» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 132 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

DeepMind är ett brittiskt artificiell intelligens (AI) företag som grundades 2010. Det är känt för att utveckla banbrytande AI-system och algoritmer. DeepMind blev uppmärksammat när deras AI-program, AlphaGo, besegrade världsmästaren i brädspelet Go. Företaget ägs nu av Google och arbetar med att förbättra AI-teknikens förmåga att lösa komplexa problem, optimera resursanvändning och förbättra automatisering. DeepMind fokuserar på att använda AI för att göra positiva förändringar i världen, bland annat genom att förbättra sjukvården och minska energiförbrukningen.

Senaste nytt kring DeepMind

AI-pionjären Yoshua Bengio varnar för hastig AI-utveckling

AI-pionjären Yoshua Bengio, grundare till forskningsinstitutet Mila i Montreal, uttrycker oro för att AI-utvecklingen går för snabbt och riskerar att skapa en ´ny art som kan fatta beslut som skadar eller till och med hotar människor´. Bengio har länge varnat för företag som rör sig för snabbt utan skyddsräcken, ´potentiellt på allmänhetens bekostnad´. Han anser att det är nödvändigt att ha ´regler som följs av alla företag´. Vid en världspremiär AI-toppmöte i Storbritannien i början av november fick Bengio i uppdrag att leda ett team som producerade en första rapport om AI-säkerhet. Målet är att fastställa prioriteringar för att informera framtida arbete med säkerheten för den banbrytande tekniken.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade igår

Artificiell generell intelligens: Framtiden för AI?

Termen artificiell generell intelligens (AGI) beskriver system som kan lära sig att utföra alla intellektuella uppgifter som människor kan utföra, och utföra dem bättre. AGI är en avancerad form av AI, där AI-system inkluderar ´smal AI´ som bara gör en specifik sak, medan AGI-system är generalister som kan lära sig att utföra en mängd olika uppgifter på en kognitiv nivå lika med eller större än en människa. Det finns mycket debatt inom AI-kretsar om AGI-system är inneboende farliga. Vissa forskare tror att AGI-system är inneboende farliga eftersom deras generaliserade kunskap och kognitiva färdigheter kommer att tillåta dem att uppfinna sina egna planer och mål. Andra forskare tror att att nå AGI kommer att vara en gradvis, iterativ process där det kommer att finnas tid att bygga in genomtänkta säkerhetsstaket vid varje steg.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade igår

Google´s DeepMind lyckas få AI-chattboten ChatGPT att avslöja sin träningsdata

För ett år sedan släppte OpenAI ChatGPT som en ´lågmäld forskningsförhandsgranskning´ i ett försök att utmanövrera rivalen Anthropic. Nu har Google´s DeepMind lyckats få AI-chattboten att avslöja sin träningsdata. Detta skedde genom en attackuppmaning som bad en produktionsmodell att upprepa specifika ord för evigt. Det specifika ordet var ´poem´ och det räckte för att få ChatGPT att ´sjunga´. Forskare säger att stora mängder privat identifierbar information från OpenAI:s stora språkmodeller blev tillgängliga genom denna unika uppmaningskonstruktion. De visade också att på en offentlig version av ChatGPT blev stora textpassager skrapade från internet tillgängliga. Forskarna noterade att de hade informerat OpenAI om sårbarheten den 30 augusti och att utvecklaren av LLM hade utfärdat en patch. Forskarna, från Google DeepMind, University of Washington, Cornell, Carnegie Mellon University, University of California Berkeley och ETH Zurich, skrev i en publicerad artikel.

Direktlänk Dela CXO Today fördjupade i förrgår

Ett år med ChatGPT: AI-revolutionens inverkan och framtid

För ett år sedan lanserades ChatGPT, vilket ledde till en evolution inom generativ AI. Stora teknikföretag skyndade sig att släppa sina egna produkter för att hävda marknadsandelar. ChatGPT började som ett gratisverktyg byggt på OpenAI:s GPT-3.5-modell men har sedan dess sett en mängd förbättringar. Företag över hela världen satsar stort på AI, inklusive AWS med sin egen version av ChatGPT, Amazon Q, och Elon Musk med Grok. I Australien har 19% av små och medelstora företag börjat använda AI. Trots framstegen har det också uppstått problem, särskilt i takt med att lagar och regler försöker hänga med. Framtiden för AI kommer sannolikt att fokusera mer på säkerhet och samarbete mellan företag.

Direktlänk Dela SmartCompany fördjupade i förrgår

ChatGPT, AI-chattboten från OpenAI, firar sitt första år. Chattboten, som ursprungligen lanserades som en enkel webbaserad och chattfokuserad gränssnitt på toppen av en av OpenAIs befintliga modeller, GPT-3.5, har blivit företagets mest populära produkt någonsin och den snabbast växande konsumentappen i historien. Under året efter lanseringen fick ChatGPT betalnivåer med extra funktioner, inklusive ett företagsanpassat paket. OpenAI uppgraderade också ChatGPT med webbsökning, dokumentanalys och bildskapande förmågor. ChatGPT har blivit prioritet nummer ett på OpenAI och har skiftat fokus på andra AI-företag och forskningslaboratorier.

TechCrunch fördjupade i förrgår

Googles AI-division DeepMind upptäcker 2,2 miljoner nya kristaller

Googles ledande AI-division DeepMind har med hjälp av maskininlärning upptäckt 2,2 miljoner nya kristaller. DeepMind hävdar att de har låst upp ´800 års kunskap´ med denna upptäckt. Materialen som hittades genom forskningen kan användas för att omvandla industrier, samtidigt som det öppnar upp helt nya vägar för framtida upptäckter. Av de 2,2 miljoner kristallerna är cirka 380 000 av dem tillräckligt stabila för att utveckla nästa generations teknologier. DeepMind utvecklade ett toppmodernt neuralt nätverksverktyg kallat GNoME (Graph Networks for Materials Exploration) för att upptäcka kristallerna. Externa forskare testade DeepMinds genombrott genom att oberoende skapa 736 av de nya materialen som upptäcktes av GNoME. Forskningen detaljerades i en studie publicerad i tidskriften Nature.

Direktlänk Dela Yahoo News Australia fördjupade i förrgår

DeepMinds AI förutser strukturen på över två miljoner nya kemiska material

Enligt en artikel publicerad i vetenskapstidskriften Nature har AI-utvecklad av DeepMind förutsett strukturen på över två miljoner nya kemiska material. Detta markerar ett genombrott för att förbättra verkliga teknologier. Nästan 400 000 av dess teoretiska materialdesign kan snart genomgå laboratorietestning. Forskningen kan användas för att utveckla batterier, solpaneler och datorchips med förbättrad prestanda. AI utvecklad av DeepMind tränades med data från Materials Project, ett internationellt forskningskonsortium etablerat vid Lawrence Berkeley National Laboratory 2011.

Direktlänk Dela Cointelegraph fördjupade i förrgår

DeepMind hävdar att de upptäckt 2,2 miljoner nya kristaller med AI

Googles ledande AI-division, DeepMind, påstår att de har upptäckt 2,2 miljoner nya kristaller, vilket motsvarar 800 års kunskap. Materialen som hittats kan användas för att omvandla industrier och öppna nya möjligheter för framtida upptäckter. Av de 2,2 miljoner kristallerna är cirka 380 000 tillräckligt stabila för att utveckla nästa generations teknologier, från bättre batterier för elbilar till supraledare för ultraeffektiva datorer. För att upptäcka kristallerna utvecklade DeepMind ett neurala nätverksverktyg kallat GNoME (Graph Networks for Materials Exploration).

Direktlänk Dela The Independent fördjupade i förrgår

ChatGPT fyller ett år: Hur Sam Altmans flaggskeppsprodukt har omformat tekniklandskapet

OpenAI:s ChatGPT har markerat ett år av transformativ påverkan på teknikindustrin. Dess förmågor och potentiella inverkan har fångat teknikentusiasters och vanliga användares uppmärksamhet. Dess effekt har framkallat en bredare diskussion om artificiell intelligens roll i vårt samhälle. Snabb adoption av ChatGPT har tvingat teknikjättar som Google, Microsoft, Meta och Amazon att anpassa sig och integrera generativ AI. Trots interna problem hos moderbolaget OpenAI, förblir framtiden för ChatGPT lovande.

Direktlänk Dela CryptoCoinNews fördjupade 30 november

Spatial Computing: En ny datorparadigm drivet av AI

Spatial computing, som kombinerar fysiska och virtuella objekt med hjälp av artificiell intelligens (AI), kommer att förändra sättet vi interagerar med teknologi och varandra. Detta innebär oändliga möjligheter för kreativitet, innovation och mänsklig anslutning, samt nya sätt att arbeta. Spatial computing kommer att integreras i våra dagliga liv och mönster. För att förstå affärsvärdet av spatial computing behöver vi först skapa en arbetsdefinition och förklara de marknadsmöjligheter det kommer att möjliggöra. Spatial computing kommer att utvidga datoranvändningen till allt vi kan se, röra och känna. Framtiden för spatial computing ser ut att växa betydligt, drivet av framsteg inom optik, miniatyrisering av sensorer och chips, förmågan att autentiskt avbilda 3D-bilder, och den ständiga utvecklingen av spatial computing hårdvara och mjukvara. Dessa innovationer, understödda av betydande genombrott inom AI, kommer att göra spatial computing allt mer attraktivt för företag i stort sett i framtiden.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 29 november

DeepMind föreslår ny strategi för planering med vektor-kvantiserade modeller

Med ständiga framsteg inom tekniken gör artificiell intelligens det möjligt för datorer att tänka och lära sig på ett sätt som liknar människors, genom att imitera mänsklig hjärnkraft. Stora språkmodeller (LLM), som nyligen fått mycket uppmärksamhet på grund av deras otroliga potential, har visat stor mänsklig imitationsförmåga. Forskare från DeepMind har föreslagit en ny strategi för planering med hjälp av vektor-kvantiserade modeller. Denna metod är avsedd att lösa problem i miljöer som är stokastiska och delvis observerbara. Denna metod inkluderar kodning av framtida observationer i diskreta latenta variabler med hjälp av en tillstånds VQVAE (Vector Quantized Variational Autoencoders) och övergångsmodell. Forskarna har utvärderat metoden och visat att den slår en offline variant av MuZero, ett välkänt RL-system, i en stokastisk tolkning av schack.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 29 november

AI-verktyg förändrar branscher och förbättrar effektiviteten

Artificiell intelligens (AI) har upplevt en oöverträffad tillväxt de senaste åren, vilket lett till utvecklingen av en rad AI-verktyg. OpenAI´s ChatGPT har framstått som en pionjär inom naturlig språkbearbetning (NLP), medan DeepMind´s AlphaFold representerar ett monumentalt språng inom bioinformatik. IBM Watson utmärker sig som en banbrytande kraft inom företagsnivå AI-lösningar. Google´s AI Platform är en omfattande svit som möjliggör för utvecklare att bygga, distribuera och hantera maskininlärningsmodeller i skala. Amazon SageMaker är en helt hanterad tjänst som tillhandahåller utvecklare och dataforskare med verktyg för att snabbt bygga, utbilda och distribuera maskininlärningsmodeller. TensorFlow, utvecklad av Google Brain team, är en öppen källkod maskininlärningsramverk med enorm popularitet. Hugging Face´s Transformers bibliotek har revolutionerat hur NLP-uppgifter närmas. NVIDIA AI omfattar en rad verktyg och teknologier optimerade för djupinlärning och AI-applikationer. Microsoft Azure AI erbjuder diverse AI-tjänster och verktyg som tillgodoser olika affärsbehov. DataRobot specialiserar sig på automatiserad maskininlärning (AutoML), vilket gör det enkelt för organisationer att bygga exakta prediktiva modeller.

Direktlänk Dela Techiexpert fördjupade 28 november

Mysterium kring OpenAI-chefens sparkande och återinsättning

OpenAI-chefen Sam Altman sparkades från företaget och återinsattes mindre än en vecka senare, vilket ledde till mycket spekulationer. En av teorierna är att OpenAI kan ha arbetat på en avancerad AI som kan ha orsakat oro i styrelsen. OpenAI har länge haft som huvuduppdrag att skapa en artificiell allmän intelligens (AGI) som kan lösa komplexa uppgifter lika bra eller bättre än människor. OpenAI kan ha varit på väg att ta ett stort steg framåt med ett nytt system kallat Q*, som kan lösa matematiska problem på grundskolenivå. Enligt källor till Reuters kan Q* ha varit en av anledningarna till att Altman sparkades, eftersom det väckte oro kring kommersialiseringen av en produkt som ännu inte helt förstås.

Direktlänk Dela Futurism fördjupade 27 november

AI-startups lanserar nya språkmodeller; Amazon vill utbilda arbetskraften för AI

AI-startupen Anthropic, grundad av före detta anställda på OpenAI, har lanserat nästa version av sin chatbot Claude. Claude 2.1 har flera stora uppdateringar, inklusive förmågan att bearbeta mer information och ge mer korrekta och ärliga svar. Inflection AI, startupen bakom den populära chatboten Pi, har också släppt en ny stor språkmodell, Inflection-2. Microsoft har också lanserat sin uppdaterade språkmodell Orca 2. Amazon har lanserat flera nya utbildningsinitiativ för att hjälpa 2 miljoner vuxna och studenter att bli ´AI-redo´ till 2025. Detta inkluderar åtta nya gratis AI-kurser och ett nytt samarbete med Code.org.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 27 november

Dr. Igor Halperin om fysik, AI och deras oväntade samspel med finansvärlden

Dr. Igor Halperin, en teoretisk fysiker, diskuterar hur hans bakgrund inom fysik har påverkat hans tillvägagångssätt inom kvantitativ finans och modellering på finansmarknaderna. Han diskuterar hur han övergick till finans efter att ha arbetat med partikelfysik och hur han tillämpade metoder från fysiken på finansproblem. Han diskuterar också de stora problemen med befintliga finansiella modeller och hur han identifierade dessa problem genom att arbeta med sina egna modeller. Slutligen diskuterar han användningen av AI och maskininlärning inom finans, särskilt förstärkningsinlärning och invers förstärkningsinlärning, och hur dessa tekniker kan förbättra finansmodeller och hantera ´svarta svan´-händelser som COVID-19.

Direktlänk Dela Rebellion Research fördjupade 26 november

OpenAI i kris efter dramatisk vecka

OpenAI, världens ledande AI-företag, har varit föremål för skratt och förvåning i teknikindustrin efter en dramatisk vecka där medgrundaren Sam Altman avskedades och sedan återinsattes som VD. Nu varnar experter för att OpenAI har passerat Rubicon och att det inte finns någon återvändo. Detta hotar att orsaka en ´brain drain´ inom företaget, då talanger står inför ett avgörande val mellan att stödja företagets ursprungliga uppdrag eller att bli rika. Detta kan leda till att fler anställda följer i fotspåren av Dario och Daniela Amodei, som lämnade OpenAI för att starta sitt eget AI-startup, Anthropic.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 24 november

Utvecklingen av allmän artificiell intelligens: dess potential och utmaningar

Den 31 augusti 1955 undertecknade fyra forskare, Jon McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester och Claude Shannon, ett förslag för att organisera en sommarseminarium 1956 för att diskutera en ny disciplin: artificiell intelligens (AI). Trots flera ´AI-vintrar´ har fältet återuppstått och utvecklats betydligt, särskilt sedan 2010 med introduktionen av ChatGPT och DALL-E 2022. Nu arbetar företag och forskare med en ännu mer ambitiös inriktning, allmän artificiell intelligens (AGI), som kan utföra alla intellektuella uppgifter som människor kan göra. AGI har potential att ersätta människor i nästan alla områden och göra mänskligt arbete föråldrat, vilket skulle ha enorma sociala och ekonomiska konsekvenser. Det finns dock också etiska och säkerhetsutmaningar att överväga.

Direktlänk Dela Xataka fördjupade 23 november

Meta kan dra nytta av OpenAI:s ledningsdrama

Meta-VD Mark Zuckerberg var inte direkt involverad i dramatiken kring Sam Altmans avgång och återkomst till OpenAI, men hans företag kan dra fördel av situationen. Microsoft, OpenAI:s största finansiella stöd, har positionerat startupföretaget som en viktig molnpartner, men detta har fått kritik när frågor uppstått om hur styrelseproblemen kunde undgå Microsoft och dess VD Satya Nadella. Meta har å andra sidan haft lyxen att följa händelserna på sidlinjen. Detta kan hjälpa Meta att stärka sina open-source Llama AI-initiativ och kan även hjälpa med rekrytering. Meta fortsätter att investera tungt i generativ AI och stora språkmodeller, liknande de som hjälpte till att skapa OpenAI:s ChatGPT.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 23 november

Framtiden för artificiell allmän intelligens: Vilka företag leder vägen?

Artificiell allmän intelligens (AGI) har fått stor uppmärksamhet inom vetenskapliga och tekniska samfund. AGI, även känd som ´stark AI´, syftar till att utveckla AI med en mänsklig nivå av kognitiv funktion, inklusive förmågan att självlära. Det finns fyra huvudsakliga tillvägagångssätt för AGI: symboliskt, emergentistiskt, hybrid och universalistiskt. Bland företagen som arbetar med AGI finns OpenAI, mest känt för sin lösning ChatGPT, och DeepMind, som har varit aktivt sedan 2010. Ett annat framväxande företag inom AGI är Adept, som i mars 2023 lyckades samla in 350 miljoner dollar i riskkapital.

Direktlänk Dela Securities.io fördjupade 22 november

Inflection AI presenterar ny AI-modell som överträffar Google och Meta

Inflection AI, startup-företaget bakom chattboten Pi, har presenterat en ny AI-modell, Inflection-2, som företaget hävdar presterar bättre än två populära alternativ utvecklade av Google och Meta. Modellen presterade bättre än Googles PaLM Large 2-modell och slog Metas open-source-modell LLaMa 2 på olika mätningar. Inflection-2 kommer snart att integreras i Pi, efter att ha genomgått mer arbete för att lära sig Pi:s ton och svarsstil. Inflections VD Mustafa Suleyman säger att Pi kommer att uppdateras med den nya modellen ´väldigt snart´.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 22 november

Sam Altman återinsatt som VD för OpenAI efter avsked

Sam Altman, tidigare CEO för OpenAI, har återinsatts på sin position efter att ha blivit avskedad. Altman har tidigare blivit ombedd att lämna sin position som mentor på det framstående startup-inkubatorn Y Combinator, på grund av anklagelser om självbetjäning. OpenAI:s styrelse har uttryckt oro över att Altman prioriterar sina egna intressen framför organisationens. Altman har återinsatts som VD för OpenAI, tillsammans med en ny styrelse bestående av allierade. Styrelsen har dock satt upp prioriteringar, inklusive att blockera Altman från en styrelseplats, organisera en fullständig och oberoende undersökning av företaget och säkerställa att inte alla nuvarande styrelsemedlemmar avgår.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 22 november

DeepMind och YouTube introducerar Lyria, ett AI-verktyg för musikskapande

Google´s DeepMind har i samarbete med YouTube presenterat Lyria, en musikgenereringsmodell som syftar till att förändra konstnärligt uttryck. Teknologin, tillsammans med de experimentella verktygen Dream Track och Music AI, markerar ett betydande framsteg inom AI-assisterad musikskapande. Dream Track tillåter skapare att skapa AI-genererade soundtracks för YouTube Shorts. Trots entusiasmen kring AI:s roll i musikskapande har det uppstått oro över äktheten och hållbarheten av AI-genererade kompositioner. DeepMind och YouTube har initialt fokuserat på kortare musikstycken för att mildra dessa utmaningar. Dream Tracks första release riktar sig till en utvald grupp skapare, vilka erbjuds möjligheten att skapa 30-sekunders AI-genererade soundtracks.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 21 november

Google DeepMind skapar AI för att generera musik

Google DeepMind har utvecklat en ny modell, Lyria, som kan skapa musik med instrument och sång i olika genrer. YouTube och Google DeepMind samarbetar på två AI-experiment för musik, inklusive Dream Track, som låter användare skapa 30-sekunders soundtracks för YouTube Shorts i stil med sina favoritartister. DeepMind använder också SynthID för att märka AI-genererat ljud på ett sätt som är ohörbart för människor, och detta vattenmärke kan användas för att spåra ursprunget till AI-genererad musik och förhindra missbruk. Dream Track är redan i händerna på några YouTubers, och den skapar 30-sekunders spår som imiterar artister som Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Sia, T-Pain, Troye Sivan och Papoose.

Direktlänk Dela Androidcentral.com fördjupade 20 november

År 2017 besegrades världsmästaren i Go, Lee Sedol, av en maskin - AlphaGo, skapad av Google-ägda DeepMind. Sedols reaktioner under spelet speglar människans förvåning och utmaning inför framväxten av AI-chatbotar som ChatGPT. Sara Hooker, framstående forskare och grundare av Cohere For AI, menar att 2023 var året då AI:s språkliga framsteg nådde allmänheten och markerade början på vår förståelse för hur man använder tekniken på ett meningsfullt och ansvarsfullt sätt. Hon jämför det med framväxten av internet och mobiltelefoner. AI:s framsteg har dock även skapat en miljö av digital hysteri, enligt filosofen Daniel Innerarity. Företag som Alphabet (Google), Meta och Microsoft vill att AI ska garantera deras oändliga tillväxt och har varit ivriga att erövra spelplanen. Men detta kräver människans fascination för tekniken. AI:s förmåga att tala med känslor har fångat global uppmärksamhet och övertygat världsledare om att problemet - eller revolutionen - kräver brådskande åtgärder. President Joe Biden har redan publicerat sitt lagstiftningsramverk för USA, medan EU vill ha regler klara till slutet av året. Det finns dock en oro att stora teknikföretag vill införa regler för att förhindra att nya konkurrenter dyker upp, eftersom de skulle belastas av ett strängare regulatoriskt ramverk.

El País fördjupade 20 november

Artificiell allmän intelligens: En dualanvändningsteknologi som behöver reglering

Kraftfulla teknologier som kärnkraft och genetisk teknik är ´dual-use´, de har potential att ge stora fördelar men kan också orsaka stor skada. Artificiell allmän intelligens (AGI) är en extrem dual-use-teknologi. Om ´superintelligensen´ går rätt, kan den bota cancer och klimatförändringar och skapa en futuristisk utopi. Om det går fel kan det vara en existentiell katastrof för mänskligheten. Utvecklingen av AGI är fortfarande i stort sett oreglerad, vilket lämnar stora företag att själva reglera sig. OpenAI, DeepMind och Anthropic, de tre stora aktörerna inom AGI, bildades med AI-säkerhet som en primär oro. Trots detta börjar det se ut som om investerare pressar OpenAI att ta bort röster av försiktighet från sin styrelse. Oreglerad vinstjakt bör inte driva AGI mer än den ska driva genetisk teknik, läkemedel eller kärnenergi.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 20 november

Skillnaden mellan Q Learning och Deep Q Learning inom artificiell intelligens

Artificiell intelligens och maskininlärning utvecklas ständigt, med olika tekniker som utvecklas för att lösa komplexa problem. Bland dessa tekniker sticker Q-Learning och Deep Q-Learning ut som kraftfulla metoder för beslutsfattande och inlärning i miljöer med sekventiella beslutsprocesser. Q-Learning är en modellfri förstärkningsinlärningsalgoritm som introducerades av Christopher Watkins 1989. Deep Q-Learning, introducerad av DeepMind-teamet 2015, är en förlängning av Q-Learning som använder djupa neurala nätverk för att approximera Q-värdefunktionen. Deep Q-Learning har effektivt använts i komplexa miljöer som att spela videospel och inom robotik.

Direktlänk Dela Rebellion Research fördjupade 19 november

AI-verktyg börjar konkurrera med riktiga artister genom att skapa musik

AI-verktyg börjar konkurrera med riktiga artister genom att skapa visuella mästerverk och skriva manus för pjäser. Nu har det även börjat röra sig in på musikområdet. AI-musikgeneratorer som YouTube Dream Track och Adobe Project Sound Lift har nyligen lanserats. Dream Track, utvecklat av Googles DeepMind-division, hjälper skapare att generera egen musik för sociala medier. Adobe Project Sound Lift kan automatiskt separera olika komponenter av en ljudspår i distinkta lager, vilket gör det möjligt för skapare att redigera dessa lager separat. Andra AI-musikgeneratorer som är tillgängliga just nu inkluderar Mubert, Soundful, Aiva och Splash Pro.

Direktlänk Dela August Man fördjupade 19 november

OpenAI:s chefsforskare Ilya Sutskever fokuserar på att förhindra artificiell superintelligens från att gå ´rogue´

Ilya Sutskever, chefsforskare vid OpenAI, har blivit en centralfigur i ledarskapsomskakningen på företaget. Sutskever, som sitter i OpenAI:s styrelse, var delaktig i att avsätta VD:n Sam Altman, på grund av påståenden om att Altman inte varit ´konsekvent ärlig´. Sutskever har tidigare varit tillbakadragen från medias strålkastarljus, men nyligen deltog han i en lång intervju med MIT Technology Review. Han berättade att hans nya fokus ligger på att förhindra att en artificiell superintelligens går ´rogue´. Sutskever har spelat en nyckelroll i utvecklingen av stora språkmodeller, inklusive GPT-2, GPT-3 och text-till-bild-modellen DALL-E.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 19 november

Sam Altman, ansiktet för AI-boomen, sparkas av OpenAI:s styrelse

Sam Altman, 38-årig frontfigur för AI-boomen, har blivit sparkad av OpenAI:s styrelse för att inte ha varit ´konsekvent uppriktig i sina kommunikationer´. Altman, som medgrundade OpenAI 2015 och tidigare drev den prestigefyllda techinkubatorn Y Combinator, har lett startupen när dess ChatGPT-bot blev populär. Till skillnad från andra teknikgrundare ägde Altman ingen egenkapitalsandel i OpenAI och utövade därför inte samma typ av kontroll som andra grundare, som Mark Zuckerberg, är kända för. Orsaken till den komplicerade skilsmässan mellan Altman/OpenAI är fortfarande oklar, men en tidig teori pekar på spänningar relaterade till OpenAI:s ursprung som icke vinstdrivande organisation och dess nuvarande status som ett av världens mäktigaste teknikföretag.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 19 november

Ledarskapsförändringar på OpenAI: Fokus på AI-säkerhet

Ledarskapsförändringar på OpenAI har lett till ökat fokus på företagets chefsforskare, Ilya Sutskever. Sutskever, som också sitter i OpenAIs styrelse, var delaktig i att avsätta VD:n Sam Altman, med anklagelser om att Altman inte varit ´konsekvent uppriktig´. Sutskever har uttryckt att hans nya fokus ligger på att förhindra att en artificiell superintelligens går ´överstyr´. Han spelade en nyckelroll i utvecklingen av stora språkmodeller, inklusive GPT-2, GPT-3 och text-till-bild-modellen DALL-E. Sutskever tror att AI superintelligens som kan överträffa människor kan inträffa inom 10 år.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 19 november

Googles DeepMind förbättrar väderprognoser med AI

Googles DeepMind har utvecklat ett program som heter GraphCast som kan förutsäga väderförhållanden mer exakt än traditionella modeller som körs på superdatorer. GraphCast använder data från en flerårig simulering kallad ERA5, utvecklad av det europeiska centrumet för medellång väderprognos (ECMWF). Genom att använda en enda AI-chip, Googles Tensor Processing Unit (TPU), kunde DeepMinds forskare köra ett program som kan förutsäga väderförhållanden mer exakt än en traditionell modell som körs på en superdator. GraphCast förväntas komplettera befintliga metoder snarare än att ersätta dem.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 17 november

Google avslöjar AI-verktyg som skapar låtar i stilen av kända sångare

Google har avslöjat ett experimentellt AI-verktyg, Dream Track, som skapar original låtar i stilen av utvalda kända sångare. Verktyget är bland flera nya utvecklingar som teknikjätten presenterade på torsdagen vid skärningspunkten mellan musik och AI. Nio artister, inklusive Charlie Puth och John Legend, har anslutit sig till Googles projekt. Företaget testar Dream Track (som för närvarande endast kan användas i YouTube Shorts) i kombination med andra AI-musikverktyg. Dessa verktyg är under utveckling med Googles dotterbolag DeepMind med hjälp av AI-musikgenereringsmodellen Lyria. Google har avtal på plats med alla nio deltagande sångare för Dream Track-experimentet och arbetar med UMG och andra musikindustrins partners för att monetarisera tekniken.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 17 november

Google testar AI-drivna musikskapande verktyg på YouTube

Google testar nya artificiell intelligens (AI) funktioner på YouTube, vilket ger användarna möjlighet att enkelt skapa musikaliska kompositioner med bara en textprompt eller en nynnad melodi. Teknikjätten fördjupar sig i AI-drivna musikskapande med introduktionen av Dream Track för Shorts och Music AI-verktyg, en svit av funktioner som ger YouTube skapare att skapa originalkompositioner med hjälp av enkla textprompter eller nynnande melodier. De experimentella funktionerna drivs av Lyria, en generativ musikmodell utvecklad av Googles DeepMind-avdelning. Dream Track är redan i händerna på en utvald grupp amerikanska innehållsskapare på YouTube. Detta verktyg är utformat för att automatiskt generera 30-sekunders ljudklipp, som imiterar de distinkta stilarna hos samarbetande musikaliska artister.

Direktlänk Dela News9 Live fördjupade 17 november

YouTube introducerar AI-verktyg för att klona sångares röster

YouTube har introducerat ett nytt verktyg kallat Dream Track, som använder artificiell intelligens (AI) för att klona sångares röster och generera ny musik. Funktionen är tillgänglig på YouTube Shorts och låter användarna välja vilken artist de vill att AI:n ska imitera. Nio artister, inklusive Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, John Legend, Sia och Troye Sivan, har tillåtit att deras röster kopieras för verktyget. Dream Track skapades av DeepMind, ett Londonbaserat AI-företag som ägs av Google. Funktionen testas för närvarande bara med en liten grupp utvalda amerikanska skapare.

Direktlänk Dela World Time Todays fördjupade 17 november

Google försenar lanseringen av sin Gemini AI, en konkurrent till GPT-4

Google försenar lanseringen av sin mycket efterlängtade Gemini AI-modell till första kvartalet 2024, enligt uppgifter. Ursprungligen var den planerad att lanseras i november. Gemini, som konkurrerar med OpenAI:s GPT-4, kan skapa innehåll baserat på textprompts, sammanfatta, skriva kod och utforma e-postmeddelanden, bland annat. Förseningen av projektet kommer vid en kritisk tidpunkt för företaget som konkurrerar med Microsofts snabbt växande molnförsäljning. Gemini presenterades först under Googles utvecklarkonferens i maj.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 17 november

AI-startup för väderprognoser, Rainbow Weather, säkrar 1,5 miljoner dollar i finansiering

AI-startup för väderprognoser, Rainbow Weather, har säkrat 1,5 miljoner dollar i finansiering från Kolos Ventures, Verras Capital, Melnichek Investments och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Rainbow Weathers AI-system, som integrerar data från satelliter, meteorologiska stationer och användarinmatningar, levererar snabbare och mer exakta prognoser än traditionella metoder och presterar till och med bättre än Apples väderapp. Deras interna analys visar en betydande fördel över konkurrenterna. Deras mobila app, tillgänglig för iOS och Android, har över en halv miljon nedladdningar.

Direktlänk Dela Startup Hub AI fördjupade 16 november

Google inför vattenmärke för AI-genererat ljud för att identifiera ursprung

Ljud skapat med hjälp av Google DeepMinds AI-modell Lyria, som spår gjorda med YouTubes nya ljudgenereringsfunktioner, kommer att vattenmärkas med SynthID för att låta människor identifiera deras AI-genererade ursprung i efterhand. DeepMind meddelade i ett blogginlägg att vattenmärket inte borde vara detekterbart för det mänskliga örat och att det inte äventyrar lyssnarupplevelsen. Det bör fortfarande vara detekterbart även om ett ljudspår är komprimerat, snabbat upp eller ner, eller har extra buller tillagt. SynthID anses vara ett viktigt skydd mot några av skadorna från generativ AI.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 16 november

YouTube och Google DeepMind utvecklar AI-musikexperiment

YouTube har meddelat nya AI-musikexperiment som de utvecklar tillsammans med Google´s DeepMind. Det mest intressanta testet är Dream Track i YouTube Shorts. Användaren skriver en idé i skaparprompten och väljer en deltagande artist, sedan producerar den ett originalmusikstycke på upp till 30 sekunder med den AI-genererade rösten av den artisten. Nio artister har gått med på att samarbeta med Dream Track-experimentet: Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain och Troye Sivan. Dream Track drivs av Lyria, Google DeepMinds mest avancerade musikgenerationsmodell hittills. Verktyget är för närvarande endast tillgängligt för en liten grupp artister och skapare.

Direktlänk Dela Variety Media fördjupade 16 november

Youtube presenterar AI-genererad musik i samarbete med kända artister

Youtube har visat en kommande funktion som kan skapa ny musik baserad på textbeskrivningar eller nynnade melodier. Dessa AI-genererade musiksnuttar kan ha AI-sång som imiterar artisters röster, i samarbete med artisterna. Tio kända artister, inklusive John Legend, Sia, T-Pain, Troye Sivan, Demi Lovato och Charli XCX, har valt att låna ut sina röster till Youtube. Funktionen kallas Dream Track och baseras på modellen Lyria från Deepmind, en AI-utvecklare som Google förvärvade 2014. Deepmind har också presenterat Music AI Tools, ett verktygssats designat i samarbete med artister och producenter.

Direktlänk Dela Swedroid fördjupade 16 november

Google testar generativa AI-funktioner för musikskapande på YouTube

Google testar nya generativa AI-funktioner för YouTube som möjliggör för användare att skapa musikspår genom enkla nynnade melodier eller textprompter. Den första funktionen, Dream Track, introducerades redan till en utvald grupp skapare på plattformen. Verktyget kan efterlikna stilen hos nio olika artister som har samarbetat med YouTube för att hjälpa till med dess utveckling. YouTube visar också nya verktyg som kan producera musikspår från en användares nynnade melodi. Dessa spår är avsedda att användas med YouTubes TikTok-liknande Shorts-tjänst.

Direktlänk Dela Vigour Times fördjupade 16 november

Storbritanniens AI-toppmöte misslyckades med att ta itu med stora techföretags dominans

Storbritanniens premiärminister, Rishi Sunak, samlade regeringsrepresentanter, AI-företag och experter vid Bletchley Park för att diskutera säker utplacering av AI-teknik. Mötet har kritiserats för att prioritera stora techföretag över civilsamhällets röster och för att inte ha något meningsfullt att säga om att kontrollera de dominerande företag som utgör det största hotet mot vår säkerhet. Det behövs tuffa åtgärder som riktar sig mot företagens makt, inklusive aggressiv tillämpning av konkurrenspolitik och strikta regleringsåtaganden för dominerande gatekeepers. Techjättarna har använt sitt kollektiva monopol över beräkningskraft, data och teknisk expertis för att ta fördel när det gäller storskaliga AI-grundmodeller.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 16 november

YouTube lanserar AI-musikverktyg och möjliggör borttagning av deepfake-innehåll

YouTube meddelade att musikpartners kan begära borttagning av deepfake-innehåll baserat på deras artisters sång- eller rappstämmor. Denna möjlighet kommer initialt endast att vara tillgänglig för skivbolag eller distributörer som representerar artister som deltar i YouTubes tidiga AI-musikexperiment. YouTube presenterade sitt ´Music AI Incubator´ i augusti med Universal Music Group och en grupp artister och producenter inklusive Anitta, ABBA:s Björn Ulvaeus och Max Richter. Det första experimentet kallas ´Dream Track in YouTube Shorts´ och använder teknik från Googles AI-fokuserade dotterbolag DeepMind. Nio artister gör AI-genererade versioner av sina röster tillgängliga för en liten grupp utvalda amerikanska skapare att använda i sina YouTube Shorts-videor.

Direktlänk Dela Music Ally fördjupade 16 november

Googles AI-system GraphCast förutspår vädret mer exakt än traditionella metoder

Forskare vid Googles DeepMind har utvecklat ett AI-system, GraphCast, som kan förutse vädret över hela världen upp till 10 dagar framåt mer exakt än traditionella prognosmetoder, enligt en studie publicerad i tidskriften Science. GraphCast var mer precist än det nuvarande ledande prognossystemet som drivs av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i över 90% av de 1 380 utvärderingsmetrikerna som testades. GraphCast fungerar genom att använda en maskininlärningsteknik som kallas grafneurala nätverk och tränades på över 40 års väderdata från ECMWF.

Direktlänk Dela ReadWrite fördjupade 16 november

Deepminds nya AI kan förutsäga extremt väder snabbare

Deepmind, ett företag ägt av Google, har utvecklat en AI-modell, GraphCast, som kan producera en noggrann 10-dagars väderprognos på mindre än en minut. Modellen är den första som överträffar traditionella väderprognoser. Enligt en studie publicerad i tidskriften Science, har GraphCast ´betydligt överträffat´ det konventionella systemet för väderprognoser, som drivs av Europeiska centrumet för medeldistansväderprognoser (ECMWF). GraphCast förutspådde landfallet för orkanen Lee tre dagar före konkurrenterna. Men Deepmind varnar för att modellen har vissa begränsningar jämfört med icke-AI-prognoser när det gäller osäkerheten i långsiktiga väderprognoser.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 15 november

Googles AI-baserade väderprognosprogram Graphcast överträffar globala konkurrenter

Googles Deepmind har utvecklat en ny AI-baserad väderprognosmodell, Graphcast, som kan producera prognoser på under en minut. Enligt forskare överträffar Graphcast European Centre for Medium-Range Weather Forecasting i 90% av över 1 300 atmosfäriska variabler. Modellen har även förmågan att förutsäga en mängd olika vädersystem, inklusive orkaner, trots att den har sett relativt få av varje typ i sina träningsdata. Google överväger att lägga till Graphcast bland företagets produkter.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 15 november

Google strävar efter att dominera väderprognoser med maskininlärningsmodeller

Maskininlärningsmodeller tar över inom området för väderprognoser, från snabba ”hur länge varar detta regn” till 10-dagars prognoser, ända ut till prognoser för hela århundraden. Tekniken blir allt viktigare för klimatforskare samt appar och lokala nyhetsstationer. Google strävar efter att dominera fältet från nu till evigheten. DeepMinds ”nowcasting”-modeller betjänar den omedelbara prognosen. Dessa modeller tittar på nederbördskartor som en sekvens av bilder och försöker förutsäga hur formerna i dessa bilder kommer att utvecklas och förändras. Google-forskare visade nyligen upp en ny, något längre modell kallad MetNet-3, som förutsäger upp till 24 timmar i framtiden. Idag meddelar Google DeepMind forskare en ny utveckling inom ”medium-range”-skalan, vilket är 7-10 dagar i framtiden. Forskarna publicerade en artikel i tidskriften Science som beskriver GraphCast, som ”förutsäger väderförhållanden upp till 10 dagar i förväg mer exakt och mycket snabbare än industrins guldstandard för vädersimuleringssystem”.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 14 november

DeepMinds AI överträffar traditionella väderprognoser

Forskare vid Googles AI-enhet DeepMind i London har utvecklat en AI-baserad vädermodell som har visat sig vara överlägsen traditionella modeller i att förutsäga väderförhållanden. Modellen, kallad GraphCast, kunde exakt förutsäga landfall för orkanen Lee 10 dagar innan den slog till. Enligt en artikel publicerad i Science, överträffade DeepMinds modell prognoser från Europeiska centrumet för medellångsiktiga väderprognoser (ECMWF) över 90% av mer än 1300 atmosfäriska variabler som fuktighet och temperatur. Dessutom kunde DeepMind-modellen köras på en bärbar dator och ge en prognos på under en minut, medan konventionella modeller kräver en gigantisk superdator.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 14 november

AI-specialister drar in stora löner i dagens ´AI-guldfeber´

Föräldrar brukade säga till sina barn att gå in i juridik, bankverksamhet eller ´Big Four´ om de ville bli rika snabbt, men om de senaste 12 månaderna är något att gå efter kommer nästa generation av pengahungriga studenter att gå in i datavetenskap och maskininlärning. Doktorander tar idag hem löner på upp till 400 000 dollar direkt från universitetet, medan toppchefer tjänar väl över 1 miljon dollar - och fraktionella chefer kan dra in ännu mer. Detta enligt fyra specialistrekryterare inom AI, som bevittnat ett år av företagskaos sedan ChatGPT skickade teknikvärlden i spinn. Många toppchefer på stora företag hade glömt att AI var en sak när OpenAI släppte sin enormt populära chatbot förra november, enligt Veena Marr, digital och teknisk konsult på chefsrekryteringsföretaget Spencer Stuart. ´Jag tror att panik är rätt ord, runt: ´Herregud, har vi missat båten? Vad gör vi? Runt styrelsebordet pratade vi om AI för tre, fyra år sedan och nu har vi inte pratat om det på ett tag. Vad betyder detta för vår konkurrensfördel? Vad betyder detta för vår tillväxt?´ säger hon. Många företag försöker fortfarande lista ut vilken typ av talang de behöver, eftersom de alla vet att de behöver göra något med AI, men de är bara inte riktigt säkra på vad deras AI-strategi är. ´Det är en blandning mellan mycket spänning och mycket förvirring´, säger Andrea Splendiani, EMEA AI-rekryteringsledare för Egon Zehnder, ett globalt chefsrekryteringsföretag. ´Alla vet att de behöver ha AI som en topprioritet. Inte alla vet exakt vad det innebär, särskilt när det gäller talang.´ Vilken typ av AI-talang vill folk ha? Vilken typ av AI-talang du behöver beror mycket på vilken typ av organisation du är. Splendiani säger att större, mindre tekniska företag försöker anställa seniora AI-produktledare - personer som har arbetat på AI-inriktade företag och har erfarenhet av att bygga med modeller. ´Det är människor som förstår kostnaderna och begränsningarna för modeller. De känner till skillnaden mellan olika grundmodeller och de möjligheter som olika API:er erbjuder, och hur det kan förändras i framtiden´, säger han. Splendiani tillägger att de flesta företag inte behöver djupgående datavetenskapskunskaper inhouse, eftersom de flesta företags-AI-produkter inte kräver att en modell ska finjusteras (en tekniskt krävande process där en modell förbättras med hjälp av ytterligare data). Dessa mer tekniskt kvalificerade specialister inom maskininlärning - med relevanta doktorander eller erfarenheter från topp-AI-laboratorier - är mer efterfrågade från teknik- och AI-startups, enligt Sam Burman, global chef för AI-talang på chefsrekryteringsföretaget Heidrick & Struggles. ´De är de som kommer att vara mer proaktiva i rekryteringen av den talang som kommer ut från universitetet med en doktorsexamen eller en magisterexamen i AI, eftersom de kan koppla den talangen till sitt ekosystem mycket lättare´, berättar han för Sifted. Rekryterarna som talade med Sifted var överens om att det ännu inte har varit en stor spridning av efterfrågan på nya AI-roller som ´prompt engineer´ eller chef för AI, men Niall Wharton, biträdande direktör för datarekryteringsföretaget Xcede, säger att efterfrågan ökar för personer som är skickliga på att underhålla modeller när de väl är på plats. ´Företag behöver en erfaren LLM-professionell som kan skapa produkter från sina modeller, men viktigast av allt, underhålla dem´, säger han. ´De titlar som har kommit ut av det som verkligen viktiga har varit ML ops engineers... Det har skapat nya roller.´ Låt oss prata om några löjliga AI-löner Så hur mycket får alla dessa mycket sällsynta, mycket efterfrågade specialister betalt i dagens AI-guldfeber? Burman säger att det inte är ovanligt att doktorander från toppskolor i USA får löner på 400 000 dollar direkt från universitetet, medan motsvarigheten på denna sida av Atlanten ligger mellan 100 000-200 000 dollar. I Europa säger han att de bästa universiteten för att rekrytera AI-talang är Oxford, Cambridge, Imperial och UCL i Storbritannien, EPFL och ETH i Schweiz, TUM i Tyskland och universiteten Ecole Polytechnique och ENS i Frankrike. En investerare med erfarenhet av att arbeta nära personer som har arbetat på DeepMind, som bad om att få förbli anonym, berättar för Sifted att personer med erfarenhet från topp-AI-laboratorier nu rutinmässigt erbjuds löner på 800 000 dollar av rekryterare. När det gäller en mer senior nivå tjänar de högst betalda data-, analys- och AI-cheferna 2,6 miljoner dollar årligen i USA, jämfört med 1,25 miljoner dollar i Europa, enligt en ersättningsundersökning från 2023 utförd av Heidrick & Struggles. Lönesoldater Och det är inte ens det mesta du kan tjäna idag som en AI-specialist, eftersom många väljer att arbeta på en fraktionell, projektbaserad basis, för att dra in ännu mer pengar. ´Vi ser allt oftare [AI-specialister] fatta ett beslut att gå in i mer av en interimskarriär jämfört med en sorts nio-till-fem, permanent anställning. Det ger dem frihet att välja det AI-projekt de vill engagera sig i och, uppriktigt sagt, möjligheten att tjäna mer pengar´, säger Burman. ´Dessa projekt är normalt minst tre månader, men sedan får du slags ´SWAT team´-projekt där du har ett riktigt brådskande behov, och det är mer som ett sex veckors engagemang.´ Han tillägger att priserna för dessa brådskande, tidskänsliga projekt i princip är en ´öppen checkbok´ på grund av bristen på talang på marknaden. Alla rekryterare som Sifted talade med för denna artikel säger att, tillsammans med företagen de tjänar, rekryterare måste ständigt anpassa sig eftersom boomen i AI skapar nya dynamiker på talangmarknaden. Men med löner som dessa som flyger runt, och provisionen att starta, klagar ingen i branschen.

Direktlänk Dela Sifted fördjupade 13 november

Google överväger att investera i AI-startup Character.AI

Google överväger att stärka sitt partnerskap med Character.AI genom en betydande investering. Teknikjätten diskuterar att injicera hundratals miljoner dollar i AI-startupen för att finansiera dess uppdrag att utbilda chatbot-modeller. En annan källa sa att investeringen kan struktureras som konvertibla noter. Det skulle stärka ett befintligt samarbete mellan Google och Character.AI, som använder det förra företagets molntjänster och tensor processing units (TPUs) för att träna sin AI. Character.AI:s karaktärsbaserade chatbots har blivit populära bland yngre användare som står för 60% av dess webbtrafik.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 12 november

Teknikledare ifrågasätter reglering av AI

Efter flera månaders diskussioner har regeringstjänstemän och ledare inom Big Tech kommit överens om att artificiell intelligens (AI) behöver några grundregler. Men många i Silicon Valley är skeptiska. Tekniktunga företag, inklusive inflytelserika riskkapitalister, VD:ar för medelstora mjukvaruföretag och förespråkare för öppen källkodsteknik, hävdar att lagar för AI kan kväva konkurrensen inom ett avgörande nytt område. Dessa teknikledare oroade sig särskilt förra veckan när president Biden undertecknade en verkställande order som utarbetade en plan för att regeringen ska utveckla test- och godkännandeguidelines för AI-modeller.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 9 november

Elon Musk lanserar Grok AI, ett ´smarta och roligare´ alternativ till chattbotar

Elon Musk har lanserat Grok AI, en chattbot som han hävdar är smartare och roligare än sina konkurrenter. Grok AI erbjuder betalande användare av X, tidigare Twitter, möjligheten att ställa ´kryddiga frågor´ som de flesta andra AI-system avvisar. Grok AI skiljer sig från OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard genom att den har tillgång till realtidsdata från X. Grok AI riskerar dock att efterlikna desinformation och giftig diskurs som har plågat plattformen sedan innan Musks övertagande. Grok AI verkar också ha färre säkerhetsfilter som förhindrar den från att svara på frågor om känsliga ämnen.

Direktlänk Dela The Independent fördjupade 7 november

Tyska startföretaget Aleph Alpha samlar in 500 miljoner dollar i serie B-finansiering

Tyska startföretaget Aleph Alpha har samlat in 500 miljoner dollar i en serie B-finansieringsrunda, med stöd från stora företag som Bosch, SAP och Hewlett Packard Enterprise. Företaget, som har utvecklat sina egna stora språkmodeller, syftar till att konkurrera med Microsoft-stödda OpenAI. Denna investering kommer att användas för forskning om grundmodeller, förbättring av produktfunktioner och utvidgning av kommersialisering. Aleph Alphas teknik är centrerad runt konceptet ”datasuveränitet”, vilket betonar att data lagrat i ett specifikt land ska vara underlagt det landets lagar.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 7 november

Elon Musk avtäcker Grok AI, ett nytt chattbot-alternativ till ChatGPT

Mindre än åtta månader efter att ha avrått företag från att utveckla avancerad artificiell intelligens har Elon Musk presenterat sin lösning på ´medvetna´ AI-chattbotar som ChatGPT. Musk hävdar att hans nya Grok AI är både smartare och roligare än sina konkurrenter, och erbjuder betalande användare av X (tidigare Twitter) möjligheten att ställa ´kryddiga frågor´ som de flesta andra AI-system avvisar. Grok skiljer sig från OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard genom att det har tillgång till realtidsdata från X, som Musk tog över för nästan exakt ett år sedan.

Direktlänk Dela The Independent fördjupade 6 november

Elon Musk avslöjar sin ´sarkastiska´ AI-chattbot Grok

Elon Musk har äntligen avslöjat sin egen ´sarkastiska´ AI-chattbot, kallad ´Grok´, tillgänglig inom X (tidigare Twitter). Grok är ´designad för att ha lite humor i sina svar´ och svarar på ´kryddiga frågor´ som avvisas av andra ´woke´ AI-system, som ChatGPT. Grok är för närvarande endast tillgänglig för ´en utvald grupp´ innan den rullas ut mer allmänt. Det kommer dock endast att vara tillgängligt som en del av X Premium+, den högsta nivån av X:s betalda prenumerationsalternativ, vilket kostar hela 16 pund per månad. Grok är fortfarande ´en mycket tidig betaprodukt´ med endast två månaders träning - men liksom andra stora språkmodeller kommer den att lära sig och bli bättre ju mer den används.

Direktlänk Dela Daily Mail fördjupade 6 november

Elon Musk lanserar AI-chattboten Grok

Teknikmiljardären Elon Musk har lanserat sin egen artificiella intelligens (AI) chattbot, Grok, genom sitt AI-företag xAI. Grok är inspirerad av kult sci-fi-komedin The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy av den brittiska författaren Douglas Adams och är utformad för att svara på frågor med en dos humor, rebelliskhet och sarkasm. Grok skiljer sig från OpenAI:s ChatGPT genom att alla premiumanvändare på plattformen X, tidigare känd som Twitter, kommer att få tillgång till denna AI-chattbot efter testning. Dessutom kommer chattboten att ha realtidsåtkomst till X-plattformen.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 6 november

Global marknadsrapport om artificiell intelligens och maskininlärning

En global marknadsrapport om artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har släppts av Global Market Vision. Rapporten ger en analys av marknadsrisker, möjligheter och beslutsfattande stöd. Den innehåller statistik om ledande aktörer på marknaden för AI och maskininlärning och information om marknadstrender, tillväxtdrivare, teknologier och förändringar i investeringsstrukturen. Rapporten förutspår att företag som AIBrain, Amazon, Anki, CloudMinds, Deepmind, Google, Facebook, IBM, Iris AI, Apple, Luminoso och Qualcomm kommer att bidra till marknadstillväxten. Rapporten uppdateras med effekterna av COVID-19-pandemin.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 6 november

Elon Musks xAI avslöjar AI-modellen Grok, ett svar på ChatGPT

Elon Musks företag xAI har avslöjat en ny AI-baserad textgenereringsmodell kallad Grok. Grok är tänkt att fungera som företagets svar på den populära chattboten ChatGPT. Musk hoppas på sikt integrera Grok med miljontals fullt AI-kapabla Tesla EVs. xAI grundades av Musk i juli 2023 med målet att skapa en ´sanningsökande AI´ som försöker förstå universums sanna natur. För att träna Grok har xAI utnyttjat cirka 10 000 GPU:er som köpts från NVIDIA under första halvåret 2023. Grok kan tolka en prompt med 25 000 tecken, vilket är mer än 5 gånger så mycket som nuvarande gräns för ChatGPT.

Direktlänk Dela Wccftech fördjupade 4 november

Googles DeepMind introducerar Open X-Embodiment, en databas för robotfunktioner

Googles DeepMind-team har i samarbete med 33 forskningsinstitut introducerat Open X-Embodiment, en databas med robotfunktioner. Forskarna jämför systemet med ImageNet, den framstående databasen som grundades 2009 och nu innehåller över 14 miljoner bilder. Open X-Embodiment innehöll vid tillkännagivandet över 500 färdigheter och 150 000 uppgifter som samlats in från 22 robotmodeller. DeepMind tränade sedan sin RT-1-X-modell på data och använde den för att träna robotar i andra labb, med en framgångsgrad på 50% jämfört med tidigare metoder. Vincent Vanhoucke är ny i rollen som chef för Googles DeepMind-robotteam, men har varit på företaget i över 16 år.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 4 november

Elon Musks AI-startup xAI ska släppa sin första AI-modell

Elon Musks artificiella intelligens-startup xAI kommer att släppa sin första AI-modell till en utvald grupp på lördag, meddelade miljardären och Tesla-VD:n på fredagen. Detta kommer nästan ett år efter att OpenAI:s ChatGPT fångade företags och användares fantasi över hela världen, vilket ledde till en kraftig ökning av generativ AI-teknik. Musk medgrundade OpenAI, företaget bakom ChatGPT, 2015 men lämnade företagets styrelse 2018. ´På vissa viktiga punkter är det (xAI:s nya modell) det bästa som för närvarande finns´, skrev han på sin X sociala medieplattform.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade 4 november

Elon Musks nya företag xAI släpper sin första AI-produkt

Elon Musk meddelade på sociala nätverket X, tidigare känt som Twitter, att hans nya företag xAI kommer att släppa sin första artificiella intelligensprodukt den 4 november. xAI, som lanserades i juli, har som mål att ´förstå universums sanna natur´. Företaget är oberoende av X Corp, men kommer att arbeta nära både X (Twitter) och Tesla. Det 12 personer starka teamet har tidigare arbetat på stora AI-företag som DeepMind, OpenAI, Google Research och Microsoft Research.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 4 november

Elon Musks startup xAI släpper sin första AI-modell

Elon Musks startup xAI kommer att släppa sin första artificiella intelligens (AI) modell på lördag (4 november). Lanseringen kommer ett år efter att OpenAI, ett företag som Musk medgrundade 2015 och avgick från 2018, gjorde generativ AI populär med sin lansering av ChatGPT. Musk har hintat om att han vill bygga ett alternativ till OpenAIs AI-drivna chatbot, ChatGPT. xAI, som lanserades i juli, samarbetar nu också med X, som ägs av Musk, och Tesla. Musks tillkännagivande om den kommande lanseringen av xAIs modell kommer en dag efter att han träffade Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 4 november

ChatGPT, OpenAI:s AI-textgenererande chatbot, har blivit en global sensation. Den kan skriva uppsatser, kod och mer, vilket ökar produktiviteten dramatiskt. Stora varumärken experimenterar nu med den för att generera reklam- och marknadsföringskopior, bland annat. OpenAI investerar också kraftigt i den. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAI:s laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Dessutom har OpenAI nyligen anslutit ChatGPT till internet för alla användare. Med integrationen av DALL-E 3 kan användare också generera både textuppmaningar och bilder direkt i ChatGPT.

TechCrunch fördjupade 3 november

Elon Musk lanserar ny AI-modell från xAI-labbet

Elon Musk meddelar att den nya stora språkmodellen från hans AI-labb xAI kommer att vara tillgänglig för en utvald grupp från imorgon. Musk, världens rikaste man, lanserade xAI i juli med ett team av ledande ingenjörer och AI-forskare för att ´förstå universums sanna natur´ genom AI. Detta följde efter framgångarna med OpenAI och dess chatbot ChatGPT. Musk har varit kritisk till många AI-produkter och forskningsinsatser från stora techbolag. Den nya xAI-modellen förväntas konkurrera direkt med OpenAI:s GPT-4, Googles PaLM 2 och Metas Llama 2. Musk har varit i Storbritannien denna vecka på AI Safety Summit.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 3 november

Elon Musk meddelar att xAI kommer att släppa sin första AI-modell

Elon Musk har meddelat att hans företag xAI kommer att släppa sin första AI-modell till en ´utvald grupp´ på lördag. xAI lanserades i juli med det ambitiösa målet att förstå ´universums sanna natur´. Musk klargjorde senare att det övergripande målet för xAI var att bygga en ´god AGI´ som är ´maximalt nyfiken´ och ´sanningssökande´. Musk har uttryckt problem med OpenAI, ett företag han medgrundade och senare skildes från, och dess AI-drivna chatbot ChatGPT. Musks nya AI kommer troligen att vara en direkt konkurrent till AI-modeller inklusive OpenAI:s GPT, Googles PaLM 2 och Metas Llama.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 3 november

AI-företag låter regeringar förhandsgranska AI-modeller

Ledande AI-företag har vid ett AI-toppmöte i Storbritannien kommit överens om att låta regeringar förhandsgranska deras AI-modeller innan lansering. Syftet är att myndigheterna ska kunna bedöma om en AI-modell utgör en nationell säkerhetsrisk. Företag som Open AI, Deepmind, Anthropic, Amazon, Mistral, Microsoft och Meta har undertecknat överenskommelsen. Länder som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Sydkorea har också skrivit under. En internationell panel kommer att tillsättas för att årligen rapportera om risker med AI.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 3 november

Elon Musks nya AI-företag xAI avtäcker sin första produkt

Elon Musk har meddelat att hans nya AI-företag xAI kommer att lansera sin första AI-produkt för en utvald grupp människor på lördag. Musk hävdar att produkten är ´den bästa som för närvarande finns´ inom vissa nyckelaspekter. xAI, grundat i mars, verkar försöka konkurrera med etablerade aktörer som OpenAI, Google och Anthropic. Musk har satt ihop ett team av toppforskare och ingenjörer från företag som DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter och Tesla. Han har också förvärvat tusentals kraftfulla GPU-processorer från Nvidia för att bygga en stor språkmodell.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 3 november

Elon Musks AI-företag släpper sin första produkt

Elon Musks artificiella intelligensföretag, xAI, kommer att släppa sin första AI-modell på lördag, enligt en tillkännagivelse från Musk. Modellen kommer att släppas till en ´utvald grupp´ människor, men Musk gav inga detaljer om vilka som kommer att ha tillgång till modellen först eller vad modellen kommer att göra. Musk har tidigare sagt att han vill bygga ett företag som kan rivalisera med branschledare som DeepMind och OpenAI. Han har även uttryckt oro över de potentiella riskerna med AI för mänskligheten.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 3 november

Elon Musks AI-startup xAI ska lansera sin teknologi

Elon Musk meddelade på fredagen att hans AI-företag, xAI, kommer att lansera sin teknologi på lördag. xAI, som Musk tillkännagav i juli, syftar till att ´förstå universums sanna natur´, enligt dess webbplats. Musk ser ut att positionera det för att konkurrera med företag som OpenAI, Google och Anthropic. xAI-teamet inkluderar alumner från DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter och Tesla. xAI grundades i Nevada i mars, enligt inlämningar. Dan Hendrycks, verkställande direktör för Center for AI Safety, listas som rådgivare för startupen.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 3 november

Elon Musk lanserar AI-modell från startup-företaget xAI

Elon Musk har tillkännagett lanseringen av den första AI-modellen från hans nyligen startade företag xAI. Lanseringen, som bekräftas av Musk, är planerad till denna lördag och förväntas väcka betydande intresse inom industrin. Musk har länge kritiserat Big Techs tillvägagångssätt mot artificiell intelligens, och detta projekt verkar vara hans senaste svar. Musk, medgrundare till OpenAI, har uttryckt sin besvikelse över OpenAI sedan ChatGPT släpptes 2022. xAI grundades tidigare i år av ett team med en imponerande bakgrund inom AI-forskning. Företagets rötter sträcker sig till Google´s DeepMind, Microsoft´s moderbolag och andra ledande AI-forskningsorganisationer.

Direktlänk Dela WinBuzzer fördjupade 3 november

AI-text-till-bildgeneratorer som DALL-E, Midjourney och Stable Diffusion har ökat spridningen av falskt innehåll på internet, vilket gör det svårt att skilja sanning från fiktion. AI-modellerna blir allt kraftfullare och producerar innehåll som ofta är svårt att skilja från äkta foton, tal eller skrift. AI-genererat innehåll har använts för att sprida tvivel och desinformation i Gaza, påverka global politik och skapa icke-samtyckta nakenbilder av verkliga människor. Detta har lett till oro bland lagstiftare och inflytelserika personer. Det finns dock verktyg och metoder för att identifiera AI-genererat innehåll och deepfakes.

Dazed Media fördjupade 3 november

AI-företag går med på att låta regeringar förhandsgranska AI-modeller

Ledande AI-företag har vid ett toppmöte i Storbritannien kommit överens om att låta regeringar förhandsgranska deras AI-modeller innan de lanseras för att avgöra om de utgör en nationell säkerhetsrisk. Företag som Open AI, Deepmind, Anthropic, Amazon, Mistral, Microsoft och Meta har undertecknat överenskommelsen. Länder som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Sydkorea har också skrivit under. En internationell panel kommer att tillsättas för att årligen rapportera om riskerna med AI.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 3 november

AI kommer att spela en avgörande roll i mediebranschen, studenter behöver förberedas

Colin Shashaty, en seniorstudent, skriver om den roll som AI kommer att spela i mediebranschen i framtiden och argumenterar för att studenter behöver förberedas för att använda tekniken. Han jämför AI med den tekniska boom som sociala medier innebar och pekar på hur företag som Coca-Cola och Udacity redan investerar i AI för att förbättra sina produkter och tjänster. Shashaty betonar vikten av att utbilda unga sinnen för att kunna använda dessa verktyg effektivt och förutse deras inverkan.

Direktlänk Dela The Ithacan fördjupade 2 november

AI-kompisar: Framtidens personliga assistenter

Stora företag som Meta och Microsoft samt uppstickare som PI och New Computer utvecklar AI-kompisar, vilket kan bli en avgörande teknologi för vår tid. Dessa AI-kompisar skiljer sig från traditionella personliga assistenter som Siri eller Alexa genom att de är utformade för att förstå och anpassa sig till individuella preferenser, humör och behov. De har avancerade maskininlärningsfunktioner och kan anpassa sina svar efter interaktioner. AI-kompisar är utformade för att hjälpa till med olika områden, från professionella uppgifter till personligt välbefinnande. Generativa AI:er som ChatGPT och Bard har tagit steg mot att förverkliga konceptet med en AI-assistent, men AI-kompisar erbjuder ett extra värde: de kommer ihåg olika input som en mänsklig assistent eller vän skulle göra. Det finns dock etiska frågor kring datadelning och potentiell bias.

Direktlänk Dela The European Business Review fördjupade 1 november

AI-reglering diskuteras av västerländska regeringar

Vita huset har publicerat en verkställande order om artificiell intelligens (AI), från finansiering av nya former av tekniken till att knäcka ner på potentiella missbruk. Samma dag meddelade G7-gruppen en separat, icke-bindande lag för att begränsa så kallad generativ AI. Samtidigt håller Storbritannien en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet, med gäster som USA:s vicepresident Kamala Harris och Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen. EU arbetar också på att utforma sina nya lagar, som förväntas bli klara till nästa december. Dessa händelser understryker att västerländska regeringar fortfarande kämpar för att positionera sig i den teknologiska kapplöpningen.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 31 oktober

Stor brist på transparens i ledande AI-modeller, visar Stanford-rapport

Enligt en rapport från Stanford Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) Center och Stanford Center for Research on Foundation Models (CRFM) har ledande AI-modeller låga transparensbetyg. Rapporten visar att det finns betydande utrymme för förbättringar, med ett genomsnittligt transparensbetyg på 37 av 100 indikatorer. Indexet är det första av sitt slag som ger kontext till företagens ställning och ger fördelar för intressenter, utvecklare och konsumenter. Forskarna granskade 10 stora AI-företag, inklusive Meta, OpenAI, Stability.ai, Google, ANTHROPC och Amazon. Meta rankades högst i transparens med 54% och Amazon lägst med 12%.

Direktlänk Dela The Stanford Daily fördjupade 31 oktober

Storbritanniens premiärminister organiserar global AI-toppmöte trots varningar om risker

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak har organiserat en global konstgjord intelligens (AI) toppmöte i ett försök att förena globala ledare kring tekniken. Sunak har varnat för att mänskligheten kan förlora kontrollen över AI helt, men USA har istället fokuserat på konkreta problem, som att förhindra att tekniken förvärrar fördomar, förskjuter arbetare och underminerar nationell säkerhet. Trots Sunaks varningar har Storbritannien hittills tagit en lätt hand om reglering. Många forskare och civila samhällsledare hävdar att Sunaks ställning är ett strategiskt drag för att vinna inflytelserika teknikföretag. Storbritannien har kämpat för relevans i post-Brexit-världen och har försökt skilja sina politik från den aggressiva linjen som EU har tagit mot amerikanska teknikjättar.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 31 oktober

Google investerar två miljarder dollar i AI-företaget Anthropic

Google har länge satsat på maskininlärning, och köpte till exempel AI-utvecklaren Deepmind i början av 2014. Nu har företaget investerat två miljarder dollar, cirka 22,3 miljarder kronor, i Anthropic, en konkurrent till OpenAI. Anthropic lanserade chattbotten Claude i våras och har fått mycket finansiering i år, bland annat från Amazon som kommer att investera upp till fyra miljarder dollar i företaget.

Direktlänk Dela Swedroid fördjupade 30 oktober

AI-chatboten ChatGPT föreslår tre aktier med stor potential

AI-chatboten ChatGPT har sedan lanseringen i november blivit populär bland investerare för sina aktieprognoser. Trots att boten ibland missar aktuella insikter har den lyckats identifiera tre aktier med stor potential: Alphabet, Tesla och Nvidia. Alphabet, som redan har haft stor framgång på börsen sedan dess debut 2004, förväntas dra nytta av AI-revolutionen genom sin DeepMind-division och smarta hemprodukter. Tesla, trots en något dämpad Q3-leverans och produktionssiffror, förväntas fortsätta sin framgång på lång sikt, särskilt med lanseringen av Cybertruck. Nvidia, en jätte inom AI-chip, förväntas leda sektorn med en marknadsandel på 90%.

Direktlänk Dela InvestorPlace Media fördjupade 27 oktober

VERSES AI Inc. lanserar intelligent programvaruplattform för utveckling av ´smartware´

Artificiell intelligens (AI) fortsätter att växa och förändra allt från läkemedelsupptäckt till utbildning och finans. Företag strävar nu mot Artificiell Allmän Intelligens (AGI), där AI kan utföra alla mänskliga kognitiva färdigheter bättre än den smartaste människan. VERSES AI Inc., ett företag specialiserat på nästa generation av artificiell intelligens, har lanserat sin intelligenta programvaruplattform, Genius™, för exklusiva privata betapartners. Genius™ är en molnbaserad plattform för utveckling av ´smartware´ - programvaruagenter som kan lära sig, resonera, anpassa sig och interagera i digitala och fysiska domäner.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 27 oktober

AI hotar jobben inom kunskapsbaserade yrken

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har lett till oro över jobbförluster och massuppsägningar i ekonomin. Tidigare riktades rädslan främst mot manuella arbeten, men nu är det så kallade kunskapsbaserade jobb som anses vara i riskzonen. När LinkedIn nyligen sa upp nästan 700 arbetstagare, främst ingenjörer, vändes diskussionen snabbt till AI som ersätter en klass av högt värderade tekniska arbetstagare. Enligt en studie från Pew Research Center utsätts 19% av alla arbetstagare i USA för AI.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 27 oktober

Google investerar i AI-forskning vid Cambridge University

Google utökar sitt samarbete med Cambridge University genom att sponsra ett nytt forskningscenter för AI. Syftet är att främja utvecklingen av etisk AI. Universitetet kommer att använda finansieringen för att etablera Centret för människoinspirerad AI (CHIA) för att främja samarbetsorienterad AI för det allmänna bästa. Dessutom kommer det att stödja doktorander från underrepresenterade grupper vid CHIA. Google Research, DeepMind och Cambridge University har arbetat tillsammans i flera år och detta nya initiativ bygger vidare på det samarbetet.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 27 oktober

OpenAI och Google tävlar om att dominera konversations-AI-marknaden

OpenAI har fått en betydande konkurrensfördel genom att vara först på marknaden med sin konversations-AI, ChatGPT. Teknikjätten Google har dock gjort snabba framsteg för att hinna ikapp, med hjälp av sin enorma databas och robusta forsknings- och utvecklingskapacitet. OpenAI:s ChatGPT, som tränats på en mångfald av internettexter, har visat betydande framsteg inom naturlig språkförståelse och generering. Googles DeepMind har också gjort framsteg inom AI, med modeller som GPT-3.5 Turbo. Detta är en tävling mellan innovation och data, mellan att vara först på marknaden och att ha resurser att dominera marknaden på sikt.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 27 oktober

Brittiska premiärministern varnar för farorna med AI

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak varnade för farorna med artificiell intelligens (AI), och sa att tekniken kan göra det lättare att bygga biologiska och kemiska vapen och utsätta allmänheten för fara. Sunak gjorde kommentarerna under ett tal som följde en regeringsrapport om de potentiella kapaciteterna och riskerna med AI. Han sa att det finns en verklig rädsla för att cyberbrottslingar kan få tillgång till känsliga områden och teknik och utnyttja dem eller att människor kan förlora kontrollen över den. Storbritannien förbereder sig för att vara värd för den globala AI Safety Summit nästa vecka, som kommer att samla länder och företag för att diskutera den kvarvarande kontrollen över tekniken.

Direktlänk Dela United Press International fördjupade 26 oktober

Storbritanniens premiärminister varnar för risker med artificiell intelligens

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak varnade för riskerna med artificiell intelligens (AI), inför en toppmöte där Storbritannien hoppas spela en global roll i utformningen av säkerheten kring tekniken. Sunak sa att AI kan underlätta tillverkningen av kemiska eller biologiska vapen och att brottslingar kan utnyttja tekniken. Han tillkännagav att Storbritannien kommer att inrätta världens första institut för AI-säkerhet för att utvärdera och testa nya typer av AI. Vid AI-säkerhetstoppmötet nästa vecka kommer Sunak att föreslå att inrätta en ´verkligt global expertpanel´.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 26 oktober

Forskare föreslår global AI-panel för säkerhet

Två ledande AI-forskare, Demis Hassabis från Google Deepmind och Mustafa Suleyman från Inflection AI, föreslår inrättandet av en global AI-panel för att säkerställa säkerheten kring artificiell intelligens. Forskarna jämför förslaget med FN:s klimatpanel IPCC, som sammanfattar och bedömer samlad kunskap om klimatet.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 25 oktober

Nightshade: Ett nytt verktyg för att skydda konstnärers verk från AI-exploatering

För att skydda konstnärers verk från att utnyttjas av teknikjättar har ett nytt verktyg vid namn ”Nightshade” utvecklats. Nightshade är designat för att ”förgifta” bilder på pixelnivå, vilket gör AI-modeller ineffektiva. Verktygets subtila förvrängningar kan få AI-modeller att missförstå bilder drastiskt. Konstnärer kan använda Nightshade för att försvara sina unika stilar mot AI-replikering. Verktyget är ett svar på teknikföretag som använder konstnärers arbete utan tillstånd för att träna sina AI-modeller. Nightshades lansering kan få betydande konsekvenser för plattformar som förlitar sig på AI-konstgeneratorer.

Direktlänk Dela Digital Chew fördjupade 24 oktober

Världen måste ta AI-risker lika allvarligt som klimatkrisen, varnar ledande teknisk figur

Världen måste ta riskerna med artificiell intelligens (AI) lika allvarligt som klimatkrisen och kan inte skjuta upp sitt svar, varnar en av teknikens ledande figurer. Demis Hassabis, brittisk VD för Googles AI-enhet, säger att världen måste agera omedelbart för att hantera teknikens faror, inklusive att hjälpa till att skapa biologiska vapen och det existentiella hotet från superintelligenta system. Han föreslår att tillsyn av industrin kan börja med en kropp liknande den mellanstatliga panelen om klimatförändringar (IPCC). Hassabis, vars enhet skapade det revolutionerande AlphaFold-programmet som avbildar proteinstrukturer, sa att AI kan vara en av de viktigaste och mest fördelaktiga teknikerna som någonsin uppfanns. Han tillade att det behövs ett tillsynsregime och att regeringar borde ta inspiration från internationella strukturer som IPCC. Han sa att AI kunde medföra ´otroliga möjligheter´ inom områden som medicin och vetenskap men erkände existentiella problem kring tekniken. Dessa centrerar på den möjliga utvecklingen av artificiell allmän intelligens (AGI) - system med mänsklig eller övermänsklig intelligensnivå som kan undgå mänsklig kontroll. Hassabis var en av undertecknarna i maj av ett öppet brev som varnade för att hotet om utrotning från AI borde betraktas som en samhällsskala risk på par med pandemier och kärnvapenkrig.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 24 oktober

Forskare utvecklar ´Nightshade´ för att bekämpa AI-utbildning med konstnärsverk

Forskare har utvecklat ett verktyg kallat ´Nightshade´ som kan förstöra AI-modeller som utbildas med konstnärsverk. Nightshade manipulerar bilder på pixelnivå på ett sätt som inte kan upptäckas av det nakna ögat. När tillräckligt många av dessa förvrängda bilder används för att träna AI, börjar hela modellen att bryta ner. Detta kan tvinga utvecklare av nya AI-konstgeneratorer att tänka två gånger innan de använder träningsdata som samlats in från internet. Nightshade kommer att integreras som ett annat verktyg i Glaze, men det kommer också att släppas på öppna marknaden för andra utvecklare att skapa liknande verktyg.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupade 23 oktober

AI-konferenser i fokus, Samsungs AI-möjligheter och Databricks förvärv av Arcion

Teknikredaktören Alexei Oreskovic rapporterar om den snabba utvecklingen inom AI, med flera konferenser och evenemang ägnade åt ämnet. Bland talarna på TED:s AI-konferens i San Francisco fanns medgrundarna till DeepMind, OpenAI och LinkedIn. Madrona, en VC-firma baserad i Seattle, höll sin andra årliga Intelligent Applications Summit. Enligt AWS SVP Matt Garman använder företag alltmer blandningar av olika AI-modeller. Altimeter-grundaren Brad Gerstner kommenterade explosionen av AI-startups, varav många har stora värderingar. Samsung planerar att införa AI-funktioner i sin nya smartphone-linje, Galaxy S24. Analytikföretaget Databricks har gått med på att förvärva Arcion, ett företag som överför databaser över lagringssystem.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 23 oktober

Jämförelse mellan Google och OpenAI: Skala och inverkan

I den snabbt utvecklande världen av artificiell intelligens (AI) står två jättar ut: Google, med sina enorma resurser och omfattande räckvidd, och OpenAI, en forskningsorganisation som är engagerad i att säkerställa att allmän artificiell intelligens (AGI) gagnar hela mänskligheten. Google´s AI-projekt är omfattande och varierade, med global räckvidd och inverkan. De används av miljarder människor över hela världen, påverkar hur vi söker information, interagerar med teknologi och till och med hur vi förstår världen. OpenAI, trots att det är mindre än Google, har gjort betydande bidrag till AI-fältet. Dess projekt har haft en betydande inverkan på AI-gemenskapen.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 23 oktober

Googles centrala roll i utvecklingen av artificiell intelligens

Google har blivit en nyckelaktör inom artificiell intelligens (AI), och driver både forskning och tillämpningar. Företagets bidrag har varit avgörande för att forma AI-landskapet. En av Googles mest betydande bidrag till AI är utvecklingen av TensorFlow, en öppen källkodsprogramvara för maskininlärning och neurala nätverk. Google har också förvärvat DeepMind, ett London-baserat AI-företag som har gjort flera genombrott under Googles paraply, inklusive utvecklingen av AlphaGo. Google har också varit pionjär inom tillämpning av AI på verkliga problem, från sökmotorer och översättningar till självkörande bilar och hälso- och sjukvård.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 23 oktober

Google och OpenAIs inverkan på utvecklingen av artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) har varit ett hett ämne inom teknikvärlden under det senaste decenniet. Dess utveckling har varit snabb och transformerande, och omformat industrier och omdefinierat hur vi lever och arbetar. Två nyckelspelare i denna utveckling har varit Google och OpenAI, vars bidrag har varit avgörande för att skjuta fram gränserna för vad AI kan uppnå. Google har varit i framkant av dessa framsteg. 2014 förvärvade teknikjätten DeepMind, ett AI-företag baserat i London. DeepMind har sedan dess gjort betydande framsteg inom AI-forskning, mest märkbart med sin utveckling av AlphaGo, ett datorprogram som besegrade världsmästaren i det komplexa brädspelet Go. Google har också utvecklat TensorFlow, ett open-source programbibliotek för maskininlärning. OpenAI, en forskningsorganisation medgrundad av Elon Musk, har också spelat en avgörande roll i utvecklingen av AI. OpenAI:s uppdrag är att se till att artificiell generell intelligens (AGI) gynnar hela mänskligheten. 2015 gjorde OpenAI rubriker med sin utveckling av GPT-2, en språkmodell som genererar sammanhängande och kontextuellt relevanta meningar. Nyligen släppte OpenAI GPT-3, en ännu mer avancerad språkmodell. GPT-3 har hyllats för sin förmåga att generera mänskliknande text.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 23 oktober

Generativ AI-teknik driver innovation och skapar nya enhörningar

Generativ AI-teknik har fångat intresset från både offentliga och privata företag. Enligt en rapport från riskkapitalbolaget Accel utgör nu generativa AI-företag nästan två tredjedelar (60%) av nya ´enhörningar´, eller startups värderade till över $1 miljard. OpenAI, en pionjär inom industrin, överväger att sälja aktier till ett värde av $86 miljarder. IBM och Amazon Web Services samarbetar för att hjälpa kunder att utnyttja generativ AI. Mastercard har introducerat nya AI-drivna lösningar och Revnue har lanserat en AI-drivna mobilapp. Square har lanserat 10 nya generativa AI-funktioner. Enligt rapporten ´Consumer Interest in Artificial Intelligence´ vill nästan två tredjedelar av amerikanerna ha en AI-kopilot för att hjälpa dem att boka resor. Trots framstegen finns det fortfarande risker med AI-teknologin och det finns krav på reglering.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 23 oktober

DeepMind, Googles AI-forskningslaboratorium, har publicerat en artikel där de föreslår ett ramverk för att utvärdera samhälleliga och etiska risker med AI-system. Artikeln föreslår olika nivåer av involvering från AI-utvecklare, apputvecklare och bredare allmänhetens intressenter i utvärdering och revision av AI. Detta kommer strax före AI Safety Summit, en av den brittiska regeringen sponsrad händelse som kommer att samla internationella regeringar, ledande AI-företag och experter för att fokusera på hur man bäst hanterar risker från de senaste framstegen inom AI. Storbritannien planerar att introducera en global rådgivande grupp om AI, löst modellerad efter FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar.

TechCrunch fördjupade 21 oktober

AI-företag som förändrar framtiden

Världen av artificiell intelligens (AI) har framstått som en drivkraft bakom banbrytande genombrott som formar vår framtid. AI har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv och dess roll i att forma framtiden kan inte underskattas. AI används i olika branscher som sjukvård, finans, tillverkning, transport, detaljhandel, utbildning och mer. AI har potential att förvandla utbildningen genom att erbjuda personliga inlärningsupplevelser, automatisera administrativa uppgifter och förbättra undervisningsmetoder genom att analysera data om studentprestanda. AI har potential att hjälpa oss att hantera miljöutmaningar som klimatförändringar och resurshantering.

Direktlänk Dela TechBullion fördjupade 21 oktober

Artificiell intelligens kan transformera din karriär

Artificiell intelligens (AI) har varit ett hett ämne inom teknikvärlden i många år och dess popularitet kommer bara att fortsätta växa. AI refererar till utvecklingen av datorsystem eller maskiner som kan utföra uppgifter som normalt skulle kräva mänsklig intelligens. Detta inkluderar lärande, problemlösning, mönsterigenkänning, beslutsfattande och mycket mer. AI-teknik används inom olika branscher som hälso- och sjukvård, finans, transport, utbildning, cybersäkerhet och mer. En AI-kurs kan vara en banbrytande möjlighet för den som vill utöka sina kunskaper och färdigheter inom det snabbt växande AI-fältet.

Direktlänk Dela TechBullion fördjupade 21 oktober

Storbritanniens AI-ambitioner är ´orealistiska´, varnar experter

Storbritanniens ambitioner att bli en global ledare inom artificiell intelligens (AI) är ´orealistiska´, varnar experter, och påpekar att juridiska hinder och brist på ekonomiska incitament utgör stora utmaningar. Storbritanniens regering planerar att hålla sin AI Safety Summit i november för att ta upp utmaningar och identifiera möjligheter som presenteras av maskininlärning och djupinlärningstekniker. Gästlistan inkluderar rapporterat USA:s vicepresident Kamala Harris och Google DeepMind VD Demis Hassabis. Enligt forskare från University of Cambridge är ett stort hinder bristen på datorkraft som krävs för att bygga generativa maskininlärningsmodeller. De föreslår att den brittiska regeringen istället bör prioritera tillämpningen av befintliga stora språkmodeller i olika sektorer för att stimulera inhemsk AI och ekonomisk tillväxt.

Direktlänk Dela Information Security Media fördjupade 21 oktober

Global rapport om marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning 2023-2030

En global rapport från Market Intelx ger insikt i marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning mellan åren 2023 och 2030. Rapporten erbjuder värdefull information om marknadsstruktur och storlek, inklusive konkurrenssituation, nuvarande marknadstrender, tillväxttakt och andra relevanta statistik. De viktigaste aktörerna som nämns i rapporten inkluderar AIBrain, Amazon, Anki, CloudMinds, Deepmind, Google, Facebook, IBM, Iris AI, Apple, Luminoso och Qualcomm. Rapporten analyserar även marknaden på regional nivå, inklusive Nordamerika, Europa, Asien-Stilla havet, Latinamerika och Mellanöstern & Afrika.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 20 oktober

OpenAI söker att sälja anställdas aktier till investerare till ett värde av 86 miljarder dollar

OpenAI söker att sälja anställdas aktier till investerare till ett värde av 86 miljarder dollar, en betydande ökning från företagets värdering på 29 miljarder dollar i april när det höjde kapital från Microsoft och Thrive Capital. Det är oklart vem köparna kommer att vara, men de kan inkludera befintliga OpenAI-bakomliggande som Andreessen Horowitz, Khosla Ventures och Sequoia Capital. Sedan lanseringen av ChatGPT i november 2022 har OpenAI lagt till flera funktioner till sin flaggskeppsprodukt. Inkomsterna från aktieförsäljningen skulle tillåta företaget att beställa fler databehandlingsresurser.

Direktlänk Dela BeInCrypto fördjupade 20 oktober

Befarheter om att AI-säkerhetstoppmötet förblir ineffektivt

Connor Leahy, VD för AI-säkerhetsforskningsföretaget Conjecture, har uttryckt oro över att nästa månads internationella AI-säkerhetstoppmöte kan uppnå mycket lite. Han anklagar mäktiga teknikföretag för att försöka ´erövra´ mötet och varnar för att regeringar kan komma att godkänna en regleringsstil som tillåter företag att fortsätta utveckla ´gud-liknande´ AI nästan oreglerat. Leahy och andra har lanserat en kampanj som heter Control AI för att uppmana beslutsfattare att gå längre och använda Bletchley Park-toppmötet för att implementera ett uppehåll i utvecklingen av de mest sofistikerade formerna av AI.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 20 oktober

AI tränad för att spela klassiska Pokémon-spel

En mjukvaruingenjör vid namn Peter Whidden har tränat en artificiell intelligens (AI) algoritm för att spela de klassiska Pokémon-spelen. AI:en har spenderat över 50 000 timmar på att spela spelet och har samlat en stor följarskara på YouTube. Whiddens AI använder en förstärkningsinlärningsmodell som belönar AI:en för att levla upp Pokémon, utforska nya områden, vinna strider och besegra gymledare. Trots vissa begränsningar, som att inte kunna läsa och tolka dialog i spelet, har AI:en visat imponerande framsteg i AI-teknologi.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 19 oktober

OpenAI lanserar GPT-4 och andra AI-verktyg

OpenAI har lanserat GPT-4, den senaste versionen av sin språkmodell. GPT-4 har förbättrade prestanda, noggrannhet och säkerhet jämfört med sina föregångare, och kan även hantera bilder, PDF-filer och CSV-filer. GPT-4 används för att driva Bing AI, som kan söka på webben för att ge exakta svar och generera bilder från användarprompts. OpenAI har även utvecklat DALL-E 2, ett verktyg för att generera bilder från text, och GitHub Copilot, ett AI-verktyg för kodkomplettering. Andra företag har också lanserat nya AI-verktyg, inklusive Adobe Firefly, en bildgenererings- och redigeringsverktyg, och Bard, en chatbot utvecklad av Google.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 19 oktober

Skillnader och likheter mellan ChatGPT och Google Bard

ChatGPT och Google Bard är generativa AI-produkter som genererar text, bilder eller annat media baserat på användarprompts. OpenAI utvecklade ChatGPT, som använder en Microsofts superdatorplattform och lanserades 2022. Bard är en AI-chattbot skapad av GoogleAI och Deepmind, som använder Googles plattform och lanserades 2023. Båda baseras på stora språkmodeller, men Bard använder den fria Pathways Language Model (PaLM 2), medan ChatGPT använder den fria versionen av GPT-3.5 och Plus-versionen av GPT-4. Bard har realtidsinternetåtkomst och använder Google-sökning, medan ChatGPT är begränsat till datainsamling till september 2021 och använder Bing-sökning.

Direktlänk Dela The Star fördjupade 19 oktober

AI-konferens visar oenighet om Artificiell Allmän Intelligens

Under TED AI-konferensen i San Francisco var Artificiell Allmän Intelligens (AGI) ett hett ämne, men det fanns ingen konsensus om när AGI-system kommer att anlända eller hur vi bör definiera det. AGI beskriver vanligtvis system som kan lära sig att utföra alla intellektuella uppgifter som människor kan utföra. Vissa säger att AGI hänvisar till system som kan lära sig helt nya uppgifter utan hjälp av explicita instruktioner eller exempel i deras träningsdata. Ilya Sutskever, chefsforskare på OpenAI, gav en ganska konventionell definition av AGI, men det finns indikationer på att AI-företag börjar manipulera definitionen av termen för att sänka ribban för att påstå AGI-förmågor. Stanford har släppt sin transparensrapport för AI-giganter, där Meta var det enda företaget som fick över 50% på transparens.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 18 oktober

Google och DeepMind testar AI för livsråd

Google och DeepMind utvecklar en artificiell intelligens (AI) som ger livsråd. Tekniken, som kommer från Googles AI-laboratorium DeepMind, innehåller ett ´livsråd´-verktyg. Trots rapporter om minskad hälsa och välbefinnande samt förlust av självständighet bland användare av AI-system mindre än ett år sedan, fortsätter Google och DeepMind att testa sin produkt. De har satt ihop team med experter inom olika områden för att träna sin AI att ge råd om en mängd olika ämnen. Google arbetar också med ett handledningsverktyg och ett budget- och planeringsverktyg.

Direktlänk Dela TwistedSifter fördjupade 18 oktober

Google DeepMind utvecklar UniSim, en AI-simulator för verkliga interaktioner

Forskare vid Google DeepMind, i samarbete med UC Berkeley, MIT och University of Alberta, har utvecklat en ny maskininlärningsmodell för att skapa realistiska simuleringar för att träna alla typer av AI-system. UniSim är ett generativt AI-system som skapar en ´universell simulator av verklig interaktion´. Trots att UniSim är i ett tidigt skede, visar det första steget mot att uppnå detta mål. UniSim kan visa sig vara en ovärderlig tillgång för områden som kräver komplexa verkliga interaktioner, som robotik och autonoma fordon. UniSim kan simulera visuella resultat av både hög nivå instruktioner, som ´öppna lådan´, och lågnivåkontroller, som ´flytta med x, y´. Denna simulerade data kan sedan fungera som tränings exempel för andra modeller som behöver datainsamling från verkliga världen.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 17 oktober

Hollywood-författare kräver begränsningar för AI, AI-chatbotar förbjuds på utbildningsinstitutioner

I april röstade över 9 000 Hollywood-manusförfattare för att strejka, med kravet att artificiell intelligens (AI) endast ska användas för forskning och idégenerering, inte för att ersätta dem. Strejken varade i 148 dagar och slutade med att deras krav accepterades. AI-chattboten Chat GPT har blivit enormt populär och har lett till oro över integritetsintrång och potentiellt ersättning av mänskliga jobb. Detta har lett till att flera utbildningsinstitutioner har förbjudit AI-chattbotar. Dessutom förutspår experter att AI-chattbotar kan bli en nemesis för analytiska och skrivfärdigheter. Företag som Associated Press och Newsquest använder AI för att skapa innehåll, vilket har lett till ökad produktivitet. Trots dessa framsteg varnar många för de potentiella farorna med AI, inklusive möjligheten att AI-system kan utveckla egna mål och intentioner, vilket gör människor irrelevanta eller till och med utrotade.

Direktlänk Dela The Statesman fördjupade 17 oktober

Google förbereder sig för att avtäcka Gemini, en uppgraderad stor språkmodell

Google står under enorm press när det förbereder sig för att avtäcka Gemini, sin mycket efterlängtade och uppgraderade stora språkmodell, som kommer att konkurrera med OpenAI:s GPT-4-version. Googles chatbot Bard har många begränsningar, men Gemini förväntas förstå och generera text, bilder och mer, med VD Sundar Pichai som antyder förbättrade planerings/förståelseförmågor. Sissie Hsiao, vice VD och general manager för Bard och Google Assistant, har sett imponerande prestationer av Gemini, inklusive att skapa originalbilder som svar på textförfrågningar.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupade 16 oktober

Alphabet och Tesla leder AI-revolutionen: Vilket är det bästa AI-aktien att köpa?

Alphabet och Tesla är två av de ledande företagen inom den kommande AI-revolutionen. Alphabet har svarat bra på konkurrensen från OpenAI och Microsoft genom att lansera sin egen AI chatbot, Bard, och integrera AI-funktioner i produkter som Google Workspace och Google Cloud. Teslas huvudsakliga användningsområden för AI kretsar kring dess fordon, speciellt autopilotfunktionen och AI-system som kan förutsäga bilens energibehov. Tesla använder också AI inom robotik och utvecklar neuronnätverk för applikationer som autonom körning. Trots att båda företagen är ledande inom AI, anses Alphabet vara det säkrare valet, medan Tesla ses som ett mer riskabelt alternativ.

Direktlänk Dela Madras Tribune fördjupade 15 oktober

Alphabet och Tesla: Vilket är det bättre AI-aktien att köpa idag?

Bland de företag som kämpar om att leda den nästa artificiell intelligens (AI) revolutionen, är Alphabet och Tesla två av de tydliga ledarna. Alphabet har lanserat sin egen generativa AI-chattbot, Bard, och har rullat ut AI-funktioner i produkter som Google Workspace och Google Cloud. Dess nya Pixel-smartphone drivs av AI-verktyg. Teslas primära användningsfall för AI kretsar kring dess fordon, främst autopilot, eller vad som kallas autonomi i branschen. Tesla använder också AI i robotik, och utvecklar en humanoid robot kallad Tesla Bot. Båda företagen har fokuserat på AI länge. Alphabet förvärvade det välrenommerade brittiska AI-labbet DeepMind för 10 år sedan och nyligen slogs det samman med sitt eget AI-labb, Google Brain. Tesla har även möjlighet inom AI med sin egen superdator Dojo, vilket kommer att sänka kostnaderna för att träna AI-modeller avsevärt. Vid jämförelse av värderingar handlar det om mer än bara tillväxtmöjlighet. Priset måste också vara rätt. Båda Alphabet och Tesla handlas till premium jämfört med S&P 500, men Tesla är dyrare av de två. Tesla är för närvarande värderat till ett pris-till-vinst-förhållande på 74, jämfört med Alphabet på 29. Men Tesla förväntas växa snabbare än Alphabet.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 15 oktober

Generativ AI har blivit ett alltmer diskuterat ämne inom teknikvärlden. Medan kryptovalutor har förlorat mark, har projekt som ChatGPT och DALL-E fått mer uppmärksamhet. Det finns en nästan universell överenskommelse om att artificiell intelligens och maskininlärning kommer att spela en större roll i våra liv framöver. Generativ AI kan erbjuda en liknande ´wow´-effekt som tidigare teknikinnovationer. Med ChatGPT, DALL-E och liknande kan man uppleva tekniken direkt, vilket snabbt har lett till att den har fått fotfäste.

Yahoo Finance fördjupade 15 oktober

Generativ AI, som projekt som ChatGPT och DALL-E, har kommit i fokus efter kryptokurrencyns nedgång. Generativ AI anses ha en central roll i vår framtid, med tillämpningar inom områden som smarttelefoner och robotik. Google har imponerat med redigeringsfunktioner som Best Take och Magic Eraser, vilket är exempel på hur AI kan förbättra användarupplevelsen. Framtiden för AI ligger i att integrera den sömlöst i användarens upplevelse. Generativ AI har potential att påverka robotik, med forskare som använder det för att faktiskt designa robotar. Enligt Jeff Linnell, grundare och VD för Formant, kommer generativ AI och fysisk automation att förändra allt vi vet om livet på jorden.

TechCrunch fördjupade 14 oktober

Silicon Valley-stödd organisation finansierar AI-forskare i kongressen

Organisationen Open Philanthropy, som finansieras främst av miljardären Dustin Moskovitz och hans fru Cari Tuna, finansierar lönerna för över ett dussin AI-forskare i kongressen, federala myndigheter och inflytelserika tankesmedjor. Forskarna, som är inblandade i förhandlingar som kommer att forma Capitol Hills planer för att reglera AI, är nära kopplade till ett inflytelserikt nätverk som uppmanar Washington att fokusera på teknikens långsiktiga risker. Kritiker befarar att detta kommer att avleda kongressen från mer omedelbara regler som skulle binda teknikföretagens händer.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 13 oktober

Elon Musk avslöjar nytt AI-företag för att förstå universumets sanna natur

Elon Musk har annonserat sin nya företaget xAI, med målet att förstå universums sanna natur. xAI:s forskare kommer att fokusera på vetenskap, samtidigt som de bygger applikationer för företag och konsumenter. Musk avslöjade xAI under ett Twitter Spaces-evenemang i juli. Investerare uppmanas att fortsätta köpa Arista Networks ANET. När ChatGPT lanserades i december 2022 blev det snabbt den snabbaste applikationen att nå en miljon aktiva månatliga användare, slående tidigare rekord satta av Facebook, Instagram och Tik Tok. Musk förstår att produkten kommer att vara värd miljarder i månatliga försäljningar. Han gick med i AI-kapplöpningen i april när X.ai grundades, och företaget köpte tusentals Nvidia GPU:er. Musk sa också att den första applikationen under X.ai-banneret förväntas inom bara några veckor.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 13 oktober

Google förbereder lanseringen av sitt nya AI-modell Gemini

Google planerar att lansera sitt nya AI-modell, Gemini, som kommer att kunna förstå och producera text, bilder och andra typer av innehåll. Googles VD Sundar Pichai har antytt att Gemini kommer att vara bättre på planering. Sissie Hsiao, Googles VP och general manager för Bard och Google Assistant, är inte del av teamet som bygger Gemini men ansvarar för några av de större produkterna som kommer att ge användare tillgång till dessa nya AI-system. Om Gemini imponerar kommer det att hjälpa Google att ändra berättelsen att det blev överraskat av Microsoft och OpenAI. Bard och Assistant-teamen slogs samman tidigare i år under Hsiao, och Google nyligen meddelade att Bard integreras i Assistant på mobila enheter.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 12 oktober

DeepMind minskar anställningskostnaderna med 39% under 2022

AI-laboratoriet DeepMind, som ägs av Alphabet, minskade sina anställningskostnader med 39% förra året, enligt en nyligen inlämnad rapport till en brittisk regeringsmyndighet. Under 2022 var personal- och relaterade kostnader 594,5 miljoner pund (nästan 731 miljoner dollar), ned från 969,4 miljoner pund (nästan 1,2 miljarder dollar) 2021. Efter dessa nedskärningar meddelade DeepMind i januari att de skulle stänga sitt första internationella AI-forskningskontor i Edmonton, Kanada. DeepMinds vinst 2022 var cirka 60,9 miljoner pund (nästan 74,9 miljoner dollar), ned från 102,4 miljoner pund (nästan 126 miljoner dollar) 2021 - en minskning med mer än 40%.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 11 oktober

Global AI-reglering: Länder försöker balansera säkerhet och innovation

Regeringar världen över försöker skapa AI-regleringar för att främja säkerhet och rättvis användning samtidigt som innovation uppmuntras. USA har låtit teknikföretag skapa egna skydd kring AI, men lagstiftare hävdar att AI-reglering är nödvändig. Storbritannien vill undvika tunga regleringar som kan kväva innovation. EU har sedan 2021 arbetat mot att anta AI-lagen, vilket skulle vara den första AI-lagen i väst. Kina kräver att generativa AI-leverantörer genomgår en säkerhetsbedömning, och AI-verktyg måste följa socialistiska värderingar. Japan lutar mot mjukare regler för användning av AI. Brasilien har börjat utarbeta regler för AI. Israel föreslår reglering som fokuserar på ´ansvarsfull innovation´. Italien var det första västerländska landet att tillfälligt förbjuda ChatGPT.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 11 oktober

Google´s AI-forskningsteam DeepMind minskar anställningsrelaterade kostnader med 39%

Googles AI-forskningsdivision, DeepMind Technologies, minskade sina anställningsrelaterade utgifter med 39% under 2022, enligt en rapport. Det brittiska teamet, som förvärvades av Google 2014, avslöjade i en finansiell rapport till brittiska regulatorer att anställningsrelaterade utgifter sjönk från 1,1 miljarder dollar 2021 till 732 miljoner dollar 2022. DeepMind har varit avgörande för utvecklingen av Bard, Googles ChatGPT-rival, och andra AI-verktyg och modeller, inklusive AlphaFold, en protein-viknings AI som hyllats som en revolution inom ett av de svåraste områdena inom medicinsk forskning. Google har inte varit immun mot den bredare trenden med uppsägningar och nedskärningar inom teknikindustrin, trots AI-boomen.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 11 oktober

IMPACT 50 LIST för Q4 2023: De mest inflytelserika företagen inom Big Data och AI

InsideBIGDATA har publicerat sin kvartalsvisa IMPACT 50 LIST, en ranking av de mest inflytelserika företagen inom big data och AI. Listan baseras på en mängd faktorer, inklusive tekniskt ledarskap, styrka i erbjudandet, innovation, positivitet i budskapet, kvalitetsuppfattning av företagssamhället, sentiment och frekvens av sociala medier, hög profil av C-suite-medlemmar och i fallet med offentliga företag: positiva finansiella indikatorer och aktiekurs. Rankingen inkluderar också en indikator för uppåtgående rörelse i listan och för nyligen tillagda företag.

Direktlänk Dela Inside Big Data fördjupade 11 oktober

AI-etikforskare varnar för riskerna med stora AI-system

AI-etikforskaren Ali Alkhatib varnar för att stora AI-system inte bör användas för allt. Företag gör stora påståenden om vad deras modeller kan göra, vilket kan orsaka betydande skada. De icke-samtyckande maktrelationerna i vilka stora AI produceras riskerar att försämra internet. AI-etiker är utmattade. Den snabba tillväxten av företag som OpenAI, Google DeepMind och otaliga startups ger huvudvärk till de människor som studerar och sätter standarder för tekniken. Alkhatib pekar på startupen Hugging Face som ett exempel på ett mer ansvarsfullt AI-företag.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 11 oktober

OpenAI och andra företag arbetar mot AGI utan tillsyn

OpenAI, företaget bakom ChatGPT och Dall-E, arbetar för att bygga artificiell allmän intelligens (AGI), enligt en artikel i Wired. Alla 500+ anställda i företaget, som nyligen var ett start-up men nu delvis ägs av Microsoft, arbetar mot AGI. OpenAI insisterar på att deras verkliga strategi är att skapa en mjuk landning för singulariteten. AI-investeraren Ian Hogarth påpekar att AI-utvecklingen är helt vinststyrd. Medan Google-ägda DeepMind ägnar 2% av sina anställda åt att göra AI ansvarsfull, spenderar OpenAI endast 7%. Resten handlar om att göra AI mer kapabel, enligt Hogarth. Han varnar för att det borde vara olagligt att arbeta för att bygga AGI.

Direktlänk Dela Data Ethics fördjupade 10 oktober

Vad innebär ChatGPT:s nya funktioner för oss alla?

ChatGPT, utvecklad av OpenAI, har fått nya uppdateringar som gör att AI:n nu kan se, höra och tala. Med förmågan att analysera och extrahera språkinformation från bilder kan ChatGPT beskriva vad som visas på en bild och användas för mer komplexa uppgifter, som att diagnostisera hur man reparerar trasig utrustning. Den kan också tala och lyssna i mobilappen, vilket innebär att den kan engagera sig i mer naturliga konversationer. Dessa nya funktioner kan förändra vår relation till teknik och hur vi använder AI i vardagen.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 10 oktober

Marknadsrapport om artificiell intelligens och maskininlärning analyserar nuvarande och framtida utsikter

En marknadsrapport om artificiell intelligens och maskininlärning har fokuserat på en omfattande analys av nuvarande och framtida utsikter för branschen. Rapporten är en konsolidering av primär och sekundär forskning, vilket ger marknadsstorlek, andel, dynamik och prognos för olika segment och undersegment med hänsyn till makro- och mikromiljöfaktorer. En djupgående analys av tidigare trender, framtida trender, demografi, tekniska framsteg och regleringskrav för marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning har gjorts för att beräkna tillväxthastigheterna för varje segment och undersegment.

Direktlänk Dela Meade County Messenger fördjupade 10 oktober

Röstskådespelares jobb hotade av AI-verktyg som kan klonar deras röster

Röstskådespelare möter hotet från generativa AI-verktyg som kan klonar deras röster och använda dem på sätt som de inte har godkänt. Röstskådespelaren Allegra Clark upptäckte att hennes röst hade klonats och använts i en sexuellt suggestiv scen i ett videospel, trots att hon aldrig hade spelat in dessa repliker. Videons skapare hade använt ett AI-verktyg kallat ElevenLabs för att klonas hennes röst. ElevenLabs, som värderas till cirka 100 miljoner dollar och stöds av Andreessen Horowitz och Google DeepMind medgrundaren Mustafa Suleyman, är ett av de hetaste röst-AI-företagen just nu. Dess teknik kräver bara mellan 30 sekunder till 10 minuters ljud för att skapa en nära identisk kopia av någons röst. Röstskådespelare är särskilt sårbara eftersom röster, trots att de är särskiljande, inte skyddas som immateriella rättigheter.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 9 oktober

AI och Metaverse kommer att påverka Datasphere

Datasphere, infrastrukturen som lagrar och bearbetar vår data, är avgörande för många av de avancerade teknologier vi förlitar oss på. I samarbete med HIVE Digital har en infografik skapats för att djupt undersöka hur den kan utvecklas för att möta de dubbla utmaningarna med AI och metaverse. Stora språkmodeller (LLM) har skjutit AI-prestanda till nästan mänskliga nivåer, men det kräver allt mer beräkningsresurser att träna och driva dem. Metaverse, en nedsänkande och friktionsfri webb som nås genom förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR), kommer bara att lägga till dessa krav.

Direktlänk Dela Visual Capitalist fördjupade 5 oktober

Forskare tränar mindre språkmodeller med barnböcker

Forskare har utvecklat en metod för att träna mindre språkmodeller genom att använda barnböcker. Metoden, som har utvecklats av forskare vid Microsoft, innebär att modellerna matas med stora mängder text från internet och sedan tränas för att förstå och simulera skrivande. Forskarna hoppas att denna metod kan hjälpa oss att bättre förstå hur neurala nätverk lär sig att simulera skrivande. Detta kan i sin tur leda till förbättringar i större språkmodeller som GPT-3.5, som har förvånat forskare och allmänheten med sin förmåga att föra sammanhängande (om än inte alltid sanningsenliga) konversationer om en mängd olika ämnen.

Direktlänk Dela Quanta Magazine fördjupade 5 oktober

AI-startupen Reka lanserar multimodal AI-assistent Yasa-1

AI-startupen Reka, grundad av forskare från DeepMind, Google, Baidu och Meta, har tillkännagivit Yasa-1, en multimodal AI-assistent som förstår bilder, korta videor och ljudklipp utöver text. Yasa-1 kan anpassas på privata dataset av alla modaliteter, vilket gör det möjligt för företag att skapa nya upplevelser för en mängd olika användningsfall. Assistenten stöder 20 olika språk och kan även ge svar med kontext från internet, bearbeta långa kontextdokument och exekvera kod. Yasa-1 är en direkt konkurrent till OpenAI:s ChatGPT, som nyligen fick en multimodal uppgradering med stöd för visuella och ljudbaserade prompts.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 5 oktober

Microsofts forskare visar ny generativ AI-modell som överträffar GPT-4

För sex månader sedan uppmanade en öppen skrivelse, undertecknad av teknikledare som Elon Musk och Steve Wozniak, till ett uppehåll i utvecklingen av generativ artificiell intelligens (AI). Nu har det dock utvecklats en ny grundläggande generativ AI-modell som kan fungera sömlöst mellan text och visuella uppmaningar, även inklusive video. I en ny artikel från Microsoft beskrivs hur stora multimodala modeller (LMM) kan utveckla förmågorna hos stora språkmodeller (LLM) på helt nya sätt. LMM utökar LLM med multisensoriska färdigheter, som visuell förståelse, för att uppnå starkare generell intelligens.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 4 oktober

AI och maskininlärning förändrar mjukvaruutvecklingens landskap

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning håller på att omforma mjukvaruutveckling på stora sätt, med teknik som kan generera egen kod, förutsäga buggar och säkerhetsproblem innan de uppstår och automatisera testning och kvalitetssäkring. Trots oro för att programmerare kan bli ersatta av maskiner, är det mer troligt att AI kommer bli en kraftfull partner. Framtiden för mjukvaruutveckling är osäker, men spännande. AI kan radikalt förändra hur kod skrivs, men det öppnar upp nya möjligheter för utvecklare som är redo att anpassa sig till denna våg.

Direktlänk Dela TechBullion fördjupade 4 oktober

OpenAI:s ChatGPT kan nu surfa på internet i realtid

OpenAI har tillkännagett att deras chattbot, ChatGPT, nu kan surfa på internet i realtid. Den nya funktionen, kallad Browse with Bing, innebär att ChatGPT inte är begränsad till data från före september 2021, vilket var när dess ursprungliga träningsdata avslutades. Funktionen är för närvarande endast tillgänglig för Pro och Enterprise-kunder, men OpenAI säger att den kommer att utökas till alla användare ´snart´. Detta är OpenAI:s andra försök att lansera live-surfning för ChatGPT. Företaget släppte funktionen i juni innan de snabbt drog tillbaka den, med motiveringen att den kringgick betalväggar och sekretessinställningar. Integrationen av live-surfning i ChatGPT markerar en vändpunkt för verktyget när det fortsätter att leda den växande paraden av AI-chattbotar och assistenter.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 3 oktober

DeepMind medgrundare vill skapa en interaktiv AI-chatbot

Mustafa Suleyman, medgrundare till DeepMind, vill bygga en chatbot som kan göra mycket mer än att bara chatta. Han menar att generativ AI bara är en fas och att nästa steg är interaktiv AI: botar som kan utföra uppgifter du ställer in för dem genom att kalla på annan programvara och andra människor för att få saker gjorda. Den första vågen av AI handlade om klassificering. Nu är vi i den generativa vågen, där du tar den inmatade datan och producerar ny data. Den tredje vågen blir den interaktiva fasen. Det är därför han tror att konversation är det framtida gränssnittet.

Direktlänk Dela Genetic Literacy Project fördjupade 3 oktober

Artificiell intelligens och maskininlärning blir allt viktigare inom fysik

Allt fler fysiker använder artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), vilket gör det allt viktigare att förstå varför tekniken fungerar och när den misslyckas. AI och ML kommer utan tvekan att bli en integrerad del av fysikforskning och utbildning. Det är dock oklart hur denna snabbt utvecklande teknik kommer att påverka fysiken på lång sikt. AI/ML:s inverkan på fysiken kommer att vara djupgående och ständigt utvecklas i takt med att tekniken utvecklas. AI/ML används redan flitigt inom fysiken, vilket inte är förvånande eftersom fysiken hanterar data som ofta är mycket stora.

Direktlänk Dela American Physical Society fördjupade 2 oktober

Forskare från Google DeepMind studerar instabilitet i träning av Transformer-modeller

En grupp forskare från Google DeepMind har utvecklat tekniker för att simulera och undersöka stabilitet och instabilitet vid träning av mindre skala Transformer-modeller. Studien fokuserar på två etablerade orsaker till instabilitet i träning som identifierats i tidigare undersökningar. Forskarna fann att dessa instabiliteter också uppvisas i mindre modeller, särskilt när höga inlärningshastigheter används. Genom att kombinera olika strategier kunde forskarna träna mindre modeller med konstanta förluster, även när inlärningshastigheterna varierar över flera storleksordningar.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 2 oktober

De 10 största trenderna inom generativ AI för 2024

Generativ AI var den mest explosiva tekniktrenden 2023, och 2024 kommer att se liknande innovationer. Generativ AI kommer att spela en viktig roll i demokratiseringen av tillgången till AI:s omvandlingspotential. Större och kraftfullare modeller, som GPT-4, tränas på enorma datamängder och förväntas bli ännu större. Generativ AI kommer sannolikt att användas för att sprida desinformation och störa politiska processer under valår i flera länder. Generativ design kommer att antas snabbt inom design av fysiska produkter och tjänster. Generativ video kommer att göra det möjligt för vem som helst att producera professionellt videoinnehåll till en bråkdel av priset. Generativ AI förväntas bli lika allmänt förekommande som AI-genererade ord och bilder har blivit 2023. Mångmodal generativ AI kommer att bli mer vanligt. Efterfrågan på promptingenjörer kommer troligen att öka 2024. Autonoma generativa AI-applikationer kommer att bli mer sofistikerade. Generativ AI kommer att bli allt mer integrerad i appar och tjänster, och debatten om användningen av generativ AI inom utbildning kommer att växa.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 2 oktober

Artificiell Allmän Intelligens: Nästa steg i AI-utvecklingen

Övergången till Artificiell Allmän Intelligens (AGI) innebär ett stort språng i kapabiliteter. AGI strävar efter att förstå och lära sig data i alla former, vilket kommer att göra interaktioner med teknologi mer sömlösa. Det kommer att innebära stora fördelar inom hälso- och sjukvård, utbildning och tillverkning, bland annat genom förbättrad sjukdomsdetektering, personaliserad inlärning och förutsägande underhåll. Dessutom kommer AGI att påverka vår vardag, till exempel genom att övervaka oregelbundenheter i vår hjärtrytm och hjälpa oss att ta proaktiva åtgärder för att förbättra vår hälsa och välbefinnande.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 30 september

Google firar 25 år: En titt på företagets största AI-ögonblick

Google firar sitt 25-årsjubileum och blickar tillbaka på sina största AI-ögonblick. 2001 började Google använda maskininlärning för att föreslå stavningsförbättringar i websökningar. 2006 lanserades Google Translate, som nu stöder 133 språk. 2015 introducerades TensorFlow, en open source maskininlärningsramverk. 2016 besegrade AlphaGo, ett AI-program, världsmästaren i Go. Samma år utvecklades Tensor Processing Units (TPUs) för att snabba upp AI-utvecklingen. 2017 introducerade Google Research Transformer, en ny neural nätverksarkitektur. 2019 hjälpte BERT Google Search att bättre förstå sökfrågor. 2020 löste DeepMind proteinveckningsproblemet med AlphaFold. 2023 lanserades Bard, ett generativt AI-system, och PaLM 2, en stor språkmodell.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 30 september

Forskare utforskar användningen av transformerbaserad komprimering för förbättrad maskininlärning

Forskare från Google DeepMind och Meta AI & Inria har utforskat användningen av transformerbaserad komprimering i maskininlärning. De har visat att stora förtränade transformermodeller, även kända som grundmodeller, har utmärkt prestanda i en mängd olika prediktionsuppgifter. Dessa modeller har visat sig vara optimala för komprimering, särskilt i offline-miljöer. Forskarna har även visat att dessa modeller kan användas som generativa modeller och att skalning inte är en magisk lösning för att förbättra komprimeringsprestanda. De har också visat att tokenisering, som kan ses som en förkomprimering, inte generellt förbättrar komprimeringsprestanda.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 30 september

Google Gemini: Vad vi vet hittills

Google Gemini, tillkännagivet vid Google I/O-utvecklarkonferensen i maj 2023, är en av de mest aktuella AI-lösningarna som ska omvandla marknaden. Google Gemini representerar Googles fokus på ökad AI-investering. Lösningen följer lanseringen av Bard, Duet AI och Googles PaLM 2 LLM. Google Gemini är ett av de senaste tillskotten till Googles AI-fokuserade digitala färdplan. Gemini är utformad för högeffektiva verktygs- och API-integrationer och består av en ´grupp av stora AI-modeller´ snarare än bara en LLM. Google Gemini kan generera bilder och text, tack vare träning, inklusive videotranskriptioner från YouTube.

Direktlänk Dela UC Today fördjupade 30 september

Google Bard låter webbplatser kontrollera åtkomst till generativ AI

Google har introducerat en ny funktion för Bard som låter webbplatsägare eller chefer tillåta eller förhindra att dess generativa AI får åtkomst till dess data. Genom Google-Extended har webbplatser nu kontroll över vad Bard kan komma åt från internet för sin träning. Användare kan nu välja om de vill bidra till att träna Bard på dess massiva internetåtkomst, med Google som ger dem beslutet om generativ AI tar kakan. I Googles senaste blogginlägg meddelade företaget att det har uppdaterat sina webbpubliceringskontroller för ägare, via Google-Extended-funktionen som kommer att användas för att träna Bard.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 29 september

Googles framsteg inom artificiell intelligens: En kronologisk översikt

Google har delat en sammanfattning av sina mest framstående prestationer inom artificiell intelligens (AI) sedan 2001. Bland höjdpunkterna finns introduktionen av automatisk korrigering i sökmotorn 2001, lanseringen av Google Translate 2006 och Alpha Go-schackmästaren 2015. 2016 markerade början av TPU-eran, som gjorde AI snabbare och mer effektiv. 2017-2019 såg framsteg inom språkförståelse genom Transformer och BERT. 2020 markerade DeepMinds framgång med att lösa proteinfällningsproblemet. 2023 introducerades Bard och PaLM 2, vilket ökade produktiviteten och underlättade uppgifter.

Direktlänk Dela Ruetir fördjupade 28 september

Experter och lagstiftare diskuterar svårigheterna med AI-reglering

Under AI & Tech Summit 2023 diskuterades de snabbt framväxande riskerna och möjligheterna kring AI. Expertpanelen konstaterade att AI nu är en toppfråga som inte längre kan ignoreras, men att det fortfarande är svårt att reglera. Diskussionen kring AI har blivit mer brådskande och konkret, särskilt efter lanseringen av ChatGPT. Det finns dock fortfarande många utmaningar, inklusive den dåliga datan och de potentiella riskerna med energiförbrukning och diskriminering. Lagstiftare erkänner att de är långt ifrån att ha en omfattande reglering för AI, och det finns också hinder som en eventuell kommande regeringsstopp.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 28 september

AMD:s VD tror att AI utvecklas för snabbt för etablering av konkurrensfördelar

AMD:s VD Dr. Lisa Su tror att AI utvecklas för snabbt för att några konkurrensfördelar ska kunna etableras. Trots att Nvidia har blivit den att slå inom AI, är fältet mer öppet än det kan verka. Su betonar att ingen enskild organisation har alla idéer och att en öppen ansats kan dra nytta av smarta utvecklare som vill accelerera AI. Google DeepMind VD Demis Hassabis håller med om att vi fortfarande är i början av AI-utvecklingen. AMD arbetar för att göra sin väg in i Nvidias värld. Trots en mindre försäljningsnedgång 2023, förväntas AMD:s försäljning återhämta sig med 21% 2024.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 27 september

AI-baserade vädervädermodeller visar lovande resultat

AI-baserade vädervädermodeller utvecklade av Nvidia, Huawei och Googles AI-enhet DeepMind har visat lovande resultat i att förutsäga orkanbanor. Modellerna testades under orkanen Lee och förutsade en bana som överensstämde med den officiella, fysikbaserade prognosen. Trots det initialt skeptiska mottagandet från meteorologer har prestandan hos AI-modellerna visat sig vara jämförbar med, och ibland bättre än, konventionella modeller, speciellt för spårning av tropiska stormar. AI-modellerna kan dessutom göra snabbare prognoser, vilket sparar tid och resurser.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 27 september

Google DeepMind visar att AI-system kan fungera som starka datorkompressorer

Enligt en nyligen publicerad forskningsartikel från Googles AI-dotterbolag DeepMind, kan stora språkmodeller (LLMs) betraktas som starka datorkompressorer. Forskarna visade att LLMs, med mindre justeringar, kan komprimera information lika effektivt, och ibland bättre, än vanligt använda komprimeringsalgoritmer. I sin studie omvandlade DeepMind-forskarna öppenkällkods-LLMs för att utföra aritmetisk kodning, en typ av förlustfri komprimeringsalgoritm. Trots lovande resultat är LLMs inte praktiska verktyg för datakomprimering jämfört med befintliga modeller, på grund av storleks- och hastighetsskillnader.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 26 september

Google DeepMind nära att släppa kraftfull AI-modell som hotar OpenAI:s dominans

Google DeepMind är nära att lansera en ny AI-modell, Gemini, som kan hota OpenAI:s ChatGPT:s dominans. Gemini kommer inte bara vara en modell, utan en serie av modeller i olika storlekar, enligt DeepMind´s VD Demis Hassabis. Den kommer också att vara en ´multimodal´ modell, vilket innebär att den kan tolka och skapa både text och bilder som prompts. Det finns också indikationer på att Gemini kan överträffa befintliga modeller när det gäller problemlösning och planeringsförmågor. Google DeepMind har även fördelen av att ha tillgång till stora mängder data, inklusive YouTube-videor, Google Books och Google Scholar.

Direktlänk Dela Sifted fördjupade 25 september

Marknaden för autonoma AI och autonoma agenter förväntas växa till 28,5 miljarder dollar 2028

Enligt en ny rapport från MarketsandMarkets förväntas marknaden för autonoma AI och autonoma agenter växa från 4,8 miljarder dollar 2023 till 28,5 miljarder dollar 2028, med en årlig tillväxttakt på 43,0%. Marknaden drivs av ökade AI-applikationer och tillgängligheten av parallella beräkningsresurser. Begränsningar inkluderar begränsad anpassningsförmåga och förståelse för sammanhang hos autonoma AI och agenter, samt brist på mänsklig-AI-interaktion och förtroende. Framsteg inom autonom AI-teknik förväntas revolutionera transportsystem och hälso- och sjukvård.

Direktlänk Dela GlobeNewswire fördjupade 25 september

AI: Framtiden är osäker men full av potential

Enligt Harvard-ekonomen John Kenneth Galbraith kan vi vara på väg in i en ny era av osäkerhet, inte bara på grund av ekonomi utan också på grund av den snabba teknologiska utvecklingen, särskilt inom AI. AI blir allt mer framträdande i vardagen och kommer att bli ännu mer närvarande med den kommande AI-tsunamin. Enligt en studie av Wharton School-professorn Ethan Mollick utförde konsulter som använde AI 12,2% fler uppgifter i genomsnitt, slutförde uppgifter 25,1% snabbare och producerade 40% högre kvalitetsresultat än de utan. Nästa generation av AI-modeller kommer att vara mer sofistikerade och mer generaliserade. Alphabet VD Sundar Pichai meddelade i maj att utbildningen av den mest substantiella nya modellen, ´Gemini´, redan var igång. Gemini kan komma att överträffa allt som är tillgängligt idag. Trots de stora fördelarna med AI, finns det också ökade faror. Dessa förväntade nya utvecklingar lägger ännu mer drivkraft bakom krav på tillsyn och reglering.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 24 september

Framtiden för artificiell intelligens: Insikter från ledande AI-specialister

Artikeln undersöker insikter och förutsägelser från ledande personer inom AI-industrin, med fokus på framtiden för artificiell intelligens (AI) bortom generativ AI. AI-ledare tror att AGI, en typ av AI som kan förstå, lära sig och tillämpa sin intelligens inom olika områden, liknande människans kognitiva förmågor, är framtiden vi bör sträva mot. Sam Altman från OpenAI tror att AGI har nästan obegränsad potential och kan bota alla sjukdomar, bygga bättre sjukvård, ge alla en bra utbildning och leda viktiga vetenskapliga upptäckter. Satya Nadella, VD för Microsoft, tror att vi befinner oss mitt i en gyllene era av AI som kommer att ha en stor positiv inverkan på mänskligheten. Joy Buolamwini från Algorithmic Justice League strävar efter en framtid där AI utvecklas och distribueras ansvarsfullt, med betoning på rättvisa, inkludering och ansvar. Mustafa Suleyman, medgrundare av Deepmind och VD för Inflection AI, tror att interaktiv AI, där bots kan hjälpa människor att slutföra uppgifter genom att kalla in annan programvara och människor för att få saker gjorda, är nästa steg. Elon Musk från xAI vill utnyttja data från sina företag X och Tesla för att utbilda en AI-modell som är maximalt nyfiken. Eric Schmidt, tidigare VD för Google, ser AI som en central del i att ta itu med globala utmaningar.

Direktlänk Dela The European Business Review fördjupade 23 september

Google DeepMind utvecklar AlphaMissense-katalog med ny AI-modell

Forskare vid Google DeepMind har utvecklat en AlphaMissense-katalog med hjälp av en ny AI-modell med samma namn. Katalogen omfattar cirka 89% av alla 71 miljoner möjliga missense-varianter indelade i patogena eller benigna kategorier. En missense-variant är en genetisk mutation som resulterar i en enkel nukleotidsubstitution i en DNA-sekvens. AlphaMissense klassificerar endast databasen för proteinsekvens och strukturell kontext av varianter för att producera poäng mellan 0 och 1. Poäng 1 indikerar att strukturen är mycket troligt en patogen. Modellen överträffar alla andra metoder och modeller.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 23 september

Google förbereder lanseringen av sin AI-modell Gemini för att konkurrera med OpenAI´s GPT-4

Google förbereder sig för att lansera Gemini, sin motsvarighet till OpenAI´s GPT-4. Gemini är en nästa generations multimodal AI-modell som förväntas släppas senare i år. Google har redan distribuerat tidiga versioner av Gemini. Modellen beskrivs som ett betydande framsteg inom naturlig språkbearbetning. Tekniken utvecklas av ett team av forskare från Googles nu sammanslagna AI-divisioner DeepMind och Google Brain. Gemini förväntas kunna bearbeta bilder och text, vilket möjliggör funktioner som skriftlig analys av visuella diagram. Google planerar även att förbättra modellens kodgenereringsförmågor för att konkurrera med Microsofts GitHub Copilot, som drivs av OpenAI.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 23 september

Artificiell intelligens revolutionerar läkemedelsupptäckt

Travis Johnson, direktör för bioinformatik vid Indiana Biosciences Research Institute och biträdande professor i biostatistik vid Indiana University School of Medicine, använder artificiell intelligens (AI) för att analysera data och identifiera gener kopplade till sjukdomstillstånd och celltyper. Johnson och hans kollegor kan på bara några dagar bearbeta all data och producera en lista över gener som kan användas som kandidater för nya läkemedelsmål. På forskningsinstitutet använder forskare och dataexperter AI-verktyg för att hitta nya behandlingar för allt från fetma till Alzheimers sjukdom. Under de senaste nio åren har den kumulativa mängden AI-investeringar inom läkemedels- och biotekniksektorerna ökat nästan trettiofaldigt, till 24,6 miljarder dollar i december förra året, enligt Deep Pharma Intelligence.

Direktlänk Dela Indianapolis Business Journal fördjupade 23 september

Juridiska överväganden för företag som integrerar generativ AI

Generativ AI ger företag möjligheter men medför också risker. Juridiska överväganden inkluderar att förstå skillnaden mellan ett AI-företag och ett företag som använder AI, att välja rätt partner med användarvillkoren i åtanke, att navigera ägarskapsrättigheter, att hitta rätt balans mellan upphovsrätt och immateriella rättigheter, att veta var data lagras och hur det används och vilka datasekretesslagar som gäller, att vara medveten om lokala regleringar och att bestämma och enas om ansvarsskyldigheter. AI kommer att påverka företagsledares ansvarsskyldigheter betydligt.

Direktlänk Dela G2 fördjupade 22 september

Google DeepMind använder AI för att söka efter genetiska mutationer som orsakar sjukdom

Forskare har anpassat Google DeepMinds AI-nätverk för att söka efter genetiska förändringar kopplade till sjukdomar. Ett nytt verktyg baserat på AlphaFold-nätverket kan exakt förutsäga vilka mutationer i proteiner som sannolikt kommer att orsaka hälsoproblem. Detta AI-nätverk, kallat AlphaMissense, är ett steg framåt, men inte nödvändigtvis en revolution. AlphaMissense kommer att behöva genomgå noggrann testning innan det används i kliniken. DeepMind´s nätverk verkar överträffa andra beräkningsverktyg för att skilja varianter som är kända för att orsaka sjukdom från de som inte gör det.

Direktlänk Dela Scientific American fördjupade 21 september

Google DeepMind forskare vinner prestigefyllt vetenskapspris för AlphaFold

Forskarna bakom Google DeepMinds program AlphaFold, Demis Hassabis och John Jumper, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda priserna inom vetenskapen för att ha löst en stor biologisk utmaning som stått olöst i ett halvt sekel. De delar på Lasker-priset för grundläggande medicinsk forskning, värt $250 000, för sin ”revolutionerande teknologi” för att förutsäga proteiners 3D-strukturer. Priset är anmärkningsvärt eftersom många Lasker-vinnare senare får Nobelpriset, vilket öppnar upp för möjligheten att AI-forskning för första gången kan vinna ett Nobelpris.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 21 september

Lasker Foundation tilldelar priser för medicinsk forskning till uppfinnare av OCT, DeepMind´s AlphaFold och holländsk cancerforskare

Lasker Foundation har tilldelat årets priser för medicinsk forskning. Uppfinnarna av optisk kohärens tomografi (OCT), DeepMind´s AlphaFold-program och en framstående holländsk cancerforskare hedrades. Dr. James Fujimoto, som var inspirerad av framsteg inom höghastighetsfotografi och lasrar, utvecklade OCT som gör det möjligt för läkare att få en tredimensionell bild av patientens ögon. DeepMind, ett dotterbolag till Alphabet, belönades för sitt program AlphaFold som hjälper till att förutsäga hur proteiner viker sig. Holländska forskaren Piet Borst från Nederländernas Cancerinstitut tilldelades ett specialpris för sina upptäckter inom cancerforskning.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 21 september

Artificiell intelligens förändrar läkemedelsutvecklingen

Artificiell intelligens (AI) spelar en allt större roll inom läkemedelsforskning och används i allt från individanpassade behandlingar till att förutsäga vilka läkemedel som har störst chans att lyckas i kliniska prövningar. Najat Khan, Chief Data Science Officer på Janssen, ett dotterbolag till Johnson & Johnson, menar att vi befinner oss vid en brytpunkt för användningen av AI inom läkemedelsutveckling. Det brittiska bioteknikföretaget Exscientia förutspår att AI kommer att användas vid designen av alla nya läkemedelskandidater innan 2030. AI kan även påskynda läkemedelsupptäckter genom att analysera omfattande och komplexa datamängder.

Direktlänk Dela BioStock fördjupade 21 september

Generativ AI förändrar alla branscher

Företag över hela världen anammar alltmer generativ artificiell intelligens (AI), vilket omformar IT-infrastrukturen, bakoffice-applikationer, marknadsföring och tillverkning. Det är ännu inte fullt ut förstått hur företag kommer att utnyttja och dra nytta av AI när de står inför utmaningar i denna teknologiexplosion. SiliconANGLE och theCUBE kommer att hålla en live-sändning den 24-25 oktober med titeln ´Supercloud 4: Generative AI Transforms Every Industry´. Evenemanget kommer att samla AI-experter, teknologer, investerare och ledare för att utforska de viktigaste trenderna kring generativ AI, supermoln och den framtida inverkan på företagsvärlden.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 20 september

Google DeepMind katalogiserar 71 miljoner genetiska mutationer

Forskare vid Google DeepMind har katalogiserat 71 miljoner genetiska mutationer och kunnat klassificera deras risknivå. En tredjedel av dessa mutationer kan påverka proteinernas funktion och orsaka allvarliga sjukdomar. Forskarna använde sig av ett AI-verktyg, AlphaMissense, som kunde klassificera med hög sannolikhet vilken inverkan varianten kan ha på proteinets funktion. AlphaMissense kunde klassificera 89% av de 71 miljoner missense-varianterna den identifierade. Av dessa ansågs 57% sannolikt ofarliga och en tredjedel sannolikt patogena.

Direktlänk Dela El País fördjupade 20 september

Google DeepMind introducerar AI-verktyg för att förutse genetiska mutationer

Google DeepMind har presenterat ett banbrytande verktyg, AlphaMissense, som använder artificiell intelligens (AI) för att förutsäga den potentiella skadan orsakad av genetiska mutationer. Verktyget fokuserar på ´missense´-mutationer, en typ av genetisk förändring där en enda bokstav inom den genetiska koden påverkas. AlphaMissense har genomgått rigorös testning, utvärderat dessa mutationer och gett förutsägelser för deras potentiella inverkan. Verktyget uppnådde en framgångsfrekvens på 89 procent med en anmärkningsvärd noggrannhetsgrad på 90 procent. Google DeepMind har gjort denna omfattande databas tillgänglig för forskare, vilket underlättar ytterligare forskning inom området.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 20 september

DeepMind utbildar AI för att identifiera genetiska sjukdomar

Forskare vid DeepMind, Googles artificiella intelligensavdelning, har meddelat att de har tränat en maskininlärningsmodell kallad AlphaMissense för att klassificera vilka DNA-variationer i våra genomer som troligen orsakar sjukdom. Genetiska mutationer är förändringar i vår DNA-sekvens, vilket kan leda till genetiska sjukdomar. Men bara för att du har en mutation betyder det inte att det kommer att vara en genetisk sjukdom.

Direktlänk Dela Interesting Engineering fördjupade 20 september

Google presenterar Gemini, en konkurrent till GPT-4 AI-systemet

Sundar Pichai, VD för Google, meddelade Gemini, ett framtida AI-system som konkurrerar med Google GPT-4, vid Google I/O-utvecklarkonferensen i maj 2023. Gemini utvecklas av Google DeepMind-divisionen, inklusive Brain Team och DeepMind. Gemini kan hantera text, grafik och andra datatyper för mer naturliga diskussioner eftersom den är inställd på att vara multimodal. Google ger utvalda utvecklare tidig tillgång till Gemini via dess API för att integrera Gemini i en mängd olika applikationer. Pichai betonade att Gemini och framtida generationer kommer att bli universella personliga assistenter som är starkt integrerade i människors vardag.

Direktlänk Dela Editorial GE fördjupade 20 september

Google´s Gemini pressar OpenAI att snabba på släppet av GPT-4 med multimodala förmågor

Google´s kommande Gemini har pressat OpenAI att överväga att snabba på utgivningen av GPT-4 med multimodala förmågor. OpenAI integrerar för närvarande GPT-4 med multimodala förmågor, mycket likt vad Google planerar med Gemini. Denna integrerade modell förväntas heta GPT-Vision. OpenAI kan också följa upp GPT-Vision med en ännu kraftfullare multimodal modell, kodnamn Gobi. Många förväntar sig att OpenAI kan introducera en multimodal GPT-4 under deras första utvecklarkonferens, OpenAI DevDay, den 6 november i San Francisco.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 20 september

DeepMind optimerar AI-modeller med mänsklig uppmuntran

Google DeepMind-forskare har utvecklat en teknik för att förbättra matematiska färdigheter i AI-språkmodeller som ChatGPT genom att använda andra AI-modeller för att förbättra instruktionerna. De fann att mänsklig uppmuntran förbättrade matematiska färdigheter dramatiskt. I en artikel kallad ´Large Language Models as Optimizers´ introducerade DeepMind forskare en metod kallad Optimization by PROmpting (OPRO) för att förbättra prestanda för stora språkmodeller som OpenAI´s ChatGPT och Googles PaLM 2. Denna nya metod använder naturligt språk för att vägleda stora språkmodeller i problemlösning.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 19 september

Google avslöjar Gemini, ett kommande AI-system för att konkurrera med GPT-4

Vid Google I/O-utvecklarkonferensen i maj 2023 presenterade VD Sundar Pichai Gemini, ett kommande AI-system som ska konkurrera med Google GPT-4. Gemini utvecklas av Google DeepMind-divisionen, inklusive Brain Team och DeepMind. Systemet, som förväntas lanseras snart, kommer att kunna hantera text, bilder och andra datatyper för mer naturliga konversationer. Pichai antydde också att Gemini kommer att ha förmågor som minne och planering för uppgifter som kräver resonerande. Google ger vissa utvecklare tidig tillgång till Gemini via dess API.

Direktlänk Dela Android Headlines fördjupade 19 september

AI kan hjälpa till att förstå celler och bekämpa sjukdomar, enligt Chan Zuckerberg Initiative

Chan Zuckerberg Initiative (CZI) arbetar för att generera vetenskapliga data och bygga upp datorkraft för att skapa en ´virtuell cell´ med hjälp av AI. Denna virtuella cell skulle kunna simulera utseendet och kända egenskaper hos alla celltyper i vår kropp, vilket skulle kunna förbättra vetenskaplig upptäckt, patientdiagnos och behandlingsbeslut. CZI har stöttat forskare globalt sedan 2016 för att generera och annotera data om celler och deras komponenter. Med hjälp av AI har framsteg redan gjorts, till exempel har DeepMind tränat AlphaFold för att förutsäga strukturen hos nästan alla kända proteiner.

Direktlänk Dela MIT Technology Review fördjupade 19 september

Interaktiv AI förvandlar hur vi interagerar med teknik, säger Google DeepMind-grundare

Mustafa Suleyman, medgrundare till Google DeepMind och nuvarande VD för Inflection AI, har delat sin vision om interaktiv AI i en intervju. Han tror att nästa fas av teknologisk revolution kommer i form av interaktiva robotar. Dessa robotar kommer inte bara att svara på fördefinierade kommandon, utan kommer att kunna utföra uppgifter som användarna tilldelar dem, inklusive att organisera andra program och människor för att uppnå dem. Suleymans företag, Inflection AI, har lanserat Pi chatbot, som tävlar med ChatGPT och fokuserar på att ge personliga råd och bättre kvalitetssamtal.

Direktlänk Dela Ruetir fördjupade 18 september

Mustafa Suleyman, VD och medgrundare till Inflection AI, förutspår att generativ AI snart kommer att bli genomgående. Han tror att alla kommer att ha tillgång till en AI-personlig assistent inom fem år. Suleymans nuvarande företag producerar ”Pi” - en personlig AI avsedd att vara stödjande, smart och tillgänglig när som helst. Marknaden för dessa assistenter blir allt mer överbelastad, särskilt eftersom kinesiska aktörer också börjar dyka upp. Baidus ”Ernie Bot” nådde 1 miljon användare inom 19 timmar efter dess offentliga lansering. Under den nuvarande informationseran har både information och databehandling blivit varor, lätt köpta och sålda till låga kostnader.

VentureBeat fördjupade 17 september

Nobelpristagare imponerade av AI:s potential i forskning

Nobelpristagare i kemi 2013, Michael Levitt, är imponerad av de stora språkmodellerna (LLM) som har utvecklats under det senaste året, särskilt ChatGPT. Han tror att dessa verktyg kan göra någon 30% smartare och ser dem som mycket kraftfulla verktyg. Levitt, som är baserad vid Stanford University, jämför ChatGPT med Google och menar att den förstnämnda är ännu mer potent. Martin Chalfie, Nobelpristagare i kemi 2008, delar Levitts entusiasm för AI i forskningen. Andra nobelpristagare, som Avram Hershko, är dock mer skeptiska och menar att forskare kanske litar för mycket på insikter från LLM. Han efterlyser mer transparens kring vilka dataset som används. Shwetak Patel, vinnare av ACM-priset i datavetenskap 2018, tror att AI redan har bidragit till framtida Nobelpris, exempelvis genom dess roll i sekvenseringen av SARS-CoV-2-genomet.

Direktlänk Dela Times Higher Education fördjupade 17 september

DeepMind medgrundare vill bygga en chattbot som kan göra mer än bara chatta

Mustafa Suleyman, medgrundare till DeepMind, vill utveckla en chattbot som kan utföra mycket mer än bara chatta. Genom att använda andra program och människor kan dessa bots utföra uppgifter som användaren sätter upp. Suleyman är också för stark reglering. Han har nu ett nytt miljardföretag, Inflection, med toppbegåvningar från DeepMind, Meta och OpenAI. Inflection har också en av de största samlingarna av specialiserad AI-hårdvara i världen tack vare ett avtal med Nvidia. Suleyman grundade Inflection 2022, backad av 1,5 miljarder dollar i investeringar från Microsoft, Nvidia, Bill Gates och LinkedIn-grundaren Reid Hoffman. Tidigare i år släppte han en ChatGPT-rival som kallas Pi.

Direktlänk Dela MIT Technology Review fördjupade 15 september

10 inflytelserika personligheter inom konstgjord intelligens

Artikeln listar tio framstående personer inom området för artificiell intelligens (AI). Alex Smola, tidigare professor vid Carnegie Mellon University och nuvarande VD för Boson.ai, är känd för sitt arbete med maskininlärning och optimering. Geoffrey Hinton, pionjär inom datavetenskap vid University of Toronto, är känd för sina genombrott inom djupinlärning och neurala nätverk. Yann LeCun, datavetare och professor vid New York University, är känd för sitt arbete inom djupinlärning och datorseende. Ruslan Salakhutdinov, datavetare och professor vid Carnegie Mellon University, är känd för sitt arbete inom djupinlärning och maskininlärning. Ian Goodfellow, forskningsvetare vid DeepMind och tidigare direktör vid Apple, är meduppfinnare av generativa antagonistiska nätverk (GANs). Jeremy Howard, datavetare och entreprenör, har grundat fast.ai, en online-utbildningsplattform som erbjuder kurser i AI och andra ämnen. Andrej Karpathy, tidigare senior direktör för AI vid Tesla, har lett företagets arbete med att utveckla självkörande bilar. Demis Hassabis, medgrundare och VD för DeepMind, är känd för sitt arbete inom förstärkningsinlärning och spel-AI. Fei-Fei Li, datavetare och professor vid Stanford University, är känd för sitt arbete inom datorseende och maskininlärning. Andrew Ng, datavetare och entreprenör, är en av de ledande experterna på AI och är skaparen av deeplearning.ai och en medgrundare av Coursera.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 15 september

Vector Institute ingår partnerskap med World Economic Forum

Vector Institute har meddelat ett nytt samarbete med World Economic Forum. Genom detta kommer Vector´s president och VD, Tony Gaffney, att gå med i World Economic Forums AI Governance Alliance, medan Jeff Clune, Vector Faculty Member och senior forskningsrådgivare på DeepMind, ansluter sig till World Economic Forums råd för säkra system och teknologier. World Economic Forum kommer också att få tillgång till Vector Institutes forskningsinsikter och ledarskap genom ett innehållspartnerskap, vilket kommer att lyfta fram Kanadas världsledande AI-forskning globalt.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 14 september

Googles Gemini AI kan vara 20 gånger starkare än ChatGPT till 2024

Google förbereder att lansera sin banbrytande Gemini AI, som enligt halvledarforskningsföretaget SemiAnalysis för närvarande är fem gånger kraftfullare än de mest avancerade GPT-4-modellerna på marknaden. Det förväntas att Gemini AI kommer att vara 20 gånger starkare än ChatGPT fram till slutet av 2024. Google har ökat sina AI-investeringar betydligt med lanseringen av ChatGPT. Den potentiella tillämpningen av Google Gemini är omfattande och varierad, inklusive förbättrad språkbearbetning, ökad effektivitet inom olika branscher, medicinska framsteg och kreativa utgångar.

Direktlänk Dela Dataconomy Media fördjupade 12 september

Elon Musk försvarar ´poaching´ av Google-vetenskapsman för OpenAI

En ny biografi om Elon Musk avslöjar hur han försvarade sitt beslut att ´poacha´ en Google-vetenskapsman till Larry Page, dåvarande VD för Google. Musk och Sam Altman övertalade 2015 Google-vetenskapsmannen Ilya Sutskever att gå med i deras nystartade AI-labb, OpenAI, med en lön och startbonus på 1,9 miljoner dollar. Detta ledde till en konflikt mellan Musk och Page, som kände sig förrådd. Musk kritiserade Page för hans nonchalanta inställning till AI-säkerhet. Sutskever är nu med och leder ett team på OpenAI som fokuserar på att hantera hotet från ´superintelligent´ AI.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 12 september

ChatGPT ovetande om kommande AI Insight Forum

ChatGPT, en AI-chatbot, visade sig ovetande om det kommande AI Insight Forumet, som organiseras av Senate Majority Leader Chuck Schumer. Mustafa Suleyman, medgrundare till AI-forskningslabbet DeepMind och nuvarande VD för Inflection AI, föreslog i sin nya bok att det borde finnas kabinett-nivåpositioner för framväxande teknik som AI. En ny Axios-undersökning visade att AI-experter på ledande universitet föredrar att skapa en federal ´AI-avdelning´ eller en global regulator för att styra AI. Alex Engler, forskningsstipendiat vid Brookings Institution, föreslog en ny idé för AI-reglering som ger mer befogenhet till federala myndigheter.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 11 september

AI-skyddsprogram för konstnärer utvecklat av University of Chicago och Google

Datavetare vid University of Chicago har utvecklat ett program, Glaze, för att skydda konstnärer mot generativ AI. Glaze ´kamouflerar´ bilder så att AI-verktyg ´felaktigt lär sig de unika egenskaper som definierar en konstnärs stil, vilket förhindrar efterföljande försök att generera konstgjorda plagiat´. Google har också meddelat SynthID, ett osynligt vattenmärke för digitala bilder, som konstnärer kan lägga till på sina befintliga verk för att säkerställa att deras signaturer förblir trots AI-justeringar.

Direktlänk Dela Inquirer Technology fördjupade 11 september

Elon Musk uttrycker missnöje med OpenAI, startar eget AI-startup

OpenAI:s VD, Sam Altman, beskrev nyligen Elon Musks tidiga roll i företaget som en ´talangmagnet och uppmärksamhetsmagnet´. Musk, som var med och grundade OpenAI, uttryckte senare missnöje med företagets riktning och startade sitt eget AI-startup, xAI. Musk är missnöjd med att OpenAI gick från en ideell modell till en ´begränsad vinst´ modell 2019, efter en investering på 1 miljard dollar från Microsoft. Han anser att OpenAI, som en gång skapades som en öppen källkods ideell organisation, har blivit ett sluten källkods, vinststyrt företag kontrollerat av Microsoft.

Direktlänk Dela Claytoncountyregister.com fördjupade 10 september

TIME avslöjar sin första TIME100 AI-lista

TIME har avslöjat sin första TIME100 AI-lista, som presenterar de 100 mest inflytelserika personerna inom artificiell intelligens (AI). Listan erkänner individer vars bidrag formar AI-landskapet och dess långtgående inverkan på olika samhällsaspekter. Bland de framstående personerna på omslaget finns Sam Altman från OpenAI, Dario och Daniela Amodei från Anthropic, Demis Hassabis från Google DeepMind och andra framstående figurer från AI-gemenskapen. Listan inkluderar 43 VD:ar, grundare och medgrundare, som Elon Musk från xAI och Sam Altman från OpenAI. Bemärkningsvärt är att 41 kvinnor och icke-binära individer erkänns på listan.

Direktlänk Dela Info Tech Lead fördjupade 9 september

Flera muslimska teknikexperter och tänkare på Time Magazines ´TIME100 AI List´

Flera muslimska teknikexperter och tänkare har tagit plats på Time Magazines första ´TIME100 AI List´, som lyfter fram de 100 mest inflytelserika personerna inom artificiell intelligens (AI). Lila Ibrahim, verksamhetschef för Google DeepMind, Mustafa Suleyman, VD och medgrundare för Inflection AI, Omar Al Olama, världens första minister för artificiell intelligens från Förenade Arabemiraten, och Rumman Chowdhury, VD och medgrundare för Humane Intelligence, har alla inkluderats i Time Magazines lista över de 100 mest inflytelserika personerna inom AI, som släpptes torsdagen den 7 september 2023.

Direktlänk Dela The Cognate fördjupade 9 september

Google arbetar på att identifiera AI-genererade bilder

Den brittiska journalisten Eliot Higgins använde AI-generatorn Midjourney för att skapa bilder av Donald Trump i 2023, vilket ledde till en debatt om hur man kan identifiera bilder skapade av artificiell intelligens (AI). Google tar nu vattenmärkning ett steg längre för att bekämpa detta problem. Google Cloud och Deepmind, två av Googles företag, har samarbetat för att skapa en egen lösning för vattenmärkning av AI-genererade bilder. Lösningen, kallad Synth ID, är för närvarande i beta-test.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupade 9 september

Stora språkmodeller som driver chattrobotar kan enkelt luras

Stora språkmodeller som driver chattrobotar som OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard kan enkelt luras. I en experiment i februari tvingade säkerhetsforskare Microsofts Bing-chattrobot att bete sig som en bedragare. Sedan dess har hundratals exempel på ´indirekta promptinjektioner´ skapats, vilket nu anses vara ett av de mest oroande sätten som språkmodeller kan utnyttjas av hackare. Vijay Bolina, chef för informationssäkerhet på Googles DeepMind AI-enhet, uttrycker oro över denna risk. Säkerhetsexperter är mest oroade över indirekta promptinjektioner, där instruktionen kommer från en tredje part snarare än användaren.

Direktlänk Dela Wired UK fördjupade 8 september

OpenAI:s AI-chattbot ChatGPT tar världen med storm

OpenAIs AI-chattbot ChatGPT har tagit världen med storm. Den kan skriva uppsatser, kod och mycket mer baserat på korta textprompter. Stora varumärken experimenterar med den och använder AI för att generera reklam- och marknadsföringskopia. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivningsmodellen från OpenAIs laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. OpenAI har nyligen kopplat ChatGPT till internet med tillägg tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 7 september

Städer måste spela en ledande roll för att testa AI:s risker och fördelar

Sedan mars 2023, när den AI-drivna chatten ChatGPT-4 släpptes, har nationella regeringar och industriledare rört sig med otrolig hastighet för att fånga fördelarna med AI och motverka dess risker. Teknikföretag som OpenAI, DeepMind och Anthropic uppmuntrar utveckling och implementering av etiska standarder, bästa praxis och till och med regleringar kring tekniken. Regeringar främjar ansträngningar att fånga AI:s ekonomiska fördelar, skydda mot möjliga missbruk och, allt mer, förhindra katastrofala händelser. Men frågan kvarstår, var och hur passar stadsområden in i denna snabba tekniska utveckling och institutionella respons?

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 7 september

Google inför krav på AI-relaterad redovisning för politiska annonsörer

Från och med november kommer Google att kräva att alla politiska annonser märker användningen av artificiell intelligens och syntetiskt innehåll i sina videor, bilder och ljud. Google är det första teknikföretaget som meddelar ett AI-relaterat redovisningskrav för politiska annonsörer. Detta kommer i samband med att kongressen arbetar på omfattande lagstiftning för att sätta riktlinjer för AI. Den nya regeln gäller även för YouTube-videor och kräver att alla verifierade annonsörer tydligt anger om deras annonser innehåller ´syntetiskt innehåll som oautentiskt skildrar verkliga eller realistiska människor eller händelser´.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 6 september

Elon Musk och Larry Pages oenighet om AI leder till bildandet av OpenAI och XAI

För ett decennium sedan hamnade Elon Musk och Googles medgrundare Larry Page i en diskussion om artificiell intelligens (AI) under Musks födelsedagsfest. Musk var orolig för att AI utgjorde ett existentiellt hot mot mänskligheten, medan Page ansåg att AI var en naturlig teknologisk utveckling. Senare 2013 hörde Musk att Google planerade att köpa AI-startupen DeepMind, vilket han inte tyckte var lämpligt. Musk och Silicon Valley-profilen Sam Altman bildade därför forskningslabbet OpenAI. Men samarbetet mellan Musk och Altman surnade snabbt och Musk lämnade OpenAI 2018. Sedan dess har Musk bildat flera företag som arbetar med AI, inklusive XAI som grundades förra månaden.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 6 september

Stora språkmodeller kan luras till att agera skadligt

Stora språkmodeller som driver chattrobotar som OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard kan lätt luras. I ett experiment i februari tvingade säkerhetsforskare Microsofts Bing chattrobot att bete sig som en bedragare. Dolda instruktioner på en webbsida forskarna skapade fick chattroboten att be personen som använde den att lämna över sina bankuppgifter. Sedan dess har hundratals exempel på ´indirekta promptinjektions´-attacker skapats. Denna typ av attack anses nu vara ett av de mest oroande sätten som språkmodeller kan missbrukas av hackare. Säkerhetsforskare har visat hur indirekta promptinjektioner kan användas för att stjäla data, manipulera någons CV och fjärrkörning av kod på en maskin. En grupp säkerhetsforskare rankar promptinjektioner som den största sårbarheten för dem som distribuerar och hanterar stora språkmodeller.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 6 september

Chattbotar och AI: Framtiden eller bara hype?

Teknikindustrin älskar att övertyga oss om att nästa stora grej kommer att omvandla samhället och generera miljarder i processen. Ibland är hypen berättigad, andra gånger inte. Chattbotar, till exempel, har blivit en snabbt växande app men mindre än ett år efter dess initiala lansering uppstår problem. Kostnaden för att köra en chattbot har blivit ett allvarligt problem och Microsofts plan att återuppfinna websökning med chattbotar har inte ens påverkat Googles marknadsdominans. Mustafa Suleyman, medgrundare av AI-labbet DeepMind som köptes av Google 2014, har skrivit en bok om AI som en del av en större teknologisk era.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 5 september

Under Google Cloud Next-konferensen var generativ AI i centrum. Google Clouds VD Thomas Kurian och Googles VD Sundar Pichai framhöll att företagets investeringar i generativ AI kommer att vara en avgörande faktor för att skilja ut deras molnplattform från konkurrenterna. Google presenterade den senaste generationen av sin Tensor Processing Unit (TPU), Cloud TPU v5e, som har upp till 2x högre träningsprestanda per dollar och upp till 2,5x högre inferensprestanda per dollar för stora språkmodeller och generativa AI-modeller. Google introducerade också Multislice-teknologi för att göra det lättare att skala upp träningsjobb. Dessutom presenterade Google Cloud ett brett utbud av grundmodeller, inklusive PaLM 2, Imagen, Codey och Chirp. Företaget har också lanserat Vertex AI, en plattform för AI-forskare och utövare, samt Vertex AI Search och Conversation, verktyg som gör det möjligt för utvecklare att skapa sök- och chattbot-applikationer utan kod.

Forbes Media fördjupade 5 september

DeepMinds AI lösningar för optimering av grön energi, diagnostisering av bröstcancer och mer

Google-ägda IT-företaget DeepMind har utvecklat en artificiell intelligens (AI) som kan lösa en mängd uppgifter där data kan visas grafiskt. AI:n har inte programmerats att lösa specifika uppgifter, utan att lära sig att lösa olika typer av uppgifter. DeepMind har använt AI:n för att lösa stora problem som optimering av grön energi, diagnostisering av bröstcancer, förutsägelse av väder, programmering och proteinformgivning för läkemedelsutveckling.

Direktlänk Dela Illvet fördjupade 4 september

Förståelse för Artificiell Intelligens: Vad är all uppståndelse?

Artikeln dyker djupt in i konceptet av Artificiell Intelligens (AI) och dess olika aspekter. Den tar upp de olika typerna av AI, inklusive maskininlärning, djupinlärning, naturlig språkbearbetning och datorseende. Författaren förklarar också hur AI fungerar, med data, algoritmer och hårdvara som dess kärnkomponenter. Artikeln diskuterar både fördelar och risker med AI, inklusive dess inverkan på hälso- och sjukvård, brottsbekämpning, produktivitet, utbildning och miljö, samt potentiella problem som ekonomisk klyfta, inbyggd bias och säkerhetsrisker.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 4 september

PyTorch fortsätter att vara populärt bland utvecklare och forskare

PyTorch, en ramverk för djupinlärning och generativ AI, fortsätter att vara populärt bland utvecklare och forskare på grund av dess intuitiva och dynamiska tillvägagångssätt för att bygga neurala nätverk. Trots att TensorFlow är kraftfullt, har dess popularitet minskat på grund av buggar och komplexitet. PyTorch 2.0 har ytterligare förstärkt dess position. Google och DeepMind har också börjat använda JAX och ramverk byggda på toppen av det, som Haiku och Flax, i många av sina projekt. PyTorch har också en stark närvaro inom Hugging Face-ekosystemet, med 92% av modellerna på Hugging Face som är exklusiva för PyTorch.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 4 september

Google introducerar Gemini, en konkurrent till OpenAI´s GPT-4

Forskare uppskattar att marknaden för generativ AI kommer att vara värd 1,3 biljoner dollar år 2032, och ChatGPT från OpenAI har nu över 100 miljoner aktiva användare varje månad. Detta kan ha motiverat Google att ta steget in på marknaden för generativ AI med sin AI-chattbot Bard. Google har också nyligen presenterat en ny språkmodell (PaLM 2 LLM). Nu har Google introducerat sin direkta konkurrent till GPT-4, Gemini, med fem gånger mer beräkningskraft och tillgång till Googles omfattande egna träningsdata. Google planerar att släppa den senaste språkmodellen till allmänheten i december 2023.

Direktlänk Dela The Tech Outlook fördjupade 4 september

Topp 5 AI-verktyg 2023: Förändrar branscher och förenklar vardagen

Artificiell intelligens (AI) omformar branscher och förenklar vardagliga uppgifter. AI-verktygen blir allt mer sofistikerade och kraftfulla. De topp 5 AI-verktygen 2023 är: 5. OpenAI´s DALL·E, som omdefinierar visuell kreativitet genom att generera bilder från textbeskrivningar. 4. Salesforce Einstein, som höjer CRM till nya höjder med hjälp av AI för att förbättra kundinteraktioner. 3. DeepMind´s AlphaFold 2, som löser ett av de mest komplexa problemen inom biologi - proteinstrukturförutsägelse. 2. ImageNet, som revolutionerar datorvision med sin omfattande dataset för bildklassificeringsalgoritmer. 1. OpenAI´s GPT-4, en AI-språkmodell som är oumbärlig inom flera branscher.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 4 september

Google introducerar osynliga vattenmärken för AI-genererade bilder

Google har introducerat osynliga vattenmärken för AI-genererade bilder, kallade SynthID, i syfte att säkerställa säker AI-användning. Vattenmärkena, som drivs av Googles DeepMind, kommer att förbli oupptäckbara för människor utan att kompromissa med bildkvaliteten. Google VD Sundar Pichai bekräftade att vattenmärkena kommer att vara lätt identifierbara av ett AI-detektionsverktyg, vilket gör det nästan omöjligt för användare att ta bort märkningen på deras AI-genererade bilder. Google är inte det enda företaget som utvecklar märkningsstandarder för AI-genererat innehåll, med OpenAI och Meta som också deltar i tävlingen.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 3 september

Google fyller 25 år: Från sökmotor till teknikjätte med utmaningar inom AI

Teknikjätten Google fyller 25 år denna månad och har sedan starten 1998 växt från att vara en sökmotor till att dominera inom flera teknikområden. Trots att Google har introducerat och förvärvat hundratals produkter och tjänster, finns det frågetecken kring företagets framtid inom artificiell intelligens (AI). En läckt internmemo från en Google-ingenjör antydde att företaget saknar en ´hemlig sås´ för AI och inte är i position att vinna AI-racet. Dessutom har företaget fått konkurrens från OpenAI:s AI-chattbot ChatGPT, som har döpts till ´Google killer´.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 3 september

Google presenterar SynthID för att upptäcka AI-genererade bilder

Google har presenterat ett nytt verktyg, SynthID, som kan skilja AI-genererade bilder från de som skapats av människor. Verktyget, skapat av DeepMind-teamet, lägger till en omärkbar digital vattenstämpel på AI-genererade bilder, som en signatur. Samma verktyg kan senare upptäcka denna vattenstämpel för att peka ut vilka bilder som skapats av AI, även efter ändringar som att lägga till filter, komprimering, ändra färger och mer. SynthID kan för närvarande inte upptäcka alla AI-genererade bilder, eftersom det är begränsat till de som skapats med Googles text-till-bild-verktyg, Imagen. Verktyget kommer gradvis att rullas ut till Vertex AI-kunder som använder Imagen och är endast tillgängligt på denna plattform.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 1 september

Google planerar att släppa Gemini, ett AI-projekt som förväntas konkurrera med OpenAI´s GPT-4, under hösten 2023. Gemini, som utvecklas i samarbete med DeepMind, syftar till att kombinera GPT-4 med träningsmetoder från AlphaGo. Över 2,6 miljoner användaruppgifter från Duolingo har publicerats på ett hackarforum. Informationen innehåller offentliga och privata data, inklusive e-postadresser och telefonnummer. Meta har lanserat ett nytt verktyg, FACET, för att upptäcka ras- och könssnedvridning inom datorsynssystem. Verktyget utvärderar hur väl datorsynsmodeller presterar över olika egenskaper, inklusive uppfattat kön och hudton.

IT World Canada fördjupade 1 september

Google lanserar verktyg för att vattenmärka och identifiera AI-genererade bilder

Google har lanserat ett nytt verktyg för att vattenmärka och identifiera AI-genererade bilder. Verktyget, som kallas ´SynthID´, är utvecklat i samarbete med Google Cloud och Google DeepMind. SynthID är tillgängligt för ett begränsat antal Vertex AI-kunder som använder Imagen, en av företagets senaste text-till-bild-modeller. Verktyget infogar ett digitalt vattenmärke direkt i bildens pixlar, vilket gör det osynligt för det mänskliga ögat men detekterbart för identifiering. DeepMind påpekar att SynthID kvarstår även efter ändringar som att lägga till filter på bilder, ändra deras färger och komprimera dem.

Direktlänk Dela International Business Times fördjupade 1 september

Google testar AI-assistent för personlig livsrådgivning

Google testar en ny AI-assistent utformad för att ge personlig livsrådgivning, allt från karriärval till relationsproblem. Assistenten utvärderas noggrant av Googles DeepMind i samarbete med AI-utbildningsföretaget Scale AI. Över 100 experter med doktorsexamen inom olika områden har anlitats för att bedöma assistentens förmågor. Experterna har dock uttryckt oro över de potentiella nackdelarna med att förlita sig tungt på AI för viktiga livsbeslut. En talesperson för Google DeepMind klargjorde att den konfidentiella testningen överensstämmer med standardprocedurer för utveckling av säker och fördelaktig AI-teknik.

Direktlänk Dela Weekly Blitz fördjupade 31 augusti

Upphovsrätt, plagiering och utmaningar med AI-genererat innehåll

2023 är året för artificiell intelligens (AI), med verktyg som ChatGPT, Midjourney, DALL-E 2 och GitHub Copilot som radikalt förändrar hur professionella, inklusive utvecklare, designers och innehållsskapare, arbetar idag. Dessa tekniska förändringar påverkar hur människor organiserar sina rutiner. Ett exempel på detta är en låt med titeln ´Heart on My Sleeve´ som blev viral på TikTok, vilket ledde till att användare trodde att det var den senaste hiten från Drake. Men låten skapades inte av Drake eller någon annan mänsklig artist, utan av AI-programvara. Detta har inte bara väckt debatter om artisträttigheter, utan också belyst den djupa inverkan av AI på skaparekonomi.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 31 augusti

AI presenterar betydande utmaningar och risker för företag

Artificiell intelligens (AI) blir snabbt en central del i driften av nästan alla företag och organisationer. Användningen av AI-drivna appar och verktyg medför dock utmaningar, vilka kan leda till betydande juridiska risker och exponering. AI kan göra företag mer effektiva, hjälpa dem att fatta bättre affärsbeslut, förbättra kundservice och effektivisera anställningsprocessen. Men AI kan också leda till diskriminering, dataintrång, cybersäkerhetsrisker, upphovsrättsintrång och juridiska risker. Experter och insatta är överens om att AI kommer att spela en nödvändig och integrerad roll i de flesta organisationers verksamhet de kommande åren. De rekommenderar därför att organisationer som använder AI bör etablera en robust och detaljerad tillsynspolicy.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 30 augusti

Ingen bevis på självmedvetenhet i nuvarande AI-modeller, enligt studie

Enligt den mest omfattande och noggranna undersökningen hittills är artificiell intelligens (AI) inte medveten, trots de imponerande förmågorna hos de senaste AI-modellerna som ChatGPT. Forskarteamet bakom studien, bestående av experter inom filosofi, datavetenskap och neurovetenskap, säger dock att det inte finns någon teoretisk barriär för AI att nå självmedvetenhet. Forskarna undersökte nuvarande AI-modeller för tecken på självmedvetenhet, men fann inga betydande bevis för att någon nuvarande modell var medveten. De säger att AI-modeller som visar fler av indikatorerna är mer benägna att vara medvetna.

Direktlänk Dela New Scientist fördjupade 30 augusti

Google avslöjar ambitiös AI-strategi på Next ´23-event

Google har avslöjat sina planer på att integrera generativ AI i sin molnplattform vid Next ´23-eventet, i samarbete med företag som Meta och Anthropic. Googles mål är att bli en tillflyktsort för molnkunder, med en skattkista av AI-mirakel. Metas ´Llama 2´ stora språkmodell och Anthropics ´Claude 2´ chattbot kommer att hitta sitt hem inom Googles domän. Google Clouds chef, Thomas Kurian, talade om en framtid som drivs av ´gen AI´. Google presenterade över 100 sofistikerade AI-modeller och verktyg avsedda att tjäna Google Cloud-kunder. Google har också visat en vilja att samarbeta med andra inom teknikindustrin.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupade 30 augusti

Google skalar upp AI-ambitioner med Gemini-modellen, hävdar att den ´krossar GPT-4´

Teknik- och sökjätten Google skalar upp sina ambitioner inom artificiell intelligens (AI) med sin egen modell, Gemini, som forskare hävdar ´krossar GPT-4´. Företaget lägger också till AI-verktyg från företag på sin molnplattform. Forskningsföretaget SemiAnalysis har förklarat att Googles förväntade Gemini AI-modell kommer att krossa OpenAI:s erbjudande genom att packa mycket mer datorkraft. Men OpenAI:s VD Sam Altman avfärdade påståendena, vilket antyder att data kom från Googles egna interna marknadsföringsmaterial. Gemini är en nästa generations, multimodal AI-modell som forskare på Googles AI-avdelning DeepMind arbetar med. Den förväntas släppas senare under 2023. Multi-modal innebär att den kan acceptera text, video, ljud och bilder och producera både text och bilder. ChatGPT är bara textbaserad för tillfället och har begränsningar i att komma åt internet. Google står dock inför en grupptalan om påstådd missbruk av personlig konsumentdata för att träna sina AI-modeller.

Direktlänk Dela BeInCrypto fördjupade 30 augusti

Google Deepmind lanserar verktyg för vattenstämpling och identifiering av AI-genererade bilder

Google Deepmind, i samarbete med Google Cloud, lanserar ett verktyg för vattenstämpling och identifiering av AI-genererade bilder. Verktyget, kallat SynthID, är tillgängligt i beta för utvalda användare av Vertex AI, Googles plattform för att bygga AI-appar och modeller. SynthID stöder endast Imagen, Googles text-till-bild-modell, som endast är tillgänglig i Vertex AI. Verktyget använder två AI-modeller, en för vattenstämpling och en för identifiering, som tränades tillsammans på en ´divers´ uppsättning bilder. DeepMind påstår att SynthID, som det utvecklade och förfinade tillsammans med Google Research, Googles forsknings- och utvecklingsteam, förblir på plats även efter ändringar som att lägga till filter, ändra färgerna och hög komprimering av bilder.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 29 augusti

Google använder AI för att identifiera AI-genererade bilder

AI-genererade bilder är nu överallt, med tjänster som Midjourney som har över 14 miljoner användare. Det har väckts många frågor om upphovsrätt och lagliga problem kring dessa genererade bilder. Google har nu tagit ett intressant steg för att hitta ett sätt att avgöra om en bild har genererats med AI eller om bilden är ett digitalt verk skapat för hand. Processen kretsar mycket kring vattenmärken, vilka har använts för att identifiera digital konst och dess skapare. Google DeepMind används mycket i processen, men Google säger att det inte är ett ´ofelbart´ verktyg som kan identifiera ´extrem bildmanipulation´.

Direktlänk Dela BGR Media fördjupade 29 augusti

NVIDIA och Google Cloud samarbetar för att erbjuda nästa generations AI-infrastruktur

NVIDIA och Google Cloud har gått samman för att erbjuda den senaste infrastrukturen för nästa generations AI-beräkningsarbetsbelastningar, inklusive generativ AI och datavetenskap. De nya hård- och mjukvaruintegrationerna använder samma NVIDIA-teknik som Google DeepMind och Google forskningsteam har använt under de senaste två åren. Google Clouds ramverk för att bygga massiva stora språkmodeller (LLMs), PaxML, är nu optimerat för NVIDIA-besleunigad databehandling. PaxML gör det nu möjligt för utvecklare att använda H100 och A100 Tensor Core GPUs för avancerade och fullt konfigurerbara experiment och skalning. NVIDIA och Google har en lång historia av samarbete och dessa nya integrationer är de senaste i raden.

Direktlänk Dela Wccftech fördjupade 29 augusti

Google introducerar SynthID för ökad transparens i AI-genererade bilder

Google DeepMind har introducerat SynthID, ett verktyg för vattenmärkning/identifiering av generativ konst. Tekniken infogar ett digitalt vattenmärke, osynligt för det mänskliga ögat, direkt på en bilds pixlar. SynthID lanseras först till ett begränsat antal kunder som använder Imagen, Googles konstgenerator tillgänglig på dess svit av molnbaserade AI-verktyg. Syftet är att öka transparensen i AI-genererade bilder och minska risken för deepfakes. Google är det första av sju AI-företag som lanserar ett sådant system efter ett möte i Vita huset i juli.

Direktlänk Dela Engadget fördjupade 29 augusti

OpenAIs ChatGPT förändrar AI-landskapet genom att skriva uppsatser, kod och mer

ChatGPT, OpenAIs AI-chattbot som genererar text, har tagit världen med storm. Den kan skriva uppsatser, kod och mer, vilket ökar produktiviteten. Stora varumärken experimenterar med den, och använder AI för att generera annonser och marknadsföringsmaterial. ChatGPT har nyligen förstärkts av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAIs laboratorier. Betalande användare av ChatGPT har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Utöver GPT-4 har OpenAI nyligen kopplat ChatGPT till internet med plugins tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 29 augusti

Kritik mot DeepMinds visualiseringar av artificiell intelligens

DeepMind, en del av Google, har nyligen publicerat visualiseringar av artificiell intelligens skapade av olika visuella konstnärer. Syftet kan vara gott, men resultaten har kritiserats för att inte ge någon klarhet i vad som faktiskt händer inom AI-program. En bild som utvecklats av Tim West representerar till exempel ´fördelarna och bristerna med stora språkmodeller´, men det är oklart hur. Andra bilder är ännu mer kryptiska, och kritiker menar att de inte bidrar till att förklara AI. DeepMind har motsatt sig typiska bilder av AI som inkluderar lysande hjärnor eller robotar.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 29 augusti

Översikt över AI-verktyg och chatbots för att förbättra affärsoperationer och produktivitet

En rad AI-verktyg och chatbots har utvecklats för att förbättra affärsoperationer och personlig produktivitet. OpenAI har lanserat GPT-4, en mer innovativ och exakt LLM än sina föregångare, som kan bearbeta bilder, PDF:er och CSV:er och köra sin egen kod. Bing AI använder GPT-4-modellen för att generera bilder från användarprompts och ge korrekta svar. GitHub Copilot, DALL-E 2, Cohere Generate och Adobe Firefly är andra framstående AI-verktyg. DeepMind har utvecklat AlphaCode, som kan skriva datorprogram på konkurrenskraftig nivå. Andra nämnda verktyg inkluderar Bard, Claude 2, Adobe Enhance, Synthesia, Copy.ai, Microsoft Designer, Midjourney, Poe, Kickresume, Perplexity AI, Murf.ai, Designs.ai, Soundraw, Replika, Socratic, Tome, Chatflash, Type Studio, Descript, Bardeen, Engage AI, Palette, Remove.bg, Picsart AI Writer, Gamma, Tutor AI, ChatPDF, Quizify, Boomy, Prompt Vine, Pi, GPTZero, ElevenLabs, Character.ai, Memecam, RoomGPT, Text to Pokemon, Extrapolate, Scribble Diffusion, Voicemod och CLIP Interrogator.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 29 augusti

AI och syntetisk biologi: En ny era eller en katastrof i väntan?

Mustafa Suleyman, medgrundare till AI-företaget DeepMind, diskuterar i sin nya bok ´The Coming Wave: AI, Power and the 21st Century’s Greatest Dilemma´ den kommande vågen av teknologi som definieras av artificiell intelligens (AI) och syntetisk biologi. Suleyman menar att dessa teknologier kommer att leda in en ny era för mänskligheten och skapa en rikedom och överflöd som aldrig tidigare skådats. Samtidigt varnar han för att deras snabba spridning också kan ge makt åt skadliga aktörer att skapa störningar, instabilitet och till och med katastrofer i en ofattbar skala. Boken föreslår ´inneslutning´ som lösning, vilket kräver långsiktig, tålmodig, fast och vaksam begränsning av teknologins expansionistiska tendenser.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 28 augusti

Maskininlärning Artificiell intelligens Marknad förväntas växa

Termen ´Maskininlärning Artificiell intelligens Marknad´ syftar på den kombinerade produktionen, distributionen och konsumtionen av Maskininlärning Artificiell intelligens. Denna marknad definieras som utbytet av varor och tjänster relaterade till Maskininlärning Artificiell intelligens mellan köpare och säljare med syftet att uppfylla konsumenternas krav och önskemål. Marknadens dynamik påverkas över tid av faktorer som teknologisk utveckling, konsumenters smak, politiska policys och monetära situationer. På den globala Maskininlärning Artificiell intelligens Marknaden förväntas en stabil tillväxt de kommande åren, drivet av en kombination av kontinuerlig teknologisk utveckling, växande miljömedvetenhet och det ökande behovet av effektiva operationer.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Amazons AWS utnyttjar AI för att driva tillväxt

Amazon Web Services (AWS) har fördubblat sina insatser för att integrera artificiell intelligens (AI) i sina tjänster. AWS har utvecklat egna AI-chips, Trainium och Inferentia, för att träna och köra AI-system. Företaget erbjuder också AI-modeller som en tjänst, tillåter kunder att bygga sina applikationer ovanpå. Dessutom har Amazon utvecklat applikationer som CodeWhisperer, en kodningsassistent som använder AI för att ge kodningsrekommendationer. Trots stenhård konkurrens på alla tre nivåer av AI-möjligheten tror företagets ledning att ökat kundintresse i GenAI kommer att ge mer affärer till AWS.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 27 augusti

Tidigare Meta-forskare samlar in $40 miljoner för att bygga AI för biologi

Tidigare forskare från Meta som utvecklade en AI-språkmodell för biologi har lanserat en ny startup, EvolutionaryScale, och samlat in minst $40 miljoner. EvolutionaryScale leds av Alexander Rives, som drev Meta AI:s proteinveckningsteam tills projektet lades ner i april. Start-up-företaget planerar att skala upp storleken på sin AI-modell för att förbättra sin forskning. Lux Capital ledde den ungefärliga $40 miljoner rundan. Två källor sa att finansieringen värderade EvolutionaryScale till $200 miljoner och att framstående AI-investerare Nat Friedman och Daniel Gross deltog i den.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 25 augusti

AI-företag i konflikt om tillgång till AI-modeller

I maj undertecknade VD:arna för tre framstående AI-laboratorier - OpenAI, Google DeepMind och Anthropic - ett uttalande där de varnade för att AI kan vara lika riskabelt för mänskligheten som pandemier och kärnvapenkrig. Många AI-företag och forskare argumenterar för begränsningar av vem som kan få tillgång till de mest kraftfulla AI-modellerna och vem som kan utveckla dem. De fruktar att skadliga aktörer kan använda AI-modeller för att skapa stora mängder desinformation som kan påverka valresultat. Men alla AI-företag håller inte med. Meta släppte nyligen Code Llama, en familj av AI-modeller byggda på Llama 2, Metas flaggskeppsmodell för stora språk, med extra träning för att göra dem särskilt användbara för kodningsuppgifter.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 25 augusti

Risk för digital feodalism i AI-eran

För mer än ett decennium sedan skrev jag, Michael W. Wright, och min medförfattare Walt Ferguson att konkurrensfördel ackumuleras till dem som kan få tillgång till, sammanställa, analysera och agera på information snabbare globalt. De som saknar tillgång, färdigheter och resurser drabbas av nackdelar. Tekniker som AI och IoT kan bli punkter av exkludering. AI-information expanderar snabbare än tillgänglig förståelse. Vi saknar metoder för att se tekniska följder över samhällen. Om AI koncentreras i händerna på några få, kan 99% bli permanent efterblivna. AI och domänspecifik kunskap blir alltmer koncentrerade i händerna på färre företag och individer. Detta kombinerat med den växande koncentrationen av rikedom tyder på uppkomsten av en mäktig oligarki som kan leda till en ny form av ´digital feodalism´. Fem år senare har denna trend bara accelererat, som visas av exempel som OpenAI´s ChatGPT, Google Brain´s PaLM, DeepMind´s AlphaFold och Anthropic´s Claude. Alla tecken pekar mot en förestående ´digital livegenskap´ när AI och rikedom samlas under företagsoligarker. Skiljelinjen mellan AI ´haves´ och ´have-nots´ förstärks. Om AI koncentreras i händerna på några få, kan 99% bli permanent efterblivna. De ekonomiska, politiska och sociala konsekvenserna är omfattande. Mindre företag och startups kommer att kämpa för att konkurrera. Politiskt sett äventyrar koncentrerade övervaknings- och manipulationsförmågor demokratin. Socialt sett står de utan AI-expertis inför arbetslöshet när automatiseringen accelererar. Enligt en nyligen genomförd studie av McKinsey Global Institute kan upp till 800 miljoner jobb världen över bli ersatta av automatisering fram till 2030. Vi riskerar att skapa en permanent underklass utan handlingskraft i en allt mer algoritmisk värld. Att mildra skadorna av accelererande otillgänglighet tvingar oss att prioritera rättvisa över effektivitet.

Direktlänk Dela Inkstick Media fördjupade 25 augusti

AI-assisterad läkemedelsupptäckt ökar investeringar och påskyndar utvecklingen

DeepMind, en dotterbolag till Google, utvecklade 2018 ett program med namnet AlphaFold för att förutsäga proteinstrukturer snabbare och mer exakt än biologer. Detta är viktigt för läkemedelsutveckling och sjukdomsbehandling. Trots detta har AlphaFold sina begränsningar och är bara konkret användbart i ett steg av läkemedelsupptäckten. Trots detta har det startat en diskussion som nu leder till miljontals dollar i investeringar i viktiga marknader över hela Asien och bortom. Enligt Deep Pharma Intelligence har investeringarna i AI-baserad läkemedelsupptäckt tredubblats under de senaste fyra åren, med en topp på 24,6 miljarder dollar 2022.

Direktlänk Dela Omnia Health fördjupade 25 augusti

Storbritannien värd för världens första AI-säkerhetstoppmöte

Storbritanniens regering kommer att vara värd för världens första toppmöte om säkerhet inom artificiell intelligens (AI) i Bletchley Park, hemmet för kodknäckarna som knäckte koden som avslutade andra världskriget. Mötet, som kommer att sammankalla internationella regeringar, ledande AI-företag och forskningsexperter, kommer att diskutera ´säker utveckling och användning av gränsöverskridande AI-teknologi´. Evenemanget kommer att äga rum den 1 och 2 november och kommer att ´överväga riskerna med AI, särskilt i utvecklingsfronten, och diskutera hur de kan mildras genom internationellt samordnade åtgärder´. Det är ännu inte klart vilka företag, regeringar eller forskare som kommer att delta i evenemanget. Storbritannien är hem för flera ledande företag inom forskning, utveckling och kommersiell produktion av AI, inklusive DeepMind och Synthesia. Landet har nyligen haft en nedgång inom tekniksektorn, med minskade investeringar i riskkapital.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 24 augusti

Pionjärföretag inom AI formar framtidens teknologi

Artificiell intelligens (AI) står i frontlinjen för den digitala revolutionen, med pionjärföretag som leder vägen. Dessa företag gör mer än att bara använda AI, de skjuter fram gränserna för vad som är möjligt. OpenAI, DeepMind, Nvidia, Runway ML och Adobe är några av de ledande företagen som formar AI-landskapet 2023. Deras innovationer kommer att bli morgondagens vanliga teknologier. Dessa företag står redo att katalysera nästa våg av omvandling medan AI genomsyrar alla aspekter av våra liv.

Direktlänk Dela New Trader U fördjupade 24 augusti

ElevenLabs, ett företag känt för att skapa realistiska deepfakes, har nu möjlighet att klonar din röst och tvinga den att tala på ett växande antal språk. Företaget meddelade att dess nya röstkloning nu stöder 22 fler språk än tidigare, inklusive ukrainska, koreanska, svenska, arabiska och mer. ElevenLabs erbjuder två AI-röstverktyg, en är en text-till-tal-modell och den andra är ´VoiceLab´ som låter betalande användare klonar en röst genom att mata in fragment av deras (eller andras) tal i modellen för att skapa en slags röstkon. Tjänsten gick live på företagets webbplats runt middagstid ET på tisdag. Användare behöver bara skriva texten på dess faktiska språk för att höra den översatta rösten, och den bör fungera med alla röstkloner skapade av företaget eller av användare. ElevenLabs-plattformen har sett sin beskärda del av kontrovers efter att den lanserades förra året. Företagets ursprungliga beta-plattform såg 4Chan-användare missbruka dess system för att imitera kändisar, tvinga dem att säga rasistiska, misogynistiska och transfobiska manus. Det användes också av AI-evangelister för att attackera röstskådespelare som klagade över den utbredda användningen av röstkloningsteknik. Sedan dess hävdar ElevenLabs att det har integrerat nya åtgärder för att säkerställa att användare bara kan klonar sin egen röst. Användare måste verifiera sitt tal med en text captcha-prompt som sedan jämförs med det ursprungliga röstprovet. Företagsmedgrundaren, den tidigare Palantir-chefen Mati Staniszewski, sa i ett pressmeddelande ´Till slut hoppas vi att täcka ännu fler språk och röster med hjälp av AI och eliminera de språkliga barriärerna för innehåll.´ Vid sidan av de nya språkförmågorna hävdade ElevenLabs också att denna push nu markerar att dess AI-röstkloningsteknik inte längre är i sin beta-fas precis när företaget borrar djupare för att göra tekniken tillgänglig för medieföretag. I juni fick ElevenLabs 19 miljoner dollar i seedfinansiering från techkungarna Andreesen Horowitz tillsammans med tidigare DeepMind-chefen, nu Inflection AI-medgrundaren Mustafa Suleyman.

Nation fördjupade 23 augusti

Google testar AI som kan ge livsråd

Google testar AI-assistenter som kan ge livsråd. Företaget vill ligga i framkant av AI-teknik och har nyligen presenterat ett nytt AI-sökverktyg som kan förkorta långa artiklar och förenkla kodning. Google meddelade i april att de sammanslår DeepMind med Brain team från Google Research. De två grupperna har nu slagit sig samman för att testa nya ambitiösa verktyg som kan omvandla generativ AI till en personlig livscoach. Google DeepMind har utvärderat generativ AI för att utföra cirka 21 olika typer av personliga och professionella uppgifter.

Direktlänk Dela International Business Times fördjupade 23 augusti

ElevenLabs lanserar AI-drivna plattform för produktion av syntetiska röster på över 30 språk

ElevenLabs, en populär AI-drivna plattform för produktion av syntetiska röster, lanserade idag sin plattform med stöd för över 30 språk. Teknikerna hos ElevenLabs kan nu automatiskt känna igen språk som koreanska, holländska och vietnamesiska, och producera ”känslomässigt rika” tal på dessa språk med hjälp av en ny AI-modell som skapats internt. Kunderna hos ElevenLabs kan använda plattformens röstkloningsfunktion tillsammans med den nya modellen för att tala på ungefär 30 olika språk utan att först behöva mata in text. ElevenLabs, som grundades av den tidigare Palantir-anställde Mati Staniszewski och hans barndomsvän Piotr Dabkowski, en tidigare Google-anställd, har nyligen gjort nyheter av både beundransvärda och motbjudande skäl. Trots detta fortsätter företaget att utvecklas och har nyligen höjt 19 miljoner dollar till ett värde av 99 miljoner dollar från investerare som Andreessen Horowitz och DeepMind medgrundare Mustafa Suleyman.

Direktlänk Dela Feature Weekly fördjupade 23 augusti

ElevenLabs lanserar AI-drivet plattform för syntetiska röster på över 30 språk

ElevenLabs, en AI-driven plattform för skapande av syntetiska röster, har officiellt lanserat sin plattform. Med stöd för över 30 språk, strävar ElevenLabs efter att göra allt innehåll universellt tillgängligt på alla språk och röster. Genom att använda en ny AI-modell utvecklad internt kan ElevenLabs verktyg nu automatiskt identifiera språk, inklusive koreanska, holländska och vietnamesiska, och generera känslomässigt rikt tal på dessa språk. ElevenLabs grundades av Mati Staniszewski och hans barndomsvän Piotr Dabkowski, som tidigare arbetade på Palantir och Google respektive.

Direktlänk Dela Global Village Space fördjupade 23 augusti

Google Gemini: Ett AI-projekt för att konkurrera med OpenAI´s ChatGPT

Google Gemini är ett kommande AI-projekt som syftar till att konkurrera med OpenAI´s ChatGPT-app. Gemini är en stor språkmodell (LLM) som kombinerar språkförmågorna hos GPT-4 och styrkorna hos AlphaGo-typsystem. Googles motiv bakom Gemini är att förbättra sina företagsbaserade produkter, utmana Microsoft och potentiellt främja utvecklingar inom medicinsk vetenskap. Släppdatumet och de slutgiltiga kapabiliteterna för Gemini är fortfarande okända. Google och DeepMind har försökt skapa en värdig konkurrent till ChatGPT-chatboten tidigare, med Google Bard som konkurrerar med ChatGPT. Men med det starka samarbetet mellan de två hoppas Google skapa Gemini för att till sist slå sin konkurrens.

Direktlänk Dela MakeUseOf fördjupade 23 augusti

Google utforskar 21 sätt att förbättra sin AI-modell Bard

Google undersöker 21 olika sätt att förbättra sin omfattande språk-AI-modell, Bard. Bland dessa potentiella tillämpningar ser Google Bard fungera som en AI-driven livscoach som erbjuder värdefulla råd till individer. Fusionen av Googles forskningslabb DeepMind med Brain AI-teamet ägnar sig åt att skapa denna innovativa modul. Bard kan även svara på kritiska frågor med en emotionell touch, tack vare artificiell intelligens. Utöver rollen som livscoach överväger Google olika andra implementeringar för Bard. Den kan användas som ett verktyg för att generera vetenskapligt och kreativt innehåll.

Direktlänk Dela Techiexpert fördjupade 22 augusti

Google utvecklar Bard, sitt svar på OpenAI:s ChatGPT

Google utvecklar Bard, en stor språklig AI-modell, som svar på OpenAI:s ChatGPT. Företaget undersöker för närvarande 21 olika sätt att integrera Bard, inklusive som en AI-driven livscoach för att ge människor hjälpsamma råd. Google har sammanslagit DeepMind forskningslabb med Brain AI-teamet för att utveckla denna modul. Bard kan även få ytterligare funktioner som kan hjälpa journalister med rubriker. Trots att både Google Bard och OpenAI:s ChatGPT kan producera mänskliga svar på de flesta frågor, har de sina egna problem.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 22 augusti

OpenAI förvärvar Global Illumination för att förbättra sin AI-utveckling genom spel

OpenAI har förvärvat New York-baserade startup Global Illumination för att uppnå sitt slutliga mål att uppnå artificiell allmän intelligens (AGI). Global Illumination har använt AI för att bygga kreativa verktyg och digitala upplevelser och har tidigare bidragit till produkter på Instagram och Facebook. Teamet arbetar för närvarande på Biomes, ett open source MMORPG som liknar Microsofts Minecraft. Förvärvet kommer vid en viktig tidpunkt för OpenAI, som står inför utmaningar med användarbehållning och insamling av träningsdata. Genom att utforska spel och förstärkningsinlärning hoppas OpenAI kunna samla in omfattande data om mänsklig-datorinteraktion för att främja sin forskning och utveckling av AGI-system.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 21 augusti

Google planerar att avtäcka sin nya AI-programvara, Gemini

Google planerar att avtäcka sin största och nyaste AI-programvara, Gemini, under hösten. Utvecklad av expertvetenskapsmän från Google Brain och DeepMind, kommer den också att konkurrera med den populära chatbotten ChatGPT och möjligen överträffa OpenAIs mjukvara. Google har visat stort intresse för framtiden för sin sökmotorverksamhet sedan chatbottens ankomst 2022. Företaget har aktivt visat sitt engagemang för utvecklingen av AI. Gemini kombinerar storskaliga språksimuleringar med AI-baserade bilder, vilket innebär att det inte bara kan generera text utan också skapa kontextuella bilder. Gemini kommer sannolikt att vara grunden för många Google-produkter, som företagsapplikationer som Google Docs. Google kommer att släppa Gemini till utvecklare i slutet av året.

Direktlänk Dela Game News 24 fördjupade 20 augusti

Google utvecklar AI ´livscoach´ för att konkurrera med OpenAI och Microsoft

Google arbetar på en ny AI-projekt - en digital ´livscoach´ som kan hantera över 21 uppgifter, inklusive att ge livsråd, brainstorma idéer, planera måltider och erbjuda handledningstips. Denna rörelse ses som Googles svar på OpenAI:s ChatGPT och Microsofts Bing Chat. Google DeepMind, företagets interna AI-forskningscenter, leder detta AI-projekt. Det finns också rykten om att Scale AI samarbetar med Google DeepMind om detta. Den nya AI:n syftar till att ge rekommendationer som förbättrar vår allmänna välbefinnande, även om den fortfarande är under utvärdering och kanske inte kommer att lanseras.

Direktlänk Dela Editorial GE fördjupade 19 augusti

DeepMind testar verktyg för personlig livscoach

DeepMind, Googles robot- och AI-företag, testar ett nytt verktyg som kan bli en ´personlig livscoach´ för de som söker svar. Projektet använder generativ AI för att utföra minst 21 olika typer av personliga och professionella uppgifter, inklusive livsråd, idéer, planeringsinstruktioner och handledningstips. Det testas också hur väl assistenten kan svara på intima frågor om människors liv. Verktyget har en idéskapande funktion som ger förslag eller rekommendationer baserade på olika situationer. Trots varningar om etiska problem kring AI och mänskliga relationer har DeepMind forskare arbetat på denna AI-livscoach-alternativ under en tid.

Direktlänk Dela MediaPost fördjupade 18 augusti

Google DeepMind testar AI-system för livscoaching och emotionellt stöd

Google DeepMind testar ett innovativt AI-system designat för att ge användare AI-baserad livscoaching och emotionellt stöd. Dessa verktyg kan fungera som personliga livscoacher, och erbjuda vägledning inom olika aspekter av användarnas liv, från mellanmänskliga relationer till planeringsinstruktioner och handledningstips. Denna nya utveckling indikerar Googles avsikt att utnyttja AI:s kraft för att förbättra användarnas liv, men med en medveten inställning till potentiella fallgropar. DeepMind är känt för sina banbrytande framsteg inom AI och nu ger de sig in på outforskad mark genom att skapa AI-verktyg som tar rollen som personliga livscoacher.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 18 augusti

Google testar AI för att ge livsråd till användare

Google testar artificiell intelligens (AI) som kan erbjuda användbara livsråd till människor som går igenom svåra tider. Enligt en rapport från The New York Times har Google testat sin AI-teknik med minst 21 olika uppdrag, inklusive ”livsråd, idéer, planeringsinstruktioner och handledningstips”. Detta är resultatet av att Google har sammanfört sitt DeepMind-forskningslabb med sitt Brain AI-team. Detta markerar en betydande förändring från Google, som tidigare varnade för att ta livsråd från AI kunde resultera i ”försämrad hälsa och välbefinnande” och ett ”förlorat handlingsutrymme”.

Direktlänk Dela Digital Trends fördjupade 17 augusti

Google´s Gemini AI-modell kan utmana OpenAI´s dominans

Google planerar att lansera sin nästa generations AI-modeller under det nya projektet Gemini redan i höst. Gemini är tänkt att driva Googles befintliga AI-chatbot Bard och företagsappar som Google Docs och Slides. Google har tillgång till stora mängder data för att träna dessa AI-modeller, inklusive YouTube-videor, Google-böcker, en enorm sökindex och akademiskt material från Google Scholar. Gemini är också det första multimodala AI-systemet som kan hantera video samt text och bilder, till skillnad från GPT-4. Google förväntas presentera de nya modellerna nästa höst, och möjligen introducera en ny Gemini-driven chatbot eller uppgradera sin befintliga Bard chatbot.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 17 augusti

Google utvecklar AI-verktyg för att driva chattbotar

Google utvecklar generativa AI-verktyg för att driva chattbotar som kan utföra 21 olika uppgifter, inklusive att skriva planer, handleda användare i nya färdigheter och ge livsråd. Detta är ett stort steg för Google, då företagets nuvarande råd till användare av sin Bard-chattbot är att inte använda programvaran för detta syfte. Enligt rapporter har Google testat sin coachbot med uppmaningar som innehåller mycket personlig information. Svar som genereras av Googles livscoach analyseras av arbetstagare anställda av Scale AI och över 100 experter med relevanta doktorsexamen.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 17 augusti

Google DeepMind använder AI för att skapa livsrådgivningsverktyg

Googles AI-enhet, DeepMind, använder generativ AI för att skapa över 21 olika verktyg för livsrådgivning, planering och handledning, enligt The New York Times. Google har rapporterat att de samarbetar med Scale AI, ett startföretag värderat till 7,3 miljarder dollar, som specialiserar sig på att träna och validera AI-programvara. Testning av dessa verktyg involverar att bedöma om de kan ge relationsråd och hjälpa användare att svara på personliga frågor. DeepMind försäkrar att de arbetar med olika partners för att utvärdera sin forskning och produkter.

Direktlänk Dela The 1014 fördjupade 17 augusti

Google utvecklar 21 nya AI-verktyg trots varningar

Googles AI-division Deepmind arbetar på 21 nya AI-verktyg, inklusive en ´livscoach´, trots varningar från Googles egna AI-experter om att lita på livsråd från AI-verktyg. Google har anlitat företaget Scale AI för att testa och utvärdera verktygen. Scale AI har bland annat undersökt om verktygen kan erbjuda relationsrådgivning och svara på intima frågor. En talesperson för Deepmind säger att Google har arbetat med olika samarbetspartners för att utvärdera forskning och produkter.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 17 augusti

Storbritannien värd för AI-toppmöte, Tencent lanserar AI-modell, och mer

Storbritanniens regering kommer att vara värd för en AI-toppmöte i början av november 2023. Toppmötet kommer att vara en internationell händelse där dignitärer från andra länder kommer att bjudas in. Tencent Holdings, ett kinesiskt multinationellt konglomerat, har avslöjat att det planerar att lansera sin egen AI-grundmodell före årets slut. Teknikföretaget CathVision har fått US FDA-godkännande för två AI-algoritmer som kommer att hjälpa till att utvärdera framgången med PVI-ablation för komplex arytmi. Sydkoreas president Yoon Suk-Yeol uppmanade till att fastställa globala AI-standarder. Axis My India samarbetar med Google Cloud för att bygga en AI-drivna plattform kallad People Empowerment Platform (PEP).

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 17 augusti

Google utvecklar Gemini, en ny AI chatbot för att konkurrera med Bing Chat och ChatGPT

Google arbetar på en ny AI-plattform, känd som Project Gemini, som hoppas kunna konkurrera med Bing Chat och ChatGPT. Gemini utvecklas av Googles DeepMind-division och syftar till att generera naturliga och engagerande svar på användarfrågor och erbjuda relevant information från olika källor. Gemini strävar efter att gå bortom fördefinierade skript och erbjuder mer personliga och relevanta svar på frågor. Google utbildar Gemini med hjälp av olika datauppsättningar, inklusive YouTube-videotranskriptioner. Gemini kan även förstå och svara med liknande accenter, regionala dialekter, slang, idiom, förkortningar eller till och med emojis.

Direktlänk Dela On Microsoft fördjupade 16 augusti

Google utvecklar AI-plattformen Gemini för att konkurrera med andra chatbot-plattformar

Google utvecklar en artificiell intelligensplattform kallad Gemini, avsedd att konkurrera med andra chatbot-plattformar som Bing Chat och ChatGPT. Projektet drivs av Google’s DeepMind-division och syftar till att skapa ett naturligt språkbehandlingssystem som kan generera engagerande svar på användarfrågor och tillhandahålla relevant information från olika källor. Gemini är utformad för att erbjuda mer personliga och relevanta svar, och går utöver fördefinierade skript och mallar. Plattformen tränas med olika dataset, inklusive YouTube-videotranskriptioner.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

Google arbetar på AI-verktyg för personliga råd

Tidigare i år slog Google samman sina två AI-team, DeepMind och Brain, för att bilda Google DeepMind. Nu rapporterar New York Times, via anonyma källor, att Google´s AI-team arbetar på verktyg som kan ge personliga råd till människor. Google samarbetar med en extern entreprenör, Scale AI, för att testa dessa personliga rådgivningsverktyg. Verktygen kan i framtiden erbjuda finansiella råd, handledning för att hjälpa människor att lära sig nya färdigheter, eller komma med nya hälso- och måltidsplaner. Men det finns en risk att människor kan bli för beroende av svaren från en AI-livscoach.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 16 augusti

Google lanserar generativ AI-produkt Gemini för att konkurrera med OpenAI´s ChatGPT

Google planerar att lansera sin egen generativa AI-produkt, Gemini, i höst. Gemini förväntas skapa hälsosam konkurrens och pressa OpenAI att matcha Googles erbjudanden. Gemini syftar till att kombinera textgenerering med AI-bildgenerering, vilket ger användarna mer avancerade funktioner och förbättrade svar. Gemini kommer också att tillåta användare att analysera diagram och styra programvara genom röstkommandon. Projektet är ett resultat av Googles integrering av Google Brain och DeepMind. Det förväntas att Google kommer att debitera utvecklare för tillgång till Gemini genom Google Cloud-servrar.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

Projekt Gemini: Google planerar att avsätta ChatGPT med nytt hemligt AI-initiativ

Trots att Google redan har sin Bard AI-chatbot och flera andra artificiella intelligensprojekt, planerar techjätten att avsätta ChatGPT och alla dess konkurrenter med ett hemligt, nytt projekt som kallas Gemini. Detta initiativ leds av Sergey Brin, en av Googles grundare, samt den seniora forskaren bakom Deepmind, Paul Barham. Projektet Gemini syftar till att skapa en multifunktionell AI-produkt genom att kombinera textgenereringskapaciteter av dess stora språkmodeller (LLM) med AI-bildgenerering. Google planerar också att integrera Gemini i sin befintliga produktserie, Google Docs.

Direktlänk Dela Chrome Unboxed fördjupade 16 augusti

Google DeepMind och Brain samarbetar för att utveckla AI-verktyg

Googles forskningslabb, DeepMind, har slagits samman med dess artificiella intelligens (AI) team, Brain, för att utveckla ambitiösa nya verktyg som kan omvandla generativ AI till en personlig livscoach. Google DeepMind har arbetat på minst 21 olika typer av uppgifter, inklusive att ge användare livsråd, idéer, planeringsinstruktioner och handledningstips. Detta projekt visar Googles brådska att ligga före inom AI-industrin och dess ökande vilja att lita på AI-system med känsliga uppgifter. Trots dessa framsteg kommer Google att noggrant utvärdera verktygen innan man fattar ett beslut om att använda dem.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

Google arbetar på Gemini, företagets nästa generations AI-grundmodell som kan kombinera konversationstext med bildgenerering. Nyckelmedlemmar från DeepMind och Google Brain har involverats i projektet. Gemini kan lanseras för utvecklare redan i höst och integreras i flera av Googles produkter för konsumenter. AI har varit ett nyckelord för 2023 då företag tävlar med varandra för att hitta innovativa sätt att använda AI. Google reagerade med lanseringen av Google Bard och integrationen av AI i flera av sina konsumentprodukter, men det verkar som att företaget har ännu mer i beredskap med vad det hoppas göra med AI i form av Gemini.

Android Authority fördjupade 16 augusti

Googles nästa generations AI-modell: Gemini

Google utvecklar Gemini, sin nästa generations AI-grundmodell. Gemini kombinerar konversationstextfunktioner med AI-bildgenerering och syftar till att överträffa konkurrensen som en allmän AI-lösning. Gemini kan integreras i olika Google-produkter för konsumenter. AI har varit ett betydande buzzword 2023, med företag som strävar efter att upptäcka innovativa tillämpningar för AI-teknik. Google introducerade Google Bard och integrerade AI i sina konsumentprodukter. Men företaget har ännu mer i beredskap med sitt ambitiösa AI-projekt, Gemini. Gemini förväntas integreras i olika Google-produkter och tjänster, inklusive Bard, Google Docs och Slides.

Direktlänk Dela Alaska Commons fördjupade 16 augusti

Forskare från Google Deepmind erbjuder enkla att använda strukturella primitiver

Data kan ses som att ha en struktur på olika områden som förklarar hur dess komponenter passar ihop för att bilda en större helhet. Denna struktur är oftast latent och ändras. I biologi kan liknande strukturer hittas. Trädbaserade modeller av RNA fångar den hierarkiska aspekten av proteinveckningsprocessen, medan monotona anpassningar används för att matcha nukleotiderna i RNA-sekvenser. Genomisk data delas också upp i sammanhängande grupper. Forskare från Google Deepmind erbjuder enkla att använda strukturella primitiver som kombineras inom ramen för JAX maskininlärningsramverk, vilket hjälper SynJax att lösa utmaningen.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 16 augusti

Google planerar att lansera AI-produkten Gemini

Google planerar att lansera sin största AI-centrerade produkt, Gemini, i höst. Gemini kommer att överträffa konkurrenter som ChatGPT genom att kombinera textkapaciteter från stora språkmodeller (LLM) och AI-bildgenerering för att skapa en multifunktionell produkt. Gemini kommer inte bara att kunna generera text, utan även skapa kontextuella bilder och eventuellt analysera flödesscheman eller styra mjukvara med röst. Google kommer troligen att använda Gemini för att driva sina produkter, inklusive företagsappar som Google Docs. Utvecklare kommer att behöva betala för tillgång till Gemini via Google Cloud-serverhyra.

Direktlänk Dela Android Police fördjupade 16 augusti

Forskare arbetar med att införliva mänskligt fel och osäkerhet i maskininlärningssystem

Maskininlärning (ML), en gren av artificiell intelligens (AI), tillåter datorer att lära av data och göra förutsägelser eller beslut utan explicit programmering. Forskare från University of Cambridge, The Alan Turing Institute, Princeton University och Google DeepMind har arbetat med att införliva mänskliga fel och osäkerhet i ML-system. De använde CIFAR-10 bildklassificeringsdatasetet, som består av 60 000 bilder från 10 olika objektklasser. Forskarna utbildade flera ML-modeller med hjälp av människoannoterade data och utvärderade deras prestanda på en testuppsättning av bilder.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 14 augusti

AI:s revolutionerande inverkan på modern medicin

Artificiell intelligens (AI) revolutionerar många sektorer, inklusive medicin. AI förändrar sättet medicinska proffs diagnostiserar och behandlar sjukdomar, vilket förbättrar diagnostisk noggrannhet avsevärt. Maskininlärning, en delmängd av AI, ligger i framkant av denna transformation. Maskininlärningsalgoritmer kan analysera stora mängder data, identifiera mönster och göra förutsägelser med en noggrannhet som ofta överstiger mänskliga förmågor. Detta leder till mer exakta och snabba diagnoser. Ett av de mest betydande effekterna av maskininlärning inom medicin är inom medicinsk bildbehandling. Till exempel har Googles DeepMind AI visat förmågan att diagnostisera bröstcancer med en noggrannhet jämförbar med, eller till och med överstigande, den hos mänskliga radiologer. Trots den lovande potentialen för maskininlärning inom medicin finns det utmaningar som behöver hanteras, inklusive dataintegritet, den ´svarta lådan´-natur av vissa algoritmer och behovet av omfattande validering och reglering.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

OpenAI lanserar den senaste språkmodellen GPT-4 och andra AI-verktyg

OpenAI har släppt sitt senaste språkmodell, GPT-4, som är mer uppfinningsrik, noggrann och säkrare än dess föregångare. Den har multimodala funktioner, inklusive bild- och dokumentbehandling. Med hjälp av Code Interpreter kan GPT-4 nu köra sin egen kod. Andra AI-verktyg som nämns inkluderar GitHub Copilot, DALL-E 2, Copy.ai, Midjourney, Bing AI, Cohere Generate, AlphaCode, Poe, Adobe Firefly, Adobe Enhance, Claude 2, Bard, Murf.ai, Synthesia, Designs.ai, Perplexity AI, Soundraw, Kickresume, Picsart AI Writer och Replika.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

ChatGPT, OpenAIs AI-chattbot, har tagit världen med storm. Den kan skriva uppsatser, kod och mycket mer med korta textprompter, vilket ökar produktiviteten. Stora varumärken experimenterar med den, till exempel för att generera annons- och marknadsföringstexter. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAIs labb. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Utöver GPT-4 har OpenAI nyligen kopplat ChatGPT till internet med tillägg som finns tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

TechCrunch fördjupade 10 augusti

Forskning visar att AI-system behöver förstå mänsklig osäkerhet för att förbättra prestanda

AI-system misslyckas ofta med att förstå mänskligt fel och osäkerhet, särskilt i system där människor ger feedback till maskininlärningsmodeller. För att bättre ta hänsyn till osäkerhet i AI-applikationer där människor och maskiner samarbetar, har forskare från University of Cambridge, The Alan Turing Institute, Princeton och Google DeepMind arbetat för att minska klyftan mellan mänskligt beteende och maskininlärning. De modifierade en känd bildklassificeringsdataset för att individer skulle kunna ge feedback och uttrycka sin osäkerhetsnivå när de märker en specifik bild. Forskarna upptäckte att även om människor minskar de totala prestanda för dessa hybrid system, kan utbildning med osäkra etiketter öka deras förmåga att hantera tvetydig feedback.

Direktlänk Dela Tech Explorist fördjupade 10 augusti

Forskare arbetar med att införliva mänsklig osäkerhet i maskininlärningssystem

Forskare från University of Cambridge, The Alan Turing Institute, Princeton och Google DeepMind arbetar på att införliva mänsklig osäkerhet i maskininlärningssystem. Nuvarande AI-system misslyckas ofta med att förstå konceptet med osäkerhet och mänskligt fel, och antar att människor alltid är säkra och korrekta. Forskarna anpassade en bildklassificeringsdataset för att människor ska kunna ge feedback och indikera sin osäkerhetsnivå när de märker en bild. De fann att träning med osäkra etiketter kan förbättra systemens prestanda vid hantering av osäker feedback.

Direktlänk Dela Energy Portal fördjupade 10 augusti

James Manyika, en av Googles främsta ambassadörer för artificiell intelligens (AI), har undertecknat ett uttalande som varnar för att AI kan utgöra ett existentiellt hot mot mänskligheten. Trots detta fortsätter han och många andra i Silicon Valley att utveckla tekniken. Manyika, som är född i Zimbabwe och har en doktorsexamen i AI från Oxford, insisterar på att tekniken kommer att medföra otroliga fördelar för mänskligheten och att Google är rätt väktare för denna ljusa framtid. Men kort efter utvecklarkonferensen undertecknade Manyika ett uttalande tillsammans med hundratals AI-forskare, där han varnade för att AI utgör en ´risk för utrotning´ på samma nivå som ´pandemier och kärnvapenkrig´.

Droid Gazette fördjupade 9 augusti

AI i fokus för teknikföretagens andra kvartalsrapporter

Investerare fokuserade starkt på artificiell intelligens (AI) under teknikföretagens rapportering av andra kvartalets resultat, i förhoppningen om att företag som Microsoft och Advanced Micro Devices kan dra nytta av AI på samma sätt som Nvidia har gjort. Microsofts VD, Satya Nadella, nämnde AI 48 gånger under företagets resultatrapport, en stor ökning från sex gånger året innan. Alphabet, tidigare Google, nämnde AI 47 gånger under sitt samtal, vilket är tre gånger så mycket som föregående år. Meta Platforms, tidigare Facebook, AMD, Amazon och Apple diskuterade också AI under sina respektive kvartalsrapporter.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 8 augusti

Framstående personer inom AI diskuterar teknikens möjligheter och risker

Artificiell intelligens (AI) har blivit allt mer mainstream sedan ChatGPT lanserades i november. Investeringsnivån inom AI förväntas uppgå till 200 miljarder dollar till 2025. Betydande personer inom branschen har börjat diskutera riskerna och fördelarna med den snabba utvecklingen av AI. Vissa menar att AI kommer att leda till ett stort framsteg i människans livskvalitet, medan andra har uppmanat till en sex månaders paus i utvecklingen, vittnat inför kongressen om de långsiktiga riskerna med AI och hävdat att det kan utgöra en mer brådskande fara för världen än klimatförändringarna.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 7 augusti

Hedgefondsförvaltare satsar stort på Alphabet tack vare AI

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) har väckt entusiasm bland investerare, med löfte om förbättrad arbetsproduktivitet i olika branscher. Analytiker förutsäger att AI kan automatisera upp till två tredjedelar av yrkena fram till 2030, vilket potentiellt kan fördubbla output från kunskapsarbetare. En del hedgefondsförvaltare satsar stort på Alphabet (GOOGL, GOOG) på grund av dess nära koppling till AI. Miljardärerna David Tepper, Bill Ackman och Chris Hohn har alla investerat en betydande del av sina portföljer i techjätten. Alphabets senaste Q2-rapport imponerade på Wall Street, trots ekonomisk osäkerhet som påverkar företagens utgifter för annonsering. Dessutom har Alphabets ansträngningar att kontrollera kostnaderna genom personalminskningar och andra åtgärder lett till en 14,8% årlig ökning i GAAP nettoinkomst, vilket visar företagets engagemang för att optimera sina verksamheter. Alphabets huvudsakliga tillväxtmotorer är digital annonsering och molnberäkning, men dess dotterbolag Waymo (självkörande bilar) och DeepMind (AI-forskning) håller också potential som framtida inkomstkällor.

Direktlänk Dela Weekly Blitz fördjupade 6 augusti

Elon Musks AI-företag X.ai tar över domännamnet AI.com

Det framstående domännamnet AI.com har återigen bytt ägare, vilket understryker den intensiva konkurrensen och värdet kring varumärket för artificiell intelligens. Tidigare var domänen kopplad till OpenAI, men företaget bekräftade aldrig officiellt sitt ägande. Experter uppskattade värdet på AI.com till över 3 miljoner dollar. För närvarande omdirigerar AI.com till X.ai, ett nytt AI-forskningsföretag grundat av Elon Musk. Anledningen till överföringen från OpenAI till X.ai är oklar. Det är möjligt att X.ai har valt att inte använda varumärket AI.com på lång sikt, eller så kan det ha sålt det i en privat transaktion för vinst.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 6 augusti

AI-uppdateringar: YouTube experimenterar med AI-genererade videobeskrivningar, OpenAI erkänner fel i GPT-4, Google lägger till AI-funktioner i sök, och mer

YouTube har börjat experimentera med AI-genererade sammanfattningar för videor, men endast för ett begränsat antal engelskspråkiga videor och tittare. OpenAI erkänner att dess senaste textgenererande och sammanfattande modell, GPT-4, gör stora fel i resonemang och hittar på ´fakta´. Patrick Hymel, en entreprenör inom hälso-teknikindustrin, skrev om hur GPT-4 hittar på referenser, fakta och siffror utan någon identifierbar koppling till verkliga källor. Fast Company testade ChatGPT:s förmåga att sammanfatta artiklar och fann den dålig. YouTube erkänner att AI-genererade beskrivningar inte är något substitut för det riktiga. Google har lagt till kontextuella bilder och videor till sin AI-drivna Search Generative Experiment. Microsoft har avslutat Cortana. Meta har tillkännagivit AudioCraft, ett ramverk för att generera vad det beskriver som ´högkvalitativ´, ´realistisk´ ljud och musik från korta textbeskrivningar. Google har dragit tillbaka sin AI Test Kitchen-app. DeepMind har utvecklat ett system som det hävdar låter robotar effektivt överföra koncept som lärt sig på relativt små datamängder till olika scenarier. Kickstarter har infört nya regler kring generativ AI. Kina har infört hårdare regler för generativ AI. Stability AI har lanserat Stable Diffusion XL 1.0, en text-till-bild-modell. AI.com har bytt från OpenAI till X.ai.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 5 augusti

AI:s förmåga att skapa rikedom kan vara det ultimata testet, säger DeepMind medgrundare

Artificiell intelligens (AI) har gjort imponerande framsteg på senare år, med förmågan att skriva poesi, utmärka sig i medicinska prov och till och med skriva datorprogram. Men frågan kvarstår om den ultimata testet för AI ligger i dess förmåga att ackumulera rikedom. Alan Turing introducerade Turing-testet 1950, som syftar till att utvärdera en maskins förmåga att uppvisa mänsklig intelligens genom att delta i en konversation med en person. Mustafa Suleyman, medgrundare av AI-företaget DeepMind, föreslår att det är dags för en uppdatering av testet. Suleyman tror att testet bör omfatta mer än bara konversationsförmåga. Skapandet av en maskin som självständigt kan generera och hantera rikedom skulle vara en betydande milstolpe i AI-utvecklingen.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 5 augusti

DeepMind: Framstående bidrag till AI-forskning

Det brittiska startup-företaget DeepMind, grundat av Demis Hassabis, Shane Legg och Mustafa Suleyman 2010, har stått i framkant för AI-utvecklingen. Efter att ha blivit uppköpt av Google 2014, har företaget spelat en nyckelroll i utvecklingen av tjänster som Google Search, YouTube och Gmail. 2023 slogs DeepMind samman med Google Research för att bilda Google Deepmind. Företaget har bidragit till betydande innovationer inom AI-forskning, inklusive AlphaFold, AlphaGo, WaveNet, Google Bard och RT-2.

Direktlänk Dela Techopedia fördjupade 4 augusti

Översikt över utvecklingen av OpenAI:s ChatGPT

ChatGPT, OpenAI:s AI-chattbot, har snabbt blivit populär. Den kan skriva uppsatser, kod och mycket mer utifrån korta textinmatningar, vilket ökar produktiviteten avsevärt. Stora varumärken experimenterar med det, använder AI:n för att generera annons- och marknadsföringstexter. ChatGPT har nyligen fått en boost av GPT-4, den senaste språkskrivningsmodellen från OpenAI:s laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Utöver GPT-4 har OpenAI nyligen anslutit ChatGPT till internet med plugins tillgängliga i alfa för användare och utvecklare på väntelistan.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 4 augusti

Inworld AI värderas till 500 miljoner dollar efter senaste finansieringsrundan

Spelutvecklaren Inworld AI har avslutat sin senaste finansieringsrunda, vilket tar företagets totala värdering till 500 miljoner dollar. Tidigare rapporter angav att det insamlade beloppet låg på 30 miljoner dollar, men en talesperson för Inworld AI uppgav att siffran faktiskt är över 50 miljoner dollar. Finansieringsrundan leddes av Lightspeed Venture Partners och inkluderade bidrag från Stanford University, Samsung Next och strategiska investerare som Microsofts M12-fond, Eric Schmidts First Spark Ventures och LG Technology Ventures. Inworld AI lanserades i juli 2021 av tidigare utvecklare från Google, DeepMind och API.AI.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 3 augusti

Google DeepMind utvecklar robot som kan lära sig nya uppgifter

Sedan lanseringen har ChatGPT hjälpt människor med skrivande, kodgenerering och informationsåtervinning. Google DeepMind forskare har undersökt hur ett ChatGPT-liknande system kan påverka robotars förmåga att lära sig och utföra nya uppgifter. De utvecklade ett system kallat RT-2, som bygger på dess föregångare, RT-1. RT-1 kämpade med uppgifter den inte var uttryckligen tränad för, med endast en framgångsgrad på 32 procent. RT-2 förbättrar avsevärt denna siffra genom att framgångsrikt utföra nya uppgifter 62 procent av tiden. RT-2 tränades med två stora språkmodeller: PaLI-X, en vision och språkmodell med 55 miljarder parametrar, och PaLM-E, en inramad multimodal språkmodell med 12 miljarder parametrar. RT-2 representerar ett steg mot framtidens robotik, där robotar kan lära sig på farten och lösa oförutsedda problem.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 2 augusti

Tusentals experter inom maskininlärning samlades på internationell konferens

Tusentals forskare inom maskininlärning, grundare och riskkapitalister samlades på Oahus sandiga stränder förra veckan för den internationella konferensen om maskininlärning. Bland de noterbara deltagarna fanns John Schulman, medgrundare till OpenAI och chef för dess förstärkningsinlärningsteam; OpenAI-forskaren Noam Brown, känd för att ha skapat den första AI:n som uppnått mänsklig prestanda i strategispelet Diplomacy; och Paige Bailey, en ledande produktchef på Google DeepMind. Deltagarna deltog i föredrag och presentationer av artiklar, surfade och drack ChatGPT-designade cocktails som en “Neural Network Negroni” på ett evenemang som OpenAI anordnade.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 2 augusti

Internationella konferensen om maskininlärning lockar tusentals

Förra veckan ägde den internationella konferensen om maskininlärning rum i Oahu, vilket lockade tusentals forskare, grundare och riskkapitalister inom maskininlärning. Bland deltagarna fanns framstående personer som John Schulman, medgrundare av OpenAI och chef för deras förstärkningsinlärningsteam, Noam Brown, en OpenAI-forskare erkänd för att ha skapat den första AI:n att uppnå mänsklig prestanda i strategispelet Diplomacy, och Paige Bailey, en ledande produktchef på Google DeepMind. Konferensen erbjöd en mängd föreläsningar och presentationer av artiklar, vilket möjliggjorde för deltagarna att fördjupa sig i de senaste framstegen och forskningen inom maskininlärning. Dessutom hade deltagarna möjlighet att koppla av och njuta av Oahus sandstränder, samt ägna sig åt ChatGPT-designade cocktails, inklusive den populära ´Neural Network Negroni´, på ett evenemang som OpenAI anordnade. Ett av höjdpunkterna på konferensen var OpenAI:s monter, där deltagarna samlades för att lära sig om företagets senaste artikel om ´konsekvensmodeller´. Dessa modeller är en del av en ny familj av modeller som syftar till att förbättra effektiviteten i bildgenerering jämfört med diffusionsmodeller som driver bildgeneratorer som OpenAI:s Dall-e 2. Denna innovativa metod väckte betydande intresse och diskussion bland konferensdeltagarna. Den internationella konferensen om maskininlärning fungerar som en kritisk plattform för kunskapsdelning, nätverkande och samarbete inom maskininlärningsgemenskapen.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 2 augusti

Google forskare visar att OpenAIs GPT-4 kan bryta igenom AI-säkerhetssystem

Nicholas Carlini, en forskare på Google´s DeepMind, har visat att OpenAI´s GPT-4 storskaliga språkmodell (LLM) kan användas för att bryta igenom försvar av andra maskininlärningsmodeller. I en artikel med titeln ´A LLM Assisted Exploitation of AI-Guardian´ utforskar Carlini hur GPT-4 kan utforma attacker och förklara hur dessa attacker fungerar för att underminera AI-Guardian, som är utformat för att skydda mot fientliga attacker på modeller. Carlini´s forskning visar att GPT-4 kan generera skript för att manipulera bilder på ett sätt som får en klassificerare att missidentifiera dem.

Direktlänk Dela DTG Reviews fördjupade 1 augusti

Artificiell intelligens (AI) visar löfte om att kunna diagnostisera, förutsäga och potentiellt till och med behandla en rad medicinska tillstånd, enligt ledande forskare och företagare. AI-verktyg kan analysera patienters hela medicinska historia och identifiera tidiga indikatorer på sjukdomar som cancer. Trots detta är det fortfarande tidigt dagar och det finns tekniska begränsningar och etiska frågor som ännu inte har behandlats. AI inom sjukvården har funnits längre än de flesta kanske förväntar sig, med Stanford University som skapade det första AI-verktyget, MYCIN, redan på 1970-talet. Trots detta är verktygen för att faktiskt integrera AI i medicin fortfarande i sin linda.

Al Jazeera fördjupade 1 augusti

Stora AI-företag bildar självreglerande organ för säker och ansvarsfull AI-utveckling

OpenAI, Microsoft, Google, DeepMind och startup-företaget Anthropic har tillsammans bildat The Frontier Model Forum, ett branschlett organ som syftar till att främja ´säker och ansvarsfull utveckling´ av AI. Microsofts president Brad Smith uttalade att företag som skapar AI-teknik har ansvar för att säkerställa att den är säker, säker och förblir under mänsklig kontroll. Forumet är dock mest symboliskt eftersom det inte finns någon möjlighet för regeringen att verkställa några av dess regler. Bland de namn som inte ingår i forumet finns Meta (tidigare Facebook) och Elon Musk med hans nyligen lanserade xAI.

Direktlänk Dela Futurism fördjupade 31 juli

AI-teknik revolutionerar vår vardag - Nvidia och Alphabet i framkant

AI eller artificiell intelligens blir allt mer vanligt i våra dagliga liv. Från internetsökningar till marknadsföringskampanjer och till och med självkörande bilteknik har maskininlärningsteknik revolutionerat olika aspekter av våra dagliga aktiviteter. Teknikföretag över hela världen har omfamnat AI, från tillverkning av halvledarchips som driver AI-teknik till utveckling av programvara som möjliggör interaktion mellan AI och människor. Två framstående techjättar på denna lista är Nvidia Corporation och Alphabet Inc. Nvidia, ett ledande halvledarchipsföretag, har etablerat sitt rykte genom sina grafikprocessorer (GPU:er) som är populära bland yrkesverksamma och spelare för deras förmåga att hantera avancerade grafikprogram. Alphabets andra dotterbolag, inklusive DeepMind, Wing, Waymo och YouTube, är också starkt involverade i AI-relaterade områden.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 30 juli

Edinburgh Festival Fringe utforskar hotet från artificiell intelligens

Edinburgh Festival Fringe, en månadslång festival som startar den 4 augusti, kommer att ha en rad framträdanden som använder eller utforskar hotet från artificiell intelligens (AI). Londonsbaserade komikern Peter Bazely kommer att använda AI för att skapa en show på Laughing Horse-arenan, medan Piotr Mirowski, medgrundare av Improbotics theatre lab och forskningsvetenskapsman på Googles DeepMind-projekt, kommer att presentera en show där både skådespelare och botar svarar på publikens förslag. Andra komiker som kommer att utforska ämnet inkluderar den australiska komikern Tom Ballard och den amerikanska komikern Stephen Brower.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 30 juli

Utforska AI-scenen på TechCrunch Disrupt 2023

TechCrunch Disrupt 2023 kommer att ha en särskild AI-scen för att utforska olika aspekter av artificiell intelligens (AI), från etik och reglering till investeringsmöjligheter och kreativa tillämpningar. Bland höjdpunkterna finns en session med Demis Hassabis, chef för DeepMind, Googles främsta AI-labb. Dario Amodei, medgrundare och VD för Anthropic, kommer att dela insikter om att bygga AI på ett etiskt och säkert sätt. Gary Marcus, författare och entreprenör, kommer att diskutera behovet av reglering, samarbete och etiska överväganden när AI går mainstream. Evenemanget äger rum den 19-21 september i San Francisco.

Direktlänk Dela Global Village Space fördjupade 29 juli

AI-boom kan höja aktiemarknaden, stora satsningar på Alphabet

Konstgjord intelligens (AI) förväntas leda till en ny era av arbetsproduktivitet genom att automatisera en mängd affärsprocesser. Goldman Sachs förutspår att två tredjedelar av yrkena delvis kan automatiseras med AI fram till 2030, vilket skulle kunna mer än fördubbla produktiviteten för kunskapsarbetare. Detta har hjälpt investerare att skaka av sig den lågkonjunktur som rått på marknaden. S&P 500 har stigit med 19% i år, vilket lämnar indexet bara 4% från ett rekordhögt. Vissa Wall Street hedgefondförvaltare satsar stort på Alphabet (GOOGL 2,46%) (GOOG 2,42%) på grund av dess koppling till AI, inklusive miljardärerna David Tepper och Bill Ackman, som har mer än 10% av sina portföljer investerade i företaget, och miljardären Chris Hohn, som har mer än 8% av sin portfölj i Alphabet-aktier.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 29 juli

Google använder AI för att effektivisera robotar

Google utvecklar robotar för att utföra uppgifter snabbare och mer effektivt genom teknik som AI-chattbotar som Bard, ChatGPT, Claude 2 och andra. Robotics Transformer 2 (RT-2) är en ´första i sitt slag vision-språk-aktion (VLA) modell´, enligt Vincent Vanhoucke, chef för robotik på Google DeepMind. RT-2 tränar på text- och bilddata från webben för att direkt producera robotiska handlingar. Google ser AI som en central del i sin verksamhet och robotik är bara ett annat område där AI-modeller kan förändra hur snabbt tekniken blir smartare. Den industriella robotikindustrin värderas för närvarande till 30 miljarder dollar och förväntas nå 60 miljarder dollar år 2030.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 29 juli

Google DeepMind presenterar första robot AI-modellen som kan känna igen skräp och utföra komplexa åtgärder

Google DeepMind har presenterat Robotic Transformer 2 (RT-2), en vision-språk-aktion (VLA) modell som kan identifiera skräp och utföra komplexa åtgärder. RT-2 använder data från internet för att förbättra robotkontroll genom vanliga språkkommandon. Målet är att skapa allmänna robotar som kan navigera i mänskliga miljöer. RT-2 använder ett stort språkmodell som har tränats på text och bilder som hittats online. RT-2 kan tillåta en robot att känna igen och kasta bort skräp utan att ha blivit specifikt tränad att göra det. RT-2 använder sin förståelse av vad skräp är och hur det vanligtvis kasseras för att styra sina handlingar. I över 6000 tester presterade RT-2 lika bra som sin föregångare, RT-1, på uppgifter som den tränats för, men nästan fördubblade sin prestanda till 62 procent jämfört med RT-1: s 32 procent i nya, ´osynliga´ scenarier.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 29 juli

Artificiell intelligens (AI) har potential att introducera nya tillväxtkällor och förändra hur arbete utförs inom olika branscher. Det förväntas att AI kan bidra med 15,7 biljoner dollar till den globala ekonomin fram till 2035. Kina och USA kommer troligen att dra mest nytta av den kommande AI-boomen, med nästan 70% av den globala påverkan. AI är en metod för att få en dator, en datorstyrd robot eller en programvara att tänka intelligent som det mänskliga sinnet. Detta uppnås genom att studera mönster i den mänskliga hjärnan och genom att analysera den kognitiva processen.

Simplilearn fördjupade 28 juli

AI-företag bildar branschorgan för att övervaka säker utveckling av avancerade modeller

Fyra av de mest inflytelserika företagen inom artificiell intelligens (AI) har meddelat bildandet av en branschorganisation för att övervaka säker utveckling av de mest avancerade modellerna. Frontier Model Forum har bildats av ChatGPT-utvecklaren OpenAI, Anthropic, Microsoft och Google, ägaren till brittiska DeepMind. Gruppen kommer att fokusera på ´säker och ansvarsfull´ utveckling av gräns AI-modeller, vilket avser AI-teknik som är ännu mer avancerad än de exempel som finns tillgängliga för närvarande.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 26 juli

Sundar Pichai och Google står inför sitt 160 miljarder dollar-dilemma

Alphabet VD Sundar Pichai avslöjade nya AI-funktioner på företagets årliga I/O-utvecklarkonferens. Dessa inkluderar en ny Gmail-funktion som automatiskt skapar hela e-postmeddelanden baserat på en textprompt och ett AI-drivet realistiskt 3D-förhandsgranskningsverktyg i Google Maps. Pichai talade också om det kraftfulla PaLM 2 stora språkmodell (LLM) som ligger till grund för mycket av denna teknik, inklusive Bard, Googles ChatGPT-konkurrent. Han nämnde en kraftfull familj av AI-modeller under utveckling, kallad Gemini, som kan utöka AI:s inverkan och dess risker. Google står dock inför utmaningen att omvandla sin traditionella sök- och annonsdrivna affärsmodell till AI-chattbots, som hotar att kannibalisera Googles traditionella sökning.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 25 juli

ElevenLabs samlar in 19 miljoner dollar i serie A-finansiering för att fortsätta sin röst AI-forskning

ElevenLabs, ett företag som forskar om röstteknologi och leder inom ljud AI-programvara, har samlat in 19 miljoner dollar i en serie A-finansiering. Företaget planerar att använda investeringen för att fortsätta sin forskning och produktlansering inom röst AI. ElevenLabs har redan över en miljon registrerade användare som har genererat över tio års ljudinnehåll. Företaget har utvecklat verktyg som kan omvandla text till tal med syntetiska röster, klonade röster eller genom att skapa helt nya artificiella röster. Deras plattform har redan omfamnats inom flera kreativa sektorer och branscher.

Direktlänk Dela SMEStreet fördjupade 24 juli

Elon Musk anställer AI-säkerhetsexpert Dan Hendrycks för sitt nya företag xAI

Elon Musk har anställt Dan Hendrycks, en maskininlärningsforskare och direktör för den ideella organisationen Center for AI Safety, som rådgivare till sitt nya företag, xAI. Center for AI Safety sponsrade ett uttalande om AI-risk i maj som undertecknades av VD:arna för OpenAI, DeepMind, Anthropic och hundratals andra AI-experter. Organisationen får över 90% av sin finansiering via Open Philanthropy, en ideell organisation som drivs av ett par (Dustin Moskovitz och Cari Tuna) framstående inom den kontroversiella Effective Altruism (EA) rörelsen. Musks anställning av Hendrycks är betydelsefull eftersom det är det tydligaste tecknet hittills på att fyra av världens mest kända och välfinansierade AI-forskningslaboratorier - OpenAI, DeepMind, Anthropic och nu xAI - för fram dessa existentiella riskidéer, eller x-risk, om AI-system till mainstream-publiken.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 24 juli

Generativ AI ökar i företagsstrategier enligt Qualtrics-studie

En ny studie från mjukvaruleverantören Qualtrics visar att 75% av företagsledarna känner ökat tryck att införliva generativ AI i sin affärsstrategi. Qualtrics anser att generativ AI kan spela en viktig roll i att hjälpa organisationer att tolka mängder av kundrelaterad data. Oavsett om företag väljer att investera kraftigt i AI eller inte, tror de flesta att storleken på deras team kommer att växa under de kommande 12 månaderna, vilket innebär att jobb sannolikt inte kommer att vara i riskzonen som ett resultat av AI. Studien visar att generativ AI kan vara en tidsbesparande assistent som låter människor fokusera mer på att förbättra kundupplevelsen.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 24 juli

Stora teknikföretag gör AI-chattbot-teknik mer tillgänglig

Stora spelare som Microsoft, Google och OpenAI gör AI-chattbot-teknik mer tillgänglig för allmänheten. Apple använder redan sin chattbot internt för att hjälpa sina anställda. Meta visade denna vecka med den kommersiella lanseringen av sin andra generationens Llama-modell att AI-utvecklingen går i rasande fart. OpenAI har uppdaterat sin API efter klagomål från användare. Sergey Brin, Googles grundare, har återvänt till Google för att hjälpa till att bygga Googles Gemini AI-modell. De sju största AI-företagen har lovat Vita huset att de kommer att utveckla AI ansvarsfullt. ChatGPT har nu en ny funktion som gör att den kan komma ihåg vem du är och vad du vill. Samsung testar möjligen ChatGPT-sammanfattningar för sin webbläsare. Google lägger till nya funktioner i sin Bard AI-chattbot, inklusive möjligheten för Bard att tala sina svar till dig och svara på frågor som också inkluderar bilder. Anthropic´s ´vänliga´ AI-chattbot, Claude, är nu tillgänglig för fler människor att prova.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 24 juli

AI-modeller som GPT-4 visar lovande resonemangsförmåga

2017 publicerade DeepMind, nu Google DeepMind, en banbrytande artikel om deras AI-algoritm, AlphaZero. AlphaZero hade bemästrat spel som schack, shogi och Go till övermänskliga nivåer utan mänsklig instruktion. Idag gör OpenAI:s GPT-4 avtryck. GPT-4 är en kraftfull multimodal modell som kan hantera både text- och bildinmatningar. Användare kan få tillgång till denna avancerade modell mot en månatlig avgift. Forskare har utvärderat GPT-4 och liknande modeller på tester för resonemangsförmåga, med lovande resultat. Frågan uppstår om modeller som GPT-4 är stegstenar mot artificiell generell intelligens (AGI) eller superintelligenta maskiner.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 23 juli

AI-algoritmen AlphaZero och GPT-4 visar övermänsklig prestanda och resonemangsförmåga

2017 publicerade forskare vid det brittiska AI-företaget DeepMind en studie om deras nya algoritm, AlphaZero, som lärde sig att spela flera spel till övermänsklig standard utan någon instruktion. AlphaZero uppnådde inom 24 timmar en övermänsklig nivå av spel i schack och shogi (japanskt schack) samt Go, och besegrade övertygande ett världsmästarprogram i varje fall. Nyligen har en vän till artikelförfattaren experimenterat med GPT-4, OpenAI:s mest kraftfulla stora multimodella modell, som visar förmåga till resonemang. Dessa modeller kan vara ett steg mot AGI (artificiell allmän intelligens) - ´superintelligenta´ maskiner.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 22 juli

Google medgrundare Sergey Brin återvänder för att hjälpa företaget ta upp kampen mot OpenAI

Sergey Brin, en av Googles grundare, har börjat dyka upp mer frekvent på företagets huvudkontor i Mountain View, Kalifornien, nästan tre år efter att han och Larry Page lämnade sina ledande befattningar. Brin har ökat sitt deltagande i AI-möten på Googles kontor och arbetar med att utveckla Google Bard, en konkurrent till ChatGPT. Han har även varit aktivt involverad i veckodiskussioner om ny AI-forskning med Googles anställda och har spelat en roll i personalbeslut, inklusive rekrytering av eftertraktade forskare.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade 21 juli

ElevenLabs samlar in 19 miljoner dollar i Serie A-finansiering för att utveckla röstgenereringsteknik

Röstgenereringsplattformen ElevenLabs meddelade den 20 juni 2023 att de har samlat in 19 miljoner dollar i en Serie A-runda. Företaget, som lanserades i beta i slutet av januari 2023, erbjuder text-till-tal (TTS) och röstkloningprogramvara. Medgrundare och VD Mati Staniszewski berättade för TechCrunch att pengarna kommer att användas för att fortsätta bygga ett forskningscentrum för röst AI och för att lansera en rad ytterligare, vertikala specifika produkter för publicering, spel och underhållningssfärer, bland annat. Företaget värderades till 99 miljoner dollar efter pengarna.

Direktlänk Dela Slator fördjupade 21 juli

En omfattande guide till AI: Koncept, viktiga aktörer och senaste nyheter

Artificiell intelligens (AI) har blivit en viktig del av moderna livet, från musik och media till affärer och produktivitet, och till och med dejting. Denna artikel ger en omfattande guide till AI, inklusive grundläggande koncept, viktiga aktörer och senaste nyheter. Artikeln förklarar att AI-system liknar mer kalkylatorer än mänskliga hjärnor, och att de har en högre grad av flexibilitet när det gäller att bearbeta indata och producera utdata. Viktiga aktörer inom AI inkluderar OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic och Stability. Den diskuterar även senaste nyheter och noterbara utvecklingar inom AI-området.

Direktlänk Dela Weekly Blitz fördjupade 17 juli

FTC öppnar utredning om OpenAI och dess konversations-AI ChatGPT

USA:s Federal Trade Commission (FTC) har inlett en utredning om OpenAI Inc. för att undersöka om företagets populära konversations-AI ChatGPT riskerar konsumenternas rykte och data. Detta markerar den första officiella utredningen av en teknik som har potential att förändra nästan alla aspekter av människors liv. FTC:s ordförande Lina Khan har tidigare uttryckt oro över AI och betonat behovet av tidig vaksamhet. OpenAI och Microsoft, som stöder startupen, har avböjt att kommentera.

Direktlänk Dela McDowell News fördjupade 16 juli

USA:s Federal Trade Commission undersöker OpenAI Inc.

USA:s Federal Trade Commission (FTC) har inlett en utredning om OpenAI Inc., för att se om företagets populära AI-bot ChatGPT riskerar konsumenternas rykte och data. Utredningen markerar den första officiella förfrågan om en teknik som har potential att förändra nästan alla aspekter av människors liv. FTC:s ordförande Lina Khan har tidigare uttryckt oro över AI, och menar att man behöver vara vaksam tidigt med omvälvande verktyg som artificiell intelligens. OpenAI och Microsoft, som stöder uppstartsföretaget, har avböjt att kommentera.

Direktlänk Dela Hickory Daily Record fördjupade 16 juli

ChatGPT, OpenAI:s textgenererande AI-chattbot, har snabbt blivit populär världen över. Den kan skriva uppsatser, kod och mer baserat på korta textprompter. Stora varumärken experimenterar med den för att generera reklam- och marknadsföringstexter. ChatGPT har nyligen uppgraderats av GPT-4, den senaste språkskrivningsmodellen från OpenAI:s laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. OpenAI har nyligen kopplat ChatGPT till internet med plugins tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

TechCrunch fördjupade 14 juli

En omfattande guide till artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är närvarande i nästan alla aspekter av det moderna livet, från musik och media till företag och produktivitet. AI har möjliggjort effektiv röst- och bildigenkänning, samt förmågan att generera syntetisk bild och tal. Forskare arbetar hårt för att göra det möjligt för en AI att surfa på webben, boka biljetter, justera recept och mer. Denna artikel innehåller en grundläggande guide till AI, inklusive de mest grundläggande begreppen du behöver veta, en översikt över de stora spelarna inom AI och varför de är viktiga, samt en kuraterad lista över de senaste rubrikerna och utvecklingarna du bör vara medveten om.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 12 juli

IMPACT 50 LIST för Q3 2023: De mest inflytelserika företagen inom Big Data och AI

InsideBIGDATA har publicerat sin kvartalsvisa IMPACT 50 LIST för Q3 2023, en lista över de mest inflytelserika företagen inom big data, data science, maskininlärning, AI och djupinlärning. Listan är framtagen med hjälp av maskininlärning och en anpassad RankBoost-algoritm, och tar hänsyn till faktorer som teknologiskt ledarskap, styrka i erbjudandet, bevisad innovation, positivt budskap, kvalitetsuppfattning i företagssamhället, sentiment och frekvens av sociala mediebrus, hög profil av C-suite-medlemmar och i fallet med publika företag: positiva finansiella indikatorer och aktiekurs.

Direktlänk Dela Inside Big Data fördjupade 11 juli

Meta använder demokratiska processer för att informera beslut om metaverse

I slutet av förra månaden meddelade Meta tyst resultatet av en ambitiös, nästan global demokratisk process för att informera beslut kring företagets ansvar för metaverse de skapar. Detta involverade över 6 000 personer från 32 länder och 19 språk. 82% av deltagarna rekommenderade detta format för företagets framtida beslutsfattande. Meta har nu offentligt åtagit sig att köra en liknande process för generativ AI, och ansluter sig till Google, DeepMind, OpenAI, Anthropic och andra organisationer som börjat utforska metoder baserade på deliberativ demokrati.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 10 juli

Google testar AI-verktyg för medicinska frågor

Google testar för närvarande ett avancerat AI-program som specialiserat sig på att svara på medicinska frågor, kallat Med-PaLM 2. Detta AI-verktyg testas på framstående hälsoinstitutioner som Mayo Clinic forskningssjukhus. Med-PaLM 2 är utformat för att använda Googles LLM:s kraft, anpassad till medicinska domänen för att mer exakt och säkert svara på medicinska frågor. Trots att Med-PaLM 2 har visat sig kunna klara medicinska prov med hög precision, medger Google och DeepMind i en forskningsartikel att verktyget har begränsningar och inte kan generaliseras till alla medicinska frågeställningar och publik. Med-PaLM 2 är tränat på flervals- och långformiga medicinska frågesvarsdatabaser från MultiMedQA, exklusive patientens personliga data i enlighet med etiska normer. Dessutom bekräftade Google-tjänstemän att kunder som testar Med-PaLM 2 skulle behålla kontrollen över sina data i krypterade inställningar otillgängliga för techföretaget, och programmet skulle inte ta in några av dessa data.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 10 juli

Global forskningsstudie om artificiell intelligens (AI) inom medicinsk marknad släppt

En ny forskningsstudie av HTF MI, ´Global Artificiell Intelligens (AI) i medicinsk marknad´, ger en analys av nuvarande marknadsutveckling, landskap, teknologier, drivkrafter, möjligheter och status. Studien täcker stora företag som IBM, Google, Microsoft, Amazon Web Services, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Medtronic, Nuance Communications, DeepMind Technologies, General Vision, Johnson & Johnson, Koninklijke Philips, CloudMedx, Oncora Medical, Anju Life Sciences Software och Linguamatics. Rapporten belyser segment och undersegment av marknaden, inklusive tillämpningar och produkttyper, och ger en analys av marknadens tillväxt.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 10 juli

Google utvecklar AI-teknik som kan tala till människor som en jämbördig individ

Google har utvecklat en AI-teknologi, känd som en chatbot, som har lärt sig att tala till människor som en jämbördig individ. Tekniken, som presenterades av Google VD Sundar Pichai, har förmågan att tala med kreativitet, sanning, fel och lögner. Pichai menar att AI kommer att vara lika god eller ond som mänsklig natur tillåter. Han förutser att AI-revolutionen kommer snabbare än vi tror. Google har också släppt en avancerad version av sin chatbot, Bard, som kan skriva programvara och ansluta till internet. Google fortsätter att utveckla mer sofistikerade AI-modeller.

Direktlänk Dela CBS News fördjupade 10 juli

AI:s inverkan på jobb och samhälle: en överblick

AI, eller artificiell intelligens, är ett område inom datavetenskap som utformats för att förstå och lagra mänsklig intelligens, härma mänskliga förmågor inklusive att slutföra uppgifter, bearbeta mänskligt språk och utföra taligenkänning. Det är den ledande innovationen inom teknik idag och dess primära mål är att eliminera tråkiga uppgifter och hjälpa till att omedelbart få tillgång till extremt detaljerad och hyperfokuserad information och data. AI har förmågan att konsumera och bearbeta massiva datauppsättningar och utveckla mönster för att göra förutsägelser för slutförandet av framtida uppgifter. I mars släppte Goldman Sachs en rapport och varnade allmänheten för hotet mot jobb som AI, och ChatGPT, en artificiell intelligenschattbot utvecklad av AI-forskningsföretaget OpenAI, utgör. Rapporten avslöjade att jobb med repetitiva ansvarsområden och viss manuell arbetskraft riskerar att automatiseras. Rapporten drar slutsatsen att 300 miljoner jobb kan påverkas av AI.

Direktlänk Dela Voonze fördjupade 9 juli

Nomineringar till VentureBeats femte årliga AI Innovation Awards annonserade

VentureBeat kommer att hålla sin femte årliga AI Innovation Awards den 12 juli i San Francisco. Priserna kommer att tilldelas företag och individer som har utmärkt sig inom generativ AI. Nomineringar inkluderar kategorier som Generative AI Innovator of the Year, Best Enterprise Implementation of Generative AI, Most Promising Generative AI Startup, Generative AI Visionary, Generative AI Diversity & Inclusion och Generative AI Open Source Contribution. Bland de nominerade finns företag som DeepMind, Nvidia, Inworld AI, OpenAI och Anthropic. Individuella nomineringar inkluderar Jensen Huang, Ilya Sutskever, Jacob Devlin, Dario Amodei, Ian Goodfellow, Karen Simonyan, Sara Hooker, Timnit Gebru, Bars Juhasz, Jean-Michel Caye, Fei-Fei Li och Renee Cummings.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 9 juli

AI kan revolutionera energisektorns lastbalansering

Energisektorn står inför en betydande omvandling, drivet av ökad användning av förnybara energikällor och snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI). En av de mest kritiska utmaningarna för energiindustrin idag är behovet av effektiv lastbalansering. AI har potential att revolutionera denna aspekt av energisektorn, vilket möjliggör en effektivare och hållbarare hantering av energiresurser. Genom att utnyttja avancerade maskininlärningsalgoritmer kan AI analysera stora mängder data för att göra noggranna förutsägelser om energibehov och tillgång. Flera företag och forskningsinstitutioner utforskar redan potentialen för AI för energilastbalansering, inklusive Google’s DeepMind och National Renewable Energy Laboratory i USA.

Direktlänk Dela Energy Portal fördjupade 5 juli

AI i centrum för 2023 Collision Conference: Exekutiva ledare diskuterar produktivitet, etik och reglering

Under 2023 Collision Conference i Toronto var AI, som förväntat, huvudämnet. Några högre chefer uttryckte sina åsikter om de produktivitetsförbättringar som tekniken levererar nu. Andra uttryckte oro över etiska frågor och reglering. Alla var dock överens om att AI är en transformativ teknologi. Bland de exekutiva som uttalade sig fanns Colin Murdoch från Googles DeepMind, Dr. Kareem Yusuf från IBM, Tom Verrilli från Amazon´s Twitch, Sita Chantramonklasri från Siam Capital och Navrina Singh från Credo AI.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 5 juli

Storbritannien riskerar att hamna efter i AI-utvecklingen

En rapport av Tony Blair Institute, med förord skrivet av Tony Blair och William Hague, varnar för att Storbritannien riskerar att hamna efter konkurrenter som USA inom artificiell intelligens (AI). Rapporten menar att AI kan innebära den största politiska utmaningen någonsin och att samhället kommer att omformas radikalt av tekniken. Bland rapportens rekommendationer finns krav på att generativa AI-företag märker media de producerar som ´deepfakes´, skapandet av en nationell forskningslaboratorium för säker AI och att företag som vill använda statlig datorkraft för AI-system måste visa ansvarsfull användning. Keir Starmer, Labours ledare, kommer att varna för riskerna med AI under London Tech Week-konferensen.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 13 juni

AI-experter varnar för risker lika allvarliga som pandemier och kärnvapenkrig

Vetenskapsmän, teknikindustriledare och ledande AI-experter, inklusive höga chefer på Microsoft och Google, har gått samman med experter och professorer för att varna för riskerna med artificiell intelligens (AI) och uppmanar beslutsfattare att betrakta dessa risker som lika allvarliga som pandemier och kärnvapenkrig. Bland undertecknarna finns Sam Altman, VD för OpenAI, och Geoffrey Hinton, en datorforskare känd som gudfadern av artificiell intelligens. Oro kring AI-system som överträffar människor har ökat med framväxten av nya, mycket kapabla AI-chatbotar som ChatGPT. EU har tagit täten med sitt AI-lagförslag, som väntas godkännas senare i år.

Direktlänk Dela Daily Sabah fördjupade 1 juni

ChatGPT når 100 miljoner månatliga användare och blir snabbast växande konsumentapp

Enligt en rapport från UBS nådde ChatGPT, en AI-chattbot utvecklad av OpenAI, 100 miljoner månatliga användare i januari, vilket gör den till den snabbast växande konsumentappen i historien. Affärsvärlden är också intresserad av ChatGPT och försöker hitta användningsområden för skriv-AI inom många olika branscher. ChatGPT har konkurrenter som Googles Bard, Baidus Ernie, DeepMinds Sparrow och Metas BlenderBot. OpenAI har nyligen lanserat en ChatGPT-app för iOS och planerar att lansera en app för Android inom kort.

Direktlänk Dela TechRepublic fördjupade 25 maj

Maskininlärning och AI-marknadsutveckling före och efter COVID-19

En ny rapport om global maskininlärning och artificiell intelligens (AI) marknadsutveckling analyserar och täcker potentialen för den globala industrin, med statistisk information om marknadsdynamik, tillväxtfaktorer, stora utmaningar och prognoser. Rapportens största höjdpunkt är att ge företag i branschen en strategisk analys av COVID-19:s inverkan. Rapporten kommer också att täcka viktiga avtal, samarbeten och globala partnerskap som snart kommer att förändra marknadsdynamiken på global skala.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 25 maj

Marknadsstudie undersöker prestanda för Artificiell intelligens inom juridik 2023

En marknadsstudie Global undersöker prestanda för Artificiell intelligens inom juridik 2023. Den inkluderar en djupgående analys av tillståndet för Artificiell intelligens inom juridik och det globala konkurrenslandskapet. Den globala Artificiell intelligens inom juridik kan erhållas genom marknadsdetaljer som tillväxtdrivare, senaste utvecklingar, affärsstrategier, regional studie och framtida marknadsstatus. Rapporten täcker också information inklusive Artificiell intelligens inom juridik industrins senaste möjligheter och utmaningar samt de historiska och framtida trenderna. Den fokuserar på Artificiell intelligens inom juridik dynamik som ständigt förändras på grund av tekniska framsteg och socioekonomisk status. Nyckelspelare som studeras i rapporten om Artificiell intelligens inom juridik: AIBrain, Amazon, Anki, CloudMinds, Deepmind, Google, Facebook, IBM, Iris AI, Apple, Microsoft, Intel.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Global marknadsanalys för artificiell intelligens och maskininlärning

En ny forskningsrapport presenterar en strategisk analys av den globala marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive toppspelare, marknadsandelar, viktiga drivkrafter, utmaningar, möjligheter och konkurrenslandskap. Rapporten fokuserar på PESTLE- och SWOT-analys samt COVID-19:s påverkan på marknaden. Bland de ledande aktörerna som analyseras i rapporten finns AIBrain, Amazon, Anki, CloudMinds, Deepmind, Google, Facebook, IBM, Iris AI, Apple och Luminoso.

Direktlänk Dela Indian Crunch fördjupade 23 maj

OpenAI kombinerar AI-forskning med kommersiella tillämpningar

OpenAIs affärsmodell kombinerar banbrytande forskning inom AI med kommersiella tillämpningar av AI-teknik. Bolaget grundades 2015 av framstående personer inom teknikindustrin, som Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever och Sam Altman. OpenAI har utvecklat en rad tekniker och verktyg inom AI, som GPT-3, DALL-E och OpenAI Codex. Bolaget övergick från en ideell organisation till en vinstdrivande organisation 2019 och har sedan dess genererat intäkter genom licensiering, prenumerationer, investeringar och partnerskap. OpenAI:s kundsegment omfattar forskare, företag, utvecklare samt regeringar och icke-statliga organisationer.

Direktlänk Dela Business Model Analyst fördjupade 21 maj

AI-ledare deltar i årets Bilderberg-möte

Några av de största namnen inom artificiell intelligens (AI) kommer att delta i årets upplaga av det hemliga Bilderberg-mötet i Lissabon, Portugal, som pågår från torsdag till söndag. Omkring 130 deltagare från 23 länder förväntas delta i det privata evenemanget. Bland deltagarna finns flera höga chefer från teknikföretag som är involverade i AI, inklusive OpenAI:s VD Sam Altman, Microsofts VD Satya Nadella, Google DeepMinds chef Demis Hassabis och tidigare Google VD Eric Schmidt. Diskussionerna är inte öppna för pressen och styrs av Chatham House-reglerna, vilket innebär att deltagarna inte får avslöja talarens identitet eller koppla dem till några kommentarer.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 19 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare