» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 355 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Skugg-AI: En dold hot mot moderna företag

Den snabba tillväxten av Artificiell Intelligens (AI) har transformerat moderna företag och medfört automatisering, effektivitet och datadrivna insikter. Men tillsammans med detta framsteg lurar ett dolt hot inom organisationen - Skugg-AI. Detta begrepp hänvisar till obehörig och oövervakad användning av AI av enskilda anställda eller avdelningar, ofta utanför IT-säkerhetens och styrprotokollens synfält. Höjdpunkter: Skugg-AI hänvisar till obehörig och oövervakad användning av AI inom organisationer, ofta genom att kringgå IT-övervakning. Denna praxis kan introducera betydande styr-, säkerhets- och etiska problem. Högt profilerade incidenter som involverar Samsung och Microsoft belyser de potentiella farorna med okontrollerad Skugg-AI. Experter rekommenderar utbildning, tydliga gränser och säkerhetsverktyg för att effektivt hantera risker med Skugg-AI.

Direktlänk Dela PC-Tablet fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare