» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Har vi tappat tron på teknologi?

Många människor är alltmer beroende av teknologi, men samtidigt mer misstänksamma. Teknologin har gjort samhället mer sammankopplat, men också mer ensamt. Det har skett tekniska framsteg, men teknikrelaterade skandaler dominerar också rubrikerna. I Storbritannien har felaktig bokföringsprogramvara lett till falska bedrägeridomar för hundratals oskyldiga postanställda. Det har väckt nationell ilska. Det finns en ökande rädsla för teknologins inverkan, särskilt när det gäller AI-verktygs inverkan på jobb. Det finns också farhågor för att kraftfulla automatiserade verktyg som fattar viktiga beslut om oss i framtiden kommer att visa oavsiktlig diskriminering och fördomar.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 9 februari
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare