» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 140 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Federal Communications Commission (FCC) är en amerikansk federal myndighet som reglerar telekommunikation, radio, TV och internet i USA. FCC:s huvuduppgift är att säkerställa att kommunikationssystemen fungerar effektivt och pålitligt samt att skydda konsumenternas intressen. FCC övervakar och utfärdar licenser för radio- och TV-stationer, tilldelar frekvenser och ser till att dessa används på ett ansvarsfullt sätt. FCC arbetar även med att främja konkurrens och innovation inom kommunikationsindustrin. Myndigheten grundades 1934 och styrs av fem kommissionärer som utses av USA:s president och godkänns av senaten.

Senaste nytt kring Federal Communications Commission

Sammanfattning av globala riktlinjer och ramverk för AI-säkerhet och reglering

Riktlinjer för AI-säkerhet publicerades den 27 november 2023, ledda av UK National Cyber Security Centre och utvecklade med US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Singapore har lanserat ett ramverk för att främja betrodda GenAI-utveckling och ett riskramverk för finanssektorn. EU har undertecknat AI Act och publicerat en konsoliderad text. Förenade Arabemiraten har inrättat konstgjord intelligens och Advanced Technology Council och utvecklat riktlinjer för LLM och Gen AI i DIFC Court-förfaranden. I USA har skapandet av Artificial Intelligence Safety Institute Consortium tillkännagetts och FCC har bekräftat att TCPA-restriktioner gäller AI-genererade röster.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade i förrgår
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Taylor Swift och Joe Biden offer för ´deepfakes´, lagförslag för att bekämpa missbruk av AI-teknik

Taylor Swift och Joe Biden har båda varit offer för farliga och skadliga ´deepfakes´, teknik som använder artificiell intelligens för att skapa falskt ljud- och bildmaterial utan samtycke från de personer som framställs. Swift blev nyligen offer för deepfake-genererad pornografi på en sociala medieplattform, medan Biden blev föremål för en AI-genererad röst som uppmanade väljare att stanna hemma under det amerikanska presidentvalet. I USA har ett lagförslag, kallat No AI FRAUD Act, lagts fram för att skydda rättigheterna för levande och avlidna personer genom att förbjuda icke-samtyckande användning av teknologiska verktyg för att skapa digitala repliker.

Direktlänk Dela U.S. News & World Report fördjupade i förrgår

OpenAI och Google tävlar om AI-utveckling, nya verktyg för chattbotar och video skapande

Konkurrensen mellan OpenAI och Google fortsätter att öka. En vecka efter att Google uppdaterade sin Bard-chatbot och bytte namn till Gemini, gav Googles AI-dotterbolag DeepMind en förhandsvisning av nästa version av sin generativa AI-chatbot. Gemini 1.5 kommer att rullas ut ´långsamt´ till vanliga personer som anmäler sig till en väntelista och kommer nu bara att vara tillgänglig för utvecklare och företagskunder. Samtidigt meddelade OpenAI en ny text-till-video-modell som heter Sora, som fångar mycket uppmärksamhet på grund av de fotorealistiska videor den kan generera. Sora kan ´skapa videor på upp till 60 sekunder med mycket detaljerade scener, komplex kamerarörelse och flera karaktärer med livliga känslor.´

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 21 februari

USA:s representanthus bildar tvärpolitisk arbetsgrupp för att undersöka potentiell AI-lagstiftning

Ledarna för USA:s representanthus meddelade på tisdag att de bildar en tvärpolitisk arbetsgrupp för att utforska potentiell lagstiftning för att hantera bekymmer kring artificiell intelligens (AI). Trots flera högnivåforum och lagstiftningsförslag under det senaste året har försöken att få igenom lagstiftning om AI stannat upp. Arbetsgruppens uppgift blir att producera en omfattande rapport och överväga ´skyddsräcken som kan vara lämpliga för att skydda nationen mot nuvarande och framväxande hot´.

Direktlänk Dela Channel NewsAsia fördjupade 20 februari

AI-genererade röster från vapenvåldsoffer används i kampanj för vapenkontroll

På årsdagen av hans död, hörs rösten av Joaquin Oliver, en student som dog i en masskjutning på Marjory Stoneman Douglas High School, genom korridorerna i USA:s kongress. Det är hans föräldrar, Manuel och Patricia Oliver, som använder AI för att återskapa hans röst och uppmana lagstiftare att agera för vapenkontroll. Deras organisation, Change the Ref, har tillsammans med March For Our Lives lanserat en kampanj där AI-genererade röster från sex unga personer som dödats av vapenvåld används. Kampanjen har genererat över 54 000 röstmeddelanden till lagstiftare.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 19 februari

Möte på Vita huset för att bekämpa AI-drivna röstkloneringsbedrägerier

AARP:s främsta bedrägeriexpert deltog nyligen i ett möte med Vita husets tjänstemän och industriledare för att hjälpa den federala regeringen att bekämpa användningen av AI-drivna röstkloner för att begå bedrägerier. Kathy Stokes, AARP:s direktör för bedrägeriförebyggande program, varnade för att bedrägerier mot konsumenter redan är på en krisnivå och att generativ AI riskerar att förvärra situationen. Federal Communications Commission har gjort det olagligt att använda AI-röstklonering i robocalls som riktar sig till konsumenter.

Direktlänk Dela American Association of Retired Persons fördjupade 17 februari

Tjugo teknikföretag undertecknar löfte för att förhindra AI-störningar i val

Tjugo teknikföretag som arbetar med artificiell intelligens (AI) har undertecknat ett ´löfte´ om att försöka förhindra att deras mjukvara stör val, inklusive i USA. Undertecknarna varierar från teknikjättar som Microsoft och Google till små startups som låter människor skapa falska röster. Överenskommelsen är i huvudsak ett erkännande av att företagens egna produkter skapar mycket risk i ett år då 4 miljarder människor över hela världen förväntas rösta i val. Företagen som skrivit under löftet är: Adobe, Amazon, Anthropic, Arm, ElevenLabs, Google, IBM, Inflection AI, LinkedIn, McAfee, Meta, Microsoft, Nota, OpenAI, Snap, Stability AI, TikTok, TrendMicro, Truepic och X. Överenskommelsen är frivillig och faller kort för ett totalförbud mot AI-innehåll i val, som vissa människor har krävt.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 16 februari

Wisconsin lagstiftare reglerar artificiell intelligens inför kommande val

Wisconsin lagstiftare har godkänt lagförslag för att reglera användningen av artificiell intelligens (AI), i linje med flera andra amerikanska delstater som brottas med hur man ska kontrollera tekniken inför valet i november. En av lagarna kräver att politiska kandidater och grupper inkluderar friskrivningar i annonser som använder AI-teknik, med böter på $1 000 för överträdelser. Dessutom antogs ett förslag som gör tillverkning och innehav av bilder på barnsexuella övergrepp producerade med AI-teknik till ett brott straffbart med upp till 25 års fängelse. Slutligen godkändes en lag som kräver att revisorer granskar hur statliga myndigheter använder AI.

Direktlänk Dela KTLA fördjupade 15 februari

Wisconsin lagstiftare att rösta om reglering av artificiell intelligens

Lagstiftare i Wisconsin planerar att rösta om förslag för att reglera artificiell intelligens (AI), med en växande oro inför novembers val. En tvärpolitisk åtgärd skulle kräva att politiska kandidater och grupper inkluderar ansvarsfriskrivningar i annonser som använder AI-teknik. Överträdelser skulle resultera i böter på 1 000 dollar. Ett annat förslag skulle göra tillverkning och innehav av bilder på barnsexuellt utnyttjande producerade med AI-teknik till ett brott straffbart med upp till 25 års fängelse. En tredje proposition kallar på revisorer att granska hur statliga myndigheter använder AI.

Direktlänk Dela CBS News fördjupade 15 februari

FCC förbjuder AI-genererade röster i robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) har förbjudit robosamtal som innehåller röster genererade av artificiell intelligens (AI), i ett beslut som sänder ett tydligt budskap att utnyttjande av tekniken för att lura människor och vilseleda väljare inte kommer att tolereras. Den enhälliga regleringen riktar sig mot robosamtal gjorda med AI röstkloningverktyg enligt Telephone Consumer Protection Act, en lag från 1991 som begränsar skräpsamtal som använder artificiella och förinspelade röstmeddelanden. FCC kan nu bötfälla företag som använder AI-röster i sina samtal eller blockera tjänsteleverantörer som bär dem.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 13 februari

USA förbjuder AI-genererade robocalls

USA har förbjudit AI-genererade robocalls på grund av en ökning av röstkloningsincidenter som har lurat tusentals medborgare i landet. ´Dåliga aktörer´ använder AI-genererade röster i oönskade robocalls för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och vilseleda väljare, enligt Federal Communications Commission (FCC). FCC tillade att ´röstkloning´ kan övertyga en uppringd part att en betrodd person, eller någon de bryr sig om, vill att de ska agera på ett sätt de annars inte skulle göra. Regeln, som träder i kraft omedelbart, tillåter regulatorn att bötfälla företag som använder AI-genererade röster i sina samtal eller begränsa tjänsteleverantörer som bär dem.

Direktlänk Dela New Delhi Television fördjupade 12 februari

AI-genererade robocalls förklaras olagliga av FCC

Efter att USA:s president Joe Biden tycks ha uppmanat invånarna i New Hampshire att inte rösta i delstatens primärval för president, meddelade Federal Communications Commission (FCC) den 8 februari att det omedelbart är olagligt att göra robocalls med AI-genererade röster. FCC utfärdade ett upphör-och-avstå-brev till Lingo Telecom, ett företag i Texas som skickade ut robocalls på sitt telefonnätverk, och till ett annat Texasföretag, Life Corporation, som påstås ha gjort robocalls. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel sade att ´onda aktörer´ använder AI-genererade röster i oönskade robocalls för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och vilseleda väljare.

Direktlänk Dela New Atlas fördjupade 9 februari

Florida lagstiftare riktar in sig på AI i politiska annonser

En kommitté i Floridas senat har godkänt ett förslag som skulle informera väljare om annonser eller utskick skapats med artificiell intelligens (AI). Förslaget, som sponsras av republikanen Nick DiCeglie, skulle kräva en ansvarsfriskrivning i alla politiska kommunikationer som skapats helt eller delvis med generativ AI. Detta skulle inkludera annonser på TV, radio, internet och i utskick. Överträdare kan ställas inför straffrättsliga och civilrättsliga påföljder. Konsumentorganisationen Common Cause motsätter sig åtgärden, eftersom den inte tvingar kampanjer att ta bort annonser som inte innehåller ansvarsfriskrivningar.

Direktlänk Dela WESH 2 News fördjupade 9 februari

AI-genererade röstsamtal blir olagliga efter FCC:s enhälliga beslut

Telefonsamtal som görs med hjälp av AI-genererade röster är olagliga efter en enhällig omröstning på torsdagen av Federal Communications Commission (FCC). Detta kommer att förbjuda ett växande antal samtal, inklusive ett i januari som använde president Joe Bidens röst för att uppmuntra väljare i New Hampshire att hoppa över primärvalet. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel sade att dåliga aktörer använder AI-genererade röster i oönskade robocalls för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och desinformera väljare. FCC:s beslut gör det olagligt att använda AI för att generera rösten i robocalls, ´utökar de lagliga vägarna genom vilka statliga brottsbekämpande myndigheter kan hålla dessa gärningsmän ansvariga enligt lagen´, sade myndigheten.

Direktlänk Dela USA Today fördjupade 9 februari

FCC förbjuder AI-genererade robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) förbjöd på torsdagen robosamtal som innehåller röster genererade av artificiell intelligens (AI), ett beslut som sänder ett tydligt budskap att utnyttjande av tekniken för att lura människor och vilseleda väljare inte kommer att tolereras. Den enhälliga regeln riktar sig mot robosamtal som görs med AI-röstkloningverktyg enligt Telephone Consumer Protection Act, en lag från 1991 som begränsar skräpsamtal som använder artificiella och förinspelade röstmeddelanden. Annonseringen kommer när myndigheterna i New Hampshire går vidare med sin utredning om AI-genererade robosamtal som efterliknade president Joe Bidens röst för att avskräcka människor från att rösta i delstatens första primärval förra månaden. Regleringen ger FCC rätt att bötfälla företag som använder AI-röster i deras samtal eller blockera tjänsteleverantörer som bär dem. Det öppnar också dörren för att mottagare av samtal kan stämma och ger delstatens justitiekansler en ny mekanism att slå ner på överträdare, enligt FCC.

Direktlänk Dela Bostonherald.com fördjupade 9 februari

FCC förbjuder AI-robosamtal, senator vill se fler regleringar

Federal Communications Commission (FCC) har förbjudit artificiella intelligens-robosamtal, i ett banbrytande beslut inom AI-världen. Beslutet skickade ett budskap om att användning av AI-teknik för att lura människor inte kommer att tolereras. Men senator Mark Warner (D) sa att han vill se fler regleringar när det gäller AI. Warner uttryckte oro för att AI-tekniken kommer att leda till utländsk valinblandning samt väljarmisstro.

Direktlänk Dela WSLS 10 News fördjupade 8 februari

FCC gör det olagligt att använda AI-genererade röster i robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) meddelade på torsdagen ett beslut som gör det olagligt att använda artificiellt intelligensgenererade röster i robosamtal, bara veckor efter att väljare i New Hampshire fick samtal från en uppenbart digitalt genererad röst som imiterade president Biden. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel sa i ett uttalande att ´oärliga aktörer använder AI-genererade röster i oönskade robosamtal för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och desinformera väljare´. Beslutet ger delstatsåklagare ´nya verktyg´ för att bekämpa de som använder röstkloningsteknik för att begå robosamtalsbedrägerier.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 8 februari

FCC förbjuder oönskade robosamtal skapade av AI

Federal Communications Commission (FCC) förbjöd på torsdagen oönskade robosamtal genererade av artificiell intelligens, på grund av växande oro över valdesinformation och konsumentbedrägeri som underlättas av tekniken. Det enhälliga beslutet av FCC citerade en tre decennier gammal lag som syftar till att begränsa skräpsamtal, och klargjorde att spam-samtal genererade av AI också är olagliga. Genom att göra detta, utvidgade myndigheten möjligheten för stater att åtala skapare av oönskade spam-robosamtal.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 8 februari

FCC gör AI-genererade röster i robocalls olagliga

Federal Communications Commission (FCC) har gjort det olagligt att använda artificiellt intelligens (AI)-genererade röster i robocalls. Detta beslut ger statliga åklagare ytterligare ett verktyg att använda mot röstkloningssvindel, då de kan åtala illasinnade aktörer inte bara för bluffen utan också för att använda AI för att generera rösten i robocall, enligt FCC. FCC har gjort användningen av röstkloningsteknologi i robocalls olaglig genom att rösta för att erkänna AI-genererade röster som ´artificiella´ enligt Telephone Consumer Protection Act (TCPA).

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 8 februari

FCC förklarar AI-röster i robosamtal olagliga

Federal Communications Commission (FCC) har bestämt att robosamtal som använder röster genererade av artificiell intelligens (AI) är olagliga, på grund av oro över hur denna avancerade teknik används för att lura människor och vilseleda väljare. ´Oärliga aktörer använder AI-genererade röster i oönskade robosamtal för att utpressa sårbara familjemedlemmar, imitera kändisar och desinformera väljare´, sa FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel. FCC:s beslut gör att de kan bötfälla överträdare och blockera telefonsamtalsföretag som förmedlar samtalen.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 8 februari

USA förbjuder AI-genererade röster i robocalls

I USA har Federal Communications Commission (FCC) beslutat att det är olagligt för robocalls att använda AI-genererade röster. Beslutet, som utvidgar Telephone Consumer Protection Act (TCPA), gäller omedelbart och ger FCC möjlighet att bötfälla företag och blockera leverantörer som gör dessa typer av samtal. Beslutet kommer efter att FCC och John Formella, åklagare i New Hampshire, identifierade Life Corporation som företaget bakom robocalls som imiterade president Joe Biden förra månaden. FCC har tidigare använt lagen för att straffa skräppostare, inklusive de konservativa aktivisterna och skämtarna Jacob Wohl och Jack Burkman.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 8 februari

FCC förbjuder bedrägliga robosamtal med AI-genererade röster

Federal Communications Commission (FCC) förbjuder omedelbart bedrägliga robosamtal som använder falska, AI-genererade röster, i ett försök att bekämpa så kallad ´deepfake´-teknologi. FCC:s enhälliga beslut utvidgar reglerna mot robosamtal för att täcka oönskade AI-deepfake-samtal genom att erkänna dessa röster som ´artificiella´ enligt en federal lag som reglerar telemarknadsföring och robosamtal. FCC:s åtgärd ger statsåklagare fler juridiska verktyg för att förfölja olagliga robosamtalsoperatörer som använder AI-genererade röster för att lura amerikaner.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 8 februari

FCC förbjuder bedrägliga robosamtal som använder AI-genererade röster

Federal Communications Commission (FCC) meddelade på torsdagen att de omedelbart förbjuder bedrägliga robosamtal som använder falska, artificiellt intelligensskapade röster, för att bekämpa så kallad ´deepfake´-teknologi. Det enhälliga beslutet från FCC utvidgar anti-robosamtalsreglerna för att omfatta AI-deepfake-samtal. FCC:s åtgärd ger delstatsåklagare fler rättsliga verktyg för att förfölja olagliga robosamtal som använder AI-genererade röster för att imitera kändisar, politiker och nära familjemedlemmar, sa FCC. Beslutet att tolka Telephone Consumer Protection Act mer brett för att inkludera AI-genererade röster kommer veckor efter ett falskt robosamtal som imiterade president Joe Biden.

Direktlänk Dela ABC 7 Chicago fördjupade 8 februari

USA:s Federala Kommunikationskommission förbjuder AI-genererade robosamtal

Federal Communications Commission (FCC) i USA har förbjudit robosamtal som innehåller röster genererade av artificiell intelligens (AI). Detta är ett beslut som tydligt signalerar att utnyttjande av tekniken för att lura människor och vilseleda väljare inte kommer att tolereras. Den enhälliga regeln riktar sig mot robosamtal gjorda med AI-röstkloning under Telephone Consumer Protection Act, en lag från 1991 som begränsar skräpsamtal som använder artificiella och förinspelade röstmeddelanden. Regleringen ger FCC möjlighet att bötfälla företag som använder AI-röster i sina samtal eller blockera tjänsteleverantörer som förmedlar dem. Den öppnar också dörren för att mottagare av samtal kan stämma och ger delstaternas justitiekansler en ny mekanism för att slå ner på överträdare.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 8 februari

Företag i Texas anklagas för att ha använt AI för att efterlikna Bidens röst och avskräcka väljare

Myndigheterna utfärdade upphörande- och avståendeorder mot två Texas-företag som de tror var kopplade till robosamtal som använde artificiell intelligens för att efterlikna president Joe Bidens röst och avskräcka människor från att rösta i New Hampshires primärval förra månaden. New Hampshires justitieminister John Formella sade att källan till samtalen har identifierats som Life Corporation och att de överfördes av ett företag som heter Lingo Telecom. Både Life Corporation och Lingo Telecom har fått upphörande- och avståendeorder.

Direktlänk Dela WTOP News fördjupade 6 februari

Företag i Texas anklagas för att använda AI för att imitera Bidens röst och avskräcka väljare

Myndigheterna i New Hampshire har utfärdat upphörande- och avståendeorder mot två Texasföretag, Life Corporation och Lingo Telecom, som de tror var kopplade till robosamtal som använde artificiell intelligens för att härma president Joe Bidens röst och avskräcka människor från att rösta i New Hampshires primärval förra månaden. Federal Communications Commission (FCC) utfärdade också en upphörande- och avståendeorder till telekommunikationsföretaget. Enligt FCC försöker de stoppa beteende som bryter mot lagar om väljarsuppression.

Direktlänk Dela WAVY-TV fördjupade 6 februari

AI-genererade röster i robosamtal utmanar FCC

AI-genererade röster som imiterar kändisar och politiker gör det svårare för Federal Communications Commission (FCC) att bekämpa robosamtal. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel vill att kommissionen ska erkänna samtal som använder AI-genererade röster som artificiella, vilket gör användningen av röstkloningsteknik i robosamtal olaglig. Enligt FCC:s Telephone Consumer Protection Act (TCPA) är artificiella röster eller inspelade samtal till bostäder mot lagen. Om AI-genererade röstsamtal erkänns som olagliga enligt befintlig lagstiftning, kommer det att ge åklagarmyndigheter över hela landet ”nya verktyg” för att slå ner på bedragare.

Direktlänk Dela Engadget fördjupade 2 februari

FCC föreslår att göra AI-genererade robosamtal olagliga

Federal Communications Commission (FCC) föreslår att göra AI-genererade robosamtal olagliga. Detta kommer efter ett nyligen robosamtal med en AI-röst liknande president Joe Biden som riktades mot tusentals väljare i New Hampshire. FCC föreslår att göra AI-genererade samtal olagliga enligt Telephone Consumer Protection Act (TCPA), vilket skulle göra röstkloningsteknik som används i vanliga robosamtalssvindlar olagliga. Antalet robosamtal i USA toppade på cirka 58,5 miljarder 2019, enligt uppskattningar av YouMail, en tjänst för blockering av robosamtal. Förra året var siffran närmare 55 miljarder.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 1 februari

FCC planerar att förbjuda oönskade robosamtal med AI-genererade röster

Federal Communications Commission (FCC) planerar att kriminalisera oönskade robosamtal som använder röster skapade med artificiell intelligens (AI). Detta kommer efter att ett falskt meddelande, skapat med AI för att efterlikna president Joe Bidens röst, uppmanade invånarna i New Hampshire att inte rösta i delstatens primärval. Förslaget skulle förbjuda sådana robosamtal enligt Telephone Consumer Protection Act. FCC:s förändring kommer att ge delstaternas justitieministrar mer makt att vidta rättsliga åtgärder mot spammare som använder AI.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 1 februari

Marylands justitieminister uppmanar federala myndigheter att reglera robosamtal och texter skapade med AI-teknologi

Marylands justitieminister Anthony G. Brown har anslutit sig till en koalition av 26 stater för att skicka ett brev till Federal Communications Commission (FCC) där de betonar skadepotentialen när telemarketingföretag använder artificiell intelligens och ber FCC att starkt begränsa sådan användning. FCC fick i november 2023 en förfrågan om att förklara hur AI-teknologi passar under Telephone Consumer Protection Act (TCPA). Koalitionen argumenterar för att marknadsförare som vill använda AI för att efterlikna en mänsklig röst bör följa TCPA:s regler och förordningar.

Direktlänk Dela Nottingham MD fördjupade 21 januari

Justitieminister Lopez uppmanar FCC att begränsa användningen av AI i marknadsföringssamtal

Justitieminister Anne Lopez ansluter sig till en koalition av 26 stater och skickar ett brev till Federal Communications Commission (FCC) där man betonar den potentiella skadan i användningen av artificiell intelligens (AI) av telemarknadsförare och ber den federala regeringen att starkt begränsa sådan användning. I brevet hävdas att marknadsförare som vill använda AI för att imitera en mänsklig röst borde vara skyldiga att följa reglerna och bestämmelserna i Telephone Consumer Protection Act (TCPA), inklusive att inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från konsumentmålen.

Direktlänk Dela EIN News fördjupade 20 januari

AI förvränger demokratiska processer, men tekniska innovationer kan rädda situationen

Artificiell intelligens (AI) kan generera stora mängder kommunikation till beslutsfattare, vilket förvränger den demokratiska processen. Till exempel fann New Yorks justitiekansler att nästan 18 miljoner av de 22 miljoner kommentarer som Federala kommunikationskommissionen mottog 2016 om att behålla nätneutralitet var fejkade. För att motverka detta föreslås en större uppgradering av systemet, snarare än en ytlig reparation. Universitet, ideella organisationer och regeringar har använt metoder för att konsultera medborgare om viktiga politiska frågor. Dessa offentliga konsultationer rekryterar representativa prover som speglar allmänheten som helhet och verifierar att de som deltar är verkliga medborgare.

Direktlänk Dela Governing.com fördjupade 3 januari

Dogecoin visar prisökning och planerar rymdprojekt

Dogecoin, en kryptovaluta baserad på memes, har sett en prisökning på 13,26% under den senaste månaden. Kryptovalutan, som grundades 2013 av mjukvaruutvecklarna Jackson Palmer och Billy Markus, har fått stöd från Tesla-VD Elon Musk. Musk började stödja myntet 2019, vilket ökade dess trovärdighet. Dogecoin har också blivit känt för sitt engagemang i välgörenhet och stöd för projekt som rent vatten och det jamaicanska slädlaget. Dessutom har Dogecoin nyligen fått tillstånd från National Telecommunications and Information Administration och Federal Communications Commission för SpaceX Doge-1 Moon Mission, vilket kommer att sätta Dogecoin i rymden.

Direktlänk Dela AMBCrypto fördjupade 31 december

AI hotar demokratin genom att generera falska medborgarinput

Grundarnas fäder hävdade att valda tjänstemän borde lyssna på och påverkas av väljarnas åsikter. Men med framsteg inom AI blir denna situation värre. AI kan generera ett stort antal meddelanden till beslutsfattare som utger sig för att vara medborgarinput. En stor del skapades av bredbandsindustrin, som ville ha färre regleringar. Även om det finns metoder för att konsultera medborgarna om viktiga politiska frågor, är vi bara i början av vad som kommer bli en flod av falska input som dränker äkta input och ytterligare underminerar allmänhetens förtroende. Så vad kan göras? Det kan vara så att kollapsen av ett bristfälligt system kräver inte en ytlig reparation, utan en större uppgradering.

Direktlänk Dela The Greeley Tribune fördjupade 30 december

AI förvränger demokratiska processer, men tekniska innovationer kan förbättra medborgarinflytandet

USA:s grundlagsfäder hävdade att valda tjänstemän bör lyssna på och påverkas av väljarnas åsikter. Men med utvecklingen av AI växer situationen värre. AI kan generera stora mängder kommunikation till beslutsfattare, maskerad som medborgarinput. I en studie för Brookings skickades 32 398 e-postmeddelanden till lagstiftningskontor, vissa skrivna av medborgare, andra genererade av AI. Studien fann att lagstiftningskontoren inte kunde skilja på vilka som var falska. Men det finns metoder för att konsultera medborgare om viktiga politiska frågor, vilket kan förbättra förtroendet för regeringen.

Direktlänk Dela Daily Camera fördjupade 27 december

Senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) reglering

Denna artikel belyser nyligen uppdaterade AI-regleringar i USA, Kina, Europa och andra platser. President Joe Biden i USA har undertecknat en verkställande order som syftar till att hantera utvecklingen och användningen av AI på ett säkert, säkert, etiskt och samhällsnyttigt sätt. I Kina trädde interimistiska åtgärder för hantering av generativa AI-tjänster i kraft i augusti 2023. I Europa nåddes en kompromiss om EU:s AI-lag i december 2023, vilket innebär att alla AI-system, inklusive grundläggande modeller, kommer att regleras baserat på risk.

Direktlänk Dela Lexology.com fördjupade 19 december

Dogecoin: Skämtkryptovaluta med stöd från Elon Musk och planer på rymdmission

Dogecoin, en kryptovaluta som startades som ett skämt 2013, har haft en stadig tillväxt sedan oktober och noterade en fyra månader hög efter en 28,3% höjning på 30 dagar. Dogecoins popularitet ökade när Tesla-VD Elon Musk började stödja myntet. Musk gick med på Dogecoin-vagnen 2019, främst som ett skämt, men hans sociala medier kommentarer om Dogecoin gav det mer och mer trovärdighet. Billy Markus, Dogecoins uppfinnare, har också gett sitt stöd till kryptovalutan. I november godkände National Telecommunications and Information Administration (NTIA) den DOGE-finansierade SpaceX Doge-1 Moon Mission. Federal Communications Commission auktoriserade DOGE-1 Moon Mission för lansering den 12 januari 2024.

Direktlänk Dela AMBCrypto fördjupade 17 december

USA:s president utfärdar exekutiv order om säker och ansvarsfull användning av AI

Den 30 oktober 2023 utfärdade president Joe Biden en exekutiv order om säker, säker och pålitlig utveckling och användning av artificiell intelligens (AI). Ordern riktar sig till alla verkställande kontor och myndigheter att följa riktlinjer för AI-utveckling och implementering. Dessa principer fokuserar på säkerhet, ansvarsfull innovation och konkurrens, stöd för amerikansk arbetskraft, engagemang för rättvisa och medborgerliga rättigheter, konsumentskydd, integritet, utveckling av AI-proffs inom staten och amerikanskt ledarskap i AI globalt. Ordern uppmanar också verkställande kontor och myndigheter att förlita sig på AI-principerna när de fastställer framtida regler och förordningar som styr AI-utvecklingen i den privata sektorn.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 6 november

Senatorer uppmanar myndigheter att bekämpa AI-röstbedrägerier

Sens. Amy Klobuchar (D-Minn.) och Susan Collins (R-Maine) uppmanar två federala myndigheter att ta itu med det växande hotet från AI-röstbedrägerier. I ett brev till Federal Trade Commission och Federal Communications Commission fredagen den 17 november, begärde lagstiftarna att kommittéerna svarar på fyra frågor. Dessa inkluderar vilka åtgärder de vidtar för att utbilda amerikanerna om sådana brott och förhindra dem, vad de hittills har lärt sig om AI-baserat röstbedrägeri, vilka resurser som används för att bekämpa dem och om mer lagstiftning behövs för att bekämpa bedrägeriet.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 3 november

President Biden kräver säkerhetstestning för AI-verktyg före användning

President Joe Biden planerar att underteckna en verkställande order som kräver att AI-verktyg genomgår säkerhetstestning innan federala myndigheter använder dem. Detta är hans mest betydande steg hittills för att begränsa den framväxande tekniken. Orderutkastet, daterat den 23 oktober, använder regeringens ställning som en toppkund för teknikföretag som Microsoft Corp och Amazon.com Inc. för att driva förändringar i deras AI-produkter. Det uppmanar arbetsdepartementet att skriva riktlinjer för federala entreprenörer om att förhindra diskriminering i anställningssystem som drivs av AI.

Direktlänk Dela Bloomberg Law fördjupade 27 oktober

AI-system kommer snart att kommentera nya regeringsregler

Artificiella intelligenssystem kommer snart att kommentera nya regeringsregler. Teknikpolitiska institutets stora språkmodell, ChatTPI, bads att svara på Federal Communications Commissions föreslagna nätneutralitetsregler. Dess feedback, som bygger på vår forskning, är inte tillräckligt bra för att skicka in, men det är nära. Webbplatser tillåter redan allmänheten att skicka in kommentarer tillsammans med branschadvokater, tankesmedsadvokater och regleringsexperter. AI kan förvandla dessa snöstormar till snöstormar av långa, detaljerade och unika kommentarer. Regeringsorgan behöver lista ut hur man hanterar denna nya verklighet.

Direktlänk Dela The Wall Street Journal fördjupade 24 oktober

AI-telefonsamtalsbedrägerier blir allt vanligare, enligt rapport

Enligt en rapport från Federal Communications Commission har nästan $300 miljoner böter utdömts mot en stor internationell robocall-operation. Med användning av generativ AI som imiterar rösten av någon du känner, blir dessa samtal omedelbart opålitliga. Enligt Hiya Inc:s Global Call Threat-rapport för Q2 2023 rapporteras en fjärdedel av alla icke-kontaktsamtal som spam. McAfee rapporterar att 52% av amerikanerna delar sin röst online, vilket ger bedragare huvudingrediensen för att skapa en digitalt genererad version av din röst. Företag som McAfee och Hiya är i frontlinjen för att bekämpa dessa AI-bedrägerier. Kristofor Healey, tidigare specialagent för Department of Homeland Security och nuvarande VD för Black Bear Security Consultants, menar att utbildning är den enda verkligen proaktiva metoden för att bekämpa dessa bedrägerier.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 21 oktober

USA:s senator Pete Ricketts introducerar lagförslag för att reglera artificiell intelligens

USA:s senator Pete Ricketts har introducerat ett lagförslag för att reglera artificiell intelligens (AI). Lagförslaget, kallat Advisory for AI-Generated Content Act, skulle kräva ett digitalt vattenmärke på innehåll genererat av AI. Dessutom skulle det uppmana Federal Trade Commission, Federal Communications Commission, Justitiedepartementet och Department of Homeland Security att skapa federala riktlinjer för att verkställa kravet, inklusive politisk annonsering. Ricketts uttryckte oro över hotet om vapeniserad desinformation och hur ´deepfakes´ kan påverka val, marknader och individers liv.

Direktlänk Dela Kiowa County Press fördjupade 16 september

AI och maskininlärning revolutionerar olika branscher

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) omformar flera industrier på anmärkningsvärda sätt. De kan analysera stora mängder data, lära sig mönster och fatta informerade beslut. AI och ML revolutionerar hälso- och sjukvården, finanssektorn, tillverkningsindustrin, detaljhandeln, transportsektorn, jordbruket och energisektorn genom att förbättra sjukdomsupptäckt, riskbedömning, investeringsstrategier, tillverkningsprocesser, personlig shoppingupplevelse, smart trafikhantering, precisionsodling och energiförvaltning. AI och ML kommer att fortsätta att utvecklas och deras påverkan kommer bara att växa.

Direktlänk Dela Publicist Paper fördjupade 1 september

Biden-administrationen samarbetar med AI-företag för att skydda USA:s infrastruktur

Biden-administrationen samarbetar med fyra ledande artificiella intelligensföretag för att sponsra en ny utmaning inom cybersäkerhet, syftande till att skydda USA:s kritiska infrastruktur. ´AI Cyber Challenge´, tillkännagavs vid Black Hat USA-konferensen i Las Vegas och innefattar 20 miljoner dollar i priser för de bästa systemen som kan användas för att skydda regeringens infrastruktur. Utmaningen, som leds av DARPA, innebär att experter kommer att arbeta med AI-modeller från Anthropic, Google, Microsoft och OpenAI för att utveckla system för att identifiera och åtgärda programvarusårbarheter.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 9 augusti

Experter inom artificiell intelligens (AI) menar att USA:s kongress inte bör skapa specifik lagstiftning för att skydda mot eventuella skador från AI. Joshua Landau, högre rådgivare för innovationspolicy vid ideella organisationen Computer and Communications Industry Association, uppmanade kongressen att skriva lagar som behandlar skador snarare än att skapa lagar som specifikt reglerar AI-användning. Richard Wiley, tidigare ordförande för Federal Communications Commission, uttryckte samma åsikt och uppmanade lagstiftare att sakta ner i sina ansträngningar att reglera tekniken. Evi Fuelle, global policy director vid Credo AI, uppmanade kongressen att genomföra transparensmandat för både stora och små AI-företag.

Broadband Breakfast fördjupade 7 augusti

FCC röstar för att undersöka AI:s inverkan på spektrumanvändning

Federal Communications Commission (FCC) har röstat för att starta en undersökning om icke-federal spektrumanvändning och utforska hur nya datakällor, metoder och tekniker som AI skulle kunna hjälpa myndigheten att bättre hantera kommersiellt spektrum som blir allt mer överbelastat. FCC:s ordförande Jessica Rosenworcel uttryckte optimism över AI:s framtid och potentialen att använda AI för att bättre hantera de växande kraven på kommersiellt spektrum. Rosenworcel nämnde också att federala myndigheter, inklusive Defense Advanced Research Projects Agency och National Science Foundation, har stött forskning i utveckling av nya radionätverkstekniker.

Direktlänk Dela TV Technology fördjupade 4 augusti

Skolor drabbade av ransomware-attacker, känsliga dokument dumpade online

Konfidentiella dokument stulna från skolor och dumpade online av ransomware-gäng beskriver studentsexuella övergrepp, psykiatriska sjukhusvistelser, missbrukande föräldrar, skolk - till och med självmordsförsök. Minneapolis Public Schools vägrade att betala en lösensumma på 1 miljon dollar, vilket resulterade i att mer än 300 000 filer dumpades online i mars. Data inkluderade medicinska journaler, diskrimineringsklagomål, socialförsäkringsnummer och kontaktinformation för distriktets anställda. Efter attacken har skoladministratörerna inte uppfyllt sitt löfte att informera enskilda offer. Andra distrikt som nyligen drabbats av datatjuvar inkluderar San Diego, Des Moines och Tucson, Arizona.

Direktlänk Dela Journal-Courier fördjupade 5 juli

AI kan användas för att manipulera demokrati genom falska e-postmeddelanden

En studie från Cornell University visar att artificiell intelligens (AI) kan användas för att skapa falska e-postmeddelanden från väljare som kan påverka politiker och deras beslut. Forskarna använde AI-språkmodellen GPT-3 för att generera e-postmeddelanden om politiska frågor och skickade dessa tillsammans med e-postmeddelanden skrivna av människor till cirka 7 000 delstatslagstiftare. Resultaten visade att politikerna hade svårt att skilja mellan AI-genererade och mänskligt skrivna e-postmeddelanden, vilket kan utnyttjas av illvilliga aktörer för att manipulera demokratin. För att motverka detta problem föreslår forskarna att lagstiftare kan använda datorprogram för att känna igen AI-genererade e-postmeddelanden och att väljare kan använda mer direkta kommunikationsformer med politiker, som telefonsamtal och kommunmöten.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 31 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare