» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 337 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Microsoft integrerar OpenAI-teknik i sina företagsprodukter

Microsoft integrerar ytterligare OpenAI-teknik i sina företagsprodukter genom att ge Copilot för Microsoft 365-prenumeranter prioriterad tillgång till OpenAI´s GPT-4 Turbo-modell. Dessa prenumeranter kommer inte att ha några begränsningar på antalet eller längden på de konversationer de kan ha med AI-verktygen och kommer att få använda en förbättrad version av Microsoft Designer senare denna månad. Designer, som använder OpenAI´s DALL-E 3 AI-modell, är ett grafiskt designverktyg liknande Canva som låter användare slutföra grafiska designuppgifter, generera sociala medieinlägg eller anpassade visuella inbjudningar, bland annat.

Direktlänk Dela PC Magazine fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare