» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 230 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

SAS Institute Inc. är ett amerikanskt multinationellt företag som grundades 1976. Det är känt för att utveckla och sälja programvara och tjänster inom avancerad analys, artificiell intelligens, datahantering och prediktiv analys. Företaget har sitt huvudkontor i Cary, North Carolina, USA och verkar i över 140 länder. SAS är en förkortning för ´Statistical Analysis System´, vilket var företagets första produkt. SAS Institute är en av världens största privatägda mjukvaruföretag och har hjälpt många organisationer att förbättra sina beslutsprocesser genom att analysera och tolka stora datamängder.

Senaste nytt kring SAS Institute Inc.

A2Z Market Research publicerar rapport om automatiserad maskininlärningsmarknad

Automatiserad maskininlärning är processen att automatisera uppgifterna att tillämpa maskininlärning på verkliga problem. A2Z Market Research har publicerat en rapport som representerar processen att samla in, analysera och tolka data om en automatiserad maskininlärningsmarknad. Detta är ett avgörande steg i utvecklingen av en affärsstrategi eller lansering av en ny produkt, eftersom det hjälper företag att få en djupare förståelse för den automatiserade maskininlärningsmarknaden, identifiera kundbehov och preferenser och bedöma konkurrensen inom IT- och telekommunikationsindustrin.

Direktlänk Dela Salisburyandstonehenge.net fördjupade 2 december

Maskininlärningsmarknaden förväntas nå 225,91 miljarder USD 2030

Den globala marknaden för maskininlärning värderades till 19,20 miljarder USD 2022 och förväntas nå 225,91 miljarder USD 2030, med en årlig tillväxttakt på 36,2% under prognosperioden, enligt en rapport från Fortune Business Insights. Maskininlärning (ML) är ett verktyg för dataanalys som tränar datorer att lära sig från algoritmer och data och imitera mänskligt lärande. ML är en delmängd av artificiell intelligens (AI), och AI- och ML-tekniker implementeras i stor skala inom olika slutanvändningsindustrier, inklusive hälsovård, bilindustri, detaljhandel och tillverkning.

Direktlänk Dela GlobeNewswire fördjupade 22 november

Global maskininlärningsmarknad förväntas växa kraftigt fram till 2028

Enligt en rapport från ResearchAndMarkets.com förväntas den globala marknaden för maskininlärning växa kraftigt fram till 2028. Marknaden segmenteras baserat på flera faktorer, inklusive komponenter, företagsstorlek, distribution, slutanvändare och regional fördelning. Den primära drivkraften bakom tillväxten är teknisk innovation, särskilt integrationen av artificiell intelligens (AI) i maskininlärningsprocesser. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., Domino Data Lab, Inc., Microsoft Corporation, Google, Inc., Alpine Data, IBM Corporation, SAP SE, Intel Corporation och SAS Institute Inc.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 21 november

SAS Institute Inc. inför styrmodell för etiska frågor kring AI

Generativ artificiell intelligens (AI) är ett hett ämne inom teknik just nu, med etiska frågor som en stor del av diskussionen. SAS Institute Inc. har infört en styrmodell för att hantera dessa frågor, med fokus på AI-övervakning. Reggie Townsend, vice VD för dataetik på SAS, diskuterade vikten av styrning och etisk granskning i AI-utveckling, samt de rättsliga och tekniska utmaningar som är förknippade med gen AI. Han betonade att det är viktigt att människor är involverade i processen tidigt, långt innan den första koden skrivs. Townsend påpekade också att olika länder närmar sig AI på olika sätt, med USA och EU som har sina egna metoder.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 1 november

Maskininlärning på verktygsmarknaden: En detaljerad analys

Maskininlärning på verktygsmarknadsforskningsrapporten ger en detaljerad analys av den globala marknadsstorleken, aktierna, regionala och landsnivå analys, marknadssegmentering, tillväxt, marknadsandelar, konkurrenslandskap och försäljningsanalys. Rapporten introducerar definitioner, klassificeringar, applikationer och marknadsöversikt, produktspecifikationer, tillverkningsprocesser, kostnadsstrukturer, råmaterial osv. Studien ger en omfattande kunskap om nyckelspelares branschutvecklingsplaner, aktuella marknadsförhållanden, tillväxtdata och omfattningen av den respektive marknaden för maskininlärning i verktyg i framtiden.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 1 november

Molnbaserad automatiserad maskininlärning (AutoML) marknad växer globalt

Enligt en rapport från Absolute Markets Insights växer marknaden för molnbaserad automatiserad maskininlärning (AutoML) globalt. Rapporten analyserar marknadens nuvarande tillstånd och innehåller information om marknadsstrategi, orientering, expertutlåtanden och kunnig information. Nyckelspelare som täcks i rapporten inkluderar Amazon Web Services Inc., Auger, DataRobot Inc., EdgeVerve Systems Limited, Google, H20.ai Inc., IBM, JADBio - Gnosis DA S.A., Microsoft, QlikTech International AB och SAS Institute Inc. Rapporten fokuserar på globala företag som verkar på marknaden för Cloud Automated Machine Learning (AutoML) och tillhandahåller data såsom företagsprofiler, produktbilder och beskrivningar, kapacitet, produktion, värde, intäkter och kontaktinformation.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 30 oktober

Maskininlärning som tjänst (MLaaS) Marknadstillväxt Översikt och CAGR-status 2023-2031

Marknaden för Maskininlärning som tjänst (MLaaS) har upplevt tillväxt från USD miljoner till USD miljoner från 2017 till 2022. Med CAGR beräknas denna marknad nå USD miljoner 2029. Rapporten fokuserar på MLaaS-marknadens storlek, segmentstorlek, konkurrentlandskap, aktuell status och utvecklingstrender. Rapporten ger även detaljerad kostnadsanalys och leveranskedja. Teknisk innovation och framsteg kommer att ytterligare optimera produktens prestanda, vilket gör den mer använd i nedströmsapplikationer.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 27 oktober

Maskininlärning i tillverkningsmarknaden förväntas växa årligen i en imponerande takt mellan 2023 och 2031. Rapporten, som är 117 sidor lång, undersöker vilka maskininlärningsapplikationer som är mest relevanta och har högst sökvolym inom deras nisch. De största tillverkarna av maskininlärning i tillverkningsmarknaden globalt inkluderar SAS Institute Inc., TrademarkVision, Siemens, Bosch, Microsoft Corporation, Dataiku, NVIDIA och Hewlett Packard Enterprise Development LP. Maskininlärning kan användas i visuell kvalitetskontroll, vilket kan minska kostnaderna och öka effektiviteten. Marknaden förväntas stiga på grund av ökad användning av strategier av nyckelspelare.

Digital Journal fördjupade 23 oktober

Maskininlärningsmarknaden förändrar globala branscher och sektorer

En marknadsrapport om maskininlärning visar att denna snabbt växande industri förändrar branscher och sektorer världen över. Företag erbjuder nu maskininlärningslösningar på abonnemangsbasis. Maskininlärningsalgoritmer kan analysera stora datamängder och automatisera processer, vilket bidrar till dess snabba spridning. Utmaningar inkluderar brist på individer med analytiska färdigheter och risker med bedrägeri och oavsiktliga användningar. 2022 dominerade Nordamerika marknaden med en andel på 32%, medan Asien-Stillahavsregionen förväntas växa med en imponerande årlig tillväxttakt på 16%, främst på grund av det blomstrande startup-ekosystemet, en kvalificerad arbetskraft och ökad användning av maskininlärning.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 20 oktober

En ny rapport om marknaden för artificiell intelligens inom IoT har lagts till på 360iResearch.com. Rapporten analyserar trender och prognoser för intäkter baserat på komponenter (plattform, tjänster, programvara), teknik (maskininlärning & djupinlärning, naturlig språkbearbetning) och vertikaler. Tjänstesektorn förväntas ha en betydande marknadsandel under prognosperioden. Rapporten studerar också marknaden baserat på region, med Amerika som största marknadsandel på 38,75% 2022, följt av Europa, Mellanöstern och Afrika.

openPR fördjupade 19 oktober

Den globala marknaden för maskininlärning förväntas expandera med en årlig tillväxttakt på 37% mellan 2023 och 2035. Marknaden förväntas generera en omsättning på 750 miljarder dollar vid slutet av 2035, upp från en omsättning på 24 miljarder dollar 2022. Ökande investeringar i artificiell intelligens förväntas driva marknadstillväxten för maskininlärning. Företag kommer att behöva göra betydande initiala investeringar i fysiskt, digitalt och mänskligt kapital för att köpa och integrera nya teknologier och ändra affärsprocesser för att storskalig omvandling ska ske.

GlobeNewswire fördjupade 18 oktober

Maskininlärning i tillverkningsmarknaden: En detaljerad analys

En ny rapport om maskininlärning i tillverkningsmarknaden har släppts, med detaljerade analyser av både befintliga aktörer och kommande konkurrenter. Rapporten undersöker företagens affärsstrategier, gör en SWOT-analys och delar intäktsandelar och kontaktinformation. Rapporten ger också marknadsinformation när det gäller utveckling och kapaciteter. Några av de företag som nämns i rapporten inkluderar Dataiku, Baidu, Inc., Angoss Software Corporation, SAS Institute Inc., Intel Corporation, TrademarkVision, Siemens, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAP SE, Bosch, Domino Data Lab, Inc., Microsoft Corporation, Fair Isaac Corporation, GE, BigML, Inc., KNIME.com AG, NVIDIA, Amazon Web Services Inc., Funac, Kuka, Google, Inc., Teradata, Dell Inc., Oracle Corporation, Fractal Analytics Inc., Luminoso Technologies, Inc., IBM Corporation, Alpine Data, RapidMiner, Inc., TIBCO Software Inc.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 17 oktober

Maskininlärning på verktygsmarknaden visar styrka

En forskningsrapport om maskininlärning inom verktygsmarknaden ger en översikt över industrin, inklusive definitioner, tillämpningar, produktlanseringar, utvecklingar och utmaningar. Rapporten spårar alla nyligen utvecklingar och innovationer på marknaden. Rapporten nämner också hinder för att etablera företaget och vägleder för att övervinna kommande utmaningar. Bland de företag som påverkar denna marknad inkluderar Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute Inc., IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML Inc., Fair Isaac Corporation.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 14 oktober

Ny forskning publicerad om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden

Ny forskning har publicerats av Adroit Market Research om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden. Rapporten innehåller en detaljerad granskning av marknadens mönster, drivkrafter, hinder och potentiella möjligheter. Den ger information om marknadens storlek, tillväxttakt, huvudaktörer och affärsplaner, samt en analys av marknadens konkurrensmiljö och framtidsprognoser. COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på marknaden på grund av problem med leveranskedjan och den globala ekonomiska nedgången. Forskningen diskuterar också stora marknadssegment baserat på typ, tillämpning och geografi.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 13 oktober

Ny studie av globala maskininlärningsmarknaden tillgänglig

AdroitMarketResearch.com har nyligen publicerat en ny studie, Globala ´Maskininlärnings´ Marknadstrender och Insikter. Studien ger en djupgående undersökning av branschens trender, tillväxtdrivare, inträdesbarriärer och potentiella tillväxtområden. Den innehåller information om marknadens storlek, huvudaktörer och affärsstrategier med hjälp av primära och sekundära forskningsmetoder. Den bedömer också den konkurrensutsatta miljön och ger tillväxtprognoser för den närmaste framtiden. Studien definierar också de viktiga maskininlärningsmarknadskategorierna baserat på typ, tillämpning och plats.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 13 oktober

Artificiell intelligens i BFSI-marknaden förväntas nå 94,1 miljarder dollar 2028

Artificiell intelligens (AI) i BFSI (bank, finans och försäkring) används för att låta datorer utföra uppgifter som vanligtvis är förknippade med människor, som att göra förutsägelser, erbjuda rekommendationer och fatta beslut. AI används särskilt för att upptäcka bedrägerier och säkerställa regulatorisk efterlevnad. Den globala marknaden för AI i BFSI uppgick till 14,2 miljarder dollar 2022 och förväntas nå 94,1 miljarder dollar 2028, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 33,9% under perioden 2023-2028. Marknadens tillväxt drivs av digitalisering och automatisering inom bank, finans och försäkring, samt behovet av AI-baserade låne- och kreditsystem för att analysera kundbeteendemönster.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 12 oktober

Automatiserad maskininlärningsmarknad förutspås och analyseras i ny rapport

En ny rapport har lagts till på 360iResearch.com som förutspår och analyserar trender i den automatiserade maskininlärningsmarknaden fram till 2030. Rapporten kategoriserar marknaden baserat på automationstyp, distribution, tillämpning och region. Baserat på automationstyp studeras marknaden över datatranskription, funktionskonstruktion, modellering och visualisering. Baserat på distribution studeras marknaden över moln och på plats. Baserat på tillämpning studeras marknaden över bilindustri, transport och logistik, bank, finansiella tjänster och försäkring, regering och försvar, hälso- och livsvetenskap, IT och telekommunikation samt media och underhållning. Rapporten inkluderar också en FPNV-positioneringsmatris och marknadsandelanalys.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 9 oktober

Rapporten ´Maskininlärning som tjänstmarknad: Trender och insikter´ är nu tillgänglig hos Orbisresearch.com. Rapporten erbjuder omfattande information om efterfrågan, utveckling, potential, hinder och begränsningar inom detta område. Den ger en detaljerad översikt över disciplinens natur och framtidsutsikter på global och regional nivå. Rapporten innehåller också information om forskning och utveckling, lansering av nya produkter och produktbedömningar från stora företag på globala och lokala marknader. Studien täcker individuella tillväxtambitioner och företagsutvecklingsstrategier samt infrastrukturella förmågor som kommer att öka den globala marknaden för maskininlärning som tjänst.

Seedance.com fördjupade 9 oktober

En ny forskningsrapport om den globala maskinlärningsmarknaden undersöker marknadens konkurrenskraftiga tillväxt under de senaste åren. Rapporten granskar den nuvarande ekonomiska statusen för maskinlärningsindustrin både på inhemska och internationella marknader med hjälp av fakta och statistik från pålitliga källor. Studien undersöker den globala maskinlärningsmarknaden och analyserar faktorer som positivt påverkar maskinlärningsindustrins tillväxtpotential, utsikter, drivkrafter och unika sektorsbarriärer, samt en inneboende risk. Forskningen fokuserar på tekniker som har ökat den totala marknadskonkurrenskraften och uppfyllt målen, vilka normalt är att minska tiden, förbättra beslutsfattandet och öka produktionen och tillförlitligheten. Rapporten diskuterar också teknik och innovation samt den nuvarande situationen för den globala maskinlärningsindustrin.

Seedance.com fördjupade 6 oktober

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden publicerad

En ny studie med titeln ´Globala Trender och Insikter för Maskininlärningsmarknaden´ har nyligen publicerats på Orbisresearch.com. Rapporten ger en fördjupad analys av maskininlärningsmarknaden, presenterar nyckelinsikter om dess nuvarande tillstånd, tillväxtutsikter, utmaningar och framväxande trender. Rapporten är utformad för att förse intressenter med värdefull information för att fatta informerade beslut och navigera i den föränderliga marknadslandskapet. Rapporten omfattar marknadstrender, drivkrafter, utmaningar, konkurrenslandskap och framtida prognoser, vilket ger en komplett översikt över maskininlärningsmarknaden.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 6 oktober

Maskininlärning inom verktygsmarknaden erbjuder strategisk affärsinformation

Maskininlärning inom verktygsmarknaden erbjuder strategisk affärsinformation för investeringar. Studien avslöjar lönsamma investeringsstrategier för företag, företagsledare, produktmarknadsföringschefer, nya affärsinvesterare och många fler på föredragna platser. Studien täcker och inkluderar framväxande marknadstrender, utvecklingar, möjligheter och utmaningar inom branschen. Rapporten delar upp marknadsstorleken, efter volym och värde, baserat på applikationstyp och geografi. Den globala marknaden för maskininlärning inom verktyg har ett värde CAGR på 5,4% från 2023-2029.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 29 september

AI inom sport förväntas nå 16685,91 miljoner USD till 2030, enligt rapport

Vantage Market Research har nyligen publicerat en rapport om den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) inom sport. Enligt rapporten var marknadens storlek 2109,55 miljoner USD 2022 och förväntas nå 16685,91 miljoner USD till 2030, med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 29,5%. Rapporten omfattar marknadsdynamik, konkurrens, regional tillväxt, segmentanalys och viktiga tillväxtstrategier. Bland de ledande företagen inom AI inom sport nämns SAS Institute Inc., Opta Sports (Perform Group), Sportsradar AG, Catapult Group International Ltd, IBM Corporation, SAP SE, Trumedia Networks och Salesforce.com Inc. (Tableau Software Inc.).

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 27 september

Betydande tillväxt förväntas för den globala marknaden för Machine Learning-as-a-Service (MLaaS) 2023-2031

En ny rapport förutspår en betydande tillväxt för den globala marknaden för Machine Learning-as-a-Service (MLaaS) mellan 2023 och 2031. Rapporten antyder att införandet av nya teknologier och innovativa lösningar kommer att driva marknadens intäktsgenerering och öka dess marknadsandel fram till 2031. Rapporten inkluderar även statistik om intäktstillväxt i olika regionala och landsnivåmarknader, samt en bedömning av den konkurrenskraftiga landskapet och detaljerade organisationsanalyser för den projicerade perioden. Bland de största tillverkarna av MLaaS globalt nämns PurePredictive Inc., IBM Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Microsoft Corp., SAS Institute Inc., BigML Inc., Yottamine Analytics LLC, Sift Science Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Google LLC, Amazon Web Services Inc. och Iflowsoft Solutions Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 26 september

Maskininlärningsmarknaden väntas växa till 2029

Maskininlärningsmarknaden har växt från miljontals USD till miljontals USD mellan 2017 och 2023. Med en årlig tillväxttakt förväntas marknaden nå miljontals USD 2029. Rapporten fokuserar på marknadsstorlek, segmentstorlek (huvudsakligen produkttyp, tillämpning och geografi), konkurrentlandskap, nyligen status och utvecklingstrender. Dessutom ger rapporten strategier för företag att övervinna hot som COVID-19 utgör. Teknisk innovation och framsteg kommer att ytterligare optimera produktens prestanda, vilket gör att den kan få ett bredare spektrum av tillämpningar på nedströmsmarknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 25 september

Ny rapport visar på flerdimensionell utvärdering av den globala marknaden för maskininlärning

En ny rapport från Global Market Vision visar på en flerdimensionell utvärdering av den globala marknaden för maskininlärning, inklusive värdekedjestruktur, regional analys, applikationer, marknadsstorlek och prognoser för perioden 2023-2030. Rapporten fokuserar på flera faktorer som global distribution, tillverkare, marknadsstorlek och marknadsfaktorer som påverkar de globala bidragen. Rapporten innehåller insikter kopplade till den globala marknaden för maskininlärning, inklusive konkurrensspektrum, geografisk utblick, konkurrentandel och konsumtionstrender i denna industri. Rapporten analyserar tidigare och nuvarande marknadsförhållanden baserat på typer, applikationer och regioner.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 25 september

Maskininlärning som en tjänstmarknad förväntas nå 58798,08 miljoner dollar 2030

Enligt forskning från VMR registrerade den globala marknaden för maskininlärning som en tjänst 4123,45 miljoner dollar 2022 och förväntas uppgå till 58798,08 miljoner dollar vid utgången av 2030. Den förväntade årliga tillväxttakten (CAGR) för industrin för maskininlärning som en tjänst är 39,4%. Marknaden har upplevt stadig tillväxt under de senaste åren och förväntas visa en hög CAGR under prognosperioden 2023-2030. Några av de stora företagen på marknaden är IBM Corporation, Google LLC, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Hewlett Packard Enterprise Company, Yottamine Analytics LLC, Amazon Web Services Inc., BigML Inc., Iflowsoft Solutions Inc., Monkeylearn Inc., Sift Science Inc., H2O.ai Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 22 september

Marknaden för data science och maskininlärningsplattformar förväntas nå 466,3 miljarder USD 2032

DataHorizzon Research har publicerat en rapport som visar att marknaden för data science och maskininlärningsplattformar beräknas vara värd 94,2 miljarder USD 2023 och förväntas nå 466,3 miljarder USD 2032, med en årlig tillväxttakt på 17,4%. Rapporten analyserar marknadens tillstånd på global och regional nivå inom kommunikationssektorn. Maskininlärning, en gren av datavetenskapen, används för att göra viktiga beslut i företag och applikationer. Insikter från konsumenter används av organisationer för att anpassa sina produkter eller tjänster efter kundernas krav och förväntningar. Data science och ML-plattformar hjälper företag att dra meningsfulla slutsatser från denna data, utveckla marknadsföringsplaner och förbättra produktutbudet. Dessutom främjar den prediktiva analysen i företag också marknadstillväxten.

Direktlänk Dela GlobeNewswire fördjupade 22 september

En ny forskningsrapport om Machine Learning as a Service (MLaaS) marknaden 2023-2030 har släppts. Rapporten, som är uppdelad i olika typer och applikationer, erbjuder en omfattande analys av marknadens tillstånd, tillväxtfaktorer och konkurrensanalys. Rapporten innehåller de mest värdefulla data och siffror för prognosperioden upp till 2030. Dessutom fokuserar rapporten på de senaste marknadsutvecklingarna och trenderna, vilket gör den till ett oumbärligt verktyg för strategiskt beslutsfattande. Rapporten undersöker också konsekvenserna av COVID-19-pandemin på sektorn.

Benzinga fördjupade 20 september

Maskininlärning-som-tjänst (MLaaS) marknaden växer snabbt

Maskininlärning-som-tjänst (MLaaS) marknaden är en av de snabbast växande sektorerna, och det är avgörande för aktörerna på marknaden att först göra en grundlig analys av sektorn. Enligt forskningen är PurePredictive Inc., IBM Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Microsoft Corp., SAS Institute Inc., BigML Inc., Yottamine Analytics LLC, Sift Science Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Google LLC, Amazon Web Services Inc., Iflowsoft Solutions Inc. några av de främsta marknadskonkurrenterna. MLaaS-marknaden har vuxit från USD miljoner till USD miljoner från 2017 till 2022. Med en CAGR beräknas denna marknad nå USD miljoner år 2029.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 19 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa med en CAGR på 48,39% fram till 2030

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2030, med en positiv prognos för 2022 och framåt. Marknaden kommer att expandera ytterligare när viktiga aktörer inom industrin antar effektiva strategier, vilket presenterar många möjligheter för framsteg. Rapporten undersöker marknadens storlek, tillväxtmöjligheter, risker, trender och konkurrens. Viktiga globala tillverkare inom maskininlärningsmarknaden inkluderar Fair Isaac Corporation, SAP SE, Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, SAS Institute, Inc., BigML, Inc., H2O.ai, Microsoft Corporation och Google LLC.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 19 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas expandera med en CAGR på 48,64% till 2028

Den nyligen publicerade rapporten Machine Learning Market Report 2023 ger en omfattande översikt över marknadens nuvarande status, storlek, volym och marknadsandel. Rapporten undersöker nyckeltrender och marknadssegmenteringar efter typer [Cloud, On-Premises] och applikationer [BFSI, Healthcare and Life Sciences, Retail, Telecommunication, Government and Defense, Manufacturing, Energy and Utilities]. Den globala marknaden för maskininlärning värderades till 14304,85 miljoner dollar 2022 och förväntas expandera med en CAGR på 48,64% under prognosperioden, och nå 154282,83 miljoner dollar 2028. Rapporten inkluderar även flera nya tillägg, som: Marknadstrender, Konkurrenslandskap, Konsumentbeteende, Marknadssegmentering, Marknadsprognos, Regional analys, Tekniska framsteg.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 18 september

Automatiserad maskininlärning (AutoML) marknad förväntas växa betydligt fram till 2030

360 Research Reports har publicerat en ny rapport om den globala marknaden för automatiserad maskininlärning (AutoML) fram till 2030. Rapporten fokuserar på användning inom sektorerna bank, finansiella tjänster och försäkring (BFSI), informationsteknik (IT) och telekom, hälso- och sjukvård, regering, detaljhandel och tillverkning. Marknaden väntas växa betydligt mellan 2023 och 2030, särskilt i Nordamerika och Europa. De största tillverkarna av AutoML inkluderar SAS Institute Inc, dotData Inc, Determined AI, DataRobot Inc, EdgeVerve Systems Limited, Squark, Aible Inc, Big Squid Inc, H2O.ai Inc, Google LLC, Microsoft Corporation och Amazon Web Services Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 15 september

Datalys tillkännager studie om automatiserad maskininlärning (AutoML)

Datalys har nyligen tillkännagivit en studie om automatiserad maskininlärning (AutoML) med över 250 marknadsdata tabeller och figurer. Rapporten ger möjlighet att utforska olika metoder för att maximera vinsten och ger prognoser för AutoML fram till 2031. Några av de ledande företagen som omfattas av denna forskning inkluderar DataRobot Inc, H2Oai Inc, dotData Inc, Amazon Web Services Inc, SAS Institute Inc, Microsoft Corporation, Google LLC, Determined AI, Aible Inc. Rapporten kommer att revideras för att ta hänsyn till effekterna av COVID-19 på AutoML-industrin.

Direktlänk Dela IVF News Direct fördjupade 15 september

Maskininlärning som en tjänstmarknad förväntas växa med en CAGR på 39,4% till 2030, enligt Vantage Market Research

Vantage Market Research har publicerat en ny rapport om den globala marknaden för maskininlärning som en tjänst. Rapporten analyserades av forskningsanalytiker med hjälp av marknadsexperter. Rapporten ger tydlig och tillförlitlig information till marknadsaktörer och kunder som kommer att hjälpa dem att fatta lämpliga affärsbeslut. Enligt VMR-forskning registrerade den globala marknaden för maskininlärning som en tjänst 4123,45 miljoner USD 2022 och förväntas registrera 58798,08 miljoner USD vid slutet av 2030. Den förväntade CAGR för maskininlärning som en tjänstindustri är 39,4%.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 14 september

Artificiell intelligens (AI) blir snabbt en drivande kraft inom många branscher. SAS Institute Inc. har under de senaste 25 åren aktivt implementerat neuronnät i praktiska tillämpningar med sina kunder. Bolagets fokus har nu skiftat mot att förbättra produktivitet och effektivitet. Bryan Harris, verkställande vicepresident och teknisk direktör på SAS, betonar att molnbaserad databehandling har varit en stor del av detta. SAS har nyligen introducerat AppFactory, som syftar till att tillhandahålla en databas med tillförlitliga data-appar, vilket underlättar för utvecklare att bygga modeller.

SiliconANGLE fördjupade 13 september

En ny forskningsrapport har presenterats som ger en detaljerad sammanfattning av maskininlärningsplattformsmarknaden 2023, inklusive både kvalitativa och kvantitativa aspekter av marknaden. Rapporten visar att maskininlärningsplattformsmarknaden är en ständigt föränderlig och utvecklande industri som vinner popularitet inom olika områden. Det förväntas att industrin kommer att se betydande tillväxt 2023 när fler företag investerar i avancerade strategier för att förbättra sin närvaro. Rapporten undersöker även effekterna av COVID-19-pandemin på sektorn.

Benzinga fördjupade 13 september

Maskininlärning i tillverkningsindustrin förväntas växa kraftigt 2023-2031

Den globala marknaden för maskininlärning inom tillverkningsindustrin förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2031. Tillväxten drivs av en återhämtande global ekonomi och förbättringar i den industriella försörjningskedjan. Marknadsanalysen ger investerare möjlighet att förstå marknadens storlek, dynamik, risker och möjligheter. Rapporten innehåller även beskrivningar av nyckelspelare, inklusive viktiga finansiella indikatorer och analys av marknadens konkurrenstryck.

Direktlänk Dela Marijuana Observer fördjupade 12 september

Maskininlärning i tillverkningsindustrin: Marknadsinsikter 2023-2030

Rapporten Machine Learning in Manufacturing Market Insights of 2023 ger en omfattande analys av marknadens storlek, aktieandelar, intäkter, segment, drivkrafter, trender, tillväxt och utveckling. Rapporten belyser även begränsande faktorer och regional industriell närvaro som kan påverka marknadens tillväxttrender bortom prognosperioden 2030. Rapporten syftar till att ge en fullständig förståelse för branschens potential och att ge insikter som hjälper företag att fatta välgrundade beslut. Rapporten erbjuder värdefulla insikter och strategier som kan hjälpa företag att navigera marknadens komplexa landskap och maximera sin avkastning på investeringar.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 12 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa betydligt 2023-2030

En ny forskningsrapport förutspår att marknaden för maskininlärning kommer att växa årligen med betydande CAGR mellan 2023 och 2030. De största tillverkarna av maskininlärningsteknik inkluderar Fair Isaac Corporation, SAP SE, Amazon Web Services, Baidu, IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development (HPE), Intel Corporation, SAS Institute, BigML, H2O.ai, Microsoft Corporation och Google. Rapporten förutser att den globala marknaden för maskininlärning kommer att växa från 9731,85 miljoner USD 2021 till 103901,16 miljoner USD 2027. Drivande faktorer för tillväxt inkluderar ökad efterfrågan inom sektorer som BFSI, hälso- och sjukvård, detaljhandel, telekommunikation, regering och försvar, tillverkning, energi och verktyg.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 12 september

Maskininlärning som tjänst (MLaaS) förväntas växa kraftigt 2023-2031

Den globala marknaden för Machine Learning-as-a-Service (MLaaS) förväntas nå xx miljoner USD år 2031, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på xx% under analysperioden. I takt med att den globala ekonomin återhämtar sig 2023 och tillgången på den industriella kedjan förbättras, kommer MLaaS-marknaden att genomgå stora förändringar. Enligt den senaste forskningen kommer marknadsstorleken för MLaaS-industrin år 2023 att öka med xx miljoner USD jämfört med 2022.

Direktlänk Dela fördjupade 11 september

Automatiserad maskininlärning (AutoML) marknadsprognosrapport 2023-2030

En rapport på 103 sidor förutspår att marknaden för automatiserad maskininlärning (AutoML) kommer att växa årligen med en imponerande årlig tillväxttakt (CAGR) mellan 2023 och 2030. Rapporten analyserar marknadens storlek, segmentstorlek, konkurrentlandskap, nulägesstatus och utvecklingstrender. Den fokuserar på AutoML på den globala marknaden, särskilt i Nordamerika, Europa och Asien-Stilla havet, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika. Rapporten kommer också att inkludera analysen av effekterna av kriget mellan Ryssland och Ukraina och COVID-19 på denna industri.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 10 september

En ny rapport visar på kommersiella möjligheter inom maskininlärning i tillverkningsmarknaden, med positiva intäktsprognoser fram till 2030. Rapporten täcker olika sektorer, inklusive bilindustrin, elektronikindustrin och flygindustrin. Bland de stora aktörerna på marknaden finns Siemens, IBM, Amazon Web Services och Google. Rapporten fokuserar på marknadens storlek, segmentstorlek, konkurrentlandskap, nyligen status och utvecklingstrender. Dessutom erbjuder rapporten en detaljerad kostnadsanalys och leveranskedja.

Benzinga fördjupade 9 september

Maskininlärning inom tillverkningsmarknaden 2023-2031: Analyserar aktuella trender och framtida prognoser

En nyligen släppt rapport om Maskininlärning inom tillverkningsmarknaden 2023-2031 ger analytisk information om aktuella trender, problem, marknadsrisker och marknadsbegränsningar för de största leverantörerna. Rapporten täcker möjligheter för företagstillväxt, utmaningar att övervinna och framväxande trender. De ledande tillverkarna inom Maskininlärning inom tillverkningsindustrin inkluderar BigML, Inc., Funac, TIBCO Software Inc., Angoss Software Corporation, Baidu, Inc., Siemens, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Fractal Analytics Inc., Bosch, GE, Teradata, Dell Inc., NVIDIA, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Intel Corporation, SAP SE, Alpine Data, Google, Inc., Dataiku, Domino Data Lab, Inc., Luminoso Technologies, Inc., Amazon Web Services Inc., TrademarkVision, RapidMiner, Inc., SAS Institute Inc., IBM Corporation, KNIME.com AG, Kuka, Fair Isaac Corporation.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Ny forskningsrapport avslöjar trender och tillväxtmöjligheter inom maskininlärning inom tillverkningsindustrin

En ny forskningsrapport avslöjar djupgående analyser av trender, tillväxt och möjligheter inom maskininlärning för tillverkningsmarknaden mellan 2023 och 2030. Rapporten inkluderar en omfattande översikt över olika typer av maskininlärning inom tillverkning och deras tillämpningar, såsom moln, på plats och inom olika industrier. Rapporten belyser marknadens mest värdefulla data, tillväxtfaktorer och konkurrenslandskap. Den listar också toppkonkurrenter på marknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Marknadsvärde för maskininlärning inom offentlig service förväntas nå XXX miljoner USD 2031

Marknadsvärdet för maskininlärning inom offentliga tjänster förväntas nå XXX miljoner USD 2031, enligt en rapport. Nyckelföretag inkluderar Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute, Inc, IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML, Inc, Fair Isaac Corporation, Intel Corporation, Google LLC, H2oAI, Alpiq och SmartCloud. Rapporten föreslår strategier som fusioner, förvärv, expansioner, forskning och utveckling och introduktion av nya produkter för att hjälpa leverantörer att bestämma sina tillväxtutsikter och anpassning till konkurrenter.

Direktlänk Dela Marijuana Observer fördjupade 8 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa kraftigt till 2030

Enligt en ny rapport förväntas maskininlärningsmarknaden växa kraftigt mellan 2023 och 2030. Marknaden var värd 9731,85 miljoner USD 2021 och förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 48,39%, för att nå 103901,16 miljoner USD 2027. De största tillverkarna inom maskininlärningsmarknaden inkluderar Fair Isaac Corporation, SAP SE, Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, SAS Institute, Inc., BigML, Inc., H2O.ai, Microsoft Corporation och Google LLC.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 7 september

Ny studie om global marknad för molnbaserad automatiserad maskininlärning

Orbisresearch.com har nyligen publicerat en ny studie med titeln Globala trender och insikter för ´Cloud Automated Machine Learning´ marknaden. Studien undersöker den konkurrenskraftiga tillväxten på den globala marknaden för molnbaserad automatiserad maskininlärning under de senaste åren. Baserat på data från tillförlitliga källor och etablerade analytiska metoder, undersöker rapporten den nuvarande ekonomiska statusen för branschen för molnbaserad automatiserad maskininlärning på både lokala och utländska marknader. Forskningen täcker över 100 flerländermarknader, konkurrenter och över 100 Fortune 500-företag, vilket ger en djupare förståelse för deras huvudsakliga synpunkter, tillväxtstrategier, produktutbud, utvecklingsmål och annan marknadsinformation.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 4 september

Ny forskning om den globala marknaden för maskininlärning tillkännagiven

Ny forskning om den globala marknaden för maskininlärning har tillkännagetts på AdroitMarketResearch.com. Studien omfattar en djupgående analys av hela maskininlärningsmarknaden, inklusive aspekter som försörjningskedja, marknadsföring, produktutveckling och kostnadsstruktur. Rapporten fokuserar på framtiden, med all analytisk data som leder till tillväxtprognoser och marknadsuppskattningar baserade på den globala maskininlärningsmarknaden. Den undersöker också hur COVID-19-pandemin har påverkat marknaden och de problem som orsakats av de stränga regeringarnas lagar som införts för att mildra pandemins skadliga konsekvenser.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden offentliggjord

En ny studie med titeln Global Machine Learning Market Trends and Insights har offentliggjorts på AdroitMarketResearch.com. Forskningsrapporten inkluderar branschens nuvarande tillstånd och tillväxtprognoser för åren 2023-2031. Studien definierar företagets framsteg genom uppströms och nedströms, branschutveckling och viktiga organisationer. Dessutom integrerar forskningen fragment och distinkt segmentering och skapar en rimlig förväntning om utvecklingen av affärsuppskattningar i en informationsmöjlighet. Rapporten är en guide som tjänar företagets nuvarande och framtida specialist- och finansiella intresseområden fram till 2031.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Global rapport om maskininlärningsmarknaden nu tillgänglig

En nyligen publicerad rapport från Orbisresearch.com med titeln ´Globala trender och insikter om maskininlärningsmarknaden´ är nu tillgänglig. Global Machine Learning Market Report 2023, som ger en grundlig analys av marknaden, har nyligen släppts av Orbis Market Research. Studien inkluderar marknadsstorlek, konkurrentandelar, marknadsuppskattningar och branschuppdateringar på global, regional och nationell nivå tillsammans med kvantitativa och kvalitativa data. Kvalitativa data belyser bland annat marknadsdrivare, begränsningar, nuvarande trender och möjligheter. Rapporten innehåller också en detaljerad studie av marknadssegment och undersegment för att erbjuda betydande insikter.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 1 september

En global forskningsrapport om maskininlärningsmarknaden 2023 ger en omfattande analys av regionala och stora spelarsegment. Rapporten ger insikter om nuvarande marknadsförhållanden och framtida marknadsmöjligheter, tillsammans med drivkrafter, trendande segment, konsumentbeteende, prissättningsfaktorer och marknadsprestanda. Rapporten innehåller också information om de dominerande globala leverantörerna. Nyckelspelare som studerats i rapporten inkluderar IBM, Microsoft Corporation, SAP SE, Intel Corporation, SAS Institute Inc., Amazon Web Services, Inc., Bigml, Inc., Google Inc., Fair Isaac Corporation, Baidu, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Benzinga fördjupade 1 september

Forskningsrapport: Marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning 2023-2030

En senaste forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens och maskininlärning (2023-2030) segmenteras i olika typer [Deep Learning, Natural Language Processing, Machine Vision, Others] och applikationer [BFSI, Healthcare and Life Sciences, Retail, Telecommunication, Government and Defense, Manufacturing, Energy and Utilities, Others], vilket ger användarna värdefulla insikter i branschtrender och identifierar områden med potential för tillväxt. Rapporten fokuserar på en djupgående analys av nyckelspelarna [Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), SAP SE, IBM Corporation, BaiduInc., GoogleInc., BigMLInc., SAS Institute Inc., etc]. Rapporten presenterar viktig data och siffror som täcker prognosperioden till 2030. Dessutom ges en detaljerad studie av den globala konkurrenslandskapet för artificiell intelligens och maskininlärning, med insikter i företagsprofiler, ekonomisk status, senaste utveckling, fusioner och förvärv samt SWOT-analys.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 31 augusti

Globala maskininlärningsmarknadens insikter och tillväxtprognoser

Adroit Market Research har presenterat en omfattande forskningsrapport om den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten tar hänsyn till viktiga marknadsfaktorer som kostnadsstrukturer, leveranskedjans dynamik och försäljnings- och marknadsföringsplaner. Studien inkluderar också en prognos för framtiden, vilket riktar all analytisk data mot tillväxtprognoser och marknadsprognoser. Nyckelaktörer på maskininlärningsmarknaden inkluderar Microsoft Corporation, IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Google, Inc., Amazon Web Services Inc., Baidu, Inc., BigML, Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, KNIME.com AG, RapidMiner, Inc., Angoss Software Corporation, H2O.ai, Alpine Data, Domino Data Lab, Inc., Dataiku, Luminoso Technologies, Inc., TrademarkVision, Fractal Analytics Inc., TIBCO Software Inc., Teradata, Dell Inc., och Oracle Corporation. Studien fokuserar också på effekterna av COVID-19 och hur pandemin har förändrat företagens affärsmodeller.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Forskning syftar till att bestämma storleken och framtida tillväxtpotentialen för AI-marknaden över olika segment, inklusive implementeringsmetoder, slutanvändare och geografiska platser. Basåret som används för att storleksbestämma AI-marknaden varierar från 2023 till 2029. Sekundärforskning användes för att samla in information om viktiga leverantörsintäkter. Marknaden delades in i ett antal segment och undersegment som validerades genom primärforskning. De viktigaste konkurrenterna på marknaden är bland annat Alphabet Inc., Microsoft Corporation, IBM Corporation, Baidu, Inc., Intel Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Amazon Web Services, Inc., SAS Institute Inc., Facebook, Inc., SAP SE, Salesforce.com, Inc., NVIDIA Corporation, Oracle, Cisco, Siemens, Huawei, Alibaba Cloud.

The Knox Student fördjupade 28 augusti

Maskininlärningsplattformar Marknadsforskning Rapport 2023-2029

En ny forskningsrapport har publicerats som granskar marknaden för maskininlärningsplattformar (ML) fram till 2029. Rapporten, som innehåller 116 sidor, analyserar produktion, potentiell tillämpning, efterfrågan och nuvarande industriell status. Den hjälper till att identifiera potentiella marknader för nya produkter och bästa distributionsstrategier. Rapporten undersöker också trender bland köpare och leverantörer som bidrar till att forma produktionsstrategin för ML-marknaden. ML-marknaden har vuxit från flera miljoner dollar till flera miljoner dollar mellan 2017 och 2022, och förväntas nå flera miljoner dollar 2029.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 22 augusti

Ny rapport om globala trender och insikter för maskininlärning inom tillverkning publicerad

En helt ny rapport med titeln ´Globala trender och insikter för maskininlärning inom tillverkning´ har just publicerats på Orbisresearch.com. Denna forskningsrapport ger en detaljerad analys av marknaden för maskininlärning inom tillverkning, som täcker nyckelfaktorer som marknadsstorlek, tillväxtdrivare, konkurrenslandskap, COVID-19-påverkan, senaste samarbeten och produktutvecklingar. Rapporten syftar till att utrusta intressenter med värdefulla insikter och strategisk vägledning för att fatta informerade beslut och utnyttja tillväxtmöjligheter på den dynamiska marknaden för maskininlärning inom tillverkning.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 20 augusti

Maskininlärningsmarknaden analyseras i ny rapport från Global Insight Services

En ny rapport från Global Insight Services ger en omfattande analys av maskininlärningsmarknaden, inklusive påverkan av nyligen störningar som Ryssland-Ukraina-kriget och Covid-19. Rapporten inkluderar kvalitativ analys med hjälp av olika ramverk, djupgående segmentering och marknadsstorleksdata, samt en omfattande analys av nyckelfrågor, trender och drivkrafter. Nyckeltrenderna i maskininlärningsteknologi inkluderar mer data och mer beräkningskraft, medan nyckeldrivkrafterna inkluderar ökat behov av datadriven beslutsfattande, ökad efterfrågan på personalisering och behovet av bättre prediktiv analys.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 16 augusti

COVID-19 pandemin påverkar marknaden för prediktiv analys och maskininlärning

COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på marknaden för prediktiv analys och maskininlärning. Trots att den globala produktionskedjan och efterfrågan på varor och tjänster har påverkats, har ökningen av e-handel och ökad beroende av online-plattformar lett till stabil tillväxt på marknaden under pandemin. Marknaden beräknades vara värd USD XX miljarder 2023 och förväntas nå USD XX miljarder 2031, med en årlig tillväxt på XX% mellan 2023 och 2031. Rapporten identifierar nyckelspelare på marknaden, inklusive Schneider Electric, SAS Institute Inc., MakinaRocks Co., Ltd., Globe Telecom, Inc., Qlik, RapidMiner, IBM, Alteryx, Alibaba Group, Huawei, Baidu och 4Paradigm.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

Marknaden för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har upplevt en snabb expansion de senaste åren, och en analysrapport för 2031 syftar till att erbjuda djupgående perspektiv på denna marknad. Studien svarar på olika viktiga frågor gällande marknaden som köpare och intressenter kan ha. Studien ger en noggrann inblick i marknadens egenskaper och dess framtida utsikter genom att undersöka ett antal element, inklusive tillväxtfaktorer, segmenteringsprocessen, stora konkurrenter, anpassningsalternativ och regional täckning.

University City Review fördjupade 3 augusti

Maskininlärning i verktygssektorn: Nya insikter och utmaningar

Enligt den senaste forskningen i rapporten ´Maskininlärning i verktygsrapport 2022´ av MRA, undersöks den geografiska landskapet, branschens storlek och företagets intäktsuppskattning. Rapporten lyfter också fram utmaningar som hindrar marknadstillväxten och expansionsstrategier som ledande företag använder. Bland de största spelarna på marknaden finns Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute, Inc., IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML, Inc., Fair Isaac Corporation, Intel Corporation, Google LLC, H2o.AI, Alpiq och SmartCloud. Rapporten innehåller även en PESTLE-analys av marknaden.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

Global forskning om Artificiell Intelligens inom sport

En global marknadsforskningsrapport undersöker den nuvarande konkurrensutvecklingen på marknaden för Artificiell Intelligens (AI) inom sport. Studien ger en bättre förståelse för sektorns primära åsikter, tillväxtstrategier, produktutbud, utvecklingsmål och andra funktioner. Den inkluderar de mest effektiva strategierna för nya aktörer inom den globala AI-inom-sport-sektorn, samt en noggrann undersökning av marknadsstorlek, marknadsdata och möjlighetsbedömningar. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Catapult Group International Ltd., Facebook Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Salesforce.com Inc., SAP SE, SAS Institute Inc., Sportradar AG, Stats Perform och Trumedia Networks.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 31 juli

Ny rapport analyserar den globala marknaden för digital marknadsföringsanalys

En nyligen släppt forskningsrapport från OrbisResearch.com, ´Digital Marketing Analytics Industry 2023-2031 Size and Share Analysis´, erbjuder en djupgående analys av den globala marknaden för digital marknadsföringsanalys. Rapporten undersöker marknadens storlek, konkurrensmiljö, framväxande teknologier och utvecklingsmöjligheter. Nyckelaktörer på marknaden inkluderar SAS Institute Inc., Marketo, Hubspot, IBM Corporation, Microsoft, CodeBright, Hewlett-Packard (HP), Adobe Systems, ScienceSoft, SAP AG, Oracle Corporation och Salesforce.Com Inc. Rapporten identifierar också nuvarande trender och möjligheter på marknaden.

Direktlänk Dela Hometown Pages fördjupade 17 juli

Maskinlärningsmarknaden förväntas växa med en CAGR på 48,64% till 2028

2023 års rapport om maskinlärningsmarknaden ger en noggrann analys av affärstillväxtmöjligheter, utmaningar, riskfaktorer och framväxande trender över olika geografiska regioner. Rapporten erbjuder information om de senaste tekniska framstegen, SWOT- och PESTLE-analyser och insikter om marknadsstorleken. Maskinlärningsmarknadens storlek värderades till 14304,85 miljoner dollar 2022 och förväntas expandera med en CAGR på 48,64% under prognosperioden, vilket når 154282,83 miljoner dollar 2028. Företag som täcker den globala maskinlärningsmarknaden inkluderar SAS Institute, Inc., Google LLC, H2O.ai, Fair Isaac Corporation, IBM Corporation, Amazon Web Services, Inc., BigML, Inc., Microsoft Corporation, Intel Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Baidu, Inc., och SAP SE.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 10 juli

Maskininlärningsmarknaden granskas noggrant i ny rapport

En ny rapport har noggrant undersökt den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten belyser viktiga aspekter som marknadskonkurrens, global och regional tillväxt, marknadssegmentering och marknadsstruktur. Författarna har uppskattat den globala marknadens storlek i termer av värde och volym med hjälp av de senaste forskningsverktygen och teknikerna. Rapporten inkluderar också uppskattningar för marknadsandel, intäkter, produktion, konsumtion, bruttovinstmarginal, CAGR och andra nyckelfaktorer. De stora spelarna som nämns i rapporten är IBM, Baidu, Inc., Microsoft Corporation, Intel Corporation, SAS Institute Inc., SAP SE, Google Inc., Amazon Web Services, Inc., Fair Isaac Corporation, Bigml, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 8 juli

Global maskinlärningsmarknadens påverkan och analys av Covid-19 fram till 2030

Enligt en rapport från marketreports.info förväntas den globala maskinlärningsmarknaden påverkas av Covid-19-pandemin. Rapporten täcker en allomfattande analys av marknaden och dess faktorer som påverkar tillväxten. Studien ger detaljer som marknadsandel, marknadsinsikter, strategiska insikter, segmentering och nyckelspelare på maskinlärningsmarknaden. Rapporten analyserar också faktorer som påverkar marknaden och utvärderar vidare marknadsdynamiken som påverkar marknaden under prognosperioden, dvs. drivkrafter, begränsningar, möjligheter och framtida trender.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 6 juli

COVID-19-pandemin har haft stor inverkan på den globala marknaden för maskininlärning

COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på den globala marknaden för maskininlärning. Företag har märkt en dramatisk rörelse mot den digitala sfären på grund av regler för lockdown och social distansering. Detta har lett till en ökad efterfrågan på fokuserad maskininlärning för att förbättra online-innehåll och engagera en större publik. Pandemin presenterade dock också en rad utmaningar för maskininlärningsbranschen, inklusive minskade marknadsföringsbudgetar och svårigheter att förutsäga konsumentbeteende. Marknadsaktörer har behövt justera sina strategier för att hantera dessa förhållanden.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 6 juli

Global marknad för digital marknadsföringsprogramvara förväntas växa med 15,94% årligen fram till 2031

En ny rapport från Absolute Markets Insights visar att den globala marknaden för digital marknadsföringsprogramvara omsatte 36,53 miljarder dollar 2023 och förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 15,94% under prognosperioden 2023-2031. Rapporten analyserar marknaden i termer av intäkter över alla större regioner och länder. Nyckelspelare som verkar på den globala digitala marknaden inkluderar ActiveTrail, Act-On Software, ActiveCampaign, Adobe, GetResponse, Hatchbuck, Hubspot, IBM Corporation, Infusionsoft, Marketo, Markodojo, Microsoft, Oracle, Salesforce.com, SAP SE, SAS Institute Inc., SHARPSPRING och Sizmek, Inc. bland flera andra.

Direktlänk Dela The Reedley Exponent fördjupade 20 juni

Ny marknadsstudie om digitaliseringsmjukvara publicerad av The Brainy Insights

En ny marknadsstudie om digitaliseringsmjukvara har publicerats av The Brainy Insights för prognosperioden 2023-2032. Rapporten undersöker hur företag utnyttjar marknadsförhållanden för att maximera sina vinster på den globala digitaliseringsmjukvarumarknaden. Rapporten hjälper till att uppskatta statistik relaterade till branschutveckling i termer av värde (US$ Bn/Mn) och ger en överblick över ledande företag, deras framgångsrika branschbidrag, marknadsföringsstrategier och nyligen genomförda förbättringar. Rapporten täcker också globala trender, tekniska utvecklingar och forskning och utveckling inom respektive områden.

Direktlänk Dela The Reedley Exponent fördjupade 19 juni

Global marknad för digital marknadsföringsprogramvara förväntas växa avsevärt mellan 2023 och 2032

Enligt en forskningsrapport från Quince Market Insights förväntas den globala marknaden för digital marknadsföringsprogramvara växa avsevärt och säkra en betydande marknadsvärdering av USD och en hälsosam CAGR under prognosperioden 2023-2032. De främsta aktörerna inom digital marknadsföringsprogramvara inkluderar Adobe Systems, Oracle Corporation, IBM Corporation, SAP AG, Microsoft Corporation, Salesforce.com, Inc., HubSpot, Inc., Marketo Inc., SAS Institute, Inc. och HP Development Company, L.P. Rapporten täcker industrins drivkrafter, begränsningar och möjligheter samt konkurrenslandskapet och strategier för nyckelspelare.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 8 juni

Ny marknadsstudie om global maskininlärning som tjänst (MLaaS) fram till 2031

En ny marknadsstudie om global maskininlärning som tjänst (MLaaS) har släppts, som omfattar perioden 2023-2031. Studien innehåller över 100 marknadsdata tabeller, diagram och figurer, samt en detaljerad analys av marknadens utveckling och framtida trender. Rapporten fokuserar på regioner som Nordamerika, Europa och Asien-Stilla havet, och erbjuder även anpassade regionala och landspecifika rapporter. Bland de nämnda företagen i studien finns Microsoft, Google, Amazon Web Services, IBM och SAS Institute.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 26 maj

Maskininlärning i energimarknaden: Forskningsrapport 2023-2031

En ny forskningsrapport om maskininlärning i energimarknaden för perioden 2023-2031 ger en grundlig översikt över marknaden och analyserar tillväxttakt och marknadsvärde. Rapporten täcker allt från regional utveckling till framtida marknadstillväxttakt och innehåller information om intäktsmodeller, konkurrensspektrum och strategier från nyckelaktörer och marknadsdeltagare. Rapporten studerar marknadsstorlek, trender och utvecklingsstatus samt investeringsmöjligheter och marknadsdynamik. Tekniska innovationer och framsteg förväntas ytterligare optimera produktens prestanda för att användas i fler nedströmsapplikationer.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 24 maj

MLaaS-marknaden förväntas växa kraftigt fram till 2031

Den globala marknaden för Machine Learning-as-a-Service (MLaaS) förväntas nå xx miljoner USD 2031, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på xx% under analysperioden. Marknaden kommer att genomgå stora förändringar när den globala ekonomin återhämtar sig 2023 och tillgången på den industriella kedjan förbättras. Enligt den senaste forskningen kommer marknadsstorleken för MLaaS-industrin att öka med xx miljoner USD 2023 jämfört med 2022, med en tillväxttakt på xx%. Rapporten innehåller också beskrivningar av nyckelspelare, inklusive viktiga finansiella indikatorer och marknads konkurrenskraftsanalys.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 24 maj

Global maskininlärningsmarknad förväntas domineras av Asien och Stillahavsområdet fram till 2030

En ny rapport från Mr Accuracy Reports analyserar den globala maskininlärningsmarknaden och dess tillväxt fram till 2030. Rapporten tar upp historiska data från 2017 till 2020 och ger en prognos för marknaden fram till 2030. Asien och Stillahavsområdet förväntas dominera marknaden under prognosperioden, med Kina, Japan, Indien och Sydkorea som ledande länder inom forskning, utveckling och tillverkning av maskininlärning. Rapporten innehåller även information om marknadens segmentering, regional analys och hur COVID-19-pandemin har påverkat marknaden.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Maskininlärning inom verktygsmarknaden 2031: Insikter med nyckelinnovationer analys

En nyligen publicerad rapport från Mr Accuracy Reports ger en banbrytande inblick i maskininlärning inom verktygsmarknaden, vilket hjälper företagsstrateger att göra de bästa investeringsutvärderingarna. Rapporten inkluderar detaljer om den historiska analysen av maskininlärning inom verktygsmarknaden, med en tidslinje från 2017 till 2020, samt den nuvarande statusen och prognosanalysen fram till 2030. Bland de större aktörerna som profileras i studien finns Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute, Inc., IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML, Inc., Fair Isaac Corporation, Intel Corporation, Google LLC, H2o.AI, Alpiq och SmartCloud. Asien-Stilla havsområdet förväntas dominera marknaden under prognosperioden på grund av ökad fokus på forskning, utveckling och tillverkning av maskininlärning inom verktyg i länder som Kina, Japan, Indien och Sydkorea.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 23 maj

Rapport om Machine Learning as a Service-marknaden 2023-2031: Tillväxt, trender och prognoser

Machine Learning as a Service (MLaaS) Market Research Report 2023-2031 syftar till att underlätta företagstillväxt med djup förståelse för affärsgrunder, inklusive nuvarande tillväxt, nyckeltrender, drivkrafter, kostnadsanalys, framtida prognoser och viktiga segment. Rapporten kommer att ge en grundlig analys av varje segment i MLaaS-marknadsundersökningsrapporten 2023-2031, inklusive anpassad regional analys för att förvärva affärsmöjligheter i det berörda geografiska området. Rapporten kan anpassas för att möta kärnaffärsmål för tillväxt och användas för utbildningsändamål för att informera allmänheten i stort.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 22 maj

Global rapport om maskininlärning inom offentliga tjänster erbjuder omfattande marknadsanalys

Global Machine Learning in Utilities-rapporten erbjuder en grundlig undersökning av marknaden för maskininlärning inom offentliga tjänster. Rapporten täcker en rad marknadsfaktorer som kan användas för att bedöma investeringspotentialen inom sektorn, inklusive marknadsstorlek, tillväxttakt och konkurrenskraftig miljö. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute, Inc., IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML, Inc., Fair Isaac Corporation, Intel Corporation, Google LLC, H2o.AI och Alpiq SmartCloud. Rapporten fokuserar på pandemins effekter på marknaden och ger information om hur marknaden klarar sig just nu. Den globala Machine Learning in Utilities-studien använder en rad metoder för att ge en omfattande översikt över marknaden.

Direktlänk Dela Indian Crunch fördjupade 22 maj

Maskininlärning inom tillverkningsindustrin förväntas växa kraftigt fram till 2031

Den globala marknaden för maskininlärning inom tillverkningsindustrin förväntas nå en storlek på xx miljoner USD år 2031, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på xx% under analysperioden 2023-2031. När den globala ekonomin återhämtar sig 2023 och försörjningen av industrins kedja förbättras kommer marknaden att genomgå stora förändringar. Marknadsforskningsrapporten ger investerare möjlighet att förstå marknadsstorlek, dynamik, risker och möjligheter i branschen.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 22 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare