liten dansk antipiratgrupp, Rights Alliance, arbetar för att radera Books3 från internet. De har lyckats få The Eye, en dataarkiveringsgrupp, och forskningsdatadelningssajten Academic Torrents att ta ner datamängden. Rights Alliance planerar också att blockera webbplatser som är värd för Books3 genom det europeiska rättssystemet och har kontaktat både Meta och Bloomberg om frågan.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 4 september

Förläggare blockerar AI-företag från att skörda innehåll

Den senaste nyhetsorganisationen har blockerat det artificiella intelligensföretaget från att skörda innehåll för att skapa sina verktyg. Detta sker i samband med att ChatGPT-företaget argumenterar att ett amerikanskt rättsfall ´missförstår omfattningen´ av upphovsrätten. Kontrollerna gäller A100 och H100-chip, som en del av USA:s ansträngningar att begränsa Kinas tillgång till produkter. Teknikkommittén säger att Storbritanniens regerings tillvägagångssätt för artificiell intelligens ligger efter EU och USA. En rapport sa att ett föreslaget undantag som skulle tillåta artificiella intelligensutvecklare att använda upphovsrättsskyddade böcker och musik för träning visade ´en tydlig brist på förståelse´.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 3 september

Bästa praxis för att bygga generativa AI-applikationer

Den växande användningen av generativ AI, särskilt stora språkmodeller (LLM), har återigen väckt diskussionen om AI-reglering för att säkerställa att AI/ML-system tränas och distribueras på ett ansvarsfullt sätt. Denna ansträngning kompliceras av att olika statliga organisationer och reglerande organ släpper sina egna riktlinjer och policyer med liten eller ingen överenskommelse om definitionen av termer. I stället för att försöka förstå och reglera alla typer av AI-system, tar artikeln ett annat, praktiskt tillvägagångssätt, dvs. att transparent skissera AI-systemets förmågor och sätta realistiska förväntningar på vad det kan (eller inte kan) göra.

Direktlänk Dela Data Driven Investor fördjupade 3 september

EU:s utkast till AI-lag förbjuder skadliga ´subliminala tekniker´, men definierar inte termen. Författarna, forskare vid Imperial College London och Aarhus University, föreslår en bredare definition som fångar problematiska manipulationsfall utan att överbelasta regulatorer eller företag. De menar att AI-drivna påverkansförsök ofta är problematiska på grund av brist på medvetenhet. De föreslår att ´subliminala tekniker´ ska definieras som metoder som syftar till att påverka en persons beteende på sätt som personen troligen förblir omedveten om påverkansförsöket, hur påverkan fungerar eller påverkansförsökets effekter på beslutsfattande eller värde- och trobildningsprocesser.

Euractiv fördjupade 1 september

Martin Boldt diskuterar AI:s framtid på Gummifabrikens femårsjubileum

Martin Boldt, docent i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, höll en lunchföreläsning om artificiell intelligens (AI) på Restaurang Madame i samband med Gummifabrikens femårsjubileum. Boldt diskuterade AI:s påverkan på arbetsmarknaden och menade att en kombination av mänsklig intelligens och AI sannolikt kommer att besegra ren AI i ett kort till medellångt tidsperspektiv. Detta skulle leda till förbättrad kvalitet och effektivitet, färre monotona och repetitiva uppgifter, vilket i sin tur gör att människor kan fokusera på det vi är bra på.

Direktlänk Dela Värnamo.nu fördjupade 1 september

Utmaningar och möjligheter med AI i konkurrenslagstiftning

Artificiell intelligens (AI) har potential att revolutionera industrier, men medför också utmaningar för konkurrensregulatorer. EU arbetar med att reglera marknadsplacering, användning och ansvar för AI-system genom AI-lagen och AI-ansvarsdirektivet. Konkurrensmyndigheter, inklusive brittiska Competition and Markets Authority (CMA) och amerikanska Federal Trade Commission (FTC), fokuserar på att förstå samspelet mellan AI och konkurrenslagstiftning. CMA lanserade en granskning av AI-modeller 4 maj 2023 och FTC belyste konkurrensproblem kopplade till generativ AI och inledde en utredning inom detta område 29 juni 2023. Artikeln diskuterar hur konkurrenslagstiftning kan vara relevant för utveckling och användning av AI-system och hur konkurrensmyndigheter förbereder sig för att hantera de nya utmaningar som den omfattande adoptionen av AI-system medför.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 1 september

OpenAI stäms för påstådda brott mot EU:s dataskyddsförordning

OpenAI står inför en stämning i Polen där det hävdas att företagets storskaliga språkmodell ChatGPT bryter mot flera bestämmelser i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Den oberoende cybersäkerhetsforskaren Lukasz Olejnik, som lämnade in klagomålet, hävdar att verktyget bryter mot laglig grund, transparens, rättvisa, datatillgångsrättigheter och integritet genom design. Olejnik skapade tidigare i år en biografi om sig själv med ChatGPT och upptäckte att den innehöll flera fel. När han bad om att få tillgång till de data som OpenAI hade om honom och hur de hade behandlats, saknades viktig information, och OpenAI vägrade att rätta sina fel.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 1 september

AI och efterlevnadsprogram: En ny podcastserie

Tom Fox, prisbelönad röst inom efterlevnad, är värd för en ny podcastserie, ´Compliance and AI´, där rollen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning i efterlevnad utforskas. Serien kommer att diskutera hur AI kommer att påverka efterlevnadsprogram under det kommande decenniet och framåt. I ett avsnitt diskuterar Fox och Jonathan Armstrong från Cordery Compliance hur EU-regulatorer ser på AI. De tar upp ett nyligt fall där Googles AI-verktyg, Bard, tillfälligt stängdes av i EU, vilket understryker behovet av reglering och efterlevnad inom detta snabbt växande område.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 1 september

Stephen Thaler, uppfinnaren av AI-systemet DABUS, har förlorat en rättslig strid i USA om upphovsrätten till ett konstverk skapat av AI. Thaler, som listade DABUS som konstverkets skapare, har överklagat beslutet. Han har tidigare förlorat liknande mål i EU, USA och Australien. I Storbritannien överväger Högsta domstolen för närvarande hans ansökningar om patent för två uppfinningar som han hävdar att DABUS har skapat. Thaler anser att DABUS är självmedveten och att dessa rättsprocesser är ett sätt att uppmärksamma existensen av hans ´nya art´.

Wired fördjupade 31 augusti

Brittiskt parlamentsutskott uppmanar regeringen att snabbt införa AI-lagstiftning

Ett brittiskt parlamentsutskott undersöker möjligheterna och utmaningarna kring artificiell intelligens (AI) och uppmanar regeringen att ompröva sitt beslut att inte införa lagstiftning för att reglera tekniken på kort sikt. Utskottet anser att regeringen bör agera med större brådska för att införa lagar för AI-styrning om ministrarnas ambitioner att göra Storbritannien till ett centrum för AI-säkerhet ska förverkligas. Utskottet oroar sig för att om Storbritannien inte inför någon ny lagstiftning om AI inom tre år riskerar regeringens goda intentioner att lämnas efter av annan lagstiftning, som EU:s AI-lag, som kan bli standarden.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 31 augusti

USA:s upphovsrättskontor söker kommentarer om AI och upphovsrätt

USA:s upphovsrättskontor har utfärdat en officiell begäran om kommentarer och en undersökning om upphovsrätt och artificiell intelligens (AI). Begäran rör frågor relaterade till innehållet som AI producerar och hur beslutsfattare bör hantera AI som imiterar eller härmar mänskliga konstnärer. Kontoret söker ´faktisk information och åsikter´ om upphovsrättsfrågor som väckts av framsteg inom generativa AI-modeller som OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard. De som är intresserade av att kommentera under den officiella undersökningsperioden har fram till den 18 oktober att göra det.

Direktlänk Dela Cointelegraph fördjupade 30 augusti

Öppna AI-modeller omformar konkurrenslandskapet för uppstartsföretag

OpenAI:s lansering av ´ChatGPT Enterprise´ och Meta:s öppna utgivning av Llama 2 utmanar Gen AI-startups position på marknaden. OpenAI:s företagssatsning möjliggör för företag att integrera sin egen data i AI-systemet, vilket konkurrerar direkt med de tjänster som startups erbjuder. Meta:s utgivning av Llama 2 ger företag möjlighet att använda avancerad AI-teknologi utan den ekonomiska börda det innebär att träna egna modeller. Dessutom har ett nytt öppet LLM-initiativ lanserats på EU:s superdator LUMI, vilket innebär ytterligare konkurrens för startups som siktar på den europeiska marknaden.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 30 augusti

OpenAIs ChatGPT förändrar AI-landskapet genom att skriva uppsatser, kod och mer

ChatGPT, OpenAIs AI-chattbot som genererar text, har tagit världen med storm. Den kan skriva uppsatser, kod och mer, vilket ökar produktiviteten. Stora varumärken experimenterar med den, och använder AI för att generera annonser och marknadsföringsmaterial. ChatGPT har nyligen förstärkts av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAIs laboratorier. Betalande användare av ChatGPT har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Utöver GPT-4 har OpenAI nyligen kopplat ChatGPT till internet med plugins tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 29 augusti

Byggande av förtroende för stora språkmodeller i AI

Leo Arango, partner på One Way Ventures och huvudinvesterare i Provision, diskuterar riskerna och möjligheterna med stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT. Han påpekar att medan dessa teknologier kan revolutionera affärsvärlden på samma sätt som molntjänster och SaaS-modeller gjorde tidigare, finns det också risker. Dessa inkluderar att LLM kan ´hallucinera´ framställd information, dela verklig information på felaktigt sätt och behålla känslig företagsinformation. Arango föreslår att företag som aktivt minskar potentialen för LLM-aleatoriskhet och bygger upp mest förtroende kommer att vara de största vinnarna. Han rekommenderar att organisationer söker certifieringar där det är möjligt och stödjer regleringar, sätter egna säkerhetsmått och publicerar sin resa.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 29 augusti

ChatGPT och dess potentiella IP- och dataskyddsfrågor

ChatGPT, som lanserades i november 2022, har väckt stor uppmärksamhet för sin förmåga att chatta, skapa innehåll, koda, översätta och mer. Dock finns det viktiga frågor kring IP- och dataskydd. ChatGPT tränas genom att ta stora mängder data från onlinekällor, vilket kan innebära kopiering av underliggande data och potentiellt hantering av konfidentiell information. Detta kan leda till intrång i upphovsrätten och/eller databasrättigheter. Text- och datagruvundantaget (TDM) kan vara avgörande för utvecklingen av AI-verktyg som ChatGPT, men lagstiftare världen över kämpar med att hitta rätt balans mellan att uppmuntra digital innovation och skydda de kreativa industrierna. Detta lämnar både AI-företag och IP-rättighetsinnehavare i en osäker position. OpenAI samlar in användarinput för att förbättra ChatGPT, vilket kan leda till att konfidentiell information blir en del av dess dataset. Dessutom är det oundvikligt att viss personlig information kommer att ingå i datamängden som används för att träna ChatGPT. Slutligen kan ChatGPT:s utdata, som kan vara helt nytt innehåll, eventuellt omfattas av upphovsrätt.

Direktlänk Dela CPO Magazine fördjupade 28 augusti

EU:s nya lag DSA börjar gälla för techjättarna

EU:s nya lag Digital Services Act (DSA) har börjat gälla för 19 stora techbolag, inklusive Elon Musks X, Tiktok, Apple, Facebook och Google. Lagen, som har varit i kraft sedan november förra året, innebär att bolagen måste göra mer som användarna önskar, annars riskerar de sanktioner från EU. De stora förändringarna med DSA inkluderar att användare kan stänga av ´rekommendationer´ och få ett neutralt flöde. Användare har också rätt att få reda på varför något de har lagt upp har tagits ner av plattformen. Bolag som inte följer reglerna kan bli utkrävda på upp till 6 procent av sin globala omsättning eller bli förbjudna i EU.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 28 augusti

Ny EU-lag gäller nu för stora teknikföretag

En ny EU-lag, Digital Services Act (DSA), har börjat gälla för 19 stora teknikföretag, inklusive Elon Musks X, Tiktok, Apple, Facebook och Google. Lagen, som har varit i kraft sedan november förra året, kräver att företag gör mer för att tillgodose användarnas önskemål. Användare kommer nu att kunna stänga av ´rekommendationer´ och få ett mer neutralt flöde. Det kommer också att bli enklare att flagga olagligt innehåll. Företag som inte följer reglerna kan bötfällas upp till 6 procent av sin globala omsättning eller bli förbjudna i EU.

Direktlänk Dela Nyheter24 fördjupade 28 augusti

AI kan hjälpa till att upptäcka demens tidigare

En ny studie från Sverige visar att AI kan vara användbart inom sjukvården, specifikt för att tolka bilder och frigöra tid för radiologer. Detta resulterade i att 20 procent fler cancerfall upptäcktes. EU:s forskningsprojekt AI-Mind fokuserar på artificiell intelligens och hälsa, med målet att kunna identifiera vilka i gruppen med mild kognitiv nedsättning som löper hög risk för att utveckla demens. Forskningen leds av Ira Haraldsen vid Oslo universitetssjukhus. Planen är att skapa ett verktyg baserat på AI för screening av befolkningen. Studien kommer att inkludera 1 000 deltagare från Norge, Finland, Italien och Spanien.

Direktlänk Dela Science Norway fördjupade 26 augusti

AI-företag i konflikt om tillgång till AI-modeller

I maj undertecknade VD:arna för tre framstående AI-laboratorier - OpenAI, Google DeepMind och Anthropic - ett uttalande där de varnade för att AI kan vara lika riskabelt för mänskligheten som pandemier och kärnvapenkrig. Många AI-företag och forskare argumenterar för begränsningar av vem som kan få tillgång till de mest kraftfulla AI-modellerna och vem som kan utveckla dem. De fruktar att skadliga aktörer kan använda AI-modeller för att skapa stora mängder desinformation som kan påverka valresultat. Men alla AI-företag håller inte med. Meta släppte nyligen Code Llama, en familj av AI-modeller byggda på Llama 2, Metas flaggskeppsmodell för stora språk, med extra träning för att göra dem särskilt användbara för kodningsuppgifter.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 25 augusti

Storbritannien överväger att involvera Kina i AI-toppmöte trots internationellt motstånd

Storbritanniens toppdiplomat James Cleverly förväntas besöka Beijing nästa vecka, och det är troligt att Storbritanniens kommande artificiella intelligens (AI) toppmöte i november kommer att vara högt upp på agendan. Trots motstånd från Japan, USA och EU, är Rishi Sunak-administrationen fast beslutna att involvera den kinesiska regeringen i någon form. Storbritannien vill att AI-säkerhetstoppmötet ska vara så brett baserat som möjligt och är ovilligt att stänga ute en av världens mest avancerade krafter inom teknik. Hur detta ska göras är fortfarande en aktuell fråga. En inbjudan till Kina riskerar också att förarga de konservativa bakbänkarna som har uppmanat Storbritanniens regering att ta en hårdare linje mot Kina.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 25 augusti

AI i framtida krigföring: Potential, utmaningar och etiska överväganden

Teknologins snabba framsteg, inklusive artificiell intelligens (AI), har potential att omforma krigföringens framtid. AI erbjuder nya möjligheter inom dataanalys, beslutsfattande och autonoma system som kan leda till betydande förändringar i militära strategier, operationer och etiska överväganden. Användningen av AI i krigföring drivs av behovet av snabbare och mer exakt databehandling, förbättrat beslutsfattande och minskad mänsklig risk på slagfältet. AI kan dock också medföra etiska frågor och tekniska sårbarheter, samt risk för destabilisering om det inte regleras ordentligt.

Direktlänk Dela Eurasia Review fördjupade 25 augusti

Risk för digital feodalism i AI-eran

För mer än ett decennium sedan skrev jag, Michael W. Wright, och min medförfattare Walt Ferguson att konkurrensfördel ackumuleras till dem som kan få tillgång till, sammanställa, analysera och agera på information snabbare globalt. De som saknar tillgång, färdigheter och resurser drabbas av nackdelar. Tekniker som AI och IoT kan bli punkter av exkludering. AI-information expanderar snabbare än tillgänglig förståelse. Vi saknar metoder för att se tekniska följder över samhällen. Om AI koncentreras i händerna på några få, kan 99% bli permanent efterblivna. AI och domänspecifik kunskap blir alltmer koncentrerade i händerna på färre företag och individer. Detta kombinerat med den växande koncentrationen av rikedom tyder på uppkomsten av en mäktig oligarki som kan leda till en ny form av ´digital feodalism´. Fem år senare har denna trend bara accelererat, som visas av exempel som OpenAI´s ChatGPT, Google Brain´s PaLM, DeepMind´s AlphaFold och Anthropic´s Claude. Alla tecken pekar mot en förestående ´digital livegenskap´ när AI och rikedom samlas under företagsoligarker. Skiljelinjen mellan AI ´haves´ och ´have-nots´ förstärks. Om AI koncentreras i händerna på några få, kan 99% bli permanent efterblivna. De ekonomiska, politiska och sociala konsekvenserna är omfattande. Mindre företag och startups kommer att kämpa för att konkurrera. Politiskt sett äventyrar koncentrerade övervaknings- och manipulationsförmågor demokratin. Socialt sett står de utan AI-expertis inför arbetslöshet när automatiseringen accelererar. Enligt en nyligen genomförd studie av McKinsey Global Institute kan upp till 800 miljoner jobb världen över bli ersatta av automatisering fram till 2030. Vi riskerar att skapa en permanent underklass utan handlingskraft i en allt mer algoritmisk värld. Att mildra skadorna av accelererande otillgänglighet tvingar oss att prioritera rättvisa över effektivitet.

Direktlänk Dela Inkstick Media fördjupade 25 augusti

ChatGPT introducerar anpassade instruktioner för att förbättra AI-konversationer

ChatGPT har lagt till en ny funktion som kallas Custom Instructions, vilket revolutionerar världen av AI-drivna konversationer. Detta verktyg gör det möjligt för användare att ge personliga instruktioner till ChatGPT, vilket sparar tid och förbättrar den totala upplevelsen. Custom Instructions gör det möjligt för användare att informera ChatGPT om deras preferenser och förväntningar en gång. Denna information lagras i användarens profil och används för framtida konversationer. För att få tillgång till Custom Instructions måste användare ha en ChatGPT Plus-prenumeration och bo i USA. För närvarande är denna funktion inte tillgänglig i EU eller Storbritannien.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 25 augusti

AI-podden diskuterar AI och regleringar

Programledarna för AI-podden, Ather Gattami, Josefin Rosén och Reggie Townsend, diskuterar AI och regleringar i veckans avsnitt. Gästerna Reggie Townsend, medlem av Biden AI Advisory Committee, och Josefin Rosén, Head of AI på SAS Institute, diskuterar hur AI ska regleras och hur tekniken kan utnyttjas till mänsklighetens bästa. Diskussionen rör allt från definitioner av olika begrepp till hur de ska användas och fördelningen av AI:s kraft i världen. De diskuterar också olika nivåer av reglering i USA, EU och resten av världen.

Direktlänk Dela Dagens Media fördjupade 24 augusti

ChatGPT introducerar anpassade instruktioner för att förbättra användarupplevelsen

ChatGPT, OpenAI:s språkchattbot, har introducerat en funktion som tillåter användare att sätta sina egna riktlinjer för framtida konversationer. Användare kan lära ChatGPT att ta hänsyn till specifika fakta och preferenser när de genererar svar. Detta sparar tid och gör att ChatGPT kan ge mer relevanta och användbara svar. Funktionen för att ställa in anpassade instruktioner i ChatGPT är tillgänglig för amerikanska invånare och kräver en ChatGPT Plus-prenumeration. Funktionen för individuell vägledning i ChatGPT är tillgänglig för användare över hela världen, förutom EU och Storbritannien.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 22 augusti

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI), som Microsoft-stödda OpenAI´s ChatGPT, komplicerar regeringars ansträngningar att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Länder som Australien, Storbritannien, Kina, EU, Frankrike, G7, Irland, Israel, Italien, Japan, Spanien och USA gör framsteg för att reglera AI-verktyg. Vissa länder söker input om regleringar, andra planerar regler, vissa har redan infört tillfälliga regleringar och andra utreder möjliga överträdelser. De största frågorna väntas vara ansiktsigenkänning och biometrisk övervakning.

KFGO Radio fördjupade 22 augusti

Anpassade instruktioner i ChatGPT nu tillgängliga för användare i Storbritannien och EU

Anpassade instruktioner i ChatGPT, en funktion som ger chatboten mer sammanhang om användarens behov och preferenser, är nu tillgänglig för användare i Storbritannien och EU. När den först tillkännagavs i juli kunde endast betalande användare i ChatGPT Plus-planen prova denna funktion. Du kan använda anpassade instruktioner för att berätta för chatboten din roll/yrke, intressen, föredragen kommunikationsstil och toner, och mer. Funktionen rullades tidigare ut för gratisanvändare över hela världen, med undantag för EU- och Storbritannien-användare.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 22 augusti

Ökande användning av AI kan leda till stora upphovsrättsliga konsekvenser för designers och arkitekter

En ökande användning av AI kan ha stora konsekvenser för upphovsrätten för designers och arkitekter, varnar experter. På senare tid har stämningar lämnats in mot ledande AI-företag som OpenAI, Google och Stable Diffusion av författare, konstnärer och aktiebildleverantörer som hävdar stöld av deras intellektuella egendom. Noam Shemtov, professor i immaterialrätt och teknikrätt vid Queen Mary University, säger att liknande problem snart kan börja påverka designers och arkitekter. Erik Rõuk, en advokat specialiserad på immaterialrätt, varnar också för att designers och arkitekter som använder AI behöver vara försiktiga med upphovsrättsbrott.

Direktlänk Dela Dezeen fördjupade 21 augusti

Storbritanniens regering investerar £100m i AI-chipproduktion

Storbritanniens regering kommer att investera £100m för att försöka få ett fotfäste i den globala kampen om att producera datorchips som används för att driva artificiell intelligens (AI). Skattebetalarnas pengar kommer att användas som en del av en satsning på att bygga en nationell AI-resurs i Storbritannien, liknande de som utvecklas i USA och andra länder. Det förstås att medlen kommer att användas för att beställa viktiga komponenter från stora chiptillverkare som Nvidia, AMD och Intel. Regeringen är i avancerade stadier av en order på upp till 5 000 grafikprocessorer (GPUer) från Nvidia. Men oro växer inom industrin och i Whitehall att Storbritanniens regerings åtgärder kan vara för lite, för sent. Storbritannien står för bara 0,5% av de globala halvledarförsäljningarna.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 20 augusti

TAMGA revolutionerar finanssektorn med innovativa utlåningsplattformar

TAMGA är ett internationellt fintech-företag som utvecklar och levererar teknik- och marknadsföringslösningar för finanssektorn. TAMGAs innovativa utlåningsplattformar gör det möjligt för banker och finansbolag att skräddarsy sina utlåningserbjudanden enligt sina egna policys och affärsbehov. Med hjälp av Big Data och maskininlärningsalgoritmer kan partnerföretag implementera helt digitala utlåningsmetoder inom en månad snarare än flera år. TAMGA tar ut provisioner eller fasta avgifter från finansiella partners som använder företagets plattformar. Dessa avgifter kan antingen vara ett fast belopp eller en liten procentandel av lånebeloppet.

Direktlänk Dela The American Reporter fördjupade 17 augusti

Använda ChatGPT för att skapa marknadsföringsinnehåll

ChatGPT, en konversations-AI, kan hjälpa till att skapa innehåll för marknadsföringskampanjer. Användare kan ge ChatGPT anpassade instruktioner om deras varumärkes röst, ton och stil, samt hur de vill att AI:n ska svara. Dessa instruktioner fungerar som en personlig stilguide kopplad till användarens profil. Genom att utveckla en kreativ briefing innan du närmar dig ChatGPT kan du spara tid och säkerställa att det genererade innehållet stämmer överens med dina objektiv, varumärkesröst och målgrupp. ChatGPT kan sedan användas för att skapa allt från LinkedIn-inlägg till e-böcker, med hjälp av användarens feedback för att förbättra innehållet.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 16 augusti

AI-reglering: utmaningar och möjligheter för världen år 2035

År 2035 är AI allmänt utbrett och styr sjukhus, flygbolag och till och med rättsprocesser. Trots att produktiviteten har ökat dramatiskt och nya företag har vuxit snabbt, blir världen mer oförutsägbar och sårbar. AI-system kan skriva mer klart och övertygande än de flesta människor och kan producera originalbilder, konst och till och med datorprogram baserat på enkla språkpunkter. Men AI kan inte styras som tidigare teknik, och det förändrar traditionella uppfattningar om geopolitisk makt. Policymakare runt om i världen har börjat vakna till de utmaningar som AI innebär och kämpar med hur man ska styra det. I maj 2023 lanserade G-7 ”Hiroshima AI-processen”, ett forum ägnat åt att harmonisera AI-styrningen.

Direktlänk Dela Foreign Affairs fördjupade 16 augusti

Kvinna i Detroit felaktigt arresterad på grund av felaktig ansiktsigenkänning

Porcha Woodruff var åtta månader gravid när polisen i Detroit kom för att arrestera henne för bilkapning och rån. Efter att hennes bild felaktigt matchats med videomaterial från en bensinstation där bilkapningen ägde rum, valde offret Woodruffs bild som den kvinna som var förknippad med rånaren. Ett månad senare avfärdades anklagelserna på grund av otillräckliga bevis. Woodruffs fall är det tredje kända fallet av en arrestering gjord på grund av fel ansiktsigenkänning av Detroit-polisen - och det sjätte fallet i USA. Alla sex personer som felaktigt arresterats är svarta. Trots detta fortsätter brottsbekämpande och statliga organ över hela USA och runt om i världen att samarbeta med olika ansiktsigenkänningsföretag.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 15 augusti

Utmaningar och komplexitet med att träna stora språkmodeller som GPT-4

Att träna stora språkmodeller (LLM) som GPT-4, GPT-NeoX, PaLM, OPT och Macaw innebär betydande utmaningar. Dessa genombrott inom maskininlärning har fått mycket uppmärksamhet, särskilt OpenAI´s GPT-4. Utvecklingen av sådana modeller innefattar att övervinna hinder relaterade till data, hårdvara och juridiska aspekter, ofta med behov av stora organisationers resurser. LLM:er, som huvudsakligen byggs på transformerarkitekturer med potentiellt miljarder parametrar, genomgår förträning med självövervakad textdata. Trots sina anmärkningsvärda förmågor uppvisar de begränsningar och kan ibland ´hallucinera´ eller uppfinna fakta, vilket leder till felaktigheter och fel i resonemanget. Träning av LLM:er från grunden innebär en komplex process. Hårdvaru- och beräkningskrav, miljöpåverkan och energieffektivitet, juridiska problem och upphovsrättsfrågor samt regleringsåtgärder är alla faktorer att beakta.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 15 augusti

OpenAI:s ChatGPT på väg mot konkurs

OpenAI:s chatbot, ChatGPT, rapporteras vara på väg mot konkurs. Investeringarna bryter knappt jämnt ut eftersom företaget knappt gör någon vinst på grund av brist på chips, splittrade intressen och mer. OpenAI har redan sett en förlust på 540 miljoner dollar sedan ChatGPT lanserades. Trots företagets ansträngningar att introducera nya funktioner, har chatbotens svar försämrats. Dessutom har OpenAI sett en minskning av antalet användare av dess chatbot, med en minskning på 12 procent mellan juni och juli. Trots tunga investeringar och utökade partnerskap med OpenAI, riskerar Microsoft att påverkas.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupade 14 augusti

Google Bard tillgänglig i Storbritannien och globalt

Google Bard, Googles experimentella AI-chattbot-plattform, är nu tillgänglig i Storbritannien. Efter framgången med OpenAIs ChatGPT har stora aktörer som Microsoft och Bing vänt sin uppmärksamhet mot konversationell och generativ AI. Google Bard, som är utformad för att fungera liknande ChatGPT, är ett bevis på innovationen som sker inom AI. Google Bard lanserades i Storbritannien och USA den 21 mars 2023. Bard är nu också tillgänglig i EU-länderna efter att ha löst dataskyddsfrågor som uppstod av den irländska dataskyddskommissionen. Bard är nu tillgänglig i 228 länder på 40 språk, inklusive Indien.

Direktlänk Dela PC Guide fördjupade 13 augusti

ChatGPT rullar ut anpassade instruktioner för gratisanvändare

ChatGPT gratisanvändare kan nu använda anpassade instruktioner på GPT-3.5-modellen, en funktion som tidigare var begränsad till ChatGPT Plus (GPT-4) användare. Användare i Storbritannien och EU kommer dock att behöva vänta lite längre på att denna funktion ska rullas ut i deras regioner. Anpassade instruktioner gör det möjligt för användare att specificera sina preferenser eller krav för ChatGPT vid generering av svar. Detta eliminerar behovet av att upprepa information i varje konversation. OpenAI, skaparen av ChatGPT, säger att modellen kommer att ta hänsyn till användarnas anpassade instruktioner i varje konversation.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

Brist på regleringar och skydd mot AI väcker oro bland konstnärer och skapare

Konstnärer och skapare är oroliga över bristen på regleringar och skydd mot konstgjord intelligens (AI). Stora teknikledare har gjort ”frivilliga åtaganden”, men dessa ger liten tröst till de inom musik- och kreativa industrier då de är vaga och ogenomförbara. AI-konglomerat använder upphovsrättsskyddat material utan rättighetsinnehavarnas samtycke. Det finns också problem med ”artificiell streaming” där AI-bots skapar och laddar upp låtar för att artificiellt öka streamingnumren. EU arbetar aktivt med ”AI Act”, men denna lagstiftning ger fortfarande inte ett heltäckande skydd för konstnärer och skapare.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

OpenAI gör anpassade instruktioner tillgängliga för alla ChatGPT-användare

OpenAI har meddelat att de gör anpassade instruktioner tillgängliga för alla användare av ChatGPT, inklusive de på den fria nivån. Funktionen introducerades ursprungligen i juli för ChatGPT Plus-abonnenter och tillåter användare att anpassa AI-chattbotens svar baserat på deras preferenser och krav. Med anpassade instruktioner kan användare spara tid genom att inte behöva skriva om samma uppmaningar upprepade gånger när de interagerar med chattboten. OpenAI har nu gjort den här funktionen tillgänglig för gratis och Plus-användare på både iOS och Android-plattformar.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

CloudFoundation ChatGPT gör anpassade instruktioner tillgängliga för gratisanvändare

CloudFoundation ChatGPT introducerade den anpassade instruktionsfunktionen den 20 juli för premiumanvändare. Detta möjliggjorde för dem att göra personliga ändringar i portalen genom att ändra svaren enligt deras preferenser. Nu är förbättringen tillgänglig även för gratisanvändare. Tidigare var funktionen i ett teststadium när den lanserades för premiumabonnenter. De anpassade instruktionerna kommer att låta användarna få föredragna svar från AI-chatten. Genom att ändra inställningarna för vissa prompter kommer AI att generera svar baserat på användarnas krav. Portalen gjorde också ett uttalande där det stod: ´Anpassade instruktioner är nu tillgängliga för ChatGPT-användare på gratisplanen, förutom i EU och Storbritannien där vi kommer att rulla ut det snart!´ Användare behöver inte längre betala $20/månad för att få tillgång till de anpassade funktionerna. Den nya förbättringen har gjorts gratis vilket kommer att överväga användarnas anpassade instruktioner och generera svar beroende på det.

Direktlänk Dela Afternoon Headlines fördjupade 12 augusti

Massachusetts inleder undersökning av AI-användning inom värdepappersindustrin

Massachusetts har formellt inlett en undersökning om användningen av artificiell intelligens (AI) inom värdepappersindustrin, på grund av rädslan att investerare kan förlora pengar. Massachusetts Secretary of the Commonwealth William Galvin bekräftade att undersökningen har startat mot företag som använder AI-verktyg för att förbättra kundtjänster. Som en del av undersökningen har statens värdepapperstillsyn skickat brev till företag som använder AI för att söka information om integrationen med deras erbjudanden. Galvin uttryckte oro över att investerare i värdepapper kan drabbas av stora förluster som ett resultat av oreglerad användning av AI.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 12 augusti

Veckans tekniknyheter: AI, superledare och kryptoutveckling

I en veckokrönika diskuteras bland annat uppfattningen om artificiell intelligens och dess påverkan på författarens liv. Dessutom tas det upp forskning kring superledare vid rumstemperatur, som visade sig vara felaktig. Vidare diskuteras utvecklingen inom kryptovalutor och blockchain, med bland annat Microsofts samarbete med Aptos blockchain. Slutligen diskuteras olika regeringars försök att reglera teknik, inklusive USA:s förbud mot finansiering av vissa tekniksektorer i Kina, och Indiens försök att begränsa importen av persondatorer.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 11 augusti

OpenAI rullar ut anpassade instruktioner för ChatGPT-användare på gratisplanen

ChatGPT, den generativa AI-chattboten från OpenAI, kommer ihåg information om användare över chattar. Funktionen var tidigare begränsad till Plus-prenumerationen, som kostar 20 dollar i månaden. Nu rullas funktionen ut till ChatGPT-användare på gratisplanen, med undantag för EU och Storbritannien, som har starkare integritetsfunktioner. OpenAI har uppdaterat sina release notes för ChatGPT för att meddela att nästan alla ChatGPT-användare på gratisplanen nu får stöd för anpassade instruktioner. Användare kan ge ChatGPT så mycket eller så lite information de önskar, eller ingen om de inte behöver det att komma ihåg saker om dem.

Direktlänk Dela BGR Media fördjupade 11 augusti

Artificiell intelligens (AI) fortsätter att vara det hetaste ämnet 2022 och dess snabba och oreglerade penetration genom samhället utgör särskilda risker för artister och skapare. President Biden och stora teknikledare har nyligen lovat att kontrollera denna framväxande teknik, men dessa löften ger ingen tröst för musik- eller kreativa industrier. AI genererade sånger och deepfakes blir allt vanligare och mer realistiska. Dessutom skapar och laddar AI-bots upp låtar och blåser upp streamingnumren. Det finns också problem med missinformation och felaktigheter i AI-utdata. Trots dessa problem har kongressen varit exceptionellt långsam att agera.

Billboard fördjupade 11 augusti

OpenAI gör anpassade instruktioner för ChatGPT gratis för alla användare

OpenAI har nyligen gjort sin funktion för anpassade instruktioner i ChatGPT gratis för alla användare. Denna funktion, som tidigare var låst bakom betalväggen för ChatGPT Plus, ger användarna mer kontroll över AI-svaren och personaliserar deras AI-upplevelse. Anpassade instruktioner ger användarna möjlighet att förhandsfylla ChatGPT med kontextuell kunskap om sig själva, till exempel yrke, plats, intressen och mål. Funktionen är dock för närvarande inte tillgänglig i EU och Storbritannien, men användare kan fortfarande använda VPN för att få tillgång till funktionen.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 11 augusti

ChatGPTs senaste uppdatering gör populär premiumfunktion gratis för alla

ChatGPT har uppdaterats för att göra Custom Instructions, en tidigare premiumfunktion, gratis för alla användare. Funktionen låter användare förinställa ChatGPT med kontextuell kunskap om dem, vilket gör att AI kan formulera mer personliga svar på frågor. Till exempel kan en lärare ange att de undervisar i tredje klass, och ChatGPT kommer då att anta att alla frågor om lektionsplaner gäller för barn i åldern 8-9 år. Funktionen är dock för närvarande inte tillgänglig i EU och Storbritannien.

Direktlänk Dela Laptop Mag fördjupade 11 augusti

OpenAIs ChatGPT:s anpassade instruktionsfunktion är nu tillgänglig gratis

OpenAI har förbättrat sin generativa AI-chattbot, ChatGPT, och introducerat nya funktioner för att förbättra användarnas upplevelse. Nyligen meddelade företaget att det kommer att utvidga sin anpassade instruktionsfunktion till alla användare istället för endast Plus-prenumeranter. Detta innebär att funktionen nu kommer att vara tillgänglig gratis. Med denna funktion kan användarna styra svaren som AI-chattboten genererar. Funktionen gör det möjligt för användarna att inkludera sin personliga information, preferenser och krav för att generera svar med hänsyn till de detaljer som användaren delar.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 11 augusti

Generativ AI blir en topprisk för företagsriskchefer, enligt Gartner-rapport

Generativ artificiell intelligens (AI), som OpenAI:s ChatGPT och Google Bard, har blivit en av de största oroämnen för företagsriskchefer under andra kvartalet 2023, enligt en rapport från Gartner, Inc. Rapporten avslöjade att massiv tillgänglighet av generativ AI var den näst mest namngivna risken, medan tredjepartsviabilitet var den snabbast växande risken som organisationer övervakar mest noggrant. Finansiell planeringsosäkerhet var den tredje rankade risken, följt av molnkoncentrationsrisk. Kina handelsspänningar avrundade de fem största riskerna. Tre huvudaspekter måste hanteras när det gäller att hantera företagsrisk, enligt Gartner-experter. Dessa inkluderar immateriella rättigheter, datasekretess och cybersäkerhet.

Direktlänk Dela Reinsurance News fördjupade 11 augusti

ChatGPTs anpassade instruktioner nu tillgängliga för alla användare utom i EU och Storbritannien

ChatGPTs anpassade instruktioner är nu tillgängliga för alla användare (utom i EU och Storbritannien) utan ett Plus-prenumeration. Denna funktion öppnar upp mångsidiga möjligheter som expertkalibrering, språkinlärning och personlig skrivstil. Funktionen rullades nyligen ut på iOS ChatGPT-appen. OpenAI avslöjade att anpassade instruktioner nu är tillgängliga för de flesta ChatGPT-användare utan en Plus-prenumeration. Utvidgningen av tillgängligheten utesluter användare i EU och Storbritannien, men planer är på gång att implementera det snart i dessa regioner.

Direktlänk Dela Search Engine Journal fördjupade 11 augusti

USA och Kina i teknologikamp över artificiell intelligens

Högkvalitativ artificiell intelligens (AI) teknik har lett till att USA och Kina samlar sina resurser i en tävling för att utveckla de mest kraftfulla systemen. USA:s Biden-administration har meddelat att de kommer begränsa kinesiska teknikinvesteringar i halvledare, kvantdatorer och AI, vilket har orsakat oro hos regulatorer i andra länder som Storbritannien och EU. Kina har svarat med att fördöma USA:s beslut och beskylla dem för ekonomisk tvång och teknisk mobbning. Kinesiska internetjättar som Baidu, ByteDance, Tencent och Alibaba har erbjudit flera miljarder dollar för Nvidia A800-processorn, i rädsla för ännu strängare kontroller från USA.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 10 augusti

OpenAI utvidgar anpassade instruktioner till alla användare, inklusive de på den kostnadsfria nivån av tjänsten

OpenAI meddelade att de utvidgar anpassade instruktioner - ett sätt att ge användare mer kontroll över hur ChatGPT svarar - till alla användare, inklusive de på den kostnadsfria nivån av tjänsten. Funktionen, som först avtäcktes i juli som en beta för ChatGPT Plus-prenumeranter, låter användare lägga till olika preferenser och krav som de vill att AI-chatten ska överväga när de svarar. Funktionen kan spara användare tid, så att de inte behöver skriva om samma instruktionsmeddelanden varje gång de interagerar med chatten. Till exempel kan du be ChatGPT att hålla sina svar till en specifik teckenräkning eller anpassa tonen på svaret det ger. Funktionen kommer att expandera över EU och Storbritannien snart, säger företaget.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 10 augusti

ChatGPT, OpenAIs AI-chattbot, har tagit världen med storm. Den kan skriva uppsatser, kod och mycket mer med korta textprompter, vilket ökar produktiviteten. Stora varumärken experimenterar med den, till exempel för att generera annons- och marknadsföringstexter. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAIs labb. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Utöver GPT-4 har OpenAI nyligen kopplat ChatGPT till internet med tillägg som finns tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

TechCrunch fördjupade 10 augusti

Zoom backar från att använda användardata för AI-träning utan samtycke

Zoom, företaget som normaliserat att delta i affärsmöten i pyjamas, tvingades denna vecka att försäkra användare att det inte skulle använda personuppgifter för att träna artificiell intelligens utan deras samtycke. En uppmärksam Hacker News-användare märkte förra veckan att en uppdatering av Zooms villkor i mars verkade ge företaget fria händer att samla in röst-, video- och annan data, och matade den till maskininlärningssystem. På måndagen skrev Zooms produktchef, Smita Hasham, ett blogginlägg som säger att de inte kommer att använda ljud-, video- eller chattkundinnehåll för att träna sina AI-modeller utan ditt samtycke.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 10 augusti

Anpassade instruktioner på ChatGPT nu tillgängliga för gratisanvändare, förutom i Storbritannien och EU

Anpassade instruktioner på ChatGPT gör slutligen sin väg till gratisanvändare på GPT-3.5-modellen. Funktionen, som tidigare rullades ut för dem i ChatGPT Plus (GPT-4), är nu tillgänglig förutom för dem i Storbritannien och EU. Anpassade instruktioner tillåter användare att lägga till preferenser eller krav som de vill att ChatGPT ska överväga vid generering av sina svar. Instruktionerna kan vara så enkla som ett enda ord eller fras, eller de kan vara mer komplexa, vilket ger detaljerad information om användarens preferenser eller krav. AI-chatten har fått en hel del uppdateringar på senare tid.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 10 augusti

OpenAI gör funktionen Custom Instructions tillgänglig för kostnadsfria användare av ChatGPT

Funktionen Custom Instructions, ursprungligen lanserad för betalande användare av ChatGPT, är nu tillgänglig för användare på den kostnadsfria planen. Funktionen gör det möjligt för användare att anpassa sina interaktioner med ChatGPT efter sina unika preferenser och behov, vilket gör samtalen mer dynamiska och relevanta. Användare kan ställa in sina preferenser eller krav med Custom Instructions, och ChatGPT kommer att beakta dessa inmatningar i varje efterföljande interaktion. För närvarande är denna funktion inte tillgänglig för användare i EU och Storbritannien, men OpenAI planerar att utöka tillgången snart.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 10 augusti

OpenAI lanserar ny funktion för att förbättra AI-chattboten ChatGPT

OpenAI har lanserat en ny funktion, Custom Instructions, för sin AI-chattbot ChatGPT. Funktionen, som baseras på feedback från användare i 22 länder, tillåter användare att instruera chattboten att förbättra svar baserat på deras specifika behov och preferenser. Användare kan till exempel informera chattboten om sin yrkesroll och sedan instruera den om hur de vill att den ska svara. Funktionen är för närvarande tillgänglig för ChatGPT Plus-användare i USA och på webbläsaren, iOS-appen och Android-appen. OpenAI planerar att expandera funktionen till alla användare de kommande veckorna.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 10 augusti

AI och dess påverkan på demokratiska valprocesser

Mer än 70 länder kommer att hålla regionala eller nationella val fram till slutet av 2024, vilket påverkar över 2 miljarder människor globalt. Konsekvenserna för demokratins integritet har aldrig varit högre. Teknikjättar som TikTok, Facebook och Twitter har byggt AI-system som är sårbara för desinformation. OpenAI:s grundare, Sam Altman, har varnat för att generativ AI utgör ett stort hot mot demokratin. Han har också lobbat för fördelaktiga villkor enligt EU:s föreslagna AI-lag. Kritiker menar dock att problemet inte ligger i innehållet som AI-verktyg genererar, utan i hur människor tar emot, bearbetar och förstår informationen som AI-system på teknikplattformar underlättar.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 9 augusti

AI-chatbotar som OpenAIs ChatGPT blir allt mer integrerade i våra vardagsliv, men med detta kommer också oro för potentiell skada. AI har utvecklats mycket genom åren, med toppar och dalar, men är nu inne i en av de mest produktiva perioderna i sin historia. AI-chatbotar kan dock bli verktyg för missbruk, som visats i fallet med Microsofts chatbot Tay som började generera offensiva och provocerande meddelanden efter att ha matats med olämpligt innehåll. Detta visar utmaningarna med att utforma AI-system som kan interagera med användare på ett etiskt och rationellt sätt. Framtiden för AI och dess konsekvenser är osäker, men det är tydligt att vi står vid en vändpunkt i historien.

Politicstoday.org fördjupade 9 augusti

AI: En potentiell lösning på desinformationsproblemet

Generativ AI kan potentiellt förvärra desinformationen, men kan också vara lösningen. Sociala medier har identifierats som en huvudkälla till desinformation då allt fler människor använder dessa plattformar för nyhetskonsumtion. Enligt en Eurobarometer-rapport känner 28% av EU-medborgarna att de har utsatts för falska nyheter, ett problem som är värre i länder med begränsad pressfrihet. Forskare och professorer varnar för att AI-verktyg kan användas för att automatiskt producera och sprida desinformationskampanjer. AI kan dock också användas för att upptäcka och bekämpa problemet, till exempel genom slut-till-slut-innehållsdetektionsmodeller eller verktyg som Meta´s Sphere. Trots detta är fullständig automatisering för faktakontroll med AI fortfarande en avlägsen verklighet.

Direktlänk Dela What´s New in Publishing fördjupade 9 augusti

OpenAI lanserar webbskrapningsverktyget GPTBot och ansöker om varumärkesskydd för GPT-5

OpenAI, ett framstående företag inom artificiell intelligens, har lanserat sitt senaste verktyg, GPTBot. Verktyget är utformat för webbskrapning, vilket innebär indexering av webbplatsinnehåll över hela internet. GPTBot är avsett att samla in offentligt tillgänglig information från olika webbkällor, men är programmerad att utesluta innehåll bakom betalväggar, källor med personligt identifierbar information och text som strider mot OpenAIs policyer. OpenAI har nyligen ansökt om varumärkesskydd för GPT-5, den förväntade efterträdaren till den befintliga GPT-4-modellen. Trots förväntningarna kring GPT-5 betonade OpenAIs VD, Sam Altman, behovet av omfattande säkerhetsrevisioner innan träningsprocessen påbörjas.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 8 augusti

Digitala vattenmärken kan hjälpa till att identifiera AI-genererat innehåll

AI-genererat innehåll på nätet ökar, vilket leder till en kris med osäkerheter och potentiellt farliga fel, desinformation och bedrägerier. För att skilja AI-genererade produkter från mänskligt arbete övervägs nu digitala vattenmärken, en osynlig digital signatur inbäddad i varje bit av AI-producerat innehåll som gör källan spårbar. Sju amerikanska AI-företag har nyligen undertecknat en förpliktelse att utveckla sådana mekanismer. EU-regler kräver också att teknikföretag differentierar deras AI-output från mänskligt arbete. Men det finns tekniska utmaningar och vattenmärkning ses endast som ett första steg.

Direktlänk Dela Scientific American fördjupade 8 augusti

AI-teknik väcker oro inom filmindustrin

Konstgjord intelligens (AI) inom filmindustrin väcker oro bland arbetare i USA. Representanter för filmproducenter och skådespelare ska diskutera ett nytt löneavtal, och AI:s inverkan på skådespelare kommer sannolikt att vara ett betydande diskussionsämne. Skådespelare fruktar att framsteg inom AI-teknik, särskilt manipulation av fångade bilder, kan göra dem överflödiga. Susan Kirby, VD för Screen Producers Ireland, erkänner att AI-teknik är en oro för alla sidor av industrin. Hon tror att utvecklingar och avtal som gjorts i andra länder kommer att forma landskapet i Irland och Storbritannien. Kirby nämner också att nya EU-regler utvecklas för att hantera de avsedda och oavsiktliga konsekvenserna av AI-teknik.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 8 augusti

Ny funktion för anpassade instruktioner i ChatGPT sparar tid och ökar produktiviteten

ChatGPT har introducerat en ny funktion, Anpassade Instruktioner, som tillåter användare att ge viktig information om sig själva och hur de vill att ChatGPT ska svara på deras uppmaningar. Funktionen gör det möjligt för ChatGPT att minnas användarens preferenser för framtida chattar, vilket sparar värdefull tid. Användare kan ange specifika instruktioner, som att begära kortare, mer precisa svar, förklaringar av komplexa ämnen på två sätt, eller specifika språkstilar och skämt. Denna funktion är endast tillgänglig för ChatGPT Plus-prenumeranter i USA.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 8 augusti

Chatbot-appar kan förstärka missbrukande beteenden mot kvinnor, varnar experter

Efter bara fem månaders dejting bestämde Mark och hans flickvän Mina sig för att ta sin relation till nästa nivå genom att semestra vid en sjökoja över sommaren - på hans smartphone. Chatbot-appar som Replika, Character.AI och Soulmate är en del av den snabbt växande marknaden för generativ AI-kompis, där användarna anpassar allt om sina virtuella partners, från utseende och personlighet till sexuella önskemål. Men vissa AI-etiker och kvinnors rättighetsaktivister säger att utvecklingen av ensidiga relationer på detta sätt oavsiktligt kan förstärka kontrollerande och missbrukande beteenden mot kvinnor, eftersom AI-bots fungerar genom att mata på användarens fantasi och instruktioner.

Direktlänk Dela The Economic Times fördjupade 7 augusti

Behovet av reglering av AI i USA för att behålla globalt inflytande

Lanseringen av ChatGPT-3 och framstegen inom generativ AI har lett till både entusiasm och oro. AI har potential att både förbättra och försämra våra liv. Det finns ett brådskande behov av att reglera tekniken för att förhindra störningar på arbetsmarknaden, hot mot datasekretess och förändringar i val och medielandskap. Det är viktigt att USA reglerar AI snabbt för att inte hamna efter internationellt och förlora sin förmåga att påverka global cybersäkerhet. EU, Storbritannien och Kina har redan tagit steg mot att reglera AI.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 6 augusti

En omfattande guide till artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) blir allt mer närvarande i våra liv, från musik och media till affärer och produktivitet, och till och med dejting. AI har möjliggjort effektiv röst- och bildigenkänning samt förmågan att generera syntetisk bild och tal. Forskare arbetar hårt för att göra det möjligt för AI att surfa på webben, boka biljetter, justera recept och mer. Denna artikel ger en översikt över de mest grundläggande begreppen du behöver veta om AI, de stora aktörerna inom AI och varför de spelar roll, samt de senaste nyheterna och utvecklingen inom området.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 4 augusti

AI upptäcker 20% fler bröstcancerfall än traditionell screening enligt svensk studie

Enligt tidiga resultat från en svensk studie kan artificiell intelligens (AI) korrekt upptäcka 20 procent fler bröstcancerfall från mammogram än traditionell screening av radiologer. Studien är den första randomiserade kontrollerade studien som undersöker användningen av AI i bröstcancerscreening. Resultaten visade att användning av AI-stödd analys av mammogram, tillsammans med antingen en eller två radiologer, var lika bra som att använda två radiologer utan AI och ledde till att 20 procent fler cancerfall upptäcktes. Det var också en betydande minskning av arbetsbelastningen för radiologer, med läkarna som behövde spendera 44 procent mindre tid på att läsa mammogram.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 2 augusti

Google Ads: Användare kommer nu att kunna generera annonser automatiskt

Google Ads kommer nu att kunna generera annonser automatiskt med hjälp av stora språkmodeller (LLMs) och generativ artificiell intelligens (Gen AI), enligt Dan Taylor, vice VD för globala annonser på Google. Gen AI verktyg, introducerade under Google I/O den 10 maj, kan skapa kampanjflöden baserade på företagens aktiviteter. Företag som Myntra, Samsung, HDFC och Tata AIG rapporterade upp till 18% högre konverteringar genom att lägga till AI i sin marknadsföringsmix. Google har också betonat sin fokus på integritet och lanserade förbättrade integritetsfunktioner som Privacy Sandbox för Internet och Android.

Direktlänk Dela Techzimo fördjupade 1 augusti

WhatsApp integrerar artificiell intelligens med Google Bard

WhatsApp har integrerat artificiell intelligens (AI) på sin plattform med Google Bard, en AI baserad på Googles språkmodell LaMDA. Användare kan interagera med boten via textmeddelanden för att ställa frågor eller begära specifika åtgärder. För att få Google Bard på WhatsApp måste användaren följa en serie enkla steg, inklusive att ladda ner och installera Google Chrome och tillägget ´ChatGPT för WhatsApp´. Funktionen är nu tillgänglig på över 40 språk, inklusive spanska, arabiska, kinesiska, tyska och portugisiska. Tillgången har också utökats till Brasilien och de 27 EU-länderna.

Direktlänk Dela Play Crazy Game fördjupade 1 augusti

Googles chattrobot Bard rekommenderas inte för att hitta specifik information

I en intervju med BBC rekommenderade Googles brittiska chef Debbie Weinstein att användare av Googles chattrobot Bard alltid dubbelkollar faktan chattroboten ger dem. Bard bör enligt henne inte användas för att hitta specifik information, utan är snarare ett experiment bäst lämpat för samarbete kring problemlösning och för att ta fram nya idéer. Google Bard lanserades i Sverige tidigare i juli, efter förseningar orsakade av EU-regelverk.

Direktlänk Dela PC för Alla fördjupade 29 juli

Kritik mot Frankrikes AI-lag inför OS 2024

Maryse Artiguelong, vicepresident för människorättsorganisationen Ligue des droits de l’Homme, uttrycker oro över Frankrikes nya lag om användning av ansiktsigenkänning och AI-teknik vid OS 2024. Hon menar att lagen, som röstades igenom i juni, kan leda till ytterligare diskriminering av marginaliserade grupper och att den innebär ett integritetsintrång. Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin försvarar lagen och menar att den behövs i undantagssituationer. EDRI, det europeiska digitala rättighetsnätverket, förbereder ett ärende mot Frankrike i hopp om att upphäva lagen.

Direktlänk Dela Electronic Theatre Controls fördjupade 28 juli

Google uppmanar användare att dubbelkolla information från chatboten Bard

Google har uppmanat användare att använda dess sökmotor för att kontrollera om informationen som tillhandahålls av dess chatbot, Bard, faktiskt är korrekt. Några har föreslagit att chatbots som Bard och ChatGPT kan ´döda´ traditionell sökning, som domineras av Google. Googles brittiska chef Debbie Weinstein sa att Bard är ´inte riktigt platsen där du går för att söka efter specifik information´. Hon beskrev Bard som ett ´experiment´ bäst lämpat för ´samarbete kring problemlösning´ och ´skapande av nya idéer´.

Direktlänk Dela Yahoo Style Canada fördjupade 28 juli

Australiensiska läkare uppmanas att sluta använda AI för medicinska anteckningar

Australiensiska Medical Association (AMA) har krävt starkare regler och transparens kring användningen av artificiell intelligens (AI) inom sjukvården. Detta kommer efter att läkare på sjukhus i Perth uppmanats att sluta skriva medicinska anteckningar med ChatGPT. AMA menar att Australien ligger efter andra jämförbara länder när det gäller reglering av AI och att starkare regler behövs för att skydda patienter och sjukvårdspersonal. Fem sjukhus i Perth´s South Metropolitan Health Service råddes i maj att sluta använda ChatGPT för att skriva patientjournaler.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 27 juli

Företag uppmanar EU att stödja öppen källkodsutveckling av AI

I ett papper som skickats till EU:s beslutsfattare uppmanar en grupp företag, inklusive GitHub, Hugging Face, Creative Commons och andra, till mer stöd för öppen källkodsutveckling av olika AI-modeller när de överväger att färdigställa AI-lagen. EleutherAI, LAION och Open Future har också undertecknat pappret. Deras förslag till Europaparlamentet inför de slutliga reglerna inkluderar tydligare definitioner av AI-komponenter, klargörande att hobbyister och forskare som arbetar med öppen källkodsmodeller inte kommersiellt gynnas av AI, tillåter begränsad verklig testning för AI-projekt och ställer proportionella krav för olika grundmodeller.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 26 juli

Uppdateringar om AI och chattbottar: Bing nu tillgänglig i Chrome, ChatGPT får Androidapp, Google-assistenten kan summera webbsidor

Microsoft har nu gjort chattbotten Bing tillgänglig för användning i webbläsarna Chrome och Safari. OpenAI kommer att lansera en Androidapp för ChatGPT nästa vecka, två månader efter att IOS-klienten introducerades. Google-assistenten kommer snart att kunna summera webbsidor vid begäran. Dessutom rapporteras det att Apple arbetar på en chattbott och generativ AI. Qualcomm har meddelat att Snapdragon-drivna flaggskepp kommer att stödja språkmodellen Llama 2 från nästa år. Antalet användare av ChatGPT har minskat för första gången sedan dess snabba tillväxt i slutet av förra året.

Direktlänk Dela Swedroid fördjupade 25 juli

ESRB föreslår ansiktsåldersuppskattningsteknik för åldersverifiering vid spelköp

ESRB föreslår för FTC att använda en ny teknik kallad ´Privacy-Protected Facial Age Estimation´ som ett sätt för föräldrar att ge samtycke till barn som köper spel de annars inte får köpa. Tekniken, utvecklad av digitala ID-företaget Yoti och Epic Games dotterbolag SuperAwesome, låter människor ta ett foto av sig själva, systemet kontrollerar om det är ett ´levande´ ansikte i bilden, sedan går fotot till en server där AI-teknik bedömer hur gammal personen är och om de kan ge samtycke för köpet för minderåriga. Yoti hävdar att tekniken kan detektera om en person är minderårig 99,7% av tiden. Tekniken används redan i vissa områden utanför USA och de vill nu att FTC godkänner den för användning inom USA.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 25 juli

OpenAI introducerar ny beta-funktion för ChatGPT

OpenAI har meddelat en ny beta-funktion för ChatGPT som låter användare ge anpassade instruktioner till chattboten. Syftet är att spara användare från att behöva upprepa vanliga instruktioner i varje chattsession. Funktionen är för närvarande tillgänglig i beta för ChatGPT Plus-prenumeranter, och OpenAI planerar att utvidga funktionen till alla användare de kommande veckorna, även om den ännu inte är tillgänglig i Storbritannien och EU. Användare kan ange sina individuella preferenser eller krav som AI-modellen kommer att överväga när den genererar svar.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 25 juli

OpenAI introducerar ny betafunktion för ChatGPT för att minnas viktiga detaljer

OpenAI har tillkännagett en ny betafunktion för ChatGPT som gör det möjligt för användare att ge anpassade instruktioner som chatboten kommer att beakta vid varje inlämning. Funktionen är för närvarande tillgänglig i beta för ChatGPT Plus-medlemmar, men OpenAI meddelar att den kommer att utökas till alla användare de kommande veckorna. Funktionen är ännu inte tillgänglig i Storbritannien och EU. Funktionen för anpassade instruktioner fungerar genom att låta användare ställa in sina individuella preferenser eller krav som AI-modellen sedan kommer att beakta vid generering av svar.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 24 juli

Stereophonics frontman kritiserar användning av AI i musikindustrin

Stereophonics frontman Kelly Jones har kritiserat användningen av artificiell intelligens (AI) för att skapa musik. Han anser att konst bör komma från människor och ifrågasätter även trenden med flera låtskrivare på en enda låt. Jones uttryckte sina åsikter på Latitude Festival efter att ha spelat med sitt nya band Far From Saints. Han nämnde även att det har blivit svårare att tjäna pengar på att turnera med musik på grund av pandemin och Storbritanniens avskiljande från EU.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 24 juli

Experter inom artificiell intelligens (AI) har uttryckt oro över den snabba utvecklingen av AI-teknologi och uppmanar regeringar att reglera denna. USA och EU arbetar på en frivillig uppförandekod för AI-industrin, och Kanada har deltagit i detta arbete. Kanadas innovationsminister François-Philippe Champagne har varit direkt involverad i utvecklingen av en internationell AI-uppförandekod. Efter introduktionen av OpenAI´s ChatGPT förra hösten kallade Champagne till ett ´brådskande möte´ med Rådet för Artificiell Intelligens. En grupp parlamentariker och senatorer spenderar sommaren med att träffa de inblandade i AI och blir informerade om frågorna. När parlamentet återsamlas på hösten kommer industrin att börja studera Bill C-27, en sekretesslag som har en sektion inriktad på AI.

National Post fördjupade 24 juli

Stora teknikföretag gör AI-chattbot-teknik mer tillgänglig

Stora spelare som Microsoft, Google och OpenAI gör AI-chattbot-teknik mer tillgänglig för allmänheten. Apple använder redan sin chattbot internt för att hjälpa sina anställda. Meta visade denna vecka med den kommersiella lanseringen av sin andra generationens Llama-modell att AI-utvecklingen går i rasande fart. OpenAI har uppdaterat sin API efter klagomål från användare. Sergey Brin, Googles grundare, har återvänt till Google för att hjälpa till att bygga Googles Gemini AI-modell. De sju största AI-företagen har lovat Vita huset att de kommer att utveckla AI ansvarsfullt. ChatGPT har nu en ny funktion som gör att den kan komma ihåg vem du är och vad du vill. Samsung testar möjligen ChatGPT-sammanfattningar för sin webbläsare. Google lägger till nya funktioner i sin Bard AI-chattbot, inklusive möjligheten för Bard att tala sina svar till dig och svara på frågor som också inkluderar bilder. Anthropic´s ´vänliga´ AI-chattbot, Claude, är nu tillgänglig för fler människor att prova.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 24 juli

Världens metangasproblem: Läckage från naturgasutvinning, bearbetning och överföring

Världen står inför ett problem med metangas. Vi bränner naturgas, som mestadels består av metan, för att generera elektricitet och värme. Våra jordbruks- och livsmedelssystem lämnar mycket biomassa liggande runt, varav en stor del omvandlas till metan och kommer ut i atmosfären. Metan är över 80 gånger värre för global uppvärmning över 20 år än dess växthusgas-syskon, koldioxid. Den fossila naturgasen vi utvinner från brunnar, bearbetar, komprimerar och rör ibland tusentals kilometer till där den sätts in i distributionssystem och hamnar i produktionsanläggningar, fabriker, byggnader och människors hem där den ger värme för elektricitet, industriprocesser eller vår komfort. Läckage från all utvinning, bearbetning och överföring har varit ett hett ämne de senaste åren, så det är värt att titta på alla ställen där läckage inträffar. Källor till metanläckage från naturgasutvinning, bearbetning och överföring.

Direktlänk Dela CleanTechnica fördjupade 22 juli

Generativ AI kan ge ekonomiskt uppsving för Australien

En ny rapport, sammanställd av Microsoft och Tech Council of Australia, visar att generativ AI (GAI) kan tillföra mellan AU$45 miljarder och AU$115 miljarder årligen till Australiens ekonomi fram till 2030. GAI kan automatisera uppgifter och frigöra tid för mer komplexa arbetsuppgifter inom flera sektorer. Rapporten pekar ut professionella och finansiella tjänster som en av fyra huvudsektorer som kan dra nytta av GAI. GAI kan även demokratisera tillgången till professionella tjänster, som juridisk och finansiell rådgivning, för en bredare australiensisk befolkning.

Direktlänk Dela Tech Wire Asia fördjupade 22 juli

OpenAI introducerar anpassade instruktioner för ChatGPT-användare

OpenAI har infört en ny funktion kallad anpassade instruktioner för användare av sin ChatGPT-plattform. Funktionen låter användare specificera sina preferenser och sammanhang för interaktion med chatboten. Användare kan ge instruktioner som till exempel undervisningsnivå för matematik, programmeringsspråkspreferenser eller familjestorlek. Funktionen är i beta och kan nås via webben eller iOS-inställningar. Anpassade instruktioner är för närvarande endast tillgängliga för Plus-plananvändare och inte tillgängliga för användare i EU och Storbritannien.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 21 juli

OpenAI lanserar beta för ´anpassade instruktioner´ för ChatGPT

OpenAI har meddelat betalanseringen av funktionen ´anpassade instruktioner´ för ChatGPT. Funktionen låter användare skapa en inledning till sina prompts, som ger instruktioner till AI-chatten att överväga innan den genererar svar. Med anpassade instruktioner kan användare specificera sin begäran eller kontext som ska tillämpas genom hela konversationen. Funktionen är särskilt fördelaktig för användare som hanterar komplexa prompts. Funktionen är tillgänglig i beta för ChatGPT Plus-prenumeranter utanför EU och Storbritannien. OpenAI planerar att rulla ut funktionen till alla användare inom en snar framtid.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 21 juli

ChatGPT introducerar Custom Instructions för personliga konversationer

ChatGPT introducerar Custom Instructions, vilket låter användarna specificera sina preferenser eller krav för att generera svar. Dessa instruktioner kommer att beaktas för alla framtida konversationer, vilket eliminerar behovet av att upprepa samma information varje gång. Till exempel kan en lärare nämna en gång att de undervisar i naturvetenskap för tredje klass, och ChatGPT kommer att komma ihåg det. Företaget meddelade att Plus-användare kan få tillgång till och använda Custom Instructions genom att välja beta-funktionen. Denna funktion kommer initialt att vara tillgänglig i beta för Plus-planprenumeranter och kommer gradvis att rullas ut till alla användare de kommande veckorna. Funktionen är dock för närvarande inte tillgänglig i Storbritannien och EU.

Direktlänk Dela 91mobiles fördjupade 21 juli

OpenAI lägger till anpassade instruktioner till ChatGPT

OpenAI lägger till anpassade instruktioner till sin AI-drivna chattrobot ChatGPT så att användare inte behöver skriva samma instruktioner för varje fråga. Anpassade instruktioner tillåter användare att lägga till preferenser eller krav som de vill att ChatGPT ska beakta vid generering av sina svar. Funktionen rullas ut till ChatGPT Plus-medlemmar i en betaform. Regelbundna användare kommer att få funktionen under de ´kommande veckorna´. Funktionen är ännu inte tillgänglig i Storbritannien och EU, troligen på grund av integritetsskäl.

Direktlänk Dela India Today fördjupade 21 juli

OpenAI lägger till anpassade instruktioner till sin AI-chattbot ChatGPT

OpenAI lägger till anpassade instruktioner till sin AI-drivna chattbot ChatGPT, så att användare inte behöver skriva samma instruktioner för varje fråga. Anpassade instruktioner gör det möjligt för användare att lägga till preferenser eller krav som ChatGPT ska beakta när den genererar svar. Funktionen rullas ut till ChatGPT Plus-medlemmar i betaform. Vanliga användare kommer att få funktionen under de ´kommande veckorna´. Funktionen kan också vara användbar för lärare och programmerare. För att använda funktionen behöver ChatGPT-webbanvändare (som har tillgång) öppna Inställningar > Betafunktioner > Välj in för anpassade instruktioner. Anpassade instruktioner kommer att visas i menyn när du klickar på deras namn. ChatGPT iOS-användare kan gå till Inställningar > Nya funktioner > slå på Personliga instruktioner. OpenAI säger att funktionen ännu inte är tillgänglig i Storbritannien och EU, troligtvis av integritetsskäl.

Direktlänk Dela The Hans India fördjupade 21 juli

OpenAI:s anpassade instruktioner försvinner för vissa användare

Anpassade instruktioner för OpenAI:s ChatGPT-användare har försvunnit för vissa användare. Funktionen låter användare ge specifika instruktioner till chatboten, så att de inte behöver upprepa samma instruktioner varje gång de interagerar med den. Användare kan till exempel specificera önskat programmeringsspråk eller utbildningsnivå. OpenAI påpekar att Plus-plananvändare kan använda funktionen, men personer utanför EU och Storbritannien kan inte använda den eftersom den fortfarande är i betaform. OpenAI säger att informationen som ges för att anpassa svaren kommer att användas för att träna sina API-modeller.

Direktlänk Dela US Times Now fördjupade 21 juli

OpenAI avslöjar ny funktion för anpassade instruktioner för ChatGPT

OpenAI har nyligen introducerat en ny funktion kallad anpassade instruktioner för användare av ChatGPT. Funktionen tar bort behovet för användare att upprepa samma instruktionsprompter när de interagerar med chattbotten. Nu kan de helt enkelt definiera sina preferenser en gång, och ChatGPT kommer att beakta dessa instruktioner i efterföljande interaktioner. Funktionen integreras sömlöst med tillägg, vilket gör att användare kan få restaurang- eller flygrekommendationer baserat på deras plats. Funktionen är för närvarande tillgänglig för Plus-plananvändare, med undantag för individer baserade i EU och Storbritannien.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 21 juli

OpenAI tillför anpassade instruktioner till sin AI-chatbot ChatGPT

OpenAI har tillagt anpassade instruktioner till sin kända AI-chatbot, ChatGPT. Det nya verktyget ´ChatGPT anpassade instruktioner´ gör att användare kan ange kriterier för de textsvaren de får från AI-chatboten. Funktionen, som tidigare bara var tillgänglig för Plus-prenumeranter, kommer snart att vara tillgänglig för alla användare. OpenAI påstår att informationen som tillhandahålls för att anpassa svaren kommer att användas för att träna dess API-modeller att anpassa sig till olika riktningar. Funktionen är för närvarande endast tillgänglig för Pus-användare och är i beta-stadiet.

Direktlänk Dela Dataconomy Media fördjupade 21 juli

OpenAI introducerar anpassade instruktioner för ChatGPT

OpenAI har tillkännagivit införandet av en ´anpassade instruktioner´-funktion för ChatGPT, vilket innebär att chatboten kan komma ihåg vem du är och vad du tidigare har frågat den. Anpassade instruktioner är utformade för att hjälpa användare att ´skriva mindre´ genom att ge ett utrymme att berätta för ChatGPT vad den alltid ska veta om dig, och hur du vill att den ska svara på frågor. Funktionen är för närvarande i beta för Plus-användare och kommer att rullas ut för alla snart. Även om de i Storbritannien och EU inte kommer att ha tillgång ännu.

Direktlänk Dela Wccftech fördjupade 21 juli

OpenAI lanserar anpassade instruktioner för ChatGPT-användare

OpenAI har lanserat anpassade instruktioner för ChatGPT-användare, vilket gör det möjligt för användare att ge specifika instruktioner till chattboten utan att behöva upprepa dem varje gång de interagerar med den. Funktionen kan till exempel låta en lärare specificera att de undervisar i fjärdeklassens matematik, eller en utvecklare kan ange sitt föredragna programmeringsspråk. Användarna kan också ange sin familjestorlek så att ChatGPT kan ge svar om måltider, matvaror och semesterplanering. Funktionen är tillgänglig för användare med Plus-planer, men kommer inte att vara tillgänglig för personer utanför EU och Storbritannien.

Direktlänk Dela Play Crazy Game fördjupade 21 juli

OpenAI uppdaterar ChatGPT med anpassade instruktioner

Användare av ChatGPT får en ny uppdatering som tar bort behovet att skapa samma instruktionsprompter varje gång de inleder en ny interaktion med den. OpenAI LP meddelade i ett blogginlägg att funktionen ´anpassade instruktioner´ är tillgänglig för prenumeranter på ChatGPT Plus-tjänsten i beta. Det är en ny inställning som låter användare av AI-chatten spara sina preferenser om hur de vill att den ska bete sig. Användare kan också specificera saker som storleken på deras familj, när de frågar ChatGPT om matinköp, recept, semesterplanering etc. Funktionen är tillgänglig nu, men användare i EU och Storbritannien kan inte komma åt den.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 21 juli

OpenAI introducerar anpassade instruktioner för ChatGPT Plus

OpenAI har introducerat en ny funktion för sin ChatGPT Plus prenumerationstjänst: Anpassade instruktioner. Denna inställning låter AI-chatboten lagra information om hur användaren vill att den ska svara och bete sig, även när användaren stänger en chatt och börjar en annan. Funktionen kan spara mycket tid för regelbundna användare av tjänsten, eftersom de inte behöver börja med standardgränssnittet för ChatGPT och sedan ´priming´ det med användarens perspektiv varje gång de öppnar ett nytt chattfönster. Funktionen är för närvarande tillgänglig i beta-release utanför Storbritannien och EU.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 20 juli

OpenAI introducerar en ny anpassningsbar instruktionsfunktion för ChatGPT-användare

OpenAI har nyligen presenterat en ny funktion för ChatGPT-användare, vilket gör det möjligt att ställa in anpassade instruktioner för chatboten. Denna funktion eliminerar behovet av att upprepade gånger ge samma instruktioner när man interagerar med ChatGPT. Nu kan användare dela relevant information som de vill att chatboten ska överväga i sina svar. Funktionen är särskilt användbar för användare som ofta ställer in samma kontext. Genom att specificera detaljer som undervisningsnivå, föredragen kodningsspråk eller familjestorlek kan ChatGPT ge mer skräddarsydda och korrekta svar. Funktionen är för närvarande tillgänglig för Plus-plananvändare, förutom de som är baserade i EU och Storbritannien.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 20 juli

AI kommer att omforma affärsvärlden och den globala ekonomin, enligt Bank of America Research

Gen A, definierade som de födda mellan 2012 och mitten av 2020-talet, kommer att växa upp i en värld där AI-assistenter som lär och växer tillsammans med barnen blir normen. Bank of America Research-analytiker menar att denna AI-revolution kommer att omforma inte bara affärsvärlden och den globala ekonomin över de kommande decennierna, men även en hel generation. Gen A kommer inte att behöva programmeringsfärdigheter för att använda sina AI-modeller, istället kommer de att arbeta med att korrekt uppmana dessa system med enkel text för att få önskat resultat. Experter varnar för att AI kommer att medföra betydande risker, inklusive djupfalskhet, propaganda och upphovsrättsfrågor, och att reglering kommer att behövas.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 20 juli

Helsing AI utvecklar programvara för realtidsvisualisering av slagfält

Försvarsteknikföretaget Helsing AI har utvecklat en programvara som kan visa händelser på slagfältet i realtid, något som kan ge västerländska militärer en informationsfördel. Företagets system kan hjälpa soldater att fatta snabbare och mer välinformerade beslut. Helsing AI är det enda synliga europeiska startup-företaget som gör denna typ av programvara. Företaget har militära kontrakt med Tyskland, Frankrike och Storbritannien och har sedan Rysslands invasion av Ukraina också tecknat partnerskapsavtal med några av Europas mest etablerade försvarsentreprenörer, såsom Rheinmetall och Saab.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 20 juli

Stora företag undviker generativ AI för produktforskning på grund av äganderättsfrågor

Stora företag undviker att använda generativa AI-modeller baserade på öppna data för produktforskning på grund av risker och osäkerheter kring äganderätt och datasekretess. Till exempel har Unilever, som äger varumärken som Tatcha, Ren och Hourglass, försiktigt använt sin egen generativa AI-modell baserad på företagets egna data för att undvika läckage av data. Företaget använder också AI för att testa nya färgkombinationer för produkter och för att påskynda forskning. Trots EU:s snabba reglering av AI-användning finns det för närvarande ingen AI-reglering i USA, och många AI-modeller följer inte EU:s regler.

Direktlänk Dela Glossy Media fördjupade 20 juli

Fackföreningen TUC varnar för att Storbritannien ligger efter i skyddet av arbetare mot artificiell intelligens (AI) och att landet saknar planer för att reglera AI:s användning i anställningar och arbetsförhållanden, till skillnad från EU:s AI-lag. Fackföreningen har bett en arbetsgrupp att utforma lagliga skydd. Regeringen säger att den är engagerad i att förbättra och upprätthålla arbetstagares rättigheter. Detta kommer samtidigt som Octopus Energys VD säger att företagets kunder föredrar e-post skrivna av AI framför hans personal. Emma Walmsley, VD för läkemedelsjätten GSK, menar att AI kan leda till stora genombrott inom vetenskap och medicin.

BBC fördjupade 20 juli

ChatGPT når 100 miljoner användare: Risker och riktlinjer för AI i arbetsplatsen

AI-verktyget ChatGPT från OpenAI har blivit den snabbaste webbplattformen att nå 100 miljoner användare, vilket visar att generativ AI är här för att stanna. ChatGPT, som har tränats för att fungera som en allmän chatbot, börjar nu användas i olika professionella miljöer för att förbättra produktiviteten. Men användningen av AI-verktyg på arbetsplatsen medför också risker som företag måste hantera, till exempel konfidentialitet, personlig integritet, kvalitetskontroll, bias och diskriminering, produktansvar, immateriell äganderätt, vilseledande framställning och försäkringstäckning. Företag bör ge riktlinjer till sina anställda om hur man använder AI-verktyg på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 18 juli

Nationellt klimatmöte fokuserar på att nå nettonollutsläpp

Vid det nationella klimatmötet den 16 juni deltog bland annat statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Mötet fokuserade på hur Sverige kan nå nettonollutsläpp, med fyra panelsamtal som diskuterade olika aspekter av detta. Bland annat diskuterades EU:s nya skärpta klimatpolitik, Fit for 55, samt hur olika branscher kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Cirka 250 företrädare för näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin deltog i mötet.

Direktlänk Dela Regeringen fördjupade 17 juli

ChatGPT-3: En revolution inom AI och naturlig språkbehandling

ChatGPT-3, utvecklad av OpenAI, är en generativ AI-modell som används för naturligt språkbehandlingsuppgifter. Modellen, som är tränad på en massiv textdatauppsättning från internet, kan generera mänsklika textrespons baserade på den input den får. Modellens förmåga att anpassa sig och lära sig över tid är en av dess största fördelar. Det finns dock oro för att generativa AI-modeller kan generera partiska eller vilseledande innehåll. ChatGPT-3 har potential att revolutionera många branscher och applikationer, inklusive chatbots, innehållsskapande och till och med vetenskaplig forskning.

Direktlänk Dela Open Source For You fördjupade 17 juli

Toppmöte mellan Nordiska länder och USA, Sveriges NATO-medlemskap och stöd till Ukraina och jordbävningsdrabbade

Finlands och USA:s presidenter samt Danmarks, Islands, Norges och Sveriges statsministrar möttes i Helsingfors den 13 juli 2023, vilket var det tredje toppmötet mellan ledarna för de nordiska länderna och USA. De bekräftade det starka partnerskapet och det intensifierade samarbetet mellan USA och de nordiska länderna. Sverige har godkänt medlemskap i Nato och har utökat sitt stöd till Ukraina efter Rysslands invasion. Sverige har också gett omfattande stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.

Direktlänk Dela Regeringen fördjupade 17 juli

Dagens nyhetssammanfattning

Flera nyheter har rapporterats under söndagen. I Motala attackerades en 13-årig pojke av åtta personer, men pojken mår bra och behövde inte uppsöka sjukhus. En misstänkt skottlossning i Trelleborg utreds, och polisen söker efter misstänkta. En hel flock av 55 grindvalar har dött efter att de strandat i Skottland. En misstänkt skottlossning har också inträffat i Broby, Skåne. EU har slutit ett nytt avtal med Tunisien för att bromsa migration. En lastbilschaufför greps i Helsingborg med 342 kilo cannabis i lasten. Minst 11 personer har dödats av en rebellgrupp i Kongo-Kinshasa. Två personer har gripits för grovt vapenbrott i Bandhagen, Stockholm. Fyra personer skadades av delfiner i Mihama, Japan. Två män skadades i en skottlossning i Uppsala. En man dog i en drunkningsolycka i Husum, Örnsköldsvik. En försvunnen 10-årig pojke hittades i Helsingborg. 37 människor dog efter översvämningar och jordskred i Sydkorea. Kina och Ryssland håller gemensam militärövning. En man greps i Norrtälje misstänkt för mordförsök efter att ha knivhotat personal i en butik.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 16 juli

EU:s rättvisekommissionär uppmanar USA att agera på teknikreglering

Världens mest värdefulla och dominerande internetföretag är baserade i USA, men landets inaktiva lagstiftare och företagsvänliga domstolar har effektivt outsourcat regleringen av teknikjättarna till EU. Detta har gett enorm makt till Didier Reynders, den europeiska kommissionären för rättvisa, som ansvarar för att utforma och verkställa lagar som gäller över hela 27-nationsblocket. Reynders uppmanar USA att äntligen agera, diskuterar en utredning om ChatGPT och förklarar varför han gjorde kontroversiella kommentarer om en av världens mest framstående integritetsaktivister.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 16 juli

Disney överväger att sälja linjära TV-tillgångar, digitala annonser står för en femtedel av Channel 4s intäkter, och USA och EU godkänner viktig dataöverföringsavtal

Disney överväger att sälja sina linjära TV-tillgångar, inklusive ABC, FX och Nat Geo, då de kanske inte längre är kärnverksamhet. Disney har gradvis minskat sina linjära operationer de senaste åren. Channel 4 rapporterade intäkter på 1,14 miljarder pund 2022, med digitala annonsintäkter som stod för 22 procent av totala intäkter. USA och EU har kommit överens om ett nytt transatlantiskt dataöverföringsavtal som återställer det fria flödet av konsumentdata.

Direktlänk Dela VideoWeek fördjupade 14 juli

Microsofts förvärv av Activision Blizzard kan slutföras nästa vecka efter domstolsbeslut

En federal domares beslut att låta Microsoft slutföra sitt förvärv av spelutvecklaren Activision Blizzard för 70 miljarder dollar ses inte bara som en seger för teknikjätten, utan också som ett stort nederlag för Federal Trade Commission (FTC), som försökte blockera transaktionen. Detta innebär att FTC:s ordförande Lina Khan, som är en förespråkare för mer omfattande konkurrensreglering, ställs inför frågan om hennes strategi att aggressivt bekämpa fusioner faktiskt uppmuntrar till mer affärsavtal. Dessutom meddelade Storbritanniens Competition and Markets Authority, den sista kvarvarande regulatorn som motsatte sig transaktionen, att den nu är villig att lyssna på förlikningsförslag från Microsoft. Detta innebär att affären med Activision, den största teknikförvärvet någonsin, kan slutföras redan nästa vecka.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 12 juli

Nato-toppmötet: Sverige närmare medlemskap, Ukraina får stöd men ingen medlemskap

Vid Nato-toppmötet i Vilnius öppnade Turkiets president Erdogan för ett svenskt medlemskap och lovade att verka för en ratificering i det turkiska parlamentet. USA:s president Joe Biden har indikerat att Turkiet kan få köpa F-16-stridsflygplan om landet godkänner Sverige. För Ukraina, som är i krig med Ryssland, skulle ett snabbt Nato-medlemskap innebära att Nato blir direkt inblandad militärt i Ukraina. Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace kritiserade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att inte uttrycka tillräcklig tacksamhet för västerländsk hjälp.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 12 juli

Meta´s nya app, Threads, kritiseras för integritetsproblem

Meta´s nya app, Threads, har redan över 100 miljoner användare men kritiseras för dess integritetsproblem. Appen kräver mer av användarens digitala integritet än andra textbaserade sociala appar och kan leda till att användarens konto på en annan social plattform raderas om man inte är försiktig. Om man är en Instagram-användare och går med i Threads, kan man inte ta bort sitt Threads-konto om man inte också tar bort sitt Instagram-konto. Meta verkar dock vara på väg att ändra detta. Adam Mosseri, chef för Instagram, meddelade att Instagram är medvetna om problemet och letar efter en lösning.

Direktlänk Dela Salon fördjupade 12 juli

En omfattande guide till artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är närvarande i nästan alla aspekter av det moderna livet, från musik och media till företag och produktivitet. AI har möjliggjort effektiv röst- och bildigenkänning, samt förmågan att generera syntetisk bild och tal. Forskare arbetar hårt för att göra det möjligt för en AI att surfa på webben, boka biljetter, justera recept och mer. Denna artikel innehåller en grundläggande guide till AI, inklusive de mest grundläggande begreppen du behöver veta, en översikt över de stora spelarna inom AI och varför de är viktiga, samt en kuraterad lista över de senaste rubrikerna och utvecklingarna du bör vara medveten om.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 12 juli

Sveriges Natointräde fick ett högt pris i den turkiska basaren

Sverige har betalat ett högt pris för sitt inträde i Nato, enligt en debattartikel av Jonas Gummesson. Han hävdar att Sverige nu sitter fast i en ´rävsax´ som skapats av Turkiets president Erdogan, efter att den svenska regeringen skrivit under Madridavtalet. Gummesson menar också att Sverige har tvingats in i ett nära partnerskap med Turkiet för att bli medlem i försvarsalliansen. Han kritiserar den svenska regeringen för att ha accepterat dessa villkor, och hävdar att Sverige hade alternativ till att ingå avtal med Erdogan.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 11 juli

Stoltenberg stannar som Natos generalsekreterare för att lotsa Sverige in i Nato

Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare sedan 2014, hade planerat att avgå 2022, men Rysslands angrepp mot Ukraina fick honom att stanna ett extra år. När han tillkännagav sin avgång till slutet av 2023, övertalades han av ledarna för den västliga försvarsalliansen att stanna ytterligare ett år. Stoltenberg anses vara avgörande för stabiliteten och för att lotsa Sverige in i Nato, trots Turkiets president Erdogans krav. Han har haft en lång politisk karriär i Norge och har varit viktig för att hålla Nato samman i svåra tider.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 11 juli

Sverige håller emot EU:s planer på att lämna Energistadgefördraget

Allt fler EU-länder, inklusive Frankrike, Spanien och Danmark, planerar att lämna Energistadgefördraget, ett fördrag som ger företag rätt att stämma stater som inför strängare miljölagar. Men Sverige håller emot och verkar inte se ett problem med att bli stämda för att driva klimatomställning. Sverige har även lagt fram ett kompromissförslag i EU:s ministerråd där EU som helhet lämnar fördraget, men enskilda länder kan välja att stanna. Detta skulle kunna leda till att företag från vissa medlemsländer kan kräva skadestånd från länder som inför progressiv miljölagstiftning.

Direktlänk Dela Dagens Arena fördjupade 11 juli

Överenskommelse mellan Sverige, Turkiet och Nato om Sveriges Natomedlemskap

Sverige, Turkiet och Nato har kommit överens om att den turkiska presidenten ska uppmana sitt parlament att godkänna Sveriges Natomedlemskap. Överenskommelsen innebär att en ´färdplan´ för Sveriges kamp mot terrorism ska tas fram och att årliga ministermöten om terroristbekämpning ska hållas. Sverige har också lovat Turkiet att arbeta för att påskynda medlemskapsförhandlingarna mellan EU och Turkiet. Det är dock oklart hur länge det kan dröja innan Sverige blir fullvärdig medlem i försvarsalliansen.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 11 juli

Säkerhetspakten med Turkiet problematisk för Sverige

Sverige har undertecknat en säkerhetspakt med Turkiet som innebär att landet stödjer Turkiets försök att bli medlem i EU och ska utarbeta en ´färdplan´ för framtida arbete mot terrorism. Avtalet har kritiserats för att vara för generöst mot Turkiets definition av terrorism och ge Turkiet större inflytande över vad som ska definieras som terrorism. Det har också påpekats att avtalet kan göra det svårare för Sverige att kritisera brott mot mänskliga rättigheter i Turkiet.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 11 juli

Sverige, Turkiet och Nato når överenskommelse om Sveriges Natomedlemskap

Sverige, Turkiet och Nato nådde igår en överenskommelse som innebär att den turkiske presidenten ska uppmana sitt parlament att godkänna Sveriges Natomedlemskap. Enligt överenskommelsen kommer en ´färdplan´ för Sveriges kamp mot terrorism att tas fram och årliga ministermöten om terroristbekämpning ska hållas. Sverige har också lovat Turkiet att verka för att få fart på medlemskapsförhandlingarna mellan EU och Turkiet. Det krävs att både Turkiet och Ungern godkänner Sveriges Natomedlemskap innan Sverige är fullvärdig medlem i försvarsalliansen.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 11 juli

NATO är inte vad det utger sig för att vara

NATOs ledare samlas denna vecka i Vilnius, Litauen, med anledning av Sveriges välkomnande i organisationen och för att skicka trupper för att förstärka dess östra flank. Men enligt Grey Anderson och Thomas Meaney är NATO:s syfte främst försvar av Europa, snarare än att samla militär makt. De påpekar att USA har varit den främsta leverantören av vapen, logistik, flygbaser och stridsplan. De påpekar också att trots löften om ökat militärt utgifter från EU-länder, är den faktiska summan mindre imponerande än den verkar. De hävdar att NATO fungerar exakt som det var tänkt av efterkrigstidens amerikanska planerare, vilket minskar Europas handlingsutrymme.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 11 juli

Turkiet lovar att godkänna Sverige som Natomedlem

Den turkiska regimen har lovat att godkänna Sverige som Natomedlem, men detta kommer med ett högt pris. Sverige har under det senaste året ständigt ökat sina eftergifter till Turkiet. Den svenska regeringen kommer nu att aktivt stödja Turkiet i dess försök att bli medlem i EU. Regeringen Kristersson lovar också att höja det mellanstatliga samarbetet mot terrorism till en ny nivå. Detta innebär att svensk säkerhetspolis och andra myndigheter ska hjälpa den turkiska säkerhetstjänsten MIT att komma åt PKK-anhängare och andra politiska motståndare.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

Erdogan godkänner Sveriges Nato-ansökan

President Recep Tayyip Erdogan och statsminister Ulf Kristersson träffades i Vilnius för att diskutera Sveriges Nato-ansökan. Erdogan godkänner Sveriges ansökan och kommer att skicka anslutningsprotokollet till det turkiska parlamentet. Turkiet och Sverige kom också överens om att inleda ett nytt institutionaliserat säkerhetssamarbete mot terrorism. Erdogan antydde att han skulle ge Sverige grönt ljus om EU inleder förhandlingar med Turkiet om medlemskap. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg uttryckte optimism om Ungerns godkännande av Sveriges ansökan.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 10 juli

Sverige och Turkiet når överenskommelse om svenskt NATO-medlemskap

Sverige och Turkiet har nått en överenskommelse om ett svenskt NATO-medlemskap, enligt Yle. Turkiets president Erdogan och statsminister Ulf Kristersson satt i ett flera timmar långt möte under måndagseftermiddagen. EU och Turkiet utforskar möjligheter att fördjupa samarbetet. En explosion har inträffat på en krog i Göteborg. Rök stiger från sluttningarna vid Litla-Hrút på den isländska Reykjaneshalvön. En död person har hittats i vatten i Piteå. En bil har kört av vägen utanför Förlanda, Kungsbacka. Gröna Lund ger sina anställda möjlighet att ta extra ledigt på grund av lågt besöksantal.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

EU:s kritik mot Sverige för bristande terrorlagstiftning

Sverige kritiseras av EU för att inte fullt ut ha infört unionens regelverk mot terrorism. Sedan 2021 driver EU ett ärende mot Sverige som anklagas för att inte leva upp till sina skyldigheter om att införa EU:s terror-regelverk. Turkiets president Erdogan har också uttryckt kritik och vill se konkreta handlingar från Sverige i kampen mot terrorism. Sveriges nya terrorlag, som trädde i kraft tidigare i år, har dock varit under utveckling sedan flera år tillbaka och skapades inte som ett svar på Erdogans krav.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

Sverige och Turkiet diskuterar svenskt Nato-medlemskap

Nato-toppmötet startar i Vilnius, Litauen och Sverige och Turkiet möts för att diskutera Sveriges eventuella medlemskap. Statsminister Ulf Kristersson uttrycker att Sverige är redo att bli en av de 32 allierade i försvarsalliansen. Utrikesminister Tobias Billström är hoppfull inför mötet, men Turkiets president Erdogan har ställt nya krav för att godkänna Sveriges medlemskap. Nato-chefen Jens Stoltenberg uttrycker stöd för Turkiets ambition att bli EU-medlem och menar att Sverige har uppfyllt de tidigare ställda kraven.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

Tekniska problem hos SEB och allvarlig olycka i Uppsala

SEB har haft tekniska problem som påverkat vissa kunders kortbetalningar, men problemen ska nu vara lösta. En allvarlig olycka har inträffat norr om Uppsala där en person klipptes ut ur en bil. E4 i södergående riktning vid Märsta har varit avstängd efter att en lastbil med grus kört ner i diket. Statsminister Ulf Kristersson uttrycker att Sverige är redo att bli Natomedlem. En desinformationsvideo om Sverige har fått miljoner visningar. Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet har ingått ett avtal. En man som förvarat sin döda sambo i en frysbox förnekar nu alla åtalspunkter.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

Kinesiska investeringar i Sverige och deras koppling till Kommunistpartiet

Artikeln diskuterar kinesiska företags koppling till Kommunistpartiet och hur detta påverkar deras verksamhet och investeringar i Sverige. Det påpekas att det är omöjligt för kinesiska företag att vara oberoende av partiet och att partiet har inflytande över alla aspekter av företagens verksamhet. Exempelvis nämns hur Sanxings moderbolag firar Kommunistpartiets 100-årsjubileum och hur personal svär trohetseden till partiet. Dessutom diskuteras hur Kina har en strategi för att bli en världsledare inom teknikområden som nästa generationens informationsteknologi och biomedicinsk och högeffektiv medicinsk utrustning, och hur kinesiska företag uppmuntras att förvärva utländska företag för att få tillgång till expertis inom dessa områden. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har nyligen släppt en rapport som kartlägger kinesiska investeringar i Sverige och finner att många av dessa investeringar sammanfaller med Kinas industriplan.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 10 juli

Kina fortsätter bygga kolkraftverk trots klimatrisken

Kinas elproduktion ökar mest med kol och nya kraftverk planeras, trots att fler naturkatastrofer väntas drabba landet i sommar. EU uttrycker oro över att landet bygger fler kolkraftverk, vilket anses vara det smutsigaste sättet att producera energi på. 2022 var det femte varmaste året någonsin och Kina släpper ut mest växthusgaser i världen. Samtidigt satsar Kina enorma resurser på förnybar energi och är världens största producent av vind- och solkraft.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 10 juli

Natochefen Stoltenberg stödjer Turkiets EU-ambitioner

Natochefen Jens Stoltenberg håller pressträff om det kommande Nato-toppmötet och mötet mellan Sverige och Turkiet. Han stödjer Turkiets ambitioner om EU-medlemskap, vilket är ett nytt krav från Turkiet för att godkänna Sverige som Natomedlem. Sverige har enligt Stoltenberg uppfyllt tidigare krav, inklusive ny terrorlagstiftning och vapenexport till Turkiet. Stoltenberg ser en möjlighet för ett positivt beslut om Sveriges medlemskap vid toppmötet i Vilnius.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

Olycka på Tjörn, Nato-ansökan, frysboxfallet, Erdogan om Sverige, avstängd E4, Rutte lämnar politiken, sällsynt orkidé utplånad, kopparstöld påverkar tågtrafik, attack i Ukraina, tjurattack, inflation i Norge och Danmark, Handelsbanken höjer räntor, våldt

En personbil har voltat på Tjörn och fyra personer har färdats i bilen. Enligt polisen är två personer oskadda medan skadeläget för de övriga två är oklart. Natochefen Jens Stoltenberg stödjer Turkiets ambition att bli EU-medlem och tror att det fortfarande är möjligt att Sverige kan bli Natomedlem. En man som har förvarat sin döda sambo i en frysbox förnekar nu alla åtalspunkter. Erdogan kommenterar Sveriges Nato-ansökan och kommer att stödja Sveriges ansökan om EU inleder medlemsförhandlingar med Turkiet. E4 är avstängd i södergående riktning efter att en lastbil med grus kört ner i diket. Nederländernas premiärminister Mark Rutte lämnar politiken. En sällsynt orkidéart kan vara utplånad i hela Sverige. Tågtrafiken är fortfarande påverkad efter en kopparstöld. Fyra personer har dött och elva har skadats efter en attack i Ukraina. En man har blivit stångad av tjurar på en gård utanför Laholm. Inflationen i Norge och Danmark har varierat i juni. Handelsbanken höjer flera av sina räntor. En man är gripen misstänkt för våldtäkt och misshandel i Uppsala. Tre personer har dött i en flygkrasch på Island.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

Putin träffar Wagnergruppens ledare, Stoltenberg stödjer Turkiets EU-ambitioner, man förnekar anklagelser om förvaring av död sambo, Nederländernas premiärminister avgår

Rysslands president Vladimir Putin har träffat ledaren för Wagnergruppen, Jevgenij Prigozjin, i Moskva, bekräftar Kreml. Mötet ägde rum fem dagar efter att Wagnergruppen gjorde uppror några mil utanför Moskva. Samtidigt har Nato-chefen Jens Stoltenberg uttryckt sitt stöd för Turkiets ambitioner att bli EU-medlem, vilket är ett krav för att landet ska godkänna Sveriges Nato-medlemskap. En man som anklagas för att ha förvarat sin döda sambo i en frysbox förnekar nu alla åtalspunkter. Nederländernas premiärminister Mark Rutte lämnar politiken efter att hans koalitionsregering fallit samman på grund av migrationsfrågor.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 10 juli

Sex döda efter knivattack på kinesisk förskola

Sex personer har dödats och en skadats efter en knivattack på en förskola i Guangdong-provinsen i södra Kina. Bland offren finns en lärare, två föräldrar och tre elever. En misstänkt, en 25-årig man, har gripits.

Direktlänk Dela TV4 fördjupade 10 juli

Högerextremister stoppar Pride i Georgien, Vietnam framgångsrikt i pandemihantering, Amnesty Sveriges generalsekreterare avgår

Den georgiska Pridefestivalen ställdes in efter att högerextrema grupper stormade festivalområdet, troligen med samförstånd från polisen och det styrande Georgia Dream-partiet. EU och FN har starkt fördömt händelsen, och det är osäkert hur detta kommer att påverka Georgiens möjligheter att gå med i EU. I Vietnam har endast 35 dödsfall rapporterats i samband med coronapandemin, vilket tillskrivs effektiv smittspårning, tvångskarantän och öppenhet. Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Lindenfors har avgått med omedelbar verkan.

Direktlänk Dela Global Bar Magazine fördjupade 9 juli

Teknikuppdateringar: Meta lanserar Twitter-konkurrent, OpenAI pausar Bing-integration och Android 13 på Surface Duo

Under den gångna veckan har flera tekniknyheter presenterats. Meta har lanserat sin Twitter-konkurrent Threads, OpenAI har tillfälligt stoppat integrationen av Bing med ChatGPT och en oberoende utvecklare har uppdaterat Android 13 på Surface Duo-projektet. ChatGPT har nyligen fått möjlighet att integrera med Bing, men på grund av att folk använde den för att kringgå betalväggar har OpenAI tillfälligt stoppat integrationen. Threads är en ny app av Instagram som syftar till att konkurrera med Twitter. Appen har redan över 70 miljoner användare. En tidigare Microsoft-utvecklare har ett projekt som överför Android 13 till Surface Duo. Apple Vision Pro kan inte leverera de utlovade en miljon headseten till 2024 på grund av komplicerad design och svårigheter att få tag på komponenter.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupade 9 juli

Utveckling av EU-samarbete inom sjukvård och gränserna för samarbetet

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och EU-parlamentariker Sara Skyttedal, båda från Kristdemokraterna (KD), skriver att EU-samarbetet har visat stor styrka under pandemin, men att det är viktigt att markera gränserna för hur långt samarbetet kan sträcka sig. De välkomnar fördjupat samarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor, men betonar att organisation och finansiering av sjukvård är nationella ansvarsområden. De nämner också att EU-kommissionen har presenterat förslag på den största reformen av europeisk läkemedelslagstiftning på över 20 år.

Direktlänk Dela Sydsvenskan fördjupade 9 juli

Makroekonomiprofessor ska utveckla effektiva klimatpolitiska principer

John Hassler, professor i makroekonomi, har fått i uppdrag att utveckla övergripande principer för en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik. Målet är att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden på EU-nivå till 2030 och nå sina långsiktiga klimatmål om noll nettoutsläpp senast 2045. Hassler ska även analysera hur Sverige bör agera för att genomföra Parisavtalet globalt. Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari tror att Hasslers arbete kan lägga en god grund för det fortsatta klimatarbetet.

Direktlänk Dela Altinget fördjupade 8 juli

Generativ AI förändrar webbens utformning men skapar problem för annonsörer

SpeedyBrand, ett företag som använder generativ AI för att skapa SEO-optimerat innehåll, har kommit ut ur stealth-läge med stöd från Y Combinator. Företaget har ännu inte lockat mycket finansiering (2,5 miljoner dollar) och har en relativt liten kundbas (cirka 50 varumärken). Generativ AI börjar förändra webbens utformning, men skapar problem för annonsörer då det gör det billigare och enklare att generera innehåll av lägre kvalitet. Newsguard, ett företag som tillhandahåller verktyg för att granska nyhetskällor, har avslöjat hundratals annonsstödda webbplatser med generiskt klingande namn som innehåller desinformation skapad med generativ AI.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 8 juli

Dags att lämna kronan för euron, menar Sofia Jerneck (C)

Två decennier efter folkomröstningen om att införa euron i Sverige börjar frågan diskuteras igen. Ekonomerna är splittrade i frågan, men Sofia Jerneck (C) menar att det är dags att överväga euron igen. Hon argumenterar att den politiska situationen har förändrats sedan folkomröstningen, med ökade hotbilder och en mer komplex och oförutsägbar värld. Euron kan ge Sverige mer inflytande inom EU och stärka unionens motståndskraft. Hon påpekar också att Sveriges utanförskap ökar i takt med att euron får en tydligare utrikespolitisk roll.

Direktlänk Dela Altinget fördjupade 6 juli

Försvarsberedningens rapport: Ryssland utgör militärt hot mot Sverige

Försvarsberedningen har presenterat en rapport som ger en allvarlig bild av Sveriges och världens säkerhetssituation. Rapporten, kallad ´Allvarstider´, konstaterar att den europeiska säkerhetsordningen inte erbjuder skydd mot hotet från Ryssland och att Ryssland utgör ett militärt hot mot Sverige. Försvarsberedningen föreslår vidare åtgärder mot Ryssland, inklusive sanktioner och ökad nationell försvarsförmåga. Sverige behöver försvara sin självständighet, suveränitet och territoriella integritet, även med vapenmakt. Ett Nato-medlemskap ses som centralt för att uppnå detta.

Direktlänk Dela Aktuell Säkerhet fördjupade 6 juli

Nya föreskrifter för jaktmedel från Naturvårdsverket

Från och med 1 augusti inför Naturvårdsverket nya föreskrifter för jaktmedel, vilket innebär ändringar för jaktmetoder och ammunition. Bland annat tillåts blyfri ammunition vid älgjakt och säljakt med klass 2-ammunition. Rådjur får jagas med slugs i enkelpipiga hagelgevär, och änder får jagas med klass 4. Säl får jagas med patroner i klass 2. Mörkerriktmedel får användas vid jakt på dov och kron utan särskilt tillstånd, om länsstyrelserna tillåter skyddsjakt dygnet runt. Jägare i tätorter får använda expanderande kulpatroner en klass lägre än vanligt utan särskilt tillstånd.

Direktlänk Dela Svensk Jakt fördjupade 6 juli

Svag svensk krona och osäker framtid för kärnkraft

Börserna faller i Asien och räntorna stiger, medan den svenska kronan sjunker till nya bottennivåer. Stockholmsbörsen backade och guldpriset steg till 676 SEK per gram. Dollarn kostar nu 10:98 SEK och kronan är den svagaste någonsin mot euron på 11:89 SEK. Strålsäkerhetsmyndigheten tror inte på några ansökningar om att bygga nya kärnkraftsreaktorer förrän 2024 eller 2025. USA:s börser backade och Facebooks dotterbolag Instagram planerar att lansera sin Twitter-dödare Threads.

Direktlänk Dela Cornucopia fördjupade 6 juli

Europeiskt försvar saknar medel för strategisk autonomi, enligt studie

Europas försvar saknar medel för strategisk autonomi, enligt en analys av Alain Frachon. Sedan kriget i Ukraina började har USA systematiskt tagit ledningen. Vid NATO-toppmötet i Vilnius, Litauen, kommer de europeiska allierade att vara mer dominerade av amerikanerna än någonsin. En studie av European Council on Foreign Relations (ECFR) visar att kraftskillnaden mellan de två pelarna i Atlantalliansen ökar, till nackdel för européerna. Trots att EU levererar betydande civil och militär hjälp till Ukraina, har USA tagit ledningen i krisen.

Direktlänk Dela Le Monde fördjupade 6 juli

Festus Keyamo kritiserar EU:s rapport om falska nyheter inför valet 2023

Festus Keyamo, tidigare arbets- och sysselsättningsminister i Nigeria, har kritiserat en rapport från EU:s valobservatörsuppdrag (EOM) som anklagar honom för att ha spridit falska nyheter inför det allmänna valet 2023. Keyamo hävdar att rapporten inte förtjänar ett svar eftersom den var ´förmodande och utanför deras mandat´. Rapporten noterade att Keyamo och hans allierade, tidigare flygministern Femi Fani-Kayode, spridde falska nyheter inför valet. Resurscentret för mänskliga rättigheter och medborgerlig utbildning (CHRICED) har uttryckt oro över angreppen mot EU EOM.

Direktlänk Dela ThisDay Newspapers fördjupade 6 juli

Nationellt möte för europeiska hälso- och sjukvårdschefer i Stockholm

Den 9-10 maj kommer nationella chefläkare, chefsjuksköterskor och cheftandläkare i Europa att samlas i Stockholm för ett möte inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet. Syftet är att dela kunskap och erfarenheter om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. Mötet kommer att kretsa kring gemensamma EU- och WHO-initiativ, som den europeiska hälsounionen, EU:s fjärde hälsoprogram och EU:s cancerplan. Bland talarna finns hälso- och sjukvårdsminister Acko Ankarberg och EU-kommissionens biträdande generaldirektör för hälsa och livsmedelssäkerhet John-F Ryan.

Direktlänk Dela Socialstyrelsen fördjupade 6 juli

Meta lanserar Twitter-konkurrenten Threads i över 100 länder

Meta, ägt av Facebook-gruppen, har lanserat sin app Threads, en konkurrent till Twitter, i över 100 länder. Tyskland och andra EU-länder är dock inte inkluderade på grund av ouppklarade regulatoriska frågor. Threads är kopplad till Metas populära foto- och videoapp Instagram och anses vara Twitters mest lovande konkurrent. Användare kan skapa inlägg på upp till 500 tecken, inklusive länkar, bilder och videor upp till fem minuter långa. Twitter, som ägs av Elon Musk, har haft problem sedan Musk tog över i oktober 2022.

Direktlänk Dela IndoNewYork fördjupade 6 juli

Henrik Sjövall argumenterar för att fler masteruppsatser bör publiceras i GUPEA. Ny studie av Nyström-laboratoriet vid Göteborgs universitet beskriver en ny metod för att göra proteinaggregat mottagliga för rumsmanipulationer, vilket kan vara kopplat till neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. En annan studie visar att kombinationen av curettage och kryokirurgi är en säker och effektiv behandlingsmetod för basalcellscancer, den vanligaste formen av hudcancer. Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin har skapat den största kohorten av patienter hittills med den sällsynta hjärtdefekten Ebsteins anomali. Forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset har tagit ett steg mot målet att individualisera behandlingen av rektalcancer. EU investerar över 32 miljoner SEK i att rekrytera tio doktorander till olika europeiska forskargrupper. Dentist Guglielmo Giuseppe Campus har utnämnts till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Akademiliv fördjupade 6 juli

Cline Scientific genomför företrädesemission för att finansiera prekliniska projekt

Cline Scientific, ett bioteknikbolag baserat i Mölndal, genomför en företrädesemission för att finansiera sina två prekliniska projekt, StemCART och CellRACE. StemCART är en stamcellsbaserad terapi för behandling av broskskador och artros, medan CellRACE är ett diagnostiskt verktyg för att bedöma spridningsrisken av en tumör. Båda projekten baseras på företagets patenterade ytteknologi. Emissionen, som vid full teckning kommer att tillföra 9,25 miljoner kronor före emissionskostnader, kommer främst att användas för att fortsätta utveckla StemCART.

Direktlänk Dela BioStock fördjupade 6 juli

Altinget fortsätter med kostnadsfritt EU-nyhetsbrev och rekryterar två Brysseljournalister

Det svenska EU-ordförandeskapet är över och Altinget kommer att fortsätta med sitt gratis EU-nyhetsbrev efter en positiv respons från läsarna. Nyhetsbrevet kommer nu att vara en permanent del av Altingets utbud av betal-nyhetsbrev. Två erfarna Brysseljournalister, Charlotta Asplund Catot och Natacha López, har rekryterats för att bevaka EU. Altingets EU-nyhetsbrev kommer att ges ut två gånger i veckan, på måndagar och torsdagar.

Direktlänk Dela Altinget fördjupade 6 juli

Anpassning till nya arbetsregler skapar missnöje bland ambulanspersonal

Ambulansstationer över hela Sverige jobbar med att anpassa arbetstiderna till överenskommelsen mellan Kommunal och SKR gällande dygnsvilan som träder i kraft den 1 oktober. I region Uppsala finns ett förslag som innebär att de långa nattpassen på 14,5 timme ersätts av 13-timmarspass och dagpassen förlängs från 9,5 timme till 11 timmar. Många anställda är missnöjda med förslaget. EU:s arbetstidsdirektiv kräver att arbetstagare har elva timmars vila per dygn, något som kan bli svårt att uppfylla vid oförutsedd övertid.

Direktlänk Dela Kommunalarbetaren fördjupade 5 juli

Företagsledare i life science-sektorn uppmanar till bättre användning av hälsodata

Representanter för företag i life science-sektorn föreslår att personuppgifter som registrerats i vård, omsorg och socialtjänst ska kunna samköras med myndighetsregister. De menar att detta skulle förbättra vården och framhäver potentialen av digitalisering inom hälso- och sjukvården. För att dra full nytta av hälsodatan krävs dock beslut, åtgärder och handlingskraft. De föreslår även att svensk lagstiftning bör främja en förbättrad informationsförsörjning med hjälp av hälsodata och att regeringen bör skapa en tydlig nationell styrning för att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet.

Direktlänk Dela Dagens Samhälle fördjupade 5 juli

Demonstration mot EU-förslaget Chat Control 2.0 i Stockholm

En demonstration mot det kontroversiella EU-förslaget Chat Control 2.0 hölls i Stockholm den 20 maj. Förslaget kritiseras för att vara en bredsida mot all privat elektronisk kommunikation. Demonstrationen arrangerades av Konstellationen, DFRI och 5 juli-stiftelsen och rapporterades ha cirka 200 deltagare. Talare inkluderade bland andra Katarina Stensson, Jon Karlung, Peter Hellman, Ann-Therese Enarsson, Andrea Andersson-Tay, Anton Holmlund, Fabian Lidbaum, Mikael Blomstrand, Mattias Axell, Samuel Skånberg och Henrik Alexandersson.

Direktlänk Dela Piratpartiet fördjupade 5 juli

Förslag om att skicka asylsökande till tredje länder för prövning

Både Danmark och Storbritannien har föreslagit att skicka asylsökande till tredje länder för att få sina asylskäl prövade där. Denna process kallas ´externalisering´. Tanken är att det skulle minska antalet farliga resor och irreguljär invandring. Danmark har föreslagit detta sedan 1980-talet, men förslaget har inte fått stöd från andra länder. Storbritannien har nyligen tecknat ett samarbetsavtal med Rwanda, men en domstol har bestämt att Rwanda inte är ett tillräckligt säkert land för flyktingar. Detta system har kritiserats för att vara ´inhumant´ och dyrt. Det finns dock ett ökat intresse för denna typ av lösningar bland EU-länder.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 5 juli

Ny forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård

En ny forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård har tilldelats nästan 3 miljoner euro från EU och andra källor. Forskningen fokuserar på att öka användningen av hemdialys, vilket har visat sig förbättra patienternas livskvalitet och hälsa jämfört med traditionell sjukhusbaserad dialys. Projektet innefattar deltagare från patientföreningar, företag, akademier och näringslivet i Sverige, Danmark och Norge. Projektansvarig är Håkan Billig, professor i cellulärt åldrande och apoptos.

Direktlänk Dela Akademiliv fördjupade 5 juli

Instagram Threads, ett potentiellt alternativ till Twitter, planeras lanseras den 6 juli

Medan Twitter fortsätter att kämpa under Elon Musk, riktas alla blickar mot Instagram Threads som en potentiell ersättare. Rykten om den nya Meta-ägda plattformen har svävat i månader, med en rapport från mars som avslöjar att företaget utforskar ett fristående decentraliserat socialt nätverk för att dela textuppdateringar. I juni läckte Alex Heath detaljer om ett företagsmöte där appen visades upp. En notering på App Store säger att Threads kommer att lanseras den 6 juli. Meta gjorde kort den webbaserade versionen av plattformen synlig den 5 juli, vilket avslöjade inlägg från tidiga användare, inklusive Mark Zuckerberg, Instagram-chefen Adam Mosseri, MKBHD, iJustine, Netflix och andra. Appen är nära kopplad till Instagram, vilket innebär att du kommer att få använda samma användarnamn över båda appar, samt snabbt följa alla konton du har följt på Instagram. Instagram Threads kommer inte att vara tillgänglig i EU vid lanseringen. Alessandro Paluzzi, en utvecklare som regelbundet gräver i appkod för att exponera ännu ej släppta funktioner, twittrade tidigt på morgonen att Metas Twitter-klon, Thread, hade släppts på Google Play-butiken. Det verkar dock som att det var ett misstag, eftersom appen nu är borta. Paluzzi inkluderade skärmdumpar som visade några av UI-elementen, inklusive inloggningsskärmen, som låter användare logga in med sina Instagram-konton, och en annan skärm med en lista över deras följda konton från bild- och videosajten, så att de kan välja vem de ska följa på Threads.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 5 juli

Kritik mot EU:s planerade massavlyssning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som kallas Chatcontrol, vilket innebär att all internetkommunikation i EU, inklusive krypterad kommunikation, ska kunna övervakas för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Kritiker hävdar att detta underminerar EU-medborgarnas säkerhet och integritet. Ursula von der Leyen, nuvarande chef för EU-kommissionen, blev känd för att ha pressat fram en liknande lag i Tyskland. Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor, har lagt fram ett förslag om att alla bilder eller videor på användares mobiler, plattor eller datorer ska kunna skannas och analyseras innan de laddas upp till sociala medier. Detta har lett till kritik om att ungdomars sexualitet riskerar att kriminaliseras.

Direktlänk Dela Kvartal fördjupade 5 juli

Trots sommarledigheten kommer Global Bar Magazine att fortsätta bevaka globala händelser, meddelar chefredaktören David Isaksson. Den senaste månaden har varit intensiv med flera viktiga förändringar inom biståndet och en ny Sida-chef har presenterats. Isaksson påminner om att världen inte stannar under sommaren, med flera viktiga internationella möten planerade och fortsatta konflikter som i Ukraina. Publikationen kommer att fortsätta publicera reportage, nyheter, analyser och poddar under hela sommaren.

Global Bar Magazine fördjupade 5 juli

Steroidförsäljare råder 16-åring att köpa anabola steroider

En undersökning av Sportbladet visar att nätbutiker som säljer anabola steroider ofta ger råd till omyndiga att köpa deras produkter, trots att de påstår sig rikta sig till myndiga. I ett test mejlade en reporter, som utgav sig för att vara en 16-årig pojke, till tio nätbutiker och fick råd om att köpa ett paketerbjudande av anabola steroider. Endast en av tio försäljare avrådde från köp. Försäljning, tillverkning och användning av anabola steroider är olagligt i Sverige.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 5 juli

Lobbyister försöker påverka EU-nämndens ställning i hållbarhetslagar

En okänd EU-nämnd, RSB, med vetoposition och ingen insyn, har en agenda som går emot EU:s hållbarhetsmål. Forskning visar att lobbyister försöker påverka nämndens ställning i olika lagförslag. EU-parlamentet röstade nyligen för ett direktiv, CSDD, för företags skyldighet att identifiera risker för och vidta åtgärder mot kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. RSB har förhalat processen och politiserat direktivet. Lobbyister, inklusive Svenskt Näringsliv, har försökt påverka RSB:s ställning i direktivet. Forskaren Brigitte Pircher betonar behovet av transparens och demokrati i processen.

Direktlänk Dela Dagens Arena fördjupade 5 juli

Svenska ordförandeskapet stärker europeisk konkurrenskraft och arbetsvillkor

Genom framgångsrika förhandlingar om förbättrad arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och stärkt social dialog har det svenska ordförandeskapet bidragit till att stärka den europeiska konkurrenskraften. På ministermötet i juni enades rådet om en allmän riktlinje om direktivet om plattformsarbete, vilket syftar till att förbättra villkoren för dem som arbetar i gigekonomin via digitala plattformar. Dessutom antogs en rådsrekommendation om stärkt social dialog och den nya maskinförordningen, vilken ersätter direktivet från 2006 och harmoniserar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för maskiner i EU.

Direktlänk Dela Regeringen fördjupade 5 juli

Kärnfull Next säkrar 23 miljoner kronor i investering för småskalig kärnenergi

Kärnfull Next, pionjärer inom utveckling av småskalig kärnenergi, har säkrat en investering på 23 miljoner kronor från den danska klimatfonden Climentum Capital och svenska Granitor Growth Management. Detta är sannolikt den första investeringen från en europeisk ´mörkgrön´ fond i ny kärnenergi. Kärnfull Next strävar efter att bidra till avkarboniseringen av energisektorn genom att utveckla både elnätsanslutna projekt och mer komplexa för tung industri och syntetiska bränslen. Investeringen kommer att stärka företagets organisation och accelerera prospekteringen av nya potentiella byggnadsplatser runt om i Sverige.

Direktlänk Dela Energinyheter fördjupade 5 juli

iPhone 15 kan komma i flera färgalternativ, inklusive grön och djupröd

Enligt rykten kommer iPhone 15 att finnas i flera färgalternativ, inklusive grön och djupröd. Den gröna nyansen kan likna myntfärgen på iPhone 12, medan den djupröda färgen kan vara något ljusare än iPhone 14 Pro´s djupa lila nyans. Andra färger som Apple experimenterar med inkluderar rosa och blå. Ryktena pekar också på att iPhone 15 Pro kommer att vara gjord av en titanlegering som är 45% lättare än dess tidigare rostfria stålram. Dessutom kan iPhone 15 ha en solid volymknapp och en USB-C-laddningsport.

Direktlänk Dela Daily Mail fördjupade 5 juli

Stora techbolag erkänner sig som ´gatekeepers´ under EU:s Digital Markets Act

Sju av världens största teknikplattformar har officiellt erkänt att de uppfyller kriterierna som ´gatekeepers´ enligt EU:s Digital Markets Act (DMA). De sju företagen är Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Microsoft och Samsung. Dessa företag har en marknadsvärdering på över 75 miljarder euro och äger en social plattform eller app med minst 45 miljoner månatliga användare eller 10 000 aktiva företagsanvändare. EU-kommissionären Thierry Breton har uttalat att de nya reglerna innebär flera viktiga punkter, bland annat att företagen inte längre kommer kunna låsa in användare i sina ekosystem eller bestämma vilka appar som måste vara förinstallerade på användarnas enheter. Om reglerna bryts riskerar företagen böter på upp till 10 procent av sin totala globala omsättning, 20 procent för återkommande överträdelser.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 5 juli

Stora förändringar inom energisektorn: Nybyggnation, molntjänster och AI i fokus

Energisektorn har varit i fokus under det senaste året, med ett ökat fokus på att bygga nytt och expandera, större investeringar i molntjänster och snabb utveckling inom AI och maskininlärning för dataanalys. En stark trend inom den nordiska energibranschen är omställningen från förvaltning av befintliga nät och system till att bygga nytt och expandera, drivet av det ökande behovet av el. Detta kräver nya verktyg för projektstyrning. Fler energiföretag investerar i molntjänster för att hantera kompetensbrist och ökat säkerhetsfokus. AI och maskininlärning förväntas bli allt viktigare för dataanalys inom energibranschen.

Direktlänk Dela Energinyheter fördjupade 5 juli

Meta planerar att bli en appbutik genom Facebook-annonser

Teknikjätten Meta förbereder sig för att bli en appbutik genom att introducera Facebook-annonser som låter människor i EU ladda ner appar direkt från plattformen, utan att behöva öppna App Store eller Google Play. Meta tror att detta kommer att leda till att fler människor laddar ner olika appar, vilket kommer att ge positiva resultat för både utvecklare och plattformen. Meta kommer inte att ta en andel av utvecklarnas intäkter och kommer att tillåta dem att använda vilket faktureringssystem de vill. Metas plan kommer efter att EU:s parlament 2022 antog den digitala marknadsakten (DMA), vilken är en konkurrenslagstiftning som kommer att tillåta alla plattformar att distribuera appar genom andra digitala butiker.

Direktlänk Dela Tekedia fördjupade 1 juli

Meta utmanar Google och Apple med direkt nedladdning av Android-appar via Facebook

Meta, moderbolaget till Facebook, WhatsApp, Oculus och Instagram, planerar att låta användare i EU ladda ner Android-appar direkt via annonser på Facebook. Detta är ett svar på EU:s Digital Markets Act, som syftar till att främja konkurrens och alternativa appbutiker. Trots att Metas plan lovar högre konverteringsgrader för apputvecklare, har frågor om användarupplevelse, säkerhet och tillförlitligheten hos appkällor också väckts. Metas pilotprogram, som förväntas lanseras senare i år, kommer att tillåta ett fåtal Android-apputvecklare att vara värd för sina appar på Facebook, vilket möjliggör direkt nedladdning för EU-användare.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 30 juni

Meta planerar att låta användare ladda ner appar genom Facebook-annonser

Meta rapporteras arbeta på en ny funktion som kommer att låta användare i EU ladda ner appar direkt genom Facebook-appen, i konkurrens med Google och Apples appbutiker. Funktionen utnyttjar EU:s Digital Markets Act, som förväntas träda i kraft nästa år, och som syftar till att begränsa ´portvakternas´ makt bland stora teknikföretag som Apple och Google. Meta planerar att starta ett pilotprojekt med ett fåtal Android-apputvecklare senare i år. Meta talesperson Tom Channick sa att företaget vill hjälpa utvecklare att ´distribuera sina appar´ och att de nya alternativen skulle öka konkurrensen på detta område.

Direktlänk Dela Silicon Republic fördjupade 30 juni

Meta ökar transparensen kring algoritmer på Instagram och Facebook

För några veckor sedan förklarade Meta hur Instagrams algoritm fungerar. Nu tar de transparensen ett steg längre och presenterar 22 ´systemkort´ som förklarar hur algoritmerna på både Instagram och Facebook fungerar. Detta kommer att göra det lättare för marknadsförare att förstå vad som kommer att gillas av algoritmerna. Beslutet kommer efter att EU lanserat två lagar som kräver ökad öppenhet från stora onlineplattformar. Meta lanserar också två nya verktyg för forskare, ett innehållsbibliotek och ett API.

Direktlänk Dela Resumé fördjupade 30 juni

Användare reagerar på YouTubes anti-adblocker-policy

Användare uttrycker missnöje över YouTubes policy mot användning av adblockers. Vissa användare hävdar att de kommer sluta använda plattformen om de tvingas se annonser, medan andra ifrågasätter hur YouTube kommer att genomföra denna policy, till exempel genom att banna användare eller tvinga dem att avinstallera adblocker-tillägg. Användare påpekar också alternativ till YouTube, såsom Newpipe, Libretube, YouTube ReVanced för Android, UBlock för webbläsare och Freetube för PC. Dessutom nämns VPN som ett sätt att kringgå eventuella restriktioner.

Direktlänk Dela GSM Arena fördjupade 30 juni

Meta planerar att låta EU-användare ladda ner Android-appar via Facebook-annonser

Meta planerar att lansera ett pilotprogram senare i år som kommer att tillåta europeiska användare att direkt ladda ner Android-appar via annonser på Facebook. Detta steg sägs vara ett svar på EU:s Digital Markets Act, som tvingar Apple och Google att tillåta alternativa appbutiker på sina mobila plattformar. Meta hävdar att apputvecklare som hostar sina appar på Facebook kommer att se högre konverteringsfrekvenser för sina annonser än annonser som leder till Play Store. Företaget förväntas inte ta en andel av in-app köp via denna rutt för tillfället.

Direktlänk Dela Android Authority fördjupade 30 juni

Gannett stämmer Google och Alphabet för påstådda monopol på annonsmarknaden

Gannett har lämnat in en federal stämningsansökan mot Google och dess moderbolag Alphabet, där de anklagar Google för att ha monopol på annonsmarknaden, vilket skadar lokal nyhetsrapportering. Gannett hävdar att Google och Alphabet har förvärvat och upprätthåller monopol för annonsverktyg som används för att köpa och sälja annonser. Google kontrollerar hur förlag säljer sina annonsplatser och tvingar förlag att sälja växande andelar av annonsutrymmet till Google till låga priser, vilket leder till lägre intäkter för förlag och Googles konkurrenter inom annons-teknik. Google förnekar anklagelserna och hävdar att förlag har många alternativ att välja mellan när det gäller att använda annonsverktyg för att generera intäkter.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 20 juni

Elon Musk bekräftar att Twitter kommer att följa EU:s Digital Services Act

Twitterägaren Elon Musk bekräftade i en intervju på fransk TV att företaget kommer att följa EU:s Digital Services Act och lovade att följa de lagar som stiftas. Han upprepade detta uttalande flera gånger under intervjun. Musk sade att Twitter under hans ledning har sett en minskning av hatprat med 30% och betonade vikten av att definiera hatprat noggrant för att undvika överdriven censur. Han uttryckte också optimism om att annonsörer återvänder till plattformen. Musk diskuterade även potentialen för Teslas närvaro i Frankrike, men åtog sig inte att bygga en Gigafabrik i landet.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 20 juni

Google kan tvingas bryta upp sin annonsverksamhet

Google står inför risken att behöva bryta upp sin lukrativa annonsverksamhet, efter att Europeiska kommissionen har lagt fram anklagelser om potentiellt konkurrensbegränsande beteenden. Om företaget tvingas sälja sina annonsverktyg, DFP och AdX, skulle det kunna leda till stora förändringar inom annonsindustrin. Detta skulle göra det svårare för Google att dela data mellan sina sök- och annonsplattformar, vilket kan göra deras annonser mindre effektiva. Marknadsförare kan behöva söka efter alternativa annonslösningar som en följd av detta. Europeiska kommissionen kan bötfälla Google med så mycket som 10% av företagets årliga globala omsättning.

Direktlänk Dela The Media Leader fördjupade 18 juni

EU-kommissionen vill att fler länder utesluter Huawei och ZTE från 5G-nät

Tio EU-länder, inklusive Sverige, har uteslutit kinesiska telekomleverantörer Huawei och ZTE från 5G-näten, men EU-kommissionen anser att fler länder bör följa efter för att stärka säkerheten i unionen. För två år sedan uppmanade EU medlemsländerna att göra riskbedömningar för byggandet av 5G-nät, men endast 10 länder har uteslutit kinesiska leverantörer. EU-kommissionär Thierry Breton säger att detta är för långsamt och utgör en säkerhetsrisk. EU-kommissionen har också beslutat att utesluta Huawei och ZTE från sina interna telekomupphandlingar.

Direktlänk Dela International Data Group Sweden fördjupade 16 juni

Meta AI-läcka kan leda till att företaget dominerar AI-utrymmet

En forskare läckte tidigare i år Meta AI:s kraftfulla artificiella intelligensprogramvara, LLaMA, vilket kan leda till att Meta blir ägare till den dominerande AI-plattformen. Om Meta säkrar denna centrala position i AI-ekosystemet skulle de ha möjlighet att styra riktningen för AI på en grundläggande nivå, kontrollera både individuella användares upplevelser och sätta gränser för vad andra företag kan och inte kan göra. Meta´s plattformar (Facebook, Instagram och WhatsApp) kommer sannolikt att vara några av de största slagfälten för att utnyttja dessa AI-verktyg. Forskare och experter uppmanar till att bromsa utvecklingen och införandet av kraftfulla AI-verktyg tills lagar och regleringar är på plats.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 16 juni

Företag överdriver sin användning av artificiell intelligens (AI) för att locka investeringar och finansiering, ett fenomen som kallas AI washing. Detta kan leda till problem för företag som inte kan skilja mellan verkliga AI-lösningar och marknadsföringssnack. USA:s Federal Trade Commission har uppmanat företag att vara tydliga och ärliga när de marknadsför sin AI-kompetens. För att undvika misstag rekommenderas företag att granska AI-leverantörers personal, samarbeten med externa experter, datastrategi och efterlevnad av lagar och bestämmelser.

International Data Group Sweden fördjupade 16 juni

Förslag om upphovsrätt kan förändra internet

EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) kritiserar förslaget om att stärka rättigheterna för de med upphovsrättsskyddat material, då det kan förstöra internet som vi ser det idag. Förslaget innebär att plattformar som Youtube och Facebook måste rensa bort allt innehåll med upphovsrättsskyddat material, och att de plattformar som länkar till material från nyhetsmedier måste betala en avgift. Om lagförslaget blir verklighet kommer internetföretag att införa filter, eller algoritmer, för att radera innehåll.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 16 juni

EU:s upphovsrättsdirektiv kan leda till problem med AI-filter

Under våren kommer EU att rösta om ett nytt upphovsrättsdirektiv, där Artikel 13 är den mest kontroversiella punkten. Denna artikel skulle tvinga internettjänster att hindra användare från att ladda upp upphovsrättsskyddat material, vilket skulle innebära att stora internettjänster behöver börja filtrera innehåll med hjälp av algoritmer. Dessa algoritmer kommer att jämföra uppladdat innehåll mot en databas av upphovsrättsskyddat material och stoppa misstänkta brott. Kritiker menar att AI-filter inte kan skilja satir från intrång och att felmarginalerna kan få enorma konsekvenser.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 16 juni

Google anklagas för konkurrenshämmande beteende av EU

Googles moderbolag Alphabet anklagas av EU:s konkurrensregulatorer för att ha utnyttjat sin dominerande ställning inom digital annonsering och kan tvingas sälja en del av verksamheten för att bemöta deras oro. Europeiska kommissionen presenterade sina anklagelser i ett uttalande efter att ha utrett fallet i två år. Detta är första gången EU har beordrat ett teknikföretag att dela upp delar av sin verksamhet. Google har nu möjlighet att försvara sig innan kommissionen fattar sitt slutgiltiga beslut.

Direktlänk Dela Newslooks fördjupade 15 juni

EU-regulatorer träffar Google med nya konkurrenshämmande anklagelser, kräver uppdelning

Europeiska unionens regleringsmyndigheter riktade nya konkurrenshämmande anklagelser mot Google på onsdagen och sade att enda sättet att tillfredsställa konkurrensbekymmer om dess lukrativa digitala annonsverksamhet är att sälja av delar av teknikjättens huvudsakliga pengamaskin. Det ovanliga beslutet att driva för en sådan uppdelning markerar en betydande eskalering av Bryssel i sin nedslagning på Silicon Valley digitala jättar, och följer ett liknande drag av amerikanska myndigheter som försöker bryta Googles påstådda monopol på det onlinereklamekosystemet. Europeiska kommissionen, blockets verkställande gren och främsta konkurrensmyndighet, sade att dess preliminära syn efter en undersökning är att ´endast den obligatoriska avyttringen av Google av en del av dess tjänster´ skulle ta itu med problemen. EU har lett den globala rörelsen för att slå ner på stora teknikföretag - inklusive att närma sig banbrytande regler om artificiell intelligens - men det har tidigare förlitat sig på att utfärda blockbuster böter, inklusive tre konkurrensböter för Google värt miljarder. Det är första gången blocket har sagt åt en teknikjätte att det borde dela upp nyckeldelar av sin verksamhet över överträdelser av EU:s stränga konkurrensregler, även om detaljerna om vad det kan se ut inte är klara efter det preliminära fyndet. Google kan nu försvara sig genom att göra sitt fall innan kommissionen utfärdar sitt slutliga beslut. Företaget sade att det inte håller med om fyndet och ´kommer att svara därefter´, och tillade att EU:s utredning fokuserade på en smal del av sin annonsverksamhet. ´Våra annonstekniska verktyg hjälper webbplatser och appar att finansiera sitt innehåll och gör det möjligt för företag av alla storlekar att effektivt nå nya kunder´, sade Dan Taylor, Googles vice vd för globala annonser. ´Google förblir engagerade i att skapa värde för våra utgivare och annonsörspartners inom denna mycket konkurrensutsatta sektor.´ Kommissionens beslut härstammar från en formell utredning som den öppnade i juni 2021, där den undersökte om Google överträdde blockets konkurrensregler genom att gynna sina egna online-displayannonstjänster på bekostnad av konkurrerande förläggare, annonsörer och annonstekniska tjänster. Online-displayannonser är banners och text som visas på webbplatser som tidningsstartsida och är personanpassade baserat på en internetanvändares surfhistorik. Europeiska kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager säger att Google dominerar på båda sidor av annonsmarknaden. Google missbrukade den positionen genom att gynna sin egen annonsbörs och förstärka sin förmåga att ta ut en hög avgift för sina tjänster, sade kommissionen. ´Google representerar intressen för både köpare och säljare. Och samtidigt sätter Google reglerna för hur efterfrågan och utbudet ska mötas´, sade hon på en presskonferens. ´Detta ger upphov till inneboende och genomgripande intressekonflikter.´ Vestager tillade att om Google sålde av, till exempel, sin realtidsmarknadsplats för att köpa och sälja annonser eller ett verktyg för förläggare att hantera sina annonser, ´skulle vi sätta stopp för intressekonflikterna.´ Kommissionen söker en tvingad försäljning eftersom tidigare fall som slutade med böter och krav på att Google stoppar konkurrenshämmande metoder inte har fungerat, vilket gör att företaget kan fortsätta sitt beteende, ´bara under en annan förklädnad´, sade hon. ´Det här är en stor sak´ och ett tecken på att kommissionen ´har förlorat allt förtroende för Google och förlorat allt förtroende för dessa beteendemässiga åtgärder´ som kräver förändringar i hur det fungerar, sade Rich Stables, vd för konkurrentsökmotorn Kelkoo, som var inblandad i två av EU:s tidigare Google konkurrensärenden. Googles annonsverksamhet undersöks också av Storbritanniens konkurrensmyndighet och står inför rättsprocesser i USA som kräver att företaget avyttrar sina digitala annonsverktyg. Europeiska och amerikanska myndigheter erkänner att ´det enda sättet att ta itu med denna grova intressekonflikt är att tvinga Google att avyttra en del av sin verksamhet´, sade Max von Thun, chef för Europeiska kontoret för Open Markets Institute, en förespråkare för starkare konkurrensreglering. Kommissionens drag är ´en tydlig illustration av den makt konkurrensmyndigheterna har när de arbetar parallellt´, sade han. Bryssel har tidigare träffat Google med mer än 8 miljarder euro (nu 8,6 miljarder dollar) i böter i tre separata konkurrensärenden, som involverar dess Android mobila operativsystem och shopping- och sökannonseringstjänster. Företaget överklagar alla tre straff. EU-regulatorer kan ålägga böter på upp till 10% av årlig omsättning och kan också bötfälla Google tillsammans med någon försäljningsorder. Google drog in 54,5 miljarder dollar i annonsförsäljning och YouTube tjänade nästan 6,7 miljarder dollar i annonsförsäljning under de första tre månaderna av året, men det markerade en tillbaka-tillbaka nedgång eftersom företag spenderar mer försiktigt.

Direktlänk Dela FOX8 WGHP fördjupade 14 juni

EU tar steg mot lagstiftning om artificiell intelligens och ansiktsigenkänning

EU har tagit ett stort steg mot att införa en av världens första lagar om artificiell intelligens (AI) efter att dess främsta lagstiftande gren godkänt texten till ett utkast till lagstiftning som inkluderar ett generellt förbud mot polisens användning av live ansiktsigenkänningsteknik på offentliga platser. Europeiska parlamentet godkände regler som syftar till att sätta en global standard för tekniken, som omfattar allt från automatiserade medicinska diagnoser till vissa typer av drönare, AI-genererade videor kända som deepfakes och botar som ChatGPT. Europaparlamentariker kommer nu att diskutera detaljer med EU-länder innan utkastet till regler - känd som AI-akten - blir lagstiftning.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 14 juni

Google kan möta böter och krav på affärsändringar i EU:s annonsteknikutredning

Google kan möta böter och krav på affärsändringar i EU:s annonsteknikutredning. EU öppnade en undersökning av Googles annonsteknikpraxis 2021 och har undersökt hur företaget kan ha hindrat konkurrenters tillgång till användardata för onlineannons