» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 342 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Zed Lee, som studerat vid KTH och disputerade vid DSV, har utvecklat en algoritm för att utvinna värdefull information ur stora och komplicerade dataset. Hans forskningsintresse väcktes när han arbetade för en biltillverkare i Korea och han blev intresserad av maskininlärning. Hans avhandling, som är till stor del teoretisk, handlar om ´data mining´ och hur vi kan sammanföra olika typer av data för att se mönster. Lee har använt data från klädtillverkare och tandläkare i sin forskning.

Stockholm University fördjupade 28 november
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare