» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 344 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Apple hävdar att deras AI presterar bättre än OpenAI

I en forskningsartikel från Apple med titeln ´ReALM: Reference Resolution As Language Modeling´ påstår företaget att deras AI-prestanda är jämförbar med, och i vissa fall bättre än, OpenAI´s GPT-4. Denna teknik tar hänsyn till objekt på en enhetsskärm och vilka uppgifter som är aktiva, vilket gör att assistenter som Siri kan bli mer medvetna om vad användaren gör och avser att göra. Tekniken utförs på enheten, vilket är typiskt för Apple och bidrar till att hålla hårdvara och mjukvara nära sammankopplade. Detta hjälper också till med integritetsfrågor, vilket är av största vikt för Apples kunder.

Direktlänk Dela Hot Hardware fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare