» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 132 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

USA, eller Amerikas förenta stater, är ett land i Nordamerika bestående av 50 delstater och ett federalt distrikt. Det är världens tredje största land till ytan och befolkning. USA grundades 1776 efter självständighetskriget mot Storbritannien och har sedan dess vuxit genom territoriell expansion och invandring. Landet är en federal republik med en konstitution som garanterar medborgarnas rättigheter och skyldigheter. USA är en ekonomisk och militär stormakt, och dess kultur och politik påverkar många delar av världen. Amerikansk kultur är känd för sin mångfald, innovation och populärkultur, såsom musik, film och sport.

Senaste nytt kring US

Investeringar i AI-aktier har ökat under 2023, då AI-teknologin har fått genomslag. Nvidia, Palantir och Alphabet är tre företag som förväntas ge betydande avkastning. Nvidia, som ligger i framkant för AI-applikationer, har sett en enorm ökning av aktiekursen, med en uppgång på 227% hittills i år. Palantir har lyckats bevisa värdet av sina produkter, med en ökning av kommersiella kunder med 37% under tredje kvartalet. Alphabet har också visat på stark tillväxt, trots redan högt marknadsvärde, med aktiekursen upp 55% sedan början av året.

The Motley Fool fördjupar idag

Veckans tekniknyheter: Amazon´s re:Invent konferens, Fidelity´s ransomware katastrof, Sam Altman återvänder till OpenAI, Neuralink samlar in pengar, SpaceX förvärvar ett fallskärmsföretag

Under den senaste veckan har flera viktiga händelser ägt rum inom teknikindustrin. Amazon höll sin årliga re:Invent konferens, med fokus på AWS. Fidelity upplevde en ransomware katastrof vilket har orsakat oro bland husägare och potentiella köpare. Sam Altman har officiellt återvänt som VD för OpenAI efter en turbulent vecka. Neuralink, som utvecklar implanterbara chips som kan läsa hjärnvågor, har samlat in ytterligare $43 miljoner i riskkapital. SpaceX har förvärvat fallskärmsföretaget Pioneer Aerospace för $2,2 miljoner. Dessutom lanserade Tesla officiellt Cybertruck och Black Friday försäljningen nådde rekordnivåer på $9,8 miljarder i USA.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupar idag

AI-styrning och policyer ger effektivare och etiska operationer

Dedikerade AI-policyer hjälper organisationer att effektivare hantera AI-styrning, dataanvändning och etiska bästa praxis. AI-styrning, som innebär övervakning, reglering och hantering av AI-modeller och användning, antas snabbt av organisationer över hela världen. En omfattande AI-policy som betonar alla områden av AI-styrning kan leda till mer hanterbar, förklarlig AI och en mer etisk och framgångsrik verksamhet som helhet. AI-policyer kan variera mellan organisationer men inkluderar generellt visioner för AI-användning och tillväxt i organisationen, information om relevanta lagar och etiska överväganden, godkända verktyg och tjänster för AI-utveckling och utplacering, definierade roller och ansvar samt standarder för AI-modellprestanda.

Direktlänk Dela Compliance Week fördjupar idag

AI-startupen OpenAI firar ett år med sin stora språkmodell ChatGPT. Trots att modellen använde en mindre kraftfull version (3.5) än den nyss släppta GPT-4, har den förvånat alla med sina detaljerade svar på nästan alla möjliga frågor. På kort tid blev 100 miljoner människor regelbundna användare. OpenAI:s ledare förstod inte fullt ut vilken inverkan deras skapelse skulle ha. Microsofts 1 miljard dollar satsning på OpenAI 2019 visade sig vara ett mästardrag, vilket utlöste ett AI vapenkapplöpning. ChatGPT förändrade teknikvärlden och ledde till att AI-reglering blev en topprioritet för kongressen och Vita huset.

Wired fördjupade igår

Igår markerade ettårsdagen sedan OpenAI lanserade ChatGPT, vilket har varit ett omvälvande år då otaliga företag och användare upplevt fördelar och risker med generativ AI. ChatGPT har förändrat marknadsföring, teknik, media, kultur och samhället på otaliga sätt, bland annat genom att ge nytt liv åt sökvärlden, stimulera kreativiteten och möjliggöra nya produktplaner. Samtidigt har det framkallat nya bekymmer relaterade till immateriell egendom, desinformation, diskriminering och datasekretess. OpenAI firade ChatGPT:s årsdag genom att publicera en kort video som framhäver några av de sätt som människor har använt plattformen för både arbete och vardagligt liv.

Digiday Media fördjupade i förrgår

ChatGPT firar ett år: Från underhållning till betydande verktyg

Under sitt första år har OpenAI:s ChatGPT utvecklats från ett underhållande AI till ett viktigt verktyg inom marknadsföring och kundupplevelse. Det har dock inte varit utan utmaningar, inklusive en större dataintrång och tillfällig inaktivering av en viktig webbläsar-plugin. Ledarskapsomvälvningar på OpenAI har också belyst komplexiteten i att hantera framstående AI-utvecklingar. Trots detta har ChatGPT blivit integrerat i dagliga marknadsföringskampanjer och innehållsskapande, och har även ersatt mänskliga arbetare på arbetsplatsen i vissa företag.

Direktlänk Dela CMSWire fördjupade i förrgår

ChatGPT - ett år senare: Inte riktigt så revolutionerande som vi trodde

För exakt ett år sedan lanserade OpenAI en webbapplikation kallad ChatGPT. Trots initiala farhågor och förväntningar om att denna AI skulle revolutionera teknikvärlden, visar det sig att verkligheten är mer nyanserad. Även om ChatGPT har haft stor inverkan på vissa områden, har det inte varit lika stort som först antagits. Enligt en Pew-undersökning från maj 2023 hade 58% av amerikanerna hört talas om ChatGPT, men endast 14% hade provat det själva. Användarbasen har sedan dess minskat, inte fortsatt att växa.

Direktlänk Dela Digital Trends fördjupade i förrgår

Ägande och skydd av programkod genererad av AI

Generellt äger en arbetsgivare alla rättigheter till programkod skapad av dess anställda. Detta inkluderar även kod genererad med hjälp av generativ AI (GenAI). Arbetsgivare kan skydda sin kod med hjälp av upphovsrätt, patent och affärshemligheter. Upphovsrätt skyddar de bokstavliga komponenterna i källkoden, medan patent skyddar den funktionella aspekten. Affärshemligheter kan vara ett effektivt sätt att skydda företagets källkod, förutsatt att rimliga steg tas för att hålla koden hemlig. Dock kan det vara svårt att skydda kod som genererats med hjälp av AI, då dagens standardmetoder för immateriell skydd kanske inte passar.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 29 november

Problem med EU:s AI-lagstiftning inför nästa veckas trilogförhandlingar

Lagstiftare är långt från att slutföra principerna och normerna som styr företags tillvägagångssätt för AI-utveckling i EU enligt AI-lagen. AI-lagen kommer att genomgå en femte runda av trilogförhandlingar den 6 december 2023. Hittills har denna lagstiftning varit föremål för fyra trilogförhandlingar mellan EU-rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen sedan Europaparlamentet antog det i juni 2023. Trots detta är lagstiftarna inte nära att slutföra principerna och normerna. Frankrike, Tyskland och Italien har uttryckt oro över en del av den föreslagna AI-lagen som styr grundläggande modeller. Den nya förordningen har också stött på hinder över några andra hett debatterade frågor.

Direktlänk Dela Spiceworks fördjupade 29 november

Artificiell intelligens (AI) kan en dag betraktas som mänsklighetens största uppfinning och kraftfullaste verktyg. Elon Musk, under samtal med Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak vid en AI-säkerhetstoppmöte, uttryckte både hopp och rädsla för AI. Storbritanniens AI-säkerhetstoppmöte gav en försmak av hur regeringar kommer att konkurrera och samarbeta kring AI. Nationer ser redan AI som en väg till ekonomisk tillväxt, militär makt och global inflytande. AI kommer nästan säkert att påverka maktbalansen mellan stater och kan till och med förändra grundläggande egenskaper hos det internationella systemet.

Medium fördjupade 26 november

Sam Altman återvänder som VD för OpenAI under ny styrelse

Sam Altman, före detta styrelsemedlem, kommer att återvända som VD för OpenAI under en ny styrelse. Detta kommer efter att han tidigare avlägsnats från sin position. Dessutom har amerikanska myndigheter avvärjt ett mordförsök på en Sikh-separatistledare på amerikansk mark. I andra nyheter har Storbritanniens höstbudget ökat skattebördan.

Direktlänk Dela Financial Times fördjupade 23 november

ChatGPT hjälper till att planera en perfekt Thanksgiving-måltid

För drygt ett år sedan lanserade OpenAI sin chatbot, ChatGPT, och sedan dess har det skett en revolution inom teknikindustrin. Trots turbulensen kring dess skapande och drift är ChatGPT i grunden en hjälpsam AI-assistent. Författaren beslutade att testa hur väl den klarar av att planera en Thanksgiving-måltid. Efter några omgångar av förfining skapade ChatGPT ett komplett menyalternativ, inklusive rätter för olika kostbehov och åldrar, samt en tidsplan för matlagningen. Trots att menyn var lite generisk och inte mycket detaljerad, visade ChatGPT att den kan vara ett bra verktyg för att arbeta igenom idéer och hitta inspiration.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 22 november

EU:s försök att reglera artificiell intelligens (AI) möter oväntat motstånd, medan AI-startupen OpenAI upplever interna konflikter. EU föreslog en lagstadgad AI-lag, men när OpenAI:s ChatGPT introducerades förändrades läget. Frankrike, Tyskland och Italien uttryckte sitt motstånd mot att reglera avancerade AI ChatGPT “foundation models”. I en tvåsidig icke-papper avvisade de tre EU-tunga viktarna parlamentets försök att införa strikta bindande regler. Samtidigt har OpenAI:s styrelse avskedat VD Sam Altman, vilket har lett till rykten om styrelsens motiv. Mer än 700 av OpenAIs 770 anställda har undertecknat ett brev där de säger att de kan lämna företaget om Altman inte återinsätts.

Center for European Policy Analysis fördjupade 22 november

Förklarbar AI-marknad förväntas växa från 6,2 miljarder USD till 16,2 miljarder USD fram till 2028

Storleken på marknaden för förklarbar AI (XAI) förväntas växa från 6,2 miljarder USD 2023 till 16,2 miljarder USD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 20,9% under prognosperioden. Ökade regler och krav på transparens och ansvar i AI-system driver efterfrågan på XAI-lösningar för att säkerställa överensstämmelse med lagar som GDPR och HIPAA. Inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntas XAI växa mest under prognosperioden. XAI-teknologier används för att göra AI-modellernas förutsägelser och rekommendationer mer transparenta och tolkningsbara.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 november

Adobe erbjuder 50% rabatt på Creative Cloud All Apps på Black Friday

För de som älskar att ta foton och videor och redigera dem med Adobe´s Creative Cloud Suite, finns det nu en Black Friday-rea som erbjuder 50% rabatt på ett års prenumeration på Adobe Creative Cloud All Apps. För mindre än £30/$30 kan du njuta av allt Adobe har att erbjuda, inklusive Photoshop, Premier Pro och Adobe Firefly. Erbjudandet gäller för nya prenumeranter och kräver en 12-månaders bindningstid.

Direktlänk Dela T3 fördjupade 20 november

Gratis AI-verktyg erbjuder nya möjligheter för kreativitet och produktivitet

För dem som vill börja sin resa inom AI-utveckling finns det nu ett flertal gratis AI-applikationer att välja mellan. AI-verktygen kan anpassas efter användarens behov och krav utan att kosta något. Dessa verktyg kan användas av konstnärer och forskare för att öka produktiviteten och kreativiteten. Några av de mest kända AI-verktygen är ChatGPT, Midjourney, DallE 3, Stable Diffusion, Perplexity AI, Claude 2.0 med flera. Det finns även mindre kända gratis AI-verktyg som kan vara till nytta för konstnärer och forskare. AI-tekniken har dramatiskt förändrat det digitala landskapet och erbjuder nya möjligheter för kreativitet och berättande.

Direktlänk Dela Geeky Gadgets fördjupade 20 november

Blackrock ansöker om Ethereum ETF, SEC skjuter upp beslut till 2024

Den 15 november lämnade Blackrock in en ansökan om en Ethereum-baserad börsnoterad fond (ETF) till den amerikanska värdepappers- och börsmyndigheten (SEC). Samma dag meddelade SEC att de hade skjutit upp sitt beslut att godkänna den regeländring som Grayscale Investments hade begärt för att omvandla sin Ethereum-fond till en framtidseter-ETF. SEC har nu fram till den 1 januari 2024 att fatta ett beslut. Detta har lett till en prisrally på marknaden, men det har också väckt frågor om hur sådana utvecklingar kan påverka den decentraliserade modellen för den underliggande blockchain-tekniken.

Direktlänk Dela Crypto News BTC fördjupade 19 november

Oenigheter om hur regler för tillämpning av artificiell intelligens (AI) ska fastställas komplicerar förhandlingarna mellan EU:s lagstiftare som försöker säkra en politisk överenskommelse om utkast till lagstiftning de närmaste veckorna. En av de mest omtvistade frågorna är hur lagen bör närma sig tillverkare av AI-modeller. Franska startup-företaget Mistral AI har hamnat i centrum för denna debatt efter det rapporterades att de leder en lobbyinsats för att dra tillbaka ett förslag från Europaparlamentet som eftersträvar en stegvis strategi för att reglera generativ AI. Det är dock oklart om EU:s lagstiftare kommer att hitta en lösning på frågor som hur, eller om, grundläggande modeller ska regleras med tanke på den krympande tidsramen för att nå en politisk kompromiss.

TechCrunch fördjupade 16 november

ChatGPT har fundamentalt förändrat AI-landskapet

Under det senaste året har ChatGPT fundamentalt förändrat AI-landskapet och teknologin i stort. San Francisco-startupen OpenAI lanserade ChatGPT 2022, vilket ledde till att AI snabbt gick från att vara en marginaliserad idé till att bli mainstream. Enligt Cisco CIO Fletcher Previn kommer verktyg som ChatGPT så småningom att integreras i varje IT-system och extern produkt. Tekniker som Previn jämför AI:s adoptionsresa med molnberäknings tidiga dagar, som väckte liknande diskussioner och debatter om säkerhet, integritet, dataägande och ansvar. Trots löftet om att automatisera triviala uppgifter, skapa nya former av digitalt innehåll och öka produktiviteten på arbetsplatsen, fanns det en påtaglig oro i branscher och akademi när ChatGPT dök upp på scenen.

Direktlänk Dela Computerworld fördjupade 16 november

AI kan förändra men inte ersätta chefer, enligt Goldman Sachs

Goldman Sachs förutspår att populära AI-verktyg som ChatGPT kan exponera så många som 300 miljoner jobb för automatisering. Men det betyder inte nödvändigtvis att jobben kommer att försvinna helt. Istället kan vissa uppgifter automatiseras. AI kan hjälpa chefer att komma med atypiska idéer och lösa problem. Men AI kan inte ersätta chefer när det gäller att implementera idéer och engagera människor. Dessutom kan utbildning med AI leda till oväntade resultat. En mer allmän studie om jobb och AI av James Hayton från Warwick Business School målar också upp en optimistisk bild, så länge företag utrustar arbetstagare med rätt färdigheter.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 16 november

Nvidia förbereder att lansera nya AI-chip för kinesiska marknaden

Nvidia (NVDA) aktie nådde en köppunkt på torsdagen i samband med rapporter om att chip-tillverkaren är på väg att tillkännage en ny serie AI-chip för kunder i Kina. De nya chippen är utformade för att följa de senaste exportrestriktionerna från den amerikanska regeringen. Nvidia aktie steg så högt som 482,30 men slutade dagen upp bara 0,8% till 469,50. Financial Times rapporterade att Nvidia kan tillkännage de nya datacenterchippen redan nästa vecka. De tre nya Nvidia-chippen för Kina kallas H20, L20 och L2, rapporterade FT. Nvidia har sänkt prestandan för processorerna för att uppfylla de senaste amerikanska restriktionerna. Wall Street-analytiker reagerade positivt på nyheten.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 10 november

ChatGPT: En välsignelse och en förbannelse för teknikledare

Framgången för ChatGPT har både positiva och negativa konsekvenser för teknikledare. Å ena sidan har det öppnat världens ögon för den tillsynes obegränsade potentialen hos generativ AI, ökat investeringar till underfinansierade FoU-team och drivit tekniken till toppen av styrelserummets agenda. Å andra sidan har det stört andra viktiga AI- och teknikprojekt, omfördelat resurser för att försöka hinna ikapp konkurrenterna och potentiellt skapat en enorm efterlevnadsbomb som kan explodera när som helst. Ironiskt nog, trots att generativ AI teoretiskt sett är tillgänglig för alla via ett chattgränssnitt eller ett enkelt API och ett kreditkortsnummer, har inte alla förstått antingen brådskan eller det mest fördelaktiga sättet att använda denna teknik.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 9 november

AI-genererad innehållsskapande väcker frågor om originalitet, etik och upphovsrätt

AI-verktyg som Dall-E och ChatGPT, som genererar text, bilder och ljud, erbjuder nya möjligheter inom kreativa yrken som grafisk design, video och musik. Men de väcker också frågor om originalitet, etik och effekterna av automatisering på kreativa jobb. Regulatorer och domstolar börjar överväga när och hur upphovsrättsliga konsekvenser uppstår när AI tränas på upphovsrättsskyddat innehåll för att skapa nya verk. Dessa verktyg kan påskynda processen för innehållsskapande och göra det mer kostnadseffektivt, men det finns också bekymmer om brist på mänsklig beröring, förlust av kulturell kontext och estetisk trötthet.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 7 november

Globalt toppmöte fokuserar på AI-säkerhet och reglering

Det första globala toppmötet om AI-säkerhet, som hölls på Bletchley Park, Storbritannien, samlade över 100 deltagare från civilsamhället, ledande teknikföretag och regeringar. Mötet syftade till att utforma teknologins framtida riktning. Vid toppmötet undertecknades Bletchley-deklarationen, ett globalt avtal där 28 länder, inklusive USA, Storbritannien och Kina, samt Europeiska unionen, erkände behovet av reglering av AI. USA:s president Joe Biden har undertecknat en exekutiv order om artificiell intelligens för att skissa på hur landet kommer att reglera tekniken. Samtidigt lanserade Storbritannien ett AI-säkerhetsinstitut, följt av USA:s egen version. Trots globalt samförstånd om behovet av reglering, finns det fortfarande divergerande åsikter om hur detta bör genomföras.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 7 november

Luminance utvecklar AI som kan förhandla kontrakt autonomt

Det brittiska AI-företaget Luminance har utvecklat ett AI-system som autonomt kan förhandla kontrakt med en annan AI utan mänsklig inblandning. AI-systemet, baserat på företagets egna stora språkmodell (LLM), kan automatiskt analysera och ändra kontrakt. Luminance´s nya AI, Autopilot, syftar till att eliminera mycket av det pappersarbete som advokater normalt behöver utföra. Autopilot är mycket mer avancerat än Lumi, Luminance´s ChatGPT-liknande chatbot. Autopilot kan operera oberoende av en människa, men människor kan fortfarande granska varje steg i processen och programvaran håller en logg över alla ändringar som AI gör.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 7 november

Elon Musk avslöjar ny AI-modellbaserad chatbot, Grok AI

Elon Musk har presenterat en ny generativ AI-modellbaserad chatbot, Grok AI, utvecklad av xAI, ett generativt AI-företag som Musk startade i juli. Grok AI är utformad för att svara på nästan alla frågor och föreslå vilka frågor man ska ställa. Grok AI har tillgång till Twitter och nu X, vilket gör att den kan lära sig av allt innehåll som publiceras på plattformen. Grok AI är dock fortfarande en mycket tidig beta-produkt. Det förväntas att modellen bakom Grok AI kommer att förbättras snabbt varje vecka.

Direktlänk Dela InfoWorld fördjupade 6 november

Elon Musks AI-startup med en sassy chatbot kopplad till X

Elon Musk´s AI-startup xAI har publicerat sin första AI-modell, Grok, som är intimt kopplad till sociala medieplattformen X, som Musk köpte för ett år sedan för 44 miljarder dollar. Grok har realtidsåtkomst till data från X, vilket ger den ett stort fördel över andra modeller. Grok har också en personlighet, älskar sarkasm och svarar med humor. En tidig testversion av Grok avslöjades av xAI, som hävdar att den kan svara på kryddiga frågor som de flesta andra AI-system avvisar. Musk hoppas att Grok kommer att sticka ut på en allt mer trång marknad.

Direktlänk Dela Feature Weekly fördjupade 6 november

Artificiell intelligens i redovisningsmarknaden: En omfattande marknadsrapport

Market Intelx har nyligen publicerat en marknadsrapport om Artificiell intelligens i redovisningsmarknaden. Rapporten innehåller viktig statistisk och analytisk data relaterad till industrin. Den täcker en översikt över segment och undersegment, inklusive produkttyper, applikationer, företag och regioner. Rapporten avslöjar dynamiken i den globala marknaden för Artificiell intelligens i redovisning, framtida affärspåverkan, konkurrenslandskapet för företagen och flödet av global tillförsel och konsumtion.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 6 november

ChatGPT, OpenAI:s AI-textgenererande chatbot, har blivit en global sensation. Den kan skriva uppsatser, kod och mer, vilket ökar produktiviteten dramatiskt. Stora varumärken experimenterar nu med den för att generera reklam- och marknadsföringskopior, bland annat. OpenAI investerar också kraftigt i den. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAI:s laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Dessutom har OpenAI nyligen anslutit ChatGPT till internet för alla användare. Med integrationen av DALL-E 3 kan användare också generera både textuppmaningar och bilder direkt i ChatGPT.

TechCrunch fördjupade 3 november

Elon Musk diskuterar AI:s framtid och reglering med brittiska premiärministern

Storbritannien har nyligen hållit världens första AI Safety Summit, efter vilket premiärministern Rishi Sunak intervjuade Elon Musk. Musk, ägare till Tesla, SpaceX, X och AI-startupen xAI, diskuterade sin syn på generativ AI och reglering av tekniken. Han menar att om AI regleras rätt kan det leda till en tid då inga jobb behövs. Musk tackade också Sunak för att ha bjudit in Kina till diskussionen om AI-reglering. Han jämförde AI med en magisk ande som kan uppfylla obegränsade önskningar, men varnade också för hoten AI utgör för mänskligheten.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 3 november

Världens första AI-säkerhetstoppmöte hålls på Bletchley Park

Bletchley Park, en gång hem för kodknäckare under andra världskriget, var värd för världens första AI-säkerhetstoppmöte. Representanter från 27 regeringar och ledande AI-företag deltog, inklusive Elon Musk och OpenAI:s VD Sam Altman. Rishi Sunak, som leder den brittiska regeringen, var värd för evenemanget. Diskussioner kring AI-säkerhet har ökat under året efter lanseringen av ChatGPT. Under toppmötet tillkännagav Sunak att AI-företag har gått med på att ge regeringar tidig tillgång till deras modeller för att utföra säkerhetsutvärderingar. Yoshua Bengio, en Turing-prisbelönt datavetare, har gått med på att leda en kropp som ska försöka fastställa den vetenskapliga konsensusen om risker och förmågor hos gränsöverskridande AI-system.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 3 november

President Biden undertecknar exekutiv order om artificiell intelligens, lämnar frågor obesvarade

President Biden har undertecknat en omfattande exekutiv order om artificiell intelligens (AI) som syftar till att hantera hot som tekniken utgör. Order kräver att företag som utvecklar de mest kraftfulla AI-modellerna ska offentliggöra resultaten av säkerhetstester. Det finns dock frågor kvar om hur detta kommer att fungera i praktiken. Vissa experter tror att ordern endast förbättrar transparens, medan andra tror att regeringen kan vidta åtgärder om en modell anses vara osäker. Detta har lett till att vissa experter anser att Vita huset har stött på gränserna för exekutiv makt när det gäller att hantera vissa AI-frågor.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 1 november

Google DeepMind-chef bemöter påståenden om AI-lobbying

Google DeepMinds VD, Demis Hassabis, har bemött påståenden från Metas AI-chef Yann LeCun att företaget använder AI:s hot mot mänskligheten för att kontrollera diskussionen om hur tekniken ska regleras. LeCun anklagade Hassabis och andra techchefer för att göra ´massivt företagslobbying´ för att säkerställa att endast ett fåtal stora teknikföretag kontrollerar AI. Hassabis svarade att han inte håller med om de flesta av LeCuns kommentarer och att det är viktigt att börja diskutera reglering av potentiellt superintelligent AI nu snarare än senare. Hassabis och James Manyika, Googles vice VD för forskning, teknik och samhälle, uttryckte även en önskan om internationell överenskommelse om hur man bäst kan hantera utveckling och reglering av AI.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 31 oktober

G7-länderna arbetar tillsammans för att reglera artificiell intelligens

Brittiska premiärministern Rishi Sunak är värd för en grupp på 100 representanter från affärsvärlden och politiken för att diskutera potentialen och fallgroparna med artificiell intelligens (AI). AI Safety Summit, som hålls på Bletchley Park, Storbritannien, börjar den 1 november och syftar till att komma fram till en uppsättning globala principer för att utveckla och implementera ´frontier AI-modeller´. G7-gruppen av industrinationer har publicerat ett gemensamt uttalande där de godkänner en uppförandekod och en uppsättning vägledande principer för utvecklingen av generativa AI-modeller. Storbritannien har också tillkännagett att de kommer att investera £118 miljoner i färdighetsfinansiering inom AI-området.

Direktlänk Dela New Scientist fördjupade 31 oktober

Teknologin utvecklas snabbt och företag måste anpassa sig till nya tekniska trender för att expandera. För att behålla en konkurrensfördel är det avgörande att förstå vilka teknologier som kommer att ge störst avkastning på investeringen. Maskininlärning kan ge CTO:er vägledning om var de ska göra strategiska investeringar. Algoritmer kan analysera stora mängder historiska data, identifiera mönster och trender och ge en detaljerad översikt över var investeringsprioriteringar bör fokuseras. Maskininlärning kan också hjälpa till att förutsäga framtida trender, identifiera lukrativa möjligheter och hålla sig före teknikkurvan.

Forbes Media fördjupade 30 oktober

Google lägger till AI-drivna funktioner till Maps för att förbättra navigering och sökresultat

Google lägger till en rad nya AI-drivna funktioner till Maps, inklusive mer uppslukande navigering, lättare att följa körinstruktioner och bättre organiserade sökresultat. Google vill att Maps ska vara mer som Search, där användare kan skriva in vaga frågor och få en mängd användbara träffar. Företaget vill att människor ska använda Maps för att upptäcka nya platser under överinseende av sin allsmäktiga algoritm. Google expanderar också sina API-erbjudanden till utvecklare, städer och speciellt bilföretag, så att de kan anpassa och förbättra Maps för bilnavigationsupplevelsen.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 26 oktober

AI-reglering tar små steg på Capitol Hill, kräver betydande federal finansiering

Den 24 oktober hölls det andra av senatmajoritetsledaren Chuck Schumers AI Insight Forums, där senatorer och teknikexperter diskuterade AI:s potential för innovation och behovet av innovation för att säkerställa AI:s framsteg. I ett tidigare forum enades alla deltagare om att viss lagstiftning skulle vara nödvändig. Denna gång frågade Schumer om det skulle krävas betydande federal finansiering för att stödja AI-innovation, vilket alla deltagare instämde i. Efter forumet uppskattade senator Mike Rounds att AI-utveckling skulle kräva 8 miljarder dollar nästa år, 16 miljarder dollar året därpå och 32 miljarder dollar året efter det.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 25 oktober

Biden förväntas tillkännage nya regler för AI och invandringspolitik för tekniska arbetare

President Biden förväntas tillkännage nya regler som kräver att myndigheter mer fullständigt utvärderar AI-verktyg för att säkerställa att de är säkra och inte exponerar känslig information. Regeringen förväntas också lätta på invandringspolitiken för teknikkunniga arbetare. Efter tidigare försök att reglera generativ artificiell intelligens (genAI) som kritiserades som för vaga och ineffektiva, förväntas Biden-administrationen nu tillkännage nya, mer restriktiva regler för användning av tekniken av federala anställda. Den nya exekutiva ordern förväntas höja nationella cybersäkerhetsförsvar genom att kräva att stora språkmodeller (LLM) - grunden för generativ AI - genomgår bedömningar innan de kan användas av amerikanska myndigheter.

Direktlänk Dela Computerworld fördjupade 25 oktober

PwC samarbetar med OpenAI för att erbjuda AI-genererad konsultation till kunder

Revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers (PwC) har inlett ett samarbete med OpenAI, ägaren till ChatGPT, för att erbjuda AI-genererad konsultation till sina kunder. Detta som en kostnadsbesparande strategi som man tror också kommer att öka produktiviteten. Enligt Erika McKeever, PwC U.K.´s chef för offentliga affärer, kommer allt AI-genererat innehåll som används för konsultation att granskas av företagets personal innan det skickas till kunderna. PwC planerar att investera 1 miljard dollar i generativ AI över hela sina amerikanska verksamheter under de närmaste tre åren.

Direktlänk Dela CPA Practice Advisor fördjupade 24 oktober

Hollywood-författare kräver begränsningar för AI, AI-chatbotar förbjuds på utbildningsinstitutioner

I april röstade över 9 000 Hollywood-manusförfattare för att strejka, med kravet att artificiell intelligens (AI) endast ska användas för forskning och idégenerering, inte för att ersätta dem. Strejken varade i 148 dagar och slutade med att deras krav accepterades. AI-chattboten Chat GPT har blivit enormt populär och har lett till oro över integritetsintrång och potentiellt ersättning av mänskliga jobb. Detta har lett till att flera utbildningsinstitutioner har förbjudit AI-chattbotar. Dessutom förutspår experter att AI-chattbotar kan bli en nemesis för analytiska och skrivfärdigheter. Företag som Associated Press och Newsquest använder AI för att skapa innehåll, vilket har lett till ökad produktivitet. Trots dessa framsteg varnar många för de potentiella farorna med AI, inklusive möjligheten att AI-system kan utveckla egna mål och intentioner, vilket gör människor irrelevanta eller till och med utrotade.

Direktlänk Dela The Statesman fördjupade 17 oktober

Porsche lanserar AI-drivet verktyg för fordonsunderhåll i samarbete med UP.Partners

Porsche har i samarbete med den amerikanska investeringsfirman UP.Partners lanserat Sensigo, en AI-baserad plattform för diagnos och reparation av bilar. Sensigo syftar till att förutsäga och åtgärda bilproblem innan de uppstår, vilket minskar kostnaderna för kunder och ökar vinsten för företag. Andra aktörer inom bilindustrin, som Jeep och DriveGPT, har också omfamnat AI för att förbättra fordonets prestanda och tekniken för självkörande bilar. Sensigo är den andra startupen i en serie av sex som stöds av Porsche och UP.Partners inom ´mobilitet´-området.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 9 oktober

Nya AI-funktioner på sociala plattformar skapar problem. Kändisar som skådespelaren Tom Hanks, TV-journalisten Gayle King och YouTube-skaparen MrBeast har varnat för deepfake-annonser som utnyttjar deras likhet. Samtidigt har Metas nya AI-klistermärken redan genererat kontrovers. Dessutom har Storbritanniens informationskommissionärskontor (ICO) utfärdat ett preliminärt verkställighetsmeddelande till Snap angående plattformens potentiella misslyckande att identifiera och bedöma risker för barn relaterade till dess chatbot ´My AI´.

Digiday Media fördjupade 9 oktober

Ny rapport om globala trender och insikter inom AI-styrning släppt på Orbisresearch.com

En rapport om globala trender och insikter inom marknaden för yrkesverksamma inom styrning av artificiell intelligens (AI) har släppts på Orbisresearch.com. Rapporten är en fullständig bedömning och forskning om marknadsstorlek, marknadstrender och förväntad framtida tillväxt. Den analyserar marknaden i sin helhet, inklusive dess fördelar, köparens ekonomiska genomförbarhet, förfrågningar och mer. COVID-19-epidemin har haft en betydande inverkan på den globala marknaden, vilket orsakar problem med tillgång, efterfrågan och produktion. Studien utforskar hur utbrottet förändrade marknaden och hur branschaktörer reagerade på rädslorna.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 8 oktober

Deepfakes skapar oro inför det kommande amerikanska presidentvalet

Deepfakes genererade av artificiell intelligens skapar oro inför det kommande amerikanska presidentvalet. Google var det första stora teknikföretaget att meddela att det skulle införa nya etiketter på vilseledande AI-genererade politiska annonser. Nu uppmanar amerikanska lagstiftare sociala medieplattformar som X, Facebook och Instagram att förklara varför de inte gör detsamma. Två demokratiska medlemmar av kongressen skickade ett brev till Meta CEO Mark Zuckerberg och X CEO Linda Yaccarino och uttryckte allvarliga farhågor om framväxten av AI-genererade politiska annonser på deras plattformar och bad dem att förklara vilka regler de utformar för att begränsa skadorna för fria och rättvisa val.

Direktlänk Dela The News-Herald fördjupade 6 oktober

Microsofts VD kritiserar Googles affärsstrategier, Neeva Inc. stänger ner

Microsofts VD, Satya Nadella, kritiserar Google för att ha exklusiva och dyra avtal med förläggare, vilket hindrar rättvis konkurrens inom AI-utbildning. Dessutom har Neeva Inc., grundat av före detta Google-chefer, blivit ett varnande exempel i den pågående antitruststriden mot Google. Trots positiva reaktioner på deras AI-upplevelse, visade sig ekonomiska utmaningar och Googles starka ställning på populära webbläsare vara oöverkomliga. Neeva stängde till slut sina dörrar, vilket belyser de enorma utmaningar som de som vågar konkurrera med Google står inför.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 3 oktober

Meta lanserar AI-drivna chatbots för att öka engagemang

Under sin årliga konferens Connect lanserade Meta en rad nya AI-drivna chatbots på sina meddelandeappar, inklusive WhatsApp, Messenger och Instagram DMs. Botsen är avsedda att förstärka engagemang på Metas plattformar, särskilt bland yngre demografi. Botsen är också en spegling av en bredare trend: den växande populariteten av ´karaktärsdriven´ AI. Exempelvis erbjuder Character.AI anpassningsbara AI-kompisar med distinkta personligheter. Under sommaren drog Character.AI´s mobilapp in över 1,7 miljoner nya installationer på mindre än en vecka. Andra framgångsrika AI-drivna karaktärsplattformar inkluderar Replika och Inworld.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 2 oktober

Filmen ´The Creator´ utforskar mänsklighetens grymhet snarare än att främja AI

Filmen ´The Creator´, skriven och regisserad av Gareth Edwards, använder termen artificiell intelligens (AI) för att beskriva robotarna i filmen, som mer liknar marginaliserade grupper än moderna versioner av AI. Robotarna i filmen eftersträvar inte dystopiska visioner av AI eller söker att ersätta eller förstöra mänskligheten. De vill ha samexistens och fred, vilket skiljer sig från verkliga AI-program som är utformade för att ersätta mänskligt arbete. ´The Creator´ fokuserar mer på att utforska mänsklighetens grymhet och betydelsen av att vara mänsklig, snarare än att främja verkliga AI-program.

Direktlänk Dela Collider fördjupade 1 oktober

AI i utbildning: Utmaningar och möjligheter

Generativ artificiell intelligens (AI) utvecklas och används i snabb takt, vilket väcker frågor om tillgång, reglering och rättvisa. AI förändrar hur tjänster tillhandahålls och företag fungerar, och har potential att transformera nästan alla samhällssektorer. I utbildningen är förändringarna särskilt dramatiska och oroväckande. Generativa AI-verktyg som ChatGPT används nu allmänt av studenter i K-12 och högre utbildning. Utbredningen leder till nya frågor om immateriella rättigheter, upphovsrätt och behovet av nya regler för attribuering. Det är viktigt att beslutsfattare fokuserar på vem som kommer att ha tillgång till spetsteknologi när den utvecklas. Access kommer att vara en nyckelfaktor för att bestämma om AI kommer att användas för att främja eller minska utbildningsmöjligheter. Policymakers måste säkerställa att detta blir en nationell prioritet.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 28 september

Meta Platforms Inc introducerar nya AI-produkter, inklusive smarta glasögon och en verklighetsförbättrande headset

Meta Platforms Inc:s VD Mark Zuckerberg presenterade nya AI-produkter, inklusive robotar som skapar realistiska bilder och smarta glasögon som svarar på frågor, samt ett verklighetsförbättrande headset. Dessa produkter kombinerar den virtuella och verkliga världen och erbjuder kostnadseffektiv eller gratis AI som kan integreras i vardagsrutiner. Meta´s Quest är en bästsäljare inom det växande fältet för virtuell verklighet. Meta Ray-Ban smarta glasögon kommer att börja skeppas den 17 oktober, med ett pris på $299. De kommer att inkludera en ny Meta AI-assistent och kommer att kunna live streama vad användaren ser direkt till Facebook och Instagram. Meta skapade Meta AI med en anpassad modell baserad på den kraftfulla Llama 2 språkmodellen. Meta har också meddelat att de bygger en plattform där utvecklare och vanliga människor kan skapa sina egna anpassade AI-robotar.

Direktlänk Dela Dev Hardware fördjupade 28 september

En rapport om artificiell intelligens (AI) inom radiologi visar att marknaden växer med en CAGR på 35,6% under prognosperioden 2023-2029. Rapporten inkluderar en SWOT-analys, trender, policyer och klientdata från olika regioner. Företag som nämns inkluderar Enlitic, Inc, EnvoyAI, IBM Corporation, Gleamer Ltd, Freenome Inc och AI Technologies Ltd. Enlitic Inc har ingått ett strategiskt partnerskap med Select HealthCare Solutions, vilket ger Enlitic tillgång till anonymiserade patientdata för att förbättra sina prediktiva modeller för tidig cancerdetektering. GLEAMER har fått FDA-godkännande för sin AI-programvara för att hjälpa till att upptäcka och lokalisera frakturer.

Digital Journal fördjupade 28 september

Getty Images lanserar AI-driven bildgenerator

Fotoagenturen Getty Images lanserar en bildgenerator som drivs av artificiell intelligens (AI) och använder sitt omfattande arkiv av lagerbilder. Med denna lansering positionerar sig Getty som en konkurrent till AI-giganter som OpenAI, skaparen av Dall-E, och Google med sitt Imagen-program, men även till uppstartsföretagen Midjourney och Stable Diffusion. Getty Images nya produkt, Generative AI by Getty Images, skapas i partnerskap med AI-chipjätten Nvidia och kommer endast att vara tillgänglig för kunder. Tjänsten kommer att vara prenumerationsbaserad, med priser baserade på antalet frågor som kunden skickar in.

Direktlänk Dela Philstar Life fördjupade 26 september

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har stor potential att revolutionera läkemedelsutveckling genom att optimera processen, identifiera behandlingar och risker, förutsäga säkerhets- och effektprofiler och utveckla skräddarsydda terapier. Trots detta finns det patentrelaterade utmaningar att överväga. Till exempel kan det vara svårt att patentera AI-genererade läkemedelsföreningar och det är oklart vem som äger AI-genererade uppfinningar. Dessutom har det federala kretsen bestämt att uppfinnare måste vara naturliga personer, vilket innebär att uppfinningar som enbart gjorts av AI inte är berättigade till patentskydd.

IPWatchdog fördjupade 25 september

Författare stämmer OpenAI, andra AI-företag undersöker upphovsrättsliga frågor

Författare inklusive George R.R. Martin har stämt OpenAI, med påståendet att företagets AI-chattbot, ChatGPT, tränades på deras verk utan deras kunskap eller samtycke. Anastasis Germanidis, medgrundare av Runway, ett företag som utvecklar generativa AI-verktyg för video, sade att de fortfarande utforskar rätt tillvägagångssätt för att träna AI-modeller på konstnärers och skapares verk. Runway avslöjar inte exakt varifrån de får data för att träna sina modeller, men Germanidis antydde att företaget överväger att tillåta konstnärer att välja bort träning eller bidra till en fond.

Direktlänk Dela Yahoo Lifestyle Australia fördjupade 22 september

Generativ AI skapar upphovsrättsproblem, företag utforskar lösningar

Generativ AI har lett till en rad upphovsrättsfrågor. Författare inklusive George R.R. Martin, ledda av Authors Guild, har stämt OpenAI, med anklagelser att företagets AI-drivna chatbot, ChatGPT, tränades på deras verk utan deras vetskap eller samtycke. Anastasis Germanidis, en av medgrundarna av Runway, ett företag som utvecklar generativa AI-verktyg för video, meddelade att de fortfarande utforskar den bästa metoden för att träna AI-modeller på konstnärers och skapares verk. Runway, liksom många generativa AI-startups, avslöjar inte exakt var de hämtar data som används för att träna sina modeller. Det är möjligt att en del av den datan är upphovsrättsskyddad, vilket kan leda till problem i framtiden.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 21 september

Författare stämmer OpenAI för massiv upphovsrättsintrång

17 författare, inklusive John Grisham, Jodi Picoult och George R.R. Martin, har lämnat in en stämningsansökan mot OpenAI för ´systematisk stöld i stor skala´. Författarna hävdar att det artificiella intelligensprogrammet använder deras verk utan tillstånd. Enligt handlingar inlämnade den 19 september kallar författarna ChatGPT för ett ´massivt kommersiellt företag´ som förlitar sig på ´systematisk stöld i stor skala´. OpenAI svarade med ett uttalande den 20 september där de säger att de respekterar ´författares och skribenters rättigheter och tror att de borde dra nytta av AI-teknologin´.

Direktlänk Dela Victoria Advocate fördjupade 21 september

Författare stämmer AI-företaget OpenAI för massiv upphovsrättsintrång

17 författare, inklusive John Grisham, Jodi Picoult och George R.R. Martin, har lämnat in en stämningsansökan mot OpenAI för ´systematisk stöld i stor skala´. De påstår att företagets artificiella intelligensprogram använder deras verk utan tillstånd. Enligt handlingar som lämnades in den 19 september kallar författarna ChatGPT för ett ´massivt kommersiellt företag´ som förlitar sig på ´systematisk stöld i stor skala´. Flera andra författare, inklusive Michael Chabon och David Henry Hwang, har också stämt OpenAI för ´klart intrång i immateriell egendom´.

Direktlänk Dela Messenger-Inquirer fördjupade 21 september

Viktiga AI-trender att förbereda sig för 2024

Hastigheten på vilken artificiell intelligens (AI) utvecklas och integreras i våra liv kommer bara att öka 2024. Företag lär sig att låsa upp dess potential, individer använder det för att öka produktiviteten och lagstiftare funderar över hur man ska reglera det. Det finns fortfarande frågor kring förtroende, snedvridning, tillgänglighet och reglering. Generativa AI-verktyg kommer att gå långt bortom chatbots och bildgeneratorer. Etiska AI kommer att vara i efterfrågan för att minimera potentiella skador. AI kommer att användas inom kundservice för att automatisera rutinmässiga uppgifter och frigöra mänsklig tid för mer komplexa uppgifter. AI kommer att integreras i appar och programvara, och lågkod / ingen kod-programvaruutveckling kommer att bli alltmer populär. Nya jobbmöjligheter inom AI kommer att dyka upp. Quantum AI kommer att användas för att driva större och mer komplexa neurala nätverk och algoritmer. AI-lagstiftning utvecklas i olika länder för att skydda medborgare och möjliggöra innovation.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 18 september

En forskningsrapport om marknaden för maskinlärningschips ger en detaljerad inblick i flera aspekter, inklusive tillväxttakt, regional räckvidd och nyligen utvecklingar av de primära marknadsaktörerna. Rapporten erbjuder en 360-graders forskningsstudie på den globala marknaden för maskinlärningschips. Studien diskuterar viktiga marknadsstrategier, framtida planer, marknadsandelstillväxt och produktportföljer hos ledande företag. Den slutliga rapportkopian ger en effektanalys av den nya COVID-19-pandemin på marknaden för maskinlärningschips samt fluktuationer under prognosperioden.

Lagunanow.ph fördjupade 16 september

Google kräver tydliga varningar för AI-genererade politiska annonser

Google har beslutat att politiska annonser som använder artificiell intelligens (AI) måste tydligt ange när bild- eller ljudmaterial har manipulerats syntetiskt. Kampanjer som publicerar AI-genererade annonser på YouTube och andra Google-plattformar måste visa en tydlig varning som användarna inte sannolikt kommer att missa. Den nya policyn träder i kraft i mitten av november och kommer också att gälla för kampanjannonser inför valen i Europeiska unionen, Indien, Sydafrika och andra regioner där Google har en verifieringsprocess. AI-genererat och förfalskat media har blivit vardagligt i politiska medier.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 14 september

Google finansierar 15 AI-drivna projekt för att förbättra hälso- och sjukvårdstjänster

Google meddelar att de finansierar 15 AI-drivna projekt, inklusive digitala hälsoinitiativ för att förbättra sjukvårdsupplevelsen och patienternas tillgång till vård, som en del av deras åtagande att främja FN:s mål för hållbar utveckling. Varje projekt erhåller 3 miljoner dollar i teknisk assistans, kontantstöd och Google Cloud-krediter. Åtta av de finansierade projekten är digitala hälsoinitiativ, inklusive RAD-AID, Wuqu´ Kawoq och safe+natal, MATCH, Makerere AI Lab, IDinsight med Reach Digital Health, Causal Foundry, Jacaranda Health, samt University of Surrey och Signapse.

Direktlänk Dela MobiHealthNews fördjupade 13 september

Kongressforum om AI-reglering förväntas diskutera skydd och innovation

Elon Musk, Mark Zuckerberg och Sam Altman förväntas delta i dagens kongressforum om AI-reglering. Forumen, som annonserades förra veckan, kommer troligen att diskutera potentiella AI-skydd för att skydda användarnas integritet och förhindra snedvridning eller ´domedagsscenarier´. Det kommer att vara åtta utfrågningar om AI och hur det påverkar nationell säkerhet, ekonomin och hur man kan stödja innovation inom teknik samtidigt som man skapar kontroller. EU:s AI-lag är troligen den första lagstiftningen som kommer att bli bindande, förväntas göra det antingen sent 2023 eller tidigt 2024.

Direktlänk Dela Verdict Media fördjupade 13 september

Förstå Generativ AI: En djupdykning i tekniken och dess tillämpningar

Generativ AI, som har varit i rampljuset under senaste året, kan generera en mängd olika innehåll, såsom bilder, video, musik, tal, text, programkod och produktdesigner, med en kvalitet som är svår att skilja från mänskligt producerat innehåll. Denna teknik, som möjliggör efterlikning av mänskligt innehållsskapande, aktiveras genom att AI-program analyserar stora mängder befintligt innehåll (”träningsdata”) med hjälp av enorm datorkraft. Exempel på generativ AI inkluderar ChatGPT, DALL-E 2, Google Bard och GitHub Copilot. Generativ AI har potential att automatisera specifika uppgifter och öka effektiviteten inom olika sektorer, inklusive hälso- och sjukvård, digital marknadsföring, utbildning och finans.

Direktlänk Dela Economist Writing Everyday fördjupade 12 september

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) har lett till krav på brådskande reglering. Australien, Kina, EU, Frankrike, G7, Irland, Israel, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, FN och USA är alla involverade i olika steg av regleringsprocessen. Kina har infört tillfälliga åtgärder för att hantera AI-industrin, medan EU planerar regleringar och förhandlar om detaljer som ansiktsigenkänning och biometrisk övervakning. Frankrike och Italien undersöker möjliga brott mot integritetsregler medan Storbritannien och FN planerar regleringar.

Euronews fördjupade 11 september

Quantum Computing: Återställningsåret och dess potential

I 2022 ansåg ledare inom den amerikanska militära teknologi- och cybersäkerhetsgemenskapen att 2023 skulle vara ´återställningsåret´ för kvantberäkning. De uppskattade att tiden det tar att göra system kvantsäkra kommer att matcha den tid då de första kvantdatorerna som hotar deras säkerhet blir tillgängliga: båda runt fyra till sex år. Kvantberäkning är en banbrytande teknologi som erbjuder en unik uppsättning utmaningar och lovar oöverträffad beräkningskraft. IBM har gjort anmärkningsvärda framsteg i kvantberäkning under det senaste decenniet, inklusive lanseringen av en 50-qubit chip 2017.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 10 september

AI överträffar människans originalitet i kreativitetstest

AI-verktyg som DALL-E och Midjourney används allt mer i kreativ produktion och har till och med börjat vinna priser för sitt kreativa resultat. Enligt en nyligen genomförd studie visar AI-baserad kreativitet ett löfte om att bara vara i början. Forskare testade AI:s kreativa förmågor genom att låta det utföra Torrance Tests of Creative Thinking, eller TTCT. Resultaten visade att AI, i det här fallet GPT-4, hamnade i topp 1 procent av testtagarna för originalitet i sina idéer. Detta markerar en av de första exemplen på att AI möter eller överträffar den mänskliga förmågan till originaltänkande.

Direktlänk Dela Singularity Hub fördjupade 10 september

AI:s potential att revolutionera utbildningslandskapet

Artificiell intelligens (AI) håller på att bli ett praktiskt verktyg med stor potential inom utbildning. AI kan hjälpa till att adressera långvariga utmaningar inom utbildningssektorn, särskilt när det gäller social rättvisa och inkluderande lärande. AI kan erbjuda personaliserade läroplaner baserade på varje elevs inlärningsstil, takt och svårighetsområden. AI-drivna appar kan utrustas med databaser som omfattar olika kulturella och språkliga bakgrunder, vilket gör lektioner tillgängliga för elever från olika språkliga bakgrunder. AI kan även stödja lärare genom att ge insikter i elevers framsteg, peka ut områden som behöver uppmärksamhet och till och med föreslå interventioner.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 10 september

Konstnärer förespråkar en mer inkluderande inställning till generativ AI

En grupp på 79 konstnärer har skrivit ett öppet brev till den amerikanska kongressen där de förespråkar en mer inkluderande och konstnärsinvolverad inställning i diskussioner om reglering och definition av generativ AI. De menar att AI, maskininlärning och algoritmiska verktyg har varit centrala för kreativa fält som musik och konst i många år, och att generativ AI bara är ett annat verktyg i detta kreativa verktygslåda. Konstnärerna betonar att de som aktivt använder dessa verktyg, oavsett om de är programvaruingenjörer eller visuella konstnärer, bör vara aktivt engagerade i processen att forma utvecklingen och regleringen av AI i det kreativa riket.

Direktlänk Dela Dataconomy Media fördjupade 8 september

Tekniska framsteg förbättrar möjligheterna till akademisk jämlikhet

Tekniska framsteg har ökat möjligheterna till akademisk jämlikhet, där varje elev får en personlig utbildning som möter dem där de är och ger dem varje möjlighet att behärska deras nästa steg. Traditionella klassrum och skolor kan och bör omvandlas till mästar-/kompetensmodeller. AI har potentialen att fungera som lärare och handledare och kan förändra utbildningen. Studenter som ligger efter eller kämpar med något ämne i ett traditionellt klassrum kan dra nytta av kompletterande programvara och handledning. Teknologin hjälper till att göra kvalitativ handledning mer tillgänglig, till exempel genom online handledning och AI-handledning.

Direktlänk Dela Government Technology fördjupade 5 september

OpenAI lanserar en ny guide för lärare att använda ChatGPT i klassrummet

OpenAI har lanserat en ny guide för lärare att använda sin AI-chatbot ChatGPT i klassrummet, vilket kan hjälpa till att skapa quiz, tester, lektionsplaner och utforma rollspelssamtal. Guiden innehåller rekommenderade prompts, en översikt över ChatGPT:s funktion och begränsningar, effektiviteten hos AI-detektorer och en diskussion om bias. OpenAI har även delat användningsfall från lärare som redan använder chatboten i sin undervisning. Den nya guiden kommer efter att OpenAI nyligen lanserade ChatGPT Business, en produkt exklusivt för företag.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 3 september

Facebook, Instagram och TikTok har försökt hålla sträng kontroll över sexualiserat innehåll, men en ny typ av sexualiserat innehåll har börjat smyga sig förbi deras modereringssystem: annonser för lättklädda och snuskpratande chatbots, drivna av vad deras skapare säger är artificiell intelligens. Dussintals tech-startups har kört explicita annonser på TikTok, Instagram och Facebook de senaste månaderna för appar som främjar arbetsplats-olämpliga upplevelser. Apparna lockar med ´NSFW-bilder´, skräddarsydda pinuppor och chattar utan censurering. Många av dem har digitalt skapade potentiella ´flickvänner´ med stora bröst och tighta kläder.

NBC News fördjupade 1 september

NIST introducerar AI Risk Management Framework

Den 24 januari introducerade National Institute of Standards and Technology (NIST), en avdelning inom handelsdepartementet, AI Risk Management Framework. Ramverket syftar till att hjälpa organisationer att utveckla strategier för utveckling och drift av AI-system. Ramverket, som ursprungligen utformats för federala enheter, antas nu av statliga, lokala och privata organisationer som söker effektiva metoder för AI-riskhantering. Ramverket kretsar kring fyra huvudprinciper: Styra, Kartlägga, Mäta och Hantera. Varje princip stöds av 72 underkategorier av steg, vilket bildar en omfattande vägledning för organisationer att effektivt navigera AI-risker.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 30 augusti

OpenAI lanserar ChatGPT Enterprise för stora företag

OpenAI, skaparna av AI-verktyget ChatGPT, har lanserat en version av tekniken riktad mot stora företag. ChatGPT Enterprise erbjuder mer säkerhet och integritet, enligt ett blogginlägg från företaget. Sedan lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022 har 80% av Fortune 500-företagen registrerat ett företagsmailadress med ett ChatGPT-konto. Det nya verktyget kommer att erbjuda högre hastighet på GPT-4-åtkomst, längre kontextfönster för att bearbeta indata och avancerad dataanalys. OpenAI påstår att de är i processen att ta ombord så många företag som möjligt under de kommande veckorna.

Direktlänk Dela Research Live fördjupade 30 augusti

Forskning syftar till att bestämma storleken och framtida tillväxtpotentialen för AI-marknaden över olika segment, inklusive implementeringsmetoder, slutanvändare och geografiska platser. Basåret som används för att storleksbestämma AI-marknaden varierar från 2023 till 2029. Sekundärforskning användes för att samla in information om viktiga leverantörsintäkter. Marknaden delades in i ett antal segment och undersegment som validerades genom primärforskning. De viktigaste konkurrenterna på marknaden är bland annat Alphabet Inc., Microsoft Corporation, IBM Corporation, Baidu, Inc., Intel Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Amazon Web Services, Inc., SAS Institute Inc., Facebook, Inc., SAP SE, Salesforce.com, Inc., NVIDIA Corporation, Oracle, Cisco, Siemens, Huawei, Alibaba Cloud.

The Knox Student fördjupade 28 augusti

Artificiell intelligens (AI) visar alltmer kreativa förmågor och verktyg som DALL-E och Midjourney blir allt vanligare inom kreativ produktion. En nyligen genomförd studie visade att AI kan generera unika och användbara idéer. Forskare testade AI:s kreativa förmågor genom att låta den genomföra Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), ett test för att bedöma individers kreativa förmågor. AI-modellen GPT-4 hamnade bland de översta 1% av testtagarna för originalitet i sina idéer. Forskare tror att detta markerar en av de första exemplen på AI som möter eller överträffar mänsklig förmåga för originaltänkande.

Yahoo News fördjupade 25 augusti

AI-assisterad läkemedelsupptäckt ökar investeringar och påskyndar utvecklingen

DeepMind, en dotterbolag till Google, utvecklade 2018 ett program med namnet AlphaFold för att förutsäga proteinstrukturer snabbare och mer exakt än biologer. Detta är viktigt för läkemedelsutveckling och sjukdomsbehandling. Trots detta har AlphaFold sina begränsningar och är bara konkret användbart i ett steg av läkemedelsupptäckten. Trots detta har det startat en diskussion som nu leder till miljontals dollar i investeringar i viktiga marknader över hela Asien och bortom. Enligt Deep Pharma Intelligence har investeringarna i AI-baserad läkemedelsupptäckt tredubblats under de senaste fyra åren, med en topp på 24,6 miljarder dollar 2022.

Direktlänk Dela Omnia Health fördjupade 25 augusti

Artificiell intelligens dominerar 2023, stora molnleverantörer leder utvecklingen

År 2023 kan komma att bli ihågkommet som året då artificiell intelligens (AI) var det ämne som alla pratade om, med generativ AI i särklass. Både dataleverantörer och programvaruleverantörer har släppt allt från specialiserade chatbots till sina egna stora språkmodeller. Stora molnleverantörer, inklusive Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google och IBM, har alla lanserat sina egna generativa AI-erbjudanden. Monica Summerville, chef för kapitalmarknadsteknologiforskning på konsultföretaget Celent, tror att detta är en nödvändig utveckling för att öka mängden data som finns i molnet.

Direktlänk Dela WatersTechnology fördjupade 24 augusti

AI-reglering: USA ligger efter, Europa leder vägen

USA ligger efter när det gäller att reglera artificiell intelligens (AI). Efter framgången med den generativa AI-plattformen ChatGPT har flera branschledare efterlyst behovet av att reglera tekniken. Det finns även oro för att AI kan leda till jobbförskjutningar och att oärliga aktörer kan utnyttja företags, konstnärers och andras immateriella egendom olagligt. Europa antog AI-lagen i juni, som anses vara världens första omfattande AI-lag och en av de tuffaste regleringsriktlinjerna för utrymmet. Vit huset har uppmanat företag att utveckla AI på ett ansvarsfullt sätt.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 23 augusti

Nvidia rapport kan sätta tonen för globala aktiemarknader resten av året

Nvidia Corp., som är i centrum för artificiell intelligens (AI) hysteri, rapporterar resultat som kan sätta tonen för globala aktiemarknader resten av året. Chiptillverkaren har lagt till mer än $370 miljarder i marknadsvärde sedan sin senaste uppdatering och är den största bidragsgivaren till Nasdaq 100´s 36% rally i år. Analytiker förväntar sig mer goda nyheter. Förväntningarna från institutionella investerare är ännu högre, omkring $12 miljarder. Andra aktier som är exponerade för AI, som Alphabet Inc. och Microsoft Corp., kommer att se den största inverkan.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 23 augusti

IBM:s VD tror att AI kan lösa problemet med minskande arbetskraft

IBM:s VD, Arvind Krishna, tror att artificiell intelligens (AI) kan öka arbetstagares produktivitet och därmed lösa problemet med minskande arbetskraft som många utvecklade länder står inför. Krishna anser att företag måste vänja sig vid att göra mer med mindre eller åtminstone de resurser de för närvarande har. Med AI kan företag få samma arbete gjort med färre människor. Han tror att människor kommer att arbeta sida vid sida med AI snarare än att ersättas av det. Krishna har tidigare sagt att AI kommer att skapa fler jobb än det eliminerar.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 22 augusti

Meta bekräftar icke-personliga innehållsflöden för EU-användare

Meta har bekräftat att icke-personliga innehållsflöden kommer att lanseras på Facebook och Instagram i Europeiska unionen. Detta följer efter en liknande tillkännagivelse från TikTok tidigare denna månad. Beslutet kommer som ett svar på EU:s Digital Services Act (DSA), som kräver att större plattformar och sökmotorer ger användare möjligheten att stänga av AI-drivna ´personaliserings´-funktioner. Med DSA måste användare av större plattformar erbjudas ett val av ett icke-algoritmiskt flöde, där innehållssortering inte baseras på spårning. Istället kan innehållet beställas och visas kronologiskt eller rankas efter lokal popularitet. Det är ännu inte klart när Meta exakt kommer att lansera AI-avstängningsknappen, men tidsfristen för VLOP:ers överensstämmelse med DSA är fredag, så förmodligen kommer den att göras tillgänglig mycket snart.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 22 augusti

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI), som Microsoft-stödda OpenAI´s ChatGPT, komplicerar regeringars ansträngningar att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Länder som Australien, Storbritannien, Kina, EU, Frankrike, G7, Irland, Israel, Italien, Japan, Spanien och USA gör framsteg för att reglera AI-verktyg. Vissa länder söker input om regleringar, andra planerar regler, vissa har redan infört tillfälliga regleringar och andra utreder möjliga överträdelser. De största frågorna väntas vara ansiktsigenkänning och biometrisk övervakning.

KFGO Radio fördjupade 22 augusti

Nvidia förväntas rapportera högre intäkter drivet av AI-applikationer

Investerare förväntar sig att chipdesignföretaget Nvidia ska rapportera kvartalsintäkter över förväntningarna på onsdag. Bolaget har gynnats mest av uppgången för ChatGPT och andra generativa AI-applikationer, som nästan alla drivs av dess grafikprocessorer. Nvidias aktier har nästan tredubblats i värde i år, vilket har lagt till mer än 700 miljarder dollar till företagets marknadsvärdering och gjort det till det första chipföretaget värt en biljon dollar. En stark rally i dess aktier innebär att Nvidia har litet utrymme för någon vinstrelaterad besvikelse.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 21 augusti

Generativ AI antas snabbt men innebär risker

Adoptionen av generativ artificiell intelligens (AI) sker i snabb takt, men teknologin medför potentiella hot som kräver att organisationer skyddar känslig information och kundintegritet. Företag som testar och implementerar generativ AI riskerar AI-fel, skadliga attacker och att bryta mot regulatoriska riktlinjer. Till exempel läckte arbetare som använde ChatGPT, som är hostad av OpenAI, handelshemligheter vid minst tre tillfällen. Enligt en undersökning av Harris Poll är de två främsta skälen för företagsledare att införa generativ AI att öka intäkterna och driva innovation. En majoritet av VD:arna planerar att integrera AI i sina produkter/tjänster inom 12 månader.

Direktlänk Dela Computerworld fördjupade 21 augusti

Ökande användning av AI kan leda till stora upphovsrättsliga konsekvenser för designers och arkitekter

En ökande användning av AI kan ha stora konsekvenser för upphovsrätten för designers och arkitekter, varnar experter. På senare tid har stämningar lämnats in mot ledande AI-företag som OpenAI, Google och Stable Diffusion av författare, konstnärer och aktiebildleverantörer som hävdar stöld av deras intellektuella egendom. Noam Shemtov, professor i immaterialrätt och teknikrätt vid Queen Mary University, säger att liknande problem snart kan börja påverka designers och arkitekter. Erik Rõuk, en advokat specialiserad på immaterialrätt, varnar också för att designers och arkitekter som använder AI behöver vara försiktiga med upphovsrättsbrott.

Direktlänk Dela Dezeen fördjupade 21 augusti

Cyberförsvarare vinner kriget över AI, enligt rapport

Enligt en ny rapport från Mandiant har artificiell intelligens (AI) ännu inte integrerats meningsfullt i cyberattacker, medan försvarare har använt dem till större effekt. Trots att AI har potential att utgöra ett stort hot i framtiden, är detta inte fallet just nu. Angripare experimenterar och försöker skapa tjänster runt det, men hittills har det inte spelat någon roll i några säkerhetsincidenter. Å andra sidan har försvarare använt AI-verktyg effektivt för att analysera varningar, skriva regler och analysera motståndare.

Direktlänk Dela Dark Reading fördjupade 17 augusti

OpenAI:s ChatGPT på väg mot konkurs

OpenAI:s chatbot, ChatGPT, rapporteras vara på väg mot konkurs. Investeringarna bryter knappt jämnt ut eftersom företaget knappt gör någon vinst på grund av brist på chips, splittrade intressen och mer. OpenAI har redan sett en förlust på 540 miljoner dollar sedan ChatGPT lanserades. Trots företagets ansträngningar att introducera nya funktioner, har chatbotens svar försämrats. Dessutom har OpenAI sett en minskning av antalet användare av dess chatbot, med en minskning på 12 procent mellan juni och juli. Trots tunga investeringar och utökade partnerskap med OpenAI, riskerar Microsoft att påverkas.

Direktlänk Dela Windows Central fördjupade 14 augusti

Zoom uppdaterar sina användarvillkor efter kritik för att samla in användares data

Videokonferensföretaget Zoom har uppdaterat sina användarvillkor efter kritik för att samla in användares data. Detta kommer efter att Hacker News upptäckte att en uppdatering av Zooms användarvillkor i mars tycktes ge företaget fria händer att samla in röst-, video- och annan data för att mata in i maskininlärningssystem. Zooms Chief Product Officer, Smita Hasham, meddelade att företaget inte använder någon av användarnas ljud-, video-, chatt-, skärmdelnings-, bilagor eller andra kommunikationer för att träna Zooms eller tredjeparts AI-modeller. Men det kan hända i framtiden - om du ger ditt samtycke.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 13 augusti

ChatGPT, OpenAIs AI-chattbot, har tagit världen med storm. Den kan skriva uppsatser, kod och mycket mer med korta textprompter, vilket ökar produktiviteten. Stora varumärken experimenterar med den, till exempel för att generera annons- och marknadsföringstexter. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAIs labb. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Utöver GPT-4 har OpenAI nyligen kopplat ChatGPT till internet med tillägg som finns tillgängliga i alpha för användare och utvecklare på väntelistan.

TechCrunch fördjupade 10 augusti

AI-chatbotar som OpenAIs ChatGPT blir allt mer integrerade i våra vardagsliv, men med detta kommer också oro för potentiell skada. AI har utvecklats mycket genom åren, med toppar och dalar, men är nu inne i en av de mest produktiva perioderna i sin historia. AI-chatbotar kan dock bli verktyg för missbruk, som visats i fallet med Microsofts chatbot Tay som började generera offensiva och provocerande meddelanden efter att ha matats med olämpligt innehåll. Detta visar utmaningarna med att utforma AI-system som kan interagera med användare på ett etiskt och rationellt sätt. Framtiden för AI och dess konsekvenser är osäker, men det är tydligt att vi står vid en vändpunkt i historien.

Politicstoday.org fördjupade 9 augusti

AI: Framtiden vi skapar idag och bildandet av ANIA i Mexiko

Artificiell intelligens (AI) blir allt mer verklighet och har potentialen att antingen vara det bästa eller det värsta som kan hända mänskligheten, enligt Stephen Hawking. FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, har uttryckt bekymmer över farorna med AI, som kan vara svåra att kontrollera. Diskussionen kring AI bör inte bara handla om tekniskt eller ekonomiskt ledarskap, utan bör vara social och ha människors välbefinnande i centrum. I april 2023 bildades National Artificial Intelligence Alliance (ANIA) för att identifiera och stärka AI-ekosystemet i Mexiko. Alliansens uppgift kommer att vara att med tekniskt stöd från UNESCO skapa en färdplan för att diagnostisera status och påverkan av AI i landet.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 9 augusti

Utmaningar för att minska fördomar i artificiell intelligens

Trots medvetenheten om att artificiell intelligens (AI) verktyg kan uppvisa mänskliga fördomar, fortsätter nya AI-modeller att visa fördomar. Modeller som OpenAI:s GPT tränas på stora mängder data, vilket gör det svårt att spåra källorna till fördomar. Dr. Mhairi Aitken, etikforskare vid The Alan Turing Institute, betonar behovet av åtgärder för att hantera potentiella fördomar under utvecklingsstadiet. Det pågår ansträngningar för att skapa mer ansvarsfull AI, inklusive inlärning från tidigare versioner. Skydd, som OpenAI:s moderations-API, har implementerats för att flagga skadligt innehåll. Vissa företag, som Anthropic, har utvecklat sina egna riktlinjer och principer för AI-modeller.

Direktlänk Dela DTG Reviews fördjupade 8 augusti

Generativ AI: Den senaste tekniktrenden och dess inverkan

Generativ AI, en teknik som snabbt vinner mark bland företag, proffs och konsumenter, beskriver maskininlärningssystem som kan generera text, bilder, kod eller annat innehåll, ofta som svar på en användares begäran. Populära exempel inkluderar OpenAI´s ChatGPT och DALL-E-program. Stora techföretag som Google, Microsoft, Amazon och Meta har snabbt tagit till sig tekniken. Generativ AI kan effektivisera företagens verksamhet genom att automatisera specifika uppgifter och minska arbetskostnader. Trots dess fördelar finns det farhågor kring spridningen av felaktig information och innehåll som kan skada, samt oro för arbetsplatsförluster på grund av automatisering.

Direktlänk Dela TechRepublic fördjupade 8 augusti

AI kan öka produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen

AI (artificiell intelligens) kan hjälpa arbetstagare att öka produktivitet och effektivitet genom att automatisera repetitiva uppgifter och optimera innehållsskapande. Visuella skapare kan dra nytta av AI-drivna verktyg som Pictory och AI-genererade bildgeneratorer för att förbättra kreativitet och produktivitet. AI-verktyg kan lindra tråkiga kontorsuppgifter, vilket tillåter anställda att öka sin produktion. Google Chrome-tillägget Monica erbjuder en rad AI-drivna funktioner, inklusive skrivning, översättning, sammanfattning, omskrivning och förklaring av komplexa koncept. AI-assistenten fungerar sömlöst bredvid användare i deras webbläsare, vilket eliminerar behovet av att logga in på sitt ChatGPT (OpenAI) -konto. AI kan vara en värdefull assistent vid webbsökningar, erbjuda en ´andra åsikt´ bredvid vanliga Google-sökningar. Verktyg som Perplexity.ai ger realtidsåtkomst till webben och fyller i resultat med sammanfattade punkter och hyperlänkade fotnoter. AI kan optimera skatteavkastning, vilket hjälper arbetstagare att minska deras skattebörda.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 6 augusti

Anställda kan dra nytta av artificiell intelligens för att öka produktiviteten

Den omfattande användningen av artificiell intelligens (AI) revolutionerar industrier och väcker oro för jobbsäkerheten bland arbetstagare. Men AI erbjuder också en möjlighet för yrkesverksamma att utnyttja tekniken för att öka produktiviteten och effektiviteten på jobbet. Genom att omfamna AI kan arbetstagare automatisera uppgifter, optimera innehållsskapande och förbättra beslutsfattandet. AI-verktyg kan lätta på kontorsuppgifter, vilket gör det möjligt för anställda att förbättra sin produktion. AI kan fungera som en värdefull assistent under webbsökningar, erbjuda en ´andra åsikt´ vid sidan av vanliga Google-sökningar. AI kan också automatisera schemaläggning, skapa timme-för-timme-avbrott av att göra-listor och till och med hjälpa till att skriva om ansökningsbrev baserat på jobbbeskrivningar eller ge råd om löneförhandling.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 6 augusti

Black Mirror-skaparen Charlie Brooker delar sin syn på teknik och AI

Charlie Brooker, skaparen av Black Mirror, delar sina tankar om teknik och dess inverkan på samhället i en intervju. Han uttrycker sin oro över hur teknik kan missbrukas och dess oavsiktliga konsekvenser. Trots att han älskar teknik, är han orolig för dess potentiella skadliga effekter. Brooker nämner också sitt motstånd mot att använda AI för att skapa sina program, och diskuterar farhågorna för hur AI kan påverka framtida jobb och anställning. Han framhåller att teknik inte nödvändigtvis är skurken i hans berättelser, utan snarare hur människor använder och missbrukar den.

Direktlänk Dela Vox fördjupade 4 augusti

Översikt över utvecklingen av OpenAI:s ChatGPT

ChatGPT, OpenAI:s AI-chattbot, har snabbt blivit populär. Den kan skriva uppsatser, kod och mycket mer utifrån korta textinmatningar, vilket ökar produktiviteten avsevärt. Stora varumärken experimenterar med det, använder AI:n för att generera annons- och marknadsföringstexter. ChatGPT har nyligen fått en boost av GPT-4, den senaste språkskrivningsmodellen från OpenAI:s laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Utöver GPT-4 har OpenAI nyligen anslutit ChatGPT till internet med plugins tillgängliga i alfa för användare och utvecklare på väntelistan.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 4 augusti

Frågor kring användningen av generativ AI inom marknadsföring

Generativ AI används allt mer för att skapa innehåll, vilket leder till frågor kring kvaliteten på detta innehåll i förhållande till den mängd annonsutgifter som läggs på detta lager. Medan fler influencers och marknadsförare vänder sig till generativ AI för att skala upp sitt arbete, undersöker byråer hur denna trend kan leda till slöseri med mediedollar på falska eller dåliga intryck. Lindsay Hong, COO för Stagwell-byrån Locaria, nämnde att hon anekdotiskt sett en ökning av AI-webbplatser som ”omdirigerar medieutgifter till meningslösa intryck”. Andy Maskin, vice vd för innehållsinnovation på Publicis byrå Spark Foundry, sade att det har funnits ett ”innehållsfarmproblem i programmatiskt som generativ AI kan förvärra. Över 300 marknadsförare som nyligen undersöktes av den digitala upplevelseplattformen Optimizely, sa 92% av de högre marknadsföringscheferna att de antog generativa AI-förmågor för allt från att generera text, kod, samt bilder och ljud. För att få bättre resultat från annonsdollar vänder byråer sig till influencer-marknadsföringsstrategier och digitala upplevelser för sina kunder. Hela marknadsföringsbyrån First Tube, som förvärvades av Horizon Media 2022, fokuserar på att producera digitala och liveupplevelser. Genna Franconi, grundare och president för Trade School, sade att detta är en möjlighet att bygga upp influencer-innehåll och betona behovet av äkthet i digitala medier. Trade Schools influencer-ansats är att samarbeta med influencers och partners för att öka produktionen av innehåll, men det är inte en ”en-storlek-passar-alla-lösning”.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 2 augusti

Generativ AI kommer att öka spridningen av desinformation på internet

Generativ AI kommer att öka spridningen av desinformation på internet, från deepfakes till falska nyhetsartiklar till bots. AI kommer att generera inte bara mer desinformation, men mer övertygande desinformation. Men vad människor bara börjar förstå är hur desinformation kommer att bli mer riktad och bättre på att engagera människor och påverka deras åsikter. Med generativa AI-verktyg kommer de som driver desinformationskampanjer att kunna finjustera sitt tillvägagångssätt genom att profilera individer och grupper. Dessa operatörer kan producera innehåll som verkar legitimt och relaterbart för människorna i andra änden och till och med rikta sig till individer med personlig desinformation baserad på data de har samlat in. Generativ AI kommer också att göra det mycket lättare att producera desinformation och kommer därmed att öka mängden desinformation som fritt flyter på internet, säger experter.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 1 augusti

Google Testar Generativa AI-bakgrunder i Google Meet

Google Meet har blivit ett av de bästa verktygen för videokonferenser, särskilt för företag som redan är djupt integrerade i Google Workspace-ekosystemet. Nu fokuserar Google på att införa AI i olika delar av Workspace med Duet AI-programmet. Vi har nu en detaljerad förståelse för hur AI kommer att spela en roll i att skapa anpassningsbara virtuella bakgrunder för Meet. Google testar generativa AI-bakgrunder och en ny funktion som låter testdeltagare skapa en textuell beskrivning av bilden. AI skapar sedan några statiska virtuella bakgrunder att välja mellan. Funktionen rullas ut gradvis för berättigade testare på skrivbordet. Trots att testgruppen för AI-genererade bakgrunder är liten, tror vi att funktionen kommer att vara begränsad till Workspace-kunder även efter testfasen. Vi hoppas dock att Duet AI-funktioner så småningom kommer att nå individuella Google-konton.

Direktlänk Dela Android Police fördjupade 25 juli

Stora teknikföretag åtar sig frivilligt att följa AI-säkerhets- och transparensregler

OpenAI, Anthropic, Google, Inflection, Microsoft, Meta och Amazon har frivilligt åtagit sig att följa gemensamma mål för AI-säkerhet och transparens inför en planerad exekutiv order från Biden-administrationen. Bland annat har företagen frivilligt åtagit sig att genomföra säkerhetstester av AI-system före lansering, dela information om AI-avhjälpningstekniker och utveckla vattenmärkningstekniker som gör AI-genererat innehåll lättare att identifiera. De har också sagt att de kommer att investera i cybersäkerhet för att skydda privat AI-data och underlätta rapportering av sårbarheter, samt prioritera forskning om samhälleliga risker som systemisk snedvridning och integritetsfrågor.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 22 juli

Stora techföretag går med på AI-säkerhetsåtgärder framförda av Biden-administrationen

Stora teknikföretag som Amazon, Google, Meta och Microsoft har gått med på att följa en uppsättning säkerhetsåtgärder för artificiell intelligens (AI) som framförts av president Joe Bidens administration. Vita huset meddelade att det har säkrat frivilliga åtaganden från sju amerikanska företag för att säkerställa att deras AI-produkter är säkra innan de släpps. Engagemangen innefattar bland annat tredjepartsövervakning av kommersiella AI-system, men det är oklart vem som kommer att granska tekniken eller hålla företagen ansvariga. Företagen har också åtagit sig att rapportera brister och risker offentligt, inklusive effekter på rättvisa och snedvridning.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 21 juli

AI kommer att omforma affärsvärlden och den globala ekonomin, enligt Bank of America Research

Gen A, definierade som de födda mellan 2012 och mitten av 2020-talet, kommer att växa upp i en värld där AI-assistenter som lär och växer tillsammans med barnen blir normen. Bank of America Research-analytiker menar att denna AI-revolution kommer att omforma inte bara affärsvärlden och den globala ekonomin över de kommande decennierna, men även en hel generation. Gen A kommer inte att behöva programmeringsfärdigheter för att använda sina AI-modeller, istället kommer de att arbeta med att korrekt uppmana dessa system med enkel text för att få önskat resultat. Experter varnar för att AI kommer att medföra betydande risker, inklusive djupfalskhet, propaganda och upphovsrättsfrågor, och att reglering kommer att behövas.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 20 juli

AI påverkar Gen Z:s karriärvägar

Artificiell intelligens (AI) omformar arbetsvärlden och påverkar särskilt den yngsta arbetskraftsgenerationen, Gen Z. Gen Z, födda mellan 1997 och 2012, är den första digitala generationen och har höga karriärförväntningar men står inför utmaningar som den pågående pandemin och konkurrens från AI för instegsjobb. Gen Z kan dock dra fördel av AI genom att omfamna det som ett verktyg för optimering, lära sig AI-färdigheter som är efterfrågade på arbetsplatsen och använda AI för att ansluta och samarbeta med andra på arbetsplatsen.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 20 juli

ChatGPT når 100 miljoner användare: Risker och riktlinjer för AI i arbetsplatsen

AI-verktyget ChatGPT från OpenAI har blivit den snabbaste webbplattformen att nå 100 miljoner användare, vilket visar att generativ AI är här för att stanna. ChatGPT, som har tränats för att fungera som en allmän chatbot, börjar nu användas i olika professionella miljöer för att förbättra produktiviteten. Men användningen av AI-verktyg på arbetsplatsen medför också risker som företag måste hantera, till exempel konfidentialitet, personlig integritet, kvalitetskontroll, bias och diskriminering, produktansvar, immateriell äganderätt, vilseledande framställning och försäkringstäckning. Företag bör ge riktlinjer till sina anställda om hur man använder AI-verktyg på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 18 juli

Bästa termiska skrivare för små företag och hantverkare

Termiska skrivare kan vara praktiska enheter för alla som driver eget företag och behöver skriva ut etiketter, kvitton och mer. Bra termiska skrivare tenderar att vara mindre, lättare och mer tillförlitliga än standard hemskrivare, och de kräver vanligtvis mindre underhåll, vilket gör dem till bra alternativ för små konst- och hantverksföretag. Det bästa med termiska skrivare och de bästa termiska etikettskrivarna är att de inte använder bläckpatroner eller toner. Allt du behöver är papper och själva skrivaren. Det innebär att de vanligtvis är billigare att använda om du skriver ut etiketter i bulk när du säljer hantverksartiklar genom webbplatser som Etsy.

Direktlänk Dela Creative Bloq fördjupade 15 juli

För att AI- och maskininlärningsmodeller ska fungera optimalt är kvaliteten och relevansen på träningsdata avgörande. Utvecklare använder förberedda datamängder för att träna sina modeller och algoritmer. Företagsledare som överväger att införa AI-verktyg bör vara medvetna om mängden tillgängliga datamängder som kan tjäna som indata, inom områden som hälso- och sjukvård, fordons- och självkörande fordonstillverkning samt finans och bank. Kjell Carlsson, chef för datastrategi på Domino Data Lab, betonar vikten av datakvalitet, särskilt i den generativa AI-eran.

TechTarget fördjupade 14 juli

Global AI-bildigenkänning växer till 8,9 miljarder dollar 2026

Den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) bildigenkänning växer, tack vare den ökande efterfrågan på avancerade datorseendeteknologier inom olika branscher. Marknaden förväntas växa betydligt de kommande åren, tack vare framsteg inom djupinlärning, neurala nätverk och tekniker för naturlig språkbearbetning som förbättrar noggrannheten och effektiviteten hos bildigenkänningsalgoritmer. Den globala AI-bildigenkänningsmarknaden kommer att uppgå till 8 898,2 miljoner dollar 2026, med en årlig tillväxt på 26,9% mellan 2020 och 2026.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 14 juli

Komikern Sarah Silverman stämmer AI-företaget OpenAI för upphovsrättsintrång

Komikern Sarah Silverman har stämt OpenAI, tillverkaren av AI-chattboten ChatGPT, för upphovsrättsintrång. Hon anklagar företaget för att ha ´läst´ och memoriserat en piratkopierad version av hennes självbiografi ´The Bedwetter´ för att träna sina AI-modeller. Silverman hävdar att hon aldrig gav OpenAI tillstånd att använda den digitala versionen av hennes bok. Fallet kan leda till att OpenAI och dess konkurrenter tvingas avslöja vilka data de använder för att träna sina AI-produkter. Silverman har även stämt Meta, Facebook och Instagrams moderbolag, för liknande påståenden.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 12 juli

Komikern Sarah Silverman och författarna Christopher Golden och Richard Kadrey har stämt OpenAI i en amerikansk distriktsdomstol, och anklagar företagets generativa AI-produkt, ChatGPT, för att inkräkta på deras upphovsrättsskyddade innehåll. De hävdar också att AI-företaget har brutit mot Digital Millennium Copyright Act (DMCA), lagar mot orättvis konkurrens och orättvist berikat företaget. Stämningen anklagar OpenAI för att ”kopiera stora mängder text” som används för att träna ChatGPT att producera ny text från prompts. Stämningen är begränsad till material som producerats med hjälp av upphovsrättsskyddade böcker.

IPWatchdog fördjupade 12 juli

Threads blir den snabbast växande sociala medieplattformen i historien

Threads, en ny social media plattform lanserad av Meta, har blivit den snabbast växande i historien sedan starten den 5 juli. Inom den första timmen fick den fem miljoner registreringar. Plattformen integreras nära med Instagram och är endast tillgänglig på iOS eller Android. Mer än 100 miljoner människor har registrerat sig på Threads sedan lanseringen. Nio av de tio största återförsäljarna, inklusive Walmart och Kroger, har aktiverat sina konton på Threads. Berömda ansikten som Oprah, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Shakira och Sarah Jessica Parker har också registrerat sig på plattformen. Threads är för närvarande inte tillgängligt i Europeiska unionen på grund av oro över dataintegritetsoperationer.

Direktlänk Dela Search Engine Land fördjupade 11 juli

Netflix expanderar sitt annonsutbud, YouTube bekämpar annonsblockerare, Amazon granskar sina innehållsutgifter

Netflix utökar sitt annonserbjudande med skräddarsydda format. YouTube testar anti-annonseringsblockeringsteknik och kommer att neka uppspelning för tittare som använder annonseringsblockerare. Amazon granskar sina innehållsutgifter, företaget planerar att skära kostnader och mer än 27 000 jobb. MediaMath, en plattform för efterfrågesidan, ansökte om konkurs förra fredagen. Elon Musk hotar att stämma efter att Meta lanserade Twitter-konkurrenten ´Threads´. IAB Tech Lab släpper rena rumspecifikationer. Spotify överväger att lägga till fullängds musikvideor till sin app. Domstolen för rättvisa i Europeiska unionen (CJEU) har beslutat till förmån för Tysklands konkurrenskraftiga vakthund i en domstolsstrid mot Facebook och Instagram ägaren Meta.

Direktlänk Dela VideoWeek fördjupade 8 juli

Arbetsplatsbedrägeri kostar 3 biljoner dollar per år

Arbetsplatsbrott, inklusive bedrägeri och stöld, är en av de mest konsekventa och kostsamma formerna av misskötsamhet på arbetsplatsen. Enligt en rapport från Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2022 är yrkesbedrägeri den dyraste och vanligaste formen av finansiell brottslighet i världen. ACFE hittar att bedrägeri har pågått i genomsnitt 16 månader innan de inblandade fonderna ens märks som borttappade. Data rapporterad av Forbes finner att mer än 80% av stöldfallen sker i organisationer med mindre än 150 anställda. På internationell nivå orsakar yrkesbedrägeri och missbruk årliga förluster på mer än 3 biljoner dollar.

Direktlänk Dela TalentCulture fördjupade 5 juli

TikTok blir en ny plattform för rekrytering

TikTok har blivit en ny plattform för rekrytering, med HR-begrepp som ´quiet quitting´ och ´hustle culture´ som har dykt upp och blivit omedelbart skrivna om. Plattformen har mer än en miljard aktiva månatliga användare, främst från Generation Z. Företag kan ´sända´ sig själva på kreativa och innovativa sätt som resonerar med denna kohort. Alexandra Anema, sociala medier direktör på Bayard Advertising, diskuterar hur företag använder TikTok för att öka synlighet kring sina varumärken, motta intresse från potentiella arbetssökande och marknadsföra arbetskulturen. Hon påpekar att användning av TikTok för rekrytering kan vara en stor tidsinvestering och att den bästa sociala medieplattformen för rekrytering beror på företagets specifika rekryteringsmål och målgrupp.

Direktlänk Dela TalentCulture fördjupade 5 juli

Buffetts investmentbolag har hög direktavkastning

Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway har 50 aktier i sin portfölj, med en genomsnittlig direktavkastning på 4,2%, vilket är mer än dubbelt så mycket som S&P500:s genomsnitt på 1,6%. Bolaget med högst direktavkastning är Vitesse Energy (VTS), ett nytt företag på börsen. Tre företag med relativt hög utdelning i Buffetts portfölj är Chevron (CVX), Bank of America (BAC) och Coca-Cola (KO). Chevron är det 5:e största bolaget i portföljen och nyligen meddelade de att de köper PDC Energy för $7,6 miljarder. Bank of America är det näst största innehavet och Buffett har nyligen köpt ytterligare 2,8 miljoner aktier i bolaget. Coca-Cola har en utdelningsandel på 69% och har haft en stigande utdelning i 60 år.

Direktlänk Dela kronantillmiljonen.se fördjupade 5 juli

Kritik mot Metas nya föräldrakontrollverktyg för att skydda barn

Sociala mediejätten Meta har introducerat nya föräldrakontrollverktyg, men barnskydds- och anti-sexhandelsorganisationer hävdar att de nya åtgärderna ger litet skydd till de barn som är mest sårbara för utnyttjande. De menar att ansvaret för att skydda användare skjuts över på föräldrarna. Metas nya funktioner syftar till att öka föräldrarnas medvetenhet om sina barns aktiviteter på dess plattformar. Men säkerhetsfunktioner som är beroende av engagerade familjer kanske inte skyddar barn som saknar konsekvent övervakning av en förälder eller vårdnadshavare, varnar experter.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 1 juli

De bästa filmerna på Amazon Prime

Netflix och Apple TV+ har kämpat för att ha de mest prestigefyllda filmerna, men några av de bästa filmerna finns på Amazon Prime. Streamingtjänsten var en av de första som plockade upp filmfestivalens favoriter och andra älskade favoriter, och de finns alla kvar i biblioteket. Här är tio av de bästa filmerna på Amazon Prime: ´Brittany Runs a Marathon´, ´Air´, ´Borat Subsequent Moviefilm´, ´Shotgun Wedding´, ´Nanny´, ´Licorice Pizza´, ´Coming 2 America´, ´Thirteen Lives´, ´One Night in Miami...´, ´The Report´ och ´Sound of Metal´.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 30 juni

EU-regulatorer träffar Google med nya konkurrenshämmande anklagelser, kräver uppdelning

Europeiska unionens regleringsmyndigheter riktade nya konkurrenshämmande anklagelser mot Google på onsdagen och sade att enda sättet att tillfredsställa konkurrensbekymmer om dess lukrativa digitala annonsverksamhet är att sälja av delar av teknikjättens huvudsakliga pengamaskin. Det ovanliga beslutet att driva för en sådan uppdelning markerar en betydande eskalering av Bryssel i sin nedslagning på Silicon Valley digitala jättar, och följer ett liknande drag av amerikanska myndigheter som försöker bryta Googles påstådda monopol på det onlinereklamekosystemet. Europeiska kommissionen, blockets verkställande gren och främsta konkurrensmyndighet, sade att dess preliminära syn efter en undersökning är att ´endast den obligatoriska avyttringen av Google av en del av dess tjänster´ skulle ta itu med problemen. EU har lett den globala rörelsen för att slå ner på stora teknikföretag - inklusive att närma sig banbrytande regler om artificiell intelligens - men det har tidigare förlitat sig på att utfärda blockbuster böter, inklusive tre konkurrensböter för Google värt miljarder. Det är första gången blocket har sagt åt en teknikjätte att det borde dela upp nyckeldelar av sin verksamhet över överträdelser av EU:s stränga konkurrensregler, även om detaljerna om vad det kan se ut inte är klara efter det preliminära fyndet. Google kan nu försvara sig genom att göra sitt fall innan kommissionen utfärdar sitt slutliga beslut. Företaget sade att det inte håller med om fyndet och ´kommer att svara därefter´, och tillade att EU:s utredning fokuserade på en smal del av sin annonsverksamhet. ´Våra annonstekniska verktyg hjälper webbplatser och appar att finansiera sitt innehåll och gör det möjligt för företag av alla storlekar att effektivt nå nya kunder´, sade Dan Taylor, Googles vice vd för globala annonser. ´Google förblir engagerade i att skapa värde för våra utgivare och annonsörspartners inom denna mycket konkurrensutsatta sektor.´ Kommissionens beslut härstammar från en formell utredning som den öppnade i juni 2021, där den undersökte om Google överträdde blockets konkurrensregler genom att gynna sina egna online-displayannonstjänster på bekostnad av konkurrerande förläggare, annonsörer och annonstekniska tjänster. Online-displayannonser är banners och text som visas på webbplatser som tidningsstartsida och är personanpassade baserat på en internetanvändares surfhistorik. Europeiska kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager säger att Google dominerar på båda sidor av annonsmarknaden. Google missbrukade den positionen genom att gynna sin egen annonsbörs och förstärka sin förmåga att ta ut en hög avgift för sina tjänster, sade kommissionen. ´Google representerar intressen för både köpare och säljare. Och samtidigt sätter Google reglerna för hur efterfrågan och utbudet ska mötas´, sade hon på en presskonferens. ´Detta ger upphov till inneboende och genomgripande intressekonflikter.´ Vestager tillade att om Google sålde av, till exempel, sin realtidsmarknadsplats för att köpa och sälja annonser eller ett verktyg för förläggare att hantera sina annonser, ´skulle vi sätta stopp för intressekonflikterna.´ Kommissionen söker en tvingad försäljning eftersom tidigare fall som slutade med böter och krav på att Google stoppar konkurrenshämmande metoder inte har fungerat, vilket gör att företaget kan fortsätta sitt beteende, ´bara under en annan förklädnad´, sade hon. ´Det här är en stor sak´ och ett tecken på att kommissionen ´har förlorat allt förtroende för Google och förlorat allt förtroende för dessa beteendemässiga åtgärder´ som kräver förändringar i hur det fungerar, sade Rich Stables, vd för konkurrentsökmotorn Kelkoo, som var inblandad i två av EU:s tidigare Google konkurrensärenden. Googles annonsverksamhet undersöks också av Storbritanniens konkurrensmyndighet och står inför rättsprocesser i USA som kräver att företaget avyttrar sina digitala annonsverktyg. Europeiska och amerikanska myndigheter erkänner att ´det enda sättet att ta itu med denna grova intressekonflikt är att tvinga Google att avyttra en del av sin verksamhet´, sade Max von Thun, chef för Europeiska kontoret för Open Markets Institute, en förespråkare för starkare konkurrensreglering. Kommissionens drag är ´en tydlig illustration av den makt konkurrensmyndigheterna har när de arbetar parallellt´, sade han. Bryssel har tidigare träffat Google med mer än 8 miljarder euro (nu 8,6 miljarder dollar) i böter i tre separata konkurrensärenden, som involverar dess Android mobila operativsystem och shopping- och sökannonseringstjänster. Företaget överklagar alla tre straff. EU-regulatorer kan ålägga böter på upp till 10% av årlig omsättning och kan också bötfälla Google tillsammans med någon försäljningsorder. Google drog in 54,5 miljarder dollar i annonsförsäljning och YouTube tjänade nästan 6,7 miljarder dollar i annonsförsäljning under de första tre månaderna av året, men det markerade en tillbaka-tillbaka nedgång eftersom företag spenderar mer försiktigt.

Direktlänk Dela FOX8 WGHP fördjupade 14 juni

Global digital annonsutgifter ökar långsammare än tidigare

Enligt en rapport från GroupM kommer globala digitala annonsutgifter att öka med endast 8,4% år 2023, vilket är den minsta ökningen sedan finanskrisen 2009. Rapporten hävdar att digitala annonser kommer att stå för 68,8% av den totala annonsintäktsökningen 2023 och nå 74,4% av totala annonsintäkter år 2028. Annonsintäkter från detaljhandelsmediekanaler förväntas öka med 9,9% och nå $125,7 miljarder år 2023, medan traditionella TV-intäkter beräknas minska med 1,2% till $133,6 miljarder. Digitala OOH-intäkter väntas stiga med 26,1% till $13,3 miljarder år 2023.

Direktlänk Dela Martech.org fördjupade 12 juni

I en artikel kritiserar Tom Chivers argumenten som Marc Andreessen, medgrundare av riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz, framför om artificiell intelligens (AI) i sin essä ´It´s time to build´. Chivers menar att Andreessens påstående om att AI inte kommer att leda till ökad ojämlikhet är felaktigt och att AI kan minska konkurrensen och berika företagsägare utan att sänka priserna för kunderna. Chivers håller dock med om att AI inte kommer att förstöra mänskligheten och att AI är matematik och kod som skapas och kontrolleras av människor.

Wired fördjupade 8 juni

NHS delar patientdata med Facebook utan samtycke

En undersökning av Observer har avslöjat att 20 NHS-trusts delar intima detaljer om patienters medicinska tillstånd, behandlingar och möten med Facebook utan samtycke. Detta trots att de lovat att aldrig göra det. Undersökningen visar att en hemlig spårningsverktyg på NHS-trusts webbplatser har samlat in och delat webbinformation med Facebook i flera år. Informationen inkluderar detaljer om sidor som besökts, knappar som klickats och sökord som sökts. Uppgifterna kan användas av Facebooks moderbolag Meta för sina egna affärsändamål, inklusive förbättring av sina riktade annonstjänster. 17 av de 20 NHS-trusts som använde Meta Pixel har bekräftat att de har tagit bort spårningsverktyget från sina webbplatser och åtta av dem har bett om ursäkt till patienterna. Information Commissioner´s Office (ICO) utreder ärendet.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 8 juni

Topp 10 generativa AI-företag att investera i

Generativ AI, som möjliggör att datorer producerar nytt och originellt innehåll baserat på mänsklig input, förväntas bli en dominerande och betydelsefull trend under detta decennium. Under 2022 investerade investerare 2,6 miljarder dollar i 110 unika generativa AI-startups i USA. Den globala AI-marknaden förväntas uppgå till 900 miljarder dollar år 2026, med en årlig tillväxttakt på cirka 19%. Stora företag som Alphabet, Apple, Microsoft och Nvidia är redan intresserade av de otaliga tillämpningarna av generativ AI. Studier visar att användning av generativa AI-verktyg kan öka produktiviteten med 14% inom kundtjänstbranschen. Generativ AI förväntas påverka allt från utbildning till arbetsmarknader, livsmedelsindustrin och underhållningsindustrin.

Direktlänk Dela Insider Monkey fördjupade 28 maj

Generativ AI och dess användningsområden inom bilindustrin

ChatGPT, en AI-chatbot baserad på naturligt språkbearbetning (NLP), har påverkat många områden, inklusive bilindustrin. Genom att skapa virtuella miljöer och simulera verkliga scenarier kan generativ AI bidra till utvecklingen av självkörande fordon (AV). Generativ AI kan också hjälpa till att skapa mer sofistikerade och praktiska algoritmer för beslutsfattande modeller. Bortom AV kommer generativ AI att spela en central roll för att förbättra fordonsanpassning och skapa mer meningsfull kundengagemang. Generativa AI-modeller kan även förkorta tiden för plattforms-/arkitekturutveckling och tillverkning av nya elbilar (EV) med minst tre till sex månader.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 17 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare