» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 146 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Europeiska unionen (EU) är en politisk och ekonomisk union bestående av 27 europeiska länder. Den grundades 1993 för att främja samarbete, fred och stabilitet i Europa. EU:s mål inkluderar att upprätthålla en gemensam marknad, säkerställa fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital, samt att erbjuda ekonomiskt och politiskt stöd till medlemsländerna. EU har också en gemensam valuta, euron, som används av 19 av medlemsländerna. Unionens institutioner inkluderar Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken. EU har fått Nobels fredspris 2012 för sitt arbete med att främja fred och demokrati i Europa.

Senaste nytt kring Europeiska unionen

Spanskt advokatbyrå först att anamma AI-assistenten Leya

Trots striktare teknikregleringar i Europeiska unionen jämfört med USA, har den spanska advokatbyrån Pérez-Llorca blivit en av de första i landet att anta en generativ AI-assistent. Verktyget som byrån har antagit, kallat Leya, är en AI-assistent utvecklad av ett svenskt företag med samma namn. Även om det har implementerats av advokatbyråer i länder som Sverige, Danmark och Polen, markerar Pérez-Llorca den första spanska advokatbyrån att använda detta specifika verktyg.

Direktlänk Dela Bloomberg Law fördjupade igår
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

EU inför omfattande reglering av artificiell intelligens

Europeiska unionen (EU) planerar att implementera den mest omfattande regleringen hittills för användning av artificiell intelligens (AI). Det föreslagna regelverket, kallat ´AI Act´, syftar till att hantera en rad frågor kring AI, inklusive etiska överväganden, ansvar och potentiella risker för individer och samhället i stort. ´AI Act´ kategoriserar AI-system utifrån den risknivå varje system innebär. Lagen förväntas antas av EU-parlamentet och EU:s ministerråd någon gång under andra kvartalet 2024. Förbud mot AI-system som anses utgöra en ´oacceptabel risk´ träder i kraft bara 6 månader plus 20 dagar efter publicering.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade i förrgår

AI och ´deepfakes´ utmanar KYC-ramverk och kryptovalutasektorn

AI-sektorn har växt kraftigt under de senaste åren och förväntas bidra med upp till 15,7 biljoner pund till den globala ekonomin fram till 2030. Ett noterbart inslag i denna utveckling är framväxten av ´deepfakes´, realistiska video- och ljudinspelningar skapade med AI. Dessa falska ID-bilder kan potentiellt lura många moderna säkerhetsåtgärder. Detta utgör en utmaning för det etablerade KYC-ramverket. Toufi Saliba, VD för HyperCycle, betonar behovet av snabb anpassning, särskilt inom kryptovalutasektorn. Dimitry Mihaylov, AI-forskare för FN, framhåller vikten av att industrier utvecklas snabbt för att möta dessa utmaningar.

Direktlänk Dela Cryptodaily.co.uk fördjupade 21 februari

AI-företag kan ha vunnit i upphovsrättsfrågor, men det kan avgöras från fall till fall

AI-företag kan ha vunnit i frågan om upphovsrätt, men det kan avgöras från fall till fall. Tyske fotografen Robert Kneschke upptäckte att minst 20 av hans upphovsrättsskyddade bilder användes för att träna AI-verktyg av den tyska AI-organisationen LAION. Advokater för LAION hävdade att databasen tillhandahöll tillgång till bilder offentligt tillgängliga på internet och att de inte sparade kopior av dem. Kneschkes fall ska prövas den 25 april i Hamburg och blir en av de första rättegångarna av sitt slag i Europa. Flera framstående upphovsrättsfall har lämnats in i USA, inklusive New York Times stämning mot ChatGPT-tillverkaren OpenAI för ´miljarder dollar i lagstadgade och faktiska skador´ för att ha använt dess artiklar för träning.

Direktlänk Dela Euronews fördjupade 21 februari

EU redo att anta världens första omfattande AI-lagstiftning

Europeiska unionens medlemsländer är redo att anta världens första omfattande lagstiftning för att reglera artificiell intelligens (AI). EU AI Act innehåller stränga regler för de riskfyllda AI-modellerna och syftar till att säkerställa att AI-system är säkra och respekterar grundläggande rättigheter och EU-värderingar. Lagen, som godkändes av EU-ländernas regeringar den 2 februari, behöver nu slutligt godkännande från Europaparlamentet, vilket förväntas ske i april. Om texten förblir oförändrad kommer lagen att träda i kraft 2026.

Direktlänk Dela Nature fördjupade 16 februari

Microsoft Copilot förbättrar dataskyddet för användare

Microsoft Copilot, den artificiella intelligensen utformad av Microsoft, kommer att förbättra dataskyddet för användare som aktivt använder den. Förbättringen kommer att garantera både enskilda användare och företag att AI:n inte kommer att samla in olämpliga data, eftersom den inte kommer att behandla dem och de kommer inte att vara en del av systemets inlärning och träning. Copilot förbereds för att maximera skyddet av användar- och företagsdata. Microsoft vill göra det klart att företagets prioritet är att visa att det inte är intresserat av användardata medan Copilot-tjänster används i dess 365-versioner.

Direktlänk Dela Softonic International fördjupade 16 februari

Google lanserar AI Cyber Defense Initiative

Google har lanserat ett nytt ´AI Cyber Defense Initiative´ och flera AI-relaterade åtaganden före München säkerhetskonferens (MSC) som startar imorgon (16 februari). Detta kommer en dag efter att Microsoft och OpenAI publicerade forskning om den fientliga användningen av ChatGPT och gjorde sina egna löften att stödja ´säker och ansvarsfull´ AI-användning. Google planerar att investera i ´AI-ready infrastruktur´, släppa nya verktyg för försvarare och starta ny forskning och AI-säkerhetsutbildning. Dessutom kommer Google att tillkännage en ny ´AI för Cybersecurity´ kohort av 17 startups från USA, Storbritannien och Europeiska Unionen under Google för Startups Growth Academy´s AI för Cybersecurity Program. Google kommer också att expandera sitt 15 miljoner dollar Google.org Cybersecurity Seminars Program till att täcka hela Europa och hjälpa till att utbilda cybersecurity-proffs i underbetjänade samhällen.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 16 februari

Alphabet och Microsoft investerar stort i AI i Västeuropa

Google moderbolag Alphabet och Microsoft har båda meddelat stora investeringar i artificiell intelligens (AI) i Västeuropa denna vecka. Ett nytt Google AI-centrum i Paris kommer att vara värd för mer än 300 forskare och ingenjörer från Google, inklusive medlemmar i Chrome och YouTube-utvecklingsteamen. Syftet är att påskynda utvecklingen av AI-baserade produkter i Frankrike, skapa nya akademiska och forskningspartnerskap och öka användningen av AI-verktyg bland franska arbetare. Microsoft kommer att investera 3,2 miljarder euro (3,4 miljarder dollar) för att bygga upp företagets AI-infrastruktur och molnkapacitet i Tyskland. Denna investering kommer att förbättra datorkapaciteten i landet och stärka det tyska AI-ekosystemet.

Direktlänk Dela Computerworld fördjupade 15 februari

Microsoft gör plats för AI-verktyget Copilot på Windows

Microsoft har investerat miljarder i AI och vill att alla ska använda Copilot på Windows. I ett senaste försök att få fler människor att vända sig mot AI har Microsoft stängt av funktionen ´Visa skrivbord´ för att göra plats för Copilot i systemfältet. Denna ändring kommer med Windows 11:s obligatoriska uppdatering i februari 2024. Efter installationen av KB5034765 noterade vi att Windows Copilot-ikonen, bredvid sökfältet, nu har flyttats till höger sida av systemfältet. Microsoft kommer automatiskt att stänga av ´Visa skrivbord´-knappen i systemfältet och sätta Windows Copilot-knappen där, men bara om du bor i USA, Storbritannien och andra delar utom Europeiska unionen.

Direktlänk Dela Windows Latest fördjupade 15 februari

USA:s Federal Trade Commission undersöker OpenAI

USA:s Federal Trade Commission (FTC) undersöker OpenAI, vilket markerar en betydande milstolpe i regleringen av AI-teknologi. Undersökningen fokuserar på OpenAI:s ChatGPT-bots påverkan på konsumenter, särskilt gällande datainsamling och generering av falsk information. Detta är den första stora tillsynsundersökningen av OpenAI i USA. Trots framgångarna står företaget inför sin största regleringsutmaning hittills. FTC:s proaktiva inställning ses som en viktig motvikt mot kongressens tvekan att införa specifik lagstiftning om AI-användning inom den privata sektorn.

Direktlänk Dela Global Trade Magazine fördjupade 11 februari

Deepfakes ökar globalt, regeringar söker lösningar

Världen svämmar över av deepfakes - video, ljud eller bilder där människor verkar göra eller säga saker de inte gjorde, eller vara någonstans de inte var. De flesta deepfakes är explicita videor och bilder som skapas genom att karta ansiktet av en kändis på kroppen av någon annan. Vissa används för att lura konsumenter, eller för att skada ryktet hos politiker och andra offentliga personer. Den 8 februari gjorde den amerikanska Federal Communications Commission det olagligt för företag att använda AI-genererade röster i robocalls. För närvarande finns det ingen amerikansk federal lag som förbjuder deepfakes. Vissa stater har infört lagar om deepfake-porr, men deras tillämpning är inkonsekvent över hela landet. Ett föreslaget europeiskt AI-lagförslag skulle kräva att plattformar märker deepfakes som sådana.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 9 februari

OpenAI inför vattenstämpel och metadata för AI-genererade bilder

OpenAI har inlett processen att markera bilder genererade av AI med en distinkt vattenstämpel och C2PA-format metadata. Initiativet, som specifikt riktar sig mot Dall-E 3-bilder, drivs främst av oro för att AI-genererade bilder kan utgöra en orättvis konkurrens mot mänskliga konstnärer. Vattenstämpeln syftar till att underlätta identifiering av AI-genererade bilder. C2PA-metadata ger insikt i bildgenereringsprocessen, inklusive AI-verktygets källa och genereringsdatum. Samtidigt arbetar EU med lagstiftande åtgärder för att skydda medborgare från missbruk av AI.

Direktlänk Dela BNN Breaking News fördjupade 8 februari

EU godkänner artificiell intelligenslag, nästa stopp är Europaparlamentet

Europeiska unionens medlemsstater har godkänt lagen om artificiell intelligens (AI Act) som nu går in i den sista parlamentariska fasen för att slutligt genomföras. Lagen antar en riskbaserad strategi, prioriterar högriskområden som regeringens användning av AI för biometrisk övervakning. Efter slutligt godkännande kommer AI-lagen att träda i kraft, men EU väljer en introduktionsperiod, vilket innebär att en lista över förbjudna AI-verktyg inte kommer att införas förrän om ytterligare sex månader. Experter förväntar sig att genomföra AI-lagen 2026, med specifika bestämmelser som träder i kraft tidigare för att underlätta en gradvis integration av den nya regleringsramen.

Direktlänk Dela Mugglehead fördjupade 7 februari

AI och kvantberäkning står inför teknisk revolution 2024

Professor Johan Steyn, grundare av AIforBusiness.net, förutspår att 2024 kommer att vara ett avgörande år för teknisk utveckling, med artificiell intelligens (AI) som sammanflätas med kvantberäkning. Förbättringar inom AI-modeller förväntas nå nya höjder, drivna av framsteg inom beräkningskapacitet och algoritmisk sofistikering. Sektorer som hälso- och sjukvård, finans, utbildning och underhållning kommer att dra nytta av AI-integration. Etiska frågor kring AI och cybersäkerhet kommer att bli allt viktigare, liksom AI:s inverkan på arbetsmarknaden. Integreringen av AI med kvantberäkning förväntas leda till en revolutionerande era inom beräkningskapacitet.

Direktlänk Dela ITWeb fördjupade 6 februari

EU tar steg närmare att anta regler för artificiell intelligens

Europeiska unionen (EU) är ett steg närmare att anta regler för användning av artificiell intelligens (AI) och AI-modeller som Microsoft-backade ChatGPT. Reglerna, som föreslogs av Europeiska kommissionen för tre år sedan, syftar till att sätta en global standard för en teknik som används inom en rad olika industrier. De innehåller också parametrar för användning av AI för militära, brottsliga och säkerhetsmässiga ändamål. Frankrike, det sista landet som motsatte sig AI-lagen, drog tillbaka sitt motstånd efter att ha säkrat strikta villkor som balanserar transparens kontra företagshemligheter och minskar den administrativa bördan på högrisk-AI-system.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupade 3 februari

AI-teknik: En översikt och dess inverkan på organisationer

AI, eller artificiell intelligens, är ett brett begrepp som används för att beskriva teknik som simulerar funktioner vi normalt förknippar med mänsklig intelligens. AI har blivit alltmer populärt efter att OpenAI lanserade en offentligt tillgänglig version av ChatGPT, en typ av generativ AI, år 2022. Även om en organisation inte är ett teknikföretag är det troligt att anställda och tredjepartsleverantörer redan använder generativ AI-teknik i sitt arbete. Det är dock viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna med att använda AI-teknik, inklusive IP-frågor, konfidentialitets- och integritetsproblem, bias och generering av falsk information. Det är också viktigt att förstå hur befintliga lagar kan tillämpas på användningen av AI-teknik.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 2 februari

EU godkänner banebrytande regler för reglering av artificiell intelligens

Europeiska unionens 27 medlemsstater godkände på fredagen banebrytande regler för reglering av artificiell intelligens (AI), vilket markerar ett viktigt steg efter långa förhandlingar. Förslaget till AI-lag föreslogs först av Bryssel 2021, men de flesta av förra året ägnades åt att snabbt godkänna utkastet till text efter att chattboten ChatGPT exploderade på scenen. Vissa länder, inklusive Frankrike och Tyskland, uttryckte oro vilket ledde till en ny omgång samtal om innehållet. EU:s ambassadörer godkände slutligen texten under ett möte i Bryssel på fredagen, efter att de franska och tyska bekymren hade lugnats. EU:s högsta teknikansvarige, Thierry Breton, hyllade de ´historiska, världsledande, banbrytande´ reglerna. Europeiska parlamentet kommer att rösta om texten i mars eller april, innan den blir lag. Den ska sedan formellt godkännas i maj. Lagen kommer dock inte att träda i kraft omedelbart. Vissa regler kommer att gälla inom sex månader medan andra delar av lagen kommer att träda i kraft två år senare.

Direktlänk Dela France 24 fördjupade 2 februari

AI: Framtiden handlar om jämlikhet och mänsklig utveckling

Enligt Yolanda Botti-Lodovico och Vilas Dhar kommer 2024 att präglas av diskussioner om artificiell intelligens (AI). De menar att AI redan omformar mänsklig erfarenhet och att det är viktigt att inte upprepa misstagen från internetrevolutionen. Tre trender pekas ut som lovande: reglering av AI, spridning av etiska AI-professionella och reglering av AI-genererat innehåll. Exempel på framgångsrika AI-projekt inkluderar Indiens användning av AI för att effektivisera järnvägarna och Brasiliens AI-drivna digitala betalningssystem. Icke-vinstdrivande grupper använder också AI för att förbättra folkhälsan och övervinna hinder för digital transformation.

Direktlänk Dela Interest.co.nz fördjupade 2 februari

Omfattande rapport ger översikt över AI Image Generate System-marknaden

En omfattande rapport ger en fullständig översikt över marknaden för AI Image Generate System, inklusive viktiga marknadstrender och utvecklingar. Rapporten omfattar historiska och prognostiserade data, inklusive efterfrågan, applikationsinformation, prisutveckling och marknadsandelar för de främsta konkurrenterna. Forskningen fokuserar på viktiga regioner som USA, Europeiska unionen, Kina och andra kritiska regioner. Rapporten täcker också effekterna av COVID-19-pandemin och hur företag kan hantera utmaningar och möjligheter i den post-COVID-19-miljön.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 1 februari

Konkurrensmyndigheter oroas över teknikjättarnas kontroll över AI

Konkurrensmyndigheter över hela världen uttrycker ökad oro över att få teknikföretag kontrollerar artificiell intelligens (AI). Microsoft har förvärvat en ledande andel i OpenAI, företaget bakom populära chatbot ChatGPT, och konkurrerar med Google om att snabbast utveckla avancerad AI-teknik. Både USA:s justitiedepartement och Federal Trade Commission undersöker OpenAI avseende konkurrenslagar. Europeiska Unionens regulatorer och Storbritanniens konkurrensmyndighet (CMA) har också undersökt konkurrens inom AI. EU fruktar att det som hände med de tidigare generationerna av internetjättar ska upprepas, då Europa blev en åskådare som inte kunde tävla med företag som Meta, Google och Amazon.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 1 februari

Italienska regulatorer anklagar OpenAI för brott mot EU:s dataskyddsregler

Italienska regulatorer har informerat OpenAI om påstådda överträdelser av EU:s dataskyddsregler genom ChatGPT. OpenAI har getts 30 dagar att svara på anklagelserna och har uttryckt sin avsikt att samarbeta med regulatorerna under utredningen. Brottet är kopplat till massinsamling av användardata och OpenAIs misslyckande med att kontrollera innehåll olämpligt för minderåriga. Om de befinner sig skyldiga kan företaget bötfällas upp till 4% av sin globala omsättning. Utredningen kommer sannolikt också att ha konsekvenser för Microsoft, som har investerat miljarder i OpenAI.

Direktlänk Dela Spiceworks fördjupade 31 januari

Microsoft överträffar förväntningarna tack vare satsningar på AI

Microsoft rapporterade en ökning av intäkterna med 18% till 62 miljarder dollar, vilket överträffade analytikernas förväntningar, tack vare företagets satsningar på artificiell intelligens (AI), särskilt inom deras molntjänst Azure. Företagets molnintäkter ökade med 24% jämfört med föregående år. Intäkterna från Xbox-innehåll och tjänster ökade med 61%, drivet av förvärvet av Activision Blizzard. Microsoft, som nyligen blev världens mest värdefulla företag, blev förra veckan det andra företaget i historien att nå en börsvärdering på 3 biljoner dollar.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 30 januari

Ökad användning av ansiktsigenkänningsteknik möjlig trots EU-lag

Användningen av ansiktsigenkänningsteknik kan öka över hela Europeiska unionen trots försök att reglera den enligt den blockövergripande lagen om artificiell intelligens. I december nådde EU-förhandlare en preliminär överenskommelse om AI-lagen, ett världsledande försök att reglera den framväxande tekniken som innefattar nya regler för användning av biometriska identifieringssystem som ansiktsigenkänning. Men civila organisationer fruktar att det finns kryphål i den planerade lagen. ´De har ställt mycket breda villkor för polisens användning av dessa system. Vad vi fruktar är att detta kommer att ha en legitimerande effekt´, sa Ella Jakubowska från Reclaim Your Face, en koalition som uppmanar till förbud mot biometrisk massövervakning. Den nya förordningen, som väntar på slutgiltigt godkännande av EU-rådet och Europaparlamentet, skulle ställa olika villkor för om ansiktsigenkänningssystem används direkt eller på distans. I båda fallen skulle det vara föremål för rättsligt godkännande och skulle bara vara tillgängligt i specifika sammanhang. Live-användning bör begränsas i tid och rum och bör koncentreras på förebyggande av specifika terroristhot, identifiering av misstänkta för brott som terrorism, människohandel eller kidnappning, eller för att förutse ett terroristattentat. Vid distansanvändning skulle det fokusera på lokalisering av personer dömda för eller misstänkta för att ha begått ett allvarligt brott. EU-länderna kommer att rösta om den slutliga texten i lagen på fredag. Vissa av dem har ännu inte bestämt hur de kommer att rösta, men rädslan för att lagstiftningen skulle kunna falla lindrades på tisdagen efter att Tyskland meddelade att det skulle rösta för. Parlamentet måste sedan godkänna texten.

Direktlänk Dela Euronews fördjupade 30 januari

Italienska regulatorer anklagar OpenAI för dataskyddsbrott

Italienska regulatorer meddelade att OpenAI:s ChatGPT artificiella intelligens chatbot har brutit mot Europeiska unionens strikta dataskyddsregler. Landets dataskyddsmyndighet, Garante, meddelade på måndagen att den hade informerat OpenAI, baserat i San Francisco, om överträdelser av EU:s regler, kända som allmän dataskyddsförordning. Tillsynsmyndigheten började utreda ChatGPT förra året och baserat på resultaten av sin ´faktafinnande aktivitet´ konkluderade den att ´det tillgängliga beviset pekade på existensen av överträdelser´ av EU:s integritetsregler. OpenAI, som har 30 dagar på sig att svara på anklagelserna, sade att det skulle arbeta konstruktivt med italienska regulatorer.

Direktlänk Dela WHEC-TV fördjupade 30 januari

Italiensk dataskyddsmyndighet anklagar OpenAI för brott mot EU:s dataskyddslagar

Italiens dataskyddsmyndighet, Garante, anklagade på måndagen OpenAI:s artificiella intelligensplattform ChatGPT för att bryta mot Europeiska unionens dataskyddslagar. Garante införde ett tillfälligt förbud förra året som lyftes när OpenAI åtgärdade problemen. Myndigheten ger nu OpenAI 30 dagar på sig att åtgärda de påstådda överträdelserna. Garante har varit en av EU:s mest aktiva dataskyddsorgan när det gäller att bedöma risker med AI. OpenAI försvarade sina metoder i ett uttalande och sa att de överensstämmer med EU:s befintliga dataskyddslagar.

Direktlänk Dela InformationWeek fördjupade 30 januari

OpenAI anklagas för överträdelse av EU:s integritetslagar av italienska dataskyddsmyndigheten

OpenAI, AI-företaget, står återigen inför italienska myndigheter på grund av påstådda överträdelser av Europeiska unionens integritetslagar. Italiens dataskyddsmyndighet, Garante, har formellt anklagat OpenAI för att bryta mot dessa lagar efter en flera månader lång utredning. Garante har gett OpenAI 30 dagar att svara på anklagelserna och de kan stå inför böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av sin globala årliga omsättning. Utredningen kommer från oro som den italienska myndigheten uttryckte förra året om att OpenAI:s AI-chatbot, ChatGPT, potentiellt bröt mot GDPR.

Direktlänk Dela PC Magazine UK fördjupade 29 januari

AI i sport- och aktiv näring: Utmaningar och möjligheter

Beslutsfattare inför lagstiftning för att reglera användningen av AI. ESSNA undersöker hur sportnäring och AI är kopplade, samt möjligheterna och utmaningarna som ligger framför, särskilt med tanke på den politiska ram som utvecklas i EU. AI kan hjälpa företag att producera skräddarsydda produkter baserade på individers genetik, skillnader i näringsbearbetning och livsstilsmönster. Verktyg som ChatGPT och Bard kan dock ge ofullständig och missvisande kost- och träningsrådgivning. I december 2023 nådde Europeiska parlamentet och Europeiska rådet en preliminär överenskommelse om det regulatoriska förslaget till EU:s konstgjorda intelligenslag. Företag inom sportnäring bör vara medvetna om att kommande reglering kommer att innebära ekonomiska sanktioner för överträdelser av AI-lagen.

Direktlänk Dela NutraIngredients fördjupade 29 januari

Alphabet, Amazon och Microsoft granskas av FTC över AI-investeringar

Alphabet, Amazon och Microsoft granskas av den amerikanska Federal Trade Commission (FTC) angående deras investeringar och partnerskap med artificiell intelligens (AI) startups Anthropic och OpenAI. Undersökningen är en del av en bredare studie om hur AI påverkar konkurrensen inom teknikindustrin. FTC har utfärdat stämningar för att samla in information, med fokus på över 19 miljarder dollar i investeringar gjorda av Microsoft, Amazon och Alphabets Google. FTC:s ordförande Lina Khan betonade att byrån noga övervakar industrin och varnade för att innovation inte bör användas som täckmantel för lagbrott. Microsoft har nyligen omstrukturerat sina produkter kring AI-verktyg drivna av OpenAI:s teknik, medan Google planerar att integrera sin kraftfulla språkmodell, Gemini, i sitt experimentella sökverktyg.

Direktlänk Dela My Droll fördjupade 29 januari

Google introducerar Gemini AI-modell tillgänglig i Bard chatbot och Pixel 8 Pro

Google har introducerat Gemini AI-modellen, ett framstående steg inom artificiell intelligens. Den nya modellen kan för närvarande upplevas gratis inom Bard chatbot under namnet Gemini Pro. Dessutom kan Pixel 8 Pro-användare använda AI-föreslagna textmeddelanden på WhatsApp och en version av Gemini på Gboard i framtiden. Framtida versioner förväntas inkludera multi-modal kapabiliteter som bearbetar flera inputformer och producerar output på olika sätt. Gemini är för närvarande endast tillgängligt på engelska, men Google planerar att erbjuda stöd för andra språk snart. Gemini Pro-uppdateringen för Bard är gratis, trots dess betalningsljudande namn.

Direktlänk Dela TechGIndia fördjupade 26 januari

Under sommaren 2023 strejkade fackförbund som representerar Hollywood-skådespelare och författare, med kritik mot användningen av artificiell intelligens (AI) för att utföra mänskliga skribenter och skådespelares arbete. En ledande kommersiell bank meddelade att de använder kombinerad kraft av metaverse och AI för att utbilda nya anställda att hantera simulerade verkliga situationer. Samtidigt har Europeiska unionen antagit sin AI-lag, som kräver att företag som använder AI för anställning eller arbetarhantering genomför bedömningar för bias innan deras AI-plattformar distribueras. AI och metaverse håller på att omforma arbetslivet på genomgripande sätt. Dessa teknologier kommer att träda in i en arbetsvärld där mångfald, rättvisa och inklusivitet (DEI) har blivit en grundläggande förväntan. DEI-initiativ gynnar inte bara samhälleliga ojämlikheter; de gynnar också företag. Genom att ta in grupper med olika bakgrunder och livserfarenheter kan sådana initiativ bygga inkluderande tankesätt och beteenden för att frigöra den innovativa potentialen av mångfald i tanken. Studie efter studie - från Världsekonomiskt forum (WEF), Gartner och andra - bekräftar att mer mångsidiga företag presterar bättre än mindre mångsidiga.

InformationWeek fördjupade 25 januari

Europeiska startups får lättare tillgång till AI-superdatorer genom nytt EU-initiativ

Europeiska startup-företag kommer att få lättare tillgång till superdatorer dedikerade till artificiell intelligens (AI) för att hjälpa dem att utveckla allmänna AI-modeller, enligt ett nytt förslag från Europeiska kommissionen. Detta följer ett avtal förra månaden mellan EU-länder och lagstiftare om regler för stora kraftfulla AI-modeller som Microsoft-stödda ChatGPT och Googles Bard. Kommissionen sa att de så kallade AI-fabrikerna kommer att hjälpa AI-startups och forskare att utveckla algoritmer, testa och validera storskaliga AI-modeller och underlätta deras tillgång till AI-dedikerade superdatorer.

Direktlänk Dela Yahoo Movies Canada fördjupade 24 januari

AI omformar den globala ekonomin: hinder och utsikter framåt

Artificiell intelligens (AI) håller på att omforma den globala ekonomin. AI kan öka produktiviteten och skapa ekonomisk tillväxt, men det finns oro för jobbomplacering, särskilt inom sektorer med rutinuppgifter mottagliga för automatisering. Studier uppskattar att mellan 40% och 60% av befintliga jobb riskerar att automatiseras till viss del. AI förväntas dock skapa nya möjligheter inom sektorer som hälso- och sjukvård, miljöhantering och personlig utbildning. För att dra full nytta av AI krävs betydande investeringar i infrastruktur, dataskydd och etiska överväganden. Utvecklingen och tillämpningen av AI är inte jämnt fördelad över hela världen, vilket kan förvärra den globala ojämlikheten.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 22 januari

EU-kommissionen föreslår strategi för att etablera ´AI-fabriker´

EU-kommissionen föreslår en innovationsstrategi för att etablera ´AI-fabriker´ och öka användningen av generativ AI i strategiska sektorer, enligt ett tidigt utkast. Kommunikationen om att boosta AI-startups och innovation ska presenteras i slutet av januari. ´AI-fabrikerna´ är tänkta att utföra ´storskaliga talangattraktionsaktiviteter´. Superdatorer och datacenter kommer att utgöra den fysiska infrastrukturen. Startups och forskare kan få tillgång till denna beräkningskraft i hela EU, men de måste först bevisa att deras arbete är ´etiskt och ansvarsfullt´.

Direktlänk Dela Euractiv fördjupade 22 januari

AI förbättrar livet för personer med funktionsnedsättningar

Artificiell intelligens (AI) utvecklas snabbt och förbättrar livet för personer med funktionsnedsättningar, med exempel som hjärn-ryggmärgsgränssnitt som hjälper människor att lära sig gå igen och AI-aktiverade röstassistenter som underlättar för synskadade att använda sina smartphones. Ungefär 87 miljoner människor i EU lider av någon form av funktionsnedsättning. Impact AI, en fransk tankesmedja, har genomfört forskning för att identifiera teknologiska lösningar för att förbättra deras liv. Forskaren Jan Ramon tror att AI kommer att hjälpa dessa människor mer och mer i framtiden.

Direktlänk Dela Equal Times fördjupade 22 januari

Trots framsteg inom vetenskap och teknik, inklusive artificiell intelligens (AI), visar inte innovationerna sig i Storbritanniens totala produktivitetstillväxt. En förklaring kan vara att dessa innovationer är mindre värdefulla än äldre, som elektricitet. En annan förklaring kan vara att det alltid tar tid att införa ny teknik och att spridning och antagande är långsammare med dagens teknik eftersom de involverar komplex mjukvara. Företag i topp 5-10% vad gäller prestanda har dragit sig längre och längre ifrån genomsnittet, vilket har observerats över hela OECD-ekonomierna. Vissa forskare har kopplat detta till ökad koncentration och marknadsmakt i många branscher, med den följande minskningen i konkurrens som i sig minskar produktivitetstillväxten i genomsnitt. En förklaring till de divergerande ödena för de bästa och resten är att de högproduktiva företagen är just de som använder digital teknik.

Economics Observatory fördjupade 22 januari

OpenAI och Microsofts partnerskap granskas för konkurrensbegränsning

Amerikanska tillsynsmyndigheter, inklusive Justitiedepartementet och Federal Trade Commission, undersöker partnerskapet mellan OpenAI och Microsoft avseende konkurrensbegränsning inom AI-området. OpenAI, under ledning av VD Sam Altman, strävar efter att utveckla en allvetande artificiell allmän intelligens (AGI), men kan behöva Microsofts resurser för att uppnå detta. Om partnerskapet upplöses kan det förhindra framstegen mot superhuman AI. Dessutom utreds företaget för upphovsrättsintrång av New York Times och undersöks av Storbritanniens Competition and Markets Authority och Europeiska kommissionen.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 20 januari

Australiens regering presenterar interimsrespons om säkert och ansvarsfullt användande av AI

Australiens federala industri- och vetenskapsminister Ed Husic presenterade på onsdagen en interimsrespons från den australiensiska regeringen om säkert och ansvarsfullt användande av artificiell intelligens (AI). AI förväntas öka den australiska ekonomin med 40% fram till 2030, men kan också påverka 40% av jobben globalt och 60% av jobben i utvecklade länder som Australien. Regeringens respons inkluderar en plan att arbeta med industrin för att utveckla frivilliga AI-säkerhetsstandarder, frivillig märkning och vattenmärkning av AI-genererade material, samt inrättandet av en expertgrupp för att stödja utvecklingen av obligatoriska AI-riktlinjer.

Direktlänk Dela Startup Daily fördjupade 18 januari

Australiens federala minister för industri och vetenskap, Ed Husic, har tillkännagett regeringens svar på konsultationen om säker och ansvarsfull AI i Australien. Regeringen planerar att fokusera på högriskområden för AI-implementering istället för att införa en enda AI-regleringslag, som Europeiska unionen har gjort. Regeringen planerar också att skapa en tillfällig expertgrupp för att stödja utvecklingen av dessa skyddsräcken. Det finns dock betydande frågor kring hur högriskområden kommer att definieras och vilka som gör det beslutet.

The Conversation fördjupade 18 januari

Daglig AI-uppdatering: Nya AI-tjänster och partnerskap

DataStax, ett företag som driver generativa AI-applikationer med relevant, skalbar data, har meddelat att deras Data API nu är allmänt tillgängligt. Detta API tillhandahåller all data och en komplett stack för produktion av GenAI och återvinningsförstärkta generationer (RAG) med hög relevans och låg latens. IBM Consulting lanserar IBM Consulting Advantage, en AI-tjänsteplattform designad för att stödja IBM-konsulter i att leverera konsekvens, upprepning och hastighet för sina kunder. Red Hat, världsledande inom öppen källkods-lösningar, har omvandlat sin globala partnerupplevelse för att erbjuda större enkelhet, valmöjligheter och flexibilitet till partner som samarbetar med Red Hat. BrainChip Holdings Ltd och MYWAI har meddelat ett strategiskt partnerskap för att leverera nästa generations Edge AI-lösningar med neuromorfisk beräkning. Gyst Technologies har gått med i Amazon Web Services Partner Network och AWS Public Sector Partner-programmet.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 17 januari

OpenAI förbjuder användning av AI i Indiens valkampanj och inför verktyg för att bekämpa falska nyheter

San Francisco-baserade OpenAI, grundat 2015 av bland andra Elon Musk och Altman, har meddelat att artificiell intelligens inte kan användas i Indiens Lok Sabha-valkampanj. OpenAI kommer att införa verktyg för att stoppa falska videor, bilder och falska nyheter. Två stora förändringar kommer att genomföras: Informationslänkar kommer att bifogas i ChatGPT och verktyg kommer att införas för att identifiera bilder skapade av AI. OpenAI har också diskuterat användning av innehåll från flera medieorganisationer, inklusive CNN, Fox News, Time och Bloomberg.

Direktlänk Dela Proiqra fördjupade 16 januari

OpenAI förbjuder användning av ChatGPT för politiska kampanjer

Företaget bakom den populära chattboten, ChatGPT, har meddelat att det inte kommer att tillåta att plattformen används för några politiska kampanjer, även när det lanserar verktyg för att bekämpa desinformation inför en rad val i år. Denna utveckling kommer bland oro uttryckt av Världsekonomiskt forum över möjligheten att AI-teknologi stör flera val som ska hållas i olika länder i år. Bland länderna som har val i år finns USA, Storbritannien, Europeiska unionen och Indien. OpenAI sade att det inte skulle tillåta människor att använda det för politiska kampanjer och lobbying tills vi vet mer.

Direktlänk Dela Nairametrics fördjupade 16 januari

Navigering av etiska överväganden i artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) förändrar branscher och vårt sätt att leva och arbeta. Men när AI-system integreras allt mer i samhället, tar de etiska konsekvenserna av deras utveckling och användning centrum. Det är avgörande att navigera i det komplexa landskapet av etiska överväganden i AI för att säkerställa ansvarsfull och hållbar implementering. Frågor som rör transparens, snedvridning i algoritmer, integritet och ansvarighet måste hanteras. Dessutom kräver den ökande användningen av autonoma system, som självkörande bilar och drönare, ytterligare etisk granskning. För att hantera dessa etiska överväganden krävs ett samarbete mellan utvecklare, företag, beslutsfattare, akademin och samhället i stort.

Direktlänk Dela TechBullion fördjupade 15 januari

IMF varnar för AI:s inverkan på jobb och ojämlikhet

Internationella valutafonden (IMF) har genomfört en analys som visar att artificiell intelligens (AI) kan förvandla nästan 40% av jobben globalt. I utvecklade ekonomier kan upp till 60% av jobben vara i riskzonen. Låginkomstländer förväntas dock bara påverkas till 26%. Kristalina Georgieva, IMF:s verkställande direktör, betonar behovet av proaktiva politiska åtgärder för att navigera utmaningarna som AI medför. Hon lyfter fram vikten av omfattande sociala skyddsnät och omskolningsprogram för att motverka förvärrad global ojämlikhet.

Direktlänk Dela Techstory fördjupade 15 januari

AI kan påverka 40% av alla jobb och förvärra ojämlikhet, enligt IMF

Enligt en ny analys av Internationella valutafonden (IMF) kommer artificiell intelligens (AI) att påverka nästan 40% av alla jobb. IMF:s chef Kristalina Georgieva säger att AI i de flesta scenarier sannolikt kommer att förvärra den totala ojämlikheten. Hon tillägger att beslutsfattare bör ta itu med denna oroande trend för att förhindra att tekniken ytterligare förvärrar sociala spänningar. IMF projekt att tekniken bara kommer att påverka 26% av jobben i låginkomstländer. Georgieva menar att det är avgörande för länder att inrätta omfattande sociala skyddsnät och erbjuda omskolningsprogram för utsatta arbetstagare.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 15 januari

AI kan påverka nästan 40% av globala jobb, enligt IMF

Artificiell intelligens (AI) förväntas påverka nästan 40% av de globala jobben, med avancerade ekonomier som förväntas bära en större del av konsekvenserna jämfört med tillväxtmarknader och låginkomstländer, enligt en analys av Internationella valutafonden (IMF). IMF:s VD Kristalina Georgieva skrev i ett blogginlägg att AI i de flesta scenarier troligen kommer att förvärra den övergripande ojämlikheten och uppmanade till proaktiva åtgärder av beslutsfattare för att förhindra att tekniken ytterligare intensifierar sociala spänningar. IMF-rapporten, publicerad på söndag (14 januari) kväll, belyste att AI har potential att helt ersätta vissa jobb, men det troligaste scenariot är att det kommer att komplettera mänskligt arbete.

Direktlänk Dela The Business Standard fördjupade 15 januari

AI-reglering i Australien och EU: Lärdomar och samarbetsmöjligheter

Artificiell intelligens (AI) kommer att radikalt förändra våra samhällen och ekonomier inom de närmaste åren. Det finns starkt momentum för AI-reglering i Australien, efter att landet har antagit en regeringsstrategi och en nationell uppsättning av AI-etik. Samtidigt har Europeiska unionen (EU) nått politisk överenskommelse om EU:s AI-akt, världens första och mest omfattande juridiska ramverk för AI. Detta ger Australien möjlighet att dra nytta av EU:s erfarenheter. EU omfamnar tanken att AI kommer att medföra många positiva förändringar, men erkänner också riskerna, inklusive risker som uppstår från AI-systemens opacitet och komplexitet samt från avsiktlig manipulation.

Direktlänk Dela The Australian Strategic Policy Institute fördjupade 15 januari

Ökning av desinformation på sociala medier inför valår

Desinformation på sociala medier ökar inför ett valår med över 50 nationer som håller val, inklusive Pakistan, Indonesien och Indien. Tidigare har felaktig information på sociala medier haft förödande konsekvenser i dessa länder. Trots höga insatser och bevis på hur falskt onlineinnehåll kan påverka väljare, säger digitala rättighetsexperter att sociala medieplattformar inte är redo för den oundvikliga ökningen av desinformation och hatprat. Ny teknik och AI-verktyg som gör det enklare att sprida desinformation kan skada fattigare länder mer, säger Sabhanaz Rashid Diya, expert på plattformssäkerhet.

Direktlänk Dela Express Tribune fördjupade 15 januari

Desinformation och felinformation toppar risklistan inför 2024, enligt World Economic Forum

Enligt en ny rapport från World Economic Forum (WEF) är desinformation och felinformation de största riskerna de kommande två åren. Risken förstärks av att fler än 60 länder kommer att hålla val 2024. Desinformation och felinformation har framstått som det mest framträdande globala hotet. Desinformation innebär att producera AI-drivet syntetisk information, inklusive text och media som bilder och video, vilket kan innebära att manipulera och modifiera träningsdata, vilket påverkar resultatet. Felinformation kan uppstå från generativa AI-verktygs tendens att ´hallucinera´, dvs. att underliggande stora språkmodeller skapar icke-existerande/falsk information och presenterar den som ett faktum.

Direktlänk Dela Spiceworks fördjupade 11 januari

Europeiska kommissionen överväger utredning om Microsofts investering i OpenAI

Europeiska kommissionen överväger att inleda en utredning om Microsofts investering på 10 miljarder dollar i OpenAI. Regulatorn utvärderar om partnerskapet faller under EU: s fusioneringsregler. Om företagen bryter mot dessa regler har kommissionen befogenhet att inleda en fullständig utredning. Detta följer efter oro som framförts av Storbritanniens Competition and Markets Authority (CMA) i december. Margrethe Vestager, som leder konkurrenspolitiken vid Europeiska kommissionen, betonade att regulatorn aktivt övervakar AI-partnerskap för att förhindra snedvridning av marknadsdynamiken.

Direktlänk Dela Techstory fördjupade 10 januari

Microsofts investering i OpenAI kan utredas av EU

Europeiska Unionen överväger att granska Microsofts investering i OpenAI, utvecklaren bakom ChatGPT, enligt EU:s fusionsbestämmelser. Detta kommer en månad efter att Storbritannien också utvärderade partnerskapets inverkan på konkurrensen. Europeiska kommissionen har nyligen meddelat att den söker input från intressenter. Den utvärderar konkurrensnivån inom virtuella världar och generativ artificiell intelligens och ger feedback om hur konkurrenslagen kan bibehålla konkurrenskraften på dessa marknader. OpenAI har inte lämnat någon kommentar om dessa regulatoriska överväganden.

Direktlänk Dela Whatjobs.com fördjupade 10 januari

OpenAI bestrider New York Times upphovsrättsanspråk

Den amerikanska artificiella intelligensforskningsorganisationen OpenAI har bestridit upphovsrättskränkningsanspråk från New York Times i en stämning som lämnades in i december 2023. OpenAI, som ligger bakom ChatGPT, sade att publikationen inte berättade hela historien. OpenAI sa att de hade förhandlat med New York Times i flera månader innan stämningen. Enligt dem fokuserade förhandlingarna på ett högt värderat partnerskap kring realtidsvisning med attribuering i ChatGPT, där New York Times skulle få ett nytt sätt att ansluta till sina befintliga och nya läsare, och OpenAI-användare skulle få tillgång till deras rapportering. OpenAI hävdade också att de hade informerat New York Times om att dess innehåll inte användes i utbildningen av ChatGPT, därför kom stämningen som en överraskning.

Direktlänk Dela The Guardian Nigeria fördjupade 10 januari

EU kan granska Microsofts investering i OpenAI

Microsofts miljardinvestering i ChatGPT-utvecklaren OpenAI kan komma att undersökas av Europeiska unionen, enligt tjänstemän. Microsoft är den största minoritetsinvesteraren i OpenAI Global LLC, ett företag med begränsad vinst som kontrolleras av OpenAI Inc, den ideella majoritetsägaren av organisationen. Europeiska kommissionen meddelade på tisdagen att den undersöker om Microsofts investering i OpenAI kan granskas enligt EU:s fusionsförordning. OpenAIs ovanliga företagsstruktur hamnade i rampljuset förra året, när dess VD, Sam Altman, sparkades och sedan återinsattes i en bitter strid med styrelsen för den ideella organisationen. Sedan konflikten har OpenAIs egen beskrivning av Microsofts engagemang ändrats.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 9 januari

EU undersöker Microsofts investeringar i OpenAI

Europeiska unionens (EU) regulatorer undersöker om Microsoft kontrollerar OpenAI på grund av dess stora investeringar i företaget. Europeiska kommissionen (EK) meddelade att den granskar om Microsofts investering i OpenAI kan vara granskningsbar enligt EU:s fusionsreglering. EK:s verkställande vice ordförande för konkurrenspolitik, Margrethe Vestager, sa att snabbt framstegande AI-teknologier är ´störande´ men har ´stor potential´, men för att skydda EU:s marknader är en framåtblickande analys som granskar konkurrensrisker nödvändig. Microsoft har förnekat att ha kontroll över OpenAI.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 9 januari

EU-kommissionen undersöker Microsofts investering i OpenAI

Microsofts investering i AI-unicornföretaget OpenAI riskerar att hamna i fara på grund av en rapporterad undersökning av Europeiska kommissionen (EC). EC undersöker om Microsofts relation med OpenAI, som inkluderar en investering rapporterad mellan 10 och 13 miljarder dollar, skulle bryta mot sammanslagningsregler för att skydda konkurrensen i blocket. Storbritanniens toppregulator, Competition and Markets AuthorityRegulators, öppnade en liknande förfrågan om OpenAI och Microsofts relation förra månaden. Lagstiftare i Europeiska unionen verkar dela detta mål, och har föreslagit två stora lagstiftningspaket som syftar till att begränsa teknikindustrin.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 9 januari

EU granskar Microsofts investeringar i OpenAI enligt sammanslagningsregler

Europeiska unionen undersöker om Microsofts finansiella stöd till OpenAI, ledare inom generativ AI, omfattas av EU:s sammanslagningsregler. Detta följer efter ett liknande drag från Storbritanniens konkurrensmyndighet i december. Europeiska kommissionen kan inleda en formell utredning av ett förbund värt upp till 13 miljarder dollar som utlöste en enorm investeringsvåg i AI förra året. Förutom Storbritannien undersöker även USA relationen mellan de två företagen. Microsoft gick med på att investera mer än 10 miljarder dollar i OpenAI i januari förra året, utöver tidigare investeringar.

Direktlänk Dela Silicon UK fördjupade 9 januari

Microsofts investering i OpenAI kan utlösa EU:s fusionsutredning

Microsofts mångmiljardinvestering i OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, kan utlösa en fusionsutredning i EU, meddelade Europeiska Kommissionen. Kommissionen undersöker om investeringen kan vara granskbar enligt regler som täcker fusioner och förvärv som skulle skada konkurrensen i EU. Granskningen kan leda till en formell utredning om affären bör godkännas ovillkorligt, tillåtas med eftergifter från företagen eller blockeras. Storbritanniens konkurrensmyndighet inledde en liknande granskning förra månaden. Även USA:s antitrustmyndigheter har signalerat oro över konkurrensen inom AI-industrin.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 9 januari

EU överväger att granska Microsofts investering i OpenAI

Europeiska unionen överväger att starta en granskning av Microsofts investering i OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, enligt unionens sammanslagningsregler. Detta kommer en månad efter att Storbritannien meddelade att de också utvärderar om teknikpartnerskapet kan påverka konkurrensen. EU-kommissionen söker input från intressenter om konkurrensnivån inom virtuella världar och generativ artificiell intelligens. Förra månaden uttryckte Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet att Microsoft-OpenAI-partnerskapet bör betraktas som en de facto-sammanslagning.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 9 januari

EU granskar Microsofts investering i OpenAI under sammanslagningsregler

Europeiska unionen undersöker om Microsofts investering i OpenAI kan granskas enligt EU:s sammanslagningsregler. Detta kommer efter oroligheterna på OpenAI i november då styrelsen röstade för att avsätta grundaren och VD:n Sam Altman, vilket ledde till att Microsoft, som är en stor investerare i OpenAI, ingrep och erbjöd anställning till Altman och andra OpenAI-anställda. Microsoft fick också representation i styrelsen för första gången. EU-kommissionen har nu utlyst två upprop för bidrag inom generativ AI och virtuella världar för att bygga upp sin kunskap om dessa marknader. Sista datum för bidrag är den 11 mars.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 9 januari

EU kan inleda utredning om Microsofts investering i OpenAI

Europeiska unionen (EU) kan komma att granska Microsofts 13 miljarder dollar stora investering i OpenAI för möjliga brott mot sammanslagningsreglerna. EU är oroliga för att Microsoft kan ha för mycket kontroll över OpenAI, vilket kan kväva konkurrensen inom utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Detta eftersom Microsoft kan använda sin position för att påverka OpenAIs forskningsprioriteringar och förhindra utvecklingen av AI som kan konkurrera med Microsofts produkter.

Direktlänk Dela CryptoCoinNews fördjupade 9 januari

EU granskar Microsofts investering i OpenAI

Europeiska unionens (EU) konkurrensregulator undersöker rapporterat Microsofts investering i ChatGPT-utvecklaren OpenAI. Myndigheten vill avgöra om teknikjättens förtjänster kräver ytterligare utredning enligt blockets sammanslagningsregler. Kommittén underströk att den granskar om Microsofts investeringar i OpenAI kan granskas enligt EU:s sammanslagningsregler. Detta drag är ett svar på AI: s framsteg globalt. Bryssel försöker hänga med i den snabbast rörliga tekniken, begränsande teknikjättarnas möjligheter att utesluta sina konkurrenter. EU:s konkurrenschef Margrethe Vestager kommer troligen också att träffa toppchefer inom teknik i Kalifornien den här veckan.

Direktlänk Dela Business World fördjupade 9 januari

OpenAI avfärdar The New York Times stämning som ´utan merit´

OpenAI, utvecklaren av ChatGPT, menar att stämningen från The New York Times är ´utan merit´ och att tidningen inte berättar hela historien. I december stämde The New York Times OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång, då tidningens artiklar användes för att träna chatbots. Tidningen kräver skadestånd på ´miljarder dollar´ och att företagen förstör alla chatbot-modeller och träningsdata som använder upphovsrättsskyddat material från tidningen. OpenAI har ännu inte lämnat in något svar på stämningen, men har publicerat ett omfattande blogginlägg där de kritiserar den.

Direktlänk Dela Channel News fördjupade 9 januari

OpenAI hävdar att det måste använda upphovsrättsskyddat material för att bygga sina system

OpenAI, som nyligen stämdes av New York Times för påstådda kopiering och användning av ´miljontals´ upphovsrättsskyddade nyhetsartiklar för att träna sina storskaliga språkmodeller, har meddelat det brittiska överhusets kommunikations- och digitala utskotts att det måste använda upphovsrättsskyddade material för att bygga sina system, eftersom de annars inte skulle fungera. OpenAI förnekar inte användningen av upphovsrättsskyddade material, utan hävdar att det är rättvist bruk och att det helt enkelt inte har något val. Företaget påstår också att det följer alla tillämpliga lagar, inklusive upphovsrättslagar.

Direktlänk Dela PC Gamer fördjupade 8 januari

Australiens underhållningsindustri uppmanas att ´ansvarsfullt anpassa sig´ till AI

Kommunikationsexperten och föreläsaren vid Charles Sturt University, Dr Travis Holland, uppmanar den australiensiska underhållningsindustrin att ´ansvarsfullt anpassa sig´ till användningen av artificiell intelligens (AI). Holland uttrycker oro över att AI hotar jobb och kreativitet i underhållningsindustrin, särskilt efter skådespelar- och författarstrejken i USA 2023. Han menar att AI:s förmåga att skriva manus billigt och använda befintligt material på ett sätt som kan bryta mot upphovsrätten är två huvudhot. Holland tror dock att AI kan ha positiva effekter inom underhållningsindustrin, till exempel genom att identifiera ´hotspots´ för korta klipp att dela på sociala medier.

Direktlänk Dela Region Media Riverina fördjupade 8 januari

FBI-chefen diskuterar AI:s potentiella skadeverkningar vid Stanford University

FBI-chefen Christopher Wray diskuterar potentiella missbruk av artificiell intelligens (AI) vid Stanford University som en del av FBI:s Emerging Technology and Securing Innovation Security Summit i Kaliforniens Silicon Valley. I februari satte ChatGPT rekord som den snabbaste appen att nå 100 miljoner användare. Google, Amazon, Meta och andra stora teknikföretag har följt efter med liknande ´stora språk´ AI-modeller, som ser ut att förvandla utbildning, sjukvård och många andra kunskapsintensiva fält. I november svarade 27 länder (inklusive Storbritannien, USA, Indien, Kina och Europeiska unionen) på den växande oron för AI-risk genom att lova samarbete vid en första AI Safety Summit på Bletchley Park i England.

Direktlänk Dela New Zealand Herald fördjupade 7 januari

AI styr nu arbetsmarknaden, enligt ny bok

En ny bok av Hilke Schellmann, ´The Algorithm´, avslöjar att AI nu styr arbetsmarknaden genom att läsa CV och observera intervjuer för att matcha chefer med de bästa kandidaterna. AI-algoritmer kan nu bestämma vem som får intervjuer, befordras eller avskedas tack vare kontinuerlig övervakning på arbetsplatsen. Rekryteringsverktyg som drivs av AI är opålitliga och diskriminerande, och det är svårt för dem att svara eftersom människor inte vet vilka AI-verktyg som används. Schellmann tillhandahåller tips om hur man blir sedd på en AI-driven arbetsplats och hur man framgångsrikt ansöker om jobb när AI läser ditt CV.

Direktlänk Dela World Time Todays fördjupade 6 januari

AI:s potential att stärka cybersäkerhet enligt ENISA

AI har stor potential att både skada och skydda inom cybersäkerhet. Europeiska unionens byrå för cybersäkerhet (ENISA) publicerade en rapportserie förra året med fokus på AI och minskning av cybersäkerhetsrisker. AI kan användas för att förstärka cybersäkerhet genom att upptäcka både kända och okända hot i realtid, och genom att kontinuerligt lära sig och skanna efter potentiella hot. ENISA rekommenderar en flerlagersram som vägleder läsarna om de operativa processerna som ska följas genom att koppla befintlig kunskap med bästa praxis för att identifiera saknade element. AI-system bör användas som ett tillägg till befintliga ICT, säkerhetssystem och praxis. Företag måste vara medvetna om det kontinuerliga ansvaret att ha effektiv riskhantering på plats med AI som hjälper till vidare minskning. Rapporterna sätter inte nya standarder eller lagstiftande gränser utan betonar behovet av riktade riktlinjer, bästa praxis och grunder som hjälper till med cybersäkerhet och i sin tur, trovärdigheten för AI som ett verktyg.

Direktlänk Dela Womble Bond Dickinson fördjupade 5 januari

Generativ AI kan omforma politiken och påverka val

Under 2023 dök en video upp där Hillary Clinton, tidigare presidentkandidat för det demokratiska partiet och utrikesminister, uttrycker sin uppskattning för Ron DeSantis, en republikansk presidentkandidat. Det visade sig att videon skapats med generativ AI. Denna teknik kan komma att omforma politiken radikalt, med konsekvenser för val inklusive möjligheten att skapa falsk information till låg kostnad och att producera högst personlig reklam för att manipulera väljare. Detta kan leda till felaktig information om valadministration och ´October surprises´, där desinformation sprids strax före val och det finns otillräcklig tid att motbevisa det. Oro över generativ AI:s inverkan på val har blivit brådskande när vi går in i ett år där miljarder människor över hela planeten kommer att rösta.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 3 januari

OpenAI tar steg för att hantera dataskyddsreglering i EU

OpenAI, skaparen av ChatGPT, har tagit betydande steg för att hantera regulatoriska risker relaterade till datasekretess inom Europeiska unionen (EU). Företaget har ändrat sin operativa struktur genom att etablera en ny enhet i Dublin, Irland, för att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). OpenAI har meddelat att det kommer att flytta sina datahanteringsansvar för användare i Europeiska ekonomiska området (EEA) och Schweiz till sin nyetablerade enhet, OpenAI Ireland Limited. Genom att etablera sin närvaro i Dublin siktar OpenAI på att erhålla huvudetableringsstatus, vilket skulle möjliggöra för det att dra nytta av huvudövervakning av den irländska dataskyddskommissionen (DPC).

Direktlänk Dela Robots.net fördjupade 2 januari

OpenAI ändrar användarvillkor för att minska regulatorisk risk i EU

OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, har meddelat att de kommer att ändra sina användarvillkor för att minska sin regulatoriska risk inom Europeiska unionen. Detta kommer efter att OpenAI:s teknik har granskats i regionen med avseende på ChatGPT:s påverkan på människors integritet. Det finns flera pågående utredningar om dataskyddsfrågor kopplade till hur chatbotten bearbetar människors information och den data den kan generera om individer. OpenAI meddelade i ett e-postmeddelande till användare den 28 december att de har ändrat den OpenAI-enhet som tillhandahåller tjänster som ChatGPT till invånare i EES och Schweiz till deras irländska enhet, OpenAI Ireland Limited. De nya användarvillkoren, som listar det nyligen etablerade Dublin-baserade dotterbolaget som datakontrollant för användare i Europeiska ekonomiska området (EES) och Schweiz, kommer att börja gälla den 15 februari 2024.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 2 januari

Fyra sätt AI kan hjälpa till med klimatförändringar

Artificiell intelligens (AI) har blivit ett viktigt verktyg för att bekämpa klimatförändringar. AI används för att upptäcka metanutsläpp, en stor bidragsgivare till global uppvärmning. Företaget Kayrros använder AI för att tolka satellitbilder och spåra globala metanutsläpp dagligen. AI används också för tidig upptäckt av skogsbränder. Berlinbaserade startupen Dryad använder AI med sensorer i skogar för att hitta små bränder innan de sprider sig till stora bränder. AI används även för att förebygga nya skogsbränder genom att sätta ´kontrollerade bränder´ för att ta bort överflödig vegetation som kan brinna. Yolanda Gil vid University of Southern California har skapat en AI-assistent för att hjälpa till med detta. Slutligen används AI inom grön teknikutvinning för att hitta mineraler som kobolt, litium och koppar som behövs för klimatlösningar som solpaneler och elbilar.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 2 januari

Europeiska unionen (EU) är i framkant när det gäller att utforma regler för artificiell intelligens (AI)-modeller som ChatGPT. Regelverket syftar till att balansera utnyttjandet av AI-potentialen och säkerställa dess etiska och säkra användning. Det lägger stor vikt vid säkerhet, etik och skydd av användarnas rättigheter. Regelverket kräver bland annat att AI-utvecklare och användare definierar och strikt tillämpar policyer för godtagbar användning, ger uppdaterad information om hur de tränar sina modeller, rapporterar detaljerade sammanfattningar av de data som används för att träna deras modeller, respekterar upphovsrätten, rapporterar sin energiförbrukning, utför röd-teamning och motståndartester, bedömer och mildrar möjliga systemrisker samt säkerställer användning av adekvata cybersäkerhetskontroller.

AMBCrypto fördjupade 30 december

År 2023: En milstolpe för AI-industrin

År 2023 markerade en milstolpe inom artificiell intelligens (AI), präglat av en ökning av generativa AI-framsteg och anpassningar över olika sektorer. Microsofts investering i OpenAI och lanseringen av GPT-4 var betydande händelser. Tillväxten parallelliserades dock av ökande etiska, juridiska och reglerande utmaningar, inklusive upphovsrättsintrångsmål mot AI-företag och ökad statlig inblandning. Teknologisk innovation är alltmer sammanflätad med krav på ansvarsfull utveckling och tillsyn. AI och andra nya tekniker visade sig mycket under FIFA:s dam-VM 2023. AI-relaterade risker för sociala medier var front och centrum på ett antal fronter. OpenAIs styrelse avsatte plötsligt grundaren och VD Sam Altman. En vecka senare gick OpenAIs styrelse med på att återanställa honom tillsammans med president Greg Brockman.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 29 december

Regulatoriska framsteg inom AI och nya teknologier under 2023

År 2023 har varit ett produktivt år för regulatorer som arbetat för att förstå nya tekniker och överväga hur och om de ska reglera snabbt utvecklande tekniker, inklusive artificiell intelligens, prediktiva modeller och algoritmer. Många initiativ har tagit rot och stimulerat ytterligare insatser för att skydda konsumenter i kölvattnet av nya tekniska innovationer som påverkar försäkringsbranschen. McKinsey uppskattar att generativ artificiell intelligens inverkan på produktiviteten potentiellt kan överstiga Storbritanniens BNP 2021 på 3,1 biljoner dollar. Försäkringsindustrin är redo att öka sin lönsamhet avsevärt genom att införa ny innovation och artificiell intelligens i sina verksamheter och distributionssystem.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 28 december

USA bör undvika EUs restriktiva AI-regler

Tidigare denna månad antog Europeiska unionen (EU) historiska, omfattande och heltäckande regler för artificiell intelligens (AI). Amerikanska ledare borde se denna extremt restriktiva plan som ett exempel på vad man inte ska göra när man bestämmer hur man ska reglera denna omvälvande teknik. Det finns stark konsensus bland valda tjänstemän i båda partierna, liksom ledare inom teknikindustrin, att viss reglering av AI är nödvändig för att skydda vår nationella säkerhet, försvara vår kritiska infrastruktur och hindra utländska aktörer från att få tillgång till känslig, personlig information. AI har potential att revolutionera vår nation och omvandla vår ekonomi. Vi har möjlighet att utnyttja denna kraft för det allmänna bästa. När det gäller försvar kan AI grundläggande förändra våra militära strategier och tillämpningar. Med AI kan vi samla in underrättelser snabbare, bearbeta informationen effektivare, bedöma risker mer effektivt och vidta åtgärder. Inte bara kommer AI att stärka vår militärs strategiska tillvägagångssätt, det kommer också att minska risken för mänskligt liv. Genom att automatisera många av de farliga uppgifterna inom nationell säkerhet kan amerikanska soldater undvika situationer som utsätter dem för fara. Även om USA anses vara ledande inom utvecklingen av AI-teknik försöker Kina underminera vår konkurrensfördel genom att investera betydande statliga medel för att påskynda anpassningen av AI i sin militär. Det är avgörande för USA att utnyttja kraften i AI för att stärka vårt försvar och vår nationella säkerhet, både på kort och lång sikt, för att behålla vår fördel. Med demokratiseringen av AI, genom vilken tekniken har blivit tillgänglig, anpassningsbar och överkomlig för en mängd olika branscher och marknader, finns det en enorm möjlighet till ekonomisk tillväxt. PriceWaterhouseCoopers projekterar att AI-teknologier kan bidra med upp till 15,7 biljoner dollar till den globala BNP:n 2030. Det är mer än den nuvarande produktionen av Kina och Indien tillsammans. Här i solskensstaten driver AI ekonomin framåt. Från transport till hälso- och sjukvård till turism har nästan varje sektor i ekonomin hittat sätt att förbättra processer, förbättra produkter och tjänster och öka produktiviteten med AI. Efterfrågan på AI och andra digitala verktyg växer Floridas teknikindustri. Enligt en studie som släpptes 2022 av Computing Technology Industry Association är Florida andra i nationen för jobbtillväxt inom teknikindustrin. Teknikindustrin genererade förra året 80 miljarder dollar i ekonomisk inverkan för Florida och stödde nästan en halv miljon jobb för Floridas arbetare. Medianlönen i teknikindustrin är 81 533 dollar, vilket är 113% högre än medianlönen i delstaten. Miami, Tampa Bay och Orlando är växande teknikhuvudstäder som konsekvent rankas bland nationens främsta storstadsområden för netto teknikanställning. Som ett resultat flockas tekniktalang till Florida, vilket stärker vår potential att vara en global ledare. Om EUs omfattande regler för AI implementerades här skulle vår militära styrka minska, och all denna tillväxt och möjlighet skulle komma till ett skrikande stopp. EUs lag begränsar AI inom utbildning, anställning, val, kritisk infrastruktur och gränskontroll. Det begränsar starkt användningen av AI-teknik inom brottsbekämpning. Den nya lagen förbjuder också uttryckligen flera användningar av AI. Bemärkelsesvärt inför den nya efterlevnads- och rapporteringskrav för teknikföretag som utvecklar AI, vilket effektivt binder röda band runt händerna på denna blomstrande industri. EU-kommissionär Thierry Breton hävdar att AI-lagen är en startplatta för EU-startups och forskare att leda den globala AI-racet. I verkligheten är det precis tvärtom. Med denna omfattande uppsättning regler nu lagen i Europa finns det mer rädsla kring innovation än inspiration. Denna nya lag kommer säkert att kväva Europas teknikindustri, hålla tillbaka kommersiell anpassning och äventyra dess globala konkurrenskraft. Vi har fortfarande tid att få det rätt i USA. Med alla politik vi förföljer på federal eller delstatsnivå för att reglera AI måste vi arbeta för att främja vår nation, främja innovation och skydda vårt folk. AI har kraften att revolutionera vår nation och omvandla vår ekonomi, och vi måste undvika överdrivna, omfattande regler som kommer att stå i vägen. Jeff Brandes är president för Florida Policy Project, en forskningstankesmedja. En republikan, Brandes tjänstgjorde i Floridas lagstiftande församling från 2010 till 2022.

Direktlänk Dela Orlando Sentinel fördjupade 24 december

IBM förutspår att cyberattacker kommer att intensifieras med generativ AI 2024

IBM förutspår att cyberattacker kommer att förstärka sina verktyg med generativ AI och ta sin attackteknik till en ny, dödligare nivå 2024. Attackstrategier kommer att ta en mer mångdimensionell strategi, med mer sofistikerade sociala ingenjörstaktiker skapade med generativ AI. De varnar för att 75% av säkerhetsmisslyckanden börjar eftersom privilegierade åtkomstuppgifter och deras associerade identiteter inte hanteras säkert. Enligt en rapport från Unit 42 hade 99% av de analyserade identiteterna över 18 000 molnkonton från över 200 organisationer minst en felkonfiguration, vilket indikerar luckor i skyddet för identitetsåtkomsthantering (IAM).

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 22 december

Återblick på 2023: Fem stora affärsberättelser som dominerade det globala landskapet

Under 2023 dominerades den globala affärsvärlden av fem stora berättelser. Kampen mot inflationen var en av dem, där Europeiska centralbanken (ECB) tillsammans med andra stora centralbanker arbetade för att bekämpa den högsta inflationen på fyra decennier. En annan stor berättelse var framväxten av AI och dess regleringar. Trots imponerande framsteg inom AI, har det uppstått konflikter och rättsliga tvister, inklusive en stämningsansökan från 17 författare mot OpenAI. Vidare genomgick Twitter en omvandling till X under Elon Musks ledning, vilket medförde flera utmaningar för företaget. Globala marknader upplevde också en uppgång under 2023, trots långsam global ekonomisk tillväxt. Slutligen visade världsekonomin motståndskraft trots påfrestningar som en svår pandemi, störningar i energi- och spannmålsmarknaderna på grund av Rysslands invasion av Ukraina, en återkomst av inflation och höga räntor.

Direktlänk Dela Euronews fördjupade 21 december

Stora teknikföretag förbereder sig för valåret 2024 genom att begränsa AI-inverkan

2024 kommer att bli ett hektiskt år med flera val, inklusive presidentvalet i USA, nationella val i Indien och Sydafrika. I detta sammanhang har Google moderbolag Alphabet bekräftat att det kommer att begränsa hur dess chatbot Bard och sökgenerativa upplevelser svarar på valrelaterade frågor. Detta kommer att börja tidigt 2024. Google förbereder sig genom att begränsa valrelaterade frågor och kommer att arbeta mer med AI. Facebook moderbolag Meta har begränsat AI-genererade politiska annonser och kräver nu avslöjande av AI eller digitala ändringar i politiska annonser. Elon Musks X har gjort en U-sväng på sitt globala förbud mot politiska annonser, men utökar också sitt säkerhets- och valteam för att mildra riskerna.

Direktlänk Dela Android Headlines fördjupade 20 december

Utmaningar med att reglera artificiell intelligens

Europeiska unionen har kommit överens om att reglera artificiell intelligens. Elizabeth Cook, nyhetsankare i Bay Area, ställer frågor till Olaf Groth, PhD, från UC Berkeleys Haas School of Business, om framtiden för artificiell intelligens.

Direktlänk Dela CBS News fördjupade 20 december

Bill Gates förutser AI:s inverkan 2024

Bill Gates, medgrundare av Microsoft, är djupt engagerad i tekniksektorn och delar nu sin syn på den framtida inverkan av nuvarande och kommande AI-plattformar. 2023 har varit ett betydande år för AI i tekniksektorn och 2024 förväntas fortsätta på samma sätt. Funktionerna för olika AI-plattformar fortsätter att växa och många fruktar att dessa plattformar kommer att påverka vårt dagliga liv för mycket. Därför görs försök att etablera en serie standarder för dess användning, något som Europeiska unionen spelar en central roll i.

Direktlänk Dela Gearrice fördjupade 20 december

Google planerar att begränsa valrelaterade frågor till sin chatbot Bard inför 2024 års val

Google, som ägs av Alphabet, har meddelat att de planerar att införa restriktioner för de typer av valrelaterade frågor som dess chatbot Bard och generativa AI-baserade sökupplevelser kan svara på inför det amerikanska presidentvalet 2024. Företaget siktar på att genomföra dessa restriktioner i början av 2024. Google uttryckte sitt åtagande att öka fokus på att förstå rollen för artificiell intelligens (AI) i att betjäna väljare och kampanjer kopplade till dessa val. Meta, Facebooks moderbolag, tog också ställning till AI i politisk annonsering, och avslöjade tidigare i november att det skulle förbjuda politiska kampanjer och annonsörer i reglerade branscher från att använda sina nya generativa AI-annonseringsprodukter. Elon Musks sociala medieplattform, X, tillåter dock politisk annonsering i USA från kandidater och politiska partier.

Direktlänk Dela Firstpost fördjupade 20 december

Google planerar att införa begränsningar för valrelaterade förfrågningar inför det amerikanska presidentvalet 2024

Google meddelade på tisdagen att det kommer att införa begränsningar för valrelaterade förfrågningar för sin chattbot, Bard, och sökgenererande upplevelse inför det amerikanska presidentvalet 2024. Begränsningarna förväntas träda i kraft i början av 2024. Utöver USA förväntas flera banbrytande val att äga rum 2024, bland annat i Indien och Sydafrika. Google kommer att lägga större vikt vid rollen av artificiell intelligens (AI) för att tillhandahålla tjänster till väljare och kampanjer kopplade till dessa val. Facebookägaren Meta förbjöd tidigare politiska kampanjer och annonsörer i reglerade branscher från att använda dess nya AI-genererade annonseringsprodukter. Elon Musks sociala medieplattform X tillåter politisk annonsering från kandidater och politiska partier i USA.

Direktlänk Dela EconoTimes fördjupade 20 december

Google begränsar valrelaterade sökningar med hjälp av Bard och AI

Google planerar att begränsa valrelaterade sökningar från Bard och AI-baserade sökningar inför det amerikanska presidentvalet 2024. Företaget vill ägna mer uppmärksamhet åt hur AI kan påverka dessa val. Detta föreslår en förändring mot en mer ansvarsfull användning av AI i politiska sammanhang. Meta, Facebooks moderbolag, har redan fattat ett beslut. Det har tidigare förbjudit annonsörer i reglerade branscher och politiska kampanjer från att använda sina nya generativa AI-annonseringsprodukter. Elon Musks sociala medieplattform X har tillåtit politisk annonsering i USA.

Direktlänk Dela Daily News & Analysis India fördjupade 20 december

Google och Meta begränsar AI i valrelaterade frågor, Elon Musks plattform tillåter politisk annonsering

Google planerar att införa begränsningar för vilka typer av valrelaterade frågor dess chattbot Bard och sökgenerativa upplevelser kan svara på. Dessa begränsningar förväntas vara på plats senast 2024, inför allmänna val över hela världen. Google kommer att fokusera mer på artificiell intelligens (AI) i tjänst för väljare och kampanjer relaterade till dessa val. Meta, företaget som äger Facebook, förbjuder också politiska kampanjer från att använda dess AI-annonseringsprodukter. Elon Musks sociala medieplattform X tillåter nu politisk annonsering i USA.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 20 december

USA arbetar på att fastställa regler för säker implementering av AI

I USA arbetar NIST-standardinstitutet för att fastställa regler för säker implementering av artificiell intelligens. Nyligen införde Europa liknande lagstiftning. Biden-administrationen vill ha standarder och riktlinjer för generativ AI, som ChatGPT eller Google Bard, och förlitar sig på National Institute of Standards and Technology (NIST), som nu söker input från företag och allmänheten fram till den 2 februari. Målet bör vara att fastställa standarder för AI, men också att testa miljöer där AI kan utvärderas. Fokus ligger bland annat på riskhantering och att minska riskerna för desinformation genererad av artificiell intelligens. Detta kommer en vecka efter att Europeiska unionen röstade för att avvisa sin lag om artificiell intelligens, vilket kommer att dela systemen i en låg eller hög riskprofil, komplett med vissa blockerade applikationer och undantag till dem. Europeisk lagstiftning har varit under arbete i ungefär två år och har omarbetats kraftigt under det senaste året för att svara på nya trender som generativ artificiell intelligens. I USA har man också funderat på sådana regler under en tid, till exempel utfärdade Joe Biden en presidentorder i oktober för att utveckla standarder för sektorn, vilket är arbete som nu pågår.

Direktlänk Dela Aviation Analysis fördjupade 20 december

EU når preliminär överenskommelse om världens första AI-lag

Europeiska unionen har nått en preliminär överenskommelse om världens första omfattande lag om artificiell intelligens. Efter tre dagars intensiva förhandlingar nådde medlemsstaterna och Europaparlamentet en konsensus som fortfarande kräver ratificering, men som förväntas träda i kraft i slutet av 2026. Denna förordning syftar till att fastställa standarder för att garantera säkerhet och respekt för grundläggande rättigheter vid användning av artificiell intelligens, vilket gör EU till en global referenspunkt i regleringen av denna teknik. Lagen omfattar kontroversiella ämnen som reglering av AI-modeller som ChatGPT och biometrisk övervakning.

Direktlänk Dela Ruetir fördjupade 20 december

Google och X inför begränsningar och ändringar inför valen 2024

Alphabet´s Google meddelade på tisdagen att det kommer att begränsa de typer av valrelaterade frågor som dess chatbot Bard och sökgenererande upplevelse kan ge svar på, inför presidentvalet i USA 2024. Begränsningarna planeras träda i kraft tidigt 2024. Utöver USA väntas flera betydande val 2024, inklusive nationella val i Indien, världens största demokrati, och Sydafrika bland andra. Teknikjätten sa att det kommer att ´arbeta med ökat fokus på den roll som artificiell intelligens (AI) kan spela´ när det gäller att betjäna väljare och kampanjer relaterade till dessa val. Elon Musks sociala medieplattform X, som undersöks av Europeiska unionen, sa i augusti att det nu kommer att tillåta politisk reklam i USA från kandidater och politiska partier.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 19 december

Förväntningar på AI i marknadsföring 2024: Från chattar till datainsamling och strukturering

Artificiell intelligens (AI) kommer att användas inom tre huvudområden i marknadsföring 2024: att förbättra den kreativa processen, fördjupa personalisering och tillföra större precision och hållbarhet till mediaköpsprocessen, enligt Raja Rajamannar, Mastercards marknads- och kommunikationschef. AI-agenter kommer att utföra uppgifter åt personer och spegla beteendet hos en verklig agent. Resemärken som Expedia och United Airlines kommer sannolikt att vara tidiga användare av agent AI på sina webbplatser. Multimodalitet, en term som fått ökad betydelse med Googles lansering av Gemini, innebär kombination av olika typer av prompts - text, video och ljud - i en stor språkmodell. Företag som Adobes Firefly utforskar redan text-till-bild-funktioner. Den Europeiska unionen var den första regionen att införa omfattande AI-regler, som ska träda i kraft 2025. Milan Kordestani, VD för Ankord Labs, föreslår att USA:s handelsdepartement kunde bilda en byrå för att granska AI-företag för att säkerställa att de följer etiska normer och regler som skyddar allmänhetens intressen.

Direktlänk Dela Adweek fördjupade 18 december

Politecnico di Milano deltar i AI4REALNET-projektet för att stödja operatörer av kritisk infrastruktur

Politecnico di Milano är en av partnererna i AI4REALNET, ett europeiskt projekt som syftar till att stödja operatörer av el-, järnvägs- och lufttrafiksystem genom att implementera artificiell intelligens-mänskliga interaktioner. Projektet, som leds av det portugisiska forskningsinstitutet INESC TEC, inkluderar också partner från Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Sverige och Österrike. Målet är att stödja mänskliga operatörers beslut och skapa förutsättningar för avkarbonisering av kritiska sektorer som energi och transport. Projektet, som finansieras med cirka 4 miljoner euro av Europeiska unionen och 2 miljoner euro av det schweiziska statssekretariatet för utbildning, forskning och innovation (SERI), betonar internationellt samarbete för att ta itu med avgörande samhällsutmaningar.

Direktlänk Dela American Association for the Advancement of Science fördjupade 15 december

AI blev mainstream 2023 men har fortfarande långt att gå

Artificiell intelligens (AI) blev mainstream 2023, men tekniken har fortfarande lång väg att gå för att matcha människors science fiction-fantasier om mänsklika maskiner. AI-botten ChatGPT väckte stor uppmärksamhet, även om inte alla förstod hur den fungerar eller vad man ska göra med den. Skolor från Seattle till Paris började blockera ChatGPT när tonåringar började använda botten för att skriva uppsatser och svara på hemuppgifter. Detta ledde till oro över AI:s framsteg och dess potentiella användning för bedrägeri och vilseledning. AI-genererade deepfakes började dyka upp i amerikanska valkampanjer och det blev allt svårare att skilja på verkliga och fabricerade krigsbilder från Ukraina och Gaza. Mot slutet av året hade AI-kriserna flyttat till ChatGPT:s egen skapare, startupföretaget OpenAI i San Francisco, som nästan förstördes av företagets tumult kring dess karismatiska VD. Europeiska Unionen kom fram till ett avtal om världens första stora AI-rättsliga skydd, men dessa kommer inte att träda i kraft förrän 2025. Det finns ingen tvekan om att de kommersiella AI-produkter som lanserades 2023 innefattade tekniska framsteg som inte var möjliga i tidigare stadier av AI-forskning. Men den senaste trenden inom generativ AI är på toppen av hypecykeln, enligt marknadsundersökningsföretaget Gartner. Google kritiserades för att ha redigerat en videodemonstration av sin mest kapabla AI-modell, kallad Gemini, på ett sätt som fick den att verka mer imponerande - och mänsklig.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 14 december

Påven Franciskus uppmanar till internationellt avtal för etisk användning av AI

Påven Franciskus har uppmanat till ett internationellt avtal för att säkerställa att artificiell intelligens (AI) utvecklas och används etiskt. I sitt årliga budskap för Världsfredsdagen, som firas den 1 januari varje år, uttryckte påven sin oro över riskerna med teknik som saknar mänskliga värden som medkänsla, barmhärtighet, moral och förlåtelse. Påven påpekade även att AI kan innebära risker för jobb, integritet och upphovsrätt, samt människolivet självt. Han betonade att utvecklingen och användningen av AI måste prioritera mänskliga rättigheter, främja fred och skydda mot desinformation, diskriminering och förvrängning.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 14 december

Albanska regeringen samarbetar med OpenAI för att påskynda EU-anslutningsprocess

Albaniens regering har inlett ett samarbete med OpenAI, skaparna av ChatGPT, för att effektivisera översättningen och inkorporeringen av tusentals sidor med europeiska unionens (EU) lagliga åtgärder och bestämmelser till albanska. Initiativet syftar till att påskynda landets EU-anslutningsprocess, med tanke på dess långa väntan i EU:s väntrum i 14 år. Albanien, identifierat som det mest pro-EU-landet i Europa, med över 97 procent av befolkningen för EU-medlemskap, har påbörjat användningen av artificiell intelligens (AI) för att navigera genom den omfattande byråkratin för att anpassa sig till EU-regler. Beslutet att anställa ChatGPT, utvecklad av OpenAI under ledning av VD Mira Murati, en albanskfödd visionär, markerar ett strategiskt drag för att påskynda integrationsprocessen. Albaniens premiärminister Edi Rama, föreslog att använda modellen för att inte bara översätta EU:s rättsliga innehåll till albanska, utan också erbjuda en omfattande analys av nödvändiga förändringar i lokal lagstiftning för att uppfylla EU-standarder. Samarbetet mellan OpenAI och National Agency for Information Society (AKSHI) materialiserades efter ett telefonsamtal mellan Rama och Murati.

Direktlänk Dela Firstpost fördjupade 14 december

Helena Fu, den nya chefen för en nyligen skapad avdelning för artificiell intelligens inom USA:s energidepartement, har granskats av representanthusets energi- och handelskommitté. Fu utfrågades om hur avdelningen kommer att använda tekniken för att hantera frågor som nationell säkerhet, tillståndsgivning och klimatförändringar. Republikanernas ordförande Cathy McMorris Rodgers uttryckte oro över det verkställande beslut som skapade avdelningen, med rädsla för överreglering som kan kväva innovation. Fu nämnde att AI kan användas för att lösa problemet med tillståndsgivning för energiprojekt.

Washington Examiner fördjupade 13 december

Nya Delhi-deklarationen antagen vid Global Partnership on Artificial Intelligence Summit

Representanter från 28 länder och Europeiska unionen har efter flera timmars överläggningar antagit ´Nya Delhi-deklarationen´ vid Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) toppmötet. Indien är värd för toppmötet och kommer att vara ordförande för GPAI-gruppen 2024. Deklarationen bekräftar ländernas åtagande att arbeta för ´principer för ansvarsfull förvaltning av pålitlig AI... rotad i demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter... och främja pålitlig, ansvarsfull, hållbar och människocentrerad användning av AI´. GPAI är en grupp av länder i Nord- och Sydamerika, Europa och Östasien som strävar efter att arbeta mot ´pålitlig utveckling, implementering och användning av AI´.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupade 13 december

EU slutför förhandlingar om världens första omfattande AI-lagar

Europeiska unionens förhandlare har nått en överenskommelse om världens första omfattande regler för artificiell intelligens (AI), vilket banar väg för laglig tillsyn av AI-teknologi. Förhandlare från Europaparlamentet och de 27 medlemsländerna övervann stora skillnader på kontroversiella punkter, inklusive generativ AI och polisens användning av ansiktsigenkänning för övervakning, för att underteckna en preliminär politisk överenskommelse för lagen om artificiell intelligens. Dock menar civilsamhällesgrupper att överenskommelsen inte går tillräckligt långt för att skydda människor från skada orsakad av AI-system.

Direktlänk Dela Prairie Public Broadcasting fördjupade 13 december

Europeiska unionen har släppt världens första regelverk för användning av artificiell intelligens (AI). Joseph Thacker, huvud AI-ingenjör för AppOmni, välkomnar fokus på AI säkerhet och kampen mot desinformation. Regelverket tar en riskbaserad strategi där striktare regler gäller för högre risker. Kategorin ´oacceptabel risk´ inkluderar AI-system som kommer att förbjudas, exempelvis vissa biometriska identifieringssystem. ´Hög risk´-system inkluderar kritisk infrastruktur som gas och elektricitet eller medicinska enheter. Thacker menar dock att regelverket inte fokuserar tillräckligt på praktiska aspekter av AI-säkerhet. Regelverket kommer inte att träda i kraft förrän 2025.

Abc7.com fördjupade 12 december

EU utarbetar världsledande regler för användning av artificiell intelligens

Europeiska unionens tjänstemän har arbetat ut en överenskommelse om regler för användning av artificiell intelligens (AI) inom de 27 medlemsländerna. Den så kallade AI-lagen tar en riskbaserad ansats till produkter eller tjänster som använder AI och fokuserar på att reglera användningen av AI snarare än tekniken. Lagen syftar till att skydda demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, samtidigt som den uppmuntrar till investeringar och innovation. AI-lagen kommer inte att träda i kraft förrän två år efter slutligt godkännande från europeiska lagstiftare, vilket förväntas i början av 2024. Överträdelser kan resultera i böter på upp till 35 miljoner euro eller 7% av ett företags globala omsättning.

Direktlänk Dela KDVR Fox 31 Denver fördjupade 12 december

Ny EU-lag tvingar AI-företag som OpenAI att dela tidigare dolda detaljer om produktbyggnad

Europeiska unionen har kommit överens om ett utkast till en ny AI-lag som kommer att tvinga företag som OpenAI att dela tidigare dolda detaljer om hur de bygger sina produkter. Lagen, som ska träda i kraft 2025, kräver mer klarhet om komponenterna i kraftfulla AI-system som ChatGPT. Utvecklare kommer att behöva rapportera en detaljerad sammanfattning av deras träningsdata till EU-regulatorer. Företag som driver de största modellerna kommer att behöva gå ett steg längre, rigoröst testa dem för säkerhetsrisker och hur mycket energi deras system kräver, och sedan rapportera tillbaka till Europeiska kommissionen.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 12 december

EU slår fast regler för artificiell intelligens

Europeiska unionens tjänstemän har arbetat fram en överenskommelse om världsledande regler avsedda att styra användningen av artificiell intelligens (AI) i den 27-nationers blocket. AI-lagen är den senaste uppsättningen regler utformade för att styra tekniken i Europa med global inverkan. Lagen tar ett ´riskbaserat tillvägagångssätt´ till produkter eller tjänster som använder AI och fokuserar på att reglera användningen av AI snarare än tekniken. Lagen syftar till att skydda demokrati, rättsstat och grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, samtidigt som den uppmuntrar till investeringar och innovation.

Direktlänk Dela Abc4.com fördjupade 12 december

EU slutför förhandlingar om AI-reglering

EU har enats om regleringar för artificiell intelligens (AI), med potentiella miljonböter för överträdelser. Reglerna, som ännu inte är detaljerade, behandlar hur AI kan användas i studier och anställningar, samt för att bekämpa brott. Civilminister Erik Slottner välkomnar gemensamma EU-regler för AI och ser detta som positivt för svensk och europeisk innovation och konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv uppmanar till att reglerna ska formuleras så att de fungerar i praktiken. Reglerna ska börja gälla från 2025.

Direktlänk Dela Elektroniktidningen fördjupade 11 december

EU når överenskommelse om världens första omfattande AI-regler

Europeiska unionens förhandlare nådde på fredagen en överenskommelse om världens första omfattande regler för artificiell intelligens (AI), vilket banar väg för laglig tillsyn av AI-teknik. Förhandlare från Europaparlamentet och de 27 medlemsländerna övervann stora skillnader i kontroversiella frågor, inklusive generativ AI och polisanvändning av ansiktsigenkänning för övervakning, för att underteckna en preliminär politisk överenskommelse för Artificiell Intelligenslagen. ´Deal!´ twittrade europeiska kommissionären Thierry Breton strax före midnatt. ´EU blir den allra första kontinenten att sätta klara regler för användningen av AI.´ Resultatet kom efter maratonförhandlingar bakom stängda dörrar denna vecka, med den första sessionen som varade i 22 timmar innan en andra omgång startade på fredagsmorgonen. Tjänstemännen var under press för att säkra en politisk seger för den flaggskeppslagstiftningen. Civila samhällsgrupper gav dock det ett svalt mottagande eftersom de väntar på tekniska detaljer som behöver slätas ut under de kommande veckorna. De sa att överenskommelsen inte gick tillräckligt långt för att skydda människor från skada orsakad av AI-system. ´Dagens politiska överenskommelse markerar början av viktigt och nödvändigt tekniskt arbete med avgörande detaljer i AI-lagen, som fortfarande saknas´, sa Daniel Friedlaender, chef för den europeiska avdelningen för Computer and Communications Industry Association, en teknikindustrilobbygrupp. EU tog en tidig ledning i det globala loppet att utarbeta AI-vakter när det avtäckte det första utkastet till sin regelbok 2021. Den senaste boom i generativ AI, skickade emellertid europeiska tjänstemän för att uppdatera ett förslag som är redo att fungera som en modell för världen. Europaparlamentet måste fortfarande rösta om lagen tidigt nästa år, men med överenskommelsen klar är det en formalitet, berättade Brando Benifei, en italiensk lagstiftare som samordnade kroppens förhandlingsinsatser, för The Associated Press sent på fredagen. ´Det är mycket, mycket bra´, sa han via textmeddelande efter att ha blivit frågad om det innehöll allt han ville. ´Självklart var vi tvungna att acceptera vissa kompromisser men överlag mycket bra.´ Den slutliga lagen skulle inte träda i full kraft förrän tidigast 2025, och hotar med stora ekonomiska straff för överträdelser på upp till 35 miljoner euro (38 miljoner dollar) eller sju procent av ett företags globala omsättning. Generativa AI-system som OpenAI:s ChatGPT har exploderat i världens medvetande, bländande användare med förmågan att producera mänsklig text, foton och låtar men väcker rädsla för riskerna med den snabbt utvecklande tekniken för jobb, integritet och upphovsrättsskydd och till och med mänskligt liv självt. Nu har USA, Storbritannien, Kina och globala koalitioner som G7-gruppen av stora demokratier hoppat in med sina egna förslag för att reglera AI, men de är fortfarande ikapp med Europa. Starka och omfattande regler från EU ´kan sätta ett kraftfullt exempel för många regeringar som överväger reglering´, sa Anu Bradford, professor vid Columbia Law School som är expert på EU-rätt och digital reglering. Andra länder ´kan inte kopiera varje bestämmelse men kommer troligen att efterlikna många aspekter av den.´ AI-företag som omfattas av EU:s regler kommer också troligen att utöka några av dessa skyldigheter utanför kontinenten, sa hon. ´Efter allt, det är inte effektivt att träna upp separata modeller för olika marknader´, sa hon. AI-lagen var ursprungligen utformad för att mildra farorna från specifika AI-funktioner baserat på deras risknivå, från låg till oacceptabel. Men lagstiftare pressade för att utvidga den till grundmodeller, de avancerade systemen som ligger till grund för allmänna AI-tjänster som ChatGPT och Googles Bard chatbot. Grundmodeller såg ut att bli en av de största klämpunkterna för Europa. Förhandlare lyckades emellertid nå en preliminär kompromiss tidigt i samtalen, trots motstånd ledd av Frankrike, som i stället efterlyste självreglering för att hjälpa hemväxta europeiska generativa AI-företag som konkurrerar med stora amerikanska rivaler, inklusive OpenAI:s backer Microsoft. Även kända som stora språkmodeller, dessa system är utbildade på stora mängder skrivna verk och bilder skrapade från internet. De ger generativa AI-system förmågan att skapa något nytt, till skillnad från traditionell AI, som bearbetar data och slutför uppgifter med förutbestämda regler. Företagen som bygger grundmodeller måste ta fram teknisk dokumentation, följa EU:s upphovsrättslag och specificera det innehåll som används för träning. De mest avancerade grundmodellerna som utgör ´systemiska risker´ kommer att möta extra granskning, inklusive att bedöma och mildra dessa risker, rapportera allvarliga incidenter, införa cybersäkerhetsåtgärder och rapportera deras energieffektivitet. Forskare har varnat för att kraftfulla grundmodeller, byggda av ett fåtal stora teknikföretag, kan användas för att superladda online desinformation och manipulation, cyberattacker eller skapande av biologiska vapen. Rättighetsgrupper varnar också för att bristen på transparens om data som används för att träna modellerna utgör risker för vardagen eftersom de fungerar som grundläggande strukturer för mjukvaruutvecklare som bygger AI-drivna tjänster. Det som blev det mest taggiga ämnet var AI-drivna ansiktsigenkännande övervakningssystem, och förhandlare hittade en kompromiss efter intensiva förhandlingar. Europeiska lagstiftare ville ha ett fullständigt förbud mot offentlig användning av ansiktsskanning och andra ´fjärrbiometriska identifieringssystem´ på grund av integritetsproblem. Men regeringarna i medlemsländerna lyckades förhandla fram undantag så att polisen kunde använda dem för att bekämpa allvarliga brott som barnsexuell exploatering eller terroristattacker. Rättighetsgrupper sa att de var oroliga över undantagen och andra stora luckor i AI-lagen, inklusive brist på skydd för AI-system som används i migration och gränskontroll, och möjligheten för utvecklare att välja bort att ha sina system klassificerade som högrisk. ´Oavsett vilka segrarna kan ha varit i dessa slutliga förhandlingar, kvarstår det faktum att stora brister kommer att finnas kvar i denna slutliga text´, sa Daniel Leufer, en senior policyanalytiker vid den digitala rättighetsgruppen Access Now.

Direktlänk Dela CTV News fördjupade 11 december

Europeiska unionens lagstiftare har kommit överens om en politisk överenskommelse för att reglera artificiell intelligens (AI). Detta inkluderar befogenheter för kommissionen att anpassa EU:s AI-regelbok för att hålla jämna steg med utvecklingen inom området. Lagen avser att reglera de mest kraftfulla modellerna bakom den nuvarande boom inom generativa AI-verktyg, som EU-lagen hänvisar till som ”allmänna ändamål” AI-modeller och system, snarare än att använda branschens föredragna termer, som ”grundläggande” eller ”gräns”-modeller. Kommissionen kommer att ha befogenheter att uppdatera tröskelvärdet över tid.

TechCrunch fördjupade 11 december

EU når preliminär överenskommelse om rättslig ram för AI

Europeiska unionens tjänstemän har nått en preliminär överenskommelse om en rättslig ram för utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) inom Europa. Den politiska överenskommelsen, som ännu inte har detaljerats, framhäver vad som är förbjudet när det gäller AI, nyckelkrav för att använda högrisk AI och straff. För underhållningsindustrin är kravet på transparens när det gäller generativ AI eller upphovsrättsskyddat arbete av största vikt. Officiella texter anger att användare ska informeras när de interagerar med en chatbot och att AI-system som genererar eller manipulerar text, bild, ljud eller videoinnehåll måste avslöja att innehållet har genererats eller manipulerats konstgjort. AI-lagen förbjuder även känslomässiga igenkänningssystem på arbetsplatsen och i utbildning, samt användning av AI för att utnyttja människors ålder, funktionshinder, beteendemanipulation och kringgående av fri vilja. Texten föreslår också böter på upp till 7% av den globala årsomsättningen eller 35 miljoner euro för förbjudna AI-överträdelser och upp till 3% av den globala årsomsättningen eller 15 miljoner euro för de flesta andra överträdelser. Det föreslagna regelverket kommer att röstas om i Europaparlamentet tidigt nästa år.

Direktlänk Dela Yahoo Sports UK fördjupade 11 december

EU slutför förhandlingar om AI-reglering, stora böter väntar för brott mot reglerna

Förhandlingarna om AI-reglering inom EU är klara och nya lagtexter väntar. De som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till 35 miljoner euro eller 7 procent av den globala omsättningen. Reglerna, som är världsunika, omfattar hur AI får användas, till exempel vid studier och anställningar, samt hur tekniken kan användas för att bekämpa brott. Civilminister Erik Slottner kommenterar att det är angeläget att EU kommer fram med gemensamma regler för AI-produkter. Svenskt Näringsliv uppmanar till att regleringen formuleras så att den fungerar i praktiken. De nya reglerna planeras träda i kraft 2025.

Direktlänk Dela Elektroniktidningen fördjupade 11 december

EU inför första lagen för att reglera AI, Mistral AI blir ledande

Europeiska Unionen har blivit en pionjär genom att godkänna den första lagen för att reglera artificiell intelligens (AI) i världen, vilket kommer att implementeras från 2026. Ett av företagen som har blivit ledande inom detta område är Mistral AI. Detta franska startföretag avslutar en investeringsrunda värd 385 miljoner euro, vilket gör det till en av Europas ledare inom AI. Företaget, som ökade värdet av Mistral till 2 000 miljoner dollar, leddes av Kalifornien-baserade fonden Andreessen Horowitz. Mistral AI är knappt ett halvår gammalt och föddes i maj, och i juni höjde det 105 miljoner euro i finansiering.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 11 december

EU-medlemsländer godkänner utkast till AI-lagar

De 27 medlemsländerna i Europeiska unionen har godkänt utkast till lagar för att övervaka artificiell intelligens (AI) inom blocket. Länderna kommer att rösta om den preliminära lagstiftningen - känd som Europeiska AI-lagen - tidigt nästa år och reglerna kan vara på plats 2025. Överenskommelsen nåddes efter mer än 36 timmars högnivåsamtal. EU-kommissionär Thierry Breton skrev på sociala medier att den ´historiska´ överenskommelsen fastställer ´tydliga regler för användning av AI´ inom EU:s jurisdiktion. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att lagen inte bara kommer att säkerställa människors säkerhet och rättigheter, utan också hjälpa företag att skapa rätt teknik.

Direktlänk Dela China Daily USA fördjupade 11 december

Fransk AI-startup Mistral AI samlar in 385 miljoner euro, blir en av Europas två AI-ledare

Den franska artificiella intelligens-startupen Mistral AI meddelade på söndagen att den hade samlat in 385 miljoner euro, vilket gör den till en av Europas två ledare inom AI. Företaget grundades i maj av tungviktare inom branschen och hade redan samlat in 105 miljoner euro i juni. Endast tyska Aleph Alpha har samlat in lika mycket finansiering bland europeiska AI-företag. Denna andra finansieringsrunda, ledd av den kaliforniska fonden Andreessen Horowitz, värderar Mistral till 2 miljarder euro, enligt finansiella källor.

Direktlänk Dela France 24 fördjupade 11 december

EU leder utvecklingen av världens första lag om artificiell intelligens

Europeiska unionen leder utvecklingen av lagar som skyddar medborgarnas integritet och rättigheter mot nya teknologier och monopol. Rådet för Europa och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om att godkänna EU:s lag om artificiell intelligens. Lagen kommer troligen inte att träda i kraft förrän 2025, men den är redan under utveckling. Lagen kommer att säkerställa att stora språkmodeller som GPT eller Gemini inte utgör ett hot mot mänskligheten, och att teknologier som ansiktsigenkänning eller dataanalys via AI inte hotar integriteten eller jämlikheten mellan människor.

Direktlänk Dela Ruetir fördjupade 10 december

AI dominerar Wall Street och reglerar framsteg i Europa

Teknikföretag som Nvidia och Microsoft har haft ett framgångsrikt år tack vare framsteg inom artificiell intelligens (AI), med S&P 500 som ökat med nästan 20%. Investerares fascination för AI:s potential att störa ekonomin har drivit upp aktiekurser, men pressen ökar på teknikföretag att omvandla AI-investeringar till ännu högre vinster. Sam Altman, VD för OpenAI, kommer att tala om ´Framtiden för AI´ vid HOPE Global Forum i Atlanta. Europeiska unionen fortsätter att utforma regler för hur den avancerade ChatGPT-modellen kan fungera, samtidigt som Microsofts investering på 13 miljarder dollar i OpenAI granskas i Storbritannien.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 10 december

EU når historiskt avtal om att reglera artificiell intelligens

Europeiska unionen (EU) har nått en banbrytande överenskommelse om världens första omfattande lagar för att reglera artificiell intelligens (AI) efter en intensiv 37-timmars förhandling mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna. Förslagen inkluderar skyddsåtgärder för användningen av AI inom EU samt begränsningar för dess användning av brottsbekämpande myndigheter. Konsumenter skulle ha rätt att lämna klagomål och böter kan utdömas för överträdelser. Avtalet betecknas som ´historiskt´ av Thierry Breton, den europeiska kommissionären som övervakar lagpaketet.

Direktlänk Dela Geo Television Network fördjupade 10 december

EU överens om lag för att reglera AI-utveckling

Europeiska unionen (EU) har kommit överens om en framtida lag som kommer att reglera utvecklingen av artificiell intelligens (AI) på kontinenten. Detta kommer att vara en världspionjärlagstiftning, värd 36 timmars förhandling. Dator- och digitalrättsexperter firar överenskommelsen som nåddes i Bryssel om den framtida standarden, men varnar också för ”luckor” som fortfarande existerar i avtalet. Det pågår nu en ”teknisk” förhandling och en översättningsprocess som kommer att pågå i flera månader, och efter dess slutliga publicering öppnas en period på två år för dess fullständiga tillämpning.

Direktlänk Dela World Nation News fördjupade 9 december

EU:s föreslagna AI-lag sannolikt misslyckas med att skydda mot ansiktsigenkänning

Förespråkare för integritet har uttryckt oro över att EU:s föreslagna AI-lag, vars språk slutligen fastställdes på fredagen, sannolikt kommer att misslyckas med att skydda allmänheten från ett av AI: s största hot: live ansiktsigenkänning. Representanter för Europeiska kommissionen tillbringade 37 timmar denna vecka för att förhandla om bestämmelser i AI-lagen med Europeiska rådet och Europaparlamentet. Amnesty Tech, en gren av Amnesty International, var bland de grupper som uttryckte oro över att lagen inte inkluderar ett ´ovillkorligt förbud mot live ansiktsigenkänning´. Den föreslagna lagen, som kan antas innan Europaparlamentets session avslutas i maj, inkluderar undantag för ansiktsigenkänning, vilket tillåter brottsbekämpande myndigheter att använda live ansiktsigenkänning för att söka efter offer för människohandel, förhindra terroristattacker och gripa misstänkta för vissa våldsamma brott.

Direktlänk Dela Common Dreams fördjupade 9 december

EU når en milstolpe med reglering av artificiell intelligens

Europeiska unionens tjänstemän nådde en historisk överenskommelse på fredagen om att reglera regler kring artificiell intelligens (AI) i system som ChatGPT och ansiktsigenkänning. Förslagen utgör grunden för Artificial Intelligence Act, som kommer att röstas om av Europaparlamentet och rådet nästa år och träder i kraft 2025. Om lagstiftningen antas, skulle det vara världens första omfattande regler för att reglera användningen av artificiell intelligens. Den skulle förbjuda applikationer som använder kognitiva beteendemanipulationer samt system som använder ansiktsbilder från internet eller CCTV-film för att skapa ansiktsigenkänningsdatabaser. Konsumenter skulle ha rätt att lansera klagomål, medan böter för överträdelser skulle variera från 8,1 miljoner dollar eller 1,5% av omsättningen till 37,7 miljoner euro eller 7% av den globala omsättningen.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 9 december

EU kommer att reglera avancerade AI-modeller som ChatGPT

Europeiska unionen har nått en preliminär överenskommelse som skulle begränsa hur den avancerade ChatGPT-modellen kan fungera, i vad som ses som en nyckeldel av världens första omfattande reglering av artificiell intelligens. Alla utvecklare av allmänna AI-system - kraftfulla modeller som har ett brett spektrum av möjliga användningar - måste uppfylla grundläggande krav på transparens, om de inte tillhandahålls gratis och som öppen källkod, enligt ett EU-dokument.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 9 december

Europeiska lagstiftare når politisk överenskommelse om AI-reglering

Europeiska lagstiftare har nått en politisk överenskommelse om att reglera artificiell intelligens (AI), vilket markerar ett steg mot att etablera en omfattande AI-lag i västerländska länder. Europeiska unionens Artificial Intelligence Act skulle vara den senaste i en serie regleringar som blocket har drivit fram och som förväntas få globala konsekvenser inom techindustrin och påverka några av dess största spelare. Tidigare lagstiftning från EU har fastställt nya konkurrens- och onlineinnehållsregler som påverkar stora amerikanska techföretag inklusive Meta Platforms, Apple och Google´s moderbolag, Alphabet.

Direktlänk Dela The Wall Street Journal fördjupade 9 december

EU når överenskommelse om världens första AI-regleringar

Europeiska unionen nådde på fredagen en överenskommelse om världens första regleringar för artificiell intelligens (AI), vilket banar väg för laglig tillsyn av populär teknik som används i tjänster som OpenAI:s ChatGPT. EU-parlamentet och dess 27 medlemsländer överkom stora skillnader i flera knäppunkter, inklusive generativ AI och ansiktsigenkänning. Det fanns också meningsskiljaktigheter om hur och om man ska reglera grundmodellerna för chattbotprogramvara som ChatGPT och Googles Bard. Dessutom övervägde EU-lagstiftare fullständiga förbud mot AI-drivna ansiktsigenkänningssystem på grund av oro för integritet.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 9 december

AI förväntas automatisera 60-70% av anställdas arbetsbörda

Enligt en rapport från McKinsey kommer generativ AI att automatisera 60-70% av anställdas arbetsbörda. AI ersätter redan jobb, ansvarig för nästan 4000 nedskärningar i maj 2023. OpenAI uppskattar att 80% av den amerikanska arbetskraften kommer att ha minst 10% av sina jobb påverkade av stora språkmodeller. Generativ AI kan också påverka kvinnors jobb oproportionerligt mycket. Cirka 79% av arbetande kvinnor har positioner som är mottagliga för automatisering jämfört med 58% av arbetande män. AI kan också påverka jobb genom att ersätta dem, men det kan också förbättra arbetsupplevelsen genom att automatisera monotona, repetitiva uppgifter.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 9 december

EU-negotiatörer enas om globalt första omfattande regler för artificiell intelligens

Förhandlare från Europeiska unionen har kommit överens om världens första omfattande regler för artificiell intelligens (AI). Överenskommelsen banar väg för laglig tillsyn av teknik som används i populära generativa AI-tjänster som ChatGPT. Förhandlare från Europaparlamentet och EU:s 27 medlemsländer övervann stora skillnader angående generativ AI och polisens användning av ansiktsigenkänning för att underteckna en preliminär politisk överenskommelse för AI-lagen. Den slutliga versionen av EU:s AI-lag behöver godkännande från unionens 705 politiker innan de delas upp för EU-omfattande val nästa år.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 9 december

EU enas om världens första AI-lagpaket

Europeiska unionen har enats om världens första lagpaket för artificiell intelligens (AI). Förhandlare från EU-parlamentet och de 27 medlemsländerna kom överens om en rad områden, inklusive ansiktsigenkänning och rättsväsendets användning av AI. Det nya regelverket har skyndats igenom EU:s lagstiftningsprocess detta år efter att chattroboten Chat GPT nådde en stor publik förra året. I överenskommelsen förbjuds igenkänning i realtid, dock med vissa undantag. Lagpaketet kommer inte att vara implementerat fullt ut förrän tidigast 2025.

Direktlänk Dela Sydsvenskan fördjupade 9 december

EU överens om detaljerna i AI-lagen, världens mest omfattande regelverk för AI

Europeiska unionen har godkänt detaljerna i AI-lagen, ett omfattande regelverk för de som bygger och använder artificiell intelligens. Lagen inkluderar förbud mot biometriska system som identifierar människor genom känsliga egenskaper som sexuell läggning och ras, samt urskillningslöst skrapande av ansikten från internet. Lagstiftarna kom också överens om att polisen ska kunna använda biometriska identifieringssystem på offentliga platser för vissa brott. Företag som inte följer reglerna kan bötfällas med upp till 7 procent av sin globala omsättning. Förbuden mot förbjuden AI träder i kraft om sex månader, kraven på transparens om 12 månader och hela regelverket om cirka två år.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 9 december

EU når överenskommelse om omfattande reglering av artificiell intelligens

Europeiska unionen har nått en överenskommelse om vad som förväntas bli den mest omfattande regleringen av artificiell intelligens i västvärlden. Thierry Breton, EU:s inre marknadschef, sade att överenskommelsen hittar en balans mellan att främja innovation och skydda människors och företags rättigheter. Delegater från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 27 medlemsländer kom överens om en uppsättning kontroller för generativa AI-verktyg som OpenAI Inc.´s ChatGPT och Googles Bard. Överenskommelsen skulle förbjuda biometrisk skanning som kategoriserar människor efter känsliga egenskaper, som politiska eller religiösa övertygelser, sexuell läggning eller ras. Lagförslaget skulle innebära ekonomiska straff för företag som bryter mot reglerna, med böter upp till 35 miljoner euro, eller 7% av den globala omsättningen, beroende på överträdelsen och företagets storlek.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 9 december

EU enas om världens första övergripande AI-lagpaket

Europeiska unionen kom överens om världens första övergripande lagpaket för AI, artificiell intelligens, på fredagskvällen. De 27 medlemsländerna lyckades efter 36 timmars förhandlingar enas om en rad områden som berör AI, inklusive ansiktsigenkänning och rättsväsendets användning av AI-teknik. EU-kommissionären Thierry Breton kallar den nya lagen ´historisk´ och ser den som mer än bara en regelbok, utan som en startplatta för forskare och nya företag att ta ledningen i den globala AI-kapplöpningen.

Direktlänk Dela Sveriges Radio fördjupade 9 december

Mine säkrar 30 miljoner dollar i serie B-finansiering för att utöka AI-drivna sekretesslösningar

Mine har motverkat trenden med en turbulent år för riskkapitalinvesteringar genom att säkra en serie B-finansieringsrunda på 30 miljoner dollar, med PayPal Ventures och Battery Ventures som ledande investerare. Företaget, som fokuserar på att integrera AI inom sekretess och dataskyddsområdet, planerar att använda en del av finansieringen till att tredubbla sin personal över alla avdelningar. Företaget siktar på att expandera inom företagssektorn och anställer aktivt backend-ingenjörer och utökar sitt datavetenskapsteam för att främja sina AI-relaterade initiativ.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 9 december

EU-lagstiftare godkänner världens första omfattande AI-lag

Europeiska Unionens lagstiftare kom överens på fredagen om att godkänna världens första stora omfattande lag om artificiell intelligens (AI). Lagen, kallad AI Act, etablerar en reglerande ram för att främja utvecklingen av AI samtidigt som den hanterar riskerna förknippade med den snabbt utvecklande tekniken. Lagen förbjuder skadliga AI-praxis som anses vara ett klart hot mot människors säkerhet, försörjning och rättigheter. Lagen förbjuder vissa användningar av AI, inklusive urskillningslöst skrapande av biometrisk identifiering för att skapa ansiktsigenkänningsdatabaser.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 9 december

EU når överenskommelse om världens första omfattande AI-regler

Europeiska unionens förhandlare har nått en överenskommelse om världens första omfattande regler för artificiell intelligens (AI), vilket banar väg för laglig tillsyn av teknik som används i populära generativa AI-tjänster som ChatGPT. Förhandlare från Europaparlamentet och de 27 medlemsländerna övervann stora skillnader på kontroversiella punkter som generativ AI och polisens användning av ansiktsigenkänning för övervakning. Den slutliga lagen förväntas inte träda i kraft förrän tidigast 2025 och hotar med stränga ekonomiska sanktioner för överträdelser på upp till 35 miljoner euro eller 7% av ett företags globala omsättning.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 9 december

EU når avtal om omfattande reglering av AI

Europeiska unionen har nått ett avtal om vad som förväntas bli den mest omfattande regleringen av artificiell intelligens i västvärlden. Thierry Breton, EU:s inre marknadschef, sade att avtalet hittar en balans mellan att främja innovation och skydda människors och företags rättigheter. Efter över 33 timmars förhandlingar denna vecka, kom delegater från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 27 medlemsländer överens om en uppsättning kontroller för generativa AI-verktyg som OpenAI Inc.´s ChatGPT och Googles Bard. Avtalet skulle också förbjuda biometrisk skanning som kategoriserar människor efter känsliga egenskaper, som politiska eller religiösa övertygelser, sexuell läggning eller ras. Utkastet till lagstiftning behöver fortfarande formellt godkännas av EU:s medlemsstater och parlamentet.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 9 december

EU godkänner banbrytande regler för artificiell intelligens

Europeiska unionen har på fredagen kommit överens om banbrytande regler för artificiell intelligens (AI), vilket sannolikt blir den första stora regleringen av den framväxande tekniken i västvärlden. Stora EU-institutioner har under veckan diskuterat förslag i ett försök att nå en överenskommelse. Tyskland, Frankrike och Italien har motsatt sig direkt reglering av generativa AI-modeller, kända som ´grundmodeller´, och föredrar självreglering från företagen bakom dem genom regeringens introducerade uppförandekoder. EU:s AI-lag är den första av sitt slag som specifikt riktar sig mot AI.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 8 december

Europeiska unionens förhandlare var nära en överenskommelse på fredagen om vad som ser ut att bli den mest omfattande regleringen av artificiell intelligens (AI) i västvärlden. Lagstiftare från Europaparlamentet och 27 medlemsländer har nått konsensus om vissa av de kontroller som behövs för att skydda samhället från riskerna med AI. Debatten har fokuserat på regler, inklusive när brottsbekämpning kan skanna ansikten i en folkmassa, till exempel för att upptäcka människor som har blivit människohandlade eller för att förhindra terroristattacker. Policymakarna har länge debatterat användningen av kameror som skannar människors ansikten i realtid.

Yahoo Finance fördjupade 8 december

EU når historiskt avtal om att reglera artificiell intelligens

Europeiska Unionens tjänstemän har nått en överenskommelse om världens mest omfattande lagstiftning för att reglera artificiell intelligens (AI), vilket stärker unionens roll som global teknikregulator. Detaljerna kring kompromissen är ännu inte kända. Lagstiftningen etablerar en hierarki av regler, med de strängaste gränserna för de system som anses vara riskfyllda. Användningen av ansiktsigenkänning inom brottsbekämpning framkom också som en kritisk punkt i diskussionerna. Europeiska kommissionären Thierry Breton kallade avtalet ”historiskt”.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 8 december

Europeiska Unionen enas om omfattande lag för att reglera artificiell intelligens

Europeiska unionens beslutsfattare har kommit överens om en ny omfattande lag för att reglera artificiell intelligens (AI), en av världens första omfattande försök att begränsa användningen av en snabbt utvecklande teknik med stora samhälleliga och ekonomiska konsekvenser. Lagen, kallad AI-lagen, sätter en ny global standard för länder som försöker dra nytta av teknikens potentiella fördelar, samtidigt som man försöker skydda mot dess möjliga risker. Användningen av ansiktsigenkänning av polis och regeringar skulle begränsas, och företag som bryter mot reglerna kan få böter på upp till 7 procent av den globala försäljningen.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 8 december

EU-förhandlare försöker reglera artificiell intelligens

Europeiska unionens förhandlare samlas på fredag morgon för att försöka utarbeta den mest omfattande regleringen av artificiell intelligens i västvärlden. Efter att ha hållit ett maratonsession som började på onsdag och varade nästan 24 timmar, kom team från Europaparlamentet och 27 medlemsländer överens om ytterligare regler för allmänna AI-modeller som har ett brett spektrum av möjliga användningar, som den som driver OpenAI Inc.´s ChatGPT. Men de är fortfarande fast på hur långt de ska begränsa EU-regeringarnas användning av live ansiktsskanningsteknik.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 8 december

Google lanserar Gemini, en ny stor språkmodell, men EU och Storbritannien är uteslutna

Den 6 december avtäckte Google Gemini, en ny stor språkmodell (LLM) med tre olika lägen: Nano, Pro och Ultra. Den nya varianten Gemini Pro driver nu Bard i USA och över 170 andra länder, men Europeiska unionen och Storbritannien är för närvarande uteslutna. Anledningen är främst regleringar. Google är i aktiva diskussioner med UK´s Safety Institute och godkännande bör anlända någon gång nästa år. Vad gäller EU måste GDPR godkänna nya LLM:er och säkerställa att de uppfyller alla regler för AI. Google kommer att ge en förhandsvisning av Bard Advanced till Europa 2024, som kommer att köras på Gemini Ultra.

Direktlänk Dela Android Authority fördjupade 7 december

Samtal om EU:s AI-regler pausade efter 22 timmar

Samtalen om omfattande regelverk för artificiell intelligens (AI) inom Europeiska unionen pausades efter 22 raka timmar. Förhandlingarna, som började på onsdagseftermiddagen i Bryssel, kommer att återupptas på fredag morgon. Representanter för de 27 medlemsländerna, lagstiftare och verkställande kommissionärer försöker säkra en politisk överenskommelse för den flaggskepps AI-lagen. De spenderade timmar på att diskutera kontroversiella punkter som generativ AI och AI-drivna polisiära ansiktsigenkänningsystem. Det fanns oenighet om huruvida och hur man ska reglera grundmodeller, de avancerade systemen som ligger till grund för allmänna AI-tjänster som ChatGPT och Googles Bard chatbot.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 7 december

EU nära att slutföra omfattande reglering av konstgjord intelligens

Europeiska Unionen är nära att slutföra vad som kan bli den mest omfattande regleringen av konstgjord intelligens (AI) i västvärlden. Delegater från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 27 medlemsländer har kommit överens om en uppsättning kontroller för generativa AI-verktyg, som OpenAI Inc.´s ChatGPT och Googles Bard. Detta innebär ett steg närmare ett formellt avtal om en bredare lagstiftning, känd som AI-akten. En slutlig överenskommelse skulle markera ett kritiskt steg i att klargöra landmärkes AI-politik som kommer att sätta tonen för regleringen av generativa AI-verktyg i den utvecklade världen.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 7 december

EU nära att slutföra omfattande reglering av artificiell intelligens

Europeiska Unionen är nära att slutföra vad som kan bli den största och mest långtgående regleringen av artificiell intelligens i västvärlden. Förhandlare har kommit överens om en uppsättning kontroller för generativa AI-verktyg som OpenAI Inc:s ChatGPT och Googles Bard. Spanska nyhetsbyrån EFE rapporterade att europeiska institutioner redan har nått en överenskommelse om normer som kommer att reglera system baserade på AI. Diskussionerna har varit omfattande och har delat världsledare och teknikchefer. EU kämpar för att balansera behovet av att skydda sina egna AI-startups, som Frankrikes Mistral AI och Tysklands Aleph Alpha, mot potentiella samhälleliga risker.

Direktlänk Dela Sofia News Agency fördjupade 7 december

EU nära att slutföra omfattande AI-reglering

Europeiska unionen närmar sig en överenskommelse om vad som förväntas bli den mest omfattande regleringen av artificiell intelligens i västvärlden, men förhandlare försöker fortfarande att spika de sista detaljerna. Diskussioner fortsatte hela natten på onsdag och in på torsdagen, med biometrisk övervakning som en av de största kvarstående frågorna. Delegater från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 27 medlemsländer kom överens om en uppsättning kontroller för generativa artificiella intelligensverktyg såsom OpenAI Inc.´s ChatGPT och Googles Bard.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 7 december

EU nära att slutföra omfattande AI-reglering

Europeiska unionen närmar sig ett avtal om vad som förväntas bli den mest omfattande regleringen av artificiell intelligens i västvärlden. Förhandlare har kommit överens om en uppsättning kontroller för generativa AI-verktyg som OpenAI Inc.´s ChatGPT och Googles Bard. Delegerade från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 27 medlemsländer nådde kompromissen i ett möte som pågick i timmar. Ett avtal markerar ett kritiskt steg i att klargöra banbrytande AI-policy som kommer att sätta tonen för regleringen av generativa AI-verktyg i den utvecklade världen. Lagen skulle göra EU till den första regeringen utanför Asien att sätta fasta skyddsräcken på tekniken.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 7 december

AI-chatbottar är inte jobbdödare, de kommer att leda till ökad produktivitet

Det finns rädsla för jobbförluster i arbetsvärlden och vissa universitet förbjuder användning av AI-drivna system som ChatGPT. Trots detta argumenteras det att vi bör fråga oss var denna nya teknik verkligen kan vara användbar och vilket rättsligt ramverk vi behöver för att skydda användare. ChatGPT och liknande program är mer som en lekplats än konkreta tillämpningar, men potentialen för nya tillämpningsområden är lovande. Tekniken kommer permanent att förändra våra liv, men den kommer ändå inte att kunna ersätta människor. Enligt en studie av Sortlist förväntar sig så många som 23% av anställda inom mjukvaru- och teknikindustrin att bli uppsagda. Vi behöver fokusera mer på vilka yrken sådana AI-program kan stödja och i vilka fall de kan främja produktivitet. Trots detta kräver AI-fördomar och felaktigheter fortfarande mänsklig granskning och korrigering.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 6 december

AI-utveckling överträffar regleringsförsök i EU och USA

Europa och USA försöker svara på den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI), men tekniken utvecklas snabbare än deras policyer. När EU-ledare introducerade ett 125-sidigt utkast till lag för att reglera AI i april 2021, hyllades det som en global modell. Men ChatGPT, en människoliknande chattbot, överraskade EU-lagstiftare eftersom den typ av AI som driver ChatGPT inte nämndes i utkastet till lagen. Nu diskuterar EU-lagstiftare vad de ska göra, vilket riskerar lagen. Svenja Hahn, medlem av Europaparlamentet, konstaterar att de alltid kommer att ligga efter teknikens hastighet.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 6 december

Meta och IBM lanserar AI Alliance för att förespråka ´open-science´-ansats till AI-utveckling

Facebooks moderbolag, Meta, och IBM har lanserat en ny grupp kallad AI Alliance som förespråkar en ´open-science´-ansats till AI-utveckling. Detta ställer dem i opposition mot rivaler som Google, Microsoft och OpenAI. Debatten handlar om säkerhet och vem som får dra nytta av AI:s framsteg. AI Alliance, som inkluderar Dell, Sony, chipstillverkarna AMD och Intel samt flera universitet och AI-startups, kommer sannolikt att lobba för att nya lagstiftningar ska gynna dem. Metas chefsforskare för AI, Yann LeCun, har kritiserat OpenAI, Google och startupföretaget Anthropic för deras ´massiva företagslobbying´.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 5 december

Ny europeisk lagstiftning om AI kan cementera dominansen för stora amerikanska teknikföretag

Ny europeisk lagstiftning om artificiell intelligens (AI) kan hjälpa till att cementera dominansen för stora amerikanska teknikföretag. Europeiska unionen söker konsensus om att reglera AI, vilket för en gångs skull kan vara goda nyheter för stora amerikanska teknikföretag. Ett utkast till EU:s föreslagna AI-lag har cirkulerat sedan 2021. Om lagen förblir i sitt nuvarande skick, bör teknikinvesterare uppmuntras, med Microsoft, Alphabets Google och Amazon.com som de stora vinnarna. Lagstiftningen kommer inte att stoppa AI-utvecklingen, men den inför en regleringsbörda som i slutändan kan cementera deras dominans.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade 1 december

Över ett dussin länder undertecknar avtal om AI-säkerhet

Mer än 18 länder, inklusive USA, har undertecknat det som beskrivs som det första detaljerade internationella avtalet om att skydda artificiell intelligens (AI) från skadliga aktörer. Länderna kom överens om att företag som designar och använder AI bör göra det på ett sätt som skyddar kunder och allmänheten från missbruk. Även om löftet inte är bindande, sa Jen Easterly, chef för USAs myndighet för cybersäkerhet och infrastruktursäkerhet, att det är viktigt att så många länder skriver under ett dokument som prioriterar säkerhet när det gäller AI. Nyheten kommer en vecka efter att Tyskland, Frankrike och Italien kom överens om hur AI bör regleras.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 27 november

Regulatorer i EU, Kina och Frankrike begär information om Nvidias grafikkort

Regulatorer i Europeiska unionen, Kina och Frankrike har begärt information om Nvidias grafikkort, med fler förfrågningar väntade i framtiden, enligt det amerikanska chiptillverkningsföretaget. Nvidia är världens största tillverkare av chips som används både för artificiell intelligens och för datorgrafik. Efterfrågan på dess chips ökade efter lanseringen av AI-applikationen ChatGPT förra året. Företaget har också försenat lanseringen av ett nytt AI-chip inriktat på den kinesiska marknaden.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 24 november

Företag och teknikgrupper varnar EU för överreglering av AI

Affärs- och teknikgrupper varnade på torsdagen Europeiska unionen mot att överreglera AI-system, kända som grundmodeller, i kommande AI-regler, eftersom detta kan döda nystartade företag eller driva ut dem ur regionen. Denna begäran kom när EU-länder och EU-lagstiftare går in i den sista sträckan av förhandlingar om regler som kan bli riktmärke för andra länder. Bland de största tvistefrågorna finns grundmodeller, såsom OpenAI´s ChatGPT, som är AI-system som tränas på stora datamängder, med förmågan att lära sig av nya data för att utföra en mängd olika uppgifter. Företagen avvisade också krav från kreativa industrier att AI-reglerna ska ta itu med upphovsrättsfrågor.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 23 november

AI: En global kraft, ett globalt ansvar

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat olika branscher genom att bearbeta stora mängder data och identifiera mönster och trender. Men AI kommer med inbyggda risker, inklusive hot mot privatlivet och möjlig jobbförskjutning. Europeiska Unionen har antagit en lag för att minska farorna med AI. Europeiska kommissionens AI-akt syftar till att balansera minimering av potentiella faror och uppmuntra innovation. USA och Kina, ledande länder inom AI-teknik, formar aktivt AI-regleringslandskapet. Effektiv AI-reglering kräver samarbete mellan alla intressenter, inklusive regeringar, AI-utvecklare och allmänheten.

Direktlänk Dela Financial-world.org fördjupade 19 november

Meta upplöser sitt ansvariga AI-team för att fokusera mer på generativ AI

Meta har rapporterats ha upplöst sitt team för Ansvarig AI (RAI) när företaget lägger mer resurser på generativ artificiell intelligens. Enligt rapporten kommer de flesta RAI-medlemmar att flytta till företagets generativa AI-produktteam, medan andra kommer att arbeta med Metas AI-infrastruktur. Jon Carvill, som representerar Meta, säger att företaget kommer att ´fortsätta prioritera och investera i säker och ansvarsfull AI-utveckling´. Meta svarade inte på en begäran om kommentar vid pressens deadline.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 november

Storbritanniens AI-toppmöte misslyckades med att ta itu med stora techföretags dominans

Storbritanniens premiärminister, Rishi Sunak, samlade regeringsrepresentanter, AI-företag och experter vid Bletchley Park för att diskutera säker utplacering av AI-teknik. Mötet har kritiserats för att prioritera stora techföretag över civilsamhällets röster och för att inte ha något meningsfullt att säga om att kontrollera de dominerande företag som utgör det största hotet mot vår säkerhet. Det behövs tuffa åtgärder som riktar sig mot företagens makt, inklusive aggressiv tillämpning av konkurrenspolitik och strikta regleringsåtaganden för dominerande gatekeepers. Techjättarna har använt sitt kollektiva monopol över beräkningskraft, data och teknisk expertis för att ta fördel när det gäller storskaliga AI-grundmodeller.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 16 november

Microsoft Designer kommer nu med stöd för generativ AI DALL-E 3

Microsoft Designer, Microsofts applikation för grafisk design med Artificiell Intelligens (AI), har nyligen meddelat att dess plattform kommer att ha officiellt stöd för den generativa AI:n DALL-E 3. Denna AI är ansvarig för att automatiskt generera bilder baserade på textkommandon. Tillkännagivandet gjordes via X (applikationen tidigare känd som Twitter). Detta tillägg kommer att tillåta användare att använda AI-verktyg för att generera bilder direkt genom Microsofts plattform. Microsoft lägger stor vikt vid att förbättra AI över sina applikationer och plattformar, vilket också visas i företagets nuvarande ansträngningar att utöka kapaciteterna för Copilot.

Direktlänk Dela Softonic International fördjupade 11 november

Artificiell intelligens (AI) omfattar en mängd aktiviteter relaterade till maskiner som utför uppgifter med eller utan mänsklig inblandning. Teknologiföretag som Google, Meta, Alibaba, Baidu, OpenAI och Anthropic är framträdande aktörer inom AI, men världens regeringar spelar också en viktig roll genom att forma regelverket för AI-system. Sedan 2016 har tekniktunga regioner och länder över hela världen infört regleringar riktade mot AI-teknologier. Det finns för närvarande över 1 600 AI-policyer och strategier globalt. Europeiska unionen, Kina, USA och Storbritannien har framträtt som centrala aktörer i utformningen av AI:s utveckling och styrning.

The Conversation fördjupade 8 november

Meta begränsar politiska annonsörers användning av AI-verktyg

Facebooks moderbolag Meta meddelar att de kommer att förhindra politiska annonsörer från att använda sina senaste generativa AI-annonseringsverktyg, enligt en talesperson för företaget. Detta förnekande av verktygen kommer efter varningar om att de kunde förstärka spridningen av felaktig valinformation. Meta har ännu inte offentligt avslöjat detta beslut via några uppdateringar till sina annonsriktlinjer. Detta sker samtidigt som stora teknikföretag som Google och Microsoft lanserar sina egna AI-verktyg. Dessutom har den europeiska datatillsynsmyndigheten förlängt ett förbud mot ´beteendebaserad annonsering´ på Meta-ägda Facebook och Instagram.

Direktlänk Dela ABP News Network fördjupade 7 november

G7-ledare når framsteg i reglering av artificiell intelligens

G7-ledare har nått en överenskommelse om internationella vägledande principer för artificiell intelligens (AI) och en frivillig uppförandekod för AI-utvecklare. Detta har välkomnats av Europeiska kommissionen. G7-processen för AI, känd som ´Hiroshima-processen´, inrättades för att analysera risker och möjligheter med generativ AI och främja samarbete för att stödja utvecklingen av ansvarsfulla AI-verktyg och bästa praxis. Hiroshima-processen kompletterar EU:s artificiella intelligenslag (AI-lagen), som för närvarande slutförs. AI-lagen förväntas träda i kraft i slutet av 2023.

Direktlänk Dela JURIST Legal News & Research fördjupade 5 november

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak värd för AI-toppmöte

Chatbots som ChatGPT har imponerat världen med sin förmåga att skriva tal, planera semestrar eller föra samtal lika bra eller möjligen bättre än människor, tack vare avancerade artificiella intelligenssystem. Nu har gräns AI blivit det senaste buzzordet eftersom det växer oro att den framväxande tekniken har förmågor som kan äventyra mänskligheten. Alla från brittiska regeringen till toppforskare och till och med stora AI-företag själva varnar för gräns AI: s ännu okända faror och kräver skyddsåtgärder för att skydda människor från dess existentiella hot. Debatten kulminerar på onsdag, när Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak är värd för ett två dagar långt toppmöte inriktat på gräns AI. Det förväntas locka en grupp av cirka 100 tjänstemän från 28 länder, inklusive USA: s vicepresident Kamala Harris, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och chefer från viktiga amerikanska artificiella intelligensföretag inklusive OpenAI, Googles Deepmind och Anthropic. Platsen är Bletchley Park, en tidigare topphemlig bas för andra världskrigets kodknäckare ledda av Alan Turing. Den historiska egendomen ses som födelseplatsen för modern databehandling eftersom det var där Turing och andra berömt knäckte Nazitysklands koder med hjälp av världens första digitala programmerbara dator. I ett tal förra veckan sa Sunak att endast regeringar - inte AI-företag - kan hålla människor säkra från teknikens risker. Men han noterade också att Storbritanniens tillvägagångssätt ´är att inte skynda på att reglera´, även när han skisserade en mängd skrämmande hot, till exempel användningen av AI för att mer lätt göra kemiska eller biologiska vapen. ´Vi måste ta detta på allvar, och vi måste börja fokusera på att försöka komma före problemet´, sa Jeff Clune, en biträdande datavetenskapsprofessor vid University of British Columbia med inriktning på AI och maskininlärning. Clune var bland en grupp inflytelserika forskare som författade en artikel förra veckan som uppmanade regeringar att göra mer för att hantera risker från AI. Det är den senaste i en serie allvarliga varningar från teknikmoguler som Elon Musk och OpenAI: s VD Sam Altman om den snabbt utvecklande tekniken och de olika sätt industrin, politiska ledare och forskare ser vägen framåt när det gäller att begränsa riskerna och regleringen. Det är långt ifrån säkert att AI kommer att utplåna mänskligheten, sa Clune, ´men det har tillräcklig risk och chans att inträffa. Och vi måste mobilisera samhällets uppmärksamhet för att försöka lösa det nu snarare än att vänta på att värsta scenariot ska hända.´ Ett av Sunaks stora mål är att hitta en överenskommelse om en kommuniké om AI-riskernas natur. Han avslöjar också planer på ett AI-säkerhetsinstitut som kommer att utvärdera och testa nya typer av tekniken och föreslår skapandet av en global expertpanel, inspirerad av FN: s klimatförändringspanel, för att förstå AI och ta fram en ´State of AI Science´ -rapport. Toppmötet återspeglar den brittiska regeringens ivrighet att vara värd för internationella sammankomster för att visa att den inte har blivit isolerad och fortfarande kan leda på världsscenen efter att ha lämnat Europeiska unionen för tre år sedan. Storbritannien vill också göra anspråk på en het policyfråga där både USA och den 27-nationers EU gör rörelser. Bryssel lägger sista handen vid vad som är på väg att bli världens första omfattande AI-regleringar, medan USA: s president Joe Biden undertecknade en omfattande verkställande order på måndag för att styra utvecklingen av AI, byggd på frivilliga åtaganden gjorda av teknikföretag. Kina, som tillsammans med USA är en av de två världs AI-makterna, har bjudits in till toppmötet, även om Sunak inte kunde säga med ´100% säkerhet´ att representanter från Beijing kommer att delta. Artikeln undertecknad av Clune och mer än 20 andra experter, inklusive två döpta till AI: s ´gudfäder´ - Geoffrey Hinton och Yoshua Bengio - uppmanade regeringar och AI-företag att vidta konkreta åtgärder, till exempel genom att spendera en tredjedel av sina forsknings- och utvecklingsresurser på att säkerställa säker och etisk användning av avancerad autonom AI. Gräns AI är en förkortning för de senaste och mest kraftfulla systemen som går ända upp till kanten av AI: s förmågor. De bygger på grundmodeller, vilka är algoritmer som tränas på en bred informationsbas skrapad från internet för att ge en allmän, men inte ofelbar, kunskapsbas. Det gör gräns AI-system ´farliga eftersom de inte är perfekt kunniga´, sa Clune. ´Människor antar och tror att de är enormt kunniga, och det kan ställa till problem.´ Mötet har dock stött på kritik för att det är för upptaget med avlägsna faror. ´Fokus för toppmötet är faktiskt lite för smalt´, sa Francine Bennett, tillförordnad direktör för Ada Lovelace Institute, en policyforskningsgrupp i London med fokus på AI. ´Vi riskerar att bara glömma den bredare uppsättningen risker och säkerhet´ och de algoritmer som redan är en del av vardagen, sa hon vid ett Chatham House-panel förra veckan. Deb Raji, en forskare vid University of California, Berkeley, som har studerat algoritmisk bias, pekade på problem med system som redan har implementerats i Storbritannien, såsom polisens ansiktsigenkänningssystem som hade en mycket högre falsk detektionsgrad för svarta människor och en algoritm som förstörde en gymnasieexamen. Toppmötet är en ´missad möjlighet´ och marginaliserar samhällen och arbetare som är mest påverkade av AI, sa mer än 100 civila samhällsgrupper och experter i ett öppet brev till Sunak. Skeptiker säger att den brittiska regeringen har satt sina toppmåls mål för lågt, med tanke på att reglering av AI inte kommer att finnas på agendan, och i stället fokuserar på att etablera ´skyddsräcken´. Sunaks uppmaning att inte skynda på reglering påminner om ´det budskap vi hör från många av de företagsrepresentanterna i USA´, sa Raji. ´Och så är jag inte förvånad över att det också gör sin väg in i vad de kanske säger till brittiska tjänstemän.´ Teknikföretag bör inte vara involverade i att utarbeta regler eftersom de tenderar att ´underskatta eller tona ner´ brådskan och hela skadeomfånget, sa Raji. De är också inte så öppna för att stödja föreslagna lagar ´som kan vara nödvändiga men som effektivt kan äventyra deras resultat´, sa hon. DeepMind och OpenAI svarade inte på förfrågningar om kommentarer. Anthropic sa att medgrundarna Dario Amodei och Jack Clark skulle delta. Microsoft sa i ett blogginlägg att det såg fram emot ´Storbritanniens nästa steg i att sammankalla toppmötet, främja sina insatser för AI-säkerhetstestning och stödja större internationellt samarbete om AI-styrning.´ Regeringen hävdar att den kommer att ha rätt blandning av deltagare från regeringen, akademin, det civila samhället och näringslivet. Institute for Public Policy Research, en center-vänster brittisk tankesmedja, sa att det skulle vara ett ´historiskt misstag´ om teknikindustrin fick reglera sig själv utan statlig tillsyn. ´Regulatorer och allmänheten är till stor del i mörkret om hur AI distribueras över ekonomin´, sa Carsten Jung, gruppens seniora ekonom. ´Men självreglering fungerade inte för sociala medieföretag, det fungerade inte för finanssektorn, och det kommer inte att fungera för AI.´

Direktlänk Dela The Columbian fördjupade 5 november

Elon Musk: AI kommer att eliminera behovet för människor att arbeta

Teknikmogulen Elon Musk sade denna vecka att artificiell intelligens (AI) så småningom kommer att bli så avancerad att det kommer att eliminera behovet för människor att arbeta. Han avslöjade att hans eget AI-företag redan gör framsteg inom området. ´Vi kommer för första gången att ha något som är smartare än den smartaste människan´, tillade Musk. Musk, som medgrundade OpenAI men sedan har delat sig med Microsoft-stödda ChatGPT-skaparen, har länge varit uttalad om den makt AI kan ha i framtiden. Han är en förespråkare för att reglera AI, vilket han återigen påpekade för Sunak under frågestund.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 4 november

Kanadensiska ministern avslutar deltagande i AI-säkerhetstoppmötet i Storbritannien

François-Philippe Champagne, Kanadas minister för innovation, vetenskap och industri, avslutade nyligen sitt deltagande i Storbritanniens första AI-säkerhetstoppmöte som hölls i Bletchley Park. Under toppmötet diskuterades hur man bäst hanterar riskerna med så kallade gräns AI-system. Mötet gav Kanada möjlighet att bygga vidare på sitt starka globala ledarskap inom ansvarsfull AI. Vid Bletchley Park ledde minister Champagne en diskussion om riskerna med missbruk av gräns AI, och framhöll Kanadas nyligen frivilliga uppförandekod för ansvarsfull utveckling och hantering av avancerade generativa AI-system. Ledare från 28 deltagande länder och Europeiska unionen skrev under Bletchley-deklarationen.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 3 november

Nationella och internationella styrorgan tar steg för att reglera AI-verktyg

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) såsom Microsoft-stödda OpenAI´s ChatGPT komplicerar regeringars försök att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Här är de senaste stegen som nationella och internationella styrorgan tar för att reglera AI-verktyg: AUSTRALIEN * Planerar regleringar för att förhindra spridning av barnsexuellt missbrukssmaterial skapat av AI. STORBRITANNIEN * Planerar regleringar och kommer att tredubbla sin finansiering för ´AI Research Resource´. KINA * Har implementerat tillfälliga regler. EUROPEISKA UNIONEN * Planerar regleringar och närmar sig ett bredare avtal om den banbrytande AI-lagen. FRANKRIKE * Utreder möjliga överträdelser. G7 * Söker input på regler. ITALIEN * Utreder möjliga överträdelser. JAPAN * Utreder möjliga överträdelser. POLEN * Utreder möjliga överträdelser. SPANIEN * Utreder möjliga överträdelser. FÖRENTA NATIONERNA * Planerar regleringar. USA * Söker input på regler.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 3 november

AI-toppmöte på Bletchley Park slutar med löfte om fler toppmöten

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak har avslutat sin mycket omtalade AI-toppmöte på Bletchley Park. Resultatet verkar vara ett löfte om att hålla fler toppmöten. Under veckorna som ledde upp till toppmötet betonade Sunak upprepade gånger de potentiella riskerna som artificiell intelligens kan utgöra för samhället. Det huvudsakliga resultatet var det nya Bletchley-deklarationen, som undertecknades av 28 nationer, inklusive Kina och USA, och Europeiska unionen. Dokumentet gör dock inte mycket mer än att erkänna att det finns risker och lovar att utforska dem. Det enda konkreta åtgärden som lovas i formuleringen är att hålla fler toppmöten i framtiden.

Direktlänk Dela New Scientist fördjupade 2 november

Världsledare diskuterar risker och möjligheter med AI på toppmöte i Storbritannien

Världsledare har ett ´ansvar´ att hantera farorna med artificiell intelligens (AI), har Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak sagt vid landets första AI-säkerhetstoppmöte. 28 länder, teknikchefer och akademiker deltar i toppmötet. Delegater enades om ett gemensamt uttalande för att tackla riskerna med AI. Uttalandet, ´Bletchley-deklarationen´, undertecknades av alla länder på toppmötet, inklusive USA och Kina samt EU. De erkände att AI ´erbjuder enorma globala möjligheter´ men bör utvecklas på ett sätt som är ´människocentrerat, pålitligt och ansvarsfullt´.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 2 november

AI-reglering i fokus i USA, Storbritannien och EU

Det har varit en stor vecka för AI-reglering, eller åtminstone idén om det. USA:s president Joe Bidens administration publicerade en exekutiv order om ´säker, säker och pålitlig utveckling och användning av artificiell intelligens´. Samtidigt öppnade den brittiska regeringen en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet på Bletchley Park. Rishi Sunak, premiärministern, sa att AI kommer att medföra förändringar ´lika långtgående som den industriella revolutionen, elektricitetens ankomst, eller internets födelse´. Europeiska unionen har försökt driva fram AI-lagstiftning som den har arbetat på i mer än två år. AI och dess potentiella risker och fördelar är högst upp på många agendor samtidigt.

Direktlänk Dela Columbia Journalism Review fördjupade 2 november

Globalt toppmöte om AI-säkerhet hålls på Bletchley Park

Bletchley Park i Storbritannien, där matematikern och datavetaren Alan Turing utvecklade maskiner för att dekryptera nazisternas krypterade meddelanden under andra världskriget, är värd för en kommande global konferens om artificiell intelligens (AI). UK:s regering arrangerar AI Safety Summit där världsledare, teknikjättar, vetenskapliga experter och civilsamhällets representanter kommer att diskutera hur man kan mildra riskerna med ´Frontier AI´. Tusentals teknikledare har undertecknat ett öppet brev som uppmanar till en paus i utvecklingen av avancerad AI, då det kan utgöra ett existentiellt hot mot mänskligheten.

Direktlänk Dela The News Lens fördjupade 2 november

Global toppmöte om AI-säkerhet hålls i Bletchley Park, Storbritannien

Bletchley Park i Storbritannien, där matematikern och datavetaren Alan Turing utvecklade dekoderingsmaskiner för att avkoda nazisternas krypterade meddelanden under andra världskriget, är platsen för ett kommande globalt toppmöte om artificiell intelligens (AI). Denna vecka är Storbritanniens regering värd för AI Safety Summit, där världsledare, teknikjättar, vetenskapliga experter och civila samhällsrepresentanter kommer att fokusera på hur man kan mildra riskerna med ´Frontier AI´. Många länder, inklusive Storbritannien, USA, EU och Australien, har lagt fram egna ramar för AI-reglering och styrning.

Direktlänk Dela Lowy Institute fördjupade 2 november

Hillary Clinton uppmanar till internationellt samarbete för att minimera riskerna med artificiell intelligens

Före detta utrikesminister Hillary Clinton går med i en grupp tidigare diplomater som kräver internationellt samarbete för att minimera riskerna med artificiell intelligens (AI). Aspen Ministers Forum, en gren av den ideella organisationen Aspen Institute, uttryckte sina växande bekymmer för riskerna med AI och beskrev frågan som ´en av de viktigaste policyutmaningarna i vår tid´. Gruppen föreslog en rad rekommendationer för att hantera internationell AI-styrning, inklusive bildandet av en internationell byrå, skydd mot AI-genererad desinformation och utveckling av nationella regleringssystem som skulle samordnas internationellt.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 1 november

Internationellt toppmöte om AI-säkerhet på Bletchley Park

Delegater från 27 regeringar, inklusive Kina och USA, samlas på Bletchley Park för samtal om hur man ska reglera artificiell intelligens (AI). Det två dagar långa toppmötet, som Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak hoppas kommer att positionera landet som en ledare i den globala tävlingen att utnyttja och reglera AI, kommer att hållas på Bletchley Park, en lantegendom 80 km norr om London. Framtida generationer av AI-system kan påskynda diagnosen av sjukdomar, hjälpa till att bekämpa klimatförändringar och effektivisera tillverkningsprocesser, men presenterar också betydande faror när det gäller jobbförluster, desinformation och nationell säkerhet.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 1 november

AI-reglering diskuteras av västerländska regeringar

Vita huset har publicerat en verkställande order om artificiell intelligens (AI), från finansiering av nya former av tekniken till att knäcka ner på potentiella missbruk. Samma dag meddelade G7-gruppen en separat, icke-bindande lag för att begränsa så kallad generativ AI. Samtidigt håller Storbritannien en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet, med gäster som USA:s vicepresident Kamala Harris och Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen. EU arbetar också på att utforma sina nya lagar, som förväntas bli klara till nästa december. Dessa händelser understryker att västerländska regeringar fortfarande kämpar för att positionera sig i den teknologiska kapplöpningen.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 31 oktober

G7-länderna enas om uppförandekod för AI

Gruppen av Sju (G7) industriella länder har kommit överens om att etablera en uppförandekod för företag som utvecklar avancerade artificiella intelligenssystem. Koden består av 11 huvudpunkter designade för att främja säker, säker och pålitlig användning av AI globalt. Koden betonar företagens operationer, inklusive att anta lämpliga åtgärder för att identifiera, bedöma och mildra risker under hela AI-utvecklingslivscykeln. Företag uppmanas även att släppa offentliga rapporter som ger insikt i deras AI-systems kapabiliteter och begränsningar.

Direktlänk Dela The Tech Report fördjupade 31 oktober

Joe Biden utfärdar order för att reglera artificiell intelligens

President Joe Biden kommer att utfärda en exekutiv order för att reglera artificiell intelligens (AI). Order kommer att fastställa en rad standarder för att begränsa riskerna med de mest avancerade systemen. Produkter som kan utgöra en risk måste genomgå säkerhetstester och resultaten ska kommuniceras till den verkställande makten innan de lanseras. Order omfattar dock inte omedelbara hot, som desinformation spridd genom befintliga verktyg. Några av åtgärderna i den exekutiva ordern kommer att träda i kraft inom de närmaste 90 dagarna, men det kan ta längre tid att tillämpa dem.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 30 oktober

President Biden utfärdar verkställande order för att reglera artificiell intelligens

President Joe Biden kommer att utfärda en verkställande order för att för första gången reglera artificiell intelligens (AI) på federal nivå i USA. Denna order kommer att innebära en rad standarder för att begränsa riskerna med avancerade system. Produkter som kan utgöra en risk måste genomgå säkerhetstester och resultaten måste rapporteras till verkställande organ innan de lanseras. Order inkluderar också regler för att skydda ´nationell säkerhet´. Företag som tillhandahåller molntjänster måste informera regeringen om sina utländska kunder. Biden har också beordrat olika federala myndigheter att studera de möjliga konsekvenserna av AI och att ge rekommendationer för att undvika diskriminerande snedvridning i algoritmer. Denna rörelse följer i spåren av Europeiska unionen, som godkände den första lagen i världen för att reglera AI baserat på riskerna med dess användning.

Direktlänk Dela World Nation News fördjupade 30 oktober

G7-länder föreslår global AI-uppförandekod

Gruppen av sju (G7) industriländer planerar att införa en frivillig ´Uppförandekod´ för företag som innoverar inom avancerad artificiell intelligens (AI). Initiativet, som kommer från ´Hiroshima AI-processen´, syftar till att hantera potentiellt missbruk och risker förknippade med denna omvandlande teknologi. G7, bestående av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA, tillsammans med Europeiska unionen, initierade denna process för att sätta en föregångare för AI-styrning. OpenAI, moderbolaget till ChatGPT, har också bildat ett beredskapsteam för att hantera riskerna med AI-modeller.

Direktlänk Dela BeInCrypto fördjupade 30 oktober

President Biden utfärdar verkställande order för att reglera AI-industrin

President Joe Biden har utfärdat en verkställande order för att reglera den snabbt växande och i stort sett oreglerade AI-industrin. Order inkluderar direktiv för att utvidga användningen av AI inom regering, utbildning, hälsovård och andra offentliga sektorer. Det kräver också att utvecklare av de mest kraftfulla AI-systemen delar sina säkerhetstestresultat innan de tar sin teknik till den offentliga marknaden. Vita husets biträdande stabschef Bruce Reed beskrev ordern som en del av en ´aggressiv strategi´ för att dra nytta av fördelarna med AI och minska riskerna.

Direktlänk Dela Spectrum News NY1 fördjupade 30 oktober

President Biden att införa de första regleringarna av AI i USA

President Biden kommer att utfärda en exekutiv order på måndag som skisserar USA:s första regleringar av artificiell intelligens (AI). Regleringen inkluderar krav på att de mest avancerade AI-produkterna testas för att säkerställa att de inte kan användas för att producera biologiska eller kärnvapen. Regleringen kommer också att innehålla rekommendationer om att bilder, videor och ljud utvecklade av dessa system ska vattenmärkas för att tydligt visa att de skapats av AI. Mr. Bidens order kommer att utfärdas dagar innan ett möte mellan världsledare om AI-säkerhet organiserat av Storbritanniens premiärminister, Rishi Sunak. De nya amerikanska reglerna, som förväntas träda i kraft inom de närmaste 90 dagarna, kommer sannolikt att möta många utmaningar. Vicepresident Kamala Harris kommer att representera USA vid konferensen i London på detta ämne denna vecka.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 30 oktober

Studie varnar för att AI kan leda till mer sofistikerade cyberattacker

En nyligen studie från cybersäkerhetskonsultföretaget Gemserv varnar för att den ständigt utvecklande artificiella intelligensen utgör nya utmaningar för företag då den hotar att driva mer sofistikerade cyberattacker. Studien belyser den växande oro bland CISOs om användningen av deepfake AI-teknologier i cyberattacker. 83% av de tillfrågade tror att generativ AI kommer att spela en mer betydande roll i framtida cyberattacker. Endast 16% av de tillfrågade tror att deras organisationer har en utmärkt förståelse för dessa avancerade AI-verktyg.

Direktlänk Dela Insurance Business Magazine fördjupade 27 oktober

Google Bard presenterar avancerade funktioner och global tillgänglighet

Google Bard, AI-assistenten, har avtäckt sin mest avancerade version hittills för att förbättra användarupplevelse, kreativitet och samarbete. De senaste uppdateringarna lovar att göra Bard mer intuitiv, fantasifull och responsiv. Bard kan nu integrera realtidsinformation från Google Apps, samarbeta med Gmail, Docs och Drive, och dubbelkontrollera AI-genererade svar med Google. Bard tillåter nu användare att fortsätta konversationer som initierats av andra genom sin offentliga länkdelningsfunktion. Dessutom har Bard utvidgat sitt språkstöd till över 40 nya språk och är nu tillgängligt i alla 27 EU-länder och Brasilien.

Direktlänk Dela Timesng.com fördjupade 25 oktober

RSF uppmanar EU att stärka skyddet för tillförlitliga nyheter i AI-lagen

Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar Europeiska unionen att stärka skydden för rätten till tillförlitliga nyheter och information i dess kommande lag om artificiell intelligens (AI-lagen). Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd skulle idag (24 oktober) träffas för trilogförhandlingar om AI-lagens slutliga form. Utmaningen är historisk. De tre parterna måste komma överens om ett inledande regelverk för AI-system, med målet att de ska tjäna samhället snarare än skada det. RSF föreslår att AI-system som producerar eller distribuerar nyheter och information ska klassificeras som ´hög risk´ och underkastas striktare krav innan de kan placeras på marknaden.

Direktlänk Dela Rsf.org fördjupade 24 oktober

EU:s lagstiftare når inte överenskommelse om AI-regler inför viktigt möte

Europeiska lagstiftare har ännu inte kommit överens om flera frågor relaterade till nya regler för artificiell intelligens (AI) inför ett avgörande möte på tisdag, vilket innebär att någon överenskommelse inte kommer att nås förrän i december. Utkastet till AI-regler måste godkännas av Europaparlamentet och EU:s medlemsstater. Spanien, som innehar EU-ordförandeskapet fram till december, har föreslagit kompromisser för att påskynda processen. Om inget avtal nås i december kan förhandlingarna skjutas upp till början av nästa år.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 23 oktober

Europeiska ministrar möts för att diskutera reglering av AI

Europeiska ministrar ansvariga för telekommunikationer kommer att mötas på ett informellt toppmöte i León för att diskutera reglering av artificiell intelligens (AI). Målet är att skapa regleringar som hjälper innovation och hanterar störningar som AI kan orsaka i ekonomi och samhälle. Toppmötet kommer att ledas av Nadia Calviño, första vicepresident och tillförordnad minister för ekonomiska frågor och digital transformation. Ministrarna kommer att diskutera politik för att säkerställa att digitalisering gynnar tillväxt och konkurrenskraft i EU, samt utvecklingen av en digital vägkarta för 2030. José María Álvarez-Pallete, verkställande president för Telefónica-gruppen, kommer att vara bland gästerna.

Direktlänk Dela World Nation News fördjupade 23 oktober

Japan föreslår riktlinjer för AI-företag för att motverka överberoende av tekniken

En ny utkast till riktlinjer föreslår att japanska företag som använder artificiell intelligens (AI) måste ha åtgärder för att motverka överberoende av tekniken. Riktlinjerna utformades av en panel som fick i uppdrag att formulera politik för att reglera den blomstrande sektorn. Riktlinjerna uppmanar AI-företag att behålla alla register över deras interaktioner med tekniken. De måste tillhandahålla dessa register till tillsynsmyndigheterna i händelse av en incident. Rättvisa och transparens måste styra all AI-utveckling i Japan, med AI-företag som uppmanas att skydda mänskliga rättigheter med sina modeller.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 23 oktober

Storbritanniens AI-ambitioner är ´orealistiska´, varnar experter

Storbritanniens ambitioner att bli en global ledare inom artificiell intelligens (AI) är ´orealistiska´, varnar experter, och påpekar att juridiska hinder och brist på ekonomiska incitament utgör stora utmaningar. Storbritanniens regering planerar att hålla sin AI Safety Summit i november för att ta upp utmaningar och identifiera möjligheter som presenteras av maskininlärning och djupinlärningstekniker. Gästlistan inkluderar rapporterat USA:s vicepresident Kamala Harris och Google DeepMind VD Demis Hassabis. Enligt forskare från University of Cambridge är ett stort hinder bristen på datorkraft som krävs för att bygga generativa maskininlärningsmodeller. De föreslår att den brittiska regeringen istället bör prioritera tillämpningen av befintliga stora språkmodeller i olika sektorer för att stimulera inhemsk AI och ekonomisk tillväxt.

Direktlänk Dela Information Security Media fördjupade 21 oktober

Microsoft 365 Copilot, ett globalt verktyg för att sammanfatta möten och skapa dokument

Microsoft 365 Copilot erbjuder möjligheten att sammanfatta möten som hålls i Teams för dem som väljer att inte delta. Dessutom kan den effektivt utforma e-postmeddelanden, skapa Word-dokument, generera kalkylblad och utveckla PowerPoint-presentationer. Verktyget är planerat att lanseras globalt från 1 november. Copilot kan snabbt sammanfatta en lång kedja av e-postmeddelanden och erbjuda ett utkast till e-postsvar som användare kan redigera innan de skickar. Trots fördelarna har det uttryckts oro för att sådan teknik kan ersätta mänskliga arbetare och skapa en potentiell överberoende på AI-assistans.

Direktlänk Dela Techweez fördjupade 19 oktober

AI-systemens framtid: Expertgrupp föreslår ´levande riktlinjer´ för ansvarsfull användning

Ett år efter att teknikföretaget OpenAI släppte chattboten ChatGPT, tävlar företag om att utveckla allt kraftfullare ´generativa´ AI-system. Dessa system kan producera text, bilder, videor och till och med datorprogram i respons på mänskliga kommandon, vilket kan göra information mer tillgänglig och påskynda teknikutvecklingen. Men de innebär också risker, inklusive spridning av felinformation och ´deepfakes´. Forskare har börjat utveckla ´levande riktlinjer´ för användning av generativ AI. Dessa riktlinjer utvecklades vid två toppmöten vid Institutet för avancerade studier vid Universitetet i Amsterdam.

Direktlänk Dela Nature fördjupade 19 oktober

G7 enas om riktlinjer för AI-utveckling för att mildra risker

Företrädare för G7, som inkluderar Japan, USA och Europeiska unionen, har i stort sett kommit överens om ett utkast till riktlinjer för utvecklare av avancerade former av artificiell intelligens (AI), i syfte att mildra risker som trakasserier, desinformation och integritetsproblem. Under ett möte i Kyoto den 9 oktober enades G7-representanterna, inklusive Japans minister för inrikesfrågor och kommunikationer Junji Suzuki, om 11 principer. Dessa inkluderar att genomföra tredjepartsgranskningar i utvecklingsstadiet av AI-system innan de implementeras och att vidta åtgärder för att skydda upphovsrätten. Japans premiärminister Fumio Kishida talade vid det FN-ledda Internet Governance Forum i Kyoto, västra Japan, den 9 oktober 2023.

Direktlänk Dela Kyodo News fördjupade 18 oktober

EU överväger trestegsreglering av generativa AI-modeller

Europeiska unionen överväger en trestegsstrategi för att reglera generativa AI-modeller och system, enligt ett förslag. Detta är en del av banbrytande ansträngningar för att kontrollera den snabbt framstegna tekniken. De tre nivåerna skulle fastställa regler för olika grundläggande modeller - AI-system som kan anpassas till en rad uppgifter - och kräver ytterligare extern testning för den mest kraftfulla tekniken, enligt dokumentet.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 18 oktober

SACEM kräver auktorisation för AI-datautvinning och maskininlärning

Den franska organisationen för insamling av sångrättigheter, SACEM, kräver auktorisation för AI-datautvinning och maskininlärning av sina kataloger, efter att ha valt att inte delta i ett undantag för datautvinning enligt europeisk lag. SACEM har utfärdat ett uttalande om att tidigare auktorisation från rättighetsorganisationen krävs för all AI-utbildning med hjälp av dess medlemmars musik. SACEM syftar till att etablera en hållbar och dygdig balans mellan skapare och utgivarättigheter och ambitionerna hos aktörerna inom AI-området. SACEM förklarar att enheter som använder SACEM:s verk för att mata sina träningsdatabaser och utföra datautvinningsaktiviteter baserade på dem måste begära tidigare auktorisation från SACEM och uttryckligen förhandla om användningsvillkoren.

Direktlänk Dela Digital Music News fördjupade 16 oktober

Generativ AI kan revolutionera arbetsmarknaden

Generativ AI har revolutionerat den professionella landskapet. Enligt McKinseys senaste forskning kan 30% av uppgifterna i USA:s ekonomi vara automatiserade fram till 2030, upp från 21% före generativ AI. Studier visar att äldre arbetare är mest utsatta för AI, eftersom AI utför uppgifter som tillhör jobb som involverar hög utbildning och ackumulerad erfarenhet. Men seniora yrkesverksamma utan teknikfärdigheter kan fortfarande navigera och utmärka sig i denna AI-drivna värld. AI är här för att förstärka, inte ersätta.

Direktlänk Dela Harvard Business Review fördjupade 13 oktober

Företag bör förbereda sig för EU:s AI-lag, enligt toppfunktionär

Företag bör börja förbereda sig för Europeiska unionens (EU) lag om Artificiell intelligens (AI), som förväntas bli godkänd senare i år, enligt Angeline van Dijk, generalinspektör för den nederländska myndigheten för digital infrastruktur (RDI). Van Dijk diskuterade detta under sitt tal på World Summit AI (WSAI) 2023. Hon förklarade att AI-lagen är ett viktigt steg för att ge en modell för ansvarsfull AI-utveckling och implementering i Europa. Hon tillkännagav också ett gemensamt initiativ om AI-övervakning av Europeiska kommissionen, UNESCO och Nederländerna. Van Dijk underströk att företag bör börja förbereda sig för AI-lagen omedelbart.

Direktlänk Dela Famagusta Gazette fördjupade 13 oktober

Sydostasiatiska länder tar ett företagsvänligt tillvägagångssätt till reglering av artificiell intelligens (AI), vilket är ett bakslag för Europeiska unionens försök att skapa globalt harmoniserade regler i linje med dess egna stränga ramverk. Ett konfidentiellt utkast till ASEANs (Association of Southeast Asian Nations) ´guide till AI-etik och styrning´ cirkulerar för feedback från teknikföretag och förväntas bli färdigställd i slutet av januari 2024. Företag som har mottagit det inkluderar Meta, IBM och Google. Till skillnad från EU:s AI-lag föreslår ASEAN-guiden att företag tar hänsyn till ländernas kulturella skillnader och föreskriver inte oacceptabla riskkategorier.

Reuters fördjupade 11 oktober

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kan ge företag många fördelar när det gäller automatisering, riskhantering och effektivitetsvinster. AI kan särskilt hjälpa till med detaljerad analys och tolkning av stora datamängder inom områden som kreditvärdering och modern portföljövervakning. AI kan dock fungera dåligt med små datamängder, vilket är en viktig aspekt att beakta. Användning av AI i samband med företags alternativa datamängder, som digitala fingeravtryck, kan hjälpa till att förbättra kreditriskbedömningen och generera mer exakta och snabba signaler för kreditriskhantering och investeringsändamål.

S&P Global fördjupade 10 oktober

Microsoft rullar ut AI-drivna Copilot i senaste Windows 11-uppdateringen

Microsoft har börjat rulla ut den senaste uppdateringen för Windows 11, även känd som Moment 4. Den största nya funktionen i denna uppdatering är AI-drivna Copilot, som kan hjälpa användare med allt från att aktivera mörkt läge till att sammanfatta presentationer, e-post och mer. Copilot förväntas bli en integrerad del av Microsoft 365-produkter i överskådlig framtid. Funktionen kan dock vara oroande för vissa användare eftersom den har tillgång till användarnas data. Microsoft försäkrar att de stora språkmodeller som AI använder inte tränas på användarnas data och att företaget följer EU:s dataskyddsgränser och allmänna dataskyddsregler. För de som inte vill ha AI skanning av deras data finns det sätt att inaktivera Microsoft Copilot i Windows 11.

Direktlänk Dela SlashGear fördjupade 10 oktober

Hyperfine får FDA-godkännande för AI-baserad programvara till Swoop-hjärnbildningssystem

Hyperfine, ett banbrytande medicintekniskt företag, har fått FDA-godkännande för uppdaterad programvara till deras bärbara magnetresonanshjärnbildningssystem, Swoop. Den senaste programvaran, som bygger på en robust AI-grund, förbättrar bildkvaliteten i Swoop-systemets diffusionsviktade bildsekvens (DWI). Med denna uppdatering utökar Hyperfine Swoop-systemets AI-avstörningskapacitet genom att införliva avancerad bildpostbehandling i DWI-sekvensen. Detta möjliggör en skarpare bild som potentiellt kan hjälpa kliniker att mer exakt diagnostisera, behandla och övervaka patienter som genomgår hjärnbildning.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 10 oktober

EU överväger strängare regler för stora AI-operatörer som OpenAI och Meta

Europeiska unionens tjänstemän överväger att införa ytterligare regleringar för de största operatörerna inom artificiell intelligens (AI), som OpenAI och Meta. Diskussioner pågår mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och olika EU-medlemsstater om de potentiella effekterna av stora språkmodeller (LLM) och de möjliga restriktioner som ska införas på dem enligt den kommande AI-lagen. LLM inkluderar Meta´s Llama 2 och OpenAI´s ChatGPT-4. Under AI-lagen skulle företag som utvecklar och implementerar AI-system behöva utföra riskbedömningar och märka AI-genererat innehåll. Förhandlare hoppas kunna avsluta lagstiftningen innan årets slut.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 oktober

EU och Japan närmar sig varandra i tänkandet kring generativ AI, säger tjänsteman

Europeiska unionen (EU) ser en ´konvergens´ med Japan i tänkandet kring generativ artificiell intelligens (AI), enligt Vera Jourova, vice ordförande för värderingar och transparens vid Europeiska kommissionen. EU, som ligger i framkant när det gäller att reglera den framväxande teknologin med sin hårdslående AI-lag, och Japan, som överväger mer flexibla riktlinjer för att främja ekonomisk tillväxt, fördjupar samarbetet kring teknik som AI, cybersäkerhet och chips som anses viktiga för ekonomisk säkerhet. Gruppen av de sju största industriländerna diskuterar riktlinjer för generativ AI, en teknik som möts med både entusiasm och oro.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade 9 oktober

EU och Japan har samma syn på generativ AI, säger EU-kommissionär

EU ser en ´konvergens´ med Japan när det gäller synen på generativ artificiell intelligens (AI), sade en högt uppsatt tjänsteman på måndagen. ´Jag ser mycket konvergens i hur vi ser på AI och generativ AI´, sade Vera Jourova, vice ordförande för EU-kommissionen för värderingar och transparens, i en intervju. EU och Japan fördjupar samarbetet kring teknik som AI, cybersäkerhet och chip som anses viktiga för ekonomisk säkerhet. Diskussionerna är på väg att starta samråd om ett ramverk för AI.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 9 oktober

Italien stöder en omfattande lag för reglering av artificiell intelligens i EU

Italien står i frontlinjen för att stödja godkännandet av en omfattande lag som reglerar användningen av artificiell intelligens i Europeiska unionen, säger vice premiärminister och utrikesminister Antonio Tajani. Enligt Tajani kommer lagen att garantera ´tillförlitlig användning av denna viktiga familj av banbrytande teknik´. Han tillade att innovation och gränstekniker ´är bland de prioriterade teman för vår tillväxtdiplomati och kommer också att vara en del av de ämnen som vår G7-ordförandeskap kommer att ta upp 2024´. Italien kommer att vara ordförande för G7 nästa år och kommer att vara värd för toppmötet i Puglia.

Direktlänk Dela Middle East North Africa Financial Network fördjupade 6 oktober

Länder runt om i världen försöker reglera AI-teknik

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI), som Microsoft-stödda OpenAI:s ChatGPT, komplicerar regeringars försök att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Här är de senaste stegen nationella och internationella styrorgan tar för att reglera AI-verktyg: Australien planerar regler för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI. Storbritannien har utfärdat en preliminär verkställighetsanmälan till Snap Inc:s Snapchat för eventuell bristande bedömning av integritetsrisker. Kina har infört tillfälliga regler som kräver säkerhetsbedömningar innan AI-produkter släpps på marknaden. EU:s lagstiftare Brando Benifei uppmanade medlemsländerna att kompromissa för att nå en överenskommelse om AI-lagen innan årets slut. Frankrike, Italien, Japan, Polen och Spanien undersöker möjliga överträdelser. G7-ledare, FN och USA söker input om regleringar.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 6 oktober

USA varnar för att EU:s föreslagna AI-lagstiftning gynnar stora företag

USA har varnat Europeiska unionen för att dess föreslagna lag för att reglera artificiell intelligens (AI) skulle gynna företag med resurser att täcka kostnaderna för efterlevnad, samtidigt som det skadar mindre företag. Den amerikanska analysen fokuserar främst på Europaparlamentets version av AI-lagen, som inkluderar regler om generativ AI. Enligt dokumenten baseras vissa regler i parlamentets lag på termer som är ´vaga eller odefinierade´.

Direktlänk Dela Bloomberg fördjupade 6 oktober

EU identifierar fyra teknikområden som riskabla för spridning

EU har pekat ut fyra teknikområden som särskilt riskabla för spridning: avancerade halvledare, artificiell intelligens, kvantteknik och bioteknik. Dessa teknologier bör riskbedömas för att förhindra att kunskap om hur de utvecklas sprids utanför unionen. Trots att ingen officiellt pekar ut Kina, är det tydligt att oron huvudsakligen gäller export till det landet. Inremarknadskommissionär Thierry Breton understryker att det är viktigt att regelbundet övervaka dessa tekniker och vidta åtgärder för att skydda EU:s strategiska intressen och säkerhet.

Direktlänk Dela Elektroniktidningen fördjupade 4 oktober

Behovet av reglering för generativ AI i Indiens digitala revolution

I Indiens digitala revolution spelar Generativ AI en allt större roll, vilket innebär utmaningar för företag, politiker och yrkesverksamma att skapa en reglerande vägkarta för AI-eran. Alok Bansal, VD för Global Business Process Management på Visionet Systems, betonar vikten av tydliga, konsekventa och ansvarstagande riktlinjer för att förhindra potentiellt missbruk av Gen AI. En studie från McKinsey 2023 visar Gen AIs centrala roll inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling och verksamhet. Trots detta saknar Indien, som övervakas av Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), specifika AI-lagar.

Direktlänk Dela TechGraph fördjupade 3 oktober

EU ska utvärdera ekonomiska säkerhetsrisker med vissa teknologier

Europeiska unionen (EU) kommer att utvärdera potentiella risker med halvledar-, artificiell intelligens (AI), kvant- och bioteknikteknik för att bedöma om dessa tekniker kan hota EU:s ekonomiska säkerhet och leda till export- eller investeringsrestriktioner för tredjeländer. EU:s strategi är att minska beroendet av vissa länder och främja partnerskap med likasinnade nationer. De teknologier som identifierats för bedömning inkluderar avancerad halvledarteknik, AI för dataanalys och objektigenkänning, kvantteknologier för kryptografi, kommunikation och avkänning samt bioteknik för genetiska modifieringar och nya genomiska tekniker.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 3 oktober

Utmaningar och lagstiftningsåtgärder mot deepfakes i Australien och EU

Artificiell intelligens (AI) blir allt mer genomgripande i alla aspekter av det moderna samhället och handeln: från användning i automatiserade beslutsprocesser till ansiktsigenkänning och generativ AI. Samtidigt har den snabba utvecklingen inom AI-teknik, som djupinlärning, lett till en ökad genomslagskraft och spridning av felinformation genom deepfakes, en typ av syntetiska AI-genererade medier, som blivit allt svårare att upptäcka både för det mänskliga ögat och för befintliga detekteringstekniker. Dessa utvecklingar har avsevärt ökat riskerna för integritet, cybersäkerhet och identitetsstöld på individuell, företags- och statsnivå. Nedan behandlar vi några av de viktigaste utmaningarna som denna produkt av generativ AI ställer för integriteten och överväger några av de nuvarande föreslagna lagstiftningsåtgärderna mot den i Australien och Europeiska unionen (EU) i dess föreslagna AI-lag, särskilt när det gäller syntetiska deepfake-medier. Slutligen föreslår vi en möjlig väg framåt med hjälp av en ´icke-syntetisk´ modell för mediaautentisering. I detta uppmanar vi till att alla regleringar av användningen av dessa tekniker och eventuella följande deepfakes måste vara ändamålsenliga och balansera behovet av reglering med och skydd av individer som främjar teknologisk innovation och yttrandefrihet.

Direktlänk Dela Clyde & Co fördjupade 2 oktober

Artificiell intelligens ökar risken för valpåverkan

Val världen över står inför ett växande hot från utländska aktörer som använder artificiell intelligens (AI) för att påverka valresultatet. Sedan 2016 har länder som Ryssland, Kina och Iran använt sociala medier för att påverka utländska val, inklusive USA:s presidentval. Generativ AI och stora språkmodeller, som kan producera oändliga mängder text på vilket ämne som helst, är ett nytt verktyg som passar perfekt för internetbaserad propaganda. Verktyg som ChatGPT sänker kostnaden för att producera och distribuera propaganda, vilket gör det möjligt för fler länder att delta. Det är dock oklart hur dessa teknologier kommer att förändra desinformation och hur effektiva de kommer att vara.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 2 oktober

AI hotar globala val genom desinformation

Val över hela världen står inför ett växande hot från utländska aktörer som använder artificiell intelligens (AI) för att påverka valresultat. Sedan 2016 har länder som Ryssland, Kina och Iran använt sociala medier för att påverka utländska val, bland annat i USA. Nu finns det en ny faktor: generativ AI och stora språkmodeller, som kan producera oändliga mängder text på vilket ämne som helst. Dessa teknologier kan förändra desinformation och propaganda på internet. Val kommer att äga rum i hela den demokratiska världen under de kommande åren, och det är troligt att dessa tekniker kommer att användas i dessa val.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 30 september

Google lanserar AI-skrivassistenten Bard i Google Workspace

Google har introducerat Bard, en AI-baserad skrivassistent, tillgänglig i Google Workspace. Bard, som bygger på Googles LaMDA och maskininlärningsteknik, kan generera, förklara och hjälpa till att felsöka kod, svara på matematikproblem och assistera med olika skrivuppgifter. Bard är nu tillgänglig på över 40 språk i mer än 230 länder och regioner, inklusive alla länder i Europeiska Unionen. För att använda Bard behöver användare antingen ett personligt Google-konto eller ett Workspace-konto där administratören har aktiverat Bard-åtkomst. Användare måste vara 18 år eller äldre och använda en kompatibel webbläsare.

Direktlänk Dela AMBCrypto fördjupade 30 september

AI-drivna desinformationskampanjer hotar globala val

AI-drivna desinformationskampanjer hotar globala val, med generativa AI-verktyg som förstärker propagandans räckvidd och inverkan. Framväxten av val världen över ökar attraktiviteten för AI-drivna desinformation för utländska och inhemska aktörer. Effektiva försvarsstrategier kräver tidig upptäckt, forskning och internationellt samarbete för att skydda demokratiska processer mot utvecklande AI-taktiker. Generativa AI-verktyg, exemplifierade av ChatGPT och den kraftfullare GPT-4, kan producera stora mängder text snabbt och i olika toner och perspektiv.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 30 september

AI kan bidra med upp till €1,2 biljoner till EU: s BNP, enligt rapport

Artificiell intelligens (AI) har blivit en grundläggande pelare för ekonomisk och social utveckling inom Europeiska unionen (EU). En nyligen rapport från Public First, beställd av Google, belyser hur AI kan vara ett viktigt verktyg för att lösa ekonomiska och sociala utmaningar. Enligt rapporten kunde generativ AI lägga till upp till €1,2 biljoner till EU: s BNP. Denna utveckling kommer inte bara att stimulera ekonomin, utan kommer också att frigöra tid för arbetare, vilket gör att de kan fokusera på mer kreativa och produktiva uppgifter. Rapporten visade att 74% av arbetskraften i EU tror att AI-verktyg kan hjälpa dem att bli mer produktiva. Dessutom tror 79% av de europeiska företagen att de kommer att använda den sparade tiden för att tilldela uppgifter av högre värde till sina anställda. AI är inte bara ett ekonomiskt verktyg; Det har också potential att ta itu med sociala och politiska utmaningar. Från klimatförändringar till politisk polarisering kan AI erbjuda lösningar för att förbättra livskvaliteten i EU. Googles produkter och tjänster beräknas bidra med €179 miljarder till EU: s ekonomi fram till 2023. Google arbetar också med digital kompetensutbildning som har utbildat mer än 12 miljoner människor i Europa sedan 2015. För den etiska och ansvarsfulla utvecklingen av AI är samarbete mellan regeringen, den privata sektorn, akademin och civilsamhället avgörande. Skapandet av gemensamma standarder och protokoll är avgörande för AI: s framtid i EU. AI har potential att vara en drivkraft för betydande förändring i EU, men denna förändring måste hanteras etiskt och ansvarsfullt. Samarbete är nyckeln till att säkerställa att AI gynnar alla sektorer i samhället, och inte bara några få.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 30 september

AI kan lägga till €1,2 biljoner till EU:s BNP, enligt rapport

Enligt en rapport från Public First, som Google beställt, kan generativ artificiell intelligens (AI) lägga till upp till €1,2 biljoner till EU:s BNP. Utvecklingen kommer inte bara att stimulera ekonomin, utan också frigöra tid för arbetare, vilket gör att de kan fokusera på mer kreativa och produktiva uppgifter. Rapporten visade att 74% av arbetskraften i EU tror att AI-verktyg kan hjälpa dem att bli mer produktiva. Google bidrar till denna utveckling, med produkter och tjänster som beräknas bidra med €179 miljarder till EU:s ekonomi fram till 2023.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 30 september

EU undersöker påstådda konkurrensbegränsande metoder hos Nvidia

Europeiska unionen undersöker påstådda konkurrensbegränsande metoder i kretsar som används för artificiell intelligens, en marknad som Nvidia dominerar, rapporterar Bloomberg News. Europeiska kommissionen har informellt samlat åsikter om potentiellt missbrukande metoder inom sektorn för grafikprocessorer (GPU), som används för AI-arbete och spel, för att förstå om det finns behov av framtida ingripande. Nvidia, som har nära monopol på GPU-marknaden med sin 80% marknadsandel, avböjde att kommentera.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 30 september

Kinesiska konstnärer bojkottar sociala medieplattformen Xiaohongshu över AI-kontrovers

Konstnärer över hela Kina bojkottar en av landets största sociala medieplattformar, Xiaohongshu, på grund av klagomål om dess AI-bildgenereringsverktyg. Kontroversen började när en illustratör med namnet Snow Fish anklagade Xiaohongshu för att använda hennes verk för att träna sitt AI-verktyg, Trik AI, utan hennes vetskap eller tillstånd. Trik AI specialiserar sig på att generera digital konst i traditionell kinesisk stil. Snow Fish kräver en offentlig ursäkt. Flertalet andra konstnärer har också hävdat att deras verk har använts på liknande sätt utan deras vetskap. Hundratals konstnärer har lagt upp banderoller på Xiaohongshu som säger ”Nej till AI-genererade bilder”.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 29 september

AI:s rätt till yttrandefrihet kan påverka vår förmåga att tänka fritt

Världen har bevittnat enastående framsteg inom generativ AI, med ChatGPT som ett av de mest kända exemplen. För att förhindra skada och missbruk av tekniken överväger politiker nu att reglera AI. Men de står inför ett förbisedd hinder: AI kan ha rätt till yttrandefrihet. Enligt internationell lag har människor en okränkbar rätt till tankefrihet. Som en del av detta har regeringar skyldighet att skapa en miljö där människor kan tänka fritt. Det har lett vissa att argumentera att vår rätt att tänka fritt kan kräva att ge AI rätten att tala fritt.

Direktlänk Dela Deccan Herald fördjupade 28 september

Microsoft exkluderar EU från Copilot-utrullningen på grund av Digital Markets Act

Igår meddelade Microsoft att Moment 4-uppdateringen för Windows 11-enheter, som innehåller Copilot, inte kommer att rullas ut i EU på grund av Digital Markets Act (DMA). Tidigare denna månad lade EU till Microsoft Windows och 22 andra tjänster på sin ´gatekeeper´-lista, då dessa tjänster ansågs främja monopol och inte ha kundernas bästa intresse i åtanke. Microsoft arbetar nu på att göra Copilot kompatibelt med DMA. Medan Microsoft gör dessa ändringar, kan EU-användare fortfarande aktivera tjänsten genom att ladda ner Moment 4-uppdateringen.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 27 september

EU uppmanar till ökade skydd mot risker med generativa AI-verktyg i valsammanhang

Europeiska unionen har uttryckt oro över de potentiella risker som lätt tillgängliga generativa AI-verktyg utgör för demokratiska samhällen, särskilt i valsammanhang. Vera Jourova, EU:s kommissionär för värderingar och transparens, betonade hotet från AI-genererad desinformation och uppmanade plattformar att implementera effektiva skydd för att bekämpa detta problem. EU uppmanar plattformar att vara vaksamma och implementera effektiva åtgärder för att bekämpa AI-genererad desinformation. Efterlevnad av EU:s kod mot desinformation anses vara avgörande, särskilt med tanke på den kommande EU AI-lagen och Digital Services Act.

Direktlänk Dela Robots.net fördjupade 26 september

Europeiska unionen har varnat för att mer behöver göras för att hantera riskerna med allmänt tillgängliga AI-verktyg, som kan utgöra ett hot mot fri och rättvis debatt i demokratiska samhällen. EU:s värde- och transparenskommissionär uppmärksammade AI-genererad desinformation som ett potentiellt hot mot valen, särskilt inför det kommande EU-valet för att välja ett nytt Europaparlament nästa år. Kommissionären förutspår att hon kommer att träffa representanter för ChatGPT-tillverkaren, OpenAI, för att diskutera frågan. En kommande EU-reglering om AI förväntas göra användarrapporter till ett lagkrav för tillverkare av generativa AI-teknologier som AI-chattrobotar.

TechCrunch fördjupade 26 september

Thunder Shield Security presenterar AI-drivna skanningsplattformen Custos för att bekämpa cyberhot

Thunder Shield Security (TSS), en taiwanesisk leverantör av informationssäkerhetstjänster, har presenterat Custos, sin nästa generations skanningsplattform utrustad med artificiell intelligens och maskininlärning för att proaktivt bekämpa cyberhot och skydda organisationer. Custos förenklar cybersäkerheten med ett omfattande verktyg, inklusive en URL-fuzzer, webbplats-, nätverks-, TCP-, UDP-, SSL-, WordPress- och Drupal-skannrar och Custos Strike, TSS:s egna verktyg för automatisk penetrationstestning. Plattformen är anpassad för enkel implementering och riktar sig till företag av alla storlekar med olika krav på cybersäkerhet. Custos är planerat att släppas vid slutet av 2023.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 26 september

Googles AI-verktyg Studio Bot tillgängligt i över 170 regioner, men inte i EU och Storbritannien

Google gör sitt AI-verktyg för utvecklare, Studio Bot, tillgängligt för människor i över 170 regioner världen över, men de i Storbritannien och Europeiska unionen har fortfarande inte tillgång. Studio Bot är en AI-chattbot för utvecklare integrerad direkt i Android Studio. Användare kan ställa frågor och få (vanligtvis) hjälpsamma svar, inklusive kodprov som kan lösa deras problem. Studio Bot bygger på ´Codey´, en stor språkmodell (LLM) som är speciellt utformad för att hjälpa till med att skriva kod.

Direktlänk Dela 9to5Google fördjupade 24 september

Polens dataskyddsmyndighet undersöker OpenAI för potentiell GDPR-överträdelse

Polens personuppgiftsbyrå har inlett en undersökning mot det amerikanska företaget OpenAI, som stöds av Microsoft Corp., över ett klagomål om att deras AI-baserade chattbot ChatGPT bryter mot Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning, rapporterade ThePrint med hänvisning till Reuters. Jan Nowak, president för den polska tillsynsmyndigheten, sa att fallet gäller överträdelse av många bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Direktlänk Dela Businessinsurance.com fördjupade 23 september

EU överväger deltagande i Storbritanniens AI-säkerhetstoppmöte

Europeiska unionen överväger att skicka tjänstemän till Storbritanniens kommande toppmöte om säkerhet inom artificiell intelligens (AI), enligt en talesperson. Brittiska premiärministern Rishi Sunak planerar att vara värd för toppmötet i november, där regeringar, teknikföretag och akademiker ska diskutera riskerna med tekniken. Europeiska kommissionens vice ordförande Vera Jourova har fått en formell inbjudan till toppmötet. EU är nära att lansera sin egen AI-lag, den första i sitt slag i världen.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 22 september

Globala framsteg och utmaningar i reglering av artificiell intelligens

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) som Microsoft-stödda OpenAI:s ChatGPT komplicerar regeringars försök att komma överens om lagar som styr teknikens användning. Här är de senaste stegen som nationella och internationella styrorgan tar för att reglera AI-verktyg: AUSTRALIEN planerar regler för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI och produktion av deepfake-versioner av samma material. STORBRITANNIEN har föreslagit sju principer för att göra utvecklare ansvariga, förhindra att Big Tech binder upp tekniken i sina plattformar och stoppa konkurrensbegränsande beteende. KINA har infört tillfälliga åtgärder som kräver att tjänsteleverantörer lämnar in säkerhetsbedömningar och får klartecken innan de släpper AI-produkter på massmarknaden. EUROPEISKA UNIONEN planerar regler och EU-lagstiftare Brando Benifei uppmanade medlemsländerna att kompromissa för att nå en överenskommelse innan årets slut. FRANKRIKE, ITALIEN, JAPAN, POLEN och SPANIEN utreder möjliga överträdelser. FN planerar regler och säkerhetsrådet höll sin första formella diskussion om AI i New York i juli. USA söker input på regler och kongressen höll utfrågningar om AI mellan 11 och 13 september.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 22 september

OpenAI öppnar sitt första kontor inom EU i Dublin

Det amerikanska artificiella intelligensföretaget OpenAI, företaget bakom chattbot-sensationen ChatGPT, meddelade på torsdagen att det kommer att öppna ett kontor i Dublin, dess första bas inom Europeiska unionen. ´Vi utökar vår närvaro i Europa med vårt nyaste kontor i Dublin´, läste ett kort uttalande som postades på OpenAIs bloggwebbplats. ´Vi planerar att växa ett team genom detta år i Irland som kommer att driva våra operationer, förtroende och säkerhet, gå till marknaden, säkerhetsengineering och juridiskt arbete som en del av vårt löpande åtagande att bättre betjäna den europeiska marknaden.´ Den irländska huvudstaden är redan värd för de europeiska huvudkontoren för Google, Meta, TikTok och X, tidigare Twitter, lockade av låg bolagsskatt och en högt utbildad engelsktalande arbetskraft. ´Styrkan i Irlands teknik- och uppstartsekosystem över Dublin och städer som Cork, Galway och Limerick har visat imponerande tillväxt och framsteg´, tillade OpenAI i bloggen. Gruppen sa att den var ´redo´ att stödja den irländska regeringens nationella artificiella intelligensstrategi, samtidigt som den arbetade tillsammans med Dublins teknikindustri, uppstartsföretag och forskningssamhälle. ´Irland blandar en begåvad arbetskraft med stöd för innovation och ansvarsfull företagstillväxt´, tillade OpenAI VD och ChatGPT skapare Sam Altman. ´Vi är glada för detta partnerskap när vi expanderar i Europa.´ OpenAI, som har sitt säte i San Francisco, öppnade i juni ett kontor i London, vilket markerade dess första försök utanför USA. Den brittiska huvudstaden har också kontor för teknikjättar som Google, LinkedIn och Meta. Nyligen tilldelade den indonesiska regeringen Altman sitt första ´Golden Visa´ - en vecka efter att programmet lanserades för att locka utländska investeringar till landet.

Direktlänk Dela Thejakartapost.com fördjupade 18 september

Vice ordförande för Europeiska kommissionen, Jourová, ska diskutera AI och handelstvist i Kina

Věra Jourová, vice ordförande för Europeiska kommissionen, ska besöka Kina för att diskutera olika teknologirelaterade ämnen, inklusive artificiell intelligens (AI). Detta besök kommer i en tid när spänningarna mellan EU och Kina ökar på grund av en EU-undersökning om kinesiska statliga bidrag till elbilar. Jourová kommer att träffa Kinas vice premiärminister Zhang Guoqing som en del av EU-Kina High-Level Digital Dialogue. Målet är att etablera en grund för ett bilateralt EU-Kina-toppmöte senare i år. Jourová planerar att ta upp frågor om den senaste kinesiska lagstiftningen som påverkar europeiska företag som verkar i Kina.

Direktlänk Dela DTG Reviews fördjupade 16 september

OpenAI öppnar sitt första kontor inom EU i Dublin

OpenAI, det amerikanska företaget bakom chatbot-sensationen ChatGPT, meddelade på torsdagen att de kommer att öppna ett kontor i Dublin, deras första bas inom Europeiska unionen. ´Vi planerar att växa ett team i Irland under detta år som kommer att driva vår verksamhet, förtroende och säkerhet, go-to-market, säkerhetsingenjörskap och juridiskt arbete som en del av vårt löpande åtagande att bättre betjäna den europeiska marknaden´, lästes i ett kort uttalande på OpenAI:s bloggwebbplats. Dublin är redan värd för europeiska huvudkontor för Google, Meta, TikTok och X, tidigare Twitter.

Direktlänk Dela New Delhi Television fördjupade 14 september

OpenAI öppnar kontor i Dublin

OpenAI, det amerikanska artificiella intelligensföretaget bakom chattbotten ChatGPT, meddelade på torsdagen att det kommer att öppna ett kontor i Dublin, dess första bas inom Europeiska unionen. ´Vi växer vår närvaro i Europa med vårt nyaste kontor i Dublin,´ läste ett kort uttalande postat på OpenAI:s bloggwebbplats. Dublin är redan värd för de europeiska huvudkontoren för Google, Meta, TikTok och X, tidigare Twitter, lockade av låg företagsskatt och en högutbildad engelsktalande arbetskraft. OpenAI meddelade att de är ´redo´ att stödja den irländska regeringens nationella strategi för artificiell intelligens.

Direktlänk Dela Tech Xplore fördjupade 14 september

OpenAI öppnar nytt huvudkontor i Dublin

Microsoft-stödda OpenAI Inc. har öppnat ett andra huvudkontor utanför USA, denna gång i Dublin. OpenAI, moderbolaget till ChatGPT, hyllade Irlands imponerande tillväxt och framsteg inom startup- och tekniksektorn. Företaget har även lagt upp nio lediga tjänster i Irland på sin karriärsida och delat ambitioner om att utveckla teamet för att hantera sina operationer, tillit och säkerhet, go-to-market, ingenjörssäkerhet och juridiskt arbete. OpenAI ansluter sig till teknikjättar som Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., LinkedIn Corporation och Apple Inc. som har etablerat en bas i Irland.

Direktlänk Dela Oi Canadian fördjupade 14 september

OpenAI öppnar första kontoret i EU för att stärka sin närvaro och inflytande

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, planerar att öppna sitt första kontor i Europeiska unionen (EU) i Dublin, Irland. Detta steg kommer när företaget förbereder sig för att navigera genom regulatoriska hinder och etablera närmare band med europeiska lagstiftare och kunder. OpenAI rekryterar aktivt för flera nyckelpositioner i Dublin, vilket understryker företagets åtagande att hantera frågor relaterade till integritet och dataskydd. Organisationen förbereder sig aktivt för den kommande EU AI Act, som kommer att lägga grunden för AI-regler i Europa.

Direktlänk Dela Robots.net fördjupade 14 september

Microsoft-stödda OpenAI planerar en andra bas i Dublin

Microsoft-stödda OpenAI planerar att öppna en andra bas utanför USA, denna gång i Dublin. VD Sam Altman hyllade Irlands teknik- och uppstartsekosystems ´imponerande tillväxt och framsteg´. OpenAI, som tidigare meddelade sin första bas utanför USA i London, har också publicerat nio irländska jobbannonser på sin karriärsida och delade ambitioner att växa teamet för att ´driva våra operationer, förtroende och säkerhet, go-to-market, säkerhetsingenjörskap och juridiskt arbete som en del av vårt löpande åtagande att bättre betjäna den europeiska marknaden´. OpenAI följer techjättarna Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn och Apple i att etablera en bas i Irland i sökandet efter de lägsta företagsskatterna i Europa, landets position inom Europeiska unionen och den befintliga tekniktalangbasen. Företaget har samlat in över 10 miljarder dollar och Altman har tillbringat en stor del av 2023 på en världsturné, där han talar med regulatorer om riskerna med AI och diskuterar möjligheten att öppna kontor i deras jurisdiktioner.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 14 september

OpenAI öppnar kontor i Dublin

Den amerikanska artificiella intelligensföretaget OpenAI, företaget bakom chatbot-sensationen ChatGPT, meddelade på torsdag att det kommer att öppna ett kontor i Dublin, dess första bas inuti Europeiska unionen.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade 14 september

Globala framsteg inom AI-reglering

Regeringar över hela världen försöker reglera artificiell intelligens (AI) på grund av dess snabba framsteg. Australien planerar att förhindra delning och produktion av barnsexuellt missbrukmaterial skapat av AI. Storbritannien konsulterar med Alan Turing Institute och andra för att förbättra sin förståelse av tekniken. Kina har infört tillfälliga åtgärder som kräver säkerhetsbedömningar och godkännande innan AI-produkter släpps på marknaden. Europeiska unionen planerar att skapa en global panel för att utvärdera risker och fördelar med AI. Frankrike, Italien, Spanien och Japan undersöker möjliga brott mot integritetsregler. USA, Irland och Israel söker input om reglering.

Direktlänk Dela WSAU News fördjupade 13 september

Regeringar över hela världen tar steg för att reglera användningen av artificiell intelligens (AI). Australien planerar att införa regler för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI. Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet konsulterar Alan Turing Institute för att förbättra sin förståelse för AI. Kina har infört tillfälliga regler som kräver att tjänsteleverantörer skickar in säkerhetsbedömningar innan de släpper AI-produkter på massmarknaden. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har föreslagit en global panel för att bedöma risker och fördelar med AI. Frankrike, Italien, Spanien och Japan utreder möjliga överträdelser av integritetsregler kopplade till AI. G7-länderna och FN arbetar också med reglering av AI.

StreetInsider fördjupade 13 september

OpenAI lanserar anpassningsbara instruktioner för ChatGPT

OpenAI har nyligen lanserat en ny funktion för ChatGPT, kallad Anpassade Instruktioner, som gör det möjligt för användare att anpassa och förbättra interaktionen med ChatGPT. Dessa instruktioner är direktiv som användaren kan mata in för att styra ChatGPT:s beteende under en konversation. Funktionen lanserades initialt för användare i USA men är nu tillgänglig i Europeiska Unionen och Storbritannien. Det är också möjligt att redigera eller ta bort dessa instruktioner när som helst. Anpassade instruktioner används även av plugins och påverkar utdata från dessa, vilket förbättrar den totala användarupplevelsen.

Direktlänk Dela Geeky Gadgets fördjupade 11 september

OpenAI lanserar funktionen ´Custom Instructions´ för ChatGPT i EU och Storbritannien

OpenAI har nyligen lanserat en ny funktion kallad ´Custom Instructions´ för sin stora språkmodell ChatGPT. Funktionen, som ursprungligen lanserades för användare i USA, är nu tillgänglig för dem i Europeiska unionen och Storbritannien. ´Custom Instructions´ är direktiv som användare kan mata in för att styra ChatGPT:s beteende under en konversation. Denna funktion har designats specifikt för att låta användare anpassa och förbättra sin interaktion med ChatGPT, utan att behöva ändra på den underliggande koden eller modellen. Användare kan enkelt aktivera den nya funktionen genom att klicka på sitt användarnamn i gränssnittet och välja ´Custom Instructions´ från menyn.

Direktlänk Dela Geeky Gadgets fördjupade 11 september

Professor Bart Nnaji uppmanar Nigeria att omfamna AI för att bli en nyckelspelare i den fjärde industriella revolutionen

Professor Bart Nnaji, en framstående vetenskapsman och AI-expert, uppmanar nigerianer att omfamna AI på en industriell skala för att positionera Nigeria som en nyckelspelare i den fjärde industriella revolutionen. Han talade vid den femte examensceremonin vid Michael och Cecilia Ibru University i Delta State och betonade vikten av AI i denna globala revolution. Han föreslog flera initiativ, inklusive att ge prioritet till reglerande organ, minska tullar på specifik IT-utrustning och intensiv träning av IT-specialister. Han varnade också för potentiella risker med AI, inklusive jobbförskjutning, djupt falsk teknik och missbruk av AI för att skapa farliga vapen.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 9 september

UNESCO publicerar vägledning för användning av GenAI i utbildning

UNESCO har publicerat sin första vägledning om användning av generativ AI (GenAI) i utbildningssyfte. Publikationen betonar behovet av att reglera GenAI i utbildning för att säkerställa dataskydd och skydda elevernas välbefinnande. I sin rapport presenterade UNESCO en serie riktlinjer för att hantera utmaningar och möjligheter som GenAI i utbildning erbjuder. UNESCO uppmanar bland annat regeringar att införa AI-curricula i skolor samt teknisk och yrkesinriktad utbildning. Dessutom efterlyser UNESCO att GenAI-leverantörer upprätthåller kärnvärden och lagliga ändamål, respekterar immateriella rättigheter och bibehåller etiska praxis.

Direktlänk Dela Coinspeaker fördjupade 7 september

OpenAI anklagas för brott mot dataskydd enligt GDPR

OpenAI, skaparen av ChatGPT, har anklagats för brott mot dataskydd i en anmälan inlämnad av en integritetsforskare enligt General Data Protection Regulation (GDPR) i Europeiska unionen. Anmälan mot OpenAI lämnades in till den polska dataskyddsmyndigheten. Den påstår att AI-jätten bryter mot GDPR genom att påstås kränka transparens, rättvisa, datatillgångsrättigheter och integritet. Anmälan anklagar också OpenAI för att ha agerat på ett ´otillförlitligt, oärligt och kanske osamvetsgrant sätt´ genom att inte kunna detaljerat beskriva hur den har behandlat människors data.

Direktlänk Dela News Room Odisha fördjupade 31 augusti

OpenAI anklagas för brott mot dataskydd

OpenAI, skaparen av ChatGPT, anklagas för brott mot dataskydd i en anmälan inlämnad av en forskare inom integritet enligt GDPR-regleringen i EU. Anmälan mot OpenAI lämnades in till den polska dataskyddsmyndigheten. Det påstås att AI-jätten bryter mot GDPR genom att påstås kränka transparens, rättvisa, rättigheter till dataåtkomst och integritet. OpenAI anklagas även för att agera på ett ”otillförlitligt, oärligt och kanske okonsekvent sätt” genom att inte kunna detaljerat redogöra för hur de har behandlat människors data.

Direktlänk Dela Social News XYZ fördjupade 31 augusti

Behovet av lagstiftning för att reglera artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är en snabbt växande teknologi som har många fördelar men också innebär risker, särskilt för unga vuxna och studenter. Dessa risker omfattar hot mot privatlivet och potentiell jobbförskjutning. För att skydda människor mot farorna med AI:s framtid bör regeringar överväga lagstiftning som säkrar människors rättigheter mot den. Amerikanska Bar Association påpekar att regleringsramen för AI fortfarande är i sina tidiga skeden. Europeiska unionen har tagit steg mot att anta en AI-lag som kommer att reglera AI med avseende på dess hot mot privatlivet, men den amerikanska federala regeringen har gjort mindre framsteg.

Direktlänk Dela University Star fördjupade 27 augusti

Lisios utvecklar tidigt varningssystem för vattenläckage med AI

Det tyska startföretaget Lisios har utvecklat ett tidigt varningssystem för vattenläckage, kallat WaterAlarm. Systemet använder artificiell intelligens för att upptäcka läckage i ett tidigt skede och varnar husägare omedelbart via en app. Förutom att upptäcka läckage mäter WaterAlarm vattenförbrukning och ger rekommendationer om hur man kan spara vatten. Lisios WaterAlarm kommer snart att finnas tillgänglig för förbeställning på Indiegogo.

Direktlänk Dela Madras Tribune fördjupade 23 augusti

OpenAI utökar tillgången till anpassade instruktioner för ChatGPT-användare i Storbritannien och EU

Användare av ChatGPT i Storbritannien och Europeiska unionen kan nu dra nytta av den mycket efterlängtade funktionen för anpassade instruktioner. Denna funktion låter användarna ge mer sammanhang och information till chatboten, vilket gör det möjligt för den att generera mer precisa och relevanta svar. Tidigare var denna funktion endast tillgänglig för betalande användare i ChatGPT Plus-planen. Men OpenAI har utökat tillgången och nu kan användare i Storbritannien och EU dra nytta av denna funktionalitet. OpenAI har också åtagit sig att förbättra sina AI-funktioner och har nyligen implementerat uppdaterade innehållsmoderationsfunktioner på GPT-4 och introducerat Global Illumination, deras första AI-studio någonsin.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 23 augusti

Globala regeringar och myndigheter försöker reglera AI

Regeringar och myndigheter över hela världen försöker reglera AI. I Australien konsulterar regeringen landets huvudsakliga vetenskapsrådgivningsorgan. I Storbritannien arbetar den finansiella tillsynsmyndigheten med Alan Turing-institutet och andra juridiska och akademiska institutioner för att förbättra sin förståelse för tekniken. Kinas regering har infört tillfälliga åtgärder för att hantera den generativa AI-industrin. I EU diskuterar lagstiftare förändringar i ett utkast till blockets AI-lag. Frankrikes integritetsvakt CNIL utreder flera klagomål om ChatGPT. G7-ledare diskuterar behovet av styrning av AI och immersiva tekniker. Irland, Israel, Italien, Japan, Spanien och USA undersöker också reglering av AI.

Direktlänk Dela The Print fördjupade 22 augusti

Meta bekräftar icke-personliga innehållsflöden för EU-användare

Meta har bekräftat att icke-personliga innehållsflöden kommer att lanseras på Facebook och Instagram i Europeiska unionen. Detta följer efter en liknande tillkännagivelse från TikTok tidigare denna månad. Beslutet kommer som ett svar på EU:s Digital Services Act (DSA), som kräver att större plattformar och sökmotorer ger användare möjligheten att stänga av AI-drivna ´personaliserings´-funktioner. Med DSA måste användare av större plattformar erbjudas ett val av ett icke-algoritmiskt flöde, där innehållssortering inte baseras på spårning. Istället kan innehållet beställas och visas kronologiskt eller rankas efter lokal popularitet. Det är ännu inte klart när Meta exakt kommer att lansera AI-avstängningsknappen, men tidsfristen för VLOP:ers överensstämmelse med DSA är fredag, så förmodligen kommer den att göras tillgänglig mycket snart.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 22 augusti

OpenAI lanserar funktionen ´anpassade instruktioner´ i EU och Storbritannien

OpenAI har lanserat sin mycket efterlängtade funktion ´anpassade instruktioner´, vilket nu gör den tillgänglig för användare i Europeiska unionen och Storbritannien. Den här innovativa funktionen låter användarna styra beteendet hos ChatGPT-modellen under en konversation, utan att behöva ändra den underliggande koden eller modellen. Detta möjliggör för ChatGPT att ge mer exakta och konsekventa resultat när den uppmanas. Användare kan ändra eller ta bort dessa instruktioner när som helst, vilket ger dem flexibilitet att anpassa ChatGPT:s svar baserat på deras preferenser.

Direktlänk Dela Geeky Gadgets fördjupade 22 augusti

Australien kämpar med att hantera den globala AI-transformationen

Australien kämpar med att hantera den globala transformationen som drivs av artificiell intelligens (AI). En rapport beställd av minister Ed Husic belyste landets svagheter i AI jämfört med globala företag som ChatGPT. Utöver utmaningar med kvalificerade arbetstagare och beräkningskraft, måste Australien konfrontera AI som en samhällelig kraft. Reglering av AI för att hantera samhälleliga problem är en stor utmaning. Australien följer i fotspåren av EU, USA, Storbritannien och Nya Zeeland i att implementera AI-regleringar. Det är viktigt att bygga in skydd mot säkerhetsrisker och förbättra transparens för att skydda konsumenter och företag.

Direktlänk Dela World Nation News fördjupade 20 augusti

New York Times överväger rättsliga åtgärder mot AI-företaget OpenAI för att skydda sin immateriella egendom

New York Times överväger rättsliga åtgärder mot artificiell intelligens-företaget OpenAI, skaparen av ChatGPT, för att skydda sin immateriella egendom. Tidningen och OpenAI har i flera veckor förhandlat om betalning för laglig användning av tidningens material i AI-utbildning. I USA finns ingen klar lagstiftning om skrapning av data från internet, vilket är avgörande för utvecklingen av AI. Om en domare anser att OpenAI har kränkt tidningens upphovsrätt kan domstolen beordra att ChatGPT förstörs. Detta skulle tvinga OpenAI att skapa en ny AI enbart med godkända data.

Direktlänk Dela Folha de S.Paulo fördjupade 20 augusti

New York Times kan stämma OpenAI för upphovsrättsbrott

New York Times överväger att stämma OpenAI, utvecklaren av den populära AI-chattboten ChatGPT, för upphovsrättsbrott. Tidningen anser att OpenAI använder dess artiklar för att träna sina AI-modeller utan att betala de överenskomna licensavgifterna. Förhandlingarna mellan de två parterna har varit ansträngda och New York Times funderar nu på att ta rättsliga steg. Om tidningen väljer att stämma skulle det bli den största rättsliga striden om immateriella rättigheter som involverar en AI. Den största konfliktpunkten just nu är att ChatGPT agerar som en direkt konkurrent till tidningen genom att svara på frågor baserade på deras rapportering.

Direktlänk Dela Hindustan Times Tech fördjupade 18 augusti

AI-reglering: utmaningar och möjligheter för världen år 2035

År 2035 är AI allmänt utbrett och styr sjukhus, flygbolag och till och med rättsprocesser. Trots att produktiviteten har ökat dramatiskt och nya företag har vuxit snabbt, blir världen mer oförutsägbar och sårbar. AI-system kan skriva mer klart och övertygande än de flesta människor och kan producera originalbilder, konst och till och med datorprogram baserat på enkla språkpunkter. Men AI kan inte styras som tidigare teknik, och det förändrar traditionella uppfattningar om geopolitisk makt. Policymakare runt om i världen har börjat vakna till de utmaningar som AI innebär och kämpar med hur man ska styra det. I maj 2023 lanserade G-7 ”Hiroshima AI-processen”, ett forum ägnat åt att harmonisera AI-styrningen.

Direktlänk Dela Foreign Affairs fördjupade 16 augusti

Övervakning av AI är allas ansvar

Artificiell intelligens (AI) är överallt och utgör ett enormt problem för de som ska övervaka och reglera det. Det finns många anmärkningsvärda och fördelaktiga användningar av AI, men utan tillräcklig tillsyn kommer AI att fortsätta vara partisk, ge felaktig information och orsaka trafikolyckor. Företag behöver inte berätta för någon koden eller utbildningsmaterialet de använder för att bygga sina applikationer. Det finns också betydande problem med sekretess. När någon matar in data i ett program, vem tillhör det? Kan det spåras tillbaka till användaren? Vem äger informationen du ger till en chatbot för att lösa problemet?

Direktlänk Dela Scientific American fördjupade 16 augusti

Kina inför första regelverket för artificiell intelligens

Kina ska införa sitt första regelverk för artificiell intelligens (AI) den 15 augusti. Dessa riktlinjer, kända som ´Generative AI Measures´, publicerades den 10 juli och är resultatet av ett samarbete mellan sex regeringsorgan, inklusive Cybersäkerhetsadministrationen i Kina (CAC) och Vetenskaps- och teknikministeriet. Regelverket består av 24 riktlinjer, som kommer att kräva att plattformar som erbjuder AI-tjänster registrerar sig och genomgår en säkerhetsgranskning innan offentliggörande. Den kinesiska regeringen kommer också att kräva etiketter för artificiellt skapat innehåll.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 15 augusti

Risker och hot associerade med användning av Google Bard AI

Sedan lanseringen har Google Bard fortsatt att vinna mark bland AI-chattbotanvändare. Bard AI är en mångsidig chattbot som kan utföra en mängd uppgifter, som generering av textinnehåll, bildgenerering, kodgenerering och mer. Trots dess fördelar finns det flera kända och potentiella risker med att använda chattboten. Dessa risker inkluderar spridning av felaktig information, dataskyddsproblem, jobbförlust och störningar, hallucinationsproblem, fördomar och orättvisa, beroendefrågor, skadligt innehåll och säkerhetsrisker. Det är viktigt att förstå dessa risker för att kunna dra nytta av Bard samtidigt som potentiella skador minimeras.

Direktlänk Dela PC Guide fördjupade 14 augusti

Utforskning av AI:s juridiska och etiska konsekvenser: En omfattande analys av policy

Artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av våra liv, men det är viktigt att överväga dess juridiska och etiska implikationer. En primär juridisk fråga kring AI är ansvarsfrågan. När AI-system blir mer autonoma blir det svårare att avgöra vem som ska hållas ansvarig när saker går fel. Ett annat juridiskt problem är datasekretess. AI-system förlitar sig ofta på stora mängder data, men insamling, lagring och användning av denna data kan kränka individens rätt till privatliv. Utöver de juridiska övervägandena presenterar AI också en rad etiska dilemman, såsom potentialen för AI att förstärka eller till och med förvärra samhälleliga fördomar. Att hantera dessa juridiska och etiska konsekvenser kräver en omfattande policyansats.

Direktlänk Dela DTG Reviews fördjupade 14 augusti

Brist på regleringar och skydd mot AI väcker oro bland konstnärer och skapare

Konstnärer och skapare är oroliga över bristen på regleringar och skydd mot konstgjord intelligens (AI). Stora teknikledare har gjort ”frivilliga åtaganden”, men dessa ger liten tröst till de inom musik- och kreativa industrier då de är vaga och ogenomförbara. AI-konglomerat använder upphovsrättsskyddat material utan rättighetsinnehavarnas samtycke. Det finns också problem med ”artificiell streaming” där AI-bots skapar och laddar upp låtar för att artificiellt öka streamingnumren. EU arbetar aktivt med ”AI Act”, men denna lagstiftning ger fortfarande inte ett heltäckande skydd för konstnärer och skapare.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

Microsoft lanserar nya Windows 11 Insider-byggen med nya funktioner och förbättringar

Microsoft har nyligen lanserat nya Windows 11 Insider-byggen för testare på Dev- och Beta-kanalerna. En av de noterbara funktionerna i dessa byggen är Windows 365 Switch-funktionen, som låter användare sömlöst växla mellan deras lokala skrivbord och en Windows 365 Cloud PC via Task View. I Dev Channel-bygget 23521 har Windows Insiders nu tillgång till Windows Copilot-preview när de är inloggade med ett Azure AD-konto. Dessutom har Microsoft infört nya sekretessinställningar för Windows-användare i Europeiska Unionen. Andra ändringar i detta bygg inkluderar mer detaljerade inställningar för att aktivera aldrig kombinerat läge på aktivitetsfältet, dynamiska belysningsförbättringar för enheter med RGB-lampor, en omdesignad Task Manager-inställningssida och ändringar till Windows Search där EU Insiders har möjlighet att visa sökresultat för Microsoft Store-appar med en webbsök-komponent i Windows Search-gränssnittet. Beta Channel-bygget 22631.2191 inkluderar också Windows 365 Switch-funktionen, samt HDR-bakgrundsstöd med hjälp av .jxr-filer, nya naturliga röster för Narrator-tillgänglighetsfunktionen och förbättringar av File Explorer med tillägget av en ”Dela”-option i snabbmenyn och fler detaljer i detaljpanelen. I Release Preview Channel-bygget 22621.2213 kan användare förvänta sig ändringar i appstandarder, en ny sökflyout-ruta när de svävar över sökrutan i aktivitetsfältet och en ny policy för valfria uppdateringar som tillåter IT-administratörer att aktivera valfria uppdateringar och kontrollerade funktioner på kommersiella enheter. Dessa senaste byggen ger Windows Insiders en inblick i de kommande funktionerna och förbättringarna som kommer att finnas tillgängliga i framtida uppdateringar för Windows 11.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 12 augusti

AI:s roll i vår vardag och behovet av etiska riktlinjer

Artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av våra liv, från diskussioner om dess inverkan på jobb till oro för dess potentiella faror. AI har snabbt utvecklats på senare år, vilket gör det tillgängligt för alla med en internetanslutning och leder till exponentiell tillväxt inom industrin. Företag som tar ett omfattande tillvägagångssätt för AI-integration skördar betydande fördelar. Men demokratiseringen av AI väcker också etiska frågor. Elon Musk, medgrundare till OpenAI, betonar nu vikten av att skapa AI som är pro-mänsklighet. Han tror att en nyfiken och empatisk AI kan skydda mot dystopiska scenarier.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 12 augusti

Artificiell intelligens: Potential, utmaningar och etiska överväganden

Artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv, med förväntade globala företagsutgifter på AI-tjänster på över 50 miljarder dollar 2022 och upp till 110 miljarder dollar 2024. AI förbättrar företagsverksamhet genom datainsikter, analys, prognoser och förslag. Men AI:s demokratisering medför också etiska dilemman och ansvarsutmaningar. Stora språkmodeller, till exempel OpenAIs Chat-GPT och Microsofts Bing, kan introducera snedvridningar som inte korrekt representerar den globala befolkningen. Utvecklare uppmuntras att inkludera mångfald i datamängder och utvecklingsteam för att göra AI mer inkluderande. Globala aktörer förespråkar etablerandet av etiska AI-standarder, och Europeiska unionen arbetar på att skapa Artificial Intelligence Act, som föreslår risknivåer för att reglera olika typer av AI-applikationer. Elon Musk, medgrundare av OpenAI, förespråkar skapandet av AI som är lika intelligent som människor för att undvika dystopiska scenarier.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 12 augusti

Massachusetts undersöker användningen av AI i värdepappersindustrin

Massachusetts har inlett en formell utredning om användningen av artificiell intelligens (AI) i värdepappersindustrin på grund av oro över potentiella investerarförluster. William Galvin, sekreterare för samväldet Massachusetts, har bekräftat att utredningen har påbörjats, med fokus på företag som använder AI-verktyg för att förbättra konsumenttjänster. Utredningen involverar att statens värdepappersvakthund skickar brev till dessa företag, och begär information om hur de integrerar AI i sina erbjudanden. Galvin uttryckte sin oro över att oreglerad användning av AI kan leda till betydande skador för investerare.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 12 augusti

OpenAI introducerar webbskrapningsverktyg GPTBot för att förbättra AI-modeller

Artificiell intelligensföretaget OpenAI har nyligen introducerat sitt nya webbskrapningsverktyg, ”GPTBot”. Verktyget har potential att förbättra framtida iterationer av ChatGPT-modeller. GPTBot skrapar data från webbsidor som kan användas för att förbättra noggrannheten och utöka förmågorna hos kommande AI-modeller. OpenAI:s GPTBot kommer att samla in offentligt tillgänglig data från World Wide Web, exklusive källor som kräver betalvägginnehåll eller samlar in personligt identifierbar information, eller innehåller text som strider mot OpenAI:s policyer. OpenAI:s VD, Sam Altman, har sagt att företaget fortfarande är långt ifrån att börja träna GPT-5. OpenAI har stått inför granskning gällande dess datainsamlingsmetoder, särskilt relaterade till upphovsrätt och samtycke.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 9 augusti

OpenAI introducerar webbskrapningsverktyg GPTBot

OpenAI har introducerat ett webbskrapningsverktyg kallat GPTBot, avsett att förbättra förmågorna hos framtida GPT-modeller. Verktyget ska samla offentligt tillgänglig data samtidigt som det undviker källor som innefattar betalväggar, insamling av persondata eller innehåll som strider mot OpenAIs riktlinjer. OpenAI har nyligen ansökt om varumärket ´GPT-5´, vilket antas komma att efterträda den nuvarande GPT-4-modellen. Trots entusiasmen kring GPT-5 varnade OpenAIs VD Sam Altman för för tidiga förväntningar och påpekade att omfattande säkerhetsrevisioner måste genomföras innan GPT-5-utbildningen kan inledas.

Direktlänk Dela AI News fördjupade 8 augusti

Risken med olämplig användning av AI

Sergio Vasquez Bronfman, biträdande professor i digital transformation vid ESCP Business School, diskuterar riskerna med olämplig användning av artificiell intelligens (AI). Han nämner exempel som ELIZA, en konversationsrobot som utvecklades på 60-talet och som psykiatriker och psykoanalytiker ville använda för att utveckla psykiatrin och psykoanalysen. Han tar också upp ett falskt kärnvapenlarm i Sovjetunionen 1983 som orsakades av en missuppfattning av data av sovjetisk AI-programvara. Slutligen nämner han fallet med Eric Loomis, en återfallsförbrytare som dömdes till 6 års fängelse baserat delvis på rekommendationen av en AI-baserad programvara. Bronfman hävdar att dessa exempel väcker viktiga politiska och etiska debatter om vilka uppgifter vi bör delegera till AI.

Direktlänk Dela The HR Director fördjupade 7 augusti

USA:s delstatslagstiftare arbetar för att reglera AI-teknik

Delstatslagstiftare över hela USA arbetar för att reglera artificiell intelligens (AI) teknik, särskilt inom offentliga system. Målet är att skydda medborgare från diskriminering och andra potentiella skador, samtidigt som man tillåter framsteg inom olika branscher som medicin, vetenskap, affärer och utbildning. Connecticut planerar till exempel att inventera alla sina offentliga system som använder AI före utgången av 2023 och kommer att kräva regelbundna granskningar för att förhindra olaglig diskriminering. Liknande insatser pågår i minst 25 delstater, Puerto Rico och Washington D.C., med 14 av dem som redan har antagit resolutioner eller stiftat lagstiftning. Vissa delstater skapar rådgivande organ eller kommittéer för att studera användningen av AI-system i delstatsverksamheten. Europeiska unionen leder för närvarande världen i utvecklingen av AI-regleringar.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 5 augusti

Worldcoin: En revolutionär enhet eller ett dystopiskt övertramp?

Sam Altman, grundaren av OpenAI, har lanserat Worldcoin, ett projekt som använder metalliska sfärer för att skanna människors ögon i utbyte mot en digital ID och eventuellt någon kryptovaluta, beroende på vilket land de bor i. Altman och hans medgrundare Alex Blania hoppas att Worldcoin ska erbjuda en ny lösning på onlineidentitet i ett digitalt landskap fullt av bedrägerier, bots och AI-imitatörer. Men integritetsexperter är oroliga för Worldcoins insamling av biometriska data och hur projektet kommer att skydda dessa data framöver. Den 2 augusti blev Kenya det första landet att stoppa Worldcoins aktiviteter och dess regering inledde en flerorganundersökning av projektets metoder.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 3 augusti

WhatsApp införlivar artificiell intelligens i sin plattform

WhatsApp har införlivat artificiell intelligens (AI) i sin plattform. De huvudsakliga AI-alternativen inkluderar ChatGPT, OpenAI, LuzIA och Pi. Google Bard har dock blivit populär tack vare dess användarvänlighet och förmåga att ge mer exakta data. Funktionen är nu tillgänglig på över 40 nya språk, inklusive spanska, arabiska, kinesiska, tyska och portugisiska. Dessutom har tillgången utökats till Brasilien och 27 länder i Europeiska unionen. Användare kan anpassa sin upplevelse, stimulera sin kreativitet och utföra en mängd olika aktiviteter.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 3 augusti

Utforskar potentialen av artificiell intelligens för att förbättra datasekretess och säkerhet

Artificiell intelligens (AI) spelar en allt viktigare roll för att skydda datasekretessen. AI erbjuder en mängd möjligheter för att förbättra datasekretess och säkerhet, inklusive användning av maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka och förhindra obehörig åtkomst till känslig data och automatisering av sekretessöverensstämmelseprocesser. AI kan även användas för att förbättra datalagring och delning. Trots potentiella fördelar finns det också utmaningar med AI-drivna lösningar, inklusive potentiell bias och diskriminering i algoritmiskt beslutsfattande och nya angreppsvägar för cyberbrottslingar.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 30 juli

Generativ AI ifrågasätts: Microsoft och OpenAI under utredning

Generativ AI, ledd av Microsoft och OpenAI, har blivit en dominerande kraft inom teknikvärlden. Trots framgångar har det uppstått oro över potentiella risker med teknologin, inklusive spridning av felaktig information och intrång i privatlivet. USA:s Federal Trade Commission (FTC) har öppnat en utredning om OpenAI, stött av Microsoft, har brutit mot konsumentlagstiftningen. Dessutom står Microsoft och OpenAI inför en grupptalan på 3 miljarder dollar, anklagade för att olagligt samla in stora mängder privat information från internetanvändare. Komikern Sarah Silverman och författarna Christopher Golden och Richard Kadrey har också stämt OpenAI och Meta för att ha tränat AI med deras upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 27 juli

Kina släpper sin första reglering av generativ AI

Kinas första försök att reglera generativ AI har resulterat i de tillfälliga administrativa åtgärderna för generativ AI-tjänster. Dessa åtgärder, som träder i kraft den 15 augusti 2023, omfattar en mängd ämnen som rör utvecklingen och tillhandahållandet av generativ AI-tjänster. De nya reglerna kommer att påverka Kinas tekniska export och globala AI-forskningsnätverk. Kina har tagit en proaktiv hållning för att implementera sådana regler och positionerar sig som en banbrytare som formar den globala landskapet för AI-regelverk. De generativa AI-åtgärderna betonar starkt utvecklingen och implementeringen av AI, vilket visar Kinas engagemang och stöd för framsteg inom denna teknik.

Direktlänk Dela China Briefing fördjupade 27 juli

Stora teknikföretag undertecknar självregleringsdokument för AI

Förra veckan bekräftades det att Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft och OpenAI har undertecknat ett dokument med titeln ´Säkerställande av säker, säker och pålitlig AI´ för att självreglera sina AI-utvecklingar. Dokumentet vilar på tre pelare: säkerhet, säkerhet och förtroende. Generativ AI har blivit allt populärare de senaste månaderna. Företagen har åtagit sig att genomföra ´red-teaming´ för att eliminera samhällsrisker, nationella säkerhetsproblem och cybersäkerhetsrisker. De kommer också att dela information med varandra och regeringen. Dokumentet gäller bara generativa AI-verktyg och modeller som är kraftfullare än nuvarande industristandarder.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 26 juli

Skepsis och transparens nödvändiga för att bygga förtroende för AI-system

Enligt en ny artikel svarar Amazon´s röstassistent AI-system, Alexa, med ´jag vet inte´ när den frågas om Amazon är ett monopol. Artikeln diskuterar hur AI-system blir mer interaktiva, liknar relationer och kan planera resor, förhandla eller till och med agera som terapeuter. Men trovärdigheten för AI-system är en växande oro. Internetföretag har en historia av att manipulera vad användare ser för att tjäna sina egna intressen. AI-system skiljer sig genom deras potential att känna användare intimt och förutse deras behov. Människor måste noggrant konstruera input och kritiskt utvärdera output för att navigera fallgroparna med AI. Transparens och reglering är avgörande för att bygga förtroende för AI-system. EU:s föreslagna AI-lag tar steg mot att kräva transparens, minskning av partiskhet, riskavslöjande och rapportering om branschstandardtester. Användare bör vara medvetna om att AI-rekommendationer kan påverkas av företagsintressen, betalda placeringar eller demografiska fördomar.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 26 juli

AI-företag åtar sig att införa skyddsåtgärder för att hantera riskerna med AI

AI-företag, inklusive Elon Musks nyligen lanserade xAI och Meta Platforms Lama 2, utvecklar AI-drivna plattformar för att förstå universum och effektivisera handelssignaler. I USA har sju ledande AI-företag, inklusive Amazon, Google och Microsoft, åtagit sig att införa skyddsåtgärder för att hantera riskerna med AI. Detta kommer efter ökande tryck för striktare reglering av AI, med oro för dess negativa påverkan på människors liv och spridningen av desinformation. EU har nyligen antagit EU AI Act, den första heltäckande förordningen om AI i världen.

Direktlänk Dela Invezz fördjupade 25 juli

Microsoft 365 Copilot: Framsteg inom AI-drivna produktivitet

Microsoft 365 Copilot är en sofistikerad process- och orkestreringsmotor som ger användare AI-drivna produktivitetsfunktioner. Copilot integrerar olika komponenter för att leverera en omfattande och effektiv användarupplevelse. De tre huvudkomponenterna i Microsoft 365 Copilot är Stora språkmodeller (LLMs), ditt innehåll i Microsoft Graph och Microsoft 365-appar. Copilot är utformad för Early Access-programmet, ett inbjudningsbaserat betalt förhandsvisningsprogram för kommersiella kunder, men kommer snart att vara allmänt tillgängligt för alla Microsoft 365-prenumeranter. Copilot kopplar LLMs till kundföretagsdata, vilket garanterar integritet och säkerhet i alla steg. Copilot är engagerad i att upprätthålla strikt datasäkerhet och sekretess. För EU-användare stannar trafiken inom EU:s datagräns för att följa reglerna. Microsoft 365 Copilot använder Azure OpenAI-tjänster för bearbetning och GPT-modeller, inklusive GPT 4, för att tillhandahålla stora språkmodellsfunktioner.

Direktlänk Dela On Microsoft fördjupade 25 juli

OpenAI uppgraderar ChatGPT med anpassade instruktioner och ökad meddelandegräns

OpenAI har tillkännagett nya funktioner för ChatGPT, inklusive anpassade instruktioner och en ökad meddelandegräns. Dessa uppgraderingar syftar till att förbättra användarupplevelsen och ge mer flexibilitet i användningen av AI-drivna chatboten. Anpassade instruktioner, lanserade den 21 juni, tillåter ChatGPT-användare att spara sina preferenser och undvika repetitiv inmatning. Denna funktion är för närvarande tillgänglig för ChatGPT Plus-prenumeranter i Europeiska unionen och Storbritannien som en beta-funktion. Dessutom ökade OpenAI den 20 juni meddelandegränsen för ChatGPT från 25 till 50 var tredje timme. Android-appen för ChatGPT kommer också att släppas snart.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 25 juli

OpenAI lanserar anpassade instruktioner och ökar meddelandegränsen för ChatGPT

OpenAI har lanserat anpassade instruktioner och ökat antalet meddelanden som kan skickas till GPT-4 för ChatGPT Plus-prenumeranter. Dessa nya funktioner, som lanserades den 20 och 21 juni, kan förändra hur användare ser på den betalda versionen av ChatGPT och tillåter dem att använda appen för fler ändamål. Anpassade instruktioner tillåter användare att spara sina preferenser till AI-bot, vilket minskar behovet av att upprepa samma instruktioner. Dessutom har meddelandegränsen för GPT-4 utökats från 25 till 50 var tredje timme, vilket möjliggör längre och mer djupgående konversationer med ChatGPT.

Direktlänk Dela Inquirer Technology fördjupade 25 juli

Malaysia överväger reglering av AI-applikationer

Malaysias ministerium för vetenskap, teknologi och innovation undersöker möjligheten att reglera artificiell intelligens (AI) applikationer, med fokus på märkning av material genererat av AI som ´AI-genererat´ eller ´AI-assisterat´. Minister Chang Lih Kang sade att detta steg är ett svar på den globala trenden av starkare regleringar kring AI-användning. Ministeriet överväger att utarbeta ett lagförslag som kommer att innefatta samråd med experter, jurister, intressenter och allmänheten för att säkerställa dess effektivitet. Ministeriet siktar också på att anta globala standarder för AI-transparens och främja relevant certifiering för att förbättra transparensinsatserna.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 24 juli

OpenAI planerar att lansera Android-version av AI-chattbot ChatGPT

OpenAI har meddelat att de planerar att släppa en Android-version av sin populära AI-chattbot, ChatGPT. Detta följer efter den framgångsrika lanseringen av appen för iOS-användare i maj, vilket utökar tillgängligheten till Android-användare. Android-appen, som nu finns tillgänglig för förbeställning på Google Play Store, kommer att lanseras inom en vecka. OpenAI har aktivt arbetat för att förbättra säkerheten och transparensen för sina AI-verktyg. Android-appen innehåller förbättrade säkerhetsåtgärder jämfört med webbversionen av ChatGPT. Med lanseringen av Android och iOS-appar, konkurrerar OpenAI direkt med Microsofts Bing Chat.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 23 juli

OpenAI planerar att lansera Android-versionen av sin AI ChatGPT-programvara

OpenAI avslöjade den 21 juli sina planer på att lansera en Android-version av sin populära artificiella intelligens (AI) ChatGPT-programvara, ChatGPT, nästa vecka. Lanseringen följer efter dess lansering för iOS-användare i maj. Företaget tillkännagav lanseringen i ett tweet och introducerade en förhandsbeställningssida i Google Play Store, vilket möjliggör för användare att anmäla sig för installation när appen är redo. OpenAI har nyligen arbetat för att förbättra integriteten och transparensen i sina verktyg genom initiativ som att vattenmärka innehåll. Företaget har granskats över oro för felinformation som genereras av artificiell intelligens. OpenAI betonar de förbättrade säkerhetsåtgärderna i Android-appen jämfört med webbversionen. Appen kommer också att erbjuda funktioner som chatt historik synkronisering över enheter, liknande iOS-versionen. Genom att erbjuda Android- och iOS-appar, konkurrerar OpenAI direkt med Microsofts Bing Chat, som också använder OpenAI´s GPT-4 teknologi. Appar är ett alternativt sätt att testa stora språkmodeller (LLM) utan att förlita sig på en webbläsare. Släppet sammanfaller med att Google lanserar Bard chatbot i Europeiska unionen och Brasilien. Andra konkurrenter dyker också upp, som Anthropic, med sin Claude 2-assistent, som erbjuder funktionalitet utöver OpenAI´s betalda version av ChatGPT.

Direktlänk Dela Westside People Magazine fördjupade 22 juli

OpenAI introducerar anpassade instruktioner för ChatGPT Plus-användare

OpenAI har svarat på användarnas feedback genom att introducera en ny funktion kallad Custom instructions för ChatGPT Plus-användare. Funktionen gör det möjligt för användarna att ge specifik information till ChatGPT för att få skräddarsydda svar. Till exempel kan en användare beskriva sin yrkesroll, som att arbeta med vetenskapliga utbildningsprogram för elever i tredje klass. Funktionen är för närvarande tillgänglig för ChatGPT Plus-användare i USA, men kommer att utökas till alla användare inom de kommande veckorna.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 21 juli

Stora techföretag går med på AI-skydd utarbetade av Biden-administrationen

Amazon, Google, Meta, Microsoft och andra företag som leder utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har gått med på att följa en uppsättning AI-skydd som förhandlats fram av president Joe Bidens administration. Vita huset meddelade att det har säkrat frivilliga åtaganden från sju amerikanska företag för att säkerställa att deras AI-produkter är säkra innan de släpps. Företagen har också åtagit sig att rapportera sårbarheter i sina system och att använda digital vattenstämpling för att hjälpa till att skilja mellan riktiga och AI-genererade bilder, kända som deepfakes. Företagen kommer också att rapportera fel och risker i sin teknik offentligt.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 21 juli

Teknikjättar åtar sig att följa AI-skydd förhandlade av Biden-administrationen

Amazon, Google, Meta, Microsoft och andra företag som leder utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har gått med på att följa en rad AI-skydd som har förhandlats fram av president Joe Bidens administration. Vita huset meddelade att det har säkrat frivilliga åtaganden från sju amerikanska företag för att säkerställa att deras AI-produkter är säkra innan de släpps ut på marknaden. Företagen har också åtagit sig att rapportera sårbarheter i sina system och att använda digitalt vattenmärkning för att skilja mellan verkliga och AI-genererade bilder, kända som deepfakes. De kommer också att offentligt rapportera brister och risker i sin teknik.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 21 juli

Vita huset sluter avtal med AI-företag för nya regler kring teknik

Vita huset har ingått ett avtal med OpenAI, Google, Microsoft och andra ledande artificiell intelligens (AI) företag för nya regler kring tekniken. Avtalet etablerar grundläggande riktlinjer men lämnar företagen ansvariga för att övervaka sig själva. Avtalet följer en snabb ökning av intresset för AI under det senaste året och rädslan att tekniken snabbt rör sig före befintliga skydd. De nya reglerna fokuserar i stor utsträckning på att göra nya AI-produkter säkrare för konsumenterna att använda. Företagen har gått med på att implementera nya interna tester för att göra produkterna mindre mottagliga för hackning. Dessutom kommer företagen att dela data om attacker med regeringen och externa forskare. Andra undertecknare av de nya reglerna inkluderar Meta, Amazon och två startups, Anthropic och Inflection. Avtalet inkluderar ingen möjlighet för regeringen att verkställa någon av reglerna, vilket kan bli ett problem om företagen är slappa om att följa dem. För de nyligen fastställda reglerna kommer regeringen inte att ha en roll i de externa säkerhetsrevisionerna. En ytterligare bestämmelse i reglerna kräver att företagen lägger till vattenmärken till AI-genererat innehåll, vilket kommer att hjälpa till att skilja AI-genererade verk från de som är gjorda av människor och notera vilket program som producerade det.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 21 juli

OpenAI introducerar anpassade instruktioner för ChatGPT

OpenAI gör det enklare för användare att få relevanta svar från ChatGPT som är relevanta för deras arbetsområden och intresseområden. Funktionen, som kallas anpassade instruktioner, är i huvudsak personlig information och specifika scenarier som påverkar svaren du får från chatboten. Om dina anpassade instruktioner informerar ChatGPT om att du är en niondeklassare kommer den att svara på frågor på ett sätt som är lämpligt för den nivån. Anpassade instruktioner är nu tillgängliga i betafasen, men funktionen är begränsad till ChatGPT Plus-prenumerationen som kostar 20 dollar per månad. Den är tillgänglig över mobilappen, skrivbordsgränssnittet och till och med med tredjepartsplugins.

Direktlänk Dela SlashGear fördjupade 20 juli

Google och Meta reagerar på Kanadas Online News Act

Teknikföretagen Google och Meta reagerar på den kanadensiska regeringens Online News Act. Google håller tillbaka sin nya AI-chatbot, Bard, från Kanada på grund av lagstiftningens osäkerheter. Bard, som ses som en konkurrent till OpenAIs populära ChatGPT, länkar för närvarande till nyheter, vilket kommer att vara föremål för reglering i Kanada nu när Online News Act har blivit lag. Google och Meta har meddelat att de kommer att ta bort nyhetslänkar i Kanada innan lagen träder i kraft vid årets slut. Meta har startat en annonskampanj på sina plattformar Facebook och Instagram, där de kritiserar lagen och förklarar sitt beslut att ta bort nyhetslänkar.

Direktlänk Dela Toronto Sun fördjupade 18 juli

AI: Verkligheten bakom hype och hot

Konversation och debatt kring artificiell intelligens (AI) har intensifierats nyligen, med olika berättelser om teknologins potential och begränsningar. Trots framsteg inom AI är vi inte närmare att skapa en medveten dator än vi var för ett decennium sedan. Ändå har AI orsakat verkliga problem i samhället, som ökad ekonomisk ojämlikhet, potentiella jobbförluster och rasbias. Det är viktigt att prioritera tillämpningar som minskar snarare än ökar dessa problem. Berättelserna om AI:s enorma kraft kan distrahera från de verkliga regleringar vi behöver införa idag för att begränsa de värsta aktörerna. Vi måste fokusera på att tillhandahålla verkliga lösningar för att adressera de verkliga hoten här och nu och sluta låta företag med ekonomiskt intresse i hypen styra agendan för den globala AI-diskussionen.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 12 juli

Threads blir den snabbast växande sociala medieplattformen i historien

Threads, en ny social media plattform lanserad av Meta, har blivit den snabbast växande i historien sedan starten den 5 juli. Inom den första timmen fick den fem miljoner registreringar. Plattformen integreras nära med Instagram och är endast tillgänglig på iOS eller Android. Mer än 100 miljoner människor har registrerat sig på Threads sedan lanseringen. Nio av de tio största återförsäljarna, inklusive Walmart och Kroger, har aktiverat sina konton på Threads. Berömda ansikten som Oprah, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Shakira och Sarah Jessica Parker har också registrerat sig på plattformen. Threads är för närvarande inte tillgängligt i Europeiska unionen på grund av oro över dataintegritetsoperationer.

Direktlänk Dela Search Engine Land fördjupade 11 juli

Sveriges Natointräde fick ett högt pris i den turkiska basaren

Sverige har betalat ett högt pris för sitt inträde i Nato, enligt en debattartikel av Jonas Gummesson. Han hävdar att Sverige nu sitter fast i en ´rävsax´ som skapats av Turkiets president Erdogan, efter att den svenska regeringen skrivit under Madridavtalet. Gummesson menar också att Sverige har tvingats in i ett nära partnerskap med Turkiet för att bli medlem i försvarsalliansen. Han kritiserar den svenska regeringen för att ha accepterat dessa villkor, och hävdar att Sverige hade alternativ till att ingå avtal med Erdogan.

Direktlänk Dela Dagens Nyheter fördjupade 11 juli

Meta´s Threads-app når 100 miljoner användare trots integritetsbekymmer

Meta´s nya app Threads har nått 100 miljoner användare på bara några dagar, vilket gör den till den snabbast nedladdade appen någonsin. Denna snabba tillväxt har väckt oro bland integritetsexperter, som varnar för att få användare inser hur mycket information appen samlar in. Meta har skjutit upp lanseringen av Threads i Europeiska unionen eftersom det är oklart om företagets hantering av användardata och delning av den över olika plattformar, inklusive Threads, kommer att strida mot kommande integritetsregler. Enligt Meta talesperson Emil Vazquez, kan appen samla in känslig data som hälsa och fitness information, finansiell information, plats och webbhistorik.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 11 juli

Erdogan godkänner Sveriges Nato-ansökan och föreslår nytt säkerhetssamarbete

Under ett möte mellan president Recep Tayyip Erdogan och statsminister Ulf Kristersson i Vilnius, godkände Erdogan Sveriges Nato-ansökan och planerar att skicka anslutningsprotokollet till det turkiska parlamentet. Det är dock oklart när detta kommer ske. Erdogan och Kristersson kom också överens om att inleda ett nytt institutionaliserat säkerhetssamarbete mot terrorism. Erdogan är beredd att ge Sverige grönt ljus om EU inleder förhandlingar med Turkiet om medlemskap i Europeiska unionen. Detta har inte med Nato att göra och nämns inte i överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Turkiet.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 11 juli

Erdogan godkänner Sveriges Nato-ansökan

President Recep Tayyip Erdogan och statsminister Ulf Kristersson träffades i Vilnius för att diskutera Sveriges Nato-ansökan. Erdogan godkänner Sveriges ansökan och kommer att skicka anslutningsprotokollet till det turkiska parlamentet. Turkiet och Sverige kom också överens om att inleda ett nytt institutionaliserat säkerhetssamarbete mot terrorism. Erdogan antydde att han skulle ge Sverige grönt ljus om EU inleder förhandlingar med Turkiet om medlemskap. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg uttryckte optimism om Ungerns godkännande av Sveriges ansökan.

Direktlänk Dela Göteborgs-Posten fördjupade 10 juli

Twitter står inför rättslig utmaning för att inte ta bort hatfyllda tweets

Twitter står inför en rättslig utmaning efter att inte ha tagit bort en serie hatfyllda tweets som rapporterats av användare. Detta kan vara en vändpunkt för att fastställa nya standarder för granskning av online-antisemitism. Företaget, som ägs av Elon Musk sedan förra året, informerades om sex antisemitiska eller på annat sätt rasistiska tweets i januari i år av forskare vid HateAid, en tysk organisation som kämpar för mänskliga rättigheter i det digitala utrymmet, och Europeiska unionen för judiska studenter (EUJS) men tog inte bort dem från sin plattform trots att tweetsen tydligt strider mot dess egen modereringspolicy.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 10 juli

AI och Integritetsrisker: Global Respons och Reglering

AI och chatboten ChatGPT har blivit en vanlig produkt i hushållen, men har också orsakat oro över integritetsintrång, upphovsrättsintrång och till och med nationell stabilitet. Detta har lett till ökade investeringar och konkurrens inom teknikindustrin. Efter lanseringen av ChatGPT har det uppstått debatt kring skyddet av personlig information. Regulatorer och lagstiftare över hela världen har svarat på dessa farhågor och kommer snart att behöva besluta om att begränsa, sakta ner eller godkänna olika utvecklingar inom området. I Italien stoppades till exempel driften av OpenAI´s ChatGPT efter att landets dataskyddsmyndighet, Garante, förbjöd dess användning och inledde en utredning om brott mot integritetslagarna. Detta följdes av flera ändringar i chatbotens drift och ett löfte om fullständig transparens. Trots detta finns det fortfarande oro bland regulatorer i Italien eftersom det är lätt att förfalska eller förfalska föräldrasamtycke. Förutom Italien undersöker dataskyddsmyndigheter i Spanien, Frankrike, Tyskland, Irland och andra västländer insamlingen och användningen av data av artificiella intelligenssystem. Nyligen inrättade Europeiska dataskyddsstyrelsen, som förenar Europas integritetsmyndigheter, en arbetsgrupp om ChatGPT för att genomföra utredningar och verkställighetsåtgärder om detta problematiska ämne, vilket kan leda till en gemensam policy i hela kontinenten. Efter dessa händelser återupptogs tjänsten men förblir under ständig övervakning. Olika dataskyddsmyndigheter i Europa väntar fortfarande på ytterligare krav från artificiell intelligens, såsom strängare åldersverifiering, informationsbehandlingskampanjer och medborgarnas rättigheter när det gäller deras data. Frågor har också uppstått angående användningen av data som tillhandahålls till chatboten själv och om den kan användas utan samtycke. Trots de många försöken att verkställa och utreda ämnet har Europeiska unionen nyligen formulerat en uppsättning lagar som förväntas antas de kommande månaderna. I USA utvecklas flera åtgärder mot denna nya teknik. Syftet med reglering och framväxande lagar är att förhindra potentiellt katastrofala framsteg, en ordentlig granskning är nödvändig innan allmänheten tillhandahålls kraftfulla verktyg som artificiell intelligens. Med andra ord är det inte lätt att kontrollera den kraftfulla tekniken när den ger miljontals användare tillgång till personlig information och viktiga resultat. Därför har nyligen tester introducerat flera modeller vars roll är att skydda det innehåll som användare postar på olika plattformar. De kommer säkert att minimera den lilla luckan för amerikanerna, när de löser sina politiska uppdelningar.

Direktlänk Dela The Jerusalem Post fördjupade 9 juli

Netflix expanderar sitt annonsutbud, YouTube bekämpar annonsblockerare, Amazon granskar sina innehållsutgifter

Netflix utökar sitt annonserbjudande med skräddarsydda format. YouTube testar anti-annonseringsblockeringsteknik och kommer att neka uppspelning för tittare som använder annonseringsblockerare. Amazon granskar sina innehållsutgifter, företaget planerar att skära kostnader och mer än 27 000 jobb. MediaMath, en plattform för efterfrågesidan, ansökte om konkurs förra fredagen. Elon Musk hotar att stämma efter att Meta lanserade Twitter-konkurrenten ´Threads´. IAB Tech Lab släpper rena rumspecifikationer. Spotify överväger att lägga till fullängds musikvideor till sin app. Domstolen för rättvisa i Europeiska unionen (CJEU) har beslutat till förmån för Tysklands konkurrenskraftiga vakthund i en domstolsstrid mot Facebook och Instagram ägaren Meta.

Direktlänk Dela VideoWeek fördjupade 8 juli

Ny forskningsrapport om sökmotorindustrin publicerad av OrbisResearch.com

OrbisResearch.com har publicerat en ny forskningsrapport, ´Sökmotorindustrin 2023-2031 Storlek och andelsanalys´. Rapporten ger en fördjupad analys av sökmotorindustrin, inklusive dess fördelar, köparens lönsamhet och detaljerad analys. Rapporten är av stor värde för företagsbeslutsfattare, investerare och intressenter inom industrin som vill förstå dynamiken i sökmotormarknaden bättre. Rapporten identifierar också de största spelarna inom industrin och analyserar den konkurrenskraftiga landskapet på sökmotormarknaden. Nyckelspelare väljs utifrån en rad faktorer, till exempel marknadsandel, intäkter, produktportfölj, regional närvaro och senaste framsteg.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 8 juli

Meta lanserar textbaserad app Threads för att konkurrera med Twitter

Meta har lanserat Threads, en textbaserad app designad för att konkurrera med Twitter. Appen, som beskrivs som textversionen av Metas fotodelningsplattform Instagram, blev tillgänglig på onsdag kväll för användare i över 100 länder, inklusive USA, Storbritannien, Australien, Kanada och Japan. Trots vissa tidiga buggar hade 30 miljoner människor registrerat sig innan torsdag middag, enligt Meta CEO Mark Zuckerberg. Nya ankomster till plattformen inkluderar kändisar som Oprah, popstjärnan Shakira och kocken Gordon Ramsay, samt företagskonton från Taco Bell, Netflix, Spotify, Washington Post och andra mediekanaler. Men Metas nya app har också väckt oro för datasekretess och är märkbart otillgänglig i Europeiska unionen.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 8 juli

Bayelsa State guvernör inviger UNODC-projekt finansierade av Tyskland

Bayelsa State guvernör, Senator Douye Diri, invigde igår två projekt utförda av FN:s kontor för droger och brott (UNODC) och finansierade av den tyska regeringen. Projekten, som inkluderade en polisstation och ett ungdomsutvecklingscenter, utfördes i Otuan-gemenskapen i Southern Ijaw Local Government Area. De inkluderade också tillhandahållande av utrustning för bearbetning av kassava. Guvernören tackade den tyska regeringen och UNODC för att ha samarbetat med hans administration för att förebygga brott och främja gemenskapsutveckling.

Direktlänk Dela ThisDay Newspapers fördjupade 6 juli

Meta lanserar appen Threads, en potentiell rival till Twitter

Meta, ägaren till Instagram, har lanserat sin app Threads, som experter säger kan locka Twitter-användare missnöjda med nyligen genomförda förändringar på plattformen. Appen är nu tillgänglig för nedladdning i över 100 länder, inklusive Storbritannien, men ännu inte i Europeiska unionen på grund av regleringsproblem. Användare kan skapa inlägg på upp till 500 tecken, och många funktioner liknar de som finns på Twitter. Trots att Threads är en fristående app loggar användarna in med sitt Instagram-konto. Det är dock ännu inte klart om missnöjda Twitter-användare vill byta till Meta-plattformen.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 5 juli

Svenska ordförandeskapet stärker europeisk konkurrenskraft och arbetsvillkor

Genom framgångsrika förhandlingar om förbättrad arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och stärkt social dialog har det svenska ordförandeskapet bidragit till att stärka den europeiska konkurrenskraften. På ministermötet i juni enades rådet om en allmän riktlinje om direktivet om plattformsarbete, vilket syftar till att förbättra villkoren för dem som arbetar i gigekonomin via digitala plattformar. Dessutom antogs en rådsrekommendation om stärkt social dialog och den nya maskinförordningen, vilken ersätter direktivet från 2006 och harmoniserar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för maskiner i EU.

Direktlänk Dela Regeringen fördjupade 5 juli

Meta planerar att låta användare ladda ner appar direkt från Facebook-annonser

Meta, Facebooks moderbolag, planerar att låta användare i Europeiska unionen ladda ner appar direkt från Facebook-annonser. Detta är ett sätt för Meta att testa vattnet för att vara värd för en Android-appbutik och positionera sig mot rivaler som Apples App Store och Googles Play Store. Meta tror att direkt hosting av Android-appar på Facebook kommer att leda till högre konverteringsfrekvenser för appinstallationsannonser. Företaget planerar också att inte ta ut en andel av in-app-intäkterna, åtminstone initialt, vilket gör att utvecklare kan använda sina föredragna faktureringssystem.

Direktlänk Dela Android Police fördjupade 30 juni

Facebook kommer snart att tillåta nedladdning av appar direkt från annonser

Facebook kommer snart att lansera annonser som låter användare ladda ner appar direkt, utan att behöva navigera till Play Store eller App Store. Detta är en del av ett pilotprogram som Meta planerar att starta senare i år i Europeiska unionen efter införandet av Digital Markets Act. Meta kommer initialt att tillåta deltagande utvecklare att använda vilket faktureringssystem som helst för in-app-köp, så intäkter från in-app kommer inte att beskattas. Google och Apple har länge dominerat mobilappdistribution genom sina respektive appbutiker, men det kommer snart att ändras då Meta planerar att göra nedladdning av appar till en inbyggd funktion på Facebook.

Direktlänk Dela Androidcentral.com fördjupade 30 juni

Gannett stämmer Google och Alphabet för påstådda monopol inom annonsteknik

Gannett, den största amerikanska tidningsutgivaren, har lämnat in en civil stämningsansökan mot Google och dess moderbolag Alphabet, där de anklagar företagen för att olagligt inneha monopol inom annonsteknologiverktyg som förläggare och annonsörer använder för att köpa och sälja annonsutrymme online. Gannett hävdar att Google kontrollerar hur förläggare säljer annonsplatser och tvingar dem att sälja allt mer annonsutrymme till Google till lägre priser, vilket leder till mindre intäkter för förläggare och konkurrenter inom annons-teknik och mer pengar till Google. I januari lämnade justitiedepartementet och åtta delstater in en antitrust-stämningsansökan mot Google, och Europeiska unionen inledde en antitrust-utredning om Googles dominans inom digitala annonser 2021. Förra veckan träffade EU-regulatorer Google med nya anklagelser.

Direktlänk Dela News Net Media fördjupade 20 juni

Gannett stämmer Google för påstått monopol på onlineannonsering

Gannett, den största amerikanska tidningskedjan, stämmer Google och anklagar teknikjätten för att bryta mot federala konkurrenslagar genom att försöka monopolisera marknaden för onlineannonsering. Gannett hävdar att detta tvingar förläggare att sälja mer annonsutrymme till Google till låga priser, vilket resulterar i kraftigt minskade intäkter för förläggare och Googles konkurrenter inom annonsbranschen. Stämningen kommer efter liknande åtgärder från USA:s justitiedepartement och Europeiska unionen.

Direktlänk Dela World Time Todays fördjupade 20 juni

Europeiska kommissionen kräver att Google avyttrar delar av annonsverksamhet

Europeiska kommissionen har krävt att Google avyttrar delar av sin annonsverksamhet på grund av konkurrensbekymmer. Kommissionens preliminära utredning tyder på att Google kan ha använt sin marknadsposition för att gynna sina egna intermediationstjänster, vilket potentiellt skadar konkurrenter och förläggare samt ökar kostnaderna för annonsörer. Om det bekräftas skulle dessa metoder anses olagliga enligt EU:s konkurrensregler. Utredningen undersökte också om Google utnyttjade YouTubes dominerande ställning för att gynna sina annonseringstjänster genom att införa begränsningar för konkurrenter.

Direktlänk Dela IT Voice Media fördjupade 15 juni

EU-regulatorer kräver att Google säljer delar av sin annonsverksamhet

Europeiska unionens regulatorer har riktat nya konkurrensanklagelser mot Google och anser att företaget måste sälja av delar av sin annonsverksamhet för att tillgodose konkurrensbekymmer. Detta markerar en betydande eskalering i Bryssels insatser mot Silicon Valley-teknikjättar och följer en liknande åtgärd av amerikanska myndigheter. Europeiska kommissionen anser att endast obligatorisk avyttring av delar av Googles tjänster skulle lösa problemen. Google har tidigare fått böter på cirka 8,6 miljarder dollar i tre separata konkurrensärenden och överklagar samtliga. Det är första gången EU uppmanar ett teknikföretag att dela upp viktiga delar av sin verksamhet på grund av överträdelser av konkurrenslagstiftningen.

Direktlänk Dela Richmond Times-Dispatch fördjupade 15 juni

Google anklagas för att bryta mot EU:s konkurrenslagar

Google anklagades på onsdagen för att bryta mot Europeiska unionens konkurrenslagar genom att använda sin dominans inom onlineannonsering för att undergräva konkurrenter. Detta är den senaste i en rad fall världen över som riktar sig mot kärnan i internetjättens affärsmodell. Europeiska kommissionen anklagar Google för att missbruka sin marknadskontroll för att köpa och sälja onlineannonsering. Även USA:s justitiedepartement och Storbritanniens konkurrensmyndighet utreder Googles annonseringspraktiker. Utfallet av fallen kan få stora konsekvenser för Googles moderbolag Alphabet, som omsatte 60 miljarder dollar i annonseringsintäkter förra året.

Direktlänk Dela Electric City Magazine fördjupade 15 juni

Google kan tvingas sälja del av sin annonsverksamhet efter EU:s antitrustanklagelser

Google kan tvingas sälja en del av sin annonsverksamhet efter att ha anklagats för att bryta mot Europeiska Unionens konkurrenslagar. Europeiska Kommissionen rekommenderar en ´obligatorisk avyttring´ efter en omfattande undersökning av Googles annonser. Om Google säljer delar av sin annonsverksamhet kan det leda till en mer konkurrenskraftig marknad, rättvisare prissättning och ökad innovation. Europeiska Kommissionen fann att Google tenderar att favorisera sina egna annonser, vilket skapar problem för konkurrerande leverantörer. Google kritiserar kommissionens resultat och hävdar att deras annonsteknik hjälper handlare att nå kunder och växa sina verksamheter samtidigt som det sänker kostnader och ökar valmöjligheter för konsumenter.

Direktlänk Dela Search Engine Land fördjupade 15 juni

EU-antitrustregulatorer vill att Google säljer delar av sin annonsverksamhet

Europeiska Unionens regulatorer har lagt fram nya anklagelser om konkurrensbegränsning mot Google och menar att det enda sättet att lösa konkurrensbekymmer om företagets digitala annonsverksamhet är genom att sälja av delar av det. Detta markerar en betydande eskalering av Bryssels insatser mot digitala jättar från Silicon Valley och följer en liknande åtgärd från amerikanska myndigheter som vill bryta Googles påstådda monopol på det digitala annons-ekosystemet. Europeiska kommissionen, som är EU:s verkställande gren och främsta antitrust-regulator, sade att dess preliminära syn efter en undersökning är att endast ett tvingande försäljning av delar av Googles tjänster skulle lösa problemen.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 14 juni

EU kräver att Google säljer delar av sin annonsverksamhet

Europeiska kommissionen har för första gången uppmanat ett teknikföretag, Google, att sälja delar av sin annonsverksamhet för att ta itu med konkurrensproblem. Beslutet grundar sig på en undersökning om Google har brutit mot EU:s konkurrensregler genom att gynna sina egna annonstjänster på nätet på bekostnad av konkurrenter. Google får möjlighet att försvara sig innan kommissionen fattar sitt slutgiltiga beslut. EU har tidigare utfärdat stora böter till företag som Google, men detta är första gången som ett teknikföretag tvingas att dela upp sin verksamhet på grund av överträdelser av konkurrenslagstiftningen.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 14 juni

EU kräver att Google delar upp sin annonsverksamhet

Konkurrensmyndigheterna i Europeiska unionen (EU) har i ett ovanligt beslut krävt att Google delar upp sin lönsamma digitala annonsverksamhet för att bemöta konkurrensproblem. Europeiska kommissionen anser att endast en tvångsuppdelning av Googles tjänster skulle lösa problemen. Detta är första gången EU beordrar ett teknikföretag att dela upp sina verksamheter. Google kan nu försvara sig genom att presentera sina argument innan kommissionen fattar sitt slutgiltiga beslut. Googles annonsverksamhet är också under utredning av brittiska konkurrensmyndigheter och föremål för rättsliga förfaranden i USA.

Direktlänk Dela Wire News Fax fördjupade 14 juni

EU beordrar Google att sälja av delar av sin annonsverksamhet

Europeiska unionens regulatorer har beordrat teknikjätten Google att sälja av en del av sin lukrativa digitala annonsverksamhet för att ta itu med konkurrensproblem. Europeiska kommissionen sade att dess preliminära syn efter en utredning är att endast ett obligatoriskt avyttring av en del av Googles tjänster kommer att tillfredsställa dess bekymmer. Det är första gången som EU har beordrat ett teknikföretag att dela upp viktiga delar av sin verksamhet. Google kan nu försvara sig genom att göra sitt fall innan kommissionen fattar sitt slutliga beslut.

Direktlänk Dela The Irish News fördjupade 14 juni

Google möter antitrust-motstånd från både USA och EU

Google, som ägs av Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), står inför motstånd från både USA:s justitiedepartement (DOJ) och Europeiska kommissionen på grund av oro över företagets dominans inom annons-teknik. Båda tillsynsmyndigheterna undersöker möjligheten att bryta upp Googles annons-teknikverksamhet. DOJ har lämnat in flera konkurrensmål om olika aspekter av företagets verksamhet, inklusive annonstekniker och metoder. Europeiska kommissionen överväger också att beordra Google att sälja delar av sin annons-teknikverksamhet som en del av stämningen.

Direktlänk Dela TipRanks fördjupade 13 juni

Google och Facebook anklagas för att stjäla från sina egna kunder

Cory Doctorow hävdar att Google och Facebook stjäl pengar, men inte från tidningar, utan från sina egna kunder. Enligt Doctorow tar de 51% av varje annonsdollar genom att representera både köpare och säljare. Han menar att detta borde vara olagligt, men antitrustlagar är notoriskt lätta, särskilt i Kanada. Doctorow föreslår att förbjuda övervakningsbaserade annonser skulle jämna ut spelplanen och hjälpa tidningar. Europeiska unionen förbjöd onlineövervakning utan samtycke för annonsering för fem år sedan, men teknikjättarna har kringgått det, även om regulatorer verkar börja komma ifatt dem.

Direktlänk Dela Canadian Dimension fördjupade 12 juni

EU-klagomål mot sociala medier för vilseledande kryptoannonser

Fyra stora sociala medieplattformar står inför ett klagomål i Europeiska unionen över vilseledande kryptoannonser. Klagomålet, som lämnats in av European Consumer Organization (BEUC), hävdar att plattformarna inte har skyddat konsumenterna tillräckligt bra från vilseledande och bedrägliga kryptoannonser. Klagomålet nämner specifikt Twitter, Instagram, TikTok och YouTube. BEUC anklagar dessa plattformar för att ha tillåtit kryptoföretag att köra annonser som gör falska eller vilseledande påståenden om säkerheten och lönsamheten för kryptoinvesteringar. Organisationen uppmanar Europeiska kommissionen att vidta åtgärder mot plattformarna och kräva att de gör mer för att skydda konsumenterna från vilseledande kryptoannonser.

Direktlänk Dela PanAsiaBiz fördjupade 9 juni

Meta får rekordböter på 1,3 miljarder dollar för brott mot GDPR

Meta har fått en rekordstor böter på 1,3 miljarder dollar från EU:s tillsynsmyndigheter och beordrats att sluta överföra data om EU-medborgare till USA. Irlands dataskyddsmyndighet hävdar att denna datatransfer till USA, där Meta är baserat, är ett brott mot GDPR. Problemet sträcker sig tillbaka ända till 2013 och visselblåsaren Edward Snowdens avslöjande om hur data hanteras i USA. Böterna gäller endast Facebook och inte andra Meta-ägda företag som Instagram eller WhatsApp. Meta har en fem månaders respitperiod för att följa reglerna.

Direktlänk Dela PetaPixel fördjupade 8 juni

Misstänkt knivman i Frankrike levde ´ordnat liv´ i Sverige

31-åringen som misstänks för knivattacken mot barn i franska Annecy har bott i Sverige sedan 2013 och har levt ett ´ordnat liv´ enligt handlingar. Hans 26-åriga hustru har inte hört av honom på fyra månader. Åklagaren i Annecy säger att det inte finns något uppenbart terroristmotiv. Mannen har flyktingstatus i Sverige och är medborgare i Syrien. Han har studerat svenska och engelska på Komvux och är tidigare dömd för bidragsbrott.

Direktlänk Dela Aftonbladet fördjupade 8 juni

Sociala medieplattformar kan möta reglering efter klagomål om falsk kryptovalutareklam

Sociala medieplattformar som Instagram, YouTube, TikTok och Twitter kan möta reglering efter att den europeiska konsumentorganisationen BEUC protesterat mot att plattformarna påstås uppmuntra falsk reklam för kryptovalutor. BEUC har lämnat in ett klagomål till Europeiska kommissionen och konsumentmyndigheter och uppmanar Consumer Protection Cooperation Network att tvinga internetplattformar att införa striktare regler för kryptovalutareklam och förhindra att influerare lurar kunder. BEUC:s generaldirektör Monique Goyens menar att kommande regleringar för kryptovalutor inte gäller för sociala medieföretag som drar nytta av kryptovalutareklam på konsumenternas bekostnad.

Direktlänk Dela Firstpost fördjupade 8 juni

OpenAI kan lämna EU på grund av AI-lagstiftning

OpenAI, företaget som skapade ChatGPT, meddelade den 24 maj att det kan upphöra med verksamhet inom Europeiska Unionen (EU) efter att Europaparlamentet nyligen röstat för att anta dess nya AI-lag. OpenAI:s VD Sam Altman svarade på kritik från EU:s industrichef Thierry Breton genom att tweet att OpenAI inte har några planer på att lämna Europa. Men hotet om en sådan avfärd understryker behovet av fortsatt dialog om AI-regleringar. En felaktig anpassning mellan USA och EU kan skapa stora ineffektiviteter, dubblerade insatser och förlorade möjligheter. Det kan också signalera en försvagning av den europeiska regleringsdominansen, något som kallas ”Brussels-effekten”.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 31 maj

OpenAI ChatGPT-appen lanseras i 45 länder, inklusive EU

OpenAI har meddelat att de officiellt lanserar ChatGPT-appen för iOS i 45 länder runt om i världen, inklusive flera medlemmar i Europeiska unionen. Android-versionen förväntas släppas inom de kommande veckorna. Sam Altman, grundare av OpenAI, har uttryckt att företaget vill tävla över hela världen, även i regioner med strängare regler kring användarnas integritet och datainsamling. Italien saknas dock på listan över länder, vilket kan bero på att landets dataskyddsmyndighet tidigare stoppade chatboten av integritetsskäl.

Direktlänk Dela Voonze fördjupade 27 maj

OpenAI kan stoppa verksamhet i EU på grund av regleringskrav

ChatGPT, ett populärt OpenAI-program, kan frivilligt stoppa sina verksamheter i Europeiska unionen (EU) på grund av behovet av reglering och licensiering inom AI-industrin. Sam Altman, VD för OpenAI, uttryckte sitt missnöje med vissa överväganden i de artificiella projekt som EU förbereder för den etablerade intelligenslagen. Han hävdar att ChatGPT och andra OpenAI-utvecklare kan sakta ner sina verksamheter i regionen eftersom de inte skulle kunna följa nya regler som skulle träda i kraft någon gång 2025. EU föreslår en kategoriseringssystem där AI-plattformar klassificeras enligt den ”potentiella risken” de utgör för socialt välbefinnande. Systemet föreslår fyra nivåer av bedömning: minimal risk, begränsad risk, hög risk och acceptabel risk. Enligt detta system måste OpenAI uppfylla mycket strikta krav för att verka i regionen.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 27 maj

OpenAI:s VD backar från hot om att lämna Europa

Sam Altman, VD för OpenAI, har backat från tidigare kommentarer om att företaget skulle sluta verka i Europa om EU:s lagstiftning kring generativ AI-teknik blir för strikt. Altman uttryckte oro över omfattningen av det föreslagna EU AI-lagen och menade att den skulle överreglera. Europaparlamentariker var snabba att korrigera Altman och bekräfta att utkastet till lag inte var uppe för ändring. Efter två dagar släppte Altman en tweet om att han haft produktiva samtal i Europa om hur man bäst reglerar AI och att OpenAI är glada att fortsätta verka där och inte har några planer på att lämna.

Direktlänk Dela TechHQ fördjupade 26 maj

OpenAI har inga planer på att lämna EU

OpenAI:s vd Sam Altman har i en tweet sagt att företaget inte har några planer på att lämna EU, efter att ha antytt det tidigare. Uttalandet kom efter ett besök i EU och Storbritannien som en del av en världsturné där Altman förväntas träffa tjänstemän från 17 länder. Diskussionen om OpenAI:s eventuella avfärd från EU kom i samband med det föreslagna lagförslaget AI Act, som syftar till att reglera användningen av artificiell intelligens inom EU. AI Act skulle kräva att företag som bygger grundläggande AI-modeller uppfyller vissa krav och identifierar potentiella risker med sina modeller.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 26 maj

OpenAI:s VD Sam Altman förtydligar att företaget inte planerar att lämna EU på grund av AI-regler

OpenAI:s VD Sam Altman nyligen gjorde uttalanden under sin europeiska turné som väckte oro för att ChatGPT-tillverkaren eventuellt skulle lämna Europeiska unionen om blockets nya AI-regler visar sig vara för svåra att följa. Europeiska kommissionären Thierry Breton svarade med en tweet där han anklagade Altman för utpressning, vilket fick Altman att förtydliga att OpenAI inte har någon avsikt att lämna Europa och är engagerade i att följa de nya reglerna. EU ligger i framkant av globala ansträngningar för att reglera artificiell intelligens med sin AI-lag, som innehåller bestämmelser för att täcka de snabbt växande generativa AI-systemen som ChatGPT. Debatten om hur man ska reglera artificiell intelligens har varit ett återkommande ämne på Altmans världsturné, som inkluderade möten med världsledare som Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak, Frankrikes president Emmanuel Macron, Spaniens premiärminister Pedro Sanchez och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.

Direktlänk Dela Black Chronicle fördjupade 26 maj

OpenAI:s vd varnar för att lämna EU på grund av överreglering av AI

OpenAI, den välkända forskningsorganisationen inom artificiell intelligens, uttrycker oro över det föreslagna AI-regelverket från Europeiska unionen (EU) AI Act och säger att de kan överväga att lämna EU om regleringen blir alltför restriktiv. OpenAI:s vd Sam Altman menar att det nuvarande utkastet till EU AI Act skulle innebära överreglering. Det är oklart om regelverket kommer att fastställas i sin nuvarande form, men om det gör det kan det få stor inverkan på AI-industrin, inklusive AI-kryptovalutor. EU AI Act är utformad för att säkerställa att AI används på ett säkert och etiskt sätt.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 26 maj

OpenAI i konflikt med EU över reglering av artificiell intelligens

OpenAI, skaparen av den populära ChatGPT-bot, är indragen i en tvist med Europeiska unionen efter att dess VD, Sam Altman, antytt att företaget kan dra sig tillbaka från EU om nya regleringar implementeras. Detta ledde till att EU:s industrikommissionär Thierry Breton anklagade Altman för att använda utpressningstaktiker. Om Bryssel skulle anta sitt kontroversiella AI-lagförslag i sin nuvarande form kan OpenAI potentiellt upphöra att verka i Europa. Breton kritiserade användningen av utpressning för att hindra etableringen av en regleringsram. Teknikjättarna Microsoft och Google har också påverkats av EU:s AI-lag, där Microsoft har investerat i OpenAI och Google har lanserat en konkurrerande tjänst, ´Google Bard´, som dock inte är tillgänglig i Europa.

Direktlänk Dela The European Conservative fördjupade 26 maj

ChatGPT lanseras i Indien och 32 andra länder, OpenAI:s VD Sam Altman att besöka Indien för att diskutera AI-reglering

ChatGPT, en AI-drivna mobilapp skapad av OpenAI, är nu tillgänglig för Apple-användare i Indien och 32 andra länder, en vecka efter lanseringen i USA. En Android-version kommer snart. Sedan lanseringen har appen laddats ner över 500 000 gånger. OpenAI:s VD Sam Altman besöker flera länder för att förstå regleringspolitik och hantera oro kring AI. Han kommer att besöka Indien nästa månad, men kan stöta på utmaningar eftersom den indiska regeringen har egna regler för AI. ChatGPT kan omfattas av Digital India-lagen, enligt unionens minister Rajiv Chandrasekhar.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 26 maj

OpenAI hotar att lämna EU över föreslagen AI-lagstiftning

OpenAI:s VD Sam Altman hotar att dra sig ur Europeiska unionen (EU) på grund av det föreslagna AI-lagen som skulle hålla AI-företag ansvariga för hur deras teknik används. Altman sade att OpenAI skulle försöka följa regelverket, men skulle dra sig tillbaka om det inte kunde. EU:s AI-lag, som kommer att bli den första omfattande lagstiftningen om användning av artificiell intelligens, fokuserade ursprungligen på att reglera AI-användning snarare än tekniken i sig, men Europaparlamentet har sedan föreslagit regler som riktar sig mot stora språkmodeller efter ökningen av generativ AI.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 26 maj

OpenAI:s VD hotar att lämna EU på grund av föreslagen AI-lag

OpenAI:s VD Sam Altman varnar för att företaget kan lämna EU om de inte kan följa den föreslagna AI-lagen, som syftar till att hålla AI-företag ansvariga för hur deras system används. Altman har fått kritik från inre marknadskommissionär Thierry Breton, som anklagar honom för att försöka skrämma regulatorer. Altman är för närvarande på en global turné för att marknadsföra OpenAI och tala med regulatorer. Han har besökt Polen, München och Paris, men inte Bryssel. Altman hoppas på att hitta en mellanväg mellan EU:s och USA:s traditionella regleringsmetoder.

Direktlänk Dela BollyInside fördjupade 26 maj

OpenAI kan lämna EU om AI-regleringar införs

OpenAI:s VD Sam Altman varnar för att företaget kan överväga att dra tillbaka sina verksamheter från Europeiska Unionen om planerade regleringar kring artificiell intelligens (AI) genomförs. EU planerar att kräva att företag med generativa AI-produkter som OpenAI:s ChatGPT avslöjar användningen av upphovsrättsskyddat material i träningen av sina AI-plattformar för att generera bilder och text som svar på användares inmatningar. Förslaget skulle också kräva att generativa AI-system informerar användare om att innehållet genererades av AI och inte av människor. EU-parlamentet överväger ändringar av lagen, och nästa steg i processen är en omröstning i parlamentet mellan 12-15 juni om ett förhandlingsutkast.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 25 maj

ChatGPT Plus får direkt webbtillgång via Bing Search

ChatGPT är tillgänglig gratis online direkt från OpenAI, utan att behöva installera någon tredjepartsapp. OpenAI erbjuder också en ChatGPT Plus-prenumeration för $20 per månad som inkluderar företagets senaste funktioner och GPT-4, vilket är en uppgradering från den kostnadsfria GPT-3.5-versionen. GPT-4 ger multimodalt stöd, vilket innebär att man kan inkludera annat innehåll än text, som bilder, i chattarna med AI. Microsofts AI-chattapp Bing Chat, som använder GPT-4, erbjuder gratis tillgång utan att kräva inloggning. Google Bard är ansluten till direkt webbtillgång via Google Search. En utmaning med produkter som ChatGPT är att de samlar in mycket data för att träna sina modeller, vilket kan leda till integritetsproblem. OpenAI har nyligen lagt till inställningar som låter användare välja bort datainsamling, men för närvarande kan man inte behålla sin chatthistorik om man väljer bort detta. ChatGPT Plus har nu fått direkt tillgång till internet via Bing Search, vilket är en stor uppgradering och en anledning att uppgradera till den betalda versionen. Bing Search-integrationen kommer att finnas tillgänglig för den kostnadsfria versionen av ChatGPT i framtiden.

Direktlänk Dela BGR Media fördjupade 25 maj

OpenAI kan lämna EU på grund av föreslagen AI-lag

OpenAI LP:s VD Sam Altman säger att en föreslagen lag om artificiell intelligens (AI) i Europeiska unionen kan leda till att företaget stänger sina regionala verksamheter. I sin nuvarande form skulle EU:s AI-lag kräva att utvecklare av grundläggande AI-modeller identifierar och hanterar potentiella risker kopplade till deras produkter. Företagen måste också registrera sitt arbete i en EU-databas och avslöja om deras modeller är tränade på upphovsrättsskyddade data. Lagen förväntas träda i kraft 2025. OpenAI:s ChatGPT-tjänst har redan hamnat under tillsyn i EU, och Italiens dataskyddsmyndighet beordrade nyligen företaget att tillfälligt sluta behandla lokala användares data.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 25 maj

OpenAI kan sluta verka i EU om de inte kan följa AI-lagar

OpenAI-chefen Sam Altman säger att hans AI-drivna företag kan sluta verka i Europeiska unionen om det inte kan följa EU:s AI-lagar. Han uttryckte oro över EU AI Act, som är planerad att träda i kraft nästa år. Om OpenAI inte kan följa reglerna, kan de sluta verka i EU. Lagen syftar till att reglera högriskanvändning av AI, som att sortera jobbansökningar eller använda AI i medicinsk utrustning. Den innefattar också krav på att chatbottar måste avslöja att de är AI snarare än människor, och skulle förbjuda nästan all ansiktsigenkänningsteknik i övervakning.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 25 maj

OpenAI kan lämna EU om AI-regleringar inte följs

OpenAI:s VD Sam Altman uttryckte oro över Europeiska unionens försök att reglera artificiell intelligens (AI) och varnade för att företaget kan tvingas dra tillbaka sina tjänster från regionen om det inte kan följa regleringarna. Detta är en stor förändring i tonen jämfört med tidigare denna månad när han efterlyste AI-reglering i USA:s kongress. Altman är särskilt oroad över att appar som OpenAI:s ChatGPT skulle klassificeras som ett ´Allmänt AI-system´ enligt det föreslagna regelverket, vilket skulle innebära striktare reglering.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 25 maj

OpenAI kan lämna EU om det inte kan följa kommande AI-lagstiftning

OpenAI:s VD Sam Altman varnar för att företaget bakom ChatGPT kan lämna Europeiska unionen (EU) om det inte kan följa kommande EU-lagar om AI. Altman anser att det nuvarande utkastet till EU AI-lagen skulle överreglera. Han uppgav under en paneldiskussion vid University College London att OpenAI kommer att försöka följa riktlinjerna innan de beslutar om att avbryta verksamheten i Europa. EU:s medlemsstater ratificerade en version av AI-regleringslagen i december 2022. Flera europeiska länder har uttryckt oro över snabb expansion av ChatGPT och vissa, som Italien, har förbjudit verktyget på grund av integritetsproblem.

Direktlänk Dela AMBCrypto fördjupade 25 maj

OpenAI kan lämna EU om AI-regler blir för stränga

Sam Altman, grundare och VD för OpenAI, sade att företaget kan lämna Europeiska unionen om det inte kan följa unionens kommande AI-regler. EU arbetar för närvarande på att införa transparensåtgärder för generella AI-system, vilket skulle innebära att modeller som GPT måste följa ytterligare krav, såsom att avslöja att innehållet genererats av AI och att förhindra generering av olagligt innehåll. Altman sade att OpenAI kommer att försöka följa reglerna, men att det finns tekniska begränsningar för vad som är möjligt. Alphabet, Googles moderbolag, samarbetar proaktivt med EU-lagstiftare för att skapa en ´AI-pakt´ före den rättsliga tidsfristen för AI-regleringen.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 25 maj

ChatGPT når 100 miljoner månatliga användare och blir snabbast växande konsumentapp

Enligt en rapport från UBS nådde ChatGPT, en AI-chattbot utvecklad av OpenAI, 100 miljoner månatliga användare i januari, vilket gör den till den snabbast växande konsumentappen i historien. Affärsvärlden är också intresserad av ChatGPT och försöker hitta användningsområden för skriv-AI inom många olika branscher. ChatGPT har konkurrenter som Googles Bard, Baidus Ernie, DeepMinds Sparrow och Metas BlenderBot. OpenAI har nyligen lanserat en ChatGPT-app för iOS och planerar att lansera en app för Android inom kort.

Direktlänk Dela TechRepublic fördjupade 25 maj

Regeringar kämpar med att reglera AI-teknik

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI), som Microsoft-stödda OpenAI:s ChatGPT, komplicerar regeringars försök att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Regeringar och internationella styrorgan överväger och planerar för närvarande regleringar, med vissa länder som undersöker möjliga överträdelser av befintliga regler. Exempel på sådana initiativ inkluderar Storbritanniens konkurrensregulator som undersöker effekten av AI på konsumenter och företag, EU:s förslag om att förbjuda ansiktsigenkänning och G7-ledare som diskuterar behovet av AI-styrning.

Direktlänk Dela Al Jazeera fördjupade 23 maj

Google lanserar AI-baserad chattbot Bard med förbättringar

Google har lanserat en AI-baserad chattbot vid namn Bard, som är tillgänglig i många länder men inte i EU. För att hålla den aktuell har företaget uppdaterat verktyget med några förbättringar. Den första förändringen är att chattboten har förbättrat sin förmåga att sammanfatta information tack vare de senaste framstegen inom språkteknik. En annan förbättring är att Bard nu kan hitta svaret som matchar källan till svaret, vilket gör det möjligt att identifiera källan för informationen.

Direktlänk Dela Game News 24 fördjupade 22 maj

G7-ledare uppmanar till internationella standarder för AI

Ledarna för världens största ekonomier uppmanade på lördagen till internationella standarder för snabba framsteg inom artificiell intelligens, och klargjorde att satsningen var en prioritet men misslyckades med att komma fram till några betydande slutsatser om hur man ska hantera den framväxande tekniken. Användningen av artificiell intelligens - såsom chatbots, ChatGPT och självkörande bilar - har blivit alltmer utbredd, vilket tvingar beslutsfattare och företagsledare över hela världen att brottas med hur man stöder innovation samtidigt som man sätter upp skyddsräcken för att minska deras potentiella skada, inklusive integritetsattacker, kränkningar av medborgerliga rättigheter, desinformation och oetisk användning av data. I sitt gemensamma uttalande på lördagen erkände ledarna för världens rikaste demokratier som samlats för G7-toppmötet att trots den snabba tillväxten av AI och immersiva tekniker som metaverser har internationella regler som styr deras användning och efterlevnad ´inte nödvändigtvis hängt med´. De sa att även om sådana nya tekniker ger möjligheter att främja hållbarhet och innovation inom olika branscher måste deras utmaningar beaktas tillsammans med fördelarna. Nya tekniker bör styras i enlighet med demokratiska värderingar, skrev de - inklusive rättvisa, ansvarsskyldighet, öppenhet, skydd mot nätmobbning och respekt för integritet och mänskliga rättigheter. Specifikt uppmanade G-7-ledarna till användning av generativ AI, eller produktion av text, bilder och annat innehåll som liknar människoskapade verk. Populariseringen av ChatGPT har väckt oro för generativ AI:s förmåga att skapa mänskliga svar och träna sig självt för att förbättra sin noggrannhet. När demokratier runt om i världen står inför fördjupad polarisering och felinformation varnar vissa experter för att generativ AI kan förvärra politisk splittring genom maskinellt genererat innehåll och göra det svårt för människor att bedöma vilken information som är pålitlig eller faktisk. ´Vi erkänner behovet av att omedelbart ta itu med möjligheterna och utmaningarna med generativ AI, som blir alltmer framträdande i länder och sektorer´, skrev ledarna i toppmötets kommuniké. Ledarna uppmanade också till tekniska standarder för att utveckla ´tillförlitlig´ AI och tillade att ´tillvägagångssätt och politiska instrument för att uppnå den gemensamma visionen och målet med tillförlitlig AI kan variera mellan G7-medlemmarna.´ Samtalen på toppmötet kommer när ledarna själva stakar ut sina egna vägar i sina respektive länder om hur man ska hantera framsteg inom AI. Europeiska unionen diskuterar lagstiftning om reglering av AI. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var bland deltagarna här. Vita husets tjänstemän hoppades också att AI-styrning skulle tas upp under G-7 för att diskutera framväxande frågor av potentiell oro. Under en session om den globala ekonomin på fredagen informerade president Biden sina kollegor om ett nyligen hållet möte på Vita huset tidigare denna månad där höga chefer från företag som utvecklar artificiell intelligens som Google och Microsoft diskuterade tekniken. Han gav också en uppdatering om det arbete den amerikanska regeringen gör för att skapa en ram som balanserar riskerna med möjligheterna i tekniken. ´Även andra G-7-ledare talade om denna fråga´, sa Jake Sullivan, Bidens nationella säkerhetsrådgivare, vid en presskonferens på lördagen. ´Jag tror att detta är ett ämne som verkligen uppmärksammas av ledarna för alla dessa viktiga, avancerade demokratiska marknadsekonomier.´ Det finns olika delar i diskussionerna på toppmötet, sa han, inklusive vad varje land beslutar att göra i sina egna länder för att stifta lagar och förordningar om tekniken. De måste också överväga om det finns en global roll. ´Hur kommer vi samman i ett internationellt format för att effektivt försöka anpassa strategier så att vi hanterar denna otroligt snabbrörliga teknik med dessa otroligt långtgående konsekvenser?´ sa han och beskrev diskussionen här som ´en bra början´. G-7-ledarna riktade sina ländernas högsta tjänstemän att samarbeta i frågan och inrätta ´Hiroshima AI-processen´ för att diskutera generativ AI och rapportera tillbaka senast 2023.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 20 maj

G7-ledare enas om behovet av styrning inom generativ AI

G7-ledare har enats om behovet av styrning inom generativ AI och uttryckt oro över den störande potentialen hos snabbt utvecklande teknologier. Som en del av den så kallade ”Hiroshima-processen” vill regeringarna diskutera denna fråga på kabinetsnivå och presentera resultaten senast vid årets slut. Japans premiärminister Fumio Kishida har uppmanat till samarbete för att säkra gränsöverskridande dataflöde och lovat att bidra ekonomiskt till ansträngningen. G7 fruktar att dessa teknologier, om de lämnas oreglerade, kan bli kraftfulla verktyg för desinformation och politisk oro.

Direktlänk Dela Tech News Space fördjupade 20 maj

USA:s senat diskuterar reglering av AI

USA:s senat höll nyligen en utfrågning om hur man ska reglera artificiell intelligens (AI). Senatens rättsliga underkommittéordförande Richard Blumenthal öppnade utfrågningen med en AI-genererad inspelning av sin egen röst, en så kallad ´deep fake´. Företag som Google, Microsoft och OpenAI skapar allt kraftfullare AI-teknik. OpenAI:s VD Sam Altman vittnade vid utfrågningen och varnade för farorna med AI. USA ligger efter när det gäller att reglera AI jämfört med Europeiska unionen och Kina. Marc Rotenberg, verkställande direktör för Center for AI and Digital Policy, diskuterade betydelsen av att införa regleringar för AI.

Direktlänk Dela Democracy Now! fördjupade 18 maj

Google väntar på EU-regleringar för att lansera sin AI-chatbot ´Bard´ i Europa

Artificiell intelligens (AI) är en teknologisk revolution som vi bevittnar, och vi försöker förstå dess politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Europeiska unionen förbereder regleringar för AI, men för tillfället är Open AI (Chat GPT) och Yahoo (Bing) ´chatbots´ redan i drift i Spanien och resten av kontinenten. Googles ´Bard´ har beslutat att vänta för att se vilka regleringar den kommer att möta. Vissa EU-länder har varit fientliga mot AI, som i Italien där det tillfälligt förbjöds. Google lanserar sin rival till ChatGPT i 180 länder, inklusive USA, men Europa och Kanada är undantagna från den storskaliga lanseringen. Google och Alphabet går försiktigt fram med varje drag de gör, eftersom dålig press eller ett dåligt finansiellt beslut kan sätta dem i en ogynnsam position.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 18 maj

Google Bard, en AI-baserad textrobot som ägs av Microsoft, kan användas på Åland, Färöarna, Svalbard och Jan Mayen trots att den inte är tillgänglig i länder som omfattas av GDPR. Google Bard hävdar att dessa öar inte omfattas av GDPR eftersom de inte är en del av EU eller EES, men Lena Nordman, myndighetschef på Datainspektionen på Åland, säger att detta är felaktigt och att Åland är ett GDPR-land. Hon menar att det handlar om okunskap från Googles sida och att de sprider falsk information.

Hufvudstadsbladet fördjupade 16 maj

Covid-19-nödsituationen officiellt över, men framtida risker kvarstår

Världshälsoorganisationen (WHO) har förklarat att Covid-19-nödsituationen är över, och USA:s federala folkhälsonödsituation för Covid kommer att avslutas på torsdag. Dessa besked kommer ett år efter att Europeiska unionen avslutade sin nödsituation. Men frågor kvarstår om vad som lärts av pandemin och vilka sårbarheter som kan uppstå om en ny, allvarlig Covid-variant eller en helt ny patogen dyker upp. Brist på finansiering för pandemisvar, ojämn fördelning av tester och vacciner samt dålig kommunikation var några av de problem som kvarstod under pandemin.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 16 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare