» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 132 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Google Inc. är ett amerikanskt multinationellt teknikföretag som specialiserar sig på internetrelaterade tjänster och produkter. Det grundades 1998 av Larry Page och Sergey Brin när de studerade vid Stanford University. Google är mest känt för sin sökmotor, men erbjuder även andra tjänster som e-post (Gmail), karttjänster (Google Maps), lagring (Google Drive) och videodelning (YouTube). Företaget ägs av moderbolaget Alphabet Inc. och har sitt huvudkontor i Mountain View, Kalifornien. Google har också utvecklat operativsystemet Android, som används av många mobiltelefoner och surfplattor världen över.

Senaste nytt kring Google Inc.

Global marknad för Machine Learning som en tjänst förväntas nå 38,81 miljarder dollar år 2028

Verified Market Research har nyligen publicerat en rapport som analyserar den globala marknaden för Machine Learning som en tjänst. Rapporten förutspår att marknaden, som värderades till 2,48 miljarder dollar 2020, kommer att växa till 38,81 miljarder dollar år 2028, med en årlig tillväxttakt på 41,2% mellan 2021 och 2028. Rapporten ger en detaljerad analys av marknaden baserat på typ, tillämpning och geografi, samt en konkurrensanalys av de ledande aktörerna. De tio ledande företagen i rapporten inkluderar FFICO, IBM Corporation, Amazon Web Services, Microsoft, Hewlett Packard Enterprises, Google Inc., BigML Inc., AT&T, Fuzzy.ai och Yottamine Analytics.

Direktlänk Dela Salisburyandstonehenge.net fördjupade 29 november

Djupinlärningsmarknaden förväntas nå 28,83 miljarder USD till 2023

En ny forskningsrapport om djupinlärningsmarknaden förutspår att den globala marknaden kommer att nå 28,83 miljarder USD och expandera med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 48,4% under prognosperioden 2018-2023. Djupinlärning, en delmängd av maskininlärning inom artificiell intelligens (AI), utvecklas till en av de mest avancerade teknologierna inom företagsdatorer. Marknaden är indelad i tre huvudsegment baserat på lösning, tillämpning och slutanvändare. Några av de framstående konkurrenterna på djupinlärningsmarknaden är Google Inc., Microsoft Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., IBM Corporation, Intel Corporation, General Vision Inc. och NVIDIA Corporation.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 29 november

Maskininlärningsmarknaden i Mellanöstern och Afrika förväntas nå 0,50 miljarder dollar till 2023

En nyligen publicerad forskningsrapport förutspår att maskininlärningsmarknaden i Mellanöstern och Afrika kommer att uppgå till 0,50 miljarder dollar till 2023, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 29,1% under perioden 2018-2023. Rapporten går igenom marknadens nuvarande status, inklusive marknadsstorlek, marknadsandel, förväntade trender, tillväxthastighet, distributionskanaler och mer. Nyckelfaktorer för tillväxten inkluderar användning av maskininlärning inom arbetsintensiva sektorer som detaljhandel och sjukvård för att förbättra kundupplevelsen, samt ökade investeringar i maskininlärningsteknologier drivna av en växande start-up-kultur och regeringsstödd innovation.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 28 november

Maskininlärningschip Marknad förväntas nå $8,272 miljoner år 2022

Enligt en ny rapport förväntas den globala marknaden för maskininlärningschip nå $8,272 miljoner år 2022, från $4,495 miljoner år 2015, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 9,4% från 2016 till 2022. Maskininlärningschip är en typ av multiprocessorsystem som möjliggör maskinell intelligens utan att vara explicit programmerad. Dessa chip möjliggör funktioner som inlärning, resonemang och självkorrigering. Rapporten belyser också hur COVID-19 har påverkat olika regioner och stora länder och hur det kommer att påverka branschens framtida tillväxt.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 22 november

Global maskininlärningsmarknad förväntas växa kraftigt fram till 2028

Enligt en rapport från ResearchAndMarkets.com förväntas den globala marknaden för maskininlärning växa kraftigt fram till 2028. Marknaden segmenteras baserat på flera faktorer, inklusive komponenter, företagsstorlek, distribution, slutanvändare och regional fördelning. Den primära drivkraften bakom tillväxten är teknisk innovation, särskilt integrationen av artificiell intelligens (AI) i maskininlärningsprocesser. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., Domino Data Lab, Inc., Microsoft Corporation, Google, Inc., Alpine Data, IBM Corporation, SAP SE, Intel Corporation och SAS Institute Inc.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 21 november

Artificiell intelligens (AI) inom medicinsk diagnostik förväntas växa kraftigt

Enligt en forskningsrapport förväntas den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) inom medicinsk diagnostik öka från 1,08 miljarder USD 2022 till 30,76 miljarder USD 2032, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 39,7%. Rapporten, publicerad av Polaris Market Research, ger en grundlig översikt över marknaden, inklusive aktuella industridata och framtida trender. Den täcker marknadens storlek, regional överblick, företagsprofiler, segmentanalys och prognos. Rapporten fokuserar på att analysera nyckeltrender på marknaden.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 20 november

Global marknad för syntetisk dataframställning förväntas öka till 2,1 miljarder dollar 2023-2028

Enligt en rapport från ResearchAndMarkets.com var den globala marknaden för syntetisk dataframställning värd 381,3 miljoner dollar 2022 och förväntas öka till 2,1 miljarder dollar från 2023 till 2028. Den syntetiska dataframställningsmarknaden växer snabbt, drivet av dess fokus på att skapa syntetiska data som nära speglar information från den verkliga världen. Syntetiska data används för att efterlikna autentiska dataset samtidigt som sekretess och konfidentialitet skyddas. Denna växande marknad drivs av den ökande efterfrågan på kostnadseffektiva och integritetskompatibla alternativ till autentiska data i olika branscher.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 9 november

Artificiell intelligens inom medicinsk bildmarknad visar stark tillväxt

Marknaden för artificiell intelligens (AI) inom medicinsk bildbehandling växer snabbt. AI används inom neurologi, kardiologi, bröst- och lungbildning, bland annat. Tekniker som djupinlärning och datorseende används. Marknaden, som inkluderar USA, Kanada och Mexiko, har vuxit från miljontals dollar till miljontals dollar mellan 2017 och 2022. Med den nuvarande tillväxttakten beräknas marknaden nå miljontals dollar 2029. Företag som Amazon, Salesforce, Microsoft, IBM, Google, Cisco, NVIDIA, Infineon Technologies, Intel Security Group och Apple är viktiga globala tillverkare på marknaden.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 27 oktober

Maskininlärningsmarknaden förändrar globala branscher och sektorer

En marknadsrapport om maskininlärning visar att denna snabbt växande industri förändrar branscher och sektorer världen över. Företag erbjuder nu maskininlärningslösningar på abonnemangsbasis. Maskininlärningsalgoritmer kan analysera stora datamängder och automatisera processer, vilket bidrar till dess snabba spridning. Utmaningar inkluderar brist på individer med analytiska färdigheter och risker med bedrägeri och oavsiktliga användningar. 2022 dominerade Nordamerika marknaden med en andel på 32%, medan Asien-Stillahavsregionen förväntas växa med en imponerande årlig tillväxttakt på 16%, främst på grund av det blomstrande startup-ekosystemet, en kvalificerad arbetskraft och ökad användning av maskininlärning.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 20 oktober

Maskininlärning i tillverkningsmarknaden: En detaljerad analys

En ny rapport om maskininlärning i tillverkningsmarknaden har släppts, med detaljerade analyser av både befintliga aktörer och kommande konkurrenter. Rapporten undersöker företagens affärsstrategier, gör en SWOT-analys och delar intäktsandelar och kontaktinformation. Rapporten ger också marknadsinformation när det gäller utveckling och kapaciteter. Några av de företag som nämns i rapporten inkluderar Dataiku, Baidu, Inc., Angoss Software Corporation, SAS Institute Inc., Intel Corporation, TrademarkVision, Siemens, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAP SE, Bosch, Domino Data Lab, Inc., Microsoft Corporation, Fair Isaac Corporation, GE, BigML, Inc., KNIME.com AG, NVIDIA, Amazon Web Services Inc., Funac, Kuka, Google, Inc., Teradata, Dell Inc., Oracle Corporation, Fractal Analytics Inc., Luminoso Technologies, Inc., IBM Corporation, Alpine Data, RapidMiner, Inc., TIBCO Software Inc.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 17 oktober

Ny forskning publicerad om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden

Ny forskning har publicerats av Adroit Market Research om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden. Rapporten innehåller en detaljerad granskning av marknadens mönster, drivkrafter, hinder och potentiella möjligheter. Den ger information om marknadens storlek, tillväxttakt, huvudaktörer och affärsplaner, samt en analys av marknadens konkurrensmiljö och framtidsprognoser. COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på marknaden på grund av problem med leveranskedjan och den globala ekonomiska nedgången. Forskningen diskuterar också stora marknadssegment baserat på typ, tillämpning och geografi.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 13 oktober

Ny studie av globala maskininlärningsmarknaden tillgänglig

AdroitMarketResearch.com har nyligen publicerat en ny studie, Globala ´Maskininlärnings´ Marknadstrender och Insikter. Studien ger en djupgående undersökning av branschens trender, tillväxtdrivare, inträdesbarriärer och potentiella tillväxtområden. Den innehåller information om marknadens storlek, huvudaktörer och affärsstrategier med hjälp av primära och sekundära forskningsmetoder. Den bedömer också den konkurrensutsatta miljön och ger tillväxtprognoser för den närmaste framtiden. Studien definierar också de viktiga maskininlärningsmarknadskategorierna baserat på typ, tillämpning och plats.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 13 oktober

Ny rapport analyserar den globala marknaden för artificiell intelligens

Globala marknaden för artificiell intelligens (AI) har analyserats i en ny rapport. Rapporten inkluderar en omfattande undersökning av den geografiska landskapet, industriens storlek och företagets intäktsskattning. Den granskar varje marknadssegment och dess undersegment. Rapporten erbjuder insikter som hjälper kunderna att övervinna utmaningar på den globala AI-marknaden. Marknadsprognoser ger djup insikt i industriparametrar genom att analysera tillväxt, konsumtion, kommande marknadstrender och prisfluktuationer. Rapporten innehåller även en omfattande marknadsanalys och en landskapsanalys av stora spelare.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 12 oktober

Marknadsrapport om maskininlärning som tjänst publicerad av Market Intelx

Market Intelx har nyligen publicerat en rapport om marknaden för maskininlärning som en tjänst. Rapporten ger en omfattande studie av de senaste utvecklingarna, marknadsstorleken, statusen, kommande teknologier, affärsdrivare, utmaningar, regleringspolitik samt profiler av nyckeltillverkare och spelarstrategier. Rapporten innehåller prognoser och analyser för 2022-2030, en historisk översikt och diskussion av betydande handel, marknadsvolym, marknadsandelar och beskrivningar. Nyckelspelare som nämns i rapporten inkluderar Amazon, Oracle Corporation, IBM, Microsoft Corporation, Google Inc., Salesforce.Com, Tencent, Alibaba, UCloud, Baidu, Rackspace, SAP AG, Century Link Inc., CSC (Computer Science Corporation), Heroku, Clustrix, Xeround.

Direktlänk Dela Meade County Messenger fördjupade 11 oktober

Rapporten ´Maskininlärning som tjänstmarknad: Trender och insikter´ är nu tillgänglig hos Orbisresearch.com. Rapporten erbjuder omfattande information om efterfrågan, utveckling, potential, hinder och begränsningar inom detta område. Den ger en detaljerad översikt över disciplinens natur och framtidsutsikter på global och regional nivå. Rapporten innehåller också information om forskning och utveckling, lansering av nya produkter och produktbedömningar från stora företag på globala och lokala marknader. Studien täcker individuella tillväxtambitioner och företagsutvecklingsstrategier samt infrastrukturella förmågor som kommer att öka den globala marknaden för maskininlärning som tjänst.

Seedance.com fördjupade 9 oktober

Maskininlärningsmarknaden i Mellanöstern och Afrika förväntas växa snabbt

En ny industriell rapport om status och utsikter för maskininlärningsmarknaden i Mellanöstern och Afrika [2023-2030] har släppts. Marknaden för maskininlärning i Mellanöstern och Afrika växer snabbt och förväntas nå ett värde av 0,50 miljarder USD till 2023, med en årlig tillväxttakt på 29,1% från 2018-2023. Maskininlärning har blivit allt viktigare på grund av tillgängligheten av data och behovet av att bearbeta det för meningsfulla insikter. Nyckelspelare på marknaden är Google Inc., Microsoft, IBM Watson, Amazon och Intel. Dessa företag investerar tungt i utvecklingen av maskininlärningsteknologier och driver marknadstillväxten.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 6 oktober

En ny forskningsrapport om den globala maskinlärningsmarknaden undersöker marknadens konkurrenskraftiga tillväxt under de senaste åren. Rapporten granskar den nuvarande ekonomiska statusen för maskinlärningsindustrin både på inhemska och internationella marknader med hjälp av fakta och statistik från pålitliga källor. Studien undersöker den globala maskinlärningsmarknaden och analyserar faktorer som positivt påverkar maskinlärningsindustrins tillväxtpotential, utsikter, drivkrafter och unika sektorsbarriärer, samt en inneboende risk. Forskningen fokuserar på tekniker som har ökat den totala marknadskonkurrenskraften och uppfyllt målen, vilka normalt är att minska tiden, förbättra beslutsfattandet och öka produktionen och tillförlitligheten. Rapporten diskuterar också teknik och innovation samt den nuvarande situationen för den globala maskinlärningsindustrin.

Seedance.com fördjupade 6 oktober

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden publicerad

En ny studie med titeln ´Globala Trender och Insikter för Maskininlärningsmarknaden´ har nyligen publicerats på Orbisresearch.com. Rapporten ger en fördjupad analys av maskininlärningsmarknaden, presenterar nyckelinsikter om dess nuvarande tillstånd, tillväxtutsikter, utmaningar och framväxande trender. Rapporten är utformad för att förse intressenter med värdefull information för att fatta informerade beslut och navigera i den föränderliga marknadslandskapet. Rapporten omfattar marknadstrender, drivkrafter, utmaningar, konkurrenslandskap och framtida prognoser, vilket ger en komplett översikt över maskininlärningsmarknaden.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 6 oktober

AIoT-lösningar förväntas uppleva betydande tillväxt mellan 2023 och 2031, enligt 360 Research Reports

Enligt en ny marknadsstudie från 360 Research Reports förväntas den globala marknaden för lösningar inom ´Artificial Intelligence Of Things´ (AIoT) att växa avsevärt mellan 2023 och 2031. Rapporten analyserar marknadens storlek, egenskaper och tillväxt, och bryter ner den efter typ, tillämpning och konsumtionsområde för AIoT-lösningar. Bland de största tillverkarna av AIoT-lösningar finns Siemens AG, SoftBank Robotics Holding Corp, Google Inc, General Electric, Xiaomi Technology Co. Ltd, ABB Ltd, Apple Inc, Symantec Corporation, SK Telecom, CloudMinds, Analog Devices Inc, Cisco Systems, Fujitsu Ltd, Tellmeplus, Huawei Technologies Co. Ltd, STMicroelectronics och Baidu Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 4 oktober

Maskininlärningsteknik används i IoT-applikationer

Tidigare maskininlärningstekniker har använts flitigt för en mängd olika uppgifter, inklusive klassificering, regression och densitetsskattning inom en mängd olika tillämpningsområden som bioinformatik, taligenkänning, spamsökning, datorseende, bedrägeriupptäckt och reklamnätverk. Maskininlärning är den främsta metoden bland dessa beräkningsapplikationer för IoT och det finns många tillämpningar både inom forskning och industri, inklusive energi, routing och hemautomation.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 28 september

Marknaden för AI-chips förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2031

En forskningsrapport om marknaden för artificiella intelligens (AI) chips förutspår att marknaden kommer att växa betydligt mellan 2023 och 2031. Rapporten ger statistisk information om marknadens tidigare och nuvarande tillstånd, produktionskostnader, volym, andel, storlek och tillväxt. AI-chip används för maskininlärning och hjälper till att eliminera eller minimera risker för människoliv inom många branscher. 2022 uppskattades den globala AI-chipsmarknaden till 13131,9 miljoner USD och förväntas nå 92537,66 miljoner USD 2028, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 38,46% under prognosperioden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 27 september

AI på global marknad för media och underhållning förväntas växa

En ny rapport förutspår att den globala marknaden för AI (Artificiell Intelligens) inom media och underhållning kommer att växa betydligt mellan 2023 och 2031. Rapporten är indelad i regioner, applikationer (hårdvara, mjukvara) och typer (spel, upptäckt av falska historier, plagiatdetektering, anpassning, produktionsplanering och -ledning, försäljning och marknadsföring, talangidentifiering). Marknaden förväntas expandera med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 23,53% under prognosperioden, från 13479,0 miljoner USD 2022 till 47902,0 miljoner USD 2028. De största tillverkarna av AI inom media och underhållning globalt inkluderar Prologue AI, IBM Corporation, Sentient Technologies, NVIDIA, Intel Corporation, Cognizant, Wipro Limited, Oracle, Microsoft Corporation, Veritone, Google Inc., Accenture och Numenta Inc.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 26 september

Betydande tillväxt förväntas på den globala marknaden för AI-chipsets mellan 2023 och 2031

En detaljerad forskningsrapport förutspår en betydande tillväxt för den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) chipsets mellan 2023 och 2031. Rapporten framhäver att implementeringen av nya teknologier och innovativa lösningar kommer att driva marknadens intäktsgenerering och öka dess marknadsandel. Rapporten erbjuder en omfattande analys av AI-chipsets marknaden, inklusive nuvarande tillstånd, nyckelspelare i branschen, framväxande trender och framtidsutsikter för tillväxt. Bland de största tillverkarna av AI-chipsets globalt nämns Microsoft Corp., Google Inc., Numenta, Inc., General Vision, Inc., Sentient Technologies, FinGenius Ltd., Intel Corporation, IBM Corp., Inbenta Technologies, Inc. och NVIDIA Corporation.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 26 september

Betydande tillväxt förutspås för AI inom telekommunikationsindustrin 2023-2031

Den globala marknaden för artificiell intelligens inom telekommunikationsindustrin förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2031. Rapporten analyserar nuvarande trender och framtidspotential för branschen, och undersöker bland annat tillverkningsmetoder, produktspecifikationer och kostnadsstrukturer. Några av de största tillverkarna av AI inom telekommunikation inkluderar Intel Corporation, Cisco Systems, AT&T, Google Inc., Sentient Technologies, Nuance Communications, IBM, Infosys, Microsoft Corporation och H2O.ai. Rapporten undersöker även hur COVID-19 och regionala konflikter, som kriget mellan Ryssland och Ukraina, har påverkat marknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 25 september

Ny rapport visar på flerdimensionell utvärdering av den globala marknaden för maskininlärning

En ny rapport från Global Market Vision visar på en flerdimensionell utvärdering av den globala marknaden för maskininlärning, inklusive värdekedjestruktur, regional analys, applikationer, marknadsstorlek och prognoser för perioden 2023-2030. Rapporten fokuserar på flera faktorer som global distribution, tillverkare, marknadsstorlek och marknadsfaktorer som påverkar de globala bidragen. Rapporten innehåller insikter kopplade till den globala marknaden för maskininlärning, inklusive konkurrensspektrum, geografisk utblick, konkurrentandel och konsumtionstrender i denna industri. Rapporten analyserar tidigare och nuvarande marknadsförhållanden baserat på typer, applikationer och regioner.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 25 september

AIoT-lösningar marknad förväntas växa årligen till 2030

En ny forskningsrapport förutspår att marknaden för Artificiell Intelligens av Saker (AIoT) lösningar kommer att växa årligen fram till 2030. Rapporten analyserar marknaden baserat på regioner, tillämpningar (konsument, företag, industri, regering) och typer (hårdvara, mjukvara, firmware, stödjande teknologier). Bland de största tillverkarna av AIoT-lösningar globalt finns Siemens AG, SoftBank Robotics Holding Corp., Google Inc., General Electric, och Xiaomi Technology Co. Ltd. Marknaden förväntas växa betydligt i Nordamerika och Europa under prognosperioden, drivet av hög teknologi och närvaron av stora spelare.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 22 september

Global marknad för maskininlärningschips växer

En ny affärsforskningsrapport visar att den globala marknaden för maskininlärningschips växer. Rapporten hjälper företag att förstå olika drivkrafter och begränsningar som påverkar marknaden under prognosperioden från 2023 till 2030. Den innehåller en detaljerad analys av tidigare trender, framtida trender och tekniska framsteg. Rapporten ger också en detaljerad och analytisk titt på de olika företag som arbetar för att uppnå en hög marknadsandel. De stora spelarna som täcks i rapporten inkluderar Wave Computing, Graphcore, Google Inc, Intel Corporation, IBM Corporation, Nvidia Corporation, Qualcomm och Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 21 september

Globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst förväntas nå 132,42 miljarder dollar 2030

Enligt VMR-forskning registrerade den globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst 7,20 miljarder dollar 2022 och förväntas registrera 132,42 miljarder dollar vid utgången av 2030. Den förväntade årliga tillväxttakten (CAGR) för branschen är 43,9%. Marknaden för artificiell intelligens som en tjänst har upplevt ihållande tillväxt de senaste åren och förväntas visa en hög CAGR under prognosperioden 2023-2030. Några av de stora företagen på marknaden är IBM Corporation, Google Inc., Amazon Web Services, Microsoft Corporation, Salesforce, Baidu, SAP SE, Intel Corporation, Fair Isaac Corporation (FICO) och BigML.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 20 september

Betydande tillväxt förväntas på marknaden för AI inom media och underhållning

En ny rapport förutspår betydande tillväxt mellan 2023 och 2030 för marknaden för artificiell intelligens (AI) inom media och underhållning. Rapporten identifierar nyckelspelare, inklusive Prologue AI, NVIDIA, Microsoft Corporation, Numenta Inc., Veritone, Cognizant, NVIDIA Corporation, Wipro Limited, Sentient Technologies, Intel, Google Inc., Oracle, Intel Corporation, Accenture och IBM Corporation. Rapporten täcker användningsområdena för AI inom spel, falska nyhetsdetektering, plagiatdetektering, personalisering, produktionsplanering och -hantering, försäljning och marknadsföring samt talangidentifiering. Den analyserar också marknadsdynamiken och tekniska innovationer.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 19 september

Global marknad för Machine Learning As A Service förväntas nå 38,81 miljarder USD 2028

En rapport om den globala marknaden för Machine Learning As A Service ger en omfattande och korrekt översikt över industrin. Rapporten inkluderar marknadsprognoser om storlek, produktion, intäkter, konsumtion, CAGR, bruttomarginal, pris och andra nyckelfaktorer. Machine Learning As A Service-marknaden värderades till 2,48 miljarder USD 2020 och beräknas nå 38,81 miljarder USD 2028, med en CAGR på 41,2% från 2021 till 2028. De tio ledande företagen på den globala marknaden för Machine Learning As A Service är FFICO, IBM Corporation, Amazon Web Services, Microsoft, Hewlett Packard Enterprises, Google Inc., BigML Inc., AT&T, Fuzzy.ai, Yottamine Analytics.

Direktlänk Dela Rougefox.com fördjupade 19 september

En forskningsrapport om marknaden för maskinlärningschips ger en detaljerad inblick i flera aspekter, inklusive tillväxttakt, regional räckvidd och nyligen utvecklingar av de primära marknadsaktörerna. Rapporten erbjuder en 360-graders forskningsstudie på den globala marknaden för maskinlärningschips. Studien diskuterar viktiga marknadsstrategier, framtida planer, marknadsandelstillväxt och produktportföljer hos ledande företag. Den slutliga rapportkopian ger en effektanalys av den nya COVID-19-pandemin på marknaden för maskinlärningschips samt fluktuationer under prognosperioden.

Lagunanow.ph fördjupade 16 september

Artificiell intelligens inom media och underhållning förväntas växa kraftigt fram till 2030

360 Research Reports har publicerat en ny rapport med titeln ´Artificiell intelligens (AI) inom media och underhållning´ som prognostiserar marknadens utveckling fram till 2030. Rapporten behandlar olika användningsområden för AI inom sektorn, inklusive spel, detektering av falska historier, plagiatdetektering, personalisering, produktionsplanering och -hantering, försäljning och marknadsföring samt talangidentifiering. Bland de största tillverkarna av AI för media och underhållning nämns Sentient Technologies, IBM Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Numenta Inc. och Google Inc. Rapporten förutspår att marknaden kommer att växa avsevärt mellan 2023 och 2030.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 15 september

Maskinlärningschipmarknadens framtid och värdering 2030

En nyligen publicerad rapport om maskinlärningschipmarknaden ger en omfattande översikt över dess nuvarande tillstånd, storlek, volym och marknadsandel. Rapporten undersöker huvudtrenderna, marknadssegmenteringen efter typer och tillämpningar, de drivande komponenterna och regional analys. Rapporten inkluderar också en bedömning av COVID-19 och Ryssland-Ukraina-krigets påverkan på marknaden. Nyckelindustriaktörer på maskinlärningschipmarknaden inkluderar Google, Inc., Bitmain Technologies, AMD, Intel Corporation, Xilinx, Qualcomm, Samsung, Baidu och NVIDIA.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 14 september

Maskininlärning i tillverkningsindustrin förväntas växa kraftigt 2023-2031

Den globala marknaden för maskininlärning inom tillverkningsindustrin förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2031. Tillväxten drivs av en återhämtande global ekonomi och förbättringar i den industriella försörjningskedjan. Marknadsanalysen ger investerare möjlighet att förstå marknadens storlek, dynamik, risker och möjligheter. Rapporten innehåller även beskrivningar av nyckelspelare, inklusive viktiga finansiella indikatorer och analys av marknadens konkurrenstryck.

Direktlänk Dela Marijuana Observer fördjupade 12 september

AIoT-lösningar Marknadsomfattning efter trendprognos 2031

En marknadsforskningsrapport om Artificial Intelligence Of Things (AIoT) Solutions ger en översikt över branschutveckling, tillväxtmöjligheter och trender fram till 2031. Rapporten innehåller en detaljerad analys av företagets affärsområde, inklusive appliceringar som konsument, företag, industri och regering, och typ som hårdvara, mjukvara, firmware och stödjande teknologier. Rapporten ger företag den information de behöver för att fatta informerade beslut om sina affärsstrategier och potentiella tillväxtområden. Bland de företag som håller toppositionen i rapporten finns Fujitsu Ltd., Google Inc., SK Telecom, ABB Ltd., och Apple Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 12 september

Maskininlärning i tillverkningsindustrin: Marknadsinsikter 2023-2030

Rapporten Machine Learning in Manufacturing Market Insights of 2023 ger en omfattande analys av marknadens storlek, aktieandelar, intäkter, segment, drivkrafter, trender, tillväxt och utveckling. Rapporten belyser även begränsande faktorer och regional industriell närvaro som kan påverka marknadens tillväxttrender bortom prognosperioden 2030. Rapporten syftar till att ge en fullständig förståelse för branschens potential och att ge insikter som hjälper företag att fatta välgrundade beslut. Rapporten erbjuder värdefulla insikter och strategier som kan hjälpa företag att navigera marknadens komplexa landskap och maximera sin avkastning på investeringar.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 12 september

AIoT-lösningar marknadens utveckling 2023-2028

En global forskningsrapport visar kommersiella möjligheter och inkomstprognoser för ´Artificial Intelligence Of Things (AIoT) Solutions Market´. Rapporten täcker tillämpningar (konsument, företag, industri, regering), företag som har etablerat officiella ekonomiska band med organisationen, och individuella rådgivare från hela världen. De stora spelarna som täcks i rapporten inkluderar Siemens AG, SK Telecom, Tellmeplus, Analog Devices Inc., Cisco Systems, Baidu Inc., SoftBank Robotics Holding Corp., Fujitsu Ltd., Google Inc., Apple Inc., ABB Ltd., General Electric, STMicroelectronics, Huawei Technologies Co. Ltd., CloudMinds, Symantec Corporation och Xiaomi Technology Co. Ltd. Rapporten fokuserar på AIoT-marknadens storlek, segmentstorlek, konkurrentlandskap, aktuell status och utvecklingstrender.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 10 september

AI-chipmarknaden förväntas nå miljardtals dollar 2029

En ny rapport visar att marknaden för AI-chip (Artificial Intelligence) har vuxit från miljontals dollar till miljarder dollar mellan 2017 och 2022. Med en beräknad årlig tillväxttakt (CAGR), förväntas denna marknad nå miljardtals dollar 2029. Rapporten fokuserar på marknadsstorlek, segmentstorlek (huvudsakligen produkttyp, tillämpning och geografi), konkurrentlandskap, nyligen status och utvecklingstrender. De stora spelarna som täcks i AI-chipmarknadsrapporten inkluderar NVIDIA, Advanced Micro Devices (AMD), Baidu, Mythic, Adapteva, Qualcomm, Intel Corporation, Google, Inc. och Graphcore UC-Davis.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 10 september

AI inom medicinsk avbildning förväntas växa kraftigt mellan 2023 och 2030

En ny rapport förutser att marknaden för artificiell intelligens inom medicinsk avbildning kommer att växa betydligt mellan 2023 och 2030. Marknaden värderades till 590,13 miljoner USD 2021 och förväntas expandera med en årlig tillväxttakt på 23,53% under prognosperioden, vilket når 2096,68 miljoner USD 2027. De största tillverkarna av AI inom medicinsk avbildning globalt inkluderar Amazon Inc, Apple Inc, IBM Corp, Google Inc, NVIDIA Corp, Cisco, Microsoft Corp, Salesforce Inc, Infineon Technologies AG och Intel Security Group.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 10 september

Marknaden för artificiell intelligens inom medicin förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2030

En rapport om den globala marknaden för artificiell intelligens inom medicin förutspår en betydande årlig tillväxt (CAGR) mellan 2023 och 2030. Rapporten visar att marknaden väntas växa från 1780.71 miljoner USD 2021 till 8032.71 miljoner USD 2027, med en CAGR på 28.54%. De största tillverkarna av artificiell intelligens inom medicin globalt inkluderar iCarbonX, Enlitic, Next IT Corporation, Microsoft Corporation, Google Inc., Intel Corporation, Koninklijke Philips, Nvidia Corporation, Cloudmedx, General Electric (GE) Company, Siemens Healthineers, Bay Labs, IBM Corporation och General Vision Welltok. Rapporten analyserar även effekterna av COVID-19 och konflikten mellan Ryssland och Ukraina på marknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 10 september

En ny rapport visar på kommersiella möjligheter inom maskininlärning i tillverkningsmarknaden, med positiva intäktsprognoser fram till 2030. Rapporten täcker olika sektorer, inklusive bilindustrin, elektronikindustrin och flygindustrin. Bland de stora aktörerna på marknaden finns Siemens, IBM, Amazon Web Services och Google. Rapporten fokuserar på marknadens storlek, segmentstorlek, konkurrentlandskap, nyligen status och utvecklingstrender. Dessutom erbjuder rapporten en detaljerad kostnadsanalys och leveranskedja.

Benzinga fördjupade 9 september

AIoT-marknaden växer globalt fram till 2029

Marknaden för lösningar inom Artificial Intelligence Of Things (AIoT) har vuxit från USD miljoner till USD miljoner mellan 2017 och 2022. Med en årlig tillväxttakt (CAGR) beräknas marknaden nå USD miljoner år 2029. Rapporten fokuserar på marknadsstorlek, segmentstorlek, konkurrentlandskap, aktuell status och utvecklingstrender. Dessutom ger rapporten strategier för företag att hantera hot som COVID-19 utgör. Teknisk innovation och utveckling kommer att ytterligare optimera produktens prestanda, vilket gör att den kan erhålla en bredare rad tillämpningar på nedströmsmarknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Marknadsrapport om artificiella intelligenschipset ger värdefull information för beslutsfattande

En marknadsrapport om artificiella intelligenschipset ger en översikt över industrin, inklusive dess definition, tillämpningar och utveckling, samt tillverkningsteknik. Rapporten spårar alla de senaste utvecklingarna och innovationerna på marknaden. Den ger data om hinder vid etablering av företag och vägledning för att övervinna kommande utmaningar. Rapporten täcker företag som IBM Corp., Microsoft Corp., Google Inc., FinGenius Ltd., NVIDIA Corporation, Intel Corporation, General Vision, Inc., Numenta, Inc., Sentient Technologies och Inbenta Technologies, Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Marknaden för AI-chips förväntas växa betydligt 2023-2030

En ny rapport förutspår att marknaden för artificiell intelligens (AI)-chips kommer att växa betydligt mellan 2023 och 2030. Rapporten analyserar och forskar kring AI-chipsmarknaden och syftar till att gynna intressenter, leverantörer och andra aktörer inom industrin. 2022 uppskattades den globala AI-chipsmarknaden till 13131,9 miljoner USD och förväntas nå 92537,66 miljoner USD 2028, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 38,46%. De största tillverkarna av AI-chips inkluderar Qualcomm, Mythic, Adapteva, Advanced Micro Devices (AMD), Google, Inc., NVIDIA, Intel Corporation, UC-Davis, Graphcore och Baidu.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Maskininlärning inom tillverkningsmarknaden 2023-2031: Analyserar aktuella trender och framtida prognoser

En nyligen släppt rapport om Maskininlärning inom tillverkningsmarknaden 2023-2031 ger analytisk information om aktuella trender, problem, marknadsrisker och marknadsbegränsningar för de största leverantörerna. Rapporten täcker möjligheter för företagstillväxt, utmaningar att övervinna och framväxande trender. De ledande tillverkarna inom Maskininlärning inom tillverkningsindustrin inkluderar BigML, Inc., Funac, TIBCO Software Inc., Angoss Software Corporation, Baidu, Inc., Siemens, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Fractal Analytics Inc., Bosch, GE, Teradata, Dell Inc., NVIDIA, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Intel Corporation, SAP SE, Alpine Data, Google, Inc., Dataiku, Domino Data Lab, Inc., Luminoso Technologies, Inc., Amazon Web Services Inc., TrademarkVision, RapidMiner, Inc., SAS Institute Inc., IBM Corporation, KNIME.com AG, Kuka, Fair Isaac Corporation.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Ny forskningsrapport avslöjar trender och tillväxtmöjligheter inom maskininlärning inom tillverkningsindustrin

En ny forskningsrapport avslöjar djupgående analyser av trender, tillväxt och möjligheter inom maskininlärning för tillverkningsmarknaden mellan 2023 och 2030. Rapporten inkluderar en omfattande översikt över olika typer av maskininlärning inom tillverkning och deras tillämpningar, såsom moln, på plats och inom olika industrier. Rapporten belyser marknadens mest värdefulla data, tillväxtfaktorer och konkurrenslandskap. Den listar också toppkonkurrenter på marknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Europas maskininlärningsmarknad förväntas nå 3,96 miljarder dollar år 2023

Maskininlärningsmarknaden i Europa växer snabbt och förväntas nå ett värde på 3,96 miljarder dollar år 2023, enligt en analys från Report Ocean. Denna tillväxt drivs av en robust årlig tillväxttakt (CAGR) på 33,5% från 2018 till 2023. Europa rankas som tvåa efter Nordamerika på den globala maskininlärningsmarknaden. Trots lovande tillväxt står den europeiska maskininlärningsmarknaden inför utmaningar, inklusive oro över avkastningen på investeringar i maskininlärning, en kompetenslucka och stränga dataminimerings- och datasekretessstandarder.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 7 september

Framtiden för marknaden för artificiell intelligens (AI) chips

En nyligen publicerad rapport om marknaden för AI-chips förutspår att marknaden, som värderades till 13131,9 miljoner dollar 2022, kommer att expandera med en CAGR om 38,46% under prognosperioden och nå 92537,66 miljoner dollar 2028. Rapporten ger en omfattande överblick över marknadens nuvarande tillstånd, storlek, volym och marknadsandel. Den utforskar också nyckeltrender, marknadssegmenteringar efter typer [GPU, ASIC, FPGA, CPU, Andra] och tillämpningar [Natural Language Processing (NLP), Robotics, Computer Vision, Network Security, Andra], samt de drivande komponenterna och den regionala analysen.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 7 september

Artificiell intelligens inom medicinmarknaden | Analys av intäkter och framtida tillväxtpotential 2030

Global forskning om tillväxt på marknaden för artificiell intelligens inom medicin 2023-2030 erbjuder insikter om aktuella trender, svårigheter, marknadsrisker och begränsningar för ledande leverantörer. Rapporten inkluderar en djupgående analys av geografisk segmentering, aktuell efterfrågan, tillväxthastighetsanalys, industriintäkter och CAGR-status. Den globala marknaden för artificiell intelligens inom medicin uppskattades till 2312,61 miljoner dollar 2022 och förväntas expandera med en CAGR på 28,41% under prognosperioden, för att nå 10366,21 miljoner dollar 2028. Stora tillverkare inkluderar bland andra Next IT Corporation, Nvidia Corporation, General Electric (GE) Company, Intel Corporation, Welltok, Enlitic, Microsoft Corporation, Koninklijke Philips, Bay Labs, Siemens Healthineers, Google Inc., General Vision, IBM Corporation, Cloudmedxi och CarbonX.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 7 september

Marknadsanalys: Global tillväxt för AI-chip fram till 2031

En djupgående marknadsanalys förutspår en betydande tillväxt för den globala marknaden för artificiella intelligenschip (AI-chip) mellan 2023 och 2031. Rapporten förutser att marknaden kommer att växa från 10200 miljoner USD 2023 till 24450 miljoner USD 2029, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 15,7%. Marknaden för AI-chip i USA, Kanada, Kina och Europa förväntas också öka under prognosperioden. Nyckelspelare på marknaden inkluderar IBM Corp., Microsoft Corp., Google Inc., FinGenius Ltd., NVIDIA Corporation, Intel Corporation, General Vision, Inc., Numenta, Inc. och Sentient Technologies.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 7 september

Marknadsrapport 2023: Omfattande insikter om artificiell intelligens inom hälso- och sjukvårdstjänster

Marknadsrapporten för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvårdstjänster 2023 ger en djupgående analys av den konkurrensutsatta landskapet i branschen. Rapporten belyser företagsprofiler, finansiella mätvärden, marknadsefterfrågan, innovationer och den globala fotavtrycket för stora aktörer. Rapporten täcker tillräckligt och omfattande data om marknadsintroduktion, segmenteringar, status och trender, möjligheter och utmaningar, branschkedja, konkurrensanalys, företagsprofiler och handelsstatistik. Rapporten ger en djupgående och allskalig analys av varje segment av typer, tillämpningar, spelare, 5 stora regioner och underavdelning av stora länder.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 6 september

Djupinlärningsmarknaden förväntas växa med över 33,5% från 2022 till 2029

Djupinlärningsmarknaden värderas till cirka 37,15 miljarder USD 2021 och förväntas växa med en hälsosam tillväxttakt på mer än 33,5% under prognosperioden 2022-2029. Djupinlärning, en gren av maskininlärning, är en metod för att lära datorer att lära genom att göra. Marknaden expanderar på grund av faktorer som ökad penetration i stora dataanalyser, förbättring av djupinlärningsalgoritmer och ökande investeringar för utveckling av AI och ML. Statista rapporterar att datavolymen globalt ökade från 33 zettabyte 2018 till 79 zettabyte 2021 och förväntas nå 181 zettabyte 2025. Djupinlärningsmarknaden domineras av Nordamerika, medan Europa förväntas växa mest under prognosperioden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 6 september

Maskininlärning i tillverkningsmarknaden förväntas växa årligen till 2030

Enligt en ny rapport förväntas marknaden för maskininlärning inom tillverkningsindustrin växa årligen fram till 2030. Rapporten ger en djupgående analys baserad på regioner, tillämpningar (bilindustri, elektronikindustri, flygindustri, m.fl.) och typer (moln, på plats). De största tillverkarna av maskininlärning inom tillverkningsmarknaden inkluderar Siemens, Fractal Analytics Inc., RapidMiner, Inc., IBM Corporation, Alpine Data, Kuka, SAP SE, Luminoso Technologies, Inc., NVIDIA, Dell Inc., Amazon Web Services Inc., Teradata, Baidu, Inc., KNIME.com AG, Bosch, Angoss Software Corporation, TIBCO Software Inc., Microsoft Corporation, Fair Isaac Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP, BigML, Inc., Domino Data Lab, Inc., Funac, Google, Inc., GESAS Institute Inc., Intel Corporation, Dataiku, TrademarkVision och Oracle Corporation.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 6 september

AI inom medicinsk diagnostik förväntas nå 30,76 miljarder dollar till 2032

Enligt en forskningsrapport var den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) inom medicinsk diagnostik värderad till 1,08 miljarder dollar 2022 och förväntas nå 30,76 miljarder dollar till 2032, med en årlig tillväxt på 39,7%. Polaris Market Research har nyligen publicerat en uppdatering om marknaden med detaljerad analys av nuvarande industriell storlek, tillväxt, segmentering och prognoser. Rapporten ger insikt i historiska och nuvarande trender samt framtida tillväxtmöjligheter.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 6 september

AI i läkemedelsupptäckt: Marknadsutsikter 2023-2032

En professionell marknadsundersökning av Fior Markets analyserar tillväxtpotentialen och utsikterna för marknaden för Artificiell Intelligens (AI) inom läkemedelsupptäckt. Studien syftar till att tillhandahålla bakgrundsinformation om marknaden, dess senaste trender, framtida marknadspotential, nuvarande tillväxttakt och andra relevanta statistik. Rapporten ger djupgående information om konsumtionsdata, intäkter, bruttomarginalanalys och import och export till och från regionala och utländska marknader. Rapportens regionala fokus inkluderar flera avgörande områden: Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 5 september

Maximize Market Research analyserar globala marknaden för AI inom detaljhandeln

En omfattande rapport från Maximize Market Research analyserar den globala marknaden för artificiell intelligens inom detaljhandeln. Rapporten innehåller värdefulla insikter för företag och investerare som vill utnyttja marknadens potentiella möjligheter. Den detaljerade analysen omfattar trender, prognoser och monetära värden. Rapporten belyser även nyckelaktörer och nykomlingar på marknaden, deras tjänster, intäkter, ekonomiska status, tillväxtstrategier och regional närvaro. Den identifierar också drivkrafter och begränsningar som påverkar marknadstillväxten.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 4 september

Ny forskning om den globala marknaden för maskininlärning tillkännagiven

Ny forskning om den globala marknaden för maskininlärning har tillkännagetts på AdroitMarketResearch.com. Studien omfattar en djupgående analys av hela maskininlärningsmarknaden, inklusive aspekter som försörjningskedja, marknadsföring, produktutveckling och kostnadsstruktur. Rapporten fokuserar på framtiden, med all analytisk data som leder till tillväxtprognoser och marknadsuppskattningar baserade på den globala maskininlärningsmarknaden. Den undersöker också hur COVID-19-pandemin har påverkat marknaden och de problem som orsakats av de stränga regeringarnas lagar som införts för att mildra pandemins skadliga konsekvenser.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden offentliggjord

En ny studie med titeln Global Machine Learning Market Trends and Insights har offentliggjorts på AdroitMarketResearch.com. Forskningsrapporten inkluderar branschens nuvarande tillstånd och tillväxtprognoser för åren 2023-2031. Studien definierar företagets framsteg genom uppströms och nedströms, branschutveckling och viktiga organisationer. Dessutom integrerar forskningen fragment och distinkt segmentering och skapar en rimlig förväntning om utvecklingen av affärsuppskattningar i en informationsmöjlighet. Rapporten är en guide som tjänar företagets nuvarande och framtida specialist- och finansiella intresseområden fram till 2031.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Global marknad för mobil AI förväntas expandera med 6% CAGR mellan 2023 och 2029

En nyligen utgiven studie om den globala marknaden för mobil artificiell intelligens (AI) förutspår att marknaden kommer att expandera med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 6 % mellan 2023 och 2029. Studien inkluderar kvalitativ analys av olika segment när det gäller övergripande tillväxt, utveckling, möjligheter, affärsstrategier och procedurer. Nyckelspelare i rapporten inkluderar IBM, Microsoft, Huawei Technologies, MediaTek, Apple Inc., Samsung Electronics, Intel Corporation, Qualcomm Incorporated, Google Inc. och Nvidia Corporation. Rapporten belyser också tillväxten av mobil AI i olika delar av världen.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 2 september

Maskinlärning inom tillverkning: Marknadsstorlek och tillväxtanalys | Framtida trendanalys och intäktsstatus 2023-2030

Den senaste forskningsrapporten om maskinlärning inom tillverkning erbjuder en omfattande och insiktsfull analys av de nuvarande trenderna, tillväxtdrivarna och möjligheterna på marknaden. Rapporten presenterar detaljerade profiler av framträdande företag, inklusive deras produktportföljer, kapaciteter, prissättning och intäkter. Rapporten förutser att den globala marknaden för maskinlärning inom tillverkning ser lovande ut de närmaste fem åren. Från och med 2022 uppskattades den globala marknaden för maskinlärning inom tillverkning till USD miljoner, och den förväntas nå USD miljoner 2028, med en CAGR under prognosåren.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 1 september

En global forskningsrapport om maskininlärningsmarknaden 2023 ger en omfattande analys av regionala och stora spelarsegment. Rapporten ger insikter om nuvarande marknadsförhållanden och framtida marknadsmöjligheter, tillsammans med drivkrafter, trendande segment, konsumentbeteende, prissättningsfaktorer och marknadsprestanda. Rapporten innehåller också information om de dominerande globala leverantörerna. Nyckelspelare som studerats i rapporten inkluderar IBM, Microsoft Corporation, SAP SE, Intel Corporation, SAS Institute Inc., Amazon Web Services, Inc., Bigml, Inc., Google Inc., Fair Isaac Corporation, Baidu, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Benzinga fördjupade 1 september

Global rapport om Machine Learning as a Service (MLaaS) marknadstrender och insikter tillgänglig på Orbisresearch.com

En ny studie betitlad ´Globala ´Machine Learning as a Service (MLaaS)´ marknadstrender och insikter´ är nu tillgänglig på Orbisresearch.com. Studien syftar till att ge en omfattande översikt över industrilandskapet genom att utforska viktiga trender, möjligheter och problem. Rapporten kommer att ge aktörer viktiga insikter för att fatta informerade beslut på denna snabbt växande marknad genom att undersöka marknadsdrivare, marknadsbegränsningar och marknadssegmentering. Dessutom undersöker rapporten framstående företags marknadsandelar och den konkurrenskraftiga landskapet, och belyser aspekter som tekniska genombrott, förändrade konsumentpreferenser och reglerande utvecklingar som driver marknadstillväxten.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Maskininlärningsmarknaden förväntas nå 23,46 miljarder dollar till 2023

Report Ocean har nyligen släppt en undersökningsrapport som fokuserar på marknaden för maskininlärning. Rapporten ger insikt i tillväxtstrategier, affärsmöjligheter, framväxande trender, innovationer och den konkurrensutsatta landskapet 2022. Maskininlärningsmarknadens värde förväntas nå 23,46 miljarder dollar till 2023, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 42,6% under perioden 2018-2023. Nordamerika har den största andelen av marknaden för maskininlärning, medan Asien-Stilla havsområdet förväntas bevittna den högsta CAGR. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Google Inc., Microsoft, IBM Watson, Amazon, Baidu, Intel, Facebook, Apple Inc. och Uber.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Maskininlärningsmarknaden i Mellanöstern och Afrika förväntas nå 0,50 miljarder dollar till 2023

Enligt en nyligen släppt rapport från Report Ocean förväntas maskininlärningsmarknaden i Mellanöstern och Afrika nå ett värde av 0,50 miljarder dollar till 2023, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 29,1% under perioden 2018-2023. Rapporten ger insikter om tillväxtstrategier, affärsmöjligheter, framväxande trender, innovationer och den konkurrensutsatta landskapet. Marknaden kan delas in i fyra huvudsegment baserat på komponenter, tjänster, organisationsstorlek och tillämpning. De viktigaste aktörerna är Google Inc., Microsoft, IBM Watson, Amazon och Intel.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Maskininlärningsmarknaden i Europa förväntas nå 3,96 miljarder dollar år 2023

Enligt en nyligen publicerad rapport från Report Ocean förväntas maskininlärningsmarknaden i Europa nå ett värde av 3,96 miljarder dollar år 2023, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 33,5% under perioden 2018-2023. Rapporten ger insikt i tillväxtstrategier, affärsmöjligheter, framväxande trender och konkurrenslandskapet. Europa ligger på andra plats efter Nordamerika inom maskininlärningsmarknaden. Marknaden kan delas in i fyra huvudsegment baserat på komponenter, tjänster, organisationsstorlek och tillämpning. Nyckelspelare inkluderar Microsoft, Google Inc., IBM Watson, Amazon, Intel, Facebook och Apple.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Maskininlärningsmarknaden i Latinamerika förväntas nå 0,93 miljarder dollar 2023

En nyligen publicerad rapport från Report Ocean fokuserar på maskininlärningsmarknaden i Latinamerika. Rapporten ger insikter i tillväxtstrategier, affärsmöjligheter, framväxande trender och innovationer för 2022. Värdet på maskininlärningsmarknaden i Latinamerika förväntas nå 0,93 miljarder dollar 2023, med en årlig tillväxttakt på 24,8% under perioden 2018-2023. Maskininlärning, förmågan för datorer att lära sig genom erfarenheter för att förbättra sin prestanda, har blivit allt viktigare på grund av ökad tillgänglighet av data och behovet av att bearbeta data för att få meningsfulla insikter.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Globala maskininlärningsmarknadens insikter och tillväxtprognoser

Adroit Market Research har presenterat en omfattande forskningsrapport om den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten tar hänsyn till viktiga marknadsfaktorer som kostnadsstrukturer, leveranskedjans dynamik och försäljnings- och marknadsföringsplaner. Studien inkluderar också en prognos för framtiden, vilket riktar all analytisk data mot tillväxtprognoser och marknadsprognoser. Nyckelaktörer på maskininlärningsmarknaden inkluderar Microsoft Corporation, IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Google, Inc., Amazon Web Services Inc., Baidu, Inc., BigML, Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, KNIME.com AG, RapidMiner, Inc., Angoss Software Corporation, H2O.ai, Alpine Data, Domino Data Lab, Inc., Dataiku, Luminoso Technologies, Inc., TrademarkVision, Fractal Analytics Inc., TIBCO Software Inc., Teradata, Dell Inc., och Oracle Corporation. Studien fokuserar också på effekterna av COVID-19 och hur pandemin har förändrat företagens affärsmodeller.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Global maskinlärning som en tjänst (MLaaS) marknadsrapport 2023-2030

Maskinlärning som en tjänst (MLaaS) marknadsrapporten innehåller en detaljerad analys av marknadens tillväxt, storlek, trender och dynamik. Rapporten fokuserar på geografiska regioner som Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika och Mellanöstern och Afrika. Den globala MLaaS-marknaden värderades till 6497,92 miljoner dollar 2022 och förväntas växa med en CAGR på 32,78% under prognosperioden, för att nå 35613,2 miljoner dollar 2028. Nyckelspelare på MLaaS-marknaden inkluderar FICO, Sift-Science, Hewlett Packard Enterprises, Google, Inc, Microsoft, IBM Corporation, ATandT, Ersatz Labs, BigML Inc, Fuzzy.ai, Yottamine Analytics och Amazon Web Services.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 22 augusti

Ny rapport om globala trender och insikter för maskininlärning inom tillverkning publicerad

En helt ny rapport med titeln ´Globala trender och insikter för maskininlärning inom tillverkning´ har just publicerats på Orbisresearch.com. Denna forskningsrapport ger en detaljerad analys av marknaden för maskininlärning inom tillverkning, som täcker nyckelfaktorer som marknadsstorlek, tillväxtdrivare, konkurrenslandskap, COVID-19-påverkan, senaste samarbeten och produktutvecklingar. Rapporten syftar till att utrusta intressenter med värdefulla insikter och strategisk vägledning för att fatta informerade beslut och utnyttja tillväxtmöjligheter på den dynamiska marknaden för maskininlärning inom tillverkning.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 20 augusti

Marknaden för maskininlärningschips förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2029

Enligt en forskningsrapport om ´Machine Learning Chips Market´ förväntas marknaden för maskininlärningschips växa betydligt mellan 2023 och 2029. Rapporten inkluderar en konkurrensanalys, tillväxtdrivare och marknadsvillkor för den projicerade perioden fram till 2029. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Wave Computing, Graphcore, Google Inc, Intel Corporation, IBM Corporation, Nvidia Corporation, Qualcomm och Taiwan Semiconductor Manufacturing. Rapporten innehåller också en detaljerad analys av de olika produkttyperna och tillämpningarna inom marknaden för maskininlärningschips.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 17 augusti

Maskininlärningsmarknaden analyseras i ny rapport från Global Insight Services

En ny rapport från Global Insight Services ger en omfattande analys av maskininlärningsmarknaden, inklusive påverkan av nyligen störningar som Ryssland-Ukraina-kriget och Covid-19. Rapporten inkluderar kvalitativ analys med hjälp av olika ramverk, djupgående segmentering och marknadsstorleksdata, samt en omfattande analys av nyckelfrågor, trender och drivkrafter. Nyckeltrenderna i maskininlärningsteknologi inkluderar mer data och mer beräkningskraft, medan nyckeldrivkrafterna inkluderar ökat behov av datadriven beslutsfattande, ökad efterfrågan på personalisering och behovet av bättre prediktiv analys.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 16 augusti

Global rapport om mobil artificiell intelligens (MAI) marknadsundersökning 2023

En ny rapport om den globala marknaden för mobil artificiell intelligens (MAI) ger en omfattande analys av regionala och stora aktörsegment. Rapporten ger insikter om nuvarande marknadsförhållanden och framtida marknadsmöjligheter, samt faktorer som driver marknaden, konsumentbeteende och marknadsprestanda. Rapporten innehåller också information om världens ledande leverantörer. Nyckelspelare som studeras i rapporten inkluderar IBM, Microsoft, Huawei Technologies, MediaTek, Apple Inc., Samsung Electronics, Intel Corporation, Qualcomm Incorporated, Google Inc. och Nvidia Corporation.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 14 augusti

AI-chipsmarknaden förväntas nå 92,537.66 miljoner dollar till 2028

AI-chipsmarknaden förväntas nå 92,537.66 miljoner dollar till 2028, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 38,46%. 2022 uppskattades marknadens storlek till 13,131.9 miljoner dollar. AI-chips är specialiserade kiselchips som inkluderar AI-teknologi och används för maskininlärning. De hjälper till att minimera risker för mänskligt liv i olika branscher. Nyckelkonkurrenter inkluderar Qualcomm, Mythic, Adapteva, Advanced Micro Devices (AMD), Google Inc., NVIDIA och Intel Corporation. Rapporten erbjuder en översikt över industriell segmentering efter typ och tillämpning.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 8 augusti

AI-chipmarknaden förväntas nå 92537,66 miljoner USD år 2028

Marknaden för artificiella intelligens (AI) -chip förväntas nå 92537,66 miljoner USD år 2028, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 38,46%. Marknaden för AI-chip uppskattades till 13131,9 miljoner USD och förväntas nå 92537,66 miljoner USD år 2028, med en CAGR på 38,46%. Forskningsrapporten erbjuder insikter i dagens affärstrender, utvecklingsplaner och aktieanalys för de främsta konkurrenterna. Rapporten ger djupare insikter i affärs- och prissättningsstrategier, nyckeldynamik och tekniska framsteg.

Direktlänk Dela EIN News fördjupade 8 augusti

Marknaden för medicinska enheter baserade på artificiell intelligens förutspås växa till 2029

En ny rapport förutspår tillväxt för marknaden för medicinska enheter baserade på artificiell intelligens (AI) mellan 2023 och 2029. Rapporten ger en djupgående analys av marknaden, inklusive historisk tillväxt och framtida utsikter. Den fokuserar på olika marknadssegment baserat på slutanvändning, typer och geografi. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Medtronic, Johnson & Johnson, GE Healthcare, Philips och Siemens Healthineers. Rapporten inkluderar också speciell täckning av händelser som Ryssland-Ukraina kriget, global inflation och risk för recession.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 7 augusti

Ökande efterfrågan och tekniska framsteg driver tillväxten för AI i Big Data Analytics och IoT-marknaden

Den ökande efterfrågan och framsteg inom teknik driver den imponerande tillväxtbanan för AI inom Big Data Analytics och IoT-marknaden. Marknaden förväntas expandera betydligt mellan 2023 och 2031, med ökade investeringar och strategiska partnerskap. Tillväxten kommer att drivas av tekniska framsteg, ökad miljömedvetenhet och behovet av effektiviserade operationer. Ledande företag som Amazon, Apple Inc, Google Inc, Microsoft Corporation, CISCO Systems Inc, IBM Corporation, NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Veros Systems Inc och Infineon Technologies AG profileras i marknadsrapporten.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 6 augusti

Omfattande rapport om global mobil artificiell intelligens

En detaljerad rapport om global mobil artificiell intelligens (MAI) har undersökt den allmänna konsumtionsstrukturen, utvecklingstrender, försäljningstekniker och försäljning i ledande länder. Rapporten analyserar kända leverantörer inom MAI-industrin, inklusive Intel Corporation, Qualcomm Incorporated, MediaTek, Microsoft Corporation, IBM Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Nvidia Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., Apple Inc. och Google Inc. Rapporten identifierar också viktiga möjligheter som kan stödja MAI och fokuserar på strategier för att förverkliga dess fulla potential. Den innehåller också en analys av pandemins påverkan och återhämtningsstrategier.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 2 augusti

Global marknad för AI som en tjänst förväntas växa till $68,79 miljarder 2028

En marknadsundersökningsrapport presenterar en detaljerad studie av den globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst, vilket hjälper aktörer att effektivt hantera framtida tillväxtutmaningar och garantera kontinuerlig affärsutvidgning. Rapporten erbjuder en felfri analys, djupgående forskning och exakta prognoser, vilket ger lättbegripliga och pålitliga insikter om den globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst, med stöd av statistik och beräkningar validerade genom en rigorös procedur. Marknaden för artificiell intelligens som en tjänst värderades till 3,35 miljarder dollar 2020 och förväntas nå 68,79 miljarder dollar 2028, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 45,90% från 2021 till 2028. De tio ledande företagen inom den globala marknaden för artificiell intelligens som en tjänst inkluderar Google Inc., Amazon Web Services, Microsoft, IBM, SAS Institute och SAP.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

Global marknadsanalys för AI inom hälso- och sjukvården

En analysrapport om den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvården publicerad av Report Ocean ger en omfattande bedömning av branschen. Rapporten presenterar insikter om marknadsandelar, konkurrentanalys, regionala trender och de senaste framstegen på marknaden. Den globala AI-marknaden värderades till 1 441 miljoner dollar 2016 och beräknas nå 22 790 miljoner dollar 2023, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 48,0% från 2017 till 2023. AI hjälper maskiner att utföra uppgifter utan mänsklig inblandning.

Direktlänk Dela Hometown Pages fördjupade 17 juli

Ny forskningsstudie om MLaaS-industrin släppt av OrbisResearch.com

OrbisResearch.com har släppt en ny forskningsstudie, ”Machine Learning as a Service (MLaaS) Industry 2023-2031 Size and Share Analysis”. Rapporten utvärderar de ledande leverantörernas styrkor och svagheter genom en noggrann utvärderingsprocess. Bland annat undersöks leverantörernas ekonomiska stabilitet, lönsamhet och förmåga till intäktsökning, samt deras marknadsandelar och konkurrenspositioner. Rapporten analyserar också leverantörernas produktportföljer och operativa kapabiliteter, samt kundåsikter och kundnöjdhet. Nyckelaktörer på MLaaS-marknaden inkluderar Ersatz Labs, IBM Corporation, AT&T, Google, Inc, Yottamine Analytics, BigML Inc, Sift-Science, Amazon Web Services, Microsoft, Fuzzy.ai, FICO och Hewlett Packard Enterprises.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 8 juli

Maskininlärningsmarknaden granskas noggrant i ny rapport

En ny rapport har noggrant undersökt den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten belyser viktiga aspekter som marknadskonkurrens, global och regional tillväxt, marknadssegmentering och marknadsstruktur. Författarna har uppskattat den globala marknadens storlek i termer av värde och volym med hjälp av de senaste forskningsverktygen och teknikerna. Rapporten inkluderar också uppskattningar för marknadsandel, intäkter, produktion, konsumtion, bruttovinstmarginal, CAGR och andra nyckelfaktorer. De stora spelarna som nämns i rapporten är IBM, Baidu, Inc., Microsoft Corporation, Intel Corporation, SAS Institute Inc., SAP SE, Google Inc., Amazon Web Services, Inc., Fair Isaac Corporation, Bigml, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 8 juli

Global maskinlärningsmarknadens påverkan och analys av Covid-19 fram till 2030

Enligt en rapport från marketreports.info förväntas den globala maskinlärningsmarknaden påverkas av Covid-19-pandemin. Rapporten täcker en allomfattande analys av marknaden och dess faktorer som påverkar tillväxten. Studien ger detaljer som marknadsandel, marknadsinsikter, strategiska insikter, segmentering och nyckelspelare på maskinlärningsmarknaden. Rapporten analyserar också faktorer som påverkar marknaden och utvärderar vidare marknadsdynamiken som påverkar marknaden under prognosperioden, dvs. drivkrafter, begränsningar, möjligheter och framtida trender.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 6 juli

COVID-19-pandemin har haft stor inverkan på den globala marknaden för maskininlärning

COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på den globala marknaden för maskininlärning. Företag har märkt en dramatisk rörelse mot den digitala sfären på grund av regler för lockdown och social distansering. Detta har lett till en ökad efterfrågan på fokuserad maskininlärning för att förbättra online-innehåll och engagera en större publik. Pandemin presenterade dock också en rad utmaningar för maskininlärningsbranschen, inklusive minskade marknadsföringsbudgetar och svårigheter att förutsäga konsumentbeteende. Marknadsaktörer har behövt justera sina strategier för att hantera dessa förhållanden.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 6 juli

En ny marknadsrapport om den globala marknaden för General Purpose Artificial Intelligence (GPAI) har släppts. Rapporten innehåller en omfattande analys av marknadstrender, tillväxtfaktorer, hinder och möjligheter, samt en SWOT-analys. De stora marknadsaktörerna som profileras i rapporten inkluderar Nvidia Corporation, Google Inc., Intel, Microsoft, IBM, Qualcomm Technologies, Inc., Numenta och Equbot. Rapporten erbjuder även en detaljerad analys av marknadens segmentering baserat på typ, tillämpning och plats, vilket hjälper kunder att identifiera lönsamma investeringsmöjligheter.

Scene for Dummies fördjupade 25 maj

AI inom sjukvården förväntas växa till $194,4 miljarder 2030

Enligt en forskningsrapport från Allied Market Research genererade den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) inom sjukvården 8,23 miljarder dollar 2020 och förväntas nå 194,4 miljarder dollar 2030, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 38,1% mellan 2021 och 2030. Rapporten förutspår att AI inom sjukvården i Asien och Stillahavsområdet kommer att växa snabbast under prognosperioden. Faktorer som driver tillväxten inkluderar förbättringar i datorkraft, minskade hårdvarukostnader, ökade partnerskap över branscher och en ökning av klyftan mellan hälsoarbetskraft och patienter. Begränsad användning från sjukvårdspersonal på grund av risk för skada och feltolkning förväntas dock hämma marknaden.

Direktlänk Dela EIN News fördjupade 25 maj

Global maskininlärningsmarknad förväntas domineras av Asien och Stillahavsområdet fram till 2030

En ny rapport från Mr Accuracy Reports analyserar den globala maskininlärningsmarknaden och dess tillväxt fram till 2030. Rapporten tar upp historiska data från 2017 till 2020 och ger en prognos för marknaden fram till 2030. Asien och Stillahavsområdet förväntas dominera marknaden under prognosperioden, med Kina, Japan, Indien och Sydkorea som ledande länder inom forskning, utveckling och tillverkning av maskininlärning. Rapporten innehåller även information om marknadens segmentering, regional analys och hur COVID-19-pandemin har påverkat marknaden.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Rapport om marknaden för artificiell intelligens ger detaljerad analys och insikter

Rapporten om marknaden för artificiell intelligens ger en detaljerad analys av global marknadsstorlek, regional och landsmarknadsstorlek, segmentering av marknadstillväxt, marknadsandel, konkurrenslandskap, försäljningsanalys, inverkan av inhemska och globala marknadsaktörer, värdekedjeoptimering, företagsregler , senaste utvecklingar, möjlighetsanalys, strategisk marknadstillväxtanalys, produktlanseringar, områdesmarknadsexpansion och tekniska innovationer. Rapporten fokuserar på de stora aktörerna på den globala marknaden för artificiell intelligens: Google Inc., Microsoft Corporation, Cisco Systems, Nuance Communications, Intel Corporation, IBM, Sentient Technologies, Infosys, AT&T, H2O.ai. Marknaden för artificiell intelligens är indelad i tre kategorier: produkttyp, tillämpning och geografisk region.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 23 maj

Global AI och maskininlärning i IoT-marknadsundersökning 2023-2031

En nyligen lanserad marknadsundersökning om global artificiell intelligens (AI) och maskininlärning inom Internet of Things (IoT) förutspår marknadens utveckling fram till 2031. Rapporten innehåller en detaljerad analys av nuvarande tillväxtfaktorer, trender och utvecklingar samt en bedömning av marknadens framtida potential. Den globala AI- och maskininlärningsmarknaden inom IoT värderas till xx miljoner USD 2023 och förväntas nå xx miljoner USD i slutet av 2031, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på XX% under perioden 2022-2031. Geografisk analys täcker Nordamerika, Europa, Asien, Central- & Sydamerika samt Mellanöstern & Afrika.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 22 maj

Maskininlärning inom tillverkningsindustrin förväntas växa kraftigt fram till 2031

Den globala marknaden för maskininlärning inom tillverkningsindustrin förväntas nå en storlek på xx miljoner USD år 2031, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på xx% under analysperioden 2023-2031. När den globala ekonomin återhämtar sig 2023 och försörjningen av industrins kedja förbättras kommer marknaden att genomgå stora förändringar. Marknadsforskningsrapporten ger investerare möjlighet att förstå marknadsstorlek, dynamik, risker och möjligheter i branschen.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 22 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare