» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 148 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Google investerar i ideella AI-projekt genom nytt acceleratorprogram

Google investerar i ideella organisationer som arbetar med AI genom sitt nya program Google.org Accelerator: Generative AI. Programmet, som presenterades den 28 mars, syftar till att stödja ´högverkande´ ideella organisationer med generativ AI-stöd genom finansiering, teknisk utbildning och mentorskap under en sex månaders intensivkurs av Google. Varje ideell organisation deltar redan i, eller planerar att integrera, AI-drivna verktyg i sitt arbete. De deltagande projekten inkluderar saker som AI-drivna assistenter och coacher byggda med hjälp av stora språkmodeller (LLM), AI-drivna sökgränssnitt och chattbotar baserade på icke-engelska naturbearbetningsmodeller (NLP).

Direktlänk Dela Mashable fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare