» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 344 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

OpenAI ändrar styrstruktur för sin riskkapitalfond

OpenAI har nyligen ändrat styrstrukturen för sin riskkapitalfond. Sam Altman äger eller kontrollerar inte längre fonden, vilket dokumenterades i en anmälan till US Securities and Exchange Commission (SEC). Fonden, som investerar i AI-drivna företag i tidigt skede, kommer nu att styras av Ian Hathaway, som har varit partner i fonden sedan 2021. Denna omstrukturering syftar till att ge ytterligare klarhet om fondens ledning och verksamhet. VC-fonden investerar $175 miljoner som samlats in från OpenAI-partners som Microsoft. OpenAI självt är inte en investerare.

Direktlänk Dela IndianWeb2 fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare