» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 333 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Apple forskare avslöjar AI-planer för Siri i ny forskningsrapport

Apple´s AI-forskare har i en forskningsrapport denna vecka gett insikt i företagets AI-planer för Siri. Rapporten introducerade Reference Resolution As Language Modeling (ReALM), ett konversationellt AI-system som syftar till att förbättra referenslösning. Forskarna jämförde ReALM-modeller mot OpenAI:s LLMs GPT-3.5 och GPT-4. ReALM kan förbättra Siris förmåga att förstå sammanhang i en konversation, bearbeta innehåll på skärmen bättre samt upptäcka bakgrundsaktiviteter. Systemet kan också omvandla konversationella, på skärmen och bakgrundsprocesser till ett textformat som sedan kan bearbetas av stora språkmodeller (LLMs).

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare