» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 127 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Verizon är en amerikansk multinationell telekommunikationsföretag som grundades 1983. Företaget tillhandahåller trådlös kommunikation, internet, digital-TV och fast telefoni. Verizon är känt för att erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter inom mobiltelefoni och bredband. Företaget är en av de största telekomoperatörerna i USA och har även verksamhet i andra länder. Verizon investerar ständigt i ny teknik och infrastruktur, som 5G-nätverk, för att förbättra och utöka sina tjänster. Verizon fokuserar också på att erbjuda lösningar för företag, som molntjänster och cybersäkerhet, för att hjälpa dem att växa och skydda sina data.

Senaste nytt kring Verizon

AI i arbetslivet: En vild västern för arbetsgivare

Artificiell intelligens (AI) används av organisationer över hela världen för att öka produktiviteten och stimulera kreativiteten. I USA verkar det dock som att AI används med liten reglering och ingen tillsyn. Detta ställer arbetsgivare inför utmaningen att navigera och etablera någon form av ordning för att mildra juridiska risker medan lagstiftare och reglerare försöker komma ifatt. AI påverkar arbetsplatsen på oöverträffade sätt och många anställda använder AI allt oftare, vare sig arbetsgivarna vill erkänna det eller inte.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 27 november

Salesflow lanserar en guide för AI-baserade verktyg för att automatisera social försäljning på LinkedIn

Salesflow har lanserat en guide som täcker några av de senaste verktygen för att automatisera social försäljning på LinkedIn med hjälp av AI-baserad teknik. Företaget förklarar också hur dess egen plattform passar in i detta ekosystem, med flera avancerade funktioner som kan förbättra effektiviteten. Salesflow förstår att AI är ett relativt nytt område och erbjuder därför en provversion av sin egen lösning. Salesflows system har använts av flera stora organisationer, inklusive Verizon, HubSpot, GoCardless och Visyond.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 november

Tigerhall lanserar ´Professional Coach´ med över 1500 innehållsdelar från branschledare

Tigerhall, en ledare inom organisationsaktivering, meddelar lanseringen av sin ´Professional Coach´ drivs av ChatGPT. Professional Coach är utformat för att ge individer och yrkesverksamma insikter från över 1500 globala företagsledare från företag som Meta, IBM, J.P. Morgan och Verizon. Detta nya verktyg kommer att hjälpa individer att främja sina karriärer och transformera sina företag. Professional Coach rekommenderar innehåll från Tigerhalls omfattande bibliotek med över 1500 branschexperter, vilket erbjuder 10 000 handlingsbara insikter.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 17 november

IT-säkerhet fortsätter att vara en central fråga inför 2024

Säkerhet inom IT och teknik fortsätter att vara en central fråga inför 2024. Enligt IT-säkerhetskonsult Åsa Schwarz blir programvaror som hackare använder allt mer sofistikerade och svårare att genomskåda, vilket kräver att användare är mer vaksamma än någonsin. Samtidigt ser säkerhetskonsulten Karl Emil Nikka ett växande problem med så kallade polymorfiska skadeprogram, som döljer sig för vanliga antivirusprogram genom att ständigt ändra sin kod. Dessutom har framväxten av AI-chattbotar skapat en risk att oavsiktligt dela personuppgifter och annan känslig information, både med företagen som driver AI-bottarna och med internet i stort.

Direktlänk Dela PC för Alla fördjupade 15 november

I dagens arbetslandskap är både anställdas och företags öde beroende av deras förmåga att förstå och anpassa sig till tekniska skift. Framväxande teknologier, som artificiell intelligens (AI), har potential att ersätta mänskligt arbete, men de kan också generera sysselsättningsmöjligheter och tillväxt om det finns efterfrågan på arbetare för att driva dessa teknologier eller om nya ekonomiska aktiviteter dyker upp. Under det senaste decenniet har yrken som är mer mottagliga för AI-drivna teknologier upplevt en expansion i sin andel av sysselsättningen, särskilt roller som består av en högre andel yngre och skickliga arbetare. En avgörande egenskap hos denna förändring är dess djupgående inverkan på kompetenser; teknik är inte ´kompetensneutral´. Medan vissa jobb kan försvinna på grund av automatisering och innovation kommer andra att utvecklas, och helt nya roller kommer att framträda. Detta skapar en särskild dilemma - en samtidig arbetslöshetskris och arbetskraftsbrist. Eftersom jobb som försvinner skiljer sig i kompetenskrav från de nyskapade rollerna, riskerar arbetstagare arbetslöshet medan företag kämpar för att hitta lämpliga anställda för dessa nya positioner. För att förbli sysselsatta måste arbetstagare förvärva nya färdigheter och kombinera dem med sina befintliga. Arbetsgivare måste investera i omskolning av sin arbetskraft och talanganskaffning. Emellertid förblir de exakta kompetenskraven för många av dessa framväxande jobb oklara och utvecklas ständigt. I ljuset av denna genomgripande osäkerhet kring den växande kompetensmismatchen och arbetsmarknadens ineffektiviteter visar sig det konventionella tillvägagångssättet att anpassa utbildningsprogram till föränderliga arbetsmarknadskrav vara ineffektivt. Teknologiska och sociala transformationer går snabbare än nationella utbildningssystem. Även stora arbetsgivare kämpar med utmaningen att hålla sin arbetskrafts kompetenser uppdaterade. Dilemmat med vilka kompetenser man ska prioritera i den digitala transformationens era är särskilt skrämmande för arbetstagare som har tillbringat mycket tid på arbetsmarknaden och saknar resurser för att bygga upp sin kompetensportfölj från grunden. De måste söka synergier mellan sin befintliga kompetens och nya kapaciteter. Följaktligen är politiker, företag och arbetstagare alla på jakt efter kompetenser som kan säkra deras framtid på arbetsplatsen. Men den centrala frågan kvarstår: hur kan de avgöra vilka kompetenser de ska investera i?

Centre for Economic Policy Research fördjupade 15 november

Microsoft blockerar tillfälligt anställdas tillgång till AI-chatten ChatGPT

Microsoft blockerade tillfälligt anställdas tillgång till ChatGPT, en AI-driven chatbot utvecklad av OpenAI och stödd av Microsoft, i ungefär en timme på torsdagen (9 november). Beslutet fattades av IT-avdelningen på grund av säkerhetsproblem. Restriktionen återkallades snabbt och tillgången till ChatGPT återställdes. Microsoft uppmuntrar anställda och kunder att använda Bing Chat Enterprise och ChatGPT Enterprise, företagsversioner som erbjuder större integritet och säkerhetsåtgärder än sina konsumentmotsvarigheter.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 10 november

Microsoft blockerar tillfälligt tillgång till ChatGPT på grund av säkerhetsproblem

Microsoft- anställda som försökte få tillgång till ChatGPT, AI-tekniken från OpenAI, blev tillfälligt omdirigerade till ett internt meddelande som sa att webbplatsen var blockerad. Blockeringen, som varade i över en timme, utfördes av Microsofts IT-avdelning på grund av säkerhetsproblem. Beslutet överraskade företagsledningen, som senare återställde tillgången. Incidenten belyser säkerhetsproblem med tjänster som har lett andra företag, som Apple, att begränsa användningen av ChatGPT och andra externa AI-verktyg för vissa anställda. JPMorgan Chase och Verizon har också blockerat intern tillgång till den virala chatboten.

Direktlänk Dela MediaPost fördjupade 10 november

Nästan 40% av lärarna planerar att integrera AI i undervisningen senast 2023-24

Enligt nylig forskning från läroboksförlaget Houghton Mifflin Harcourt planerar nästan 40 procent av de lärare som företaget undersökte att integrera artificiell intelligens (AI) i sin undervisning senast läsåret 2023-24. Detta förväntas öka i takt med att AI-drivna program som ChatGPT, Claude, Bard och Adobe Firefly fortsätter att förbättras. Monica Burns, före detta lärare och konsult inom ed-tech, uppmuntrar lärare att hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom AI för att få ut mesta möjliga av nya verktyg och förstå deras begränsningar. Trots framstegen inom AI-teknik betonar Burns att det alltid kommer att vara viktigt för lärare att känna till varje verktygs begränsningar, som potentialen att generera falsk information. Lärare kan behöva faktagranska AI-verktygens output för att bättre underlätta inlärning.

Direktlänk Dela Government Technology fördjupade 7 november

Ökande efterfrågan på AI-programvara för att lösa komplexa företagsproblem

Efterfrågan på artificiell intelligens (AI) har ökat betydligt de senaste åren, och organisationer av alla storlekar antar AI för att förbli konkurrenskraftiga. De bästa AI-programvarorna och tjänsterna som nämns i denna artikel använder AI-tekniker som generativ AI, maskininlärning, naturlig språkbearbetning, datorvision och djupinlärning för att lösa komplexa företagsproblem, automatisera uppgifter och fatta datadrivna beslut. Vi har analyserat olika AI-programvarulösningar för olika användningsfall och team för att hjälpa dig att bestämma de bästa och mest relevanta AI-applikationerna för dina behov.

Direktlänk Dela Compliance Week fördjupade 24 oktober

Apple utvecklar AI-produkt kallad ´Apple GPT´

Apple testar en intern AI-chatbot kallad ´Apple GPT´, under ledning av AI-chefen John Giannandrea. Denna AI-produkt har utvecklats med hjälp av Apples egna ramverk ´Ajax´, som har över 200 miljarder parametrar. Även om ´Apple GPT´ för närvarande endast används internt, indikerar det Apples engagemang för AI. Företaget utforskar olika sätt att integrera generativ AI i sina produkter, såsom förbättring av Siri, utveckling av mjukvara för att generera bilder och videor, samt multimodal AI-teknologi. Apple investerar miljontals dollar dagligen i forskning om konversations-AI.

Direktlänk Dela Vigour Times fördjupade 20 oktober

AI: En ´dubbelsidig svärd´ för regeringscybersäkerhet, säger före detta NSA-chef

Mike Rogers, tidigare chef för National Security Agency (NSA), uttalade vid ett evenemang på tisdagen att artificiell intelligens (AI) är ett ´dubbelsidigt svärd´ ur regeringens cybersäkerhetsperspektiv, vilket innebär både fördelar och nackdelar. AI kan ge USA och dess motståndare fördelar både i offensiva och defensiva aspekter av cyberkrig. Rogers och två dussin gäster talade vid evenemanget som värd för nyhetsoutlet Semafor. Chris Novak, chef för Verizon cybersäkerhetskonsultation, delade en liknande bedömning av AI:s förmågor inom affärssektorn. Sallie Mae´s Chief Information Security Officer, Jenny Menna, ser en liknande trend med AI som inkräktar på konsumentbankindustrin.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 18 oktober

USA:s rymdstyrka förbjuder tillfälligt AI-verktyg på grund av datasekerhetsbekymmer

USA:s rymdstyrka har tillfälligt förbjudit sin personal att använda vissa generativa artificiella intelligens (AI) verktyg på statliga datorer, på grund av oro över datasäkerheten för ChatGPT och liknande plattformar. ChatGPT:s skapare OpenAI har kritiserats för sina datainsamlingmetoder, och rymdstyrkan är bara den senaste stora organisationen att ifrågasätta dess säkerhet, med Apple, Samsung och Verizon som också förbjuder dess användning bland anställda. Rymdstyrkan var snabb att erkänna AI:s styrkor och meddelade att ´strategisk paus´ kommer att upphöra så snart de har klargjort hur det kan användas på ett ´ansvarsfullt och strategiskt sätt´.

Direktlänk Dela Wccftech fördjupade 12 oktober

RGO Robotics och Verizon utforskar potentialen för robotperception och AI-beräkningar

Robottekniken utvecklas i en otrolig takt, med innovationer som ständigt utmanar gränserna för vad som är möjligt. Ett viktigt framsteg är utvecklingen av perception och artificiell intelligens (AI) beräkningsförmåga på kanten. I en nyligen genomförd diskussion mellan RGO Robotics och Verizon utforskades potentialen för robotperception och AI-beräkningar på kanten. Genom att kombinera RGO Robotics perceptionslösningar med Verizons nätverksinfrastruktur kan robotar dra nytta av realtidsdataanalys. Detta gör det möjligt för dem att fatta snabbare beslut, anpassa sig till dynamiska miljöer och smidigt interagera med sin omgivning.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 12 oktober

American Tower förväntas gynnas av AI-revolutionen

American Tower, ett fastighetsinvesteringsbolag (REIT), förväntas dra nytta av den pågående AI-revolutionen. Bolaget, som äger cirka 224 000 torn över hela världen och 28 datacenter, mestadels i USA, är väl positionerat för att växa på baksidan av AI-revolutionen eller vilken teknologisk trend som kommer härnäst. Dessutom har American Tower en historia av att snabbt höja sin utdelning. Trots att Federal Reserve har höjt räntorna sedan mars 2022, förväntas efterfrågan på datacenter och torn fortsätta vara stark. American Tower förväntar sig att totala hyresintäkter ska öka med 6,5% år över år.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 4 oktober

Microsofts VD kritiserar Google för exklusiva innehållsavtal i AI-utbildning

Microsofts VD Satya Nadella vittnade i en stor amerikansk rättegång mot Google och hävdade att teknikjättarna slåss om stora mängder innehåll för att träna artificiell intelligens. Han kritiserade Google för att låsa innehåll genom dyra och exklusiva avtal med förläggare. Nadella vittnade även att Microsoft försökte göra sin sökmotor Bing till standard på Apples smartphones, men blev avvisade. Domaren Amit Mehta frågade varför Apple skulle byta till Bing givet Microsoft-produktens lägre kvalitet, vilket tyder på att Googles argument - att det dominerar på grund av sin kvalitet och inte på grund av olaglig verksamhet - har fångat domarens intresse.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 3 oktober

Stora teknikföretag använder privata data för att träna AI, väcker integritetsbekymmer

Stora teknikföretag som Google, Meta och Microsoft använder användares privata data för att träna sina AI-verktyg, vilket väcker oro för integritetsrisker. Google använder till exempel din Gmail för att träna en AI att slutföra andras meningar och Meta tog en miljard Instagram-inlägg från offentliga konton för att träna en AI, utan att fråga om tillstånd. Microsoft använder dina chattar med Bing för att coacha AI-bot att bättre svara på frågor. Det finns dock ingen klar förståelse för risken detta beteende utgör för din integritet, rykte eller arbete. Det finns också oro över att generativa AI ibland läcker data tillbaka ut.

Direktlänk Dela Borneo Bulletin fördjupade 24 september

Företag delade över användningen av generativ AI

Företag över hela världen står inför ett dilemma när det gäller användningen av generativ artificiell intelligens (AI). Vissa företag utnyttjar AI för att öka produktiviteten, medan andra är mer försiktiga på grund av potentiella fallgropar. Oro för datasekretess och säkerhet toppar listan över farhågor. Företag som Northrop Grumman och Verizon har uttryckt tveksamhet att använda externa AI-plattformar, medan andra som JPMorgan Chase är försiktigt optimistiska. Nicholas Carlson, Insider-redaktör, uppmanar till snabb anpassning och ser en ´tsunami´ av förändring på väg.

Direktlänk Dela Financial-world.org fördjupade 24 september

Företag kämpar med att hantera generativ AI

Företag kämpar för att hantera den snabba uppgången av generativ AI, med vissa som skyndar sig att omfamna tekniken som arbetsverktyg för anställda medan andra undviker den - åtminstone för nu. Stora företag kämpar med om den ökade effektiviteten det erbjuder överväger möjliga upphovsrätts- och säkerhetsrisker. Många framstående företag har helt blockerat intern användning av ChatGPT, inklusive JPMorgan Chase, Northrup Grumman, Apple, Verizon, Spotify och Accenture, enligt AI-innehållsdetektor Originality.AI, med flera som citerar integritets- och säkerhetsproblem. Vissa företag diskuterar framtida användning när säkerhetsproblem har åtgärdats.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 22 september

Riskkapitalist varnar för ´regulatorisk fångst´ inom AI

Bill Gurley, känd riskkapitalist och partner på Benchmark, varnade för farorna med ´regulatorisk fångst´ under All-In Summit i Los Angeles. Han talade om sina egna erfarenheter, inklusive med Tropos Networks, och hur företagets trådlösa nätverksteknik kolliderade med kommersiella intressen, som Verizon och Comcast, som använde lobbyister för att skydda sina positioner. Gurley varnade också för regulatorisk fångst i AI-utrymmet, med hänvisning till OpenAI och dess VD Sam Altman. Han hävdade att etablerade företag som vill samarbeta med regeringen sprider en negativ öppen källkodsmeddelande, vilket han anser vara orättvist och felaktigt.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 18 september

Över 10% av lastbilsförare bär inte säkerhetsbälte, enligt studie

En nyligen genomförd studie av Verizon Connect visar att mer än 10% av förarna som använder företagets AI Dashcam inte använder sina säkerhetsbälten. Studien baserades på över sju miljoner videor från företagets egna kameraupptagningar. Kevin Aries, Associate Director of Product Success på Verizon Connect, påpekade att AI-tekniken gör det möjligt för flottchefer att snabbt identifiera säkerhetsutbildningsbara stunder inom otaliga timmar av videomaterial. Detta möjliggör även att ge realtidsfeedback till förare, vilket förbättrar vägsäkerheten.

Direktlänk Dela Fleet Equipment Magazine fördjupade 12 september

Stora teknikföretag använder personuppgifter för att träna AI, vilket kan uppfattas som integritetskränkning

Stora teknikföretag använder alltmer personuppgifter för att utbilda sina AI-system, vilket kan uppfattas som en kränkning av privatlivet eller rentav stöld. Google använder exempelvis Gmail för att träna en AI att slutföra andras meningar och en ny funktion kallad Duet AI använder det du skriver för att bli en bättre skrivcoach. Meta, ägare till Facebook, använde en miljard Instagram-inlägg från offentliga konton för att träna en AI, utan att be om tillåtelse. Microsoft använder dina chattar med Bing för att coacha AI-bot för att bättre svara på frågor. Detta beteende kan innebära risker för din integritet, rykte eller arbete.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 8 september

OpenAI:s ChatGPT Enterprise hotar överlevnaden av SaaS-startups

OpenAI har introducerat ChatGPT Enterprise, en AI-chatbot som kan ersätta kundtjänstjobb och hotar överlevnaden av många SaaS-startups. ChatGPT Enterprise kommer med ett nytt administrationskonsol som låter företag hantera teammedlemmar enkelt och erbjuder domänverifiering, SSO och användningsinsikter. Den erbjuder också företagsnivåsäkerhet och sekretess, obegränsad höghastighetsåtkomst till GPT-4, avancerade dataanalysfunktioner och en mängd andra funktioner. OpenAI planerar även att lansera fler verktyg för specifika roller, som dataanalytiker, marknadsförare och kundsupport. Flera företag, inklusive Bito, Yuma och Baselit, har utvecklat produkter runt ChatGPT, men deras överlevnad kan nu vara i fara.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 30 augusti

OpenAI lanserar ChatGPT Enterprise för företag

OpenAI har lanserat ChatGPT Enterprise, en betald version av den populära chatboten ChatGPT, avsedd för moderna organisationer. Den nya versionen använder GPT-4 storspråksläge (LLM), vilket erbjuder dubbelt så hög prestanda som sin föregångare och kommer utan användningsgränser. ChatGPT Enterprise erbjuder företagsklassig säkerhet och integritet, obegränsad höghastighetsåtkomst till GPT-4, längre kontextfönster för behandling av längre inmatningar, avancerade dataanalysfunktioner, anpassningsalternativ och mycket mer. Lanseringen kommer bara några månader efter att Microsoft förbundit sig att investera 10 miljarder dollar i ChatGPT och efter att mer än 80% av Fortune 500-företagen har experimenterat med den populära chatboten sedan den släpptes i november 2022.

Direktlänk Dela Techopedia fördjupade 30 augusti

OpenAI lanserar ChatGPT Enterprise för stora organisationer

OpenAI har lanserat ChatGPT Enterprise, en version av deras AI-chattbot avsedd för stora organisationer. ChatGPT Enterprise drivs av OpenAI:s flaggskepps AI-modell, GPT-4. Prissättningen hålls hemlig. ChatGPT är en av de snabbast växande konsumentapparna i historien och har antagits av team i mer än 80 procent av Fortune 500-företagen. En framtida tjänst med liknande funktioner för organisationer planeras. ChatGPT Enterprise kan utföra samma uppgifter som ChatGPT, men lägger till funktioner för integritet och dataanalys, samt förbättrade prestanda och anpassningsalternativ.

Direktlänk Dela Society for Human Resource Management fördjupade 30 augusti

Yahoo Mail lägger till AI-funktioner för att hitta dolda rabattkoder och förenkla sökningar

Yahoo planerar att lägga till fler AI-funktioner i sin e-posttjänst, Yahoo Mail. Företaget har utnyttjat Google Clouds AI-plattform för att utveckla dessa funktioner. En ny funktion kallas Shopping Saver, som hittar presentkort, rabattkoder och butikskrediter dolda i inkorgar och hjälper till att skapa meddelanden för att använda dessa besparingar även efter köp. Andra AI-funktioner inkluderar en förbättrad sökfunktion där användare kan ställa frågor eller välja från föreslagna förslag för att hitta gamla e-postmeddelanden, och en skrivassistent som vägleder användare att välja den mest lämpliga tonen i e-postmeddelandet.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 28 augusti

Över $13 miljoner förlorade i krypto-SIM Swap-bedrägerier

Pseudonyma krypto-detektiven ZachXBT har upptäckt förluster på över 13 miljoner dollar från SIM Swap-bedrägerier. Det har varit 54 krypto-SIM Swap-bedrägerier under 2023, med offer som inkluderar Stellar, Aptos, LayerZero´s VD och Pleasr DAO. Bland de 54 framstående offren finns OpenAI´s CTO, Mira Murati, Bored Ape´s VD, Daniel Alegre, och Aptos Foundation. I SIM Swap-attacker lurar hackare en mobiloperatör att överföra offrets telefonnummer till ett SIM-kort de kontrollerar. ZachXBT tror att mobiloperatörer som T-Mobile, Verizon och AT&T måste förbättra sina säkerhetsåtgärder.

Direktlänk Dela Cryptobriefing.com fördjupade 24 augusti

MediaTek samarbetar med Meta för att köra generativ AI på enheter

Generative AI, en snabbt växande teknologi, kan komma att köras direkt på mobila enheter, smarta högtalare och andra enheter i framtiden. MediaTek, ett Taiwan-baserat halvledarföretag, meddelade att det samarbetar med Meta för att möjliggöra detta genom att använda Metas Lllama 2 LLM i kombination med företagets senaste APU:er och NeuroPilot mjukvaruutvecklingsplattform. Detta kommer dock inte att eliminera datacentret helt, på grund av storleken på LLM-databaserna och kraven på lagringssystemets prestanda. MediaTek förväntar sig att Llama 2-baserade AI-applikationer kommer att bli tillgängliga för smartphones drivna av deras nästa generations flaggskepps SoC, som planeras att släppas på marknaden i slutet av året.

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 23 augusti

Microsoft rör sig bort från OpenAI, planerar att sälja Databricks programvara via Azure

Microsoft planerar att sälja en ny version av Databricks programvara genom sin Azure molnserverenhet för att hjälpa kunder att skapa AI-appar för sina företag, vilket tyder på att företaget rör sig bort från OpenAI. Microsoft har tidigare samarbetat med OpenAI men har nu börjat exponera dess brister och söker stöd och strategiska allianser för att förbättra sitt generativa AI för företag. Microsoft har även lanserat Azure ChatGPT på GitHub som ett säkert och privat alternativ till ChatGPT. Microsoft har även inlett ett samarbete med IBM Consulting för att hjälpa kunder att implementera och skala Azure OpenAI-tjänsten.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 18 augusti

Ökade cybersäkerhetsrisker med användning av digitala kommunikationsverktyg

Företag har flyttat mycket av sina möten och kommunikation till samarbetsverktyg och molnbaserade meddelandeappar som Slack, Teams, WhatsApp och Zoom på grund av digitala transformationer och pandemin. Detta innebär dock ökade cybersäkerhetsrisker, särskilt med ökningen av distansarbete. Sedan pandemins början har cyberattacker mot distansarbetare ökat med 238%. Företag diskuterar ofta mycket känsliga ämnen via dessa appar med anställda och kunder. Dessa verktyg kan utnyttjas på flera sätt, och sårbarheterna som introduceras genom deras användning i företagsmiljöer har skapat en ny attackkategori - Business Communication Compromise (BCC). BCC är en utveckling av den mer bekanta kategorin Business Email Compromise (BEC). Trots detta bör företag inte undvika att använda dessa nya digitala kommunikationsverktyg som förbättrar deras verksamhet. De kan fortsätta att använda dem samtidigt som de skyddar sitt varumärke och säkerställer att företags- och kunddata är säkra. Men de måste först ta itu med sårbarheterna. För att skydda företag, anställda och kunder mot denna nya attackyta behöver organisationer och deras SOC-team få större insyn i företagskommunikationskanaler för att identifiera och upptäcka sofistikerade sociala ingenjörsattacker i alla molnkanaler.

Direktlänk Dela TechNative fördjupade 18 augusti

AI-transformerar arbetskraften, men användning hålls hemlig

Generativ AI förändrar arbetslivet, med verktyg som ChatGPT, Jasper, Googles chatbot Bard och AI-baserade bildgeneratorer som DALL-E 2, Midjourney och Stable Diffusion. Dessa verktyg hjälper till att analysera komplexa dokument, transkribera och sammanfatta videosamtal och möten, komponera e-post, skriva marknadsföringsinnehåll och programkod, generera bilder för kampanjer, forskning och brainstorming. En studie av Nielsen Norman Group fann att användning av generativa AI-verktyg förbättrar anställdas produktivitet med i genomsnitt 66%. Trots detta håller många arbetstagare sin AI-användning hemlig. Enligt Deloittes 2023 Digital Consumer Trends-rapport har cirka en miljon brittiska vuxna använt generativ AI för arbete, men endast 23% tror att deras arbetsgivare skulle godkänna.

Direktlänk Dela The Media Leader fördjupade 15 augusti

Microsoft distanserar sig från OpenAI och prioriterar Azure

Microsoft verkar gradvis röra sig bort från OpenAI, med prioritering av sin Azure-molntjänst och skydd av sina egna intressen. OpenAI har nyligen fått kritik för att ha satt kunders data i risk med ChatGPT. Stora teknikföretag som Apple, Spotify, Wells Fargo, Samsung, JP Morgan och Verizon har förbjudit ChatGPT för sina anställda på grund av oro över att känsliga projektuppgifter oavsiktligt delas genom systemet. Som svar på dessa bekymmer har Microsoft nyligen meddelat Azure ChatGPT, en lösning specifikt utformad för företag. Detta nya erbjudande, marknadsfört som ChatGPT för företag, syftar till att erbjuda en liknande användarupplevelse som ChatGPT samtidigt som datan är säker. Microsofts beslut att introducera Azure ChatGPT är en del av dess strategi att behålla förtroendet bland företag och locka fler kunder.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 14 augusti

Vita huset och Silicon Valley investerar i tävling för att hitta brister i AI-chatbots

Vita huset och Silicon Valley företag är djupt engagerade i en tre dagars tävling på DefCon hacker-konferensen i Las Vegas, där 3 500 tävlande försöker hitta brister i åtta stora språkmodeller. Resultaten kommer inte att offentliggöras förrän i februari. Det kommer att ta tid och miljontals dollar att åtgärda bristerna i dessa digitala konstruktioner, vars inre funktioner inte är helt tillförlitliga eller fullt ut förstådda även av deras skapare. Nuvarande AI-modeller är alltför otympliga, sköra och formbara, visar akademisk och företagsforskning. De är benägna att ha ras- och kulturbias, och lätt att manipulera.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 13 augusti

Tips för att skydda din integritet när du använder ChatGPT för arbete

ChatGPT har visat sig vara ett ovärderligt verktyg för arbete, men det finns oro för onlineintegritet och behovet av att skydda känslig data. Här är några tips för att använda ChatGPT ansvarsfullt: 1. Spara inte din chatt-historik, då dessa konversationer samlas in för att träna OpenAIs system. 2. Radera konversationer för att skydda dina data från potentiella dataintrång. 3. Dela inte känslig arbetsrelaterad information med ChatGPT. 4. Använd datanonymiseringstekniker för att skydda individuell integritet. 5. Begränsa tillgången till känslig data. 6. Var försiktig med tredjepartsappar och webbläsartillägg.

Direktlänk Dela MakeUseOf fördjupade 12 augusti

Veckans tekniknyheter: AI, superledare och kryptoutveckling

I en veckokrönika diskuteras bland annat uppfattningen om artificiell intelligens och dess påverkan på författarens liv. Dessutom tas det upp forskning kring superledare vid rumstemperatur, som visade sig vara felaktig. Vidare diskuteras utvecklingen inom kryptovalutor och blockchain, med bland annat Microsofts samarbete med Aptos blockchain. Slutligen diskuteras olika regeringars försök att reglera teknik, inklusive USA:s förbud mot finansiering av vissa tekniksektorer i Kina, och Indiens försök att begränsa importen av persondatorer.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 11 augusti

ChatGPT, en AI-genererad chatbot, har fortsatt att fascinera internet med sitt innehåll. Tekniken har skapat mycket intresse, kontrovers, rädsla och spänning. ChatGPT är en naturlig språk AI chatbot, vilket innebär att du kan ställa vilken fråga som helst till den, och den kommer att generera ett svar. Användningen av ChatGPT chatbot är ganska enkel, allt du behöver göra är att skriva in din text och ta emot information. ChatGPT vet kontexten av tidigare frågor du ställer, så du kan förbättra därifrån snarare än att börja om på nytt varje gång. Du kan även använda ChatGPT i vardagslivet eller arbetsaktiviteter för att se hur den kan hjälpa till. Det finns dock en potential för ChatGPT att börja fylla i luckor med felaktig data. Enligt OpenAI är dessa fall sällsynta, men AI ´hallucinationer´ händer definitivt.

Digital Trends fördjupade 4 augusti

AI-säkerhetsföretaget Protect AI samlar in $35 miljoner i Serie A-finansiering

Protect AI, ett företag som utvecklar verktyg för att förstärka säkerheten runt AI-system, har meddelat att de har samlat in $35 miljoner i en serie A-runda. Rundan leddes av Evolution Equity Partners och inkluderade deltagande från Salesforce Ventures, Acrew Capital, boldstart ventures, Knollwood Capital och Pelion Ventures. Detta är mer än dubbelt så mycket som Protect AI:s seed-runda och tar företagets totala finansiering till $48,5 miljoner. Medlen kommer att användas till att förbättra Protect AI:s plattform, utöka forskningsinsatserna och lansera nya open source-projekt. Företaget planerar också att utöka sin personalstyrka från 25 till 40 personer innan årets slut.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 26 juli

Stora företag begränsar användningen av AI-chattbot ChatGPT på grund av säkerhetsproblem

Flera stora företag, inklusive Amazon och Apple, har uttryckt oro över att användning av OpenAI:s AI-chattbot ChatGPT kan leda till läckage av konfidentiell information. Företag som Genies, en AI-avatar-startup, kräver dock att deras anställda lär sig hur man applicerar ChatGPT på sina jobb, vilket tyder på att företag börjar värma upp till idén om AI-assisterat arbete. Trots detta har 14 stora företag infört förbud eller begränsningar för användning av AI-chattboten.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 11 juli

Anklagelser mot GARM för att bryta mot konkurrenslagen

GARM, bestående av över 100 stora annonsörer, byråer, branschorganisationer och sociala plattformar, anklagas av Jordan för att bryta mot konkurrenslagen genom att samarbeta för att demonetisera innehåll de anser vara hatiskt tal, trakasserier och desinformation. Jordan hävdar att detta drabbar legitimt konservativt tal. Trots att det är osannolikt att detta leder till lagstiftning eller utredningar från justitiedepartementet eller Federal Trade Commission, kan det potentiellt bränsle till stämningar på statlig nivå och privata rättsprocesser, och leda till fler stämningar mot marknadsförare, byråer och sociala plattformar.

Direktlänk Dela Ad Age fördjupade 11 juli

Stora företag förbjuder anställda att använda AI-verktyget ChatGPT på jobbet

När Justin använde ChatGPT på jobbet tidigare i år var han nöjd med hur hjälpsam den var. Han är forskningsvetare på ett bioteknikföretag i Boston och bad chatbotten att skapa ett protokoll för genetisk testning, en uppgift som kan ta timmar, men som med hjälp av AI-verktyget minskades till sekunder. Men i april utfärdade hans chefer ett strikt förbud mot ChatGPT för anställda. De ville inte att arbetstagare skulle mata in företagshemligheter i chatbotten och riskera att informationen blev offentlig. Flera stora företag som Apple, Spotify, Verizon och Samsung har förbjudit eller begränsat hur anställda kan använda generativa AI-verktyg på jobbet, med hänvisning till farhågor att tekniken kan sätta känslig företags- och kundinformation i fara.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 10 juli

Global rapport om Online Ads Exchange Platforms marknaden erbjuder värdefull information för investerare och intressenter

En global rapport om Online Ads Exchange Platforms marknaden erbjuder värdefull information för investerare och intressenter. Rapporten ger en detaljerad marknadssegmentering baserad på produkttyper, applikationer och slutanvändare. Den inkluderar också prognoser för marknadens storlek, andel och tillväxttakt. Rapporten undersöker marknadstrender, tekniska framsteg och lagändringar som påverkar sektorn. Nyckelspelare på Online Ads Exchange Platforms marknaden inkluderar AppNexus, Index Exchange, MoPub, Smaato, PubMatic, OpenX, Verizon Media, SmartyAds, Google Ad Exchange och Rubicon Project.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 10 juli

Ny rapport ger insikter om den globala marknaden för programmatisk displayannonsering

En ny rapport från OrbisResearch.com ger en omfattande analys av den globala marknaden för programmatisk displayannonsering. Rapporten inkluderar djupgående forskning, noggranna marknadsprognoser och insiktsfull information om trender, konkurrensmiljö, större spelare och expansionsmöjligheter inom marknaden för programmatisk displayannonsering. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Facebook, Google (Doubleclick), Alibaba, Adobe Systems Incorporated, Tencent, AppNexus, Amazon, JD.com, Yahoo, Verizon Communications, eBay, Booking, Expedia, MediaMath, Baidu, Rakuten, Rocket Fuel, The Trade Desk, Adroll och Sina. Rapporten belyser också effekterna av COVID-19-pandemin på marknaden.

Direktlänk Dela Euanticorruption.com fördjupade 2 juli

Digitalannonseringsmarknaden förväntas nå 1401,39 miljarder dollar 2030

Enligt en rapport från SNS Insider förväntas den globala digitala annonseringsmarknaden växa från 502,79 miljarder dollar 2022 till 1401,39 miljarder dollar 2030, med en beräknad årlig tillväxt (CAGR) på 13,67% mellan 2023 och 2030. Digital annonsering innebär att marknadsföra produkter, tjänster eller varumärken via olika online-plattformar och kanaler. Nyckelspelare på marknaden inkluderar Alibaba Group Holdings Limited, Google LLC, Baidu, Microsoft Corporation, Amazon Web Services, International Business Machines Corporation, Facebook, Twitter, Verizon Communication och Hulu LLC. Asien-Stilla havsområdet förväntas dominera marknaden under prognosperioden.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 9 juni

Japans PIPC varnar OpenAI att följa dataskyddsregler

Japans Personal Information Protection Commission (PIPC) har varnat OpenAI att omvärdera sina metoder för insamling av data för att säkerställa överensstämmelse med befintliga regler. Kommissionen beordrade AI-företaget att inhämta samtycke innan de använder känsliga data för sina maskininlärningsmål. Om OpenAI fortsätter att bryta mot sekretessreglerna kommer PIPC inte att tveka att vidta ytterligare åtgärder. OpenAI:s VD Sam Altman har uttryckt intresse för att öppna ett kontor i Japan och lovat att mildra nackdelarna med AI-användning. Japanska politiker diskuterar möjligheten att utveckla nya regler för att skydda upphovsrättsinnehavare från AI-missbruk.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 8 juni

Visible Wireless lanserar kampanj för att stödja HBTQ+-gemenskapen

Visible Wireless, som ägs av Verizon, har lanserat en ny kampanj för att stödja HBTQ+-gemenskapen under Pride-månaden. Kampanjen, som kallas ´No Straight Answers´, är en 70-talsinspirerad frågesport som syftar till att öka medvetenheten och skapa samtal inom HBTQ+-gemenskapen. Kampanjen är ett samarbete mellan Visible Wireless och ideella organisationen SAGE, som arbetar för att föra samman och stödja olika generationer av HBTQ+-personer. Visible kommer att donera $50 000 till SAGE för att stödja deras viktigaste program, inklusive en hjälplinje som kopplar samman äldre HBTQ+-personer med utbildade svarspersoner.

Direktlänk Dela Adweek fördjupade 2 juni

Visible Wireless lanserar Pride Month-kampanj med game show

Verizon-ägda Visible Wireless lanserade den 1 juni sin Pride Month-kampanj med en 70-talsinspirerad game show kallad ´No Straight Answers´. Game showen finns tillgänglig på YouTube, TikTok och Instagram och leds av komiker och skådespelare Benito Skinner. Två lag tävlar, inklusive sociala medier-kända gruppen The Old Gays och ett gäng LGBTQ+-skapare under lagets namn The Young Slays. Visible har också åtagit sig att donera $50 000 till SAGE, en organisation som förespråkar för äldre medlemmar av LGBTQ+-gemenskapen.

Direktlänk Dela Marketing Dive fördjupade 2 juni

iHeartMedia begränsar användning av OpenAI:s ChatGPT

iHeartMedia ansluter sig till företag som Apple, Spotify och Verizon som begränsar anställdas användning av OpenAI:s ChatGPT och förbjuder användningen av AI-modellen på företagets enheter. Enligt ett internt memo har iHeartMedia:s VD Bob Pittman och CFO Rich Bressler instruerat anställda att inte använda ChatGPT för att förhindra dataintrång av företagets proprietära information. För att skydda iHeart:s immateriella egendom och annan konfidentiell information, samt dess partners, får anställda inte använda ChatGPT eller liknande AI-verktyg på företagets enheter eller för företagsarbete. iHeartMedia arbetar för närvarande på en egen uppsättning AI-verktyg som ska användas internt.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 1 juni

OpenAI kan sluta verka i EU om de inte kan följa AI-lagar

OpenAI-chefen Sam Altman säger att hans AI-drivna företag kan sluta verka i Europeiska unionen om det inte kan följa EU:s AI-lagar. Han uttryckte oro över EU AI Act, som är planerad att träda i kraft nästa år. Om OpenAI inte kan följa reglerna, kan de sluta verka i EU. Lagen syftar till att reglera högriskanvändning av AI, som att sortera jobbansökningar eller använda AI i medicinsk utrustning. Den innefattar också krav på att chatbottar måste avslöja att de är AI snarare än människor, och skulle förbjuda nästan all ansiktsigenkänningsteknik i övervakning.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 25 maj

Företag förbjuder användning av ChatGPT

Medan AI-tekniken fortsätter att utvecklas förbjuder flera företag sina anställda att använda ChatGPT. Apple har förbjudit anställda att använda ChatGPT och Microsofts GitHub Copilot. Amazon var ett av de första stora teknikföretagen som förbjöd anställda att använda ChatGPT tidigare i år. Walmart har också skickat ut ett internt memo som varnar anställda för att dela företagsinformation med ChatGPT. Andra företag som JPMorgan Chase, Samsung, Wells Fargo, Verizon och Northrop Grumman har också lagt restriktioner på användningen av ChatGPT av sina anställda.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupade 24 maj

Apple förbjuder ChatGPT internt och söker AI/ML-specialister

Apple har rapporterats förbjuda användningen av ChatGPT internt på grund av oro för att läcka känslig information. Företaget söker också AI/ML-specialister för flera roller, inklusive generativ AI. Apple lade upp 56 nya AI/ML-jobböppningar i maj. Bank of America, JPMorgan Chase, Deutsche Bank och Citigroup har alla förbjudit ChatGPT. Inom tekniksektorn har Northrop Grumman, Verizon, Accenture, Amazon och Apples rival och leverantör Samsung också infört ett förbud mot att använda ChatGPT internt. Samsung hävde förbudet mot användning av generativa AI-verktyg innan det återinfördes för alla företagsägda enheter och icke-företagsägda enheter anslutna till dess interna nätverk tidigare denna månad på grund av ”missbruk”. Apple har hittills lagt upp 56 nya AI/ML-jobböppningar i USA. Av de 250 AI/ML-vakanserna på Apple i USA var 167 inlagda i år fram till den 22 maj 2023.

Direktlänk Dela Spiceworks fördjupade 22 maj

Apple utvecklar eget AI-verktyg och begränsar användning av ChatGPT

Apple arbetar på att utveckla sitt eget AI-verktyg och har begränsat användningen av ChatGPT och andra liknande verktyg för vissa anställda av rädsla för läckor. Företaget är oroligt för att konfidentiell data kan avslöjas och har instruerat anställda att inte använda Microsofts Github’s Copilot. JP Morgan Chase, Verizon och Amazon har också uttryckt oro över tekniken och vidtagit åtgärder för att begränsa användningen. Apple har förvärvat flera AI-startups och deras AI-satsningar leds av John Giannandrea, som rekryterades från Google 2018.

Direktlänk Dela Dagens PS fördjupade 20 maj

Apple begränsar användningen av ChatGPT och andra AI-verktyg för anställda

Apple har infört begränsningar för användningen av ChatGPT och andra externa AI-verktyg bland sina anställda när företaget utvecklar egen liknande teknik. Apple ser en potentiell risk för läckage av konfidentiell information när dessa AI-program används. Företaget råder också sina anställda att inte använda Microsofts GitHub Copilot, ett automatiserat verktyg för att skriva programvara. Andra företag som JPMorgan Chase, Verizon och Samsung har också förbjudit användningen av ChatGPT av säkerhetsskäl. Apple arbetar på egna storskaliga språkmodeller under ledning av John Giannandrea, en tidigare Google-chef anställd av iPhone-tillverkaren 2018.

Direktlänk Dela iPhone in Canada fördjupade 20 maj

Apple begränsar anställdas användning av ChatGPT för att förhindra läckor

Apple har begränsat vissa anställdas användning av ChatGPT och liknande AI-verktyg på grund av oro för läckor när företaget utvecklar sin egen AI-drivna teknik. Apple är oroligt att anställda som använder ChatGPT och Microsofts GitHub Copilot kan avslöja konfidentiell information om företagets högteknologiska projekt. OpenAI-chefen Sam Altman varnade nyligen kongressen för den potentiella skadan AI-drivna plattformar kan orsaka utan lämplig reglering. Apple bygger ut sin egen språkmodell och har tidigare blockerat uppdateringar av BlueMail när de började integrera ChatGPT i e-postskrivning.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 20 maj

Apple begränsar ChatGPT-användning för vissa anställda och utvecklar egen AI-teknologi

OpenAI har släppt den officiella ChatGPT-appen för iPhone i USA, men Apple har rapporterats begränsa användningen av ChatGPT och andra generativa AI-produkter för vissa anställda. Detta på grund av bristande integritetsskydd och risken att skicka konfidentiell information till företag som driver dessa tjänster. Apple arbetar på egen liknande teknologi ledd av tidigare Google-anställda John Giannandrea. Företaget är medvetet om problemen med generativ AI och kommer sannolikt att vidta åtgärder för att förbättra användarnas integritet.

Direktlänk Dela BGR Media fördjupade 20 maj

Stora företag begränsar användningen av ChatGPT på grund av säkerhetsrisker

Stora företag som Amazon, Goldman Sachs och Verizon har förbjudit eller begränsat användningen av OpenAI-ägda chatboten ChatGPT på arbetsplatsen. Många har citerat integritetsrisker som skäl för nedstängningen eftersom ChatGPT använder data från konversationer för att förbättra sin noggrannhet, även om användare kan välja bort via ChatGPT:s inställningar eller ett Google-formulär. Företag som Coca-Cola och Bain & Company har till och med ingått partnerskap med OpenAI. Men för många arbetsgivare överväger säkerhetsriskerna produktivitetsfördelarna, som Samsung visade när anställda av misstag läckte konfidentiell intern källkod och mötesinspelningar medan de använde chatboten. Italien har tillfälligt förbjudit tjänsten och hävdar att OpenAI inte följer EU:s GDPR-lag.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 20 maj

Apple förbjuder anställda att använda ChatGPT och andra AI-verktyg

OpenAI har nyligen lanserat sin ChatGPT som en iPhone-app, efter att ha lanserat webbversionen för några månader sedan. Android-användare kommer snart också att få tillgång till appen. Trots detta har Apple förbjudit sina anställda att använda generativa artificiella intelligenser som ChatGPT och Github´s Copilot på grund av säkerhetsproblem och informationsinsamling. Flera andra företag, som Verizon, JP Morgan Chase & Co och Amazon, har liknande restriktioner. Apple arbetar också på sitt eget språkmodell för generativa AI, som kan användas i deras röstassistent Siri.

Direktlänk Dela Gearrice fördjupade 19 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare