» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 309 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI lägger till vattenmärken på AI-genererade bilder

AI-bilder genererade på OpenAI:s DALL-E 3 kommer nu att ha ett vattenmärke från Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). C2PA är en öppen teknisk standard som låter utgivare, företag och andra bädda in metadata i media för att verifiera dess ursprung och relaterad information. Vattenmärket är tvådelat: det finns en CR-signatur i övre vänstra hörnet av varje bild och det finns osynlig metadata. För att kontrollera en bilds ursprung kan människor gå till webbplatsen Content Credentials Verify och ladda upp bilden där. Vattenmärket kommer att dyka upp på bilder som genereras från ChatGPT och via API:et för DALL-E 3-modellen och fungerar nu - det kommer att träda i kraft för mobilanvändare den 12 februari.

Direktlänk Dela PetaPixel fördjupade 8 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare