» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Justitiedepartementet är en del av den svenska regeringen och ansvarar för rättsväsendet, inklusive lagstiftning, domstolar, åklagare, polis, kriminalvård och brottsförebyggande arbete. Departementet leds av justitieministern och arbetar för att upprätthålla rättssäkerhet, skydda medborgarnas fri- och rättigheter samt bekämpa brott. Justitiedepartementet spelar en viktig roll i att utforma och genomföra politik inom rättsväsendet och att säkerställa att lagar och regler följs. Det samarbetar också med andra myndigheter, organisationer och internationella partners för att förbättra rättsväsendet och stärka rättssäkerheten i Sverige.

Senaste nytt kring Department of Justice

USA:s justitiedepartement och SEC varnar för straff vid missbruk av AI

Höga tjänstemän från USA:s justitiedepartement och Securities and Exchange Commission (SEC) har i separata offentliga tal varnat för stränga straff mot individer och företag som missbrukar AI för bedrägliga ändamål. SEC:s ordförande, Gary Gensler, lovade att bekämpa individer och finansföretag som missbrukar AI för bedrägeri. Han noterade att SEC har föreslagit regler som kan antas innan årets slut, som skulle kräva att mäklarföretag och investeringsrådgivare eliminerar användningen av prediktiva dataanalysverktyg som sätter företagets intresse före investerarnas. Lisa Monaco, biträdande justitieminister, talade också om AI och betonade faran med missbruk av AI på ”demokratier runt om i världen”. Hon utlovade strängare straff för brott som förvärras avsevärt genom missbruk av AI.

Direktlänk Dela The National Law Review fördjupade 17 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Wisconsin lagstiftare godkänner lagar om AI och sexhandel

Lagstiftare i Wisconsin har godkänt flera lagförslag som reglerar användningen av artificiell intelligens (AI) i politiska kampanjer och statliga myndigheter, samt begränsar sexhandel i delstaten. En av lagarna kräver att politiska annonser och kommunikationer avslöjar användningen av AI. En annan lag kräver att statliga myndigheter i Wisconsin genomför en granskning av hur varje myndighet använder AI-verktyg för att öka effektiviteten. Dessutom har flera lagförslag antagits för att bekämpa sexhandel, inklusive lagar som skärper straffen för vissa sexhandelsbrott och lagar som stöder offren.

Direktlänk Dela Wisconsin Examiner fördjupade 16 februari

USA:s Federal Trade Commission undersöker OpenAI

USA:s Federal Trade Commission (FTC) undersöker OpenAI, vilket markerar en betydande milstolpe i regleringen av AI-teknologi. Undersökningen fokuserar på OpenAI:s ChatGPT-bots påverkan på konsumenter, särskilt gällande datainsamling och generering av falsk information. Detta är den första stora tillsynsundersökningen av OpenAI i USA. Trots framgångarna står företaget inför sin största regleringsutmaning hittills. FTC:s proaktiva inställning ses som en viktig motvikt mot kongressens tvekan att införa specifik lagstiftning om AI-användning inom den privata sektorn.

Direktlänk Dela Global Trade Magazine fördjupade 11 februari

Alphabets Q4-resultat överstiger förväntningarna, men aktien faller

Alphabet, moderbolaget till Google, rapporterade intäkter och vinst för fjärde kvartalet som översteg konsensusprognoserna. Dock föll Alphabet-aktien eftersom kärnverksamheten inom reklam något missade förväntningarna bland oro över hur framväxten av generativ artificiell intelligens kommer att påverka internetsökningar. Googles intäkter för kvartalet som slutade 31 december ökade med 56% till 1,64 dollar per aktie. Googles bruttoomsättning ökade med 13% till 86,31 miljarder dollar. Molndatorintäkterna accelererade och slog prognoserna. Dessutom ökade Googles reklamintäkter för fjärde kvartalet med 11% till 65,52 miljarder dollar, något under förväntningarna på 65,82 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 31 januari

AI-genererad desinformation i amerikanska valet: falskt Biden-samtal upptäckt

Inför det amerikanska presidentvalet 2024 ökar användningen av artificiell intelligens (AI), och AI-genererad desinformation är redan en realitet. Den 22 januari meddelade New Hampshire Department of Justice att människor hade mottagit ett AI-genererat falskt ljudmeddelande av Joe Biden, som uppmanade dem att inte rösta i primärvalet i delstaten. AI-startupen ElevenLabs, som genererade det falska ljudmeddelandet, stängde av skaparen. Företaget Pindrop Security Inc. upptäckte att det falska Biden-samtal var gjort med hjälp av ElevenLabs.

Direktlänk Dela MI Tech News fördjupade 28 januari

AI-genererade explicita bilder av Taylor Swift orsakar oro i Vita huset

Popikonen Taylor Swift har blivit det senaste offret för en störande trend med explicita AI-genererade bilder. En serie fabricerade explicita bilder med popikonen har upptäckts cirkulera brett över olika sociala medieplattformar och online-utrymmen. Även om några av dessa bilder har tagits bort på grund av överträdelser av plattformsregler, finns fortfarande ett antal kvar online. Vita husets talesperson Karine Jean-Pierre uttryckte nyligen oro över situationen och uppmanade till lagstiftning för att hantera falskt explicit innehåll skapat med avancerad teknik.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 27 januari

DOJ och FTC diskuterar potentiell antitrust-utredning av OpenAI och Microsoft

USA:s justitiedepartement (DOJ) och Federal Trade Commission (FTC) diskuterar för närvarande en potentiell antitrust-utredning mot artificiell intelligens-företaget OpenAI och dess relation med Microsoft, som äger 49% av OpenAI, enligt rapportering av Politico. Dan Howley, teknikredaktör, förklarar antitrust-bekymren som framförts i denna Politico-rapport.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 22 januari

OpenAI och Microsofts partnerskap granskas för konkurrensbegränsning

OpenAI:s uppdrag är att utveckla en gudlik artificiell intelligens (AI), men det kanske aldrig lyckas utan Microsofts hjälp. Amerikanska regulatorer rapporteras bråka om vem som kan undersöka OpenAI och Microsofts relation på grund av oro för konkurrensbegränsning. Om partnerskapet bryts upp kan OpenAI:s VD Sam Altman misslyckas med sitt uppdrag att bygga en mänskligt älskande Artificiell Allmän Intelligens (AGI). Både justitiedepartementet och Federal Trade Commission vill undersöka detta spännande tekniska partnerskap, men regulatorerna måste bestämma vem som ska leda det oundvikligen historiska försöket.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupade 19 januari

Clearview AI anklagas för att bryta mot Kaliforniens integritetslag

Clearview AI, ett företag för ansiktsigenkänning, anklagas för att ha brutit mot Kaliforniens integritetslag genom att skrapa bilder online utan samtycke och sälja dem till polisen. Enligt en rapport från konsumentvakthunden Consumer Watchdog har Clearview AI mer än 40 miljarder bilder som har skrapats online, ofta från sociala medier. Företaget anklagas för att sälja dessa bilder till offentliga myndigheter och potentiellt utländska företag för att göra en vinst. Consumer Watchdog hävdar att företagets teknik är invasiv och ett brott mot statslagen.

Direktlänk Dela ABC7 News fördjupade 28 december

Artificiell intelligens: Framsteg, risker och global reglering

Artificiell intelligens (AI) har potential att påverka global ekonomi, arbetsmarknad, klimatförändringar och nationell säkerhet. Dess utveckling och användning fortskrider i snabb takt, med USA, Kina och EU som tar alltmer divergerande tillvägagångssätt för att reglera tekniken. AI kan både öka produktiviteten och leda till jobbförluster, och det finns en oro för att AI kan förvärra ojämlikheten. AI kan också ha en direkt inverkan på nationell säkerhet, genom att möjliggöra autonoma vapen och förbättra strategisk analys. Policymakare över hela världen är överens om att AI bör regleras, men det råder oenighet om hur detta ska ske. AI:s komplexitet gör det osannolikt att tekniken kan styras av en enda uppsättning principer.

Direktlänk Dela Council on Foreign Relations fördjupade 27 december

Airship AI Holdings och BYTE Acquisition Corp. slutför affärsfusion, börjar handla på Nasdaq

Airship AI Holdings och BYTE Acquisition Corp. har slutfört en tidigare tillkännagiven affärsfusion. BYTE:s aktieägare godkände fusionen vid en extra bolagsstämma den 19 december 2023. Det kombinerade företaget har bytt namn till ´Airship AI Holdings, Inc.´ och kommer att börja handlas på Nasdaq under symbolerna ´AISP´ och ´AISPW´ från den 22 december 2023. Airship AI Holdings är en AI-drivna video-, sensor- och datahanteringsplattform för övervakning som levererar komplex automatiserad övervakning, prediktiv händelseanalys och intelligens till stora institutioner. Denna transaktion värderade Airship AI till ett för-pengar eget kapitalvärde på cirka 225 miljoner dollar.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 26 december

Senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) reglering

Denna artikel belyser nyligen uppdaterade AI-regleringar i USA, Kina, Europa och andra platser. President Joe Biden i USA har undertecknat en verkställande order som syftar till att hantera utvecklingen och användningen av AI på ett säkert, säkert, etiskt och samhällsnyttigt sätt. I Kina trädde interimistiska åtgärder för hantering av generativa AI-tjänster i kraft i augusti 2023. I Europa nåddes en kompromiss om EU:s AI-lag i december 2023, vilket innebär att alla AI-system, inklusive grundläggande modeller, kommer att regleras baserat på risk.

Direktlänk Dela Lexology.com fördjupade 19 december

AI förbättrar identifiering av hjärtinfarkt

Forskare vid UPMC använder maskininlärning för att förbättra effektiviteten av elektrokardiogramläsningar för att bättre identifiera patienter som eventuellt upplever ett hjärtinfarkt som vårdgivare annars kan missa. Algoritmen har överträffat nuvarande guldstandarder för att upptäcka hjärtattacker. Arbetet pågår för att införa algoritmen i ett digitalt instrumentbräda för ambulansleverantörer och akutavdelningspersonal för att snabbare kunna triagera patienter som lider av de mest allvarliga hjärtattackerna. Verktyget använder avancerad matematik, beräkning och datateknik för att identifiera mer än 700 olika funktioner på ett EKG. AI och dess undergrupper som maskininlärning förändrar hur första responders gör sina jobb.

Direktlänk Dela Palestine Herald-Press fördjupade 14 december

Maskininlärning används för att förbättra identifiering av hjärtattacker och revolutionera akutvård

Hjärtsjukdomar dödar flest människor i USA. Forskare vid UPMC hälsosystem använder maskininlärning för att förbättra och effektivisera elektrokardiogram (EKG) läsningar och bättre identifiera patienter som kan uppleva ett hjärtinfarkt. Algoritmens resultat överträffade nuvarande guldstandarden för att upptäcka hjärtattacker, enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. AI och maskininlärning förändrar hur första hjälpen-personal gör sina jobb, genom robotik, taligenkänning och avancerade algoritmer. AI används också inom brottsbekämpning, vilket väcker oro bland förespråkare för medborgerliga friheter och integritet.

Direktlänk Dela The Daily Star fördjupade 2 december

AI i självmordsprevention: Etiska överväganden och företagsansvar

Under den årliga konferensen för American Society of Bioethics and Humanities (ASBH) diskuterades användningen av artificiell intelligens (AI) i självmordsprevention. Flera företag använder AI för att erbjuda psykiska hälsovårdstjänster, men det finns minimala regleringar kring användningen av AI på dessa plattformar. Algoritmer för att förutsäga självmord är för närvarande otillräckliga i sin prediktiva förmåga. President Biden undertecknade en verkställande order den 30 oktober 2023, som diskuterade det samhällsomfattande arbete som behövs för att förstärka AI: s fördelar och mildra dess betydande risker. Företag som utvecklar och marknadsför dessa AI-baserade lösningar har ett enormt ansvar att tillämpa de etiska ramverk som vi lärde oss i medicinskolan.

Direktlänk Dela Baylor College of Medicine fördjupade 16 november

Företag bör vara försiktiga vid anskaffning av AI-verktyg

Företag som överväger att använda artificiell intelligens (AI) bör uppdatera sina riskhanteringsramverk för att reflektera bästa praxis vid anskaffning. Om detta inte görs kan företag stöta på regulatoriska och rättsliga risker. Företag bör följa Världsekonomiska forumets riktlinjer för ansvarsfull användning av AI och ställa viktiga frågor vid anskaffning av AI-verktyg. Dessa inkluderar att förstå data, överväga regulatorisk granskning, minska säkerhetsrisker och inkludera bästa praxis i kontrakt.

Direktlänk Dela Bloomberg Law fördjupade 15 november

Barnpsykiater i North Carolina döms till 40 års fängelse för barnpornografi

En barnpsykiater i North Carolina, David Tatum, har dömts till 40 års fängelse efter att ha blivit funnen skyldig till flera anklagelser relaterade till barnpornografi. Tatum, som praktiserade i Charlotte, dömdes för att ha använt artificiell intelligens för att skapa explicita bilder av barn i sexuella handlingar. Han befanns skyldig till innehav, produktion och transport av barnpornografi. Tatum var i besittning av dessa material mellan 2016 och 2021. Han använde också en AI-applikation för att manipulera bilder av minderåriga för att visa dem i komprometterande situationer.

Direktlänk Dela People Magazine fördjupade 13 november

Självreglering föreslås som bästa politiska valet för AI-reglering

USA:s Biden-administration överväger regler för att styra den globala fenomenet artificiell intelligens (AI), men möter stora utmaningar. AI har blivit oumbärligt i nästan alla sektorer och har förvandlat handel, kultur, industri och individuella liv över hela världen. Trots dess fördelar har AI också kontroverser, såsom integritets- och etiska frågor. Försök att reglera varje uttryck för AI kommer att vara en svår uppgift; tekniken är alltför inrotad i våra liv för att ens tänka att det är möjligt. Självreglering är det bästa politiska valet för AI-reglering, eftersom det erbjuder industriexpertis, smidighet och responsivitet, kostnadseffektivitet och kan bygga förtroende genom transparens.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 8 november

President Biden utfärdar exekutiv order för att reglera utvecklingen av AI

USA:s president Joe Biden har utfärdat en omfattande exekutiv order för att reglera utvecklingen av artificiell intelligens (AI) på grund av växande oro för dess potentiella inverkan på allt från nationell säkerhet till folkhälsa. Exekutiva ordern kräver att utvecklare av de starkaste AI-modellerna måste meddela regeringen om deras arbete och dela säkerhetstestresultat. Den uppmanar också National Institute of Standards and Technology att fastställa ´rigorösa standarder´ för att testa AI innan den släpps. Biden uppmanade också kongressen att anta dataskyddslagstiftning.

Direktlänk Dela Al Jazeera fördjupade 31 oktober

Vita huset tar itu med artificiell intelligens med ny exekutiv order

Vita huset tar itu med artificiell intelligens (AI) med en ny exekutiv order. Detta etablerar standarder för säkerhet och skydd för din personliga information. President Biden uttryckte sin beslutsamhet att främja och kräva ansvarsfull innovation. Order kräver att AI-systemutvecklare delar sina säkerhetstestresultat med den federala regeringen innan de släpps ut till allmänheten. Alexandra Reeve Givens, VD för Center for Democracy & Technology, tror att detta breda federala tillvägagångssätt är nödvändigt. AI-företag som Veritone anser att reglering är avgörande. En annan aspekt av ordern syftar till att ta itu med AI-aktiverat bedrägeri.

Direktlänk Dela WFTV Channel 9 fördjupade 31 oktober

USA:s president Joe Biden lanserar ny strategi för artificiell intelligens

USA:s president Joe Biden lanserar en ny strategi för artificiell intelligens (AI) genom en exekutiv order. Order innefattar skapandet av standarder och regler kring tekniken och kan leda till konflikter med både kongressen och den amerikanska teknikindustrin. Dokumentet tar upp ett antal teknikdrivna frågor, inklusive algoritmisk bostadsdiskriminering, cybersäkerhet och datasekretess. Order riktar sig till federala myndigheter att både implementera AI och skydda mot eventuell bias. Den kräver att utvecklare av största AI-modellerna följer nya säkerhetsriktlinjer och skapar regerings- och industristandarder för att urskilja AI-genererat innehåll.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 30 oktober

President Biden utfärdar verkställande order för att reglera AI-industrin

President Joe Biden har utfärdat en verkställande order för att reglera den snabbt växande och i stort sett oreglerade AI-industrin. Order inkluderar direktiv för att utvidga användningen av AI inom regering, utbildning, hälsovård och andra offentliga sektorer. Det kräver också att utvecklare av de mest kraftfulla AI-systemen delar sina säkerhetstestresultat innan de tar sin teknik till den offentliga marknaden. Vita husets biträdande stabschef Bruce Reed beskrev ordern som en del av en ´aggressiv strategi´ för att dra nytta av fördelarna med AI och minska riskerna.

Direktlänk Dela Spectrum News NY1 fördjupade 30 oktober

Googles tredje kvartalsrapport visar stark tillväxt trots konkurrens och investeringar i AI

Trots hård konkurrens och stora investeringar i AI visar Googles tredje kvartalsrapport stark tillväxt. Enligt modersbolaget Alphabet tjänade sökföretaget 44 miljarder dollar, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Det är dock oklart hur Googles satsning på AI kommer att påverka kärnverksamheten. Under tredje kvartalet drog YouTube in 7,9 miljarder dollar, en ökning med mer än 12 procent från förra året. Googles molnverksamhet, som erbjuder AI-tjänster, genererade intäkter på 8,4 miljarder dollar, en ökning med 22 procent jämfört med tredje kvartalet 2022.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 24 oktober

Falsk AI-reklam, eller ´AI-tvätt´, ökar

Generativ AI är här för att stanna, men med det kommer också en ökning av ´AI-tvätt´, där företag falskt annonserar att en produkt eller verksamhet inkluderar AI när den faktiskt inte gör det. Enligt experter är det viktigt att vara medveten om varningssignaler och röda flaggor för att undvika bedrägerier. Ett exempel är det nyligen stämda företaget Automators AI (tidigare Empire Ecommerce LLC) som anklagas för att ha lurat konsumenter genom att sälja affärsmöjligheter som påstås använda AI. De åtalade Roman Cresto, John Cresto och Andrew Chapman anklagas för att ha lurat konsumenter på 22 miljoner dollar. De påstod sig vara självgjorda miljonärer med expertis inom skalning av tredjepartse-handelsbutiker genom klientinvesteringar. Men det var allt rök och speglar.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 16 oktober

Global AI-reglering: Länder försöker balansera säkerhet och innovation

Regeringar världen över försöker skapa AI-regleringar för att främja säkerhet och rättvis användning samtidigt som innovation uppmuntras. USA har låtit teknikföretag skapa egna skydd kring AI, men lagstiftare hävdar att AI-reglering är nödvändig. Storbritannien vill undvika tunga regleringar som kan kväva innovation. EU har sedan 2021 arbetat mot att anta AI-lagen, vilket skulle vara den första AI-lagen i väst. Kina kräver att generativa AI-leverantörer genomgår en säkerhetsbedömning, och AI-verktyg måste följa socialistiska värderingar. Japan lutar mot mjukare regler för användning av AI. Brasilien har börjat utarbeta regler för AI. Israel föreslår reglering som fokuserar på ´ansvarsfull innovation´. Italien var det första västerländska landet att tillfälligt förbjuda ChatGPT.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 11 oktober

Microsofts VD vittnar mot Googles dominans i sökmotorsutrymmet

Microsofts VD, Satya Nadella, har vittnat mot Google i ett fall som undersöker om sökjätten orättvist behåller nästan fullständig kontroll över onlinesökning. Nadella uttryckte oro över att Google-webben kan bli ännu mer genomträngande med integrationen av artificiell intelligens (AI). Trots att Microsoft har investerat över 100 miljarder dollar i Bing under årtionden, har företaget fortfarande bara en ensiffrig marknadsandel. Department of Justice (DOJ) och flera statsåklagare har lämnat in en civil konkurrenslagsstämning mot Google för monopolisering av digitala annonsteknologier och brott mot Sherman Act.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 4 oktober

Microsofts VD vittnar i antitrustmål mot Google

Microsofts VD, Satya Nadella, har vittnat i ett högprofilerat federal antitrustmål mot sökjätten Google. Nadella menade att artificiell intelligens kommer att tillåta Google att behålla sin monopolställning inom sökning. Han framhöll att Microsofts beslut att införliva AI i Bing tidigare i år var ett försök att främja sökmotorn och ge den en konkurrensfördel mot Google. Han påpekade också att Google kunde använda sina vinstmarginaler för att behålla sin ledning genom att lägga till AI i sina sökresultat. Nadella nämnde också att Apple använder Bing för att ´bjuda upp priset´ när de gör avtal med Google för att inkludera Google-sök i Apple-produkter.

Direktlänk Dela Washington Examiner fördjupade 2 oktober

AI-verktyg rekommenderar tre elbilsaktier att behålla på lång sikt: Tesla, BYD och Albemarle

Google Bards AI-verktyg har rekommenderat tre elbilsaktier att köpa och behålla på obestämd tid. På toppen av listan är Tesla, som behåller sin ledande position på elbilsmarknaden. Tesla har rapporterat konsekvent tillväxt under flera kvartal och har en aggressiv expansionsstrategi. BYD Company, en framstående kinesisk elbilstillverkare, har också rekommenderats. Företaget tillverkar sina egna batterier och väsentliga komponenter, vilket ger det en distinkt kostnadsfördel över sina konkurrenter. Slutligen rekommenderas Albemarle Corporation, en ledande litiumproducent, som spelar en avgörande roll i elbilssektorns ekosystem.

Direktlänk Dela Finbold fördjupade 30 september

USA:s senator Pete Ricketts introducerar lagförslag för att reglera artificiell intelligens

USA:s senator Pete Ricketts har introducerat ett lagförslag för att reglera artificiell intelligens (AI). Lagförslaget, kallat Advisory for AI-Generated Content Act, skulle kräva ett digitalt vattenmärke på innehåll genererat av AI. Dessutom skulle det uppmana Federal Trade Commission, Federal Communications Commission, Justitiedepartementet och Department of Homeland Security att skapa federala riktlinjer för att verkställa kravet, inklusive politisk annonsering. Ricketts uttryckte oro över hotet om vapeniserad desinformation och hur ´deepfakes´ kan påverka val, marknader och individers liv.

Direktlänk Dela Kiowa County Press fördjupade 16 september

AI-verktyg förutser domares beslut med 86% noggrannhet

Pre/Dicta, en AI-drivna databas, stör den traditionella dynamiken i civilrättsliga processer genom att förutse domares beslut, vilket hjälper advokater och käranden att effektivt investera sina resurser. Pre/Dicta använder cirka 120 datapunkter för att identifiera mönster och potentiella bias i en domares tidigare beslut. Dessa data sträcker sig från domarens alma mater till deras nettovärde och historik av beslut i olika advokatbyråer. Pre/Dictas plattform täcker alla statliga och federala civilrättsliga fall. Verktyget kan förutse en domares beslut med en noggrannhet på 86% utan att ens överväga fallets specifika detaljer.

Direktlänk Dela CryptoSlate fördjupade 15 september

Tradecurve Markets utmanar etablerade kryptovalutahandelsplattformar

I kryptovalutahandelns värld har en ny aktör inträdat - Tradecurve Markets. Tradecurve Markets är en banbrytande hybrid handelsplattform som erbjuder en enkel ingång till handel med forex, råvaror, aktier och kryptovalutor. Användare behåller kontrollen över sina medel och privata nycklar, vilket avviker från normen på många centraliserade börser. TCRV-token, Tradecurve Markets egen nytto-token, är central i dess ekosystem. Genom att hålla och låsa TCRV-tokens på Tradecurve Markets kan användare dra nytta av passiva inkomstmöjligheter, förbättrad handelsutväxling, accelererade bonusar och en glidande skala av handelsavgiftsrabatter från 20% till 80%.

Direktlänk Dela Outlook India fördjupade 13 september

NYC borgmästare Eric Adams presenterar NYPD:s nya robotiska polishund

New Yorks borgmästare Eric Adams har avtäckt en ny version av New York-polisens (NYPD) robotiska polishund, Digidog. Digidog, som är utrustad med högteknologiska tillbehör, har finansierats genom ett federalt program som kallas Equitable Sharing Program. Detta program tillhandahåller pengar och egendom beslagtagen under brottsutredningar till lokala polisavdelningar. Digidog används i gisslansituationer eller i områden som är för farliga för människor på grund av radioaktivitet eller kemiska faror. Borgmästare Adams har för avsikt att införliva fler högteknologiska verktyg i NYPD:s arsenal.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 10 augusti

ACLU stämmer District of Columbia för diskriminering av personer med psykisk ohälsa

American Civil Liberties Union (ACLU) i D.C. har lämnat in en federal stämningsansökan mot District of Columbia på uppdrag av en lokal ideell organisation, Bread for the City. Stämningen hävdar att staden bryter mot federala lagar som skyddar rättigheterna för personer med funktionshinder genom att skicka poliser som första respons vid psykiska hälsokriser. Detta diskriminerar personer med psykisk ohälsa genom att neka dem lika tillgång till omfattande och lämplig akutvård. Stämningen efterlyser ett akut svar som inkluderar jämlikhet mellan fysiska och psykiska hälsokriser.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 6 juli

Före detta president Donald Trump står inför betydande juridiska problem

Enligt juridiska experter står före detta president Donald Trump inför betydande juridiska problem baserat på den nuvarande åtalspunkten mot honom. Sarah Krissoff, tidigare biträdande USA:s åklagare i södra distriktet i New York, betonade allvaret i anklagelserna. Om en fällande dom säkras, kommer justitiedepartementet sannolikt att söka ett betydande straff. En unik utmaning uppstår från utsikten att fängsla en före detta president. Ty Cobb, före detta Trumps Vita Hus advokat, talade nyligen med CNN om sina tankar angående Trumps fara över utredningen om klassificerade dokument.

Direktlänk Dela Celeb Magazine fördjupade 5 juli

Gannett stämmer Google för påstått olagligt monopol över onlinereklam

Gannett, USA:s största tidningsutgivare, har stämt Google och anklagar teknikjätten för att ha ett olagligt monopol över onlinereklamteknik. Gannett hävdar att Google har ägnat sig åt konkurrensbegränsande metoder i över ett decennium, genom att kontrollera de verktyg som används av utgivare och annonsörer för att köpa och sälja annonsutrymme online. Företaget anklagar Googles monopolistiska metoder för att leda till underinvesteringar i nyhetsrum och nedläggning av tidningar. Det påstås att Google tjänade 30 miljarder dollar under 2022 genom att manipulera annonsutrymmesauktioner, samtidigt som nyhetspublikationer har sett en betydande minskning av intäkterna. Detta stämning är en del av en större rättslig strid som Google står inför globalt över sin dominans på den digitala annonsmarknaden, med andra konkurrensrättsliga klagomål från regeringar och tillsynsmyndigheter.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 21 juni

Meta planerar att lansera en konkurrent till Twitter via Instagram

Meta avslöjade nyligen för sina anställda att de planerar att lansera en enskild app via Instagram för att konkurrera med Twitter. Enligt uppgifter vill offentliga personer och skapare ha en ´vettigt skött´ plattform. Meta förhandlar för närvarande med kändisar som Oprah Winfrey och offentliga personer som Dalai Lama för att använda appen. Appen har internt kodnamnet Project 92. Meta-VD Mark Zuckerberg kommenterade också Apples nyligen tillkännagivna Vision Pro-headset och företaget meddelade Quest 3, den senaste versionen av Metas datorhjälm, som förväntas börja säljas för $499 i höst.

Direktlänk Dela Americanmilitarynews.com fördjupade 15 juni

Google kan möta böter och krav på affärsändringar i EU:s annonsteknikutredning

Google kan möta böter och krav på affärsändringar i EU:s annonsteknikutredning. EU öppnade en undersökning av Googles annonsteknikpraxis 2021 och har undersökt hur företaget kan ha hindrat konkurrenters tillgång till användardata för onlineannonsering samt hur det kan ha avgränsat data för eget bruk. Storbritanniens konkurrensmyndighet har också undersökt Googles annonsteknikpraxis. Rättsprocesser mot företagets beteende pågår även i USA som en del av tre separata stämningar från US Department of Justice och en grupp stater, en annan från en annan grupp stater och en från annonsörer och förläggare. Dessa fall kan resultera i att Google måste separera sin annonsteknikgren från sin kärnverksamhet.

Direktlänk Dela Ad Age fördjupade 14 juni

USA:s finansiella tillsynsmyndighet arbetar för att säkerställa att företag följer lagen vid användning av AI

I takt med att oro växer över alltmer kraftfulla AI-system som ChatGPT arbetar USA:s finansiella tillsynsmyndighet för att säkerställa att företag följer lagen när de använder AI. Redan nu hjälper automatiserade system och algoritmer till att bestämma kreditbetyg, lånevillkor, bankavgifter och andra aspekter av våra finansiella liv. AI påverkar också anställningar, bostäder och arbetsförhållanden. Förra månaden släppte federala myndigheter ett gemensamt uttalande om verkställighet, vilket ses som ett positivt första steg. Konsumenternas finansiella skyddsbyrå har bötfällt banker för felhanterade automatiserade system som lett till felaktiga vräkningar, bilåtertaganden och förlorade förmånsbetalningar. Regulatorer säger att det inte kommer att finnas några ”AI-undantag” för konsumentskydd. Representanter från Federal Trade Commission, Equal Employment Opportunity Commission och justitiedepartementet samt CFPB säger att de riktar resurser och personal mot att ta sikte på ny teknik och identifiera negativa sätt den kan påverka konsumenters liv.

Direktlänk Dela Los Angeles Times fördjupade 26 maj

AI-drivna övervakningsverktyg kan bryta mot diskrimineringslagar

Charlotte Burrows, chef för Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) i USA, varnar för att AI-drivna övervakningsverktyg som spårar anställdas position, tangenttryckningar och produktivitet kan bryta mot diskrimineringslagar. EEOC arbetar för att utbilda arbetsgivare och teknikleverantörer om användningen av sådana verktyg, samt AI-verktyg som effektiviserar utvärderingen av arbetssökande. Om arbetsgivare inte är försiktiga med algoritmer som straffar raster för gravida kvinnor eller muslimer som ber, eller om de använder felaktig programvara för att sortera bort kandidater från kvinnors eller historiskt svarta högskolor, kan de inte skylla på AI när EEOC ingriper.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 19 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare