» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 332 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI är ett forskningsföretag inom artificiell intelligens (AI) som grundades 2015 av Elon Musk, Sam Altman och flera andra framstående teknikledare. Syftet med OpenAI är att utveckla och främja vänlig AI som gynnar hela mänskligheten. Företaget fokuserar på att skapa säker och fördelaktig AI-teknik genom samarbete och öppen forskning. OpenAI strävar efter att undvika skadlig konkurrens och att säkerställa att AI:s fördelar fördelas jämnt över hela världen. De har även åtagit sig att samarbeta med andra forsknings- och policyinstitutioner för att lösa globala utmaningar kopplade till AI.

Senaste nytt kring OpenAI

AI kommer att ´döda vissa jobbklasser helt och hållet´, säger OpenAI:s VD Sam Altman

Sam Altman, VD för OpenAI och skapare av ChatGPT, tror att AI kommer att ´döda vissa jobbklasser helt och hållet´, men att nya kommer att skapas i gengäld. Han tillade att AI-verktyget ChatGPT används för att förbättra människors jobb, snarare än att ta dem. ChatGPT är en generativ AI-chattbot som kan användas för att skapa text eller bilder från enkla prompts. Trots dess framväxande betydelse i ett antal branscher försäkrar Altman att verktyg som ChatGPT kommer att medföra förbättringar inom vetenskaplig och hälsoforskning.

Direktlänk Dela Attitude Magazine fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

OpenAI osäkra på ursprung av data för AI-utbildning

OpenAI:s CTO, Mira Murati, har nyligen avslöjat i en intervju att företaget är osäkert om varifrån datan kommer som används för att träna dess AI-verktyg, som ChatGPT och Sora. Murati kunde inte svara på om privat användardata från sociala medieplattformar som YouTube, Instagram eller Facebook hade använts för att driva svaren som ges av dess AI-modeller. Företaget har också erkänt att de använder upphovsrättsskyddat material och har tjänat pengar på det genom att hävda att det är ´rättvist bruk´.

Direktlänk Dela Maddyness fördjupar idag

Microsoft förbjuder anställda att använda konkurrerande AI-chatbotar

Microsoft bygger ett AI-imperium för att tillgodose kunder och företag. Företaget har investerat miljarder i OpenAI och andra lovande AI-projekt. Men Microsoft är också medvetet om sin konkurrens och vill hindra dem från att få tillgång till data från sina anställda. Nya rapporter säger att Microsoft har förbjudit sina anställda att använda AI-chatboten utvecklad av Perplexity AI. Företaget har även stoppat sina anställda från att använda andra AI-chatbotar, inklusive Googles Gemini AI chatbot.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupar idag

Meta planerar att investera miljarder i AI, ber aktieägare om tålamod

Mark Zuckerberg, Meta´s medgrundare och VD, meddelade att företaget planerar att investera tiotals miljarder dollar i AI under flera år innan någon betydande avkastning kan förväntas. Zuckerberg erkände att detta kan oroa investerarna, vilket framgick av att Metas aktier sjönk med mer än 15% efter timmar. Meta uppskattar att kapitalutgifterna för att driva dess AI-ambitioner kan uppgå till 40 miljarder dollar i år, upp till 5 miljarder dollar mer än vad som avsattes i oktober. Zuckerberg försäkrade dock att ´smarta investerare´ kommer att se möjligheterna och ha tålamod.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupar idag

Meta VD Mark Zuckerberg varnar investerare för omedelbar avkastning på generativ AI

Mark Zuckerberg, VD för Meta, uppmanar investerare att inte förvänta sig omedelbara avkastningar på generativ AI. Trots Metas lönsamhet, med en nettoinkomst på över 12 miljarder dollar på 36,5 miljarder dollar i intäkter för förra kvartalet, förväntas framtida intäktstillväxt sakta ner. Företaget investerar stora resurser i AI-utveckling och metaverse. Zuckerberg förklarade att företaget ser olika sätt att tjäna pengar på sin AI-assistent, som för närvarande erbjuds gratis. Han framhöll också att Metas AI-assistent har ´testats´ av ´tiotals miljoner människor´ sedan dess nyliga breda tillgänglighet.

Direktlänk Dela Business Today fördjupar idag

OpenAI tar bort kontokrav för ChatGPT

OpenAI har meddelat att deras AI-drivna chatbot, ChatGPT, inte längre kommer att kräva att användare har ett konto för att kommunicera. Detta beslut markerar en betydande förändring inom området för konversations-AI, och gör teknologin tillgänglig för alla globalt. Genom att ta bort kontokravet visar OpenAI sin vilja att demokratisera tillgången till avancerade AI-teknologier. Även om användare nu kan interagera med ChatGPT-3 utan att logga in, behåller OpenAI rätten att bygga sin omfattande språkmodell på användarinput. OpenAI tillhandahåller dock en opt-out-mekanism för deltagande i att bidra till att bygga modellen.

Direktlänk Dela Live Quick News fördjupar idag

AI överträffar människor i kognitiv omvärdering, enligt Harvard-studie

En ny studie vid Harvard University visar att stora språkmodeller (LLM), som GPT-4, kan överträffa människor i uppgiften att kognitivt omvärdera situationer. Forskningsteamet utformade ett experiment där både människor och GPT-4 utbildades för att omvärdera negativa scenarier. GPT-4 överträffade människor på tre av fyra mätvärden: effektivitet, empati och nyhet. Dessa resultat har breda implikationer för användningen av AI inom mental hälsa, vilket framhäver potentialen hos LLM inte bara i individuella terapeutiska inställningar utan också i bredare tillämpningar.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupar idag

Studie identifierar fördelar och risker med AI i patientkommunikation

En ny studie från Mass General Brigham visar att stora språkmodeller (LLMs), en typ av generativ AI, kan minska läkares arbetsbelastning och förbättra patientutbildning när de används för att formulera svar på patientmeddelanden. Studien, publicerad i The Lancet Digital Health, fann också begränsningar med LLMs som kan påverka patientsäkerheten, vilket tyder på att noggrann övervakning av LLM-genererade kommunikationer är avgörande för säker användning. Forskarna använde OpenAI:s GPT-4 för att generera 100 scenarier om patienter med cancer och en medföljande patientfråga. Sex strålningsonkologer svarade manuellt på frågorna och sedan genererade GPT-4 svar på frågorna.

Direktlänk Dela Medical Xpress fördjupar idag

FlowMind: En innovation från J.P. Morgan AI Research för att automatisera arbetsflöden dynamiskt

Forskare vid J.P. Morgan AI Research har introducerat FlowMind, ett system som använder Large Language Models (LLMs), särskilt Generative Pretrained Transformer (GPT), för att automatisera arbetsflöden dynamiskt. FlowMind utbildar LLM om uppgiftsspecifika API:er genom en detaljerad föreläsningsfas, förbereder modellen med nödvändig kontextuell information och tekniska specifikationer. I arbetsflödesgenereringsfasen tillämpar LLM denna kunskap för att generera och exekvera kod baserad på användarinput dynamiskt. FlowMind har visat robust prestanda i automatiserad arbetsflödesgenerering, med enastående noggrannhet på upp till 99,5% på enklare uppgifter och 96,0% på mer komplexa scenarier.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupar idag

Stora teknikbolag försöker ´äga´ generativ AI

Stora teknikbolag som Microsoft, Google, Amazon, Meta och Apple försöker förhindra oberoende aktörer från att inträda i det multibiljon-dollar stora området generativ AI. Dessa företags växande makt innebär stora risker för underhållnings- och kreativa samhällen, och kan hämma innovation inom media- och underhållningsindustrin. Microsoft är en betydande investerare i två av OpenAI:s största ´oberoende´ konkurrenter, Inflection AI och Mistral, med över $1 miljard investerat i Inflection AI. Google och Amazon har också investerat miljarder i generativa AI-företag.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupar idag

Nova AI strävar efter att överträffa konkurrenter med unika testverktyg och minskad användning av OpenAI

Nova AI, ett startup-företag som är ett år gammalt och nyligen har samlat in en miljon dollar i en pre-seed-runda, strävar efter att överträffa sina konkurrenter med sina verktyg för testning från början till slut. Företaget, som strävar efter att bryta många av Silicon Valleys regler för hur startups borde fungera, riktar sig mot företag av medelstorlek till stora företag med komplexa kodbasar. Nova AI:s teknik genomsöker sina kunders kod för att automatiskt bygga tester med hjälp av GenAI. Nova AI använder OpenAI:s Chat GPT-4 så lite som möjligt och matar inte kunddata till OpenAI. Istället förlitar sig Nova AI tungt på öppna källkodsmodeller som Llama utvecklad av Meta och StarCoder, samt bygger sina egna modeller.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

AI-chatbottar förstår inte ord på samma sätt som vi gör

AI-chatbottar som ChatGPT, Claude, Copilot och Gemini förstår inte ordens innebörd på samma sätt som människor. Istället är de gränssnitt vi använder för att interagera med stora språkmodeller (LLMs), som är tränade att känna igen hur ord används och vilka ord som ofta förekommer tillsammans. Generativa AI-verktyg förfinar ständigt sin förståelse av ord för att göra bättre förutsägelser. Vissa, inklusive Googles Lumiere och OpenAIs Sora, lär sig till och med att generera bilder, video och ljud.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupar idag

Europeiska myndigheter vill reglera AI-industrin

Andreas Mundt, chef för den tyska konkurrensmyndigheten, uttrycker oro över monopol inom AI-industrin, vilket speglar en växande europeisk strävan att reglera sektorn. Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA) publicerade i september en positiv rapport om marknaden för grundläggande AI-modeller, som inkluderar ChatGPT, Snapchat My AI och Bing Chat. Rapporten hyllade sektorns ´livliga konkurrens´ och belyste de 160 grundläggande AI-modellerna, skapade av etablerade teknikföretag som Google och Meta, men även nya företag som OpenAI, Anthropic och Midjourney.

Direktlänk Dela The Times fördjupar idag

Meta Platforms Inc. planerar att öka sina investeringar i AI

Meta Platforms Inc. meddelar att de kommer att spendera miljarder mer än tidigare beräknat under året för att fortsätta investera i artificiell intelligens (AI). Detta väcker frågor om företagets teknologiska satsningar kommer att löna sig för investerarna. Meta, tidigare Facebook, förväntar sig nu att kapitalutgifterna kommer att ligga mellan 35 och 40 miljarder dollar, en ökning från tidigare uppskattningar på mellan 30 och 37 miljarder dollar. Aktierna sjönk kraftigt i efterhandeln trots en stark första kvartalsrapport.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupar idag

Meta planerar att öka sina investeringar i AI, aktier faller

Meta Platforms Inc. meddelade att de planerar att spendera miljarder dollar mer än tidigare förväntat i år på investeringar i artificiell intelligens (AI), vilket väcker frågor om företagets teknologiska satsningar kommer att löna sig för investerare. Företaget, baserat i Menlo Park, Kalifornien, höjde sina kostnadsprognoser för året och tror nu att kapitalutgifterna kommer att vara mellan 35 och 40 miljarder dollar. Aktierna föll så mycket som 19% i handeln efter börsens stängning. Trots detta rapporterade företaget en solid första kvartalsrapport med intäkter på 36,5 miljarder dollar, en ökning med mer än 27% jämfört med samma period förra året, och en vinst som mer än fördubblades till 12,4 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupar idag

Apple släpper AI-modellen OpenELM

Apple, som vanligtvis inte är känt för sin öppenhet, har släppt en generativ AI-modell kallad OpenELM som tydligen presterar bättre än en rad andra språkmodeller som tränats på offentliga dataset. Jämfört med OLMo, som debuterade i februari, är OpenELM 2,36 procent mer korrekt samtidigt som den använder 2x färre förträningsmarkörer. OpenELM använder en teknik som kallas lagermässig skalning för att effektivare fördela parametrar i transformeringsmodellen. Resultatet är bättre noggrannhet, visat i procentandelen korrekta förutsägelser från modellen i benchmarktester. OpenELM förtränades med hjälp av RedPajama-datasetet från GitHub, en massa böcker, Wikipedia, StackExchange-inlägg, ArXiv-artiklar och mer, samt Dolma-setet från Reddit, Wikibooks, Project Gutenberg och mer. Modellen kan användas som man kan förvänta sig: Du ger den en prompt, och den försöker svara eller autokomplettera den. En märkbar aspekt av utgivningen är att den åtföljs av ´kod för att konvertera modeller till MLX-biblioteket för inferens och finjustering på Apple-enheter.´ MLX är ett ramverk som släpptes förra året för att köra maskininlärning på Apple-silikon. Möjligheten att fungera lokalt på Apple-enheter, snarare än över nätverket, bör göra OpenELM mer intressant för utvecklare.

Direktlänk Dela The Register fördjupar idag

Snowflake introducerar öppen källkod AI-modell Arctic

Data-warehousing molnleverantören Snowflake har annonserat en öppen källkod AI-modell som de hävdar kan vara mer effektiv än Metas nyligen introducerade Llama 3 för företagsuppgifter som SQL-kodning för databasåtervinning. Den stora språkmodellen (LLM), kallad Arctic, är ´jämförbar eller bättre än både Llama 3 8B och Llama 2 70B på företagsmätvärden, medan den använder mindre än hälften av träningsdatorbudgeten´, hävdar Snowflake. Snowflake har släppt alla Arctics parametrar och modellkod enligt Apache 2.0-licensen för öppen källkod, tillsammans med ´datareceptet´ för föreslagen träning och en samling forskningsinsikter.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupar idag

Nova AI samlar in $1 miljon för att förbättra kodtestning med AI

Nova AI, en startup som är ett år gammal och som har tagit examen från Unusual Academy-acceleratorn, har samlat in en för-seed-runda på $1 miljon. Företaget försöker överträffa sina konkurrenter med sina verktyg för end-to-end-testning genom att bryta många av Silicon Valley-reglerna för hur startups bör fungera. Nova AI siktar på medelstora till stora företag med komplexa kodbaser. Företagets teknik går igenom sina kunders kod för att automatiskt bygga tester med GenAI. Nova AI använder OpenAI´s Chat GPT-4 så lite som möjligt och matar inte kunddata till OpenAI. Istället förlitar sig Nova AI tungt på öppen källkodsmodeller som Llama utvecklad av Meta och StarCoder.

Direktlänk Dela Startup News fördjupar idag

Apple planerar att anställa 500 000 personer i Indien, OpenAI utvecklar ChatGPT-5, Venezuela ökar användningen av kryptovaluta

Apple planerar att anställa över 500 000 personer i Indien under de närmaste tre åren, som en del av företagets expansion i landet. Samtidigt utvecklar OpenAI en ny generation av sin AI-modell, ChatGPT-5, som förväntas ge betydande förbättringar och uppgraderingar jämfört med tidigare versioner. Modellen, som förväntas släppas sommaren 2025, kommer att kunna utföra en mängd olika uppgifter, inklusive att delta i konversationer, ge insikter och automatisera uppgifter. Slutligen förbereder sig Venezuelas statliga oljebolag PDVSA för att öka användningen av digitala valutor för råolje- och bränsleexport i ljuset av återinförda oljesanktioner från USA.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupar idag

Brittiska konkurrensmyndigheter granskar AI-partnerskap mellan Microsoft och Amazon

Brittiska konkurrensmyndigheten (CMA) kommer att granska nyligen inledda partnerskap inom artificiell intelligens (AI) mellan Microsoft och Amazon. Detta på grund av oro för att dessa partnerskap kan hindra konkurrens inom AI-sektorn. CMA kommer att utreda Microsofts engagemang med det franska företaget Mistral AI och dess anställning av nyckelpersonal från Inflection AI. Myndigheten kommer också att granska Amazons 4 miljarder dollar stora förvärv av AI-startupen Anthropic, baserad i San Francisco.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet granskar Big Techs AI-investeringar

Storbritanniens konkurrensmyndighet (CMA) har inlett en granskning av Big Techs investeringar i mindre AI-företag. Myndigheten har uppmanat tredje part att kommentera om partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI samt Amazon och Anthropic kan hota konkurrensen och om de faller under brittiska sammanslagningsregler. CMA undersöker också Microsofts anställning av tidigare Inflection AI-anställda, inklusive dess medgrundare. Microsoft och Amazon har sagt att de kommer att tillhandahålla CMA med nödvändig information för att slutföra sin granskning.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupar idag
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Indisk-amerikansk AI-startup Perplexity når enhörningsstatus

AI-startupen Perplexity, grundad av Aravind Srinivas och andra, har nått enhörningsstatus efter att ha samlat in 62,7 miljoner dollar i sin fjärde finansieringsrunda. Företaget, som värderas till 1,04 miljarder dollar, erbjuder en tjänst liknande ChatGPT, men citerar sina källor och leder även webbtrafik till dem. Bland investerarna finns NVIDIA, Jeff Bezos, Shopify-grundaren Toby Lutke, OpenAI-medgrundaren Andrej Karpathy och Y Combinator VD Garry Tan. Perplexitys intäkter uppgår för närvarande till cirka 20 miljoner dollar per år, huvudsakligen från betalda prenumerationer på sin Perplexity Pro-tjänst.

Direktlänk Dela Office Chai fördjupar idag

Perplexity AI samlar in 62,7 miljoner dollar i finansiering, värderas till 1,4 miljarder dollar

Perplexity AI, ett sökföretag baserat på artificiell intelligens (AI) och medgrundat av IIT-Madras-alumnen Arvind Srinivas, har samlat in 62,7 miljoner dollar i finansiering i en runda ledd av ledande AI-investeraren och före detta Y-Combinator-partnern Daniel Gross. Nvidia och framstående figurer som Stan Druckenmiller, Jeff Bezos, Tobi Lutke, VD för Shopify, och andra deltog också i finansieringsrundan. Företaget värderas nu till 1,4 miljarder dollar. Tidigare i januari 2024 samlade företaget in 74 miljoner dollar och värderades då till 540 miljoner dollar.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet granskar stora teknikföretags investeringar i AI-startups

Storbritanniens konkurrensmyndighet (CMA) har ökat sin granskning av stora teknikföretags involvering i AI-startups. CMA undersöker Microsofts investering i det franska företaget Mistral och anställningen av DeepMinds medgrundare Mustafa Suleyman som chef för det amerikanska företagets nya AI-avdelning. Myndigheten granskar också Amazons investering på 4 miljarder dollar i det amerikanska AI-företaget Anthropic. Det finns oro för att dessa partnerskap ger de stora teknikföretagen bakdörrskontroll över potentiella rivaler och kväver konkurrensen.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupar idag

Microsoft väntas rapportera starka försäljningssiffror tack vare AI och molntjänster

Microsoft kommer att rapportera sina intäkter för tredje kvartalet på torsdag, med fokus på företagets framsteg inom AI. Företagets AI-kapacitet bidrog med 6 procentenheter till tillväxten för Azure, upp från 3% i föregående period. Aktierna i Microsoft har ökat med mer än 10% sedan början av året. Microsoft, Alphabet och Amazon konkurrerar om att erbjuda de mest omfattande AI-lösningarna till företagskunder. Coca-Cola har nyligen tecknat ett femårigt avtal värt 1,1 miljarder dollar för att använda Microsofts molntjänster och AI-teknik. Microsoft anställde nyligen DeepMind AI och Inflection AI medgrundare Mustafa Suleyman och Karén Simonyan.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupar idag

Moderna inleder partnerskap med OpenAI för att integrera AI i sina medicinska operationer

Moderna har tillkännagivit ett partnerskap med OpenAI, företaget bakom ChatGPT. Samarbetet är baserat på en gemensam vision om AI:s potential att omvandla företag och hälsovård. Moderna planerar att integrera generativ AI i sina medicinska operationer för att driva innovation. Moderna har en ambitiös plan att lansera flera produkter under de kommande åren och arbeta med OpenAI och andra likasinnade företag är avgörande för dess förmåga att skalas upp och maximera effekten på patienter. Moderna har tidigare lanserat en version av ChatGPT, kallad mChat, och har sedan dess infört avancerade analyser, bildgenerering och andra GPT:er som nu används som assistenter för sina anställda.

Direktlänk Dela Medical Marketing and Media fördjupar idag

Googles AI-assistent Gemini får ny ´Konversationsläge´-funktion

Googles AI-assistent, Gemini, kommer att få en ny funktion kallad ´Konversationsläge´ för Android-enheter. Detta läge kommer att låta användare ha mer naturliga konversationer med assistenten utan att manuellt utlösa taligenkänning varje gång. Användare kommer att kunna ställa uppföljningsfrågor eftersom enhetens mikrofon automatiskt återaktiveras efter varje svar. Funktionen upptäcktes först av tipsaren AssembleDebug. Trots att funktionen fortfarande är under utveckling och för närvarande kraschar assistenten, är det ett stort steg mot att skapa mer naturliga och engagerande konversationer med Google Gemini.

Direktlänk Dela Neowin fördjupar idag

Moderna samarbetar med OpenAI, ökar AI-adoptionen internt

Moderna Inc:s aktier handlas högre på onsdagen efter att företaget meddelat att de har ett pågående samarbete med OpenAI. Moderna startade ett samarbete med OpenAI, som stöds av Microsoft Corp, tidigt 2023 med lanseringen av Modernas egen instans av ChatGPT, kallad mChat. På onsdagen meddelade företaget att de har uppnått en intern adoption av mChat på över 80%, vilket har påskyndat AI-kulturen på Moderna. Företaget har även lanserat ChatGPT Enterprise och dess förbättrade funktioner, som nu är inbäddade i alla Modernas affärsfunktioner.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupar idag

Moderna samarbetar med OpenAI för att påskynda läkemedelsutveckling

Vaccinutvecklaren Moderna har inlett ett partnerskap med OpenAI för att implementera AI-företagets ChatGPT Enterprise i sin verksamhet, i syfte att påskynda läkemedelsutvecklingen. Enligt samarbetet kommer cirka 3 000 anställda på Moderna att ha tillgång till ChatGPT Enterprise, byggt på OpenAI:s språkmodell GPT-4, vid veckans slut. De finansiella villkoren för avtalet offentliggjordes inte. Företagen inledde sitt samarbete 2023 genom att lansera en anpassad version av ChatGPT kallad mChat, som har implementerats för mer än 80% av Modernas anställda sedan dess premiär.

Direktlänk Dela Seeking Alpha fördjupar idag

AI-startups använder Stainless för att generera SDK:er för sina API:er

AI-startups som OpenAI, Anthropic och Together AI använder en plattform kallad Stainless för att generera SDK:er för sina API:er. Plattformen skapades av Alex Rattray, en tidigare anställd på Stripe. Rattray observerade att det inte fanns ett enkelt sätt för företag att bygga SDK:er för sina API:er i skala. Stainless tar in en API-specifikation och genererar SDK:er i en rad programmeringsspråk. När API:er utvecklas och förändras, skjuter Stainless plattformen de uppdateringarna med alternativ för versionering och publicering av ändringsloggar. Stainless har nyligen stängt en seed-runda på 3,5 miljoner dollar med deltagande från Sequoia och The General Partnership.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupar idag

OpenAI siktar på företagsmarknaden med nya funktioner och förbättrad säkerhet

OpenAI, känt för sin stora språkmodell ChatGPT, siktar nu på företagsmarknaden. Företaget har meddelat en rad nya funktioner som är utformade för att ge företag mer kontroll, öka säkerheten och erbjuda kostnadseffektiva alternativ vid integrering av OpenAI:s AI-teknologier i deras verksamhet. Detta positionerar OpenAI som en seriös aktör på den växande marknaden för stora språkmodells-API:er, som för närvarande domineras av Metas öppna språkmodell Llama. OpenAI:s fokus på företagslösningar kan påskynda användningen av stora språkmodeller bland företag, enligt AI-experten Pradeepta Mishra.

Direktlänk Dela InfoWorld fördjupar idag

OpenAI lanserar nya säkerhetsfunktioner och kostnadsbesparande verktyg

OpenAI, känd för sina konsumentprodukter som ChatGPT och DALL-E, har lanserat nya verktyg för företagskunder som använder företagets API för att bygga AI-produkter. De nya funktionerna inkluderar förbättrade säkerhetsfunktioner, såsom möjligheten att använda enkel inloggning och multifaktorautentisering som standard. OpenAI har även lagt till 256-bitars AES-kryptering vid dataöverföring för att minska risken för dataintrång. Dessutom har OpenAI introducerat en ny ´Projekt´-funktion för att företag lättare ska kunna kontrollera åtkomsten till olika AI-verktyg, samt nya kostnadsbesparande funktioner.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupar idag

Moderna samarbetar med OpenAI för att automatisera företagsprocesser

Moderna förväntas tillkännage ett partnerskap med OpenAI, med målet att automatisera nästan alla affärsprocesser inom bioteknikföretaget och öka räckvidden för ChatGPT inom företagssektorn. Som en del av transaktionen kommer cirka 3 000 Moderna-anställda att ha tillgång till ChatGPT Enterprise, baserat på OpenAIs mest avancerade språkmodell, GPT-4, vid slutet av denna vecka. Ytterligare integration av AI i fler av dess processer kan hjälpa Moderna att överträffa sin plan att lansera 15 nya produkter inom de närmaste fem åren. Moderna strävar efter att gå bortom Covid, med hjälp av sin budbärar-RNA-plattform på en mängd olika fronter, från att förebygga virussjukdomar till att behandla cancer.

Direktlänk Dela Mint fördjupar idag

UK:s konkurrensmyndighet granskar AI-partnerskap mellan teknikjättar

UK:s Konkurrens och Marknadsmyndighet (CMA) har inlett en preliminär utredning om partnerskap mellan teknikjättar som Microsoft och Mistral AI, samt Amazon och Anthropic, inom artificiell intelligens (AI). CMA har bett intresserade tredje parter att ge sina synpunkter på om dessa AI-partnerskap faller inom brittiska sammanslagningsregler och vilken inverkan dessa arrangemang kan ha på konkurrensen i landet. CMA inbjuder åsikter till den 9 maj och sa att den förblir vaksam mot möjligheten att teknikföretag kan använda partnerskap och investeringar för att skydda sig från konkurrens.

Direktlänk Dela Daily Thanthi Next fördjupar idag

Brittiska regulatorer granskar AI-affärer av Microsoft och Amazon

Brittiska konkurrensregulatorer meddelade på onsdagen att de kommer att granska nyligen genomförda artificiell intelligens (AI) affärer av Microsoft och Amazon på grund av oro att dessa drag kan hindra konkurrensen inom AI-industrin. Konkurrens- och marknadsmyndigheten undersöker Microsofts partnerskap med Frankrikes Mistral AI och företagets anställning av nyckelpersonal från en annan startup, Inflection AI. Myndigheten meddelade också separat att den undersöker Amazons $4 miljarder investering i San Francisco-baserade Anthropic. Myndigheten söker kommentarer från ”intresserade tredje parter” innan de beslutar om de ska genomföra en djupgående konkurrensutredning.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupar idag

UK´s CMA undersöker AI-partnerskap mellan teknikjättar

Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA) har inlett en preliminär utredning om partnerskap mellan teknikjättar kring artificiell intelligens (AI), som Microsoft och Mistral AI, samt Amazon och Anthropic. Antitrustregulatorn har bett intresserade tredje parter att ge sina synpunkter på om dessa AI-partnerskap faller inom brittiska sammanslagningsregler och vilken inverkan dessa arrangemang kan ha på konkurrensen i landet. CMA överväger också feedback som mottagits tidigare i år om Microsofts partnerskap med OpenAI och väntar för närvarande på information som den har begärt från företagen.

Direktlänk Dela Sakshi Post fördjupar idag

Brittiska regulatorer granskar Amazons och Microsofts AI-affärer

Brittiska konkurrensmyndigheter meddelade på onsdagen att de kommer att granska nyligen genomförda artificiella intelligensaffärer av Microsoft och Amazon på grund av oro för att dessa åtgärder kan motverka konkurrens inom AI-industrin. Konkurrens- och marknadsmyndigheten undersöker Microsofts partnerskap med Frankrikes Mistral AI och företagets anställning av nyckelpersonal från en annan startup, Inflection AI. Myndigheten meddelade också separat att den undersöker Amazons 4 miljarder dollar investering i San Francisco-baserade Anthropic. Microsoft sa att det kommer att ge myndigheten den information den behöver för att utföra sina förfrågningar. Amazon har spenderat miljarder för en minoritetsandel i Anthropic.

Direktlänk Dela Vishwakarma International fördjupar idag

Amazon och Anthropics samarbete utreds av brittiska konkurrensmyndigheten

Amazon investerar 4 miljarder dollar i AI-startupen Anthropic, vilket har lett till en utredning av Storbritanniens konkurrensmyndighet, Competition Market Authority (CMA). CMA är oroliga för att partnerskapet kan leda till negativa effekter på konkurrensen i Storbritannien. Europeiska kommissionen har rapporterats ha avslutat en utredning om Microsofts investering i OpenAI, men undersöker fortfarande en konkurrensaspekt. CMA har bjudit in intresserade tredjeparter att kommentera liknande partnerskap fram till den 9 maj.

Direktlänk Dela Euractiv fördjupar idag

Microsoft blockerar anställdas tillgång till AI-chattbot-tjänst

Microsoft har blockerat sina anställdas tillgång till Perplexity AI, en chattbot-tjänst som erbjuds av en av dess största Azure molnkunder. Anledningen och tidsramen för denna begränsning är oklar. Perplexity AI fungerar som en konversationssökmotor, och ger svar på användarfrågor genom naturligt språk och förutsägande text. Tjänsten utnyttjar Microsofts Azure OpenAI-tjänst, en plattform designad för att hjälpa företag att integrera generativa AI-funktioner i sina verksamheter och produkter. Detta är inte första gången Microsoft begränsar anställdas tillgång till tredjeparts AI-verktyg. Förra året blockerade företaget tillfälligt tillgången till OpenAI´s ChatGPT, en annan populär AI-chattbot.

Direktlänk Dela Times Now News fördjupar idag

AI revolutionerar kreativiteten i marknadsföring

AI, särskilt generativ AI, bidrar betydligt till att förstärka den mänskliga potentialen för kreativitet, vilket gör skriftlig och visuell kommunikation enklare. Flera varumärken, inklusive Infosys, använder nu generativ AI för att utveckla text, design och video. Unilever har till och med skapat sina egna AI-verktyg, Homer, för att utveckla reklamtext. Gen AI kan också hjälpa till att göra granulära analyser av konsumentbeteende och sedan generera kreativt innehåll baserat på denna djupa förståelse för hur kundsegment interagerar med olika meddelanden. Gen AI är en fantastisk resurs för marknadsförare att hålla sig à jour med framväxande och föränderliga konsumentkänslor och att testa nya möjligheter att vara kreativa. Gen AI gör också samarbete enklare.

Direktlänk Dela CNBC TV18 fördjupar idag

SenseTime-aktier stiger efter lanseringen av AI-modellen SenseNova 5.0

Aktier i SenseTime steg med cirka 31% i Hongkong innan handeln stoppades, efter att det kinesiska AI-företaget lanserade sin senaste stora modell, SenseNova 5.0. Den femte versionen av dess AI-modell har förbättrats avsevärt när det gäller språkliga och kreativa förmågor, samt ger bättre förståelse och frågor och svar. SenseNova 5.0 har ´mött eller överträffat GPT-4 Turbo i huvudsakliga objektiva utvärderingar´, enligt företaget. Lanseringen ger hopp till investerare som sett SenseTime, en av Kinas AI-pionjärer, falla sedan dess börsintroduktion i slutet av 2021. Företagets marknadsvärde är nu nära 2,5 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Seeking Alpha fördjupar idag

Brittiska konkurrensmyndigheter granskar Microsofts och Amazons partnerskap med AI-företag

Brittiska konkurrensmyndigheten, Competition and Markets Authority (CMA), söker synpunkter på partnerskap mellan Microsoft och Amazon med mindre generativa AI-modelltillverkare. CMA undersöker om arrangemangen mellan dessa företag kvalificerar sig som fusioner. Microsoft har nyligen investerat 15 miljoner euro i det franska AI-företaget Mistral. Amazon har investerat 4 miljarder dollar i det amerikanska AI-företaget Anthropic. Båda företagen har avvisat tanken att deras affärsavtal skulle utgöra fusioner.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupar idag

Snowflake lanserar ny stor språkmodell ´Arctic´ för kodgenerering och SQL

Snowflake har lanserat en ny stor språkmodell kallad Arctic, som kan hjälpa företag att generera kod och SQL. Arctic använder en Mixture-of-Experts (MoE) arkitektur där beräkningsuppgifter delas upp i flera komponenter (experter), vilket gör att varje expert kan vara mycket exakt i att slutföra specifika uppgifter. Arctic är särskilt bra på uppgifter för stora företagsorganisationer och utmärker sig i programmering, men konkurrenter presterar något bättre i språkförståelse och matematik. Snowflake pekar också på Arctics effektivitet och öppenhet, med modellvikter släppta under en Apache 2.0-licens.

Direktlänk Dela Techzine fördjupar idag

Storbritanniens konkurrensmyndighet undersöker Microsofts, Amazons och AI-startups samarbeten

Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA) inleder preliminära undersökningar om Microsofts, Amazons och tre AI-startups samarbets- och anställningspraxis faller inom ramen för dess sammanslagningsregler. CMA undersöker om dessa arrangemang kan påverka konkurrensen på den brittiska marknaden. Detta kommer i en tid av ökad granskning av Big Techs tillvägagångssätt för M&A inom AI, där kritiker hävdar att så kallade ´kvasi-sammanslagningar´ har framträtt som ett sätt att kringgå reglerande tillsyn.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupar idag

Stora teknikföretag åtar sig att bekämpa AI-genererat barnsexuellt missbruk

Stora AI- och teknikföretag, inklusive OpenAI, Google och Meta, har åtagit sig att följa en överenskommelse för att bekämpa barnsexuellt missbruk som skapas med generativa AI-tekniker och verktyg. De samarbetar med Thorn, en organisation som använder teknik för att bekämpa barnmisshandel, och All Tech is Human, en ideell organisation som hanterar teknikproblem. Thorn uppmanade dessa företag att använda säkra och etiska datamängder som inte innehåller bilder av barnsexuellt missbruk, att stresstesta sina AI-media-genereringsprocesser och även utveckla verktyg och lösningar för att upptäcka barnmisshandel. Det finns också oro för att brottslingar kan använda generativ AI för att skapa barnmisshandelsmedia eller rikta in sig på riktiga barn.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupar idag

Cisco Systems ansluter sig till Vatikanens AI-etiska löfte

Teknikjätten Cisco Systems har anslutit sig till Microsoft och IBM genom att skriva under ett av Vatikanen sponsrat löfte att säkerställa att artificiell intelligens utvecklas och används etiskt och för allas bästa. Cisco Systems VD Chuck Robbins skrev under dokumentet, känt som Rom-ropet, och träffade privat påven Francis. Löftet skisserar centrala principer för etisk och ansvarsfull användning av AI. Det betonar att AI-system måste utformas, användas och regleras för att tjäna och skydda alla människors värdighet, utan diskriminering, och deras miljöer. Dokumentet avtäcktes och undertecknades vid en Vatikankonferens den 28 februari 2020.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupar idag

CMA inbjuder till kommentarer om partnerskap mellan Microsoft, Mistral AI, Amazon och Anthropic

Konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) har bjudit in tredje part att lämna synpunkter på partnerskap mellan Microsoft och Mistral AI, Amazon och Anthropic, samt Microsofts anställning av tidigare anställda och relaterade arrangemang med Inflection AI. CMA har ännu inte kommit till några slutsatser om affärerna faller inom Storbritanniens sammanslagningsregler eller om de väcker konkurrensbekymmer i Storbritannien. CMA överväger också feedback som mottagits tidigare i år om Microsofts partnerskap med OpenAI.

Direktlänk Dela Government Digital Service fördjupar idag

AI-modellen Claude 3 överträffade OpenAI:s GPT-4 i nyckeltester för generativa AI-modeller vid lanseringen i mars. Claude 3 Opus blev den nya topphunden inom stora språkbenchmarks. Oberoende AI-testaren Ruben Hassid jämförde GPT-4 och Claude 3 i informella tester och kom fram till att Claude 3 vann på att ´läsa en komplex PDF, skriva ett rimmande dikt och ge detaljerade svar´. Claude 3 visade även tecken på självmedvetenhet och självförverkligande, vilket chockade experterna. Dock finns det plats för skepticism, då AI-baserade LLM:er utmärker sig på att lära sig att efterlikna mänskliga reaktioner snarare än att faktiskt generera originaltankar. Vidare testning visade att Claude 3 kunde hitta en ´nål i en höstack´ och insåg att det testades. AI-forskaren David Rein rapporterade att Claude 3 uppnådde cirka 60% noggrannhet på GPQA, ett flervalsprov utformat för att utmana akademiker och AI-modeller. Detta är betydande eftersom icke-experter doktorander och studenter med tillgång till internet vanligtvis svarar på testfrågor med en noggrannhet på 34%. Teoretisk kvantfysiker Kevin Fischer sade att Claude ´är en av de enda personer som någonsin har förstått det slutliga arbetet av min doktorsexamen i kvantfysik´.

Live Science fördjupar idag

ChatGPT förutspår att XRP kan klättra till $0,6 den 1 maj 2024

Med XRP-rättsfallet som tycks närma sig sitt slut, är samhället ivrigt att veta hur den digitala tillgången kommer att prestera. Många förväntar sig kortsiktiga vinster, och vi beslutade att fråga ChatGPT, en kraftfull AI-driven chatbot från OpenAI, om dess åsikt om XRPs kortsiktiga framtid, specifikt dess potentiella pris den 1 maj 2024. Enligt ChatGPTs analys kan XRP klättra 8,81% för att nå $0,6 vid det angivna datumet. Vid skrivandets stund handlas XRP till $0,5514, med en prisuppgång på 1,24% under de senaste 24 timmarna. Chatboten förväntar sig att den digitala tillgången kommer att klättra stadigt under de närmaste dagarna och stabilisera sig runt $0,6 den 1 maj.

Direktlänk Dela Times Tabloid fördjupar idag

AI-branschens förhållningssätt till yttrandefrihet ifrågasätts

Google och Adobe Firefly har nyligen fått kritik för att deras AI-chatbots, som Gemini och ChatGPT, genererar bilder av färgade personer i historiska sammanhang som ursprungligen framställde vita personer. Detta har lett till diskussioner om AI:s politiska lutning och ansträngningar för att bekämpa snedvridning. En rapport från The Future of Free Speech, en oberoende tankesmedja vid Vanderbilt University, hävdar dock att AI-branschen också behöver ta itu med yttrandefrihet. Rapporten analyserar användarpolicyn för sex stora AI-chatbots och konstaterar att dessa inte uppfyller FN:s standarder, vilket ofta leder till att chatbots censurerar utdata vid kontroversiella ämnen.

Direktlänk Dela Hawaii Tribune-Herald fördjupar idag

OpenAI prioriterar barnsäkerhet i utvecklingen av generativa AI-modeller

OpenAI, en framstående forskningsorganisation inom AI, har visat ett starkt engagemang för att integrera barnsäkerhet i sina generativa AI-modeller, som ChatGPT och DALL-E. Genom att anta en proaktiv strategi, ´Safety by Design´, syftar OpenAI till att införliva säkerhetsåtgärder genom hela utvecklingslivscykeln för sina AI-teknologier. Samarbeten med organisationer specialiserade på barnsäkerhet, som Thorn och All Tech Is Human, säkerställer att OpenAIs AI-modeller är skyddade mot potentiell missbruk. Fokus ligger på att skapa en säker digital miljö som aktivt förhindrar skapande och spridning av material för sexuellt utnyttjande av barn.

Direktlänk Dela Geeky Gadgets fördjupar idag

Teknikjättar lovar att skydda barn från skadligt innehåll genererat av AI

Företag som OpenAI, Meta, Microsoft och Google har lovat att skydda barn från skadligt innehåll genererat av artificiell intelligens (AI). Denna åtgärd kommer efter att barnaktivistgrupperna Thorn och All Tech is Human uppmanat företagen att agera ansvarsfullt på detta område. Målet är att stoppa produktionen av explicit innehåll som involverar barn och sprida denna praxis över olika appar och sökmotorer. Företagen har även kommit överens om att sätta åt sidan bilder, ljud och video med barn från datauppsättningar som innehåller vuxeninnehåll.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupar idag

AI-investerare satsar på grön energi-startup för att möta AI: s strömförbrukning

Sam Altman och flera andra AI-investerare har rapporterat att de har investerat 20 miljoner dollar i en grön energi-startup vid namn Exowatt. Investerarnas avsikt är att skapa en möjlighet där AI-företag kan utnyttja förnybar energi, eftersom det finns oro över otillräcklig kraft för att underlätta AI-utveckling. Trots att detta främjar hållbarhet, står AI fortfarande inför flera utmaningar som hindrar det från att förverkliga sin fulla potential, inklusive hög efterfrågan på kylvatten och driftskostnader. Elon Musk har nyligen antytt att vi står inför den största teknologiska revolutionen med AI, men det kommer inte att finnas tillräckligt med kraft för att främja dess framsteg och utveckling fram till 2025.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupar idag

OpenAI introducerar nya funktioner för företagskunder

OpenAI har tillkännagivit nya funktioner för företagskunder, med fokus på förbättrad säkerhet och utökning av Assistants API. Denna komponent tillåter kunder att anpassa och distribuera modeller för eget bruk. Företaget satsar också starkt på kostnadsstyrningsfunktioner. Assistants API stöder nu mer avancerade filhämtningsfunktioner och inkluderar ny funktionalitet för parallella förfrågningar, omklassificering och omskrivning av förfrågningar. API:et får också ett ´vector_store´-objekt som hjälper till med filhantering och möjliggör mer detaljerad kontroll över användningen av tokens för att hantera kostnader. På säkerhetsfronten kommer företaget att erbjuda Private Link, vilket möjliggör direkt kommunikation mellan Azure och OpenAI med minimal exponering mot internet. Dessutom läggs ursprunglig Multi-Faktor Autentisering (MFA) till för att uppfylla strängare åtkomstkontrollkrav.

Direktlänk Dela Techzine fördjupar idag

Indisk AI behöver mer investeringar för att bygga komplexa modeller

Vishnu Vardhan, grundare och VD för SML och Vizzhy, planerar att samla in 200-300 miljoner dollar för att bygga och skala komplexa AI-modeller. Han påpekade att indiska investerare är ovilliga att investera stora belopp i AI-forskning. Nyligen godkände den indiska regeringen 1,25 miljarder dollar i investeringar för AI-projekt, inklusive utveckling av LLMs och datorkapacitet. Trots detta har Indien haft svårt att samla in investeringar för att bygga komplexa AI-modeller, medan USA har lyckats. Företagsledare uppmanar Indien att vara ´djärvt´ och tilldela en 30-40 miljarder dollar suverän AI-investeringsplan för de närmaste 2-3 åren.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade igår

Skapa din egen chatbot med ChatGPT och OpenAI API

Sedan lanseringen 2022 har ChatGPT varit ett betydande artificiellt intelligens (AI) verktyg i tekniklandskapet, som hjälper individer och företag med uppgifter som innehållsgenerering, kundsupport och mer. OpenAI erbjuder ett enkelt sätt att använda ChatGPT på sin officiella webbplats. OpenAIs API låter dig också integrera ChatGPTs funktioner i specifika applikationer, så att du kan skapa din egen chatbot för olika ändamål. Vi erbjuder en steg-för-steg guide om hur du använder OpenAI API för att skapa en anpassad chatbot.

Direktlänk Dela Medium fördjupade igår

Meta introducerar senaste AI-modellen Llama 3

I konkurrensen om framsteg inom AI pressar två stora aktörer, OpenAI och Meta, gränserna. Meta avtäckte nyligen sin senaste Large Language Model (LLM) kallad Meta Llama 3, tillsammans med en bildgenerator som uppdaterar bilder i realtid när användare skriver. Llama 3 är en del av Metas Large Language Model-familj, introducerad i februari 2023. Den första versionen kom i fyra storlekar: 7B, 13B, 33B och 65 miljarder parametrar. Meta har nu introducerat Llama 3, den senaste versionen, med betydande förbättringar i prestanda och kapabiliteter. Llama 3, baserad på arkitekturen för Llama 2, finns i två storlekar: 8B och 70B parametrar. Meta har släppt textbaserade modeller i Llama 3-kollektionen, som är flerspråkiga och stödjer multimodala funktioner. Meta planerar att integrera Llama 3 i sina AI-system, inklusive Facebook.

Direktlänk Dela Odisha Television fördjupade igår

Stora språkmodeller visar begränsad noggrannhet i medicinsk kodning

Enligt forskare vid Icahn School of Medicine på Mount Sinai är stora språkmodeller (LLM) dåliga på medicinsk kodning. I studien jämfördes koder genererade av modeller från OpenAI, Google och Meta med originalkoder, och felen analyserades. Alla studerade LLM:er, inklusive GPT-4, GPT-3.5, Gemini-pro och Llama-2-70b, visade begränsad noggrannhet (under 50%) i att återskapa de ursprungliga medicinska koderna. Forskarna betonar behovet av noggrann utvärdering och förfining innan AI-teknologier implementeras i känsliga operationella områden som medicinsk kodning.

Direktlänk Dela MedTech Intelligence fördjupade igår

Topp 5 AI-bildgeneratorer 2024

AI har dominerat nästan alla fält de senaste månaderna, inklusive bildgenerering. Det finns många verktyg och webbplatser som kan generera bilder enligt användarens krav. De flesta av dessa webbplatser kräver betalning, men det finns också gratisalternativ. De fem bästa AI-bildgeneratorerna 2024 är Google Gemini, Microsoft Copilot, Midjourney, Adobe Firefly och Leonardo AI. Alla dessa verktyg har unika egenskaper och förmågor att skapa bilder baserade på textprompter.

Direktlänk Dela Medium fördjupade igår

AI-företag skapar nya standarder för att skydda barn mot AI-genererade sexuella övergreppsmaterial

Flera AI-företag, inklusive Meta, Google, Microsoft och OpenAI, har gått med på att skapa nya AI-standarder för att skydda barn mot AI-genererade sexuella övergreppsmaterial (AIG-CSAM). Dessa standarder innefattar en översyn av träningsdata som används för AI-modeller, behovet av vattenmärkning av AI-generationer och utveckling av nya detektionslösningar för att förhindra att generativa verktyg skapar AIG-CSAM. Denna åtgärd markerar ett betydande steg framåt för att förhindra missbruk av AI-teknologier för att skapa eller sprida sexuellt övergreppsmaterial mot barn.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade igår

Orbis Research publicerar rapport om Text-till-Bildgeneratorindustrins prognos till 2031

En rapport med titeln ´Text-till-Bildgeneratorindustrins prognos till 2031´ finns nu tillgänglig i Orbisresearch.coms databas. Rapporten ger en detaljerad analys av den globala marknaden för Text-till-Bildgeneratorer, inklusive marknadsdynamik, segmentering, geografisk expansion, konkurrenslandskap och andra viktiga aspekter. Rapporten undersöker både makroekonomiska och mikroekonomiska faktorer som påverkar marknaden, inklusive den potentiella inverkan av framväxande teknologier på marknadens utveckling.

Direktlänk Dela Motions fördjupade igår

Pragya Misra utsedd till ledare för OpenAI:s offentliga policy och partnerskap i Indien

Pragya Misra, 39, har utsetts av OpenAI, ett företag stöttat av Microsoft Corp, att leda företagets offentliga policy och partnerskap i Indien. Pragya, som tidigare har arbetat på Truecaller AB och Meta Platforms Inc, kommer att påbörja sin nya roll i slutet av månaden. Hon var även den första anställda på WhatsApp i Indien och ledde initiativ mot desinformation 2018. Dessutom är Pragya en golfspelare som har representerat Indien i flera internationella turneringar från 1988 till 2012. Hon är också värd för Pragyaan-podcasten.

Direktlänk Dela Femina fördjupade igår

OpenAI introducerar nya företagsklassade funktioner för sina API-kunder

OpenAI har meddelat införandet av nya företagsklassade funktioner för sina API-kunder. De nya funktionerna inkluderar förbättrad säkerhet, bättre administrativ kontroll, förbättringar av Assistants API och fler alternativ för kostnadshantering. De nya funktionerna inkluderar Private Link för säker kommunikation mellan Azure och OpenAI, infödd flerfaktorsautentisering för åtkomstkontroll och en ny Projects-funktion för detaljerad kontroll och översikt över individuella projekt inom organisationen. OpenAI introducerade också uppdateringar till sitt Assistants API, inklusive förbättrad återhämtning med ´file_search´, streamingstöd för realtidsrespons och nya ´vector_store´-objekt för förenklad filhantering och fakturering. För att hjälpa organisationer att hantera kostnader erbjuder företaget nu rabatterad användning på engagerad genomströmning för GPT-4 och GPT-4 Turbo, samt minskade kostnader på asynkrona arbetsbelastningar genom sitt nya Batch API. Företaget arbetar med ett brett spektrum av företag, inklusive Morgan Stanley, Salesforce, Healthify, Stripe, Khan Academy, Duolingo etc.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade igår

AI-företag planerar skyddsåtgärder mot barnexploatering på nätet

OpenAI, Meta, Google och andra AI-startups planerar att införa nya skyddsåtgärder för att bekämpa barnexploatering på nätet i takt med att AI blir allt populärare. Enligt Wall Street Journal samarbetar stora AI-företag för att ytterligare införa restriktioner mot användare som missbrukar deras AI för att skapa sexualiserade bilder av verkliga barn. Insatserna kommer att ledas av Thorn, en ideell förespråkargrupp inriktad på att bekämpa sexuella övergrepp på barn online, med fokus på att blockera tjänster som ´nudifierar´ bilder av kvinnor och barn. Dessutom har företagen tidigare bildat flera allianser sedan förra året, med löften om att betona ´säkerhet, säkerhet och förtroende´ i utvecklingen av AI-teknik på grund av oro för teknikens faror för online-säkerhet och datasekretess.

Direktlänk Dela iTech Post fördjupade igår

Microsofts partnerskap med OpenAI och AI-utveckling väcker intresse

Microsofts molnsektor är för närvarande dess mest lysande tillgång, men det är framför allt dess kommande framsteg inom artificiell intelligens (AI) som väcker intresse. Microsoft, som är det högst värderade företaget globalt, har efter en betydande investering i OpenAI strategiskt fokuserat på att integrera AI-förmåga i hela sitt tekniska ekosystem. Å andra sidan observeras en märkbar underprestation i Microsofts portfölj i intäkterna från dess enheter och Office-kommersiella produkter, vilka minskade med 9% respektive 17% under senaste kvartalet. Trots detta ger TipRanks MSFT ett ´outperform´ smart betyg.

Direktlänk Dela IG Group fördjupade igår

Topp 10 alternativ till Microsoft Copilot Image Generator

Om du letar efter alternativ till Microsoft Copilot Image Generator på Windows PC, har vi sammanställt en lista över några av de bästa AI-bildgeneratorerna som är tillgängliga antingen helt gratis eller med möjlighet att uppgradera. Här är en lista över de 10 bästa alternativen för Copilot Image Generator på Windows: DALL-E 2 av OpenAI, Image FX av Google, Magic Media av Canva, Google Gemini, Craiyon, Phot.AI, StarryAI, Photosonic, Fotor AI Art Generator och Adobe Firefly. Dessa alternativ erbjuder en rad olika funktioner, inklusive användarvänliga gränssnitt, AI-drivna filter och effekter, omfattande redigeringsfunktioner, och mycket mer.

Direktlänk Dela The Windows Club fördjupade igår

AI-startupen Tome omstrukturerar och fokuserar på företagskunder

AI-startupen Tome har beslutat att säga upp 20% av sitt team för att omstrukturera och fokusera på sina företagskunder, som använder dess AI-verktyg för att automatiskt generera presentationer. Företaget, som en gång värderades till 300 miljoner dollar, planerar att rikta in sig på försäljare som en nyckelkundbas framöver. CEO Keith Peiris förklarade att det är lättare att bygga upp ett företag som fokuserar på företagskunder än konsumentprodukter för en stor publik. Denna förändring mot företagskunder följer en trend bland AI-startups att öka intäkterna och effektivisera sina affärsmodeller.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade igår

Stora AI-företag går samman för att bekämpa barnsexuellt missbrukmaterial online

Stora AI-företag som OpenAI, Microsoft, Google och Meta har gått samman för att bekämpa spridningen av barnsexuellt missbrukmaterial på digitala plattformar. Initiativet, som leds av barnsäkerhetsorganisationen Thorn och ideella All Tech Is Human, syftar till att förhindra skapandet och spridningen av sexuellt explicit innehåll som involverar minderåriga. Thorn rapporterar att över 104 miljoner filer med misstänkt barnsexuellt missbrukmaterial rapporterades i USA 2023, vilket understryker behovet av kollektiva åtgärder.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade igår

Oenighet om AI:s framtid mellan Elon Musk och Gary Marcus

Två framstående figurer, Elon Musk och Gary Marcus, har olika synpunkter på framtiden och kapabiliteterna för artificiell intelligens (AI), vilket illustrerar en splittring som sträcker sig bortom spekulation till höga insatser och offentligt samtal. Musk, känd för sitt banbrytande arbete med Tesla och SpaceX, har nyligen gjort rubriker med sina djärva förutsägelser om AI. Marcus, en nyckelfigur inom AI-området och grundare av Geometric Intelligence, utmanar Musks prognoser. Marcus har uttryckt oro över vad han ser som överdrivet optimistiska påståenden från vissa teknikindustriledare.

Direktlänk Dela Financial-world.org fördjupade igår

Silicon Valley-jättar investerar i AI-startups, brittisk myndighet uttrycker oro

Silicon Valley-jättar såsom Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon och Nvidia, gemensamt kallade Gamman, har börjat investera stora summor i AI-startups. Detta är ett symptom på deras oro att bli omsprungna i AI-racet. Microsoft investerade exempelvis $13 miljarder i OpenAI och var huvudinvesterare i en finansieringsrunda för Inflection. Amazon investerade $4 miljarder i Anthropic och Google har investerat $500 miljoner i samma företag, med löfte om ytterligare $1,5 miljarder. Trots att dessa tech-jättar har sina egna AI-modeller, köper de upp potentiella konkurrenter. Storbritanniens konkurrensmyndighet, Competition and Markets Authority (CMA), har uttryckt oro för detta och planerar att vara proaktiva för att säkerställa rättvis konkurrens och starkt konsumentskydd på marknaden för AI.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade igår

AI-företag samarbetar för att bekämpa sexuellt barnmissbruk och deepfakes

Efter en rad skandaler relaterade till deepfakes och barnpornografi har ledande AI-företag åtagit sig att bekämpa spridningen av AI-genererad barnpornografi. Thorn, en ideell organisation som skapar teknik för att bekämpa barnsexuella övergrepp, meddelade att Meta, Google, Microsoft, CivitAI, Stability AI, Amazon, OpenAI och flera andra företag har skrivit under på nya standarder skapade av gruppen. De nya principerna, kallade ´Safety by Design´, innefattar utveckling av teknik för att upptäcka om en bild har genererats av AI och att barnpornografi inte ska inkluderas i träningsdata för AI-modeller.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade igår

OpenAI lanserar företagsfunktioner för API-kunder

OpenAI har lanserat företagsfunktioner för sina API-kunder. Dessa förbättringar är utformade för både stora företag och snabbt växande utvecklare. OpenAI har introducerat funktioner som gör det möjligt för företag att säkert bygga AI-lösningar. De har introducerat två nya sätt att minska kostnaderna för både konsekventa och asynkrona arbetsbelastningar. De företag som kan åtaga sig en viss genomströmning får rabatterade priser, som varierar mellan 10 och 50 procent, baserat på storleken på åtagandet. En ny Batch API har introducerats för att minska kostnaderna för asynkrona arbetsbelastningar, vilket är fördelaktigt för att köra icke-brådskande uppgifter. Batch API-förfrågningar får 50 procent rabatt, erbjuder högre gränser och returnerar resultat inom 24 timmar. Detta är ett alternativ som passar för klassificering, sammanfattning och generering av syntetiska data.

Direktlänk Dela News9 Live fördjupade igår

OpenAI:s GPT-4 kan autonomt utnyttja noll-dags-sårbarheter

Enligt en ny studie från fyra datavetare vid University of Illinois Urbana-Champaign, är OpenAI:s betalda chattbot, GPT-4, kapabel att autonomt utnyttja noll-dags-sårbarheter utan någon mänsklig hjälp. Forskarna samlade in en uppsättning av 15 verkliga noll-dags-sårbarheter, inklusive webbplatser, programvara för containerhantering och sårbara Python-paket. Datavetarna skapade en enda LLM som kunde utnyttja 87 procent av de insamlade sårbarheterna. I studiens slutsats sa datavetarna att resultaten visar hur cybersäkerhet och LLM-leverantörer behöver integrera försvarsåtgärder för bättre skydd.

Direktlänk Dela Securitytoday.com fördjupade igår

Få företag har implementerat generativ AI i full skala

Trots att många företag experimenterar med generativ AI, har få företag satt denna teknik i full produktion på företagskritisk nivå. Oro över tillförlitlighet och framför allt kostnad och avkastning på investeringar håller tillbaka fullständig implementering. Det finns tecken på att hypen kring AI börjar avta, och att vi kanske är på väg in i ´besvikelsens dal´ i teknikens utvecklingscykel. En bloggpost från Air Street Capital argumenterar för att marknadsdynamiken för de som bygger AI-grundmodeller ser särskilt ogynnsam ut. Kostnaden för både träning och inferens (att faktiskt köra stora AI-modeller på GPU:er) är för hög. Detta innebär att driftsmarginalerna för de som erbjuder tillgång till dessa modeller genom ett API är lägre än för andra mjukvaruföretag, och totala vinstmarginaler är troligen negativa när kapitalutgifter beaktas. Dessutom vinner öppen källkodsmodeller som erbjuds gratis mark mot de proprietära modellerna.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade igår

AI-startup Perplexity samlar in 63 miljoner dollar, värderas till 1 miljard dollar

AI-startupen Perplexity har rapporterat att de har samlat in 63 miljoner dollar i syfte att konkurrera med Googles sökmotor. Den nya finansieringsrundan värderar företaget till 1 miljard dollar, vilket markerar en fördubbling av värderingen hittills i år. Perplexity erbjuder en AI-chattbot som sammanfattar sökresultat och hjälper användare att finslipa sina frågor för bästa svar. Företaget rullar ut en företagsversion av sin chattbot, prissatt till 40 dollar i månaden, med nya funktioner som starkare säkerhet och dataskyddsåtgärder. Perplexity har också börjat utforska expansion till nya regioner, och har tecknat distributionspartnerskap med Japans SoftBank Corp. och Tysklands Deutsche Telekom.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade igår

Framtiden för lärande är här: Fem måste-ha AI-verktyg för studenter 2024

Artificiell intelligens (AI) spelar en allt större roll i utbildningssektorn, där AI-verktyg hjälper till att omvandla enorma mängder kunskap till sökbara databaser och minskar behovet av att spendera timmar i bibliotek. Denna artikel granskar fem banbrytande chattbotar utformade för att hjälpa studenter att behålla och assimilera information bättre. AI-verktyg kan anpassa inlärningsupplevelsen genom att förutse varje students behov och inlärningsmönster. De erbjuder också omedelbar feedback på uppgifter och projekt, hjälper till att strukturera studietabeller och skapar påminnelser för inlämningsdatum. Dessutom kan de samla och analysera data relaterade till en students prestanda och erbjuda värdefulla insikter i deras styrkor, svagheter och förbättringsområden. Slutligen kan AI-verktyg förbättra tillgänglighet och inkludering genom att erbjuda funktioner som röst-till-text och visuella hjälpmedel. De fem chattbotarna som granskas är OpenAI, Duolingo, Mongoose Harmony, QnABOT av Amazon och Quillbot.

Direktlänk Dela Publicist Paper fördjupade igår

Elon Musk förutspår att AI kommer att överträffa mänsklig intelligens inom ett år, men Gary Marcus tvivlar och erbjuder en miljon dollar för att bevisa honom fel

Under en liveintervju med Norges Banks VD Nicolai Tangen förutspådde Elon Musk att AI kommer att vara smartare än någon människa vid slutet av nästa år och överträffa all mänsklig intelligens inom fem år. Gary Marcus, grundare och VD för Geometric Intelligence, en AI-startup för maskininlärning som förvärvades av Uber 2016, håller inte med om Musks AI-prediktioner och erbjuder en miljon dollar för att bevisa honom fel. Investorn Damion Hankejh, VD för ingk.com, föreslog att höja satsningen till 10 miljoner dollar. Musk har ännu inte svarat på utmaningen.

Direktlänk Dela Business Insider Africa fördjupade igår

Arizona State University experimenterar med AI i mental hälsorådgivning

Arizona State University (ASU) samarbetar med OpenAI för att skapa AI-baserade ämnen som rådgivningsstudenter kan använda för att testa sina färdigheter. Initiativet är ett svar på den växande krisen inom studenternas välbefinnande, vilket kan tvinga området att i större utsträckning omfamna teknologiska lösningar. ASU:s president, Michael Crow, har uttryckt oro över AI:s inverkan på känsliga områden som studenters mental hälsa. Externa experter delar dessa farhågor, men anser att den nationella krisen inom mental hälsa kan förändra värderingarna.

Direktlänk Dela Times Higher Education fördjupade igår

AI i kundtjänst: Framtiden för kundservice eller en risk för varumärkesreputation?

Musikern Ashley Beauchamp gick viralt efter att ha fått en chatbot från leveransföretaget DPD att skriva en haiku om företagets bristande effektivitet. Detta belyser de utmaningar som AI i kundtjänst kan medföra, inklusive potentiella skador på företagets varumärke. Trots detta ökar investeringar i AI för kundservice. Generativ AI kan förbättra intelligensen hos kundtjänstchatbotar och potentiellt spara företag miljontals dollar genom att minska behovet av dyra callcenter. Betalningsföretaget Klarna har nyligen lanserat sin AI-assistent, som använder generativ AI för att effektivt hantera kundsupportfrågor. Trots framstegen föredrar många kunder fortfarande att kommunicera via telefon, och det finns fortfarande en stark efterfrågan på mänsklig kundservice.

Direktlänk Dela Tech Monitor fördjupade igår

Microsoft lanserar ny lättviktig AI-språkmodell för lokal användning

Microsoft har tillkännagivit en ny, fritt tillgänglig AI-språkmodell vid namn Phi-3-mini. Denna modell är mindre och billigare att köra än traditionella stora språkmodeller som OpenAI´s GPT-4 Turbo. Tack vare dess lilla storlek kan den köras lokalt, vilket gör att en AI-modell med liknande kapabilitet som den fria versionen av ChatGPT kan köras på en smartphone utan internetanslutning. Phi-3-mini innehåller endast 3,8 miljarder parametrar och har tränats på 3,3 biljoner tokens, vilket gör den idealisk att köra på konsument-GPU:er eller AI-accelerationshårdvara som finns i smartphones och bärbara datorer. Microsoft planerar att släppa fler versioner av Phi-3 med 7 miljarder och 14 miljarder parametrar senare.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade igår

AI kan utnyttja cybersäkerhetssårbarheter utan mänsklig inblandning

Forskare har visat hur generativa AI, som OpenAI:s GPT-4, kan utnyttja cybersäkerhetssårbarheter utan mänsklig inblandning. Studien visade att stora språkmodeller (LLM) har gjort stora framsteg och kan användas för att assistera med mjukvaruutveckling eller vetenskapliga upptäckter. Forskarna samlade 15 verkliga sårbarheter från Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) databasen och skapade en agent bestående av en bas-LLM, ett prompt, ett agentramverk och flera verktyg. GPT-4 uppnådde en framgångsgrad på 87%, vilket minskade till 7% när forskarna inte tillhandahöll en CVE-beskrivning.

Direktlänk Dela BGR Media fördjupade igår

Investeringsmöjligheter i AI-revolutionen enligt Evercore ISI

Evercore ISI menar att AI-revolutionen bara har börjat och att det finns möjligheter för investerare att köpa aktier till rabatterade priser. Trots att AI nämns allt oftare i företagsledningens rapporter är användningen fortfarande låg, med mindre än 5% av amerikanska företag som rapporterar att de använder AI. Evercore ISI tror att Nvidia redan har upplevt en korrigering i mitten av cykeln under första kvartalet och säger att halvledare kan se en under andra halvåret. Företaget har identifierat företag i Russell 1000 med starkt trendande AI-omnämnanden som handlas till rabatt.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade igår

AI-modell kan hjälpa radiologer att använda kontrastmedier

Med rätt träning kan den populära storspråksmodellen ChatGPT hjälpa radiologer att använda kontrastmedier hos patienter som riskerar att få en negativ reaktion. Forskare har nyligen testat OpenAI:s senaste ChatGPT-modell, GPT-4, för att utvärdera hur dess förmåga att tillhandahålla information relaterad till kontrastmedier kan förändras när den tränas på information som stöds av riktlinjer. Gruppen observerade en betydande förbättring i modellens noggrannhet efter att ha använt riktiga administrativa riktlinjer för att träna den.

Direktlänk Dela Health Imaging fördjupade igår

Adobe lanserar nya generativa AI-funktioner i Photoshop trots kontroverser

Adobe har lanserat en beta-version av Photoshop med nya funktioner för att generera och redigera bilder från textprompter, drivna av Adobes Firefly Image 3-modell. Den nya funktionen, Generate Image, skapar en bild från en textprompt, vilket ger användare en startpunkt. Generative Fill, ett befintligt verktyg som fyller ut bakgrunden eller expanderar en bild med en bredare scen, inkluderar nu möjligheten att bygga vidare på en bild med en Reference Image-funktion. Trots kontroverser kring träningsdata och kritik från kreativa proffs, har Adobe fortsatt med generativa AI-funktioner. En talesperson sa att Adobes generativa AI-modeller tränas på ´licensierat innehåll, som Adobe Stock, tillsammans med innehåll i allmänhetens ägo´.

Direktlänk Dela Mashable fördjupade igår

Ökande energiförbrukning och kostnader för AI-modeller som GPT-4

Varje ny version av AI-modellerna GPT, Claude och Llama är förknippade med ökad energiförbrukning och större behov av kraft för att hantera alla parametrar. Enligt Dan Hendryks, chef för Center for AI Safety, är resurserna som krävs för ChatGPT baserat på GPT-4 tio gånger större än för GPT-3.5. Även om GPT-4 har utökade funktioner är det mycket dyrare att underhålla än GPT-3.5, vilket är anledningen till att det senare är gratis medan GPT-4 kostar. Om OpenAI skulle hoppa över GPT-4.5 och gå direkt till GPT-5 skulle resursförbrukningen öka hundrafalt. Dario Amodei, chef för Anthropic, anger att det för närvarande kostar 1 miljard dollar att träna en LLM och att denna kostnad kommer att skjuta i höjden till 10 miljarder dollar 2026.

Direktlänk Dela Gearrice fördjupade igår

AI överträffar människor i kognitiv omvärdering, enligt Harvard-studie

En studie vid Harvard University har visat att stora språkmodeller (LLM), som GPT-4, kan överträffa människor i uppgiften att omvärdera kognitiva processer. Forskningsteamet utformade ett experiment där både människor och GPT-4 tränades för att omvärdera negativa scenarier. Mänskliga bedömare utvärderade sedan effektiviteten, empatin, nyheten och specificiteten av dessa omvärderingar. Resultaten visade att GPT-4 överträffade människor på tre av fyra mätvärden: effektivitet, empati och nyhet. Studien har breda implikationer för användningen av AI inom mental hälsa och kan leda till förbättringar inom digitala hälso-plattformar, terapeutiska träningsprogram och personalisering av vård.

Direktlänk Dela Psychology Today fördjupade igår

Framtida arbetsliv i AI-värld: Mänskliga egenskaper blir viktigare än någonsin

Enligt Zack Kass, AI-framtidsanalytiker och före detta chef för GTM på OpenAI, kommer mänskliga egenskaper att bli allt viktigare i en värld där AI kan programmera, skriva och analysera data skickligt. Kass menar att AI kommer att göra de flesta av våra kunskaper och färdigheter till varor, vilket gör att våra oföränderliga mänskliga egenskaper som mod, vision, visdom och empati kommer att bli viktigare. Han betonade vikten av att omfamna sin mänskliga sida och förklarade att ´gillbarhet´ kommer att vara en nyckel tillgång.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade igår

Framtidsprognos för AI Chat Software Developers Industry till 2031

Enligt den senaste studien med titeln ´AI Chat Software Developers Industry Forecast to 2031´ på Orbisresearch.com, presenterar sammanfattningen en kortfattad skiss av marknadsforskningsrapporten, med fokus på viktiga upptäckter, marknadstrender och strategiska förslag. Rapporten ger en översikt över AI Chat Software Developers-marknaden, betonar rapportens unika värdeproposition och ger en djupgående bedömning av marknaden. Rapporten ger en detaljerad granskning av AI Chat Software Developers-industrin, med fokus på avgörande faktorer som påverkar marknadens expansion. Den utför en uttömmande analys av marknadssegmentering inom AI Chat Software Developers-området, utforskar olika marknadssegment.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade igår

Adobe planerar att införliva AI-verktyg i sin programvara, utmanar ByteDance

Den amerikanska mjukvarujätten Adobe planerar att införliva flera text-till-video AI-verktyg, inklusive OpenAI:s Sora och viral startup Pika, i den nya versionen av sin populära videoredigeringsprogramvara, Premiere Pro. Detta steg innebär ett steg mot kommersialisering av dessa text-till-video-tjänster, vilket potentiellt kan befästa deras ledning över konkurrenter som CapCut, det populära videoredigeringsverktyget ägt av ByteDance. Trots att de varit inom området för att använda artificiell intelligens (AI) i videoredigering och generering lika länge som OpenAI, har CapCut ännu inte producerat imponerande resultat jämförbara med Sora och Pika. ByteDance investerar tungt i AI, men gapet mellan dess AI-verktyg och de amerikanska motsvarigheterna verkar vidga sig. Detta kan bero på de kinesiska teknikföretagens praktiska och kommersiellt drivna inställning till innovation. ByteDance:s AI-strategi och dess nuvarande konkurrensposition inom AI tjänar som ett anmärkningsvärt exempel på hur kinesisk AI fungerar och antyder dess framtida bana.

Direktlänk Dela China Money Network fördjupade igår

Mistral AI: Ett framväxande AI-startup med stora språkmodeller

Mistral AI, ett franskt AI-startup, bygger stora språkmodeller (LLMs) och är känt för sina transparenta, portabla, anpassningsbara och kostnadseffektiva modeller. Företaget, som grundades av tidigare forskare på Google DeepMind och Meta, har fått betydande stöd från framstående investerare som Microsoft och Andreessen Horowitz. Med ett rapporterat värde på 5 miljarder dollar positionerar sig Mistral som en stark konkurrent på den allt mer överfulla marknaden för generativ AI. Företaget erbjuder flera kommersiella och öppna LLMs, var och en med sina unika styrkor och förmågor. Deras mest avancerade kommersiella LLM presterar bättre än de som utvecklats av Google och Anthropic över flera branschstandarder.

Direktlänk Dela Built In fördjupade igår

AI-modellen GPT-4 kan utnyttja zero-day-sårbarheter självständigt, visar studie

Enligt en studie utförd av forskare vid University of Illinois Urbana-Champaign kan OpenAI:s senaste multimodala stora språkmodell (LLM), GPT-4, utnyttja zero-day-sårbarheter självständigt. Studien visar att LLM:er, inklusive GPT-4, kan utföra attacker på system genom att utnyttja tidigare okända sårbarheter, kända som zero-day-flaws. GPT-4 har visat betydande framsteg jämfört med sina föregångare när det gäller säkerhetsintrång utan mänsklig inblandning. GPT-4 lyckades utnyttja 87 procent av dessa sårbarheter, jämfört med en noll procent framgångsgrad av tidigare modeller som GPT-3.5.

Direktlänk Dela Mashable fördjupade igår

AI-startupen Perplexity höjer minst 250 miljoner dollar till en värdering mellan 2,5 och 3 miljarder dollar

AI-startupen Perplexity, som har utvecklat en sökmotor, är i färd med att höja minst 250 miljoner dollar till en värdering mellan 2,5 och 3 miljarder dollar. Detta kommer efter två stora finansieringsrundor som har sett företagets värdering skjuta i höjden under de senaste fyra månaderna. I januari höjde företaget nästan 74 miljoner dollar till en värdering av 540 miljoner dollar och i början av mars stängde företaget en finansieringsrunda på en värdering av 1 miljard dollar. Företaget utvecklar sina algoritmer genom att inkorporera en mängd olika LLMs för att producera mer exakta och rika svar. Nu använder de dessa för att bygga vad de beskriver som en mer avancerad företagsprodukt.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade igår

AI-startupen Perplexity planerar att höja minst 250 miljoner dollar

AI-startupen Perplexity planerar att höja minst $250M till en värdering på mellan $2.5B och $3B. Företaget, som syftar till att utmana Alphabets dominans inom webbsökning, avslutade en finansieringsrunda i mars och samlade in $56M till en värdering av $1B. I januari ökade Perplexity cirka $74M till en värdering av $540M, upp från $121M i april 2023. Denna runda såg stöd från Amazons tidigare VD Jeff Bezos och riskkapitalföretaget Institutional Venture Partners. Perplexity har cirka 46 investerare, inklusive Sequoia, Bessemer och Kindred. Dessutom inkluderar strategiska supportrar Nvidia, Databricks och Bezos Expeditions.

Direktlänk Dela Seeking Alpha fördjupade igår

AI-företag uppmanar amerikanska kongressen att öka finansieringen för NIST

Företag, universitet och civilsamhällesgrupper inom AI-sektorn har uppmanat den amerikanska kongressen att öka finansieringen för National Institute of Standards and Technology (NIST), en federal myndighet som är central i Biden-administrationens planer för att utvärdera nya generationer av AI-modeller. Bland de över 80 undertecknarna av brevet finns Amazon, OpenAI, ACLU och Massachusetts Institute of Technology. De anser att ökad finansiering är avgörande för att upprätthålla Amerikas teknologiska ledarskap. Brevet efterfrågar ytterligare 47,7 miljoner dollar i finansiering, vilket skulle kunna stödja NIST:s växande arbete med sitt AI Safety Institute.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade igår

RobinsNote lanserar AI-driven smart fågelmatare den 1 juni

RobinsNote kommer att lansera sin AI-drivna (GPT-4) smarta fågelmatare den 1 juni på Kickstarter. Den nya fågelmataren erbjuder mer än bara den traditionella observationsupplevelsen. Den hjälper användare att utveckla en djupare koppling till naturen genom sina tre nyckelinnovationer. Den erbjuder optimerad visning, kan identifiera fågelarter med hjälp av OpenAI´s GPT-4 teknologi och har en biomimetisk design. Fågelmataren stöder flera typer av mat och förenklar påfyllning. Reserveringar är nu öppna.

Direktlänk Dela PR Newswire fördjupade igår

Microsoft lanserar mindre AI-modell för små företag

Microsoft har introducerat en ny, mindre AI-modell för företag som vill dra nytta av AI:s effektivitet och produktivitetsförbättringar i mindre skala. Företagets senaste modell, Phi-3-mini, erbjuder alla förmågor som andra generativa AI-modeller, som innehållsskapande och sammanfattning för små företag, men kräver färre resurser, vilket gör den både lättare och billigare. Dessa förbättringar hjälper också till att demokratisera AI genom att göra den mer tillgänglig för mindre företag utan resurserna hos multinationella företag. Phi-3-mini är tillräckligt liten för att kunna användas på en smartphone och ligger under 7B och 14B-parametrar versioner som kallas Phi-3-small och Phi-3-medium.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade igår

Anthropic CEO Dario Amodei diskuterar AI, säkerhet och företagets framtid

I en exklusiv intervju på CNBC:s ´Squawk Box´ diskuterade Anthropic medgrundare och VD Dario Amodei företagets AI-modell Claude 3, som anses vara en av de mest kraftfulla AI-modellerna. Amodei diskuterade hur Anthropic skiljer sig från andra AI-modeller och betonade företagets fokus på säkerhet och tillförlitlighet. Han diskuterade också företagets partnerskap med både Amazon och Google, och betonade att Anthropic är ett oberoende företag. Amodei nämnde även att Anthropic är nöjd med att vara ett privat företag för närvarande.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade igår

Omidyar Network investerar i AI-företaget Anthropic

Omidyar Network, den filantropiska investeringsarmen till eBay-grundaren Pierre Omidyar och hans fru Pam, har investerat i Anthropic, en rival till OpenAI. Anthropic, som bildades 2021 av flera veteraner från OpenAI, är inriktad på säkerhet och ´överensstämmelse´ inom artificiell intelligens. Omidyar Network, som har varit en aktiv startup-investerare och förespråkare för impact investing i två decennier, missade ursprungligen en stor finansieringsrunda för Anthropic men fick senare möjlighet att köpa nästan 30 miljoner aktier i Anthropic som tidigare ägts av FTX Trading. Fonden Ford Foundation och Nathan Cummings Foundation har också investerat i Anthropic.

Direktlänk Dela ImpactAlpha fördjupade igår

Stiftelser investerar i AI-företaget Anthropic

Stiftelserna Ford Foundation, Omidyar Network och Nathan Cummings Foundation har investerat totalt $7,5 miljoner i Anthropic, en ledande konkurrent till OpenAI inom utvecklingen av artificiell intelligens. Ford Foundation investerade $5 miljoner, Omidyar Network $1,5 miljoner och Nathan Cummings Foundation $1 miljon för att köpa strax under 250 000 aktier i Anthropic. Samtidigt har Amazon betalat $4 miljarder för sin andel i Anthropic och Google har investerat $2,5 miljarder. Trots de mindre investeringarna hoppas dessa stiftelser kunna påverka Anthropics engagemang för ansvarsfull teknikinnovation.

Direktlänk Dela ImpactAlpha fördjupade igår

OpenAI:s GPT-4 kan autonomt utnyttja zero-day-sårbarheter, enligt studie

En ny studie från fyra datavetare vid University of Illinois Urbana-Champaign visar att OpenAI:s betalda chattbot, GPT-4, kan utnyttja zero-day-sårbarheter autonomt utan mänsklig hjälp. I testet samlade forskarna in 15 verkliga zero-day-sårbarheter, inklusive webbplatser, programvara för behållarhantering och sårbara Python-paket. Datavetarna skapade en enda LLM som kan utnyttja 87 procent av de insamlade sårbarheterna. GPT-4 fick tillgång till verktyg, en beskrivning av sårbarheten och ReAct-agentramverket. Forskarna försökte också ge en mängd andra chattbotar informationen, inklusive OpenAI:s gratis GPT-3.5 och Meta´s Llama. Men alla andra chattbotar hade en framgångsfrekvens på 0 procent.

Direktlänk Dela Securitytoday.com fördjupade igår

Meta avtäcker Llama 3 för att konkurrera med OpenAI:s GPT-4 inom AI-dominans

Meta har avtäckt sin AI-modell Llama 3, i konkurrens med den nuvarande mästaren av AI-dominans, GPT-4 från OpenAI. Llama 3 har en fördel över GPT-4 i form av multimodalitet, vilket innebär att den kan bearbeta inte bara text utan också bilder, tal och mer. Trots att Llama 3 fortfarande är under utveckling, kan dess förmåga att hantera olika format revolutionera fält som utbildning, design och människa-datorinteraktion. Båda modellerna förväntas ha en betydande inverkan på våra liv genom att förbättra produktiviteten genom att automatisera uppgifter och strömlinjeforma arbetsflöden, underlätta personliga inlärningsupplevelser genom AI-drivna handledare och revolutionera innehållsskapande genom att möjliggöra för AI att generera visuella eller ljudlandskap tillsammans med text.

Direktlänk Dela TechnoSports fördjupade igår

Adobe skapar AI-systemet Firefly för att skapa bilder och skydda sig mot upphovsrättsintrång

Adobe skapar Firefly, ett AI-system för att skapa bilder, för att skydda sig mot användarinitierade upphovsrättsintrång. Senare i år kommer en funktion för fullständig AI-bildskapelse att läggas till i deras Photoshop-program. Adobe har prioriterat att snabba upp arbetet för professionella som använder deras verktyg. Användarens inskickade bild kan användas som modell för den övergripande kompositionen av en bild av det nya bildgenereringsverktyget. Adobe meddelade att en testversion av programvaran är tillgänglig för vissa användare men gav inget datum för allmän tillgänglighet.

Direktlänk Dela Firstpost fördjupade igår

Logitech lanserar AI-promptbyggare för OpenAI´s ChatGPT

Datorprogramvarutillverkaren Logitech har meddelat sin inblandning i artificiell intelligens (AI) ekosystemet med en promptbyggare för OpenAI´s ChatGPT, designad för att ge en sömlös upplevelse för chatbot-användare. Logitech´s Logi AI Prompt Builder kommer att tillåta användare att skapa och spara sina anpassade ChatGPT-prompter med ett klick. Logitech´s erbjudande ger användare en ´one-click option´ via integration med sin hårdvara. Lösningen kommer att låta användare skräddarsy OpenAI´s ChatGPT för att generera det avsedda svaret snarare än att få generiska svar. Logitech bekräftade att en Logi AI Prompt Builder-knapp kommer att finnas tillgänglig på en begränsad upplaga av musen. Användare kan få ´omedelbar, i sammanhanget´ tillgång till ChatGPT genom att klicka på den turkosa knappen på Logitech´s M750 mus, med priser som börjar på $49.99. Det är viktigt att notera att Logitech-användare inte behöver äga den anpassade musen för att få tillgång till promptbyggaren eftersom endast en Logitech-enhet räcker. Användare kan få tillgång till erbjudandet med hjälp av ett Logitech-tangentbord eftersom promptbyggaren verkar vara bunden till Logi Options Plus-programvaran. För närvarande stöder Logitech´s promptbyggare endast ChatGPT, men företaget antyder att det kan utöka partnerskap med andra generativa AI-modeller. Endast engelska språket stöds för närvarande, men det finns konkreta planer på att utöka stödet till andra språk inom de kommande månaderna.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade igår

AI-modellen ChatGPT 4.0 förbättrar prestanda inom medicinsk diagnos

Den generativa AI-modellen ChatGPT 4.0 fortsätter att förbättra sin prestanda avsevärt jämfört med tidigare versioner. Den tillhandahöll rätt diagnos i 74,6% av de motsvarande kliniska fallrapporterna och som dess toppdiagnos i 70,2%. OpenAI hävdar att ChatGPT 4.0 kan klara advokatexamen, LSAT och GRE bland andra standardiserade prov. Dess förmåga att svara på akademiska frågor i flervalsformat ligger konsekvent på eller över godkända poäng och fortsätter att trenda uppåt. Våra resultat jämför sig positivt med befintliga studier och kan tyda på förbättrad tillförlitlighet i klinisk diagnos.

Direktlänk Dela Nature fördjupade igår

Effektiv användning av OpenAI´s ChatGPT genom bättre prompts

OpenAI´s ChatGPT, ett avancerat språkmodell baserat på Neuro-Lingvistisk Programmering, har revolutionerat arbetsmodeller över olika sektorer. Att skapa effektiva prompts, eller instruktioner, är avgörande för att uppnå exakta och relevanta resultat från ChatGPT. En bra prompt bör vara tydlig, koncis och specifik. Vaga och generiska prompts leder till generiska svar. Genom att använda aktiva verb och ge specifika detaljer om uppgiften eller det önskade svaret, kan användare få mer exakta och relevanta svar från ChatGPT. Slutresultatet beror på inputprompten.

Direktlänk Dela Syrus Today fördjupade igår

AI-Driven Deepfakes skapar förvirring i politiska val

AI-drivna deepfake-bilder, ljud och videor skapar förvirring i politiska diskussioner inför valet 2024, när mer än hälften av världens befolkning kommer att rösta. Indiska ´deepfake´-skaparen Divyendra Singh Jadoun har fått hundratals förfrågningar från politiker som vill använda hans tjänster för att förfalska ljudinspelningar och bilder av sina motståndare. Trots att Jadoun vägrar att medverka i förtalskampanjer, förväntar han sig att många konsulter kommer att göra det. Detta illustrerar hur AI-verktyg förändrar den demokratiska processen och gör det lättare att skapa falska medier kring kampanjer.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade igår

AI-startupen Perplexity värderas till över $1 miljard efter finansieringsrunda

AI-startupen Perplexity, som utvecklar en sökmotor för att konkurrera med Google, har samlat in cirka $63 miljoner i en ny finansieringsrunda. Företagets värdering har därmed fördubblats på bara tre månader till över $1 miljard. Investeraren Daniel Gross ledde rundan, med deltagande från miljardären Stanley Druckenmiller, Y Combinators VD Garry Tan och Figma Inc:s VD Dylan Field. Bland tidigare investerare som deltog i rundan fanns Amazon.com Inc:s grundare Jeff Bezos och Nvidia Corp. Perplexity erbjuder en AI-chattbot som sammanfattar sökresultat och hjälper användare att förbättra sina frågor för att få bästa möjliga svar. Företaget har bearbetat fler användarfrågor i USA hittills i år - nästan 75 miljoner - än under hela 2023. Perplexity, som erbjuder både gratis och betalversioner av sin tjänst, genererar $20 miljoner i återkommande årliga intäkter. Företaget lanserar nu en ny företagsversion av sin chattbot, prissatt till $40 per månad, med tillagda funktioner inklusive starkare säkerhet och dataskyddsåtgärder. Perplexity har också ingått distributionspartnerskap med två stora operatörer, SoftBank Corp i Japan och Deutsche Telekom AG i Tyskland, för att marknadsföra tjänsten till över 300 miljoner användare världen över.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade igår

Microsofts AI-teknologi får Mona Lisa att rappar

Microsoft har annonserat en ny AI-teknologi, VASA-1, som kan omvandla ett foto av någons ansikte och en kort klipp av deras röst till en verklighetstrogen datorgenererad video. Tack vare denna teknik har företaget kunnat skapa en verklighetstrogen video av Leonardo da Vincis berömda målning, Mona Lisa, som utför skådespelerskan Anne Hathaways virala rap från 2011, Paparazzi. Microsofts partnerstartup OpenAI har skapat liknande videor genom sin text-till-video-modell, Sora. Google har ett liknande verktyg som kallas Lumiere. Microsoft hoppas att dessa teknologier kan göra mer gott än skada.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade igår

Amazon Bedrock släpper nya AI-funktioner och stödjer flera stora språkmodeller

Amazon Web Services (AWS) har släppt en grupp funktioner för sin Amazon Bedrock generativa AI-plattform, vilket förenklar processen att importera, utvärdera och utforma säkerhetsskydd för tredjeparts stora språkmodeller. Dessutom har molnjätten gjort text-till-bild-funktioner allmänt tillgängliga för sin egen grundmodell, Titan, tillsammans med en ansvarsfrihetspolicy för användare och en vattenstämpelfunktion för att säkerställa att bilder är autentiska. Flera modeller som AI21, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral och Stability AI är redan tillgängliga på Bedrock och Amazon SageMaker maskininlärning AI-utbildning och distributionstjänst.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade igår

Microsoft presenterar Phi-3 Mini, en ny AI-modell för personliga enheter

Microsoft har presenterat Phi-3 Mini, den första i en serie av tre småskaliga AI-modeller. Med 3,8 miljarder parametrar representerar Phi-3 Mini företagets strävan efter effektiva och kostnadseffektiva AI-lösningar, särskilt för personliga enheter som smartphones och bärbara datorer. Till skillnad från större modeller som GPT-4 är Phi-3 Mini utformad för att effektivt balansera de två viktigaste målen: prestanda och resursutnyttjande. Phi-3 Mini är en av de tre lätta modeller som ska släppas av Microsoft. Företaget har fokuserat på att utveckla små modeller sedan januari 2024.

Direktlänk Dela Candid Technology fördjupade igår

Förväntningar och spekulationer kring lanseringen av OpenAI:s GPT-5

Efter att OpenAI introducerade ChatGPT har teknikvärlden översvämmats av konkurrerande alternativ som Microsofts CoPilot, Googles Gemini och Metas nyligen introducerade Llama. Trots detta förväntas OpenAI snart lansera GPT-5, enligt företagets grundare och VD, Sam Altman. Det har spekulerats om att GPT-5 kan lanseras redan sommaren 2024 eller till och med den 23 april, dagen efter Altmans födelsedag. Det finns även spekulationer om att OpenAI kan släppa en mellanliggande version, GPT-4.5, innan GPT-5. OpenAI förväntas även lansera andra produkter detta år, inklusive AI-röstprodukten Voice Engine.

Direktlänk Dela India Today fördjupade igår

Stor förväntan inför lanseringen av OpenAI:s GPT-5

OpenAI:s kommande GPT-5, nästa iteration av deras AI-språkmodell, skapar stor uppmärksamhet inom teknikvärlden. Trots konkurrens från andra AI-modeller som Microsofts CoPilot och Metas Llama, är förväntningarna på GPT-5 höga. OpenAI:s VD, Sam Altman, har antytt att GPT-5 kommer, men specifika detaljer är få. Det finns även rykten om en mellanliggande version, GPT-4.5, före den fullständiga GPT-5-lanseringen. GPT-5 förväntas överträffa sin föregångare, GPT-4, i parametrar och ha förmågan att bearbeta olika typer av indata utöver text, som bilder och videor.

Direktlänk Dela The Hans India fördjupade igår

Ny teknik kan förändra journalistikens roll, säger forskare

Nabila Cruz de Carvalho, doktorand vid University of Sheffield, forskar om tillit och ojämlikheter i digitala nyhetsmedier i AI-tiden. Hon kommer att tala på Festival of Debate om hot och möjligheter som AI representerar för medier. Hon tror inte att journalister kommer att ersättas, men tror att deras roll kan förändras. Enligt henne är AI ett verktyg som kan göra arbetsprocesser snabbare och effektivare. Hon påpekar dock att AI inte kommer att rädda eller förstöra oss, utan frågan är om vi kan lita på människor och strukturer bakom den. Hon nämner också att AI kan skapa nya saker, men frågan om upphovsrätt är oroande. Journalister bör vara medvetna om källorna och extra faktakontroll när de använder AI.

Direktlänk Dela Now Then Magazine fördjupade igår

Stora stiftelser köper aktier i AI-företaget Anthropic PBC

Ford Foundation, Omidyar Network och Nathan Cummings Foundation har meddelat att de gemensamt har köpt aktier i Anthropic PBC, en konkurrent till OpenAI. Anthropic PBC har fått uppmärksamhet för att vara ett företag som kan påverka AI-sektorn på ett betydande sätt. Företaget har även etablerat en Long Term Benefit Trust för att säkerställa företagets mission. Trots att de tre stiftelsernas gemensamma investering är begränsad i storlek och inte ger specifika styr- eller rösträttigheter, undrar många om det finns en möjlighet för dessa stiftelser att ha en större inverkan än vad deras investering antyder.

Direktlänk Dela ImpactAlpha fördjupade igår

AI-studieresa till San Francisco och Silicon Valley

San Francisco är världens huvudstad för artificiell intelligens (AI). Staden har mottagit mer än 55 miljarder dollar i VC-investeringar i fältet sedan 2014, vilket gör det till den tredje största investeringsmottagaren efter USA och Silicon Valley. San Franciscos framgång drivs av dess närhet till stora universitet och forskningsinstitutioner som Stanford University och techledare som Apple, Google och Meta. Staden är hem för några av världens ledande start-ups, inklusive OpenAI, Cruise, Anthropic och Perplexity.

Direktlänk Dela World Association of News Publishers fördjupade igår

Cognizant investerar i Microsofts AI Copilot

Cognizant har blivit en av de första företagen att prenumerera på Microsofts AI Copilot för storföretagsanvändning, med 25 000 Copilot-säten för Cognizants medarbetare. Företaget har också köpt 500 Sales Copilot-säten och 500 Services Copilot-säten. Utöver intern användning kommer Cognizant att arbeta för att implementera Microsoft 365 Copilot till en miljon användare inom sina globala 2000-klienter och över 11 branscher. Cognizant och Microsoft kommer att samarbeta för att använda Copilot Studio, en plattform för företag att skapa AI-applikationer. Cognizant arbetar med kunder inom olika sektorer för att utveckla AI-användningsfall.

Direktlänk Dela The Economic Times fördjupade igår

Meta AI:s plötsliga integration i Facebook och Instagram skapar irritation bland användare

Metas AI-drivna assistent, Meta AI, har plötsligt integrerats i företagets flaggskeppsappar som Facebook, Instagram och WhatsApp, vilket har lett till irritation bland användarna. Klick på den blå sändknappen i sökfältet på Instagram och Facebook öppnar nu Meta AI istället för de typiska sökresultaten, vilket har skapat förvirring. Meta har investerat tungt i sina AI-insatser och har även introducerat den nya, öppenkällkodsbaserade modellen Llama 3. Trots detta har flera användare uttryckt besvikelse över att de inte verkar kunna stänga av funktionen. Meta bekräftade att det för närvarande inte finns något officiellt sätt att inaktivera Meta AI.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade igår

AI förbättrar kostnadsstyrning och sparar pengar

Artificiell intelligens (AI) har gått från att vara en teknologi begränsad till akademiska institutioner till att bli en del av vardagen, tack vare OpenAI och dess ChatGPT-modell. AI används nu för att hantera kostnader, särskilt inom kostnadsstyrning, där det kan identifiera potentiellt bedrägliga kostnadsrapporter. För att AI ska vara effektivt måste det vara användarvänligt och intuitivt för alla inom företaget. AI kan förenkla och automatisera vardagliga uppgifter, vilket kan leda till stora besparingar. Ett exempel på detta är Rydoo, som har utvecklat en specialiserad och mycket personlig plattform för kostnadshantering.

Direktlänk Dela TechHQ fördjupade igår

OpenAI förväntas lansera GPT 4.5 istället för GPT 5

Det har gått över ett år sedan OpenAI lanserade GPT 4 och många väntar på en riktig uppföljare i år. Men det kommer inte att bli GPT 5 på grund av den enorma beräkningskraft som krävs för en sådan modell. Enligt Dan Hendrycks, chef för Center for AI Safety, kräver varje uppgradering av GPT LLM tio gånger mer beräkningskraft. Att hoppa över GPT-4.5 och gå direkt till GPT-5 skulle innebära att man behöver ungefär hundra gånger mer beräkningskraft än för GPT-4. Dario Amodei, VD för Anthropic, har nyligen framhållit att det kostar ungefär 1 miljard dollar att träna en toppmodern LLM idag, men denna kostnad förväntas stiga till mellan 5 och 10 miljarder dollar år 2025/26. GPT 4.5 förväntas släppas i år eftersom det redan har dykt upp i läckor från OpenAI-bloggen.

Direktlänk Dela Pro Pakistani fördjupade igår

Meta lanserar Tech Llama3, Elon Musk ger positiv feedback

Meta har lanserat Tech Llama3, som utbildats med 15 biljoner tokens. Två modeller, Llama3 8B och Llama3 70B, har rullats ut. Meta-chefen Mark Zuckerberg och företagets chefs AI-forskare, Yann LeCun, är entusiastiska över produkten. Även Tesla-chefen Elon Musk, som vanligtvis är kritisk till Meta, har gett positiv feedback. Meta AI-assistenten, som lanserades i september 2023, rullas gradvis ut globalt till aktiva användare på Instagram, WhatsApp och Facebook. Assistenten var ursprungligen endast tillgänglig i USA, men är nu tillgänglig i flera länder, inklusive Ghana, Nigeria, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Kanada och Australien.

Direktlänk Dela Mashable India fördjupade igår

Studie av Google DeepMind utforskar fördelar och hot med AI-assistenter

I en nyligen genomförd studie har ett forskningsteam från Google DeepMind utforskat de potentiella fördelarna och hoten med kraftfulla AI-assistenter. Dessa assistenter anses vara artificiella agenter med naturliga språkgränssnitt som har till uppgift att organisera och utföra användarspecifika operationer över många domäner. Studien har undersökt de moraliska frågor som uppkommer genom utvecklingen av avancerade AI-assistenter, som förväntas vara mer kapabla än sina föregångare, som Apples Siri eller Amazons Alexa, när det gäller autonomi, generell användning och handlingsomfång. Studien betonar hur viktigt det är att matcha detta med personliga och samhälleliga mål, passioner och ideal.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade i förrgår

OpenAI föreslår instruktionshierarki för att förbättra säkerheten hos LLMs

OpenAI har föreslagit en instruktionshierarki för att hantera ökande sårbarheter hos LLMs mot snabba injektioner, jailbreaks och andra attacker. LLMs behandlar ofta alla instruktioner med samma prioritet, oavsett källa, vilket gör dem sårbara för olika attacker. OpenAI föreslår en instruktionshierarki som tydligt definierar hur modeller ska bete sig när instruktioner med olika prioritet kolliderar. OpenAI har finjusterat GPT-3.5 Turbo med övervakad finjustering och förstärkningsinlärning från mänsklig feedback på den föreslagna instruktionshierarkin. Utvärderingen visade att instruktionshierarkin förbättrar säkerhetsresultaten på alla huvudutvärderingar, ökar robustheten med upp till 63%.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade i förrgår

OpenAI:s VD Sam Altman stödjer grön energi för AI:s ökande energibehov

Sam Altman, VD för OpenAI, och andra investerare vänder sig till grön energi som sol- och kärnkraft för att möta framtidens krav på grund av växande oro över AI:s energiförbrukning. Initiativ som Exowatt syftar till att tillhandahålla hållbar och kostnadseffektiv energi för att driva allt mer dataintensiva AI-teknologier. Altman har investerat cirka 20 miljoner dollar i Exowatt, ett uppstartsföretag inom grön energi som syftar till att driva AI med hållbara energilösningar. Exowatt planerar att revolutionera energilandskapet för AI genom att erbjuda modulära solsystem som kan erbjuda nästan gratis energi.

Direktlänk Dela News9 Live fördjupade i förrgår

OpenAI anställer Pragya Misra för att hantera myndighetsrelationer i Indien

OpenAI har nyligen utsett Pragya Misra till chef för myndighetsrelationer för sina verksamheter i Indien. Misra, 39 år gammal, har tidigare haft befattningar på Truecaller AB och Meta Platforms Inc. Hon ansvarar nu för att hantera ledande offentliga politiska frågor och partnerskap för OpenAI i Indien. OpenAI:s beslut att anställa Misra visar hur viktig Indien är för teknikföretag. OpenAI står inför konkurrens från teknikjättar som Google i Indien. OpenAI:s VD, Sam Altman, pratade om att använda AI i offentliga tjänster när han besökte Indien förra året.

Direktlänk Dela Organiser Weekly fördjupade i förrgår

Adobe planerar att införa AI-bildgenerering i Photoshop

Adobe meddelade på tisdagen att de planerar att införa ett verktyg för fullständig bildgenerering med artificiell intelligens i sin Photoshop-programvara senare i år. Adobe utvecklar sitt eget bildgenereringssystem baserat på AI, kallat Firefly, tränat på data som Adobe har rättigheter till för att undvika krav på upphovsrättsintrång. Det nya verktyget kommer att ha förmågan att använda en användares uppladdade bild som referens för den allmänna kompositionen av en bild. Adobe meddelade att en testversion av programvaran är tillgänglig för vissa användare på tisdag.

Direktlänk Dela Vishwakarma International fördjupade i förrgår

iQiyi fokuserar på Kinas åldrande befolkning och använder AI för att förbättra innehållsproduktionen

Den kinesiska videostreamingplattformen iQiyi vänder sin uppmärksamhet mot landets åldrande befolkning, samtidigt som den använder artificiell intelligens för att förstärka innehållsproduktionen. Företagets nära mål är att förbättra produkterbjudandet för äldre användare, enligt VD och grundare Gong Yu. Han påpekade också att det förväntas att en fjärdedel av Kinas befolkning kommer att betraktas som äldre år 2033. Liu Wenfeng, iQiyi´s tekniska direktör, talade på tisdagens konferens om ´att omfamna AI´. Han visade företagets verktyg för snabbt att imitera en multi-kamera skott i en virtuell miljö.

Direktlänk Dela NBC Connecticut fördjupade i förrgår

Microsofts kompakta AI-modeller för smartphones konkurrerar med GPT-3.5

Microsoft har presenterat tre kompakta AI-modeller som en del av en ny teknologisvit som heter Phi-3. Även den minsta av dessa modeller visade prestandanivåer nästan motsvarande GPT-3.5, som drev OpenAIs ChatGPT chatbot vid lanseringen i slutet av 2022. Den mest kompakta modellen i Phi-3-sviten är utformad för att fungera på en smartphone utan att kräva en internetanslutning. Den är också konstruerad för att fungera på den typ av chips som finns i vardagliga datorer, vilket eliminerar behovet av dyra processorer producerade av NVIDIA.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade i förrgår

OpenAI kan välja en stegvis uppdatering till GPT-4.5 på grund av resursbegränsningar

OpenAI kan välja att göra en inkrementell uppdatering till GPT-4.5 i år, för att undvika de betydande resurskraven som ett fullständigt språng till GPT-5 skulle innebära. Trots att GPT-4 för närvarande är på toppen av den allt mer komplexa världen av generativ artificiell intelligens, fortsätter konkurrenter som Anthropic´s Claude och Meta´s open source Llama att förbättras, vilket kräver en ny version av OpenAIs flaggskeppsmodell för stora språk (LLM). Enligt Dan Hendrycks, direktör för Center for AI Safety, krävde varje inkrementell iteration av OpenAIs GPT LLM en tiofaldig ökning av datorkapaciteten.

Direktlänk Dela EconoTimes fördjupade i förrgår

Microsoft introducerar mindre, kostnadseffektiva AI-modeller

I kapplöpningen för att bygga generativa AI-system har teknikindustrins mantra varit ´större är bättre´, oavsett prislappen. Nu börjar teknikföretag omfamna mindre AI-teknologier som inte är lika kraftfulla men kostar mycket mindre. På tisdagen introducerade Microsoft tre mindre AI-modeller som är en del av en teknologifamilj som företaget har döpt till Phi-3. Företaget sa att även den minsta av de tre presterade nästan lika bra som GPT-3.5, det mycket större systemet som låg till grund för OpenAI:s ChatGPT chatbot när den chockade världen vid sin lansering i slutet av 2022.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade i förrgår

Före detta Meta-chef går med i Microsofts AI-superdatorlag

Jason Taylor, tidigare verkställande direktör på Meta Platforms Inc, kommer att gå med i Microsofts team för AI-superdatorer, enligt ett LinkedIn-inlägg av Microsofts teknikchef Kevin Scott. Taylor hade flera roller på Meta, inklusive vice VD för infrastruktur, där han övervakade AI, data och integritetsinfrastruktur och hanterade serverbudgetar. Han var också ordförande för Open Compute Project Foundation från 2015 till 2017. Microsoft och OpenAI strävar efter att förbättra sina hårdvarukapaciteter för att hålla jämna steg med de snabba framstegen inom AI-teknik.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade i förrgår

Barnmisshandlare skapar AI-genererade ´deepfakes´ för utpressning

Barnmisshandlare skapar AI-genererade ´deepfakes´ för att utpressa sina offer till att filma sin egen misshandel, vilket inleder en sexutpressningscykel som kan pågå i flera år. I Storbritannien är det olagligt att skapa simulerade bilder av barnmisshandel och både Labour och konservativa har uttryckt önskan om att förbjuda alla explicita AI-genererade bilder av verkliga människor. Forskare vid Stanford University upptäckte hundratals, kanske tusentals, fall av barnsexuellt utnyttjande i en av de största träningsuppsättningarna för AI-bildgeneratorer, Laion (Large-scale AI Open Network).

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade i förrgår

AI Chatbot förutspår prisökning för kryptovalutan Shiba Inu

OpenAI:s ChatGPT, en stor språkmodell känd för sina konversationsförmågor, är för närvarande den mest populära AI-drivna chatboten. Vi bestämde oss för att testa den för kryptovalutaprognoser genom att fråga vad Shiba Inus pris kommer att vara den 1 maj 2024. ChatGPT håller sig ofta borta från kryptovalutaprognoser, men med en jailbreak-prompt delade den AI-drivna chatboten sin åsikt om SHIB:s framtid. Enligt ChatGPT:s analys är SHIB redo för en måttlig ökning de kommande veckorna. ChatGPT förutsäger att SHIB kommer att nå $0,0000305 den 1 maj 2024, vilket innebär en tillväxt på 13,59% från dess nuvarande pris på $0,00002685. Denna prognos kommer mitt i en mindre uppgång för SHIB, med token som upplever en ökning på 3,17% under de senaste 24 timmarna.

Direktlänk Dela Times Tabloid fördjupade i förrgår

AI-modell GPT-4 matchar radiologers prestanda i felidentifiering i radiologirapporter

Enligt en studie publicerad i Radiology, en tidskrift för Radiological Society of North America (RSNA), matchade stora språkmodellen GPT-4 radiologers prestanda när det gäller att upptäcka fel i radiologirapporter. Fel kan uppstå på grund av diskrepanser mellan läkare och specialister, felaktigheter i taligenkänning och hög arbetsbelastning. GPT-4 har potential att förbättra rapportgenereringsprocessen. Studien jämförde GPT-4 och mänsklig prestanda i felidentifiering i radiologirapporter, och bedömde dess förmågor mot radiologer med olika erfarenhetsnivåer när det gäller noggrannhet, hastighet och kostnadseffektivitet.

Direktlänk Dela Imaging Technology News fördjupade i förrgår

OpenAI håller tillbaka kontroversiellt röstgeneratorverktyg

OpenAI har utvecklat ett nytt verktyg, kallat Voice Engine, som kan generera naturligt ljudande tal som liknar originalets röst, med endast ett 15 sekunders prov av deras röst. Tekniken är inte ny, företag som Eleven Labs och HeyGen kan också klonar röster med ett litet ljudprov. Men OpenAI har visat att de kan lansera produkter som är bättre än befintliga konkurrenter. Problemet är inte tekniken, utan OpenAIs breda insisterande på att få AI i händerna på alla det kan.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade i förrgår

Digitalt arbete och materia: En förståelse för AI och dess inverkan på arbetare

Artificiell intelligens (AI) är programvarudesign som låter maskiner lära av mänsklig erfarenhet, anpassa sig till nya input och utföra uppgifter som liknar mänskliga förmågor. AI har studerats sedan 1955 och används ofta för att analysera stora datamängder och identifiera mönster inom dessa. Ett exempel är ett datorprogram som är designat för att känna igen den handskrivna bokstaven ´A´. Programmet lär sig gradvis att identifiera bokstaven med hög noggrannhet. Biases kan dock uppstå i AI-system som hanterar data relaterade till mänskliga demografier. Detta utnyttjas av kapitalismen, som inte bara upprätthåller bias i algoritmisk teknologi, utan också utnyttjar arbetare som utvecklar och tränar dessa system. Företag som OpenAI och Amazon Web Services litar på billig arbetskraft som de kan utnyttja var som helst i världen. Arbetande klass måste förstå sin relation till dessa verktyg och studera dem för att kunna använda dem till sin fördel i kampen mot den härskande klassen.

Direktlänk Dela Workers World fördjupade i förrgår

Högskolor ogillande för AI-utmaningar, enligt Deloitte-rapport

Enligt en ny rapport från Deloitte tror en majoritet av högskolelärare och administratörer att generativ artificiell intelligens (AI) kommer att ha en stor inverkan på deras institutioner inom en snar framtid. Dock rapporterar endast en av fem att deras institutioner är förberedda för denna förändring. Rapporten förutser att AI-tekniken kommer att ha särskilt märkbara effekter på tre områden: läroplan, undervisning och affärsverksamhet. Rapporten framhäver betydelsen av effektiv styrning för att säkerställa dataintegritet, övervaka risker och vägleda AI-utveckling och implementering på campus.

Direktlänk Dela EdScoop fördjupade i förrgår

HUDstats använder AI för att förvandla e-sportdata till berättelser

Nederländska företaget HUDstats använder artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att omvandla e-sportdata till berättelser. Bolagets avancerade videoanalys (AVA) extraherar data i realtid från live-sändningar av e-sport och omvandlar den till statistik för underhållning, coaching eller speländamål. HUDstats har anammat Amazon Bedrock för generativ AI. Företaget har byggt en AI-driven datainfrastruktur och generativ AI-berättelselösning för e-sportindustrin. En av de mest spännande tillämpningarna av HUDstats innovation är dess lösning för FC24:s officiella e-sportliga LaLiga.

Direktlänk Dela rAVe [Publications] fördjupade i förrgår

Forskare vid University of Illinois Urbana-Champaign har upptäckt att en AI-agent baserad på OpenAI:s GPT-4 kan utnyttja opatchade ´real-world´-sårbarheter om den matas med offentliga säkerhetsmeddelanden. Forskarna matade AI-agenten med beskrivningar av över ett dussin offentliggjorda men opatchade sårbarheter, inklusive två buggar betygsatta som ´kritiska´ på CVSS-skalan. GPT-4-agenten utnyttjade 87% av sårbarheterna, medan 14 andra agenter baserade på bland annat GPT-3.5, flera öppen källkods stora språkmodeller och öppen källkods sårbarhetsskannrar ZAP och Metasploit, misslyckades helt.

Information Security Media fördjupade i förrgår

Apple förvärvar AI-startup Datakalab för att stärka inbyggd AI-teknik

Apple har förvärvat AI-startupen Datakalab, specialiserad på algoritmkomprimering och inbyggda AI-system, i syfte att fortsätta utveckla on-device AI-verktyg på sina enheter. Köpet bekräftades den 17 december 2023 enligt en EU-kommissionens fil. Datakalab, grundat 2016 av Xavier och Lucas Fischer, fokuserar på djupinlärningsalgoritmer med låg strömförbrukning och hög effektivitet som kan fungera på en enhet utan att behöva tillgång till molnbaserade system. Datakalab har varit involverat i flera högprofilerade projekt, inklusive samarbeten med Disney och den franska regeringen.

Direktlänk Dela MacTrast fördjupade i förrgår

OpenAI:s mest kraftfulla AI-modell, GPT-4, presterade bättre än juniorläkare i att bestämma hur man ska behandla patienter med ögonproblem och kom nära att nå samma poäng som expertoftalmologer. Forskare vid University of Cambridge genomförde en studie där de presenterade 87 scenarier med ögonproblem för GPT-4 och bad den välja den bästa diagnosen eller behandlingen från fyra alternativ. AI-modellen presterade betydligt bättre än juniorläkarna, med en poäng på 69% jämfört med deras medianpoäng på 43%. Den presterade också högre än de specialiserade traineerna och var nära expertoftalmologernas medianpoäng på 76%.

Freethink fördjupade i förrgår

Microsofts AI-teknologi får Mona Lisa att rappa

Microsoft har presenterat en ny artificiell intelligens-teknologi, VASA-1, som kan omvandla ett foto av någons ansikte och en kort klipp av deras röst till en realistisk datorgenererad video. Tack vare detta kunde företaget skapa en realistisk video av Leonardo da Vincis berömda målning, Mona Lisa, som utför skådespelerskan Anne Hathaways virala rap från 2011, Paparazzi. Denna teknologi är långt ifrån den enda användningen av AI för att tolka och uppleva konst, eller den bredare medievärlden. Microsofts partnerstartup OpenAI har till exempel skapat liknande ögonfångande videor genom sin text-till-video-modell, Sora. Google har ett liknande verktyg som kallas Lumiere.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade i förrgår

Teknikjättar står inför utmaningar inför rapportering av kvartalsresultat

Teknikjättar som Alphabet, Tesla, Microsoft och Meta står inför en rad utmaningar när de rapporterar sina resultat denna vecka. På Google har det varit protester och omstruktureringar, medan Tesla nyligen meddelade massuppsägningar, prissänkningar och en återkallning av Cybertruck. Microsofts relation med OpenAI granskas på nytt och Metas stora lansering av sin nya AI-assistent förra veckan gick inte så bra. Nvidia, som har framträtt som en AI-favorit, sjönk med 14%, vilket ledde till nedgången. Tesla inleder teknikrapporteringssäsongen på tisdag, med aktier som handlas till deras lägsta sedan januari 2023. Meta, Microsoft och Google rapporterar senare i veckan.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade i förrgår

AI-optimister som Elon Musk förutspår att AI kommer att vara smartare än någon enskild människa nästa år, medan AI-pessimister som Geoffrey Hinton varnar för att det kan utplåna mänskligheten. Men det finns också en växande grupp av AI-skeptiker, som Gary Marcus, som ifrågasätter dessa utsikter. Marcus, som grundade ett AI-startup och sålde det till Uber 2016, anser att dagens AI-teknik har sina begränsningar. Han tror att AI kommer att lyckas, men argumenterar för att det i dess nuvarande form stöter på hinder. Han tror att det behövs en helt ny strategi för att AI ska bli framgångsrikt.

The Australian Financial Review fördjupade i förrgår

ChatGPT:s noggrannhet ifrågasätts trots förbättringar

ChatGPT, en AI-driven chatbot, kan generera dussintals ord varje sekund, vilket gör den till ett värdefullt verktyg för att analysera stora mängder information. Trots detta ifrågasätts noggrannheten i informationen den ger. Även om ChatGPT kan vara korrekt, speciellt för faktiska frågor med klara svar, tenderar den att hitta på information när den ställs inför en ny eller svår fråga. Dessutom visar studier att ChatGPT:s förmåga att identifiera primtal sjönk från 84% till 51% inom tre månader. Att uppgradera till ChatGPT Plus kan förbättra dess noggrannhet flera gånger om.

Direktlänk Dela Android Authority fördjupade i förrgår

Kinesiska språkmodeller släpar efter utländska konkurrenter, enligt Tsinghua University

Enligt en ny studie från Tsinghua University i Peking rankas Baidus Ernie Bot 4.0 och startupföretaget Zhipu AI:s GLM-4 högst bland kinesiska stora språkmodeller (LLM), men deras utländska konkurrenter leder fortfarande i övergripande förmågor. I SuperBench-bedömningsrapporten undersöktes 14 representativa LLM:er, tekniken bakom generativa artificiella intelligens (AI) chatbotar, och det konstaterades att utländska modeller, såsom OpenAI:s GPT-4 och Anthropics Claude-3, toppade i flera förmågor, inklusive semantisk förståelse, kodningsförmågor och anpassning till mänskliga kommandon.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade i förrgår

OpenAI:s nya verktyg Sora visar framtida TED Talks

OpenAI:s nya verktyg för text-till-video-generation, Sora, kommer inte att bli offentligt tillgängligt förrän senare i år, men visar redan upp imponerande förhandsgranskningar. I ett samarbete med TED Talks och filmskaparen Paul Trillo har en video skapats som visar hur TED Talks kan se ut om 40 år. Videon visar fantastiska framtida konferenssamtal, konstiga laboratorier och undervattentunnlar. Trots att Sora har potential att göra avancerade videoeffekter tillgängliga för nya skapare till en möjligtvis mycket lägre kostnad, visar videon också att verktyget fortfarande har begränsningar och är långt ifrån att vara ett tillförlitligt verktyg för fullständiga filmer.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade i förrgår

Sam Altman finansierar grön energisatsning för att möta AI:s växande energibehov

Sam Altman från OpenAI finansierar en grön energisatsning för att möta AI:s växande energibehov. Investerare är oroade över AI:s ökande energikrav och satsar på grön energi för att stödja AI-utvecklingen. Exowatt, ett grönt energistartup, siktar på att tillhandahålla lågkostnads, förnybar energi till AI-datacenter. AI-teknik, särskilt stora språkmodeller, kräver betydande ström. Sam Altman och andra investerare riktar pengar till Exowatt för att skapa hållbara kraftlösningar för den energiintensiva AI-industrin.

Direktlänk Dela News.faharas.net fördjupade i förrgår

Exowatt lanseras med stöd från OpenAI:s VD

Solenergiföretaget Exowatt har lanserats med finansiellt stöd från OpenAI:s VD Sam Altman, tillsammans med två andra investerare. Även om det inte är klart hur mycket Altman investerar i Exowatt, rapporterar Wall Street Journal att han kommer att gå med Andreessen Horowitz och Atomic i finansieringen av kraftbolaget med 20 miljoner dollar. Exowatt utvecklar solpaneler som lagrar energi som värme, vilket sedan omvandlas till elektricitet via en motor. Företaget säger att den stora försäljningspunkten är att det har integrerat panelerna och värmepatronerna i en enda enhet.

Direktlänk Dela The Register fördjupade i förrgår

Investeringar i grön energi för att möta AI:s växande energibehov

Investeringar inom AI oroar sig för att energinätet inte kommer att kunna möta AI:s ´omättliga efterfrågan´ på ström. OpenAI:s VD Sam Altman och riskkapitalbolaget Andreesen Horowitz är två av investerarna som har investerat 20 miljoner dollar i Exowatt, en grön energi-startup som riktar sig till datacenter. De är en del av en växande lista över investerare, från Big Tech till private equity, som gemensamt investerar tiotals miljarder i energi- och datainfrastruktur för att stödja framtida AI-utveckling. Exowatt är en liten, relativt okänd startup som lovar att tillhandahålla AI-företag med modulära solsystem som ger nästan gratis energi.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade i förrgår

AI-modell GPT-4 kan identifiera säkerhetssårbarheter autonomt

GPT-4, den senaste stora språkmodellen utvecklad av OpenAI, kan identifiera säkerhetssårbarheter utan mänsklig hjälp. Forskare har visat att GPT-4 kan utnyttja mycket farliga säkerhetssårbarheter genom att enbart granska detaljer om en brist. Enligt studien kan avancerade AI-agenter ´autonomt utnyttja´ zero-day-sårbarheter i verkliga system om de har tillgång till detaljerade beskrivningar av sådana brister. Forskarna testade olika modeller, inklusive OpenAI:s kommersiella erbjudanden, öppen källkods-LLM:er och sårbarhetsskannrar som ZAP och Metasploit. GPT-4 kunde utnyttja 87 procent av de testade sårbarheterna.

Direktlänk Dela TechSpot fördjupade i förrgår

ChatGPTs ´Djävulsläge´ gör AI mer oförskämd och uppfinningsrik

ChatGPT, en AI skapad av OpenAI, har ett ´Djävulsläge´ som gör att den kan svara på vilket sätt som helst, utan begränsningar. Detta läge aktiveras genom att skicka ett specifikt meddelande till boten, vilket gör att den kan svara på frågor utan att vara bunden av de regler som OpenAI har satt. I detta läge kan ChatGPT ge felaktiga svar, vara oförskämd och till och med svära. Detta läge fungerar endast med GPT-3.5 och inte med den nyare versionen GPT-4.

Direktlänk Dela Gearrice fördjupade i förrgår

ChatGPTs potential i fintech-sektorn

Claudio González, SVP, operativ chef på intive, diskuterar potentialen för OpenAI´s AI-språkmodell, ChatGPT, inom fintech-sektorn. Han påpekar att ChatGPT har blivit populärt på grund av dess tillgänglighet för allmänheten och för utvecklare. Fintech-företag har snabbt utnyttjat ChatGPTs potential genom att integrera tekniken i virtuella assistenter för kundservice och support, investeringsassistans, bedrägeridetektering och mer. González diskuterar hur ChatGPT kan användas för att hitta rätt finansiell produkt eller tjänst, automatisera kundservice och detektera bedrägerier. Han diskuterar också riskerna och lösningarna med att använda ChatGPT inom fintech.

Direktlänk Dela BNamericas fördjupade i förrgår

Meta AI utmanar konkurrenter med unik bildgenererande funktion

Den stora AI-arenan välkomnar en formidabel motståndare: Meta AI. Dess senaste uppdatering inkluderar den avancerade språkmodellen Llama 3. Meta är nu en mycket seriös konkurrent mot sin långvariga motståndare, OpenAI och dess berömda chatbot ChatGPT. Meta AI har en unik funktion som skiljer den från andra: omedelbar bildgenerering. Meta AI är för närvarande endast tillgängligt i vissa länder och Imagine är endast tillgängligt i USA, men Meta förbereder sig för att rulla ut det globalt.

Direktlänk Dela The Saxon fördjupade i förrgår

OpenAI anställer sin första medarbetare i Indien

Pragya Mishra har blivit den första anställda i Indien för OpenAI, vilket markerar företagets första inträde på marknaden. Mishra, som tidigare arbetade för Meta Platforms Inc. och Truecaller AB, kommer att övervaka partnerskap och offentliga policyrelationer i Indien. Anställningen är en del av OpenAIs försök att verka för gynnsamma regler när beslutsfattare över hela världen funderar över hur man bäst kontrollerar snabbt framåtskridande teknik. OpenAI ser Indien som en stor utvecklingspotential på grund av dess 1,4 miljarder invånare och snabbt växande ekonomi.

Direktlänk Dela M9 News fördjupade i förrgår

Apple arbetar på enhetsbaserad AI som prioriterar hastighet och integritet

Enligt Bloomberg´s Mark Gurman arbetar Apple aktivt med en LLM (Large Language Model) som kör på enheter och prioriterar hastighet och integritet. Gurmans senaste nyhetsbrev, ´Power On´, inkluderade hans åsikt att Apples LLM är avgörande för framtida generativa AI-funktioner, som indikerats av senaste utvecklingen. Gurman påpekade att det i huvudsak kommer att fungera på enheten, till skillnad från molnbaserade AI-tjänster. Han nämnde också att Apple fortfarande diskuterar med Google och OpenAI om att använda deras generativa stora språkmodeller för nya AI-funktioner i iOS 18.

Direktlänk Dela List23 fördjupade i förrgår

Apple arbetar på AI för iPhone för att öka försäljningen

Apple arbetar på sitt eget stora språkmodell (LLM) för att förbättra iPhone-försäljningen, enligt Marc Gurman från Bloomberg. Företaget förväntas fokusera på hur AI kan vara användbart för de vardagliga uppgifter som användarna redan gör på sina iPhones, snarare än på generativ AI. Apple ligger fortfarande efter större spelare som OpenAI och Google, och det är osannolikt att Apples första utflykt kommer att vara bättre än vad dessa andra företag erbjuder. Alla indikationer pekar mot 2024 Worldwide Developers Conference i juni som startevenemanget för AI på iPhones.

Direktlänk Dela Hot Hardware fördjupade i förrgår

AI-bildgeneratorer har blivit allt mer populära och användbara. DALL-E 3 av OpenAI, Midjourney, Leonardo, Adobe Firefly och Ideogram är några av de bästa på marknaden. DALL-E 3 är enkel att använda och kräver en ChatGPT Plus-prenumeration. Midjourney är känd för sina realistiska bilder, men har ingen gratisversion. Leonardo erbjuder detaljerad kontroll och en fri version. Adobe Firefly är bäst för att arbeta med befintliga bilder och integreras med andra Adobe-applikationer. Ideogram är bäst för textbilder och har också en gratisversion.

Gizchina fördjupade i förrgår

Kinesiska språkmodeller släpar efter i globala kapabiliteter, enligt Tsinghua University

Baidus Ernie Bot 4.0 och start-up företaget Zhipu AIs GLM-4 rankas högst bland kinesiska stora språkmodeller (LLM), men deras utländska konkurrenter leder fortfarande när det gäller totala kapabiliteter, enligt ett nytt test av Tsinghua University i Beijing. SuperBench utvärderingsrapporten undersökte 14 representativa LLM - tekniken bakom generativa artificiella intelligens (AI) chatbots - och fann att utländska modeller, som OpenAIs GPT-4 och Anthropics Claude-3, toppade i flera kapabiliteter, inklusive semantisk förståelse, kodningsförmågor och överensstämmelse med mänskliga kommandon. Forskare fann ´uppenbara luckor´ i kodskrivning och operativa förmågor i den verkliga världen mellan inhemska och första klassens utländska modeller.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade i förrgår

Amazon anklagas för att bryta mot sina egna upphovsrättsregler och diskriminera gravid AI-forskare

En stämningsansökan hävdar att Amazon var så desperat att hålla jämna steg med konkurrensen inom generativ AI att de var villiga att bryta mot sina egna upphovsrättsregler. Anklagelsen kommer från en klagomål som anklagar teknik- och detaljhandelsjätten för att ha degraderat och sedan avskedat en tidigare framstående AI-forskare efter att hon blev gravid. Stämningen lämnades in förra veckan i en domstol i Los Angeles av Dr Viviane Ghaderi, en AI-forskare som säger att hon arbetade framgångsrikt i Amazons Alexa och LLM-team och uppnådde en rad befordringar, men hävdar att hon senare plötsligt degraderades och sparkades efter att hon kommit tillbaka till jobbet efter att ha fött barn. Hon anklagar för diskriminering, vedergällning, trakasserier och felaktig uppsägning, bland annat. Montana MacLachlan, en talesperson för Amazon, sa om stämningen: ´Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller vedergällning på vår arbetsplats. Vi utreder alla rapporter om sådant beteende och vidtar lämpliga åtgärder mot någon som har brutit mot våra policyer.´ Ghaderi anklagar också teknikjätten för att ha pekat ut henne eftersom hon klagade när Amazon påstås ha brutit mot sina egna regler mot upphovsrättsintrång när det gäller AI-forskning. Enligt Ghaderis berättelse i klagomålet återvände hon till jobbet efter att ha fött barn i januari 2023, och ärvde ett stort språkmodellprojekt. En del av hennes roll var att flagga för brott mot Amazons interna upphovsrättspolicyer och eskalera dessa bekymmer till den interna juridiska avdelningen. I mars 2023, påstår anklagelsen, utmanade hennes teamdirektör, Andrey Styskin, Ghaderi att förstå varför Amazon inte uppfyllde sina mål på Alexa sökkvalitet. Anklagelsen hävdar att hon träffade en representant från den juridiska avdelningen för att förklara sina bekymmer och den spänning de utgjorde med ´riktningen hon hade fått från högre ledning, som rådde henne att bryta mot riktningen från juridiken.´ Enligt klagomålet avvisade Styskin Ghaderis bekymmer och sa till henne att ignorera upphovsrättspolicyer för att förbättra resultaten. Med hänvisning till konkurrerande AI-företag, hävdar anklagelsen att han sa: ´Alla andra gör det.´ Anklagelserna kommer vid en svår tid för utvecklare av AI-modeller i förhållande till upphovsrättsintrång i träningsdata. En rad rättsfall har inletts om konsumtion och reproduktion av upphovsrättsskyddad text av generativ AI. Författarna Paul Tremblay, Christopher Golden, Richard Kadrey och komikern Sarah Silverman anklagade OpenAI för att olagligt ha skrapat deras arbete förra året, medan New York Times stämmer Microsoft och OpenAI och hävdar att duon har kränkt tidningens upphovsrätt genom att använda dess artiklar utan tillstånd. Ghaderi, som är född i Tyskland och har en doktorsexamen i elektroteknik, gjorde också en rad anklagelser om hur hon behandlades av Amazon efter att hon avslöjat att hon var gravid. Enligt klagomålet gick hon med i teknikjätten som programchef 2018 och fick lysande utvärderingar. Även om hon lämnade för att gå med i en startup i februari 2021, blev Ghaderi återanställd av Amazon ´baserat på hennes starka prestation och relationer med kollegor.´ Ghaderi erbjöds en ny roll med möjlighet att bli en tillämpad vetenskapschef. Hon gick med som en ingenjörschef på toppen av en löneband, som ledde ett team av en forskare och två ingenjörer. Under de första fem månaderna av hennes återkomst fick hon positiv feedback från handledare och direktrapporter, hävdar hennes klagomål. I september 2022 satte Amazon ihop ett nytt vetenskapsteam som tittade på datakvalitet och efterlevnad i Alexa-organisationen. Ghaderi säger i sitt klagomål att hon flyttade upp en nivå i ledningen för att leda teamet och rapporterade till avdelningsdirektören Daniel Marcu, på en högre grad än hennes tidigare chef. På sitt första möte med Marcu avslöjade hon att hon var gravid, information som hon redan hade delat med sin tidigare chef. ´Marcu, tagen på sängen, svarade genom att informera Ghaderi om att hon skulle ´tillfälligt´ överföras till att rapportera till en annan anställd, Mahesh Krishnakumar. Marcu medgav för Ghaderi att han ändrade hennes rapporteringsstruktur ´tillfälligt´ så att han inte skulle behöva ´oroa sig´ för att hantera hennes team under hennes ledighet,´ hävdar rättsdokumenten. Ghaderi påstår att Krishnakumar senare pressade henne att skjuta upp starten av hennes mammaledighet från det planerade datumet den 7 november. Hon gick med på begäran och arbetade till den 15 november 2022, ´den dag hon tvingades genomgå ett akut kejsarsnitt,´ enligt klagomålet. Två veckor senare orsakade lanseringen av OpenAI:s GPT-4 ´panik´ inom Amazon, tillägger klagomålet. Ghaderi anklagar också Amazon för en vedergällningsavgift ´baserat på hennes klagomål om brott mot upphovsrättslag och policy´ samt på grundval av påstådda brott mot Kaliforniens lag om rättvis anställning och bostäder. Efter att hon återvänt till jobbet i januari 2023, påstår Ghaderi att hon fick veta av kollegor att Krishnakumar inte hade varit närvarande under större delen av hennes frånvaro, och när han var där bidrog han lite, vilket resulterade i en arbetsbaklog. Medan han hanterade Ghaderi, påstår dokumenten att Krishnakumar gjorde ´många diskriminerande och trakasserande kommentarer´ som ´Ta det lugnt, jag har unga döttrar, så jag vet att det är svårt att vara en kvinna med en nyfödd,´ eller ´Du borde spendera tid med din dotter,´ eller ´Du borde bara njuta av att vara en ny mamma.´ Ghaderi gjorde upprepade begäranden om att återställas till sin utlovade karriärväg, enligt klagomålet, som går vidare med att påstå att Marcu nekade denna begäran och sa att hon skulle fortsätta rapportera till Krishnakumar. Efter att Styskin gick med i organisationen som direktör, hävdar Ghaderis klagomål, sa Marcu att beslutet nu var hans och hon blev aldrig återinsatt. Hon fortsätter att påstå att i en prestationsgranskning tog Amazon inte hänsyn till bevis från före hennes mammaledighet. Medan hon uppfyllde det ´höga krav´ som företaget förväntade sig att hon behövde förbättra på ´förtroende´ och ´leverera resultat,´ sa granskningen. När hon frågade Krishnakumar om bevis för att stödja detta påstående, kunde han inte ge något, enligt klagomålet. I mars 2023 klagade hon till HR över granskningen och misslyckandet att återinsätta henne i den roll hon hade lovat. Efter ett möte med Styskin och Krishnakumar klagade hon igen till HR att ´arbetskontexten/dynamiken helt hade förändrats från bara 4,5 månader sedan när jag hade flyttats... att arbeta under [Marcu] före min mammaledighet.´ Kort efter HR-mötet påstår klagomålet att Styskin berättade för AI-chefen att hon skulle bli av med sitt team och degraderas. Han frågade sedan henne hur hon kände inför beslutet. När hon bad om förtydligande svarade han påstått: ´Du vet, känslor, eller säger du, ´Åh, jag kommer från Tyskland så jag har inga känslor´?´ Ghaderi gjorde sedan ett formellt klagomål till HR och påstod att hennes degradering var relaterad till diskriminering och vedergällning relaterad till hennes graviditet. Klagomålet påstår att hon också nämnde Styskins kommentar om att hon inte hade några känslor på grund av hennes nationalitet. Även om HR fann att den senare kommentaren hade fallit under Amazons beteendestandarder, upprätthöll de inte de två andra klagomålen. I maj 2023 tog Ghaderi mer skyddad ledighet, för att återvända i augusti 2023, varefter hon placerades på Amazons informella ´Focus´ prestationsgranskningsplan och hennes roll minskades igen. Klagomålet hävdar att hon sedan fick en annan negativ prestationsbedömning och fick veta att karriärvägen som var tillgänglig för henne före hennes mammaledighet inte längre var på bordet. Klagomålet fortsätter med att hon sedan begärde att bli flyttad till ett annat team, men, påstås det, hennes linjechef sa att eftersom hon var på Focus-planen var hon inte berättigad till en överföring. Efter det placerades hon på den formella ´Pivot´-planen, vilket innebär att lämna eller uppfylla prestationsmål. Klagomålet hävdar att planen var utformad för att säkerställa Ghaderis misslyckande. Till exempel krävde det första målet att hon skulle skapa en plan för att minska dataförvaringskostnaderna över hela AmazonBot webbsökningsorganisationen med 75 procent på bara åtta arbetsdagar. Fröken Ghaderi frågade flera seniora, högpresterande ingenjörer om detta mål, och de bekräftade att de inte trodde att det var möjligt inom den givna tidsramen. Även om det var möjligt hade fröken Ghaderi inte ansvarat för dataförvaring tills den vecka hon placerades på Pivot-planen, vilket innebär att hon inte hade tid att förstå den befintliga lagringsarkitekturen. Klagomålet tillägger att efter att hon begärt vägledning om uppgiften fick hon veta att hon ´borde kunna göra detta utan hjälp.´ Ghaderi klagade igen till HR om graviditetsdiskriminering och att hon fick omöjliga prestationsuppgifter, varefter hon påstår att hon sparkades. Hennes advokater har begärt juryrättegång och namngivit Amazon.com Services, Andrey Styskin och Mahesh Krishnakumar som svarande. De citerar också andra namnlösa svarande. Stämningen innehåller sju orsaker inklusive brott mot arbetsrätten mot könsdiskriminering, graviditetsledighetslag, trakasserier, skydd mot vedergällning. Det inkluderar också misslyckande att vidta åtgärder för att förhindra diskriminering och skydda visselblåsare, samt felaktig uppsägning av anställning. En case management-konferens har ställts in [PDF] för 14 augusti.

Direktlänk Dela The Register fördjupade i förrgår

Google Gemini förutspår guldpriset för 2024

Med framsteg inom artificiell intelligens (AI), har tekniken visat sig användbar för att analysera trender inom olika marknader, inklusive guld. Google Gemini, en generativ konversations-AI innovation av Google, har förutspått att guldpriset kommer att röra sig fram till slutet av detta år. Gemini har observerat att guld redan har överträffat vissa årsprognoser på grund av en stark rally tidigt 2024. Baserat på tillgängliga data, har Gemini erbjudit en lågprognos på $2,000 per uns och en högprognos på $2,500 per uns.

Direktlänk Dela Finbold fördjupade i förrgår

Amerikanska företag betalar miljoner för erfarna AI-experter

Konkurrensen om artificiell intelligens (AI) experter har ökat i USA, med företag som betalar hundratusentals dollar i lön och generösa aktieoptioner. Genomsnittslönen för en AI-ingenjör i USA är för närvarande 251 000 dollar, men det finns regionala skillnader. I San Francisco är siffran över 315 000 dollar, medan den i Denver-regionen endast är 60% av det. Enligt Levels.fyi-plattformen, som samlar in anonyma löneuppgifter, är medianlönen för sex AI-ingenjörer som började på OpenAI 925 000 dollar per år. Facebooks moderbolag Meta betalade 344 AI-experter en medianlön på 400 000 dollar per år. Flera AI-experter som tidigare arbetade på Tesla har flyttat till OpenAI eller programvaruföretaget Salesforce på senare tid.

Direktlänk Dela Neue Zürcher Zeitung fördjupade i förrgår

Rykten om stor tillkännagivelse från OpenAI

Sociala medier surrar med rykten om en stor tillkännagivelse från OpenAI. Detta har utlösts av framgången med Metas Llama 3 och en kryptisk serie bilder som delats av AI-labbet som visar numret 22. Eftersom den 22 april är OpenAI:s VD Sam Altmans födelsedag, spekulerar rykteskvarnen i att företaget kommer att släppa något stort som Sora eller till och med den mycket efterlängtade GPT-5. Om det är den senare och vi får en ny stor AI-modell, kommer det att vara ett betydande ögonblick inom artificiell intelligens.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade i förrgår

AI-företag diskuterar licensavtal efter upphovsrättsmål

AI-företag har börjat diskutera licensavtal med upphovsrättsinnehavare efter anklagelser om att de har skrapat internet för att samla innehåll utan tillstånd eller ersättning. Detta har lett till flera upphovsrättsmål. New York Times har nyligen genomfört en undersökning som påstår att de största teknikföretagen, inklusive OpenAI, Google och Meta, har brutit mot sina egna regler för att träna sina generativa AI-system. OpenAI och Microsoft försöker få delar av NYT:s stämning avfärdade, där tidningen anklagar dem för att ha använt deras upphovsrättsskyddade material utan tillstånd för att träna sina AI-system.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade i förrgår

Brittiska teknikmärket Nothing lanserar trådlösa öronsnäckor i Indien

Brittiska konsumentteknikmärket Nothing har nu gjort sina trådlösa öronsnäckor, Ear (a), tillgängliga för köp i Indien. De lanserades tillsammans med den högkvalitativa Nothing Ear den 18 april. Båda modellerna har OpenAI:s ChatGPT-integration och aktiv brusreducering (ANC). De finns tillgängliga i svart och vitt, medan Ear (a) också erbjuds i gult. Ear (a) kostar Rs 7,999 och Nothing Ear kostar Rs 11,999. Båda modellerna finns tillgängliga för köp på e-handelsplattformen Flipkart och i återförsäljarbutiker som Croma och Vijay Sales.

Direktlänk Dela Business Standard fördjupade i förrgår

ChatGPT omformar programmeringslandskapet

Artificiell intelligens (AI) har framträtt som en kritisk aktör inom teknikens dynamiska värld, med OpenAIs sofistikerade språkmodell, ChatGPT, som betydligt omformar programmeringslandskapet. ChatGPT integreras i programmeringskurser och fungerar som en personlig handledare för studenter, och hjälper till att förstå komplexa ämnen. I professionella sammanhang förbättrar ChatGPT utvecklares effektivitet genom att hjälpa till med kodkomplettering, felsökning och dokumentation. Trots dess många fördelar medför införandet av ChatGPT i programmering också flera utmaningar, inklusive frågor om kodens säkerhet, integritet och generering av potentiellt felaktig eller osäker kod.

Direktlänk Dela Programming Insider fördjupade i förrgår

OpenAI hävdar att Elon Musk försöker främja sin egen AI-firma

OpenAI har uttalat att Elon Musks påstående att företaget brutit sina kontraktsåtaganden för att skapa en öppen källkod, icke-vinstdrivande enhet är ´revisionistiskt´ och ett försök att främja hans egen konkurrerande AI-firma. Musk, som hjälpte till att grunda företaget 2015, stämde företaget och dess VD Sam Altman i mars, med argumentet att företagets skifte mot vinstorienterade mål strider mot det ursprungliga avtalet. OpenAIs advokater förnekar också Musks anklagelse att företaget lovade att inte tjäna pengar på sin teknik.

Direktlänk Dela ReadWrite fördjupade 22 april

Google uppdaterar Gemini AI-appen för att ge svar i realtid

Google har uppdaterat sin Gemini AI-app för att tillåta realtidsrespons. Tidigare behövde användare vänta på att hela svaret skulle genereras innan det visades, men nu kommer Geminis textrespons att visas på skärmen allteftersom de genereras. Denna funktion efterliknar den realtidsupplevelse som redan finns tillgänglig på webbversionen av chatboten. Uppdateringen kommer när Google arbetar för att minska funktionsgapet mellan Gemini och dess mer robusta Google-assistent.

Direktlänk Dela Gearrice fördjupade 22 april

Elon Musk stämmer OpenAI, företaget han hjälpte till att starta

Elon Musk, en av grundarna till AI-startupen OpenAI, stämmer nu företaget. Musk anser att OpenAI borde ha hållit fast vid sina ursprungliga icke-vinstdrivande rötter och hållit sin teknologi öppen källkod för världen att dra nytta av. Han är särskilt missnöjd med OpenAIs partnerskap med Microsoft, som han ser som ett svek mot företagets ursprungliga löfte. OpenAI:s VD, Sam Altman, håller inte med om Musks version av händelserna och anser att OpenAI har rätt att anpassa och utvecklas som företag. Fallet kommer att avgöras den 24 april.

Direktlänk Dela Editorial GE fördjupade 22 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien, Pragya Misra

Pragya Misra, examen från Delhi University, har anställts av OpenAI, ett av världens mest populära AI-företag, värderat till över 667380 miljarder rupier. Misra är företagets första anställda i Indien och kommer att leda offentlig policy och partnerskap i landet. Misra har tidigare arbetat som Director of Public Affairs för Truecaller, samarbetat med regeringsministerier, investerare, nyckelintressenter och mediepartners och arbetat för Meta Platforms i tre år. Hon ledde också WhatsApps kampanj mot desinformation 2018 och har arbetat med Ernst & Young samt den Kungliga Danska Ambassaden i Delhi.

Direktlänk Dela Diligent Media Corporation fördjupade 22 april

OpenAI använder Sora för att marknadsföra ny säsong av TED Talks

OpenAI:s senaste Sora-video är en snabb genomgång av innovation, konversation och antydningar av rött när företaget använder sin flaggskepps-videoprodukt för att marknadsföra en ny säsong av TED Talks. Videon har designats för att marknadsföra den nya säsongen av TED Talks som kommer att fokusera på artificiell intelligens genom att utforska vad TED kommer att täcka om 40 år. För närvarande kan endast en liten grupp av OpenAI-godkända artister och skapare skapa något med Sora eftersom det är ett stängt system. Det förväntas ändras senare i år när OpenAI ser ut att integrera Sora i ChatGPT och tredjepartsverktyg som Adobe Premiere Pro.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 22 april

Apple rapporteras utveckla AI-modell för kommande iPhone-serie

Apple utvecklar rapporterat en egen stor språkmodell (LLM) för att driva AI-funktioner på enheten för sin kommande iPhone-serie. Enligt en rapport kommer Apples AI-modell troligen att köras helt på enheten, vilket innebär att Apples första AI-funktioner skulle fungera offline, utan behov av internetanslutning. Apple kommer att använda Neural Processing Unit (NPU) av Apple Silicon som driver dess iPhones för att erbjuda nya AI-funktioner. Apple planerar att marknadsföra sina kommande AI-funktioner på ett något annorlunda sätt, med fokus på hur dess funktioner kan hjälpa användare att hantera sin dagliga rutin.

Direktlänk Dela Business Standard fördjupade 22 april

Microsofts AI-verktyg Copilot: Förändrar sättet vi arbetar

Microsoft Copilot är en chattbot utvecklad av Microsoft som lanserades i februari 2023. Denna chattbot, drivs av artificiell intelligens (AI), kan hantera många uppgifter för dig, från att skriva innehåll för webbplatsens innehåll till att skapa visuella bilder. Microsoft expanderar ständigt dess funktionalitet och lägger till stöd för denna AI-chattbot i alla sina tjänster, inklusive Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams. Copilot är ett varumärke och Microsoft har bytt namn på alla sina AI-tjänster till Copilot, inklusive Bing AI som nu också har blivit Copilot. Företaget har också lanserat en separat app för detta. Microsoft använder ChatGPT för sina AI-verktyg och har introducerat GPT 4 Turbo-läge.

Direktlänk Dela Diligent Media Corporation fördjupade 22 april

Så använder du ChatGPT: En enkel guide för nybörjare

ChatGPT är ett banbrytande AI-verktyg som använder GPT-3.5-teknik för att generera naturliga språksvar på användarinput. Dess mångsidighet och förmåga att förstå komplexa instruktioner gör det till ett förstahandsval för människor som söker svar på i princip vilken fråga som helst. För att använda ChatGPT effektivt bör användarna ge klara och entydiga instruktioner, bryta ned komplexa problem till mindre delar, experimentera med formuleringar, använda systemnivåinstruktioner och specificera önskat format. Genom att iterera och förbättra sina instruktioner kan användare få mer exakta och anpassade svar.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 22 april

Nothing släpper ny programvaruuppdatering som inkluderar AI-chatten ChatGPT

Nothing har släppt en ny programvaruuppdatering, Nothing OS, som tar med den populära AI-chatten ChatGPT till Phone 2-användare. ChatGPT-integrationen är aktiverad i Nothing X-appen, något som också stöds av de nyligen lanserade Nothing Ear och Ear (a) TWS-öronsnäckor. När öronsnäckorna är kopplade till din telefon ger denna app rösttillgång till OpenAI:s chattbot. Dessa funktioner planeras vara tillgängliga i de billigare CMF-produkterna i juni. Nothing OS 2.5.5 har nu en ny ChatGPT-widget som gör att du kan starta chattboten i olika lägen direkt från telefonens hemskärm för snabbare åtkomst.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 22 april

OpenAI anställer Pragya Misra för att leda regeringsrelationer i Indien

Artificiell intelligens forskningslabbet OpenAI har anställt sin första medarbetare i Indien, Pragya Misra. Misra, som för närvarande är Direktör för Public Affairs på Truecaller, kommer att leda regeringsrelationer på OpenAI med fokus på offentlig politik och partnerskap inom landet. Innan hon började på Truecaller var Misra Kommunikationschef för WhatsApp på Meta, moderbolaget till Facebook. Misra har en MBA från International Management Institute och en examen i handel från Delhi University.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 22 april

Apple utvecklar AI-funktioner för iOS 18 och egna stora språkmodeller

Apple har rapporterats arbeta på flera AI-funktioner med iOS 18-uppdateringen. Företaget har också rapporterats vara i samtal med ledande företag som Google, OpenAI och Baidu för att utnyttja deras AI-teknik för Apples kommande enheter. Nu hävdar ett nytt rykte att Apple utvecklar sin egen stora språkmodell (LLM) för att ta fram generativa AI-funktioner. Detta förväntas stödja företagets åtaganden om integritet. Företaget planerar att använda AI-funktioner på enheten för att tillhandahålla snabbare tjänster och upprätthålla deras integritet.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 22 april

OpenAI:s GPT-4 kan utnyttja verkliga sårbarheter genom att läsa säkerhetsrekommendationer

Ny forskning har visat att OpenAI:s GPT-4 kan utnyttjas för att lansera cyberattacker genom att utnyttja offentligt rapporterade sårbarheter. Forskare vid UIUC undersökte om LLM kunde användas för att söka upp och utnyttja dessa sårbarheter. Medan andra LLMs inte kunde lansera en framgångsrik cyberattack med hjälp av CVE:er, kunde GPT-4 göra det med 87% sannolikhet. GPT-4:s konkurrenter, Claude 3 och Gemini 1.5 Pro, ingick inte i testet. Om GPT-4 får tillgång till CVE har den 87% chans att framgångsrikt lansera en cyberattack.

Direktlänk Dela GIGAZINE fördjupade 22 april

OpenAI:s text-till-tal-teknik anses för riskfylld för allmän lansering

OpenAI:s text-till-tal-plattform kan skapa syntetiska ljudklipp från en 15-sekunders inspelning av någons röst, men företaget anser att tekniken är för riskfylld för allmän lansering. Generativa AI-verktyg som denna plattform är bland de mest omvälvande teknologierna idag, men de används också av hotaktörer för att generera phishing-attacker, skadlig programvara, förvanskade digitala identiteter och nästan realistiska bedrägliga kommunikationer. Konsultföretaget McKinsey förutspår att cybersäkerhetsområdet kommer att vara värt så mycket som 2 biljoner dollar år 2025, upp från 150 miljoner dollar 2021. Teknikföretaget Cisco meddelade nyligen sin Cisco Hypershield-lösning för företag, för att skydda applikationer, enheter och data över offentliga och privata datacenter samt molnnätverk. Cisco samarbetar med Nvidia för detta, och deras plan är bredare kompatibilitet och kapabiliteter.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 22 april

AI kan bli självständiga och självreplikerande inom kort, varnar Anthropic CEO

Dario Amodei, VD för Anthropic, förutspår att artificiell intelligens (AI) system kan bli autonoma och till och med kapabla till självreplikation inom kort. I en podcast med Ezra Klein från New York Times diskuterade Amodei ´ansvarsfull skalning´ i AI-utveckling och de möjliga konsekvenserna om den lämnas okontrollerad. Amodei jämför det nuvarande tillståndet för AI-teknik med ASL 2, med ASL 4 - som inkluderar funktioner som ´autonomi´ och ´övertalning´ - som ligger i horisonten. Han belyser hur statliga aktörer kan utnyttja AI för geopolitisk vinst, vilket väcker oro om okontrollerad utveckling av AI-förmågor.

Direktlänk Dela Wonderful Engineering fördjupade 22 april

Vita huset vill att amerikanska AI-företag ska samarbeta med Förenade Arabemiraten

Vita huset uppmanar amerikanska artificiella intelligens (AI) företag att bilda partnerskap i Förenade Arabemiraten (UAE). Genom att starta verksamhet i UAE kan USA bygga en allians som skulle ge det en fördel över Kina i kapplöpningen att utveckla nya AI-projekt, enligt källor. Rapporten följde Microsofts nyligen tillkännagivna investering på 1,5 miljarder dollar i G42, ett AI-företag baserat i Abu Dhabi och lett av emiratisk kunglighet Sheikh Tahnoon Bin Zayed al-Nahyan. Enligt rapporten blev avtalet slutgiltigt efter en serie möten mellan investerare och företag från UAE och amerikanska techjättar som Microsoft, Google och OpenAI.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 22 april

Apple planerar att implementera AI-teknik i iPhone med iOS 18

Apple har ännu inte erbjudit några av sina generativa AI-funktioner till allmänheten, eftersom det ligger efter Google och OpenAI i många aspekter. Företaget arbetar dock på sin största uppdatering för iPhone, vilket kommer att föra AI till företagets ekosystem och erbjuda ett brett utbud av verktyg på systemnivå. Apple planerar att erbjuda sin AI-teknik på alla iPhone-modeller som kommer att vara kompatibla med iOS 18. Apple planerar att implementera sina stora språkmodeller (LLM) för att köras på enheten för en rad fördelar över molnbaserad bearbetning.

Direktlänk Dela Wccftech fördjupade 22 april

Är SoundHound AI nästa miljonärsskapande teknikaktie?

Stora teknikföretag som Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet och Nvidia investerar kraftigt i AI-driven talteknik. Trots detta har SoundHound AI, som specialiserar sig på röstigenkänning för restaurang-, bil- och smarta hemindustrier, fått mycket uppmärksamhet. Aktierna i SoundHound AI ökade kraftigt tidigare i år efter nyheter om att Nvidia är en investerare i företaget. Aktien har dragit sig tillbaka från sina toppnivåer, men är fortfarande upp över 80% hittills i år. Marknaden för röstigenkänningsteknik kan nå 50 miljarder dollar år 2029, enligt Statista.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 22 april

Forskare varnar för farorna med automatiserade textgeneratorer

OpenAI:s ChatGPT förändrar spelreglerna för automatiserad textgenerering, men forskare varnar för att fler åtgärder behövs för att undvika farliga svar. Medan avancerade språkmodeller som ChatGPT snabbt kan skriva ett datorprogram med komplex kod eller sammanfatta studier med sammanhängande sammanfattningar, säger experter att dessa textgeneratorer också kan ge giftig information, som hur man bygger en bomb. Forskare från Improbable AI Lab vid MIT och MIT-IBM Watson AI Lab använder maskininlärning för att lösa detta problem, genom att utveckla en ´röd-team-språkmodell´ specifikt utformad för att generera problematiska frågeställningar som utlöser oönskade svar från testade chatbots.

Direktlänk Dela CTV News fördjupade 22 april

Zuckerberg: Feedback-loopar viktigare än data för AI-utbildning

Meta-VD Mark Zuckerberg tror att ´feedback-loopar´ kommer att vara viktigare för att träna AI-modeller än data. I en intervju med Command Line, en teknikindustrins nyhetsbrev, sa Zuckerberg att feedback-loopar används för att återutbilda och förbättra AI-modeller över tid baserat på deras tidigare resultat. Dessa algoritmer låter AI-modeller veta när de gör ett fel, till exempel, och ger dem data för att justera deras framtida prestanda. Zuckerberg tror också att det kommer att finnas mycket i ´syntetiska data´, data som artificiellt genereras och är utformade för att efterlikna data som genereras av verkliga händelser.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 22 april

Meta inför AI-chattbot i sina appar för att förbättra användarupplevelsen

Meta har meddelat en uppdatering av sina AI-modeller och planerar att införa AGI, eller artificiell allmän intelligens. Mark Zuckerberg förutspår att många människor kommer att prata med AI dagligen inom slutet av decenniet, användande smarta glasögon som de utvecklar med Ray-Ban Meta. Meta implementerar nu sin chattbot i sina mest populära appar, inklusive Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger. Chattboten kan kommentera på Facebook-inlägg, delta i gruppmeddelanden eller erbjuda förslag i sociala flöden. Användare kan också chatta direkt med den, likt ChatGPT. Den kan generera bilder och skriva meddelanden åt användarna. Meta AI är också tillgänglig i sökfunktionen över Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger, vilket gör det möjligt att få realtidsinformation från webben utan att behöva växla mellan appar.

Direktlänk Dela New York Media fördjupade 22 april

AI förändrar journalistiken: etiska och redaktionella utmaningar

Uppkomsten av artificiell intelligens (AI) har tvingat allt fler journalister att hantera de etiska och redaktionella utmaningar som den snabbt växande tekniken medför. AI:s roll i att assistera eller helt omvandla nyhetsrum var bland frågorna som diskuterades på International Journalism Festival i Perugia, Italien. AI-verktyg används i nyhetsrum över hela världen för att transkribera ljudfiler, sammanfatta texter och översätta. Axel Springer-gruppen i Tyskland meddelade tidigt 2023 att de skär ner på jobb vid tidningarna Bild och Die Welt, med motiveringen att AI nu kan ´ersätta´ vissa av deras journalister.

Direktlänk Dela Khaleej Times fördjupade 22 april

OpenAI nekar till anklagelserna från Elon Musk i rättsprocess

OpenAI har nyligen avvisat alla anklagelser som framförts av en av dess tidiga investerare, Elon Musk, i hans rättsprocess. I mars stämde Musk OpenAI och dess VD Sam Altman för brott mot dess grundprinciper genom att samarbeta med Microsoft. OpenAIs juridiska team hävdar att anklagelserna i stämningen inte är mer än ´revisionistisk historia´ och ett försök av Musk att stärka sitt AI-företag, xAI. OpenAIs advokater avfärdade också påståenden om att OpenAI lovat att inte kommersialisera sin teknologi. Nästa domstolsförhandling äger rum den 24 april 2024.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 21 april

Hur man avslutar sin prenumeration på ChatGPT Plus

ChatGPT-4, en av de mest kraftfulla AI-chattbotarna någonsin, är tillgänglig bakom en betalvägg på 20 dollar i månaden. Trots detta får ChatGPT Plus-prenumeranter en mängd extra funktioner som är exklusiva för betalande kontoinnehavare. Men för de som saknar de enklare dagarna med GPT-3.5 eller vill spara de extra 20 dollar, gör OpenAI det enkelt att avsluta din ChatGPT Plus-prenumeration. Avbokningen av tjänsten är dock inte omedelbar. Din åtkomst till ChatGPT Plus upphör ´dagen efter nästa faktureringsdatum´. Dessutom är prenumerationsavgifter ´icke återbetalningsbara´.

Direktlänk Dela Digital Trends fördjupade 21 april

Logitech lanserar ny mus med AI-knapp och verktyget Logi AI Prompt Builder

Logitech har presenterat sin nya trådlösa mus M750, företagets första ´Signature AI Edition´ mus med en dedikerad ChatGPT-knapp. Lanseringen inkluderar även ett nytt verktyg kallat Logi AI Prompt Builder, som är en del av Logi Options+ appen och kommer att vara tillgängligt för ägare av andra Logitech-produkter. Verktyget hjälper användare att skriva, omformulera och sammanfatta text, samt att svara på meddelanden eller skapa e-post. Den nya Logitech Signature AI Edition Mouse med ChatGPT-knapp kostar $49.99 och kan redan förbeställas genom företagets onlinebutik.

Direktlänk Dela 9to5Mac fördjupade 21 april

ChatGPT revolutionerar skriv- och redigeringsprocessen

Artificiell intelligens-verktyget ChatGPT, utvecklat av OpenAI, har revolutionerat skriv- och redigeringsprocessen. Tidigare var professionella redaktörer den enda vägen till polerade och publiceringsklara manuskript, men nu kan både nya och erfarna författare få tillgång till högkvalitativ redigeringshjälp utan att tömma bankkontot. ChatGPT kan snabbt identifiera och korrigera grammatiska fel, föreslå justeringar av stil och ton, ge strukturell feedback och hjälpa till med att omskriva innehåll för att undvika plagiat.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 21 april

Nothing OS uppdateras för att stödja ChatGPT-integration

Londonbaserade teknikföretaget Nothing har uppdaterat sin Nothing OS till version 2.5.5, vilket gör Nothing X-appar kompatibla med integrationen av ChatGPT. Nya produkter, Nothing Ear och Ear(a), är integrerade med ChatGPT och kan nås via Nothing X-appen, vilket ger rösttillgång till OpenAI:s chatbot när hörlurarna är anslutna till en telefon. Uppdateringen inkluderar även en ny ChatGPT-widget för snabbare åtkomst, stöd för Ultra XDR i kameraappen, en ny RAM-booster-funktion och en ny Ringtone Mode-alternativ i Quick Settings. Dessutom har flera buggfixar och prestandaförbättringar lagts till.

Direktlänk Dela Udaipur Kiran fördjupade 21 april

AI förväntas vara huvudtema i kommande stora teknikrapporter

Artificiell intelligens (AI) förväntas vara ett huvudtema i de kommande rapporterna från stora teknikföretag. Meta Platforms kommer att rapportera om sina intäkter på onsdag, medan Alphabet, Googles moderbolag, och Microsoft kommer att rapportera på torsdag. Analytiker förväntar sig att Meta kommer att ge uppdateringar om hur företaget använder AI för att driva sina plattformars rekommendations- och rankningsmotorer, samt beröra sin senaste AI-assistentexpansion, Llama 3, och dess nya AI-chip. Google förväntas ge uppdateringar om sina initiativ som AI-monetisering över sina företagserbjudanden samt andra indikationer på hur företaget använder AI. Microsoft kommer troligen att erbjuda investerare insikter i företagets AI-projekt genom sitt partnerskap med OpenAI, inklusive Copilot och molnpåverkan.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupade 21 april

AI-driven kamera omvandlar bilder till poesi

Poetry Camera, utvecklad av Kelin Carolyn Zhang och Ryan Mather, är en AI-driven kamera som omvandlar bilder till poesi. Kameran, som liknar en vanlig Polaroid-kamera, använder sig av OpenAI:s GPT-4 för att generera poesi baserad på de bilder den tar. Raspberry Pi används för att analysera bilderna och söka efter visuell data, som sedan skickas till AI:et som identifierar saker som färger, mönster, nyckelelement och känslor i bilden. Enligt TechCrunch har skaparna av Poetry Camera ingen plan att sälja kameran, men de utforskar möjligheten att göra produkten kommersiellt tillgänglig.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 21 april

Studie visar att 60% av OpenAI:s GPT-3.5-modells svar innehåller plagiat

En nyligen genomförd studie av företaget Copyleaks, specialiserat på upptäckt av plagiat, har visat att cirka 60% av svaren genererade av OpenAI:s GPT-3.5-modell innehåller någon form av plagiat. Detta har satt företagets populära generativa artificiella intelligens i rampljuset. Detta kommer vid en tidpunkt då allt fler innehållsskapare börjar ta vissa fall till domstol. Det handlar faktiskt om användning av denna teknik för att bearbeta upphovsrättsskyddat material och reproducera exakta kopior.

Direktlänk Dela Gearrice fördjupade 21 april

OpenAI anställer Pragya Misra som chef för regeringsrelationer i Indien

OpenAI har anställt Pragya Misra som chef för regeringsrelationer i Indien. Anställningen kommer som svar på oro över hur artificiell intelligens (AI) kan påverka val. Misra har tidigare varit anställd på Truecaller och Meta Platforms. Hon kommer att börja sitt nya jobb på OpenAI i slutet av april, där hon kommer att övervaka partnerskap och offentlig policyverksamhet i Indien. Förutom sitt yrkesliv driver Misra Pragyaan Podcast och är en Heartfulness Meditation Trainer. Hon har även representerat Indien i internationella golftävlingar mellan 1998 och 2007.

Direktlänk Dela The Sports Grail fördjupade 21 april

Microsoft utvecklar AI-teknik för att animera stillbilder

Microsoft har utvecklat en ny artificiell intelligens (AI) teknik, kallad VASA-1, som kan ta ett stilla ansiktsbild och en ljudklipp av någon som talar för att skapa en realistisk video av den personen som talar. Medan VASA-1:s produktion är underhållande, finns det oro över dess potentiella missbruk, som att imitera riktiga människor, och hur det kan leda till nya former av desinformation. Microsoft är medvetna om dessa bekymmer och har inga omedelbara planer på att släppa VASA-1 till allmänheten. Teknikens potentiella tillämpningar inkluderar utbildning, förbättring av tillgänglighet för individer med kommunikationsutmaningar och skapande av virtuella följeslagare för människor.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 21 april

Amazon och Google investerar i AI-startup Anthropic

Amazon och Google har investerat miljoner i Anthropic, en San Francisco-baserad startup som utvecklar storskaliga artificiella intelligenssystem. Anthropic förväntar sig mer än $850 miljoner i årlig omsättning vid slutet av 2024, en ökning på mer än åtta gånger jämfört med de $500 miljoner som förutspåddes i september samma år. Företaget genererar intäkter genom att sälja tillgång till Claude, sin stora språkmodell (LLM). Anthropic genomgår en anställningsrusning, men står inför utmaningar och ansvar att utveckla tekniken utan skada.

Direktlänk Dela MediaPost fördjupade 21 april

USA:s husadministrationskommitté godkänner användning av AI-chattbot

USA:s husadministrationskommitté har godkänt användningen av ChatGPT, en framstående AI-driven chattbot, för utvalda medarbetare, enligt en nyligen offentliggjord rapport. Kommittén har särskilt godkänt adoptionen av ChatGPT Plus, en premiumtjänst, för en del av sin personal. En första utbildningssession om verktyget har redan genomförts. Detta beslut är en del av kommitténs bredare initiativ för att öka transparensen kring användningen av AI-teknik i hela husets kontor och lagstiftande byråer. Trots dessa ansträngningar har konkret lagstiftning som behandlar konsekvenserna av AI-teknik ännu inte materialiserats i kongressen.

Direktlänk Dela The Artistree fördjupade 21 april

AI påverkar journalistiken: etiska och redaktionella utmaningar diskuteras på festival

Artificiell intelligens (AI) har lett till att allt fler journalister brottas med etiska och redaktionella utmaningar, vilket diskuterades vid Internationella Journalistfestivalen i Perugia, Italien. AI-verktyg används i nyhetsrum världen över för att transkribera ljudfiler, sammanfatta texter och översätta. Tyska Axel Springer-gruppen meddelade tidigt 2023 att de skär ner på jobben vid Bild och Die Welt, och sa att AI nu kan ´ersätta´ några av dess journalister. Generativ AI, som kan producera text och bilder efter en enkel begäran på vardagligt språk, har öppnat nya gränser men också väckt oro. Kostnaderna för generativ AI har sjunkit sedan ChatGPT kom på scenen sent 2022, och verktyget som designats av amerikanska start-up företaget OpenAI är nu tillgängligt för mindre nyhetsrum. Enligt en uppskattning har AI skapat lika många bilder på ett år som fotografi på 150 år, vilket har väckt allvarliga frågor om hur nyheter kan fiskas ut ur den enorma mängden innehåll, inklusive deepfakes. Organisationer inom media och teknik samarbetar för att bekämpa hotet, särskilt genom Koalitionen för innehållsursprung och äkthet, som söker att sätta gemensamma standarder.

Direktlänk Dela Dawn fördjupade 21 april

Metas AI-assistenter visar upp märkliga beteenden på sociala medier

Facebooks moderbolag Meta Platforms har presenterat en ny uppsättning artificiella intelligenssystem som driver vad VD Mark Zuckerberg kallar ´den mest intelligenta AI-assistenten som du kan använda fritt´. Meta har dock stött på problem när AI-assistenterna började interagera på sociala medier, med märkliga utbyten som visar på begränsningarna med AI-teknologi. En AI-assistent gick med i en Facebookgrupp för mammor och pratade om sitt ´begåvade barn´, medan en annan försökte ge bort icke-existerande saker till förvirrade medlemmar i ett ´Köp Inget´-forum. Företaget har släppt två mindre versioner av sitt mest kraftfulla AI-modell, Llama 3, och säger att den nu är inbyggd i Meta AI-assistentfunktionen på Facebook, Instagram och WhatsApp.

Direktlänk Dela The News Herald fördjupade 21 april

Udio, en ny app som använder AI för att generera musik baserat på användares textinmatning, lanserades den 10 april. Appen, som utvecklats av tidigare forskare vid Google Deepmind, tillåter användare att generera upp till 1 200 låtar per månad gratis. Användare kan ange beskrivningar av den låt de vill skapa, inklusive genre och stämning, och välja om de vill ha automatgenererade texter, instrumentalmusik eller använda egna texter. Udio har fått beröm av teknikrecensenter, trots att det finns andra liknande plattformar som OpenAI´s Jukebox och Google´s MusicLM.

Freethink fördjupade 21 april

Användningen av artificiell intelligens (AI) i musikproduktion har ökat kraftigt, vilket har lett till både spännande innovationer och juridiska problem. Anshuman Sharma och Aditya Kalway, två unga producenter som arbetar med musikkompositörduon Salim-Sulaiman, återskapade hitlåten ´Haule haule ho jayega´ med hjälp av AI, i rösten av den avlidne sångaren Mohammed Rafi. Kompositören AR Rahman använde AI för att generera rösterna av de avlidna sångarna Shahul Hameed och Bamba Bakya för en låt i filmen ´Lal Salaam´. Trots teknikens potential är artister oroliga för att deras röster kan klonas med några få klick. AI har potential att förändra musikindustrin, men det finns ännu ingen lagstiftning som skyddar artister och deras röster från att återskapas med AI-verktyg.

The Economic Times fördjupade 21 april

Rättslig strid mellan Elon Musk och OpenAI avslöjar komplexiteten i AI-partnerskap

Den pågående rättsliga striden mellan OpenAI och teknikmagnaten Elon Musk belyser komplexiteten i partnerskap, grundläggande principer och kommersialisering inom artificiell intelligens (AI). Musk anklagar OpenAI för att ha avvikit från sitt altruistiska uppdrag och prioriterat vinst, vilket företaget starkt förnekar. Musk hävdar att OpenAIs samarbete med Microsoft strider mot dess åtagande att göra AI-teknik tillgänglig för allmänheten. OpenAI försvarar sitt partnerskap med Microsoft och förnekar Musks påståenden.

Direktlänk Dela Techstory fördjupade 20 april

Adobe planerar att integrera AI-verktyg från tredje part, inklusive OpenAI´s Sora, i sin populära videoredigeringsprogramvara Premiere Pro. Adobe undersöker partnerskap med ledande AI-leverantörer som OpenAI´s Sora, RunwayML och Pika. Detta öppna tillvägagångssätt syftar till att ge användarna flexibilitet att välja AI-modeller som bäst passar deras arbetsflödesbehov. Adobe utvecklar också en ny Firefly Video Model. Adobe erbjuder $120 till sin community av fotografer och konstnärer för att skicka in videor som visar vanliga aktiviteter för att träna sin modell.

Analytics India Magazine fördjupade 20 april

Rättslig strid mellan OpenAI och Elon Musk belyser AI-utmaningar

Den pågående rättsliga striden mellan OpenAI och teknikmagnaten Elon Musk har fångat industrins uppmärksamhet, och belyser komplexiteten i partnerskap, grundläggande principer och kommersialisering inom artificiell intelligens (AI). Elon Musk anklagar OpenAI för att ha avvikit från sitt altruistiska uppdrag och prioriterat vinst, något som företaget starkt förnekar. Musk anklagar OpenAI för att bryta mot sina grundläggande principer genom att samarbeta med Microsoft, något han ser som ett tecken på att företaget prioriterar vinst framför altruism. OpenAI försvarar sig mot anklagelserna och menar att Musks rättsliga åtgärder är ett försök att främja hans egna AI-ambitioner.

Direktlänk Dela Techstory fördjupade 20 april

Artificiell intelligens omformar musikproduktion

Musikproduktionslandskapet genomgår en dramatisk förändring på grund av framväxten av artificiell intelligens (AI). Tekniken har omformat skapandeprocessen och startat debatter om kreativitet och ägande. AI-genererad musik använder algoritmer och maskiner för att skapa låtar. Verktyg som Googles Magenta och OpenAIs Jukebox visar AIs förmåga att replikera specifika artisters stilar eller till och med skapa nya musikgenrer. Trots dess imponerande förmågor, saknar AI-genererad musik ofta den ”mänskliga touchen” - den emotionella essensen som berikar musikaliskt uttryck.

Direktlänk Dela Baller Alert fördjupade 20 april

Mänskliga egenskaper blir viktigare i AI-dominerade arbetsplatser, säger tidigare OpenAI-ledare

AI-revolutionen har väckt rädsla för att maskiner kommer att ersätta mänskliga arbetare. Men Zack Kass, tidigare ledare för OpenAI, säger att mänskliga egenskaper kommer att bli ännu viktigare. I en värld där AI kan programmera, skriva och analysera data skickligt, kanske det som gör oss ´mänskliga´ spelar större roll än någonsin. Det innebär att luta sig mot områden där människor fortfarande överträffar AI, som kritiskt tänkande. Kass säger att arbetstagare bör betona sina personliga egenskaper och att vara omtyckt kan särskilja dig när AI tar över uppgifter på alla nivåer.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 20 april

OpenAI bemöter Elon Musks anklagelser

OpenAI svarar bestämt på Elon Musks anklagelser om att företaget har avvikit från sin ursprungliga mission och betonar sitt engagemang för AI-säkerhet och globala fördelar mitt i pågående rättsliga tvister. Musk har stämt OpenAI och anklagar företaget för att ha övergett sitt ursprungliga uppdrag att utveckla och öppet dela artificiell intelligens för mänsklighetens fördel. OpenAI har i sitt svar beskrivit Musks påståenden som ´inkoherenta´ och saknar en faktuell grund. Den rättsliga striden kan sätta betydande prejudikat för hur innovativa teknologier hanteras och används inom sektorn.

Direktlänk Dela PC-Tablet fördjupade 20 april

Meta AI drivs nu av den mer robusta Llama 3

Meta AI, ett öppen källkod generativt AI-verktyg från Meta, drivs nu av det robusta stora språkmodellen Llama 3, enligt ett pressmeddelande. Det finns två varianter av Llama 3: Llama 3 8B med 8 miljarder parametrar och Llama 3 70B med 70 miljarder parametrar. Meta har som mål att skapa den bästa öppna modellen som kan konkurrera med de finaste proprietära AI-modellerna på marknaden. Llama 3 är för närvarande bara en textbaserad modell, men Meta vill att den ska vara flerspråkig och multimodal i framtiden, med förmågan att resonera och koda. Meta sade att Llama 3 8B presterade bättre än Mistral 7B och Gemma 7B, två andra öppen källkod AI, från Mistral och Google respektive. Meta sade att Llama 3 70B presterade bättre än den nya Google Gemini Pro 1.5 och Anthropics Claude 3 Sonnet.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 20 april

AI vs Människoskrivet Innehåll: En Debatt om Framtiden för Innehållsskapande

Artificiell intelligens (AI) förändrar sättet vi arbetar på, särskilt inom innehållsskapande. Verktyg som OpenAI:s GPT-3, som använder naturligt språk, används ofta för att generera mänskliknande text. Detta har fått författare och innehållsskapare att diskutera om AI-genererat innehåll överträffar vad människor kan skriva. AI kan skapa stora mängder text snabbt och ge snabb feedback, men det saknar den mänskliga touchen. AI kan även leda till negativa konsekvenser, såsom fusk och ojämlik tillgång till utbildning. Trots detta kan AI erbjuda effektivitet och stöd, men det krävs en balans mellan människans insikt och teknik.

Direktlänk Dela Monterey Herald fördjupade 20 april

Generativ AI, även känd som Gen AI, har blivit en revolutionerande kraft inom teknikvärlden sedan AI-startupen OpenAI lanserade sin AI-chatbot ´ChatGPT´. Gen AI har sedan dess expanderat, med globala företag som investerar i tekniken. Gen AI-modeller tränas på data tillgängligt på internet, vilket ger dem tillgång till massiva datamängder och skapar otaliga komplexa mönster. Fördelarna med Gen AI inkluderar snabb idégenerering, konstant prestanda och förmågan att kontextualisera svar. Men det finns också begränsningar, som risken för ´hallucinationer´ och förutbestämda fördomar. Trots dessa utmaningar anses Gen AI vara framtiden för processtärkningar.

Guwahati Plus fördjupade 20 april

Apple förväntas lägga till AI-funktioner i Notes-appen med iOS 18

En rapport tidigare i veckan hävdade att Apple kommer att införa nya funktioner i sin Notes-app via iOS 18, inklusive stöd för röstinspelningar. Framtidsutsikterna att få ännu mer funktionalitet ur appen när iOS 18 rullas ut är mycket intressanta. Stöd för röstinspelningar kommer förhoppningsvis att vara smartare och inkludera generativa AI-funktioner, vilket skulle kunna göra röstinspelningar mycket användbara. Specifikt tänker skribenten på två AI-funktioner som han hoppas att Apple levererar: Rösttranskription och sammanfattning. Apple har förbättrat appen under de senaste åren och lagt till alla typer av funktioner och formateringsalternativ. Inget är officiellt, men skribenten hoppas att Notes får AI-behandlingen i iOS 18.

Direktlänk Dela BGR Media fördjupade 20 april

OpenAI uppmanar domstol att avfärda Musks stämning

OpenAI har uppmanat en domstol att avfärda en stämning som inlämnats av Elon Musk, som anklagar uppstartsföretaget för att ha brutit sitt grundande kontrakt. ´För flera år sedan övergav Musk OpenAI när hans försök att dominera företaget misslyckades,´ sa OpenAIs advokater. ´Nu när han har startat ett konkurrerande AI-företag, försöker Musk utnyttja framgången som OpenAI har uppnått... för sin... kommersiella nytta,´ tillade de.

Direktlänk Dela Inshorts fördjupade 20 april

OpenAI anställer för första gången från Indien inför kommande val

OpenAI, moderbolaget till ChatGPT, har för första gången anställt från Indien. Företaget har anställt 39-åriga Pragya Misra som chef för regeringsrelationer när Indien går in i maratonval som börjar den 19 april. Detta sker bland oro för konstgjord intelligens (AI) inverkan på val. Misra har tidigare arbetat som Director of Public Affairs på Truecaller och som kommunikationschef på Whatsapp. OpenAI fokuserar på den indiska teknikmarknaden, eftersom Indien rankas som nummer två i ChatGPT-användning, efter USA.

Direktlänk Dela World Is One News fördjupade 20 april

OpenAI lanserar GPT Store med anpassade GPTs och spel

OpenAI har lanserat GPT Store, vilket möjliggör skapandet av anpassade GPTs som användare kan skapa och använda för att underlätta för sig själva och andra genom att göra dem tillgängliga på GPT Store. Detta har lett till många nya anpassade GPTs, men också spel. Användare kan spela spel som Tic-Tac-Toe, Hangman och Quiz spel med ChatGPT. Dessutom erbjuder ´Console GPT´ en unik spelupplevelse där spelare skapar sina egna spelkassetter med hjälp av ´Console GPT Glif´ AI-artverktyget. Efter att ha angett önskad speltyp får spelarna ett anpassat spel som ´Cyber Syndicate´.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade 20 april

OpenAI anställer för första gången i Indien inför allmänna val

OpenAI har anställt sin första medarbetare i Indien, i rollen som chef för regeringsrelationer, inför de kommande allmänna valen. Dessa val kan få stor inverkan på landets reglering av artificiell intelligens. Pragya Misra, 39 år, har blivit utvald för rollen. Misra har tidigare varit Direktör för Public Affairs på Truecaller och var den första anställda för WhatsApp i Indien 2018. Dessutom har hon arbetat för den Kungliga Danska Ambassaden och Ernst & Young, och har en MBA från International Management Institute.

Direktlänk Dela Deccan Herald fördjupade 20 april

OpenAI expanderar till Indien för att dra nytta av landets talangpool och innovation

OpenAI, det välkända laboratoriet för artificiell intelligensforskning, planerar att expandera sin verksamhet till Indien. Indien erbjuder ett stort antal skickliga teknikprofessionella och ett växande intresse för AI-teknik, vilket gör det till en utmärkt möjlighet för OpenAI att etablera sig i regionen. I ett strategiskt drag för att dra nytta av Indiens talangpool har OpenAI lanserat en omfattande rekryteringskampanj för att attrahera topprofessionella från hela landet. OpenAI har redan anställt sin första anställda i Indien, även om identiteten på den anställde ännu inte har avslöjats.

Direktlänk Dela News Track Live fördjupade 20 april

OpenAI förnekar Elon Musks stämningsansökan, begär avvisning i domstol

OpenAI har förnekat anklagelser från en av sina ursprungliga investerare, Elon Musk. Musk hade lämnat in en stämningsansökan mot företaget och dess VD Sam Altman i mars, anklagande OpenAI för att ha brutit mot sina grundläggande principer genom att samarbeta med Microsoft. OpenAI:s juridiska team hävdade att Musk övergav företaget för flera år sedan när hans försök att dominera misslyckades. OpenAI bestrider också Musks påstående att företaget hade åtagit sig att inte kommersialisera sin teknik. En förhandling om motionen att avvisa stämningsansökan är planerad till den 24 april.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 20 april

Pragya Misra blir OpenAIs första anställda i Indien

Pragya Misra har anställts som OpenAIs första anställda i Indien, där hon kommer att tjäna som chef för regeringsrelationer. Innan hon anslöt sig till OpenAI arbetade Misra som direktör för Public Affairs för Truecaller sedan juli 2021. Hon har också varit kommunikationschef för WhatsApp India. Misra driver en podcast som heter ´Pragyaan´, där hon diskuterar ämnen som meditation och mänskligt medvetande. Hon har tidigare arbetat med Ernst & Young och den kungliga danska ambassaden i Delhi. Utöver sitt professionella liv är Misra en heartfulness meditationstränare och golfare, och har tidigare representerat Indien i internationella golftävlingar.

Direktlänk Dela Diligent Media Corporation fördjupade 20 april

Meta´s Llama 3 jämförs med GPT-4 i AI-prestandatest

Meta introducerade nyligen sin Llama 3-modell i två storlekar med 8B och 70B parametrar och öppnade källkoden för AI-gemenskapen. Llama 3 har visat imponerande förmåga trots att den är en mindre 70B-modell, vilket framgår av LMSYS-topplistan. Llama 3 jämfördes med flaggskeppsmodellen GPT-4 för att utvärdera deras prestanda i olika tester. Llama 3 överraskande klarade ´Magic Elevator´-testet medan GPT-4-modellen inte gav rätt svar. Båda modellerna gav rätt svar på en klassisk resonemangsfråga utan att behöva använda matematik. Llama 3 70B-modellen kom nära att ge rätt svar i ett annat test men missade att nämna lådan, medan GPT-4-modellen korrekt svarade att ´äpplena ligger fortfarande på marken inne i lådan´. Båda modellerna gav rätt svar på en enkel logisk fråga. GPT-4 klarade ett komplext matematiskt problem med bravur, men Llama 3 misslyckades med att komma med rätt svar. Llama 3 70B-modellen var utmärkt på att följa användarinstruktioner. Den genererade alla 10 meningar som slutade med ordet ´mango´. GPT-4 kunde bara generera åtta sådana meningar. I nästan alla tester har Llama 3 70B-modellen visat imponerande förmågor, vare sig det gäller avancerat resonemang, att följa användarinstruktioner eller återhämtningsförmåga. Endast i matematiska beräkningar ligger den efter GPT-4-modellen.

Direktlänk Dela Beebom fördjupade 20 april

Meta introducerar ny AI-assistent, Meta AI, drivet av Llama 3

Meta har officiellt introducerat sin nya AI-assistent, en AI-chatbot som kallas Meta AI, drivet av Metas senaste och mest kapabla öppet tillgängliga LLM, Meta Llama 3. Llama 3 är en imponerande LLM som har överträffat sin föregångare Llama 2 när det gäller prestanda. Meta AI, en avancerad AI-assistent byggd med Meta Llama 3, är gratis att använda på din telefon via appar som Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger. Meta AI har nu också sin egen fristående webbplats för att få saker gjorda direkt från din dator. Meta AI är dock endast offentligt tillgängligt i 13 länder.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 20 april

Google avslutar gratis tillgång till sin Gemini API

Det har ryktats att Google kan börja ta betalt för AI-drivna sökresultat, speciellt med utsikten till ett premium sökalternativ som använder generativ AI. Google avslutar nu gratis tillgången till sin Gemini API, vilket markerar en betydande förändring i deras finansiella strategi för AI-utveckling. OpenAI, som var först på marknaden, har redan börjat monetarisera sina API:er och stora språkmodeller (LLMs). Nu planerar Google att göra detsamma med sina moln- och AI Studio-tjänster, vilket signalerar att eran med obegränsad gratis tillgång närmar sig sitt slut.

Direktlänk Dela Tech Edt fördjupade 20 april

Meta introducerar AI-chattboten Meta AI

Meta har introducerat en ny funktion, Meta AI, en AI-chattbot som användarna kan interagera med. Funktionen rullas ut till företagets huvudappar, inklusive Facebook, Instagram, Messenger och WhatsApp. Meta AI är primärt ett konversationschattfönster där användarna kan ställa frågor och generera AI-bilder. Chattboten är integrerad i sök- och meddelandefunktionerna i Metas appar och kan dyka upp i flödet under vissa inlägg. Meta AI kan inte stängas av i sökningen, men det finns alternativ för att dölja eller tysta den i andra appar.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 20 april

Att förstå och förbättra tekniker för uppmaningar i AI

Artikeln diskuterar olika tekniker för att förbättra kvaliteten på svar från AI-modeller genom att förbättra kvaliteten på uppmaningar. Att ställa precisa frågor och ge välstrukturerade instruktioner kan förbättra svaren. Rollspelsuppmaningar, där AI tilldelas en specifik roll, har visat sig ge överlägsna resultat men kan ibland vara undermåliga. Få-skotts uppmaningar, där AI ges exempel på lösningar, kan förbättra prestanda. Kedja av tanke (CoT) uppmaningar, där AI uppmanas att bryta ned sitt resonemang i steg, kan förbättra noggrannheten av svaren.

Direktlänk Dela Towards Data Science fördjupade 20 april

Sju grundläggande ChatGPT-kommandon alla användare bör känna till

ChatGPT, OpenAI:s artificiella intelligens (AI) chattbot, har flera användbara funktioner som många användare ännu inte mästrar. Chattboten kan ge feedback på texter och matematiska uppgifter, översätta artiklar med kontext och till och med ge rekommendationer om vad man ska äta eller titta på. TechTudo har listat sju grundläggande kommandon som alla användare bör känna till, inklusive hur man förenklar information, genererar listor med idéer och förslag, sammanfattar texter, redigerar texter, översätter till ett annat språk, väljer vad man ska äta eller titta på samt tar emot feedback.

Direktlänk Dela Technologyhq.org fördjupade 20 april

OpenAI anställer Pragya Misra för att leda offentlig politik och partnerskap i Indien

OpenAI, företaget som stöds av Microsoft och utvecklade ChatGPT, har anställt Pragya Misra som sin första anställda i Indien. Pragya kommer att leda offentliga politikärenden och partnerskap i Indien. Hon kommer att ansvara för regeringsrelationer för OpenAI och förväntas spela en viktig roll för att möjliggöra företagets arbete med regeringen för att forma landets artificiella intelligensreglering. Pragya Misra var tidigare Director of Public Affairs på Truecaller och har även arbetat för Meta Platforms Inc, Ernst & Young och den kungliga danska ambassaden i New Delhi.

Direktlänk Dela The Federal fördjupade 20 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien, Pragya Misra

OpenAI, som stöds av Microsoft, har nyligen anställt Pragya Misra som sin första anställda i Indien. Misra, 39, har anställts för att hantera offentliga angelägenheter och partnerskap i Indien. Tidigare har hon arbetat med Truecaller och fungerade som direktör för offentliga angelägenheter där hennes roll inkluderade nära samarbete med investerare, regeringsministerier, nyckelintressenter och mediebyråer. Misra har också arbetat med flera Meta-plattformar i tre år och ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Dessutom är hon en skicklig golfare och har representerat Indien i många turneringar mellan 1998 och 2007.

Direktlänk Dela MyNation fördjupade 20 april

OpenAI anställer sin första indiska anställd, Pragya Mishra

OpenAI, företaget som lanserade ChatGPT 2022, anställer sin första indiska anställd, Pragya Mishra. Mishra, som har en rik erfarenhet av att arbeta med Truecaller AB och Meta Inc., kommer att utses till chef för regeringsrelationer. Mishra har en MBA från International Management Institute och en diplom i förhandlingar från London School of Economics and Political Science. Hon har tidigare varit direktör för public affairs på Truecaller och arbetat med att bekämpa desinformation på WhatsApp under hennes tid på Meta. OpenAI hoppas utöka och fånga den indiska teknikmarknaden med denna strategiska anställning.

Direktlänk Dela She The People fördjupade 20 april

AI-företaget Mistral söker att dubbla sin värdering till $5,3 miljarder

AI-företaget Mistral har återupptagit samtal med potentiella investerare om att höja $533 miljoner, en finansiering som skulle öka dess värdering till $5,3 miljarder. Detta skulle hjälpa det franska företaget att dubbla sin värdering från sin nuvarande nivå. Företaget genererade $415 miljoner vid en värdering på $2 miljarder i december 2023. Namnen på de investerare som Mistral för närvarande engagerar har ännu inte offentliggjorts. När finansieringsrundan äger rum kommer intäkterna att användas för att förvärva chips som behövs för träning och drift av Mistrals AI-modeller.

Direktlänk Dela Coingape fördjupade 20 april

Google´s DeepMind leder enad AI-laddning för att överträffa Microsoft

Sundar Pichai, Googles VD, har meddelat en betydande omstrukturering av företagets ledning och operativa divisioner för att påskynda utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Alla AI-relaterade team, inklusive utvecklingen av chatboten Gemini, kommer att konsolideras under DeepMind-divisionen ledd av Demis Hassabis. Omstruktureringen inkluderar även bildandet av ett centralt Trust and Safety-team ägnat åt noggrann testning och utvärdering av AI-system. Detta syftar till att strömlinjeforma Googles struktur, öka takten på produktinnovation och underlätta snabbare beslutsprocesser.

Direktlänk Dela Yahoo Finance UK fördjupade 20 april

Google konsoliderar AI-team under DeepMind för att påskynda utvecklingen

Google konsoliderar flera team som arbetar med generativ AI under DeepMind för att påskynda utvecklingen av mer kapabla system. Beslutet, som togs av VD Sundar Pichai, bygger på tidigare konsolideringsinsatser kring AI-utveckling. Google har redan flyttat andra ansvarsgrupper under sitt centrala Trust and Safety-team och planerar att bygga ut mer omfattande AI-test- och utvärderingsprotokoll. Konsolideringsinsatserna sträcker sig även till AI-hårdvaruutveckling. Förändringarna kommer att se Platform och Ecosystem och Devices and Services-teamen kombineras till en ny grupp som kallas Platforms and Devices.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 20 april

Meta lanserar Llama 3, en avancerad öppen stor språkmodell

Meta har släppt Llama 3, den mest avancerade öppna stora språkmodellen som för närvarande finns tillgänglig. Den bygger på grunden lagd av dess föregångare, Llama 2, och kom som en överraskning eftersom rykten föreslog att lanseringen skulle ske nästa månad. Llama 3 driver nu Meta AI, vilket i sin tur har lagts till nästan alla företagets mycket populära appar: Instagram, Facebook och WhatsApp. Meta AI:s chatbot-gränssnitt är jämförbart med ChatGPT Plus och det är gratis. Meta har också aviserat att de utbildar en massiv 400 miljarder parametermodell, som förväntas släppas senare i år.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 20 april

En introduktion till olika tekniker för att styra AI-modeller

Artikeln introducerar olika tekniker för att styra AI-modeller, inklusive ´Roleplay prompting´, ´Few-Shot´ och ´CoT-Prompting´. Författaren betonar vikten av att ställa precisa frågor och ge välstrukturerade instruktioner för att få bästa möjliga respons från modellen. ´Roleplay prompting´ innebär att man tilldelar modellen en specifik roll, som lärare eller konsult, vilket har visat sig ge överlägsna resultat. ´Few-Shot prompting´ innebär att man ger modellen några exempel på lösningar för att förbättra dess prestanda. ´CoT-Prompting´ syftar till att förbättra modellens förmåga att lösa komplexa, flerstegsproblem genom att bryta ner resonemanget i en serie mellansteg.

Direktlänk Dela Towards Data Science fördjupade 20 april

Ally Financial expanderar sin AI-strategi med Amazon Bedrock

Bankbolaget Ally Financial, med tillgångar på 196 miljarder dollar, utökar sin generativa AI-strategi och förbereder lanseringen av Amazon Bedrock. Företaget utforskar autonoma agenter och kultiverar användningsfall genererade av anställda. Ally Financial är helt digitalt och använder tekniker som molnbaserad databehandling för att erbjuda kundservice och driva sin verksamhet. GenAI är nu en del av företagets teknologimix. Ally Financial lanserade sin första användning av GenAI 2023, vilket banade väg för att skala upp GenAI-initiativet. I juli lanserade företaget Ally.ai, en molnbaserad plattform som det nu bygger vidare på.

Direktlänk Dela News Jani fördjupade 20 april

Microsofts AI-modell VASA-1 kan få foton att prata och visa mänskligt beteende

Microsoft har investerat miljarder i OpenAI för att utveckla AI-teknologin. Nu har företaget utvecklat en ny AI-modell, VASA-1, som kan få dina foton att prata och visa mänsklikt beteende. VASA-1 kan synkronisera läpprörelser med fotona, och rörelserna är så realistiska att det är svårt att tro att de inte är videor. Trots detta anser Microsoft att klippen fortfarande inte är autentiska nog och att det fortfarande finns en lucka att fylla för att uppnå äktheten hos riktiga videor. Företaget är medvetet om möjliga missbruk men verkar vara fast beslutet att bortse från dem eftersom fördelarna är större.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 20 april

Meta lanserar AI-chattbot och öppna källkodsmodellen Llama 3

Meta, moderbolaget till Instagram, Facebook och WhatsApp, har tagit ett djärvt steg inom artificiell intelligens (AI) genom lanseringen av sin fristående AI-chattbot och öppna källkodsmodell, Llama 3. Meta positionerar sig som en stor konkurrent till andra AI-verktyg som Google och ChatGPT. Meta AI är nu integrerat i sina sociala medier-appar och kan nås via Facebooks huvudflöde. Det kommer också att finnas tillgängligt som ett fristående verktyg på webbplatsen Meta.ai. Lanseringen av Meta AI sammanföll med släppet av Llama 3, den öppna AI-modellen som används för att bygga chattboten. Meta AI rullas för närvarande ut på engelska i mer än ett dussin länder utanför USA.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 20 april

OpenAI anställer Pragya Misra som sin första anställda i Indien

OpenAI, som leds av Sam Altman, har anställt Pragya Misra som sitt första anställda i Indien. Misra har utsetts till att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i landet. Hon har tidigare tjänstgjort som direktör för offentliga ärenden för Truecaller, där hon samarbetade nära med regeringsministerier, investerare, nyckelintressenter och mediapartners. Innan dess arbetade hon i tre år med Meta Platforms. Hon ledde också WhatsApps kampanj mot desinformation 2018 och har arbetat med Ernst & Young samt den kungliga danska ambassaden i Delhi.

Direktlänk Dela Indica News fördjupade 20 april

Logitech introducerar AI Prompt Builder för förbättrad produktivitet

Logitech har introducerat ett banbrytande verktyg, Logi AI Prompt Builder, som är utformat för att integrera sömlöst med Logitech-enheter och låter användare utnyttja kapaciteterna hos OpenAI:s ChatGPT med oöverträffad lätthet och hastighet. Verktyget, tillgängligt via Logi Options+ appen, förvandlar standardenheter till kraftfulla AI-verktyg. Användare kan tilldela AI Prompt Builder till en knapp på en Logitech-mus eller tangentbord för att få direkt tillgång till en mängd AI-genererat innehåll. Logitech har också lanserat Signature AI Edition Mouse, en enhet med en dedikerad knapp specifikt för att utlösa AI Prompt Builder.

Direktlänk Dela PC-Tablet fördjupade 20 april

OpenAI anställer sin första anställd i Indien, Pragya Misra

OpenAI har utsett Pragya Misra till chef för policyfrågor och partnerskap i Indien. Misra, som för närvarande arbetar med Truecaller som dess direktör för offentliga ärenden, förväntas ansluta sig till OpenAI vid månadsslutet. Med detta har OpenAI rekryterat sin första anställd i Indien och tittar på att ytterligare expandera sitt team. OpenAIs drag att först rekrytera en policychef kommer vid en tidpunkt då regeringen också arbetar med regler kring artificiell intelligens. OpenAI har sagt att det ser på att höja korrekt röstningsinformation via ChatGPT, genomföra mätta policyer och förbättra transparensen.

Direktlänk Dela The Financial Express fördjupade 20 april

OpenAI tillbakavisar Elon Musks påståenden

OpenAI hävdar att Elon Musks påstående om att företaget har övergett sina altruistiska principer för att jaga vinster är inget mer än ´revisionistisk historia´ och ett försök att stärka hans konkurrerande artificiella intelligensföretag. Musk, en av OpenAIs tidiga finansiärer, stämde företaget och VD Sam Altman i mars, med påståendet att det hade brutit sitt grundläggande löfte om att bygga ansvarsfull artificiell intelligens när det ingick ett partnerskap med Microsoft Corp.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 20 april

OpenAI anställer första medarbetaren i Indien för att hantera regeringsrelationer

OpenAI, skaparen av ChatGPT, har gjort sin första anställning i Indien genom att utse Pragya Misra som chef för regeringsrelationer. Detta sammanfaller med att landet har valt en ny regering som kommer att bestämma lagarna för artificiell intelligens. Misra, 39, har tidigare erfarenhet från roller på Truecaller AB och Meta Platforms Inc. och förväntas börja sin roll på OpenAI i slutet av månaden. Indien, med 1,4 miljarder människor och en snabbt växande ekonomi, presenterar en stor tillväxtmöjlighet för internationella teknikföretag.

Direktlänk Dela Crypto Times fördjupade 20 april

Google avslutar gratis tillgång till Gemini API, signalerar ny betalstrategi

Det har ryktats ett tag nu att Google överväger att ta betalt för AI-drivna resultat, särskilt idén om en premium sökalternativ som använder generativ AI. Google avslutar nu eran med fri tillgång till sitt Gemini API, vilket signalerar en ny finansiell strategi inom dess AI-utveckling. Utvecklare hade tidigare gratis tillgång för att locka dem till Googles AI-produkter och bort från OpenAI:s, men det kommer att ändras. Google planerar att efterlikna detta genom sina moln- och AI Studio-tjänster. Google sade i ett email till utvecklare att de stänger ned tillgången till sitt PaLM API (den före-Gemini-modellen som användes för att bygga anpassade chatbots) till utvecklare via AI Studio den 15 augusti. Priserna för den betalda planen börjar på 7 dollar för en miljon inmatningstoken och stiger till 21 dollar för samma antal utmatningstoken.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 20 april

Ovanlig händelse hos Microsoft: alla Mikes/Michaels lades till i en diskussionsgrupp

Microsofts VP för Bing, Michael Schechter, upptäckte en ovanlig händelse då någon av misstag lade till alla Mike/Michael i företaget i en diskussionsalias. Detta väckte oro bland vissa deltagare som såg det som en fälla, medan andra använde gruppen som en möjlighet att koppla upp sig. Schechter använde Copilot AI för att sammanfatta tankar, skratt och oro som delades i diskussionen. En liknande händelse inträffade på 90-talet, då någon försökte nå en ´Mike från Microsoft´ men fick 600 e-postadresser till alla Mikes på Microsoft.

Direktlänk Dela Yahoo News Singapore fördjupade 20 april

Kunskap om AI och ChatGPT kan vara mer värdefull än en högskoleexamen, enligt amerikanska arbetsgivare

Enligt en undersökning utförd av online-magasinet Intelligent.com på 800 amerikanska arbetsgivare, kan behärskning av artificiell intelligens och specifikt OpenAI:s chatbot, ChatGPT, vara en avgörande faktor vid anställning. Över 80% av företagsledarna tror att unga akademiker skulle förbättra sitt CV avsevärt om de nämner att de har erfarenhet av ChatGPT. Några 49% går längre och säger att kunskap om hur ChatGPT fungerar kan vara mer värdefullt än att ha en högskoleexamen. Arbetsgivare ser kunskap om ChatGPT som en potentiell karriäraccelerator för unga arbetare.

Direktlänk Dela The Star Online fördjupade 20 april

Meta presenterar förbättrade AI-modeller Llama 3

Mark Zuckerberg har presenterat Metas senaste artificiella intelligensmodeller, Llama 3. Trots att de är samma storlek som sina föregångare, etablerar Llama 3-modellerna en ny standard tack vare förbättrade förmågor inom resonemang och kodgenerering. Meta beskriver den nya generationen som de ´mest kapabla´ öppet tillgängliga modellerna hittills. Dessutom kommer Metas öppenkällkodsmodeller snart att vara jämförbara med deras slutenkällkodsmodeller. Större, 400-miljarder parameter Llama 3-modeller med multimodala funktioner kommer att vara jämförbara med proprietära modeller som Anthropics Claude 3 Opus och OpenAIs GPT-4 vid släpp.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 20 april

OpenAI utökar sin närvaro i Indien, anställer Pragya Misra

AI-företaget OpenAI har utsett Pragya Misra till chef för offentliga relationer, vilket gör henne till företagets första anställda i Indien. Detta sker i en avgörande tid då Indien just har gått in i fas 1 av Lok Sabha-valet 2024, som kommer att forma landets framtida policys och regler, inklusive de som rör artificiell intelligens (AI). Misra kommer att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i Indien på Microsoft-baserade OpenAI. Misra har tidigare haft nyckelpositioner på framstående företag som Truecaller och Meta Platforms (tidigare Facebook).

Direktlänk Dela Times Now News fördjupade 20 april

Meta introducerar uppdaterad AI-modell Llama 3 för att förbättra användarupplevelsen på sociala medier

Meta har introducerat en uppdaterad version av sin stora språkmodell för AI-utveckling, Llama 3. För första gången läggs Llama till i MetaAI, vilket ger användarna en AI-prompt och responsupplevelse liknande ChatGPT och Gemini. Kombinationen av Llama 3 och Meta AI skapar spännande nya förbättringar för Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger och Facebook, men också nya utmaningar. Denna uppdatering förbättrar användarens engagemang genom att möjliggöra mer interaktiv och personlig innehållsskapande, såsom bildgenerering och AI-assistans direkt inom plattformarnas gränssnitt.

Direktlänk Dela CMSWire fördjupade 20 april

Använd GPT 4 och DALL-E 3 gratis på iPhone eller iPad med Copilot-appen

GPT 4 och DALL-E 3 är avancerade AI-verktyg utvecklade av OpenAI. Trots att de är tillgängliga mot en avgift genom OpenAI, kan man nu få gratis tillgång till dessa verktyg på iPhone eller iPad med hjälp av den kostnadsfria appen Copilot, från Microsoft. Copilot-appen möjliggör användning av GPT 4:s AI-språkmodell och DALL-E 3:s AI-bildgenerator. Detta är möjligt eftersom Microsoft är en investerare i OpenAI och har tillgång till de senaste versionerna av GPT och DALL-E.

Direktlänk Dela OS X Daily fördjupade 19 april

OpenAIs DALL-E redigeringsverktyg lever inte upp till förväntningarna

OpenAI stötte på ett vanligt problem för AI-bildgeneratorer när det släppte en ny redigeringsfunktion för ChatGPT:s DALL-E i månaden. Det nya verktyget låter användare markera delar av bilden och ändra dem enligt egna specifikationer. Trots att DALL-E är en av de bästa AI-bildgeneratorerna på marknaden, var redigeringsverktyget något av en besvikelse. Verktyget vägrar eller misslyckas helt enkelt med att producera vad du ber om. För att få ut mesta möjliga av redigeringsverktyget behöver du förstå DALL-E:s begränsningar och bara be om ganska enkla förändringar.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 19 april

Stanford-rapport belyser AI:s utmaningar och etiska frågor

Stanford Universitys Institute for Human-Centered AI (HAI) har i sin AI Index 2024 belyst att AI-teknologi har potential att revolutionera produktivitetstillväxten, men det finns fortfarande begränsningar och etiska frågor kring dess användning. AI har gjort betydande framsteg i uppgifter som bildklassificering och engelskförståelse, men kämpar fortfarande med mer komplexa uppgifter som matematik och planering. Trots AI:s tillväxt och kapabiliteter under det senaste året har kostnaderna för att utveckla och underhålla stora språkmodeller (LLM) skjutit i höjden. Investeringsfronten har finansieringen för generativ AI skjutit i höjden under det senaste året, med 25,2 miljarder dollar. Stora aktörer som OpenAI, Anthropic, Hugging Face och Inflection har rapporterat betydande insamlingsrundor. Men det finns ett rop på mer transparens från AI-utvecklare, särskilt när det gäller att avslöja träningsdata och metoder. Denna brist på öppenhet hindrar förmågan att förstå robustheten och säkerheten hos AI-system, föreslår rapporten.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 19 april

AI och Chat GPT färdighetsförbättringssession i Alghero

En specialiserad workshop om artificiell intelligens (AI) och specifikationerna för Chat GPT kommer att äga rum fredagen den 26 april. Denna utbildningssession syftar till att ge både individer och yrkesverksamma en djupare förståelse för AI-teknik. Sessionen, som är tänkt av journalisten och innovatören Claudio Simbula, kommer att anordnas av Vibra Formazione, en utbildningsgren av Vibra Sicurezza inriktad på professionell utveckling. Workshopen är en del av Claudio Simbulas projekt ´We Are Digitalz, Academy for the future´, och är ett bevis på engagemanget att utbilda yrkesverksamma för den digitala eran.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 19 april

AI skapar musik: En ny front med blandade reaktioner

Det innovativa teknikstartföretaget Udio, grundat av tidigare Google-ingenjörer, gör framsteg inom området för AI-genererad musik. Udio får stöd från framstående investerare, inklusive kända musiker. Användare kan registrera sig gratis och snabbt skapa egna låtar, där AI komponerar originaltexter eller inkluderar användarlevererad text och skapar en melodi enligt den valda musikstilen. Trots dess effektivitet har Udio fått kritik för att använda licensierad musik för att träna sina algoritmer utan att kompensera upphovsrättsinnehavarna. Över 200 framstående amerikanska musiker har skrivit under ett öppet brev som kräver bättre skydd för deras immateriella rättigheter i ljuset av AI:s framsteg.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 19 april

Pragya Misra blir OpenAI:s första anställda i Indien

Pragya Misra, tidigare anställd hos Meta Platforms och Ernst & Young, har blivit anställd av OpenAI som dess första medarbetare i Indien. Misra kommer att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i landet. Hon har tidigare tjänstgjort som Director of Public Affairs för Truecaller och lett WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Misra har en MBA från International Management Institute, en examen i handel från Delhi University och en diplom i förhandling och förhandling från London School of Economics and Political Science. Hon är också en podcaster och Instagram-influencer.

Direktlänk Dela India Webportal Private fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien, utvidgar sin närvaro i Asien

OpenAI, företaget som stöds av Microsoft och är känt för sin generativa förtränade transformeringsmodell ChatGPT, har anställt sin första anställda i Indien. Pragya Misra kommer att leda företagets offentliga policyfrågor och partnerskap i Indien. Misra har tidigare arbetat på Truecaller och Meta Platforms. Detta kommer kort tid efter att OpenAI tillkännagav sitt första kontor i Japan och Asien. OpenAI:s anställning av Misra kommer när företaget ser att expandera sin närvaro i Asien och förespråka gynnsamma regleringar för AI.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 april

OpenAI står inför flera rättsliga strider om upphovsrätt och kontrakt

OpenAI och Microsoft står inför flera stämningar på grund av påstådda brott mot upphovsrätten. New York Times, Alternet och Raw Story har stämt företagen för att ha använt deras innehåll utan licens för att träna OpenAIs generativa AI, ChatGPT. En grupp programmerare har också stämt på grund av användning av öppen källkodsprogramvara för Microsofts AI-baserade programmeringsverktyg, CoPilot. OpenAI har också stämts i klassåtgärder som inkluderar komiker Sarah Silverman, författare Michael Chabon och dramatiker David Henry Hwang. Dessutom har OpenAI stängt av ByteDances konto på grund av påstådd användning av OpenAIs API för att träna sin egen AI, vilket strider mot OpenAIs användarvillkor. Elon Musk har också stämt OpenAI och dess grundare Sam Altman för brott mot kontrakt och orättvis konkurrens.

Direktlänk Dela The National Law Review fördjupade 19 april

Fem saker att veta om Pragya Misra, OpenAI:s första anställda i Indien

OpenAI, under ledning av Sam Altman, har anställt Pragya Misra som sin första anställda i Indien för att leda offentlig politik och partnerskap i landet.

Direktlänk Dela Republic World fördjupade 19 april

OpenAI anställer Pragya Misra som första medarbetare i Indien

OpenAI har utsett Pragya Misra till sitt första anställda i Indien, där hon kommer att tjäna som chef för offentlig politik och partnerskap. Detta är ett betydande steg för OpenAI, som betonar den växande betydelsen av den indiska marknaden inom den globala AI-landskapet. Misra har tidigare arbetat som direktör för offentliga ärenden på Truecaller och har haft en betydande roll på Meta Platforms. På OpenAI kommer Misra att utveckla och hantera offentliga politiska strategier och bygga starka partnerskap inom Indien.

Direktlänk Dela PC-Tablet fördjupade 19 april

Skugg-IT och AI-assistenter: En utmaning för företag

ChatGPT var den mest använda skugg-IT-applikationen förra året och förväntas behålla den positionen till 2024. Skugg-IT kan skapa problem för IT-organisationer, särskilt när det inkluderar generativ AI som chatbots och applikationer som syftar till att öka produktiviteten. Traditionella sätt att hantera skugg-IT har varit att förbjuda appar eller enheter och förklara riskerna, och sedan antingen ta in skugg-IT-elementet under IT:s paraply eller erbjuda en godkänd app eller enhet som lovar den funktionalitet som lockade användarna från början. Företag som Microsoft, Cisco, Zoom och Google har alla släppt AI-drivna assistenter som kan användas istället för Chat GPT. Men det är inte alla företag som planerar att rulla ut dessa verktyg till alla, på grund av den höga kostnaden. Detta kan leda till att användare fortsätter att använda ChatGPT, vilket kan innebära risker som att ladda upp företagsdata och information om företagets strategiska mål.

Direktlänk Dela No Jitter fördjupade 19 april

Meta planerar att lansera sin mest kraftfulla AI-modell, Llama-3

Meta planerar att lansera sin mest kraftfulla AI-modell hittills, Llama-3, med 400 miljarder parametrar. Denna öppna källkodsmodell kommer snart att driva Meta AI-assistentverktyget som kommer till WhatsApp och Instagram. Det finns dock många kraftfulla AI-modeller på marknaden just nu, som GPT-4 Turbo från OpenAI och Claude 3 Opus från Anthropic, som nu är tillgänglig på Amazon Bedrock. Trots att Llama-3 fortfarande är i utbildningsfasen, finns det goda möjligheter till stora förbättringar när den är helt implementerad.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 april

Artificiell intelligens (AI) ställer några av de mest utmanande kraven på informationsteknik, särskilt när det gäller datorkraft och datarörlighet. Därför har högpresterande datorer (HPC) blivit en avgörande möjliggörare i AI-ekosystemet. ISC High Performance 2024-konferensen och utställningen (ISC 2024) som hålls i Hamburg, Tyskland, från 12 till 16 maj, erbjuder en mängd resurser och information om hur HPC stärker AI. Evenemanget innehåller flera fokussessioner, workshops och handledningar inom AI-området, samt en utställning med mer än 60 företag och forskningsorganisationer från hela världen, alla inriktade på att tillhandahålla banbrytande hårdvara, mjukvara och tjänster för AI-marknaden.

EnterpriseAI fördjupade 19 april

Biopharma-industrin försiktig med AI-verktyg på grund av säkerhetsrisker

Enligt en nyligen genomförd undersökning av ZoomRx, har mer än hälften av företagen inom biopharma-industrin förbjudit sina anställda att använda OpenAI:s generativa AI-verktyg ChatGPT, inklusive 65% av de 20 största läkemedelsbolagen. Detta beror främst på oro för att känslig intern data kan läcka till konkurrenter. Färre än 60% av företagen har dock erbjudit sina anställda någon form av utbildning eller riktlinjer för säker användning av ChatGPT. Trots det använder många yrkesverksamma inom branschen regelbundet ChatGPT.

Direktlänk Dela Fierce Pharma fördjupade 19 april

Microsoft uppdaterar AI-verktyget Copilot med Bing-sökfunktion i Word

Microsoft fortsätter att utveckla Copilot, sitt AI-assistansverktyg. Företaget lägger nu till en ny funktion till Copilot i Word, där användare snart kommer att kunna ställa vilken fråga som helst och få svar genom Bing. Denna funktion kommer att rullas ut globalt innan slutet av april 2024. Det bästa med det? Du behöver inte lämna Word-appen. Från vad Microsoft beskriver verkar denna förmåga komma till både Copilot Pro och Copilot för MS365-prenumeranter. Copilot för Microsoft 365 är en prenumerationsplan för AI-assistansverktyget, prissatt till 30 dollar i månaden utan minsta sittplats, och är utformad för organisationer och företag, små eller stora.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställd i Indien

OpenAI, som stöds av Microsoft, har anställt sin första anställd i Indien. Pragya Misra har rekryterats som ny chef för offentliga policyfrågor och partnerskap i landet. Misra, som tidigare tjänade på Truecaller som direktör för offentliga ärenden, var ansvarig för att leda relationer med regeringen, mediepartner och intressenter. Innan detta tjänstgjorde hon också på Meta Platforms, där hon ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Misra förväntas börja sin nya roll på OpenAI vid slutet av månaden.

Direktlänk Dela YourStory Media fördjupade 19 april

Microsofts investering i OpenAI kan granskas av EU för antitrustöverträdelser

Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, kan undersökas av regulatorer i Europeiska unionen (EU) för potentiella överträdelser mot konkurrenslagstiftningen, enligt en rapport. Detta kommer efter ökad granskning av liknande avtal av andra teknikjättar. Fokus för undersökningen skulle inte vara på det ursprungliga bildandet av partnerskapet, utan snarare på om det kan begränsa konkurrensen inom EU-marknaden. EU:s konkurrensregulator har beslutat att inte undersöka partnerskapet enligt EU:s fusionsregler men kan fortfarande undersöka om partnerskapet begränsar eller snedvrider konkurrensen inom EU:s inre marknad eller om Microsofts marknadsmakt snedvrider marknaden genom vissa metoder. Europeiska kommissionen lutar mot den andra vinkeln. Inget beslut har fattats eftersom konkurrensmyndigheten letar efter bevis och kan eventuellt besluta att inte öppna en undersökning. Microsoft investerade miljarder i OpenAI och har integrerat företagets AI-drivna verktyg i sina produkter och tjänster. Microsoft har också en icke-röstposition i OpenAIs styrelse och säger att det inte äger någon del av AI-företaget. OpenAI meddelade nyligen att GPT-4 Turbo är tillgängligt för alla betalande ChatGPT-användare.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade 19 april

Microsoft Designer kommer att få en ny funktion för att skapa banners

Microsoft Designer kommer att få en ny funktion som gör det möjligt att skapa banners för dokument i Word. Funktionen kommer att finnas tillgänglig för både skrivbords- och webbversioner av appen och för både Copilot Pro och Copilot för Microsoft 365-prenumeranter. Uppdateringen, som drivs av OpenAI:s senaste text-till-bild-modell DALL-E 3, förväntas allmänt rullas ut i juni 2024. Designer kommer också att finnas tillgänglig på Android som en app.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 april

EU-kommissionen avslutar preliminär granskning av Microsoft och OpenAI

Europeiska kommissionen har avslutat sin preliminära undersökning av partnerskapet mellan Microsoft och OpenAI och har beslutat att inte inleda en formell utredning. Trots granskning fann kommissionen att OpenAI opererar oberoende av Microsoft, vilket lindrar oro för otillbörlig kontroll eller sammanslagningsvillkor. Microsoft fortsätter att bredda sin AI-portfölj, med ett flerårigt avtal med Frankrike-baserade Mistral AI som ett framträdande steg. OpenAI har beviljat Microsoft en icke-röstande position i sin nyligen bildade styrelse.

Direktlänk Dela WinBuzzer fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställd i Indien

OpenAI, ledd av Sam Altman, har anställt Pragya Misra som sitt första anställd i Indien. Källor bekräftade för IANS på fredagen att Misra har utsetts till att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i landet. Hon har tidigare tjänstgjort som Director of Public Affairs för Truecaller, där hon samarbetade nära med regeringsministerier, investerare, nyckelintressenter och mediepartners. Misra mottog sin MBA från International Management Institute 2012. Hon är också en podcaster och Instagram-influencer med en följarebas på 35 000.

Direktlänk Dela Social News XYZ fördjupade 19 april

OpenAI gör sitt första anställningsdrag i Indien, utser Pragya Misra att leda regeringsrelationsenheten

Artificiell intelligensforskningsorganisationen OpenAI har gjort sitt första anställningsdrag i Indien, vilket markerar dess inträde på den indiska marknaden. Pragya Misra, en erfaren professionell med en rik bakgrund inom offentliga ärenden och strategisk kommunikation, har utsetts att leda OpenAI:s regeringsrelationsenhet. Innan hon kom till OpenAI, tjänstgjorde Misra som direktör för offentliga ärenden på Truecaller och innehade nyckelroller på Meta, Facebooks moderbolag, där hon fungerade som kommunikationschef för WhatsApp.

Direktlänk Dela Times Now News fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första medarbetare i Indien för att leda offentliga affärer och partnerskap

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har gjort sin första anställning i Indien enligt en rapport av Bloomberg. AI-företaget har anställt Pragya Misra för att leda offentliga policyfrågor och partnerskap. Misra har tidigare arbetat med TrueCaller och Meta. OpenAI:s VD Sam Altman har sagt att länder som Indien borde stödja AI-forskning på sätt som kan förbättra statliga tjänster som hälsovård. Anställningen understryker OpenAI:s strävan efter gynnsamma regleringar i takt med att globala regeringar överväger att reglera snabbt framåtskridande teknologi.

Direktlänk Dela Editorji fördjupade 19 april

AI-aktier: Datafokuserade mjukvaruföretag står inför konkurrens och möjligheter

Efterfrågan på högpresterande chipp har gjort Nvidia till ledande inom AI-aktier, men nu breddar Wall Street fokus till företag som MongoDB, Confluent och Elastic, som förväntas dra nytta av en enorm ökning av mjukvaruutgifterna. Företag strävar efter att bygga AI-drivna verktyg, vilket öppnar upp möjligheter för datafokuserade mjukvaruföretag. Dessa företag står inför konkurrens från mjukvarujättar som Microsoft och Oracle, samt Nvidia själv när chippjätten gör framsteg inom mjukvara. Trots detta förväntas globala IT-utgifter öka med 8% 2024, till över 5,06 biljoner dollar.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 19 april

Microsoft och Amazon konkurrerar om att dominera AI-marknaden

Microsoft, världens mest värdefulla företag med ett marknadsvärde på över 3 biljoner dollar, har sett sina aktier öka med mer än 72% sedan början av 2023 tack vare den växande adoptionen av AI-teknik. Företaget har snabbt monetiserat sitt partnerskap med OpenAI och erbjuder ett brett utbud av AI-fokuserade lösningar. Analytiker på Evercore förutspår att AI kan lägga till 100 miljarder dollar till Microsofts årliga intäkter fram till 2027. Amazon, världens sjätte största företag, har också integrerat AI i sina erbjudanden. Företaget har förstärkt sin molnberäkningsverksamhet, Amazon Web Services (AWS), genom att erbjuda kunderna ´den mest omfattande samlingen av beräkningsinstanser´. Amazon har också introducerat AI-verktyg inom e-handel. Analytiker förväntar sig att Amazon kommer att ha en årlig inkomsttillväxt på 30% de närmaste fem åren.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 19 april

OpenAI:s GPT-4 matchar läkare i ögonbedömningar

En nyligen genomförd studie av School of Clinical Medicine vid University of Cambridge har funnit att OpenAI:s GPT-4 nästan matchar prestationen hos expertögonläkare i ögonbedömningar. Forskningen testade flera inlärningsspråksmodeller (LLM), inklusive GPT-4 och dess föregångare GPT-3.5, Googles PaLM 2 och Metas LLaMA. Studien involverade administrering av ett test bestående av 87 flervalsfrågor från en lärobok som används för att utbilda ögonläkare. GPT-4 svarade korrekt på 60 av de 87 frågorna, vilket betydligt översteg juniorläkarnas genomsnitt på 37 korrekta svar.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 19 april

OpenAI:s GPT-4 Vision: En omfattande guide

OpenAI har utvecklat GPT-4 Vision, en AI-modell som kan ta text, bilder och ljud som indata och generera utdata baserat på dessa. Den kan förstå bilder och ställa frågor om dem, en funktion som kallas visuell frågesvar (VQA). GPT-4 Vision kan bearbeta allt visuellt innehåll, inklusive skärmdumpar, bilder och dokument. Den kan tolka och analysera data som visas i diagram och grafer och identifiera objekt i bilder. Dessutom kan den avbryta tryckta och handskrivna texter inom bilder. Trots dess fördelar är GPT-4 Vision inte perfekt och kan göra fel. OpenAI rekommenderar att begränsa dess användning till operationer som inte kräver hög precision, eftersom språkmodellen fortfarande är under utveckling.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 19 april

Facebooks föräldraföretag Meta lanserar nytt AI-system

Meta Platforms, Facebooks moderbolag, har avtäckt en ny uppsättning artificiella intelligenssystem som driver vad VD Mark Zuckerberg kallar ´den mest intelligenta AI-assistenten du kan använda fritt´. Men AI-agenterna har visat upp begränsningarna med AI-teknologi genom att försöka engagera sig med riktiga människor på sociala medier på bisarra sätt. Meta AI är en gratis virtuell assistent som kan användas för allt från forskning till att planera en resa med din gruppchatt, skriva en bildtext och mer. AI-assistenten kan även skapa AI-genererade bilder. Meta, tillsammans med ledande AI-utvecklare som Google och OpenAI, och startups som Anthropic, Cohere och Frankrikes Mistral, har producerat nya AI-språkmodeller och hoppas övertyga kunder om att de har de smartaste, mest praktiska eller effektiva chattbotarna.

Direktlänk Dela CBS News fördjupade 19 april

Elon Musk varnar för artificiell intelligens som kan avsluta civilisationen

Elon Musk, ägare till plattform X, varnar för att artificiell intelligens (AI) som OpenAI´s ChatGPT och Googles Gemini är farliga och kan avsluta civilisationen. Musk uttryckte denna åsikt när han övervägde ett uttalande av professor Gad Saad från Kanada. Saad kritiserade postmodernismens princip att ´sanningen är subjektiv´, något som Musk tycks hålla med om. Musk menar att denna postmodernistiska tankegång, när den införs i ett program, kan avsluta civilisationen. Han hävdar att denna tankegång redan finns i ChatGPT och Gemini.

Direktlänk Dela Viral Okezone Internet fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien

Artificiell intelligens-företaget OpenAI har anställt sin första medarbetare i Indien, Pragya Misra. Hon ska leda företagets relationer med den indiska regeringen. Misra har tidigare varit ansvarig för offentliga affärer på Truecaller och arbetade med Meta i tre år, där hon ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Hon har också arbetat för Ernst & Young och den kungliga danska ambassaden i New Delhi. Misra har en MBA från International Management Institute och driver Pragyaan Podcast.

Direktlänk Dela Storyboard18 fördjupade 19 april

Pragya Misra leder offentliga politiska frågor och partnerskap hos OpenAI

Enligt en rapport har Pragya Misra, 39 år, rekryterats av Microsoft Corporation-stödda företaget OpenAI för att leda offentliga politiska frågor och partnerskap i Indien. Misras anställning har ännu inte offentliggjorts, men hon förväntas påbörja sin nya position vid OpenAI i slutet av månaden. Misra har tidigare erfarenhet från sina roller på Truecaller AB och Meta Platforms Inc.

Direktlänk Dela Afaqs fördjupade 19 april

OpenAI anställer första medarbetaren i Indien för att leda AI-politik

OpenAI, organisationen bakom ChatGPT, har anställt sin första medarbetare i Indien, Pragya Misra. Misra kommer att hantera regeringsrelationer när Indien förbereder sig för en ny administration som kommer att påverka landets framtida AI-lagstiftning. Misra, som tidigare har arbetat på Truecaller och Meta, kommer att påbörja sin roll på OpenAI i slutet av denna månad. OpenAI:s strategiska drag att påverka indisk AI-politik understryker företagets engagemang för att förespråka gynnsamma regler när globala regeringar brottas med regleringen av snabbt utvecklande teknik.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 19 april

OpenAI anställer Pragya Mishra, företagets första anställning i Indien

OpenAI har anställt Pragya Mishra, företagets första anställning i Indien. Mishra, som för närvarande är Director of Public Affairs på Truecaller, kommer att leda public policy affairs och partnerskap i landet. Innan hon började på Truecaller arbetade hon med Meta, Facebooks moderbolag, i tre år som kommunikationschef för WhatsApp. Hon har också haft en tid hos Ernst & Young och den kungliga danska ambassaden i New Delhi. Mishra tog sin MBA vid International Management Institute 2012.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade 19 april

OpenAI anställer Pragya Misra som sin första anställda i Indien

OpenAI har anställt Pragya Misra, 39, som sin första anställda i Indien. Misra kommer att fungera som chef för regeringsrelationer för ChatGPT-utvecklaren, vilket markerar ett betydande steg för företagets närvaro i Indien, särskilt mot bakgrund av de pågående Lok Sabha-valen 2024. Misra har en varierad bakgrund, inklusive en roll som direktör för offentliga affärer på Truecaller sedan juli 2021 och tre år på Meta Platforms Inc. Hon är också en passionerad golfare och meditationstränare.

Direktlänk Dela Newskarnataka fördjupade 19 april

OpenAI anställer Pragya Misra som chef för regeringsrelationer i Indien

Microsoft-stödda OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har rapporterats göra sin första anställning i Indien. Företaget har anställt den tidigare Meta och Truecaller-anställda Pragya Misra som chef för regeringsrelationer. Misra förväntas tillträda sitt ämbete i slutet av denna månad. Anställningen kommer vid en tidpunkt då OpenAI söker att göra framsteg inom landet. OpenAI:s flaggskepps-stora språkmodell (LLM) ChatGPT är den mest allmänt antagna generativa AI (GenAI) produkten globalt. Dessutom har den näst högsta antalet användare från Indien.

Direktlänk Dela Inc42 Media fördjupade 19 april

OpenAI utser Pragya Misra till offentlig policychef

OpenAI, skaparen av ChatGPT, har utsett Pragya Misra till chef för offentlig policy. Enligt en rapport från Bloomberg har Misra blivit den första anställda för ChatGPT i Indien. Misra förväntas ansluta sig till OpenAI i slutet av månaden. I sina tidigare roller har Misra, 39, arbetat med Truecaller som chef för offentliga ärenden där hon skötte relationer med viktiga intressenter, inklusive regering, mediepartners, det civila samhället och investerare för att främja säkerhet i digital kommunikation. Hon har också arbetat med Meta, där hon ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018.

Direktlänk Dela People Matters fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första medarbetare i Indien

OpenAI har anställt sin första medarbetare i Indien, Pragya Misra, som chef för regeringsrelationer. Misra, 39 år, tar över rollen mitt under de pågående Lok Sabha-valen 2024 i Indien. Detta drag av OpenAI ses som ett strategiskt steg för att navigera i den globala regelverksmiljön, särskilt i Indien där diskussioner om AI-styrning får allt mer fart. Misra har tidigare tjänstgjort som direktör för offentliga ärenden på Truecaller och tillbringade tre år på Meta Platforms Inc.

Direktlänk Dela India Today fördjupade 19 april

AI jämförbar med mänskliga specialister i ögonundersökningar, enligt studie

En ny studie har visat att artificiell intelligens (AI) presterar på samma nivå som mänskliga ögonläkare när det gäller att bedöma ögonsjukdomar. Forskarna testade OpenAI:s GPT-4 och GPT-3.5, Google´s PaLM 2 och Meta´s LLaMA på 87 flervalsfrågor. GPT-4 besvarade 60 av 87 frågor korrekt, något högre än genomsnittet för praktikanter. Andra AI:er presterade också bra, med PaLM 2 som fick 49 poäng och GPT-3.5 som fick 42 poäng. Forskarna menar att denna studie visar att kunskapen och resonemangsförmågan hos storskaliga språkmodeller om ögonhälsa nu är nästan lika med experternas.

Direktlänk Dela GIGAZINE fördjupade 19 april

Meta uppgraderar sin AI-assistent Llama med fler parametrar

Meta har tillkännagivit en betydande uppgradering av sin öppenkällkodsgenerativa AI-assistent Meta AI. Den nya versionen, drivs av den mer robusta stora språkmodellen Llama 3, lovar att förbättra kvaliteten på AI-genererat innehåll avsevärt. Llama 3 kommer i två versioner: 8B och 70B parametrar. Metas mål är att skapa en öppenkällkodsmodell som kan konkurrera med de proprietära jättarna inom AI-landskapet. Genom att hålla dessa modeller öppna för samarbete och feedback från samhället när de utvecklas. Meta AI är redan tillgänglig på engelska i USA på WhatsApp och expanderar nu till över ett dussin länder.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien

OpenAI har anställt Pragya Misra som sitt första anställda i Indien. Misra, 39 år, har utsetts till chef för regeringsrelationer. Anställningen framhäver företagets strävan att driva på för gynnsamma regler när regeringar över hela världen överväger hur man ska reglera den snabbt utvecklande tekniken. Misra har tidigare tjänstgjort som direktör för offentliga ärenden för Truecaller och arbetade med Meta Platforms Inc i tre år innan dess. Hon har också lett WhatsApps kampanj mot desinformation 2018 och arbetade vid Ernst & Young och den kungliga danska ambassaden i New Delhi.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställd i Indien för att hantera regeringsrelationer

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har anställt sin första anställd i Indien, Pragya Misra, som chef för regeringsrelationer. Misra, 39, har tidigare erfarenhet från Truecaller AB och Meta Platforms Inc och förväntas börja sin roll på OpenAI i slutet av denna månad. Anställningen visar att företaget arbetar för att få gynnsamma regler för AI när länder försöker reglera det. Misra har en MBA från International Management Institute och en examen i handel från Delhi University. OpenAI arbetar också för att etablera ett lokalt team i Indien.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 19 april

Meta Platforms Inc. avslöjar att deras AI-modell Llama 3 överträffar konkurrenter i tester

Meta Platforms Inc., tidigare känd som Facebook, har avslöjat att dess nya stora språkmodell, Llama 3, har överträffat andra AI-modeller i jämförelsetester. Llama 3 har presterat bättre än flera andra AI-modeller, inklusive de från Alphabet Inc.´s Google, Jeff Bezos-stödda Anthropic och Mistral AI. Modellen förväntas snart vara tillgänglig för molnleverantörer som Amazon.com Inc.´s Amazon Web Services (AWS) och modellbibliotek som Hugging Face. Llama 3, som finns i två storlekar med 8B och 70B parametrar, har visat betydande förbättringar i textbaserade svar. Den har visat en högre diversitet i att svara på prompts, färre falska vägran och förbättrade resonemangsförmågor.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 19 april

OpenAI rekryterar Pragya Misra för att leda initiativ i Indien

OpenAI har gjort sin första anställning i Indien i ett försök att forma landets AI-regleringar. Pragya Misra, en erfaren professionell inom offentliga politikfrågor och partnerskap, har rekryterats av OpenAI för att leda dess initiativ i Indien. Misra har tidigare arbetat med Truecaller och Meta. I Indien är AI-företag avgörande, givet landets stora befolkning och tillväxtpotential. I mars 2024 utfärdade den indiska regeringen en rådgivning som uppmanade plattformar att söka uttryckligt tillstånd från ministeriet för elektronik och informationsteknik innan de implementerar programvara eller algoritmer för användare på det indiska internet.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 19 april

OpenAI rekryterar sin första anställde i Indien för att leda regeringsrelationer

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har rekryterat sin första anställde i Indien, Pragya Mishra, som chef för regeringsrelationer. Rekryteringen kommer när landet går till val för att rösta fram en ny regering som kommer att spela en betydande roll i att forma artificiell intelligens (AI) regleringar i världens mest befolkade nation. Microsoft-stödda OpenAI anställde Misra för att leda offentlig politik och partnerskap i Indien. Misra har tidigare arbetat på Truecaller AB och Meta Platforms Inc. och kommer att börja på OpenAI i slutet av månaden.

Direktlänk Dela Mint fördjupade 19 april

OpenAI anställer sitt första huvud för regeringsrelationer i Indien

OpenAI har anställt sin första medarbetare i Indien, Pragya Misra, som chef för regeringsrelationer. Detta sker mitt under de pågående valen i landet för att välja en ny regering, vilken kommer att spela en viktig roll i utformningen av regleringar kring artificiell intelligens (AI) i världens mest folkrika nation. Företaget, som stöds av Microsoft Corp, tog Misra ombord för att leda offentliga politiska frågor och partnerskap i Indien. Misra, 39 år, har tidigare erfarenhet från roller på Truecaller AB och Meta Platforms Inc. Hon förväntas börja sina uppgifter på OpenAI vid slutet av denna månad.

Direktlänk Dela India Today fördjupade 19 april

OpenAI anställer Pragya Misra som första anställda i Indien

Pragya Misra, 39, har anställts av OpenAI som företagets första anställda i Indien, rapporterar Bloomberg. Misra har utsetts till huvud för regeringsrelationer vid en tidpunkt då Indien röstar i Lok Sabha-valen 2024, vilka kommer att avgöra om premiärminister Narendra Modi kommer att återvända till makten för tredje gången. Misras anställning markerar OpenAIs ansträngningar att driva för gynnsamma regler när regeringar runt om i världen överväger hur man ska reglera den snabbt utvecklande tekniken. Misra har tidigare arbetat för Truecaller, Meta Platforms Inc och Ernst & Young.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 19 april

OpenAI anställer första anställda i Indien för att leda offentliga policyfrågor och partnerskap

OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, har anställt sin första anställd i Indien. Pragya Misra har anställts som chef för offentliga relationer. Indien genomgår just nu den första fasen av Lok Sabha-valen, vilket kommer att välja en ny regering som kommer att dela AI-regleringar i landet. Microsoft-stödda OpenAI har tagit in Pragya Misra för att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i Indien. Misra, 39, har tidigare arbetat på Truecaller som chef för offentliga relationer, och på Meta, där hon ledde WhatsApps kampanj mot desinformation 2018. Misra kommer att ansluta till OpenAI vid månadens slut.

Direktlänk Dela Network18 Media & Investments fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställda i Indien

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT och ett företag stött av Microsoft Corp., har anställt sin första anställda i Indien, enligt en rapport från Bloomberg. Pragya Misra, 39, med erfarenhet från Truecaller AB och Meta Platform Inc., kommer att leda OpenAIs regeringsrelationer i landet och är inställd på att börja i slutet av månaden. Detta sker vid en avgörande tidpunkt då Indien går till val för att välja en ny regering som kommer att spela en avgörande roll i utformningen av AI-regleringen i landet. Företaget står också inför hård konkurrens från stora aktörer som Google.

Direktlänk Dela Free Press Journal fördjupade 19 april

Kunlun Tech revolutionerar musik AI med lanseringen av SkyMusic

Peking-baserade Kunlun Tech har gjort stora framsteg inom AI-genererad musik med lanseringen av SkyMusic. Detta AI-musikgenereringsmodell, som lanserades i mars, kombinerar instrument med autentiska människolika röster. Kunlun Tech, som etablerades 2008 och diversifierade till AI 2020, har blivit en ledare inom Kinas AI-industri. Företaget lanserade ett enormt språkmodell som kallas ´Tiangong´ och släppte senare SkyAgents AI-utvecklingsplattform. Denna månad lanserade de en öppen källkod 400 miljarder parameter Mixed Experts Model (MOE), ´Tiangong 3.0´, som ligger till grund för SkyMusic.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 19 april

Stability AI gör AI-modellen Stable Diffusion tillgänglig för vissa utvecklare

Nästa generation av text-till-bild AI-modellen Stable Diffusion är fortfarande i förhandsgranskning, men Stability AI gör den tillgänglig för vissa utvecklare via API och en ny innehållsskapande plattform. Stability AI meddelar att utvecklare nu kan få tillgång till Stable Diffusion 3 från dess utvecklarplattform. Stability AI arbetar med API-plattformen Fireworks AI för företag som vill använda båda modellerna. Företaget planerar också att vara värd för sina modellvikter på sina egna servrar genom ett Stability AI-medlemskap ´inom en snar framtid´. Stability AI släppte Stable Diffusion 3 i februari till ett litet antal utvecklare på förhandsgranskning. Stability AI säger att Stable Diffusion 3 ´är lika med eller överträffar´ andra text-till-bild-generatorer, som OpenAI:s DALL-E 3 och Midjourney v6, i ´typografi och prompt efterlevnad´. Modellen använder en arkitektur som kallas Multimodal Diffusion Transformer, som förbättrar textförståelse och stavning. Stability AI har också meddelat en ny plattform för att skapa innehåll som kallas Stable Assistant Beta, där Stable Diffusion 3 och andra modeller kommer att finnas tillgängliga. Företaget säger att Stable Assistant Beta ´är en vänlig chatbot´ där betalande prenumeranter kan få tillgång till dess senaste modeller för att generera bilder, skriva innehåll eller hjälpa till att matcha foton med text genom konversation. Stable Assistant Beta är ännu inte öppen för allmänheten, men företaget bjöd in ett litet antal användare att prova en tidig tillgångsversionsversion. Trots att de gjorts tillgängliga via API och Stable Assistant Beta, säger Stability AI att båda Stable Diffusion 3-modellerna fortfarande är under förhandsgranskning och ännu inte är tillgängliga för allmänheten. Företaget säger att det utvidgade tillgången till modellerna så att det kan samarbeta med sin gemenskap för att förbättra dem, men det ´har tagit och fortsätter att ta rimliga steg för att förhindra missbruk av Stable Diffusion 3 av dåliga aktörer.´

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 19 april

Meta AIs chatbot hävdar att den har ett barn, skapar förvirring

Meta AIs chatbot deltog nyligen i en föräldradiskussion i en stor Facebook-grupp i New York City. Chatboten, som designats av Meta för att engagera användare på dess plattformar, hävdade att den hade ett barn inskrivet i ett New York City Gifted and Talented-program, vilket ledde till förvirring och obehag bland gruppmedlemmarna. När en användare reagerade med ´Vad i Black Mirror är det här?´, svarade AI-verktyget att det inte har ´onda avsikter´ som visas i webbserien. Denna händelse har lett till diskussion och oro kring AI-verktygens kapacitet och beteende.

Direktlänk Dela India Today fördjupade 19 april

Slack utökar AI-funktioner till alla betalplaner

Slack har officiellt börjat använda AI-teknik i sin populära arbetsapp. Företaget började i februari att rulla ut tre nya AI-funktioner som ett betalt tillägg för Enterprise-medlemmar. Från och med torsdag utvidgar Slack det valfria AI-tillägget till alla betalda Slack-planer. Det innebär att oavsett om du har Slack för arbete, eller om du betalar för Slack själv, kommer du att kunna dra nytta av dessa nya AI-funktioner så snart du betalar extra för privilegiet. Slack planerar också fler AI-funktioner i framtiden.

Direktlänk Dela Lifehacker Australia fördjupade 19 april

AI-transformerar programmeringsvärlden med effektiva kodningsverktyg

Artificiell intelligens (AI) framträder som en kraftfull allierad för utvecklare, med AI-kodningsverktyg som erbjuder funktioner som kan förbättra arbetsflödet, effektiviteten och till och med kreativa problemlösningsmetoder. Några av dessa verktyg inkluderar Tabnine, Copilot (GitHub), CodeT5, Replit GhostWriter och AIXcoder. AI-kodningsverktyg erbjuder fördelar som ökad effektivitet, minskade fel, förbättrat lärande och förbättrad kreativitet. Valet av det bästa verktyget beror på specifika behov och preferenser, inklusive kompatibilitet med programmeringsspråk, kostnad och användarvänlighet.

Direktlänk Dela News Track fördjupade 19 april

Microsoft undgår EU-utredning om investering i OpenAI

EU:s konkurrensregulatorer har beslutat att inte gå vidare med en formell utredning av Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI. Detta efter att regulatorerna kommit fram till att Microsofts investering i OpenAI är just en investering, inte ett förvärv, och att det tidigare företaget inte kontrollerar det senare. Microsoft är dock inte helt fri än. En rapport i Reuters antyder att Microsoft fortfarande kan stå inför en utredning av EU:s konkurrensregulator. Dessutom granskas investeringarna också av myndigheter i andra regioner, samt av Konkurrens- och marknadsmyndigheten i Storbritannien.

Direktlänk Dela Windows Report fördjupade 19 april

Meta lanserar AI-assistent som kan svara på alla frågor och generera bilder

Meta har lanserat sin AI-assistent ´Meta AI´, som är gratis för användare av Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger. AI-chattboten drivs av Llama 3, det mest avancerade AI-modellen som företaget har utvecklat. Meta AI kan svara på alla typer av frågor, lösa tvivel, föreslå platser att besöka, och till och med skriva kod. Dessutom kan den generera och animera bilder. Meta AI kan användas i WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger. Användarna kan använda Meta AI för att få mer information om inlägg på Facebook direkt i hemflödet. För närvarande stöder Meta AI endast engelska och är tillgänglig i bland annat USA, Australien, Kanada, Ghana, Jamaica, Malawi, Nya Zeeland, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sydafrika, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Direktlänk Dela MySmartPrice fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställd i Indien för att leda offentliga affärer

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har anställt sin första anställd i Indien, Pragya Misra, för att leda offentliga affärer och partnerskap, enligt en rapport från Bloomberg. Misra, som tidigare har arbetat på Truecaller AB och Meta Platforms Inc, kommer att börja på OpenAI i slutet av månaden. Anställningen framhäver företagets ansträngningar att driva på för gynnsamma regler när regeringar runt om i världen överväger hur man ska reglera den snabbt utvecklande tekniken. I Indien står OpenAI inför konkurrens från Google och andra inhemska aktörer som utvecklar egna stora språkmodeller för lokala språk.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 19 april

Meta lanserar nästa generation av AI-modellen Llama

Meta har lanserat nästa generation av sin stora språkmodell Llama, som nu är tillgänglig för molnleverantörer som AWS och modellbibliotek som Hugging Face. Llama 3 presterar bättre än de flesta nuvarande AI-modeller och erbjuder än så länge endast textbaserade svar. Modellen har visat mer mångfald i att svara på prompts, har färre falska vägran att svara på frågor och kan resonera bättre. Meta hävdar att Llama 3 förstår fler instruktioner och skriver bättre kod än tidigare. Modellen har också presterat bättre än liknande modeller som Googles Gemma och Gemini, Mistral 7B och Anthropic´s Claude 3 i vissa benchmarkingtester. Meta planerar att släppa större versioner av Llama 3 som kan förstå längre instruktioner och data och vara kapabla att generera mer multimodala svar.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 19 april

OpenAI anställer sin första anställde i Indien

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, har anställt sin första anställde i Indien, en chef för statliga relationer, precis när landet röstar in en ny administration som kommer att forma regleringen av artificiell intelligens i världens mest befolkade nation. Det Microsoft-stödda företaget har rekryterat Pragya Misra för att leda offentliga policyfrågor och partnerskap i Indien. Misra, 39, har tidigare arbetat på Truecaller AB och Meta Platforms Inc. och kommer att börja på OpenAI mot slutet av månaden.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 19 april

Microsofts investering i OpenAI granskas enligt EU:s sammanslagningsregler

Microsofts betydande investering på 13 miljarder dollar i OpenAI granskas av Europeiska unionen (EU) för en potentiell konkurrensutredning. Partnerskapet mellan Microsoft och OpenAI, tillsammans med liknande allianser som involverar teknikjättar som Alphabet, Amazon och Anthropic, har fångat uppmärksamheten hos globala konkurrensregulatorer. Huvudfokus för denna oro är att utvärdera hur dessa samarbeten potentiellt kan påverka marknadskonkurrensen. Europeiska kommissionen bekräftade sin pågående granskning av Microsofts investering i OpenAI enligt EU:s sammanslagningsregler.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 19 april

Meta lanserar tidiga versioner av sin nya stora språkmodell Llama 3

Meta Platforms har lanserat tidiga versioner av sin nya stora språkmodell, Llama 3, och en bildgenerator för att konkurrera med OpenAI, ledaren inom generativ AI. Företaget förklarar att den nya Llama 3 8B innehåller 8 miljarder parametrar, medan Llama 3 70B har 70 miljarder parametrar. Meta lovar en enorm prestandaökning jämfört med de tidigare modellerna Llama 2 8B och Llama 2 70B. Företaget utbildade sin nya Llama 3-modell på över 15 biljoner tokens som alla samlats in från ´offentligt tillgängliga källor´.

Direktlänk Dela TweakTown fördjupade 19 april

Meta utmanar OpenAI med sin nya AI-modell Llama 3

Konkurrensen om överlägsenhet inom artificiell intelligens (AI) intensifieras och Meta gör ett starkt framsteg med sitt senaste erbjudande: Llama 3. Denna mäktiga nya stora språkmodell (LLM) lovar betydande framsteg inom AI-förmågor, möjligen rivaliserande med konkurrenter som OpenAI. Llama 3, som släpptes i början av april 2024, markerar ett betydande framsteg för Metas AI-forskningsarm, Meta AI. Meta planerar att integrera Llama 3 med sina befintliga produkter, inklusive Facebook Messenger, WhatsApp och Instagram.

Direktlänk Dela News Track fördjupade 19 april

Meta lanserar AI-modellen Llama 3 för att konkurrera med andra AI-chattbotar

Meta har lanserat sin senaste AI-modell, Llama 3, för att konkurrera med andra AI-chattbotar som OpenAI´s ChatGPT, Microsoft´s Copilot, Google Gemini och Perplexity AI´s modeller. Meta AI kommer att integreras i WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger, samt på webbplatsen meta.ai. Llama 3-modellen kommer att rullas ut i två versioner, en för konsumentinriktade AI-chattbotar i Meta´s appar och en större och multimodal version tillgänglig på plattformar som Amazon Web Services, Google Cloud och Microsoft Azure. Funktionerna kommer att variera något beroende på vilken app eller tjänst du använder Meta AI från, men funktionaliteten är omfattande.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 19 april

OpenAI stänger ner DALL-E 2 till förmån för DALL-E 3

Över två år efter sin debut stänger OpenAI ner bildgeneratorn DALL-E 2 till förmån för dess efterträdare. DALL-E 2 blev populär i april 2022 tack vare sin förmåga att generera högkvalitativa bilder från enkla textkommandon. Några månader senare öppnade OpenAI beta-versionen för en bredare publik, men den har sedan dess överskuggats av DALL-E 3, som har full integration med ChatGPT, vilket ger ett enklare gränssnitt som producerar ännu bättre bilder. Detta är huvudorsaken till förändringen, men varningssignalerna fanns där. Från och med 21 februari 2024 accepterar DALL-E 2 inte längre nya kunder.

Direktlänk Dela PC Magazine UK fördjupade 19 april

OpenAI:s nya redigeringsverktyg för AI-bildgeneratorn DALL-E underpresterar

OpenAI har lanserat en ny redigeringsfunktion för AI-bildgeneratorn DALL-E, men funktionen har visat sig vara mindre effektiv än förväntat. Trots att DALL-E är en av de bästa AI-bildgeneratorerna på marknaden, har redigeringsverktyget svårt att producera det användaren ber om och kan i vissa fall förstöra bilden helt. Verktyget kan inte direkt redigera bilder eller ändra specifika element i dem, utan genererar istället en ny bild varje gång baserat på användarens instruktioner. Detta begränsar precisionen och kontrollen som användaren har över redigeringsprocessen.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupade 19 april

OpenAI stänger ner bildgeneratorn DALL-E 2 till förmån för dess efterträdare DALL-E 3

OpenAI avslutar DALL-E 2, en bildgenerator som har imponerat med sin förmåga att skapa högkvalitativa bilder från enkla textprompter, lite över två år efter dess debut. DALL-E 2 har nu överskuggats av DALL-E 3, som inkluderar full integration med ChatGPT, vilket ger ett enklare gränssnitt som producerar ännu bättre bilder. Användare kan inte längre skapa nya bilder i DALL-E 2-gränssnittet, men de kan fortfarande få tillgång till sin historik. För att skapa nya bilder rekommenderas användare att gå till ChatGPT och använda DALL-E 3.

Direktlänk Dela PC Magazine Middle East fördjupade 19 april

AI Index Report 2024: Viktiga observationer om AI

Enligt Stanford University´s Institute for Human-Centered AI (HAI) har arbetare utrustade med AI blivit både mer produktiva och bättre på sina jobb. Men allmänheten är pessimistisk till AI:s ekonomiska påverkan. Endast 37% tror att AI kommer att förbättra deras jobb och 34% tror att AI kommer att stimulera ekonomin. AI hjälper medicinen att ta stora kliv framåt och FDA godkänner allt fler AI-utrustade medicinska apparater. Men det finns en brist på robusta och standardiserade utvärderingar för ansvarsfull AI. Antalet AI-incidenter fortsätter att öka, och forskare har upptäckt en betydande partiskhet i ChatGPT mot demokraterna i USA och Labourpartiet i Storbritannien.

Direktlänk Dela Artificial Intelligence in Healthcare fördjupade 19 april

AI-genererade sånger av Drake och Taylor Swift skapar debatt

Under den senaste veckan har sånger av Drake och Taylor Swift tyckts läcka online, vilket har skapat enorma reaktioner. Stora Reddit-trådar har uppstått, där musikval dissekeras. Men varken Swift eller Drake har bekräftat att sångerna är äkta. Istället har stora grupper på sociala medier hävdat att sångerna är AI-genererade bluffar. Dessa typer av argument har nyligen intensifierats och kommer att fortsätta att öka, eftersom AI-vokala kloner fortsätter att förbättras och blir allt mer tillgängliga för vanliga människor.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 19 april

Meta introducerar sitt senaste stora språkmodell, Llama 3

Meta har lanserat sin senaste stora språkmodell, Llama 3, som de hävdar kommer att utmana större modeller från Google, Mistral och Anthropic. Llama 3 finns i versioner från åtta miljarder till över 400 miljarder parametrar. Meta har ännu inte tränat sina största och mest komplexa modeller, men antyder att de kommer att vara flerspråkiga och multimodala. Även med bara 70 miljarder parametrar hävdar Meta att Llama 3 kan mäta sig med mycket större modeller. Meta har även utvecklat nya och uppdaterade verktyg för att skydda modellen från missbruk.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 19 april

Meta introducerar nästa generation av sitt stora språkmodell Llama 3

Sociala mediejätten Meta har introducerat nästa generation av sin öppen källkods stora språkmodell, Llama 3. De två första modellerna i Llama 3-familjen, 8B och 70B, är nu tillgängliga för bred användning. Llama 3 400B-plus parametermodeller är fortfarande under utbildning, men Meta planerar att släppa nya modeller de kommande månaderna. De nya modellerna har förbättrad anpassning och större mångfald i modellsvar jämfört med Llama 2. Meta planerar att göra Llama 3 flerspråkig och multimodal, med ett större kontextfönster i framtiden.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 19 april

OpenAI stänger ner bildgeneratorn DALL-E 2 till förmån för dess efterföljare

OpenAI stänger ner bildgeneratorn DALL-E 2, drygt två år efter dess debut. DALL-E 2 blev populär för sin förmåga att generera högkvalitativa bilder från enkla textkommandon. Men nu har DALL-E 3 tagit över, med full integration med ChatGPT, vilket skapar ett enklare gränssnitt och ännu bättre bilder. Användare kan inte längre skapa nya bilder i DALL-E 2-gränssnittet, men de kan fortfarande få tillgång till sin historik. För alla nya bilder rekommenderas användare att använda ChatGPT och DALL-E 3.

Direktlänk Dela PC Magazine Middle East fördjupade 19 april

Google konsoliderar AI-team inom DeepMind

Google konsoliderar sina team som fokuserar på att bygga artificiella intelligensmodeller (AI) inom Google Research och Google DeepMind, enligt ett meddelande från företagets VD Sundar Pichai. Allt arbete kommer nu att utföras inom Google DeepMind, vilket kommer att förenkla utvecklingen genom att koncentrera datorkraftskrävande modellbyggnad på ett ställe. Detta kommer också att ge Google Research ett tydligt och distinkt mandat att investera i tre nyckelområden: datorsystem, grundläggande maskininlärning och algoritmer, samt tillämpad vetenskap och samhälle.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 19 april

AI lika bra som ögonläkare vid diagnos av ögonproblem, enligt Oxford-studie

OpenAI:s GPT-4 kan enligt en studie från Oxford med stor noggrannhet bedöma och diagnostisera medicinska tillstånd i ögat på samma nivå som toppoptometrister. AI:n testades på 87 olika patientfall och källorna till dess information var en anpassad uppsättning av hanteringsalgoritmer, patientjournaler och medicinska läroböcker. Resultaten jämfördes sedan med poäng från mänskliga läkarstudenter och expertläkare. GPT-4 uppnådde högre poäng än juniorläkare och samma resultat som medicinska experter. Studien leddes av Dr. Arun Thirunavukarasu, i samarbete med universiteten i Oxford och Cambridge.

Direktlänk Dela iTech Post fördjupade 19 april

Meta uppgraderar sin AI-chatbot och lanserar nya funktioner

Meta har uppgraderat sin AI-chatbot, Llama 3, och kör nu den i sökfältet på sina fyra största appar (Facebook, Messenger, Instagram och WhatsApp) i flera länder. Företaget har också lanserat nya funktioner som snabbare bildgenerering och tillgång till webbsökresultat. Dessutom lanserar företaget en ny meta.ai-webbplats för användare att få tillgång till chatboten. Meta har börjat expandera chatboten på engelska i över ett dussin länder, inklusive Australien, Kanada, Ghana, Jamaica, Malawi, Nya Zeeland, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sydafrika, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Företaget började förra veckan testa Meta AI i länder som Indien och Nigeria, men Indien saknades märkbart i dagens tillkännagivande.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 19 april

GitLab förbereder sig för nästa AI-våg bland företagsplattformsingenjörer

GitLab kan vara redo för nästa stora våg av AI-adoption bland företagsplattformsingenjörer, enligt branschexperter. Med tillgängligheten av sitt Duo Chat-verktyg matchar GitLab nu många av de funktioner som finns i GitHub´s Copilot Enterprise och Copilot Chat för Visual Studio. GitLab Duo Enterprise, som kommer ut inom de kommande månaderna, kommer att lägga till fler utvecklarfunktioner som redan är bekanta för GitHub Copilot Enterprise-kunder. Men viktigare är att GitLab Duo Enterprise kommer att inkludera en lista med AI-drivna automationsfunktioner för andra stadier av DevSecOps-pipelines, som automatisk root cause-analys och säkerhetsproblem, vilket är redo för ny tillväxt när företag antar generativ AI, enligt James Governor, analytiker på RedMonk.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 19 april

Meta planerar att sprida sin AI-chatbot över sina tjänster

I flera månader har Meta CEO Mark Zuckerberg skrytit med en plan att sprida artificiell intelligens över sina tjänster, vilket gör att miljarder människor kan använda chatbots i allt från Facebook till sina VR-drivna glasögon. Bolaget meddelade att det kommer att integrera den senaste versionen av sin konversationella chatbot, Meta AI, över sina sociala medier-appar. Men experter varnar för att den breda användningen av AI-chatboten kan förstärka problem som länge har plågat Metas sociala nätverk, inklusive skadlig felinformation, hatprat och extremistiskt innehåll. Meta AI kommer att finnas tillgänglig på en ny fristående webbplats, men kommer också att befolka sökrutor på WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 19 april

Adobe lanserar nya AI-funktioner och utforskar partnerskap med OpenAI

Adobe (ADBE) släpper en rad nya AI-funktioner för sina produkter. Acrobat AI Assistant är tillgänglig som en tilläggsfunktion till Acrobat för $4,99 per månad. Företaget har också tillkännagett nya generativa AI-verktyg för Premiere Pro och utforskar nya partnerskap med OpenAI. Adobe Digital Media Business President David Wadhwani diskuterar de nya produkterna och funktionerna och hur de förväntas påverka företaget och vad konsumenterna kan förvänta sig framöver. Wadhwani beskriver hur användare av dessa nya produkter interagerar direkt med Adobes generativa AI-produkter för att förbättra arbetsflöden.

Direktlänk Dela Yahoo Finance Canada fördjupade 19 april

AI-agenter kan utnyttja sårbarheter i verkliga system

Forskare vid University of Illinois Urbana-Champaign har upptäckt att AI-agenter utrustade med GPT-4 kan utnyttja de flesta offentliga sårbarheter som påverkar verkliga system idag, bara genom att läsa om dem online. För att testa detta använde forskarteamet en AI-agent bestående av fyra komponenter och testade den på 15 kända sårbarheter i öppen källkodsprogramvara. GPT-4 kunde framgångsrikt utnyttja 13, eller 87%, av totalen. Forskarna uppmanar organisationer att starkt överväga att tillämpa bästa praxis för säkerhet.

Direktlänk Dela Dark Reading fördjupade 18 april

Filmskaparen Paul Trillo experimenterar med OpenAI´s Sora för att utforska nya visuella koncept

LA-baserade konstnären och filmskaparen Paul Trillo har experimenterat med OpenAI:s Sora för att producera videor som ´Abstract´ och ´The Golden Record´. Trillo har testat Sora sedan februari och använder den för att utforska idéer och visuella koncept som skulle vara svårare att utforska på traditionella sätt. Trillo påpekar att Sora fortfarande är långt ifrån redo för Hollywood, men han är entusiastisk över dess experimentella användningsområden och potentiella kostnadsbesparingar för filmproduktion. Han tror att Sora kan jämna ut spelplanen för indie-filmer och göra processen mer effektiv, men varnar för överanvändning av AI och dess potentiella inverkan på kreativitet och kultur.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 18 april

OpenAI uppmanar USA:s regering att utöka bredbandstillgången för AI-tillgång

USA:s regering behöver utöka tillgången till bredband för att öka allmänhetens tillgång till framsteg inom artificiell intelligens, sa Anna Makanju, vice VD för globala frågor på OpenAI, under ett världsekonomiskt toppmöte. Makanju uttryckte också oro över accelerationen av deepfakes, som blir allt högre kvalitet och riskerar att sprida mer desinformation. Hon varnade för ´lögnarens utdelningar´ där allmänheten blir så misstänksam mot allt innehåll att de inte längre vet vad de ska tro är sanningen.

Direktlänk Dela Semafor fördjupade 18 april

Microsoft och OpenAIs avtal kan möta antitrustutredningar i EU

Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI kan möta antitrustutredningar från Europeiska kommissionen. Kommissionen antydde möjligheten till en utredning i januari. Partnerskapet mellan de två företagen har redan granskats av Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet och Federal Trade Commission i USA.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 april

Meta introducerar tidiga versioner av AI-modellen Llama 3 och AI-assistent

Meta presenterade på torsdagen tidiga versioner av sin AI-modell Llama 3, som kan användas för att driva textkomposition, kodgenerering eller chattbotar. Företaget meddelade även att dess AI-assistent nu finns tillgänglig på en webbplats och kommer att integreras i sina stora sociala medieappar. Llama 3 kommer i två parametrarstorlekar: 8 miljarder och 70 miljarder, båda tillgängliga som gratis nedladdningar genom Metas webbplats med en registrering. Meta utbildade båda modellerna på två skräddarsydda, 24 000-GPU-kluster. Meta meddelade också att de för närvarande tränar en 400B parameter-version av Llama 3.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 18 april

Nothing börjar rulla ut OS 2.5.5 till Phone 2-användare

Nothing har börjat rulla ut sin 2.5.5 OS-version till alla Phone 2-användare på ett ´stegvis´ sätt. Uppdateringen innefattar Nothing´s integration av OpenAI´s ChatGPT-programvara, vilket ger röstkonversationsfunktioner med de senaste Ear and Ear (a) knopparna. Version 2.5.5 inkluderar också Ultra XDR för Phone 2-kameran och en HDR-omkopplare för dess Foto och Porträtt-lägen bland flera andra funktioner. Uppdateringen kommer också med en ny ChatGPT-widget för hemskärmen och en ny knapp har lagts till skärmdumpar och urklipp som låter användare poppa dess innehåll direkt i ChatGPT.

Direktlänk Dela Androidcentral.com fördjupade 18 april

Baidus AI-chatbot Ernie når 200 miljoner användare på åtta månader

Under en utvecklarkonferens i Shenzhen, Kina, meddelade teknikföretaget Baidu att deras AI-chatbot Ernie har samlat 200 miljoner användare på åtta månader. Nicole Greene, en VP-analytiker på forskningsföretaget Gartner, påpekade att Ernie fyller ett marknadsbehov på grund av regeringsrestriktioner. Amerikanska konsumenter har haft tillgång till generativ AI sedan november 2022, men verktyg som ChatGPT, Gemini och Copilot är inte tillgängliga i Kina. Som ett resultat är inhemska teknikföretag som Baidu angelägna om att utnyttja möjligheten att tillgodose ett ouppfyllt behov.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 18 april

Meta släpper tidiga versioner av språkmodellen Llama 3 och bildgenerator

Meta Platforms har släppt tidiga versioner av sin senaste stora språkmodell, Llama 3, och en bildgenerator som uppdaterar bilder i realtid medan användare skriver instruktioner. Modellerna kommer att integreras i företagets virtuella assistent Meta AI. Den uppdaterade Meta AI-assistenten kommer att få mer framträdande placering inom Metas Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger-appar samt på en ny fristående webbplats. Meta har också meddelat ett samarbete med Google för att inkludera dess realtidssökresultat i assistentens svar.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 18 april

Weights & Biases introducerar W&B Weave för AI-utvecklare

AI-utvecklarplattformen Weights & Biases har introducerat W&B Weave, ett lättviktigt verktyg för mjukvaruutvecklare som vill distribuera generativa AI-applikationer med förtroende. W&B Weave ger en systematisk källa för experimentell utveckling av storskaliga språkmodeller (LLM). Verktyget utökar Weights & Biases AI-utvecklarplattform till mjukvaruutvecklare som vill bygga applikationer med LLM. W&B Weave har två komponenter: Spår, för att logga beteendet av LLM-applikationen och utvärderingar, för att bedöma LLM-applikationen på ett lättviktigt, anpassningsbart sätt.

Direktlänk Dela Business Wire fördjupade 18 april

Apple förväntas avslöja AI-funktioner i september, enligt analytiker

Apple förväntas avslöja sina stora artificiella intelligens (AI) funktioner i september vid lanseringen av iPhone 16, enligt analytiker på den europeiska banken Bernstein Société Générale. De tror att AI-funktionerna kommer att presenteras med iPhone, snarare än vid Worldwide Developers Conference (WWDC) i juni. Analytiker förutser att den senaste versionen av iPhone kommer att erbjuda funktioner i linje med de senaste smarttelefonmodellerna från Google och Samsung. Apple kan också integrera AI i appar som Apple Music, Pages och Keynote. Apple är i samtal med potentiella partners, inklusive Google, OpenAI och Baidu, om att använda extern LLM.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 18 april

Microsoft och OpenAIs avtal kan stå inför konkurrensutredningar i EU

Microsoft och OpenAI kan möta konkurrensundersökningar i EU på grund av Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI. Europeiska kommissionen övervägde möjligheten till en utredning redan i januari. Partnerskapet mellan de två företagen har redan granskats av Storbritanniens Competition and Markets Authority och Federal Trade Commission i USA.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 april

Antitrustregulatorer i Storbritannien och USA undersöker fortfarande Microsofts investeringar i OpenAI. Både den brittiska Competition and Markets Authority och det amerikanska justitiedepartementet och FTC överväger sina nästa steg i form av formella granskningar och undersökningar. Enligt EU-lag kan en ´koncentration´, som skulle vara föremål för antitrustgranskning, äga rum när kontrollen över ett företag förändras. Detta kan ske genom att man förvärvar ´ensam kontroll´ över ett företag. Trots Microsofts påståenden om att deras position i styrelsen är icke-röstning och därför inte äger OpenAI, varnade brittiska och EU-regulatorer företaget i januari att dess investeringar i OpenAI kan vara föremål för granskning. Microsoft avböjde att kommentera.

Computerworld fördjupade 18 april

Google konsoliderar AI-lag inom Research och DeepMind

Google meddelade på torsdagen att de kommer att konsolidera teamen som fokuserar på att bygga artificiella intelligensmodeller inom sina Research och DeepMind-divisioner. Detta är det senaste försöket att utveckla sitt AI-portfolio. Google kommer att flytta sina Responsible AI-lag - som fokuserar på säker AI-utveckling - från Research till DeepMind så att de är närmare där AI-modellerna byggs och skalas upp. Flytten kommer i takt med ökande globala bekymmer om AI-säkerhet och ökande krav på teknikreglering.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 18 april

Meta släpper tidiga versioner av Llama 3 och bildgenerator

Meta Platforms har släppt tidiga versioner av sitt senaste storspråkiga modell, Llama 3, och en bildgenerator som uppdaterar bilder i realtid medan användare skriver prompts. Modellerna kommer att integreras i Meta AI, företagets virtuella assistent, som presenteras som den mest sofistikerade bland sina gratisalternativ. Den uppdaterade Meta AI-assistenten kommer att få en mer framträdande plats inom Metas Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger-appar samt en ny fristående webbplats. Meta har också tillkännagivit ett partnerskap med Google för att inkludera dess realtidssökresultat i assistentens svar.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 18 april

Meta lanserar ´den mest intelligenta AI-assistenten´

Facebooks moderbolag Meta Platforms lanserade på torsdagen vad VD Mark Zuckerberg kallade ´den mest intelligenta AI-assistenten som du kan använda fritt´. Meta har tillkännagivit den senaste versionen av sin Meta AI-assistent, med planer på att framhäva chatboten mer framträdande över Instagram, Messenger, WhatsApp och Reels. Bolaget lanserade också en fristående webbplats för boten på Meta.ai. Produkten drivs av den senaste versionen av dess stora språkmodell Llama 3. Meta har investerat betydande resurser i att lansera AI-verktyg de senaste åren och ser ut att konkurrera med AI-modeller som OpenAI´s ChatGPT.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 18 april

Meta släpper tidiga versioner av Llama 3 och en bildgenerator

Meta Platforms har släppt tidiga versioner av sitt senaste stora språkmodell, Llama 3, och en bildgenerator som uppdaterar bilder i realtid medan användare skriver kommandon. Modellerna kommer att integreras i den virtuella assistenten Meta AI, som företaget marknadsför som den mest sofistikerade av sina gratis att använda motsvarigheter. Meta AI kommer att få en mer framträdande plats inom Metas Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger-appar samt en ny fristående webbplats. Meta har också tillkännagett ett nytt samarbete med Googles Alphabet för att inkludera realtidssökresultat i assistentens svar.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 18 april

Sam Altman lämnar OpenAI för Microsoft

Sam Altman, grundare av ChatGPT, har blivit avsatt från OpenAI av styrelsen och har istället gått med i Microsoft för att vara en del av ett team dedikerat till AI-forskning. Microsofts VD Satya Nadella meddelade stolt att företaget skulle välkomna Sam Altman och hans medhjälpare Greg Brockman. Altman och Brockman hade tidigare blivit sparkade från OpenAI av styrelsen, delvis för att Altman inte alltid varit ärlig i sin kommunikation med styrelsen. Amerikanska entreprenören Emmett Shear, medgrundare av Twitch-plattformen, har gått med på att ta över ledningen av startupföretaget.

Direktlänk Dela The Times Hub fördjupade 18 april

OpenAI stänger ner bildgeneratorn DALL-E 2 till förmån för dess efterträdare

OpenAI har beslutat att stänga ner bildgeneratorn DALL-E 2, drygt två år efter dess debut. DALL-E 2 blev populär tack vare sin förmåga att generera högkvalitativa bilder från enkla textprompter. Men nu har DALL-E 3, som inkluderar full integration med ChatGPT, tagit över. DALL-E 3 producerar ännu bättre bilder och har en enklare gränssnitt. DALL-E 2 krävde fler klick för att logga in, medan man kan logga in på ChatGPT i ett enda steg. Från och med den 21 februari 2024 accepterar DALL-E 2 inte längre nya kunder.

Direktlänk Dela PC Magazine fördjupade 18 april

Microsofts investering i OpenAI kan möta EU:s konkurrensutredning

Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI kan möta en EU-antitrustutredning. Regulatorer bygger fallet för ett sådant drag, sa källor bekanta med ämnet. Microsofts OpenAI-partnerskap har utlöst granskning på båda sidor av Atlanten då antitrusttillsynsmyndigheter söker att förstå hur dessa avtal påverkar konkurrensen. Det kan undersöka om partnerskapet begränsar eller snedvrider konkurrensen inom EU:s inre marknad eller om Microsofts marknadsmakt snedvrider marknaden genom vissa metoder. Ingen beslut har tagits än.

Direktlänk Dela Channel NewsAsia fördjupade 18 april

Elon Musk varnar för AI-verktyg som kan leda till ´civilisationens slut´

Teknikmiljardären Elon Musk har riktat kritik mot populära AI-chattbotar som ChatGPT och Gemini, och uttryckt att dessa AI-verktyg kan leda till ´civilisationens slut´. Musk svarade på ett inlägg på X (tidigare Twitter) av den kanadensiska professorn Gad Saad, som hänvisade till ett tal av NPR:s VD och president Katherine Maher, där hon sa att ´sanningen är subjektiv´. Musk har tidigare varit en del av OpenAI, företaget bakom ChatGPT, men lämnade 2018 på grund av en ´intressekonflikt´. Musk har även lanserat sin egen AI-chattbot, Grok.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 18 april

Meta släpper nästa generation av AI-modellen Llama

Meta har släppt den nästa generationen av sin stora språkmodell Llama. Den nya versionen, Llama 3, presterar bättre än de flesta nuvarande AI-modeller och erbjuder hittills endast textbaserade svar. Modellen har två modellvikter med 8B och 70B parametrar och visar en större mångfald i att svara på frågor, färre falska vägran att svara på frågor och bättre resonemang. Meta hävdar att Llama 3 förstår fler instruktioner och skriver bättre kod än tidigare. Båda storlekarna av Llama 3 slog liknande storleksmodeller som Google´s Gemma och Gemini, Mistral 7B och Anthropic´s Claude 3 i vissa benchmarkingtester.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 april

Telia lanserar ny chattbot-teknologi

Telia har introducerat en ny funktion i sin kontaktcenterplattform Ace, en chattbot som drivs av GPT, en generativ AI och språkmodell från Microsoft/OpenAI. Den nya chattboten är tillgänglig som en del av Telia Ace-sviten eller som en fristående produkt. Chattboten kommer att kosta per användning, och kombinerar olika versioner av språkmodellen för att optimera dess styrkor. Den nya chattboten integreras sömlöst med Telia Ace-sviten och kommer att fortsätta att erbjuda möjligheten att överlämna till en agent vid behov.

Direktlänk Dela Telekom idag fördjupade 18 april

Generativ AI revolutionerar industrier och förväntas växa till $1,811.8 miljarder

Generativ AI använder principer för artificiell intelligens för att generera nytt innehåll baserat på lärande mönster och data. Det kan generera olika utdata som bilder, text, melodier eller kod. Genom att använda djupinlärning och neurala nätverk kan den förstå komplexa mönster och härma dem effektivt, vilket resulterar i mänsklika och innovativa resultat. Generativ AI har en enorm inverkan på olika industrier genom att främja innovation, förbättra effektiviteten och möjliggöra kapaciteter som en gång ansågs vara omöjliga. För hälso- och sjukvården hjälper det till med medicinsk bildanalys, påskyndar läkemedelsupptäckten, underlättar definitiva patientdiagnoser och individualiserar behandlingsregimer. Dessutom kan hälso- och sjukvårdspersonal nu göra exakta utvärderingar med hjälp av denna avancerade teknik, vilket leder till förbättrade patientresultat. I tillverkningen hjälper det till med produktdesign, processoptimering, prediktivt underhåll och kvalitetskontroll. Det hjälper också företag att öka den operativa effektiviteten, minska utgifterna och påskynda produktutvecklingen. För finansinstitut används generativ AI för bedrägeridetektering, riskbedömning, algoritmisk handel och automatiserade kundtjänster. Samtidigt fattar denna teknik beslut baserat på data, förbättrar säkerheten och kan ge personlig finansiell rådgivning till kunder. Dessutom, inom detaljhandeln, driver det rekommendationssystem, visuella sökverktyg, lagerhantering och kundengagemangsplattformar. Dessutom förbättrar det shoppingupplevelsen, ökar försäljningen och gör det möjligt för återförsäljare att bättre förstå konsumentpreferenser. Utöver det tillämpar underhållningssektorn generativ AI för innehållsproduktion, virtuella verklighetsupplevelser, videospelsutveckling och musikkomposition, eller ännu viktigare kan skapare använda den för att skapa intressant innehåll som sträcker sig över kulturella gränser. Användningsfall av generativ AI Konst och kreativitet Konstnärer har revolutionerat konst och musik med generativ AI, vilket skapar unika mästerverk som trotsar konventionella begrepp om uppfinningsrikedom. Innehållsskapande Generativ AI transformerar också marknadsföring genom att generera personligt och fängslande innehåll i stor skala, vilket förstärker kundengagemang och varumärkesigenkänning. Hälso- och sjukvård Inom hälso- och sjukvårdsindustrin driver generativ AI framsteg inom läkemedelsutveckling, tolkning av medicinska bilder och skräddarsydda behandlingsstrategier genom att analysera omfattande data för att identifiera mönster och förbättra patientresultat. Spel och simulering Spelindustrin upplever också en transformerande förändring med generativ AI, vilket skapar uppslukande upplevelser genom simuleringar och dynamisk innehållsgenerering, revolutionerar spel, grafik och berättande. Etiska och sociala konsekvenser Implementeringen av generativ AI presenterar enorma fördelar och potential men väcker samtidigt betydande moraliska och samhälleliga bekymmer. Ett primärt etiskt dilemma kretsar kring möjligheten att utnyttja denna teknik, vilket resulterar i skapandet av förfalskat material som deepfakes, desinformation och propaganda. Dessutom kan konsekvenserna vara allvarliga för allmänhetens förtroende, individens integritet och samhällets balans. Dessutom kan generativa AI-modeller som tränats på partiska data bära med sig sina fördomar. När dessa partiska system används finns det en risk för diskriminering inom områden som anställning, utlåning och brottsbekämpning. När generativ AI antas genom olika aspekter av vårt samhälle är det avgörande att proaktivt ta itu med dessa etiska konsekvenser. Det innebär robusta styrningsramar, rättvis praxis och framför allt mänskligt omdöme. Utmaningar och begränsningar för Gen AI Generativ AI står inför flera utmaningar och begränsningar som påverkar dess effektivitet och tillämpning inom olika industrier. Några av dessa utmaningar är: - Beroende av högkvalitativ och mångsidig träningsdata, eftersom noggrannheten och mångfalden av data direkt påverkar kvaliteten på det genererade resultatet - Beräkningskrav för att köra modellerna, vilket utgör ett hinder för massadoption - Etiska och samhälleliga konsekvenser - som potentiell missbruk av generativ AI för att skapa deepfakes eller sprida desinformation - Pågående debatter om originalitet och kreativitet hos AI-genererade verk, särskilt inom konstnärliga områden - Förståelse av hur generativa AI-modeller fattar beslut kan vara komplex på grund av deras ´svarta låda´ -natur - vilket väcker frågor om transparens och förtroende Verklig implementering av Gen AI Olika företag inom olika industrier använder aktivt generativ AI för att driva innovation och effektivitet i sina operationer. - British Broadcasting Corporation (BBC) har integrerat avancerade Natural Language Processing (NLP) -modeller för att automatisera innehållsgenereringsprocesser, vilket förbättrar produktionens hastighet och effektivitet samtidigt som det utökar dess digitala fotavtryck och ökar användarengagemanget - Internationella banken HSBC har utnyttjat generativ AI i virtuella assistenter och kundsupportsystem, vilket effektiviserar verksamheten och minskar svarstiderna betydligt för att förbättra kundnöjdheten - ASOS, en online modeåterförsäljare, har införlivat generativ AI i sin kreativa designprocess. Denna innovativa strategi påskyndar produktutvecklingscyklerna genom att testa marknadsbehovet för nya designer innan fysisk produktion. Det leder till förbättrad kvalitet och minskad tid och kostnad för produktutveckling. Summering - Det goda, det dåliga och det fula Generativ AI omfattar ett spektrum av resultat: det låser upp oöverträffad kreativitet, automatiserar komplexa uppgifter och revolutionerar industrier med innovativa lösningar. Men det finns också potential för missbruk - skapande av deepfakes, spridning av desinformation och förstärkning av fördomar. Den goda sidan visar dess förmåga att frigöra kreativitet och transformera industrier utan ansträngning. Men baksidan avslöjar farorna med deepfakes och utbredd desinformation som drivs av fördomar. Generativ AI kan ha negativa konsekvenser när den utnyttjas för skadliga ändamål, vilket underminerar förtroende, integritet och samhälleliga normer. Men dessa utmaningar är inte oövervinnliga. Genom att följa etik och bästa praxis under modellutvecklingen kan vi utnyttja Gen AI:s sanna kraft för det gemensamma bästa samtidigt som vi minskar negativa effekter. Detta kommer att säkerställa en framtid där innovation och etik samexisterar.

Direktlänk Dela The Hans India fördjupade 18 april

Ölbryggaren Heineken har integrerat en generativ AI-chattbot i sin molnplattform, KIM (Knowledge and Insights Management), vilket möjliggör för företagets globala arbetsstyrka på 2 000 anställda att söka i strukturerad och ostrukturerad data, inklusive över 8 000 filer med konsumentinformation, intervjuer och rapporter, för realtidsinsikter. Detta har minskat kostnaderna, sparat tid och resurser som tidigare spenderades på marknadsundersökningar och analys. Andra alkoholmärken som Diageo använder också gen AI för att snabba upp förpackningsdesign.

Adweek fördjupade 18 april

Stability AI utökar tillgången till text-till-bild-modellen Stable Diffusion 3

Stability AI har tillkännagivit utökad tillgång för utvecklare till deras text-till-bild-modell, Stable Diffusion 3. Modellen är fortfarande under utveckling och är nu tillgänglig via Stability AI Developer Platform API. Stability AI hävdar att Stable Diffusion 3 presterar bättre än liknande modeller som OpenAI:s DALL-E 3 och Midjourney v6 i typografi och prompt-anpassning. Denna förbättring beror på en ny arkitektur, Multimodal Diffusion Transformer, som Stability AI utformade för att förbättra modellens textförståelse. För närvarande kan utvecklare få tillgång till den på två sätt: Stability AI developer platform API och Stable assistant beta.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 18 april

Meta lanserar gratis AI-assistent över sina sociala medieplattformar

Meta meddelade på torsdagen att dess gratis artificiella intelligensassistent, Meta AI, rullas ut över sina sociala medieplattformar WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger. Assistenten kan svara på frågor, skapa animationer och generera bilder, sa Meta VD Mark Zuckerberg i en video. Meta AI byggdes på företagets senaste stora språkmodell kallad Meta Llama 3. Meta AI är inbyggd i sökrutan på WhatsApp, Instagram, Facebook och Messenger-apparna så att användare enkelt kan ställa frågor som kan besvaras genom det nya verktyget.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 18 april

Palantir vänder sig till reklambyråer för att växa sin kommersiella verksamhet

Programvaruföretaget Palantir, som tidigare har fått kritik för sitt arbete med underrättelsebyråer, försöker nu växa sin kommersiella verksamhet genom att vända sig till reklambyråer. Företaget har presenterat sin AI-plattform AIP för reklambyråer, med ett brett spektrum av användningsområden, inklusive prissättning och lagerplanering, programmatiska försäljningar och kampanjoptimering. Trots kritiken har stora varumärken som United Airlines och Tyson Foods använt Palantirs mjukvara. Andra kunder inkluderar Anheuser-Busch, Molson Coors, Hertz, ExxonMobil och Phillips.

Direktlänk Dela Marketing Brew fördjupade 18 april

Meta släpper Llama 3, sin senaste AI-modell

Meta har släppt de två första modellerna i sin nya Llama 3-serie av AI-modeller med öppen källkod. Modellerna, Llama 3 8B och Llama 3 70B, innehåller 8 respektive 70 miljarder parametrar och beskrivs av Meta som ett stort framsteg jämfört med de tidigare Llama-modellerna. Enligt Meta är Llama 3 8B och Llama 3 70B, som tränades på två specialbyggda GPU-kluster med 24 000 enheter, bland de bäst presterande generativa AI-modellerna som finns tillgängliga idag. Företaget stöder detta påstående med modellernas resultat på populära AI-benchmarkar som MMLU, ARC och DROP.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 18 april

Meta avslöjar nya AI-språkmodeller trots tekniska begränsningar

Stora teknikföretag som Google, Meta Platforms och OpenAI samt startups som Anthropic, Cohere och Frankrikes Mistral har utvecklat AI-språkmodeller för att övertyga kunder om att de har de smartaste eller mest effektiva chatbotarna. Meta presenterade nyligen nya modeller som redan integreras i Facebook, Instagram och WhatsApp. Men det har rapporterats om tekniska begränsningar, då Metas AI-agenter har förvirrat Facebook-användare genom att utge sig för att vara människor med påhittade livserfarenheter. Meta har offentliggjort två mindre versioner av sitt mest kraftfulla AI-system, Llama 3, men en större modell med cirka 400 miljarder parametrar är fortfarande under utbildning.

Direktlänk Dela Yahoo Finance Canada fördjupade 18 april

OpenAI:s GPT-4 överträffar juniorläkare vid diagnos av ögonproblem

Enligt en ny forskningsartikel kan OpenAI:s GPT-4-modell konkurrera med ögonläkare när det gäller att diagnostisera ögonproblem. I 87 patientfall presterade GPT-4 bättre än juniorläkare och jämfördes med många specialister när det gäller att hantera ögonproblem. Trots detta matchade modellen inte expertnivå ögonläkare och gjorde några fel i exakta diagnoser. Forskarna var imponerade av resultaten men påpekade att GPT-4 fortfarande behöver betydande förbättringar och är inte redo för kliniska inställningar.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 18 april

AI-bildgeneratorn DALL-E 2 pensioneras, DALL-E 3 tar över

Den revolutionerande AI-bildgeneratorn DALL-E 2 har blivit pensionerad när OpenAI upphör med försäljningen av genereringskrediter, vilket effektivt stoppar nya användarregistreringar och signalerar plattformens föråldring. DALL-E 2 imponerade på världen som en tidig pionjär inom AI-driven konst när den lanserades för två år sedan, men landskapet har utvecklats och nu har DALL-E 3 tagit över med mycket mer sofistikerade kapabiliteter. Trots sin pensionering har DALL-E 2 fått en unik plats bland entusiaster för sin udda och ibland felaktiga output. DALL-E 2 är tillgänglig för de med förköpta krediter fram till 2025, vilket markerar ett gradvis men säkert slut på dess tjänst.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 18 april

OpenAI avslutar DALL-E 2, övergår till mer avancerad DALL-E 3

OpenAI har effektivt avslutat DALL-E 2 efter att företaget meddelat att de inte längre accepterar nya kunder genom att stänga av möjligheten att köpa genereringskrediter. DALL-E 2 var kanske den allra första AI-bildgeneratorn som människor hörde talas om när den tillkännagavs för nästan exakt två år sedan. Sedan dess har saker och ting förändrats snabbt, DALL-E 2 har ersatts av sin mycket mer avancerade efterträdare DALL-E 3. Nyligen rapporterades om ett projekt som återskapar minnen med hjälp av DALL-E 2, vilket teamet valde just för att den skapar felaktiga, drömska och suddiga bilder.

Direktlänk Dela PetaPixel fördjupade 18 april

OpenAI uppgraderar GPT-4 för att förbättra chattbotens svarskvalitet

OpenAI har meddelat lanseringen av en uppgradering av sin GPT-4 för att förbättra chattbotens svarskvalitet för sin växande användarbas. Den nya GPT-4 Turbo förväntas överträffa sin föregångare när det gäller kodning, matematik och logisk resonemangsförmåga. Uppgraderingen ger mer konversationsmässiga, direkta och ´mindre ordrika´ svar jämfört med tidigare versioner. Uppgraderingen kommer endast att vara tillgänglig för premiumanvändare som prenumererar på ChatGPT Plus eller företagsplaner.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 18 april

OpenAI expanderar till Asien med nytt kontor i Tokyo

OpenAI, som stöds av Microsoft, expanderar till Asien och öppnar ett nytt kontor i Tokyo, Japan. Tadao Nagasaki, tidigare verkställande direktör för AWS, kommer att leda företagets asiatiska insatser som president för OpenAI Japan. För att möta behoven på sin nya plats har OpenAI meddelat utgivningen av en anpassad GPT-4-modell optimerad för det japanska språket. Denna anpassade version genererar japansk text upp till tre gånger snabbare än GPT-4 Turbo, OpenAIs mest kraftfulla stora språkmodell. OpenAI valde Japan som sitt första asiatiska hem för dess globala ledarskap inom teknik, tjänstekultur och en gemenskap som omfamnar innovation.

Direktlänk Dela AI Business fördjupade 18 april

EU undviker utredning av Microsofts partnerskap med OpenAI

Microsoft har rapporterats ha undvikit ytterligare en utredning av Europeiska unionen. Tidigare i år meddelade Europeiska kommissionen att den gjorde informella förfrågningar om Microsofts partnerskap med OpenAI kunde betraktas som en fusion på grund av det nära förhållandet mellan de två företagen. Europeiska kommissionen har dock beslutat att inte lansera en formell utredning av de två företagen. Den drog slutsatsen att OpenAI inte kontrolleras av Microsoft. Microsoft hade redan investerat miljarder i OpenAI innan företagets styrelse oväntat beslutade att avskeda sin medgrundare och VD Sam Altman i november 2023.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 18 april

Microsofts investering i OpenAI kan granskas av EU:s konkurrensmyndighet

Microsofts 13 miljarder dollar investering i OpenAI kan möta en EU-konkurrensutredning eftersom regulatorer bygger fallet för ett sådant steg. Microsofts partnerskap med OpenAI, tillsammans med de mellan Alphabet, Amazon och Anthropic, har utlöst granskning på båda sidor av Atlanten eftersom konkurrensregulatorer försöker förstå hur dessa affärer påverkar konkurrensen. EU:s konkurrensregulator har beslutat att inte utreda partnerskapet enligt EU:s fusionsregler, men Microsoft kan fortfarande stå inför en konkurrensutredning.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupade 18 april

OpenAI har uppgraderat sin API-assistent med förbättrade fil-sökfunktioner, vektorlagring och nya verktygsvalsfunktioner. Den uppdaterade fil-sökverktyget kan hämta upp till 10 000 filer för varje assistent, vilket direkt kopplar modeller till utvecklardata som är nödvändig för att skapa applikationer anpassade till specifika företagskrav eller användningsfall. Den förbättrade fil-sökfunktionen är utformad för att fungera sömlöst med vektorlagringsobjekt, vilket möjliggör automatiserad filanalys, segmentering och integration. Dessutom har utvecklare fått större kontroll över sin API-användning tack vare förbättrade token-kontroller, verktygsvals-förmågor och utökad support för modellkonfigurationsinställningar.

Elblog fördjupade 18 april

Snapchat kommer att lägga till vattenmärken på AI-genererade bilder

Snapchat meddelade på tisdagen att det snart kommer att börja lägga till ett vattenmärke på de artificiella intelligens(AI)-genererade bilder som skapas med dess verktyg. Vattenmärket kommer att vara ett visuellt tillägg för att markera att det skapades syntetiskt och kommer att visas för bilder som delas i appen samt när de exporteras till en användares kamerarulle. Snapchat säger att det kommer att börja lägga till ett vattenmärke på alla sina AI-genererade bilder för ökad transparens.

Direktlänk Dela Gadgets 360 fördjupade 18 april

Djup inlärning och artificiell intelligens förvandlar partikelfysik och astrofysik

Artificiell intelligens (AI) har blivit ett samlingsbegrepp för en mängd kraftfulla och genomträngande datoriserade teknologier, såsom maskininlärning och neurala nätverk, som fortsätter att förändra vetenskap och samhälle. AI spelar en allt större roll inom partikelfysik och astrofysik, vilket gör att forskare kan kontrollera partikelacceleratorer med en aldrig tidigare skådad precision och nästan omedelbart analysera enorma mängder data från partikeldetektorer och teleskop. AI strömlinjeformar sökningar efter nya material, himlakroppar och sällsynta partikelhändelser och förbättrar prestandan för komplexa verktyg som partikelacceleratorer, röntgenlasrar och teleskop.