» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 340 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Apple utvecklar nytt AI-språkmodelleringssystem för att konkurrera med OpenAI

Apple har utvecklat ett nytt AI-språkmodelleringssystem, kallat ReaLM (Reference Resolution As Language Modeling), som förväntas konkurrera med OpenAI:s GPT-system. ReaLM kommer att göra interaktioner med virtuella assistenter som Siri mer intuitiva eftersom AI-systemet kan ´se´ och tolka innehåll på skärmen. Enligt forskarna som skapade ReaLM, presterar det nya Apple-systemet bättre än andra stora språkmodeller som GPT-4 när det gäller att bestämma sammanhang och vad språkliga uttryck hänvisar till. Dessutom är ReaLM en mindre språkmodell, vilket gör den mindre komplex än stora språkmodeller som GPT och därmed snabbare på enhetsuppgifter.

Direktlänk Dela Laptop Mag fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare